Årgang 2 Nr. 8 August 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 2 Nr. 8 August 1999"

Transkript

1 Årgang 2 Nr. 8 August 1999 POSTEN Månedsblad for ArbejdsPladsRepræsentanter i Hvorfor? Mandag d. 14/6-99 lød startskuddet til s APR-undersøgelse. Den skulle afdække årsager til valg af fagforening blandt APR ere. Set i lyset af den høje deltagerprocent og kvaliteten af de indkomne svar må undersøgelsen betragtes som en succes. De indkomne data er siden blevet bearbejdet, og får inden længe, som den første direkte konsekvens, at lancerer en hvervekampagne. Af Kristian Vengsgaard, projektkoordinator Klar tale Langt størsteparten af APR erne i undersøgelsen har valgt, fordi den er eneste fagforening kun for professionelle EDB-folk. s hjemmeside er for dårlig både hvad angår form og indhold. 85,7% af deltagerne er bredt tilfredse med det de får for deres penge som medlemmer i. Disse tre udsagn er nogle af de mange foreløbige resultater af APR-Undersøgelsen. De resultater, der på nuværende tidspunkt er bearbejdet, kan findes på Internettet på følgende adresse: Hvem deltog Det blev i første omgang de APR ere, hvis e-post adresse havde adgang til, der fik mulighed for at deltage i undersøgelsen. Dette valg blev foretaget, fordi det var s opfattelse, at de APR ere der havde adgang til e-post og Internet nemmere ville kunne deltage. Efterhånden som svarene kom ind, stod det klart at denne antagelse havde været rigtig, idet frekvensen for respons var klart størst i de første par dage. Samtidig gav det mulighed for at finde ud af, om denne kommunikationsform var vejen frem. Som det fremgik af APR Posten nr.6/7 Juni/Juli-99 fik alle øvrige APR ere mulighed for ligeledes at deltage. Denne opfordring gav et forholdsvis langt lavere antal svar end for den første gruppes vedkommende. Det er planen at benytte disse svar som kontrolgruppe på et senere tidspunkt i undersøgelsen. Internetundersøgelse APR ere modtog en opfordring til at deltage i undersøgelsen, samt en adresse på en Internet side, i en e-post. Denne Internet side bestod af en række spørgsmål, inddelt i fem hovedafsnit. Nogle spørgsmål gav mulighed for at vælge mellem predefinerede svar så som: i høj grad, i nogen grad, i ringe grad, slet ikke og ved ikke. Mens andre spørgsmål gav mulighed for at udtrykke sin mening med egne ord. Det første afsnit omhandlede basisdata, deltagerne blev altså spurgt om helt grundlæggende spørgsmål, såsom: alder, køn, antal år i edb branchen etc. Herefter angik det forholdene på arbejdspladsen. Her var det spørgsmål såsom, hvor mange ansatte der var på arbejdspladen, hvor mange af disse der var EDB-folk, om der var overenskomst etc. Afsnittet Om skulle afdække to syn på. For det første hvilken forventning deltagerne havde til, og for det andet hvordan indfriede denne. Deltagerne blev i det næste afsnit bedt om, med egne ord og styret af fire spørgsmål, at beskrive hvordan de opfattede deres rolle som APR er, om ordningen fungerer o.s.v. Det sidste afsnit i undersøgelsen angik den information stiller til rådighed gennem s publikationer. Sidst i dette afsnit blev deltagerne endvidere spurgt om, hvorfor de havde valgt, komme med de tre væsenligste argumenter hvorfor det lykkes at få andre til at vælge og hvorfor det ikke lykkes, samt om der var nogle kommentarer til undersøgelsen. Nye veje Der var stor deltagelse og underlaget for undersøgelsen blev mere end 50% af de udspurgte. Det fremstår klart, at undersøgelsen har vist vej på flere måder. Dels vil de direkte resultater kunne give et indblik i hvordan APR erne opfatter, hvorfor de har valgt at stå som medlem og være APR er og i det Hvorfor? Så er der kurser! Lønstatistikken Nyt fra din lokalafdeling Duncan Campell forsættes på bagsiden Læs i dette nummer om: Det sker i din lokalafdeling! - i dit lokalområde!

2 Så er der kurser Har vi din -adresse? Tilmeld dig APR-mail-netværket og modtag løbende APR- Posten, nyheder og debatindlæg af interesse for dig og din arbejdsplads Send en mail med dit navn, arbejdsplads (gerne også adressen) og -adresse til: En ny kursussæson er over os, og vi har denne gang valgt at bringe kursusoversigten som en del af APR-Posten. Derfor kan du i midten af denne udgave af APR-posten finde vores kursusoversigt i et praktisk plakatformat - lige til at hænge op på virksomhedens opslagstavle. Flere af kurserne er gengangere fra sidste sæson, idet der har været stor søgning på disse kurser, men vi tilbyder også en del nye kurser. Fx. en dag hvor kursisterne bliver introduceret til databasedesign, et kursus i SAMBA (der ikke kræver, at danseskoene er fremme) og kurser og foredrag om Microsofts bud på den nærmeste fremtids styresystem, Windows Og alt til nærmest Lønstatistikken symbolske priser for -medlemmer Listen vil blive udvidet, da enkelte kurser endnu ikke er på plads, men hvis du holder øje med bladets kalender eller WWW på adressen kan du holde dig up-to-date med nye kurser og se beskrivelser og ændringer. På nettet kan du desuden tilmelde dig kurserne. Vi håber at se dig og dine kolleger på s kurser i efteråret. Jesper Svarre / ) PS! Husk at DU som APR har mulighed for 25% rabat på kurserne. APR-posten udgives af: Ahlefeldtsgade København K Tlf.: Fax: Redaktion: APR-koordineringsgruppen Ansvarshavende: Carsten Larsen Udgivelsesdato og deadline: APR-posten udkommer 1 gang om måneden. Deadline for næste nr.: Fredag, den 17. september 1999 Teknisk produktion: Layout og illustrationer: Palle Skramsø Oplag 2000 APR-ansvarlig: Faglig sekretær Carsten Larsen Nørregade 32, Odense C Tlf Fax En efterspurgt vare Lønstatistikken er nok det mest efterspurgte medlemstilbud vi overhovedet har. Og det er ikke alene medlemmer der er interesserede - også fra arbejdsgiverne kommer der mange henvendelser. Der er en del, der nødigt vil risikere at komme til at tilbyde deres kommende medarbejdere for lidt i løn! Lønstatistikken bruges efterhånden af de fleste af s medlemmer: Når man skal have sit første job, eller når man skifter job. Og ved de løbende lønforhandlinger på virksomhederne. I det offentlige er man også ved at gå over til individuelle forhandlinger så her efterspørger medlemmerne også lønstatistikken. - på Internettet Tallene indsamles hvert år i oktober/ november og det er oktoberlønnen der bruges. Statistikken udkommer i januar. Som noget nyt blev tallene i år lagt ud på s hjemmeside og her kan vi se at det er en af de populære sider på vores website. Du kan finde hovedtabellerne med de opdaterede tal på s hjemmesider: Succes med ny indsamlingsmetode Sidste år fik alle medlemmer i arbejde tilsendt et spørgeskema om løn- og arbejdsforhold. Det fik både svarprocenten til at stige og ændrede forholdet mellem overenskomstansatte og kontraktansatte betragteligt, så den bedre svarede til den generelle fordeling blandt -medlemmer. Bedre udnyttelse af APR erne Til gengæld tror vi på at vi kan øge svarprocenten endnu mere hvis vi bliver bedre til at udnytte APRnetværket. Derfor kan alle APR ere påregne en henvendelse i begyndelsen af oktober, hvor vi beder om hjælp til at få indsendt så mange besvarelser fra arbejdspladsen som muligt. Det er endnu for tidligt at løfte sløret, men vi har planer om at gøre det rimeligt attraktivt at skaffe en høj svarprocent på sin arbejdsplads! Steen Andersen, faglig sekretær tlf.: e-post:

3 KURSUSKATALOG efterår 1999

4 EFTERÅR 1999 KURSUSOVERSIGT København Dato Holdnr. Form Emne Varighed Medlemspris/andre 4/9 h9942 Kursus Databasedesign 1 dag 300/1750 5/9 h9943 Kursus Databaseintegration på WWW 1 dag 300/ /9 h9944 Kursus Java Grundlæggende 2 dage 600/ /9 h9945 Workshop Netværksprotokoller og -hardware 2 aftener 500/ /9 fag1 Kursus Fagligt Kursus, Grundmodul 2 2 1/2 dag se www 25-26/9 h9946 Kursus TCP/ip 2 dage 600/ /10 h9947 Kursus C++ (oop) 2 dage 1000/3900 7/10 h9948 Foredrag ORACLE, CORBA og EJB 1 aften gratis/ /10 h9949 Kursus Java (1 uge) 5 dage 1500/ /10 h9950 Kursus Søgninger og kvalitet på Internettet 1 aften 250/ /10 h9951 Kursus SAP 2 dage 600/ /11 h9952 Kursus Linux (1 uge) 5 dage 1500/ /11 h9953 Workshop Perl/CGI 2 dage 600/ /11 h9954 Workshop Java Beans 2 aftener 500/ /11 h9955 Kursus Java Udvidet 2 dage 600/ /11 h9956 Kursus Windows 2000 Professionel 2 dage 600/ /12 h9957 Kursus Linux 2 dage 600/3500 Se for opdateret program og yderligere oplysninger

5 Århus Dato Holdnr. Form Emne Varighed Medlemspris/andre 4-5/9 h9958 Kursus Linux 2 dage 600/ /9 h9959 Workshop SAMBA 2 aftener 500/3000 8/9 kama1 Foredrag Linux /arr. KAMA 1 aften gratis/ /10 h9960 Kursus Windows dage 600/3500 4/10 h9961 Workshop Netværksprotokoller og -hardware 1 dag 300/ /10 kama2 Besøg Jyllandsposten /arr. KAMA 1 aften gratis/ * 23-24/10 h9962 Kursus TCP/ip 2 dage 600/ /11 h9963 Kursus Java Grundlæggende 2 dage 600/ /11 h9964 Kursus C++ 2 dage 600/ /11 h9965 Kursus Databasedesign 1 dag 300/ /11 h9966 Kursus Databaseintegration på WWW 1 dag 300/ /11 kama3 Foredrag Windows 2000 /arr. KAMA 1 aften gratis/150 Se for opdateret program og yderligere oplysninger Odense Dato Holdnr. Form Emne Varighed Medlemspris/andre 26/8 pio4 Foredrag WTS (Windows Terminal Server) /arr. PIO 1 aften gratis/ /10 h9967 Kursus Linux 2 dage 600/ /10 h9968 Kursus TCP/ip 2 dage 600/ /10 h9969 Kursus Java Grundlæggende 2 dage 600/ /10 h9970 Kursus Windows 2000 Professionel 2 dage 600/ /10 pio5 Besøg Novavision /arr. PIO 1 aften gratis/* 17/11 h9971 Foredrag ORACLE, CORBA og EJB 1 aften gratis/150??/11 pio6 Foredrag SAP /arr. PIO 1 aften gratis/150 Se for opdateret program og yderligere oplysninger Ålborg Dato Holdnr. Form Emne Varighed Medlemspris/andre 26/8 pin1 Foredrag Linux /arr. PIN 1 aften gratis/150 30/9 pin2 Besøg Spar Nord /arr. PIN 1 aften gratis/150 28/10 pin3 Foredrag SAP /arr. PIN 1 aften gratis/150 6/11 pin4 Kursus HTML /arr. PIN 1 dag 300/ /11 pin5 Besøg Universitetet, Inst. B /arr. PIN 1 aften gratis/* Se for opdateret program * Kun for medlemmer

6 Praktiske oplysninger s kurser er hovedsageligt opbygget som introducerende forløb over én aften til fem dage. Kurserne er støttet økonomisk af, således at vi kan tilbyde kvalitetskurser til meget konkurrencedygtige priser. På s kurser udleveres evalueringsskemaer, hvor deltagerne kan give karakterer på 13-skalaen. For 2. halvår 1998 og 1. halvår 1999 gav det følgende gennemsnit på landsplan : Underviseren: 10,05 Teknikken: 9,32 Lokaler: 8,57 Indhold: 9,73 Tilmelding: Tilmelding til kurser og foredrag skal ske skriftligt. Brug helst tilmeldingsformularen på s hjemmeside. Ellers brug tilmeldingskuponen og send eller fax den til kursusadministrationen. Du kan også benytte med de samme informationer. Tilmelding til andre arrangementer kan også ske telefonisk. Kursusadministration: att. kursusadm. Ahlefeldtsgade København K Fax: Tlf eller Betaling: Faktura tilsendes Betaling ved kursistens afbud: Afbud mere end 4 uger før kursusstart - intet gebyr. Afbud mellem 4 og 2 uger inden kursusstart - 50% af kursusgebyret opkræves. Mindre end to uger før - fuldt kursusgebyr opkræves. Der opkræves dog kun gebyr såfremt ikke kan besætte den ledige plads. Husk at melde afbud. Der er ofte en lang venteliste på vores kurser. Ved manglende afbud opkræves det fulde kursusgebyr. Aflysning: kan aflyse et kursus, såfremt det ikke opnår tilstrækkelig tilslutning. Aflyses et kursus af denne årsag, vil du modtage besked senest 1 uge før kursusstart. Forslag til kurser kan sendes til: eller du kan ringe på: Forplejning: På s kurser er der kaffe/the/sodavand og frokost på et beskedent niveau. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl i programmet. Husk at holde øje med eventuelle ændringer og nye kurser på og i BLADET Tilmelding (Brug venligst blokbogstaver) Navn: Cpr. nr. Adr.: Postnr./by: Tlf. nr.: Arb.plads: Jeg er APR på min arbejdsplads Ja Nej Adr.: Postnr./by: Tlf. nr.: Faktura sendes til: Jeg tilmelder mig holdnr., emne:

7 Nyt fra din lokalafdeling ØST Kære APR Hvordan får du kontakt med arbejdspladser, der ligner din egen? Hvad gør du, når man vil indføre rådighedsvagter på arbejdspladsen? Eller, når en kollega har alkoholproblemer? Eller kollegerne ønsker fælles aftaler om løn eller lignende? Eller I har problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Eller? Du vil i nær fremtid kunne bruge /ØST s elektroniske opslagstavle. Her vil du kunne efterlyse APR er og arbejdspladser, som enten har erfaring med det spørgsmål, der optager dig eller som kan være med til at diskutere det. Opslagstavlen er desværre ikke på plads endnu, så indtil videre må du nøjes med /ØST s bestyrelse eller vores faglige sekretær. Du kan altid få information, råd og vejledning hos en af de faglige sekretærer i. Vores faglige sekretær er Mogens Sørensen. Mogens kan kontaktes på tlf eller via epost Men du kan også kontakte en fra bestyrelsen. Indtil /ØST s næste generalforsamling i slutningen af oktober 1999 består bestyrelsen incl. suppleanter af: Peter Rasmussen: (arbejde) Frank Lerholt: (arbejde) Kjeld Ploug Hansen: Jens Ditlev Nielsen: Ingrid Nødvig: (arbejde) Dorte Grønborg: Du kan enten sende en epost til én fra listen eller sende den til hele bestyrelsen på vores fælles mailingliste hvis du har specifikke spørgsmål eller har lyst til at høre synspunkter på en problemstilling eller lignende. Vores erfaring med faglige spørgsmål varierer meget, men tilsammen dækker vi et bredt område - og vi står gerne til disposition. Vi håber at høre fra dig på den ene eller anden måde. Når opslagstavlen er klar, vil du høre nærmere om den. Med venlig hilsen ØST-bestyrelsen Echelon - elektronisk overvågning af s i EU har inviteret Duncan Campell til København i forbindelse med Echelon og afdækningen af efterretningssystemer. Mødet finder sted den 13. september kl I forbindelse med krypteringsproblematikken, som har været med til at få sat på plads, ved såvel at opstille en PGP-server som sidst at deltage i kritikken af Wassenaaraftalen, spøger stadig de forskellige overvågningssystemer, som specielt politiet og efterretningstjenesterne anvender. Vi har tidligere hørt om SIS og Sirene møntet på EU-politisamarbejde; men senest dukker også begreber som EnfoPol og Echelon op. EnfoPol skal angiveligt været værktøjet til at kunne scanne alle EUbaserede s i tilfælde af kriminelle handlinger og blev principielt vedtaget - også af de danske EUparlamentsmedlemmer - d. 7/5-99. Echelon viser sig på baggrund af en rapport skrevet af Duncan Campell i efteråret 98 at være skabt langt tidligere som et efterretningssystem mellem specielt de engelsk-sprogede lande. Rapporten dokumenterer dog, at trods Justitsministerens ord om kun at kende til Echelon via pressen har dansk politi/efterretningsvæsen været deltagere på de årlige ILET-møder, der skulle være en form for skjult brugerguppemøde omkring Echelon. har nu taget konsekvensen og inviteret Duncan Campell til Danmark for at høre fra hans egen mund, hvilke sammenhænge der er i de afdækkede efterretningssystemer. Men hvad er så s interesse i dette? Det er i s medlemmers interesse, at der forekommer en demokratisk gennemsigtighed i reguleringen af anvendelsen af den teknologi, vi som faggruppe arbejder med. I modsat fald kan vi i værste fald ende ECHELON med som faggruppe at blive lagt for had, fordi den teknologi, som befolkningen identificerer os med, anvendes mod bestemte befolkningsgrupper f.eks. gennem overvågning, kontrol m.m. Derfor må vi som fagforening kræve en gennemsigtighed i de demokratiske beslutninger, der ligger til grund for, at IT-teknologien i visse tilfælde har anvendelsesområder, der må opfattes som negativt af den almindelige befolkning. IT-teknologien skulle helst i befolkningens øjne stå som en teknologi, der havde positive anvendelsesområder til at lette det tunge arbejde og skabe en produktivitetsforøgelse til glæde for alle! Samtidig påviser denne form for anvendelse af teknologien endnu en gang, at s kampagne for fri kryptering har været og er en nødvendighed, hvis man vil sikre sig mod at andre lytter ved døren. Peter Christensen, Formand

8 POSTBESØRGET BLAD (0900 KHC) Posten forsat fra side 1 hele taget afdække forholdet mellem og APR ere. Dels har det vist sig, at det at den benyttede kommunikation via e-post og Internettet i en sådan sammenhæng må betragtes som en succes og dermed et bud på nye veje at gå. Den foreløbige bearbejdning har givet indsigt på områder hvor både kan blive bedre og områder hvor den service tilbyder anses som fuldt ud tilstrækkelig og god. Deltagerne har med andre ord været nuancerede og kritiske i deres svar. Implikationerne af undersøgelsen kan og vil blive vurderet og anvendt i det fortsatte arbejde med at forbedre APR-ordningen og hele. Endvidere er det blevet evident hvad skal og kan sige til sine potentielle nye medlemmer. Der skal lyde en stor tak til de, der tog sig tid til at deltage. Med deltagernes svar har fået et værktøj, der kan hjælpe med til at definere, hvorfor medlemmerne har valgt og vil vælge. Giver denne artikel eller undersøgelsen i sin helhed anledning til kommentarer, spørgsmål eller ønsker om en uddybning er du velkommen til at kontakte Kristian Vengsgaard: tlf Det sker i din lokalafdeling! - KMD Der indkaldes til KMD-kontaktmøde Dagsorden for mødet: i dit lokalområde! Tirsdag den 7. september kl på s Århuskontoret - Mindegade 10 Hver KMD-lokation opfordres til om muligt at stille med 2 personer. Mødet er et informationsmøde for -medlemmer i Kommunedata. Selvom man ikke har fået en særskilt henvendelse om fremmøde er alle meget velkomne. 1. Status på -SDC s model for samarbejde mellem forskellige faglige organisationer i en virksomhed. 2. Ideer til anden informationskanal end APR-posten. 3. s Delegeretforsamling, lørdag den 13. og søndag den 14. november i København. 4. Status på klubkasser og lokalafdelingskontingent Vi bruger indtil videre APR-posten som informationskanal til medlemmerne på KMD. Vi skylder selvfølgelig lige at bemærke at man ikke af den grund er udpeget til APR. 5. Forslag om fælles hyggearrangement hvor alle KMD-`er har mulighed for at mødes. 6. Status på KMD som virksomhed. Dels seneste overenskomstforlig, dels specielle emner som er aktuelle. Afholder delegeretforsamling den novenber 1999 i København Forslag stilles til Formanden, Ahlefeldtsgade København K. 7. Evt. Ses vi i Århus, tirsdag, den 7. september!? Med venlig hilsen Palle Eghjort, faglig sekretær tlf.: e-post:

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

APR posten #2 < september 2009> <12. årgang>

APR posten #2 < september 2009> <12. årgang> APR posten #2 < september 2009> Medlemsblad for Arbejds Plads Repræsentanter i PROSA Gør din arbejdsplads bedre En lønforhandling er en stor udfordring i sig selv. Og hvis pensionsprocent,

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 3.- 4. juni 2008 teknologisk institut taastrup 30. september - 1. oktober 2008 teknologisk institut århus Bliv opdateret

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kære tillidsvalgte Vi er glade for at kunne præsentere en ny række af kurser, som hver

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag.

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. SOC Kursusoversigt IT Sikkerhedskursus (temadag) Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. Tænker du nogensinde på sikkerheden i dit

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kursusoversigt forår 2015

Kursusoversigt forår 2015 18. november 2014 Kursusoversigt forår 2015 Hermed fremsendes en kursusoversigt over planlagte aktiviteter for første halvdel af 2015. Som det fremgår af nedenstående skema er der kurser både for trænere

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kursusprogram. Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og moms Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic

Kursusprogram. Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og moms Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic Kursusprogram 2014 Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic Gratis informationsmøder Bogføring Varighed Datoer (København)

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere