DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede"

Transkript

1 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede huse DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

2 Gammel olie på nye flasker Electro Oil har siden 1964 forsynet Danmark med varme. Til morgenbadet, i køkkengulvet, under opvasken. I begyndelsen med maskiner så store som traktorer. I dag med højtydende kedler, solfangere, varmepumper og solceller. Tiderne skifter. Teknologien overgår sig selv. Hensynet til miljøet er i dag et andet. Vores navn skal naturligvis afspejle disse forandringer. Fortælle hvem vi er, på samme måde som vores produkter. Olien er ikke længere svaret på alle opvarmnings drømme. Nye energikilder er kommet til. Derfor skifter vi nu navn fra Electro Oil til Electro Energy. Ud over navnet har vi også fået et nyt logo og nogle lidt andre farver. Lad os bare kalde det en ny frisure. For i virkeligheden er disse forandringer kun et udtryk for en smule forfængelighed. Electro Energy adskiller sig, på de væsentlige punkter, nemlig ikke, fra den virksomhed som var i går. Service er forsat den del af vores arbejde der optager os mest. Og vores produkter af stadig af samme høje kvalitet. Fra oliereservedele til solcelleanlæg. Fra Glostrup til Nr. Sundby. I forbindelse med at vi skifter navn, har vi, sammen med nogle af vores mange gode leverandører, fremtryllet ekstraordinært gode priser på udvalgte kvalitetsprodukter, fra vores velkendte oliekedler til vores helt nye solcelleanlæg. Alt sammen for at levere stabile og miljøvenlige energiløsninger. Ring og hør nærmere eller læs videre på electro-energy.dk

3 Energiaftalen og energibranchen Indhold Af Per Langkilde, formand for Dansk Energi Branche forening I marts indgik Folketinget den længe ventede aftale om den fremadrettede danske energipolitik. Energiaftalen fastlægger en række konkrete initiativer for perioden for forskellige hovedområder. Udbygningen af vindkraft er et af hovedelementerne i udbygningen af en energiforsyning baseret på vedvarende energi, men også omlægningen til biomasse på de store kraftvarmeværker fremmes. Et nyt element i energipolitikken er, at der skal gennemføres en ambitiøs udbygning med biogas via forskellige støtteordninger. Et positivt initiativ set med branchens øjne, som også giver mere grundlag for at fastholde naturgassystemet. Det ser ud som om politikerne har indset, at naturgasforsyningen er nødvendig både på kort og mellemlangt sigt for at sikre balancen i energiforsyningen med den stigende andel vindkraft. Det er endvidere glædeligt, at forbuddet fra 2016 mod oliefyr i eksisterende bygninger kun gælder i områder med fjernvarme og naturgas. Det betyder, at oliefyrsejere i det åbne land ikke tvinges til dyrere og ikke altid hensigtsmæssige alternative energiløsninger. Der afsættes endvidere en pulje på 42 mio. kr. til at fremme brugbare energieffektive alternativer i dette område.. Energieffektivisering er et andet hovedelement. Udover finanslovens tilskudspulje på 2 x 500 mio. kr. i 2013/14 til energirenovering afsættes 30 mio. kr. til at understøtte energirenovering i eksisterende bygninger. Samtidig lægges der op til næsten en fordobling af realiserede energibesparelser i energiselskaberne, men for de samme omkostninger. Det vil følgeligt betyde lavere priser pr. kwh på energibesparelser, så det trækker lidt i den anden retning. Det er DEBRA s erfaring, at tilskud ikke ændrer meget på antallet af udskiftninger af gammelt opvarmningsudstyr. Tilskudsordninger rykker blot markedet lidt tidsmæssigt og faktisk oftest længere ud, mens husejerne venter på ordningen -se også artiklen på side 4. Som en del af energiaftalen nedlægges Go energi fra medio 2012, og de fleste af midlerne flyttes til andre konkrete tiltag til energieffektivisering. En mindre del af midlerne overflyttes til Energistyrelsen, som så skal videreføre udvalgte Go energi-aktiviteter. I DEBRA håber vi på, at der stadig vil være midler til at drive de positivlister for godkendte, energieffektive opvarmningsprodukter, som lå på Go energis hjemmeside. De kan bruges af både forbrugerne og installatører, så det energimæssigt bedste udstyr vælges til individuelle løsninger, som også i fremtiden vil udgøre en væentlig del af boligopvarmningen i Danmark. Side 4 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side Side 8 Side 8 Side 10 Side 10 Side 10 Side 12 Side 16 Side 18 Side 20 Side 21 Side Side 23 Side 6 Energiaftalen og opvarmningsanlæg Lang og sej kamp for oliefyret Energieftersyn træder vande Energibesparelser og tilskud Tværgående aftræksudvalg Øgede krav til installatører af VE-anlæg Hybridanlæg til gasopvarmede huse DONG Energy indgår nu serviceaftaler på varmepumper Høje oliepriser og nye regler åbner for flere biomassekedler Moderne, energieffektiv opvarmning af nyt domicil Brænderstatistik Kunderne er meget tilfredse med deres servicemontør Kursuskalenderen Energibranchen.dk Udgiver: Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Telefon: Annoncer: Dansk Energi Brancheforening Redaktionsudvalget Erik L. Clément, Bosch A/S, Henning Søegaard, Weishaupt A/S, Michael Strøm, Kierulff a/s, Michael Westergaard, Gastech A/S, Hans Martin Sørensen, HS-Tarm, Peter Abell, Electro-Oil Int. A/S, Allan Nikolaj Jørgensen, DONG Energy A/S og Jørgen K. Nielsen, Dansk Energi Brancheforening. Ansvarshavende redaktør: Helge Lynggaard Redaktionen afsluttet 13. juni Side 18de Forside: Erik Clément fortæller om hybridanlæg på generalforsamlingen. Foto: Helge Lynggaard Næste nummer Udkommer medio september 2012 Redigering og layout: Helge Lynggaard Pressebureauet Århus Grønnegade 80, 8000 Århus C Telefon: Tryk Centraltrykkeriet Skive ISSN: tryk: ; elek.: Energibranchen.dk 3

4 Energiaftalen Energiaftalen og opvarmningsanlæg Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening I marts kom den længe ventede aftale i stand i folketinget om den danske energipolitik Energiaftalen fastlægger en række konkrete energipolitiske initiativer for perioden, som bl.a. vil få betydning for energibranchens marked for de forskellige typer opvarmningsudstyr. Som led i regeringens målsætning om, at el- og varmeforsyningen skal dækkes af vedvarende energi i 2035, skal anvendelsen af olie- og naturgas til bygningsopvarmning udfases. Aftaleparterne er således enige om at understøtte udfasningen af oliefyr i eksisterende bygninger, da der findes rentable alternativer. Som følge af energiaftalen er der i april udsendt en række forslag til konkrete lovændringer som skal danne grundlag for, at vedvarende energi erstatter olie og gas til opvarmning Aftale om den danske energipolitik ACCELERATING GREEN ENERGY TOWARDS 2020 The Danish Energy Agreement of March 2012 DEBRA har i de efterfølgende rubrikker vurderet effekterne på det fremtidige udstyrsmarked. Forbud mod oliekedler i nye huse fra 2013 Allerede fra 1. januar 2013 kommer der et forbud mod oliekedler i nye huse. Det er DEBRA s vurdering, at det ikke får nogen effekt på oliekedelmarkedet. Nyhusmarkedet er ganske beskedent ikke mindst i områder, hvor der ikke er fjernvarme eller naturgas. Der er dispensationsmuligheder, men vilkårene er ikke fastsat i detaljer. Forbud mod ny oliekedel i eksisterende bygninger fra 2016 Fra 1. januar 2016 forbydes ny oliekedel i eksisterende bygninger, men kun i naturgas- og fjernvarmeområder. I det åbne land er det fortsat tilladt, i hvert fald til Der er i dag ca huse med olieopvarmning i naturgas- og fjernvarmeområder. Ca. Oliekedler skifter hvert år til naturgas eller fjernvarme, men det kan nok forventes, at der kommer et stigende antal udskiftninger til ny oliekedel frem mod Derefter vil olie/olieudskiftninger reelt ikke forekomme, selv om der vil være dispensationsmuligheder. I det åbne land med knapt olieopvarmede huse er der i de seneste år blevet skiftet ca oliekedler årligt til biokedler henholdsvis varmepumper. Olieprisen og skrotningsordningen har været bestemmende for omfanget. Olie/olieudskiftningerne har i dette område ligget på omkring årligt, men et attraktivt energisparetilskud har nok sin andel i, at markedet opretholdes. Umiddelbart vil oliekedelmarkedet sandsynligvis falde proportionalt med antallet af tilbageværende oliekedler, på den anden side kunne der komme en før lukketid effekt frem mod Forbud mod ny oliekedel i fjernvarme og naturgasområder Energibranchen.dk

5 Forbud mod gaskedler i nye huse fra 2013 Forbuddet gælder fra 1. januar 2013, men gaskedler kan fortsat sættes op i nye huse i eksisterende naturgasområder. Da der reelt ikke udstykkes nye boligområder med naturgasforsyning vil forbuddet ikke have nogen synlig effekt på gaskedelmarkedet. Nye gaskedler i eksisterende huse fortsat tilladt Gas/gas udskiftningsmarkedet har i de seneste år ligget nogenlunde konstant, og det vil nok fortsætte på samme niveau frem mod I de senere år er der årligt Gaskedler Sig AAAHH... EuroPur naturgaskedel fra Bosch har gjort sig fortjent til hele 3 A-mærker. Med en meget høj årsnyttevirkning og et ekstremt lavt elforbrug, sætter EuroPur ZSB 14-3 E nye standarder for energieffektive kedler. Også kedlens støjniveau er utroligt lavt: max. 35 db. Og som en ægte Bosch, er EuroPur naturligvis ualmindelig driftsikker - med minimale service- og vedligeholdelsesomkostninger, ligesom betjeningen er nem, overskuelig og brugervenlig. Som ekstraudstyr fås den intelligente klimastyring FW 100, som reducerer både gas- og elforbruget yderligere. Se mere på Biokedler Med hele 3 A er, er denne naturgaskedel helt i top! Den er miljøvenlighed, energieffektivitet og sikrer at din varmeregning kommer helt i bund. Gaskedlerne er fredet indtil videre udskiftet omkring oliekedler til gaskedler, og det vil højst sandsynligt også fortsætte i de kommende år. Ingen eksplosion i varmepumpemarkedet Efter et dyk i 2009 rettede Skrotningsordningen op på varmepumpemarkedet i , så der årligt nu bliver installeret godt luft/vand- og jordvarmepumper, som primært har afløst oliekedler og er installeret i nye huse. Men nogen eksplosion i markedet som følge af den megen fokus på omstillingen af olie- og gaskedler til varmepumper er det ikke blevet til. Den nye energiaftale indeholder ikke nye særlige tiltag, som umiddelbart vurderet vil give et skub Varmepumper for varmepumpemarkedet. Forbuddene mod oliekedler vil først og fremmest medføre skift til fjernvarme og naturgas frem mod Og gaskedlerne er reelt fredet indtil videre. Reduceret markedspotentiale for varmepumper. Det samlede energiudstyrsmarked Biokedler er kommet ind i varmen igen. Biokedler inde i varmen igen Energiaftalen indeholder ikke specifikke tiltag vedrørende biokedler til individuel opvarmning, men for første gang i de seneste energipolitiske udspil er biokedler nævnt som et vedvarende energialternativ til oliekedler, og de er ligeledes omfattet af Jobfradragsordningen. Så biokedlerne ser ud til at være kommet lidt mere ind i varmen igen. Vi har ikke i DEBRA præcise opgørelser for biokedelmarkedet, men med udgangspunkt i stigningen i antallet af huse, der har centralvarme, som ikke er baseret på olie, gas- eller fjernvarme, vurderer vi, at det årlige marked er på biokedler, som primært erstatter oliekedler. Omstillingsmarkedet fra olie vil sandsynligvis falde proportionalt med antallet af tilbageværende oliekedler, men efterhånden vil bio/ bioudskiftningerne stige i antal. For de lidt større biokedler er der specifikt åbnet op for biokedler op til 1 MW på de 35 barmarksværker, som har de højeste fjernvarmetariffer. Ca huse i Danmark udgør markedet for individuelle opvarmningsanlæg. Heraf vil måske op mod i de kommende ti år blive presset over på fjernvarme, hvis ikke de nye analyser i energiaftalen viser, at det alligevel ikke er en god ide på langt sigt. Desuden er der ca elopvarmede huse, som af sig selv bliver grønnere og grønnere. Tilbage er der ca huse, hvor de traditionelle og nye udstyrsteknologier skal fordele markedet mellem sig i første omgang frem mod Bortset lige fra jubelårene , så har der i det seneste årti været et årligt ny- og udskiftningsmarked for individuelt opvarmningsudstyr på ca enheder. Den nye energiaftale vil nok ikke ændre meget på markedet for de forskellige typer opvarmningsudstyr. Tilskudspuljer og midler til målrettet informationskampagner har vi jo også haft en del af i de sidste 3-4 år. Der vil sandsynligvis blive en nedgang i det samlede marked, som følge af fjernvarmens indtog, og oliekedelmarkedet vil falde men først efter Men ellers vil der nok mest blive tale om lidt omfordeling mellem udstyrstyperne. Kun hvis der sker drastiske stigninger i oliepriserne, fald i priserne for varmepumpeanlæg eller der kommer skrappere myndighedskrav vil vi opleve markante ændringer i markedet. Men det er jo heller ikke så galt endda. Med udskiftninger om året er halvdelen af vores nuværende opvarmningsanlæg skiftet ud i 2020 til mere energieffektivt og grønt udstyr Energibranchen.dk 5

6 Generalforsamling Lang og sej kamp for oliefyret Dansk Energi Brancheforening har gjort sit til, at der ikke bliver forbud mod nye oliefyr i det åbne land - Det er glædeligt, at der ikke bliver forbud mod nye oliefyr i det åbne land. Men det har også været en lang og sej kamp, sagde Per Langkilde, formand for Dansk Energi Brancheforening i sin beretning på foreningens generalforsamling i Middelfart. - Energiforliget indeholder kun forbud fra 2016 mod oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme og naturgas. Det betyder, at der ikke er forbud mod at få en ny oliekedel for den største del af ejerne af oliefyr, som jo befinder sig i områder uden kollektiv energiforsyning. Ikke særlig smart - Det har været en lang og sej indsats over flere år for at få politikerne overbevist om, at det ikke var særligt smart at tvinge oliefyrsejere i det åbne land til dyrere og ikke altid hensigtsmæssige alternative energiløsninger. - Vi synes selv, at DEBRA har bidraget til denne proces med indlæg og artikler om energitekniske og økonomiske regnestykker, som viste, at et totalt forbud mod nye oliefyr ikke var en god løsning, sagde Per Langkilde. Per Langkilde, formand for Dansk Energi Brancheforening, tv., under generalforsamlingen sammen med mødets dirigent Poul Sten Andersen. Han understregede, at DEBRA ikke i større udstrækning har haft ressourcer til selv at have direkte dialog med politikerne. Det har EOF så til gengæld taget sig af. Forbuddet mod olie- og naturgaskedler i nye huse er dog fastholdt, gældende fra Dog er der her visse muligheder for dispensation fra forbuddet. Naturgassen fredet - Naturgassen ser ud til at være fredet indtil videre. Det er som om, at politikerne har indset, at naturgasforsyningen er nødvendig både på kort og mellemlangt sigt for at sikre balancen i energiforsyningen med den stigende andel vindkraft. Som noget nyt satses der således også i energiforliget på større produktion og anvendelse af biogas, som sammen med VE-gasser på længere sigt skal tage over fra naturgassen. Så der er efter vores vurdering kommet flere fornuftige ændringer i energipolitikken, sagde Per Langkilde. Energieftersyn træder vande - Den nye energieftersynsordning for oliekedler er nu i gang, og der er efterhånden udført og indrapporteret godt energimålinger, fortalte Per Langkilde, DEBRAs formand på foreningens generalforsamling. - Målingerne viser, at ca. 1/3 af oliekedlerne er ineffektive, dvs. er fra før 1978, har et sodtal over 1 eller et røgtab over ti procent. - Det lovpligtige energisyn på ineffektive kedler er desværre ikke på plads. Beregningsmodulet regner ikke rigtigt, og der trædes lidt vande med det i øjeblikket. Tilsyneladende kommer der nogle justeringer i ordningen som følge af energiforliget, men hvad de går ud på, vides ikke endnu. - DEBRA følger arbejdet tæt i en følgegruppe til ordningen, fortalte Per Langkilde Energibranchen.dk

7 Energibesparelser og tilskud I det energiforlig, som blev indgået i Folketinget tidligere på foråret, lægges der op til næsten en fordobling af de realiserede energibesparelser, som energiselskaberne herunder gas- og olieselskaberne ifølge aftale skal stå for. - Men det bliver for de samme omkostninger. Det vil derfor betyde lavere købspriser på energibesparelser, så om det er muligt at øge energibesparelserne, bliver interessant at følge, sagde DEBRAs formand Per Langkilde, på foreningens generalforsamling. - DEBRA har aftale med Oliebranchens Energisparepulje, så vi kan formidle energisparetilskud til oliekunderne via installatører i forbindelse med olieservice og ny oliekedel. - Det giver faktisk mulighed for at give kunderne op til kr i tilskud i forbindelse med installation af en ny kondenserende villaoliekedel. Efter 1. juli i år falder tilskudsbeløbet med ca. 40 procent. Der er også mulighed for tilskud til større nye oliekedler, sagde Per Langkilde. DEBRA har tilskudsaftaler med godt et halvt hundrede installatører. På generalforsamlingen i DEBRA fremlagde Jørgen K. Nielsen regnskabet. Fotos: Helge Lynggaard Opnå store besparelser, selv om forbruget er lille Parcelhus Nedlagt landbrug Landbrug Op til 93% virkningsgrad med bio-økonomisk energi FUMO kedelløsninger er unikt dansk design. De centrale processer i FUMO er designet med anvendelse af de nyeste teknikker, som forbedre ydeevnen markant. Og virkningsgraden er helt i top blandt biobrændselsanlæg. FUMO fyret er specielt udviklet til også at fyre med mere besværlige brændsler, som f.eks. flis og korn. Fabrik Langtidsholdbare materialer giver dig en sikker kedelløsning mange år fremover, med synlig effekt på energibudgettet og begrænset vedligeholdelse og rengøring af anlægget. Gartneri Dansk design Dansk produceret Svinebedrift FUMO aps Limfjordsvej 52 DK-9670 Løgstør T: F:

8 Generalforsamling Tværgående aftræksudvalg - I starten af året etablerede vi et DEBRA Aftræksudvalg på tværs af branchegrupperne med deltagelse af en række nøglepersoner fra medlemmerne og eksterne organisationer, fortalte Per Langkilde, formand for DEBRA på foreningens generalforsamling. - Baggrunden for etablering af udvalget er den aktuelle udvikling på aftræksområdet med CE-godkendelser, suppleret med nationale installationskrav til aftræk, der skaber en række problemstillinger, som branchens aktører bør forholde sig til og søge løsninger på, sagde Per Langkilde. Han fortalte, at udvalget overordnet set skal beskæftige Øgede krav til installatører af VE-anlæg Der bliver nu stillet en række krav til installatører, som skal installere VE-anlæg, det vil sige varmepumper, biokedler, solvarme og solceller. - Det sker med udgangspunkt i VE-direktivet, der nu er udmøntet i en dansk bekendtgørelse, sagde Per Langkilde, formand for Dansk Energi Brancheforening på sig med installation og drift af aftrækssystemer ved små og mellemstore fyringsanlæg på tværs af energiformerne gas, olie og biobrændsel. Udvalget vil målrettet arbejde med konkrete forhold i forbindelse med: Gældende og nye myndighedsbestemmelser for aftræk Installationspraksis for aftræk i bygninger, herunder branchevejledninger Ulykker og hændelser i sammenhæng med aftræk fra fyringsanlæg - Udvalget vil aktivt gøre branchens synspunkter gældende over for myndighederne både ved foreningens generalforsamling i Middelfart. - Dels stilles der krav til kvalifikationer og deltagelse i målrettede kurser for de forskellige typer anlæg, dels stilles der krav om kvalitetsstyring i virksomheden. - VVS-installatører kan indarbejde installation af VE-anlæg nye bestemmelser og for at opnå ønskelige ændringer af gældende bestemmelser, sagde formanden. I den sammenhæng søger udvalget at få etableret en løbende dialog mellem Bygningsstyrelsen og udvalget. Blandt de aktuelle udvalgsopgaver er: Harmonisering af aftræksbestemmelser i BR 10 og Gasreglementet Temperaturkrav til aftræk fra automatisk fyrede biokedler Stramninger i BR 10 vedrørende oliekedelanlæg og aftræk i deres vvs-kvalitetsstyring, mens andre skal etablere et nyt KS-system - DEBRA har siddet med i en følgegruppe i Energistyrelsen og hilser de nye krav velkommen, da de kan medvirke til bedre dimensionering og mere optimal drift af VE-anlæg fremover, sagde Per Langkilde. Debras bestyrelse Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af: Branchegruppe Gasudstyr: Per Langkilde, Gastech-Energi A/S, Erik L. Clément, Robert Bosch A/S Branchegruppe Olieudstyr: Lars Kjær, Danfoss A/S Peter Abell, Electro Energy A/S Branchegruppe Gasservice: Per Krabbe, Aladdin ApS Bjarne Rahbek, Rahbek Brande A/S Branchegruppe Olieservice: Keld Flindt, Dansk Varme Service A/S Klaus Kjær, OK Branchegruppe Biobrændsel: Esben B. Pedersen, TwinHeat A/S Hans Martin Sørensen, HS Tarm A/S Energibranchen.dk

9 Milton Grant - kondenserende oliekedel A Brug den nye Milton Grant 20 som døråbner... og kom ind i varmen hos dine kunder! Med Milton Grant 20 præsenterer vi nu en kondenserende oliekedel, der med en række stærke salgsargumenter bliver dit og forbrugernes foretrukne valg: Milton Grant 20 fylder minimalt og giver kunden mere plads i bryggerset Kvaliteten er i top og sikrer lang holdbarhed Kompakt, effektiv og lydsvag Diskret og moderne design Suveræn varmtvandskomfort og præcis varmestyring Kan placeres uafhængigt af gammel skorsten Milton A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Telefax Forstand på varme! Milton A/S har siden 1970 leveret kvalitetsprodukter til fagfolk. Brændere, kedler, varmepumper, solvarme, varmluftblæsere, strålevarmepaneler og gasradiatorer.

10 Hybridanlæg Jordvarmeanlæg Hybridanlæg til gasopvarmede huse I Danmark findes der omkring individuelle varmeanlæg. En forholdsvis stor del af disse ( ) kan med fordel optimeres til et mere økonomisk og fremtidsorienteret hybrid varmeanlæg uden at gaskedelen skal skiftes. Af Erik L. Clément, teknisk chef, Robert Bosch A/S Hybrid betyder krydsninger og vi må imødese, at fremtidens komfortbehov vil blive opfyldt af sammensatte eller krydsede varmeanlæg. Kun fantasien sætter grænser for, hvor mange hybridtyper, der vil blive udbudt på markedet, men ét er sikkert: branchen bør være åben og optimistisk over for disse nye energitiltag. Fokus i denne artikel vil være rettet mod hybridanlæg i gasopvarmede huse og specielt imod to typer; hybrid split og hybrid split kompakt. Begge typer retter sig direkte mod villamarkedet og gaskunder, der føler sig usikre over de informationer, der tilflyder dem fra alle sider i samfundet og ikke mindst fra regeringen om energistrategier og følgerne af disse. Hybrid split anlæg Denne type anlæg kan med fordel anvendes af mange brugere, der har et velfungerende gasanlæg, men føler, at anlægget ikke lever op til nutidens miljøhensyn eller gerne vil nedbringe deres energiregning uden at skulle investere de helt store summer på en total ombygning af varmeanlægget. Hybrid split anvender den eksisterende gaskedel ved at sammenbygge denne med en luft/ vand-varmepumpe (fig.1) på kompakt og monteringsvenlig måde. Det giver en forståelig og overskuelig installation. Investeringen for en ombygning til et hybrid split anlæg er beregnet til under halvdelen af investeringen til en normal luft/ Figur 1: Hybrid split med eksisterende gaskedel sammenbygget med luft/ vand-varmepumpe. vand varmepumpeinstallation, der ligger mellem kr. Brugeren har således en ny og forholdsvis billig mulighed for at opgradere sit anlæg og få en grøn og mere miljørigtigt energiløsning med nedbringelse af CO2-emissionen gennem høj nyttevirkning. Økonomisk gevinst Samtidig opnås en økonomisk gevinst ved en tilpasset energieffektivitet under alle driftsforhold, opnået gennem ny intelligent styring, der medfører besparelser på både el og gas. Varmepumpen vil tilføre den nødvendige energi til varmeanlægget i procent af tiden, og kun når det er rigtig koldt, vil kedlen hjælpe og tilføre den nødvendige energi. Varmvandsproduktionen varetages af kedlen alene, men anlægget kan, uden de store vanskeligheder, monteres med et solvarmesystem, der så kan være med til at tilføre energi både til varmt vand og varmeanlæg. For at opnå den ønskede succes med denne anlægstype er det nødvendigt, at vvs-installatøren nøje udfører en vurdering af det eksisterende varmeanlæg, herunder opbygning, radiatorstørrelser og ikke mindst temperatur- I forbindelse med Debras generalforsamling holdt Erik L. Clément et indlæg om hybridanlæg. Foto: Helge Lynggaard Energibranchen.dk

11 Kedel (2 størrelser) Luft/vandvarmepumpe Ydelse kw 3,3-14,2 / 5,2-24,0 1,9 Nyttevirkning 107 % 3,4 (COP) Max. temperatur 90 C 55 C H x B x D total for begge enheder 880 x 600 x 480 Figur 2: Sammenbygget enhed med en kondenserede gaskedel og en luft/vand varmepumpe under ét kabinet behov, da varmepumpens max. temperatur ligger noget lavere end kedlens. Ligeledes er kedeltype, dens alder og standard afgørende faktorer, der nødvendigvis må tages hensyn til, hvis brugerens forventninger og realiteter skal gå op i en højere enhed. Hybrid split kompakt med ny gaskedel og varmepumpe Dette system er en sammenbygget enhed med både en kondenserede gaskedel og en luft/vand varmepumpe under ét kabinet. Det fylder ikke mere end en almindelig kondenserende gaskedel (Fig.2), hvor varmepumpedelen er placeret til venstre og gaskedlen til højreenheden giver en nyttevirkning på procent, svarende til tidligere beskrevne hybrid split. Samtidig er systemet kompakt og pladsbesparende og kan installeres på samme sted som den udskiftede gaskedel. Økonomisk kan denne løsning betragtes som en mellemløsning, idet den nye gaskedel vil indgå og forhøje prisen. Det eksisterende anlæg opgraderes på samme måde som hybrid split og skal naturligvis vurderes lige så omhyggeligt. Ved hybrid split løsningen sidder varmepumpedelen uden for opstillingsrummet og kan således suge energien ud af luften og tilføre denne til varmeanlægget. I et hybrid split kompakt anlæg sidder varmepumpedelen indenfor opstillingsrummet og skal således have tilført udeluft og på samme måde udlede den anvendte luft. Det kræver, at der er separat splitaftræk til varmepumpen i en dim. Ø 160 mm eller Ø 200 mm. Dette varmepumpeaftræk har ingen indflydelse på aftrækket for gaskedlen, der skal etableres nøjagtig som tidligere. (Fig.3) Konklusion Hvilken energiform slutbrugeren skal vælge for at være fremtidssikret kan ikke besvares nøjagtigt. Ovenstående to anlægstyper giver en lang række fordele til en overkommelig pris og er overskuelige samtidig med, at der tages hensyn til miljøet, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning. Er ønsket en ombygning til 100 procent vedvarende energi til et såkaldt + hus, der producerer mere energi end huset og familien forbruger, vil det for den eksisterende boligmasse være en Figur 3: Et kig ind in den sammenbyggede enhed. næsten umulig opgave, både bygningsmæssigt og økonomisk. På nye huse vil det være muligt, også økonomisk, at planlægge energiforbruget ud fra et synspunkt om vedvarende energi, altså et + hus. Dog er det ikke helt uden problemer at opføre + huse i større antal, idet vedvarende energi kræver plads og stor indsigt af den servicetekniker, der skal indregulere og servicere anlægget optimalt. Brugerne af disse anlæg er for længst koblet af og må stole på, at branchen sammen med uddannelsesinstitutionerne og leverandørerne kan opfylde de nødvendige krav til de nye teknikker. Men alt i alt ser fremtiden lys ud for branchen som helhed og især for dem, der vil deltage aktivt i de nye og spændende energiformer Energibranchen.dk 11

12 Serviceaftaler DONG Energy indgår nu serviceaftaler på varmepumper DONG Energy har besluttet at starte landsdækkende serviceordning for varmepumper Af Allan Nikolaj Jørgensen, serviceleder Energy Services DONG Energy Oliefyrsservicen er under pres i renoveringsmarkedet, da nogle af oliefyrene bliver udskiftet med en ny varmepumpe. Derfor har DONG Energy besluttet at starte landsdækkende serviceordning for varmepumper for at kunne tilbyde de kunder, som opsiger deres oliefyrsserviceaftale, en varmepumpeserviceaftale i stedet. DONG Energy, Energy Services har i forvejen landsdækkende serviceordning for naturgasservice og oliefyrsservice med ca kunder. Cleantech installerede i sin tid varmepumper via et landsdækkende installationspartnernetværk og deraf opstod serviceordningen for varmepumper. De installatører, som installerede varmepumper, blev også tilbudt et servicesamarbejde med varmepumpeservicen i de samme distrikter, hvor de installerede varmepumper. Det var ikke alle partnere, som var interesserede i dette, og vi havde behov for at udvide partnernetværket for at kunne tilbyde varmepumpeservice landsdækkende. DONG Energy gik i produktion med varmepumpeservicen den 1. november 2011 efter en del udfordringer internt med hensyn til afklaringen af, hvilket selskab den nye serviceordning skulle placeres i. Det har bl.a. betydning for, hvordan eventuelle fremtidige markedsføringskampagner kan gennemføres juridisk korrekt. Efteruddannelse/opkvalificering af servicemontører Da en del af oliefyrene er blevet eller bliver erstattet med varmepumper, var det meget naturligt for blandt andre vores servicepartnere at søge efteruddannelse indenfor kølebranchen, da Miljøstyrelsen kræver Kat. II uddannelse for at måtte udføre service på køleanlæg op til 2,5 kg kølemiddelfyldning. Kurset tager 16 dage og er modulopbygget og specielt tilrettet vvs branchen. Efter endt efteruddannelse har man tilladelse til at servicere de fleste varmepumper med Kat. II beviset svarende til de fleste husvarmepumper på op til 16 kw, afhængigt af fabrikat. Hvis man skal beskæftige sig med større varmepumper (med kølemiddelfyldninger over 2,5 kg) skal man have et A Certifikat fortsætter Arbejde med kølemiddelfyldninger mellem 0 og 2,5 kg Installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering af anlæg med mindre end 2,5 kg kølemiddel kræver, at du mindst har en kategori II-uddannelse og er autoriseret. Reglerne findes i forordning nr. 303/2008/EF, som opstiller særlige kvalifikationskrav for arbejde med kølemiddelfyldninger under 3 kg. I praksis er grænsen dog 2,5 kg, da Arbejdstilsynets regler kræver, at man er kølemontør, når der er tale om fyldninger over 2,5 kg. Den præcise definition af installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering findes i forordning nr. 303/2008/EF. Den korte forklaring er: Installering: montering og samling af kølekredsløbet Vedligeholdelse/servicering: alle aktivitetrer der indebærer et indgreb i kølekredsløbet Genvinding: opsamling og opbevaring af kølemiddel. Du kan henvende dig til en relevant uddannelsesinstitution, for at høre nærmere om, hvilke kurser du skal have, for at blive kvalificeret til kategori II. Et kategori II-kursus har en varighed på ca. 3 uger. Foreløbig har Miljøstyrelsen vurderet, at følgende uddannelsesinstitutioners kursusudbud opfylder forordningens krav til kategori II-uddannelse: Den Jydske Haandværkerskole, Københavns Maskinmesterskole, Efter uddannelsen, skal du sørge for at blive autoriseret hos KMO. Kilde: Udpluk fra Miljøstyrelsens hjemmeside : Energibranchen.dk

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Bosch klar til vækst igen. Mange snyder for energimærkning. Nr. 5 november 2003 92. årgang. Side 34-36. Side 32-33

Bosch klar til vækst igen. Mange snyder for energimærkning. Nr. 5 november 2003 92. årgang. Side 34-36. Side 32-33 Nr. 5 november 2003 92. årgang Bosch klar til vækst igen Bosch Thermoteknik har haft et par vanskelige år på det danske marked, men er nu klar til vækst igen - bakket op af sit tyske moderselskab, der

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill.

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill. dengas Naturgas Fyn Magasinet 2. årgang 2013 nr. 01 Gi Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle +guide Vind Vind en gasgrill en gasgrill se side 12 se side 21 Grill uden kul og gasflasker Tema Renover

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere