VENØ UDVIKLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012"

Transkript

1 VENØ UDVIKLINGSPLAN Venø udviklingsplan er støttet af Småøernes Aktionsgruppe med midler fra Indenrigs- og Socialministeriet samt fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 3 Forord Venø vil Lokalsamfundets udvikling Erhvervsudvikling Kulturel udvikling Turismeudvikling Masterplan Afrunding Læs mere om Venø Bilag A. Lokalsamfundets udvikling B. Erhvervsudvikling C. Kulturel udvikling D. Turismeudvikling Redaktion af tillæg Arbejdsgruppen vedrørende Venø udviklingsplan Udgivere VenøPosten samt tillæg udgives af Venø Menighedsråd, VenøBoen og Venø Borger og Grundejerforening Redaktion og grafik Bente Bjerre, Jan Bendix og Bettina Kjær Venø udviklingsplan er udarbejdet i et samarbejde med Småøernes Aktionsgruppe. Sammen med foreninger på Lyø, Mandø, Strynø og Omø deltog VenøBoen i 2009 og 2010 i et projekt om udarbejdelse af lokale ø-handlingsplaner. Projektet er igangsat af Småøernes Aktionsgruppe og støttet af Indenrigs- og Socialministeriet (Landdistriktspuljen) samt af EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Landdistriktsprogrammet). Man kan læse om projektet på Fotos Preben Friis og Jan Bendix Trykning Jan Bendix a/s 2

3 SAMMENFATNING Venø udviklingsplan er iværksat med udgangspunkt i en beslutning på VenøBoens generalforsamling i Venø udviklingsplan tilrettelægger aktiviteter, der alle har som mål at medvirke til at virkeliggøre visionen for Venø : Visionen for Venø er, at øen skal være et attraktivt bosætningsområde for alle aldersgrupper og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere. Over 70 venøboere har medvirket i planens tilblivelse. Struer Kommunes forvaltning, Småøernes Lokale Aktionsgruppe samt ekstern rådgivning har på forskellig vis bidraget til planens indhold og kvalificering. Planen peger på fire overordnede udviklingstemaer: Lokalsamfundets udvikling Erhvervsudvikling Kulturel udvikling Turismeudvikling For hvert udviklingsområde er der udarbejdet med forskellig grad af konkretisering. For de fleste af ne er der angivet den venøbo eller forening, som har påtaget sig opgaven at koordinere det videre arbejde med projektet. Figuren nedenfor skitserer sammenhængen mellem vision og projektinitiativer. Venø som attraktivt bosætningsområde og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere Lokalsamfundets udvikling Erhvervsudvikling Kulturel udvikling Turismeudvikling Børnefamilier (1) Erhvervsklub (5) Venø Kirke (16) Destination Venø (8) Boliger (3) Produktudvikling (6) Halbyggeri, Venø Efterskole (17) Konferenceoperatør (7) Kabellægning og mobildækning (2) Kurhus (12) Venø Havn (18) Tilbagevendende arrangementer (9) Foreningsforenkling (13) Forretningsservice (4) Udsigtstårn (14) Bosætning (10) Skovbørnehave (11) (15) 3

4 FORORD Venø udviklingsplan Venø udviklingsplan skal give alle venøboere mulighed for indflydelse og medbestemmelse på beslutninger der berører Venøs beståen og være drivkraft for udvikling af Venø som et levedygtigt helårssamfund (citat fra projektbeskrivelsen). Venø udviklingsplan skal samtidig tjene som et bidrag til Struer Kommunes planlægning af Venøs fremtid fra venøboerne. Initiativet til arbejdet med udviklingsplanen er et resultat af beslutninger på VenøBoens generalforsamling i efteråret Arbejdet er støttet af en bevilling fra Småøernes Lokale Aktionsgruppe (LAG), der muliggør ekstern bistand til gennemførelsen. Bevillingen er givet til projektets styregruppe, der udgøres af VenøBoens bestyrelse. Det praktiske arbejde med projektet har været koordineret af en arbejdsgruppe bestående af: Anker Frimodt Jensen Peter Petersen Jan Bendix Eksterne konsulenter: Kirsten Malling Olsen (projektrådgivning) Helle Toftgaard, Vækstkompagniet (erhvervsudvikling) Venø udviklingsplan udsendes til venøboerne som tillæg til VenøPosten, februar Planen forelægges på beboermødet den 11. februar 2010 på Venø Efterskole kl. 19:30. Kommunalpolitikere fra Struer Byråd inviteres til at deltage i debatten på mødet. Bemærkninger og eventuelle ændringsforslag til planen vil blive omtalt i VenøPosten, marts 2010 og vil kunne læses i sin seneste udgave på Arbejdsgruppens forord Hermed fremlægger arbejdsgruppen resultatet af det planlægningsarbejde, som har fundet sted siden dets start i vinteren 2008/2009. Arbejdet har inddraget alle interesserede venøboere og øens foreninger, og det har været omtalt månedligt i VenøPosten. Gennem en møderække i eftersommeren 2009 har øens foreninger og erhvervsaktive deltaget i idéudvikling og høringer. Resultatet af disse møder og arbejdet i mindre grupper blev fremlagt for alle øens beboere på møde i september Her blev de mange forslag og idéer debatteret og kommenteret (og nye kom til). Efterfølgende er de mange forslag blevet bearbejdet og omsat til de indsatsområder og handleplaner, som indgår i udviklingsplanen. Politikere og embedsmænd fra Struer Kommune har undervejs bidraget med at belyse sammenhængen til Struer Kommunes overordnede strategi samt hvilke muligheder/begrænsninger Venø er underlagt i forhold til fremtidige initiativer. Mere end 70 ud af Venøs ca. 200 beboere har medvirket aktivt til planens indhold. Langt over 1000 timers indsats er der lagt i arbejdet. Det er kun begyndelsen! Som det fremgår af de følgende sider, så skal planens indhold omsættes til konkrete handlinger i de kommende år. Det videre arbejde vil afdække, om enkelte planer må lukkes ned, hvis idéen ikke kan bære eller vejen til gennemførelse viser sig for vanskelig. Det er VenøBoens opgave at støtte enkeltne i arbejdet, hvor det må vise sig nødvendigt. Fremdrift og resultater omtales i VenøPosten. Venø som lokalsamfund får yderligere vækstkraft ved de aktiviteter, der lykkes. Det var idéen med indsatsen! Januar

5 1. VENØ VIL Venø har vilkår, som kun få af de danske småøer har. Det giver udviklingsmuligheder for lokalsamfundet. Udviklingen kommer ikke af sig selv, men må og skal drives af venøboerne selv med hjælp og støtte fra myndigheder, private fonde og enkeltpersoner, der værdsætter øsamfundet. Venøs historie og aktuelle status er beskrevet mange steder (se afsnit 8). Venø udviklingsplan springer dem over her, da det meste er kendt stof for hovedparten af læserne. Venøs muligheder, både de der er udnyttede og de, der har mulighed for at blive det, har sammenhæng med Venøs færgeforbindelse og tætheden til fastlandet og dermed adgangen til samspil med den øvrige del af kommunen og egnen omkring Venø. Fastholdelse og udvikling af Venøs kulturelle styrker med hensyn til kirke-, idræts-, musik-, kunst- og litteraturliv. Opbygning af kompetencer og udvikling af turisttilbud, der øger antallet af såvel endagsturister som turister og gæster i øvrigt, der ønsker at bruge Venøs rekreative muligheder. Målet er øget beskæftigelse og forretningsmuligheder for interesserede. Arbejdet med de fire temaer vil på hver deres måde og sammen bidrage til opfyldelsen af visionen: Visionen for Venø er, at øen skal være et attraktivt bosætningsområde for alle aldersgrupper og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere. Befolkningssammensætningen og aldersfordelingen er i lighed med andre øer bestemmende for øens aktiviteter. De to forhold: befolkningssammensætning og nærhed til det øvrige samfund er grundlaget for visionen for Venø og udgangspunkt for de initiativer, som Venø kan tage fat på gennem udviklingsplanen. Udviklingsplanens omdrejningspunkter er: Lokalsamfundets udvikling Erhvervsudvikling Kulturel udvikling Turismeudvikling Udviklingsplanens overordnede mål, som resultat af arbejdet med de fire temaer er: Tilflytning af børnefamilier og andre befolkningsgrupper så antallet af helårsbeboere fastholdes eller udvikles til et niveau på beboere. Opbygning af rammer for selvstændige erhvervsdrivende, der med Venø som udgangspunkt kan udføre rentabel virksomhed inden for håndværk, handel eller service. Målet for erhvervsudvikling er øget beskæftigelse på Venø med en til to personer pr. år. 5

6 2. LOKALSAMFUNDETS UDVIKLING I midten af 1990 erne oplevede øen en tilgang på ca. 40 (fra 160 til omkring 200) fastboende i kølvandet på oprettelsen af Venø Efterskole og lejeboliger på Riisvej. Væksten var især baseret på tilflytning af yngre familier, som øgede børnetallet og bevirkede en mere jævn aldersfordeling. I de seneste år er tilflytningen af yngre familier desværre standset, og aldersfordelingen begynder at blive skæv. Børnefamilierne føler sig presset på pasnings- og transportområdet, og det er også en barriere for tilflytning. Det forventes, at når børnene bliver unge, flytter mange fra øen og aldersfordelingen vil blive yderligere forrykket med en højere gennemsnitsalder til følge. Der er derfor igen behov for tilflytning af yngre familier for at sikre en ligelig aldersfordeling. Venø er heldigvis karakteriseret ved centrale værdier for børnefamilier så som tryghed, nærhed, netværk og fællesskab. Ø-kulturen, overskueligheden sammen med fællesskabet og engagementet på Venø er attraktivt for nogle tilflyttere. Men springet til at blive øboer er stort, især for børnefamilier, hvor vandet/færgen udgør en psykologisk barriere og de manglende lokale børnepasningsmuligheder ses som en begrænsning. Venøs børn og unge udnytter i dag mulighederne for at udvikle venskaber mellem hinanden og med kammerater i Struers skoler og ungdomsuddannelser. Afstanden og færgeservicen åbner for, at børn og unge fra ø og fastland kan komme sammen. Venø har ca. 90 helårs ejerboliger, 70 fritidshuse og 6 almennyttige boliger. Der er både helårshuse og fritidshuse til salg, men salget går meget trægt. Der er ikke udstykket grunde til salg, og det er usikkert, hvor stort behovet er. Derimod er lejeboligerne på øen udlejede, og der er venteliste. Venø Efterskole har gennem årene haft flere yngre ansatte, som forgæves har forsøgt at leje bolig på øen. Strand- og skovbeskyttelseszoner begrænser stærkt mulighederne for udstykning af nye grunde på øen. Venø skal markedsføres som et attraktivt helårssamfund, og der skal arbejdes for flere boliger. På kort sigt er opførelsen af lejerboliger vigtigst. På længere sigt bliver der også behov for udstykning af et nyt boligområde. Muligheder ligger i at gøre en indsats for at markedsføre Venø som et godt alternativ til at bosætte sig på fastlandet, inden eventuelle tilflyttere har truffet valg om bosætningssted. Vi skal fortælle, hvordan det er at bo og leve på Venø, fordelene og hvordan vi overkommer ulemperne. Vi skal give indblik i, hvordan man får hverdagen til at fungere. Øen er karakteriseret ved et meget aktivt forenings-, fritids-, kultur- og menighedsliv, som når ud over øen, men som også er blevet kaldt et foreningsfængsel, da det kræver stor frivillig indsats. Der er to beboerforeninger, som desværre fra tid til anden taler med to stemmer. Det befordrer ikke et positivt image af øen udadtil, specielt i forhold til Struer Kommune. Der er et stort og voksende ønske om kun én beboer-/grundejerforening på øen. Projekt 1 Børnefamilier Projekt 3 Boliger Projekt 2 Kabellægning og mobilmast Projekt 13 Foreningsforenkling Projekt 10 Bosætning Projekt 11 Skovbørnehave Projekt

7 3. ERHVERVSUDVIKLING Venøs infrastruktur er grundlæggende sund, med et par mindre udfordringer. Der er i 2008 truffet en afgørende beslutning for Venøs fremtid, nemlig investering i ny færge og nye færgelejer, som sikrer øen en moderne og tidssvarende færgeforbindelse. Der er fornuftige busforbindelser, som dog konstant skal koordineres med ændringer i behov, fx start- og sluttidspunkter i relevante uddannelser. Der er udarbejdet en Indsatsplan for Venø Vandværk, hvis gennemførelse sikrer venøboerne rent og godt drikkevand fremover. Der er forsvarlige løsninger på spildevandet fra Venø By. Venøs kyster eroderes af vind og vejr. På grund af klimaændringer forventes erosionen at tiltage. Erosionen fjerner landbrugsjord og nogle få steder huse. Det tilsander bl.a. Venø Havn løbende, så der med mellemrum skal uddybes. Endvidere er den naturlige stenbarriere nordvest for havnen gennembrudt, så der ved højvande er vand på engen nord for havnen. Værst tænkelige scenarie er, at kystlinjen rykker ind mod Havstokken og havnen, som dermed bliver truet. Øens enstrengede elforsyning er sårbar. Specielt er 10 kv luftledningsforbindelsen op over øen kritisk i forbindelse med ekstreme, men ikke usædvanlige vejrforhold og stigende vandstand. Forbindelsen går bl.a. over et område, hvor vandstanden reguleres ved pumpning, og det kræver elforsyning! Langt hovedparten af øens 199 beboere pendler i dag til job på fastlandet, men jobskabelse på øen er et væsentligt udgangspunkt for udviklingen på Venø - og dermed også for udviklingsplanen. Etableringen af Venø Efterskole er et eksempel på, at Venø er i stand til at vende strømmen og kan skabe (ny) beskæftigelse og tilflytning til øen. Venøs erhvervsudvikling hænger nøje sammen med udvikling af turisme dels som attraktion og dels som erhverv, der kan føre til øget bosætning på øen. Det skal vel at mærke være en turisme, som øen kan rumme, uden at det går ud over Venøs herlighedsværdier og særkende. Det er jo det, turisterne kommer for. Især øens natur trækker mange turister til øen samt øens størrelse, der gør det overskueligt at komme rundt. Stemning og ø-liv opleves hos de mange mindre aktører på øen, omkring byen og havnen, kirken, billedværksted mv. Venø er kendetegnet ved handlekraft og fællesskab. Netop nærvær og fællesskab går igen som en rød tråd i såvel forslagene til erhvervs- som turismerelaterede indsatsområder. Mulighederne for erhvervsudvikling og turismeudvikling er til stede. For erhvervslivet generelt ligger udfordringen i at styrke det bestående erhvervsliv på øen samt skabe fornuftige rammer for, at der kommer nye erhverv til øen. Mobiltelefondækningen er mange steder og specielt i Venø By dårlig og ikke pålidelig. Det giver erhvervsdrivende, fastboende og turister problemer. TDC har tidligere haft planer om at opsætte en mobilmast på øen, men de er skrinlagt. Venø har i dag 34 registrerede mindre erhvervsdrivende. Hvor hovederhvervene tidligere var knyttet til landbrug og fiskeri, er det i dag andre erhverv, der primært skaber job: mindre håndværksvirksomheder og ikke mindst turisme i form af overnatning, bespisning og aktivitetstilbud. 7

8 Øens infrastruktur (fragt, it, kommunikation) besværliggør hverdagen, og da alle virksomheder er små (ofte enkeltmandsejede) må ejeren selv varetage alle servicefunktioner så som fragt, fakturering, telefonpasning. At starte erhverv op på Venø opleves yderligere som et stort spring, fordi man skal flytte både erhverv og familie til øen. Til gengæld kan den tætte kontakt også danne grundlag for at skabe større synergi mellem de erhvervsdrivende. Man kender hinanden, antallet af erhvervsdrivende er overskueligt, og der er en bred repræsentation af erhverv, der understøtter hinanden. Projekt 5 Erhvervsklub Projekt 6 Produktudvikling af Venøprodukter Projekt 12 Kurhus Projekt 4 Forretningsservice Mulighederne ligger i at arbejde målrettet på at få gjort hverdagen lettere for de nuværende og nye erhvervsdrivende på øen gennem at: arbejde målrettet på en forbedret infrastruktur udnytte hinandens erfaringer udvikle nye erhverv via initiativer Efterspørgslen efter specielle kvalitetsprodukter, hvis oprindelse er kendt, er stigende som en modpol til de generelle stordriftstendenser inden for fødevareindustrien. Venø har allerede Venøprodukter inden for fødevarer, som er kendte : lam, kartofler, østers og Venø-bøffer. På den anden side udgør beliggenheden også en væsentlig barriere, fordi producenter på Venø ikke i samme grad har mulighed for at udnytte stordriftsfordele og fragten fordyres. Med fokus på at optimere afsætningen af produkter, undersøges mulighederne for at styrke afsætningen af produkterne og at udvikle flere specifikke Venøprodukter, som kan danne grundlag for en samlet markedsføring og afsætning af Venøprodukter. 8

9 4. KULTUREL UDVIKLING Venø har en varieret og spændende natur, som appellerer til både fastboende og gæster. Der er en række afmærkede traveture, om end nogle af disse er forsvundet, fordi lodsejerne ikke længere ønsker denne trafik. Offentligheden har adgang til det meste af øen, dog er der ikke adgang til området ved Klovvig fra den 1. april til 15. juli grundet en frivillig fredning. Projekt 16 Venø Kirke Projekt 17 Halbyggeri, Venø Efterskole Projekt 18 Venø Havn Venø har gennem en årrække udviklet et omfattende kulturliv. Aktiviteterne omfatter en mangfoldighed af fritidsaktiviteter organiseret i foreninger og i uformelle netværk. Aktiviteterne er stærkt efterspurgte og omfatter så forskelligartede emner som fx gymnastik, idræt, læsekreds, sognemøder, kammermusik og billedkunst. Øen har Danmarks mindste kirke og en række lokaliteter, hvortil der er knyttet spændende historier, men den unikke seværdighed mangler. Der er udarbejdet et spændende projekt for istandsættelse og fornyelse af kirken, og der er fremkommet en meget visionær idé om at bygge et udkigstårn på øen, som kunne blive et vartegn og stort mål for besøg. Kommunen er positiv overfor idéen. Der er idéer til etablering af skovlegeplads, primitiv lejrplads og hundeskov på jorden, som tilhører kirken. Venø Efterskole arbejder på at udvide med en multianvendelig hal, som også skal bruges af venøboerne til nye samværsmuligheder. Gennem flere hundrede år har Venø Havn været samlingspunkt for øens erhvervsfiskeri. Sammen med øens daværende mange landbrug udgjorde fiskeriet i perioden eksistensgrundlaget for øens befolkning. Venø Havn har iværksat et større forbedringsprojekt, Havneprojekt 2009, der bl.a. medfører, at Struer Kommune udarbejder en lokalplan for havneområdet, der ikke tidligere har foreligget. Efterskolens bådebro sikres med en ny spuns, der uddybes i indsejlingen og bassinet, og der etableres en miljøplads. Projektet omfatter også en overdækket grill-plads og bygning af fiskerhuse til opbevaring af grej. 9

10 5. TURISMEUDVIKLING Øens turismeudøvere servicerer allerede mange turister især i sommermånederne. Turisterne kommer til Venø for at nyde naturen og roen, møde menneskene, historien og historierne. Overnatningsmulighederne er sommerhuse, værelsesudlejning, bed & breakfast, campingpladsen samt de to ferielejre. Øen har en række mindre turismeudøvere som varetager forskellige dele af turismen overnatning, bespisning, transport, rundvisning og aktiviteter. Øen har en overskuelig størrelse og er velegnet til gå- og cykelture kombineret med bademuligheder. Det er nemt at komme rundt på Venø og tilrettelægge individuelle ture efter interesse. Venø har således gode muligheder for at skabe individuelt tilrettelagte oplevelser for turisterne. Turismen på Venø mangler imidlertid en fælles markedsføring. Øen har ingen turistmagnet, der naturligt trækker turister i stort antal, og turismen på øen er præget af mange individuelle tiltag. Turisterne skal med andre ord selv finde attraktionerne, og mange får slet ikke kendskab til de mange muligheder på øen. Da det samtidigt af mange opleves som dyrt at komme til/fra øen, kan det opleves som en yderligere barriere for både éndags- og flerdagsturisme. Målet er at øge antallet af turister og satse på såvel flerdags- som éndagsturister. Turisterhvervet skal udvikles gennem en fælles målrettet markedsføring for at gøre helheden til mere end summen af de enkelte attraktioner, så Venø opfattes som et overflødighedshorn af oplevelser. Det skal gøres nemt at være turist på Venø, at kunne komme rundt på øen og at finde attraktionerne. Aktørerne skal kende hinandens attraktioner og lede turisterne videre til hinanden. Aktiv ferie som ferieform er i vækst, hvor turister i stigende grad ønsker at være en aktiv del af oplevelsen, og her har Venø særlig gode forudsætninger for at skabe rammerne for en aktiv ferie i naturen i form af vandsport, cykling, vandreture og i form af andre aktiviteter (billedkunst, landbrug mv.). Arbejdet med at tiltrække flere turister til øen kan ikke løftes alene. Det skal ske i samarbejde med regionale turistfremmende aktiviteter, men vi skal skabe rammerne for fleksible og målrettede ferieaktiviteter. Projekt 8 Destination Venø Projekt 7 Konferenceoperatør Projekt 9 Tilbagevendende arrangementer Projekt 14 Udsigtstårn 10

11 6. MASTERPLAN Projekterne i overblik Venø udviklingsplans enkelte er i bilag beskrevet nedenfor de fire valgte temaer: Lokalsamfundets udvikling Erhvervsudvikling Kulturel udvikling Turismeudvikling Erhvervsudvikling Projekt/milepæl Ansv. Forv. afslutning 5 Erhvervsklub Stiftende møde Mødeplanlægning 2010 Hjemmeside 6 Produktudvikling Kokketræf Udviklingsplan og forankring FK VB PP VB 20. jan kvt april 2010 medio 2010 medio 2010 I oversigterne i figurerne nedenfor er vist milepæle og terminer, som de planlægges ved udgangen af januar Som det fremgår af bilaget, så varierer ne i omfang, form og tidsmæssig udstrækning. Alle har de det tilfælles, at de understøtter venøboernes vision for Venø. 12 Kurhus Udviklingsplan og forankring 14 Forretningsservice Udviklingsplan og forankring FK = Frede Kristensen VB = VenøBoen PP = Peter Petersen GB p.t. FK februar 2010 april 2010 Kulturel udvikling Projekt/milepæl Ansv. Forv. afslutning Lokalsamfundets udvikling Projekt/milepæl Ansv. Forv. afslutning 1 Børnefamilier Tilflytterpjece 3 Boliger Boligselskabskontakt Boligudviklingsplan 2 Kabellægning og mobildækning Henvendelse til NOE Dækningsanalyse mobil Indsatsmuligheder 13 Foreningsforenkling Beboermøde Fællesmøder VBGF - VB VBU april 2010 VB PP VB VB VB VB VB 1. kvt kvt apr kvt kvt marts kvt Venø Kirke Projektrevision Virkeliggørelse 17 Halbyggeri, Venø Efterskole Planlægning og godkendelse Gennemførelse 18 Venø Havn Afslutning af renovering VM = Venø Menighedsråd VE = Venø Efterskole VH = Venø Havn havnestyrelsen Turismeudvikling VM VE VH 1. kvt / halvår Projekt/milepæl Ansv. Forv. afslutning 10 Bosætning Tilflytterbrochure Tilflytterinformation Åben-ø -arrangement 11 Skovbørnehave Rammebetingelser (Struer Kommune) Behovsundersøgelse Status og plan 15 Ændret struktur taget i brug Oversættelse til engelsk/tysk VB VBU VBU = Venø Børne- og Ungdomshus VB = VenøBoen PP = Peter Petersen SH = Søren Hindkjær SH 2. kvt kvt kvt kvt kvt april 2010 maj Destination Venø Fælles markedsføring Turistgruppe 7 Konferenceoperatør Idéudvikling Sandsynliggørelse 9 Tilbagevendende arrangementer Idéudvikling Sandsynliggørelse 14 Udsigtstårn Projektplanlægning BB = Bente Bjerre PP = Peter Petersen PM = Per Mikkelsen BB PP PP PM forår kvt kvt kvt kvt kvt kvt

12 7. AFRUNDING Idéen til Venø udviklingsplan er af ældre dato. Den blev udviklet i efteråret 2008 og stimuleret af bidrag til ekstern hjælp fra Småøernes Lokale Aktionsgruppe. Processen er blevet mere end et planlægningsarbejde. Ved årsskiftet 2009/2010 har venøboere på bred basis taget fat i at omsætte planerne til praktiske handlinger. Når venøboere står sammen, så bliver planerne hurtigt til handling! 8. LÆS MERE OM VENØ For de læsere af Venø udviklingsplan, som er interesserede i at komme tættere på Venøs særpræg, er der i det følgende angivet litteratur og elektroniske henvisninger: Bygd, Venø en ø i Limfjorden 26. årgang, nr. 3, november 1995 En fyldig stedshistorisk beskrivelse med omfattende faktuelle informationer om demografi, natur, kultur og erhvervsudvikling. De danske øer Niels Houkjær Niels Houkjær og Gyldendalske Boghandel 2006 Side 79 og følgende: Kapitel om Venø, der introducerer Venø til den udenøsinteresserede gennem faglige beskrivelser og personlige indtryk. Venø frem til 1965 Jørgen E. Hansen 2. reviderede udgave 2001 Studieafhandling fra læreruddannelse med en detaljeret historisk beskrivelse baseret på omfattende arkivmateriale og referencer. Venøs hjemmeside er etableret og vedligeholdt af beboerforeningen VenøBoen, der i en portal samler aktuel information for øboere og turister og med henvisning til relevante hjemmesider. Se specielt De danskes øer Bind III Achton Friis 2. udgave 1962, Grafisk Forlag, København Side 296 og følgende: Kapitel om Venø i et storslået bogværk skrevet og illustreret på grundlag af rejse gennem Danmark. Forfatteren har udvalgt karakteristiske beskrivelser af øens natur, landskab og personligheder. VenøPosten Beboerblad, der udgives af VenøBoen, Venø Borger- og Grundejerforening og Venø Menighedsråd. Udkommer den 1. i hver måned og lægges på Livet på øerne, Limfjorden Erik Aalbæk Jensen Gyldendalske Boghandel 1986 Side 259 og følgende: Kapitel om Venø i bogserie, der bygger på Achton Friis idé, med omtale af 1970/ 80-ernes øsamfund, livsbetingelser og personligheder. 12

13 A: LOKALSAMFUNDETS UDVIKLING Projekt 1 Børnefamilier Projekt 2 Kabellægning og mobilmast Samle materiale og beskrive Venøs kvaliteter for børnefamilier Udvikle nye gode og alternative løsninger for børnefamilier Påvirke NOE til kabellægning af tilbageværende luftledning på øen Arbejde for opsætning af mobilantenner på øen Venø Børne- og Ungdomshus v/vbubestyrelsen Med udgangspunkt fx i Strynøs pjece vedrørende tiltrækning af børnefamilier udarbejdes en liste over de begrundelser, der kan være for at tiltrække børnefamilier Forbedre børnefamiliernes forhold Tiltrække yngre familier til øen Ligelig aldersfordeling Pjece til børnefamilier april 2010 Pjece til indlægning i Struer Kommunes velkomstpakke Afledte aktiviteter i forhold til Venøs foreninger Projekt 10 Bosætning Sikre øens elforsyning under ekstreme vejrforhold og stigende vandstand Sikre fastboende, erhvervsliv og turister ordentlig mobildækning Peter Petersen vedr. NOE P.t. VenøBoen vedr. mobilantenne Indstilling fra Venø medio Mobildækningsanalyse 1. kvartal 2010 Afdækning af indsatsmuligheder, mobil 2. kvartal 2010 PP tager kontakt til NOE og formulerer skriftligt overfor NOE Venø udviklingsplans indhold på området. Henvendelsen understøttes af kommunal anbefaling, når Venø udviklingsplan foreligger i februar Udbygning af eksisterende antenne Henvendelse til NOE, evt. forhandling Projekt 14 Tårnbyggeri Projekt 3 Boliger Undersøge behov for yderligere helårsboliger og lejeboliger Pege på tilgængelig, egnet og realistisk udstykningsareal (ref. planlov) Få planlægningsgrundlaget i orden Påvirke boligforening til at opføre yderligere lejeboliger Fastholde og øge befolkningstal Ligelig aldersfordeling VenøBoen 1. kvartal 2010 henvendelse til Struer Boligselskab Medio 2010 VenøBoens bestyrelse initiativ forslag Beboerforeningsdrøftelser vedrørende behov og boligforeningskontakter Projekt 13 Undersøge og udnytte muligheder for at forenkle og lette administration af foreninger Sammenlægning af de to beboerforeninger Foreningsforenkling Lette foreningsfængslet Styrke øen indadtil og udadtil VenøBoen Gennemførelse af beboermøde i marts 2010 om foreningssammenlægning Sonderingsmøder mellem VBGF og VenøBoen Drøftelse og forslag til projektplanudarbejdelse af VenøBoens bestyrelse Analyse af foreningsvedtægter Plan for behovsdækning Projekt 1 Børnefamilier Projekt 11 - Skovbørnehave 13

14 Projekt 10 Bosætning: Øge kendskabet til Venø som mulig bosætning overfor tilflyttere til Struer Kommune Profilering og markedsføring af Venø som bosætningsmulighed Forøge bosætning af først og fremmest børnefamilier og erhvervsaktive VenøBoen Vinteren 2009/2010 Udnytte eksisterende informationskanaler: og Udarbejde materiale til velkomstpapir (tilflytterinformation) Gennemføre åben ø -arrangementer og prøveperiode Tilflytterbrochure Samarbejde med ejendomsmæglere om besøg af boligsøgende Projekt 1 Børnefamilier Projekt 4 Boliger Projekt 9 Tilbagevendende arrangementer Projekt 11 Skovbørnehave Undersøge muligheder for udbygning af Struer Kommunes børnepasningstilbud gennem etablering af skovbørnehave for alle børn i Struer Kommune Åbne børnepasningsmuligheder Nyttiggøre naturområderne og Venø Børne- og Ungdomshus Øge Venøs attraktivitet som boligområde Flere beskæftigelsesmuligheder Venø Børne- og Ungdomshus Kontakt til Struer Kommune om rammebetingelser 1. kvartal 2010 Behovsanalyse for lokale 2. kvartal 2010, børnefamilier (inkl. Venø Efterskole) Projekt 1 Børnefamilier 14

15 Projekt 15 Ajourføre Venøs hjemmeside ( med hensyn til system, struktur og indhold, så formålet med hjemmesiden opfyldes. Indholdet fra den nuværende hjemmeside flyttes og tilpasses den nye struktur. Derudover udbygges hjemmesiden med yderligere information jf. formålsbeskrivelsen. Se straks på som i løbet af forløbet bliver flyttet til det nuværende domæne Samtlige øvrige i Venø udviklingsplan. Dokumentation for fremdrift forventes indlagt på hjemmesiden et med er at markedsføre Venø over for omverdenen samt at styrke øens kommunikation indadtil således, at Venø fremstår som et positivt og attraktivt sted at bo og være turist. Hjemmesiden skal samle information om Venø dvs. hjemmesiden skal rumme oplysninger om aktiviteter, foreninger, institutioner, faciliteter, erhvervsdrivende, fakta, livet på Venø, turistinformation samt hvad der i øvrigt har tilknytning til Venø. Hjemmesiden skal yde sit bidrag til at Venøs udvikling og fremgang fortsætter, så øen kan bestå som et velfungerende helårssamfund for alle aldersklasser. Målgruppen for er venøboere, potentielle tilflyttere, turister, gæster, skoler, historisk interesserede samt alle, der i øvrigt ønsker information om Venø. Hjemmesiden fremtræder i en dansk version, derudover tilstræbes det at oversætte udvalgte afsnit til engelsk og tysk. De forskellige foreninger, institutioner og erhvervsdrivende opfordres til at give et årligt kontingent til finansiering af hjemmesiden. Det er dog ikke en betingelse, da det er vigtigt at hjemmesiden samler al information om Venø uanset betaling. Bestyrelsen for VenøBoen (som ejer kan give tilladelse til, at enkelte udenøs sponsorer nævnes på hjemmesiden mod betaling. Søren Hindkjær, M : Definition af menustruktur M : Indhold fra den gamle overflyttet M : Udbygning med ny information fase 1 M : Overflytning til M : Udbygning med ny information fase 2 M : Oversættelse til engelsk og tysk Efterfølgende skal hjemmesiden løbende holdes opdateret. Web-platform stillet til rådighed af Struer LAG Udarbejdelse af retningslinjer for brug af hjemmesiden 15

16 B: ERHVERVSUDVIKLING Projekt 5 Erhvervsklub Projekt 6 Produktudvikling af Venøprodukter Etablere en erhvervsklub for erhvervsudvikling med fast etableret mødeaktivitet Udnytte og udveksle erfaringer mellem Venøs erhvervsdrivende Frede Kristensen Udarbejde forslag til beskrivelse af Erhvervsklubbens formål, arbejdsmetode og mødestruktur Fastlægge 4 møder i 2010 (hvert kvartal) Etablering af en hjemmeside for Erhvervsklubben (20. januar 2010) Drøftelse med Leif Herner, Nordvestjysk Erhvervsråd om initiativer, der kan lægges ind i erhvervsklub og Struer Kommune henholdsvis Nordvestjysk Erhvervsråds interesse i aktiv medvirken i klubbens etablering og drift Projektbeskrivelse etableres Forretningsorden for Erhvervsklubben Deltagelse i ø-sammenslutningskonference om erhvervsudvikling den 22. og 23. januar 2010 Etablering af Erhvervsklubben med registrering af interesserede medlemmer Samle interesseområder for erhvervsklubben Identificere konkrete punkter for behandling i klubben Fastholde løsninger og sikre distribution af fælles problemstillingers løsninger Projekt 2 Kabellægning og mobilmast Projekt 4 Forretningsservice faciliteter for øens erhvervsdrivende Projekt 6 Produktudvikling af Venø produkter Projekt 7 Venø som konferenceoperatør Udvikle vifte af Venøprodukter baseret på lokale råvarer: eksisterende produkter: lam, kartofler, bøffer Limfjordsprodukter: østers, muslinger etc. nye produkter: vildt, grøntsager, bær, honning etc. Øget synliggørelse og salg af Venøprodukter eksisterende og nye Branding af Venøprodukter, fælles profilering, anvendes i PR-sammenhænge Vakant (VenøBoen) Markedsføring og drift forankres i turistgruppen Kokketræf på Venø forventes at være driver for udviklingen af nye produkter, nye opskrifter, nye pakkeløsninger Iværksættes sommer 2010 Øget synliggørelse af eksisterende Venøprodukter over for turister og lokale Tilskynde til udvikling af nye Venøprodukter. Kontakt til samarbejdspartnere med henblik på at undersøge muligheder og fremgangsmåder Videreudvikling af Havnehuset Venøs receptionspakkeidé Etablere nye lokale opskrifter og egnsretter med lokale fødevarer Kontakt til Struer Skolen om aktivitetsindhold Evt. samarbejde med Lodberg/Venøsund og andre lokale leverandører. Samarbejde giver mulighed for at søge tilskud via LAG til eks. udvikling af opskriftsbog Mulige tilskudsordninger, hjælp til produktudvikling: Erhvervsrådet, VIFU, LAGprogrammer Udvikle vifte af Venøprodukter På længere sigt: etablere e-handel Projekt 8 Pakkeløsninger og aktiv ferie (markedsføring) Projekt 9 Tilbagevendende arrangementer (Kokketræf) Projekt 5 Erhvervsklub (bindeled til tilskudsordninger, hjælp til produktudvikling) 16

17 Projekt 12 Tilbyde kvalificerede behandlingsmuligheder på Venø Nyttiggøre ressourcer hos sundhedsmedarbejdere på Venø Tiltrække sundhedsmedarbejdere som fastboende Flere beskæftigelsesmuligheder Øge kendskab til Venø som bo- og opholdssted Kurhus Undersøge behov/forretningsmulighed herunder finansiering for etablering af privat behandlerhus for stress- og sorgbehandling Udarbejdelse af projektbeskrivelse Gitte Børsting Videreudvikling af idé og koncept ved arbejdsgruppen bestående af Gitte Børsting, Mette Pedersen, Ingrid Skadhede og Helle Karlsen Kontakt til chef for sundhedscenter vedrørende idé Kontakt til Leif Herner (Nordvestjysk Erhvervsråd) vedrørende opgaven set som arbejdspladsudvidelsesprojekt Undersøge evt. lokalplanbegrænsninger Projekt 4 Forretningsservice faciliteter for øens erhvervsdrivende Etablere forretningsservice på Venø: bogføring fakturering debitoropfølgning andre opgaver: telefonpasning, planlægning, koordination etc. Etablere egen administrativ funktion for øens erhvervsdrivende samt nye virksomheder på øen Etablere 1 ny arbejdsplads på Venø P.t. Frede Kristensen (formand for Erhvervsklubben) forventes udpeget primo Iværksættes på kort sigt Etablering: Bogholderi: bogføring, fakturering, debitoropfølgning Øvrige opgaver - eksempler: Telefonpasning Planlægningsopgaver Koordinationsopgaver Behov for øvrige opgaver behandles løbende i erhvervsklubben: Undersøgelse af muligheder for at supplere deltidsjob med andet jobs: øvrig bogholderi (på fastlandet), koordinatorjobs etc. iværksat Fastlæggelse af rammer for forretningsservice (møde den 20. januar 2010) fleksibilitet (timer, sted) timepris Indhentning af tilkendegivelser fra øens erhvervsdrivende Forbedret overblik og opfølgning: fakturering, debitorstyring Frigøre ressourcer til andre opgaver Projekt 2 Mobilmast Projekt 5 Erhvervsklub 17

18 C: KULTUREL UDVIKLING Projekt 16 Venø Kirke Projekt 18 Venø Havn Gennemførelse af projekt (se VenøPosten april 2007, bilag 16.1 (forside + side 2 og 3 om emnet) Istandsættelse og fornyelse af Venø Kirke Styrke kirkens identitet i lokalsamfundet Styrke de landskabelige kvaliteter omkring kirken Styrke kirkens arkitektoniske identitet Lette tilgængeligheden og brug af kirken Større renovering af havn og etablering af nye faciliteter på havnen Øge havnens attraktivitet for fastliggere, gæstesejlere og øvrige gæster Havnestyrelsen Projektet er delvis gennemført og forventes færdigt 2010 Venø Menighedsråd Revidering af projektet ( ) Godkendelse af projektet ved Stiftet Finansiering af projektet Udførelse af projektet Projekt 14 Udsigtstårn Udarbejdelse af lokalplan for Venø Havn Uddybning af indsejling og havnebassin Bygning af fiskerhuse til oplagring Etablering af overdækket grill- og spiseplads Butik og cafe etableret i Havnehuset, drives på helårsbasis Spunssikring af efterskolens bådebro Miljøplads til rensning og klargøring af både etableret Projekt 8 Pakkeløsninger og aktiv ferie Projekt 9 Tilbagevendende arrangementer Projekt 17 Halbyggeri Venø Efterskole Opføre multianvendelig hal til Venø Efterskole og stille denne til rådighed for bl.a. venøboerne Styrke Venø Efterskoles profil og tilbud samt give venøboerne nye fritidsmuligheder Peter Petersen (formand for bestyrelsen for Venø Efterskole) Projektet er i planlægnings- og godkendelsesfasen. Forventes gennemført 2010 Indhente dispensationer vedr. strandbeskyttelseszone og skovbyggelinje Erhverve jord fra lodsejer evt. ved ekspropriation Aftale retningslinjer for venøboernes benyttelse af faciliteterne Udarbejde detailbyggeprojekt Gennemføre byggeprojekt Lokalplan er godkendt Efterskolen har hjemtaget lån til byggeriet Skitseprojekt udarbejdet Projekt 1 Børnefamilier Projekt 10 Bosætning 18

19 D: TURISMEUDVIKLING Projekt 8 Destination Venø Projekt 7 Konferenceoperatør Skabe sammenhæng og temaer mellem øens attraktioner, pakkeløsninger Markedsføre destination frem for enkeltstående attraktioner Samarbejde mellem turistaktører Fælles markedsføring og sammenhæng mellem forskellige materialer Ny sælgende hjemmeside Målgruppefokusering Tiltrække flere turister, både fler- og endags, gennem en større gennemsigtighed i de muligheder der er på Venø for oplevelser, aktiviteter, overnatning, spisning mv. Bente Bjerre koordinerer den fælles markedsføringsindsats i relation til et af aktivitetspunkterne under dette indsatsområde Der er ikke p.t. sat en. Mht. fælles markedsføring er Venø Turistgruppe underlagt de deadlines, der udstikkes af Lemvig og Struer Turistinformation. Den nye Venø Turistgruppe indkaldes til møde, når det skønnes nødvendigt. Hvem: Bente Bjerre. Indtil videre sker koordineringen pr. mail (markedsføringstiltag). Ny indtægtskilde øens servicevirksomheder Projekt 9 At kombinere og udnytte øens ressourcer på området til at tiltrække og gennemføre konferencer Peter Petersen Idéudvikling 3. kvartal 2010 Sandsynliggørelse 4. kvartal 2010 Nedsættelse af projektgruppe Formulere rammer for afholdelse af konferencer Undersøge behov og muligheder for samarbejdspartnere Markedsføring Projekt 6 Produktudvikling af Venøprodukter Projekt 8 Pakkeløsninger og aktiv ferie Projekt 9 Tilbagevendende arrangementer og aktiviteter Tilbagevendende arrangementer Det første turistudviklingsmøde blev afholdt den 2. december Konkret blev aktørerne enige om at gå sammen om at danne en lokal turistgruppe Venø Turistgruppe for derigennem at få mulighed for at markedsføre Venø som én destination. Den enkelte vil samtidig - for et overskueligt beløb - få et bredere og mere kvalificeret markedsføringsprodukt. Der arbejdes også med andre aktiviteter i form af: cykeludlejning/cykelferie Vandreture, fugle og fisk Limfjordsfortællinger mv. Venø Turistgruppe er etableret. P.t. er der fremsendt en fælles tekst samt billeder til en markedsføringsguide Projekt 6 Produktudvikling af Venøprodukter Projekt 7 Konferenceoperatør Projekt 9 Tilbagevendende arrangementer Lave årligt tilbagevendende arrangementer Tiltrække gæster til øen og færgen, for at gøre øen kendt Peter Petersen Idéudvikling 3. kvartal 2010 Sandsynliggørelse 4. kvartal 2010 Nedsættelse af arbejdsgrupper Udarbejdelse af pjece parallelt med eller sammen med pjece vedrørende børnefamilier Prioritering og udvælgelse af arrangementer evt. musik-, havnefestival m.m. Projekt 6 Produktudvikling af Venøprodukter Projekt 7 Konferenceoperatør Projekt 8 Pakkeløsninger og aktiv ferie 19

20 Projekt 14 Udsigtstårn Undersøge og bearbejde muligheden for opførelse af et udsigtstårn Undersøge og bearbejde muligheden for indretning af primitiv lejrplads på kirkens grund på engen Undersøge og bearbejde muligheden for indretning af skovlegeplads og hundeskov i præsteskoven Tilføre øen nye turist attraktiviteter Per Mikkelsen Projektplanlægning 1. halvår 2010 Projekt 8 Pakkeløsninger og aktiv ferie Venø Udviklingsplan er støttet af Småøernes Aktionsgruppe med midler fra Indenrigs- og Socialministeriet samt fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 20

TILLÆG DEBATOPLÆG VENØ UDVIKLINGSPLAN 2009-2012. Oktober 2009

TILLÆG DEBATOPLÆG VENØ UDVIKLINGSPLAN 2009-2012. Oktober 2009 Oktober 2009 TILLÆG DEBATOPLÆG VENØ UDVIKLINGSPLAN 2009-2012 et med debatoplægget er at fremlægge en sammenfatning af de idéer og forslag, der er fremkommet ved august- og septembermøderne på Venø om udviklingsplanen.

Læs mere

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj 2013 - KU Småøernes udviklingsplaner mere end et katalog af enkeltprojekter? v/kirsten Malling Olsen Småøernes udviklingsplaner

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase

Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase Det samlede budget for udviklingsfasen er på 1.125.000 kr. og strækker sig over ca. ½ år. Der er udarbejdet en plan for finansieringen af dette

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Besøgsrapport 2010. Indhold

Besøgsrapport 2010. Indhold Besøgsrapport 2010 Indhold 1. Indledning. 2. Hvem besøger Fur & hvorfor? 3. Fakta om Ja-gruppen 4. Fakta om Nej-gruppen 5. Hvorfor vælges Fur fra el. til? 6. Status & afrunding. 1. Indledning Projektgruppen

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Nextstop small islands. Stockholm den 12. marts, 2015

Nextstop small islands. Stockholm den 12. marts, 2015 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Nextstop small islands Stockholm den 12. marts, 2015 Projektets

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Læsø Kommune Lillian Kristensen.

Læsø Kommune Lillian Kristensen. Læsø Kommune Lillian Kristensen lik@laesoe.dk Hvad er Kommunens DNA? Wikipedia - DNA opbevarer biologisk information. DNArygraden er resistent over for spaltning. Hvis man vil bygge sin fremtid, skal men

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere