Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009

2 Respondenterne 727 musikforlagsmedlemmer pr. 31/ musikforlag KODA-indtjening i 2008 = aktive forlag 193 aktive musikforlag har mailadresse registreret hos KODA = deltagere i undersøgelsen Spørgeskemaet sendt den 5. februar 2009 som link i en mail Deadline for besvarelse var 16. februar 2009 Påmindelse 5 dage før svarfristens udløb og igen på den sidste dag 50 besvarelser af spørgeskemaet Svarprocent 26%

3 Respondenterne Medlem af KODA Stikprøven Respondenterne Under 1 år år år 37 19% 4 8% Mere end 10 år % 37 74% I alt De to grupper ( de gamle og de lidt yngre ) er henholdsvis over- og underrepræsenteret i undersøgelsen

4 Respondenterne Der er en større del af respondenterne som er medlem af DMFF end det er tilfældet for alle i stikprøven Medlem af DMFF Stikprøven Respondenterne Ja 9% 14% Nej 91% 86%

5 Respondenterne Der er i undersøgelsen en overrepræsentation af musikforlag med indtjening over kr. og en underrepræsentation af musikforlag med indtjening mellem 1 kr kr. Indtjening (kr. i Stikprøven Respondenterne 2008) % 20% % 10% % 8% % 22% % 10% % 10% Mere end % 20%

6 Respondenterne 56% musikforlag har aftaler med 2-15 ophavsmænd 44% musikforlag er selv ophavsmand på de fleste af de værker forlaget har aftale med. 94% musikforlag svarer at 1-5 personer arbejder på forlaget 73% musikforlag har én og 23% musikforlag har to medarbejdere beskæftiget med opgaver i nær relation til KODA 50% musikforlag driver både musikforlag og pladeselskab 59% har adresse i Storkøbenhavn, 24% i Jylland, 18% på Sjælland (uden for Storkøbenhavn) og øvrige øer, 4% på Grønland, Færøerne eller udlandet

7 Tilfredshed Tilfredshed generelt: 96% er tilfredse eller meget tilfredse med KODA og det arbejde KODA udfører. Til sammenligning gjaldt det for 93% af autorerne i medlemsundersøgelsen Tilfreds; 52% Utilfreds; 2% Ved ikke; 4% Meget tilfreds; 42%

8 Kontakt med KODA På hvilken måde har du primært kontakt med KODAs medarbejdere? 56% musikforlag: primært kontakt pr. mail 34% musikforlag: primært kontakt pr. telefon Kommentarerne indikerer, at det ofte er lige dele mail- og telefonisk kontakt. De generelle kommentarer til kontakten med KODA er meget positive, fx Meget fin service når man ringer og.. Jeg føler at KODA er et godt sted at henvende sig med spørgsmål.

9 Kontakt med KODA Hvad omhandler kontakten, og hvor tilfreds er du med den service du får af KODAs medarbejdere i den forbindelse? 90% 100% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 10% Aldrig Sjældent Jævnligt Anmeldelse af værker Levering af værklister Koncertrapportering Udbetaling/afregning for danske fremførelser Udbetaling/afregning for udenlandske fremførelser Behandling af reklamationer Forespørgsler vedrørende værker etc. Andre forhold Kontakten med KODA omhandler hyppigst anmeldelse af værker, udbetaling/afregning samt forespørgsler vedrørende værker etc.

10 Tilfredshed med service Gennemgående en høj grad af tilfredshed med den service der ydes i forbindelse med kontakten 96% svarer tilfreds eller meget tilfreds med den service der ydes i forbindelse med anmeldelse af værker - tilsyneladende også den ydelse som flest har kendskab til; kun 2% har svaret ved ikke. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anmeldelse af værker Levering af værklister Koncertrapportering Udbetaling/afregning for danske fremførelser Udbetaling/afregning for udenlandske fremførelser Behandling af reklamationer Forespørgsler vedrørende værker etc. Andre forhold Ved ikke Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Et par kritiske kommentarer om fejl/usikkerheder i afregningen, efterfølgende reklamationer som er svære at trænge igennem med, samt mangelfuld og langsommelig afregning for fremførelser i udlandet

11 Anmeldelse af værker eanmeld er det mest benyttede værktøj til anmeldelse af værker 77% er tilfredse eller meget tilfredse med eanmeld. På hvilken måde anmelder du værker til KODA, og hvor tilfreds er du med den metode? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ved ikke Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds eanmeld i Mit KODA Værkanmeldelsesblanketter CWR2 Masseanmeldelse i excel Cisacformat

12 Anmeldelse af værker Ønsker til værkanmeldelse: eanmeld Skæve fordelinger er besværligt Mulighed for at afgive flere informationer om fordelingsnøgler uden for original territoriet og øvrige kontraktlige bestemmelser i forhold til subforlag Mulighed for at skrive agreementnummer Mulighed for at anmelde flere sange med de samme komponister på een gang Mulighed for at huske ophavsmænd og splits CWR2 Vi kunne godt ønske at systemet blev en smule mindre "følsomt", så visse rejections fx resulterede i oprettelse af et status-4 værk, som så kunne opsamle indtægter indtil en korrigeret anmeldelse gik igennem.

13 Mit KODA Tilfredshed 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ved ikke Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds "Alle musikværker" "Egne musikværker" "KODA afregning" "Fuldmagt medl." "ekoda-liste" "CUE-sheets" "eanmeld" "Min profil"

14 Mit KODA Kommentarer: Alle musikværker : Ville være rart med søgning på komponistnavn og dermed få samlet oversigt over værker registreret under ophavsmanden Egne musikværker : Det er for svært at søge og bevæge sig rundt mellem værkerne. Opdateringen kunne godt være hurtigere KODAafregning : Generelt utilfreds med udlandsafregningens informationsindhold DK-afregningen er mangelfuld for bio-afregning Ville være rart med søgning på sangskriver mhp at få samlet oversigt over indtjening på de enkelte værker Kan ikke vise/udskrive konto-udtogene så de passer med en afregning Fuldmagt medlem : Besværlig fordi hver afregning skal åbnes for sig Cue sheets : Savner adgang fra værk til film eanmeld : Fungerer udmærket, måske smart hvis man kunne anmelde flere sange med samme komponister på én gang

15 Ønsker til data Ønsker til de data KODA tilbyder: Værklister at kunne lave vilkårlige udtræk af sine værkregistreringer i 2-3 filformater Afregningsoplysninger Større fleksibilitet i den måde man ser opgørelserne på Behov for udprintning til arkiv Bio og tv-afregninger bør sorteres efter film-/udsendelsestitel Udlandsafregninger skal indeholde oplysninger om typen af opførelse Udlandsafregninger skal kunne sammenstilles alle afregninger for en ophavsmand Mere detaljerede oplysninger for udlandsafregninger Andet Vil gerne kunne søge på kunstnere i databasen Vil gerne udfylde flere publishers i Masseanmeld-Excel ligesom composer

16 Hjemmeside Hvor ofte besøger du KODAs hjemmeside? Sjældnere; 36% Aldrig; 2% Dagligt; 4% Ugentligt; 22% Et par gange om måneden; 36% Hvor tilfreds er du med indhold og layout på KODAs hjemmeside? Kommentarer: Fantastisk godt indrettet i forhold til potentielle kunder Mangler fyldestgørende information om udlandsforhold Online ansøgningsskemaer til legater m.v. ville være smart Utilfreds; 6% Ved ikke; 8% Tilfreds; 73% Meget tilfreds; 12%

17 Hjemmeside Hvor interesseret vil du være i følgende nye funktioner på KODAs hjemmeside?: Mulighed for at lytte til KODAmedlemmers musik: 8% 14% 33% 45% Ved ikke Ikke interesseret Interesseret Debatforum 2% 39% 51% Meget interesseret 8% Gerne en fælles database med 30 sekunders musikeksempler af al indspillet musik fra alle medlemmer med tilhørende metadata Link til international database med alle værkers registrering internationalt

18 Hjemmeside Hvilke af følgende tilbud på KODAs hjemmeside har du mest brug for? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aldrig Sjældent Jævnligt Nyheder/nyhedsbre v Medlemshåndbog for forlag Information om kurser og andre medlemsaktiviteter Information om udbetaling og afregning Information om KODAs fordelingsregler

19 Komponistvejviser og nyhedsbrev Nogen men ikke overvældende interesse Giver mulighed for at spotte nye talenter, og finde kontaktoplysninger Vil vejviseren have interesse for forlaget, og i så fald på hvilken måde? Ved ikke; 26% Ja; 36% Måske; 18% Nej; 20% Elektronisk nyhedsbrev 70% musikforlag interesserede i nyhedsbrev specielt for forlag 66% musikforlag interesserede i nuværende generelle nyhedsbrev (20% vedikke r tyder på manglende kendskab til det nuværende)

20 KODA/DK KODA s medlemsblad har mange læsere blandt forlæggerne; 64% læser det hele/næsten det hele eller omkring halvdelen. Det er hele 20% mere end blandt autorerne 24% bladrer igennem/læser udvalgte artikler. Det gør til gengæld hele 49% af autorerne 6% hverken læser eller ser i bladet. Det gælder kun for 2% af autorerne Der er 6% både blandt forlæggere og autorer som kun kigger overskrifter

21 KODA/DK KODA s medlemsblad Jeg foretrækker elektroniske nyhedsbreve fremfor bladet KODA/DK For min skyld kunne bladet godt have færre sider For min skyld kunne bladet godt udkomme flere gange end 4 Jeg synes, det vil være godt med annoncer i bladet Jeg synes, det redaktionelle indhold i bladet er godt Jeg synes, bladet har et flot layout Helt enig Enig Uenig Helt uenig Ved ikke Jeg synes, bladet er bedre end andre brancheblade Jeg bruger mere tid på bladet end på andre brancheblade 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

22 Temamøder, workshops, kurser Har forlaget behov eller interesse for at KODA arrangerer temamøder, workshops eller kurser specielt for musikforlag? Ved ikke; 14% Meget interesseret; 16% Ikke interesseret; 32% Interesseret; 38% Kunne være interessant, hvis det omhandler udenlandske forlag (rettigheder, subforlag, regler osv.) Tilfredshed med Samarbejdsforum KODA-NCB-Musikforlag.

23 Salg på nettet Salg af musik på nettet 33% musikforlag sælger musik på nettet i-tunes eller andre onlinebutikker 10% musikforlag sælger musik via forlagets hjemmeside 56% musikforlag har ikke noget med onlinesalg at gøre 69% musikforlag: salg på nettet har mindre økonomisk betydning 26% musikforlag: salg på nettet har stor økonomisk betydning 54% musikforlag: salg på nettet har mindre markedsføringsværdi 41% musikforlag: salg på nettet har stor markedsføringsværdi

24 NCB Hvor tilfreds er du med den service du får, når du kontakter NCB direkte via mail, breve, telefon?: Meget Ved ikke; 12% utilfreds; 4% Utilfreds; 6% Tilfreds; 50% Meget tilfreds; 28% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke NCB afregninger er overskuelige og nemme at søge rundt i Det kniber med indsamling for online brug graden af selvforvaltning bør være større

25 NCB NCBs hjemmeside og webservices 64% musikforlag besøger sjældent NCBs hjemmeside 12% besøger den jævnligt og 24% besøger den aldrig Flere bruger jævnligt NCB s webservices 24% distribution statement 22% Album/track search ca. 50% bruger dem aldrig! 61-73% svarer ved ikke til spørgsmålet om tilfredsheden med disse services. De øvrige svarer primært tilfreds Ganske få kommentarer til NCB s hjemmeside og webservices - en enkelt efterlyser en printfunktion i Album/track search

26 KODA s image KODAs hjemmeside er moderne og brugervenlig KODA hjælper komponister, sangskrivere og musikforlag med at tjene penge på musikken KODA er en organisation i udvikling, der følger med tiden KODA kommunikerer i et sprog alle forstår Helt enig Enig Uenig Helt uenig Ved ikke KODAs image er blevet bedre 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

27 KODA s image Kommentarer: Der sker ikke nok i forhold til piratkopiering KODA formår ikke at gøre noget ved det få ordentlige aftaler i hus, markere sig nok i debatten Forfølgelse af pirater har skadet. Skal ikke forfølges ved at lukke adgang til hjemmesider og store retssager mod brugere, men smidighed og opfindsomhed. Har oplevet stivhed i rettighedsorganisationerne, når vi som pladeselskab/forlag vil promovere kunstnere. Så skal vi betale dit og dat, og så ender det med for store udgifter, så vi dropper det oftest

28 KODA i fremtiden KODA skal spille en aktiv kulturpolitisk rolle KODA skal spille en aktiv rolle på festivaler etc. KODA skal arrangere networking eller co-writing på tværs af landegrænser KODA skal informere om markedsføring og promotion af musik Helt enig Enig Uenig Helt uenig Ved ikke KODA skal tilbyde at løse sager om uenighed om rettigheder til værker KODA skal koncentrere sig om opkrævning og afregning for brug af musik 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

29 Idéer og ønsker Idéer, ønsker vedrørende Afregning, fuldmagt og cue-sheet, værker og værkanmeldelse, eanmeld, CWR2, og andet Vil være grundlag for overvejelser i KODA Kan evt. gennemgås og drøftes / prioriteres ved kommende møde i Samarbejdsforum for KODA, NCB og musikforlag

30 Idéer og ønsker Afregning, fuldmagt og cue-sheet Søgefunktion i afregningerne, hvor man kan søge på sangskriver og få en oversigt over hvad der er tjent på de enkelte værker Mulighed for at sortere afregning efter subforlagene (er svært at få overblik når afregning er delt op på mange lande), Mulighed for at søge/sortere på film-/udsendelsestitel Bio- og TV-afregninger bør sorteres efter film-/udsendelsestitel, så man hurtigt kan kontrollere at alle værker i en bestemt film er afregnet. Udlandsafregningen er meget utilfredsstillende og mangler basale informationer om hvilken type opførelse der har fundet sted Fuldmagt: For besværligt med alle de især små udlandsafregninger, som skal åbnes hver for sig, og så mangler der summer for hele afregningen Løbende saldo

31 Idéer og ønsker Afregning, fuldmagt og cue-sheet Flere detaljer på afregning fra udlandet Vigtigt at udbetalinger er opdelt efter land og ikke bare udlandet Bio-afregning (DK) er mangelfuld Cue-sheets mangler søgemuligheder Større fleksibilitet i afregningsbilagene (se hvordan KOBALT music gør det) Kan ikke udskrive kontoudtog eller vise dem så de passer med en afregning Én afregningsfil Del udbetalingerne op pr. land så man kan se præcis hvilket territorium udbetalingerne kommer fra. Skal kunne se bilag selvom transporten er udløbet Adgang fra værk til film (nu er det vist kun fra film til værk) Behov for udprint til arkiv

32 Idéer og ønsker Værker og værkanmeldelse Mulighed for at aflevere flere informationer om fordelingsnøgler udenfor originalterritoriet og aftale grundlag med subforlaget Værklister for enkelte subforlagte kataloger Mulighed for at specificere hvor musikken bliver benyttet (hjemmesider, reklamer, film, territorier etc.) Mulighed for selv at lave udtræk af værklister fx på udvalgte ophavsmænd/artister i to-tre forskellige filformater Kunne søge på komponistnavn i Alle musikværker og få en liste over alle ophavsmandens værker Der er ikke nok oplysninger om det enkelte værk i Alle musikværker Problem med at komme tilbage til start af (værk)liste Det er for svært at søge og bevæge sig rundt mellem værkerne i Egne musikværker Skal kunne søge mere på tværs i Alle musikværker Mulighed for at skrive flere forlag på i masseanmeldelse i excel

33 Idéer og ønsker Værker og værkanmeldelse eanmeld - Skæve fordelinger er besværligt - Mulighed for at afgive flere informationer om fordelingsnøgler uden for original territoriet og øvrige kontraktlige bestemmelser i forhold til subforlag - Mulighed for at skrive agreementnummer - Mulighed for at anmelde flere sange med de samme komponister på een gang - Mulighed for at huske ophavsmænd og splits CWR2 Vi kunne godt ønske at systemet blev en smule mindre "følsomt", så visse rejections fx resulterede i oprettelse af et status-4 værk, som så kunne opsamle indtægter indtil en korrigeret anmeldelse gik igennem.

34 Idéer og ønsker Andre idéer, ønsker, forslag mm. Opdatering af fordelingsreglerne, så de afspejler måden at lave musik på i dag Følge STIMS regler så hvis alle ophavsmænd skriver under på fordelingen, så kan de fordele som de har lyst. Alt bør være html/text/pdf og ikke word-dokumenter Online ansøgningsskemaer Mailadresse og tlf-numre på udenlandske søsterselskaber Medarbejderpræsentation med mail og tlf Hurtig populær infoside til kommende medlemmer, som skal have det hele forfra: Gør sådan Link til international værkdatabase Database over spillesteder (til rapportering) Rss feeds af nyheder/opdateringer Fælles database med 30 sek. musikeksempler af al indspillet musik fra alle medlemmer med tilhørende metadata Velgørenhed skal udbetales til relevante organisation og ikke sangskriveren Hjælpe lidt mere i Grønland (manglende rapportering)

35 Idéer og ønsker Andre idéer, ønsker, forslag mm. Creative Commons mere oplysning om reglerne og konsekvenserne Vide mere om udenlandske forlag, subforlag og rettighedstvister Inddrag brugerne på beta-niveau i udvikling KODA skal blande sig i meget mere markant grad i den politiske debat vedrørende musikrettigheder og betaling Oprette ph.d. stipendiater (se forslag til emner) Være mere opmærksom på hvilke ophavsmænd der er på forlag, måske tilføje oplysning om forlag på ophavsmandens persondata, og rette alle henvendelser til forlaget Kunne søge på kunstner i databasen Adresseliste på komponister og forfattere i Norden Information om skelnen mellem store og små rettigheder

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk. link til Mit KODA under Medlemmer. Så vises log onbillede Log på Mit KODA På Mit KODA kan du se

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk/mit-koda. Log på Mit KODA Her får du adgang til dine egne musikværker, afregningsbilag og mulighed

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

NYHEDSBREV GRØNLAND KODA JULI 2010

NYHEDSBREV GRØNLAND KODA JULI 2010 Kære medlem, I nyhedsbrevet kan du denne gang læse om kommende medlemsmøder, Grønlandsprisen samt vores planer om kommende komponist- og sangskriverkurser på Grønland og ikke mindst lidt vejledning i brug

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012)

FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012) FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012) Forlagshåndbogen er et supplement til de øvrige informationer, som findes på Kodas hjemmeside. Indholdet af Forlagshåndbogen vil

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus.

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. MUSIKFORLAG Af Ole Dreyer For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Musikforlagets primære arbejde... 5 Udlandet...

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Ophavsmanden )

MUSIKFORLAGSAFTALE. (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Ophavsmanden ) MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Forlaget ) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

... fra vinyl og CD til bits og bytes

... fra vinyl og CD til bits og bytes ... fra vinyl og CD til bits og bytes Mikael Højris Mikael Højris Den nye Musikbranche... fra vinyl og CD til bits og bytes www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6

Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 indhold koda / indhold 01/ kort om koda 4 Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 02/ det gyldne overblik 8 Ophavsret og beskyttelse af din musik og tekst

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

One Song A Day Keeps The Doctor Away. Anonym graffiti på husmur i London. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

One Song A Day Keeps The Doctor Away. Anonym graffiti på husmur i London. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 One Song A Day Keeps The Doctor Away Anonym graffiti på husmur i London 156 157 Musikforlag og forlagsaftaler Lidt historie Siden tidernes morgen [eller i hvert fald lige så længe musik er blevet nedskrevet

Læs mere

Referat fra Forlagsforum på Koda, den 9. december 2014

Referat fra Forlagsforum på Koda, den 9. december 2014 Referat fra Forlagsforum på Koda, den 9. december 2014 Dagsorden var Velkommen v. mødeleder Fie Schrøder, Forlags- og Medlemschef 1. Referatet fra Forlagsforum den 6.10.2014 - kommentarer og opfølgning

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis Iktyosisforenings tilfredsheds analyse Iktyosisforeningen gennemførte i foråret 2009 en tilfredshedsanalyse blandt medlemmerne, som gik på ønsker og behov for aktiviteter i foreningen. Der blev i alt sendt

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Ophavsret og det der ligner

Ophavsret og det der ligner Ophavsret og det der ligner Case: Sankthansaften i Byparken Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

De kulturelle midler

De kulturelle midler De kulturelle midler Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik.

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Danske Populærautorer, DJBFA, og Musikforlæggerne i Danmark) ( 18, stk. 2, c).

Danske Populærautorer, DJBFA, og Musikforlæggerne i Danmark) ( 18, stk. 2, c). J.nr. 2812-123 EN/ml D00000179.doc 20/2 2017 REGULATIV FOR KULTURELLE MIDLER - INDLEDNING I henhold til Kodas vedtægter, 17, stk. 1, nr. 4, afsætter Koda midler til kulturelle formål, herunder til kulturpolitisk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Forum for Skoleledelse Læseranalyse

Forum for Skoleledelse Læseranalyse Copyright 2002: Forum for Skoleledelse Læseranalyse for DG Media Maj 2002 DG MEDIA Introduktion Side 2 Denne undersøgelse er gennemført af for DG Media. DG Media har ønsket at gennemføre en læserundersøgelse

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Hvor mange år har du været medlem af OKR?

Hvor mange år har du været medlem af OKR? 6 Hvor mange år har du været medlem af OKR? 5 Hvor mange år har du været medlem af OKR? 0-2 år 8 13% 3 2-5 år 9 15% 5-10 år 10 17% Mere end 10 år 33 55% Total 60 10 1 7 Hvor gammel er du? 6 5 3 1 Hvor

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011 Tilfredshedsundersøgelse Aalborg Bibliotekerne 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion og metode 3 2. Baggrundsspørgsmål 4 3. Generel tilfredshed 6 4. Bibliotekets tilbud 7 5. Bibliotekets faciliteter

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Referat fra Forlagsforum i Koda, den 17. juni 2015

Referat fra Forlagsforum i Koda, den 17. juni 2015 Referat fra Forlagsforum i Koda, den 17. juni 2015 Dagsorden var Velkommen v. midlertidig mødeleder Elisabeth Balsby, Repertoirechef 1. Status på ICE v. Jens Visby 2. NCB: Ny nordisk model for synkronisering

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere