Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej"

Transkript

1 Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej

2 Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption 24 Kontakter Stephen Young Chief Executive Kære kollega, Det er mig en glæde at kunne præsentere Meggitts Etikguide. Her vil du kunne læse vores politik om etik og forretningsførelse, vores etiske kodeks og vores politik om bekæmpelse af korruption. Det er vigtigt, at hver enkelt kender sit ansvar og føler sig forpligtet til at leve op til disse værdier. Meggitt er en global virksomhed, og vi bestræber os altid på at leve op til vores etiske forpligtelser over hele verden. Vi har alle forskellige livserfaringer, baggrund og kultur, når vi starter vores ansættelse hos Meggitt, og vi taler mange forskellige sprog. Sammen leverer vi produkter og ydelser til offentlige og private kunder på alle kontinenter. Ærlighed, integretit og respekt er grundlaget for, hvordan vi gør tingene hos Meggitt, er værdierne ærlighed, integritet og respekt. At forstå disse principper og at handle på grundlag af dem, er nøglen til vores succes på daglig basis. Det er det, vores kunder forventer, og det er det, vi forventer af os selv. Denne guide er central for vores forståelse af disse værdier. Hvis du har spørgsmål eller overvejelser i forbindelse med indholdet i denne etiske guide, må du endelig sige til. Der er mange, der stå klar til at hjælpe dig. Deres navne og kontaktinformationer finder du sidst i denne guide. Efterhånden som virksomheden vokser, bliver det mere og mere vigtigt, at vores adfærd er med til at bevare og opbygge virksomhedens gode omdømme. Vi vil gerne sige dig tak for din indsats, der er med til at sikre vores succes, og for at du har taget vores etiske kodeks til dig. 2 31

3 Hos Meggitt er vores kerneværdier ærlighed, integritet og respekt grundlaget for, hvordan vi udfører forretning. Ærlighed Integritet Respekt Vi bestræber os på at være transparente og åbne i vores forretningsførelse. I alle de lande, hvor vi driver forretning, følger vi alle love og bestemmelser i bogstav såvel som ånd. Retfærdighed og sandfærdighed er kernen i alle vores relationer med kunder, leverandører, tilsynsorganer, partnere, investorer og hinanden. Det er på dette grundlag, at vi løbende opbygger tillid og et positivt omdømme af vores virksomhed. Vi leverer produkter og ydelser af højeste kvalitet. Vi er bevidste om, at vi lever i en konkurrencepræget verden og er retfærdige og uvildige i alle vores transaktioner. Vi er konsekvente i vores handlinger. Det betyder, at vi tænker meget over konsekvenserne af vores beslutninger og beder om hjælp til at tage beslutninger. Ved at leve op til vores værdier, når vi står over for vanskelige situationer, foretager vi også de rette valg. Vi vil altid udvise respekt over for vores interessenter. Det omfatter respekt for vores kolleger og de samfund, hvor vi driver forretning. Vi lægger vægt på mangfoldighed, hvad angår baggrund, erfaringer og familie for derved at sikre, at Meggitt er en arbejdsplads, hvor alle har mulighed for at blomstre. Vi behandler andre, som vi ønsker at andre skal behandle os. 2 3

4 Politik om etik og forretningsførelse Hvorfor er dette vigtigt for Meggitt? Meggitt er fast besluttet på, at vores værdier ærlighed, integritet og respekt for andre indgår i alle vores forretningsrelationer med kunder, leverandører, lokalsamfundet og blandt vores medarbejdere. Vores politik om etik og forretningsførelse er vores offentlige erklæring om, at vi i Meggitt er fast besluttet på at gøre det rigtige. Alle, der arbejder hos os og med os, kan i denne politik læse om vores forpligtelse til at handle med integritet. Hvad forventes der af mig? Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder, skal du sige det. Hvis du på noget tidspunkt er usikker på, om der er nogen, der arbejder imod disse principper, skal du fortælle det. Hvis der er noget, du ikke kan forstå, skal du stille spørgsmål. Mangel på reaktion er lige så uetisk som at gøre noget, der er forkert. Hos Meggitt har vi en veletableret eskaleringspolitik, der skal være en hjælp til at finde svar. Du kan få udleveret et eksemplar af din lokale koordinator for etik. Din lokale koordinator for etik er der også for at hjælpe dig. Du kan altid stille spørgsmål eller dele dine betænkeligheder med koordinatoren. 4 5

5 Politik om etik og forretningsførelse Meggitt PLC og alle dets datterselskaber vil drive virksomhed retfærdigt, upartisk og i fuld overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser og være styret af: De fælles branchestandarder, vedtaget af the Aerospace and Defence Industries Association of Europe, (ASD) og De globale principper, vedtaget af the International Forum on Business Ethical Conduct (IFBEC). Meggitt lægger stor vægt på, at der er ærlighed, integritet og respekt for andre i alle vores forretningsrelationer. Det gælder for kunder, leverandører, lokalsamfundet og blandt medarbejderne. Vi forventer de højeste standarder for etisk adfærd fra Meggitts medarbejdere, ledere og andre, som handler på virksomhedens vegne i udøvelsen af deres professionelle ansvar såvel som i deres egen personlige adfærd. Bestyrelsen har vedtaget et etisk kodeks, som sammen med relaterede politikker skal være en guide for vores forretningsførelse, for de personer, som arbejder i Meggitt og for andre personer, som vi samarbejder med. Disse politikker og regler omfatter Meggitts politik om bekæmpelse af korruption og amerikanske kontraktaftaler med offentlige myndigheder. Virksomheden gennemfører et program for etik og god forretningsførelse på tværs af koncernen. Programmet omfatter: 1. Kurser og præsentationer om bevidstgørelse. 2. Navne og kontaktinformationer på personer, som kan hjælpe medarbejderne. 3. En uafhængigt drevet etisk linje, hvor man kan stille spørgsmål og anføre eventuelle problemer. 4. Andre politikker og procedurer, der vil blive taget i brug fra tid til anden med henblik på at implementere denne politik. 5. Regelmæssig overvågning af programmet for etik og forretningsførelse og overholdelse af det etiske kodeks. Denne politik, vores etiske kodeks og relaterede politikker vil være til rådighed for alle medarbejdere og ledere. De vil også være offentligt tilgængelige på Meggitts website: Bestyrelsen uddelegerer ansvaret for overvågning af politik om etik og forretningsførelse til the Ethics and Trade Compliance Committee. The Chief Executive og Group Corporate Affairs Director skal have det overordnede ansvar og skal afgive indberetning mindst to gange om året om disse sager til the Ethics and Trade Compliance Committee og mindst én gang om året til hele bestyrelsen. Strategic Business Unit Presidents og afdelingsledere er ansvarlige for den lokale implementering af denne politik. Revideret den 25. september

6 Vores etiske kodeks Hvorfor er dette vigtigt for Meggitt? Hvad forventes der af mig? Vores etiske kodeks gælder for alle i Meggitt - for alle medarbejdere, direktører og bestyrelsesmedlemmer i Meggitt. Vi deler vores etiske kodeks og hele den etiske guide med vores partnere, kunder og leverandører. Vi vil kun samarbejde med andre virksomheder og personer, som deler vores tilslutning til ærlighed, integritet og respekt for andre. I det etiske kodeks finder du et klart sæt forventninger, som gælder for os alle sammen. Vi påtager os alle vores del af ansvaret for Meggitts succes. Hermed menes, at vores adfærd skal være sikker, etisk og konsekvent i henhold til relevant lovgivning, bestemmelser og Meggitts politikker. Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvorledes det etiske kodeks eller dele af kodekset gælder for dig, skal du henvende dig til din chef eller din lokale koordinator for etik. Du kan også søge råd i Meggitts juridiske afdeling eller hos the Vice President for etik og forretningsførelse, hvis du på noget tidspunkt har spørgsmål eller betænkeligheder. Alternativt kan du gøre brug af de gratis telefonnumre til den etiske linje, der er angivet i slutningen af guiden. Hvert år tilbyder vi løbende kurser om emner såsom Forebyg chikane på arbejdspladsen, Samarbejde: Sådan opnår vi respekt for hinanden og Mangfoldighed: Et andet perspektiv. Vi opdaterer også løbende vores kurser i det etiske kodeks såvel som efterlevelse af sundheds- og sikkerhedsforhold. Vi modtager gerne feedback på kurserne. 8 9

7 Vores etiske kodeks Meggitt PLC og alle dets datterselskaber vil drive virksomhed retfærdigt, upartisk og i fuld overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser. Vi lægger stor vægt på integritet, ærlighed og respekt for andre i alle vores relationer, herunder i vores relationer med kunder, leverandører, lokalsamfundet og blandt vores medarbejdere. Vi forventer de højeste standarder for etisk adfærd fra Meggitts medarbejdere, ledere og andre, som handler på virksomhedens vegne i udøvelsen af deres professionelle ansvar såvel som i deres egen personlige adfærd. Meggitts etiske kodeks lægger vægt på at gøre, hvad der er rigtigt og på den rigtige måde, så vi bevarer vores personlige og forretningsmæssige integritet. Et etisk kodeks kan ikke tage højde for alle de situationer, der kan opstå. Hvis der er en specifik situation, som ikke er nævnt, eller hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre, skal du altid bede om råd. Kodekset udpeger de rette ressourcer og de personer, som kan hjælpe dig. Medarbejdere, ledere og personer, som handler på Meggitts vegne skal i overensstemmelse med Meggitts politikker og procedurer: Læse og løbende gennemgå dette etiske kodeks. Deltage i kurser for at lære om forretningsetik, compliance og love og bestemmelser, der har indvirkning på virksomheden. Være opmærksom på overtrædelse af kodekset, ulovlig eller uetisk adfærd og straks indberette det til ledelsen eller andre relevante personer. Hvis du mener, at vores etiske kodeks eller de relaterede politikker er overtrådt, er det dit ansvar at sige det. Stille spørgsmål om det, der foregår, og følge op på problemet, til du når til en konklusion i henhold til Meggitts eskaleringspolitik, som er til rådighed for alle medarbejdere hos din lokale HR-afdeling eller den lokale koordinator for etik. Overholde alle gældende love og bestemmelser. Handle retfærdigt og uvildigt i alle transaktioner. Ikke deltage i aktiviteter, der kan give anledning til spørgsmål omkring Meggitts integritet, upartiskhed og omdømme. Ikke udvise en adfærd, der kan skabe en interessekonflikt for Meggitt eller for dig selv personligt. Beskytte alle Meggitts aktiver og kundeaktiver og kun anvende dem til godkendte aktiviteter. For at fremme denne beskyttelse må ingen søge personlig vinding gennem uhensigtsmæssig brug af Meggitts immaterielle rettigheder og fortrolige oplysninger eller tredjeparts immaterielle rettigheder eller fortrolige oplysninger, som er blevet overdraget til Meggitt. Ingen må købe eller sælge Meggitts aktier: i. hvis de er i besiddelse af prisfølsomme informationer eller ii. hvis der er en lukket periode for sådanne transaktioner, som Meggitts ledelse fra tid til anden informerer om. Være fortrolig med og kende de andre politikker om etik og forretningsførelse, herunder vores politik om bekæmpelse af korruption, som ligger på Meggitts offentligt tilgængelige website: Meggitt vil implementere et program om etik og forretningsførelse på tværs af koncernen for at: Informere medarbejderne om Meggitts politikker og procedurer vedrørende etisk forretningsførelse. Sørge for løbende kurser i etik og forretningsførelse. Skabe et miljø, hvor medarbejderne føler tillid til, at de kan stille spørgsmål og indberette formodede overtrædelser uden frygt for straf eller gengældelse, og at de føler tillid til, at de kan deltage i en eventuel undersøgelse. Støtte op omkring en uafhængig og kontrolleret etisk linje, hvor medarbejderne kan finde svar på spørgsmål og betænkeligheder om eventuelle misligholdelser eller søge vejledning om, hvad de skal gøre. Gratis telefonnumre er angivet nederst i dette kodeks og på opslagstavler i alle vores afdelinger. Til dette formål findes der også en webbaseret etisk linje på: Logonoplysninger kan ses på opslagstavler i alle vores afdelinger. Skabe et sikkert og produktivt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder for medarbejdernes sundhed og trivsel og beskytter hinanden mod konsekvenserne af alkohol, narkotika- og stofmisbrug. Overvåge, at dette kodeks bliver overholdt. Meggitt vil strengt håndhæve overholdelsen af dette kodeks. Overtrædelser kan medføre disciplinærstraf, herunder i alvorlige tilfælde ophør af ansættelsesforholdet. Lovbefalede beskæftigelsesrettigheder vil dog altid blive håndhævet. Revideret den 25. september

8 Politik om bekæmpelse af korruption Hvorfor er dette vigtigt for Meggitt? Vores fortsatte succes afhænger af, at vores samarbejde med vores kunder, partnere, leverandører og myndigheder sker på en åben og ærlig vis. Vores politik om bekæmpelse af korruption er central for den måde, vi udøver vores forretningsaktiviteter, og den er med til styrke vores juridiske og etiske principper. Hvad forventes der af mig? Politik om bekæmpelse af korruption omfatter mange vigtige problemstillinger. Vi vil bede dig tage dig tid til at sætte dig ind i problemstillingerne og se, hvordan det kan være relevant for dig. Vi må alle sikre os, at vi forstår de transaktioner, vi er en del af. Hvis du er i tvivl, kan du altid se i det relevante afsnit i denne politik. Hvis du stadig ikke føler dig sikker, skal du tale med din leder eller din lokale koordinator for etik. Hvis dette af den ene eller anden årsag ikke er muligt, og du har spørgsmål og betænkeligheder, kan du overveje at kontakte de personer, der er anført i slutningen af denne guide, eller ringe til den uafhængige etiske linje. Du kan også finde det rigtige nummer for dit land i slutningen af denne guide og på opslagstavler på din afdeling

9 Politik om bekæmpelse af korruption Meggitt arbejder for at overholde de højeste standarder for etisk forretningsførelse. Se Meggitts politik om etik og forretningsførelse og det etiske kodeks på vores offentligt tilgængelige website på www. meggitt.com. Vores fortsatte succes afhænger af, at vi konkurrerer aggressivt, men retfærdigt, og i fuld overensstemmelse med de love og bestemmelser, der er gældende i de lande, hvor vi er placeret, eller driver forretning. Denne politik gælder for alle forretningsenheder over hele verden. Lokale vaner og skikke er ikke en undskyldning for at overtræde denne politik. Politikken omfatter følgende problemstillinger: 1. Bestikkelse 2. Gaver og arrangementer 3. Interessekonflikter 4. Konkurrence og monopol 5. Hvidvask af penge 6. Salgsrepræsentanter 7. Distributører 8. Politiske bidrag og lobby-aktiviteter 9. Overtrædelse af politik og forpligtelser Overvej følgende, før du handler:- a) En overtrædelse af denne politik vil blive taget meget alvorligt, og det kan føre til interne disciplinære foranstaltninger, der kan medføre ophør af ansættelsesforholdet. b) Hvis denne politik bliver misligholdt, kan det også føre til retsforfølgelse. c) Ud over at medarbejderne skal overholde denne politik, skal de også sørge for, at de personer, de er leder for eller vejleder, også forstår deres ansvar. d) Medarbejderne skal straks indberette enhver mistanke om uregelmæssige betalinger eller misligholdelse af denne politik. Hvis du er i tvivl om, hvordan denne politik fungerer, skal du søge vejledning hos de personer, der er angivet i slutningen af denne politik ( Overtrædelse af politik og forpligtelser ); Meggitts eskaleringspolitik giver yderligere vejledning om, hvordan man tager spørgsmål og betænkeligheder op og får svar uden at skulle frygte straf eller gengældelse. e) Meggitt vil tilbyde kurser i denne politik, og disse kurser er obligatoriske for alle medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer. f) Denne politik vil blive håndhævet via regelmæssig kontrol og auditering. 1. Bestikkelse definition: Bestikkelse er at give eller modtage en gave, et lån, et honorar, en belønning eller andre ting af værdi, der har til hensigt at påvirke adfærden hos en person, herunder personer, der arbejder for myndighederne eller erhvervslivet, med henblik på at opnå eller bibeholde en kommerciel eller personlig fordel. Formålet kan være, at man ønsker at indgå forretninger på gunstigere vilkår eller deltage i en eller form for upassende adfærd. Bestikkelse omfatter misbrug af offentlige eller kommercielle stillinger for egen vindings skyld. Bestikkelse er en kriminel handling. Generelt er der to aspekter ved denne form for korruption. Det første er bestikkelse, der bliver betalt for at opnå noget, som modtageren af bestikkelsen ikke er forpligtet til at give. Som eksempler kan nævnes tildeling af en kontrakt udenom normale tilbudsrunder, betalinger, som skal foranledige, at en kontrakt bliver givet til nogle bestemte personer (eventuelt til en højere pris og på gunstigere vilkår) eller for at overtræde loven eller som returkommission. Hos Meggitt er det ALDRIG tilladt at tilbyde, anmode om, levere eller acceptere sådanne betalinger. Det andet aspekt er facilitation payments eller smøringspenge, som betyder, at man betaler et beløb til en offentligt ansat for at sikre, at de udfører en opgave, som de under alle omstændigheder skal udføre, men dermed får løst opgaven eller udført hurtigere. Det kan dreje sig om betalinger for at sikre sig postlevering, forsyningstilslutning (f.eks. af telefonlinjer eller elektricitet) eller eller betalinger for at få frigivet varer fra toldkontrollen. I de fleste lande er denne slags betalinger strafbare. Meggitts politik er, at man IKKE foretager den slags betalinger. Bestikkelse kan antage mange former, og det kan ofte være svært at skelne mellem upassende adfærd og lovlige forretningsaktiviteter. Der kan især opstå risici, hvis man samarbejder med agenter eller enkeltpersoner i lande, man ikke fører direkte tilsyn med. Når du bliver bedt om at godkende eller foretage en betaling, skal du sikre dig, at du kender årsagen til betalingen. Med mindre der er angivet et bestemt formål (andet end at sikre en forretningsfordel), skal du nøje overveje, om betalingen er lovlig, og hvis du er i tvivl, skal du ikke foretage eller acceptere betalingen. Du bør tage sagen op med en eller flere af de personer, som er anført i slutningen af denne politik og finde frem til en passende løsning

10 Politik om bekæmpelse af korruption 2. Gaver og arrangementer definition: En gave er noget af værdi, der gives eller modtages som et resultat af en forretningsrelation, hvor modtageren ikke betaler den reelle markedsværdi. En forretningsgave kan antage alle former for eksempel en middag på en restaurant eller i en klub, billetter til et teaterstykke eller et sportsarrangement, rejser, en rabat, der normalt ikke tilbydes, forbrugsvarer eller brug af en persons eller virksomheds tid, materialer, udstyr eller faciliteter. En gave, der tilbydes eller gives til en medarbejders familiemedlem, som Meggitt har intentioner om at have forretningsaktiviteter med, anses for at være en gave direkte til medarbejderen. Ligeledes vil en gave, der tilbydes eller modtages af en medarbejders familiemedlem på grund af medarbejderens position i virksomheden, blive anset for at være en gave til medarbejderen. Gaver i virksomhedssammenhæng er ikke personlige, men afspejler relationerne mellem Meggitt og den anden enhed. Salg af produkter og ydelser fra Meggitt skal aldrig kunne opfattes, som om man søger, modtager eller giver gunstig behandling til gengæld for gaver. Således må medarbejdere hos Meggitt kun acceptere gaver, hvis gaverne ikke er ekstravagante eller hyppige, ikke har til formål at fremme normale forretningsrelationer. De må ikke på nogen måde kunne udlægges som et forsøg på at påvirke en beslutning om at tildele en kontrakt eller et arbejde eller en favorabel behandling. Salgsfremmende produkter af nominel værdi er således tilladte. Pengegaver er aldrig acceptable. Hvis du er i tvivl, skal du ikke acceptere gaven, eller du skal indberette det til din nærmeste leder snarest muligt og søge vejledning om, hvorvidt du må beholde den. Hvis en medarbejder hos Meggitt giver en gave, skal det først meddeles til medarbejderens supervisor og godkendes på forhånd. I alle tilfælde skal gaver eller arrangementer være på et niveau, der ikke skal kunne betragtes som ekstravagant, især i forbindelse med modtagerens position og løn. Foretag altid en vurdering af, om den anden person gerne må acceptere sådanne gaver i henhold til deres politikker. En anden vurdering er, om en medarbejder eller et bestyrelsesmedlem må acceptere en sådan gave. Meggitt har planer om at implementere og vedligeholde en online gaveregistreringsdatabase med alle gaver og arrangementer på over pålydende værdi, der er givet eller modtaget. Disse skal opføres i registreringsdatabasen af den involverede person. Hyppigheden af sådanne gaver og arrangementer skal også registreres. Registeret vil blive kontrolleret med jævne mellemrum. BEMÆRK: Man skal altid søge godkendelse fra Meggitts juridiske afdeling eller VP, Ethics and Business Conduct, inden man betaler til en offentligt ansat, fordi i nogle lande har man en formodning om, at sådanne gaver er udtryk for korruption. Det er ikke altid indlysende, hvem der er offentligt ansat. Der gælder særlige regler for kontrakter med staten og med offentligt ansatte. Meggitt tillader ikke, at der gives gaver til medarbejdere eller repræsentanter fra de amerikanske myndigheder. Se Meggitts adfærdsregler for det statslige amerikanske marked, og søg vejledning i Meggitts juridiske afdeling. Medarbejdere, hvis opgaver omfatter forhandling af kontrakter eller rabatter, eller som er involveret i evaluering af varer eller ydelser til eventuel anvendelse eller køb fra Meggitt, skal være særligt omhyggelige med at undgå enhver forekomst af favorisering eller upassende forhandling. Man må ikke acceptere gaver fra sælgere eller leverandører inden en kontrakt er blevet tildelt og ikke under budrunder, evalueringer og forhandlinger

11 Politik om bekæmpelse af korruption 3. Interessekonflikter definition: Der er tale om en personlig interessekonflikt, når en medarbejders personlige, sociale, økonomiske eller politiske aktiviteter griber forstyrrende ind i eller kan gribe forstyrrende ind i medarbejderens loyalitet og objektivitet over for Meggitt. Reelle interessekonflikter skal undgås, men bare det, at noget kan opfattes som en interessekonflikt, kan være skadeligt. Interessekonflikter kan være at: have et andet arbejde udføre ydelser arbejde som bestyrelsesmedlem eller konsulent have en økonomisk interesse Nære familiemedlemmers og venners aktiviteter kan også nogen gange skabe interessekonflikter. Med nært familiemedlem menes ægtefælle, partner, forælder, stedforælder, barn, stedbarn, søskende, stedsøskende, fætter, kusine, nevø, niece, tante, onkel, bedsteforælder, barnebarn, svigerforælder eller en anden person, med hvem der foreligger et juridisk eller traditionelt forhold. Generelt bør et familiemedlem ikke indgå i forretningstransaktioner med dig, med personer som arbejder i din forretningsenhed eller med andre, som rapporterer til dig. Desuden bør du aldrig befinde dig i en situation, hvor du har mulighed for at ansætte, vejlede, påvirke ansættelsesbetingelser og vilkår eller have indflydelse på ledelse af et nært familiemedlem, det være sig om personen er ansat hos Meggitt eller er ansat af en af Meggitts kunder, konsulenter, leverandører eller lignende. Interessekonflikter eller eventuelle interessekonflikter skal meddeles til din afdelingschef. Konflikter kan, under passende omstændigheder frafaldes, eller der kan indføres sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at interessekonflikten varetages korrekt. Meggitt vil gennemføre en årlig undersøgelse af interessekonflikter med henblik på at afsløre og forsøge at løse interessekonflikter. BEMÆRK: Særlige regler for organisatoriske interessekonflikter gælder for Meggitt som virksomhed, hvis der er tale om kontrakter med offentlige myndigheder. Se Meggitts adfærdsregler for det statslige amerikanske marked, og søg vejledning i Meggitts juridiske afdeling. 4. Konkurrence og monopol definition: Meggitt overholder nøje det, man i mange lande kalder konkurrencelovgivning og i andre lande kalder monopollovgivning. Sådanne love er udformet for at beskytte og fremme fri og retfærdig konkurrence rundt omkring i verden. Konkurrencelove forbyder konkurrencebegrænsende adfærd, som f.eks. prisfastsættelsesaftaler, hemmelige aftaler og konspirationer. De forbyder også, at man ulovligt indhenter oplysninger om konkurrenter. Mange lande har love, der forbyder konkurrencebegrænsende adfærd, så de love, der gælder for Meggitt, afhænger af placeringen af Meggitts forretningsaktiviteter. Nogle konkurrencelove, f.eks. i USA og EU, kan være gældende, også når adfærden forekommer uden for landets grænser. I EU kan der gives bøder for konkurrencebegrænsende adfærd på 10 % af en koncerns globale omsætning. I USA og Storbritannien kan overtrædelser være kriminelle handlinger, og enkeltpersoner kan blive idømt fængselsstraffe og store bøder. 5. Hvidvask af penge definition: Hvidvask af penge er en proces, hvor enkeltpersoner eller enheder forsøger at skjule ulovlige midler eller på anden måde forsøger at få disse midler til at se lovlige ud. Meggitt tolererer ikke og understøtter ikke hvidvask af penge. Meget få medarbejdere vil nogensinde personligt kunne overtræde love mod hvidvask af penge, men der er to områder, man skal være opmærksom på:- a) uregelmæssigheder i betalingsmåder, f.eks. betaling i en anden valuta end den, der er angivet i fakturaen, betalinger fra/til en person, som ikke er en del af kontrakten, betalinger til/fra en anden konto end den normale forretningskonto, anmodninger om overbetaling Og b) kunder, leverandører og mellemmænd, hvis aktiviteter ikke virker hæderlige

12 Politik om bekæmpelse af korruption 6. Salgsrepræsentanter 7. Distributører definition: En salgsrepræsentant er en person eller en etableret juridisk enhed, der udfører ydelser i god tro med det formål at sørge for aktiviteter for Meggitt. Meggitt tilbyder passende betaling for sådanne ydelser, generelt i form af en procentdel af salget, men nogen gange som honorar for ydelserne. Salgsrepræsentanter er uafhængige leverandører og må derfor ikke gøre brug af Meggitts navn på visitkort eller brevpapir eller på anden måde antyde, at de er ansat hos Meggitt. Alle aftaler, hvor Meggitt skal betale finder s fee, hvis Meggitt får en kontrakt, skal betragtes som en salgsrepræsentantsaftale og er underlagt denne politik. Sådan en aftale kan anses som et betinget honorar, og det er generelt forbudt i forbindelse med amerikanske aftaler med det offentlige. Medarbejderne skal kontakte Meggitts adfærdsregler for det statslige amerikanske marked og Meggitts juridiske afdeling, inden de indgår sådanne aftaler med salgsrepræsentanter, hvor slutkunden er den amerikanske stat. For effektivt at forfølge sine forretningsmuligheder kan Meggitt ansætte salgsrepræsentanter under omstændigheder, hvor det på grundlag af sund dømmekraft og i overensstemmelse med landets lovgivning og erhvervsforhold, anses for at være nødvendigt og hensigtsmæssigt at supplere virksomhedens egen salgsindsats. Salgsrepræsentanter skal nøje undgå enhver praksis, der er ulovlig, ukorrekt eller uetisk, og de skal altid over for forretningsforbindelser og eventuelle Meggitt-kunder opføre sig på en måde, der ikke lægger op til utilbørlig adfærd og ikke kan sætte Meggitt i forlegenhed over for kunder eller repræsentanten i tilfælde af offentliggørelse. Salgsrepræsentanten skal opføre sig i henhold til Meggitts etiske kodeks, som han/hun vil få udleveret i starten af samarbejdet. Adfærd, der er upassende eller ulovlig, hvis det var en medarbejder hos Meggitt, må ikke ske fra en tredjepart som f.eks. en salgsrepræsentant eller konsulent, der arbejder på Meggitts vegne. Det vil være upassende og ulovligt. definition: En distributør er en person eller en etableret juridisk enhed, som køber Meggitt-produkter, tager ejerskab af produkterne og sælger dem igen i eget navn. Distributører kaldes nogle gange forhandlere, men det betyder det samme. Meggitt tilbyder sine distributører mulighed for at generere indtægter, almindeligvis i form af en rabat på liste- eller markedspriser. Distributører er uafhængige leverandører og må derfor ikke gøre brug af Meggitts navn på visitkort eller brevpapir eller på anden måde antyde, at de er ansat hos Meggitt. Meggitt kan udpege en distributør, når virksomheden anser det for passende, på basis af sund dømmekraft, at supplere virksomhedens egen salgsindsats under hensyntagen til gældende love og forretningsmæssige forhold. Distributører skal nøje undgå enhver praksis, der er ulovlig, ukorrekt eller uetisk, og de skal altid over for forretningsforbindelser og eventuelle Meggitt-kunder opføre sig på en måde, der ikke lægger op til utilbørlig adfærd og ikke kan sætte Meggitt i forlegenhed over for kunder eller distributøren i tilfælde af offentliggørelse. Distributøren skal opføre sig i henhold til Meggitts etiske kodeks, som han/hun vil få udleveret i starten af samarbejdet. Adfærd, der er upassende eller ulovlig, hvis det var en medarbejder hos Meggitt, må ikke ske fra en tredjepart som f.eks. en distributør, der arbejder på Meggitts vegne. Det vil være upassende og ulovligt. BEMÆRK: Se Meggitts politik om distributører. Politikken indeholder elementer af denne politik for bekæmpelse af korruption, og her og hos Meggitts juridiske afdeling kan du søge rådgivning i alle faser af forholdet til distributøren. BEMÆRK: Se Meggitts politik om salgsrepræsentanter. Politikken indeholder elementer af denne politik for bekæmpelse af korruption og skal læses i alle faser af forholdet til salgsrepræsentanten

13 Politik om bekæmpelse af korruption 8. Politiske bidrag og lobby-aktiviteter Meggitts tilgang til politisk deltagelse er enkel og gælder alle de steder, vi driver forretning:- Virksomheden vil ikke deltage direkte i partipolitiske aktiviteter. Virksomheden vil ikke noget som helst sted i verden yde politiske bidrag hverken i kontanter eller i naturalier. Meggitt anerkender medarbejdernes ret til at deltage som enkeltpersoner i den politiske proces på måder, der er passende i hvert enkelt land. Medarbejdere skal imidlertid være omhyggelige med at gøre det klart, at de ikke repræsenterer virksomheden, når de deltager i den politiske proces. Derfor:- c) Undgå brug af virksomhedens tid, ejendom eller udstyr for at udføre eller støtte op omkring dine personlige politiske aktiviteter. Kort sagt må du tage del i den politiske proces i din egen tid og med dine egne ressourcer (vi kan give dig fri fra arbejde til disse formål, specielt hvis det er et krav i følge loven). d) Gør det altid klart, at dine synspunkter og handlinger er dine egne og ikke Meggitts. e) Hvis du har planer om at søge eller acceptere et offentligt embede, skal du først bede din chef om godkendelse. Hvis chefen skønner, at det kan have en negativ indvirkning på udførelsen af dit arbejde eller på virksomheden, vil du ikke få en godkendelse. Lobbyarbejde og andre fremmende aktiviteter Selvom Meggitt ikke vil deltage direkte i partipolitik, vil vi fortsat engagere os i den politiske debat i form af lobbyarbejde om emner, der har interesse for koncernen, dets medarbejdere og de lokalsamfund, vi arbejder i. Lobby-aktiviteter på Meggitts vegne er reguleret af lovgivningen. Vores juridiske afdeling er ansvarlig for at føre tilsyn med disse aktiviteter. Kontakt din afdelingschef, inden du indgår aftaler af ikke-rutinemæssig art med offentligt ansatte. Ikke-rutinemæssig er defineret som:- andet end det, som kræves af de normale offentlige processer og kontraktovervågning Og hvad angår regeringens politik eller juridiske/lovgivningsmæssige ændringer. 9. Overtrædelse af politik og forpligtelser Overtrædelser af denne politik kan straffes med disciplinære foranstaltninger til og med ophør af ansættelsesforholdet. Overtrædelser kan også medføre retsforfølgelse af de involverede personer. Alle bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere, der har mistanke om eller får kendskab til en overtrædelse af denne politik eller en vedtægt eller bestemmelse om bekæmpelse af korruption, skal indberette mistanken eller overtrædelsen til hans eller hendes nærmeste leder, til Meggitts juridiske afdeling, til the Vice President, Ethics and Business Conduct eller til the Group Corporate Affairs Director. Enhver, der foretager en sådan indberetning, vil være beskyttet mod straf og repressalier i overensstemmelse med Meggitts etiske kodeks. Enhver, der modtager en sådan indberetning, er ansvarlig for at eskalere rapporten til det næste højere niveau eller til en anden relevant ledende medarbejder og følge op, til sagen er løst. Se Meggitts eskaleringspolitik. Du kan også søge råd hos Meggitts juridiske afdeling eller the Vice President for etik og forretningsførelse, hvis du på noget tidspunkt har spørgsmål eller betænkeligheder. Du kan finde navne og kontaktinformationer på de personer, der kan hjælpe, bagest i denne guide og på plakater rundt omkring i virksomheden. Meggitt tilbyder også en selvstændigt drevet etisk linje, der er åben 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Her kan du tage spørgsmål og betænkeligheder op. I alle Meggitt-virksomheder er der plakater med en liste over de gratis telefonnumre, der skal anvendes til opkald til den etiske linje. Telefonnumrene er også trykt i slutningen af denne guide og findes endvidere online på Meggitts offentligt tilgængelige website: www. meggitt.com. Der er også et internetprogram til rådighed til dette formål på www. expolink.co.uk/meggitt. Logon-oplysninger findes på opslagstavler rundt omkring i virksomheden. Alle medarbejdere har modtaget et eksemplar af det etiske kodeks, som også indeholder telefonnumrene til den etiske linje. Det etiske kodeks og telefonnumrene fås hos din lokale koordinator for etik. Den etiske linje skal også anvendes, hvis der er indberetninger, som er fremsendt til ledere, hvor sagen ikke er behandlet tilfredsstillende. Strategic Business Unit Presidents og de lokale direktører er ansvarlige for implementering af denne politik i deres virksomheder og arbejdspladser. Revideret den 19. december

14 Kontakter Hvis du har spørgsmål eller overvejelser om dele af denne etiske guide eller om den måde, vi driver forretning på eller behandler folk, skal du henvende dig til din afdelingschef eller din lokale virksomhedsleder. Du kan altid kontakte Human Resources eller din lokale koordinator for etik. Hvis du vurderer, at du hellere vil tale med andre om problemet, kan du kontakte en af følgende personer via de internationale telefonnumre, der er angivet nedenfor: Barney Rosenberg Vice President, Ethics and Business Conduct Meggitt Group Tlf.: Ext 6654 Kate Coulson Senior Legal Counsel Meggitt PLC Tlf.: +44 (0) Eric Lardiere Senior Vice President, Secretary and General Counsel, Meggitt-USA, Inc Tlf.: Ext 6650 Philip Green Group Corporate Affairs Director, Meggitt PLC Tlf.: +44 (0) Desuden kan du ringe gratis på følgende numre til den uafhængige etiske linje i det land, du arbejder i: Australien: Belgien: Brasilien: Canada: Kina: Danmark: Frankrig: Tyskland: Indien: Mexico: Holland: Singapore: Spanien: Schweiz: Storbritannien: USA: Vietnam: Dette etiske kodeks er oprindeligt godkendt af bestyrelsen den 12. maj 2005, opdateret den 27. september 2007 og yderligere revideret og godkendt af bestyrelsen den 25. september

15 2

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Version Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Version Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Version 2017 Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Indhold Koncernchefen om korruption og Gjensidige 3 Hvad er korruption egentlig? 4 Hvornår bør advarselslamperne

Læs mere

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Introduktion UTC køber materialer og servicer på grundlag af fortjeneste, idet både den bedste værdi og et stabilt forretningsforhold til

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Gør det rigtige! Adfærdskodeks Wolseley-gruppen

Gør det rigtige! Adfærdskodeks Wolseley-gruppen Gør det rigtige! Adfærdskodeks Meddelelse fra den administrerende direktør Vores værdier Hos Wolseley er det vigtigt at være i besiddelse af stærke universelle værdier. Disse vil især øge vores kunders

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK Version 1.0 10-07-2015 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet hvor

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere