Ordinær generalforsamling i Sundby Kajakklub efterår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling i Sundby Kajakklub efterår 2014"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Sundby Kajakklub efterår 2014 Afholdt tirsdag d. 28. oktober 2014 kl medlemmer til stede. Referent: Annette Elmue 1. Valg af dirigent Jesper Nielsen blev valgt som dirigent, og han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter blev dagsordenen læst op. 2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling På seneste generalforsamling blev der stillet spørgsmål til om vi kan søge midler fra DUF. Bestyrelsen har undersøgt muligheden for hvad DUF giver støtte til og kan kort berette at vi ikke falder ind under kriterierne for de forskellige støttemuligheder. Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål til protokollen fra forårets generalforsamling. 3. Formandens beretning Sportlige aktiviteter DM Marathon Connie Møller: Guld Damer master 50+ Ebbe Møller: Sølv Herrer master 60+ Annette Elmue, Bronze Damer master 40+ Jonas Hall-Andersen (U16) DM K1 200m: DM-bronze. K2 200m: DM-sølv (med Mathias fra Esrum). K2 2500m: DM-guld K4 500m: DM-guld Nordiske Mesterskaber K4 500m: NM-sølv K4 200m: NM-sølv K1 200m: NM-sølv K2 500m: NM-bronze Samt udtaget til at deltage i Olympic Hope Vinder af årets handicapturnering Connie Møller blev den velfortjente vinder af årets handicapturnering Ikke en eneste tirsdag fra d. 6. maj til d. 16. september har Connie været på land, og det var der i øvrigt ingen andre der kunne gøre efter. Side 1 af 6

2 I løbet af de 20 tirsdage i sæsonen 2014, var i alt 53 SK-medlemmer med, og hver deltager var i gennemsnit med syv gange i løbet af sæsonen. Der var mellem 14 (heraf 4 gæster) og 32 (heraf 2 gæster) deltagere, og således gennemsnitligt 19 deltagere hver gang. Det er på nogle punkter lidt pænere deltagelse end sæson 2013 der var præget af byggerod, men en hel del dårligere end de gode sæsoner 2011 og 2012 hvor vi var op til 48 deltagere. Årets nybegyndere tæller pænt med i statistikken da 10 af de 13 nye har været med til mindst et handicap. I alt 7 gæster fra 3 klubber var også med i løbet af året. Projekt Klubhus Hvad har vi udrettet siden sidste GF? Tegne nye forsikringer: Bygning og Løsøre i Codan Anskaffelse og ekstra sikker montering af ny varmepumpe Tyveri 4. januar: - Galvaniseret beton-nedstøbt bur - Regning på kr - ikke forsikret! Tyveri 16. august: - Etableres nyt hemmeligt sted - Regning på dækkes af Codan Rep. og udskiftning af vinduer i forb. m. indbrud i april - Regning på ~ kr dækket af Codan (minus selvrisiko 5.200) Endelig indretning af motionsrum Ongoing Indretning af omklædningsrum Indretning af ny bådhal Rydde gl. træningssal og afklare/udbedre vandskade Hvad har vi på listen Udbedring af forgrunden (afvanding, stabilgrus, etc) Afklare muligheder for kloakering delvis Tilbud fra Taxbøl VVS: ~ kr (minus el.arb) Dialog m. Komm, som henviser til Klubhuspulje eller samlet til teknik- og miljøforvalt. 1 års gennemgang (gulv i bad, Herreomklæd) Indretning af stue Side 2 af 6

3 Kultur i det nye klubhus Vi skal alle være her - tænk på det i forb. med musik, brug af køkkenet, etc Nyt rengøringssystem - udarbejdes og styres af Maja (cleaning manager;) Alt vand (fra bad, toiletter, køkken) løber ud i vores gamle 3000 liter tank - Tænk over det - SPAR på vandet! Udendørssko er ikke ønsket i motionsrummet (det røde gulv) Vægte og andet tungt træningsmateriel må ikke bruges i stuen. Gør altid rent efter jer selv - og efterlad ikke noget i køkkenet - hverken opvask eller tomme flasker Opvaskemaskinen må kun bruges i forb. med klubarrangementer. Og servicen skal skylles af først. Omklædningsrummene skal være absolutte 'clean' - rosutter, tøj o.l. skal tages med hjem. Standerhejs og officiel indvielse af nyt klubhus Den gladeste Formand tog imod alle de søde gæster der havde begivet sig ned til indvielse af Sundby Kajakklubs nye klubhus. Deriblandt overraskede Neptun ved at komme roende med flag og et japansk kirsebærtræ. Der blev budt på pølser og fornemme taler fra Michael Gatten (Kultur- & Fritidsudvalget), Ole Tikøb (DKF), samt selvfølgelig formandens sædvanlige tale ved masten. Som en del af standerhejsningen fejrede vi årets jubilarer: Ida Andersen 60 år Lene Larsen 40 Ulla Stuart 40 år Andy Ludwig 25 år 1000 tak til Andy for den flotte tale til jubilarerne. Bestyrelsen afslørede desuden beslutningen om at gøre formand Ulla Stuart til æresmedlem for sit mangeårige, utrættelige og kæmpe arbejde for klubben, både i forbindelse med tilblivelsen af Amager Strandpark og senest i forbindelse med byggeriet af det nye klubhus. Støtte & Forbedringer Sydbanks Fonde kr til nøglesystem -> ændret til alarmsystem) Kæmpe fotostat af Thor Crewtrøjer til ASR Nordea Forden kr til møblering og indretning. -> ca kr brugt til bænke i omklædningsrum Støtteforeningen Side 3 af 6

4 til terrasse eller andet Lis&Jim Arbejdskraft til etablering af terrasse Amager Strandpark Rundt 10 års jubilæum! Det fejrede vi ved: 230 deltagere rekord! Besøg af en hollandsk roer - Joep van Bakel Lodtrækning af 2x flybillet blandt loyale deltagere (fra 6 10 års deltagelse) Ekstra ordinær pengepræmie: kr til K1-Herre/Dame sponsoreret af NVP, 1000 kr til U16/18 Zippolightere med ASR logo Kajak fra Dansprint Tak til alles indsats, nye kræfter på banen Karina styrer remote. Sandra træder i karaktér, Jakob E med igen Crew-trøjer en god idé Vi var i TV-lorry Lille malurt i bægeret, grundet matchfixing problematikker Hvad vil vi nu? Øvrige sager fra bestyrelsen Forespørgsler om særlige medlemskaber: Svømmeklub og træningspartnermedlemskab. Afslået af bestyrelsen grundet fokus på opbygning af egne indre kræfter. World cup sprint 2015 skal vi være med? Klubmesterskaberne blev ikke afholdt i år. Det er de samme få ressourcer vi trækker på især til tidtagning, og de få personer er i forvejen meget aktive hver tirsdag, til ASR og i år også til Paddle Battle Cup. Begynderpokaler vil derfor blive tildelt den begynder der har roet flest km pr 1. Oktober. Til næste år vil vi tænke konceptet lidt anderledes, sådan at det måske kan afvikles på en hverdag og evt i forbindelse med et Sankt Hans-arrangement. Bestyrelsen bemærker at der er en håndfuld klubkammerater der tager ejerskab og bidrager til at Sundby kulturen bevares og at vi får sjælen med i det nye klubhus; Allan P, Hardy, Per, Katrine, Fætter Steen o.a foruden Henrik H i URO-banden, Festudvalget og Handicap-teamet. Kilometerstatistik 2010: km 2011: km Side 4 af 6

5 2012: km 2013: km Hvor er Jonas og Rasmus? Ca.xxx medlemmer - Kun? i restance Støtteforening i bero. Regattaforen. af 65 på besøg Klubben holdt reception for Jonas Hall Andersen grundet hans flotte resultater. /beretning slut Efter formandens fremlægning af beretningen, var der følgende spørgsmål til den: I forhold til ting der bør nævnes ved en etårsgennemgang af det nye hus, var der medlemmer der havde bemærket at termoruden i stuen ud mod vandet har en revne og listerne omkring ovenlysvinduerne hænger og flagrer. Der blev udtrykt ønske om at få lov at stille sko (badesandaler/sutsko) i omklædningsrummene, evt på en hylde under bænkene. Der var meget delte holdninger til dette punkt. Bestyrelsen har suget de forskellige tilkendegivelser til sig og vil se om det kan tænkes ind som muligheder når den videre proces med indretning af huset går i gang. Der var spørgsmål til rygterne om matchfixing i forskellige grader til Amager Strandpark Rundt. Bestyrelsen uddybede forløbet, herunder den kontakt der har været til forbundet og de involverede klubber, og fortalte endvidere at den ikke helt er afklaret over hvad det skal betyde for løbet fremover, både i den praktiske organisering af selve løbet (fælles/separat start, opsplitning af banen undervejs osv) samt den måde vi italesætter det på udadtil. De kommentarer vi får fra deltagere på alle niveauer, siger at det er Danmarks fedeste løb, og det skyldes bla det nuværende koncept. Beretningen blev herefter godkendt 4. Oversigt over økonomi Kassereren gennemgik klubbens økonomi. Kassebeholdningen i starten af det nye år var tæt på 0 på grund af skævhed i betaling til byggeriet og modtagelse af støtte. Kontingentindbetaling blev fremskudt til februar (mod normalt marts) hvilket gav likvider. Så blev varmepumpen stjålet uden at den var forsikret hvilket også betød en ekstraregning til el på ca kr. Efter kontingentindbetaling i september ser resten af året ret fornuftigt ud, bla også fordi der ikke er så store udgifter tilbage i år. Det ser ud til at vi kommer fint ud af året regnskabsmæssigt. Tømning af tank sker hver uge og koster 2.400,- kr pr måned så længe vi ikke er kloakeret. Vi har en højere likviditet på nuværende tidspunkt som vi ikke havde regnet med. Det skyldes bla nogle gaver vi ikke har brugt endnu samt ikke gennemførte aktiviteter (maling af hus, kursusaktivitet, og ungdomsbudget og instruktionsbudget). Der er heller ikke købt kajakker, pagajer osv i år. Desuden er vi 30 medlemmer mere end vi budgetterer med. Indtrykket er at vi ikke mangler romateriel, omend vedligeholdelsesgraden er lidt lavere end sædvanlig standard. Henrik H fortæller at vi har fået flere små ungdomsroere som mangler pagajer i deres størrelser. Side 5 af 6

6 5. Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og der var ingen andre forslag. Kontingent og indskud er derfor uændret for næste år. 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 7. Valg. Til bestyrelsen: Formand: Ulla Stuart modtager genvalg. Ulla blev genvalgt Sekretær: Annette Elmue modtager genvalg. Annette blev genvalgt Bestyrelsesmedlem: Maja Kristiansen modtager genvalg. Maja blev genvalgt 8. Vintersæsonens program Der er ikke det store på programmet endnu for den kommende vinter. Der er orienteringsløb og vinterræs hver måned. Der er ungdomstræning mandag og onsdag kl og uofficiel rotræning søndag kl 10. Der blev stillet forslag om et førstehjælpskursus. Frank, der er førstehjælpsinstruktør, vil gerne afholde et kursus hvis der er nok interesse for det. Maja vil gerne skrive ud og spørge om interessen for et sådant kursus. Der blev spurgt til et juleroningsarrangement. Andy vil gerne skrive ud om at der er juleroning og nytårsroning. 9. Eventuelt Ulla er blevet spurgt om hun vil stå for forplejningsdelen til World Cup Sprint i maj 2015 som skal afholdes på Bagsværd Sø. Det vil være sådan at vi vil gå sammen med en anden klub om opgaven som konkret vil være at stille med formentligt omkring personer der skal sælge mad i boden. Alt andet vil der være andre der står for (indkøb, madlavning osv). Håbet er at det vil give en spilover-effekt at vi samlet som klub tager ud og laver noget sammen og tager hjem og taler om det hjemme i klubben. Herefter sluttede generalforsamlingen med et seksfoldigt leve for Sundby Kajakklub. /slut Side 6 af 6

Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub

Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Oversigt over økonomi 5.

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere