SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Drift, dranst Anlæg, dranst Renter og finansiering, dranst Balance, dranst Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Ejendomsfortegnelse Kautions- og garantiforpligtelser Eventualrettigheder / - forpligtelser 123 3

4 4

5 01 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Plan, erhverv og kollektiv trafik Busdrift Teknik og Miljø Plan Kollektiv trafik Lokalruter Lokalruter Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Visitation og koordination., U-ØD Handicapkørsel Handicapkørsel Kommissioner, råd og nævn Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Hegnsyn Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø Plan Plan Konsulentbistand, plan Konsulentbistand Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Hyrevognsadministration XG Stadeplads, Solrød Center Erhvervsservice og iværksætteri Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Erhvervsudvikling og Turisme XG Erhvervssamarbejde XG Regonalt væksthus

6 03 Borgerbetjening, administration og Byråd Skorstensfejerarbejde Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Admin.bidrag, reg.moms, U-ØD XG Skorstensfejerbidrag, Registreret moms Fælles formål Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Byrådet XG Tilskud til det politiske arbejde Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Byrådet Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, ØU XG Udviklingsaktiviteter, SU XG Udviklingsaktiviteter, FU Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Rådhus, kørselsgodtgørelse XG Rådhus ØD, kørsel - BYR Politisk organisation Politisk organisation Byrådet Byrådet Teknik og Miljø Ejendomscenter Forsikringer og Risikostyring Forsikringer og Risikostyring XG Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl Kommissioner, råd og nævn Personaleafdelingen Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Skolebestyrelser/fællesråd Skolebestyrelser/fællesråd Ungdomsskolebestyrelse Ungdomsskolebestyrelse Folkeoplysningsudvalg Folkeoplysningsudvalg Klageråd

7 Klageråd Ældreråd Ældreråd Handicapråd Handicapråd Hegnsyn Hegnsyn Beredskabskommisionen Beredskabskommisionen Grønt Råd Grønt Råd Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Beboerklagenævn XG Huslejenævn Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Råd Ældreråd Ældreråd Handicapråd Handicapråd Job- og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Diæter, lokalt beskæftigelsesråd Diæter, lokalt beskæftigelsesråd Valg m.v Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Valg XG Kommunalvalg Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Valg m.v Valg m.v Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Ældrerådsvalg Ældrerådsvalg Ældrerådsvalg Administrationsbygninger Sekretariat og IT Rådhuset, ØD

8 Rådhuset, ØD Rådhus ØD, Team Sekretariat XG Rådhuset, anskaffelser BorgerService BorgerService BorgerService Rådhuset, ØD XG Udsmykning, Rådhuset Teknik og Miljø Egne ejendomme Egne ejendomme Rådhuset XG Rådhuset, 18 tf Solrød GIS GIS Eksterne indtægter m/moms XG Eksterne indtægter m/moms Ejendomscenter Rådhuset Råhuset ØD XG Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring,Rådhus Andre ejendomme Rådhuset, Solrød Center XG Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Energi XG Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse XG Rådhuset, Vinter vedligeholdelse XG Rådhuset, Renovation XG Rådhuset, Rengøring og vinduespolering XG Rådhuset, Måtteleje XG Rådhuset, Central forsikring XG Rådhuset, Serviceaftaler Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG V-P administrationsbygninger Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale XG Rådhus Sekretariat og forvaltninger Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Skole og Dagtilbud - ØD Skole og dagtilbud, ØD Sekretariat og IT

9 20100 Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT, ØD Sekretariat og IT, ØD Kommunale samarbejder Kommunale samarbejder XG Sekretariat K-17, betaling af andel XG SAM K-Line XG Bruxelles kontor XG København SYD, sekretariat i Solrød Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhus ØD, Team Sekretariat XG Uniform, rådhusbetjent XG Rådhusbilen XG Portoudgifter XG Informationsvirksomhed XG Omstillingspulje XG Effektiviseringspulje Rådhus ØD, Team IT XG Telefonudgift, rådhus Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhus U-ØD, Team IT Rådhuset, Team IT, U-ØD XG Driftsmidler Rådhus U-ØD, Team Sekretariat XG Konsulentbistand XG DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond XG Kontingent, Kommunale sammenslutninger IT - Området, ØD IT - Området, ØD IT - Området, fakturering m/reg.moms XG IT - Området, fakturering m/reg.moms Anlæg, Sekr. og IT Anlæg, Sekr. og IT Anlæg, Sekr. og IT XA Afledt drift Ipads til Byråd/direktion Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen, ØD Økonomiafdelingen, ØD XG Diverse indtægter Administrationsbidrag Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Ældreområdet, adm.bidrag

10 XG Naturbeskyttelse, adm.bidrag XG Miljøbeskyttelse, adm.bidrag Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhus ØD, ØKA XG Økonomistyring/Analyser Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhus, Økonomiafdelingen, U-ØD XG Indkøbsprojektet XG Gebyrudgifter, banker og kreditforening XG Revision XG Moderniseringsaftalen XG Fejlrettelser budgetgrundlag XG Lov- og cirkulæreprogram XG Lov- og cirkulæreprogram XG Bidrag til rammeaftale sekretariat XG Lov- og cirkulæreprogram XG Fælles Udbud Sjælland (FUS) XG Budgetsikkerhedspulje Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen, ØD Personaleafdelingen, ØD Rådhuset, ØD, PEA XG Vikar/overarbejde XG Møder m.v XG Kurser - elever Rådhuset, U-ØD Rådhus, U-ØD, elever XG Det rummelige arbejdsmarked XG Jubilæum XG Kompetenceudvikling XG Kautions- og ansvarsforsikringer XG Trivselsfremmende foranstaltninger XG Personalepolitiske initiativer XG Lederudvikling XG Personalegode ordning XG Diplomuddannelser XG AKUT lokal pulje XG Julegaver til Kommunens medarbejdere

11 Rådhuset, Personaleafdelingen, U-ØD Rådhus, Personaleafdelingen, U-ØD Rådhus, kørselsgodtgørelse XG Rådhus ØD, kørsel - PEA XG Rådhus ØD, kørsel - DIR XG Rådhus ØD, kørsel - JOBS XG Rådhus ØD, kørsel - SEA-IT XG Rådhus ØD, kørsel - BSA XG Rådhus ØD, kørsel - ØKA XG Rådhus ØD, kørsel - TEA XG Rådhus ØD, kørsel - Skole/Dagtilbud Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Direktionen Direktionen Direktion og I/A-ledere, CSO Sekretariat og IT Sekretariat og IT Direktion og I/A-ledere, CSO Økonomiafdeling Økonomiafdeling Direktion og I/A-ledere, CSO Personaleafdeling Personaleafdeling Direktion og I/A-ledere, CSO BorgerService BorgerService Direktion og I/A-ledere, CSO DIA Teknik og Miljø Teknik og miljø Direktion og I/A-ledere, CSO Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Rådhuset Rådhuset Løntilskud m.v. - kommunalt ansat Fleksjob, gammel pulje Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Pulje Fleksjob, Pulje Personaleafdelingen Personaleafdelingen Solrød Spildevand Solrød Spildevand XG Solrød Spildevand l

12 Solrød Spildevand, Indtægter XG Solrød Spildevand l BorgerService BorgerService BorgerService BorgerService, ØD BorgerService, ØD Rådhuset, ØD XG Stillingsannoncer XG Øvrige annoncer XG Kassedifferencer Rådhuset, U-ØD XG Gebyrindtægter, BorgerService XG Forsikringer, BorgerService XG Fotogebyr for pas/kørekort XG Gebyrindtægter, opkrævning Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, TEA Administration, TM, ØD Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Støttesagsgebyr, støttet boligbyggeri Overførte administrationsbidrag Overførte administrationsbidrag Overførte administrationsbidrag XG Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Digitalisering af byggesagsarkiv XG Ejendomsforespørgsler, gebyr XG Byggesager, gebyr Rådhus, Teknik og Miljø, U-ØD Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD XG Udbud af drift - Vej og Park Rådhus, TEA, ØD Rådhus, TEA, ØD GIS GIS GIS XG GIS, kortlægning XG GIS, salg af brugsret til kommunens kort Ejendomscenter Kantinedrift Rådhuset Kantinedrift, Rådhuset

13 XG Kantinen, inventar XG Kantinen, ekstern kontrakt XG Kantinen, ekstern kontrakt managementfee XG Kantinen, kontraktopfølgning XG Kantinen, Kaffeordning for personalet Forsikringer og Risikostyring Forsikringer og Risikostyring XG Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors XG Forsikr.og Risikost, Risikostyring XG Fors.og Risikost., Selvrisiko - forsikr XG Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler XG Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring Kontraktsopfølgning - Rengøring Kontraktsopfølgning - Rengøring XG Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse XG Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver XG Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje XG Kontrakt opf.rengøring, Alarm, Rengøring Rådhuset Råhuset ØD XG Rådhuset, ØD, Inventar XG Rådhuset, ØD, Kontorartikler XG Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed XG Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger Råhuset U-ØD XG Rådhuset, U-ØD, Falck abonnement XG Rådhuset, U-ØD, Licens XG Rådhuset, U-ØD, Planteservice Afledt drift af anlægsprojekter Afledt drift af anlægsprojekter XG Omflytning af administrative funktioner Vejmyndighed Vejmyndighed Vej administration XG Vejbelysning, elforsyning og fiberbet XG Private fællesveje sagsbehandling Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Social - og Udbetalingsservice, ØD Social - og Udbetalingsservice, ØD Jobcenter Jobcenter Job- og SocialCenter, Rådhus ØD Job- og SocialCenter, Rådhus ØD XG Job og Socialcenter, Vagt - Øvrig Rådhus JOBS, Rådhus U-ØD JOBS, Rådhus U-ØD

14 6.52 Fælles IT og telefoni Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Team IT Team IT IT - Området, ØD IT - Området, ØD IT - Området, ØD XG Fælles telefoni XG Driftsmidler XG Softwarelicenser XG Software - Vedligehold. og viderudvikl XG Netværk og kommunikation XG Servicedrift (overvågning) XG KMD - betalingsaftale XG KMD - uden for betalingsaftale XG Andre dataleverandører XG Digitale kopimaskiner XG Projekter XG Institutionsbetaling - IT - drift XG Større anskaffelser XG ESDH-Drift XG Opsparingspulje Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag ARB-IT ARB-IT Jobcentre Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Jobcenter, ØD Jobcenter, ØD XG Tilskud til sagsbehandling Jobcenter Jobcenter Job- og SocialCenter, Rådhus ØD XG Job og Socialcenter, Vagt - Jobcenter XG Job og Socialcenter,Regres, adm.udgifter Naturbeskyttelse Teknik og Miljø

15 20501 Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Naturbeskyttelse Administration, Naturbeskyttelse, ØD Natur Natur Natur XG Natur XG Adm.bidrag, Naturbeskyttelse XG EDB-programmer til natur Miljøbeskyttelse Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Miljøbeskyttelse Administration, Miljøbeskyttelse, ØD Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, miljøbeskyttelse XG Adm.bidrag, miljøbeskyttelse XG EDB-programmer på miljøområdet Byggesagsbehandling Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, byggesager, ØD Administration, byggesager, ØD Byggesager Byggesager Byggesager Byggesager, løntilskud XG Byggesager, sagsgebyr Voksen-, ældre- og handicapområdet Personaleafdelingen Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter Arbejdsskade, CSO AES-bidrag ARB-Voksen ældre handicap ARB-Voksen ældre handicap

16 6.59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Økonomiafdelingen Udbetaling danmark Udbetaling danmark Udbetaling Danmark XG Administrationsbidrag XG Særskilt administrationsbidrag Løn- og barselspuljer Personaleafdelingen Lønpuljer Lønpuljer Løndannelse XG Direktionens lønpulje XG Fællesudgifter HMU m.v XG Gennemsnitsløngaranti XG Organisationsforhandlinger XG Tre-parts forhandlinger XG Lederløn, OK XG Gennemsnitsløn genberegning R XG Lønpulje vedr. nødstedte inst. el. afd Central pulje, lønsumsstyring XG Barsel XG Langtidssygdom XG Fratrædelser m.v XG Seniordage Tjenestemandspension Personaleafdelingen Tjenestemandspensioner, CSO

17 04 Bygninger, veje og grønne områder Erhvervsformål Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Cordozaparken, 19v, 22d Jersie XG Cordozaparken, Skatter og Afgifter Cordozaparken, 19v, 22d Jersie XG Cordozaparken, Skatter og Afgifter Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Erhversformål Offentlige formål Økonomiafdelingen Forsikring, CSO Teknik og Miljø Energi, CSO Øvrige ejendomme EN Jordforsyning, offentlige formål Jordforsyning, fælles formål Ejendomscenter Andre ejendomme Hovedgaden 56, 17a Kr.Skensved XG Hovedgade 56 Kr. Skensved, Energi XG Hovedgade 56 Kr. Skensved, Renovation XG Hovedgade 56 Kr. Sk, Skatter og Afgifter XG Hovedgade 56 Kr. Sk, Central forsikring XG H.gade 56 K.Sken, Udvendig bygningsvedl XG H.gade 56 K.Sken,Indvendig bygningsvedl Kildevej 3/Ulvemv 17, 19a,d,17n U,16b KS XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Udeareal, vedlige XG Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Indtægter Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Offent.formål Ubestemte formål Økonomiafdelingen Forsikring, CSO Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Østre Strandvej 26, 29i, 29k Solrød XG Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 26, Energi XG Østre Strandvej 26, Central forsikring

18 Østre Strandvej 28, 29i, 29k Solrød XG Østre Strandvej 28, Energi XG Østre Strandvej 28, Central forsikring Solrød Center, 18k Solrød XG Solrød Center, 18k Solrød, Energi Solrød Byvej, 1a Solrød XG Indtægter, Solrød Byvej, 1a Solrød Diverse ejendomme,moselodder, mv XG Central forsikring, Diverse ejend. Mose XG Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose XG Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Kr.Skens XG Central forsikring,tykmosevej 8, 3a Ulv, XG Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Grønne areal Åsvej matr.nr.9-bs XG Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs,indtægt XG Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs, Energi Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Ubest. formål Fælles formål Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Energi Administration, Energi, ØD Ejendomscenter Puljer Analyse og tværgående opgaver Analyse og tværgående opgaver Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse Abonnement og licens Abonnement og licens Pulje til fjernaflæsning af forbrumålere XG Pulje til fjernaflæsn. af forbrugsmålere Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv XG Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv Drift af veje mv Delaftale 2= afregning til OKNygaard Delaftale 2, vinter XG Vinter - grundejerforpligtelse Beboelse Økonomiafdelingen Forsikring, CSO

19 205 Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Åsvej 14A, 14 gy Jersie v/hal XG Åsvej 14A, Indvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Udvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Energi XG Åsvej 14A, Renovation XG Åsvej 14A, Skatter og Afgifter XG Åsvej 14A, Indtægter XG Åsvej 14A, Central forsikring XG Åsvej 14A, Udearealer, vedligeholdelse #I/T #I/T Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole Erhvervsejendomme Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Solrød Center, 18k Solrød XG Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter Havdrup Cen., 15az,15ay,15k,15n,15p ulv XG Havdrup Cen. Skatter og Afgifter Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vej og Park, Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Ungdomsskolen Ungdomsskolen og Erhvervsklasser Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,U-ØD Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag Andre faste ejendomme Andre faste ejd Teknik og Miljø Egne ejendomme Egne ejendomme Andre faste ejendomme XG Solrød gl. Skole Ejendomscenter Andre ejendomme Ejegården, Den lille gade XG Ejegården, Udvendig bygningsvedl

20 XG Ejegården, Energi XG Ejegården, Renovation XG Ejegården, Rengøring og vinduespolering XG Ejegården, Måtteleje XG Ejegården, Central forsikring XG Ejegården, Udearealer, vedligeholdelse XG Ejegården, Indvendig bygningsvedl XG Ejegården, Huslejeindtægt Solrød Gl. skole, Højagervænget XG Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Energi XG Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse XG Gl. skole, Vinter vedligeholdelse XG Gl. skole, Renovation XG Gl. skole, Rengøring og vinduespolering XG Gl. skole, Måtteleje XG Gl. skole, Central forsikring XG Gl. skole, Indtægter XG Gl. skole, Serviceaftaler Børnehaver Ejegården BH, Den Lille Gade XG Ejegården BH, Indvendig bygningsvedli XG Ejegården BH, Udvendig bygningsvedli XG Ejegården BH, Energi XG Ejegården BH, Udearealer,vedligeholdelse XG Ejegården BH, Vinter vedligeholdelse XG Ejegården BH, Renovation XG Ejegården BH, Central forsikring Afledt drift af anlægsprojekter Afledt drift af anlægsprojekter XG Mangl. lejeindt. fra Køge Handels. eller Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vej og Park, andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Støtte til opførelse af boliger Grønne områder og naturpladser Teknik og Miljø Egne ejendomme Egne ejendomme Fritidsområder, strandkiosk og toiletter XG Jersi Str park, StaunØ, Jersi Str vej

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere