Smagsprøve. Databasedesign med Access 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smagsprøve. Databasedesign med Access 2000"

Transkript

1

2 Smagsprøve Databasedesign med Access 2000 Helle Frederiksen ISBN: Link: Indholdsfortegnelse, forord og første kapitel Copyright IDG Forlag IDG Forlag Carl Jacobsens Vej Valby Telefon: Fax:

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Del I: Overblik...5 Databasebegreber... 5 Systemudviklingsbegreber... 5 Introduktion til Access Præsentation af case Centrale databasebegreber... 6 Administrative edb-systemer... 6 Standardsystem... 6 Database... 6 Relationsdatabase Systemudvikling hvad er det? Krav til systemet Brugerindflydelse Analyse af systemet Grundlæggende om Access Hovedelementerne Guider Databaseguiden Brugernes grænseflade Udviklerens grænseflade Tabeller Relationer Forespørgsler SQL-forespørgsler Formularer Rapporter Menusystemet Hæftets case et bibliotekssystem Del II: Analyse...36 Funktionsanalyse Dataanalyse Funktions- og dataanalyse Objektorienteret analyse Hvad skal man vælge? Struktureret Analyse Dataflowdiagrammet Kontekstdiagram Dataordbog Oversigtsdiagram Niveau Procesbeskrivelser Analyseresultat Dataanalyse Entitets-/relations-modellering E/R-diagram Kardinalitet E/R-diagram for Tegneseriesystemet Fra entitet til tabel Fra relation til tabel Normalisering Del III. Konstruktion...64 Hvad skal du bruge? Konstruktion af tabeller Låner By SerieAlbum og Serie Konstruktion af relationer Vælg tabeller ud Byg datamodellen op Definer relationer Udstedelse af lånerkort Proces 1, Udstedelse af lånerkort Skærmbilledet Indtast Låner Rapport til udskrivning af lånerkort Registrering af nye titler Proces 3, Registrering af ny titel Strategi Indtast EnkeltUdgivelse Skærmbillede til periodiske udgivelser Overordnet skærmbillede Udlånsadministration Registrering af udlån Registrering af afleveringer Udskrivning af rykkere Opsummering Menusystem Stikordsregister

4 Indledning Access er en repræsentant for de moderne relationsdatabasesystemer. Med et værktøj som dette kan du lynhurtigt fremstille velvoksne administrative edb-systemer med flotte brugergrænseflader menuer, skærmbilleder og muligheder for udskrivning af rapporter og alt sammen kan du lave ved hjælp af lettilgængelige værktøjer, som skåner dig for nærkontakt med programmering og rå data. Der findes megen anden litteratur, som beskriver Access s fortræffeligheder, og som netop sætter dig i stand til at producere fancy systemer på ingen tid. Det svage punkt i den meget hurtige tilgang til systemudvikling du tilbydes med programmer som Access og i meget af den litteratur, der følger i kølvandet er imidlertid at for hurtig udvikling kan komme til at betyde mangelfuld planlægning. Analysemetoder Et edb-system, som ikke er gennemtænkt, vil næppe leve op til forventningerne. Systemudvikling er ikke en af de discipliner, der lægger op til ad hoc-løsninger ved skærmen, efterhånden som man kommer i tanke om behovene. Dårlige edb-systemer er netop karakteriseret ved mange hovsaløsninger. Systemets kvalitet bliver højere, hvis behovene analyseres nøje før systemet konstrueres. Der findes metoder til denne analyse, og hæftets første målsætning er at præsentere dig for disse metoder. Ligeledes skal den database, edb-systemet hviler på, designes hensigtsmæssigt. Springer du let og elegant over selve databasedesignet, risikerer du at få en upålidelig database, som fylder for meget og som er vanskelig at vedligeholde. Hæftets anden målsætning er at præsentere dig for metoder, du kan anvende for at opnå en veldesignet relationsdatabase. Access Først som det tredje og sidste formål kommer selve arbejdet med Access. Hæftet beskriver hvordan du kommer fra din analyse til et velkonstrueret system. Hæftet er bygget over en case. Det er denne case, der analyseres, designes og opbygges, så du ender op med et færdigt kørende system. Opbygning Hæftet er delt op i tre dele: Første del giver dig overblik over den sammenhæng databasedesign optræder i. Du introduceres til de vigtigste begreber omkring databaser og systemudvikling, du får en introduktion til Access 2000, og endelig præsenteres du for hæftets case. Hæftets anden del præsenterer de metoder man anvender inden for systemudvikling og databasedesign. Metodevalg inden for disse områder diskuteres, og udvalgte metoder Struktureret Analyse kombineret med Entitets/Relationsmodellering gennemgås. Hæftets case udsættes for metoderne og en samlet analyse af systemet gennemføres trin for trin. Hæftets tredje del er viet til konstruktion af case-systemet ved hjælp af Access Udgangspunktet er analysen af casen fra hæftets anden del og resultatet er et kørende system med brugergrænseflade. Hæftet indeholder undervejs mange opgaver, som fungerer som et vigtigt supplement til gennemgangene. En del af analyse og konstruktion af systemet ligger desuden i opgaverne der er ikke plads i hæftet til at gennemgå alle aspekter. 4

5 Del I: Overblik Hæftets første del skal give dig et overblik over hele det problemområde, du nu skal til at beskæftige dig med. Databasebegreber Du skal i gang med at arbejde med databaser, og derfor lægger jeg ud med et kapitel, kapitel 1, Centrale databasebegreber, som handler om, hvad databaser er, og hvori du får en gennemgang af nogle af alle de mange udtryk, der følger med, når man snakker om databaser og den sammenhæng databaser optræder i. Vi ser på, hvad en relationsdatabase er, og hvad den består af, og vi ser på de principielle problemer, der er forbundet med at designe disse databaser. Systemudviklingsbegreber Databasedesign står aldrig alene når man har brug for en database, er det altid i sammenhæng med udviklingen af et edb-system, der kan arbejde med databasen. Kapitel 2, Systemudvikling hvad er det?, giver en hurtig gennemgang af, hvad systemudviklingsprocessen består af (altså ud over at handle om at konstruere selve databasen). Vi kommer ind på, hvordan et systemudviklingsprojekt opdeles i faser, og hvilke problemer man uvægerligt vil løbe ind i, når man som systemudvikler skal skabe et system, som skal fungere i en bestemt sammenhæng med en bestemt brugergruppe. Introduktion til Access 2000 I hæftet her skal du også lære praktisk databasedesign og -konstruktion ved hjælp af et bestemt værktøj, nemlig Access I kapitel 3, Grundlæggende om Access, får du en gennemgang af værktøjet. Med udgangspunkt i et konkret system ser vi på alle de mange ingredienser i systemet, som du får brug for at arbejde aktivt med i hæftets sidste del, når case-systemet skal konstrueres. Introduktionen til Access vil også give dig en mere konkret fornemmelse af de databasebegreber, der blev introduceret i kapitel 1. Kapitel 3 indeholder også en introduktion til det søgesprog, SQL, der anvendes i Access. SQL anvendes også i mange andre databasesystemer. Præsentation af case Endelig indeholder denne del af hæftet en introduktion til hæftets case. Det sker i kapitel 4, Hæftets case et bibliotekssystem. Hæftets case er et system til et tegneseriebibliotek, hvor udlån skal administreres. 5

6 1. Centrale databasebegreber Hæftet her handler om, hvordan man udvikler edb-systemer ved hjælp af et relationsdatabasesystem. Men det er ikke et hvilket som helst edb-system, som opbygges ved hjælp af databasesystemer for eksempel vil man bruge helt andre værktøjer til udvikling af systemer som for eksempel regnearksprogrammer eller computerspil. Administrative edb-systemer De systemer, der her er tale om, kaldes også for administrative edb-systemer. Det er nemlig edbsystemer, der bruges til at administrere og holde styr på et eller andet. Det kan være alt mellem himmel og jord. Det kan være et edb-system på en skole, som skal bruges til at holde styr på de karakterer, elever i forskellige klasser får af forskellige lærere, så der kan udskrives terminskarakterer. Det kunne også være et system, som kan bruges når man vil søge i en samling musikcd er efter en bestemt plade, kunstner, gruppe etc. Eller det kunne være et reservationssystem for billetter biografbilletter, flybilletter eller koncertbilletter. Det kan også være et system, som holder styr på et firmas indkomne ordrer, og sørger for udskrift af faktura til kunden, når en ordre er ekspederet. Fælles for systemerne er, at de skal holde styr på mange ting hvad enten disse ting nu er skoleelever, flyafgange eller varebestillinger. Standardsystem Administrative edb-systemer anvendes mange steder i erhvervslivet. For eksempel er systemer som det sidst omtalte ordresystemet et system, som skal bruges i næsten alle virksomheder. Systemer, som anvendes mange steder, vil ofte blive udviklet som standardsystemer. Et standardsystem er et administrativt edb-system, som kan bruges af mange forskellige virksomheder. Det er et system, som nogen har udviklet og nu udbyder til salg. Disse nogen har fået øje på, at der fandtes et generelt behov og dermed et marked for et system, som kan købes fikst og færdigt og som opfylder dette behov. Står man altså og skal bruge et edb-system af en type, som er meget udbredt, kan man derfor være heldig og slippe for besværet og i stedet købe et standardsystem. Eksisterer der et standardsystem, som opfylder ens behov, vil det næsten altid være en stor fordel at vælge dette. Det er tidskrævende og dermed kostbart at udvikle edb-systemer, og med standardsystemer er man mange om at betale regningen også selv om sælgeren tager en ordentlig luns af kagen. Det betyder, at standardsystemer (som regel da) vil være af en højere kvalitet end det man selv kan lave der er simpelthen flere ressourcer til at gennemarbejde systemet, og for eksempel sørge for at det er helt fejlfrit. Er man klog, skal man derfor holde sig til standardsystemer, når man kan slippe af sted med det, og begrænse sig til systemudvikling, når det drejer sig om systemer, som netop ikke fås som hyldevarer. Database Et edb-system, som skal administrere og holde styr på en masse ting, må nødvendigvis gemme, hente og opdatere en masse informationer eller data. I ordresystemet er disse data oplysninger om kunder, ordrer, varer og priser for eksempel, der skal holdes styr på. I flybilletsystemet er det blandt andet billetreservationer og flyafgange der skal gemmes data om. Edb-systemet benytter sig af en database til at holde styr på alle oplysningerne. En database er et sted på computeren, hvor ensartede data omkring et eller andet emne eller problemfelt gemmes på en måde, så man kan søge i dem, og så de kan ændres, slettes og udvides efter behov. 6

7 1. Centrale databasebegreber Relationsdatabase Databaser kan være opbygget på mange forskellige måder; men i øjeblikket er de fleste databaser af typen relationsdatabaser. En relationsdatabase er en database, hvor data er organiseret i tabeller over systemets ting eller enheder, og hvor der imellem disse tabeller er relationer. I den særlige terminologi, der anvendes, når man taler om databaser, bruges begrebet entiteter om systemets enheder. Eksempler på entiteter er elever, lærere og fag i et skoleadministrationssystem og varer og leverandører i et lagerstyringssystem. Tabel En tabel kender du mange andre steder fra for eksempel fra et regneark. Den er organiseret i nogle rækker og søjler. Når vi taler databaser, kaldes en række i tabellen for en post, og en kolonne kaldes et felt. En database, som indgår i et lønsystem, kan for eksempel have en medarbejdertabel, som ser sådan ud: Cpr Fornavn Efternavn Hanne Frandsen Børge Andersen Henrik Hansen Figur 1.1. En simpel tabel over medarbejdere. Hver medarbejder har en post (række) i tabellen. For hver medarbejder har tabellen en række ensartede oplysninger en post repræsenterer en medarbejder. Et felt er en bestemt oplysning, som gemmes om alle medarbejdere, for eksempel feltet Efternavn, som bruges til at gemme medarbejdernes efternavne! Medarbejdere er en entitet altså en vigtig enhed i en database, som bruges af for eksempel et lønsystem. Men hvad mener man med at der er relationer mellem tabellerne? For at se behovet for relationer skal du præsenteres for et par klassiske databaseproblemer: Forestil dig, at medarbejderne i lønsystemet ovenfor har en timeløn og en arbejdstid, der afhænger af hvilken afdeling de arbejder i. Lønnen vil de fleste steder være individuel; men forestil dig, at det er sådan. En nærliggende måde at registrere disse oplysninger på er da, at du udvider medarbejdertabellen med nogle felter, som indeholder disse oplysninger. Resultatet kunne for eksempel være som i figur 1.2. Redundans Men tabellen i figur 1.2 er meget problematisk. Forestil dig at tabellen rummer et stort antal medarbejdere fordelt på en række afdelinger den vil da indeholde mange gentagelser. Medarbejdere i samme afdeling har jo samme timeløn og samme arbejdstid. Gentagelser i en database kaldes redundans. Redundans er et stort problem af flere forskellige grunde: For det første koster det plads på harddisken. Nu er harddiske efterhånden kommet ned på et overkommeligt prisleje men med store databaser betyder det noget. Cpr Fornavn Efternavn Afdeling Timeløn Arbejdstid Hanne Frandsen Børge Andersen Henrik Hansen ,5 Figur 1.2. Tabellen er udvidet med tre felter, så informationer om timeløn og arbejdstid også er kommet med. 7

8 Del I: Overblik Et andet problem er, at det bliver mere tidskrævende at søge i basen simpelthen fordi det tager længere tid at søge i en stor base end i en lille. Der er også andet, der er besværligt: Når en ny medarbejder skal tilføjes til basen, skal man samtidig indtaste værdier for timeløn og arbejdstid for den pågældendes afdeling, selv om disse informationer allerede forekommer til hudløshed i databasen. Inkonsistens Men især er det meget omstændeligt at ændre noget i en database med udpræget redundans. Ændres timelønnen for eksempel for afdeling C ja, så skal denne værdi ændres hos samtlige medarbejdere i afdeling C. Og er man ikke omhyggelig med opdateringer af databasen, risikerer man at værdien ikke bliver ændret alle steder. Herved opstår der et alvorligt problem, for det bliver umuligt at afgøre, hvilken værdi for timelønnen der er rigtig. Begrebet for denne upålidelighed i en database er inkonsistens. Poster med forskellig længde Et tredje problem i at ville gemme alle sine data i en enkelt tabel er, at posterne ofte vil få forskellig længde. Forestil dig for eksempel en musikdatabase, hvor der skal holdes styr på musikgrupper og gruppemedlemmer. Her vil antallet af gruppemedlemmer ikke være givet på forhånd man kan forestille sig alt mellem 1 og 10 (og måske ville 20 eller 30 være en mere passende grænse?). Posterne kan komme til at se ud som i figur 1. 3 (nederst på siden). Som det fremgår af denne figur, har tabellens poster forskellige længder, og kun når antallet af gruppemedlemmer en sjælden gang er oppe på 10, udnyttes pladsen i tabellen fuldt ud. Og før eller siden støder man på en gruppe, som har mere end 10 gruppemedlemmer, og hvad så? Hertil kommer, at musikere har det med at indgå i nye grupper og her vil musikerens navn blive gentaget i basen, og der opstår dermed en vis redundans. I eksemplet her indgår musikerne Sven Svin og Søren Sund hver i to forskellige grupper. Problemet kan løses ved at give hver gruppe flere poster, nemlig én for hvert gruppemedlem. Løsningsforslaget ser du her: Gruppenavn Fornavn Efternavn The Group Sven Svin The Group Søren Sund The Group Line Lang The Group Lone List Banden Kaj Kvist Banden Søren Sund Banden Louise Last Kinky Brothers Sven Svin Kinky Brothers Sune Sand Figur 1.4. Mulig løsning på problemet med poster af forskellig længde. Posterne har nu ens længde. Prisen er dog mere redundans i tabellen. Gruppenavnet (og i en virkelig database kunne man forestille sig, at der blev gemt flere oplysninger om gruppen i databasen end blot navnet) gentages nu. Gruppenavn Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 The Group Sven Svin Søren Sund Line Lang Lone List Banden Kaj Kvist Søren Sund Louise Last Kinky Brothers Sven Svin Sune Sand Figur 1.3. Tabellen over musikgrupper og gruppemedlemmer har poster, hvis længde afhænger af antallet af gruppemedlemmer. 8

9 1. Centrale databasebegreber Redundansen fra før gentagelse af en musikers navn, når vedkommende indgår i flere grupper, er heller ikke forsvundet. Endelig kunne man forestille sig en løsning, som går ud på at lave en tabel med et felt, Gruppemedlemmer, for hver gruppe, hvor samtlige gruppemedlemmers navne indgår. Der kan for eksempel som her være komma imellem navnene for at adskille dem: Gruppe Gruppemedlemmer The Group Sven Svin, Søren Sund, Line Lang, Lone List Banden Kaj Kvist, Søren Sund, Louise Last Kinky Brothers Sven Svin, Sune Sand Figur 1.5: Nyt forsøg på at gøre posterne lige lange. Men også her har vi knap løst ét problem, før et par nye dukker op. Problemet med at have gruppemedlemmerne smækket sammen i et enkelt tekstfelt er, at det bliver betydelig vanskeligere at søge på gruppemedlemsnavne i basen. Når man arbejder med store mængder data, vil man desuden ofte have behov for at kunne sortere dem navne vil man for eksempel tit få brug for at kunne ordne alfabetisk. Men hvordan skal man kunne ordne denne tabel alfabetisk efter gruppemedlemmer, når et gruppemed- lem ikke har sit eget felt? Hertil kommer, at der igen vil være en (godt nok begrænset, men alligevel!) redundans i de tilfælde, hvor et gruppemedlem spiller i flere forskellige grupper. Relationer Det er for at komme disse problemer til livs, at relationsdatabaser er opbygget som de er. Princippet i relationsdatabaser er, at de enkelte data i basen så vidt muligt kun optræder en gang, og det opnår man ved at oprette særskilte tabeller til alle systemets entiteter. I lønsystem-eksemplet fra figur 1.2 (se side 7), skal du således oprette to tabeller: en for entiteten medarbejdere og en for entiteten afdelinger. I Afdelingstabellen skal der blot være en enkelt post pr. afdeling og på den måde undgår du at skulle gentage afdelingsoplysningerne. Hvis tabellen fra figur 1.2 bare splittes op i to tabeller, vil der imidlertid gå information tabt: nemlig informationen om, hvilken afdeling en medarbejder arbejder i (og implicit: hvilken arbejdstid og timeløn vedkommende derfor har). Det er netop her, at begrebet relation kommer ind i billedet. Relationen består i en henvisning eller reference mellem tabellerne. I eksemplet her er relationen konstrueret ved feltet Afdeling i Medarbejdertabellen, som refererer til feltet Afdeling i Afdelingstabellen: Cpr Fornavn Efternavn Afdeling Hanne Frandsen Børge Andersen Henrik Hansen Peter Poulsen Sofie Hansen 3 Medarbejdertabel Afdeling Timeløn Arbejdstid ,5 Afdelingstabel Figur 1.6. Tabellen fra figur 1.2 opdeles i to: en Medarbejdertabel og en Afdelingstabel. Feltet Afdeling i Medarbejdertabellen refererer til feltet Afdeling i Afdelingstabellen. En relation mellem to tabeller er simpelthen en henvisning (du kan også kalde det en link) som knytter to tabeller sammen. Ved hjælp af henvisningen i Medarbejdertabellen kan man slå op i Afdelingstabellen og finde ud af, hvilken arbejdstid og timeløn en given medarbejder har. Her er ingen redundans. 9

10 Del I: Overblik I eksemplet med musikgrupperne og gruppemedlemmerne (se figur 1.3 side 8) er opdelingen noget vanskeligere: Entiteterne i eksemplet er klare nok, der skal naturligvis være en Gruppetabel og en Musikertabel. Men relationen mellem de to tabeller er ikke lige så nem at indføre som i forrige eksempel. Indføres et felt i Musikertabellen, som kan referere til den gruppe, musikeren er medlem af, ja, så opstår der et problem, når den pågældende musiker er medlem af flere grupper. Og ideen med blot at indføje flere felter til at referere til musikerens forskellige grupper ja, det vil være at bede om at få problemet med poster af forskellig længde igen. Løsningen er at opsplitte tabellen i tre: en Gruppetabel, en Musikertabel og desuden en relationstabel, som kunne hedde Gruppemedlemskab. Gruppemedlemskabstabellen kommer til at binde de to andre tabeller sammen ved at referere til de numre, der nu er indført for grupper og musikere. Se resultatet i figur 1.7. Nøglefelter Feltet Afdeling i Afdelingstabellen er et entydigt nummer, som hver afdeling har. At det er entydigt betyder, at hvert nummer kun forekommer en gang. Et sådant felt kaldes et nøglefelt. Feltet Afdeling i Medarbejdertabellen, som indeholder referencen til nøglefeltet i Afdelingstabellen, kaldes en lånenøgle (I Access kaldes det for en fremmednøgle). Medarbejdertabellen indeholder også et nøglefelt det er feltet Cpr. Alle medarbejdere har forskellige cpr-numre. I eksemplet med grupper og gruppemedlemmer er feltet Gruppenummer i Gruppetabellen og Musikernummer i Musikertabellen nøglefelter. Derimod er felterne Gruppenummer og Musikernummer i Gruppemedlemskabstabellen begge lånenøgler. For Gruppe- og Musikertabellens vedkommende er nøglefelterne her indføjet, fordi der kan forekomme grupper med samme navne og mere sandsynligt musikere med samme navne. Gruppe- Gruppe_ nummer navn 1 The Group 2 Banden 3 Kinky Brothers Gruppe- Musikernummer nummer Musiker- Fornavn Efternavn nummer 1 Svend Svin 2 Søren Sund 3 Line Lang 4 Lone List 5 Kaj Kvist 6 Loise Last 7 Sune Sand Gruppetabel Gruppemedlemskab Musikertabel Figur 1.7. De tre tabeller for musikgrupper og medlemmer af grupper. Læg mærke til, at posterne i Gruppetabellen og i Musikertabellen nu nummereres fortløbende. Når der refereres fra en tabel til en anden, er det nødvendigt at referere entydigt. Havde der i løneksemplet været flere afdelinger med samme numre, ville det ikke være muligt at slå op i tabellen efter arbejdstid og timeløn for en medarbejder for var det den ene eller den anden afdeling 2 s værdier, der skulle bruges? 10

11 1. Centrale databasebegreber Når mennesker kan finde ud af, ved hjælp af en sådan reference, at slå op i en tabel og finde relaterede felter til en post, så kan en computer også den er oven i købet særlig velegnet til netop sådanne mekaniske arbejdsopgaver. Relationsdatabasesystemet indeholder netop mange faciliteter til at opbygge og søge i sådanne systemer af relaterede tabeller. Databasedesign Omkostningen ved at splitte databasen op i mange små tabeller er, at det bliver mere besværligt at arbejde med den. Hver gang du skal have fat i en samling oplysninger, skal de sammenstykkes fra mange relaterede tabeller, og det betyder at du som databaseudvikler skal have styr på, hvordan du får databasesystemet til at slå op i de rigtige tabeller. Det er derfor vigtigt at være meget omhyggelig med opdelingen af databasen i tabeller, så man undgår redundans- og inkonsistens-problemer, og så man alligevel kan sammenstykke de informationer man har brug for fra basen. Arbejdet med at opsplitte databasen i relaterede tabeller kaldes databasedesign. Del II, kapitel 6 (side 51) handler om databasedesign og de metoder man kan anvende. Opgaver Opgave 1. Deltag i Database-quizzen og svar på følgende spørgsmål: Hvad er en database? Hvad er redundans i en database? Hvad er inkonsistens i en database? Hvad er en relationsdatabase? Hvad er en databasetabel? Hvad er en post (når vi taler om databaser)? Hvad er et felt i en databasetabel? Hvad er en relation mellem databasetabeller? Hvad er et nøglefelt? Hvad er en lånenøgle? Hvad er en entitet? Opgave 2. Hvorfor vil man undgå redundans i databaser, og hvad kan man gøre for at undgå det? Opgave 3. Hvorfor er det ikke så smart, at posterne i en database har forskellig længde? Opgave 4. Forestil dig en database til registrering af videofilm og forestil dig, at databasen skal bruges i en videobutik, hvor kunderne skal kunne søge efter bestemte film. Hvilke entiteter mener du systemet skal operere med? Opgave 5. Forestil dig en database til registrering af, hvilke klasser en flok skoleelever går i. Hvilke tabeller vil du foreslå? Opgave 6. Forestil dig et firma, hvor arbejdet er organiseret i projekter. I hvert projekt deltager et vilkårligt antal medarbejdere; den enkelte medarbejder kan deltage i flere projekter. Og forestil dig så en database, som skal bruges til at registrere, hvilke medarbejdere der deltager i hvilke projekter. Hvilke tabeller vil du foreslå? 11

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte Jørgen Koch Access 2002 2002 for alle Opgavehæfte Access 2002 for alle 1. udgave 2002 Copyright 2002 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Frantz Pedersen DTP: Jørgen Koch Skriv til

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database Databaseteori 19. Databaser Fra længe før EDB alderen har man haft arkiver med viden: lande har haft folkeregistre med oplysninger om landet borgere, firmaer har haft oplysninger om kunder og salg, man

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Databaser Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954 Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Fagligt indhold Link til faget på mars.tekkom.dk Link til faget på iu.amukurs.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012, skoleår 2011/12 Institution Roskilde Handelsskole, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012, skoleår 2011/12 Institution Roskilde Handeslskole, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Informationsteknologi

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

ipad let øvede, modul 10

ipad let øvede, modul 10 12052014AS ipad for let øvede modul 10 Underholdning på ipad TV og Podcasting Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Data Discount Erhverv A/S

Data Discount Erhverv A/S REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder:

Læs mere

Opgaver til modul 6 PowerPoint 97

Opgaver til modul 6 PowerPoint 97 Opgaver til modul 6 PowerPoint 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, som du kan løse ved hjælp af Microsoft Powerpoint 97. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver, som du

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT niveau B Helle Strøm

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af nye turneringer, som ikke findes i biblioteket i Pairsscorer.

Vejledning til oprettelse af nye turneringer, som ikke findes i biblioteket i Pairsscorer. Vejledning til oprettelse af nye turneringer, som ikke findes i biblioteket i Pairsscorer. I Pairsscorer (PS) findes et bibliotek over turneringstyper, som er gængse og som let kan hentes til brug i en

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere