ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)"

Transkript

1 ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED SUNDHEDSPERSONALE OG -ORGANISATIONER FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE OG KORRUPTION ANSÆTTELSESPRINCIPPER SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ OFFENTLIG POLITIK OG POLITISKE AKTIVITETER STØTTE TIL LOKALSAMFUNDET, DONATIONER OG STØTTE TIL PATIENTFORENINGER DATABESKYTTELSE FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS EJENDOM OG RESSOURCER KOMMUNIKATION, VIDEREBRINGELSE AF OPLYSNINGER OG DOKUMENTER INSIDERHANDEL OG FORTROLIGE OPLYSNINGER KONKURRENCE- OG MONOPOLLOVGIVNING HANDELSREGULERING

2 ASTRAZENECA KRÆVER, AT ALLE MEDLEMMER AF ASTRAZENECA GRUPPEN OG DENNES DIREKTØRER, LEDERE OG MEDARBEJDERE OPRETHOLDER EN HØJ STANDARD AF INTEGRITET OG HÆDERLIGHED OG HANDLER MED AGTPÅGIVENHED, OMHU OG FAIRNESS I ALLE VORES FORRETNINGSAKTIVITETER. ALLE VORES INTERAKTIONER MED INTERESSENTER OG DET OMGIVENDE SAMFUND SKAL SKE ETISK OG KORREKT. DERFOR SKAL VI ALLE OVERHOLDE DENNE KODEKS SAMT ALLE SUPPLERENDE POLITIKKER, LOVE OG REGLER I ALLE DE LANDE, HVOR VI ER TIL STEDE, LIGESOM VI SKAL OVERHOLDE ALLE GÆLDENDE NATIONALE OG INTERNATIONALE KODEKSER. INDHOLD INTRODUKTION 3 HVEM ER DENNE KODEKS HENVENDT TIL, OG HVAD BETYDER DEN I PRAKSIS? 4 SÅDAN STILLES ET SPØRGSMÅL ELLER VIDEREBRINGES EN SAG 5 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE 6 ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING 7 OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER 8 INTERAKTION MED SUNDHEDSPERSONALE OG -ORGANISATIONER 9 FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE OG KORRUPTION 10 ANSÆTTELSESPRINCIPPER 11 SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 12 OFFENTLIG POLITIK OG POLITISKE AKTIVITETER 13 STØTTE TIL LOKALSAMFUNDET, DONATIONER OG STØTTE TIL PATIENTFORENINGER 14 DATABESKYTTELSE 15 FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER 16 BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS EJENDOM OG RESSOURCER 17 KOMMUNIKATION, VIDEREBRINGELSE AF OPLYSNINGER OG DOKUMENTER 18 INSIDERHANDEL OG FORTROLIGE OPLYSNINGER 19 KONKURRENCE- OG MONOPOLLOVGIVNING 20 HANDELSREGULERING 21 TELEFONNUMRE TIL BRUG VED SPØRGSMÅL ELLER VIDEREBRINGELSE AF EN SAG 22 DEFINITIONER 23 AFSNIT DER ER ÆNDRET I DENNE VERSION AF ADFÆRDSKODEKSEN 24

3 INTRODUKTION ASTRAZENECA SKAL VÆRDSÆTTES FOR DE LÆGEMIDLER, VI LEVERER, OG MAN SKAL HAVE TILLID TIL OS PÅ GRUND AF DEN MÅDE, VI ARBEJDER PÅ FOR AT GIVE VORES INTERESSENTER, VORES FORRETNING OG SAMFUNDET BÆREDYGTIGE FORDELE. Vores mission er at gøre en meningsfyldt forskel for sundhed gennem forskning i og udvikling og markedsføring af betydningsfulde lægemidler. Vi anser dette for at være centralt for vores ansvar over for vores interessenter og samfundet. Vi vil også sørge for at skabe succes på den rette måde for at være til gavn gennem både det, vi gør, og måden, vi gør det på. Vores interessenters tillid og vores driftstilladelse fra samfundets side afhænger heraf. At gøre os fortjent til og opretholde vores interessenters tillid starter med at sørge for, at vi altid handler med integritet konsekvent, uanset hvor AstraZeneca er til stede eller har indflydelse. At handle med integritet understreger alle kravene i dette globale adfærdskodeks, som angiver de høje etiske standarder, som forventes af alle i AstraZeneca. Disse er vores fundamentale regler for at arbejde sammen med andre, når vi driver virksomheden fremad, og det er obligatorisk at overholde disse regler. Vi skal alle leve op til de standarder, der er fastsat i vores kodeks og dens supplerende politikker for at sikre, at AstraZeneca fortsat kan være et selskab, der værdsættes og respekteres af vores interessenter og samfundet, og som vi alle er stolte af at arbejde for. Det, vi gør, berører mange mennesker - patienter og læger, dem, der betaler for sundhedsydelser, vores interessenter, lovgivere, partnere og lokalsamfundene omkring os. At skabe et stærkt forhold til disse grupper er afgørende for vores succes og de stærkeste forhold er baseret på tillid.

4 HVEM ER DENNE KODEKS HENVENDT TIL, OG HVAD BETYDER DEN I PRAKSIS? DENNE KODEKS HENVENDER SIG TIL ALLE DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE OG MIDLERTIDIGT ANSATTE PÅ FULD TID ELLER DELTID I ASTRAZENECA GRUPPEN OVER HELE VERDEN. Alle skal kende og udføre deres aktiviteter i overensstemmelse med denne kodeks, alle supplerende politikker og gældende kodekser samt love og regler i de lande, vi arbejder og gør forretninger i. Vi skal operere efter de højeste standarder, der kræves af alle disse myndigheder, og altid som minimum tage behørigt hensyn til national lovgivning og de omstændigheder, hvor flere landes lovgivning kan gælde. Lederne er ansvarlige for at give deres team den fornødne støtte til at forstå kravene i denne kodeks, de relevante supplerende politikker og love og regler i de lande, de arbejder i, samt hvordan de skal gennemføres i praksis. Lederne er også ansvarlige for at give forsikringer herom til AstraZenecas bestyrelse. Dette ansvar forstærker vores målsætning om integritet og høje etiske standarder. Desuden kunne AstraZeneca væsentligt skade sit omdømme, og det kunne have økonomiske konsekvenser, herunder pålæggelse af strafferetlige og/eller civilretlige bøder og anden straf for undladelse af at overholde love og regler i de lande, hvor vi har aktiviteter. De følgende afsnit af denne kodeks beskriver kort AstraZenecas kernemålsætninger hvad de betyder, og hvordan de aktivt implementeres på alle niveauer i virksomheden. Du skal også være parat til at udøve god dømmekraft og bruge din sunde fornuft, når du skal beslutte, hvad der er rigtigt at gøre, da denne kodeks og vores supplerende politikker ikke kan dække alle situationer, der kan opstå. Spørg, hvis der er noget i denne kodeks, der er uklart, eller hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal reagere på et spørgsmål, som ikke er behandlet i kodeksen. Du skal også straks rapportere det, hvis du bliver bekendt med, har mistanke om eller har observeret overtrædelser af love, regler, denne kodeks eller de supplerende politikker. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE KODEKS, DE SUPPLERENDE POLITIKKER ELLER LOVE OG REGLER I DE LANDE, DU ARBEJDER I, UNDERSØGES TIL BUNDS, OG DER TRÆFFES DE FORNØDNE FORANSTALTNINGER. DET KAN VÆRE EFTERUDDANNELSE, DISCIPLINÆRE TILTAG ELLER ANDRE FORANSTALTNINGER, INKL. ANSÆTTELSESOPHØR, ALT EFTER OMSTÆNDIGHEDERNE. LOVOVERTRÆDELSER KAN OGSÅ FØRE TIL PÅLÆGGELSE AF STRAFFERETLIGE OG/ELLER CIVILRETLIGE BØDER OG ANDEN STRAF AFHÆNGIGT AF GÆLDENDE LOV. AstraZeneca vil kun arbejde med kontraktleverandører, det være sig vare- og tjenesteleverandører, joint venture-partnere, markedsføringspartnere og forsknings- og licenspartnere, som har standarder for etisk adfærd, der svarer til vores, herunder EFPIA. AstraZeneca vil markedsføre, sælge, fremme, forske i, udvikle, give oplysninger om og gøre reklame for de produkter, som det udnytter kommercielt i USA under overholdelse af alle krav i de amerikanske føderale sundhedsprogrammer, krav, der stilles af den amerikanske levneds- og lægemiddelstyrelse (FDA) og kravene i dets aftale om virksomhedsintegritet.

5 SÅDAN STILLES ET SPØRGSMÅL ELLER VIDEREBRINGES EN SAG ENHVER, DER RETTER HENVENDELSE I GOD TRO OM MULIGT BRUD PÅ DENNE KODEKS, VIL BLIVE STØTTET AF LEDELSEN OG VIL IKKE BLIVE UDSAT FOR SANKTIONER. ENHVER FORM FOR TRUSSEL ELLER HÆVNAKT VIL I SIG SELV BLIVE BETRAGTET SOM ET ALVORLIGT BRUD PÅ DENNE KODEKS. Du kan komme ud for en situation, der ser ud til at være en overtrædelse af en AstraZeneca-politik. Alle har pligt til straks at rapportere mistanke om overtrædelser af reglerne. Generelt skal du først forsøge at tage sagen op med din leder. Hvis du føler, at dette ikke er passende, kan du også kontakte din HR-afdeling eller compliance officer. Hvis du foretrækker at kontakte en person uden for dit område, kan du henvende dig til følgende kontakter: AZETHICS-LINJEN Se side 22 for at finde dit lands nummer (Ansatte hos MedImmune kan også se side 22 for at få yderligere oplysninger om, hvordan rapportering foregår i deres virksomhed) HJEMMESIDE AZethics.com POSTADRESSE Global Compliance Strategy and Assurance, AstraZeneca PLC, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, United Kingdom Hvis henvendelsen drejer sig om regnskab, intern regnskabskontrol eller revision, kan du kontakte AZethicslinjen, din Chief Compliance Officer eller VP, Group Internal Audit. Du kan vælge at være anonym, hvis du ønsker det, og hvis lokale love tillader det. I alle tilfælde vil der blive gjort alt, hvad der er muligt, for at sikre, at oplysninger om en rapporteret overtrædelse af reglerne, er fortrolige og kun viderebringes til dem, der skal vide det. Ovenstående procedure kan også følges, hvis du har et spørgsmål eller ønsker at få afklaret et aspekt af denne kodeks og de supplerende politikker. Azethics-linjen og AZethics.com håndteres af tredjepart på AstraZenecas vegne. Når du stiller et spørgsmål eller viderebringer en sag, vil du blive spurgt om detaljer, og om hvorvidt du ønsker at opgive kontaktinformationer. AstraZeneca UK Limited vil muligvis opbevare disse oplysninger i en database (vedligeholdt af EthicsPoint i USA) og vil muligvis kontakte dig for at få yderligere oplysninger. Du har ret til at få adgang til alle personlige oplysninger om dig, som AstraZeneca opbevarer.

6 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ASTRAZENECA VIL MINIMERE RISIKOEN OG MAKSIMERE FORDELENE VED ALLE VORES LÆGEMIDLER I HELE DERES LIVSCYKLUS. Sikkerhed og effekt er vigtigt ved forskning, udvikling og i det videre forløb. Vi arbejder sammen med lovgiverne på at udvikle receptinformation til vores medicin, der giver læger og andre de oplysninger om fordele/risici, de skal bruge, for at træffe det rigtige valg af medicin. Efter lancering af alle vores lægemidler fortsætter vi med at monitorere dem med henblik på bivirkninger, herunder bivirkninger, som måske ikke er identificeret i forsknings- og udviklingsprocessen. Vi underretter rette myndighed om de bivirkninger, vi måtte opdage, og samarbejder med dem om at tage de nødvendige forholdsregler. Alle stadier i forskning, udvikling, produktion, opbevaring og distribution af vores produkter (og alle aktivstoffer) skal være i overensstemmelse med alle gældende interne og eksterne standarder. Virksomheden arbejder også på at bekæmpe det voksende problem med forfalskede lægemidler, som kan have en negativ indvirkning på millioner af menneskers sundhed og velvære over hele verden. > Overhold alle gældende procedurer, som har til formål at fremme produktsikkerhed, virkning og kvalitet, f.eks. god laboratoriepraksis (GLP), god klinisk praksis (GCP) og god fremstillingspraksis (GMP). > Rapporter alle tilfælde af manglende overholdelse. > Rapporter alle tilfælde af mulige hændelser vedrørende vores lægemidler gennem de etablerede procedurer. > Rapporter alle forfalskede eller mistænkt forfalskede lægemidler gennem de etablerede procedurer. Det er vores grundlæggende ansvar at levere lægemidler med god effekt med mindst mulig risiko for bivirkninger for dem, der tager dem. Alle lægemidler kan have bivirkninger. Fordelene ved et lægemiddel skal derfor vejes op mod risikoen.

7 ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING I VORES SØGEN EFTER NYE LÆGEMIDLER TIL VIGTIGE SYGDOMSOMRÅDER VIL ASTRAZENECA UDFØRE INNOVATIVT VIDENSKABELIGT ARBEJDE AF HØJ KVALITET OG EFTER DE HØJESTE ETISKE STANDARDER PÅ ALLE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSOMRÅDER I HELE VERDEN. Overholdelse af alle relevante love og regler vedrørende forskning og udvikling er et minimumskrav og understøtter AstraZenecas egne standarder. Det omfatter at sørge for, at de, der deltager i klinisk forskning overalt i verden, ikke udsættes for unødvendige risici, at de forstår formålet med forskningen, og hvad det går ud på, at korrekte procedurer for indhentning af informeret samtykke følges, og at der opretholdes passende fortrolighed. Alle oplysninger fra klinisk forskning skal registreres, behandles og opbevares på en måde, som er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, og som muliggør nøjagtig og gennemsigtig rapportering, tolkning og verificering. Alle forslag til forskningsprojekter skal vurderes etisk og videnskabeligt i overensstemmelse med gældende love og regler, og alle relevante interne evaluerings- og godkendelsesprocedurer skal følges. Al forskning på dyr skal nøje overvejes og retfærdiggøres, og 3R-princippet (Replacement, Reduction, Refinement) skal benyttes i forbindelse med dyreforsøg. Overhold internationale standarder for god praksis som f.eks. Helsinki-deklarationen, god klinisk praksis (GCP) og god laboratoriepraksis (GLP). Sørg for, at procedurerne for informeret samtykke følges, når der udføres kliniske forsøg eller indsamles humant væv til brug i videnskabelige forsøg. Sørg for, at bestemmelserne i denne kodeks vedrørende beskyttelse af personoplysninger (se side 15) anvendes, når sundhedsoplysninger indsamles eller på anden måde behandles. Brug kun forsøgsdyr, når der ikke er nogen alternativer. > Sørg for, at dyrevelfærd er en topprioritet, og at vores standarder følges konsekvent verden over. Vores målsætning om høje etiske forsknings- og udviklingsstandarder gælder ikke kun for vores forsknings- og udviklingsfunktioner (globalt og i vores markedsføringsselskaber), men også for støttefunktioner som indkøb, forretningsudvikling og juridisk afdeling.

8 OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER ASTRAZENECA VIL OPRETHOLDE HØJE ETISKE STANDARDER VED INFORMATION OM VORES LÆGEMIDLER OG ANDRE PRODUKTER. AstraZeneca benytter mange kommunikationskanaler, lige fra traditionel kontakt gennem salgsrepræsentanter, til internettet. Uanset hvilken metode der anvendes, skal vi kommunikere nøjagtigt, effektivt og korrekt. De oplysninger, vi giver for at støtte sikker brug af vores produkter, hvad enten det sker i publikationer og salgsmateriale eller som svar på forespørgsler, skal støttes af videnskabelige beviser og godkendes gennem virksomhedens etablerede evaluerings- og godkendelsesprocedure. Vi må kun promovere produkter med markedsføringstilladelse og kun til det godkendte formål. Vores salgs- og marketingpraksis over hele verden skal opfylde eller overgå de minimumsstandarder, der er sat af gældende love, regler og praksiskodekser. Giv kun oplysninger om vores produkter, hvis du har bemyndigelse hertil. Dette gælder også oplysninger om vores produkter via internettet eller andre elektroniske midler. Vores produkter skal promoveres på en etisk, fair og afbalanceret måde. Brug kun salgsmaterialer og anden produktinformation, der er godkendt gennem vores interne evalueringsprocedurer. Offentliggør oplysninger om vores produkter i overensstemmelse med virksomhedens standarder og procedurer. Overhold IFPMA's Code of Pharmaceutical Marketing Practices, lokale love, regler og gældende kodekser for markedsføringspraksis og vores egne, ofte strengere, politikker og procedurer. > Du må ikke kommunikere direkte med forbrugerne/patienterne, medmindre det er tilladt i den lokale lovgivning. Produktinformation omfatter alle oplysninger, materialer eller aktiviteter, det være sig salgsfremmende eller andre, som har til formål at informere sundhedsmedarbejdere og -organisationer, patienter, investorer, medier og andre om vores produkters egenskaber og anvendelse.

9 INTERAKTION MED SUNDHEDSPERSONALE OG -ORGANISATIONER * I AL VORES INTERAKTION MED SUNDHEDSPERSONALE OG ORGANISATIONER SKAL VI OVERHOLDE DE HØJESTE STANDARDER FOR INTEGRITET OG HÆDERLIGHED. I al vores interaktion med sundhedspersonale og -organisationer skal det sikres, at vores lægemidler bruges effektivt, og at patientplejen forbedres. Det kan omfatte videnskabelige fremskridt, bedre medicinsk viden eller indsamling af nødvendig feedback om vores lægemidler. Vi må kun benytte os af ydelser fra sundhedspersonale og -organisationer, når der er et legitimt behov for det, og vi må ikke betale mere end markedsprisen for ydelserne. Vi må ikke indgå i forretningsmæssige relationer eller give gaver eller andet af værdi, som kan fremkalde eller belønne gunstige beslutninger om vores produkter og tjenester. Vi skal altid give oplysninger om vores produkter til sundhedspersonale og -organisationer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne kodeks og de supplerende politikker. Overhold IFPMA's Code of Pharmaceutical Marketing Practices, lokale love, regler og gældende kodekser for markedsføringspraksis og vores egne, ofte strengere, politikker og procedurer. Der må kun gives betaling til sundhedspersonale og -organisationer, når der foreligger en skriftlig kontrakt. > Du må ikke tilbyde betaling, gaver, sponsorering af aktiviteter eller andet af værdi, hvis det kan udgøre bestikkelse af en sundhedsperson eller -organisation. Interaktion med sundhedspersonale og -organisationer omfatter alle former for møder, kongresser, symposier, kommunikation, forsknings- og serviceordninger, herunder markedsføring af produkter, foredragsengagementer, møder i rådgivende organer og konsulentaftaler. *En definition af sundhedspersonale og -organisationer kan ses på bageste forsatsblad.

10 FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE OG KORRUPTION ASTRAZENECAS DIREKTØRER, LEDELSE, MEDARBEJDERE OG ANDRE, SOM HANDLER PÅ ASTRAZENECAS VEGNE, MÅ IKKE TILBYDE, BETALE ELLER TAGE IMOD BESTIKKELSE. Vi må ikke tilbyde eller give penge eller andet af værdi som incitament til eller belønning for at tage en beslutning, som er gunstig for AstraZenecas interesser. Dette omfatter fordele til myndighedspersoner (herunder personer fra statslige eller lokale myndigheder og personer, som arbejder i internationale offentlige organisationer), sundhedspersonale og -organisationer, patienter, leverandører, velgørende foreninger og patientforeninger, det være sig selskaber eller enkeltpersoner. AstraZeneca tillader heller ikke, at agenter, kontraktleverandører, rådgivere eller andre tredjeparter, som arbejder på vores vegne, er involveret i denne form for aktiviteter. Vi må hverken tilbyde bestikkelse eller modtage bestikkelse. Se "Forebyggelse af interessekonflikter" på side 16 for yderligere oplysninger. Du må aldrig foretage eller godkende betalinger eller give eller godkende gaver for at få eller bevare kunder eller for at opnå en uretmæssig fordel. Du må aldrig bede tredjemand om eller tillade tredjemand at gøre det på dine vegne. Det er acceptabelt at engagere sundhedspersonale og -organisationer og give beskedne restaurantbesøg og gaver, når de overholder den lokale lovgivning, gældende kodekser og vores supplerende politikker og procedurer (inkl. side 9 i denne kodeks). Alle former for aktiviteter og adfærd skal være af en sådan art, at de ikke kan misfortolkes, hvis de bliver offentligt kendt. Vær især opmærksom på relationer til tredjeparter, besøg på vores anlæg, konsulentforhold, postmarketingundersøgelser; gaver, sponsorering af aktiviteter. Foretag ikke betalinger for at fremme sagsbehandling til myndighedspersoner eller andre (medmindre det er nødvendigt for at beskytte din personlige sikkerhed, når du er udsat for voldelig tvang). > Rapporter alle mistanker om potentielt korrupt adfærd. Det er strafbart at tilbyde eller foretage betalinger eller give andre fordele til myndighedspersoner for at opnå positiv særbehandling i alle lande, hvor vi har aktiviteter, uanset om betalingerne sker kontant eller i naturalier. I mange lande er det også strafbart at foretage denne form for betalinger til myndighedspersoner i andre lande, og det er de fleste steder strafbart at betale bestikkelse til personer, som ikke er myndighedspersoner.

11 ANSÆTTELSESPRINCIPPER ASTRAZENECA VIL FREMME OG OPRETHOLDE EN KULTUR AF RESPEKT OG LIGE MULIGHEDER, HVOR DEN ENKELTES SUCCES ALENE AFHÆNGER AF EVNER OG INDSATS. AstraZeneca værdsætter de forskelligartede færdigheder og evner, en global arbejdsstyrke kan give vores virksomhed. Vi ønsker at støtte forskellighed hos vores medarbejdere og i vores ledelse - og at støtte udviklingen af talenter inden for vores organisation. Alle beslutninger om ansættelse, engagering, udvikling og forfremmelse skal alene baseres på personens evner, erfaring, adfærd, præstation og udvist potentiale i forhold til de krav, jobbet stiller. Chikane af AstraZeneca-medarbejdere eller personer, vi har kontakt med via vores virksomhed, er ikke acceptabel. Alle, der mener, at de eller andre har været udsat for ulovlig diskrimination eller chikane, skal rapportere hændelsen og omstændighederne til deres leder, HR-afdelingen eller en leder, som vil sørge for en grundig og uvildig undersøgelse af hændelsen. Forskellighed og kreativt potentiale skal opmuntres, rekruttering og forfremmelse skal ske efter evner, og løbende udvikling af medarbejdernes færdigheder og evner skal støttes. Behandl andre med integritet, hæderlighed, høflighed, hensyn, respekt og værdighed. Bidrag til at opretholde et arbejdsmiljø, hvor alle former for chikane er uacceptabel. > Rapporter al upassende adfærd i forhold til dig selv eller andre. AstraZeneca støtter alle principperne i FN's menneskerettighedserklæring, og vores politikker beskriver vores høje standarder for behandling af medarbejdere. Det betyder at respektere forskellighed og som minimum at overholde nationale krav med hensyn til løn og arbejdstid. Vi støtter også den internationale arbejdsorganisation ILOs standarder med hensyn til børnearbejde og min. alder.

12 SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ ASTRAZENECA VIL ARBEJDE PÅ EN MILJØMÆSSIGT FORSVARLIG MÅDE OG SØGER AT FREMME EN SIKKER OG SUND ARBEJDSPLADS FOR ALLE VORES MEDARBEJDERE. Vi arbejder konstant med vores påvirkning af miljøet og forsøger hele tiden at forbedre bæredygtigheden af vores aktiviteter ved bl.a. at spare på energi fra ikke-vedvarende kilder og på råmaterialer, minimere den mængde affald, vi genererer samt minimere alle skadelige effekter i forbindelse med vores produkter. Virksomheden arbejder også på at identificere, afbøde og overvåge eksisterende og nye risici for miljøet i forbindelse med vores forretningsførelse, samt sundheds- og sikkerhedsrisici for vores medarbejdere og andre, som besøger os eller arbejder hos os, og for de lokalsamfund, vi opererer i. Vi går ud over det lovpligtige minimum, når det drejer sig om proaktivt at reducere mødet med kemiske, biologiske, fysiske og andre farer på arbejdspladsen; at mindske risikoen for uheld i vores anlæg til forskning og produktion; at fremme sikker kørsel samt at hjælpe vores medarbejdere med at forbedre sundhed og velbefindende. Vi bestræber os også på omgående og effektivt at reagere på, undersøge og udveksle erfaringer om hændelser, som har resulteret i, eller kunne have resulteret i, alvorlig sygdom, personskade eller miljømæssig skade, og straks tage de nødvendige forholdsregler for at undgå det i fremtiden. Alle forventes at tænke på sikkerhed, sundhed og miljøsikkerhed i deres daglige arbejde. Linjecheferne har også pligt til at give deres team et sikkert arbejdsmiljø, herunder opbygning af kendskab til potentielle sikkerhedsrisici, og hvordan de skal håndteres. Tag personligt ansvar for sikkerhed og sundhed og for at forstå den måde, dit arbejde kan påvirke miljøet på. Forstå de farer, der er forbundet med dit arbejde, håndter risikoen ansvarligt, og påtag dig kun arbejde, hvor der er sørget for den nødvendige sikkerheds- og sundhedsuddannelse. Forsøg konstant at reducere de aktiviteter, der påvirker miljøet (undgå eksempelvis unødvendige forretningsrejser). Deltag aktivt i programmer der mindsker mængden af affald og fremmer energibesparelse. Rapporter straks uheld, non-compliance hændelser eller andet, som kan udgøre en risiko for sikkerheden, sundheden eller miljøet. Sikkerhed og sundhed omfatter forebyggelse af sygdom og personskade og fremme af velvære på arbejdspladsen. Hensigten med arbejdsmiljølovgivningen og reglerne er at sikre arbejdsforholdene for medarbejderne og for gæster på vores lokaliteter. Vi ønsker yderligere at minimere negative påvirkninger af miljøet i forbindelse med vores aktiviteter og produkter, mens vi arbejder på at reducere forbruget af naturlige ressourcer og udføre arbejde på bæredygtig vis.

13 OFFENTLIG POLITIK OG POLITISKE AKTIVITETER ALLE AKTIVITETER VEDRØRENDE OFFENTLIG POLITIK ELLER POLITISKE AKTIVITETER I ØVRIGT, DER UDFØRES PÅ VEGNE AF ASTRAZENECA, SKAL VÆRE LOVLIGE, ETISK FORSVARLIGE OG GODKENDT I HENHOLD TIL VIRKSOMHEDENS PROCEDURER. AKTIVITETER VEDRØRENDE OFFENTLIG POLITIK Medarbejdere og andre, der på AstraZenecas vegne går i dialog med staten og andre offentlige organer for at informere eller påvirke den offentlige politik, skal sikre sig, at al kommunikation er baseret på fakta og dokumentation og ikke er vildledende eller kan misfortolkes. Personer, der deltager i sådanne aktiviteter, skal gøre det klart, at de repræsenterer AstraZeneca. Al interaktion med myndighedspersoner og andre tredjeparter skal ske i overensstemmelse med side 10 i denne kodeks (Forebyggelse af bestikkelse og korruption). STØTTE TIL POLITISKE PARTIER Vi må ikke anvende eller give tilladelse til anvendelse af virksomhedens midler, ressourcer eller faciliteter til støtte for myndigheder, politiske organisationer, partier eller kandidater, medmindre det er tilladt i lovgivningen, og når det er acceptabelt som led i lokal skik og praksis med hensyn til interaktion mellem myndighederne og branchen. Det gælder også bidrag til politiske støtte-organisationer. Støtte til politiske partier, som på grund af deres størrelse eller tilknytning kan ses som overdrevne eller upassende bør ikke gives. Støtte til politiske partier fra virksomhedens side skal være i overensstemmelse med de politikker, der godkendes af Governmental Affairs Director and Country Lead og rapporteres gennem finansfunktionen som led i den årlige konsolidering af resultater. Du må ikke engagere dig i aktiviteter vedrørende offentlig politik eller andre politiske aktiviteter på vegne af AstraZeneca, medmindre du har fået tilladelse til det. Du må ikke anvende virksomhedens ressourcer eller faciliteter til at gennemføre, støtte eller fremme personlige politiske aktiviteter. > Du må ikke handle eller se ud, som om du handler, som repræsentant for AstraZeneca, når du engagerer dig i personlige politiske aktiviteter. Vores standarder afspejler AstraZenecas vilje til at handle lovligt og med integritet på dette stærkt regulerede område. De har ikke til formål at afskrække dig fra at give personlige bidrag med personlige midler i situationer, hvor din rolle som medarbejder hos AstraZeneca ikke er involveret og ikke kompromitteres.

14 STØTTE TIL LOKALSAMFUNDET, DONATIONER OG STØTTE TIL PATIENTFORENINGER VI FOKUSERER PÅ AKTIVITETER, DER ER TIL GAVN PÅ EN MÅDE, SOM ER I OVERENSSTEMMELSE MED VORES VIRKSOMHED MED HENSYN TIL AT FREMME SUNDHED OG LIVSKVALITET OG PÅ VÆRDIEN AF VIDENSKAB. AstraZeneca vil yde et positivt bidrag til vores lokalsamfund via bidrag til velgørende organisationer, sponsorater og andre initiativer. AstraZeneca reagerer også på humanitære appeller med økonomiske donationer, hvor der er påvist et offentligt sundhedsbehov. Vi efterlever WHO's retningslinjer for medicindonationer og donerer kun vores lægemidler via anerkendte NGO'er eller veldefinerede regeringsprogrammer, hvor vi er sikre på, at lægemidlerne vil nå frem til de påtænkte modtagere og vil blive anvendt hensigtsmæssigt. AstraZeneca støtter det arbejde, der udføres af patientforeninger, ved at yde økonomisk støtte og støtte i naturalier, som søger at forbedre patienters velvære. Vores relationer til patientforeninger skal altid overholde gældende kodekser og vores supplerende politikker. Giv kun støtte til lokalsamfundet i overensstemmelse med relevante retningslinjer. Anvend de rette godkendelses- og forvaltningsprocedurer til donering af lægemidler. > Sørg for, at relationerne til en patientforening er gennemsigtige og baseret på tillid og et fælles mål om at forbedre patientplejen. AstraZeneca vil gerne opmuntre alle medarbejdere til at deltage i lokale aktiviteter, men potentielle interessekonflikter skal undgås (se side 16).

15 DATABESKYTTELSE ASTRAZENECA VÆRDSÆTTER DE PERSONOPLYSNINGER, SOM OVERLADES I VORES VARETÆGT, OG VI VIL INDSAMLE, ANVENDE, OPBEVARE OG VIDEREGIVE PERSONOPLYSNINGER PÅ EN FAIR, GENNEMSIGTIG OG SIKKER MÅDE. AstraZeneca har personoplysninger om vores medarbejdere, patienter, sundhedspersonale og leverandører. Når vi indsamler, opbevarer og videregiver personoplysninger, skal vi sikre, at det er det minimum, der er nødvendigt for vores forretningsmæssige behov, som f.eks. for at opfylde specifikke HR, videnskabelige eller juridiske formål. Vi må overveje databeskyttelsesrisiciene, før vi indsamler, anvender, opbevarer eller videregiver personoplysninger, som f.eks. i et nyt system eller en del af at projekt. I nogle tilfælde, som f.eks. hvor det er påkrævet i henhold til den lokale lovgivning, eller vi foretager et klinisk forsøg, skal vi indhente samtykke til at indsamle, anvende, opbevare og videregive personoplysninger. Vi skal bestræbe os på at sørge for, at personoplysninger er korrekte og ajourførte. Vi skal være åbne over for personer om, hvordan vi anvender deres personoplysninger, hvem vi deler dem med og hvor de kan sendes til. Vi skal også gøre det nemt for personer at få adgang til og rette deres oplysninger. Vi skal beskytte de personoplysninger, vi opbevarer, ved at sikre, at vi har effektive beskyttelsesforanstaltninger, så de ikke falder i de forkerte hænder. Når vi ikke længere har et forretningsmæssigt behov for personoplysningerne, skal de tilintetgøres i overensstemmelse med vores lovgivningsmæssige forpligtelser og virksomhedens politikker for opbevaring af personoplysninger. Vi skal overholde al databeskyttelseslovgivning og tilsvarende lovgivning i de lande, hvor vi indsamler og opbevarer personoplysninger. Udfører du nogen af de aktiviteter, der er angivet nedenfor og er du usikker på de yderligere juridiske forpligtelser, der er forbundet med dem, skal du søge vejledning hos en databeskyttelsesekspert: o o o Indsamling, anvendelse, opbevaring og videregivelse af følsomme personoplysninger*; Udførsel af personoplysninger fra oprindelseslandet; Deling af personoplysninger med eksterne parter, som f.eks. AstraZenecas leverandører. > Rapporter tyveri, tab eller uhensigtsmæssig videregivelse af personoplysninger. Definitioner af "personoplysninger" og "følsomme personoplysninger" kan ses på bageste forsatsblad.

16 FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER VI MÅ IKKE LADE PERSONLIGE ELLER FAMILIEMÆSSIGE INTERESSER PÅVIRKE VORES PROFESSIONELLE DØMMEKRAFT. Vi må ikke modtage noget af værdi eller andre fordele, hvis det ville udgøre enten et incitament til eller en belønning for at tage en beslutning, som er gunstig for tredjemands interesser. Vi må ikke modtage gaver eller sponsorerede aktiviteter, som kan kompromittere vores uafhængighed eller dømmekraft i forhold til tredjemand, eller som på anden måde sandsynligvis vil blive betragtet som upassende. Vi må ikke tage imod en tredjemands invitation til et restaurantbesøg eller en social begivenhed, medmindre den primære grund til begivenheden er et legitimt forretningsmøde. Vi kan frit foretage personlige økonomiske investeringer og have sociale relationer til personer, som vi møder via vores forretningsaktiviteter, men vores forretningsrelationer må ikke skabe mulige interessekonflikter i forhold til AstraZeneca. Undgå situationer, hvor din loyalitet kan drages i tvivl. > Tag ikke imod gaver fra sælgere eller andre tredjeparter, der overstiger en beskeden grænse som fastsat lokalt, eller sponsorerede aktiviteter, der omfatter en sports-, teater- eller musikbegivenhed eller anden repræsentation. Bring dig ikke i en situation, hvor dine personlige eller familiemæssige interesser kan komme i konflikt med AstraZenecas. Opgiv mulige interessekonflikter, og søg vejledning hos din linjechef. Rapporter alle forretningsmæssige forbindelser mellem AstraZeneca og virksomheder eller organisationer, hvor du, et familiemedlem eller en person, du betragter som et familiemedlem, har en ledende stilling eller har en økonomisk interesse (dog ikke interesser på op til 1 % i børsnoterede selskaber). Du må ikke bruge din position hos AstraZeneca til personlig vinding eller til vinding for et familiemedlem, en ven eller en forbindelse. Du må ikke betale tredjemand mere end en markedsbaseret pris eller et markedsbaseret honorar, som er aftalt i en kontrakt, for varer og tjenester. Der opstår en interessekonflikt, når en medarbejders aktiviteter, interesser (økonomiske eller personlige) eller relationer direkte eller indirekte kompromitterer dennes uafhængighed eller dømmekraft, således at medarbejderens eller en anden persons interesser på upassende vis påvirker en forretningsbeslutning.

17 BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS EJENDOM OG RESSOURCER ASTRAZENECAS EJENDOM OG RESSOURCER MÅ KUN ANVENDES TIL KORREKT FREMME AF VORES VIRKSOMHED OG IKKE FOR PERSONLIG VINDING ELLER I SVIGAGTIGT ØJEMED. En af vores forpligtelser over for aktionærerne er at anvende virksomhedens ejendom, penge og andre ressourcer bedst muligt. Som del af vores strategiske målsætning om at fremme den bedst mulige drift skal vi sikre, at vores ejendom, ressourcer og informationssystemer altid beskyttes og sikres mod uautoriseret anvendelse, beskadigelse, viderebringelse, afledning eller fjernelse, hvad enten det sker ved et uheld, en upassende handling eller et tillidsbrud. Som led heri har alle et ansvar for at beskytte virksomhedens elektroniske systemer, kommunikationsnetværk og it-ressourcer og bevare virksomhedens oplysningers integritet og fortrolighed. > Du skal handle korrekt og ansvarligt med hensyn til AstraZenecas ejendom og ressourcer. > Udvis behørig omhu, når du bruger virksomhedens penge og indgår økonomiske forpligtelser på virksomhedens vegne. > Rapporter straks eventuelle potentielle upassende handlinger mod AstraZenecas ejendom og ressourcer, så de fornødne forholdsregler kan tages. > Brug kun AstraZenecas ejendom og ressourcer til aktiviteter, som ikke har med arbejdet at gøre, i det omfang, det er tilladt i de gældende supplerende politikker. > Søg juridisk bistand eller kontakt din compliance officer i forbindelse med kontraktmæssige spørgsmål, der har at gøre med materielle rettigheder eller forpligtelser. > Du bør ikke have forventninger om fortrolighed, når du gør brug af virksomhedens elektroniske systemer til andet end arbejde, medmindre andet fremgår af lokal lovgivning. Ejendom og ressourcer omfatter fysiske aktiver, immaterielle aktiver og fortrolige oplysninger. Fysiske aktiver er f.eks. materialer, varer, udstyr og kontanter, mens immaterielle aktiver kan være immaterielle rettigheder, informationsaktiver, brandværdi eller medarbejdernes tid og viden.

18 KOMMUNIKATION, VIDEREBRINGELSE AF OPLYSNINGER OG DOKUMENTER ASTRAZENECA VIL KOMMUNIKERE MED INTEGRITET, VIDEREBRINGE OPLYSNINGER TIL RETTE TID OG PÅ RETTE MÅDE OG FØRE KORREKTE REGNSKABER OG DOKUMENTER. Al kommunikation skal uanset kanal være fair, nøjagtig, til rette tid og behørigt godkendt. Alle medarbejdere skal være opmærksomme på, om de er i en situation, hvor de taler på vegne af virksomheden. Det er AstraZenecas politik at videregive oplysninger til rette tid, og når der er behov for det, for at overholde alle relevante love og regler. Al viderebringelse af oplysninger skal være korrekt og må ikke være vildledende eller indeholde væsentlige udeladelser. Denne politik gælder for alle oplysninger, uanset om de er gunstige eller ugunstige for AstraZeneca. Vi skal føre korrekte virksomhedsregnskaber og dokumenter for at kunne give et retvisende billede af AstraZenecas forretningsaktiviteter og økonomiske position. Vi må ikke forfalske eller på upassende vis ændre virksomhedens dokumenter, og vi må kun destruere dokumenter i overensstemmelse med relevante supplerende politikker. Vi må ikke registrere salg fejlagtigt for at øge ydelsen eller af andre grunde. Vi må kun sælge produkter i overensstemmelse med bona fide ordrer understøttet af bona fide markedsefterspørgsel, og vi må kun registrere sådanne salg når produktet er afsendt, og der findes en faktura. > Sørg for, at al kommunikation, det være sig på tryk, på internettet eller mundtligt, overholder alle relevante interne og eksterne standarder og er behørigt godkendt internt, før den frigives. > Kommunikér ikke på virksomhedens vegne, medmindre du har bemyndigelse hertil. Dette gælder også kommunikation vedrørende virksomheden eller virksomhedens produkter via internettet eller andre elektroniske medier. > Kommuniker straks potentielt materiale, ikke-offentliggjort information til AstraZenecas Disclosure Committee via vicedirektøren for investorrelationer eller vicesekretæren i koncernhovedkvarteret med henblik på en bedømmelse af, om det kan offentliggøres, og få godkendelse før en eventuel offentliggørelse. > Opbevar dokumenter, der er relevante for undersøgelser eller retssager, hvor virksomheden eller dens medarbejdere er involveret. Ved kommunikation forstås alle interne eller eksterne meddelelser om AstraZeneca eller vores produkter, herunder meddelelser, der kan tolkes som værende udsendt af os eller på vores vegne. Det kan være pressemeddelelser, annoncer og reklamemateriale. Viderebringelse af oplysninger er udtalelser, som offentliggøres eller afleveres af virksomheden til dens aktionærer, til lovgiverne, til børser, til medierne og andre tredjeparter. Dokumenter er kontrakter, regnskaber, forsknings- og udviklingsdata, batchdokumenter og økonomiske og ikke-økonomiske dokumenter.

19 INSIDERHANDEL OG FORTROLIGE OPLYSNINGER INGEN LEDERE OG MEDARBEJDERE MÅ UDFØRE INSIDERHANDEL FOR EGEN ELLER ANDRES PERSONLIGE VINDING. Vi må ikke benytte oplysninger om AstraZeneca eller andre virksomheder, som vi kommer i besiddelse af via vores ansættelse, og som ikke er offentligt kendte, til at påvirke vores eller andres beslutning om at købe eller sælge værdipapirer. Det gælder også, når en person ikke længere arbejder for AstraZeneca. Fortrolige oplysninger skal beskyttes mod upassende videregivelse, og godkendt kommunikation af fortrolige oplysninger skal begrænses til personer, som skal kende dem. > Overhold eksterne regler og interne supplerende politikker vedrørende insiderhandel og køb og salg af værdipapirer, herunder begrænsninger i handlen i afslutningsperioder (close periods). > Søg vejledning (hos vicedirektøren for investorrelationer eller vicedirektionssekretæren), hvis du er usikker på, om oplysninger er oplysninger om interne forhold (se nedenfor). eller om der gælder andre begrænsninger. > Eksempler på oplysninger om interne forhold omfatter en mulig virksomhedsovertagelse, oplysninger om økonomiske resultater eller resultater af et klinisk forsøg. > Følg AstraZenecas supplerende politikker, herunder om at indhente tilladelse fra de relevante personer, før fortrolige oplysninger videregives til andre medarbejdere eller personer uden for virksomheden. > Sørg for, at der om nødvendigt indgås hemmeligholdelsesaftaler med tredjemand, med hvem vi deler fortrolig information. Insiderhandel betegner generelt køb, salg eller udøvelse af en option til et værdipapir (f.eks. aktier og amerikanske depotbeviser (ADR'er), mens man er i besiddelse af oplysninger om udstederen af værdipapiret (f.eks. AstraZeneca), der ikke er offentligt kendte, og som, hvis de blev offentliggjort, ville påvirke værdipapirets pris (oplysninger om interne forhold).

20 KONKURRENCE- OG MONOPOLLOVGIVNING ASTRAZENECA VIL OVERHOLDE AL KONKURRENCE- OG MONOPOLLOVGIVNING I DE LANDE, VI OPERERER I. I vores bestræbelser på at få succes med virksomheden må vi kun søge konkurrencemæssige fordele ved lovlige midler. Vi må ikke, alene eller sammen med andre, handle på måder, som kan sætte den fri konkurrence ud af kraft. Vi må ikke udveksle oplysninger eller indgå kontrakter eller aftaler med konkurrenter, kunder, leverandører eller tredjemand på en måde, som på upassende vis påvirker forsknings- og udviklingsaktiviteter, produktion, markedsføring, salg, prisfastsættelse, lægemiddelkatalogstatus, distribution eller medarbejderkompensering eller involverer samordning af tilbudsgivning eller boykotter. Hvis vi har en dominerende stilling pålægger konkurrencelovgivningen virksomheden et særligt ansvar om ikke at misbruge denne stilling til at holde konkurrenter ude eller udnytte kunderne. Vi må kun gå i dialog med vores konkurrenter, når der er en legitim forretningsmæssig grund til at gøre det. > Indgå aldrig kontrakter eller aftaler, som hindrer den fri konkurrence. > Søg juridisk assistance, før du har drøftelser eller interaktioner med konkurrenter. Deltagelse i faglige sammenslutninger kan være en legitim aktivitet, men udveksling af strategiske oplysninger mellem konkurrenter i dette regi er stadig underlagt de samme regler og standarder. > Når du har at gøre med parter, der ikke er konkurrenter, må du kun udveksle oplysninger, der ikke er offentligt kendte, når det er nødvendigt i forbindelse med et legitimt forretningsformål. > Vurder regelmæssigt sammen med den juridiske afdeling vores markedsstilling med hensyn til vores produkter. > Indhent kun oplysninger om konkurrenter på korrekt og lovlig vis. > Rapporter alle mistanker eller påstande om faktiske eller potentielle konkurrencehæmmende drøftelser eller aktiviteter. Konkurrence- og monopollovgivning fremmer og beskytter konkurrencen. Denne lovgivning forhindrer virksomhederne i at indgå konkurrencehæmmende aftaler med hinanden eller i at misbruge en dominerende stilling. I mange tilfælde kan denne lovgivning anvendes på adfærd uden for et lands grænser.

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker

AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker Vores etiske kodeks definerer vores værdier på arbejdet og vejleder vores adfærd for at levere livsforandrende lægemidler VI FØLGER VIDENSKABEN VI

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Bivirkning betyder en uønsket, utilsigtet eller skadelig hændelse i forbindelse med brug

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Rollen som DPO. September 2016

Rollen som DPO. September 2016 Rollen som September 2016 2 Udpegning af Hvilke organisationer (både dataansvarlige og databehandlere) skal have en (artikel 37)? Offentlige myndigheder (undtagen domstole) Private virksomheder, hvis kerneaktivitet

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Version 1.0 Maj 2016 VEJLEDNING. til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud

Version 1.0 Maj 2016 VEJLEDNING. til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud VEJLEDNING til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud Vejledningen til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud (Donationskodekset) vil blive opdateret løbende i

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere