DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede"

Transkript

1 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede huse DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

2 Gammel olie på nye flasker Electro Oil har siden 1964 forsynet Danmark med varme. Til morgenbadet, i køkkengulvet, under opvasken. I begyndelsen med maskiner så store som traktorer. I dag med højtydende kedler, solfangere, varmepumper og solceller. Tiderne skifter. Teknologien overgår sig selv. Hensynet til miljøet er i dag et andet. Vores navn skal naturligvis afspejle disse forandringer. Fortælle hvem vi er, på samme måde som vores produkter. Olien er ikke længere svaret på alle opvarmnings drømme. Nye energikilder er kommet til. Derfor skifter vi nu navn fra Electro Oil til Electro Energy. Ud over navnet har vi også fået et nyt logo og nogle lidt andre farver. Lad os bare kalde det en ny frisure. For i virkeligheden er disse forandringer kun et udtryk for en smule forfængelighed. Electro Energy adskiller sig, på de væsentlige punkter, nemlig ikke, fra den virksomhed som var i går. Service er forsat den del af vores arbejde der optager os mest. Og vores produkter af stadig af samme høje kvalitet. Fra oliereservedele til solcelleanlæg. Fra Glostrup til Nr. Sundby. I forbindelse med at vi skifter navn, har vi, sammen med nogle af vores mange gode leverandører, fremtryllet ekstraordinært gode priser på udvalgte kvalitetsprodukter, fra vores velkendte oliekedler til vores helt nye solcelleanlæg. Alt sammen for at levere stabile og miljøvenlige energiløsninger. Ring og hør nærmere eller læs videre på electro-energy.dk

3 Energiaftalen og energibranchen Indhold Af Per Langkilde, formand for Dansk Energi Branche forening I marts indgik Folketinget den længe ventede aftale om den fremadrettede danske energipolitik. Energiaftalen fastlægger en række konkrete initiativer for perioden for forskellige hovedområder. Udbygningen af vindkraft er et af hovedelementerne i udbygningen af en energiforsyning baseret på vedvarende energi, men også omlægningen til biomasse på de store kraftvarmeværker fremmes. Et nyt element i energipolitikken er, at der skal gennemføres en ambitiøs udbygning med biogas via forskellige støtteordninger. Et positivt initiativ set med branchens øjne, som også giver mere grundlag for at fastholde naturgassystemet. Det ser ud som om politikerne har indset, at naturgasforsyningen er nødvendig både på kort og mellemlangt sigt for at sikre balancen i energiforsyningen med den stigende andel vindkraft. Det er endvidere glædeligt, at forbuddet fra 2016 mod oliefyr i eksisterende bygninger kun gælder i områder med fjernvarme og naturgas. Det betyder, at oliefyrsejere i det åbne land ikke tvinges til dyrere og ikke altid hensigtsmæssige alternative energiløsninger. Der afsættes endvidere en pulje på 42 mio. kr. til at fremme brugbare energieffektive alternativer i dette område.. Energieffektivisering er et andet hovedelement. Udover finanslovens tilskudspulje på 2 x 500 mio. kr. i 2013/14 til energirenovering afsættes 30 mio. kr. til at understøtte energirenovering i eksisterende bygninger. Samtidig lægges der op til næsten en fordobling af realiserede energibesparelser i energiselskaberne, men for de samme omkostninger. Det vil følgeligt betyde lavere priser pr. kwh på energibesparelser, så det trækker lidt i den anden retning. Det er DEBRA s erfaring, at tilskud ikke ændrer meget på antallet af udskiftninger af gammelt opvarmningsudstyr. Tilskudsordninger rykker blot markedet lidt tidsmæssigt og faktisk oftest længere ud, mens husejerne venter på ordningen -se også artiklen på side 4. Som en del af energiaftalen nedlægges Go energi fra medio 2012, og de fleste af midlerne flyttes til andre konkrete tiltag til energieffektivisering. En mindre del af midlerne overflyttes til Energistyrelsen, som så skal videreføre udvalgte Go energi-aktiviteter. I DEBRA håber vi på, at der stadig vil være midler til at drive de positivlister for godkendte, energieffektive opvarmningsprodukter, som lå på Go energis hjemmeside. De kan bruges af både forbrugerne og installatører, så det energimæssigt bedste udstyr vælges til individuelle løsninger, som også i fremtiden vil udgøre en væentlig del af boligopvarmningen i Danmark. Side 4 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side Side 8 Side 8 Side 10 Side 10 Side 10 Side 12 Side 16 Side 18 Side 20 Side 21 Side Side 23 Side 6 Energiaftalen og opvarmningsanlæg Lang og sej kamp for oliefyret Energieftersyn træder vande Energibesparelser og tilskud Tværgående aftræksudvalg Øgede krav til installatører af VE-anlæg Hybridanlæg til gasopvarmede huse DONG Energy indgår nu serviceaftaler på varmepumper Høje oliepriser og nye regler åbner for flere biomassekedler Moderne, energieffektiv opvarmning af nyt domicil Brænderstatistik Kunderne er meget tilfredse med deres servicemontør Kursuskalenderen Energibranchen.dk Udgiver: Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Telefon: Annoncer: Dansk Energi Brancheforening Redaktionsudvalget Erik L. Clément, Bosch A/S, Henning Søegaard, Weishaupt A/S, Michael Strøm, Kierulff a/s, Michael Westergaard, Gastech A/S, Hans Martin Sørensen, HS-Tarm, Peter Abell, Electro-Oil Int. A/S, Allan Nikolaj Jørgensen, DONG Energy A/S og Jørgen K. Nielsen, Dansk Energi Brancheforening. Ansvarshavende redaktør: Helge Lynggaard Redaktionen afsluttet 13. juni Side 18de Forside: Erik Clément fortæller om hybridanlæg på generalforsamlingen. Foto: Helge Lynggaard Næste nummer Udkommer medio september 2012 Redigering og layout: Helge Lynggaard Pressebureauet Århus Grønnegade 80, 8000 Århus C Telefon: Tryk Centraltrykkeriet Skive ISSN: tryk: ; elek.: Energibranchen.dk 3

4 Energiaftalen Energiaftalen og opvarmningsanlæg Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening I marts kom den længe ventede aftale i stand i folketinget om den danske energipolitik Energiaftalen fastlægger en række konkrete energipolitiske initiativer for perioden, som bl.a. vil få betydning for energibranchens marked for de forskellige typer opvarmningsudstyr. Som led i regeringens målsætning om, at el- og varmeforsyningen skal dækkes af vedvarende energi i 2035, skal anvendelsen af olie- og naturgas til bygningsopvarmning udfases. Aftaleparterne er således enige om at understøtte udfasningen af oliefyr i eksisterende bygninger, da der findes rentable alternativer. Som følge af energiaftalen er der i april udsendt en række forslag til konkrete lovændringer som skal danne grundlag for, at vedvarende energi erstatter olie og gas til opvarmning Aftale om den danske energipolitik ACCELERATING GREEN ENERGY TOWARDS 2020 The Danish Energy Agreement of March 2012 DEBRA har i de efterfølgende rubrikker vurderet effekterne på det fremtidige udstyrsmarked. Forbud mod oliekedler i nye huse fra 2013 Allerede fra 1. januar 2013 kommer der et forbud mod oliekedler i nye huse. Det er DEBRA s vurdering, at det ikke får nogen effekt på oliekedelmarkedet. Nyhusmarkedet er ganske beskedent ikke mindst i områder, hvor der ikke er fjernvarme eller naturgas. Der er dispensationsmuligheder, men vilkårene er ikke fastsat i detaljer. Forbud mod ny oliekedel i eksisterende bygninger fra 2016 Fra 1. januar 2016 forbydes ny oliekedel i eksisterende bygninger, men kun i naturgas- og fjernvarmeområder. I det åbne land er det fortsat tilladt, i hvert fald til Der er i dag ca huse med olieopvarmning i naturgas- og fjernvarmeområder. Ca. Oliekedler skifter hvert år til naturgas eller fjernvarme, men det kan nok forventes, at der kommer et stigende antal udskiftninger til ny oliekedel frem mod Derefter vil olie/olieudskiftninger reelt ikke forekomme, selv om der vil være dispensationsmuligheder. I det åbne land med knapt olieopvarmede huse er der i de seneste år blevet skiftet ca oliekedler årligt til biokedler henholdsvis varmepumper. Olieprisen og skrotningsordningen har været bestemmende for omfanget. Olie/olieudskiftningerne har i dette område ligget på omkring årligt, men et attraktivt energisparetilskud har nok sin andel i, at markedet opretholdes. Umiddelbart vil oliekedelmarkedet sandsynligvis falde proportionalt med antallet af tilbageværende oliekedler, på den anden side kunne der komme en før lukketid effekt frem mod Forbud mod ny oliekedel i fjernvarme og naturgasområder Energibranchen.dk

5 Forbud mod gaskedler i nye huse fra 2013 Forbuddet gælder fra 1. januar 2013, men gaskedler kan fortsat sættes op i nye huse i eksisterende naturgasområder. Da der reelt ikke udstykkes nye boligområder med naturgasforsyning vil forbuddet ikke have nogen synlig effekt på gaskedelmarkedet. Nye gaskedler i eksisterende huse fortsat tilladt Gas/gas udskiftningsmarkedet har i de seneste år ligget nogenlunde konstant, og det vil nok fortsætte på samme niveau frem mod I de senere år er der årligt Gaskedler Sig AAAHH... EuroPur naturgaskedel fra Bosch har gjort sig fortjent til hele 3 A-mærker. Med en meget høj årsnyttevirkning og et ekstremt lavt elforbrug, sætter EuroPur ZSB 14-3 E nye standarder for energieffektive kedler. Også kedlens støjniveau er utroligt lavt: max. 35 db. Og som en ægte Bosch, er EuroPur naturligvis ualmindelig driftsikker - med minimale service- og vedligeholdelsesomkostninger, ligesom betjeningen er nem, overskuelig og brugervenlig. Som ekstraudstyr fås den intelligente klimastyring FW 100, som reducerer både gas- og elforbruget yderligere. Se mere på Biokedler Med hele 3 A er, er denne naturgaskedel helt i top! Den er miljøvenlighed, energieffektivitet og sikrer at din varmeregning kommer helt i bund. Gaskedlerne er fredet indtil videre udskiftet omkring oliekedler til gaskedler, og det vil højst sandsynligt også fortsætte i de kommende år. Ingen eksplosion i varmepumpemarkedet Efter et dyk i 2009 rettede Skrotningsordningen op på varmepumpemarkedet i , så der årligt nu bliver installeret godt luft/vand- og jordvarmepumper, som primært har afløst oliekedler og er installeret i nye huse. Men nogen eksplosion i markedet som følge af den megen fokus på omstillingen af olie- og gaskedler til varmepumper er det ikke blevet til. Den nye energiaftale indeholder ikke nye særlige tiltag, som umiddelbart vurderet vil give et skub Varmepumper for varmepumpemarkedet. Forbuddene mod oliekedler vil først og fremmest medføre skift til fjernvarme og naturgas frem mod Og gaskedlerne er reelt fredet indtil videre. Reduceret markedspotentiale for varmepumper. Det samlede energiudstyrsmarked Biokedler er kommet ind i varmen igen. Biokedler inde i varmen igen Energiaftalen indeholder ikke specifikke tiltag vedrørende biokedler til individuel opvarmning, men for første gang i de seneste energipolitiske udspil er biokedler nævnt som et vedvarende energialternativ til oliekedler, og de er ligeledes omfattet af Jobfradragsordningen. Så biokedlerne ser ud til at være kommet lidt mere ind i varmen igen. Vi har ikke i DEBRA præcise opgørelser for biokedelmarkedet, men med udgangspunkt i stigningen i antallet af huse, der har centralvarme, som ikke er baseret på olie, gas- eller fjernvarme, vurderer vi, at det årlige marked er på biokedler, som primært erstatter oliekedler. Omstillingsmarkedet fra olie vil sandsynligvis falde proportionalt med antallet af tilbageværende oliekedler, men efterhånden vil bio/ bioudskiftningerne stige i antal. For de lidt større biokedler er der specifikt åbnet op for biokedler op til 1 MW på de 35 barmarksværker, som har de højeste fjernvarmetariffer. Ca huse i Danmark udgør markedet for individuelle opvarmningsanlæg. Heraf vil måske op mod i de kommende ti år blive presset over på fjernvarme, hvis ikke de nye analyser i energiaftalen viser, at det alligevel ikke er en god ide på langt sigt. Desuden er der ca elopvarmede huse, som af sig selv bliver grønnere og grønnere. Tilbage er der ca huse, hvor de traditionelle og nye udstyrsteknologier skal fordele markedet mellem sig i første omgang frem mod Bortset lige fra jubelårene , så har der i det seneste årti været et årligt ny- og udskiftningsmarked for individuelt opvarmningsudstyr på ca enheder. Den nye energiaftale vil nok ikke ændre meget på markedet for de forskellige typer opvarmningsudstyr. Tilskudspuljer og midler til målrettet informationskampagner har vi jo også haft en del af i de sidste 3-4 år. Der vil sandsynligvis blive en nedgang i det samlede marked, som følge af fjernvarmens indtog, og oliekedelmarkedet vil falde men først efter Men ellers vil der nok mest blive tale om lidt omfordeling mellem udstyrstyperne. Kun hvis der sker drastiske stigninger i oliepriserne, fald i priserne for varmepumpeanlæg eller der kommer skrappere myndighedskrav vil vi opleve markante ændringer i markedet. Men det er jo heller ikke så galt endda. Med udskiftninger om året er halvdelen af vores nuværende opvarmningsanlæg skiftet ud i 2020 til mere energieffektivt og grønt udstyr Energibranchen.dk 5

6 Generalforsamling Lang og sej kamp for oliefyret Dansk Energi Brancheforening har gjort sit til, at der ikke bliver forbud mod nye oliefyr i det åbne land - Det er glædeligt, at der ikke bliver forbud mod nye oliefyr i det åbne land. Men det har også været en lang og sej kamp, sagde Per Langkilde, formand for Dansk Energi Brancheforening i sin beretning på foreningens generalforsamling i Middelfart. - Energiforliget indeholder kun forbud fra 2016 mod oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme og naturgas. Det betyder, at der ikke er forbud mod at få en ny oliekedel for den største del af ejerne af oliefyr, som jo befinder sig i områder uden kollektiv energiforsyning. Ikke særlig smart - Det har været en lang og sej indsats over flere år for at få politikerne overbevist om, at det ikke var særligt smart at tvinge oliefyrsejere i det åbne land til dyrere og ikke altid hensigtsmæssige alternative energiløsninger. - Vi synes selv, at DEBRA har bidraget til denne proces med indlæg og artikler om energitekniske og økonomiske regnestykker, som viste, at et totalt forbud mod nye oliefyr ikke var en god løsning, sagde Per Langkilde. Per Langkilde, formand for Dansk Energi Brancheforening, tv., under generalforsamlingen sammen med mødets dirigent Poul Sten Andersen. Han understregede, at DEBRA ikke i større udstrækning har haft ressourcer til selv at have direkte dialog med politikerne. Det har EOF så til gengæld taget sig af. Forbuddet mod olie- og naturgaskedler i nye huse er dog fastholdt, gældende fra Dog er der her visse muligheder for dispensation fra forbuddet. Naturgassen fredet - Naturgassen ser ud til at være fredet indtil videre. Det er som om, at politikerne har indset, at naturgasforsyningen er nødvendig både på kort og mellemlangt sigt for at sikre balancen i energiforsyningen med den stigende andel vindkraft. Som noget nyt satses der således også i energiforliget på større produktion og anvendelse af biogas, som sammen med VE-gasser på længere sigt skal tage over fra naturgassen. Så der er efter vores vurdering kommet flere fornuftige ændringer i energipolitikken, sagde Per Langkilde. Energieftersyn træder vande - Den nye energieftersynsordning for oliekedler er nu i gang, og der er efterhånden udført og indrapporteret godt energimålinger, fortalte Per Langkilde, DEBRAs formand på foreningens generalforsamling. - Målingerne viser, at ca. 1/3 af oliekedlerne er ineffektive, dvs. er fra før 1978, har et sodtal over 1 eller et røgtab over ti procent. - Det lovpligtige energisyn på ineffektive kedler er desværre ikke på plads. Beregningsmodulet regner ikke rigtigt, og der trædes lidt vande med det i øjeblikket. Tilsyneladende kommer der nogle justeringer i ordningen som følge af energiforliget, men hvad de går ud på, vides ikke endnu. - DEBRA følger arbejdet tæt i en følgegruppe til ordningen, fortalte Per Langkilde Energibranchen.dk

7 Energibesparelser og tilskud I det energiforlig, som blev indgået i Folketinget tidligere på foråret, lægges der op til næsten en fordobling af de realiserede energibesparelser, som energiselskaberne herunder gas- og olieselskaberne ifølge aftale skal stå for. - Men det bliver for de samme omkostninger. Det vil derfor betyde lavere købspriser på energibesparelser, så om det er muligt at øge energibesparelserne, bliver interessant at følge, sagde DEBRAs formand Per Langkilde, på foreningens generalforsamling. - DEBRA har aftale med Oliebranchens Energisparepulje, så vi kan formidle energisparetilskud til oliekunderne via installatører i forbindelse med olieservice og ny oliekedel. - Det giver faktisk mulighed for at give kunderne op til kr i tilskud i forbindelse med installation af en ny kondenserende villaoliekedel. Efter 1. juli i år falder tilskudsbeløbet med ca. 40 procent. Der er også mulighed for tilskud til større nye oliekedler, sagde Per Langkilde. DEBRA har tilskudsaftaler med godt et halvt hundrede installatører. På generalforsamlingen i DEBRA fremlagde Jørgen K. Nielsen regnskabet. Fotos: Helge Lynggaard Opnå store besparelser, selv om forbruget er lille Parcelhus Nedlagt landbrug Landbrug Op til 93% virkningsgrad med bio-økonomisk energi FUMO kedelløsninger er unikt dansk design. De centrale processer i FUMO er designet med anvendelse af de nyeste teknikker, som forbedre ydeevnen markant. Og virkningsgraden er helt i top blandt biobrændselsanlæg. FUMO fyret er specielt udviklet til også at fyre med mere besværlige brændsler, som f.eks. flis og korn. Fabrik Langtidsholdbare materialer giver dig en sikker kedelløsning mange år fremover, med synlig effekt på energibudgettet og begrænset vedligeholdelse og rengøring af anlægget. Gartneri Dansk design Dansk produceret Svinebedrift FUMO aps Limfjordsvej 52 DK-9670 Løgstør T: F:

8 Generalforsamling Tværgående aftræksudvalg - I starten af året etablerede vi et DEBRA Aftræksudvalg på tværs af branchegrupperne med deltagelse af en række nøglepersoner fra medlemmerne og eksterne organisationer, fortalte Per Langkilde, formand for DEBRA på foreningens generalforsamling. - Baggrunden for etablering af udvalget er den aktuelle udvikling på aftræksområdet med CE-godkendelser, suppleret med nationale installationskrav til aftræk, der skaber en række problemstillinger, som branchens aktører bør forholde sig til og søge løsninger på, sagde Per Langkilde. Han fortalte, at udvalget overordnet set skal beskæftige Øgede krav til installatører af VE-anlæg Der bliver nu stillet en række krav til installatører, som skal installere VE-anlæg, det vil sige varmepumper, biokedler, solvarme og solceller. - Det sker med udgangspunkt i VE-direktivet, der nu er udmøntet i en dansk bekendtgørelse, sagde Per Langkilde, formand for Dansk Energi Brancheforening på sig med installation og drift af aftrækssystemer ved små og mellemstore fyringsanlæg på tværs af energiformerne gas, olie og biobrændsel. Udvalget vil målrettet arbejde med konkrete forhold i forbindelse med: Gældende og nye myndighedsbestemmelser for aftræk Installationspraksis for aftræk i bygninger, herunder branchevejledninger Ulykker og hændelser i sammenhæng med aftræk fra fyringsanlæg - Udvalget vil aktivt gøre branchens synspunkter gældende over for myndighederne både ved foreningens generalforsamling i Middelfart. - Dels stilles der krav til kvalifikationer og deltagelse i målrettede kurser for de forskellige typer anlæg, dels stilles der krav om kvalitetsstyring i virksomheden. - VVS-installatører kan indarbejde installation af VE-anlæg nye bestemmelser og for at opnå ønskelige ændringer af gældende bestemmelser, sagde formanden. I den sammenhæng søger udvalget at få etableret en løbende dialog mellem Bygningsstyrelsen og udvalget. Blandt de aktuelle udvalgsopgaver er: Harmonisering af aftræksbestemmelser i BR 10 og Gasreglementet Temperaturkrav til aftræk fra automatisk fyrede biokedler Stramninger i BR 10 vedrørende oliekedelanlæg og aftræk i deres vvs-kvalitetsstyring, mens andre skal etablere et nyt KS-system - DEBRA har siddet med i en følgegruppe i Energistyrelsen og hilser de nye krav velkommen, da de kan medvirke til bedre dimensionering og mere optimal drift af VE-anlæg fremover, sagde Per Langkilde. Debras bestyrelse Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af: Branchegruppe Gasudstyr: Per Langkilde, Gastech-Energi A/S, Erik L. Clément, Robert Bosch A/S Branchegruppe Olieudstyr: Lars Kjær, Danfoss A/S Peter Abell, Electro Energy A/S Branchegruppe Gasservice: Per Krabbe, Aladdin ApS Bjarne Rahbek, Rahbek Brande A/S Branchegruppe Olieservice: Keld Flindt, Dansk Varme Service A/S Klaus Kjær, OK Branchegruppe Biobrændsel: Esben B. Pedersen, TwinHeat A/S Hans Martin Sørensen, HS Tarm A/S Energibranchen.dk

9 Milton Grant - kondenserende oliekedel A Brug den nye Milton Grant 20 som døråbner... og kom ind i varmen hos dine kunder! Med Milton Grant 20 præsenterer vi nu en kondenserende oliekedel, der med en række stærke salgsargumenter bliver dit og forbrugernes foretrukne valg: Milton Grant 20 fylder minimalt og giver kunden mere plads i bryggerset Kvaliteten er i top og sikrer lang holdbarhed Kompakt, effektiv og lydsvag Diskret og moderne design Suveræn varmtvandskomfort og præcis varmestyring Kan placeres uafhængigt af gammel skorsten Milton A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Telefax Forstand på varme! Milton A/S har siden 1970 leveret kvalitetsprodukter til fagfolk. Brændere, kedler, varmepumper, solvarme, varmluftblæsere, strålevarmepaneler og gasradiatorer.

10 Hybridanlæg Jordvarmeanlæg Hybridanlæg til gasopvarmede huse I Danmark findes der omkring individuelle varmeanlæg. En forholdsvis stor del af disse ( ) kan med fordel optimeres til et mere økonomisk og fremtidsorienteret hybrid varmeanlæg uden at gaskedelen skal skiftes. Af Erik L. Clément, teknisk chef, Robert Bosch A/S Hybrid betyder krydsninger og vi må imødese, at fremtidens komfortbehov vil blive opfyldt af sammensatte eller krydsede varmeanlæg. Kun fantasien sætter grænser for, hvor mange hybridtyper, der vil blive udbudt på markedet, men ét er sikkert: branchen bør være åben og optimistisk over for disse nye energitiltag. Fokus i denne artikel vil være rettet mod hybridanlæg i gasopvarmede huse og specielt imod to typer; hybrid split og hybrid split kompakt. Begge typer retter sig direkte mod villamarkedet og gaskunder, der føler sig usikre over de informationer, der tilflyder dem fra alle sider i samfundet og ikke mindst fra regeringen om energistrategier og følgerne af disse. Hybrid split anlæg Denne type anlæg kan med fordel anvendes af mange brugere, der har et velfungerende gasanlæg, men føler, at anlægget ikke lever op til nutidens miljøhensyn eller gerne vil nedbringe deres energiregning uden at skulle investere de helt store summer på en total ombygning af varmeanlægget. Hybrid split anvender den eksisterende gaskedel ved at sammenbygge denne med en luft/ vand-varmepumpe (fig.1) på kompakt og monteringsvenlig måde. Det giver en forståelig og overskuelig installation. Investeringen for en ombygning til et hybrid split anlæg er beregnet til under halvdelen af investeringen til en normal luft/ Figur 1: Hybrid split med eksisterende gaskedel sammenbygget med luft/ vand-varmepumpe. vand varmepumpeinstallation, der ligger mellem kr. Brugeren har således en ny og forholdsvis billig mulighed for at opgradere sit anlæg og få en grøn og mere miljørigtigt energiløsning med nedbringelse af CO2-emissionen gennem høj nyttevirkning. Økonomisk gevinst Samtidig opnås en økonomisk gevinst ved en tilpasset energieffektivitet under alle driftsforhold, opnået gennem ny intelligent styring, der medfører besparelser på både el og gas. Varmepumpen vil tilføre den nødvendige energi til varmeanlægget i procent af tiden, og kun når det er rigtig koldt, vil kedlen hjælpe og tilføre den nødvendige energi. Varmvandsproduktionen varetages af kedlen alene, men anlægget kan, uden de store vanskeligheder, monteres med et solvarmesystem, der så kan være med til at tilføre energi både til varmt vand og varmeanlæg. For at opnå den ønskede succes med denne anlægstype er det nødvendigt, at vvs-installatøren nøje udfører en vurdering af det eksisterende varmeanlæg, herunder opbygning, radiatorstørrelser og ikke mindst temperatur- I forbindelse med Debras generalforsamling holdt Erik L. Clément et indlæg om hybridanlæg. Foto: Helge Lynggaard Energibranchen.dk

11 Kedel (2 størrelser) Luft/vandvarmepumpe Ydelse kw 3,3-14,2 / 5,2-24,0 1,9 Nyttevirkning 107 % 3,4 (COP) Max. temperatur 90 C 55 C H x B x D total for begge enheder 880 x 600 x 480 Figur 2: Sammenbygget enhed med en kondenserede gaskedel og en luft/vand varmepumpe under ét kabinet behov, da varmepumpens max. temperatur ligger noget lavere end kedlens. Ligeledes er kedeltype, dens alder og standard afgørende faktorer, der nødvendigvis må tages hensyn til, hvis brugerens forventninger og realiteter skal gå op i en højere enhed. Hybrid split kompakt med ny gaskedel og varmepumpe Dette system er en sammenbygget enhed med både en kondenserede gaskedel og en luft/vand varmepumpe under ét kabinet. Det fylder ikke mere end en almindelig kondenserende gaskedel (Fig.2), hvor varmepumpedelen er placeret til venstre og gaskedlen til højreenheden giver en nyttevirkning på procent, svarende til tidligere beskrevne hybrid split. Samtidig er systemet kompakt og pladsbesparende og kan installeres på samme sted som den udskiftede gaskedel. Økonomisk kan denne løsning betragtes som en mellemløsning, idet den nye gaskedel vil indgå og forhøje prisen. Det eksisterende anlæg opgraderes på samme måde som hybrid split og skal naturligvis vurderes lige så omhyggeligt. Ved hybrid split løsningen sidder varmepumpedelen uden for opstillingsrummet og kan således suge energien ud af luften og tilføre denne til varmeanlægget. I et hybrid split kompakt anlæg sidder varmepumpedelen indenfor opstillingsrummet og skal således have tilført udeluft og på samme måde udlede den anvendte luft. Det kræver, at der er separat splitaftræk til varmepumpen i en dim. Ø 160 mm eller Ø 200 mm. Dette varmepumpeaftræk har ingen indflydelse på aftrækket for gaskedlen, der skal etableres nøjagtig som tidligere. (Fig.3) Konklusion Hvilken energiform slutbrugeren skal vælge for at være fremtidssikret kan ikke besvares nøjagtigt. Ovenstående to anlægstyper giver en lang række fordele til en overkommelig pris og er overskuelige samtidig med, at der tages hensyn til miljøet, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning. Er ønsket en ombygning til 100 procent vedvarende energi til et såkaldt + hus, der producerer mere energi end huset og familien forbruger, vil det for den eksisterende boligmasse være en Figur 3: Et kig ind in den sammenbyggede enhed. næsten umulig opgave, både bygningsmæssigt og økonomisk. På nye huse vil det være muligt, også økonomisk, at planlægge energiforbruget ud fra et synspunkt om vedvarende energi, altså et + hus. Dog er det ikke helt uden problemer at opføre + huse i større antal, idet vedvarende energi kræver plads og stor indsigt af den servicetekniker, der skal indregulere og servicere anlægget optimalt. Brugerne af disse anlæg er for længst koblet af og må stole på, at branchen sammen med uddannelsesinstitutionerne og leverandørerne kan opfylde de nødvendige krav til de nye teknikker. Men alt i alt ser fremtiden lys ud for branchen som helhed og især for dem, der vil deltage aktivt i de nye og spændende energiformer Energibranchen.dk 11

12 Serviceaftaler DONG Energy indgår nu serviceaftaler på varmepumper DONG Energy har besluttet at starte landsdækkende serviceordning for varmepumper Af Allan Nikolaj Jørgensen, serviceleder Energy Services DONG Energy Oliefyrsservicen er under pres i renoveringsmarkedet, da nogle af oliefyrene bliver udskiftet med en ny varmepumpe. Derfor har DONG Energy besluttet at starte landsdækkende serviceordning for varmepumper for at kunne tilbyde de kunder, som opsiger deres oliefyrsserviceaftale, en varmepumpeserviceaftale i stedet. DONG Energy, Energy Services har i forvejen landsdækkende serviceordning for naturgasservice og oliefyrsservice med ca kunder. Cleantech installerede i sin tid varmepumper via et landsdækkende installationspartnernetværk og deraf opstod serviceordningen for varmepumper. De installatører, som installerede varmepumper, blev også tilbudt et servicesamarbejde med varmepumpeservicen i de samme distrikter, hvor de installerede varmepumper. Det var ikke alle partnere, som var interesserede i dette, og vi havde behov for at udvide partnernetværket for at kunne tilbyde varmepumpeservice landsdækkende. DONG Energy gik i produktion med varmepumpeservicen den 1. november 2011 efter en del udfordringer internt med hensyn til afklaringen af, hvilket selskab den nye serviceordning skulle placeres i. Det har bl.a. betydning for, hvordan eventuelle fremtidige markedsføringskampagner kan gennemføres juridisk korrekt. Efteruddannelse/opkvalificering af servicemontører Da en del af oliefyrene er blevet eller bliver erstattet med varmepumper, var det meget naturligt for blandt andre vores servicepartnere at søge efteruddannelse indenfor kølebranchen, da Miljøstyrelsen kræver Kat. II uddannelse for at måtte udføre service på køleanlæg op til 2,5 kg kølemiddelfyldning. Kurset tager 16 dage og er modulopbygget og specielt tilrettet vvs branchen. Efter endt efteruddannelse har man tilladelse til at servicere de fleste varmepumper med Kat. II beviset svarende til de fleste husvarmepumper på op til 16 kw, afhængigt af fabrikat. Hvis man skal beskæftige sig med større varmepumper (med kølemiddelfyldninger over 2,5 kg) skal man have et A Certifikat fortsætter Arbejde med kølemiddelfyldninger mellem 0 og 2,5 kg Installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering af anlæg med mindre end 2,5 kg kølemiddel kræver, at du mindst har en kategori II-uddannelse og er autoriseret. Reglerne findes i forordning nr. 303/2008/EF, som opstiller særlige kvalifikationskrav for arbejde med kølemiddelfyldninger under 3 kg. I praksis er grænsen dog 2,5 kg, da Arbejdstilsynets regler kræver, at man er kølemontør, når der er tale om fyldninger over 2,5 kg. Den præcise definition af installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering findes i forordning nr. 303/2008/EF. Den korte forklaring er: Installering: montering og samling af kølekredsløbet Vedligeholdelse/servicering: alle aktivitetrer der indebærer et indgreb i kølekredsløbet Genvinding: opsamling og opbevaring af kølemiddel. Du kan henvende dig til en relevant uddannelsesinstitution, for at høre nærmere om, hvilke kurser du skal have, for at blive kvalificeret til kategori II. Et kategori II-kursus har en varighed på ca. 3 uger. Foreløbig har Miljøstyrelsen vurderet, at følgende uddannelsesinstitutioners kursusudbud opfylder forordningens krav til kategori II-uddannelse: Den Jydske Haandværkerskole, Københavns Maskinmesterskole, Efter uddannelsen, skal du sørge for at blive autoriseret hos KMO. Kilde: Udpluk fra Miljøstyrelsens hjemmeside : Energibranchen.dk

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Energiforlig marts 2012 Det er regeringens målsætning, at den danske el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Som led i denne målsætning

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Profil. Gastech-Energi. Førende i varmeteknologi til boliger og industri

Profil. Gastech-Energi. Førende i varmeteknologi til boliger og industri Profil Gastech-Energi Førende i varmeteknologi til boliger og industri Om os Varme værdier Historien Gastech-Energi A/S er Danmarks førende salgs- og servicevirksomhed inden for varmeløsninger til både

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Priserne på fossil energi stiger, og udviklingen vil ingen ende tage. Stigende CO 2 -udslip truer vores klima,

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Oliebranchen etablerer: 4 Ny standard ved eftersyn på oliefyrede kedelanlæg

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Oliebranchen etablerer: 4 Ny standard ved eftersyn på oliefyrede kedelanlæg DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 4 December - 2013 Oliebranchen etablerer: 4 Ny standard ved eftersyn på oliefyrede kedelanlæg Boligselskabet KAB 12 Hybridanlæg

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

Energibranchen.dk. Energi- og Olieforum 4 Tror ikke det er slut med oliefyr fra 2017. Naturgas-direktør 12 Mere gas end vi drømmer om

Energibranchen.dk. Energi- og Olieforum 4 Tror ikke det er slut med oliefyr fra 2017. Naturgas-direktør 12 Mere gas end vi drømmer om Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2011 Energi- og Olieforum 4 Tror ikke det er slut med oliefyr fra 2017 Naturgas-direktør 12 Mere gas end vi drømmer

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts - 2013 Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Mikkel Sørensen Udfordring Varmepumper er allerede i dag i mange tilfælde den samfundsøkonomisk billigste opvarmningsform udenfor fjernvarmeområder Privatøkonomisk

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Insero Live Lab 21.03.2013

Insero Live Lab 21.03.2013 Insero Live Lab 21.03.2013 Nyt og ambitiøst fyrtårnsprojekt i Inseros geografi Mai Louise Agerskou 1 Programmet for i aften - Hvad er Insero - Hvad er Insero Live Lab - Teknikken og økonomien - Tid til

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Gaskedler til naturgas

Gaskedler til naturgas Gas Gaskedler til naturgas www.baxi.dk Brug energien på det rigtige De fleste mennesker tænker ikke nærmere over deres energikilder. Med mindre der pludselig sker et stop, varmen slipper op eller vandrøret

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 Oktober- 2014 Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser Indbydelse til reception

Læs mere

Gaskedler til naturgas

Gaskedler til naturgas Gas Gaskedler til naturgas www.baxi.dk Brug energien på det rigtige De fleste mennesker tænker ikke nærmere over deres energikilder. Med mindre der pludselig sker et stop, varmen slipper op eller vandrøret

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

1 Kursuskatalog. Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår

1 Kursuskatalog. Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår 1 Kursuskatalog Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2012. Ved deltgelse i vores kurser opnås

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

Insero Live Lab 21.03.2013

Insero Live Lab 21.03.2013 Insero Live Lab 21.03.2013 Nyt og ambitiøst fyrtårnsprojekt i Inseros geografi Mai Louise Agerskou 1 Programmet for i aften - Hvad er Insero - Hvad er Insero Live Lab - Teknikken og økonomien - Tid til

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg Stikledningen Nr. 26 August 2013 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk Kondenserende luftvarmeanlæg B-4 installationer, sikkerhedssyn Gaskvalitet DGC-kurser efterår

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss jordvarmepumper. Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out eller

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Næsten alle har en mening om, hvad der er den bedste løsning på fremtidens energi, og de fleste er enige om, at solen vil være en væsentlig

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Møderække landet over: 8 Positiv stemning blandt energi-installatører

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Møderække landet over: 8 Positiv stemning blandt energi-installatører DEBRA EnergiNyt Møderække landet over: 8 Positiv stemning blandt energi-installatører Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 Oktober - 2013 DR. Martin Viessmann: 15 Nøglen

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere