Smagsprøve. Databasedesign med Access 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smagsprøve. Databasedesign med Access 2000"

Transkript

1

2 Smagsprøve Databasedesign med Access 2000 Helle Frederiksen ISBN: Link: Indholdsfortegnelse, forord og første kapitel Copyright IDG Forlag IDG Forlag Carl Jacobsens Vej Valby Telefon: Fax:

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Del I: Overblik...5 Databasebegreber... 5 Systemudviklingsbegreber... 5 Introduktion til Access Præsentation af case Centrale databasebegreber... 6 Administrative edb-systemer... 6 Standardsystem... 6 Database... 6 Relationsdatabase Systemudvikling hvad er det? Krav til systemet Brugerindflydelse Analyse af systemet Grundlæggende om Access Hovedelementerne Guider Databaseguiden Brugernes grænseflade Udviklerens grænseflade Tabeller Relationer Forespørgsler SQL-forespørgsler Formularer Rapporter Menusystemet Hæftets case et bibliotekssystem Del II: Analyse...36 Funktionsanalyse Dataanalyse Funktions- og dataanalyse Objektorienteret analyse Hvad skal man vælge? Struktureret Analyse Dataflowdiagrammet Kontekstdiagram Dataordbog Oversigtsdiagram Niveau Procesbeskrivelser Analyseresultat Dataanalyse Entitets-/relations-modellering E/R-diagram Kardinalitet E/R-diagram for Tegneseriesystemet Fra entitet til tabel Fra relation til tabel Normalisering Del III. Konstruktion...64 Hvad skal du bruge? Konstruktion af tabeller Låner By SerieAlbum og Serie Konstruktion af relationer Vælg tabeller ud Byg datamodellen op Definer relationer Udstedelse af lånerkort Proces 1, Udstedelse af lånerkort Skærmbilledet Indtast Låner Rapport til udskrivning af lånerkort Registrering af nye titler Proces 3, Registrering af ny titel Strategi Indtast EnkeltUdgivelse Skærmbillede til periodiske udgivelser Overordnet skærmbillede Udlånsadministration Registrering af udlån Registrering af afleveringer Udskrivning af rykkere Opsummering Menusystem Stikordsregister

4 Indledning Access er en repræsentant for de moderne relationsdatabasesystemer. Med et værktøj som dette kan du lynhurtigt fremstille velvoksne administrative edb-systemer med flotte brugergrænseflader menuer, skærmbilleder og muligheder for udskrivning af rapporter og alt sammen kan du lave ved hjælp af lettilgængelige værktøjer, som skåner dig for nærkontakt med programmering og rå data. Der findes megen anden litteratur, som beskriver Access s fortræffeligheder, og som netop sætter dig i stand til at producere fancy systemer på ingen tid. Det svage punkt i den meget hurtige tilgang til systemudvikling du tilbydes med programmer som Access og i meget af den litteratur, der følger i kølvandet er imidlertid at for hurtig udvikling kan komme til at betyde mangelfuld planlægning. Analysemetoder Et edb-system, som ikke er gennemtænkt, vil næppe leve op til forventningerne. Systemudvikling er ikke en af de discipliner, der lægger op til ad hoc-løsninger ved skærmen, efterhånden som man kommer i tanke om behovene. Dårlige edb-systemer er netop karakteriseret ved mange hovsaløsninger. Systemets kvalitet bliver højere, hvis behovene analyseres nøje før systemet konstrueres. Der findes metoder til denne analyse, og hæftets første målsætning er at præsentere dig for disse metoder. Ligeledes skal den database, edb-systemet hviler på, designes hensigtsmæssigt. Springer du let og elegant over selve databasedesignet, risikerer du at få en upålidelig database, som fylder for meget og som er vanskelig at vedligeholde. Hæftets anden målsætning er at præsentere dig for metoder, du kan anvende for at opnå en veldesignet relationsdatabase. Access Først som det tredje og sidste formål kommer selve arbejdet med Access. Hæftet beskriver hvordan du kommer fra din analyse til et velkonstrueret system. Hæftet er bygget over en case. Det er denne case, der analyseres, designes og opbygges, så du ender op med et færdigt kørende system. Opbygning Hæftet er delt op i tre dele: Første del giver dig overblik over den sammenhæng databasedesign optræder i. Du introduceres til de vigtigste begreber omkring databaser og systemudvikling, du får en introduktion til Access 2000, og endelig præsenteres du for hæftets case. Hæftets anden del præsenterer de metoder man anvender inden for systemudvikling og databasedesign. Metodevalg inden for disse områder diskuteres, og udvalgte metoder Struktureret Analyse kombineret med Entitets/Relationsmodellering gennemgås. Hæftets case udsættes for metoderne og en samlet analyse af systemet gennemføres trin for trin. Hæftets tredje del er viet til konstruktion af case-systemet ved hjælp af Access Udgangspunktet er analysen af casen fra hæftets anden del og resultatet er et kørende system med brugergrænseflade. Hæftet indeholder undervejs mange opgaver, som fungerer som et vigtigt supplement til gennemgangene. En del af analyse og konstruktion af systemet ligger desuden i opgaverne der er ikke plads i hæftet til at gennemgå alle aspekter. 4

5 Del I: Overblik Hæftets første del skal give dig et overblik over hele det problemområde, du nu skal til at beskæftige dig med. Databasebegreber Du skal i gang med at arbejde med databaser, og derfor lægger jeg ud med et kapitel, kapitel 1, Centrale databasebegreber, som handler om, hvad databaser er, og hvori du får en gennemgang af nogle af alle de mange udtryk, der følger med, når man snakker om databaser og den sammenhæng databaser optræder i. Vi ser på, hvad en relationsdatabase er, og hvad den består af, og vi ser på de principielle problemer, der er forbundet med at designe disse databaser. Systemudviklingsbegreber Databasedesign står aldrig alene når man har brug for en database, er det altid i sammenhæng med udviklingen af et edb-system, der kan arbejde med databasen. Kapitel 2, Systemudvikling hvad er det?, giver en hurtig gennemgang af, hvad systemudviklingsprocessen består af (altså ud over at handle om at konstruere selve databasen). Vi kommer ind på, hvordan et systemudviklingsprojekt opdeles i faser, og hvilke problemer man uvægerligt vil løbe ind i, når man som systemudvikler skal skabe et system, som skal fungere i en bestemt sammenhæng med en bestemt brugergruppe. Introduktion til Access 2000 I hæftet her skal du også lære praktisk databasedesign og -konstruktion ved hjælp af et bestemt værktøj, nemlig Access I kapitel 3, Grundlæggende om Access, får du en gennemgang af værktøjet. Med udgangspunkt i et konkret system ser vi på alle de mange ingredienser i systemet, som du får brug for at arbejde aktivt med i hæftets sidste del, når case-systemet skal konstrueres. Introduktionen til Access vil også give dig en mere konkret fornemmelse af de databasebegreber, der blev introduceret i kapitel 1. Kapitel 3 indeholder også en introduktion til det søgesprog, SQL, der anvendes i Access. SQL anvendes også i mange andre databasesystemer. Præsentation af case Endelig indeholder denne del af hæftet en introduktion til hæftets case. Det sker i kapitel 4, Hæftets case et bibliotekssystem. Hæftets case er et system til et tegneseriebibliotek, hvor udlån skal administreres. 5

6 1. Centrale databasebegreber Hæftet her handler om, hvordan man udvikler edb-systemer ved hjælp af et relationsdatabasesystem. Men det er ikke et hvilket som helst edb-system, som opbygges ved hjælp af databasesystemer for eksempel vil man bruge helt andre værktøjer til udvikling af systemer som for eksempel regnearksprogrammer eller computerspil. Administrative edb-systemer De systemer, der her er tale om, kaldes også for administrative edb-systemer. Det er nemlig edbsystemer, der bruges til at administrere og holde styr på et eller andet. Det kan være alt mellem himmel og jord. Det kan være et edb-system på en skole, som skal bruges til at holde styr på de karakterer, elever i forskellige klasser får af forskellige lærere, så der kan udskrives terminskarakterer. Det kunne også være et system, som kan bruges når man vil søge i en samling musikcd er efter en bestemt plade, kunstner, gruppe etc. Eller det kunne være et reservationssystem for billetter biografbilletter, flybilletter eller koncertbilletter. Det kan også være et system, som holder styr på et firmas indkomne ordrer, og sørger for udskrift af faktura til kunden, når en ordre er ekspederet. Fælles for systemerne er, at de skal holde styr på mange ting hvad enten disse ting nu er skoleelever, flyafgange eller varebestillinger. Standardsystem Administrative edb-systemer anvendes mange steder i erhvervslivet. For eksempel er systemer som det sidst omtalte ordresystemet et system, som skal bruges i næsten alle virksomheder. Systemer, som anvendes mange steder, vil ofte blive udviklet som standardsystemer. Et standardsystem er et administrativt edb-system, som kan bruges af mange forskellige virksomheder. Det er et system, som nogen har udviklet og nu udbyder til salg. Disse nogen har fået øje på, at der fandtes et generelt behov og dermed et marked for et system, som kan købes fikst og færdigt og som opfylder dette behov. Står man altså og skal bruge et edb-system af en type, som er meget udbredt, kan man derfor være heldig og slippe for besværet og i stedet købe et standardsystem. Eksisterer der et standardsystem, som opfylder ens behov, vil det næsten altid være en stor fordel at vælge dette. Det er tidskrævende og dermed kostbart at udvikle edb-systemer, og med standardsystemer er man mange om at betale regningen også selv om sælgeren tager en ordentlig luns af kagen. Det betyder, at standardsystemer (som regel da) vil være af en højere kvalitet end det man selv kan lave der er simpelthen flere ressourcer til at gennemarbejde systemet, og for eksempel sørge for at det er helt fejlfrit. Er man klog, skal man derfor holde sig til standardsystemer, når man kan slippe af sted med det, og begrænse sig til systemudvikling, når det drejer sig om systemer, som netop ikke fås som hyldevarer. Database Et edb-system, som skal administrere og holde styr på en masse ting, må nødvendigvis gemme, hente og opdatere en masse informationer eller data. I ordresystemet er disse data oplysninger om kunder, ordrer, varer og priser for eksempel, der skal holdes styr på. I flybilletsystemet er det blandt andet billetreservationer og flyafgange der skal gemmes data om. Edb-systemet benytter sig af en database til at holde styr på alle oplysningerne. En database er et sted på computeren, hvor ensartede data omkring et eller andet emne eller problemfelt gemmes på en måde, så man kan søge i dem, og så de kan ændres, slettes og udvides efter behov. 6

7 1. Centrale databasebegreber Relationsdatabase Databaser kan være opbygget på mange forskellige måder; men i øjeblikket er de fleste databaser af typen relationsdatabaser. En relationsdatabase er en database, hvor data er organiseret i tabeller over systemets ting eller enheder, og hvor der imellem disse tabeller er relationer. I den særlige terminologi, der anvendes, når man taler om databaser, bruges begrebet entiteter om systemets enheder. Eksempler på entiteter er elever, lærere og fag i et skoleadministrationssystem og varer og leverandører i et lagerstyringssystem. Tabel En tabel kender du mange andre steder fra for eksempel fra et regneark. Den er organiseret i nogle rækker og søjler. Når vi taler databaser, kaldes en række i tabellen for en post, og en kolonne kaldes et felt. En database, som indgår i et lønsystem, kan for eksempel have en medarbejdertabel, som ser sådan ud: Cpr Fornavn Efternavn Hanne Frandsen Børge Andersen Henrik Hansen Figur 1.1. En simpel tabel over medarbejdere. Hver medarbejder har en post (række) i tabellen. For hver medarbejder har tabellen en række ensartede oplysninger en post repræsenterer en medarbejder. Et felt er en bestemt oplysning, som gemmes om alle medarbejdere, for eksempel feltet Efternavn, som bruges til at gemme medarbejdernes efternavne! Medarbejdere er en entitet altså en vigtig enhed i en database, som bruges af for eksempel et lønsystem. Men hvad mener man med at der er relationer mellem tabellerne? For at se behovet for relationer skal du præsenteres for et par klassiske databaseproblemer: Forestil dig, at medarbejderne i lønsystemet ovenfor har en timeløn og en arbejdstid, der afhænger af hvilken afdeling de arbejder i. Lønnen vil de fleste steder være individuel; men forestil dig, at det er sådan. En nærliggende måde at registrere disse oplysninger på er da, at du udvider medarbejdertabellen med nogle felter, som indeholder disse oplysninger. Resultatet kunne for eksempel være som i figur 1.2. Redundans Men tabellen i figur 1.2 er meget problematisk. Forestil dig at tabellen rummer et stort antal medarbejdere fordelt på en række afdelinger den vil da indeholde mange gentagelser. Medarbejdere i samme afdeling har jo samme timeløn og samme arbejdstid. Gentagelser i en database kaldes redundans. Redundans er et stort problem af flere forskellige grunde: For det første koster det plads på harddisken. Nu er harddiske efterhånden kommet ned på et overkommeligt prisleje men med store databaser betyder det noget. Cpr Fornavn Efternavn Afdeling Timeløn Arbejdstid Hanne Frandsen Børge Andersen Henrik Hansen ,5 Figur 1.2. Tabellen er udvidet med tre felter, så informationer om timeløn og arbejdstid også er kommet med. 7

8 Del I: Overblik Et andet problem er, at det bliver mere tidskrævende at søge i basen simpelthen fordi det tager længere tid at søge i en stor base end i en lille. Der er også andet, der er besværligt: Når en ny medarbejder skal tilføjes til basen, skal man samtidig indtaste værdier for timeløn og arbejdstid for den pågældendes afdeling, selv om disse informationer allerede forekommer til hudløshed i databasen. Inkonsistens Men især er det meget omstændeligt at ændre noget i en database med udpræget redundans. Ændres timelønnen for eksempel for afdeling C ja, så skal denne værdi ændres hos samtlige medarbejdere i afdeling C. Og er man ikke omhyggelig med opdateringer af databasen, risikerer man at værdien ikke bliver ændret alle steder. Herved opstår der et alvorligt problem, for det bliver umuligt at afgøre, hvilken værdi for timelønnen der er rigtig. Begrebet for denne upålidelighed i en database er inkonsistens. Poster med forskellig længde Et tredje problem i at ville gemme alle sine data i en enkelt tabel er, at posterne ofte vil få forskellig længde. Forestil dig for eksempel en musikdatabase, hvor der skal holdes styr på musikgrupper og gruppemedlemmer. Her vil antallet af gruppemedlemmer ikke være givet på forhånd man kan forestille sig alt mellem 1 og 10 (og måske ville 20 eller 30 være en mere passende grænse?). Posterne kan komme til at se ud som i figur 1. 3 (nederst på siden). Som det fremgår af denne figur, har tabellens poster forskellige længder, og kun når antallet af gruppemedlemmer en sjælden gang er oppe på 10, udnyttes pladsen i tabellen fuldt ud. Og før eller siden støder man på en gruppe, som har mere end 10 gruppemedlemmer, og hvad så? Hertil kommer, at musikere har det med at indgå i nye grupper og her vil musikerens navn blive gentaget i basen, og der opstår dermed en vis redundans. I eksemplet her indgår musikerne Sven Svin og Søren Sund hver i to forskellige grupper. Problemet kan løses ved at give hver gruppe flere poster, nemlig én for hvert gruppemedlem. Løsningsforslaget ser du her: Gruppenavn Fornavn Efternavn The Group Sven Svin The Group Søren Sund The Group Line Lang The Group Lone List Banden Kaj Kvist Banden Søren Sund Banden Louise Last Kinky Brothers Sven Svin Kinky Brothers Sune Sand Figur 1.4. Mulig løsning på problemet med poster af forskellig længde. Posterne har nu ens længde. Prisen er dog mere redundans i tabellen. Gruppenavnet (og i en virkelig database kunne man forestille sig, at der blev gemt flere oplysninger om gruppen i databasen end blot navnet) gentages nu. Gruppenavn Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 The Group Sven Svin Søren Sund Line Lang Lone List Banden Kaj Kvist Søren Sund Louise Last Kinky Brothers Sven Svin Sune Sand Figur 1.3. Tabellen over musikgrupper og gruppemedlemmer har poster, hvis længde afhænger af antallet af gruppemedlemmer. 8

9 1. Centrale databasebegreber Redundansen fra før gentagelse af en musikers navn, når vedkommende indgår i flere grupper, er heller ikke forsvundet. Endelig kunne man forestille sig en løsning, som går ud på at lave en tabel med et felt, Gruppemedlemmer, for hver gruppe, hvor samtlige gruppemedlemmers navne indgår. Der kan for eksempel som her være komma imellem navnene for at adskille dem: Gruppe Gruppemedlemmer The Group Sven Svin, Søren Sund, Line Lang, Lone List Banden Kaj Kvist, Søren Sund, Louise Last Kinky Brothers Sven Svin, Sune Sand Figur 1.5: Nyt forsøg på at gøre posterne lige lange. Men også her har vi knap løst ét problem, før et par nye dukker op. Problemet med at have gruppemedlemmerne smækket sammen i et enkelt tekstfelt er, at det bliver betydelig vanskeligere at søge på gruppemedlemsnavne i basen. Når man arbejder med store mængder data, vil man desuden ofte have behov for at kunne sortere dem navne vil man for eksempel tit få brug for at kunne ordne alfabetisk. Men hvordan skal man kunne ordne denne tabel alfabetisk efter gruppemedlemmer, når et gruppemed- lem ikke har sit eget felt? Hertil kommer, at der igen vil være en (godt nok begrænset, men alligevel!) redundans i de tilfælde, hvor et gruppemedlem spiller i flere forskellige grupper. Relationer Det er for at komme disse problemer til livs, at relationsdatabaser er opbygget som de er. Princippet i relationsdatabaser er, at de enkelte data i basen så vidt muligt kun optræder en gang, og det opnår man ved at oprette særskilte tabeller til alle systemets entiteter. I lønsystem-eksemplet fra figur 1.2 (se side 7), skal du således oprette to tabeller: en for entiteten medarbejdere og en for entiteten afdelinger. I Afdelingstabellen skal der blot være en enkelt post pr. afdeling og på den måde undgår du at skulle gentage afdelingsoplysningerne. Hvis tabellen fra figur 1.2 bare splittes op i to tabeller, vil der imidlertid gå information tabt: nemlig informationen om, hvilken afdeling en medarbejder arbejder i (og implicit: hvilken arbejdstid og timeløn vedkommende derfor har). Det er netop her, at begrebet relation kommer ind i billedet. Relationen består i en henvisning eller reference mellem tabellerne. I eksemplet her er relationen konstrueret ved feltet Afdeling i Medarbejdertabellen, som refererer til feltet Afdeling i Afdelingstabellen: Cpr Fornavn Efternavn Afdeling Hanne Frandsen Børge Andersen Henrik Hansen Peter Poulsen Sofie Hansen 3 Medarbejdertabel Afdeling Timeløn Arbejdstid ,5 Afdelingstabel Figur 1.6. Tabellen fra figur 1.2 opdeles i to: en Medarbejdertabel og en Afdelingstabel. Feltet Afdeling i Medarbejdertabellen refererer til feltet Afdeling i Afdelingstabellen. En relation mellem to tabeller er simpelthen en henvisning (du kan også kalde det en link) som knytter to tabeller sammen. Ved hjælp af henvisningen i Medarbejdertabellen kan man slå op i Afdelingstabellen og finde ud af, hvilken arbejdstid og timeløn en given medarbejder har. Her er ingen redundans. 9

10 Del I: Overblik I eksemplet med musikgrupperne og gruppemedlemmerne (se figur 1.3 side 8) er opdelingen noget vanskeligere: Entiteterne i eksemplet er klare nok, der skal naturligvis være en Gruppetabel og en Musikertabel. Men relationen mellem de to tabeller er ikke lige så nem at indføre som i forrige eksempel. Indføres et felt i Musikertabellen, som kan referere til den gruppe, musikeren er medlem af, ja, så opstår der et problem, når den pågældende musiker er medlem af flere grupper. Og ideen med blot at indføje flere felter til at referere til musikerens forskellige grupper ja, det vil være at bede om at få problemet med poster af forskellig længde igen. Løsningen er at opsplitte tabellen i tre: en Gruppetabel, en Musikertabel og desuden en relationstabel, som kunne hedde Gruppemedlemskab. Gruppemedlemskabstabellen kommer til at binde de to andre tabeller sammen ved at referere til de numre, der nu er indført for grupper og musikere. Se resultatet i figur 1.7. Nøglefelter Feltet Afdeling i Afdelingstabellen er et entydigt nummer, som hver afdeling har. At det er entydigt betyder, at hvert nummer kun forekommer en gang. Et sådant felt kaldes et nøglefelt. Feltet Afdeling i Medarbejdertabellen, som indeholder referencen til nøglefeltet i Afdelingstabellen, kaldes en lånenøgle (I Access kaldes det for en fremmednøgle). Medarbejdertabellen indeholder også et nøglefelt det er feltet Cpr. Alle medarbejdere har forskellige cpr-numre. I eksemplet med grupper og gruppemedlemmer er feltet Gruppenummer i Gruppetabellen og Musikernummer i Musikertabellen nøglefelter. Derimod er felterne Gruppenummer og Musikernummer i Gruppemedlemskabstabellen begge lånenøgler. For Gruppe- og Musikertabellens vedkommende er nøglefelterne her indføjet, fordi der kan forekomme grupper med samme navne og mere sandsynligt musikere med samme navne. Gruppe- Gruppe_ nummer navn 1 The Group 2 Banden 3 Kinky Brothers Gruppe- Musikernummer nummer Musiker- Fornavn Efternavn nummer 1 Svend Svin 2 Søren Sund 3 Line Lang 4 Lone List 5 Kaj Kvist 6 Loise Last 7 Sune Sand Gruppetabel Gruppemedlemskab Musikertabel Figur 1.7. De tre tabeller for musikgrupper og medlemmer af grupper. Læg mærke til, at posterne i Gruppetabellen og i Musikertabellen nu nummereres fortløbende. Når der refereres fra en tabel til en anden, er det nødvendigt at referere entydigt. Havde der i løneksemplet været flere afdelinger med samme numre, ville det ikke være muligt at slå op i tabellen efter arbejdstid og timeløn for en medarbejder for var det den ene eller den anden afdeling 2 s værdier, der skulle bruges? 10

11 1. Centrale databasebegreber Når mennesker kan finde ud af, ved hjælp af en sådan reference, at slå op i en tabel og finde relaterede felter til en post, så kan en computer også den er oven i købet særlig velegnet til netop sådanne mekaniske arbejdsopgaver. Relationsdatabasesystemet indeholder netop mange faciliteter til at opbygge og søge i sådanne systemer af relaterede tabeller. Databasedesign Omkostningen ved at splitte databasen op i mange små tabeller er, at det bliver mere besværligt at arbejde med den. Hver gang du skal have fat i en samling oplysninger, skal de sammenstykkes fra mange relaterede tabeller, og det betyder at du som databaseudvikler skal have styr på, hvordan du får databasesystemet til at slå op i de rigtige tabeller. Det er derfor vigtigt at være meget omhyggelig med opdelingen af databasen i tabeller, så man undgår redundans- og inkonsistens-problemer, og så man alligevel kan sammenstykke de informationer man har brug for fra basen. Arbejdet med at opsplitte databasen i relaterede tabeller kaldes databasedesign. Del II, kapitel 6 (side 51) handler om databasedesign og de metoder man kan anvende. Opgaver Opgave 1. Deltag i Database-quizzen og svar på følgende spørgsmål: Hvad er en database? Hvad er redundans i en database? Hvad er inkonsistens i en database? Hvad er en relationsdatabase? Hvad er en databasetabel? Hvad er en post (når vi taler om databaser)? Hvad er et felt i en databasetabel? Hvad er en relation mellem databasetabeller? Hvad er et nøglefelt? Hvad er en lånenøgle? Hvad er en entitet? Opgave 2. Hvorfor vil man undgå redundans i databaser, og hvad kan man gøre for at undgå det? Opgave 3. Hvorfor er det ikke så smart, at posterne i en database har forskellig længde? Opgave 4. Forestil dig en database til registrering af videofilm og forestil dig, at databasen skal bruges i en videobutik, hvor kunderne skal kunne søge efter bestemte film. Hvilke entiteter mener du systemet skal operere med? Opgave 5. Forestil dig en database til registrering af, hvilke klasser en flok skoleelever går i. Hvilke tabeller vil du foreslå? Opgave 6. Forestil dig et firma, hvor arbejdet er organiseret i projekter. I hvert projekt deltager et vilkårligt antal medarbejdere; den enkelte medarbejder kan deltage i flere projekter. Og forestil dig så en database, som skal bruges til at registrere, hvilke medarbejdere der deltager i hvilke projekter. Hvilke tabeller vil du foreslå? 11

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte Jørgen Koch Access 2002 2002 for alle Opgavehæfte Access 2002 for alle 1. udgave 2002 Copyright 2002 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Frantz Pedersen DTP: Jørgen Koch Skriv til

Læs mere

Jørgen Koch. och. Access. Normalisering m.v.

Jørgen Koch. och. Access. Normalisering m.v. Jørgen Koch och Access 2003 2003 for alle Normalisering m.v. Access 2003 for alle 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Kirsten Bæk DTP: Jørgen

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

1. Opret følgende flade database, find selv passende datatyper. 2. Opret begrænsningerne på datatyperne, du ser fx fornavn maks 25 tegn

1. Opret følgende flade database, find selv passende datatyper. 2. Opret begrænsningerne på datatyperne, du ser fx fornavn maks 25 tegn Opgave 1. Opret følgende flade database, find selv passende datatyper. 2. Opret begrænsningerne på datatyperne, du ser fx fornavn maks 25 tegn 3. Medlemsnr skal være større end 1000 4. Der skal oprettes

Læs mere

DATABASE - MIN MUSIKSAMLING

DATABASE - MIN MUSIKSAMLING DATABASE - MIN MUSIKSAMLING I dette forløb skulle vi lære om databaser, som bruger sproget SQL. SQL står for Structured Query Language. Det bruges til at vise og manipulere data, gemt i en database. I

Læs mere

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0 Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19 januar 2004 Version 10 Program for 6 kursusdag: Databaser 0900-0945 Hvad er en relationsdatabase? -1045 Opgave om normalisering 1100-1145 Eksempel på database

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Databaser Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954 Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Fagligt indhold Link til faget på mars.tekkom.dk Link til faget på iu.amukurs.dk

Læs mere

Flerbruger miljø, opdel database

Flerbruger miljø, opdel database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Flerbruger miljø, opdel database Denne artikel henvender sig primært til begyndere og let øvede brugere af Access der ønsker at vide noget om flerbruger

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Word-9: Brevfletning i Word 2003

Word-9: Brevfletning i Word 2003 Word-9: Brevfletning i Word 2003 Nogle gange har man brug for at sende det samme brev til en større gruppe personer, firmaer el.lign. Men man vil gerne have, at det ser lidt personligt ud, så derfor er

Læs mere

Introduktion til programmering

Introduktion til programmering Introduktion til programmering Databaser Uge 37 Computer Science, kap 9. Hugh Darwen: what a database really is, G. Riccardi: Princples of database systems, kap 2., kompendium. Plan Oprette jer på IMV

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011, skoleår 2010/11 Institution Roskilde Handeslskole, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

PRÆSENTATION AF ER-DIAGRAMMER OG NORMALISERING

PRÆSENTATION AF ER-DIAGRAMMER OG NORMALISERING PRÆSENTATION AF ER-DIAGRAMMER OG NORMALISERING KIRSTINE ROSENBECK GØEG Tema Titel Materiale 1 IS i sundhedssektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al. 2 Registrering af patientdata Berg. Kap. 2 Waiting

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database Databaseteori 19. Databaser Fra længe før EDB alderen har man haft arkiver med viden: lande har haft folkeregistre med oplysninger om landet borgere, firmaer har haft oplysninger om kunder og salg, man

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012, skoleår 2011/12 Institution Roskilde Handelsskole, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Tema Titel Materiale 1 IS i sundheds-sektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al.

Tema Titel Materiale 1 IS i sundheds-sektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al. Tema Titel Materiale 1 IS i sundheds-sektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al. 2 Registrering af patientdata Berg. Kap. 2 Waiting for Godot. 3 Relations-databaser Silberschatz Kap 1 (1.1-1.6) 4

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Databasesystemer, forår 2006 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 16. februar 2006. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2006 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 16. februar 2006. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2006 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 16. februar 2006 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvorfor og hvordan? Business rules

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Brugergrænseflader i VSU

Brugergrænseflader i VSU 28-10-09 Side 1/5 Brugergrænseflader i Dette notat giver et praktisk eksempel på, hvordan brugergrænsefladen kan håndteres i. Notatet er en konsekvens af en lidt overfladisk beskrivelse i [B&D00] samt

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Skærmbillede tilpasning.

Skærmbillede tilpasning. Skærmbillede tilpasning. Bemærk: De skærmbilleder, der vises i denne vejledning, kan være forskellige i forhold til dine, da indholdet af felter, faner og knapper er afhængig af de tildelte rettigheder

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Tilføj observation Trin for trin

Tilføj observation Trin for trin FakeBase dokumentation Tilføj observation Trin for trin Rev. 1.03 25. januar 2006 / MA Tilføj observation Trin for trin Før du går i gang Denne vejledning vil vise dig, hvordan du tilføjer et objekt til

Læs mere

CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Svinetællingen

Vejledning til online blanketten Svinetællingen Vejledning til online blanketten Svinetællingen Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende

Læs mere

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP)

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word er et fantastisk program til tekstbehandling og nærmest en de facto standard i verden for den slags. Igennem en række øvelser (og mange timer foran skærmen)

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Excel sortering-filtrering

Excel sortering-filtrering Adresseliste - Sortering Når du bruger Excel til at håndtere mængder af data, vil du ofte få brug for at sortere disse data. En sortering kan hjælpe dig til at finde bestemte data. Det er nemmere at finde

Læs mere

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer 6. semester sundhedsteknologi Skriftlig eksamen i kurset Informationssystemer Der er 3 timer til at besvare opgaven. Alle hjælpemidler er tilladte. Skriv kort og præcist. Referer gerne til kursuslitteraturen.

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1 Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1. Stik til strømforsyning. 2. Tænd/sluk knap. På computeren skal du åbne programmet på normal vis, programmet starter ikke automatisk, selvom du tilslutter

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree

Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree Login og få nye funktioner til rådighed Hvis du tidligere har haft et login til FamilySearch (http://familysearch.org), kan du umiddelbart tage de nye funktioner

Læs mere