Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en solid placering i verdensranglistens top fem.

3 Indhold Profil Indhold Effektiv, sikker og miljørigtig Overblik e-boks blev allemandseje i hovedtræk Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Udviklingen i Regnskabsberetning Forventninger til Strategi og forretningsmodel Ansvarlighed Risikoforhold Selskabsledelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Aktiver Passiver Pengestrømsopgørelse Noter

4 Effektiv, sikker og miljørigtig Over 600 virksomheder og myndigheder samt 2,4 mio. danskere bruger nu hele Danmarks digitale postboks til at håndtere over 133 mio. vigtige dokumenter i 2009 e-boks står for effektiv, sikker og miljørigtig håndtering af vigtige dokumenter for alle danskere. 2,4 mio. bruger i dag e-boks i Danmark. Ideen bag e-boks er at effektivisere forsendelse af post mellem virksomheder og private postmodtagere. Det giver betydelige besparelser på porto og papir. Over 600 private virksomheder og offentlige myndigheder bruger i dag e-boks til at sende store mængder post over 133 mio. dokumenter til borgerne, deres kunder og medarbejdere. For danskerne giver e-boks mulighed for gratis og bekvem digital arkivering af vigtige dokumenter fra bank, forsikringsselskab, pensionsselskab, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder og mange flere. Det er også nemt selv at uploade andre vigtige, private dokumenter såsom skøder, dåbsattest, rejsedokumenter, information om medicin etc. i e-boks. Det beskytter dokumenterne mod brand, tyveri eller banal forsvinden. Tykke ringbind kan afskaffes, og alle kan i dag få nem adgang til deres digitale lager af vigtige, private dokumenter fra en hvilken som helst computer, hvor som helst i verden. Med en simpel og fleksibel arkivstruktur kan brugeren nemt selv indrette sit lager efter smag og behov. Kombineret med en effektiv søgefunktion er det slut med at lede forgæves efter vigtige papirer. e-boks-løsningen vil i det kommende år igen få tilført nye funktioner, som yderligere øger brugervenligheden og udvider løsningen fra at være en digital postboks til at blive en egentlig platform for tovejskommunikation. e-boks er stiftet i 2001, og aktiekapitalen er ejet ligeligt af PBS og Post Danmark. Værdier Overblik Sikkerhed Effektiv Miljøbevidst Troværdig Professionel Mission e-boks vil drive og udvikle en sikker, effektiv, digital infrastruktur for afsendelse, modtagelse og opbevaring af elektroniske dokumenter. 4

5 e-boks blev allemandseje Digitaliseringen af Danmark tager fart med den fortsatte vækst i e-boks 2009 markerede et egentligt gennembrud for e-boks på det danske marked. Med i alt 2,4 mio. danskere som brugere - heraf virksomheder, som nu modtager posten digitalt - blev e-boks for alvor allemandseje i I det hele taget blev 2009 et år, hvor e-boks nåede en række vigtige mål: Ikke færre end borgere og virksomheder oprettede en e-boks, så vi kunne gå ind i det nye årti med 2,4 mio. brugere i Danmark. Hertil kommer 1,6 mio. brugere, der benytter løsningen via Danske Bank. Antallet af nye dokumenter i e-boks steg med 35% fra 98 mio. til 133 mio. dokumenter. e-boks nåede op på flere end 600 afsendere blandt private og offentlige virksomheder. Omsætningen blev DKK 59,3 mio., og resultat før skat (EBIT) blev DKK 19,4 mio. Statens Uddannelsesstøtte blev ny afsender, så over studerende vil få SU-meddelelser via e-boks. Der er også betydelige besparelser at hente ved at skifte fra traditionel rudekuvert til digital forsendelse via e-boks. Vores kunder sparede i gennemsnit DKK 5 per dokument alene i forsendelsesomkostninger. Det blev til DKK 665 mio. i 2009 og miljøet skånede vi for et papirforbrug på næsten tons. Sponsoratet af Caroline Wozniacki har givet varemærket e-boks stor synlighed i 2009, hvor eksponeringen har nået et højdepunkt. Mere end 90% af de danske netbankbrugere kender e-boks. e-boks har gennemgået en meget positiv udvikling i 2009, og de kommende år ser ud til at blive mindst lige så spændende med den fortsatte digitalisering af samspillet mellem borgerne, virksomhederne og myndighederne, hvor e-boks kommer til at spille en helt central rolle. Henrik Andersen Adm. direktør, e-boks A/S I maj 2009 blev e-boks valgt til at udvikle og drive den nye fællesoffentlige digitale dokumentboks, hvor alle myndigheder skal kunne kommunikere digitalt med borgerne og virksomhederne gennem én sikker kanal. Forholdet mellem de offentlige myndigheder på den ene side og borgere og virksomheder på den anden side vil blive effektiviseret i betydelig grad, og Danmark kommer et stort skridt nærmere et fuldt digitaliseret samfund. 5

6 2009 i hovedtræk God fremgang på alle forretningsområder samt indgåelse af en række vigtige, nye kundeaftaler 120 nye kunder kom til, så over 600 offentlige og private virksomheder nu sender dokumenter via e-boks Rekordvækst med nye brugere til i alt 2,4 mio. danske brugere dertil kommer 1,6 mio. brugere via Danske Bank i Norden Markant vækst på 35% bragte antallet af dokumenter, der blev leveret i e-boks, op på 133 mio. Omsætningen i 2009 blev DKK 59,3 mio. med et resultat af ordinær primær drift (EBIT) på DKK 19,4 mio. e-boks havde ved årets udgang en soliditetsgrad på 78,2% og forrentede egenkapitalen med 24,1% egenkapitalen steg 27,0% til DKK 69,6 mio. e-boks blev valgt til at udvikle og drive den fællesoffentlige digitale dokumentboks og NemSMS løsning, hvor borgere/virksomheder og offentlige myndigheder kan kommunikere sikkert med digital post e-boks blev kåret som Danmarks bedste e-handelsvirksomhed af FDIH, som Danmarks bedste IT-virksomhed af Computerworld samt udnævnt til Gazellevirksomhed af dagbladet Børsen Et omfattende livscyklusstudie dokumenterede for første gang de miljømæssige aspekter ved digital distribution 6

7 Hoved- og nøgletal Beløb i t. DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Omkostninger Resultat før engangsposter, renter og afskrivninger (EBITDA) Afskrivninger Resultat af ordinær primær drift (EBIT) Finansielle poster - netto Skat Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital ultimo Pengestrømme Fra driftsaktivitet Fra investeringsaktivitet Fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Nøgletal Overskudsgrad (EBIT-margin) 32,7% 43,2% 37,3% Afkastningsgrad 26,1% 43,7% 28,6% Soliditetsgrad 78,2% 92,0% 84,7% Egenkapitalens forrentning (ROE) 24,1% 38,6% 22,2% Aktivernes omsætningshastighed 0,8 1,0 0,8 Medarbejdere Antal fuldtidsansatte ultimo perioden/året Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal. 7

8 Udviklingen i 2009 Kraftig vækst drevet af flere brugere, flere afsendere og flere dokumenter per afsender e-boks oplevede i 2009 god fremgang på alle forretningsområder, og en række væsentlige, nye kundeaftaler blev indgået. Antallet af brugere på steg fra 1,8 mio. til 2,4 mio. ved udgangen af Heraf er 2,3 mio. private brugere, og 0,1 mio. er erhvervsvirksomheder. Stigningen i antallet af brugere er 0,2 mio. højere end forventet. Hertil kom yderligere 1,6 mio. ind- og udenlandske brugere, der benytter løsninger, som er integreret i afsenderens egen netbank. Dermed havde e-boks per 31. december 2009 i alt cirka 4,0 mio. brugere. Antallet af offentlige og private virksomheder, som udsendte dokumenter via e-boks, steg i 2009 fra cirka 480 til cirka 600 afsendere. Antallet af dokumenter, som disse virksomheder udsendte via e-boks, steg med 35% fra 98 mio. til 133 mio. dokumenter. Den kraftige vækst i 2009 skyldes primært flere store, eksisterende kunder, der øgede antallet af sendte dokumenter. Det stigende antal brugere var ligeledes medvirkende til at øge antallet af dokumenter, som er basis for indtjeningen i e-boks. En række vigtige nye kundeaftaler blev indgået Blandt de nye afsendere, som i 2009 indgik aftale med e-boks, var GF-Forsikring, VP Securities, Dansk Supermarked, COOP, en række energiselskaber, Statens Uddannelsesstøtte og Multidata. Aftalen med Multidata giver e-boks et væsentligt vækstpotentiale inden for lønsedler, da op mod arbejdsgivere med 1,2 mio. danske lønmodtagere via aftalen vil kunne få mulighed for at udsende lønsedler via e-boks. Også aftalen med Statens Uddannelsesstøtte var perspektivrig, idet styrelsen bliver en af de første offentlige myndigheder, der kommer til at benytte sig af den nye fællesoffentlige digitale dokumentboks, når denne lanceres i Statens Uddannelsesstøtte tog allerede hul på samarbejdet med e-boks i december, hvor de studerende modtog deres årlige opgørelse over den tildelte uddannelsesstøtte via e-boks. En ikke uvæsentlig del af væksten i antal brugere i 2009 skyldes netop aftalen med Statens Uddannelsesstøtte, og i alt vil over studerende få deres meddelelser fra Statens Uddannelsesstøtte via e-boks. 8

9 Udvikling i antal private brugere af e-boks 3 mio. 2,5 mio. 2,4 mio. 2 mio. 1,7 mio. 1,5 mio. 1,3 mio. 1 mio ,5 mio mio Siden starten i 2001 har danskerne i stigende omfang taget e-boks til sig, og 2,4 mio. danskere er i dag tilmeldt heraf er ca virksomheder. Hertil kommer 1,6 mio. brugere i ind- og udland, der bruger e-boks-løsningen via andre varemærker. e-boks er central i digitaliseringen af offentlig kommunikation Den væsentligste, nye aftale, som e-boks indgik i 2009, var aftalen med Økonomistyrelsen om udvikling og drift af den fællesoffentlige digitale dokumentboks og NemSMS. Efter en offentlig udbudsrunde og efterfølgende forhandlinger valgte Økonomistyrelsen på vegne af staten, kommunerne og regionerne e-boks til at udvikle og drive den nye fællesoffentlige digitale dokumentboks, hvor alle myndigheder skal kunne kommunikere digitalt med borgerne og virksomhederne gennem én sikker kanal. De offentlige myndigheder udsender årligt mange millioner breve. Når denne trafik udskiftes med moderne digital tovejskommunikation, vil det offentlige, borgerne og virksomhederne kunne spare betydelige summer til kuvertering og forsendelse. Myndighederne vil desuden kunne effektivisere deres daglige arbejdsgange og frem for alt tilbyde en bedre borgerservice. Den fællesoffentlige digitale dokumentboks er et skridt på vejen mod, at den offentlige sektor når målsætningen i regeringens digitaliseringsstrategi om, at al skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor kan foregå digitalt i Siden aftalen blev indgået i maj 2009, har e-boks investeret betydelige ressourcer i udviklingen af e-boks-løsningen til at kunne håndtere den fællesoffentlige digitale dokumentboks, og væsentlige elementer af løsningen forventes at kunne tages i brug af udvalgte pilotmyndigheder allerede i første halvdel af Fordelingen af afsendere Ca. antal private og offentlige virksomheder, der benytter e-boks til at sende dokumenter Offentlige afsendere Private afsendere Det offentlige har været relativt hurtigst til at omstille til digital postdistribution og udgør 25% af det samlede antal af afsendere. Således bruger samtlige landets 98 kommuner e-boks til udsendelse af dokumenter. 9

10 Andel af befolkningen tilmeldt e-boks 80% 74 70% 63 60% % 40% 30% 20% 10% 0% Brugerne af e-boks er aldersmæssigt relativt jævnt fordelt med en naturlig overvægt blandt de erhvervsaktive og en relativ mindre andel blandt de ældre og de helt unge. Ny ejerstruktur og flytning til ny adresse I marts 2009 overtog PBS og Post Danmark KMD s aktiepost i e-boks og ejer herefter hver 50 procent af selskabet. Samarbejdet med KMD fortsætter både i relation til drift og udvikling af e-boks-applikationen, og KMD vil også fortsat være et vigtigt bindeled til hele den kommunale sektor, når det gælder e-boks. I forbindelse med ejerskiftet fraflyttede e-boks sine hidtidige kontorlokaler hos KMD og lejer sig nu ind i lokaler hos PBS i Ballerup. Etablering af treårigt sponsorat med Caroline Wozniacki I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki. I løbet af året har selskabets marketingindsats haft fokus på aktivering af dette sponsorat, som har stor betydning for den fortsatte udbredelse og vedligeholdelse af kendskabet til e-boks blev for alvor et gennembrudsår for Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en solid placering i verdensranglistens top fem. Hvor godt kender du e-boks? ( ) 35% (november) 31 30% 25% % 15% 10% 5% % Jeg har ikke hørt om e-boks Jeg kender kun e-boks af navn Jeg kender e-boks lidt Jeg kender e-boks godt Jeg kender e-boks meget godt Den danske befolknings kendskab til, hvad e-boks står for, er øget gennem årene. Kilde: Capacent. 10

11 Case: Multidata Digitale lønsedler enkelt og ligetil Flere end 2,3 mio. lønmodtagere i Norden modtager lønsedler fra Multidata-Bluegarden, og i 2009 blev det muligt for en række af virksomhedens større danske kunder at forenkle deres procedurer ved at sende lønsedlerne via e-boks. Fra foråret 2010 tilbyder Multidata også denne service til de mange mindre og mellemstore danske virksomheder, der benytter Multidatas lønsystemer. Det betyder, at omkring 1,2 mio. danske lønmodtagere får mulighed for at modtage lønsedler via e-boks. Vi tilbyder vores kunder at sende lønsedler via e-boks, fordi vi ønsker at fremtidssikre vores løsninger. Det er vigtigt, at vi er på forkant med udviklingen på vores område, så vi altid kan tilbyde vores kunder den bedste service og de mest effektive løsninger. Vi har fået positive tilbagemeldinger fra de større kunder, der allerede har implementeret løsningen, og blandt de mindre og mellemstore virksomheder har interessen også været stor, siger administrerende direktør Helge Kaltoft. Samarbejdet mellem Multidata og e-boks tager udgangspunkt i et fælles ønske om at gøre dagligdagen lettere for ledelse og medarbejdere ude i virksomhederne. Særligt i større virksomheder kan lønprocessen være kompliceret, og i kombination med Multidatas kerneydelser kan distribution via e-boks bidrage til at forenkle processen. Vi har et godt samarbejde med e-boks, der forstår vores forretning og ikke mindst vores kundesyn, som gælder på tværs af landegrænserne i hele vores nordiske organisation. Derfor kan vi også se et betydeligt potentiale i en internationalisering af e-boks, så vores kunder i de øvrige nordiske lande også får mulighed for at styrke deres lønprocesser yderligere, siger Helge Kaltoft. Antal brugere: Samlet potentiale 1,2 mio. 11

12 Regnskabsberetning Resultatopgørelse Omsætning e-boks omsatte i 2009 for DKK 59,3 mio., svarende til en stigning på 14% (DKK 52,0 mio. i 2008). Omsætningen er som forventet. Væksten skyldtes primært udvikling af eksisterende kunder samt en tilgang på 120 nye afsendere. Samtidig valgte flere af de store kunder i e-boks at sende flere og nye typer dokumenter via e-boks. Og endelig skyldtes væksten også, at flere brugere i Danmark tilmeldte sig e-boks, hvilket også medvirkede til at øge antallet af dokumenter. Det samlede antal dokumenter, der er grundlaget for indtjeningen i e-boks, steg således med 35% fra 98 mio. i 2008 til 133 mio. dokumenter i Omkostninger Andre eksterne omkostninger beløb sig i 2009 til DKK 32,6 mio., svarende til en stigning på 65% (DKK 19,7 mio. i 2008). Den væsentligste årsag til den kraftige stigning var hensættelser på DKK 7,0 mio. til dækning af fremtidige omkostninger til digital lagring af brugernes dokumenter. Hidtil har e-boks ikke hensat særskilt til dækning af fremtidige lageromkostninger, idet de har været af begrænset størrelse. I 2009 modtog e-boks imidlertid næsten ligeså mange dokumenter til oplagring som samlet i årene Derfor er der i 2009 hensat særskilt til fremtidige omkostninger til digital lagring af dokumenter. En anden væsentlig årsag til stigningen var øgede produktionsomkostninger på cirka DKK 4,0 mio., som følger af den væsentligt stigende produktion, der er forbundet med stigningen i 2009 på 35% i antallet af håndterede dokumenter. Endelig havde e-boks øgede engangsudgifter i størrelsesordenen DKK 2,0 mio. som følge af selskabets flytning til nye kontorer. e-boks øgede i 2009 antallet af fuldtidsansatte fra otte til elleve. Imidlertid forblev posten omkostninger til personale med DKK 5,7 mio. stort set uændret (DKK 5,8 mio. i 2008). Det skyldtes, at størstedelen af de nye medarbejdere blev tilknyttet det udviklingsteam, der i det meste af året har arbejdet fuld tid på at opgradere e-boks-løsningen til at kunne opfylde de krav, Økonomistyrelsen har sat til den fællesoffentlige digitale nettoomsætning Mio. DKK EBIT - Resultat af ordinær primær drift Mio. DKK ,0 59,3 30, ,00 22, , ,00 19, ,00 12, , ,

13 dokumentboks, som e-boks skal udvikle og drive. Cirka DKK 3,5 mio. i personaleomkostninger er på den baggrund aktiveret under immaterielle aktiver. Af- og nedskrivninger beløb sig i 2009 til DKK 1,7 mio. mod DKK 4,0 mio. året før, hvor der var foretaget en principændring, så it-projekter fra og med 2008 afskrives over tre år mod tidligere fem år. Resultat Resultat af ordinær primær drift (EBIT) i 2009 blev DKK 19,4 mio. Det er et fald på DKK 3,1 mio., og lidt lavere end forventet. e-boks præsterede en EBIT-margin på 32,7%. Det lavere resultat skyldtes hovedsageligt de førnævnte hensættelser på DKK 7,0 mio. til dækning af fremtidige omkostninger til digital lagring af brugernes dokumenter. På den baggrund anses resultatet for tilfredsstillende. Årets resultat efter skat var DKK 15,0 mio. mod DKK 17,7 mio. i Udbytte Det er bestyrelsens holdning, at e-boks skal sikres et kapitalgrundlag, så selskabet kan finansiere sin egen vækst nu og fremover. Udlodning af udbytte bliver fastlagt under hensyntagen til denne målsætning. På baggrund af selskabets resultat, det solide kapitalgrundlag og den høje soliditetsgrad indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der for 2009 udloddes et udbytte på i alt DKK 20,0 mio. Balance De samlede tilgodehavender er faldet med DKK 1,3 mio. til DKK 10,1 mio. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er steget med DKK 1,3 mio., mens tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere er faldet med DKK 2,6 mio. Likviditet Likvidbeholdningen i e-boks var ved udgangen af året steget med DKK 21,8 mio. til DKK 57,5 mio. Det er ledelsens vurdering, at e-boks har det fornødne likviditetsberedskab til gennemførelse af selskabets fortsatte drift og de planlagte aktiviteter, herunder de betydelige investeringer i udvikling af e-boks-løsningen samt den planlagte vækst i udlandet. Hensatte forpligtelser Der er for 2009 hensat DKK 7,0 mio. til dækning af de fremtidige omkostninger til digital lagring af dokumenter, som e-boks har forpligtet sig til at opbevare i en årrække. Gæld e-boks har ingen langfristet gæld. Selskabets kortfristede gæld var ved udgangen af året DKK 12,4 mio., hvilket var en stigning på DKK 7,7 mio. fra året før og er et udtryk for et øget aktivitetsniveau. Egenkapital Ved regnskabsårets afslutning udgjorde egenkapitalen DKK 69,6 mio., hvilket svarer til en stigning på 27% (DKK 54,6 mio. i 2008). e-boks opnåede en forrentning af egenkapitalen på 24,1% og havde en soliditetsgrad på 78,2%. Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning indgået aftale med DanID om et længerevarende samarbejde angående selskabets brug af den digitale signatur NemID. Ved regnskabsårets afslutning udgjorde balancen DKK 89,0 mio., hvilket er en stigning på DKK 29,6 mio. i forhold til udgangen af Anlægsaktiver De immaterielle anlægsaktiver udgjorde per 31. december 2009 DKK 16,6 mio. mod DKK 3,4 mio. året før. Heraf hidrørte DKK 14,9 mio. fra indkøbte konsulentydelser og internt tidsforbrug til udvikling af e-boks-løsningen, herunder den fællesoffentlige digitale dokumentboks for Økonomistyrelsen. Disse udviklingsprojekter har været under udførelse igennem størstedelen af 2009 og forventes gradvist taget i brug i Egenkapital Mio. DKK ,9 54,6 69,

14 Case: Danske Bank Brugervenlighed i højsædet i Danmarks største bank Danske Bank har samarbejdet med e-boks siden 2001, og banken har afsendt næsten hundrede millioner digitale dokumenter siden da. Det sparer årligt Danske Bank for et betydeligt millionbeløb og miljøet for mange tons papir og CO2. Samarbejdet kommer kunderne til gode, da de får let adgang til deres bankpapirer, og fordi besparelserne samtidig bidrager til, at banken kan tilbyde attraktive produkter til konkurrencedygtige priser. Vi sender mest muligt via e-boks, da det giver både kunderne og os en række fordele. Vi får positiv feedback på løsningen fra kunderne, som lægger stor vægt på muligheden for at arkivere og sortere deres dokumenter digitalt. Derfor vil vi i et tæt strategisk samarbejde med e-boks udvide digitaliseringen af vores kundekommunikation i de kommende år, siger Per Hviid, vicedirektør, Business Infrastructure Systems i Danske Bank. Både danske og internationale kunder i Danske Bank nyder godt af samarbejdet, da danske brugere og 1,3 millioner brugere uden for Danmark modtager digital post fra Danske Bank. Tre fjerdedele af de danske kunder benytter e-boks via deres netbank eller direkte på De resterende danske kunder samt de udenlandske kunder anvender en arkivløsning, der er integreret i Danske Banks netbank. Denne løsning drives i et samarbejde mellem e-boks og Danske Bank, og brugerne får adgang til deres personlige dokumenter i netbankens designmiljø. e-boks er en del af rigtig mange danskeres hverdag, og udbredelsen af digital dokumentdistribution er langt fremme i Danmark sammenlignet med andre af Danske Banks markedspladser. Det nyder både vi og kunderne godt af, og derfor har vi også samarbejdet tæt med e-boks om at indføre løsningen i udlandet. Det har fungeret godt indtil nu, og vi ser frem til at fortsætte udviklingen i fremtiden, siger Per Hviid. 14

15 Forventninger til 2010 e-boks venter i 2010 at nå 2,8 mio. danske brugere og at håndtere mio. dokumenter e-boks forventer i 2010 at øge det samlede antal danske brugere i e-boks fra 2,4 mio. til cirka 2,8 mio. Antallet af brugere i Norden forventes at stige til 1,7 mio. brugere i alt 4,5 mio. brugere. Antallet af dokumenter, der leveres via e-boks, forventes at stige fra cirka 133 mio. til mio. dokumenter. På den baggrund forventer selskabet en omsætning på DKK mio. og et resultat af ordinær primær drift (EBIT) i niveauet DKK mio. Resultatforventningen afspejler de fortsatte investeringer i udvikling af e-boks-løsningen, ligesom selskabet forventer fortsat at styrke organisationen i løbet af Selskabets driftsresultat forventes kun i mindre grad at blive påvirket af de fortsat vanskelige forhold for mange danske virksomheder, idet e-boks har sikret cirka 70% af sin omsætning ved indgåelse af længerevarende kontrakter hos nogle af Danmarks største virksomheder samt hos ejerkredsen. Endelig medfører selskabets solide kapitalstruktur og meget lave fremmedfinansiering, at e-boks ikke har behov for at refinansiere eller stifte gæld for at finansiere yderligere vækst. nettoomsætning Mio. DKK EBIT - Resultat af ordinær primær drift Mio. DKK ,0 59, ,5 19, , , E E 15

16 Case: SU-Styrelsen Spydspids i digitaliseringen af det offentlige Som en af de første offentlige styrelser i Danmark har SU-Styrelsen siden december 2009 sendt digital post til borgerne via e-boks. Det betyder, at studerende landet over modtager deres årlige opgørelse over den tildelte uddannelsesstøtte via e-boks. Derudover modtager de studerende også besked via e-boks, hvis deres SU-forhold ændres i årets løb. For SU-Styrelsen er overgangen til digital forsendelse af støttemeddelelser et naturligt skridt i den digitale omstillingsproces, som den offentlige sektor gennemgår i disse år. SU-styrelsen har længe været en digital frontløber inden for det offentlige, og de studerende har i næsten ti år haft mulighed for at ansøge om SU og foretage ændringer i deres SU-forhold online. Der er generelt en stor omstillingsparathed hos de studerende, og de finder det helt naturligt at anvende de muligheder, som digitaliseringen fører med sig. Derfor er vi også glade for at kunne sikre dem en højere grad af fleksibilitet og bedre overblik ved at sende støttemeddelelserne via e-boks. Løsningen er fremtidssikret og lever op til nutidens krav til moderne kommunikation samtidig med, at den er billigere, siger styrelseschef Lars Mortensen. Aftalen med e-boks medfører, at SU-Styrelsen er godt forberedt til udbredelsen af den fællesoffentlige digitale dokumentboks, der skal digitalisere kommunikationen mellem det offentlige, borgerne og virksomhederne. Som en af de første offentlige myndigheder vil SU-Styrelsen implementere løsningen i 2010, og allerede i 2012 skal alle myndigheder kunne kommunikere digitalt med borgerne og virksomhederne gennem denne ene, sikre kanal. Vi er glade for at kunne digitalisere kommunikationen med de studerende som en af de første offentlige myndigheder. Nu får SU-modtagerne digital post fra os i stedet for at skulle kæmpe med gammeldags rudekuverter og holde styr på voksende papirstakke. Det minimerer risikoen for fejl i korrespondancen mellem os og de studerende, og løsningen gør på den måde livet lettere for begge parter, siger Lars Mortensen

17 Strategi og forretningsmodel e-boks leverer sikker, digital infrastruktur for afsendelse, modtagelse og opbevaring af elektroniske dokumenter. Selskabets serviceydelser retter sig mod offentlige og private virksomheder, der ønsker at effektivisere kommunikationen med deres kunder, borgere og medlemmer. Selskabets aktiviteter kan opdeles i fire hovedområder, der i fællesskab bidrager til at realisere visionen om at blive den foretrukne, sikre, digitale boks og kommunikationsinfrastruktur for forbrugere og virksomheder i Danmark samt skabe en løsning, der rummer mulighed for udbygning til andre markeder i Europa. De fire områder omfatter e-boks privat, e-boks erhverv, e-boks international der også rummer en række e-boks-løsninger under andre varemærker samt den fællesoffentlige, digitale dokumentboks. Gennemsnitligt antal tilmeldinger pr. bruger 3,40 3,20 3,00 2,80 2,95 3,14 3,35 e-boks privat 2,3 mio. danske privatbrugere har direkte adgang til deres personlige elektroniske dokumenter via Websitet er ansigtet udadtil for e-boks og det sted, hvor størstedelen af selskabets brugere dagligt finder information. e-boks erhverv virksomheder benytter muligheden for at logge på erhvervsdelen af hvor virksomhederne kan opbevare elektroniske dokumenter nemt og sikkert. e-boks international 1,6 mio. danske, nordiske og internationale brugere, heraf godt virksomheder, har adgang til dokumenter via eget varemærke - løsninger, der er skræddersyede og integrerede løsninger, som benytter selskabets teknologi i afsenderens egen netbank. Den fællesoffentlige digitale dokumentboks I 2010 lanceres den nye fællesoffentlige, digitale dokumentboks og NemSMS. Med løsningen skabes én samlet platform for borgere og virksomheders sikre, digitale kommunikation med offentlige myndigheder. Løsningen udvikles og drives af e-boks og vil være tæt integreret med den eksisterende e-boks-ydelse, hvilket sikrer brugerne effektiv, sikker og digital tovejskommunikation med såvel offentlige myndigheder som private virksomheder i én samlet løsning Indtjeningsgrundlaget for e-boks er baseret på størst mulig udnyttelse af infrastrukturen. Det er derfor en vigtig del af forretningsmodellen at motivere brugerne til at tilmelde sig til flest mulige afsendere. Dette er også i afsendernes interesse, hvor e-boks i vid udstrækning har sammenfaldende interesser med sine kunder. 17

18 Anvendelse af online tjenester Elektroniske fakturaer - Erhverv Brug af e-government - Erhverv Brug af e-government - Privat Software download - Privat Brug af online film, musik og spil - Privat Online handel - Privat Brug af e-banking - Privat Storbritannien Frankrig Estland Luxemborg Sverige Finland Island Holland Norge Danmark Danmark ligger i front af den europæiske top-10, når det gælder udnyttelsen af forskellige digitale services - baseret på EU Kommissionens BPIindeks (Broadband Performance Index), der måler medlemslandene i forhold til hinanden. Kilde: Europe s Digital Competitiveness Report 2009, EU Kommissionen. Fokus på nye afsendere og flere dokumenter per afsender Det er gratis for brugerne at modtage og opbevare digitale dokumenter i e-boks, mens afsenderne betaler per forsendelse. For at sikre selskabets fortsatte vækst fokuserer e-boks derfor på at udbrede e-boks-løsningen til flere, nye afsendere samt at øge antallet af brugere og antallet af forsendelser per bruger. Afsenderne vil løbende kunne øge deres besparelse ved at øge andelen af dokumenter, som distribueres via e-boks. Samtidig vil brugerne ved at tilmelde sig flest mulige afsendere få et større udbytte af e-boks, fordi de derved kan samle flest mulige dokumenter i ét samlet digitalt arkiv og med ét login. Disse forhold tilskynder således både afsendere og brugere til at anvende e-boks mest muligt, hvilket er den sande værdi af e-boks-konceptet. Markedsforhold Private virksomheder og offentlige myndigheder har i kølvandet på den globale økonomiske krise øget deres fokus på effektivisering, økonomisk rentabilitet, god kundeservice og miljørigtige løsninger. I de vestlige økonomier er digitalisering af virksomhedernes og myndighedernes processer i stigende grad blevet et middel til at opnå effektiviseringsgevinster, ligesom den økonomiske rentabilitet forbedres ad samme vej. Derudover efterspørger kunder og borgere enkle og brugervenlige it-løsninger, der tager hensyn til de miljøog klimamæssige udfordringer, som alle verdens nationer står overfor. I Danmark er markedet for digitale forsendelser fortsat i god udvikling, og den økonomiske krise har forstærket efterspørgslen efter de ydelser, som e-boks leverer. Danskerne er blandt de mest digitalt, parate befolkninger i verden, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem brugernes krav om nem adgang til deres digitale dokumenter døgnet rundt. Derudover stilles der fra både brugernes og afsendernes side krav om udvikling af nye værdiskabende services, eksempelvis den kommende fællesoffentlige digitale dokumentboks og NemSMS, som e-boks i 2009 blev valgt til at udvikle og drive for Økonomistyrelsen. e-boks har en unik position på det danske marked med 2,4 millioner danske brugere, og derudover har 1,6 millioner danske og internationale brugere adgang til e-boks funktionalitet under andre mærker. Vækst og videreudvikling Brugernes forventning om at kunne anvende én samlet løsning til at skabe overblik over alle elektroniske dokumenter medfører et stort potentiale for at udvide antallet af brugere i Danmark. Markedsforhold og samfundsudvikling i de øvrige nordiske lande er i høj grad sammenlignelige med udviklingen i Danmark, og det gør e-boksløsningen attraktiv i det øvrige Norden. Videreudvikling af den eksisterende e-boks-løsning er konstant i fokus for at sikre høj brugertilfredshed og øget effektivitet. I 2010 vil investeringerne i udvikling først og fremmest være målrettet mod færdigudviklingen af næste generation e-boks. Integrationen med den fællesoffentlige, digitale dokumentboks udvider antallet 18

19 af afsendere og brugere. Samtidig forventes det gennemsnitlige antal forsendelser per bruger at stige, fordi størstedelen af danskerne fremover og senest i 2012 vil modtage alle dokumenter fra det offentlige via e-boks. Konkurrence På det danske marked er e-boks den eneste løsning, der tilbyder brugerne at samle alle deres dokumenter i én sikker digital postboks. Det giver e-boks en unik position i konkurrencen med de alternative løsninger, der løbende udvikles af andre markedsdeltagere. Større afsendere benytter egne arkivløsninger, men brugerne får ikke de samme fordele som ved brug af e-boks, da løsningerne som udgangspunkt kun giver adgang til modtagelse og arkivering af dokumenter fra den enkelte afsender. e-boks forventes fortsat at være den eneste løsning, der tilbyder brugerne at samle alle vigtige dokumenter ét sted og med ét login, og denne egenskab ved e-boks-løsningen er et vigtigt konkurrenceparameter. e-boks videreudvikler og optimerer kontinuerligt løsningens funktionalitet og effektivitet, ligesom der løbende fokuseres på at fastholde et konkurrencedygtigt prisniveau for brug af e-boks. Digitalisering I de kommende år vil digitaliseringen af både den private og den offentlige sektor fortsætte, og e-boks forventer derfor også, at grundlaget for selskabets forretning vil blive styrket yderligere både i Danmark og i det øvrige Norden. Flere virksomheder og offentlige myndigheder forventes at digitalisere deres kommunikation med kunder og borgere, og en sådan udvikling kommer brugere, afsendere og samfundet til gode. Digitaliseringen vil sikre betydelige besparelser for virksomheder og myndigheder, der har mulighed for at effektivisere deres kommunikation med kunder og borgere, der samtidig vil opnå en bedre service. Endelig har digitaliseringen positive effekter på miljøet og klimaet, der i 2009 blev sparet for et papirforbrug på tons alene på grund af e-boks. Organisation Organisationen bag e-boks er slank og effektiv. Egentlige forretningskritiske kompetencer er forankret i virksomheden, mens øvrige funktioner outsources for at e-boks kan bevare en høj tilpasningsevne og en konkurrencedygtig omkostningsstruktur. Medarbejderne i e-boks er specialiserede med særlige kompetencer inden for produktudvikling herunder design og arkitektur, sikkerhed, markedsføring og salg. For at understøtte den fortsatte vækst vil e-boks styrke organisationen og kompetencerne i det kommende år, mens selskabet fortsat vil outsource en række opgaver. Der vil blive fokuseret på at sikre, at forretningskritiske kompetencer fortsat forankres bredt i organisationen, og i takt med virksomhedens vækst og internationalisering styrke udviklingen af organisationen. Driftsstabilitet og brugertilfredshed på højt niveau Det er afgørende for e-boks at opretholde en høj grad af stabilitet i driften af e-boks-løsningen. Afsendere og brugere stiller krav om, at dokumenter er tilgængelige via e-boks døgnet rundt, og at løsningen kan håndtere store belastninger med mange tusinde brugere samtidigt. e-boks fokuserer derfor på at optimere løsningens skalerbarhed, så disse krav fortsat kan imødekommes, og denne tilgang har givet gode resultater indtil nu. 19

20 Henvendelser i % af antal besøgende, ,20 0,15 0,10 0,05 I gennemsnit henvendte 11 ud af brugere sig i 2009 til e-boks med spørgsmål vedrørende ikke blot brug af e-boks, men også internet eller PC. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Udover driftsstabilitet er brugervenlighed et vigtigt område, som e-boks konstant arbejder på at styrke. e-boks er populær hos brugerne, der i en brugertilfredshedsundersøgelse i 2009 gav en samlet karakter på 4,27 på en skala fra 1 til 5. Det er tilfredsstillende, og e-boks vil arbejde på at fastholde, at brugerne fortsat ønsker at udvide deres engagement med e-boks. Et af pejlemærkerne i brugertilfredsheden og dermed fastholdelsen af brugerne er antallet af henvendelser til e-boks brugersupport. backupsystemet udsat for en såkaldt disaster recovery test, der viste, at e-boks var i stand til at betjene brugerne fra den spejlede løsning. Derudover tester eksterne konsulenter jævnligt løsningens sikkerhed gennem kontrollerede hackerangreb /penetrationstest, og sikkerhedsniveauet vurderes at være på niveau med en netbank. I 2009 henvendte mellem otte til femten brugere ud af tusind sig med spørgsmål eller kommentarer vedrørende e-boks-løsningen, internet eller PC brug. Den lave henvendelsesprocent kan ses som et udtryk for, at brugerne i høj grad formår at benytte løsningen selvstændigt. Sikker opbevaring af personlige dokumenter Datasikkerhed er af afgørende betydning for e-boks, og virksomheden har en række procedurer, der sikrer, at sikkerhedsniveauet for e-boks hele tiden lever op til de bedste internationale standarder i branchen. Dokumenter i e-boks opbevares i et professionelt datacenter hos KMD, hvor de er beskyttet med flere sikkerhedsmekanismer, og hele løsningen overvåges effektivt 24 timer i døgnet alle dage året rundt. Der tages løbende backup af data, og hele løsningen er spejlet, så applikation og dokumenter altid findes i to adskilte datacentre. Derved sikres det, at dokumenter ikke går tabt ved et eventuelt nedbrud. Primo 2010 blev Driftseffektivitet Tilgængelighed på i % 100,0 99,9 99,8 99,7 99,6 99, , , Brugerne kunne få adgang til deres personlige dokumenter via e-boks i hele 99,99 procent af

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD'S MARKEDER

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER SIDE 1 SIDE 2 FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 212 SIDE 2 SFORTEGNELSE 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 9 4 24 LEDELSESPÅTEGNING 25 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 28 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 34 REGNSKAB 53 ORGANISATION 54 DIREKTION 55 BESTYRELSE

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Synergi mellem bank og it. Bankdata 2012 04. Udviklingsaktiviteter 10. Service og support 19. Konsulent-funktioner 21

Indholdsfortegnelse. Synergi mellem bank og it. Bankdata 2012 04. Udviklingsaktiviteter 10. Service og support 19. Konsulent-funktioner 21 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankdata 2012 04 Synergi mellem bank og it Udviklingsaktiviteter 10 Service og support 19 Konsulent-funktioner 21 Teknologi 23 Drift 26 Medarbejdere 28 Skrevet om Bankdata

Læs mere