Savi W430-M. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Savi W430-M. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning"

Transkript

1 Savi W430-M Trådløst headsetsystem Brugervejledning TM

2 Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne brugervejledning indeholder instruktioner til opsætning og brug af dit trådløse headsetsystem Savi W430-M (D100-M USB-adapter + WH210 headset). Læs de separate sikkerhedsinstruktioner for at få vigtige oplysninger om produktsikkerhed, inden du installerer eller bruger produktet. Det vedlagte trådløse DECT Standard-produkt anvender begrænsede trådløse radiofrekvenser, der varierer fra land til land. DECT Standard-enheder er generelt godkendt til brug i Europa, Australien og New Zealand. Brug af dette DECT Standard-produkt i lande, som det ikke er godkendt til brug i, udgør et brud på loven, kan forstyrre telekommunikationsnetværk og -enheder, og kan betyde, at du pådrager dig bøder og sanktioner fra myndighederne. Du kan finde specifikke lande, hvor DECT Standard-enheder kan anvendes lovligt, på følgende steder: Plantronics Savi User Guide

3 Indhold 1 Pakkens indhold og funktioner USB-adapter Headset Konfiguration Tilslutning af USB-adapter til PC Tilslutning af strømforsyningen til Opladerbaseenheden Docking og opladning af headset Tilpasning af headset Brug af dit headsetsystem med Microsoft Lync/Office Communicator... 8 Opstart af headsettet... 8 Foretagelse, besvarelse og afslutning af opkald med Microsoft Lync/Office Communicator Lyt til anden lyd fra pc en Systemoplysninger USB-adapterindikator Deaktivering af lyden under headsetopkald Abonnering af et masterheadset Konferencer i op til tre yderligere headset Skift mellem wideband- og narrowband-lyd Indstilling af rækkevidde Afslutning af abonnement Indstilling af headsettet til dvaletilstand Taletid Headset-knappernes funktioner Headsetindikator Indikatorlampe for aktivering/deaktivering af headset i brug Headsettoner Advarsel om, at du er uden for rækkevidde Advarsel om fladt batteri Advarsel om deaktivering af lyden Plantronics softwareplatform Understøttelse af softphone Plantronics Update Manager Plantronics Control Panel Batterilevetid Fanen Devices (Enheder) Fanen Applications (Programmer) Fanen Preferences (Præferencer) Fanen About (Om) Hjælp til indstillinger for adapteren Fejlsøgning og almindelige spørgsmål Plantronics Savi User Guide

4 1 Pakkens indhold og funktioner 1.1 Savi W430-M USB-adapter og -oplader USB-adapter Strømforsyning til baseenhed Opladerbaseenhed USB-opladerkabel 1.2 Savi WH210-headset Ekstra ørepuder Headset med præmonteret øreprop Plantronics Savi User Guide 4

5 Savi USB-adapterens funktioner Indikator Abonnementsknap Savi WH210-headsetfunktioner Volumen op-knap Knappen til volumenkontrol ned (styrer også lydløs) Knap til opkaldsstyring Indikator Mikrofon Plantronics Savi User Guide 5

6 2 Konfiguration 2.1 Tilslutning af USB-adapter til pc 1 Sæt USB-adapteren i en USB-port i pc en. Indikatoren på USB-adapteren lyser rødt for at indikere, at USB-adapteren er tændt, og lyser grønt, når den finder headsettet. BEMÆRK Headsettet skal muligvis oplades, før USB-adapteren kan finde det. 2.3 Docking og opladning af headset 1 Skub forsigtigt headsettet ind i opladningsgaflen. Opladningsindikatoren på opladerbaseenheden blinker grønt for at indikere, at headsettets batteri oplades. 2 Oplad batteriet i mindst 20 minutter inden første ibrugtagning. En fuld opladning tager 3 timer. Indikatorlampen skifter til konstant grøn. 2 USB-adapteren kan foldes som vist. Opladningstid 20 min... Opladningsminimum inden brug første gang 3 timer... Fuld opladning. Opladning indikator VIGTIG BEMÆRKNING Af hensyn til den bedst mulige ydeevne anbefales det, at Windows opdateres med de servicepakker, der er anført nedenfor: Microsoft Windows XP Service Pack 3 (SP3) eller nyere Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1) eller nyere BEMÆRK USB-ladekablet kan også bruges til at oplade headsettet. Opladning af dit headset via USB-kablet kræver, at pc en er tændt og aktiv (ikke i standby). Opladningstiden kan variere afhængigt af antallet af andre enheder, der får tilført strøm via pc ens USB-port(e). 2.2 Tilslutning af strømforsyningen til opladeren Baseenhed 1 Slut baseenhedens strømforsyning til strømstikket på opladerbaseenheden. 2 Slut strømforsyningen til netstikket. Opladningsindikatoren lyser grønt. Plantronics Savi User Guide 6

7 2.4 Tilpasning af headset Headsettet leveres med en præmonteret øreprop i mellemstørrelse. Sådan monteres en anden øreprop: 5 Headsettet kan konverteres til brug på venstre øre på følgende måde: a. Drej mikrofonarmen op. 1 Fjern den præmonterede øreprop ved at trykke den ind, dreje den MED uret og trække den ud med et fast greb. b. Drej mikrofonarmen rundt. 2 Vælg en øreprop med den størrelse og form, der passer bedst. Indstil tapperne på øreproppen ud for hakkene i headsettet. Skub ind, så den sidder fast, og drej den MOD uret. c. Drej mikrofonarmen ned. bemærk Når du monterer en øreprop af gel, skal du sikre, at den fremhævede del af øreproppen peger mod den buede del af headsettet som vist. 3 Lad headsettet glide på plads bag dit øre, og pres det forsigtigt ind mod øret. 4 Drej mikrofonarmen, indtil den peger mod din mund. Plantronics Savi User Guide 7

8 3 Brug af dit headsetsystem sammen med Microsoft Lync/Office Communicator Opstart af headsettet Hvis batteriet i headsettet er opladet, tændes headsettet automatisk. Headsettet har ikke en tænd/sluk-knap. Knap til opkaldsstyring Indikator Foretagelse, besvarelse og afslutning af opkald med Microsoft Lync/Office Communicator Sådan foretager du et opkald Sådan besvarer du et opkald med headsettet Sådan afslutter du et opkald med headsettet Tryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring på headsettet. Indtast nummeret med Microsoft Lync/ Office Communicator.* Tryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring på headsettet. Tryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring på headsettet. *Se i hjælpen til Microsoft Lync/Office Communicator for at få flere oplysninger om, hvordan du foretager opkald. BEMÆRK Du kan også besvare opkald direkte fra Microsoft Lync/Office Communicator ved at klikke på den opkaldsalarm, der vises på skærmen på pc en. I sådanne situationer ledes opkaldet direkte til standard-højttalertelefonen, som muligvis ikke er dit headset. Se i hjælpen til Microsoft Lync/Office Communicator for at få flere oplysninger. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke benytte headsettet ved høj volumen i længere tid ad gangen. Det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en moderat volumen. Der findes yderligere oplysninger om headset og hørelse på: plantronics.com/healthandsafety. Plantronics Savi User Guide 8

9 4 Lyt til anden lyd fra pc en Kontroller, at lyden fra din pc bliver ført gennem din Savi W430-Menhed. 1 Gå til Kontrolpanel, og åbn Lyde og lydenheder. 2 I fanen Lyde skal du vælge Savi W430-M under Afspilning af lyd. 3 Start programmet med pc-lyden, og tryk på afspil. Plantronics Savi User Guide 9

10 5 Systemoplysninger USB-adapterindikator USB-adapterstatus Headset i taletilstand Headset er sat på lydløs Indkommende opkald Adapter og abonnering af headset Headset abonneret, ingen aktivitet Tændt - headset ikke abonneret USB-adapter er i abonnement-tilstanden konference I et konferenceopkald med et eller flere gæsteheadset abonneret Indikator Blinker grønt Blinker rødt Blinker rødt og gult Blinker rødt og grønt Lyser grønt Lyser rødt Blinker grønt og gult Blinker gult Deaktivering af lyden fra headset under opkald Hvis du vil aktivere/deaktivere lyden på et opkald, skal du trykke på knappen til volumenkontrol og holde den nede i mindst 1½ sekund. Volumen ned Knap Plantronics Savi User Guide 10

11 Abonnering af et masterheadset Det leverede headset og USB-adapter er abonneret til hinanden. Hvis du imidlertid får brug for at benytte et nyt masterheadset sammen med din eksisterende USB-adapter, kan enhederne abonneres med hinanden ved hjælp af følgende metode: 1 Sørg for, at det nye headset er opladet. 2 Tryk to gange på knappen Abonnement på USBadapteren. USB-adapteren blinker rødt og grønt. 3 Tryk på knappen til øgning af volumen på headsettet i tre sekunder, indtil indikatorlampen på headsettet lyser konstant grønt. 4 Når indikatoren på USB-adapteren lyser grønt konstant, er headsettet og USB-adapteren abonneret til hinanden. BEMÆRK Hvis abonnementsprocessen får timeout efter to minutter, eller hvis abonnementsprocessen mislykkes, lyser USB-adapterens indikator rødt i fire sekunder, hvorefter den går tilbage til den forrige tilstand. Hvis dette sker, skal du forsøge at genabonnere headsettet. Konferencer i op til tre yderligere headset Mens du har et aktivt opkald, kan du abonnere på op til tre yderligere headset til din USB-adapter i forbindelse med konferenceopkald. Når du føjer headset til adapteren, vises der et yderligere headsetikon i Plantronics softwareskærmbilledet med et tal fra 1-3, der indikerer antallet af yderligere headset, som abonnerer på adapteren. Gæster kan deltage i konferenceopkald på følgende vilkår: 1 Men du er i et opkald, kan du sætte gæstens headset i abonnement-tilstand ved at trykke på headsettets volumen op-knap i tre sekunder, indtil headsettets indikator lyser grønt konstant. 2 Tryk kortvarigt (mindre end 1 sekund) på abonnementsknappen på USB-adapteren. USBadapterens lampe blinker gult og grønt. 3 USB-adapterens lampe lyser derefter gult, og der afspilles en tone i masterheadsettet, som indikerer, at en gæst ønsker at deltage i opkaldet. 4 Hvis du trykker på knappen til opkaldsstyring på masterheadsettet inden for fem sekunder, føjes gæsten til opkaldet. Hvis du ikke trykker på knappen til opkaldsstyring inden for fem sekunder, afvises anmodningen om at tilslutte sig opkaldet, og der afspilles en fejltone i gæstens headset. 5 Gæster kan forlade konferenceopkaldet ved at trykke på deres egen knap til opkaldsstyring. Når hver enkelt gæst forlader opkaldet, afspilles der en enkelt tone i masterheadsettet. Du kan få vist, hvor mange headset der abonnerer på adapteren i det nederste venstre hjørne af skærmbilledet i Plantronics Control Panel-softwaren. Det første headset er masterheadsettet, og tallet ved siden af headsettet er antallet af gæsteheadset, der abonnerer på adapteren. Eksemplerne nedenfor viser 1, derefter 2, derefter 3 gæsteheadset med abonnement på adapteren udover masterheadsettet Skift mellem wideband- ognarrowband-lyd Savi W430-M sendes med wideband-lyd som standard. Du kan skifte mellem narrowband- og wideband-lyd ved at lave et kort tryk (mindre end et sekund), efterfulgt af et langt tryk (mere end tre sekunder) på USB-adapterens abonnement-knap, mens det er i en inaktiv tilstand. USB-adapterens lampe vil blinke rødt i fire sekunder efter at være skiftet til smallband-tilstand og blinke grønt fire sekunder efter at være skiftet til wideband-tilstand. Indstilling af rækkevidde Savi W430-M leveres med stor rækkevidde indstillet som standard. Du kan ændre indstillingen af rækkevidde ved at holde abonnementsknappen på USB-adapteren inde i tre sekunder, mens den er i en inaktiv tilstand. USB-adapterens lampe blinker grønt for lang rækkevidde, gult for mellemlang rækkevidde, og rødt for kort rækkevidde. Afslutning af abonnement Hvis USB-adapteren er i abonnementstilstand, og adapteren ikke længere skal søge efter et headset, skal du trykke på abonnementsknappen igen. Abonnementslyset lyser rødt i fire sekunder og går derefter tilbage til sin tidligere tilstand. Indstilling af headsettet til dvaletilstand Hvis du ikke skal bruge headsettet i lang tid, og headsettet ikke er i opladningsholderen, kan du sætte headsettet i dvaletilstand ved at trykke på knappen til opkaldsstyring i tre sekunder i standbytilstand. Hvis du vil afbryde dvaletilstanden, skal du trykke på knappen til opkaldsstyring på headsettet igen i tre sekunder. Plantronics Savi User Guide 11

12 Taletid Savi W430-M-systemet giver op til 6 timers taletid. Taletiden reduceres i wideband-tilstand og/eller hvis headsettet altid bruges langt fra adapteren Headsetindikator Headset Status Ved brug med opladerbaseenhed Ved brug med USBopladerkabel Headset-knappernes funktioner Headsettet oplades Slukket Blinker grønt Forskellige slags tryk Funktion Headsettet er fuldt opladet Slukket Lyser grønt Kort tryk Sætter opkald i venteposition, besvarer opkald eller afslutter opkald Headsettet er i brug Blinker grønt Blinker grønt Kort tryk for volumen op Kort tryk for volumen ned Langt tryk for volumen op, når der er forbindelse (mindst 1½ sekund) Langt tryk for volumen ned, når der er forbindelse (mindst 1½ sekund) Langt tryk for volumen op, når der ikke er forbindelse (mindst 3 sekunder) Langt tryk for volumen ned, når der ikke er forbindelse (mindst 3 sekunder) Øger volumen Reducerer volumen Blinker mellem opkald Slukker eller tænder for lyden i headsettet Sætter headset i abonnementtilstand Aktiverer og deaktiverer i brugindikatoren for headset Abonnerer Lyser grønt Lyser grønt Indikatorlampe for aktivering/deaktivering af headset i brug Hvis du ikke har et aktivt opkald, kan du tænde eller slukke for indikatorlampen for headset i brug ved at trykke på volumenknappen til headsettet og holde den nede i tre sekunder. Headsettoner Advarsel om, at du er uden for rækkevidde Hvis du har et aktivt opkald, og du forlader dækningsområdet, hører du tre lave toner. Der afspilles en enkelt mellemhøj tone, når du kommer inden for rækkevidde igen. Hvis du kommer uden for rækkevidde, afsluttes dine opkald midlertidigt. Opkaldene genoptages, når du igen kommer inden for rækkevidde. Hvis du bliver uden for området i mere end 5 minutter, afslutter systemet opkaldet. Hvis du ikke har et aktivt opkald, kommer uden for driftsrækkevidden og trykker på knappen til opkaldsstyring, afspilles der en enkelt tone ved tryk på knappen samt tre lave toner, når der ikke kan oprettes forbindelse. Advarsel om fladt batteri Hvis du har et aktivt opkald, hører du en enkelt lav tone hvert 15. sekund, der indikerer, at batteriet er ved at være fladt. Du bør straks genoplade headsettet. Hvis du ikke har et aktivt opkald og trykker på opkaldsstyring, hører du tre lave toner, der indikerer, at batteriet er ved at være fladt. Du bør straks genoplade headsettet. Advarsel for afbrydelse af lyden Når lydløs er aktiveret, hører du tre høje toner. Disse toner gentages hver 15. sekund, hvis mikrofonen er afbrudt. Når mikrofonen aktiveres, hører du tre lave toner. Plantronics Savi User Guide 12

13 6 Plantronics-softwareplatform Understøttelse af softphone Download Plantronics-software til fjernbesvarelse/-afslutning af opkald med softphones på plantronics.com/software. Fjernbesvarelse/-afslutning af opkald fra Savi-headsettet er tilgængeligt til alle softphones uden yderligere arbejde fra brugerens side, undtagen Skype. Du kan finde en liste over understøttede softphones på plantronics.com/software. For understøttelse af Skype skal du følge disse trin: 1 Skype viser følgende meddelelse under installation af Plantronics Unified Runtime Engine PlantronicsURE.exe forsøger at bruge Skype. Vælg Tilad at dette program bruger Skype for at oprette forbindelse. 2 Du kan også kontrollere Savi W430-M s Skype-forbindelse ved at gå til Skype og kontrollere indstillingen Funktioner> Indstillinger>Avanceret>Avancerede indstillinger> Håndter andre programmers adgang til Skype. Plantronics Update Manager Al påkrævet software til Savi W430-M kan fjernopdateres, når der er tilgængelige opdateringer. Start Plantronics UpdateManager fra Windows Start, menuen Alle programmer, for at ændre indstillinger, som f.eks. automatisk eller manuel søgning efter opdateringer. Check for Updates Automatically (Søg automatisk efter opdateringer): Ved markering af dette afkrydsningsfelt aktiverer du periodisk automatisk søgning efter tilgængelige softwareopdateringer. Check for Updates Now (Søg efter opdateringer nu): Du kan vælge at søge efter tilgængelige softwareopdateringer på et hvilket som helst tidspunkt ved at klikke på knappen Check for Updates Now (Søg efter opdateringer nu) i Update Manager: Fra Start-menuen skal du klikke på Alle programmer, på Plantronics og derefter åbne Plantronics UpdateManager. Install Checked Updates (Installer markerede opdateringer): Efter en AUTOMATISK eller MANUEL SØGNING EFTER OPDATERINGER bliver dette felt udfyldt med alle relevante softwareopdateringer, og INSTALLATIONEN AF MARKEREDE OPDATERINGER påbegyndes. Plantronics Savi User Guide 13

14 Plantronics Control Panel Brugerpræferencer og forskellige enhedsindstillinger kan ændres ved hjælp af Plantronics Control Panel. Dette program startes ved at klikke på Start>Programmer>Plantronics og derefter åbne Plantronics Control Panel. Batterilevetid Nederst i den venstre del af skærmbilledet (og i alle softwareskærmbilleder), kan du set ét af følgende ikoner, der indikerer den tilnærmede resterende batterilevetid for headsettet. 100% 75% 50% 25% 0% Fanen Devices (Enheder) Konfigurer dine indstillinger ved at vælge Plantronics D100 fra rullemenuen og klikke på feltet Device Settings (Enhedsindstillinger). Nedenfor er indstillingerne og standardværdierne for USB-adapteren og headsettet. BEMÆRK Nogle parametre, som ikke gælder for en bestemt Plantronics-enhed, kan vises nedtonet. Enhedsindstillinger USB-adapter Funktion Indstillinger Standard Generelt Rækkevidde Høj/Mellemhøj/Lav Høj Autosvar Valgt/ikke valgt Ikke valgt Lyd Lydbåndbredde for pc* Wideband/Narrowband Wideband Funktionslås (Se Enhedsindstillinger - sikkerhed) *Systemet understøtter både narrowband- og wideband-lyd fra pc en. Wideband-lyd leverer forhøjet taleklarhed og lyd i hi-fi-kvalitet. Wideband-lyd forbruger dog mere batteri og har mere begrænsede adgangskriterier, hvilket reducerer antallet af systemer, der kan anvendes på et kompakt område. Alle pc er understøtter wideband-lyd. Når du skifter mellem narrowband og wideband, skal du genoprette lydlinket, før ændringerne træder i kraft. Enhedsindstillinger - headset Funktion Indstillinger Standard Generelt Tone slukket Standard/Lav/Fra Standard Ringetone Lyd 1/Lyd 2/Lyd 3 Lyd 2 Pc-volumen Standard/Lav/Fra Standard Systemtoner Standard/Lav/Fra Standard Andet indgående opkald Ring fortsat/ring én gang/ignorer Ring fortsat Plantronics Savi User Guide 14

15 Enhedsindstillinger - avanceret Funktion Indstillinger Standard Lydbeskyttelse Anti-chok Valgt/ikke valgt Ikke valgt G616 Valgt/ikke valgt Ikke valgt Lydreducering 80 db/85db/fra Slukket Funktionslås (Se Enhedsindstillinger - sikkerhed) Enhedsindstillinger - sikkerhed Plantronics-softwaren giver mulighed for, at it-personale kan låse nogle af enhedens parameterindstillinger og herved forhindre slutbrugerne i at ændre dem. Muligheden for at låse/ låse op for disse parameterindstillinger kræver oprettelse af en adgangskode. Følg disse trin for at låse/låse op for en parameterindstilling: Funktionslås Fanen Applications (Programmer) Fanen Applications (Programmer) viser status for Plantronics understøttelse af forskellige programmer, f.eks. softphones og medieafspillere. Status vil kun blive vist som enabled and running ( aktiveret og kører ) for softphones og medieafspillere, der er installeret og kører. 1 Fra sikkerhedsskærmbilledet skal du oprette og bekræfte din nye adgangskode og trykke på Set (Indstil). Herved gemmes adgangskoden direkte i enheden. 2 For at låse en parameter eller låse den op skal du gå til fanen USB Adapter eller fanen Advanced (Avanceret) i Device Settings (Enhedsindstillinger) og angive den adgangskode, du har gemt i enheden. 3 Vælg dine indstillinger fra indstillingssiden USB Adapter/ Advanced (USB-adapter/Avanceret), og lås eller lås op for hver enkelt funktion efter behov. Skift adgangskode 1 Du kan altid ændre den gamle adgangskode til en ny i sektionen Change Password (Skift adgangskode). Hvis der ikke er gemt nogen adgangskode i enheden, kan der kun gemmes en adgangskode i enheden ved at bruge funktionsindstillingslåsen. Du vil kun kunne ændre en adgangskode, hvis der er en tidligere adgangskode indstillet i enheden. NOTE Hvis du glemmer din adgangskode, skal du ringe til din lokale Plantronics Technical Support for at få hjælp. Plantronics Savi User Guide 15

16 Fanen Preferences (Præferencer) Med fanen Preferences (Præferencer) kan du indstille præferencer for medieafspilleren samt andre generelle indstillinger. Funktion Indstillinger Standard Medieafspiller Handling i medieafspiller Når opkaldet påbegyndes Når opkaldet afsluttes Lydløs/pause/undlad at gøre noget Lyd aktiveret/afspil/undlad at gøre noget Pause Afspil Generelt Åbn kontrolpanel for lydenheder (Giver en genvej til Windows-kontrolpanelet Lyde og lydenheder). Standard-softphone (Viser standard-softphonen). On Ring med både headset og pc Valgt/ikke valgt Ikke valgt Microsoft Lync/Office Communicator Dial-tone Enabled (Microsoft Lync/Office Communicatorklartone aktiveret) Valgt/ikke valgt Valgt Lydregistrering aktiveret Valgt/ikke valgt Valgt Fasthold tilknytning fra headset til pc Valgt/ikke valgt Ikke valgt Ring med både headset og pc Denne parameter giver dig mulighed for afspille pc ens ringetone på både headset og pc ens højttaler. Når denne parameter er valgt, vil pc ens ringetone kunne høres både fra pc ens højttaler og headsettet. Når denne parameter ikke er valgt, vil pc ens ringetone kun kunne høres på enten headsettet eller på pc ens højttaler afhængigt af, hvordan pc ens lyd er indstillet. Microsoft Lync/Office Communicator certificeret produkt: Standardindstilling = Ikke valgt Standardprodukt: Standardindstilling = Valgt Microsoft Lync/Office Communicator Dial-tone Enabled (Microsoft Lync/Office Communicator-klartone aktiveret) Hvis denne funktion er valgt, når der er etableret et pc-radiolink, forventer Microsoft Lync/Office Communicator, at brugeren forsøger at foretage et VoIP-opkald, og udsender en klartone. Hvis denne funktion ikke er valgt, når et PC-radiolink er etableret, er Microsoft Lync/Office Communicator på standby. Microsoft Lync/Office Communicator Dial-tone Enabled (Microsoft Lync/Office Communicator-klartone aktiveret) kan vælges eller fravælges. Microsoft Lync/Office Communicator certificeret produkt: Standardindstilling = Valgt Standardprodukt: Standardindstilling = Ikke valgt Lydregistrering aktiveret Lydregistrering er en særlig funktion, der understøttes af trådløse Plantronics-enheder. Funktionen kan registrere et lydsignal ved USB-porten og automatisk etablere et PC-radiolink mellem USB-adapteren og det trådløse headset, uden at brugeren behøver at trykke på knappen til opkaldsstyring på pc en. Hvis parameteren Microsoft Lync/Office Communicator Dial-tone Enabled (Microsoft Lync/Office Communicator-klartone aktiveret) er valgt, vil Microsoft Lync/Office Communicator-klartonen lyde, hver gang der oprettes et PC-radiolink. Brugeren kan dog have trykket på knappen til opkaldsstyring på pc en for at høre musik eller lignende uden at ville høre klartonen. Hvis brugeren vælger parameteren Lydregistrering aktiveret, bliver radiolinket i dette tilfælde etableret automatisk, når der registreres pc-lyd ved USBporten, hvorved brugeren ikke behøver at trykke på knappen for opkaldsstyring på pc en. Lydregistrering aktiveret kan vælges eller fravælges. Microsoft Lync/Office Communicator certificeret produkt: Standardindstilling = Valgt Standardprodukt: Standardindstilling = Ikke valgt Fasthold tilknytning fra headset til pc Denne parameter tvinger radiolinket til pc en til at forblive aktivt, selv når opkaldet er afsluttet. Derved behøves radiolinket ikke at blive genetableret, når der skiftes mellem pc-lydprogrammer. Standardindstilling = Ikke valgt Fanen Om Fanen Om giver online-adgang til denne brugervejledning, der kan udskrives. Den indeholder desuden kontaktoplysninger til Plantronics. Den aktuelle version af softwaren og firmwaren, der kører på systemet, vises også her. Plantronics Savi User Guide 16

17 Hjælp til enhedsindstillinger - USB-adapter Standardindstillinger Rækkevidde Autosvar Pc-lyd Båndbredde Rækkevidden kan minimeres for at afhjælpe summen i pc en, forbedre brugertætheden eller begrænse rækkevidden for brugerne. Når rækkevidden er indstillet til HØJ, har brugeren en rækkevidde på op til 100 meter. Når rækkevidden er indstillet til MELLEMHØJ, har brugeren en rækkevidde på op til 50 meter. Når rækkevidden er indstillet til LAV, har brugeren en rækkevidde på op til 15 meter. Autosvar gør det overflødigt for brugeren at skulle trykke på en knap for at etablere radiolinket mellem headset og adapter. Når autosvar er indstillet til FRA, skal du trykke på headsettets knap til opkaldsstyring for at besvare et indgående opkald.* Når autosvar er indstillet til TIL, besvares et indgående opkald, når headsettet fjernes fra opladningsgaflen.* Systemet understøtter både narrowband- og wideband-lyd fra pc en. Wideband-lyd leverer forhøjet taleklarhed og lyd i hi-fi-kvalitet. Wideband-lyd forbruger dog mere batteri og har mere begrænsede adgangskriterier, hvilket reducerer antallet af systemer, der kan anvendes på et kompakt område. Alle pc er understøtter wideband-lyd. Når du skifter mellem narrowband og wideband, skal du genoprette lydlinket, før ændringerne træder i kraft. Høj Ikke valgt Widebandband *Ved brug af en softphone, der understøttes af Plantronics software. Hjælp til enhedsindstillinger - Avanceret Anti-chok Anti-chok giver avanceret beskyttelse af hørelsen mod pludselige høje lyde. Når Anti-chok er slået til, identificerer og eliminerer systemet pludselige, høje lyde, og reducerer dem hurtigt til et behageligt niveau. Når Anti-chok er slået fra, lukker headsettet for lydniveauer på over 118 dba for at beskytte din hørelse. Slukket G616* G616 Akustisk begrænsning giver yderligere beskyttelse af hørelsen mod akustisk chok. Når G616 Akustisk begrænsning er slået til, giver systemet yderligere beskyttelse mod akustisk chok. Lydniveauet er begrænset til 102 dba som anbefalet i G616:2006-retningslinjen udstedt af Australian Communications Industry Forum (ACIF).* Når G616 Akustisk Begrænsning er sat til FRA, begrænses lydtrykket fra headsettet til maksimalt 118 dba for at beskytte din hørelse. Slukket Lydreducering* Lydreducering giver forbedret beskyttelse af hørelsen ved daglig udsættelse for støj. Når Lydreduceringen er slået til, overvåger og kontrollerer systemet lyden, så den ikke overskrider de 80 dba eller 85 dba (alt efter valg) i henhold til aktuel og forestående EU-lovgivning*. Når Lydreducering er slået fra, lukker headsettet for lydniveauer på over 118 dba for at beskytte din hørelse. Slukket *Støjovervågnings- og G616 reduceringsfunktionerne er baseret på et almindeligt headset og anbefalet akustisk kobling mellem headsettet og øret. Følg vejledningen til optimal bæreposition på side 7. Plantronics Savi User Guide 17

18 7 Fejlsøgning og almindelige spørgsmål Mit headset fungerer ikke med Microsoft Lync/Office Communicator. Lyden er forvrænget, eller jeg hører et ekko i headsettet. Batteriets taletid er mærkbart reduceret, også efter en fuld opladning. Kontroller, at headsettet er opladet. Kontroller, at headsettet abonnerer på USB-adapteren. Tryk på knappen til opkaldsstyring på headsettet. Finjuster lyttevolumen på headsettet ved hjælp af op- og ned-knappen til volumen. Hvis volumen fortsat er for lav, skal du justere lyttevolumen på pc en ved hjælp af Microsoft Lync/ Office Communicator*. Reducer tale- og/eller lyttevolumen på pc en ved hjælp af Microsoft Lync/Office Communicator*. Drej mikrofonen mod din hage. Hvis der stadig er forvrængning, skal du reducere headsettets volumen ved brug af volumen nedknappen. Batteriet er ved at være opbrugt. Kontakt plantronics.com/support for at få oplysninger om fabriksservice. * Se i hjælpen til Microsoft Lync/Office Communicator for at få flere oplysninger Plantronics Savi User Guide 18

19 Plantronics, Inc. 345 Encinal Street Santa Cruz, CA United States plantronics.com Du kan få produktsupport ved at kontakte os på plantronics.com/support eller ringe til Plantronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Plantronics, logoets design, Savi, W430-M, og Sound Innovation er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Plantronics, Inc. Microsoft, Windows og Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Skype er et varemærke tilhørende Skype Limited eller andre relaterede Skype-selskaber. Patenter i USA ; D ; D ; D589031; Kina ZL ,3; ZL ,8; CN D; EM ; ; ; Taiwan D117516; D117332; D (07.13)

Din brugermanual PLANTRONICS SAVI W430-M http://da.yourpdfguides.com/dref/2752432

Din brugermanual PLANTRONICS SAVI W430-M http://da.yourpdfguides.com/dref/2752432 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PLANTRONICS SAVI W430-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual PLANTRONICS SAVI W430 http://da.yourpdfguides.com/dref/2752582

Din brugermanual PLANTRONICS SAVI W430 http://da.yourpdfguides.com/dref/2752582 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PLANTRONICS SAVI W430 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Savi W445A-M. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

Savi W445A-M. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning Savi W445A-M Trådløst headsetsystem Brugervejledning TM Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne brugervejledning indeholder instruktioner til opsætning og brug af dit trådløse headsetsystem

Læs mere

Savi Office WO201. Trådløst headsetsystem. med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning

Savi Office WO201. Trådløst headsetsystem. med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning Savi Office WO201 Trådløst headsetsystem med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner til installation

Læs mere

Savi Office WO101 Trådløst headsetsystem. med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning

Savi Office WO101 Trådløst headsetsystem. med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning Savi Office WO101 Trådløst headsetsystem med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner til installation

Læs mere

Savi Office WO201 Trådløst headsetsystem. med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning

Savi Office WO201 Trådløst headsetsystem. med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning Savi Office WO201 Trådløst headsetsystem med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner til installation

Læs mere

Voyager PRO UC Trådløst headsetsystem WG200/B. Brugervejledning

Voyager PRO UC Trådløst headsetsystem WG200/B. Brugervejledning Voyager PRO UC Trådløst headsetsystem WG200/B Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne brugervejledning indeholder instruktioner til konfiguration og brug af dit trådløse

Læs mere

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire C310/C320 USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om headset 5 Når du har dit headset på 6 Juster hovedbøjlen

Læs mere

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W745A Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Contents Velkommen 4 Systemkrav 4 Hvad er der i æsken 5 Fakta om baseenhed og headset 6 Tilbehør (sælges separat) 7

Læs mere

Savi W710A/W720A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W710A/W720A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W710A/W720A Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Contents Velkommen 4 Systemkrav 4 Hvad er der i æsken 5 Fakta om baseenhed og headset 6 Tilbehør 7 Tilpas headsettet

Læs mere

Din brugermanual PLANTRONICS SAVI OFFICE WO101 http://da.yourpdfguides.com/dref/2752540

Din brugermanual PLANTRONICS SAVI OFFICE WO101 http://da.yourpdfguides.com/dref/2752540 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Blackwire C510- M/C520-M

Blackwire C510- M/C520-M Blackwire C510- M/C520-M USB-headset med ledning Brugervejledning TM Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i pakken 4 Grundlæggende funktioner 5 Når du har dit headset på

Læs mere

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUGER VEJLEDNING VELKOMMEN PAKKENS INDHOLD Velkommen til Plantronics' familie af headsetprodukter. Plantronics tilbyder en lang række produkter - fra opgave- og

Læs mere

Blackwire 725-M. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire 725-M. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire 725-M USB-headset med ledning Brugervejledning TM Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i pakken? 4 Grundlæggende funktioner 5 Når du har dit headset på 6 Tilpas

Læs mere

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om headset 5 Når du har dit headset på 6 Juster hovedbøjlen 6

Læs mere

Blackwire C510/C520. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire C510/C520. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire C510/C520 USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i pakken 4 Grundlæggende funktioner 5 Når du har dit headset på 6 Tilpas

Læs mere

MDA200. Audioomskifter. Brugervejledning

MDA200. Audioomskifter. Brugervejledning MDA200 Audioomskifter Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 MDA200 Grundlæggende funktioner 5 Tilbehør 6 Tilslut dit headset 7 Fastnettelefon: Tilslutning og opkald 8 Bordtelefon (standard)

Læs mere

Savi 430 (W430-M) Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

Savi 430 (W430-M) Trådløst headsetsystem. Brugervejledning Savi 430 (W430-M) Trådløst headsetsystem Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne brugervejledning indeholder instruktioner til opsætning og brug af dit trådløse headsetsystem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. BLUETOOTH HEADSET-system

BRUGERVEJLEDNING. BLUETOOTH HEADSET-system BRUGERVEJLEDNING Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH HEADSET-system 0 0 0 VELKOMMEN Denne brugervejledning indeholder instruktioner til konfiguration og brug af Plantronics Voyager 510 USB Bluetooth

Læs mere

Savi W440-M. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

Savi W440-M. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning Savi W440-M Trådløst headsetsystem Brugervejledning TM Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne brugervejledning indeholder instruktioner til opsætning og brug af dit trådløse headsetsystem

Læs mere

Voyager PRO UC v2 BT300-M

Voyager PRO UC v2 BT300-M TM Voyager PRO UC v2 Bluetooth-headset BT300-M Bluetooth USB-adapter BRUGERVEJLEDNING Indhold Velkommen 3 Voyager Pro UC anvender næstegenerationsteknologi. 3 Systemkrav 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om

Læs mere

Savi W440. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

Savi W440. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning Savi W440 Trådløst headsetsystem Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne brugervejledning indeholder instruktioner til opsætning og brug af dit trådløse headsetsystem

Læs mere

Plantronics DA80 lydprocessor. Brugervejledning

Plantronics DA80 lydprocessor. Brugervejledning Plantronics DA80 lydprocessor Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-software 5 Installer Plantronics Hub 5 Start Hub 5 Hub-faner 5 Brug dit headset 6 Besvar, afslut og foretag

Læs mere

Blackwire 725-M. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire 725-M. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire 725-M USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i pakken 4 Grundlæggende funktioner 5 Når du har dit headset på 6 Tilpas headset

Læs mere

Savi W740-M. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W740-M. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W740-M Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Indhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-oplysninger 4 Hvad er der i æsken 6 Fakta om baseenhed

Læs mere

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W745A Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Indhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-oplysninger 4 Hvad er der i æsken 6 Fakta om baseenhed

Læs mere

Calisto 610. USB-højttalertelefon med ledning. Brugervejledning

Calisto 610. USB-højttalertelefon med ledning. Brugervejledning Calisto 610 USB-højttalertelefon med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Hvad er der i æsken? 4 Kontrolknapper på højttalertelefonen 5 Pc-tilslutning og opkald 6 Plantronics Hub-software

Læs mere

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C60-M BRUGERVEJLEDNING VELKOMMEN PAKKENS INDHOLD Velkommen til Plantronics familie af headsetprodukter. Plantronics tilbyder en lang række produkter - fra virksomheds-

Læs mere

Savi W710/W720. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W710/W720. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W710/W720 Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Indhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-oplysninger 4 Hvad er der i æsken 6 Fakta om baseenhed

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

Blackwire 725. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire 725. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire 725 USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i pakken 4 Indlæs software 5 Grundlæggende funktioner 6 Når du har dit headset

Læs mere

Savi W440. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

Savi W440. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning Savi W440 Trådløst headsetsystem Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne brugervejledning indeholder instruktioner til opsætning og brug af dit trådløse headsetsystem

Læs mere

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Læs mere

Blackwire C710M /C720M USB-headset med ledning med Bluetooth. Brugervejledning

Blackwire C710M /C720M USB-headset med ledning med Bluetooth. Brugervejledning Blackwire C710M /C720M USB-headset med ledning med Bluetooth Brugervejledning TM Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Headsetfunktioner 5 Tilbehør/reservedele 6 Brug af headsettet 7 Indbyggede kontroltaster

Læs mere

Savi Office WO100. Trådløst headsetsystem. med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning

Savi Office WO100. Trådløst headsetsystem. med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning Savi Office WO100 Trådløst headsetsystem med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner til installation

Læs mere

Blackwire C710 /C720 USB-headset med ledning med Bluetooth. Brugervejledning

Blackwire C710 /C720 USB-headset med ledning med Bluetooth. Brugervejledning Blackwire C710 /C720 USB-headset med ledning med Bluetooth Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Headsetfunktioner 5 Tilbehør/reservedele 6 Brug af headsettet 7 Indbyggede kontroltaster

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Calisto P240. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Calisto P240 USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240 USBhåndsæt. Læs

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

Voyager PRO UC v2 BT300. Bluetooth-headset. Bluetooth USB-adapter BRUGERVEJLEDNING

Voyager PRO UC v2 BT300. Bluetooth-headset. Bluetooth USB-adapter BRUGERVEJLEDNING Voyager PRO UC v2 Bluetooth-headset BT300 Bluetooth USB-adapter BRUGERVEJLEDNING Indhold Velkommen 3 Voyager Pro UC anvender næstegenerationsteknologi. 3 Systemkrav 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om adaptere

Læs mere

Savi W745-M. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W745-M. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W745-M Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Indhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-oplysninger 4 Hvad er der i æsken 6 Fakta om baseenhed

Læs mere

Voyager Edge UC-serien. Brugervejledning

Voyager Edge UC-serien. Brugervejledning Voyager Edge UC-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken 3 Oversigt 4 Oversigt over headset 4 Bluetooth USB-adapter 4 Oversigt over ladeetui 5 Parring 6 Parring med Bluetooth 6 NFC-parring 6

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Din brugermanual PLANTRONICS SAVI OFFICE WO200

Din brugermanual PLANTRONICS SAVI OFFICE WO200 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CS510A /CS520A. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

CS510A /CS520A. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning CS510A /CS520A Trådløst headsetsystem Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om baseenhed og headset 5 Tilbehør 6 Indstilling af headset 7 Tilslut bordtelefonen 8 Tilslut strømforsyningen

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

CS510A /CS520A. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

CS510A /CS520A. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning CS510A /CS520A Trådløst headsetsystem Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om baseenhed og headset 5 Tilbehør 6 Indstilling af headset 7 Tilslut bordtelefonen 8 Tilslut strømforsyningen

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

CS530A. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

CS530A. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning CS530A Trådløst headsetsystem Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om baseenhed og headset 5 Tilbehør 6 Tilpas headsettet 7 Udskifte øreprop 7 Placering af headsettet 7 Brug

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning Plantronics Explorer 10 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Savi W445. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

Savi W445. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning Savi W445 Trådløst headsetsystem Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne brugervejledning indeholder instruktioner til opsætning og brug af dit trådløse headsetsystem

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925 JABRA PRO 925 Brugervejledning jabra.com/pro925 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Savi Office WO300/WO350. Trådløst headsetsystem. med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning

Savi Office WO300/WO350. Trådløst headsetsystem. med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning Savi Office WO300/WO350 Trådløst headsetsystem med valgfri HL10 -håndsætløfter Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner til installation

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Din brugermanual PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://da.yourpdfguides.com/dref/2399996

Din brugermanual PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://da.yourpdfguides.com/dref/2399996 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PLANTRONICS DISCOVERY 925 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Jabra Link 850. Brugervejledning. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_DA.indd 1 24/08/2012 14:07

Jabra Link 850. Brugervejledning. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_DA.indd 1 24/08/2012 14:07 Jabra Link 850 Brugervejledning www.jabra.com 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_DA.indd 1 24/08/2012 14:07 Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Valgfrit tilbehør...4

Læs mere

BackBeat FIT. Brugervejledning

BackBeat FIT. Brugervejledning BackBeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring til næste nummer 7

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Plantronics DA45 TM D261N TM

BRUGERVEJLEDNING. Plantronics DA45 TM D261N TM BRUGERVEJLEDNING Plantronics DA45 TM D261N TM Stereo/da45 bundle D261n-usb Stereo 0 0 0 VELKOMMEN Velkommen til Plantronics familie af headsetprodukter. Plantronics tilbyder en lang række produkter - fra

Læs mere

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning Plantronics Explorer 50 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra Link 860. Brugervejledning.

Jabra Link 860. Brugervejledning. Jabra Link 0 Brugervejledning www..com Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt... 1.1 Jabra Link 0... 1.2 Valgfrit tilbehør...4 2. TILSLUTNING AF Jabra LINK 0...5 2.1 Tilslutning til strømforsyning...5

Læs mere

Jabra Link 850. Brugervejledning.

Jabra Link 850. Brugervejledning. Jabra Link 850 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Valgfrit tilbehør...4 2. TILSLUTNING AF Jabra LINK 850...5 2.1 Tilslutning til strømforsyning...5

Læs mere

Voyager Focus UC. Brugervejledning

Voyager Focus UC. Brugervejledning Voyager Focus UC Brugervejledning Indhold Oversigt 3 Headset 3 Stander til oplader* 4 USB-Bluetooth-adapter 4 Tilslut og par 5 Tilslutning til pc 5 Konfigurer USB-adapter 5 Parring med mobilenhed 5 Par

Læs mere

Voyager. Legend UC. Trådløst headsetsystem (B235 og B235-M) Brugervejledning

Voyager. Legend UC. Trådløst headsetsystem (B235 og B235-M) Brugervejledning Voyager Legend UC Trådløst headsetsystem (B235 og B235-M) Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Højdepunkter 3 Systemkrav til Plantronics Spokes Software 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt 5 Headset 5 Bluetooth

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning 1 www.jabra.com 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Jabra PRO 930. User Manual. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra PRO 930. User Manual. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra PRO 930 Brugervejledning User Manual www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN...4 2. PRODUKTOVERSIGT...5 2.1 INDHOLD AF PAKKEN...5 2.2 OVERSIGT OVER HEADSET...6 2.3 Hovedbøjle...7 2.4 OVERSIGT

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Voyager Edge-serien. Brugervejledning

Voyager Edge-serien. Brugervejledning Voyager Edge-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headset 4 Vær på den sikre side 4 Oversigt over ladeetui 5 Parring 6 Parring med Bluetooth 6 NFC-parring 6 Par en anden

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB BRUGERVEJLEDNING

Jabra BIZ 2400 USB BRUGERVEJLEDNING Jabra BIZ 2400 USB BRUGERVEJLEDNING 1 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende af informativ

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brugervejledning

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brugervejledning Calisto 620 Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Hvad er der i æsken 4 Grundlæggende funktioner 5 Kontrolknapper på højttalertelefonen

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

Savi 410/420. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

Savi 410/420. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning Savi 410/420 Trådløst headsetsystem Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne brugervejledning indeholder instruktioner til opsætning og brug af dit trådløse headsetsystem

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

CS530A. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

CS530A. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning CS530A Trådløst headsetsystem Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om baseenhed og headset 5 Tilbehør 6 Tilpas headsettet 7 Udskifte øreprop 7 Placering af headsettet 7 Brug

Læs mere

Blackwire C710 /C720. USB-headset med ledning med Bluetooth. Brugervejledning

Blackwire C710 /C720. USB-headset med ledning med Bluetooth. Brugervejledning Blackwire C710 /C720 USB-headset med ledning med Bluetooth Brugervejledning TM Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Headsetfunktioner 5 Tilbehør/reservedele 6 Brug af headsettet 7 Indbyggede kontroltaster

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Jabra LINK 280. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 280. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 280 Brugervejledning www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere