Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en solid placering i verdensranglistens top fem.

3 Indhold Profil Indhold Effektiv, sikker og miljørigtig Overblik e-boks blev allemandseje i hovedtræk Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Udviklingen i Regnskabsberetning Forventninger til Strategi og forretningsmodel Ansvarlighed Risikoforhold Selskabsledelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Aktiver Passiver Pengestrømsopgørelse Noter

4 Effektiv, sikker og miljørigtig Over 600 virksomheder og myndigheder samt 2,4 mio. danskere bruger nu hele Danmarks digitale postboks til at håndtere over 133 mio. vigtige dokumenter i 2009 e-boks står for effektiv, sikker og miljørigtig håndtering af vigtige dokumenter for alle danskere. 2,4 mio. bruger i dag e-boks i Danmark. Ideen bag e-boks er at effektivisere forsendelse af post mellem virksomheder og private postmodtagere. Det giver betydelige besparelser på porto og papir. Over 600 private virksomheder og offentlige myndigheder bruger i dag e-boks til at sende store mængder post over 133 mio. dokumenter til borgerne, deres kunder og medarbejdere. For danskerne giver e-boks mulighed for gratis og bekvem digital arkivering af vigtige dokumenter fra bank, forsikringsselskab, pensionsselskab, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder og mange flere. Det er også nemt selv at uploade andre vigtige, private dokumenter såsom skøder, dåbsattest, rejsedokumenter, information om medicin etc. i e-boks. Det beskytter dokumenterne mod brand, tyveri eller banal forsvinden. Tykke ringbind kan afskaffes, og alle kan i dag få nem adgang til deres digitale lager af vigtige, private dokumenter fra en hvilken som helst computer, hvor som helst i verden. Med en simpel og fleksibel arkivstruktur kan brugeren nemt selv indrette sit lager efter smag og behov. Kombineret med en effektiv søgefunktion er det slut med at lede forgæves efter vigtige papirer. e-boks-løsningen vil i det kommende år igen få tilført nye funktioner, som yderligere øger brugervenligheden og udvider løsningen fra at være en digital postboks til at blive en egentlig platform for tovejskommunikation. e-boks er stiftet i 2001, og aktiekapitalen er ejet ligeligt af PBS og Post Danmark. Værdier Overblik Sikkerhed Effektiv Miljøbevidst Troværdig Professionel Mission e-boks vil drive og udvikle en sikker, effektiv, digital infrastruktur for afsendelse, modtagelse og opbevaring af elektroniske dokumenter. 4

5 e-boks blev allemandseje Digitaliseringen af Danmark tager fart med den fortsatte vækst i e-boks 2009 markerede et egentligt gennembrud for e-boks på det danske marked. Med i alt 2,4 mio. danskere som brugere - heraf virksomheder, som nu modtager posten digitalt - blev e-boks for alvor allemandseje i I det hele taget blev 2009 et år, hvor e-boks nåede en række vigtige mål: Ikke færre end borgere og virksomheder oprettede en e-boks, så vi kunne gå ind i det nye årti med 2,4 mio. brugere i Danmark. Hertil kommer 1,6 mio. brugere, der benytter løsningen via Danske Bank. Antallet af nye dokumenter i e-boks steg med 35% fra 98 mio. til 133 mio. dokumenter. e-boks nåede op på flere end 600 afsendere blandt private og offentlige virksomheder. Omsætningen blev DKK 59,3 mio., og resultat før skat (EBIT) blev DKK 19,4 mio. Statens Uddannelsesstøtte blev ny afsender, så over studerende vil få SU-meddelelser via e-boks. Der er også betydelige besparelser at hente ved at skifte fra traditionel rudekuvert til digital forsendelse via e-boks. Vores kunder sparede i gennemsnit DKK 5 per dokument alene i forsendelsesomkostninger. Det blev til DKK 665 mio. i 2009 og miljøet skånede vi for et papirforbrug på næsten tons. Sponsoratet af Caroline Wozniacki har givet varemærket e-boks stor synlighed i 2009, hvor eksponeringen har nået et højdepunkt. Mere end 90% af de danske netbankbrugere kender e-boks. e-boks har gennemgået en meget positiv udvikling i 2009, og de kommende år ser ud til at blive mindst lige så spændende med den fortsatte digitalisering af samspillet mellem borgerne, virksomhederne og myndighederne, hvor e-boks kommer til at spille en helt central rolle. Henrik Andersen Adm. direktør, e-boks A/S I maj 2009 blev e-boks valgt til at udvikle og drive den nye fællesoffentlige digitale dokumentboks, hvor alle myndigheder skal kunne kommunikere digitalt med borgerne og virksomhederne gennem én sikker kanal. Forholdet mellem de offentlige myndigheder på den ene side og borgere og virksomheder på den anden side vil blive effektiviseret i betydelig grad, og Danmark kommer et stort skridt nærmere et fuldt digitaliseret samfund. 5

6 2009 i hovedtræk God fremgang på alle forretningsområder samt indgåelse af en række vigtige, nye kundeaftaler 120 nye kunder kom til, så over 600 offentlige og private virksomheder nu sender dokumenter via e-boks Rekordvækst med nye brugere til i alt 2,4 mio. danske brugere dertil kommer 1,6 mio. brugere via Danske Bank i Norden Markant vækst på 35% bragte antallet af dokumenter, der blev leveret i e-boks, op på 133 mio. Omsætningen i 2009 blev DKK 59,3 mio. med et resultat af ordinær primær drift (EBIT) på DKK 19,4 mio. e-boks havde ved årets udgang en soliditetsgrad på 78,2% og forrentede egenkapitalen med 24,1% egenkapitalen steg 27,0% til DKK 69,6 mio. e-boks blev valgt til at udvikle og drive den fællesoffentlige digitale dokumentboks og NemSMS løsning, hvor borgere/virksomheder og offentlige myndigheder kan kommunikere sikkert med digital post e-boks blev kåret som Danmarks bedste e-handelsvirksomhed af FDIH, som Danmarks bedste IT-virksomhed af Computerworld samt udnævnt til Gazellevirksomhed af dagbladet Børsen Et omfattende livscyklusstudie dokumenterede for første gang de miljømæssige aspekter ved digital distribution 6

7 Hoved- og nøgletal Beløb i t. DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Omkostninger Resultat før engangsposter, renter og afskrivninger (EBITDA) Afskrivninger Resultat af ordinær primær drift (EBIT) Finansielle poster - netto Skat Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital ultimo Pengestrømme Fra driftsaktivitet Fra investeringsaktivitet Fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Nøgletal Overskudsgrad (EBIT-margin) 32,7% 43,2% 37,3% Afkastningsgrad 26,1% 43,7% 28,6% Soliditetsgrad 78,2% 92,0% 84,7% Egenkapitalens forrentning (ROE) 24,1% 38,6% 22,2% Aktivernes omsætningshastighed 0,8 1,0 0,8 Medarbejdere Antal fuldtidsansatte ultimo perioden/året Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal. 7

8 Udviklingen i 2009 Kraftig vækst drevet af flere brugere, flere afsendere og flere dokumenter per afsender e-boks oplevede i 2009 god fremgang på alle forretningsområder, og en række væsentlige, nye kundeaftaler blev indgået. Antallet af brugere på steg fra 1,8 mio. til 2,4 mio. ved udgangen af Heraf er 2,3 mio. private brugere, og 0,1 mio. er erhvervsvirksomheder. Stigningen i antallet af brugere er 0,2 mio. højere end forventet. Hertil kom yderligere 1,6 mio. ind- og udenlandske brugere, der benytter løsninger, som er integreret i afsenderens egen netbank. Dermed havde e-boks per 31. december 2009 i alt cirka 4,0 mio. brugere. Antallet af offentlige og private virksomheder, som udsendte dokumenter via e-boks, steg i 2009 fra cirka 480 til cirka 600 afsendere. Antallet af dokumenter, som disse virksomheder udsendte via e-boks, steg med 35% fra 98 mio. til 133 mio. dokumenter. Den kraftige vækst i 2009 skyldes primært flere store, eksisterende kunder, der øgede antallet af sendte dokumenter. Det stigende antal brugere var ligeledes medvirkende til at øge antallet af dokumenter, som er basis for indtjeningen i e-boks. En række vigtige nye kundeaftaler blev indgået Blandt de nye afsendere, som i 2009 indgik aftale med e-boks, var GF-Forsikring, VP Securities, Dansk Supermarked, COOP, en række energiselskaber, Statens Uddannelsesstøtte og Multidata. Aftalen med Multidata giver e-boks et væsentligt vækstpotentiale inden for lønsedler, da op mod arbejdsgivere med 1,2 mio. danske lønmodtagere via aftalen vil kunne få mulighed for at udsende lønsedler via e-boks. Også aftalen med Statens Uddannelsesstøtte var perspektivrig, idet styrelsen bliver en af de første offentlige myndigheder, der kommer til at benytte sig af den nye fællesoffentlige digitale dokumentboks, når denne lanceres i Statens Uddannelsesstøtte tog allerede hul på samarbejdet med e-boks i december, hvor de studerende modtog deres årlige opgørelse over den tildelte uddannelsesstøtte via e-boks. En ikke uvæsentlig del af væksten i antal brugere i 2009 skyldes netop aftalen med Statens Uddannelsesstøtte, og i alt vil over studerende få deres meddelelser fra Statens Uddannelsesstøtte via e-boks. 8

9 Udvikling i antal private brugere af e-boks 3 mio. 2,5 mio. 2,4 mio. 2 mio. 1,7 mio. 1,5 mio. 1,3 mio. 1 mio ,5 mio mio Siden starten i 2001 har danskerne i stigende omfang taget e-boks til sig, og 2,4 mio. danskere er i dag tilmeldt heraf er ca virksomheder. Hertil kommer 1,6 mio. brugere i ind- og udland, der bruger e-boks-løsningen via andre varemærker. e-boks er central i digitaliseringen af offentlig kommunikation Den væsentligste, nye aftale, som e-boks indgik i 2009, var aftalen med Økonomistyrelsen om udvikling og drift af den fællesoffentlige digitale dokumentboks og NemSMS. Efter en offentlig udbudsrunde og efterfølgende forhandlinger valgte Økonomistyrelsen på vegne af staten, kommunerne og regionerne e-boks til at udvikle og drive den nye fællesoffentlige digitale dokumentboks, hvor alle myndigheder skal kunne kommunikere digitalt med borgerne og virksomhederne gennem én sikker kanal. De offentlige myndigheder udsender årligt mange millioner breve. Når denne trafik udskiftes med moderne digital tovejskommunikation, vil det offentlige, borgerne og virksomhederne kunne spare betydelige summer til kuvertering og forsendelse. Myndighederne vil desuden kunne effektivisere deres daglige arbejdsgange og frem for alt tilbyde en bedre borgerservice. Den fællesoffentlige digitale dokumentboks er et skridt på vejen mod, at den offentlige sektor når målsætningen i regeringens digitaliseringsstrategi om, at al skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor kan foregå digitalt i Siden aftalen blev indgået i maj 2009, har e-boks investeret betydelige ressourcer i udviklingen af e-boks-løsningen til at kunne håndtere den fællesoffentlige digitale dokumentboks, og væsentlige elementer af løsningen forventes at kunne tages i brug af udvalgte pilotmyndigheder allerede i første halvdel af Fordelingen af afsendere Ca. antal private og offentlige virksomheder, der benytter e-boks til at sende dokumenter Offentlige afsendere Private afsendere Det offentlige har været relativt hurtigst til at omstille til digital postdistribution og udgør 25% af det samlede antal af afsendere. Således bruger samtlige landets 98 kommuner e-boks til udsendelse af dokumenter. 9

10 Andel af befolkningen tilmeldt e-boks 80% 74 70% 63 60% % 40% 30% 20% 10% 0% Brugerne af e-boks er aldersmæssigt relativt jævnt fordelt med en naturlig overvægt blandt de erhvervsaktive og en relativ mindre andel blandt de ældre og de helt unge. Ny ejerstruktur og flytning til ny adresse I marts 2009 overtog PBS og Post Danmark KMD s aktiepost i e-boks og ejer herefter hver 50 procent af selskabet. Samarbejdet med KMD fortsætter både i relation til drift og udvikling af e-boks-applikationen, og KMD vil også fortsat være et vigtigt bindeled til hele den kommunale sektor, når det gælder e-boks. I forbindelse med ejerskiftet fraflyttede e-boks sine hidtidige kontorlokaler hos KMD og lejer sig nu ind i lokaler hos PBS i Ballerup. Etablering af treårigt sponsorat med Caroline Wozniacki I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki. I løbet af året har selskabets marketingindsats haft fokus på aktivering af dette sponsorat, som har stor betydning for den fortsatte udbredelse og vedligeholdelse af kendskabet til e-boks blev for alvor et gennembrudsår for Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en solid placering i verdensranglistens top fem. Hvor godt kender du e-boks? ( ) 35% (november) 31 30% 25% % 15% 10% 5% % Jeg har ikke hørt om e-boks Jeg kender kun e-boks af navn Jeg kender e-boks lidt Jeg kender e-boks godt Jeg kender e-boks meget godt Den danske befolknings kendskab til, hvad e-boks står for, er øget gennem årene. Kilde: Capacent. 10

11 Case: Multidata Digitale lønsedler enkelt og ligetil Flere end 2,3 mio. lønmodtagere i Norden modtager lønsedler fra Multidata-Bluegarden, og i 2009 blev det muligt for en række af virksomhedens større danske kunder at forenkle deres procedurer ved at sende lønsedlerne via e-boks. Fra foråret 2010 tilbyder Multidata også denne service til de mange mindre og mellemstore danske virksomheder, der benytter Multidatas lønsystemer. Det betyder, at omkring 1,2 mio. danske lønmodtagere får mulighed for at modtage lønsedler via e-boks. Vi tilbyder vores kunder at sende lønsedler via e-boks, fordi vi ønsker at fremtidssikre vores løsninger. Det er vigtigt, at vi er på forkant med udviklingen på vores område, så vi altid kan tilbyde vores kunder den bedste service og de mest effektive løsninger. Vi har fået positive tilbagemeldinger fra de større kunder, der allerede har implementeret løsningen, og blandt de mindre og mellemstore virksomheder har interessen også været stor, siger administrerende direktør Helge Kaltoft. Samarbejdet mellem Multidata og e-boks tager udgangspunkt i et fælles ønske om at gøre dagligdagen lettere for ledelse og medarbejdere ude i virksomhederne. Særligt i større virksomheder kan lønprocessen være kompliceret, og i kombination med Multidatas kerneydelser kan distribution via e-boks bidrage til at forenkle processen. Vi har et godt samarbejde med e-boks, der forstår vores forretning og ikke mindst vores kundesyn, som gælder på tværs af landegrænserne i hele vores nordiske organisation. Derfor kan vi også se et betydeligt potentiale i en internationalisering af e-boks, så vores kunder i de øvrige nordiske lande også får mulighed for at styrke deres lønprocesser yderligere, siger Helge Kaltoft. Antal brugere: Samlet potentiale 1,2 mio. 11

12 Regnskabsberetning Resultatopgørelse Omsætning e-boks omsatte i 2009 for DKK 59,3 mio., svarende til en stigning på 14% (DKK 52,0 mio. i 2008). Omsætningen er som forventet. Væksten skyldtes primært udvikling af eksisterende kunder samt en tilgang på 120 nye afsendere. Samtidig valgte flere af de store kunder i e-boks at sende flere og nye typer dokumenter via e-boks. Og endelig skyldtes væksten også, at flere brugere i Danmark tilmeldte sig e-boks, hvilket også medvirkede til at øge antallet af dokumenter. Det samlede antal dokumenter, der er grundlaget for indtjeningen i e-boks, steg således med 35% fra 98 mio. i 2008 til 133 mio. dokumenter i Omkostninger Andre eksterne omkostninger beløb sig i 2009 til DKK 32,6 mio., svarende til en stigning på 65% (DKK 19,7 mio. i 2008). Den væsentligste årsag til den kraftige stigning var hensættelser på DKK 7,0 mio. til dækning af fremtidige omkostninger til digital lagring af brugernes dokumenter. Hidtil har e-boks ikke hensat særskilt til dækning af fremtidige lageromkostninger, idet de har været af begrænset størrelse. I 2009 modtog e-boks imidlertid næsten ligeså mange dokumenter til oplagring som samlet i årene Derfor er der i 2009 hensat særskilt til fremtidige omkostninger til digital lagring af dokumenter. En anden væsentlig årsag til stigningen var øgede produktionsomkostninger på cirka DKK 4,0 mio., som følger af den væsentligt stigende produktion, der er forbundet med stigningen i 2009 på 35% i antallet af håndterede dokumenter. Endelig havde e-boks øgede engangsudgifter i størrelsesordenen DKK 2,0 mio. som følge af selskabets flytning til nye kontorer. e-boks øgede i 2009 antallet af fuldtidsansatte fra otte til elleve. Imidlertid forblev posten omkostninger til personale med DKK 5,7 mio. stort set uændret (DKK 5,8 mio. i 2008). Det skyldtes, at størstedelen af de nye medarbejdere blev tilknyttet det udviklingsteam, der i det meste af året har arbejdet fuld tid på at opgradere e-boks-løsningen til at kunne opfylde de krav, Økonomistyrelsen har sat til den fællesoffentlige digitale nettoomsætning Mio. DKK EBIT - Resultat af ordinær primær drift Mio. DKK ,0 59,3 30, ,00 22, , ,00 19, ,00 12, , ,

13 dokumentboks, som e-boks skal udvikle og drive. Cirka DKK 3,5 mio. i personaleomkostninger er på den baggrund aktiveret under immaterielle aktiver. Af- og nedskrivninger beløb sig i 2009 til DKK 1,7 mio. mod DKK 4,0 mio. året før, hvor der var foretaget en principændring, så it-projekter fra og med 2008 afskrives over tre år mod tidligere fem år. Resultat Resultat af ordinær primær drift (EBIT) i 2009 blev DKK 19,4 mio. Det er et fald på DKK 3,1 mio., og lidt lavere end forventet. e-boks præsterede en EBIT-margin på 32,7%. Det lavere resultat skyldtes hovedsageligt de førnævnte hensættelser på DKK 7,0 mio. til dækning af fremtidige omkostninger til digital lagring af brugernes dokumenter. På den baggrund anses resultatet for tilfredsstillende. Årets resultat efter skat var DKK 15,0 mio. mod DKK 17,7 mio. i Udbytte Det er bestyrelsens holdning, at e-boks skal sikres et kapitalgrundlag, så selskabet kan finansiere sin egen vækst nu og fremover. Udlodning af udbytte bliver fastlagt under hensyntagen til denne målsætning. På baggrund af selskabets resultat, det solide kapitalgrundlag og den høje soliditetsgrad indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der for 2009 udloddes et udbytte på i alt DKK 20,0 mio. Balance De samlede tilgodehavender er faldet med DKK 1,3 mio. til DKK 10,1 mio. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er steget med DKK 1,3 mio., mens tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere er faldet med DKK 2,6 mio. Likviditet Likvidbeholdningen i e-boks var ved udgangen af året steget med DKK 21,8 mio. til DKK 57,5 mio. Det er ledelsens vurdering, at e-boks har det fornødne likviditetsberedskab til gennemførelse af selskabets fortsatte drift og de planlagte aktiviteter, herunder de betydelige investeringer i udvikling af e-boks-løsningen samt den planlagte vækst i udlandet. Hensatte forpligtelser Der er for 2009 hensat DKK 7,0 mio. til dækning af de fremtidige omkostninger til digital lagring af dokumenter, som e-boks har forpligtet sig til at opbevare i en årrække. Gæld e-boks har ingen langfristet gæld. Selskabets kortfristede gæld var ved udgangen af året DKK 12,4 mio., hvilket var en stigning på DKK 7,7 mio. fra året før og er et udtryk for et øget aktivitetsniveau. Egenkapital Ved regnskabsårets afslutning udgjorde egenkapitalen DKK 69,6 mio., hvilket svarer til en stigning på 27% (DKK 54,6 mio. i 2008). e-boks opnåede en forrentning af egenkapitalen på 24,1% og havde en soliditetsgrad på 78,2%. Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning indgået aftale med DanID om et længerevarende samarbejde angående selskabets brug af den digitale signatur NemID. Ved regnskabsårets afslutning udgjorde balancen DKK 89,0 mio., hvilket er en stigning på DKK 29,6 mio. i forhold til udgangen af Anlægsaktiver De immaterielle anlægsaktiver udgjorde per 31. december 2009 DKK 16,6 mio. mod DKK 3,4 mio. året før. Heraf hidrørte DKK 14,9 mio. fra indkøbte konsulentydelser og internt tidsforbrug til udvikling af e-boks-løsningen, herunder den fællesoffentlige digitale dokumentboks for Økonomistyrelsen. Disse udviklingsprojekter har været under udførelse igennem størstedelen af 2009 og forventes gradvist taget i brug i Egenkapital Mio. DKK ,9 54,6 69,

14 Case: Danske Bank Brugervenlighed i højsædet i Danmarks største bank Danske Bank har samarbejdet med e-boks siden 2001, og banken har afsendt næsten hundrede millioner digitale dokumenter siden da. Det sparer årligt Danske Bank for et betydeligt millionbeløb og miljøet for mange tons papir og CO2. Samarbejdet kommer kunderne til gode, da de får let adgang til deres bankpapirer, og fordi besparelserne samtidig bidrager til, at banken kan tilbyde attraktive produkter til konkurrencedygtige priser. Vi sender mest muligt via e-boks, da det giver både kunderne og os en række fordele. Vi får positiv feedback på løsningen fra kunderne, som lægger stor vægt på muligheden for at arkivere og sortere deres dokumenter digitalt. Derfor vil vi i et tæt strategisk samarbejde med e-boks udvide digitaliseringen af vores kundekommunikation i de kommende år, siger Per Hviid, vicedirektør, Business Infrastructure Systems i Danske Bank. Både danske og internationale kunder i Danske Bank nyder godt af samarbejdet, da danske brugere og 1,3 millioner brugere uden for Danmark modtager digital post fra Danske Bank. Tre fjerdedele af de danske kunder benytter e-boks via deres netbank eller direkte på De resterende danske kunder samt de udenlandske kunder anvender en arkivløsning, der er integreret i Danske Banks netbank. Denne løsning drives i et samarbejde mellem e-boks og Danske Bank, og brugerne får adgang til deres personlige dokumenter i netbankens designmiljø. e-boks er en del af rigtig mange danskeres hverdag, og udbredelsen af digital dokumentdistribution er langt fremme i Danmark sammenlignet med andre af Danske Banks markedspladser. Det nyder både vi og kunderne godt af, og derfor har vi også samarbejdet tæt med e-boks om at indføre løsningen i udlandet. Det har fungeret godt indtil nu, og vi ser frem til at fortsætte udviklingen i fremtiden, siger Per Hviid. 14

15 Forventninger til 2010 e-boks venter i 2010 at nå 2,8 mio. danske brugere og at håndtere mio. dokumenter e-boks forventer i 2010 at øge det samlede antal danske brugere i e-boks fra 2,4 mio. til cirka 2,8 mio. Antallet af brugere i Norden forventes at stige til 1,7 mio. brugere i alt 4,5 mio. brugere. Antallet af dokumenter, der leveres via e-boks, forventes at stige fra cirka 133 mio. til mio. dokumenter. På den baggrund forventer selskabet en omsætning på DKK mio. og et resultat af ordinær primær drift (EBIT) i niveauet DKK mio. Resultatforventningen afspejler de fortsatte investeringer i udvikling af e-boks-løsningen, ligesom selskabet forventer fortsat at styrke organisationen i løbet af Selskabets driftsresultat forventes kun i mindre grad at blive påvirket af de fortsat vanskelige forhold for mange danske virksomheder, idet e-boks har sikret cirka 70% af sin omsætning ved indgåelse af længerevarende kontrakter hos nogle af Danmarks største virksomheder samt hos ejerkredsen. Endelig medfører selskabets solide kapitalstruktur og meget lave fremmedfinansiering, at e-boks ikke har behov for at refinansiere eller stifte gæld for at finansiere yderligere vækst. nettoomsætning Mio. DKK EBIT - Resultat af ordinær primær drift Mio. DKK ,0 59, ,5 19, , , E E 15

16 Case: SU-Styrelsen Spydspids i digitaliseringen af det offentlige Som en af de første offentlige styrelser i Danmark har SU-Styrelsen siden december 2009 sendt digital post til borgerne via e-boks. Det betyder, at studerende landet over modtager deres årlige opgørelse over den tildelte uddannelsesstøtte via e-boks. Derudover modtager de studerende også besked via e-boks, hvis deres SU-forhold ændres i årets løb. For SU-Styrelsen er overgangen til digital forsendelse af støttemeddelelser et naturligt skridt i den digitale omstillingsproces, som den offentlige sektor gennemgår i disse år. SU-styrelsen har længe været en digital frontløber inden for det offentlige, og de studerende har i næsten ti år haft mulighed for at ansøge om SU og foretage ændringer i deres SU-forhold online. Der er generelt en stor omstillingsparathed hos de studerende, og de finder det helt naturligt at anvende de muligheder, som digitaliseringen fører med sig. Derfor er vi også glade for at kunne sikre dem en højere grad af fleksibilitet og bedre overblik ved at sende støttemeddelelserne via e-boks. Løsningen er fremtidssikret og lever op til nutidens krav til moderne kommunikation samtidig med, at den er billigere, siger styrelseschef Lars Mortensen. Aftalen med e-boks medfører, at SU-Styrelsen er godt forberedt til udbredelsen af den fællesoffentlige digitale dokumentboks, der skal digitalisere kommunikationen mellem det offentlige, borgerne og virksomhederne. Som en af de første offentlige myndigheder vil SU-Styrelsen implementere løsningen i 2010, og allerede i 2012 skal alle myndigheder kunne kommunikere digitalt med borgerne og virksomhederne gennem denne ene, sikre kanal. Vi er glade for at kunne digitalisere kommunikationen med de studerende som en af de første offentlige myndigheder. Nu får SU-modtagerne digital post fra os i stedet for at skulle kæmpe med gammeldags rudekuverter og holde styr på voksende papirstakke. Det minimerer risikoen for fejl i korrespondancen mellem os og de studerende, og løsningen gør på den måde livet lettere for begge parter, siger Lars Mortensen

17 Strategi og forretningsmodel e-boks leverer sikker, digital infrastruktur for afsendelse, modtagelse og opbevaring af elektroniske dokumenter. Selskabets serviceydelser retter sig mod offentlige og private virksomheder, der ønsker at effektivisere kommunikationen med deres kunder, borgere og medlemmer. Selskabets aktiviteter kan opdeles i fire hovedområder, der i fællesskab bidrager til at realisere visionen om at blive den foretrukne, sikre, digitale boks og kommunikationsinfrastruktur for forbrugere og virksomheder i Danmark samt skabe en løsning, der rummer mulighed for udbygning til andre markeder i Europa. De fire områder omfatter e-boks privat, e-boks erhverv, e-boks international der også rummer en række e-boks-løsninger under andre varemærker samt den fællesoffentlige, digitale dokumentboks. Gennemsnitligt antal tilmeldinger pr. bruger 3,40 3,20 3,00 2,80 2,95 3,14 3,35 e-boks privat 2,3 mio. danske privatbrugere har direkte adgang til deres personlige elektroniske dokumenter via Websitet er ansigtet udadtil for e-boks og det sted, hvor størstedelen af selskabets brugere dagligt finder information. e-boks erhverv virksomheder benytter muligheden for at logge på erhvervsdelen af hvor virksomhederne kan opbevare elektroniske dokumenter nemt og sikkert. e-boks international 1,6 mio. danske, nordiske og internationale brugere, heraf godt virksomheder, har adgang til dokumenter via eget varemærke - løsninger, der er skræddersyede og integrerede løsninger, som benytter selskabets teknologi i afsenderens egen netbank. Den fællesoffentlige digitale dokumentboks I 2010 lanceres den nye fællesoffentlige, digitale dokumentboks og NemSMS. Med løsningen skabes én samlet platform for borgere og virksomheders sikre, digitale kommunikation med offentlige myndigheder. Løsningen udvikles og drives af e-boks og vil være tæt integreret med den eksisterende e-boks-ydelse, hvilket sikrer brugerne effektiv, sikker og digital tovejskommunikation med såvel offentlige myndigheder som private virksomheder i én samlet løsning Indtjeningsgrundlaget for e-boks er baseret på størst mulig udnyttelse af infrastrukturen. Det er derfor en vigtig del af forretningsmodellen at motivere brugerne til at tilmelde sig til flest mulige afsendere. Dette er også i afsendernes interesse, hvor e-boks i vid udstrækning har sammenfaldende interesser med sine kunder. 17

18 Anvendelse af online tjenester Elektroniske fakturaer - Erhverv Brug af e-government - Erhverv Brug af e-government - Privat Software download - Privat Brug af online film, musik og spil - Privat Online handel - Privat Brug af e-banking - Privat Storbritannien Frankrig Estland Luxemborg Sverige Finland Island Holland Norge Danmark Danmark ligger i front af den europæiske top-10, når det gælder udnyttelsen af forskellige digitale services - baseret på EU Kommissionens BPIindeks (Broadband Performance Index), der måler medlemslandene i forhold til hinanden. Kilde: Europe s Digital Competitiveness Report 2009, EU Kommissionen. Fokus på nye afsendere og flere dokumenter per afsender Det er gratis for brugerne at modtage og opbevare digitale dokumenter i e-boks, mens afsenderne betaler per forsendelse. For at sikre selskabets fortsatte vækst fokuserer e-boks derfor på at udbrede e-boks-løsningen til flere, nye afsendere samt at øge antallet af brugere og antallet af forsendelser per bruger. Afsenderne vil løbende kunne øge deres besparelse ved at øge andelen af dokumenter, som distribueres via e-boks. Samtidig vil brugerne ved at tilmelde sig flest mulige afsendere få et større udbytte af e-boks, fordi de derved kan samle flest mulige dokumenter i ét samlet digitalt arkiv og med ét login. Disse forhold tilskynder således både afsendere og brugere til at anvende e-boks mest muligt, hvilket er den sande værdi af e-boks-konceptet. Markedsforhold Private virksomheder og offentlige myndigheder har i kølvandet på den globale økonomiske krise øget deres fokus på effektivisering, økonomisk rentabilitet, god kundeservice og miljørigtige løsninger. I de vestlige økonomier er digitalisering af virksomhedernes og myndighedernes processer i stigende grad blevet et middel til at opnå effektiviseringsgevinster, ligesom den økonomiske rentabilitet forbedres ad samme vej. Derudover efterspørger kunder og borgere enkle og brugervenlige it-løsninger, der tager hensyn til de miljøog klimamæssige udfordringer, som alle verdens nationer står overfor. I Danmark er markedet for digitale forsendelser fortsat i god udvikling, og den økonomiske krise har forstærket efterspørgslen efter de ydelser, som e-boks leverer. Danskerne er blandt de mest digitalt, parate befolkninger i verden, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem brugernes krav om nem adgang til deres digitale dokumenter døgnet rundt. Derudover stilles der fra både brugernes og afsendernes side krav om udvikling af nye værdiskabende services, eksempelvis den kommende fællesoffentlige digitale dokumentboks og NemSMS, som e-boks i 2009 blev valgt til at udvikle og drive for Økonomistyrelsen. e-boks har en unik position på det danske marked med 2,4 millioner danske brugere, og derudover har 1,6 millioner danske og internationale brugere adgang til e-boks funktionalitet under andre mærker. Vækst og videreudvikling Brugernes forventning om at kunne anvende én samlet løsning til at skabe overblik over alle elektroniske dokumenter medfører et stort potentiale for at udvide antallet af brugere i Danmark. Markedsforhold og samfundsudvikling i de øvrige nordiske lande er i høj grad sammenlignelige med udviklingen i Danmark, og det gør e-boksløsningen attraktiv i det øvrige Norden. Videreudvikling af den eksisterende e-boks-løsning er konstant i fokus for at sikre høj brugertilfredshed og øget effektivitet. I 2010 vil investeringerne i udvikling først og fremmest være målrettet mod færdigudviklingen af næste generation e-boks. Integrationen med den fællesoffentlige, digitale dokumentboks udvider antallet 18

19 af afsendere og brugere. Samtidig forventes det gennemsnitlige antal forsendelser per bruger at stige, fordi størstedelen af danskerne fremover og senest i 2012 vil modtage alle dokumenter fra det offentlige via e-boks. Konkurrence På det danske marked er e-boks den eneste løsning, der tilbyder brugerne at samle alle deres dokumenter i én sikker digital postboks. Det giver e-boks en unik position i konkurrencen med de alternative løsninger, der løbende udvikles af andre markedsdeltagere. Større afsendere benytter egne arkivløsninger, men brugerne får ikke de samme fordele som ved brug af e-boks, da løsningerne som udgangspunkt kun giver adgang til modtagelse og arkivering af dokumenter fra den enkelte afsender. e-boks forventes fortsat at være den eneste løsning, der tilbyder brugerne at samle alle vigtige dokumenter ét sted og med ét login, og denne egenskab ved e-boks-løsningen er et vigtigt konkurrenceparameter. e-boks videreudvikler og optimerer kontinuerligt løsningens funktionalitet og effektivitet, ligesom der løbende fokuseres på at fastholde et konkurrencedygtigt prisniveau for brug af e-boks. Digitalisering I de kommende år vil digitaliseringen af både den private og den offentlige sektor fortsætte, og e-boks forventer derfor også, at grundlaget for selskabets forretning vil blive styrket yderligere både i Danmark og i det øvrige Norden. Flere virksomheder og offentlige myndigheder forventes at digitalisere deres kommunikation med kunder og borgere, og en sådan udvikling kommer brugere, afsendere og samfundet til gode. Digitaliseringen vil sikre betydelige besparelser for virksomheder og myndigheder, der har mulighed for at effektivisere deres kommunikation med kunder og borgere, der samtidig vil opnå en bedre service. Endelig har digitaliseringen positive effekter på miljøet og klimaet, der i 2009 blev sparet for et papirforbrug på tons alene på grund af e-boks. Organisation Organisationen bag e-boks er slank og effektiv. Egentlige forretningskritiske kompetencer er forankret i virksomheden, mens øvrige funktioner outsources for at e-boks kan bevare en høj tilpasningsevne og en konkurrencedygtig omkostningsstruktur. Medarbejderne i e-boks er specialiserede med særlige kompetencer inden for produktudvikling herunder design og arkitektur, sikkerhed, markedsføring og salg. For at understøtte den fortsatte vækst vil e-boks styrke organisationen og kompetencerne i det kommende år, mens selskabet fortsat vil outsource en række opgaver. Der vil blive fokuseret på at sikre, at forretningskritiske kompetencer fortsat forankres bredt i organisationen, og i takt med virksomhedens vækst og internationalisering styrke udviklingen af organisationen. Driftsstabilitet og brugertilfredshed på højt niveau Det er afgørende for e-boks at opretholde en høj grad af stabilitet i driften af e-boks-løsningen. Afsendere og brugere stiller krav om, at dokumenter er tilgængelige via e-boks døgnet rundt, og at løsningen kan håndtere store belastninger med mange tusinde brugere samtidigt. e-boks fokuserer derfor på at optimere løsningens skalerbarhed, så disse krav fortsat kan imødekommes, og denne tilgang har givet gode resultater indtil nu. 19

20 Henvendelser i % af antal besøgende, ,20 0,15 0,10 0,05 I gennemsnit henvendte 11 ud af brugere sig i 2009 til e-boks med spørgsmål vedrørende ikke blot brug af e-boks, men også internet eller PC. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Udover driftsstabilitet er brugervenlighed et vigtigt område, som e-boks konstant arbejder på at styrke. e-boks er populær hos brugerne, der i en brugertilfredshedsundersøgelse i 2009 gav en samlet karakter på 4,27 på en skala fra 1 til 5. Det er tilfredsstillende, og e-boks vil arbejde på at fastholde, at brugerne fortsat ønsker at udvide deres engagement med e-boks. Et af pejlemærkerne i brugertilfredsheden og dermed fastholdelsen af brugerne er antallet af henvendelser til e-boks brugersupport. backupsystemet udsat for en såkaldt disaster recovery test, der viste, at e-boks var i stand til at betjene brugerne fra den spejlede løsning. Derudover tester eksterne konsulenter jævnligt løsningens sikkerhed gennem kontrollerede hackerangreb /penetrationstest, og sikkerhedsniveauet vurderes at være på niveau med en netbank. I 2009 henvendte mellem otte til femten brugere ud af tusind sig med spørgsmål eller kommentarer vedrørende e-boks-løsningen, internet eller PC brug. Den lave henvendelsesprocent kan ses som et udtryk for, at brugerne i høj grad formår at benytte løsningen selvstændigt. Sikker opbevaring af personlige dokumenter Datasikkerhed er af afgørende betydning for e-boks, og virksomheden har en række procedurer, der sikrer, at sikkerhedsniveauet for e-boks hele tiden lever op til de bedste internationale standarder i branchen. Dokumenter i e-boks opbevares i et professionelt datacenter hos KMD, hvor de er beskyttet med flere sikkerhedsmekanismer, og hele løsningen overvåges effektivt 24 timer i døgnet alle dage året rundt. Der tages løbende backup af data, og hele løsningen er spejlet, så applikation og dokumenter altid findes i to adskilte datacentre. Derved sikres det, at dokumenter ikke går tabt ved et eventuelt nedbrud. Primo 2010 blev Driftseffektivitet Tilgængelighed på i % 100,0 99,9 99,8 99,7 99,6 99, , , Brugerne kunne få adgang til deres personlige dokumenter via e-boks i hele 99,99 procent af

e-boks årsrapport 2007

e-boks årsrapport 2007 Årsrapport 2007 e-boks årsrapport 2007 2007 blev et godt år for e-boks. Vi er blevet større og stærkere med god vækst på de væsentlige forretningsområder. Mere end halvanden million brugere og næsten 400

Læs mere

INDHOLD. PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 31 Den uafhængige revisors påtegning... 32 Anvendt regnskabspraksis... 33

INDHOLD. PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 31 Den uafhængige revisors påtegning... 32 Anvendt regnskabspraksis... 33 ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD PROFIL OG OVERBLIK e-boks et overblik............................................ 3 Danmark er digital frontløber....................................... 5 2010 i hovedtræk..............................................

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

e-boks A/S Lautrupparken 40-42 2750 Ballerup Telefon: 70 21 24 00 www.e-boks.dk CVR-nr.: 25 67 41 54

e-boks A/S Lautrupparken 40-42 2750 Ballerup Telefon: 70 21 24 00 www.e-boks.dk CVR-nr.: 25 67 41 54 Årsrapport 2008 e-boks A/S Lautrupparken 40-42 2750 Ballerup Telefon: 70 21 24 00 www.e-boks.dk CVR-nr.: 25 67 41 54 Indholdsfortegnelse Indholds fortegnelse Side Danmarks digitale postboks... 4 Øget tempo

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 1 e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks Referencer 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere