BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44"

Transkript

1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 3. Etablering af lokal idrætsskole med idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole ( ) 1

2 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 3. Etablering af lokal idrætsskole med idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole ( ) Udvalget skal tage stilling til høring af forslag om oprettelse af lokal idrætsskole og idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole. INDSTILLING OG BESLUTNING Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, 1. at forslag om oprettelse af lokal idrætsskole og idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole sendes i høring PROBLEMSTILLING Siden 2009 har Bellahøj Skole drevet en bydækkende idrætslinje for elever med særligt idrætstalent. Idrætslinjen er en markant succes. Skolen oplever således en omfattende tilgang til idrætslinjen, og antallet af ansøgere overstiger langt antallet af pladser på linjen. Således var der i ansøgere til de 28 pladser på 7. klasses idrætslinje. Samtidig oplever skolen en stigende tilgang af elever fra eget distrikt til den almene, kommunale idrætsskoledel. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er behov for at oprette yderligere en idrætsskole med idrætslinje på en københavnsk folkeskole, da den vil opfylde et behov blandt københavnske skoleelever og forældre. Team Copenhagen har ligeledes ytret ønske om endnu en idrætslinje på en af byens skoler meget gerne i Østerbro-området, da området rummer en lang og varieret række af eliteklubber, idrætsmiljøer og anlæg, som vil kunne understøtte, at tilbuddet får den ønskede kvalitet og bredde. Team Copenhagens Eliteidrætsakademi har samarbejde med Københavns Tekniske Skole, Niels Brock og det nærliggende Gefion Gymnasium og idrætslinjen har således mulighed for at indgå i et sammenhængende idræts- og uddannelsesforløb. Da det samtidig er vigtigt, at den pågældende skole skal have ledige lokaler og kapacitet til at kunne rumme de ekstra idrætsklasser foreslås det med denne indstilling at placere en idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole, idet skolen både geografisk og kapacitetsmæssigt opfylder behovet. Samtidig er skolen madskole og har allerede et eksisterende fokus på idræt og bevægelse, der kan danne et godt afsæt for det videre arbejde. Team Copenhagen anlægger samme vurdering og har dermed givet tilsagn om at understøtte oprettelsen af idrætslinjen på Klostervængets Heldagsskole. LØSNING Klostervængets Heldagsskole er beliggende i udkanten af Østerbro tæt på en række store idrætstilbud og anlæg, som fx Fælledparken, Østerbro Stadion m/idrætshuset, Østerbro Svømmehal og Svanemøllehallen. Med hensyn til de fysiske rammer vil skolen endvidere på baggrund af sit nuværende elev- og klassetal have plads til en ny idrætslinje de næstkommende fem til seks år. På baggrund af erfaringerne på Bellahøj Skole foreslår forvaltningen, at Klostervængets Heldagsskole fra skoleåret bliver en lokal idrætsheldagssskole med idrætslinje for elever med særligt idrætstalent. Planlægning og udvikling af profilen på skolen starter allerede fra august Model og tidsplan for udviklingen af skolen beskrives grundigere i bilag 1. Siden Bellahøj Skole i 2009 blev kommunal idrætsskole, har skolen oplevet en massiv tilgang af elever, der har samtidig været en stigning i børnetallet i området, men det er forvaltningens vurdering, at en stor del af den øgede søgning til denne konkrete skole også bunder i idrætsprofilen både i forhold Side 1

3 til elever fra eget distrikt og i forhold til den bydækkende idrætslinje, som i dag slet ikke har tilstrækkelig kapacitet til at optage de mange talentfulde ansøgere. Dette understreger behovet for et yderligere tilbud af samme karakter i København, samtidig med at det vil understøtte Klostervængets Heldagsskole i rekruttering af elever fra eget distrikt. Som ny lokal idrætsskole vil Klostervængets Heldagsskole både skulle rumme en almen og bred idræts- og bevægelsestilgang og en særlig idrætslinje for klasse med talentudvikling inden for specifikke idrætsgrene. Den almene del indebærer, at alle klasser på skolen får styrket idrætsundervisning, og at idræt, bevægelse og sundhed bliver integreret i alle fag og i hele skolens virke. Med Klostervængets Heldagsskoles position som både heldagsskole og madskole åbner der sig en række spændende muligheder for at sammentænke læring, sundhed og fysisk aktivitet Idrætslinjen for elever med særligt idrætstalent på 7 9. klassetrin skal på samme måde som på Bellahøj Skole - være et tilbud til elever fra hele kommunen, der vil få mulighed for at søge idrætslinjen. Idrætslinjen kan langt hen ad vejen følge det samme koncept som på Bellahøj Skole om end viften af idrætsgrene vil være skolens egen og basere sig på skolens geografiske placering i nærheden af en række relevante eliteklubber. Der etableres således et nyt spor på skolen med idrætsklasser på klassetrin, hvor skolen tilbyder en række specifikke idrætsgrene. Idrætseleverne får fire idrætstimer med undervisning/træning i disse idrætsgrene samt to idrætstimer med skolens ordinære 7. klasse. Idrætslinjen på Klostervængets Heldagsskole vil blive etableret i samarbejde med Team Copenhagen. Team Copenhagen har fra starten været involveret i etableringen af idrætsskolen på Bellahøj Skole og vil spille en vigtig rolle i forhold til at finde de idrætsgrene, som idrætslinjen på Klostervængets Heldagsskole skal udbyde både i forhold til kendskab til de lokale idrætsforeninger i området og samarbejdet med Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund og relevante specialforbund. Udvælgelse af idrætsgrene vil ligeledes blive vurderet i relation til Team Copenhagens Eliteidrætsakademi. Selvom der åbner sig en række muligheder i f. t. Klostervængets Heldagsskole som idrætsskole, er der også udfordringer, hvor skolen skal understøttes grundigt fra forvaltningens side. Udvikling af både idrætsskole og idrætslinje stiller store krav til det faglige niveau i idræt og bevægelse. Skolen skal oparbejde en klar faglig styrke på området og sikre lærernes kompetencer og engagement i idræt og bevægelse, ligesom det er nødvendigt at rekruttere nye lærere, der passer til idrætsskolen. Samtidig vil der i et samarbejde mellem skolen og Team Copenhagen (med input fra Bellahøj Skole) blive udviklet en rekrutterings- og kommunikationsstrategi for idrætsskolen og idrætslinjen. Det er forvaltningens vurdering på baggrund af de positive erfaringer fra Bellahøj Skole - at oprettelsen af en almen idrætsskole og en idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole vil medvirke til en række positive forandringer på skolen i form af et generelt løft af skolen, således at flere elever fra skolens eget distrikt indskrives på skolen, samt at elevernes faglige udvikling og både elevers og læreres trivsel og glæde ved skolen fremmes. Det er samtidig væsentligt at fastholde og sammentænke de øvrige indsatser, som skolen er en del af. Det er skolens ledelse, som har ansvar for organisering og drift af den kommende idrætsskole. Skolen skal finde en form, der passer til skolen og til lokalområdets vilkår og muligheder. Det er dog centralt, at skolen tilbydes sparring, særligt i udviklingsfasen. Vigtige sparringspartnere i denne proces er: Bellahøj Skole Team Copenhagen og lokale idrætsforeninger samt specialforbund Forvaltningens indsatser og ressourcepersoner på idræts- og bevægelsesområdet, herunder og bevægelsesaktive skoler Side 2

4 Relationer til lokalområdet og lokale organisationer (hvor skolen i forvejen har omfattende kontakter). I samarbejde med skolen skal det afklares, hvordan denne støtte bedst muligt kan struktureres. Fx kan man i udviklingsperioden forestille sig at tilknytte ressourcepersoner fra Bellahøj Skole. Det nyetablerede Bevægelsesteam København kan endvidere i samarbejde med lærere fra Klostervængets Heldagsskole medvirke til at give daginstitutionerne i området omkring skolen inspiration og ideer til idræts- og bevægelsesaktiviteter, således at der skabes et fokus på idræt og bevægelse ved overgangen fra institution til skole. Forvaltningen nedsætter en styregruppe med repræsentanter fra skolen, forvaltningen og Team Copenhagen. ØKONOMI Oprettelsen af idrætsskole og idrætslinje forudsætter, at skolen tilføres ekstra ressourcer til både drift og anlæg: kr p/l Anlægsudgifter Driftsudgifter Finansieringsbehov til drift Forvaltningen vurderer, at der ved øvrige strukturomlægninger på skoleområdet kan findes driftsfinansiering til oprettelsen af idrætslinjen og idrætsskolen. Finansiering af anlæg foreslås at indgå i budget Udgifter til ekstra idrætstimer på den almene idrætsskoledel forudsættes finansieret af skolens nuværende bevilling som heldagsskole, da skolen allerede på nuværende tidspunkt gennemfører ekstra undervisning i idræt og bevægelse. Skolens elever modtager i dag op til 6. klasse 5 idræts- og bevægelsestimer (2 idrætstimer og 3 bevægelsestimer) og i klasse 2 x 2 timer idræt. Dette niveau fastholdes, såfremt skolen bliver idrætsskole. Udgifter til skolens sparring med Bellahøj Skole finansieres af puljen til kommunale profilskoler, herunder underviserudgifter til kompetenceudvikling af lærerne, hvor medarbejdere fra Bellahøj Skole er ansvarlig for kompetenceudviklingen. Udgifter til lærertid på Klostervængets Skole i forbindelse med sparring og kompetenceudvikling forudsættes dækket af skolens egne midler. Skolen vil endvidere allerede fra efteråret 2012 modtage støtte fra Københavnermodellen til konkrete aktiviteter med henblik på rekruttering af elever til skolestart Til sammenligning kan det oplyses, at Bellahøj Skole årligt tildeles 4,2 mio. kr, af disse er 1,5 mio. kr. afsat til idrætslinjen, mens de resterende midler er afsat til at give alle elever på skolen mere idrætsundervisning. Klostervænget er som heldagsskole i forvejen tilført ressourcer til mere undervisning. Det er ikke defineret, hvilke fag denne undervisning skal være i. Skolen har derfor ressourcer til at give alle elever mere idræt. Hvis man sammenligner ressourcerne til idrætslinjen på de to skoler, er forskellen mellem Bellahøj Skole og Klostervængets Heldagsskole på kr. årligt, hvilket primært skyldes at der ikke afsættes en forskningsmæssig bevilling i Klostervængets Heldagsskoles tilfælde, samt at mindre dele af aktivitetsudgifterne forventes afholdt inden for Klostervængets Heldagsskole eget budget. VIDERE PROCES Side 3

5 Såfremt forslaget godkendes, sendes forslaget i høring til følgende parter: Skolebestyrelsen på Klostervængets Heldagsskole, Det fællespædagogiske Råd, Skole og Forældre København, Brug Folkeskolen, KFO, Københavns Fælles Elevråd, lokaludvalg, Københavns Lærerforening (KLF), LFS og skolelederforeningen (SKK). Efter høring fremlægger forvaltningen indstilling for Børne- og Ungdomsudvalget vedr. idrætsskole og idrætslinje, herunder planer for ansøgning om dispensation om retningslinjer for optagelse på idrætslinjen. Ligeledes tilrettes bilag 8 i Styrelsesvedtægten for folkeskolen i Københavns Kommune i overensstemmelse med udvalgets beslutning. Else Sommer /Mikala Jørgensen BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. BILAG 1. Uddybende beskrivelse af idrætsskole Side 4

6 3 1. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF IDRÆTSSKOLE

7 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Klostervænget som lokal idrætsskole Team Copenhagen har tidligere peget på muligheden for at etablere en ny idrætsskole på Østerbro. Klostervængets Heldagsskole er geografisk velbeliggende i denne sammenhæng. Skolen har endvidere den relevante ledige kapacitet, jfr. afsnittet nedenfor. Idrætsskolen vil bestå af to dele: en almen del, der tænker bevægelse og et bredt idrætsbegreb ind i hele skolens hverdag lige fra 0. til 9. klasse, og hvor alle klasser har ekstra undervisning i idræt og bevægelse en idrætslinje på klassetrin, hvor elever fra hele kommunen kan søge optagelse inden for de specifikke idrætsgrene som skolen vælger i dialog med Team Copenhagen Sagsnr Dokumentnr Denne kombination af en generel del, hvor idræt og bevægelse er en naturlig del af undervisning, fritid og læring og en idrætsspecifik del, hvor der arbejdes målrettet med idræt og der tilbydes specifik træning inden for særlige idrætsgrene, forventes også rekrutteringsmæssigt at skabe en positiv udvikling for skolen. Der er på den baggrund to helt centrale udgangspunkter for at en idrætsskole og -linje på Klostervængets Heldagsskole kan blive en succes: Arbejdet med idrætsskole og -linje skal være en del af en helhedsplan for skolen, der på synlig og konkret vis dokumenterer, hvordan skolen arbejder med at forbedre sine faglige resultater, samt elev- og lærertrivsel Der skal tidligt skabes lokalt ejerskab og et højt kompetenceniveau hos ledelse og personale for arbejdet med at etablere og drive en idrætsskole og -linje. Erfaringerne fra Bellahøj Skole viser, at det er centralt, at ejerskab og kompetencer etableres tidligt i processen, hvis arbejdet skal komme godt fra start. Hvis det besluttes, at Klostervængets Heldagsskole skal være lokal idrætsskole med idrætslinje, vil der på baggrund af ovenstående, blive udarbejdet en fuld procesplan i dialog med skolen og med omfattende løbende understøttelse fra forvaltningen. Kapacitet Med hensyn til de fysiske rammer vil skolen på baggrund af sit nuværende elev- og klassetal have plads til en ny idrætslinje de næstkommende fem til seks år (se tabel nedenfor). Klostervængets Heldagsskole Kapacitet \ Skoleår Lokaler Klasser Side 5

8 Idrætsklasser klasse Kapacitet Tabellen viser, at skolen har 20 basislokaler og 11 klasser i indeværende skoleår. Skolen har tidligere været større, men ombygningen til heldagsskole, har kostet klasselokaler. I skoleåret 2012/13 forventes 1 ny børnehaveklasse og i 2013 og de følgende år, forventes 2 nye børnehaveklasser. Samtidigt med at de nye klasser kommer ind, går en klasse ud. Det betyder, at antallet af klasser vokser netto på skolen hvert år. Skolen kan således forventes at have i alt 13 klasser ved skolestart Oprettes en idrætsskole dette år, vil skolen skulle bruge 1 lokale til idrætslinjen på klassetrin. Skolen vil dette år have 7 lokaler i overskud. I årene derefter bruger skolen de sidste ledige lokaler til de nye børnehaveklasser. I 2017 er skolen fyldt op, og derefter skal der findes midler til etablering af flere lokaler, evt. genetablering af lokaler til idrætssporet på skolen. Det kan forventes, at skolen som lokal idrætsskole kan tiltrække flere skolebørn fra skolens eget lokalområde. For de øvrige skolers vedkommende, er det kun Rådmandsgades Skole på Nørrebro der i dag optager et betydende antal børn (ca. 10 pr. årgang) fra Klostervængets distrikt, mens de øvrige folkeskoler på Nørrebro højst modtager 1 barn pr årgang. På baggrund heraf vurderes det ikke, at en øget søgning til Klostervængets Heldagsskole, vil få betydning for de øvrige skoler på Nørrebro. Almendelen af idrætsskolen Med Klostervængets position som både heldagsskole og madskole åbner der sig en række spændende muligheder i forhold til idrætsskolens almene del med at sammentænke læring, sundhed og fysisk aktivitet. Samtidig må det også konstateres, at der vil være udfordringer i forhold til at implementere en ny idrætsskole med udgangspunkt i skolens nuværende elevsammensætning, fysiske ramme og status i lokalområdet. Muligheder: Bevægelse som en integreret del af undervisningen og udvikling af et andet læringsbegreb. I forhold til skolens elevsammensætning vil der være et stort udviklingspotentiale, hvor skolen bl.a. kan Side 2 af 7 Side 6

9 bygge på erfaringer fra om at blive en bevægelsesaktiv skole. En mere praksisorienteret, kropslig undervisning i udskolingsklasserne, der især vil tale til de drenge, som har svært ved det boglige. Nye former for holddeling og tilvalgslinjer i udskolingen inden for bevægelses- og idrætsområdet, hvor eleverne vil kunne vælge sig ind efter interesse. Implementering af og videreudvikling af ung-til-ung perspektivet, som det er kendt fra og Skolesport, hvor de store elever får uddannelse som juniortrænere og legepatruljer (er igangsat på skolen). Sammenhæng mellem læring, krop, bevægelse, idræt, sundhed og kost med udgangspunkt i skolens madskolekoncept (er indledt på skolen). Sammenhængende udviklingsarbejde med fokus på styrket faglighed, herunder udvikling af fagdidaktik og undervisningsdifferentiering med styrket anvendelse af it, så skolen samler og udnytter de ressourcer og muligheder BUF i øvrigt stiller til rådighed. Styrkelse af idrætsundervisningen med flere idrætstimer om ugen. Som heldagsskole vil skolen have mange muligheder for at indtænke idræt og bevægelse fordelt ud over hele skoledagen. Der kan med fordel indledes dialog med det nydannede Nørrebro Idrætsråd forankret i Nørrebro Lokalråd. Udfordringer: I forhold til skolens nuværende lærerstab, skal der skabes ejerskab for den ny idrætsskole. Lærernes motivation og engagement i f. t. de nye muligheder er afgørende for projektets succes. Her er udvikling og implementering af en strategi for at fastholde og efteruddanne skolens nuværende lærerstab og rekruttering af nye lærerkræfter central. Både i f. t. skolens nye fokus som idrætsskole og en ny elevsammensætning, bør skolen have en kompetence- og efteruddannelsesstrategi, der både tager sigte på at give alle skolens lærere kompetencer inden for bevægelse og idræt til brug for almendelen. Desuden skal der uddannes en eller flere nøglepersoner på skolen, der kan være ambassadører og vejledere i forhold til skolens udvikling. Der skal være mulighed for en tæt faglig støtte og forvaltningsmæssig opfølgning, så skolen får adgang til den fornødne viden og relevante netværk. Idrætslinjen på idrætsskolen Idrætslinjen kan hente inspiration fra erfaringerne på Bellahøj Skole og langt hen ad vejen også følge det samme koncept om end viften Side 3 af 7 Side 7

10 af idrætsgrene bør være skolens egen. Der etableres et nyt spor på skolen med idrætsklasser på klassetrin. Idrætslinjeelevernes daglige skoledag vil kun adskille sig fra de øvrige elevers skoledag, ved at de får fire idrætstimer med specifik undervisning/træning i de idrætsgrene, som skolen udbyder. Dertil kommer to idrætstimer sammen med skolens ordinære 7. klasse (som pt. har fire idrætstimer). Også i forhold til idrætslinjen kan der peges på både muligheder og udfordringer. Muligheder: Der udbydes en omhyggelig sammensat vifte af idrætsgrene (både kendte, etablerede men også mere specielle og lokalt forankrede) på højt niveau, der giver skolen anseelse blandt elever, forældre og idrætslivet lokalt, og samtidig markerer skolen som et fyrtårn i skolekredse. Der tages afsæt i lokalområdets idrætsfaciliteter og etableres et tæt samarbejde med de lokale idrætsforeninger, der har ressourcer og kapacitet til at indgå. Eleverne på idrætslinjen får optimale muligheder for at forfølge en idrætskarriere, samtidig med en god skolegang. Eleverne får mulighed for talentudvikling i alle faglige sammenhænge en pædagogisk tænkning, der vil gælde for både idrætslinjen og almendelen. Eleverne på idrætslinjen tilbydes en helhedstænkt idrætsuddannelse, med afsæt i Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept, hvor træning på højeste niveau i egen idrætsgren, går hånd i hånd med en bred idrætsviden og en god uddannelsesplan. Et tæt samarbejde med DIF (Danmark Idrætsforbund) og de relevante specialforbund, samt Institut for Idræt (Københavns Universitet). Udfordringer: Skolens faciliteter vil på nuværende tidspunkt ikke kunne dække idrætslinjens behov, så aftaler med eksterne faciliteter samt renovering/nytænkning af skolens bygninger og udearealer er nødvendig. Gode partnerskaber med foreningslivet er centralt for en stærk lokalt forankret idrætsskole. Dialogen med foreningslivet bør derfor prioriteres højt og ske tidligt i processen. Skolen skal ansætte og uddanne et antal lærere/trænere, der kan varetage den idrætsspecifikke træning i de idrætsgrene skolen tilbyder på idrætslinjen. Rekruttering og uddannelse af trænere kan ske i samråd med Team Copenhagen. Med trænere udefra skal skolen overveje, hvorledes disse tænkes ind i skolens struktur, så de bliver en del af hele skolen. Side 4 af 7 Side 8

11 Skolen skal udforme en rekrutteringsstrategi for eleverne til idrætslinjen; så alle aspekter omkring det at være elev fremstår klart og tydeligt: Hvem kan komme ind, hvordan er optagelsesproceduren og hvad indebærer det at være elev på idrætslinjen? Denne strategi vil blive koordineret med Bellahøj Skole og Team Copenhagen. Skolen skal i samarbejde med forvaltningen udtænke en PRstrategi, som kan være med til at promovere skolens nye tilbud og image. Også her er en koordinering med Bellahøj Skole og Team Copenhagen vigtig. Samarbejde med Team Copenhagen Som nævnt er det tanken at etablere idrætsskolen på Klostervænget i tæt samarbejde med Team Copenhagen. Team Copenhagen er en selvejende fond under Københavns Kommune, som har til formål at udvikle gode vilkår for eliteidrætten og eliteidrætsudøvere i København. Team Copenhagen er samarbejdspartner med Team Danmark, og i den samarbejdsaftale, som Københavns Kommune har indgået med Team Danmark, tilkendegiver Team Danmark, at de gennem Team Copenhagen vil arbejde for, at der inden for aftaleperioden etableres yderligere en idrætsfolkeskole med udvidet idrætsspecifikt tilbud i klasse. Team Copenhagen har lige fra starten været involveret i idrætsskolen på Bellahøj Skole og skolen har haft en godt og berigende samarbejde med Team Copenhagen. Team Copenhagen vil således være vigtig i forhold til at finde de for skolen bedste idrætsgrene og lave samarbejdsaftaler med idrætsforeninger og specialforbund. Team Copenhagen har siden 2009 etableret Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, hvor man har indgået aftaler med en række ungdomsuddannelser om at skabe fleksible vilkår for idrætstalenterne på uddannelserne, så de kan forene skolegang og idrætsliv. Det kan derfor overvejes, hvorledes en ny idrætsskole sammen med Bellahøj Idrætsskole kan indgå i et samarbejde med Team Copenhagens Eliteidrætsakademi. Organisering på skolen Det er skolens ledelse, som har ansvaret for driften af en idrætsskole, og det er skolen selv, der skal finde en passende form som idrætsskole, der passer til skolens kultur og lokalområdets vilkår. Det er dog vigtigt, at skolen tilbydes sparring i udviklingsfasen. Dels i forhold til den ekspertise og de erfaringer, der er opbygget på Bellahøj Skole, dels i forhold til idrætsforbund, specialforbund og Team Copenhagen. Det kan ske ved at nedsætte en styregruppe med repræsentanter fra skolen, Område Nørrebro, forvaltningens Serviceog Videncenter og Team Copenhagen. Side 5 af 7 Side 9

12 Organisering Eksterne: Team Copenhagen Nørrebro Idrætsråd Lokale foreninger Institut for idræt mfl. Interne: Område Nørrebro Service- og Videnscenter Bellahøj Skole Klostervænget Idrætsskole Overbygning kl. Grundskole kl. Idrætslinjen Idrætsskolen -almen del Procesplan for etablering af Klostervængets Heldagsskole som idrætsskole Hvis Klostervængets Heldagsskole forventes at fungere som idrætsskole fra skoleåret 2013/2014, skal der bl.a. være opmærksomhed på følgende terminer: Aktivitet Tidspunkt Aktiviteter der skal gennemføres hvis skolen forventes at fungere som idrætsskole fra skoleåret 2013/2014 Forankrings- og udviklingsplan Marts 2012 for Klostervængets Heldagsskole; herunder involvering af nuværende personale Afklaring af idrætslinjeudbud i Medio 2012 samarbejde med Team Copenhagen, Bellahøj Skole og relevante foreninger. Ansættelse af afdelingsleder og ny skoleleder. Kommunikationsplan og udarbejdelse af informations- Oktober 2012 materialer i forbindelse med PRstrategi for skolen Udsendelse af Februar 2013 informationsmateriale om optagelse parallelt og koordineret med Bellahøj Side 6 af 7 Side 10

13 Uddannelses- og rekrutteringsplan for personale, herunder ansættelse af kvalificerede lærere/trænere til de specifikke idrætsgrene på idrætslinjen Personalemæssige udmeldinger i forhold til næste skoleår Optagelsessamtaler med elever til Idrætslinjen Februar 2013 Marts 2013 Marts 2013 Anlægsdelen kan tidligst igangsættes i løbet af foråret 2013 og vil derfor skulle udføres, mens skolen fungerer som idrætsskole. Side 7 af 7 Side 11

Klostervænget som lokal idrætsskole

Klostervænget som lokal idrætsskole Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Klostervænget som lokal idrætsskole Team Copenhagen har tidligere peget på muligheden for at etablere en

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Høringssvar vedrørende faglig udmøntning af folkeskolereformen i Københavns Kommune

Høringssvar vedrørende faglig udmøntning af folkeskolereformen i Københavns Kommune Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet 23. januar 2014 Høringssvar vedrørende faglig udmøntning af folkeskolereformen i Københavns Kommune DGI har med stor interesse læst

Læs mere

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til skoledistriktsændringer 2014/15 skal sendes i høring.

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til skoledistriktsændringer 2014/15 skal sendes i høring. BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 5. distrikter 2014/15 (2012-190616) Udvalget skal tage stilling til, om forslag til skoledistriktsændringer 2014/15 skal sendes i høring. INDSTILLING OG BESLUTNING indstiller

Læs mere

BORGERREPRÆSENTATIONEN

BORGERREPRÆSENTATIONEN BORGERREPRÆSENTATIONEN DAGSORDEN for mødet den 29.03.2012, kl. 17:30 i Borgerrepræsentationens mødesal 14. Nedlæggelse af Hillerødgades Skole (2011-149188) 1 BORGERREPRÆSENTATIONEN 14. Nedlæggelse af Hillerødgades

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Notat vedr. Handleplan for øget bevægelse i folkeskolerne

Notat vedr. Handleplan for øget bevægelse i folkeskolerne Notat vedr. Handleplan for øget bevægelse i folkeskolerne Baggrund Ifølge Sundhedsstyrelsen skal børn være fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet.

Læs mere

IDRÆTSSKOLER Kvalificering og opprioritering af idræt

IDRÆTSSKOLER Kvalificering og opprioritering af idræt Idrætsskoler Information om konceptet Idrætsskoler kvalificerer og opprioriterer idræt i skolen med fokus på, at eleverne styrker deres grundmotoriske fundament, mestrer alsidige idrætslige færdigheder

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 17.08.2011, kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser (2011-30880) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN IDRÆTSTALENT? VIL DU UDVIKLE DIT IDRÆTSTALENT, MENS DU GÅR I SKOLE? Skal du starte i 7. klasse efter

Læs mere

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden 2007-2010. Baggrund Med udgangspunkt i at udvikle eliteidrætten, herunder særligt talentudviklingen, i København

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/ Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/12-215 Til forberedelse for en ansøgning om forlængelse har vi udarbejdet en redegørelse for Team Copenhagen Eliteidrætsakademis virke

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Balance mellem skole og eliteidræt - et dialogredskab. Highfive!

Balance mellem skole og eliteidræt - et dialogredskab. Highfive! Balance mellem skole og eliteidræt - et dialogredskab Highfive! Et dialogredskab Highfive -folderen er et dialogredskab, som viser, hvordan man kan skabe et godt børneliv for elever, der dyrker eliteidræt.

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN IDRÆTSTALENT? VIL DU UDVIKLE DIT IDRÆTSTALENT, MENS DU GÅR I SKOLE? Skal du starte i 7. klasse efter

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 11.09.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 4. 10. klasseområdet (2012-88366) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4. 10. klasseområdet (2012-88366) Udvalget

Læs mere

Præsentation af Hjørring Kommunes Eliteidrætsråds arbejde og visioner

Præsentation af Hjørring Kommunes Eliteidrætsråds arbejde og visioner Præsentation af Hjørring Kommunes Eliteidrætsråds arbejde og visioner Att.: Fritids- og Folkeoplysningsudvalget og Byrådet Hjørring, d. 29. august 2018 Baggrund Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Læs mere

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme Notatark Emne: Bilag 1- Skolernes ramme 25. september 2018 - Sagsnr. 18/13609 - Løbenr. 238334/18 1.1 Retningslinjer for frit skolevalg 1 I henhold til folkeskolelovens 36 er der frit skolevalg således,

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2020/2021 ( ) 2

REFERAT. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2020/2021 ( ) 2 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 24.04.2019, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 4. Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2020/2021 (2019-0049565) 2 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 15-01-2009 Sag nr.: KB 33 Sagsbehandler: John Kronbak Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN NØRRE FÆLLED SKOLE - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU

KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN NØRRE FÆLLED SKOLE - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN NØRRE FÆLLED SKOLE - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU IDRÆTSTALENT? Vil du i klasse med ligesindede og dyrke dit idrætstalent, mens du går i skole? Skal

Læs mere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere NOTAT Modtagere: Liste med modtagere Bornholms Regionskommune Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 7. juni 2017 J. nr. XXX Ressourceteam på skoleområdet 1. Baggrund for forslaget

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU BELLAHØJ SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE

KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU BELLAHØJ SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU BELLAHØJ SKOLE IDRÆTSTALENT? DYRKER DU IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU? Ønsker du at dyrke dit idrætstalent endnu mere? Dyrker du; basketball, fodbold,

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Budgetønske: Dygtige lærere. Sagsnr

Budgetønske: Dygtige lærere. Sagsnr Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE Budgetønske: Dygtige lærere Baggrund Dygtige lærere er centrale for at hæve det faglige niveau i folkeskolen og skabe grundlaget for, at eleverne bliver kompetente

Læs mere

1. Indledning 2 2. Proces 3 3. Organisering og indfasning af udskolingslinjer 4

1. Indledning 2 2. Proces 3 3. Organisering og indfasning af udskolingslinjer 4 Notat Sagsnr.: 2014/0004924 Dato: 7. november 2014 Titel: Organisering af udskolingslinjer i Halsnæs skolevæsen Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent 1. Indledning 2 2. Proces 3 3. Organisering

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

KOMPETENCER. Information om kompetenceløftet

KOMPETENCER. Information om kompetenceløftet KROP & KOMPETENCER Information om kompetenceløftet KROP & KOMPETENCER 2 Krop & Kompetencer... s. 3 Langtidsholdbar viden, implementering og forankring... s. 3 soversigt... s. 4 Præsentation af de enkelte

Læs mere

TALENTSTRATEGI 0-18 ÅR FREDERICIA KOMMUNE

TALENTSTRATEGI 0-18 ÅR FREDERICIA KOMMUNE TALENTSTRATEGI 0-18 ÅR FREDERICIA KOMMUNE Strategi for talentudvikling i Fredericias dagtilbud og skoler. 1 TALENTSTRATEGI 0-18 ÅR FREDERICIA KOMMUNE BØRNENE ER FREMTIDEN. Byrådet har vedtaget en vision

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 26.09.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år (2012-71326) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Læs mere

Valg af skole til eliteklasser (7.-9. kl.)

Valg af skole til eliteklasser (7.-9. kl.) Valg af skole til eliteklasser (7.-9. kl.) Baggrund Viborg Byråd har i budgettet for 2014 afsat 6,8 mil. til en øget satsning på talent- og eliteidrætten i Viborg Kommune. Til grund for bevillingen, der

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( )

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( ) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole (2015-0205278) Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til at sende forslag i høring om en sammenlægning af

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Udviklingskontrakt 2018 for Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Udviklingskontrakt 2018 for Landsbyordningen Ejer Bavnehøj Udviklingskontrakt 2018 for Landsbyordningen Ejer Bavnehøj I udviklingskontrakten fremgår det, hvilke udviklingsmål vi skal arbejde med i årets løb. ene viser både, hvordan vi bidrager til realiseringen

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder.

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder. BALLE RU P Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 3. maj 2018 Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 28-11-2013 Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Sagsnr. 2013-0225944 Dokumentnr. 2013-0225944-9

Læs mere

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU BELLAHØJ SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU BELLAHØJ SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU BELLAHØJ SKOLE IDRÆTSLINJEN IDRÆTSTALENT? DANMARKS FØRSTE IDRÆTSSKOLE Bellahøj Skole - Københavns Idrætsskole blev i skoleåret 2007/08 den første offentlige

Læs mere

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail:

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail: Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf. 6190 3500. Mail: holmegaardsskolen@hvidovre.dk Februar 2018 Princip: Undervisningens organisering Formål: Undervisningens organisering skal skabe rammer,

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Team Danmark Eliteidrætskommune

Samarbejdsaftale om Team Danmark Eliteidrætskommune Samarbejdsaftale om Team Danmark Eliteidrætskommune Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

Notat vedr. medlemsforslag om prioritering af søskendehensyn ved optagelse til Europaskolen

Notat vedr. medlemsforslag om prioritering af søskendehensyn ved optagelse til Europaskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedr. medlemsforslag om prioritering af søskendehensyn ved optagelse til Europaskolen I budget

Læs mere

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål:

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.15-A00-1-15 Udkast til ny udskolingsmodel for Ballerup Kommune Mål

Læs mere

Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt

Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt Workshop 1 Lise Warren Pedersen Oversigt Kort introduktion til Københavns Idrætsskole Kort introduktion af mit undersøgelsefelt Betydninger for skolen Betydninger

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler 2016-051261 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2016/ 2017 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau Velkommen på Idrætslinjen Sidste skoleår oprettede Skovvangskolen en idrætslinje. Der blev taget godt imod det nye tiltag, og der er i skrivende

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Opfølgning på Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015: Skoler med lavest andel af elever i ungdomsuddannelse

Opfølgning på Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015: Skoler med lavest andel af elever i ungdomsuddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015: Skoler med lavest andel af elever i ungdomsuddannelse

Læs mere

Ansøgning - Basketball til alle byens børn

Ansøgning - Basketball til alle byens børn Ansøgning - Basketball til alle byens børn BørneBasket i Hørsholm 79ers nyskabende idrætsaktivitet skal bringe sport og foreningskulturen ud til børnene med et opfølgende tilbud i skolernes SFO 1. Resumé

Læs mere

Der er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43.

Der er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43. Børne- og Ungdomsforvaltningen Politisk Strategisk Sekretariat Skolebestyrelser, faglige organisationer, Østerbro, Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg, Fællesrådet for Folkeskolen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker:

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker: Indledning At oprette en profil eller faglige linjer betyder, at ledelsen og skolebestyrelsen skal beslutte, hvilke faglige og værdimæssige prioriteringer man ønsker på skolen. Profiler og faglige linjer

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.:

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen Sundhed generelt Forventninger at institutionslederen har ansvaret for, at institutionen opsamler og formidler

Læs mere

TEAM DANMARK Ballerup oaiiei Kommul r\uiifniuiit^ t

TEAM DANMARK Ballerup oaiiei Kommul r\uiifniuiit^ t INDGÅET O 6 DEC. 201 TEAM DANMARK Ballerup oaiiei Kommul r\uiifniuiit^ t Skole og InstitutloWr

Læs mere