SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Drift, dranst Anlæg, dranst Renter og finansiering, dranst Balance, dranst Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Ejendomsfortegnelse Kautions- og garantiforpligtelser Eventualrettigheder / - forpligtelser 123 3

4 4

5 01 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Plan, erhverv og kollektiv trafik Busdrift Teknik og Miljø Plan Kollektiv trafik Lokalruter Lokalruter Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Visitation og koordination., U-ØD Handicapkørsel Handicapkørsel Kommissioner, råd og nævn Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Hegnsyn Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø Plan Plan Konsulentbistand, plan Konsulentbistand Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Hyrevognsadministration XG Stadeplads, Solrød Center Erhvervsservice og iværksætteri Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Erhvervsudvikling og Turisme XG Erhvervssamarbejde XG Regonalt væksthus

6 03 Borgerbetjening, administration og Byråd Skorstensfejerarbejde Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Admin.bidrag, reg.moms, U-ØD XG Skorstensfejerbidrag, Registreret moms Fælles formål Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Byrådet XG Tilskud til det politiske arbejde Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Byrådet Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, ØU XG Udviklingsaktiviteter, SU XG Udviklingsaktiviteter, FU Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Rådhus, kørselsgodtgørelse XG Rådhus ØD, kørsel - BYR Politisk organisation Politisk organisation Byrådet Byrådet Teknik og Miljø Ejendomscenter Forsikringer og Risikostyring Forsikringer og Risikostyring XG Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl Kommissioner, råd og nævn Personaleafdelingen Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Skolebestyrelser/fællesråd Skolebestyrelser/fællesråd Ungdomsskolebestyrelse Ungdomsskolebestyrelse Folkeoplysningsudvalg Folkeoplysningsudvalg Klageråd

7 Klageråd Ældreråd Ældreråd Handicapråd Handicapråd Hegnsyn Hegnsyn Beredskabskommisionen Beredskabskommisionen Grønt Råd Grønt Råd Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Beboerklagenævn XG Huslejenævn Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Råd Ældreråd Ældreråd Handicapråd Handicapråd Job- og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Diæter, lokalt beskæftigelsesråd Diæter, lokalt beskæftigelsesråd Valg m.v Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Valg XG Kommunalvalg Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Valg m.v Valg m.v Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Ældrerådsvalg Ældrerådsvalg Ældrerådsvalg Administrationsbygninger Sekretariat og IT Rådhuset, ØD

8 Rådhuset, ØD Rådhus ØD, Team Sekretariat XG Rådhuset, anskaffelser BorgerService BorgerService BorgerService Rådhuset, ØD XG Udsmykning, Rådhuset Teknik og Miljø Egne ejendomme Egne ejendomme Rådhuset XG Rådhuset, 18 tf Solrød GIS GIS Eksterne indtægter m/moms XG Eksterne indtægter m/moms Ejendomscenter Rådhuset Råhuset ØD XG Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring,Rådhus Andre ejendomme Rådhuset, Solrød Center XG Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Energi XG Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse XG Rådhuset, Vinter vedligeholdelse XG Rådhuset, Renovation XG Rådhuset, Rengøring og vinduespolering XG Rådhuset, Måtteleje XG Rådhuset, Central forsikring XG Rådhuset, Serviceaftaler Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG V-P administrationsbygninger Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale XG Rådhus Sekretariat og forvaltninger Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Skole og Dagtilbud - ØD Skole og dagtilbud, ØD Sekretariat og IT

9 20100 Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT, ØD Sekretariat og IT, ØD Kommunale samarbejder Kommunale samarbejder XG Sekretariat K-17, betaling af andel XG SAM K-Line XG Bruxelles kontor XG København SYD, sekretariat i Solrød Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhus ØD, Team Sekretariat XG Uniform, rådhusbetjent XG Rådhusbilen XG Portoudgifter XG Informationsvirksomhed XG Omstillingspulje XG Effektiviseringspulje Rådhus ØD, Team IT XG Telefonudgift, rådhus Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhus U-ØD, Team IT Rådhuset, Team IT, U-ØD XG Driftsmidler Rådhus U-ØD, Team Sekretariat XG Konsulentbistand XG DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond XG Kontingent, Kommunale sammenslutninger IT - Området, ØD IT - Området, ØD IT - Området, fakturering m/reg.moms XG IT - Området, fakturering m/reg.moms Anlæg, Sekr. og IT Anlæg, Sekr. og IT Anlæg, Sekr. og IT XA Afledt drift Ipads til Byråd/direktion Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen, ØD Økonomiafdelingen, ØD XG Diverse indtægter Administrationsbidrag Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Ældreområdet, adm.bidrag

10 XG Naturbeskyttelse, adm.bidrag XG Miljøbeskyttelse, adm.bidrag Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhus ØD, ØKA XG Økonomistyring/Analyser Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhus, Økonomiafdelingen, U-ØD XG Indkøbsprojektet XG Gebyrudgifter, banker og kreditforening XG Revision XG Moderniseringsaftalen XG Fejlrettelser budgetgrundlag XG Lov- og cirkulæreprogram XG Lov- og cirkulæreprogram XG Bidrag til rammeaftale sekretariat XG Lov- og cirkulæreprogram XG Fælles Udbud Sjælland (FUS) XG Budgetsikkerhedspulje Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen, ØD Personaleafdelingen, ØD Rådhuset, ØD, PEA XG Vikar/overarbejde XG Møder m.v XG Kurser - elever Rådhuset, U-ØD Rådhus, U-ØD, elever XG Det rummelige arbejdsmarked XG Jubilæum XG Kompetenceudvikling XG Kautions- og ansvarsforsikringer XG Trivselsfremmende foranstaltninger XG Personalepolitiske initiativer XG Lederudvikling XG Personalegode ordning XG Diplomuddannelser XG AKUT lokal pulje XG Julegaver til Kommunens medarbejdere

11 Rådhuset, Personaleafdelingen, U-ØD Rådhus, Personaleafdelingen, U-ØD Rådhus, kørselsgodtgørelse XG Rådhus ØD, kørsel - PEA XG Rådhus ØD, kørsel - DIR XG Rådhus ØD, kørsel - JOBS XG Rådhus ØD, kørsel - SEA-IT XG Rådhus ØD, kørsel - BSA XG Rådhus ØD, kørsel - ØKA XG Rådhus ØD, kørsel - TEA XG Rådhus ØD, kørsel - Skole/Dagtilbud Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Direktionen Direktionen Direktion og I/A-ledere, CSO Sekretariat og IT Sekretariat og IT Direktion og I/A-ledere, CSO Økonomiafdeling Økonomiafdeling Direktion og I/A-ledere, CSO Personaleafdeling Personaleafdeling Direktion og I/A-ledere, CSO BorgerService BorgerService Direktion og I/A-ledere, CSO DIA Teknik og Miljø Teknik og miljø Direktion og I/A-ledere, CSO Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Rådhuset Rådhuset Løntilskud m.v. - kommunalt ansat Fleksjob, gammel pulje Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Pulje Fleksjob, Pulje Personaleafdelingen Personaleafdelingen Solrød Spildevand Solrød Spildevand XG Solrød Spildevand l

12 Solrød Spildevand, Indtægter XG Solrød Spildevand l BorgerService BorgerService BorgerService BorgerService, ØD BorgerService, ØD Rådhuset, ØD XG Stillingsannoncer XG Øvrige annoncer XG Kassedifferencer Rådhuset, U-ØD XG Gebyrindtægter, BorgerService XG Forsikringer, BorgerService XG Fotogebyr for pas/kørekort XG Gebyrindtægter, opkrævning Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, TEA Administration, TM, ØD Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Støttesagsgebyr, støttet boligbyggeri Overførte administrationsbidrag Overførte administrationsbidrag Overførte administrationsbidrag XG Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Digitalisering af byggesagsarkiv XG Ejendomsforespørgsler, gebyr XG Byggesager, gebyr Rådhus, Teknik og Miljø, U-ØD Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD XG Udbud af drift - Vej og Park Rådhus, TEA, ØD Rådhus, TEA, ØD GIS GIS GIS XG GIS, kortlægning XG GIS, salg af brugsret til kommunens kort Ejendomscenter Kantinedrift Rådhuset Kantinedrift, Rådhuset

13 XG Kantinen, inventar XG Kantinen, ekstern kontrakt XG Kantinen, ekstern kontrakt managementfee XG Kantinen, kontraktopfølgning XG Kantinen, Kaffeordning for personalet Forsikringer og Risikostyring Forsikringer og Risikostyring XG Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors XG Forsikr.og Risikost, Risikostyring XG Fors.og Risikost., Selvrisiko - forsikr XG Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler XG Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring Kontraktsopfølgning - Rengøring Kontraktsopfølgning - Rengøring XG Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse XG Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver XG Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje XG Kontrakt opf.rengøring, Alarm, Rengøring Rådhuset Råhuset ØD XG Rådhuset, ØD, Inventar XG Rådhuset, ØD, Kontorartikler XG Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed XG Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger Råhuset U-ØD XG Rådhuset, U-ØD, Falck abonnement XG Rådhuset, U-ØD, Licens XG Rådhuset, U-ØD, Planteservice Afledt drift af anlægsprojekter Afledt drift af anlægsprojekter XG Omflytning af administrative funktioner Vejmyndighed Vejmyndighed Vej administration XG Vejbelysning, elforsyning og fiberbet XG Private fællesveje sagsbehandling Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Social - og Udbetalingsservice, ØD Social - og Udbetalingsservice, ØD Jobcenter Jobcenter Job- og SocialCenter, Rådhus ØD Job- og SocialCenter, Rådhus ØD XG Job og Socialcenter, Vagt - Øvrig Rådhus JOBS, Rådhus U-ØD JOBS, Rådhus U-ØD

14 6.52 Fælles IT og telefoni Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Team IT Team IT IT - Området, ØD IT - Området, ØD IT - Området, ØD XG Fælles telefoni XG Driftsmidler XG Softwarelicenser XG Software - Vedligehold. og viderudvikl XG Netværk og kommunikation XG Servicedrift (overvågning) XG KMD - betalingsaftale XG KMD - uden for betalingsaftale XG Andre dataleverandører XG Digitale kopimaskiner XG Projekter XG Institutionsbetaling - IT - drift XG Større anskaffelser XG ESDH-Drift XG Opsparingspulje Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag ARB-IT ARB-IT Jobcentre Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Jobcenter, ØD Jobcenter, ØD XG Tilskud til sagsbehandling Jobcenter Jobcenter Job- og SocialCenter, Rådhus ØD XG Job og Socialcenter, Vagt - Jobcenter XG Job og Socialcenter,Regres, adm.udgifter Naturbeskyttelse Teknik og Miljø

15 20501 Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Naturbeskyttelse Administration, Naturbeskyttelse, ØD Natur Natur Natur XG Natur XG Adm.bidrag, Naturbeskyttelse XG EDB-programmer til natur Miljøbeskyttelse Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Miljøbeskyttelse Administration, Miljøbeskyttelse, ØD Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, miljøbeskyttelse XG Adm.bidrag, miljøbeskyttelse XG EDB-programmer på miljøområdet Byggesagsbehandling Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, byggesager, ØD Administration, byggesager, ØD Byggesager Byggesager Byggesager Byggesager, løntilskud XG Byggesager, sagsgebyr Voksen-, ældre- og handicapområdet Personaleafdelingen Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter Arbejdsskade, CSO AES-bidrag ARB-Voksen ældre handicap ARB-Voksen ældre handicap

16 6.59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Økonomiafdelingen Udbetaling danmark Udbetaling danmark Udbetaling Danmark XG Administrationsbidrag XG Særskilt administrationsbidrag Løn- og barselspuljer Personaleafdelingen Lønpuljer Lønpuljer Løndannelse XG Direktionens lønpulje XG Fællesudgifter HMU m.v XG Gennemsnitsløngaranti XG Organisationsforhandlinger XG Tre-parts forhandlinger XG Lederløn, OK XG Gennemsnitsløn genberegning R XG Lønpulje vedr. nødstedte inst. el. afd Central pulje, lønsumsstyring XG Barsel XG Langtidssygdom XG Fratrædelser m.v XG Seniordage Tjenestemandspension Personaleafdelingen Tjenestemandspensioner, CSO

17 04 Bygninger, veje og grønne områder Erhvervsformål Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Cordozaparken, 19v, 22d Jersie XG Cordozaparken, Skatter og Afgifter Cordozaparken, 19v, 22d Jersie XG Cordozaparken, Skatter og Afgifter Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Erhversformål Offentlige formål Økonomiafdelingen Forsikring, CSO Teknik og Miljø Energi, CSO Øvrige ejendomme EN Jordforsyning, offentlige formål Jordforsyning, fælles formål Ejendomscenter Andre ejendomme Hovedgaden 56, 17a Kr.Skensved XG Hovedgade 56 Kr. Skensved, Energi XG Hovedgade 56 Kr. Skensved, Renovation XG Hovedgade 56 Kr. Sk, Skatter og Afgifter XG Hovedgade 56 Kr. Sk, Central forsikring XG H.gade 56 K.Sken, Udvendig bygningsvedl XG H.gade 56 K.Sken,Indvendig bygningsvedl Kildevej 3/Ulvemv 17, 19a,d,17n U,16b KS XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Udeareal, vedlige XG Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Indtægter Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Offent.formål Ubestemte formål Økonomiafdelingen Forsikring, CSO Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Østre Strandvej 26, 29i, 29k Solrød XG Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 26, Energi XG Østre Strandvej 26, Central forsikring

18 Østre Strandvej 28, 29i, 29k Solrød XG Østre Strandvej 28, Energi XG Østre Strandvej 28, Central forsikring Solrød Center, 18k Solrød XG Solrød Center, 18k Solrød, Energi Solrød Byvej, 1a Solrød XG Indtægter, Solrød Byvej, 1a Solrød Diverse ejendomme,moselodder, mv XG Central forsikring, Diverse ejend. Mose XG Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose XG Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Kr.Skens XG Central forsikring,tykmosevej 8, 3a Ulv, XG Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Grønne areal Åsvej matr.nr.9-bs XG Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs,indtægt XG Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs, Energi Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Ubest. formål Fælles formål Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Energi Administration, Energi, ØD Ejendomscenter Puljer Analyse og tværgående opgaver Analyse og tværgående opgaver Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse Abonnement og licens Abonnement og licens Pulje til fjernaflæsning af forbrumålere XG Pulje til fjernaflæsn. af forbrugsmålere Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv XG Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv Drift af veje mv Delaftale 2= afregning til OKNygaard Delaftale 2, vinter XG Vinter - grundejerforpligtelse Beboelse Økonomiafdelingen Forsikring, CSO

19 205 Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Åsvej 14A, 14 gy Jersie v/hal XG Åsvej 14A, Indvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Udvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Energi XG Åsvej 14A, Renovation XG Åsvej 14A, Skatter og Afgifter XG Åsvej 14A, Indtægter XG Åsvej 14A, Central forsikring XG Åsvej 14A, Udearealer, vedligeholdelse #I/T #I/T Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole Erhvervsejendomme Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Solrød Center, 18k Solrød XG Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter Havdrup Cen., 15az,15ay,15k,15n,15p ulv XG Havdrup Cen. Skatter og Afgifter Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vej og Park, Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Ungdomsskolen Ungdomsskolen og Erhvervsklasser Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,U-ØD Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Andre faste ejendomme Andre faste ejd Teknik og Miljø Egne ejendomme Egne ejendomme Andre faste ejendomme XG Solrød gl. Skole Ejendomscenter Andre ejendomme Ejegården, Den lille gade XG Ejegården, Udvendig bygningsvedl

20 XG Ejegården, Energi XG Ejegården, Renovation XG Ejegården, Rengøring og vinduespolering XG Ejegården, Måtteleje XG Ejegården, Central forsikring XG Ejegården, Udearealer, vedligeholdelse XG Ejegården, Indvendig bygningsvedl XG Ejegården, Huslejeindtægt Solrød Gl. skole, Højagervænget XG Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Energi XG Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse XG Gl. skole, Vinter vedligeholdelse XG Gl. skole, Renovation XG Gl. skole, Rengøring og vinduespolering XG Gl. skole, Måtteleje XG Gl. skole, Central forsikring XG Gl. skole, Indtægter XG Gl. skole, Serviceaftaler Børnehaver Ejegården BH, Den Lille Gade XG Ejegården BH, Indvendig bygningsvedli XG Ejegården BH, Udvendig bygningsvedli XG Ejegården BH, Energi XG Ejegården BH, Udearealer,vedligeholdelse XG Ejegården BH, Vinter vedligeholdelse XG Ejegården BH, Renovation XG Ejegården BH, Central forsikring Afledt drift af anlægsprojekter Afledt drift af anlægsprojekter XG Mangl. lejeindt. fra Køge Handels. eller Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vej og Park, andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Støtte til opførelse af boliger Grønne områder og naturpladser Teknik og Miljø Egne ejendomme Egne ejendomme Fritidsområder, strandkiosk og toiletter XG Jersi Str park, StaunØ, Jersi Str vej

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2015 Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2015 Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2015 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Sociale Formål 52705000 Overf. til personer,skattepligtige ydels - Efterlevelseshjælp (akt. 85a) 115.351 Sociale Formål 52709000 Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

BEU - AKTIVITETSOMRÅDER. Side 1 af 9

BEU - AKTIVITETSOMRÅDER. Side 1 af 9 BEU - AKTIVITETSOMRÅDER Bilag 2 A BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Kontante ydelser 259.174-85.295 259.072-85.295 259.072-85.295 259.072-85.295 BEU - Sygedagpenge 55.482-17.781 55.380-17.781 55.380-17.781

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2016 Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2016 Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2016 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Aktivitetsområde/profitcenter Dranst

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Aktivitetsområde/profitcenter Dranst I ALT 301.323-100.631 200.692 295.495-100.204 195.291 294.906-100.148 194.757 295.145-100.360 194.784 Aktivitetsområde - Kontante ydelser 245.944-82.384 163.560 244.359-81.957 162.402 244.242-81.901 162.341

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere