Årgang 2 Nr. 8 August 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 2 Nr. 8 August 1999"

Transkript

1 Årgang 2 Nr. 8 August 1999 POSTEN Månedsblad for ArbejdsPladsRepræsentanter i Hvorfor? Mandag d. 14/6-99 lød startskuddet til s APR-undersøgelse. Den skulle afdække årsager til valg af fagforening blandt APR ere. Set i lyset af den høje deltagerprocent og kvaliteten af de indkomne svar må undersøgelsen betragtes som en succes. De indkomne data er siden blevet bearbejdet, og får inden længe, som den første direkte konsekvens, at lancerer en hvervekampagne. Af Kristian Vengsgaard, projektkoordinator Klar tale Langt størsteparten af APR erne i undersøgelsen har valgt, fordi den er eneste fagforening kun for professionelle EDB-folk. s hjemmeside er for dårlig både hvad angår form og indhold. 85,7% af deltagerne er bredt tilfredse med det de får for deres penge som medlemmer i. Disse tre udsagn er nogle af de mange foreløbige resultater af APR-Undersøgelsen. De resultater, der på nuværende tidspunkt er bearbejdet, kan findes på Internettet på følgende adresse: Hvem deltog Det blev i første omgang de APR ere, hvis e-post adresse havde adgang til, der fik mulighed for at deltage i undersøgelsen. Dette valg blev foretaget, fordi det var s opfattelse, at de APR ere der havde adgang til e-post og Internet nemmere ville kunne deltage. Efterhånden som svarene kom ind, stod det klart at denne antagelse havde været rigtig, idet frekvensen for respons var klart størst i de første par dage. Samtidig gav det mulighed for at finde ud af, om denne kommunikationsform var vejen frem. Som det fremgik af APR Posten nr.6/7 Juni/Juli-99 fik alle øvrige APR ere mulighed for ligeledes at deltage. Denne opfordring gav et forholdsvis langt lavere antal svar end for den første gruppes vedkommende. Det er planen at benytte disse svar som kontrolgruppe på et senere tidspunkt i undersøgelsen. Internetundersøgelse APR ere modtog en opfordring til at deltage i undersøgelsen, samt en adresse på en Internet side, i en e-post. Denne Internet side bestod af en række spørgsmål, inddelt i fem hovedafsnit. Nogle spørgsmål gav mulighed for at vælge mellem predefinerede svar så som: i høj grad, i nogen grad, i ringe grad, slet ikke og ved ikke. Mens andre spørgsmål gav mulighed for at udtrykke sin mening med egne ord. Det første afsnit omhandlede basisdata, deltagerne blev altså spurgt om helt grundlæggende spørgsmål, såsom: alder, køn, antal år i edb branchen etc. Herefter angik det forholdene på arbejdspladsen. Her var det spørgsmål såsom, hvor mange ansatte der var på arbejdspladen, hvor mange af disse der var EDB-folk, om der var overenskomst etc. Afsnittet Om skulle afdække to syn på. For det første hvilken forventning deltagerne havde til, og for det andet hvordan indfriede denne. Deltagerne blev i det næste afsnit bedt om, med egne ord og styret af fire spørgsmål, at beskrive hvordan de opfattede deres rolle som APR er, om ordningen fungerer o.s.v. Det sidste afsnit i undersøgelsen angik den information stiller til rådighed gennem s publikationer. Sidst i dette afsnit blev deltagerne endvidere spurgt om, hvorfor de havde valgt, komme med de tre væsenligste argumenter hvorfor det lykkes at få andre til at vælge og hvorfor det ikke lykkes, samt om der var nogle kommentarer til undersøgelsen. Nye veje Der var stor deltagelse og underlaget for undersøgelsen blev mere end 50% af de udspurgte. Det fremstår klart, at undersøgelsen har vist vej på flere måder. Dels vil de direkte resultater kunne give et indblik i hvordan APR erne opfatter, hvorfor de har valgt at stå som medlem og være APR er og i det Hvorfor? Så er der kurser! Lønstatistikken Nyt fra din lokalafdeling Duncan Campell forsættes på bagsiden Læs i dette nummer om: Det sker i din lokalafdeling! - i dit lokalområde!

2 Så er der kurser Har vi din -adresse? Tilmeld dig APR-mail-netværket og modtag løbende APR- Posten, nyheder og debatindlæg af interesse for dig og din arbejdsplads Send en mail med dit navn, arbejdsplads (gerne også adressen) og -adresse til: En ny kursussæson er over os, og vi har denne gang valgt at bringe kursusoversigten som en del af APR-Posten. Derfor kan du i midten af denne udgave af APR-posten finde vores kursusoversigt i et praktisk plakatformat - lige til at hænge op på virksomhedens opslagstavle. Flere af kurserne er gengangere fra sidste sæson, idet der har været stor søgning på disse kurser, men vi tilbyder også en del nye kurser. Fx. en dag hvor kursisterne bliver introduceret til databasedesign, et kursus i SAMBA (der ikke kræver, at danseskoene er fremme) og kurser og foredrag om Microsofts bud på den nærmeste fremtids styresystem, Windows Og alt til nærmest Lønstatistikken symbolske priser for -medlemmer Listen vil blive udvidet, da enkelte kurser endnu ikke er på plads, men hvis du holder øje med bladets kalender eller WWW på adressen kan du holde dig up-to-date med nye kurser og se beskrivelser og ændringer. På nettet kan du desuden tilmelde dig kurserne. Vi håber at se dig og dine kolleger på s kurser i efteråret. Jesper Svarre / ) PS! Husk at DU som APR har mulighed for 25% rabat på kurserne. APR-posten udgives af: Ahlefeldtsgade København K Tlf.: Fax: Redaktion: APR-koordineringsgruppen Ansvarshavende: Carsten Larsen Udgivelsesdato og deadline: APR-posten udkommer 1 gang om måneden. Deadline for næste nr.: Fredag, den 17. september 1999 Teknisk produktion: Layout og illustrationer: Palle Skramsø Oplag 2000 APR-ansvarlig: Faglig sekretær Carsten Larsen Nørregade 32, Odense C Tlf Fax En efterspurgt vare Lønstatistikken er nok det mest efterspurgte medlemstilbud vi overhovedet har. Og det er ikke alene medlemmer der er interesserede - også fra arbejdsgiverne kommer der mange henvendelser. Der er en del, der nødigt vil risikere at komme til at tilbyde deres kommende medarbejdere for lidt i løn! Lønstatistikken bruges efterhånden af de fleste af s medlemmer: Når man skal have sit første job, eller når man skifter job. Og ved de løbende lønforhandlinger på virksomhederne. I det offentlige er man også ved at gå over til individuelle forhandlinger så her efterspørger medlemmerne også lønstatistikken. - på Internettet Tallene indsamles hvert år i oktober/ november og det er oktoberlønnen der bruges. Statistikken udkommer i januar. Som noget nyt blev tallene i år lagt ud på s hjemmeside og her kan vi se at det er en af de populære sider på vores website. Du kan finde hovedtabellerne med de opdaterede tal på s hjemmesider: Succes med ny indsamlingsmetode Sidste år fik alle medlemmer i arbejde tilsendt et spørgeskema om løn- og arbejdsforhold. Det fik både svarprocenten til at stige og ændrede forholdet mellem overenskomstansatte og kontraktansatte betragteligt, så den bedre svarede til den generelle fordeling blandt -medlemmer. Bedre udnyttelse af APR erne Til gengæld tror vi på at vi kan øge svarprocenten endnu mere hvis vi bliver bedre til at udnytte APRnetværket. Derfor kan alle APR ere påregne en henvendelse i begyndelsen af oktober, hvor vi beder om hjælp til at få indsendt så mange besvarelser fra arbejdspladsen som muligt. Det er endnu for tidligt at løfte sløret, men vi har planer om at gøre det rimeligt attraktivt at skaffe en høj svarprocent på sin arbejdsplads! Steen Andersen, faglig sekretær tlf.: e-post:

3 KURSUSKATALOG efterår 1999

4 EFTERÅR 1999 KURSUSOVERSIGT København Dato Holdnr. Form Emne Varighed Medlemspris/andre 4/9 h9942 Kursus Databasedesign 1 dag 300/1750 5/9 h9943 Kursus Databaseintegration på WWW 1 dag 300/ /9 h9944 Kursus Java Grundlæggende 2 dage 600/ /9 h9945 Workshop Netværksprotokoller og -hardware 2 aftener 500/ /9 fag1 Kursus Fagligt Kursus, Grundmodul 2 2 1/2 dag se www 25-26/9 h9946 Kursus TCP/ip 2 dage 600/ /10 h9947 Kursus C++ (oop) 2 dage 1000/3900 7/10 h9948 Foredrag ORACLE, CORBA og EJB 1 aften gratis/ /10 h9949 Kursus Java (1 uge) 5 dage 1500/ /10 h9950 Kursus Søgninger og kvalitet på Internettet 1 aften 250/ /10 h9951 Kursus SAP 2 dage 600/ /11 h9952 Kursus Linux (1 uge) 5 dage 1500/ /11 h9953 Workshop Perl/CGI 2 dage 600/ /11 h9954 Workshop Java Beans 2 aftener 500/ /11 h9955 Kursus Java Udvidet 2 dage 600/ /11 h9956 Kursus Windows 2000 Professionel 2 dage 600/ /12 h9957 Kursus Linux 2 dage 600/3500 Se for opdateret program og yderligere oplysninger

5 Århus Dato Holdnr. Form Emne Varighed Medlemspris/andre 4-5/9 h9958 Kursus Linux 2 dage 600/ /9 h9959 Workshop SAMBA 2 aftener 500/3000 8/9 kama1 Foredrag Linux /arr. KAMA 1 aften gratis/ /10 h9960 Kursus Windows dage 600/3500 4/10 h9961 Workshop Netværksprotokoller og -hardware 1 dag 300/ /10 kama2 Besøg Jyllandsposten /arr. KAMA 1 aften gratis/ * 23-24/10 h9962 Kursus TCP/ip 2 dage 600/ /11 h9963 Kursus Java Grundlæggende 2 dage 600/ /11 h9964 Kursus C++ 2 dage 600/ /11 h9965 Kursus Databasedesign 1 dag 300/ /11 h9966 Kursus Databaseintegration på WWW 1 dag 300/ /11 kama3 Foredrag Windows 2000 /arr. KAMA 1 aften gratis/150 Se for opdateret program og yderligere oplysninger Odense Dato Holdnr. Form Emne Varighed Medlemspris/andre 26/8 pio4 Foredrag WTS (Windows Terminal Server) /arr. PIO 1 aften gratis/ /10 h9967 Kursus Linux 2 dage 600/ /10 h9968 Kursus TCP/ip 2 dage 600/ /10 h9969 Kursus Java Grundlæggende 2 dage 600/ /10 h9970 Kursus Windows 2000 Professionel 2 dage 600/ /10 pio5 Besøg Novavision /arr. PIO 1 aften gratis/* 17/11 h9971 Foredrag ORACLE, CORBA og EJB 1 aften gratis/150??/11 pio6 Foredrag SAP /arr. PIO 1 aften gratis/150 Se for opdateret program og yderligere oplysninger Ålborg Dato Holdnr. Form Emne Varighed Medlemspris/andre 26/8 pin1 Foredrag Linux /arr. PIN 1 aften gratis/150 30/9 pin2 Besøg Spar Nord /arr. PIN 1 aften gratis/150 28/10 pin3 Foredrag SAP /arr. PIN 1 aften gratis/150 6/11 pin4 Kursus HTML /arr. PIN 1 dag 300/ /11 pin5 Besøg Universitetet, Inst. B /arr. PIN 1 aften gratis/* Se for opdateret program * Kun for medlemmer

6 Praktiske oplysninger s kurser er hovedsageligt opbygget som introducerende forløb over én aften til fem dage. Kurserne er støttet økonomisk af, således at vi kan tilbyde kvalitetskurser til meget konkurrencedygtige priser. På s kurser udleveres evalueringsskemaer, hvor deltagerne kan give karakterer på 13-skalaen. For 2. halvår 1998 og 1. halvår 1999 gav det følgende gennemsnit på landsplan : Underviseren: 10,05 Teknikken: 9,32 Lokaler: 8,57 Indhold: 9,73 Tilmelding: Tilmelding til kurser og foredrag skal ske skriftligt. Brug helst tilmeldingsformularen på s hjemmeside. Ellers brug tilmeldingskuponen og send eller fax den til kursusadministrationen. Du kan også benytte med de samme informationer. Tilmelding til andre arrangementer kan også ske telefonisk. Kursusadministration: att. kursusadm. Ahlefeldtsgade København K Fax: Tlf eller Betaling: Faktura tilsendes Betaling ved kursistens afbud: Afbud mere end 4 uger før kursusstart - intet gebyr. Afbud mellem 4 og 2 uger inden kursusstart - 50% af kursusgebyret opkræves. Mindre end to uger før - fuldt kursusgebyr opkræves. Der opkræves dog kun gebyr såfremt ikke kan besætte den ledige plads. Husk at melde afbud. Der er ofte en lang venteliste på vores kurser. Ved manglende afbud opkræves det fulde kursusgebyr. Aflysning: kan aflyse et kursus, såfremt det ikke opnår tilstrækkelig tilslutning. Aflyses et kursus af denne årsag, vil du modtage besked senest 1 uge før kursusstart. Forslag til kurser kan sendes til: eller du kan ringe på: Forplejning: På s kurser er der kaffe/the/sodavand og frokost på et beskedent niveau. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl i programmet. Husk at holde øje med eventuelle ændringer og nye kurser på og i BLADET Tilmelding (Brug venligst blokbogstaver) Navn: Cpr. nr. Adr.: Postnr./by: Tlf. nr.: Arb.plads: Jeg er APR på min arbejdsplads Ja Nej Adr.: Postnr./by: Tlf. nr.: Faktura sendes til: Jeg tilmelder mig holdnr., emne:

7 Nyt fra din lokalafdeling ØST Kære APR Hvordan får du kontakt med arbejdspladser, der ligner din egen? Hvad gør du, når man vil indføre rådighedsvagter på arbejdspladsen? Eller, når en kollega har alkoholproblemer? Eller kollegerne ønsker fælles aftaler om løn eller lignende? Eller I har problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Eller? Du vil i nær fremtid kunne bruge /ØST s elektroniske opslagstavle. Her vil du kunne efterlyse APR er og arbejdspladser, som enten har erfaring med det spørgsmål, der optager dig eller som kan være med til at diskutere det. Opslagstavlen er desværre ikke på plads endnu, så indtil videre må du nøjes med /ØST s bestyrelse eller vores faglige sekretær. Du kan altid få information, råd og vejledning hos en af de faglige sekretærer i. Vores faglige sekretær er Mogens Sørensen. Mogens kan kontaktes på tlf eller via epost Men du kan også kontakte en fra bestyrelsen. Indtil /ØST s næste generalforsamling i slutningen af oktober 1999 består bestyrelsen incl. suppleanter af: Peter Rasmussen: (arbejde) Frank Lerholt: (arbejde) Kjeld Ploug Hansen: Jens Ditlev Nielsen: Ingrid Nødvig: (arbejde) Dorte Grønborg: Du kan enten sende en epost til én fra listen eller sende den til hele bestyrelsen på vores fælles mailingliste hvis du har specifikke spørgsmål eller har lyst til at høre synspunkter på en problemstilling eller lignende. Vores erfaring med faglige spørgsmål varierer meget, men tilsammen dækker vi et bredt område - og vi står gerne til disposition. Vi håber at høre fra dig på den ene eller anden måde. Når opslagstavlen er klar, vil du høre nærmere om den. Med venlig hilsen ØST-bestyrelsen Echelon - elektronisk overvågning af s i EU har inviteret Duncan Campell til København i forbindelse med Echelon og afdækningen af efterretningssystemer. Mødet finder sted den 13. september kl I forbindelse med krypteringsproblematikken, som har været med til at få sat på plads, ved såvel at opstille en PGP-server som sidst at deltage i kritikken af Wassenaaraftalen, spøger stadig de forskellige overvågningssystemer, som specielt politiet og efterretningstjenesterne anvender. Vi har tidligere hørt om SIS og Sirene møntet på EU-politisamarbejde; men senest dukker også begreber som EnfoPol og Echelon op. EnfoPol skal angiveligt været værktøjet til at kunne scanne alle EUbaserede s i tilfælde af kriminelle handlinger og blev principielt vedtaget - også af de danske EUparlamentsmedlemmer - d. 7/5-99. Echelon viser sig på baggrund af en rapport skrevet af Duncan Campell i efteråret 98 at være skabt langt tidligere som et efterretningssystem mellem specielt de engelsk-sprogede lande. Rapporten dokumenterer dog, at trods Justitsministerens ord om kun at kende til Echelon via pressen har dansk politi/efterretningsvæsen været deltagere på de årlige ILET-møder, der skulle være en form for skjult brugerguppemøde omkring Echelon. har nu taget konsekvensen og inviteret Duncan Campell til Danmark for at høre fra hans egen mund, hvilke sammenhænge der er i de afdækkede efterretningssystemer. Men hvad er så s interesse i dette? Det er i s medlemmers interesse, at der forekommer en demokratisk gennemsigtighed i reguleringen af anvendelsen af den teknologi, vi som faggruppe arbejder med. I modsat fald kan vi i værste fald ende ECHELON med som faggruppe at blive lagt for had, fordi den teknologi, som befolkningen identificerer os med, anvendes mod bestemte befolkningsgrupper f.eks. gennem overvågning, kontrol m.m. Derfor må vi som fagforening kræve en gennemsigtighed i de demokratiske beslutninger, der ligger til grund for, at IT-teknologien i visse tilfælde har anvendelsesområder, der må opfattes som negativt af den almindelige befolkning. IT-teknologien skulle helst i befolkningens øjne stå som en teknologi, der havde positive anvendelsesområder til at lette det tunge arbejde og skabe en produktivitetsforøgelse til glæde for alle! Samtidig påviser denne form for anvendelse af teknologien endnu en gang, at s kampagne for fri kryptering har været og er en nødvendighed, hvis man vil sikre sig mod at andre lytter ved døren. Peter Christensen, Formand

8 POSTBESØRGET BLAD (0900 KHC) Posten forsat fra side 1 hele taget afdække forholdet mellem og APR ere. Dels har det vist sig, at det at den benyttede kommunikation via e-post og Internettet i en sådan sammenhæng må betragtes som en succes og dermed et bud på nye veje at gå. Den foreløbige bearbejdning har givet indsigt på områder hvor både kan blive bedre og områder hvor den service tilbyder anses som fuldt ud tilstrækkelig og god. Deltagerne har med andre ord været nuancerede og kritiske i deres svar. Implikationerne af undersøgelsen kan og vil blive vurderet og anvendt i det fortsatte arbejde med at forbedre APR-ordningen og hele. Endvidere er det blevet evident hvad skal og kan sige til sine potentielle nye medlemmer. Der skal lyde en stor tak til de, der tog sig tid til at deltage. Med deltagernes svar har fået et værktøj, der kan hjælpe med til at definere, hvorfor medlemmerne har valgt og vil vælge. Giver denne artikel eller undersøgelsen i sin helhed anledning til kommentarer, spørgsmål eller ønsker om en uddybning er du velkommen til at kontakte Kristian Vengsgaard: tlf Det sker i din lokalafdeling! - KMD Der indkaldes til KMD-kontaktmøde Dagsorden for mødet: i dit lokalområde! Tirsdag den 7. september kl på s Århuskontoret - Mindegade 10 Hver KMD-lokation opfordres til om muligt at stille med 2 personer. Mødet er et informationsmøde for -medlemmer i Kommunedata. Selvom man ikke har fået en særskilt henvendelse om fremmøde er alle meget velkomne. 1. Status på -SDC s model for samarbejde mellem forskellige faglige organisationer i en virksomhed. 2. Ideer til anden informationskanal end APR-posten. 3. s Delegeretforsamling, lørdag den 13. og søndag den 14. november i København. 4. Status på klubkasser og lokalafdelingskontingent Vi bruger indtil videre APR-posten som informationskanal til medlemmerne på KMD. Vi skylder selvfølgelig lige at bemærke at man ikke af den grund er udpeget til APR. 5. Forslag om fælles hyggearrangement hvor alle KMD-`er har mulighed for at mødes. 6. Status på KMD som virksomhed. Dels seneste overenskomstforlig, dels specielle emner som er aktuelle. Afholder delegeretforsamling den novenber 1999 i København Forslag stilles til Formanden, Ahlefeldtsgade København K. 7. Evt. Ses vi i Århus, tirsdag, den 7. september!? Med venlig hilsen Palle Eghjort, faglig sekretær tlf.: e-post:

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Kom med forslag til kurser og aktiviteter Alle FOA-medlemmer har mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, der skal holdes i FOA - Fag og Arbejde,

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information værktøj2000 information Serviceinformation information information God information bedre information Serviceinformation information information information God information bedre information God information

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D

Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D NR. 134 November 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D. 24.3.2007 Er der medlemmer som kunne tænke sig at stå for

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Priser og betalingsbetingelser er oplyst sammen med beskrivelsen af hvert enkelt kursus. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK)

Priser og betalingsbetingelser er oplyst sammen med beskrivelsen af hvert enkelt kursus. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) Højskolen Østersøen Flensborgvej 48-50 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 47 00 Email: adm@hojoster.dk CVR nr. 15 75 63 49 1. Leveringsbetingelser Kursisten modtager undervisning, ekskursioner mv. jævnfør tidspunkterne

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Løndannelse, lønforståelse & ligeløn Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Baggrund: Dette kursus er til dig der har lyst til at dygtiggøre dig og udvikle

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 10. august 2014 Deltagere: Afbud: Referent: Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla Susanne, Rie Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Præsentationsrunde...

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

Vores Stemme marts 2010

Vores Stemme marts 2010 Vores Stemme marts 2010 Kære ven Folketingsvalget rykker nu for alvor nærmere. I sidste uge mødtes Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt til en sjælden politisk duel normalt vil Lars Løkke ikke

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september. Spørgeskemaet indeholdt 32 spørgsmål

Læs mere

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Efterår 2016

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Efterår 2016 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Velkommen på kursus i 2012-2013

Velkommen på kursus i 2012-2013 Kursusprogram 2012-2013 Velkommen på kursus i 2012-2013 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København Kurser 2017 Forløb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKT- LØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel First Grand, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart Lok. 50, 17.-19. januar 14. 16. marts 25. april 16. maj

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Kursuskatalog 2016 TR Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Ny tillidsrepræsentant nye udfordringer Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du over for mange nye udfordringer på arbejdspladsen. Fra

Læs mere

Phoning. Få nye medlemmer i telefonen

Phoning. Få nye medlemmer i telefonen Phoning Få nye medlemmer i telefonen Agenda Gør det nemt at blive medlem Servicekald 3F s Kontaktcenter Gode råd om phoning Gør det nemt at blive medlem SMS 3F ja tak til 1919, så ringer vi dig op Elektronisk

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Maskinsnedkeri. v/ Snedker Palle Jørgensen. Alt i tømrer- og snedkerarbejde. Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291

Maskinsnedkeri. v/ Snedker Palle Jørgensen. Alt i tømrer- og snedkerarbejde. Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291 Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2014/2015 Maskinsnedkeri Alt i tømrer- og snedkerarbejde v/ Snedker Palle Jørgensen Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291 2

Læs mere

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Forår 2017

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Forår 2017 Center for Døvblindhed og Høretab er et lands -og landsdelsdækkende helhedstilbud for børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab. Tilbuddene under VISO og VISO-KaS (Koordinering af Specialrådgivningen)

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen på hf Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I

Læs mere