SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Drift, dranst Anlæg, dranst Renter og finansiering, dranst Balance, dranst Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Ejendomsfortegnelse Kautions- og garantiforpligtelser Eventualrettigheder / - forpligtelser 123 3

4 4

5 01 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Plan, erhverv og kollektiv trafik Busdrift Teknik og Miljø Plan Kollektiv trafik Lokalruter Lokalruter Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Visitation og koordination., U-ØD Handicapkørsel Handicapkørsel Kommissioner, råd og nævn Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Hegnsyn Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø Plan Plan Konsulentbistand, plan Konsulentbistand Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Hyrevognsadministration XG Stadeplads, Solrød Center Erhvervsservice og iværksætteri Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Erhvervsudvikling og Turisme XG Erhvervssamarbejde XG Regonalt væksthus

6 03 Borgerbetjening, administration og Byråd Skorstensfejerarbejde Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Admin.bidrag, reg.moms, U-ØD XG Skorstensfejerbidrag, Registreret moms Fælles formål Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Byrådet XG Tilskud til det politiske arbejde Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Byrådet Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, ØU XG Udviklingsaktiviteter, SU XG Udviklingsaktiviteter, FU Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Rådhus, kørselsgodtgørelse XG Rådhus ØD, kørsel - BYR Politisk organisation Politisk organisation Byrådet Byrådet Teknik og Miljø Ejendomscenter Forsikringer og Risikostyring Forsikringer og Risikostyring XG Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl Kommissioner, råd og nævn Personaleafdelingen Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Skolebestyrelser/fællesråd Skolebestyrelser/fællesråd Ungdomsskolebestyrelse Ungdomsskolebestyrelse Folkeoplysningsudvalg Folkeoplysningsudvalg Klageråd

7 Klageråd Ældreråd Ældreråd Handicapråd Handicapråd Hegnsyn Hegnsyn Beredskabskommisionen Beredskabskommisionen Grønt Råd Grønt Råd Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Beboerklagenævn XG Huslejenævn Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Råd Ældreråd Ældreråd Handicapråd Handicapråd Job- og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Diæter, lokalt beskæftigelsesråd Diæter, lokalt beskæftigelsesråd Valg m.v Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Valg XG Kommunalvalg Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Valg m.v Valg m.v Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Ældrerådsvalg Ældrerådsvalg Ældrerådsvalg Administrationsbygninger Sekretariat og IT Rådhuset, ØD

8 Rådhuset, ØD Rådhus ØD, Team Sekretariat XG Rådhuset, anskaffelser BorgerService BorgerService BorgerService Rådhuset, ØD XG Udsmykning, Rådhuset Teknik og Miljø Egne ejendomme Egne ejendomme Rådhuset XG Rådhuset, 18 tf Solrød GIS GIS Eksterne indtægter m/moms XG Eksterne indtægter m/moms Ejendomscenter Rådhuset Råhuset ØD XG Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring,Rådhus Andre ejendomme Rådhuset, Solrød Center XG Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Energi XG Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse XG Rådhuset, Vinter vedligeholdelse XG Rådhuset, Renovation XG Rådhuset, Rengøring og vinduespolering XG Rådhuset, Måtteleje XG Rådhuset, Central forsikring XG Rådhuset, Serviceaftaler Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG V-P administrationsbygninger Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale XG Rådhus Sekretariat og forvaltninger Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Skole og Dagtilbud - ØD Skole og dagtilbud, ØD Sekretariat og IT

9 20100 Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT, ØD Sekretariat og IT, ØD Kommunale samarbejder Kommunale samarbejder XG Sekretariat K-17, betaling af andel XG SAM K-Line XG Bruxelles kontor XG København SYD, sekretariat i Solrød Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhus ØD, Team Sekretariat XG Uniform, rådhusbetjent XG Rådhusbilen XG Portoudgifter XG Informationsvirksomhed XG Omstillingspulje XG Effektiviseringspulje Rådhus ØD, Team IT XG Telefonudgift, rådhus Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhus U-ØD, Team IT Rådhuset, Team IT, U-ØD XG Driftsmidler Rådhus U-ØD, Team Sekretariat XG Konsulentbistand XG DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond XG Kontingent, Kommunale sammenslutninger IT - Området, ØD IT - Området, ØD IT - Området, fakturering m/reg.moms XG IT - Området, fakturering m/reg.moms Anlæg, Sekr. og IT Anlæg, Sekr. og IT Anlæg, Sekr. og IT XA Afledt drift Ipads til Byråd/direktion Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen, ØD Økonomiafdelingen, ØD XG Diverse indtægter Administrationsbidrag Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Ældreområdet, adm.bidrag

10 XG Naturbeskyttelse, adm.bidrag XG Miljøbeskyttelse, adm.bidrag Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhus ØD, ØKA XG Økonomistyring/Analyser Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhus, Økonomiafdelingen, U-ØD XG Indkøbsprojektet XG Gebyrudgifter, banker og kreditforening XG Revision XG Moderniseringsaftalen XG Fejlrettelser budgetgrundlag XG Lov- og cirkulæreprogram XG Lov- og cirkulæreprogram XG Bidrag til rammeaftale sekretariat XG Lov- og cirkulæreprogram XG Fælles Udbud Sjælland (FUS) XG Budgetsikkerhedspulje Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen, ØD Personaleafdelingen, ØD Rådhuset, ØD, PEA XG Vikar/overarbejde XG Møder m.v XG Kurser - elever Rådhuset, U-ØD Rådhus, U-ØD, elever XG Det rummelige arbejdsmarked XG Jubilæum XG Kompetenceudvikling XG Kautions- og ansvarsforsikringer XG Trivselsfremmende foranstaltninger XG Personalepolitiske initiativer XG Lederudvikling XG Personalegode ordning XG Diplomuddannelser XG AKUT lokal pulje XG Julegaver til Kommunens medarbejdere

11 Rådhuset, Personaleafdelingen, U-ØD Rådhus, Personaleafdelingen, U-ØD Rådhus, kørselsgodtgørelse XG Rådhus ØD, kørsel - PEA XG Rådhus ØD, kørsel - DIR XG Rådhus ØD, kørsel - JOBS XG Rådhus ØD, kørsel - SEA-IT XG Rådhus ØD, kørsel - BSA XG Rådhus ØD, kørsel - ØKA XG Rådhus ØD, kørsel - TEA XG Rådhus ØD, kørsel - Skole/Dagtilbud Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Direktionen Direktionen Direktion og I/A-ledere, CSO Sekretariat og IT Sekretariat og IT Direktion og I/A-ledere, CSO Økonomiafdeling Økonomiafdeling Direktion og I/A-ledere, CSO Personaleafdeling Personaleafdeling Direktion og I/A-ledere, CSO BorgerService BorgerService Direktion og I/A-ledere, CSO DIA Teknik og Miljø Teknik og miljø Direktion og I/A-ledere, CSO Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Rådhuset Rådhuset Løntilskud m.v. - kommunalt ansat Fleksjob, gammel pulje Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Pulje Fleksjob, Pulje Personaleafdelingen Personaleafdelingen Solrød Spildevand Solrød Spildevand XG Solrød Spildevand l

12 Solrød Spildevand, Indtægter XG Solrød Spildevand l BorgerService BorgerService BorgerService BorgerService, ØD BorgerService, ØD Rådhuset, ØD XG Stillingsannoncer XG Øvrige annoncer XG Kassedifferencer Rådhuset, U-ØD XG Gebyrindtægter, BorgerService XG Forsikringer, BorgerService XG Fotogebyr for pas/kørekort XG Gebyrindtægter, opkrævning Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, TEA Administration, TM, ØD Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Støttesagsgebyr, støttet boligbyggeri Overførte administrationsbidrag Overførte administrationsbidrag Overførte administrationsbidrag XG Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Digitalisering af byggesagsarkiv XG Ejendomsforespørgsler, gebyr XG Byggesager, gebyr Rådhus, Teknik og Miljø, U-ØD Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD XG Udbud af drift - Vej og Park Rådhus, TEA, ØD Rådhus, TEA, ØD GIS GIS GIS XG GIS, kortlægning XG GIS, salg af brugsret til kommunens kort Ejendomscenter Kantinedrift Rådhuset Kantinedrift, Rådhuset

13 XG Kantinen, inventar XG Kantinen, ekstern kontrakt XG Kantinen, ekstern kontrakt managementfee XG Kantinen, kontraktopfølgning XG Kantinen, Kaffeordning for personalet Forsikringer og Risikostyring Forsikringer og Risikostyring XG Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors XG Forsikr.og Risikost, Risikostyring XG Fors.og Risikost., Selvrisiko - forsikr XG Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler XG Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring Kontraktsopfølgning - Rengøring Kontraktsopfølgning - Rengøring XG Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse XG Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver XG Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje XG Kontrakt opf.rengøring, Alarm, Rengøring Rådhuset Råhuset ØD XG Rådhuset, ØD, Inventar XG Rådhuset, ØD, Kontorartikler XG Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed XG Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger Råhuset U-ØD XG Rådhuset, U-ØD, Falck abonnement XG Rådhuset, U-ØD, Licens XG Rådhuset, U-ØD, Planteservice Afledt drift af anlægsprojekter Afledt drift af anlægsprojekter XG Omflytning af administrative funktioner Vejmyndighed Vejmyndighed Vej administration XG Vejbelysning, elforsyning og fiberbet XG Private fællesveje sagsbehandling Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Social - og Udbetalingsservice, ØD Social - og Udbetalingsservice, ØD Jobcenter Jobcenter Job- og SocialCenter, Rådhus ØD Job- og SocialCenter, Rådhus ØD XG Job og Socialcenter, Vagt - Øvrig Rådhus JOBS, Rådhus U-ØD JOBS, Rådhus U-ØD

14 6.52 Fælles IT og telefoni Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Team IT Team IT IT - Området, ØD IT - Området, ØD IT - Området, ØD XG Fælles telefoni XG Driftsmidler XG Softwarelicenser XG Software - Vedligehold. og viderudvikl XG Netværk og kommunikation XG Servicedrift (overvågning) XG KMD - betalingsaftale XG KMD - uden for betalingsaftale XG Andre dataleverandører XG Digitale kopimaskiner XG Projekter XG Institutionsbetaling - IT - drift XG Større anskaffelser XG ESDH-Drift XG Opsparingspulje Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag ARB-IT ARB-IT Jobcentre Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Jobcenter, ØD Jobcenter, ØD XG Tilskud til sagsbehandling Jobcenter Jobcenter Job- og SocialCenter, Rådhus ØD XG Job og Socialcenter, Vagt - Jobcenter XG Job og Socialcenter,Regres, adm.udgifter Naturbeskyttelse Teknik og Miljø

15 20501 Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Naturbeskyttelse Administration, Naturbeskyttelse, ØD Natur Natur Natur XG Natur XG Adm.bidrag, Naturbeskyttelse XG EDB-programmer til natur Miljøbeskyttelse Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Miljøbeskyttelse Administration, Miljøbeskyttelse, ØD Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, miljøbeskyttelse XG Adm.bidrag, miljøbeskyttelse XG EDB-programmer på miljøområdet Byggesagsbehandling Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, byggesager, ØD Administration, byggesager, ØD Byggesager Byggesager Byggesager Byggesager, løntilskud XG Byggesager, sagsgebyr Voksen-, ældre- og handicapområdet Personaleafdelingen Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter Arbejdsskade, CSO AES-bidrag ARB-Voksen ældre handicap ARB-Voksen ældre handicap

16 6.59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Økonomiafdelingen Udbetaling danmark Udbetaling danmark Udbetaling Danmark XG Administrationsbidrag XG Særskilt administrationsbidrag Løn- og barselspuljer Personaleafdelingen Lønpuljer Lønpuljer Løndannelse XG Direktionens lønpulje XG Fællesudgifter HMU m.v XG Gennemsnitsløngaranti XG Organisationsforhandlinger XG Tre-parts forhandlinger XG Lederløn, OK XG Gennemsnitsløn genberegning R XG Lønpulje vedr. nødstedte inst. el. afd Central pulje, lønsumsstyring XG Barsel XG Langtidssygdom XG Fratrædelser m.v XG Seniordage Tjenestemandspension Personaleafdelingen Tjenestemandspensioner, CSO

17 04 Bygninger, veje og grønne områder Erhvervsformål Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Cordozaparken, 19v, 22d Jersie XG Cordozaparken, Skatter og Afgifter Cordozaparken, 19v, 22d Jersie XG Cordozaparken, Skatter og Afgifter Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Erhversformål Offentlige formål Økonomiafdelingen Forsikring, CSO Teknik og Miljø Energi, CSO Øvrige ejendomme EN Jordforsyning, offentlige formål Jordforsyning, fælles formål Ejendomscenter Andre ejendomme Hovedgaden 56, 17a Kr.Skensved XG Hovedgade 56 Kr. Skensved, Energi XG Hovedgade 56 Kr. Skensved, Renovation XG Hovedgade 56 Kr. Sk, Skatter og Afgifter XG Hovedgade 56 Kr. Sk, Central forsikring XG H.gade 56 K.Sken, Udvendig bygningsvedl XG H.gade 56 K.Sken,Indvendig bygningsvedl Kildevej 3/Ulvemv 17, 19a,d,17n U,16b KS XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Udeareal, vedlige XG Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Indtægter Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Offent.formål Ubestemte formål Økonomiafdelingen Forsikring, CSO Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Østre Strandvej 26, 29i, 29k Solrød XG Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 26, Energi XG Østre Strandvej 26, Central forsikring

18 Østre Strandvej 28, 29i, 29k Solrød XG Østre Strandvej 28, Energi XG Østre Strandvej 28, Central forsikring Solrød Center, 18k Solrød XG Solrød Center, 18k Solrød, Energi Solrød Byvej, 1a Solrød XG Indtægter, Solrød Byvej, 1a Solrød Diverse ejendomme,moselodder, mv XG Central forsikring, Diverse ejend. Mose XG Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose XG Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Kr.Skens XG Central forsikring,tykmosevej 8, 3a Ulv, XG Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Grønne areal Åsvej matr.nr.9-bs XG Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs,indtægt XG Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs, Energi Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Ubest. formål Fælles formål Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Energi Administration, Energi, ØD Ejendomscenter Puljer Analyse og tværgående opgaver Analyse og tværgående opgaver Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse Abonnement og licens Abonnement og licens Pulje til fjernaflæsning af forbrumålere XG Pulje til fjernaflæsn. af forbrugsmålere Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv XG Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv Drift af veje mv Delaftale 2= afregning til OKNygaard Delaftale 2, vinter XG Vinter - grundejerforpligtelse Beboelse Økonomiafdelingen Forsikring, CSO

19 205 Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Åsvej 14A, 14 gy Jersie v/hal XG Åsvej 14A, Indvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Udvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Energi XG Åsvej 14A, Renovation XG Åsvej 14A, Skatter og Afgifter XG Åsvej 14A, Indtægter XG Åsvej 14A, Central forsikring XG Åsvej 14A, Udearealer, vedligeholdelse #I/T #I/T Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole Erhvervsejendomme Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Solrød Center, 18k Solrød XG Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter Havdrup Cen., 15az,15ay,15k,15n,15p ulv XG Havdrup Cen. Skatter og Afgifter Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vej og Park, Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Ungdomsskolen Ungdomsskolen og Erhvervsklasser Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,U-ØD Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Andre faste ejendomme Andre faste ejd Teknik og Miljø Egne ejendomme Egne ejendomme Andre faste ejendomme XG Solrød gl. Skole Ejendomscenter Andre ejendomme Ejegården, Den lille gade XG Ejegården, Udvendig bygningsvedl

20 XG Ejegården, Energi XG Ejegården, Renovation XG Ejegården, Rengøring og vinduespolering XG Ejegården, Måtteleje XG Ejegården, Central forsikring XG Ejegården, Udearealer, vedligeholdelse XG Ejegården, Indvendig bygningsvedl XG Ejegården, Huslejeindtægt Solrød Gl. skole, Højagervænget XG Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Energi XG Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse XG Gl. skole, Vinter vedligeholdelse XG Gl. skole, Renovation XG Gl. skole, Rengøring og vinduespolering XG Gl. skole, Måtteleje XG Gl. skole, Central forsikring XG Gl. skole, Indtægter XG Gl. skole, Serviceaftaler Børnehaver Ejegården BH, Den Lille Gade XG Ejegården BH, Indvendig bygningsvedli XG Ejegården BH, Udvendig bygningsvedli XG Ejegården BH, Energi XG Ejegården BH, Udearealer,vedligeholdelse XG Ejegården BH, Vinter vedligeholdelse XG Ejegården BH, Renovation XG Ejegården BH, Central forsikring Afledt drift af anlægsprojekter Afledt drift af anlægsprojekter XG Mangl. lejeindt. fra Køge Handels. eller Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vej og Park, andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Støtte til opførelse af boliger Grønne områder og naturpladser Teknik og Miljø Egne ejendomme Egne ejendomme Fritidsområder, strandkiosk og toiletter XG Jersi Str park, StaunØ, Jersi Str vej

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget DRIFT Profitcenter Budgetansvarlig Frederikshavn kommune Kommunaldirektør Mikael Jentsch Økonomi Karsten Jørgensen 2200000001 Økonomi

Læs mere

Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er udliciteret til en privat aktør.

Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er udliciteret til en privat aktør. Området omfatter kommunens fysiske anlæg, dvs. grønne områder, bygninger og veje (dog ikke Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej). Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet etageareal på

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen

Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen . Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen Frikommune, hvorfor? Øgede frihedsgrader - frihed til at tilrettelægge en meningsfuld

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere