Årgang 2 Nr. 8 August 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 2 Nr. 8 August 1999"

Transkript

1 Årgang 2 Nr. 8 August 1999 POSTEN Månedsblad for ArbejdsPladsRepræsentanter i Hvorfor? Mandag d. 14/6-99 lød startskuddet til s APR-undersøgelse. Den skulle afdække årsager til valg af fagforening blandt APR ere. Set i lyset af den høje deltagerprocent og kvaliteten af de indkomne svar må undersøgelsen betragtes som en succes. De indkomne data er siden blevet bearbejdet, og får inden længe, som den første direkte konsekvens, at lancerer en hvervekampagne. Af Kristian Vengsgaard, projektkoordinator Klar tale Langt størsteparten af APR erne i undersøgelsen har valgt, fordi den er eneste fagforening kun for professionelle EDB-folk. s hjemmeside er for dårlig både hvad angår form og indhold. 85,7% af deltagerne er bredt tilfredse med det de får for deres penge som medlemmer i. Disse tre udsagn er nogle af de mange foreløbige resultater af APR-Undersøgelsen. De resultater, der på nuværende tidspunkt er bearbejdet, kan findes på Internettet på følgende adresse: Hvem deltog Det blev i første omgang de APR ere, hvis e-post adresse havde adgang til, der fik mulighed for at deltage i undersøgelsen. Dette valg blev foretaget, fordi det var s opfattelse, at de APR ere der havde adgang til e-post og Internet nemmere ville kunne deltage. Efterhånden som svarene kom ind, stod det klart at denne antagelse havde været rigtig, idet frekvensen for respons var klart størst i de første par dage. Samtidig gav det mulighed for at finde ud af, om denne kommunikationsform var vejen frem. Som det fremgik af APR Posten nr.6/7 Juni/Juli-99 fik alle øvrige APR ere mulighed for ligeledes at deltage. Denne opfordring gav et forholdsvis langt lavere antal svar end for den første gruppes vedkommende. Det er planen at benytte disse svar som kontrolgruppe på et senere tidspunkt i undersøgelsen. Internetundersøgelse APR ere modtog en opfordring til at deltage i undersøgelsen, samt en adresse på en Internet side, i en e-post. Denne Internet side bestod af en række spørgsmål, inddelt i fem hovedafsnit. Nogle spørgsmål gav mulighed for at vælge mellem predefinerede svar så som: i høj grad, i nogen grad, i ringe grad, slet ikke og ved ikke. Mens andre spørgsmål gav mulighed for at udtrykke sin mening med egne ord. Det første afsnit omhandlede basisdata, deltagerne blev altså spurgt om helt grundlæggende spørgsmål, såsom: alder, køn, antal år i edb branchen etc. Herefter angik det forholdene på arbejdspladsen. Her var det spørgsmål såsom, hvor mange ansatte der var på arbejdspladen, hvor mange af disse der var EDB-folk, om der var overenskomst etc. Afsnittet Om skulle afdække to syn på. For det første hvilken forventning deltagerne havde til, og for det andet hvordan indfriede denne. Deltagerne blev i det næste afsnit bedt om, med egne ord og styret af fire spørgsmål, at beskrive hvordan de opfattede deres rolle som APR er, om ordningen fungerer o.s.v. Det sidste afsnit i undersøgelsen angik den information stiller til rådighed gennem s publikationer. Sidst i dette afsnit blev deltagerne endvidere spurgt om, hvorfor de havde valgt, komme med de tre væsenligste argumenter hvorfor det lykkes at få andre til at vælge og hvorfor det ikke lykkes, samt om der var nogle kommentarer til undersøgelsen. Nye veje Der var stor deltagelse og underlaget for undersøgelsen blev mere end 50% af de udspurgte. Det fremstår klart, at undersøgelsen har vist vej på flere måder. Dels vil de direkte resultater kunne give et indblik i hvordan APR erne opfatter, hvorfor de har valgt at stå som medlem og være APR er og i det Hvorfor? Så er der kurser! Lønstatistikken Nyt fra din lokalafdeling Duncan Campell forsættes på bagsiden Læs i dette nummer om: Det sker i din lokalafdeling! - i dit lokalområde!

2 Så er der kurser Har vi din -adresse? Tilmeld dig APR-mail-netværket og modtag løbende APR- Posten, nyheder og debatindlæg af interesse for dig og din arbejdsplads Send en mail med dit navn, arbejdsplads (gerne også adressen) og -adresse til: En ny kursussæson er over os, og vi har denne gang valgt at bringe kursusoversigten som en del af APR-Posten. Derfor kan du i midten af denne udgave af APR-posten finde vores kursusoversigt i et praktisk plakatformat - lige til at hænge op på virksomhedens opslagstavle. Flere af kurserne er gengangere fra sidste sæson, idet der har været stor søgning på disse kurser, men vi tilbyder også en del nye kurser. Fx. en dag hvor kursisterne bliver introduceret til databasedesign, et kursus i SAMBA (der ikke kræver, at danseskoene er fremme) og kurser og foredrag om Microsofts bud på den nærmeste fremtids styresystem, Windows Og alt til nærmest Lønstatistikken symbolske priser for -medlemmer Listen vil blive udvidet, da enkelte kurser endnu ikke er på plads, men hvis du holder øje med bladets kalender eller WWW på adressen kan du holde dig up-to-date med nye kurser og se beskrivelser og ændringer. På nettet kan du desuden tilmelde dig kurserne. Vi håber at se dig og dine kolleger på s kurser i efteråret. Jesper Svarre / ) PS! Husk at DU som APR har mulighed for 25% rabat på kurserne. APR-posten udgives af: Ahlefeldtsgade København K Tlf.: Fax: Redaktion: APR-koordineringsgruppen Ansvarshavende: Carsten Larsen Udgivelsesdato og deadline: APR-posten udkommer 1 gang om måneden. Deadline for næste nr.: Fredag, den 17. september 1999 Teknisk produktion: Layout og illustrationer: Palle Skramsø Oplag 2000 APR-ansvarlig: Faglig sekretær Carsten Larsen Nørregade 32, Odense C Tlf Fax En efterspurgt vare Lønstatistikken er nok det mest efterspurgte medlemstilbud vi overhovedet har. Og det er ikke alene medlemmer der er interesserede - også fra arbejdsgiverne kommer der mange henvendelser. Der er en del, der nødigt vil risikere at komme til at tilbyde deres kommende medarbejdere for lidt i løn! Lønstatistikken bruges efterhånden af de fleste af s medlemmer: Når man skal have sit første job, eller når man skifter job. Og ved de løbende lønforhandlinger på virksomhederne. I det offentlige er man også ved at gå over til individuelle forhandlinger så her efterspørger medlemmerne også lønstatistikken. - på Internettet Tallene indsamles hvert år i oktober/ november og det er oktoberlønnen der bruges. Statistikken udkommer i januar. Som noget nyt blev tallene i år lagt ud på s hjemmeside og her kan vi se at det er en af de populære sider på vores website. Du kan finde hovedtabellerne med de opdaterede tal på s hjemmesider: Succes med ny indsamlingsmetode Sidste år fik alle medlemmer i arbejde tilsendt et spørgeskema om løn- og arbejdsforhold. Det fik både svarprocenten til at stige og ændrede forholdet mellem overenskomstansatte og kontraktansatte betragteligt, så den bedre svarede til den generelle fordeling blandt -medlemmer. Bedre udnyttelse af APR erne Til gengæld tror vi på at vi kan øge svarprocenten endnu mere hvis vi bliver bedre til at udnytte APRnetværket. Derfor kan alle APR ere påregne en henvendelse i begyndelsen af oktober, hvor vi beder om hjælp til at få indsendt så mange besvarelser fra arbejdspladsen som muligt. Det er endnu for tidligt at løfte sløret, men vi har planer om at gøre det rimeligt attraktivt at skaffe en høj svarprocent på sin arbejdsplads! Steen Andersen, faglig sekretær tlf.: e-post:

3 KURSUSKATALOG efterår 1999

4 EFTERÅR 1999 KURSUSOVERSIGT København Dato Holdnr. Form Emne Varighed Medlemspris/andre 4/9 h9942 Kursus Databasedesign 1 dag 300/1750 5/9 h9943 Kursus Databaseintegration på WWW 1 dag 300/ /9 h9944 Kursus Java Grundlæggende 2 dage 600/ /9 h9945 Workshop Netværksprotokoller og -hardware 2 aftener 500/ /9 fag1 Kursus Fagligt Kursus, Grundmodul 2 2 1/2 dag se www 25-26/9 h9946 Kursus TCP/ip 2 dage 600/ /10 h9947 Kursus C++ (oop) 2 dage 1000/3900 7/10 h9948 Foredrag ORACLE, CORBA og EJB 1 aften gratis/ /10 h9949 Kursus Java (1 uge) 5 dage 1500/ /10 h9950 Kursus Søgninger og kvalitet på Internettet 1 aften 250/ /10 h9951 Kursus SAP 2 dage 600/ /11 h9952 Kursus Linux (1 uge) 5 dage 1500/ /11 h9953 Workshop Perl/CGI 2 dage 600/ /11 h9954 Workshop Java Beans 2 aftener 500/ /11 h9955 Kursus Java Udvidet 2 dage 600/ /11 h9956 Kursus Windows 2000 Professionel 2 dage 600/ /12 h9957 Kursus Linux 2 dage 600/3500 Se for opdateret program og yderligere oplysninger

5 Århus Dato Holdnr. Form Emne Varighed Medlemspris/andre 4-5/9 h9958 Kursus Linux 2 dage 600/ /9 h9959 Workshop SAMBA 2 aftener 500/3000 8/9 kama1 Foredrag Linux /arr. KAMA 1 aften gratis/ /10 h9960 Kursus Windows dage 600/3500 4/10 h9961 Workshop Netværksprotokoller og -hardware 1 dag 300/ /10 kama2 Besøg Jyllandsposten /arr. KAMA 1 aften gratis/ * 23-24/10 h9962 Kursus TCP/ip 2 dage 600/ /11 h9963 Kursus Java Grundlæggende 2 dage 600/ /11 h9964 Kursus C++ 2 dage 600/ /11 h9965 Kursus Databasedesign 1 dag 300/ /11 h9966 Kursus Databaseintegration på WWW 1 dag 300/ /11 kama3 Foredrag Windows 2000 /arr. KAMA 1 aften gratis/150 Se for opdateret program og yderligere oplysninger Odense Dato Holdnr. Form Emne Varighed Medlemspris/andre 26/8 pio4 Foredrag WTS (Windows Terminal Server) /arr. PIO 1 aften gratis/ /10 h9967 Kursus Linux 2 dage 600/ /10 h9968 Kursus TCP/ip 2 dage 600/ /10 h9969 Kursus Java Grundlæggende 2 dage 600/ /10 h9970 Kursus Windows 2000 Professionel 2 dage 600/ /10 pio5 Besøg Novavision /arr. PIO 1 aften gratis/* 17/11 h9971 Foredrag ORACLE, CORBA og EJB 1 aften gratis/150??/11 pio6 Foredrag SAP /arr. PIO 1 aften gratis/150 Se for opdateret program og yderligere oplysninger Ålborg Dato Holdnr. Form Emne Varighed Medlemspris/andre 26/8 pin1 Foredrag Linux /arr. PIN 1 aften gratis/150 30/9 pin2 Besøg Spar Nord /arr. PIN 1 aften gratis/150 28/10 pin3 Foredrag SAP /arr. PIN 1 aften gratis/150 6/11 pin4 Kursus HTML /arr. PIN 1 dag 300/ /11 pin5 Besøg Universitetet, Inst. B /arr. PIN 1 aften gratis/* Se for opdateret program * Kun for medlemmer

6 Praktiske oplysninger s kurser er hovedsageligt opbygget som introducerende forløb over én aften til fem dage. Kurserne er støttet økonomisk af, således at vi kan tilbyde kvalitetskurser til meget konkurrencedygtige priser. På s kurser udleveres evalueringsskemaer, hvor deltagerne kan give karakterer på 13-skalaen. For 2. halvår 1998 og 1. halvår 1999 gav det følgende gennemsnit på landsplan : Underviseren: 10,05 Teknikken: 9,32 Lokaler: 8,57 Indhold: 9,73 Tilmelding: Tilmelding til kurser og foredrag skal ske skriftligt. Brug helst tilmeldingsformularen på s hjemmeside. Ellers brug tilmeldingskuponen og send eller fax den til kursusadministrationen. Du kan også benytte med de samme informationer. Tilmelding til andre arrangementer kan også ske telefonisk. Kursusadministration: att. kursusadm. Ahlefeldtsgade København K Fax: Tlf eller Betaling: Faktura tilsendes Betaling ved kursistens afbud: Afbud mere end 4 uger før kursusstart - intet gebyr. Afbud mellem 4 og 2 uger inden kursusstart - 50% af kursusgebyret opkræves. Mindre end to uger før - fuldt kursusgebyr opkræves. Der opkræves dog kun gebyr såfremt ikke kan besætte den ledige plads. Husk at melde afbud. Der er ofte en lang venteliste på vores kurser. Ved manglende afbud opkræves det fulde kursusgebyr. Aflysning: kan aflyse et kursus, såfremt det ikke opnår tilstrækkelig tilslutning. Aflyses et kursus af denne årsag, vil du modtage besked senest 1 uge før kursusstart. Forslag til kurser kan sendes til: eller du kan ringe på: Forplejning: På s kurser er der kaffe/the/sodavand og frokost på et beskedent niveau. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl i programmet. Husk at holde øje med eventuelle ændringer og nye kurser på og i BLADET Tilmelding (Brug venligst blokbogstaver) Navn: Cpr. nr. Adr.: Postnr./by: Tlf. nr.: Arb.plads: Jeg er APR på min arbejdsplads Ja Nej Adr.: Postnr./by: Tlf. nr.: Faktura sendes til: Jeg tilmelder mig holdnr., emne:

7 Nyt fra din lokalafdeling ØST Kære APR Hvordan får du kontakt med arbejdspladser, der ligner din egen? Hvad gør du, når man vil indføre rådighedsvagter på arbejdspladsen? Eller, når en kollega har alkoholproblemer? Eller kollegerne ønsker fælles aftaler om løn eller lignende? Eller I har problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Eller? Du vil i nær fremtid kunne bruge /ØST s elektroniske opslagstavle. Her vil du kunne efterlyse APR er og arbejdspladser, som enten har erfaring med det spørgsmål, der optager dig eller som kan være med til at diskutere det. Opslagstavlen er desværre ikke på plads endnu, så indtil videre må du nøjes med /ØST s bestyrelse eller vores faglige sekretær. Du kan altid få information, råd og vejledning hos en af de faglige sekretærer i. Vores faglige sekretær er Mogens Sørensen. Mogens kan kontaktes på tlf eller via epost Men du kan også kontakte en fra bestyrelsen. Indtil /ØST s næste generalforsamling i slutningen af oktober 1999 består bestyrelsen incl. suppleanter af: Peter Rasmussen: (arbejde) Frank Lerholt: (arbejde) Kjeld Ploug Hansen: Jens Ditlev Nielsen: Ingrid Nødvig: (arbejde) Dorte Grønborg: Du kan enten sende en epost til én fra listen eller sende den til hele bestyrelsen på vores fælles mailingliste hvis du har specifikke spørgsmål eller har lyst til at høre synspunkter på en problemstilling eller lignende. Vores erfaring med faglige spørgsmål varierer meget, men tilsammen dækker vi et bredt område - og vi står gerne til disposition. Vi håber at høre fra dig på den ene eller anden måde. Når opslagstavlen er klar, vil du høre nærmere om den. Med venlig hilsen ØST-bestyrelsen Echelon - elektronisk overvågning af s i EU har inviteret Duncan Campell til København i forbindelse med Echelon og afdækningen af efterretningssystemer. Mødet finder sted den 13. september kl I forbindelse med krypteringsproblematikken, som har været med til at få sat på plads, ved såvel at opstille en PGP-server som sidst at deltage i kritikken af Wassenaaraftalen, spøger stadig de forskellige overvågningssystemer, som specielt politiet og efterretningstjenesterne anvender. Vi har tidligere hørt om SIS og Sirene møntet på EU-politisamarbejde; men senest dukker også begreber som EnfoPol og Echelon op. EnfoPol skal angiveligt været værktøjet til at kunne scanne alle EUbaserede s i tilfælde af kriminelle handlinger og blev principielt vedtaget - også af de danske EUparlamentsmedlemmer - d. 7/5-99. Echelon viser sig på baggrund af en rapport skrevet af Duncan Campell i efteråret 98 at være skabt langt tidligere som et efterretningssystem mellem specielt de engelsk-sprogede lande. Rapporten dokumenterer dog, at trods Justitsministerens ord om kun at kende til Echelon via pressen har dansk politi/efterretningsvæsen været deltagere på de årlige ILET-møder, der skulle være en form for skjult brugerguppemøde omkring Echelon. har nu taget konsekvensen og inviteret Duncan Campell til Danmark for at høre fra hans egen mund, hvilke sammenhænge der er i de afdækkede efterretningssystemer. Men hvad er så s interesse i dette? Det er i s medlemmers interesse, at der forekommer en demokratisk gennemsigtighed i reguleringen af anvendelsen af den teknologi, vi som faggruppe arbejder med. I modsat fald kan vi i værste fald ende ECHELON med som faggruppe at blive lagt for had, fordi den teknologi, som befolkningen identificerer os med, anvendes mod bestemte befolkningsgrupper f.eks. gennem overvågning, kontrol m.m. Derfor må vi som fagforening kræve en gennemsigtighed i de demokratiske beslutninger, der ligger til grund for, at IT-teknologien i visse tilfælde har anvendelsesområder, der må opfattes som negativt af den almindelige befolkning. IT-teknologien skulle helst i befolkningens øjne stå som en teknologi, der havde positive anvendelsesområder til at lette det tunge arbejde og skabe en produktivitetsforøgelse til glæde for alle! Samtidig påviser denne form for anvendelse af teknologien endnu en gang, at s kampagne for fri kryptering har været og er en nødvendighed, hvis man vil sikre sig mod at andre lytter ved døren. Peter Christensen, Formand

8 POSTBESØRGET BLAD (0900 KHC) Posten forsat fra side 1 hele taget afdække forholdet mellem og APR ere. Dels har det vist sig, at det at den benyttede kommunikation via e-post og Internettet i en sådan sammenhæng må betragtes som en succes og dermed et bud på nye veje at gå. Den foreløbige bearbejdning har givet indsigt på områder hvor både kan blive bedre og områder hvor den service tilbyder anses som fuldt ud tilstrækkelig og god. Deltagerne har med andre ord været nuancerede og kritiske i deres svar. Implikationerne af undersøgelsen kan og vil blive vurderet og anvendt i det fortsatte arbejde med at forbedre APR-ordningen og hele. Endvidere er det blevet evident hvad skal og kan sige til sine potentielle nye medlemmer. Der skal lyde en stor tak til de, der tog sig tid til at deltage. Med deltagernes svar har fået et værktøj, der kan hjælpe med til at definere, hvorfor medlemmerne har valgt og vil vælge. Giver denne artikel eller undersøgelsen i sin helhed anledning til kommentarer, spørgsmål eller ønsker om en uddybning er du velkommen til at kontakte Kristian Vengsgaard: tlf Det sker i din lokalafdeling! - KMD Der indkaldes til KMD-kontaktmøde Dagsorden for mødet: i dit lokalområde! Tirsdag den 7. september kl på s Århuskontoret - Mindegade 10 Hver KMD-lokation opfordres til om muligt at stille med 2 personer. Mødet er et informationsmøde for -medlemmer i Kommunedata. Selvom man ikke har fået en særskilt henvendelse om fremmøde er alle meget velkomne. 1. Status på -SDC s model for samarbejde mellem forskellige faglige organisationer i en virksomhed. 2. Ideer til anden informationskanal end APR-posten. 3. s Delegeretforsamling, lørdag den 13. og søndag den 14. november i København. 4. Status på klubkasser og lokalafdelingskontingent Vi bruger indtil videre APR-posten som informationskanal til medlemmerne på KMD. Vi skylder selvfølgelig lige at bemærke at man ikke af den grund er udpeget til APR. 5. Forslag om fælles hyggearrangement hvor alle KMD-`er har mulighed for at mødes. 6. Status på KMD som virksomhed. Dels seneste overenskomstforlig, dels specielle emner som er aktuelle. Afholder delegeretforsamling den novenber 1999 i København Forslag stilles til Formanden, Ahlefeldtsgade København K. 7. Evt. Ses vi i Århus, tirsdag, den 7. september!? Med venlig hilsen Palle Eghjort, faglig sekretær tlf.: e-post:

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41 41, fax 33 91 90 44 PROSAbladets postgiro: 6 58 08 90, e-mail: prosabladet@prosa.dk Ansvarshavende redaktør: Thor

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL 26. oktober 2012 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Tillykke og farvel Fejring og fyring. Sådan valgte SILVAN at behandle Harly Engstrøm, som lige efter sit 25-års jubilæum gik fra at være højt

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Prosa. Livet på servicedesken side 11-15. DF2010 side 16-19 og midt i bladet. Fremtidens web handler om data. Interview med Tim Berners-Lee side 8

Prosa. Livet på servicedesken side 11-15. DF2010 side 16-19 og midt i bladet. Fremtidens web handler om data. Interview med Tim Berners-Lee side 8 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 11 November 2010 Fremtidens web handler om data Interview med Tim Berners-Lee side 8 Livet på servicedesken side 11-15 DF2010 side 16-19 og midt i bladet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere