DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede"

Transkript

1 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede huse DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

2 Gammel olie på nye flasker Electro Oil har siden 1964 forsynet Danmark med varme. Til morgenbadet, i køkkengulvet, under opvasken. I begyndelsen med maskiner så store som traktorer. I dag med højtydende kedler, solfangere, varmepumper og solceller. Tiderne skifter. Teknologien overgår sig selv. Hensynet til miljøet er i dag et andet. Vores navn skal naturligvis afspejle disse forandringer. Fortælle hvem vi er, på samme måde som vores produkter. Olien er ikke længere svaret på alle opvarmnings drømme. Nye energikilder er kommet til. Derfor skifter vi nu navn fra Electro Oil til Electro Energy. Ud over navnet har vi også fået et nyt logo og nogle lidt andre farver. Lad os bare kalde det en ny frisure. For i virkeligheden er disse forandringer kun et udtryk for en smule forfængelighed. Electro Energy adskiller sig, på de væsentlige punkter, nemlig ikke, fra den virksomhed som var i går. Service er forsat den del af vores arbejde der optager os mest. Og vores produkter af stadig af samme høje kvalitet. Fra oliereservedele til solcelleanlæg. Fra Glostrup til Nr. Sundby. I forbindelse med at vi skifter navn, har vi, sammen med nogle af vores mange gode leverandører, fremtryllet ekstraordinært gode priser på udvalgte kvalitetsprodukter, fra vores velkendte oliekedler til vores helt nye solcelleanlæg. Alt sammen for at levere stabile og miljøvenlige energiløsninger. Ring og hør nærmere eller læs videre på electro-energy.dk

3 Energiaftalen og energibranchen Indhold Af Per Langkilde, formand for Dansk Energi Branche forening I marts indgik Folketinget den længe ventede aftale om den fremadrettede danske energipolitik. Energiaftalen fastlægger en række konkrete initiativer for perioden for forskellige hovedområder. Udbygningen af vindkraft er et af hovedelementerne i udbygningen af en energiforsyning baseret på vedvarende energi, men også omlægningen til biomasse på de store kraftvarmeværker fremmes. Et nyt element i energipolitikken er, at der skal gennemføres en ambitiøs udbygning med biogas via forskellige støtteordninger. Et positivt initiativ set med branchens øjne, som også giver mere grundlag for at fastholde naturgassystemet. Det ser ud som om politikerne har indset, at naturgasforsyningen er nødvendig både på kort og mellemlangt sigt for at sikre balancen i energiforsyningen med den stigende andel vindkraft. Det er endvidere glædeligt, at forbuddet fra 2016 mod oliefyr i eksisterende bygninger kun gælder i områder med fjernvarme og naturgas. Det betyder, at oliefyrsejere i det åbne land ikke tvinges til dyrere og ikke altid hensigtsmæssige alternative energiløsninger. Der afsættes endvidere en pulje på 42 mio. kr. til at fremme brugbare energieffektive alternativer i dette område.. Energieffektivisering er et andet hovedelement. Udover finanslovens tilskudspulje på 2 x 500 mio. kr. i 2013/14 til energirenovering afsættes 30 mio. kr. til at understøtte energirenovering i eksisterende bygninger. Samtidig lægges der op til næsten en fordobling af realiserede energibesparelser i energiselskaberne, men for de samme omkostninger. Det vil følgeligt betyde lavere priser pr. kwh på energibesparelser, så det trækker lidt i den anden retning. Det er DEBRA s erfaring, at tilskud ikke ændrer meget på antallet af udskiftninger af gammelt opvarmningsudstyr. Tilskudsordninger rykker blot markedet lidt tidsmæssigt og faktisk oftest længere ud, mens husejerne venter på ordningen -se også artiklen på side 4. Som en del af energiaftalen nedlægges Go energi fra medio 2012, og de fleste af midlerne flyttes til andre konkrete tiltag til energieffektivisering. En mindre del af midlerne overflyttes til Energistyrelsen, som så skal videreføre udvalgte Go energi-aktiviteter. I DEBRA håber vi på, at der stadig vil være midler til at drive de positivlister for godkendte, energieffektive opvarmningsprodukter, som lå på Go energis hjemmeside. De kan bruges af både forbrugerne og installatører, så det energimæssigt bedste udstyr vælges til individuelle løsninger, som også i fremtiden vil udgøre en væentlig del af boligopvarmningen i Danmark. Side 4 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side Side 8 Side 8 Side 10 Side 10 Side 10 Side 12 Side 16 Side 18 Side 20 Side 21 Side Side 23 Side 6 Energiaftalen og opvarmningsanlæg Lang og sej kamp for oliefyret Energieftersyn træder vande Energibesparelser og tilskud Tværgående aftræksudvalg Øgede krav til installatører af VE-anlæg Hybridanlæg til gasopvarmede huse DONG Energy indgår nu serviceaftaler på varmepumper Høje oliepriser og nye regler åbner for flere biomassekedler Moderne, energieffektiv opvarmning af nyt domicil Brænderstatistik Kunderne er meget tilfredse med deres servicemontør Kursuskalenderen Energibranchen.dk Udgiver: Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Telefon: Annoncer: Dansk Energi Brancheforening Redaktionsudvalget Erik L. Clément, Bosch A/S, Henning Søegaard, Weishaupt A/S, Michael Strøm, Kierulff a/s, Michael Westergaard, Gastech A/S, Hans Martin Sørensen, HS-Tarm, Peter Abell, Electro-Oil Int. A/S, Allan Nikolaj Jørgensen, DONG Energy A/S og Jørgen K. Nielsen, Dansk Energi Brancheforening. Ansvarshavende redaktør: Helge Lynggaard Redaktionen afsluttet 13. juni Side 18de Forside: Erik Clément fortæller om hybridanlæg på generalforsamlingen. Foto: Helge Lynggaard Næste nummer Udkommer medio september 2012 Redigering og layout: Helge Lynggaard Pressebureauet Århus Grønnegade 80, 8000 Århus C Telefon: Tryk Centraltrykkeriet Skive ISSN: tryk: ; elek.: Energibranchen.dk 3

4 Energiaftalen Energiaftalen og opvarmningsanlæg Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening I marts kom den længe ventede aftale i stand i folketinget om den danske energipolitik Energiaftalen fastlægger en række konkrete energipolitiske initiativer for perioden, som bl.a. vil få betydning for energibranchens marked for de forskellige typer opvarmningsudstyr. Som led i regeringens målsætning om, at el- og varmeforsyningen skal dækkes af vedvarende energi i 2035, skal anvendelsen af olie- og naturgas til bygningsopvarmning udfases. Aftaleparterne er således enige om at understøtte udfasningen af oliefyr i eksisterende bygninger, da der findes rentable alternativer. Som følge af energiaftalen er der i april udsendt en række forslag til konkrete lovændringer som skal danne grundlag for, at vedvarende energi erstatter olie og gas til opvarmning Aftale om den danske energipolitik ACCELERATING GREEN ENERGY TOWARDS 2020 The Danish Energy Agreement of March 2012 DEBRA har i de efterfølgende rubrikker vurderet effekterne på det fremtidige udstyrsmarked. Forbud mod oliekedler i nye huse fra 2013 Allerede fra 1. januar 2013 kommer der et forbud mod oliekedler i nye huse. Det er DEBRA s vurdering, at det ikke får nogen effekt på oliekedelmarkedet. Nyhusmarkedet er ganske beskedent ikke mindst i områder, hvor der ikke er fjernvarme eller naturgas. Der er dispensationsmuligheder, men vilkårene er ikke fastsat i detaljer. Forbud mod ny oliekedel i eksisterende bygninger fra 2016 Fra 1. januar 2016 forbydes ny oliekedel i eksisterende bygninger, men kun i naturgas- og fjernvarmeområder. I det åbne land er det fortsat tilladt, i hvert fald til Der er i dag ca huse med olieopvarmning i naturgas- og fjernvarmeområder. Ca. Oliekedler skifter hvert år til naturgas eller fjernvarme, men det kan nok forventes, at der kommer et stigende antal udskiftninger til ny oliekedel frem mod Derefter vil olie/olieudskiftninger reelt ikke forekomme, selv om der vil være dispensationsmuligheder. I det åbne land med knapt olieopvarmede huse er der i de seneste år blevet skiftet ca oliekedler årligt til biokedler henholdsvis varmepumper. Olieprisen og skrotningsordningen har været bestemmende for omfanget. Olie/olieudskiftningerne har i dette område ligget på omkring årligt, men et attraktivt energisparetilskud har nok sin andel i, at markedet opretholdes. Umiddelbart vil oliekedelmarkedet sandsynligvis falde proportionalt med antallet af tilbageværende oliekedler, på den anden side kunne der komme en før lukketid effekt frem mod Forbud mod ny oliekedel i fjernvarme og naturgasområder Energibranchen.dk

5 Forbud mod gaskedler i nye huse fra 2013 Forbuddet gælder fra 1. januar 2013, men gaskedler kan fortsat sættes op i nye huse i eksisterende naturgasområder. Da der reelt ikke udstykkes nye boligområder med naturgasforsyning vil forbuddet ikke have nogen synlig effekt på gaskedelmarkedet. Nye gaskedler i eksisterende huse fortsat tilladt Gas/gas udskiftningsmarkedet har i de seneste år ligget nogenlunde konstant, og det vil nok fortsætte på samme niveau frem mod I de senere år er der årligt Gaskedler Sig AAAHH... EuroPur naturgaskedel fra Bosch har gjort sig fortjent til hele 3 A-mærker. Med en meget høj årsnyttevirkning og et ekstremt lavt elforbrug, sætter EuroPur ZSB 14-3 E nye standarder for energieffektive kedler. Også kedlens støjniveau er utroligt lavt: max. 35 db. Og som en ægte Bosch, er EuroPur naturligvis ualmindelig driftsikker - med minimale service- og vedligeholdelsesomkostninger, ligesom betjeningen er nem, overskuelig og brugervenlig. Som ekstraudstyr fås den intelligente klimastyring FW 100, som reducerer både gas- og elforbruget yderligere. Se mere på Biokedler Med hele 3 A er, er denne naturgaskedel helt i top! Den er miljøvenlighed, energieffektivitet og sikrer at din varmeregning kommer helt i bund. Gaskedlerne er fredet indtil videre udskiftet omkring oliekedler til gaskedler, og det vil højst sandsynligt også fortsætte i de kommende år. Ingen eksplosion i varmepumpemarkedet Efter et dyk i 2009 rettede Skrotningsordningen op på varmepumpemarkedet i , så der årligt nu bliver installeret godt luft/vand- og jordvarmepumper, som primært har afløst oliekedler og er installeret i nye huse. Men nogen eksplosion i markedet som følge af den megen fokus på omstillingen af olie- og gaskedler til varmepumper er det ikke blevet til. Den nye energiaftale indeholder ikke nye særlige tiltag, som umiddelbart vurderet vil give et skub Varmepumper for varmepumpemarkedet. Forbuddene mod oliekedler vil først og fremmest medføre skift til fjernvarme og naturgas frem mod Og gaskedlerne er reelt fredet indtil videre. Reduceret markedspotentiale for varmepumper. Det samlede energiudstyrsmarked Biokedler er kommet ind i varmen igen. Biokedler inde i varmen igen Energiaftalen indeholder ikke specifikke tiltag vedrørende biokedler til individuel opvarmning, men for første gang i de seneste energipolitiske udspil er biokedler nævnt som et vedvarende energialternativ til oliekedler, og de er ligeledes omfattet af Jobfradragsordningen. Så biokedlerne ser ud til at være kommet lidt mere ind i varmen igen. Vi har ikke i DEBRA præcise opgørelser for biokedelmarkedet, men med udgangspunkt i stigningen i antallet af huse, der har centralvarme, som ikke er baseret på olie, gas- eller fjernvarme, vurderer vi, at det årlige marked er på biokedler, som primært erstatter oliekedler. Omstillingsmarkedet fra olie vil sandsynligvis falde proportionalt med antallet af tilbageværende oliekedler, men efterhånden vil bio/ bioudskiftningerne stige i antal. For de lidt større biokedler er der specifikt åbnet op for biokedler op til 1 MW på de 35 barmarksværker, som har de højeste fjernvarmetariffer. Ca huse i Danmark udgør markedet for individuelle opvarmningsanlæg. Heraf vil måske op mod i de kommende ti år blive presset over på fjernvarme, hvis ikke de nye analyser i energiaftalen viser, at det alligevel ikke er en god ide på langt sigt. Desuden er der ca elopvarmede huse, som af sig selv bliver grønnere og grønnere. Tilbage er der ca huse, hvor de traditionelle og nye udstyrsteknologier skal fordele markedet mellem sig i første omgang frem mod Bortset lige fra jubelårene , så har der i det seneste årti været et årligt ny- og udskiftningsmarked for individuelt opvarmningsudstyr på ca enheder. Den nye energiaftale vil nok ikke ændre meget på markedet for de forskellige typer opvarmningsudstyr. Tilskudspuljer og midler til målrettet informationskampagner har vi jo også haft en del af i de sidste 3-4 år. Der vil sandsynligvis blive en nedgang i det samlede marked, som følge af fjernvarmens indtog, og oliekedelmarkedet vil falde men først efter Men ellers vil der nok mest blive tale om lidt omfordeling mellem udstyrstyperne. Kun hvis der sker drastiske stigninger i oliepriserne, fald i priserne for varmepumpeanlæg eller der kommer skrappere myndighedskrav vil vi opleve markante ændringer i markedet. Men det er jo heller ikke så galt endda. Med udskiftninger om året er halvdelen af vores nuværende opvarmningsanlæg skiftet ud i 2020 til mere energieffektivt og grønt udstyr Energibranchen.dk 5

6 Generalforsamling Lang og sej kamp for oliefyret Dansk Energi Brancheforening har gjort sit til, at der ikke bliver forbud mod nye oliefyr i det åbne land - Det er glædeligt, at der ikke bliver forbud mod nye oliefyr i det åbne land. Men det har også været en lang og sej kamp, sagde Per Langkilde, formand for Dansk Energi Brancheforening i sin beretning på foreningens generalforsamling i Middelfart. - Energiforliget indeholder kun forbud fra 2016 mod oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme og naturgas. Det betyder, at der ikke er forbud mod at få en ny oliekedel for den største del af ejerne af oliefyr, som jo befinder sig i områder uden kollektiv energiforsyning. Ikke særlig smart - Det har været en lang og sej indsats over flere år for at få politikerne overbevist om, at det ikke var særligt smart at tvinge oliefyrsejere i det åbne land til dyrere og ikke altid hensigtsmæssige alternative energiløsninger. - Vi synes selv, at DEBRA har bidraget til denne proces med indlæg og artikler om energitekniske og økonomiske regnestykker, som viste, at et totalt forbud mod nye oliefyr ikke var en god løsning, sagde Per Langkilde. Per Langkilde, formand for Dansk Energi Brancheforening, tv., under generalforsamlingen sammen med mødets dirigent Poul Sten Andersen. Han understregede, at DEBRA ikke i større udstrækning har haft ressourcer til selv at have direkte dialog med politikerne. Det har EOF så til gengæld taget sig af. Forbuddet mod olie- og naturgaskedler i nye huse er dog fastholdt, gældende fra Dog er der her visse muligheder for dispensation fra forbuddet. Naturgassen fredet - Naturgassen ser ud til at være fredet indtil videre. Det er som om, at politikerne har indset, at naturgasforsyningen er nødvendig både på kort og mellemlangt sigt for at sikre balancen i energiforsyningen med den stigende andel vindkraft. Som noget nyt satses der således også i energiforliget på større produktion og anvendelse af biogas, som sammen med VE-gasser på længere sigt skal tage over fra naturgassen. Så der er efter vores vurdering kommet flere fornuftige ændringer i energipolitikken, sagde Per Langkilde. Energieftersyn træder vande - Den nye energieftersynsordning for oliekedler er nu i gang, og der er efterhånden udført og indrapporteret godt energimålinger, fortalte Per Langkilde, DEBRAs formand på foreningens generalforsamling. - Målingerne viser, at ca. 1/3 af oliekedlerne er ineffektive, dvs. er fra før 1978, har et sodtal over 1 eller et røgtab over ti procent. - Det lovpligtige energisyn på ineffektive kedler er desværre ikke på plads. Beregningsmodulet regner ikke rigtigt, og der trædes lidt vande med det i øjeblikket. Tilsyneladende kommer der nogle justeringer i ordningen som følge af energiforliget, men hvad de går ud på, vides ikke endnu. - DEBRA følger arbejdet tæt i en følgegruppe til ordningen, fortalte Per Langkilde Energibranchen.dk

7 Energibesparelser og tilskud I det energiforlig, som blev indgået i Folketinget tidligere på foråret, lægges der op til næsten en fordobling af de realiserede energibesparelser, som energiselskaberne herunder gas- og olieselskaberne ifølge aftale skal stå for. - Men det bliver for de samme omkostninger. Det vil derfor betyde lavere købspriser på energibesparelser, så om det er muligt at øge energibesparelserne, bliver interessant at følge, sagde DEBRAs formand Per Langkilde, på foreningens generalforsamling. - DEBRA har aftale med Oliebranchens Energisparepulje, så vi kan formidle energisparetilskud til oliekunderne via installatører i forbindelse med olieservice og ny oliekedel. - Det giver faktisk mulighed for at give kunderne op til kr i tilskud i forbindelse med installation af en ny kondenserende villaoliekedel. Efter 1. juli i år falder tilskudsbeløbet med ca. 40 procent. Der er også mulighed for tilskud til større nye oliekedler, sagde Per Langkilde. DEBRA har tilskudsaftaler med godt et halvt hundrede installatører. På generalforsamlingen i DEBRA fremlagde Jørgen K. Nielsen regnskabet. Fotos: Helge Lynggaard Opnå store besparelser, selv om forbruget er lille Parcelhus Nedlagt landbrug Landbrug Op til 93% virkningsgrad med bio-økonomisk energi FUMO kedelløsninger er unikt dansk design. De centrale processer i FUMO er designet med anvendelse af de nyeste teknikker, som forbedre ydeevnen markant. Og virkningsgraden er helt i top blandt biobrændselsanlæg. FUMO fyret er specielt udviklet til også at fyre med mere besværlige brændsler, som f.eks. flis og korn. Fabrik Langtidsholdbare materialer giver dig en sikker kedelløsning mange år fremover, med synlig effekt på energibudgettet og begrænset vedligeholdelse og rengøring af anlægget. Gartneri Dansk design Dansk produceret Svinebedrift FUMO aps Limfjordsvej 52 DK-9670 Løgstør T: F:

8 Generalforsamling Tværgående aftræksudvalg - I starten af året etablerede vi et DEBRA Aftræksudvalg på tværs af branchegrupperne med deltagelse af en række nøglepersoner fra medlemmerne og eksterne organisationer, fortalte Per Langkilde, formand for DEBRA på foreningens generalforsamling. - Baggrunden for etablering af udvalget er den aktuelle udvikling på aftræksområdet med CE-godkendelser, suppleret med nationale installationskrav til aftræk, der skaber en række problemstillinger, som branchens aktører bør forholde sig til og søge løsninger på, sagde Per Langkilde. Han fortalte, at udvalget overordnet set skal beskæftige Øgede krav til installatører af VE-anlæg Der bliver nu stillet en række krav til installatører, som skal installere VE-anlæg, det vil sige varmepumper, biokedler, solvarme og solceller. - Det sker med udgangspunkt i VE-direktivet, der nu er udmøntet i en dansk bekendtgørelse, sagde Per Langkilde, formand for Dansk Energi Brancheforening på sig med installation og drift af aftrækssystemer ved små og mellemstore fyringsanlæg på tværs af energiformerne gas, olie og biobrændsel. Udvalget vil målrettet arbejde med konkrete forhold i forbindelse med: Gældende og nye myndighedsbestemmelser for aftræk Installationspraksis for aftræk i bygninger, herunder branchevejledninger Ulykker og hændelser i sammenhæng med aftræk fra fyringsanlæg - Udvalget vil aktivt gøre branchens synspunkter gældende over for myndighederne både ved foreningens generalforsamling i Middelfart. - Dels stilles der krav til kvalifikationer og deltagelse i målrettede kurser for de forskellige typer anlæg, dels stilles der krav om kvalitetsstyring i virksomheden. - VVS-installatører kan indarbejde installation af VE-anlæg nye bestemmelser og for at opnå ønskelige ændringer af gældende bestemmelser, sagde formanden. I den sammenhæng søger udvalget at få etableret en løbende dialog mellem Bygningsstyrelsen og udvalget. Blandt de aktuelle udvalgsopgaver er: Harmonisering af aftræksbestemmelser i BR 10 og Gasreglementet Temperaturkrav til aftræk fra automatisk fyrede biokedler Stramninger i BR 10 vedrørende oliekedelanlæg og aftræk i deres vvs-kvalitetsstyring, mens andre skal etablere et nyt KS-system - DEBRA har siddet med i en følgegruppe i Energistyrelsen og hilser de nye krav velkommen, da de kan medvirke til bedre dimensionering og mere optimal drift af VE-anlæg fremover, sagde Per Langkilde. Debras bestyrelse Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af: Branchegruppe Gasudstyr: Per Langkilde, Gastech-Energi A/S, Erik L. Clément, Robert Bosch A/S Branchegruppe Olieudstyr: Lars Kjær, Danfoss A/S Peter Abell, Electro Energy A/S Branchegruppe Gasservice: Per Krabbe, Aladdin ApS Bjarne Rahbek, Rahbek Brande A/S Branchegruppe Olieservice: Keld Flindt, Dansk Varme Service A/S Klaus Kjær, OK Branchegruppe Biobrændsel: Esben B. Pedersen, TwinHeat A/S Hans Martin Sørensen, HS Tarm A/S Energibranchen.dk

9 Milton Grant - kondenserende oliekedel A Brug den nye Milton Grant 20 som døråbner... og kom ind i varmen hos dine kunder! Med Milton Grant 20 præsenterer vi nu en kondenserende oliekedel, der med en række stærke salgsargumenter bliver dit og forbrugernes foretrukne valg: Milton Grant 20 fylder minimalt og giver kunden mere plads i bryggerset Kvaliteten er i top og sikrer lang holdbarhed Kompakt, effektiv og lydsvag Diskret og moderne design Suveræn varmtvandskomfort og præcis varmestyring Kan placeres uafhængigt af gammel skorsten Milton A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Telefax Forstand på varme! Milton A/S har siden 1970 leveret kvalitetsprodukter til fagfolk. Brændere, kedler, varmepumper, solvarme, varmluftblæsere, strålevarmepaneler og gasradiatorer.

10 Hybridanlæg Jordvarmeanlæg Hybridanlæg til gasopvarmede huse I Danmark findes der omkring individuelle varmeanlæg. En forholdsvis stor del af disse ( ) kan med fordel optimeres til et mere økonomisk og fremtidsorienteret hybrid varmeanlæg uden at gaskedelen skal skiftes. Af Erik L. Clément, teknisk chef, Robert Bosch A/S Hybrid betyder krydsninger og vi må imødese, at fremtidens komfortbehov vil blive opfyldt af sammensatte eller krydsede varmeanlæg. Kun fantasien sætter grænser for, hvor mange hybridtyper, der vil blive udbudt på markedet, men ét er sikkert: branchen bør være åben og optimistisk over for disse nye energitiltag. Fokus i denne artikel vil være rettet mod hybridanlæg i gasopvarmede huse og specielt imod to typer; hybrid split og hybrid split kompakt. Begge typer retter sig direkte mod villamarkedet og gaskunder, der føler sig usikre over de informationer, der tilflyder dem fra alle sider i samfundet og ikke mindst fra regeringen om energistrategier og følgerne af disse. Hybrid split anlæg Denne type anlæg kan med fordel anvendes af mange brugere, der har et velfungerende gasanlæg, men føler, at anlægget ikke lever op til nutidens miljøhensyn eller gerne vil nedbringe deres energiregning uden at skulle investere de helt store summer på en total ombygning af varmeanlægget. Hybrid split anvender den eksisterende gaskedel ved at sammenbygge denne med en luft/ vand-varmepumpe (fig.1) på kompakt og monteringsvenlig måde. Det giver en forståelig og overskuelig installation. Investeringen for en ombygning til et hybrid split anlæg er beregnet til under halvdelen af investeringen til en normal luft/ Figur 1: Hybrid split med eksisterende gaskedel sammenbygget med luft/ vand-varmepumpe. vand varmepumpeinstallation, der ligger mellem kr. Brugeren har således en ny og forholdsvis billig mulighed for at opgradere sit anlæg og få en grøn og mere miljørigtigt energiløsning med nedbringelse af CO2-emissionen gennem høj nyttevirkning. Økonomisk gevinst Samtidig opnås en økonomisk gevinst ved en tilpasset energieffektivitet under alle driftsforhold, opnået gennem ny intelligent styring, der medfører besparelser på både el og gas. Varmepumpen vil tilføre den nødvendige energi til varmeanlægget i procent af tiden, og kun når det er rigtig koldt, vil kedlen hjælpe og tilføre den nødvendige energi. Varmvandsproduktionen varetages af kedlen alene, men anlægget kan, uden de store vanskeligheder, monteres med et solvarmesystem, der så kan være med til at tilføre energi både til varmt vand og varmeanlæg. For at opnå den ønskede succes med denne anlægstype er det nødvendigt, at vvs-installatøren nøje udfører en vurdering af det eksisterende varmeanlæg, herunder opbygning, radiatorstørrelser og ikke mindst temperatur- I forbindelse med Debras generalforsamling holdt Erik L. Clément et indlæg om hybridanlæg. Foto: Helge Lynggaard Energibranchen.dk

11 Kedel (2 størrelser) Luft/vandvarmepumpe Ydelse kw 3,3-14,2 / 5,2-24,0 1,9 Nyttevirkning 107 % 3,4 (COP) Max. temperatur 90 C 55 C H x B x D total for begge enheder 880 x 600 x 480 Figur 2: Sammenbygget enhed med en kondenserede gaskedel og en luft/vand varmepumpe under ét kabinet behov, da varmepumpens max. temperatur ligger noget lavere end kedlens. Ligeledes er kedeltype, dens alder og standard afgørende faktorer, der nødvendigvis må tages hensyn til, hvis brugerens forventninger og realiteter skal gå op i en højere enhed. Hybrid split kompakt med ny gaskedel og varmepumpe Dette system er en sammenbygget enhed med både en kondenserede gaskedel og en luft/vand varmepumpe under ét kabinet. Det fylder ikke mere end en almindelig kondenserende gaskedel (Fig.2), hvor varmepumpedelen er placeret til venstre og gaskedlen til højreenheden giver en nyttevirkning på procent, svarende til tidligere beskrevne hybrid split. Samtidig er systemet kompakt og pladsbesparende og kan installeres på samme sted som den udskiftede gaskedel. Økonomisk kan denne løsning betragtes som en mellemløsning, idet den nye gaskedel vil indgå og forhøje prisen. Det eksisterende anlæg opgraderes på samme måde som hybrid split og skal naturligvis vurderes lige så omhyggeligt. Ved hybrid split løsningen sidder varmepumpedelen uden for opstillingsrummet og kan således suge energien ud af luften og tilføre denne til varmeanlægget. I et hybrid split kompakt anlæg sidder varmepumpedelen indenfor opstillingsrummet og skal således have tilført udeluft og på samme måde udlede den anvendte luft. Det kræver, at der er separat splitaftræk til varmepumpen i en dim. Ø 160 mm eller Ø 200 mm. Dette varmepumpeaftræk har ingen indflydelse på aftrækket for gaskedlen, der skal etableres nøjagtig som tidligere. (Fig.3) Konklusion Hvilken energiform slutbrugeren skal vælge for at være fremtidssikret kan ikke besvares nøjagtigt. Ovenstående to anlægstyper giver en lang række fordele til en overkommelig pris og er overskuelige samtidig med, at der tages hensyn til miljøet, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning. Er ønsket en ombygning til 100 procent vedvarende energi til et såkaldt + hus, der producerer mere energi end huset og familien forbruger, vil det for den eksisterende boligmasse være en Figur 3: Et kig ind in den sammenbyggede enhed. næsten umulig opgave, både bygningsmæssigt og økonomisk. På nye huse vil det være muligt, også økonomisk, at planlægge energiforbruget ud fra et synspunkt om vedvarende energi, altså et + hus. Dog er det ikke helt uden problemer at opføre + huse i større antal, idet vedvarende energi kræver plads og stor indsigt af den servicetekniker, der skal indregulere og servicere anlægget optimalt. Brugerne af disse anlæg er for længst koblet af og må stole på, at branchen sammen med uddannelsesinstitutionerne og leverandørerne kan opfylde de nødvendige krav til de nye teknikker. Men alt i alt ser fremtiden lys ud for branchen som helhed og især for dem, der vil deltage aktivt i de nye og spændende energiformer Energibranchen.dk 11

12 Serviceaftaler DONG Energy indgår nu serviceaftaler på varmepumper DONG Energy har besluttet at starte landsdækkende serviceordning for varmepumper Af Allan Nikolaj Jørgensen, serviceleder Energy Services DONG Energy Oliefyrsservicen er under pres i renoveringsmarkedet, da nogle af oliefyrene bliver udskiftet med en ny varmepumpe. Derfor har DONG Energy besluttet at starte landsdækkende serviceordning for varmepumper for at kunne tilbyde de kunder, som opsiger deres oliefyrsserviceaftale, en varmepumpeserviceaftale i stedet. DONG Energy, Energy Services har i forvejen landsdækkende serviceordning for naturgasservice og oliefyrsservice med ca kunder. Cleantech installerede i sin tid varmepumper via et landsdækkende installationspartnernetværk og deraf opstod serviceordningen for varmepumper. De installatører, som installerede varmepumper, blev også tilbudt et servicesamarbejde med varmepumpeservicen i de samme distrikter, hvor de installerede varmepumper. Det var ikke alle partnere, som var interesserede i dette, og vi havde behov for at udvide partnernetværket for at kunne tilbyde varmepumpeservice landsdækkende. DONG Energy gik i produktion med varmepumpeservicen den 1. november 2011 efter en del udfordringer internt med hensyn til afklaringen af, hvilket selskab den nye serviceordning skulle placeres i. Det har bl.a. betydning for, hvordan eventuelle fremtidige markedsføringskampagner kan gennemføres juridisk korrekt. Efteruddannelse/opkvalificering af servicemontører Da en del af oliefyrene er blevet eller bliver erstattet med varmepumper, var det meget naturligt for blandt andre vores servicepartnere at søge efteruddannelse indenfor kølebranchen, da Miljøstyrelsen kræver Kat. II uddannelse for at måtte udføre service på køleanlæg op til 2,5 kg kølemiddelfyldning. Kurset tager 16 dage og er modulopbygget og specielt tilrettet vvs branchen. Efter endt efteruddannelse har man tilladelse til at servicere de fleste varmepumper med Kat. II beviset svarende til de fleste husvarmepumper på op til 16 kw, afhængigt af fabrikat. Hvis man skal beskæftige sig med større varmepumper (med kølemiddelfyldninger over 2,5 kg) skal man have et A Certifikat fortsætter Arbejde med kølemiddelfyldninger mellem 0 og 2,5 kg Installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering af anlæg med mindre end 2,5 kg kølemiddel kræver, at du mindst har en kategori II-uddannelse og er autoriseret. Reglerne findes i forordning nr. 303/2008/EF, som opstiller særlige kvalifikationskrav for arbejde med kølemiddelfyldninger under 3 kg. I praksis er grænsen dog 2,5 kg, da Arbejdstilsynets regler kræver, at man er kølemontør, når der er tale om fyldninger over 2,5 kg. Den præcise definition af installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering findes i forordning nr. 303/2008/EF. Den korte forklaring er: Installering: montering og samling af kølekredsløbet Vedligeholdelse/servicering: alle aktivitetrer der indebærer et indgreb i kølekredsløbet Genvinding: opsamling og opbevaring af kølemiddel. Du kan henvende dig til en relevant uddannelsesinstitution, for at høre nærmere om, hvilke kurser du skal have, for at blive kvalificeret til kategori II. Et kategori II-kursus har en varighed på ca. 3 uger. Foreløbig har Miljøstyrelsen vurderet, at følgende uddannelsesinstitutioners kursusudbud opfylder forordningens krav til kategori II-uddannelse: Den Jydske Haandværkerskole, Københavns Maskinmesterskole, Efter uddannelsen, skal du sørge for at blive autoriseret hos KMO. Kilde: Udpluk fra Miljøstyrelsens hjemmeside : Energibranchen.dk

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Energiforlig marts 2012 Det er regeringens målsætning, at den danske el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Som led i denne målsætning

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S DGF Gastekniske Dage 2011 Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi af Brian Nielsen Robert Bosch A/S 1 DGF Gastekniske Dage 2011 Markedet ønsker grønne og

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Olieservicekontrol: 8 30 procent af oliekedlerne er over 35 år gamle. Kedler 16 Kan garantier misforstås?

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Olieservicekontrol: 8 30 procent af oliekedlerne er over 35 år gamle. Kedler 16 Kan garantier misforstås? DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 April - 2014 Olieservicekontrol: 8 30 procent af oliekedlerne er over 35 år gamle Kedler 16 Kan garantier misforstås?

Læs mere

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK Agenda 1. Hvad er en gasdrevet varmepumpe? 2. Kort status over udviklingen af gasdrevne varmepumper 3. Myndighedskrav

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gas Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gaskedel og solvarme i ét Den bedste opvarmning Der findes mange opvarmningstyper, nogle er meget energibesparende, nogle er baseret på vedvarende energi

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts - 2013 Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Temadag om Varmepumper Vejen Kommunes Kursuscenter Præsentation Den 5. april 2016

Temadag om Varmepumper Vejen Kommunes Kursuscenter Præsentation Den 5. april 2016 Temadag om Varmepumper Vejen Kommunes Kursuscenter Præsentation Den 5. april 2016 Erfaringer med varmepumper I Vejen Kommunes egne bygninger og projekter INGENIØR NE har været en del af. Oplægsholdere

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER Kort om Bosch og undertegnet. Bosch Termoteknik står for Bosch-gruppens varmeog varmtvandsløsninger og er sammen med internationale datterselskaber en

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Mikkel Sørensen Udfordring Varmepumper er allerede i dag i mange tilfælde den samfundsøkonomisk billigste opvarmningsform udenfor fjernvarmeområder Privatøkonomisk

Læs mere

BRANCHEMØDER AUGUST Markedsføring af serviceeftersyn

BRANCHEMØDER AUGUST Markedsføring af serviceeftersyn Markedsføring af serviceeftersyn Hvordan ser du på fremtiden? Eller ser du nye muligheder i morgendagen? Udsendte Pressemeddelelser: Skift din gamle oliekedel nu hvis du stadig vil fyre med olie Pr.

Læs mere

Profil. Gastech-Energi. Førende i varmeteknologi til boliger og industri

Profil. Gastech-Energi. Førende i varmeteknologi til boliger og industri Profil Gastech-Energi Førende i varmeteknologi til boliger og industri Om os Varme værdier Historien Gastech-Energi A/S er Danmarks førende salgs- og servicevirksomhed inden for varmeløsninger til både

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem olie Varme hjertet i dit hjem Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det knitrende bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. Den følelse har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har samlet

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Økonomisk varmepumpe. - Hold varmen hele året rundt!

EKSPERTER I VARMT VAND. Økonomisk varmepumpe. - Hold varmen hele året rundt! EKSPERTER I VARMT VAND Økonomisk varmepumpe Økonomisk Hold varmen varmepumpe hele året rundt! - Hold varmen hele året rundt! Varmepumper fra METRO THERM en sikker gevinst for din pengepung og miljøet Varmepumper

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

VØLUND JORDVARME BÆREDYGTIG VARME TIL DET NORDISKE KLIMA

VØLUND JORDVARME BÆREDYGTIG VARME TIL DET NORDISKE KLIMA VØLUND JORDVARME BÆREDYGTIG VARME TIL DET NORDISKE KLIMA DEN BEDSTE LØSNING LIGGER LIGE UDEN FOR DØREN 3 4 Vølund Varmeteknik EN VARMELØSNING MED JORDENS RESSOURCER Jordvarme er en af de varmeløsninger,

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning F2120 Luft/vand varmepumpe Stor effektivitet selv ved lave udetemperaturer En luft/vand varmepumpe er både et billigt

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Ingeniørforeningen 2012 Energiaftalen 2012 en faglig vurdering 2 Energiaftalen Den 22. marts indgik regeringen og det meste af oppositionen en aftale om Danmarks

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Priserne på fossil energi stiger, og udviklingen vil ingen ende tage. Stigende CO 2 -udslip truer vores klima,

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

...ER ENIGE OM, AT DER ER...

...ER ENIGE OM, AT DER ER... ...ER ENIGE OM, AT DER ER......GOD BRUGERØKONOMI I SOLVARME VED UDSKIFTNING AF KEDEL ELLER BEHOLDER SOLVARME ER EN ÅBENLYS FORDEL I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING AF KEDEL ELLER BEHOLDER INSTALLATØRENS KUNDERÅDGIVNING

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1 Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 1 sfortegnelse Indledning 5 BOSCH GASKEDLER 100.08 Display og automatik, Heatronic III - for kondenserende kedler 101.08 Grundkursus - Kaskadeløsninger

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

Velkommen til branchemøder

Velkommen til branchemøder Velkommen til branchemøder Et fantastisk positivt samarbejde mellem Dansk Energi Brancheforening DS Håndværk & Industri Oliefyrsservicebranchens Registreringsudvalg Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Det Energipolitiske Udvalg 2007-08 (2. samling) EPU alm. del Bilag 104 Offentligt Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Initiativer vedrørende varmepumper

Initiativer vedrørende varmepumper Initiativer vedrørende varmepumper Den lille blå om Varmepumper Kolding 2.november 2011 v. Lene K. Nielsen Energistyrelsen De energipolitiske udfordringer Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

EnergiGuiden Sådan vælger du ny varmeløsning

EnergiGuiden Sådan vælger du ny varmeløsning EnergiGuiden Sådan vælger du ny varmeløsning Forord Guiden er udviklet af Bosch Termoteknik for at hjælpe husejere til at tage de første skridt mod udskiftning af den nuværende varmeløsning med henblik

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Oliebranchen etablerer: 4 Ny standard ved eftersyn på oliefyrede kedelanlæg

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Oliebranchen etablerer: 4 Ny standard ved eftersyn på oliefyrede kedelanlæg DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 4 December - 2013 Oliebranchen etablerer: 4 Ny standard ved eftersyn på oliefyrede kedelanlæg Boligselskabet KAB 12 Hybridanlæg

Læs mere