Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Singlerne vinder mest på skatteudspillet!"

Transkript

1 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen Lise Nytoft Bergman Jakob Kongsgaard Olsson Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen I starten af februar offentliggjorde Skattekommissionen deres meget omtalte forslag til en reform af det danske skattesystem. Hensigten med udspillet var at komme med forslag til, hvordan en fuldt finansieret sænkning af marginalskatten på arbejde kunne strikkes sammen. Skattekommissionen foreslår, at en stor del af finansieringen skal komme fra, at værdien af rentefradraget reduceres fra de nuværende 33 % til 25 %. Reduktionen foreslås indført med 2 pct-point om året fra 2012 til Vi har denne gang valgt at kigge på en befolkningsgruppe i vækst singler og dermed se på, hvordan skattekommissionens forslag vil påvirke den gruppe placeret i forskellige indkomstgrupper. I analysen er vi blandt andet kommet frem til, at stort set alle singler vil få en økonomisk gevinst, såfremt Skattekommissionens udspil vedtages den umiddelbare effekt for en single med en meget høj gæld i forhold til indkomst, kan være et lille minus, men i takt med, at singlen får afdraget på sit lån og lønnen stiger, så vil minusset gradvist blive vendt til et plus singler med en høj løn på fx kroner om måneden vinder mere på udspillet end en familie med to indkomster på hver kroner. singler, der betaler topskat og har en lille gæld, vinder mest i nogle tilfælde helt op til flere tusinde kroner om måneden efter skat Figur 1: Singlernes gevinst ved skatteudspillet ved en gæld på 3 gange deres årsindkomst Gevinst ved skatteudspillet Årsindkomst Anm.: Gevinst/tab ved skatteudspillet for en single ved forskelligt indkomstniveau under antagelse af, at singlen har en boliggæld svarende til 3 gange årsindkomsten før skat side 1

2 Hvilken økonomisk betydning har skattekommissionens forslag for singlerne? Figur 1 viser, at særligt singler med en årsindkomst på svarende til kroner om måneden eller derover får en mærkbar gevinst ved Skattekommissionens udspil, mens singler med en indkomst under dette niveau enten får en begrænset gevinst eller et ganske lille tab, såfremt de har lånt 3 gange deres årsindkomst. Årsagen er, at en sænkning af skatten på arbejde får større effekt, jo højere indkomst personen har. Den konklusion går godt i tråd med, at et af de bærende elementer i Skattekommissionens forslag er, at gøre det mere attraktivt at arbejde ved blandt andet at sænke skatten på den sidst tjente krone. De faktorer, der har størst betydning for, hvor stor gevinst en single får ved Skattekommissionens udspil, er for det første gældsfaktoren (der angiver forholdet mellem singlens samlede gæld og indkomst) og for det andet singlens samlede indkomstniveau (der afgør hvor stor skattelettelsen på den sidst tjente krone bliver). Vi har i første omgang valgt at kigge på singler med forskellige indkomster, som har det til fælles, at de har valgt at låne tre gange deres årsindkomst før skat til at finansiere deres boligkøb. I beregningerne er ikke taget hensyn til de finansieringselementer, som ligger uden for indkomstskattesystemet. Da eksempelvis højere grønne afgifter eller øget erhvervsbeskatning også vil ramme boligejerne eksempelvis i form af dyrere varer, så bliver de økonomiske gevinster ved skattereformen mindre end angivet nedenfor - og langt flere vil netto opleve tab. Det er imidlertid ikke fuldt ud muligt at sige, hvor stor effekten for den enkelte familie vil blive, hvorfor at det er undladt af beregningerne. Yderligere har vi valgt at antage, at singlerne hverken har befordringsfradrag eller betaler fagforeningskontingent og a-kasse. Det skyldes igen, at vi ønsker, at beregningerne viser den rene effekt af ændringerne i indkomstskattesystemet og i rentefradraget. Boks 1: Hovedpunkterne i Skattekommissionens udspil 35 mia. kroner til lavere skat på arbejde, så det bedre kan betale sig at gøre en ekstra indsats. Det er essensen af det forslag til skattereform, som skattekommissionen har præsenteret. Forslaget er fuldt finansieret af grønne afgifter, erhvervslivet og bredere skattegrundlag. Blandt de konkrete ændringer i skattesystemet er: - mellemskatten afskaffes - bundskatten sænkes med 1,5 %-point - topskatten sænkes fra 15 pct. til 13,5 %-point - grænsen for topskat hæves med kr. - Bundfradraget hæves med kroner. - højere beskæftigelsesfradrag - øget tilskud til friplads i daginstitutioner for enlige forsørgere - nye grønne afgifter, kompenseret via grøn check på 700 kr. og forhøjet personfradrag - sanering i særordninger for erhvervslivet og flere grønne afgifter - mindre skattefryns - bredere skattegrundlag; eksempelvis reduceres værdi af fradrag med 8 %-point fra omkring 33 % til omkring 25 %. Én indkomst på kr. om måneden er bedre end to på kr. om måneden Vi har i RD Analysen Skatteudspillets betydning for boligejerne fra den 6. februar konkluderet, at familier med høj indkomst får mest ud af skatteudspillet. Den samme konklusion gør sig gældende på singlernes vegne. Ser man fx på en single med et boliglån på 1 mio. kroner, så vil singlen med en høj månedsløn få en større umiddelbar gevinst end singlen med en lavere månedsløn jf. tabel 1. Man kan altså sige, at jo højere gældsfaktor, desto mere af skattelettelserne går til at kompensere for det lavere rentefradrag. Det er altså både forholdet mellem gæld og indkomst samt det samlede indkomstniveau, der er afgørende for effekten på singlens (eller familiens) økonomi. side 2

