UDVIDET BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIDET BRUGSANVISNING"

Transkript

1 UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN

2 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt / I kassen sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger. Hurtig installationsvejledning Følg instruktionerne for at konfigurere din Trykt / I kassen maskine og installere driverne og softwaren til operativsystemet og forbindelsestypen, du bruger. Grundlæggende Gør dig bekendt med grundlæggende fax-, Trykt / I kassen brugsanvisning kopierings- og scanningsfunktioner, og læs om, hvordan du udskifter forbrugsstoffer. Se tips til fejlfinding. Udvidet brugsanvisning Gør dig bekendt med avancerede funktioner: PDF-fil / cd-rom Fax, kopiering, sikkerhedsfunktioner, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Softwarebrugsanvisning Følg disse anvisninger for at udskrive, scanne, PDF-fil / cd-rom netværksscanne, sende PC-Fax, bruge webtjenester (scanning) og bruge Brothers ControlCenter-hjælpeprogram. Netværksintroduktion Denne brugsanvisning indeholder PDF-fil / cd-rom grundlæggende oplysninger om Brother-maskinernes avancerede netværksfunktioner samt beskrivelser af generel netværksterminologi og almindelig terminologi. Netværksbrugsanvisning Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for trådløse netværk og sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller til maskinen og detaljerede tip til fejlfinding. PDF-fil / cd-rom Mobil Print/Scan vejledning 1 Besøg os på I denne brugsanvisning finder du nyttige oplysninger om, hvordan du kan udskrive data fra din mobiltelefon og sende scannede data fra Brother-maskinen til din mobiltelefon. PDF-fil / Brother Solutions Center 1 i

3 Indholdsfortegnelse 1 Generel opsætning 1 Hukommelseslagring... 1 Automatisk sommertid... 1 Dvaletilstand... 2 Display... 2 Displaykontrast... 2 Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundsbelysning... 3 Mode Timer Sikkerhedsfunktioner 4 TX lås... 4 Indstilling og ændring af adgangskoden for TX lås... 4 Aktivering/deaktivering af TX lås Afsendelse af en faxmeddelelse 6 Ekstra afsendelsesfunktioner... 6 Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger... 6 Stop faxafsendelse... 6 Kontrast... 6 Ændring af faxopløsningen... 7 Indstilling af dine ændringer som en ny standard... 8 Gendannelse af faxindstillingerne til fabriksstandard... 8 Ekstra afsendelsesfunktioner... 9 Manuel afsendelse af en faxmeddelelse... 9 Afsendelse af en fax ved slutning af samtalen... 9 Dobbelt adgang (kun sort/hvid)... 9 Rundsendelse (kun sort/hvid) Realtidstransmission Oversøisk tilstand Kontrol og annullering af ventende job Modtagelse af en faxmeddelelse 13 Ekstra modtagefunktioner Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse Modtagelse ved papirmangel Opkald og lagring af numre 14 Stemmefunktioner Ekstra opkaldsfunktioner Kombination af hurtigopkaldsnumre Andre måder at lagre numre på Lagring af hurtigopkaldsnumre fra udgående opkald Lagring af hurtigopkaldsnumre fra nummervisningshistorikken Opsætning af grupper til rundsendelse ii

4 6 Udskrivning af rapporter 19 Faxrapporter Transmissionsbekræftelsesrapport Faxjournal (aktivitetsrapport) Rapporter Sådan udskrives en rapport Kopiering 21 Kopiindstillinger Stop kopiering Ændring af kopieringshastighed og -kvalitet Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout) i-1-ID-kopi Sortering af kopier ved hjælp af ADF Justering af tæthed Indstilling af dine ændringer som en ny standard Gendannelse af alle indstillinger til fabriksstandard A Rutinemæssig vedligeholdelse 27 Rengøring og kontrol af maskinen Rengøring af maskinens overflade Rengøring af maskinens printerplade Rengøring af papiroptagningsrullen Kontrol af blækmængden Pakning og forsendelse af maskinen B Ordliste 32 C Indeks 35 iii

5 1 Generel opsætning Hukommelseslagring Selv i tilfælde af strømafbrydelse mister du ikke de indstillinger, du har ændret i Menu, da de gemmes permanent. Du vil heller ikke miste indstillingerne i funktionstastmenuerne FAX og COPY, hvis du har valgt Indst. ny std. Du skal dog muligvis indstille datoen og klokkeslættet. Automatisk sommertid Du kan indstille maskinen til automatisk at skifte til sommertid. Maskinen stiller selv uret én time frem i foråret og én time tilbage i efteråret. Sørg for, at du har indstillet den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt i indstillingen Dato&Klokkslæt. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Auto sommertid. d Tryk på a eller b for at vælge Fra (eller Til). e Tryk på Stop/Exit. 1 1

6 Kapitel 1 Dvaletilstand Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv (op til 60 minutter), før den går i dvaletilstand. Timeren genstarter, hvis der udføres betjening af maskinen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Dvale. d Tryk på a eller b for at vælge 1Min, 2Min, 3Min, 5Min, 10Min, 30Min eller 60Min for at vælge, hvor længe maskinen kan være inaktiv, før den går i dvaletilstand. e Tryk på Stop/Exit. Display Displaykontrast Du kan justere displaykontrasten. Hvis du har problemer med at læse displayet, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill. d Tryk på a eller b for at vælge LCD Kontrast. e Tryk på d for at øge kontrasten, eller tryk på c for at formindske kontrasten. f Tryk på Stop/Exit. 2

7 Generel opsætning Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundsbelysning Du kan indstille, hvor længe baggrundsbelysningen på displayet skal forblive tændt efter det sidste tastetryk. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill. d Tryk på a eller b for at vælge Dæmp Timer. e Tryk på a eller b for at vælge 10Sek, 20Sek, 30Sek eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. Mode Timer Maskinen har tre midlertidige funktionstaster på kontrolpanelet: FAX, SCAN og COPY. Du kan ændre den tid, der skal forløbe efter sidste scannings- eller kopieringsfunktion, før maskinen vender tilbage til faxfunktion. Hvis du vælger Fra, forbliver maskinen i den sidst anvendte funktion. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Mode timer. d Tryk på a eller b for at vælge 0Sek, 30Sek, 1Min, 2Min, 5Min eller Fra. e Tryk på Stop/Exit. 1 3

8 2 Sikkerhedsfunktioner TX lås Med TX lås kan du forhindre uautoriseret adgang til maskinen. Følgende funktioner er tilgængelige, når TX lås er slået til: Faxmodtagelse Følgende funktioner er IKKE tilgængelige, når TX lås er slået til: Afsendelse af faxmeddelelser Fotokopiering PC udskrivning Scanning Betjening på kontrolpanelet Hvis du glemmer adgangskoden til TX lås, skal du ringe til Brother Support for at få hjælp. Indstilling og ændring af adgangskoden for TX lås Hvis du allerede har indstillet adgangskoden, behøver du ikke indstille den igen. Indstilling af adgangskoden Sørg for at gemme din adgangskode på et sikkert sted. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Diverse. d Tryk på a eller b for at vælge TX lås. e Indtast et firecifret nummer som adgangskode. f Når displayet viser Bekræft:, skal du indtaste adgangskoden. g Tryk på Stop/Exit. 4

9 Sikkerhedsfunktioner Ændring af adgangskoden a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Diverse. d Tryk på a eller b for at vælge TX lås. e Tryk på a eller b for at vælge Indst. password. f Indtast det firecifrede nummer, der er den gældende adgangskode. g Indtast et firecifret nummer som ny adgangskode. h Når displayet viser Bekræft:, skal du indtaste den nye adgangskode. i Tryk på Stop/Exit. Aktivering/deaktivering af TX lås Aktivering af TX lås a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Diverse. d Tryk på a eller b for at vælge TX lås. e Tryk på a eller b for at vælge Sæt TX lås. f Indtast den registrerede firecifrede adgangskode. Maskinen går offline, og displayet viser TX lås mode. Deaktivering af TX lås a Tryk på Menu. b Indtast den registrerede firecifrede adgangskode. TX lås slås automatisk fra. Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, viser displayet Forkert password og forbliver offline. Maskinen forbliver i tilstanden TX lås, indtil den registrerede adgangskode indtastes. 2 5

10 3 Afsendelse af en faxmeddelelse Ekstra afsendelsesfunktioner Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger Når du sender en faxmeddelelse, kan du vælge mellem en kombination af indstillinger, som f.eks. Fax opløsning, Kontrast, Glasscannestr. og Realtid TX. Du kan også vælge: Udgående opk., Samtale historik, Oversøisk fax, Hurtigopkald, Rundsending, Indst. ny std. og Fabrik.nulst. Nogle af indstillingerne er kun tilgængelige ved afsendelse af faxmeddelelser i sort/hvid. a Tryk på (FAX). Displayet viser: b Tryk på a eller b for at vælge den indstilling, du vil ændre. c Tryk på a eller b for at vælge en indstilling. d Gå tilbage til b for at ændre flere indstillinger. De fleste indstillinger er midlertidige, og maskinen vender tilbage til standardindstillingerne, når du har sendt en faxmeddelelse. Du kan gemme nogle af de indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. (Se Indstilling af dine ændringer som en ny standard uu side 8). Stop faxafsendelse Tryk på Stop/Exit for at stoppe faxafsendelsen. Kontrast Hvis dokumentet er meget lyst eller meget mørkt, ønsker du måske at ændre kontrasten. Til de fleste dokumenter kan fabriksindstillingen Auto anvendes. Maskinen vælger automatisk den relevante kontrast til dokumentet. Vælg Lys, når du sender et lyst dokument. Vælg Mørk, når du sender et mørkt dokument. a Tryk på (FAX). b Tryk på a eller b for at vælge Kontrast. c Tryk på a eller b for at vælge Auto, Lys eller Mørk. 6

11 Afsendelse af en faxmeddelelse Selvom du vælger Lys eller Mørk, sender maskinen faxmeddelelsen ved hjælp af indstillingen Auto i enhver af følgende situationer: Når du sender en farvefaxmeddelelse. Når du vælger Foto som faxopløsning. Ændring af faxopløsningen Du kan forbedre kvaliteten i en faxmeddelelse ved at ændre faxopløsningen. a Tryk på (FAX). b Tryk på a eller b for at vælge Fax opløsning. c Tryk på a eller b for at vælge den ønskede opløsning. Du kan vælge fire forskellige opløsningsindstillinger for faxmeddelelser i sort/hvid og to i farve. Sort/hvid Standard Fin S.Fin Foto Farve Standard Fin Egnet til de fleste maskinskrevne dokumenter. God til lille skrift og sender lidt langsommere end Standard-opløsningen. God til lille skrift eller stregtegning og sender lidt langsommere end Fin-opløsningen. Bruges, når dokumentet har varierede gråtoner, eller hvis det er et fotografi. Fotografi har den langsomste transmission. Egnet til de fleste maskinskrevne dokumenter. Bruges, når dokumentet er et fotografi. Transmissionstiden er langsommere end ved Standard-opløsningen. Hvis du vælger S.Fin eller Foto og derefter bruger tasten Colour Start til at sende en faxmeddelelse, sender maskinen faxmeddelelsen ved hjælp af indstillingen Fin. 3 7

12 Kapitel 3 Indstilling af dine ændringer som en ny standard Du kan gemme indstillingerne for de faxindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard, som f.eks. Fax opløsning, Kontrast, Glasscannestr. og Realtid TX. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. a Tryk på (FAX). b Tryk på a eller b for at vælge den menuindstilling, du vil ændre, og tryk på OK. Tryk derefter på a eller b for at vælge den nye indstilling. Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre. c Efter ændring af den sidste indstilling skal du trykke på a eller b for at vælge Indst. ny std. d Tryk på 1 for at vælge Ja. e Tryk på Stop/Exit. Gendannelse af faxindstillingerne til fabriksstandard Du kan gendanne fabriksstandarden for faxindstillingerne Fax opløsning, Kontrast, Glasscannestr. og Realtid TX, du har ændret. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. a Tryk på (FAX). b Tryk på a eller b for at vælge Fabrik.nulst. c Tryk på 1 for at vælge Ja. d Tryk på Stop/Exit. 8

13 Afsendelse af en faxmeddelelse Ekstra afsendelsesfunktioner Manuel afsendelse af en faxmeddelelse Med manuel transmission er det muligt at høre opkalds-, ringe- og faxmodtagelsestonerne under afsendelse af en faxmeddelelse. Brug ADF'en til afsendelse af faxmeddelelser med flere sider. a Tryk på (FAX). b Ilæg dokumentet. c Hvis du vil lytte efter en opkaldstone, skal du løfte røret på den eksterne telefon. d Indtast faxnummeret vha. den eksterne telefon. e Når du hører faxtonen, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på 1 for at sende faxmeddelelsen. f Læg røret på den eksterne telefon på. Afsendelse af en fax ved slutning af samtalen Ved slutningen af samtalen kan du sende en faxmeddelelse til den anden part, før I begge lægger på. a Anmod den anden part om at vente på faxtonen (bip) og derefter trykke på Start- eller Send-tasten, før vedkommende lægger røret på. b Tryk på (FAX). c Ilæg dokumentet. d Tryk på Mono Start eller Colour Start. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på 1 for at sende en faxmeddelelse. e Læg røret på den eksterne telefon på. Dobbelt adgang (kun sort/hvid) Du kan kalde op til et nummer og begynde at scanne faxmeddelelsen ind i hukommelsen også selvom maskinen sender fra hukommelsen, modtager faxmeddelelser eller udskriver pc-data. Displayet viser det nye jobnummer. Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, vil variere afhængigt af de data, der er på siderne. Hvis meddelelsen Hukommelse fuld vises, skal du trykke på Stop/Exit for at annullere eller på Mono Start for at sende de sider, som allerede er scannet. 3 9

14 Kapitel 3 Rundsendelse (kun sort/hvid) Rundsendelse betyder, at den samme faxmeddelelse automatisk sendes til mere end ét faxnummer. Du kan medtage grupper, hurtigopkaldsnumre og op til 50 manuelt opkaldte numre i samme rundsendelse. Når rundsendelsen er afsluttet, udskrives en rundsendelsesrapport. Før du begynder rundsendelsen Hurtigopkaldsnumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en rundsendelse. (uugrundlæggende brugsanvisning: Lagring af hurtigopkaldsnumre) Gruppenumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en rundsendelse. Gruppenumre omfatter mange gemte hurtigopkaldsnumre for nemmere opkald. (Se Opsætning af grupper til rundsendelse uu side 16). Rundsendelse af en fax a Tryk på (FAX). b Ilæg dokumentet. c Tryk på a eller b for at vælge Avancerede indst. d Tryk på a eller b for at vælge Rundsending. e Du kan tilføje numre til rundsendelsen på følgende måder: Tryk på a eller b for at vælge Tilføj nummer, og tryk på OK. Indtast et nummer ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på a eller b for at vælge Hurtigopkald, og tryk på OK. Tryk på a eller b for at vælge Alfabetisk rækflg. eller Numerisk rækkeflg., og tryk på OK. Tryk på a eller b for at vælge et nummer, og tryk på OK. f Tryk på a eller b for at vælge Komplet, når du har indtastet alle faxnumrene ved at gentage trin e. g Tryk på Mono Start. Afsendelse af en faxmeddelelse fra ADF'en Maskinen begynder at scanne dokumentet. Afsendelse af en faxmeddelelse fra scannerglaspladen Når displayet viser Næste side?, skal du gøre et af følgende: For at sende en enkelt side skal du trykke på 2 (eller trykke på Mono Start igen). Maskinen begynder at sende dokumentet. For at sende mere end en side skal du trykke på 1 og placere den næste side på scannerglaspladen. Maskinen begynder at scanne siden. (Gentag dette trin for hver ekstra side). 10

15 Afsendelse af en faxmeddelelse Hvis du ikke har brugt nogen af numrene til grupper, kan du rundsende faxmeddelelser til helt op til 90 forskellige numre. Maskinens ledige hukommelse varierer afhængigt af de jobtyper, der er i hukommelsen, og det antal modtagere, du rundsender til. Hvis du rundsender til det maksimale antal tilgængelige numre, kan du ikke bruge dobbelt adgang. Hvis meddelelsen Hukommelse fuld vises, skal du trykke på Stop/Exit for at annullere eller på Mono Start for at sende de sider, som allerede er scannet. Annullering af en rundsendelse, der er i gang a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Mgl.jobs. Displayet viser det faxnummer, der ringes op til samt rundsendelsesjobnummeret. d Displayet stiller dig følgende spørgsmål: Annuller Job? Ja i Tryk 1 Nej i Tryk 2 e Tryk på 1 for at annullere det faxnummer, der ringes op til. Derefter viser displayet rundsendelsesjobnummeret. f Displayet stiller dig følgende spørgsmål: Annuller Job? Ja i Tryk 1 Nej i Tryk 2 g Tryk på 1 for at annullere rundsendelsen. h Tryk på Stop/Exit. Realtidstransmission Når du sender en faxmeddelelse, scanner maskinen dokumenterne ind i hukommelsen, før den sender dem. Derefter starter maskinen opkald og afsendelse, så snart telefonlinjen er ledig. Nogle gange ønsker du måske at sende et vigtigt dokument med det samme uden at vente på transmission fra hukommelsen. Du kan gøre dette ved at aktivere Realtid TX. a Tryk på (FAX). b Ilæg dokumentet. c Tryk på a eller b for at vælge Avancerede indst. d Tryk på a eller b for at vælge Realtid TX. e Tryk på a eller b for at vælge Til (eller Fra). f Tryk på Clear, så du kan fortsætte med at sende faxmeddelelsen. Hvis du sender en farvefaxmeddelelse, eller hvis hukommelsen er fuld, og du sender en faxmeddelelse i sort og hvid fra ADF'en, vil maskinen sende dokumentet i realtid (selv hvis Realtid TX er indstillet til Fra). I realtidstransmission virker den automatiske genopkaldsfunktion ikke, hvis du bruger scannerglaspladen. 3 11

16 Kapitel 3 Oversøisk tilstand Hvis du har problemer med at sende en faxmeddelelse til en oversøisk destination på grund af mulig interferens på telefonlinjen, anbefaler vi, at du slår Oversøisk funktion til. Når du har sendt en faxmeddelelse ved hjælp af denne funktion, vil den automatisk slukke af sig selv. a Tryk på (FAX). b Ilæg dokumentet. c Tryk på a eller b for at vælge Avancerede indst. d Tryk på a eller b for at vælge Oversøisk fax. e Tryk på a eller b for at vælge Til (eller Fra). f Tryk på Clear, så du kan fortsætte med at sende faxmeddelelsen. Kontrol og annullering af ventende job Du kan kontrollere, hvilke job der fortsat venter i hukommelsen på at blive sendt, eller annullere et job. (Hvis der ikke er nogen job, viser displayet Ingen job venter). a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Mgl.jobs. Alle ventende job vises på displayet. d Tryk på a eller b for at bladre gennem jobbene, og vælg det job, du ønsker at annullere. e Gør et af følgende: For at annullere skal du trykke på 1 for at vælge Ja. Hvis du vil annullere et andet job, skal du gå til trin d. For at forlade uden at annullere skal du trykke på 2 for at vælge Nej. f Når du er færdig, skal du trykke på Stop/Exit. 12

17 4 Modtagelse af en faxmeddelelse Ekstra modtagefunktioner Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse Hvis du vælger Til, reducerer maskinen automatisk hver side af en indgående faxmeddelelse, så den kan være på et enkelt A4- eller Letter-ark. Maskinen beregner reduktionsforholdet ved hjælp af faxmeddelelsens papirstørrelse og din indstilling af Papirstørrelse. (uugrundlæggende brugsanvisning: Papirstørrelse) a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Modtageindst. d Tryk på a eller b for at vælge Auto reduktion. e Tryk på a eller b for at vælge Til (eller Fra). f Tryk på Stop/Exit. Modtagelse ved papirmangel Så snart papirbakken bliver tom under faxmodtagelse, viser displayet Check papir. Læg noget papir i papirbakken. (uugrundlæggende brugsanvisning: Ilægning af papir og andre udskriftsmedier) Hvis du ikke lægger papir i papirbakken, vil maskinen fortsætte med at modtage faxmeddelelsen ved at gemme de resterende sider i hukommelsen, hvis der er nok ledig hukommelse. Yderligere indgående faxmeddelelser gemmes også i hukommelsen, indtil hukommelsen er fuld. Ilæg nyt papir i bakken for at udskrive faxmeddelelserne. Når hukommelsen er fuld, stopper maskinen automatisk med at besvare opkald. 4 13

18 5 Opkald og lagring af numre Stemmefunktioner Stemmeopkald kan foretages fra en ekstratelefon eller ekstern telefon ved manuelt opkald. Ekstra opkaldsfunktioner Kombination af hurtigopkaldsnumre Du kan have et ønske om at vælge mellem flere teleoperatører ved langdistanceopkald, når du sender en faxmeddelelse. Taksterne kan variere afhængigt af tid og destination. Hvis du vil have fordel af de lave takster, kan du gemme adgangskoderne til teleudbydere af langdistanceopkald og kreditkortnumre som hurtigopkaldsnumre. Du kan gemme disse lange opkaldssekvenser ved at dele dem og opsætte dem som separate hurtigopkaldsnumre i en kombination. Du kan også inkludere manuelt opkald ved hjælp af opkaldstastaturet. (uugrundlæggende brugsanvisning: Lagring af hurtigopkaldsnumre) Du kan eksempelvis have gemt "01632" på Hurtigopkald: 03 og "960555" på Hurtigopkald: 02. Du kan bruge dem begge til at ringe op til " ", hvis du trykker på følgende knapper: a Tryk på (Hurtigopkald). b Tryk på a eller b for at vælge Søg. c Indtast 03. d Tryk på a eller b for at vælge Hurtigopkald. e Tryk på a eller b for at vælge Søg. f Indtast

19 Opkald og lagring af numre g Tryk på Mono Start eller Colour Start. Du ringer op til " ". Hvis du vil ændre et nummer midlertidigt, kan du erstatte en del af nummeret med manuelt opkald ved hjælp af opkaldstastaturet. Hvis du f.eks. vil ændre nummeret til , kan du trykke på (Hurtigopkald), vælge Søg, trykke på 03 og derefter trykke på ved hjælp af opkaldstastaturet. Hvis du skal vente på en anden opkaldstone eller signal på noget tidspunkt i opkaldssekvensen, kan du oprette en pause i nummeret ved at trykke på Redial/Pause. Hvert tastetryk tilføjer en forsinkelse på 3,5 sekunder. Andre måder at lagre numre på Lagring af hurtigopkaldsnumre fra udgående opkald Du kan også gemme hurtigopkaldsnumre fra den udgående opkaldshistorik. a Tryk på Redial/Pause. Du kan også vælge Udgående opk. ved at trykke på (FAX). b Tryk på a eller b for at vælge det navn eller nummer, du vil gemme. c Tryk på a eller b for at vælge Tilf hurtigop. d Tryk på a eller b for at vælge den tocifrede hurtigopkaldsdestination, hvor du vil gemme nummeret. e Gør et af følgende: Indtast navnet (op til 16 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet. (uugrundlæggende brugsanvisning: Indtastning af tekst) Tryk på OK for at gemme nummeret uden et navn. f Tryk på OK for at bekræfte fax- eller telefonnummeret. g Tryk på a eller b for at vælge Komplet. h Tryk på Stop/Exit. 5 15

20 Kapitel 5 Lagring af hurtigopkaldsnumre fra nummervisningshistorikken Hvis du har abonneret på nummervisningstjenesten hos dit telefonselskab, kan du også gemme hurtigopkaldsnumre fra indgående opkald i nummervisningshistorikken. (uugrundlæggende brugsanvisning: Nummervisning) a Tryk på Redial/Pause, og tryk på l. Du kan også vælge Samtale historik ved at trykke på (FAX). b Tryk på a eller b for at vælge det nummer, du vil gemme. c Tryk på a eller b for at vælge Tilf hurtigop. d Tryk på a eller b for at vælge den tocifrede hurtigopkaldsdestination, hvor du vil gemme nummeret. e Gør et af følgende: Indtast navnet (op til 16 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet. (uugrundlæggende brugsanvisning: Indtastning af tekst) Tryk på OK for at gemme nummeret uden et navn. f Tryk på OK for at bekræfte fax- eller telefonnummeret. g Tryk på a eller b for at vælge Komplet. h Tryk på Stop/Exit. Opsætning af grupper til rundsendelse Grupper, som kan gemmes på en hurtigopkaldsdestination, gør det muligt for dig at sende den samme faxmeddelelse til mange faxnumre ved at trykke på (Hurtigopkald), Søg, OK, den tocifrede destination og Mono Start. Du skal først gemme hvert faxnummer på en hurtigopkaldsdestination. (uugrundlæggende brugsanvisning: Lagring af hurtigopkaldsnumre) Derefter kan du medtage dem som numre i gruppen. Hver gruppe optager en hel hurtigopkaldsdestination. Du kan have op til seks grupper, eller du kan knytte op til 39 numre til en stor gruppe. (Se Rundsendelse (kun sort/hvid) uu side 10). a Tryk på (Hurtigopkald). b Tryk på a eller b for at vælge Indstil grupper. c Tryk på a eller b for at vælge GRUPPE1, GRUPPE2, GRUPPE3, GRUPPE4, GRUPPE5 eller GRUPPE6 for det gruppenavn, hvor du vil gemme faxnumrene. d Tryk på a eller b for at vælge den tocifrede hurtigopkaldsdestination, du vil tilføje til gruppen. e Tryk på a eller b for at vælge Tilføj nummer. 16

21 Opkald og lagring af numre f For at tilføje numre til gruppen skal du trykke på a eller b for at vælge Alfabetisk rækflg. eller Numerisk rækkeflg. og tryk på OK. Tryk på a eller b for at vælge et nummer, og tryk på OK. g Gør et af følgende: Gentag trin e til f for at tilføje endnu et nummer til gruppen. Når du er færdig med at tilføje numre til gruppen, skal du trykke på a eller b for at vælge Komplet. h Gør et af følgende: Gentag trin c til g for at gemme en anden gruppe til rundsendelse. Tryk på Stop/Exit for at afslutte lagring af grupper til rundsendelse. Du kan udskrive en liste over alle hurtigopkaldsnumrene. Gruppenumre markeres i GRUPPE-kolonnen. (Se Rapporter uu side 20). Ændring af et gruppenavn a Tryk på (Hurtigopkald). b Tryk på a eller b for at vælge Indstil grupper. c Tryk på a eller b for at vise det gruppenavn, du vil ændre. d Tryk på a eller b for at vælge Skift gruppenavn. Sådan ændrer du det gemte navn eller nummer: Hvis du vil ændre et tegn, skal du trykke på d eller c for at anbringe markøren under det tegn, du vil ændre, og derefter trykke på Clear. Indtast tegnet igen. e Indtast det nye navn (op til 16 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet. (uugrundlæggende brugsanvisning: Indtastning af tekst) (Indtast f.eks. NYE KUNDER). f Tryk på a eller b for at vælge Komplet. g Tryk på Stop/Exit. Sletning af en gruppe a Tryk på (Hurtigopkald). b Tryk på a eller b for at vælge Indstil grupper. c Tryk på a eller b for at vælge den gruppe, du vil slette. d Tryk på a eller b for at vælge Slet. Tryk på 1 for at bekræfte. e Tryk på Stop/Exit. Sletning af et nummer i en gruppe a Tryk på (Hurtigopkald). b Tryk på a eller b for at vælge Indstil grupper. c Tryk på a eller b for at vælge den gruppe, du vil ændre. 5 17

22 Kapitel 5 d Tryk på a eller b for at vælge det nummer, du vil slette. Tryk på 1 for at bekræfte. e Tryk på a eller b for at vælge Komplet. f Tryk på Stop/Exit. 18

23 6 Udskrivning af rapporter Faxrapporter Brug tasterne i Menu til at opsætte transmissionsbekræftelsesrapporten og journalperioden. Transmissionsbekræftelsesrapport Du kan bruge transmissionsbekræftelsesrapporten som bevis på, at du har sendt en faxmeddelelse. (uugrundlæggende brugsanvisning: Transmissionsbekræftelsesrapport) Faxjournal (aktivitetsrapport) Du kan indstille maskinen til at udskrive en journal med bestemte intervaller (for hver 50 faxmeddelelser, 6, 12 eller 24 timer, 2 eller 7 dage). Hvis du har indstillet intervallet til Fra, kan du stadig udskrive rapporten ved at følge trinene i Sådan udskrives en rapport uu side 20. Fabriksindstillingen er For hver 50 fax. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Rapportindst. d Tryk på a eller b for at vælge Journal Interv. e Tryk på a eller b for at vælge et interval. Hvis du vælger For hver 50 fax, skal du gå til trin h. 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dage Maskinen udskriver rapporten på det valgte tidspunkt og sletter derefter alle jobs fra hukommelsen. Hvis maskinens hukommelse er fyldt med de maksimale 200 job, før det valgte tidsrum er forløbet, udskriver maskinen journalen tidligere, og derefter slettes alle job fra hukommelsen. Hvis du vil udskrive en ekstra rapport før tiden, kan du udskrive den uden at slette job i hukommelsen. For hver 50 faxmeddelelser Maskinen udskriver journalen, når den har gemt 50 job. f Indtast klokkeslættet for start på udskrivningen i 24-timers format. (Indtast f.eks. 19:45 for 7:45 PM). g Hvis du vælger Hver 7. dag i trin e, skal du trykke på a eller b for at vise ugedagene. Vælg derefter, hvilken dag der skal være den første i 7-dages nedtællingen. h Tryk på Stop/Exit. 6 19

24 Kapitel 6 Rapporter Følgende rapporter er tilgængelige: Afs bekræft Udskriver en transmissionsbekræftelsesrapport for den sidste transmission. Hurtigopkald Giver en oversigt over de navne og numre, der er gemt i hurtigopkaldshukommelsen, i alfabetisk eller numerisk rækkefølge. Fax Journal Viser oplysninger om de sidst indgående og udgående faxmeddelelser. (TX: Afsendelse) (RX: Modtage) Brugerindstil. Viser dine indstillinger. Netværkskonfig Viser dine netværksindstillinger. WLAN-rapport Udskriver en rapport med WLANforbindelser. Samtale historik Viser de tilgængelige nummervisningsoplysninger om de sidste 30 modtagne faxmeddelelser og telefonopkald. Sådan udskrives en rapport a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Print rapport. c Tryk på a eller b for at vælge den ønskede rapport. d (Kun hurtigopkald) Tryk på a eller b for at vælge Alfabetisk rækflg. eller Numerisk rækkeflg. e Tryk på Mono Start. f Tryk på Stop/Exit. 20

25 7 Kopiering Kopiindstillinger Du kan ændre kopiindstillingerne midlertidigt for flere kopier. Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 1 minuts inaktivitet, eller hvis Mode Timer aktiverer faxfunktionen. (Se Mode Timer uu side 3). For at ændre en indstilling skal du trykke på COPY og derefter trykke på a eller b for at bladre gennem kopiindstillingerne. Tryk på OK, når den ønskede indstilling er fremhævet. Når du er færdig med at vælge indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Du kan gemme nogle af de indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. (Se Indstilling af dine ændringer som en ny standard uu side 25). Stop kopiering Tryk på Stop/Exit for at stoppe kopieringen. Ændring af kopieringshastighed og -kvalitet Du kan vælge blandt flere hastigheder og kvaliteter. Fabriksindstillingen er Normal. Hurtig Hurtig kopieringshastighed og laveste blækforbrug. Brug denne indstilling for at spare tid på udskrivning af dokumenter, der skal læses korrektur på, store dokumenter eller mange kopier. Normal Normal er den anbefalede indstilling for almindelige udskrifter. Det giver en god kopikvalitet med en god kopieringshastighed. Bedste Brug indstillingen Bedste til f.eks. at kopiere fotografier i høj kvalitet. Dette giver den højeste opløsning og den laveste hastighed. a Tryk på (COPY). b Ilæg dokumentet. c Indtast det antal kopier, du ønsker. d Tryk på a eller b for at vælge Kvalitet. e Tryk på a eller b for at vælge Hurtig, Normal eller Bedste. f Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. 7 21

26 Kapitel 7 Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede Du kan vælge et forstørrelses- eller formindskelsesforhold. Hvis du vælger Tilpas t. side, justerer maskinen størrelsen automatisk til den papirstørrelse, du har indstillet. a Tryk på (COPY). b Ilæg dokumentet. c Indtast det antal kopier, du ønsker. d Tryk på a eller b for at vælge Forst./formin. e Tryk på a eller b for at vælge 100%, Forstør, Reducer, Tilpas t. side eller Bruger(25-400%). f Gør et af følgende: Hvis du vælger Forstør eller Reducer, skal du trykke på OK og trykke på a eller b for at vælge det ønskede forstørrelses- eller formindskelsesforhold. Hvis du vælger Bruger(25-400%), skal du trykke på OK, og derefter indtaste et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra 25% til 400%. Hvis du vælger 100% eller Tilpas t. side, skal du trykke på OK. Gå til trin g. 198% 10x15cmiA4 186% 10x15cmiLTR 141% A5iA4 100% 97% LTRiA4 93% A4iLTR 83% LGLiA4 69% A4iA5 47% A4i10x15cm Tilpas t. side Bruger(25-400%) g Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Sidelayout er ikke tilgængelig med Forst./formin. Sidelayout og Sorter er ikke tilgængelige med Tilpas t. side. Tilpas t. side fungerer ikke korrekt, når dokumentet på scannerglaspladen er mere skævt end 3 grader. Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst. Tilpas t. side er ikke tilgængelig ved brug af ADF'en. 22

27 Kopiering Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout) N i 1-kopifunktionen kan hjælpe dig med at spare papir ved at lade dig kopiere to eller fire sider på én udskrevet side. Du kan også fremstille en plakat. Når du bruger plakatfunktionen, deler maskinen dit dokument i dele, hvorefter delene forstørres, så du kan samle dem til en plakat. Hvis du vil udskrive en plakat, skal du bruge scannerglaspladen. VIGTIGT! Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter. Hvis du tager flere farvekopier, er kopifunktionen N i 1 ikke tilgængelig. (P) betyder Stående og (L) betyder Liggende. Plakatkopiering er ikke tilgængelig, når der bruges transparenter. Sorter og Forst./formin. er ikke tilgængelige med Sidelayout. f Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start for at scanne siden. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en eller laver en plakat, scanner maskinen dokumentet og begynder udskrivning. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til trin g. g Når maskinen har scannet siden, skal du trykke på 1 for at scanne den næste side. h Læg den næste side på scannerglaspladen. i Gentag trinene g og h for hver side i layoutet. j Når alle siderne er blevet scannet, skal du trykke på 2 for at afslutte. Læg dokumentet med forsiden nedad i den retning, der vises nedenfor: 2i1(P) 2i1(L) 7 a Tryk på (COPY). b Ilæg dokumentet. c Indtast det antal kopier, du ønsker. d Tryk på a eller b for at vælge Sidelayout. e Tryk på a eller b for at vælge Fra(1i1), 2i1(P), 2i1(L), 4i1(P), 4i1(L), Plakat (2x1), Plakat (2x2), Plakat (3x3) eller 2i1(id) 1. 1 Se 2-i-1-ID-kopi uu side 24 for at få yderligere oplysninger om 2-i-1 (ID). 4i1(P) 4i1(L) 23

28 Kapitel 7 Plakat (2x1) 2-i-1-ID-kopi Du kan kopiere begge sider af dit ID-kort på én side og beholde den originale kortstørrelse. Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter. Plakat (2x2) Du kan kopiere et ID-kort i henhold til gældende lovgivning. (uuproduktsikkerhedsguide: Ulovlig brug af kopiudstyr) a Tryk på (COPY). b Placer dit ID-kort med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen. Plakat (3x3) mm eller mere (øverst til venstre) c Indtast det antal kopier, du ønsker. d Tryk på a eller b for at vælge Sidelayout. e Tryk på a eller b for at vælge 2i1(id). f Tryk på Mono Start eller Colour Start. Maskinen begynder at scanne første side. g Tryk på 1, når maskinen har scannet den ene side. Vend id-kortet, og tryk på OK for at scanne den anden side. 24

29 Kopiering Sorter og Forst./formin. er ikke tilgængelige med 2i1(id). Hvis du tager flere farvekopier, er kopifunktionen 2-i-1 (ID) ikke tilgængelig. Sortering af kopier ved hjælp af ADF Du kan sortere flere kopier. Siderne stakkes i rækkefølgen 321, 321, 321 osv. a Tryk på (COPY). b Ilæg dokumentet. c Indtast det antal kopier, du ønsker. d Tryk på a eller b for at vælge Stak/Sortér. e Tryk på a eller b for at vælge Sorter. f Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Tilpas t. side og Sidelayout er ikke tilgængelige med Sorter. Justering af tæthed Du kan justere kopitætheden for at gøre kopier mørkere eller lysere. a Tryk på (COPY). b Ilæg dokumentet. c Indtast det antal kopier, du ønsker. d Tryk på a eller b for at vælge Tæthed. e Tryk på d eller c for at få en lysere eller mørkere kopi. f Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Indstilling af dine ændringer som en ny standard Du kan gemme indstillingerne for de kopiindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard, som f.eks. Kvalitet, Forst./formin., Tæthed og Sidelayout. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. a Tryk på (COPY). b Tryk på a eller b for at vælge den nye indstilling. Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre. c Efter ændring af den sidste indstilling skal du trykke på a eller b for at vælge Indst. ny std. d Tryk på 1 for at vælge Ja. e Tryk på Stop/Exit. 7 25

30 Kapitel 7 Gendannelse af alle indstillinger til fabriksstandard Du kan gendanne fabriksstandarden for kopiindstillingerne Kvalitet, Forst./formin., Tæthed og Sidelayout, du har ændret. a Tryk på (COPY). b Tryk på a eller b for at vælge Fabrik.nulst. c Tryk på 1 for at vælge Ja. d Tryk på Stop/Exit. 26

31 A Rutinemæssig vedligeholdelse Rengøring og kontrol af maskinen b Aftør maskinens yderside med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne støv. Rengøring af maskinens overflade Rengør maskinens overflade som følger: VIGTIGT! Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker, som f.eks. fortynder eller rensebenzin, beskadiger maskinens overflade. Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder ammoniak. Brug IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs på kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne. c Løft outputpapirbakkens låg og fjern fremmedlegemer fra papirbakken. d Tør papirbakken med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne støv. A a Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen. 1 e Luk outputpapirbakkens låg, og sæt papirbakken helt på plads i maskinen igen. 27

32 Rengøring af maskinens printerplade ADVARSEL Sørg for at trække stikket til maskinen ud af stikkontakten før rengøring af printerpladen for at undgå elektrisk stød. a Tag fat i plastiktapperne på begge sider af maskinen med begge hænder for at åbne scannerlåget. b Rengør maskinens printerplade (1) og området omkring den ved at tørre evt. spildt blæk af med en blød, tør, fnugfri klud. Rengøring af papiroptagningsrullen a Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten. b Tag papirbakken helt ud af maskinen. 1 Hvis maskinen begynder at fremføre de sidste ark papir i bakken flere ad gangen, skal du rengøre separationspladen (1) med en blød, fnugfri og lidt fugtig klud. Efter rengøring skal pladen aftørres med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne al fugt. 1 c Åbn låget til udredning af papirstop (1) bagpå maskinen. c Tag fat i plastiktapperne på begge sider af maskinen, og luk scannerlåget forsigtigt. d Tilslut netledningen igen. 1 28

33 Rutinemæssig vedligeholdelse d Rengør papiroptagningsrullerne (1) med en blød, fnugfri og fugtig klud. Drej langsomt rullerne, så hele overfladen rengøres. Efter rengøring skal rullerne aftørres med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne al fugt. 1 e Luk låget til udredning af papirstop. Sørg for, at låget er helt lukket. f Skub papirbakken ordentligt ind i maskinen. g Tilslut netledningen igen. Kontrol af blækmængden Der findes et ikon på displayet, som viser blækmængden, men du kan også bruge tasten Menu for at se en stor graf, der viser, hvor meget blæk der er i hver patron. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Blæk. c Tryk på a eller b for at vælge Blækvolume. Displayet viser blækmængden. d Tryk på Stop/Exit. Du kan kontrollere blækmængden fra computeren. uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Windows ) uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning og faxafsendelse (Macintosh) A 29

34 Pakning og forsendelse af maskinen Når du transporterer maskinen, skal du bruge den originale emballage, der fulgte med maskinen. Følg anvisningerne nedenfor for at emballere maskinen rigtigt. Reklamationsretten dækker muligvis ikke skader på maskinen, som opstår under transport. VIGTIGT! Det er vigtigt at lade maskinen parkere printhovedet efter et udskriftsjob. Lyt nøje til maskinen, før du trækker stikket ud for at sikre, at al mekanisk støj er stoppet. Hvis ikke maskinen får lov til at færdiggøre denne proces, kan det medføre udskrivningsproblemer og mulig beskadigelse af printhovedet. a Åbn låget til blækpatronerne. b Fjern alle fire blækpatroner. Tryk på udløserhåndtaget over hver patron for at frigøre den. (uugrundlæggende brugsanvisning: Udskiftning af blækpatronerne) c Installer den orange beskyttelsesdel, og luk derefter blækpatronlåget. VIGTIGT! Kontroller, at plastiktapperne på højre side af den orange beskyttelsesdel (1) er klikket korrekt på plads (2). 1 2 Hvis du ikke kan finde den orange beskyttelsesdel, skal du sende maskinen uden den. Installer IKKE blækpatroner som en alternativ løsning inden afsendelse. d Løft maskinen forfra, og hægt tappen på den orange beskyttelsesdel fast i åbningen (1) i bunden af papirbakken. Sæt derefter beskyttelsesdelen fast hen over den hævede del af papirbakken (2)

35 Rutinemæssig vedligeholdelse e Træk stikket fra maskinen ud af vægstikket, og træk telefonledningen ud af maskinen. f Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten. g Hold i plastiktapperne på begge sider af maskinen med begge hænder, og åbn scannerlåget. Træk derefter interfacekablet ud af maskinen, hvis det er sat i. h Tag fat i plastiktapperne på begge sider af maskinen, og luk scannerlåget forsigtigt. j Pak maskinen ind i posen. k Pak maskinen og de trykte materialer i originalemballagen med det originale pakkemateriale som vist herunder. Hvis din maskine skal indsendes til service hos Brother, skal du kun indsende maskinen. Behold alt tilbehør, såsom brugsanvisninger, CD er og kabler. A i Pak blækpatronerne ind i posen, og sæt posen fast på papirbakken med tape. l Luk kassen med tape. 31

36 B Ordliste Dette er en omfattende liste over de funktioner og betegnelser, der forekommer i Brothers brugsanvisninger. Tilgængeligheden af disse funktioner afhænger af den model, du har købt. ADF (automatisk dokumentfremfører) Dokumentet kan placeres i ADF'en, hvorefter der automatisk kan scannes en side af gangen. Afsender ID De gemte oplysninger, der vises øverst på de sider, som sendes. Oplysningerne inkluderer afsenderens navn og faxnummer. Automatisk faxtransmission Afsender en faxmeddelelse uden at løfte røret på en ekstern telefon. Automatisk genkald En funktion, der sætter maskinen i stand til at kalde op til det sidste faxnummer igen efter fem minutter, hvis faxmeddelelsen ikke gik igennem, fordi linjen var optaget. Autoreduktion Reducerer størrelsen på indgående faxmeddelelser. Bipperlydstyrke Lydstyrkeindstilling for bippet, når du trykker på en tast, eller der opstår en fejl. Brugerindstillinger En udskreven rapport, der viser maskinens aktuelle indstillinger. CNG-toner De specielle toner (bip), som faxmaskinen udsender under automatisk transmission for at fortælle den modtagende maskine, at en faxmaskine ringer op. Display (LCD) Displayet på maskinen, der viser aktive meddelelser under On-Screenprogrammering, og som viser datoen og klokkeslættet, når maskinen er ledig. Dobbelt adgang Din maskine kan scanne udgående faxmeddelelser eller planlagte opgaver i hukommelsen samtidig med, at den sender en faxmeddelelse fra hukommelsen eller modtager eller udskriver en indgående faxmeddelelse. ECM (Error Correction Mode) Registrerer fejl under faxtransmission og sender de faxsider igen, hvor der var fejl. Ekstern telefon En TAD (Telephone Answering Device) telefonsvarer eller telefon, der er sluttet til din maskine. Ekstratelefon En telefon, der anvender den samme linje som din faxmaskine, men som er sat i et separat vægstik. F/T Ringetid Længden af den tid, som Brothermaskinen ringer (når modtagefunktionsindstillingen er sat til Fax/Tlf) for at give dig besked om at løfte røret for et samtaleopkald, som er besvaret. Fax detekt Giver maskinen mulighed for at reagere på CNG-toner, hvis du afbryder et faxopkald ved at besvare det. Fax/Tlf. Du kan modtage faxmeddelelser og telefonopkald. Undgå at bruge denne funktion, hvis du anvender en telefonsvarerenhed (TAD). Faxjournal Giver oplysninger om de sidste 200 indgående og udgående faxmeddelelser. TX betyder Afsende. RX betyder Modtage. 32

37 Ordliste Faxtoner De signaler, som maskinerne sender, når der afsendes eller modtages faxmeddelelser. Fin-opløsning Opløsningen er dpi. Den bruges til mindre udskrifter og grafik. Fjernaktiveringskode Tast denne kode (l 5 1), når du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller ekstern telefon. Fjerndeaktiveringskode (kun til Fax/Tlf-funktion) Når maskinen besvarer et samtaleopkald, foretager den pseudo-/dobbeltringninger. Du kan besvare en ekstratelefon ved at taste denne kode (# 5 1). Forsinket opkald Antallet af ringninger før maskinen svarer i funktionerne Kun fax og Fax/Tlf. Fotoopløsning (kun sort/hvid) En opløsningsindstilling, som bruges til at variere gråtoner for at få den bedste gengivelse af fotografier. Gruppenummer En kombination af hurtigopkaldsnumre, som er gemt på en hurtigopkaldsdestination til rundsendelse. Gråskala Gråtonerne er tilgængelig til kopiering, scanning og fotos, der sendes som en faxmeddelelse. Hurtigopkald Et forudprogrammeret nummer, der er let at kalde op til. Hurtigopkaldsliste En oversigt over de navne og numre, der er gemt i hurtigopkaldshukommelsen, i numerisk rækkefølge. Innobella Innobella er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Brother anbefaler blæk og papir fra Innobella for at opnå de bedste resultater. Journal-interval Det forudprogrammerede tidsrum mellem automatisk udskrevne faxjournalrapporter. Du kan udskrive faxjournalrapporterne efter behov uden at forstyrre cyklussen. Kodningsmetode Metode til kodning af oplysninger, der er indeholdt i dokumentet. Alle faxmaskiner skal som minimum anvende standarden Modified Huffman (MH). Din maskine kan anvende bedre komprimeringsmetoder, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) og JPEG, hvis den modtagende maskine har samme funktionalitet. Kommunikationsfejl (Komm. fejl) En fejl under afsendelse eller modtagelse af faxmeddelelser, der normalt skyldes støj på linjen eller statisk støj. Kompatibilitetsgruppe Muligheden for at en faxenhed kan kommunikere med en anden. Kompatibiliteten er sikret mellem ITU-Tgrupper. Kontrast Indstilling til kompensation for mørke eller lyse dokumenter ved at gøre fax eller kopier af mørke dokumenter lysere og lyse dokumenter mørkere. Lysstyrke Ændring af lysstyrken gør hele billedet lysere eller mørkere. Manglende jobs Du kan kontrollere, hvilke job der venter i hukommelsen, og annullere job individuelt. B 33

38 Manuel faxmeddelelse Når du løfter røret på den eksterne telefon, kan du høre den modtagende faxmaskine svare, før du trykker på Mono Start eller Colour Start for at starte afsendelsen af faxmeddelelsen. Menutilstand Programmeringstilstand til ændring af maskinens indstillinger. Midlertidige indstillinger Du kan vælge visse indstillinger for hver faxtransmission og kopi uden at ændre standardindstillingerne. Nummervisning En tjeneste, der er købt hos telefonselskabet, så du har mulighed for at se nummeret (eller navnet) på den, der ringer op. OCR (Optical Character Recognition) ScanSoft PaperPort 12SE med OCR eller Presto! PageManager konverterer et tekstbillede til en redigerbar tekst. Opløsning Antallet af lodrette og vandrette linjer pr. tomme. Se: Standard, Fin, Superfin og Foto. Oversøisk tilstand Foretager midlertidige ændringer til faxtonerne for at tage højde for støj og statisk støj på oversøiske telefonlinjer. Pause Giver dig mulighed for en forsinkelse på 3,5 sekunder i opkaldssekvensen, mens du foretager et opkald ved hjælp af opkaldstastaturet, eller mens du gemmer hurtigopkaldsnumre. Tryk på tasten Redial/Pause på kontrolpanelet lige så mange gange, som der er behov for for at opnå længere pauser. Realtidstransmission Når hukommelsen er fuld, kan du sende faxmeddelelser i realtid. Ringestyrke Indstilling af lydstyrken for maskinens ringning. Rundsendelse Muligheden for at sende den samme faxmeddelelse til mere end ét sted. Scanning Den proces, hvor der afsendes et elektronisk billede af et papirdokument til din computer. Standardopløsning dpi (sort/hvid) dpi (farve). Den bruges til tekst i almindelig størrelse og udgør den hurtigste transmission. Superfin opløsning (kun sort/hvid) dpi. Bedst til meget små udskrifter og stregtegninger. Søg En numerisk eller alfabetisk elektronisk oversigt over gemte hurtigopkalds- og gruppenumre. TAD (Telephone Answering Device (telefonsvarer)) Du kan tilslutte en ekstern TAD til maskinen. Transmission Den proces, der sender faxmeddelelser via telefonlinjerne fra din maskine til den modtagende faxmaskine. Tæthed Ændring af tætheden gør hele billedet lysere eller mørkere. WLAN-rapport En udskreven rapport, der viser resultatet af WLAN-forbindelsen. Xmit-rapport (Transmissionsbekræftelsesrapport) En oversigt over hver sendt faxmeddelelse med dato, klokkeslæt og nummer. 34

39 C Indeks Numre 2-i-1-ID-kopi A Adgangskoder, lagre og kalde op Annullere job, der afventer genopkald Apple Macintosh Se Softwarebrugsanvisningen. B Blækpatroner kontrollere blækmængde C ControlCenter Se Softwarebrugsanvisningen. D Display (LCD) Dæmp timer... 3 Kontrast... 2 Dobbelt adgang... 9 Dvaletilstand... 2 F Fax, fra PC Se Softwarebrugsanvisningen. Fax, stand-alone modtage i hukommelsen modtagelse ved papirmangel reducere for at tilpasse til papiret sende... 6 annullere fra hukommelse fra hukommelse (Dobbelt adgang)... 9 indstille ny standard... 8 kontrast... 6 manuelt... 9 Opløsning... 7 oversøisk Realtidstransmission Rundsendelse tilbage til fabriksstandarden... 8 ved slutning af samtalen... 9 Fejlfinding kontrollere blækmængde Funktion, indtaste Timer... 3 G Grupper til rundsendelse H Hukommelseslagring... 1 Hurtigopkald Gruppeopkald opsætte grupper til rundsendelse ændre Hurtigopkald opsætning fra nummervisningshistorik opsætning fra udgående opkald opsætning fra nummervisningshistorikken opsætning fra udgående opkald Rundsendelse bruge Grupper sletning af Grupper I ID-kopi K Kopi 2-i-1-ID C 35

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J470DW DCP-J152W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J245 DCP-J132W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9020CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad er der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J515W DCP-J715W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-80DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A BRUGSANVISNING MFC-240C Version A Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for for senerene brug: Modelnummer: MFC-240C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. For sikker og korrekt anvendelse, skal du sørge

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9970CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Læs først denne

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J5910DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-850DN MFC-8520DN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-490CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING

MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. i ii EC overensstemmelseserklæring under R

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen. Se For at få detaljerede informationer,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN

BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-215C og MFC-425CN (sæt en ring omkring dit modelnummer)

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

MFC-9660 BRUGSVEJLEDNING

MFC-9660 BRUGSVEJLEDNING MFC-9660 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. i ii EC overensstemmelseserklæring under R

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW

BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-680CN og MFC-885CW (Sæt ring omkring dit modelnummer) Serienummer:

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-210C og MFC-410CN (sæt en ring omkring

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel... Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra................................................................... 3 Set bagfra.................................................................. 3 Inde i

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-8950DW MFC-8950DWT Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1600E DCP-1602(E) DCP-1610W(E) DCP-1612W MFC-1900(E) MFC-1905 MFC-1910W(E) Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande.

Brugsanvisning DCP-1600E DCP-1602(E) DCP-1610W(E) DCP-1612W MFC-1900(E) MFC-1905 MFC-1910W(E) Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Brugsanvisning DCP-1600E DCP-1602(E) DCP-1610W(E) DCP-1612W MFC-1900(E) MFC-1905 MFC-1910W(E) Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Ved behov for teknisk

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W Version A DAN Hvis du har brug for at få adgang til brugsanvisningerne Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7320, MFC-7440N og MFC-7840W

Læs mere