3 Tabel 1: Konsekvenser for singlen Årsindkomst før skat, kr. Månedsløn før skat, kr. Gevinst/tab pr. måned, kr Anm.: Effekten af skatteudspillet for singler med gæld på 1 mio. kroner. Lånet er finansieret med 6 % i fast rente. Når vi sammenligner skatteudspillet konsekvenser for singlerne og familierne, er konklusionen, at singlen, der tjener fx kroner om måneden, vil være bedre stillet end en familie, hvor begge parter tjener kroner hver. I førstnævnte tilfælde vil gevinsten ved skattekommissionen udkast være på kroner om måneden, mens gevinsten for familien med de to indkomster på kroner vil være på 190 kroner om måneden jf. tabel 1 og 2. På tilsvarende vis er skatteudspillets fordelagtighed også større for familier, hvor den ene part har en høj løn på fx kroner og den anden part har en lav løn på fx kroner, end for familier hvor begge parter ligger i en mellemindkomstgruppe og tjener fx kroner hver. Forklaringen er, en af de altafgørende faktorer, for hvordan skatteudspillet påvirker familiens bundlinje, er hvorvidt en person betaler topskat eller ikke. Det gør en vellønnet single, mens et par med samme bruttoindkomst ikke får en tilsvarende lettelse, da deres lønniveau ligger grænsen for topskat. Tabel 2: Konsekvenser for familien Årsindkomst før skat, kr. Månedsløn pr. person før skat, kr. Gevinst/tab pr. måned, kr Anm.: Effekten af skatteudspillet for en familie med en gæld på 1 mio. kroner. Lånet er finansieret med 6 % i fast rente. Der er taget udgangspunkt i, at begge parter tjener det samme. De økonomiske konsekvenser for en single eller familie med ejerbolig, som vi har beregnet i tabel 1 og 2, tager udgangspunkt i, at singler/familier med høje indkomster og singler/familier med lavere indkomster vælger at bo i den samme bolig og har lige meget gæld. Men i virkeligheden har højtlønnede singler og familien ofte købt et dyrere hus end dem med en lavere indkomst. Faktisk er det typisk sådan, at jo højere indkomst, jo større en andel af indkomsten bruger man på at bo i hvert fald når man er ung. For etablerede singler eller familier, der ikke længere har gæld i boligen, gælder denne tommelfingerregel imidlertid ikke. De etablerede kan nemlig have en høj indkomst og lille eller ingen gæld. Og så er der selvfølgelig de singler eller familier, der vælger at bo til leje, og som derfor typisk ikke har så meget gæld. Vi har derfor i følgende afsnit valgt at regne på, hvordan forskelligt lønnede singler bliver påvirket af skattekommissionens forslag, alt efter hvor meget gæld de har. Højere rådighedsbeløb til stort set alle I tabel 3 har vi beregnet effekten på en singles rådighedsbeløb per måned efter skat ved forskellige indkomstniveauer og gældsfaktorer. Tabellen viser, at for en single med en månedsløn kroner og en gæld på 2 gange årsindkomsten før skat (svarende til kroner), vil rådighedsbe- side 3

4 løbet stige med 170 kroner per måned. Til sammenligning vil en single med en månedsløn, der er kroner højere, dvs. på kroner, få en gevinst på kroner om måneden, såfremt gældsfaktoren holdes konstant og skattekommissionens forslag vedtages. Havde gældsfaktoren for de samme personer været 4 i stedet for 2, så var de oprindelige rådighedsbeløb blevet ændret med henholdsvis -50 kroner og 940 kroner. Overordnet er konklusionen altså, at Skattekommissionens forslag om en lavere marginalskat og rentefradrag rammer singler med lille indkomst og stor gæld mest på samme måde, som familien med lav indkomst og stor gæld rammes mest. Heldigvis kræver en stor gæld som hovedregel også en stor indkomst i hvert fald når pengene skal lånes. Og eftersom det bærende element i udspillet er lavere skat på arbejde, vil en sænkning af rentefradraget (som tabel 3 også viser) for de fleste singlers vedkommende blive fuldt ud opvejet af den lavere skat på arbejde her og nu. Tabel 3: Skatteudspillets betydning for singlerne med forskellig indkomst og gæld Singlens månedsløn før skat Årsindkomst kroner Gevinst eller tab ved Skattekommissionens udspil for forskellige gældsfaktorer = gæld/årsindkomst før skat Gevinst eller tab er vist som kroner per måned Anm.: Effekterne af Skattekommissionens udspil ved forskellige månedslønninger og forskellige gældsfaktorer for en single. Der er taget udgangspunkt i, at singlen har finansieret sit lån ved et 6 % fastforrentet lån. Førstegangskøberne bliver ramt nu men tjener på sigt En del yngre singler kan dog risikere både at have en høj gældsfaktor, fordi de har købt hus eller lejlighed indenfor de senere år, hvor priserne har været meget høje, og en forholdsvis lav indkomst, fordi de stadig ikke er nået at stige så meget i løn. Her kan den umiddelbare effekt af skatteudspillet vise sig at give et mindre minus på bundlinjen. I takt med at singlen får forhandlet nogle lønstigninger hjem og får afdraget på sit boliglån, så øges de positive effekter af en lavere marginalskat, mens den negative effekt af et lavere rentefradrag mindskes. Det betyder, at singlen langsomt men sikkert flytter kategori i tabel 3 og bevæger sig fra de øverste højre hjørner i tabellen ned mod de nederste venstre hjørner. Og hermed vil det lille minus, som skatteudspillet kan indeholde her og nu, gradvist blive vendt til et plus og i nogle tilfælde et ganske betydeligt et af slagsen! Kigger man tabel 3 efter i sømmene, ser man, at det er singler uden gæld fx fordi de har valgt at bo til leje og med høj løn, som får den største gevinst. Gevinsten svinger mellem en flad 50 er og helt op til godt kroner om måneden. Det skyldes, at singlerne får glæde af hele lettelsen på arbejdsindkomst uden at skulle betale noget af regningen gennem et beskåret rentefradrag. Vores udregninger viser altså, at der er umiddelbare gevinster uanset indkomstniveau og boligform at hente ved en skattereform for stort set alle singler. Kun meget få singler vil få en ekstraregning ud af skattekommissionen udspil og regningen være af så lille, at en enkelt 100- kroneseddel om måneden er nok til at dække tabet. Lægger man hertil, at den fulde regning (som vores beregninger tager udgangspunkt i) først kommer i 2015, hvor skatteværdien af rentefradraget er fuldt implementeret, så er vores vurdering, at der er god tid til at justere privatøkonomien. side 4

5 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 5

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere