Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that"

Transkript

1 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment to be operated via a Bang & Olufsen remote control system. Made in Denmark by

2 Betjening med Beo4 og Beo5 Betjening med Beolink 1000 OO Select pp Select Q* DAB *1 W FM *1 pz px DAB FM od of Menu Sleep pc pv Menu Sleep q oq Info Scan q pq Info Scan *1 Farvede taster er ikke aktive på alle B&O apparater, benyt direkte betjening eller alternative funktioner. *2 Ciffertaster er ikke aktive på alle B&O apparater, benyt eventuelt direkte betjening. Specielle funktioner ved Direct-IR mode. O1 Gem program som ny favorit 1 *2 O2 Gem program som ny favorit 2 *2 O 3 Gem program som ny favorit 3 *2 O 4 Gem program som ny favorit 4 *2 O 5 Gem program som ny favorit 5 *2 O 6 Gem program som ny favorit 6 *2 O 7 Gem program som ny favorit 7 *2 O 8 Gem program som ny favorit 8 *2 O 9 Gem program som ny favorit 9 *2 O 0 Gem program som ny favorit 10 *2 2

3 Indholdsfortegnelse Installation og ibrugtagning... side 5 DAB, søgning kanaler... side 6 DAB, signalstyrke... side 8 DAB, find og tilføj nye kanaler... side 7 DAB, menustruktur... side 8 DAB, manuel kanalindstilling... side 9 DAB, DRC... side 10 Skift kanal rækkefølge... side 11 Vælg kanalrækkefølge... side 11 DAB, information i display... side 12 FM, kom godt i gang... side 13 FM, menustruktur... side 14 FM, information i display... side 15 Gem kanaler... side 16 Ur indstilling... side 17 Alarm indstilling... side 18 Sleep... side 20 Tilslutning af tuner til et B&O apparat... side 21 Option programmering... side 22 B&O kildevalg... side 23 3

4 Installation og ibrugtagning Med denne DAB/ FM tuner, der er modificeret med en controller fra og et Bang & Olufsen radio- eller TV apparat opnås beokompatibilitet. Du kan derfor betjene din tuner med din Bang & Olufsen fjernbetjening. Tuneren er fabriksindstillet til at blive betjent direkte. Tuneren er fabriksindstillet til at tænde som kilde: Beo4 og Beo5 NMusic, A.MEM2 eller ATAPE2 Beolink 1000 SHIFT ATAPE Hvis tuneren ikke kan eller ønskes tilsluttet til B&O systemet som denne kilde, skal tuneren programmeres med en, så den passer. Se side 21 vedrørende programmering af er. Når indgangen, hvor DAB/FM tuneren er tilsluttet, vælges med B&O fjernbetjeningen, tænder tuneren automatisk. Direkte betjening eller via det tilsluttede B&O apparat Tuneren kan tilsluttes og betjenes på to forskellige måder: 1. Via tunerens egen indbyggede IR-modtager. Denne tilslutning benyttes, når tuneren tilsluttes en indgang på et B&O apparat, der ikke kan sende styredata til tuneren via tilslutningskablet. 2. Betjent via Datalink tilslutningskablet. Denne tilslutning benyttes, når tuneren tilsluttes en indgang på et B&O apparat, der kan sende styredata til tuneren via tilslutningskablet. Se side 21 vedrørende programmering af er. 4

5 Eksempler på opstillinger med B&O apparater. Setup eksempel 1. B&O apparatet og DAB/ FM tuneren betjenes begge direkte med en B&O fjernbetjening. Således kan tuneren benyttes i enhver opstilling med alle generationer af B&O apparater. Når kilden, hvor tuneren er tilsluttet, vælges med B&O fjernbetjeningen, åbner B&O apparatet for den ønskede indgang. Samtidigt tænder tuneren og begynder at spille. I linkrum kan der også høres lyd fra den tilsluttede tuner, men den kan ikke betjenes derfra.. Setup eksempel 2. B&O apparatet betjenes med en B&O fjernbetjening, der sender styredata via tilslutningskablet til DAB/FM tuneren. Når kilden, hvor tuneren er tilsluttet, vælges med B&O fjernbetjeningen, åbner B&O apparatet for den ønskede indgang. Nogle indgange på B&O apparater er i stand til at videresende betjeningskommandoer fra B&O fjernbetjeningen til den tilsluttede tuner via tilslutningskablet. Når tuneren tilsluttes med betjening via kabel, kan den også betjenes fra et linkrum. Setup eksempel 3. Tuneren er her tilsluttet som en AV kilde til en scart indgang på et B&O TV. TV et videresender styredata fra B&O fjernbetjeningen til tuneren via kablet. Tilsluttede linkrum kan derfor også betjene tuneren. Setup eksempel 4. Her er to tunere tilsluttet til hvert sit TV. Betjening er som i eksempel 3, men med en tuner i hvert rum kan der lyttes til forskellige programmer i hvert rum. 5

6 Søgning efter DAB-kanaler Tilslut antenne inden du starter en scanning efter nye kanaler. Inden søgning af DAB-kanaler, skal der skiftes til DAB modtagelse med O A. Første gang du tænder tuneren, søger den selv efter mulige DAB-kanaler. Du kan altid selv starte en ny søgning efter kanaler ved at trykke på O q. Tuneren vil automatisk gemme de fundne kanaler i hukommelsen. Det kan tage et stykke tid. Når søgningen er færdig, vil DABkanalerne blive vist i alfabetisk rækkefølge. Der vil blive stillet ind på den første kanal. Hvis der ikke findes et DAB-signal i dit område, kan det være nødvendigt med en større antenne. Du kan besøge for at se, hvordan dækningen er i dit område. Her kan du også se hvilke og hvor mange danske kanaler, du skal kunne modtage. Du finder en passende DAB antenne på hvis du ikke har signal nok i din nuværende installation. Benyt Aog Sfor at søge gennem kanalerne. Når den ønskede kanal vises, vælges den med OO. 6

7 Signalstyrke Tryk q. En vandret søjle viser signalstyrken på den aktuelle kanal. Kanaler med signalstyrke lavere end minimumsniveauet vil ikke give optimal lyd. Hvis du ønsker at se info om en anden kanal, tryk da q igen. Find og tilføj nye kanaler Tryk på O q for at udføre en fuld søgning. 7

8 DAB menustruktur 8

9 Manuel indstilling Du har mulighed for manuelt at stille ind på en DAB-kanal. Tryk O D og derefter A/S indtil det ønskede menupunkt vises. Tryk OO for at bekræfte. Displayet vil vise nummeret på kanalen og frekvensen som følger: Tryk A/S for at bladre gennem kanalerne og tryk OO for at vælge den ønskede kanal. Hvis der findes en kanal på den valgte kanal/ frekvens, vil displayet vise en vandret søjle med signalstyrken og navnet på multiplexet den ligger i efter få sekunder. Tryk OO igen for at tilføje kanalen og forlade manuel indstilling. 9

10 DRC (Dynamic Range Control) DRC kan ved hjælp af komprimering af kanaler afhjælpe forskelle i det dynamiske område eller lydniveauer mellem kanaler. Tryk od og derefter A/S indtil det ønskede menupunkt vises. Tryk for OO at bekræfte og herefter på A/S for at vælge den ønskede DRC værdi. Tryk OO for at bekræfte. 10

11 Skift kanalrækkefølge Tryk od og derefter A/S indtil det ønskede menupunkt vises. Tryk OO for at bekræfte. Vælge kanalrækkefølge Den øverste linie i displayet viser den aktuelle kanalrækkefølge (her vist alfanumerisk). Denne rækkefølge kan ændres. Du kan vælge mellem favoritkanaler, alfanumerisk, aktive kanaler eller inaktive kanaler. Tryk A/S for at bladre mellem de forskellige muligheder. Tryk OO for at bekræfte. Kanalrækkefølge Fav station Alphanumeric Active station Prune stations Beskrivelse Vis de kanaler du lytter mest til, øverst på listen. Vis alle kanaler i alfabetisk orden Vis aktive kanaler øverst i liste. (Kanaler der sender i øjeblikket) Fjern inaktive kanaler fra listen. 11

12 Information i displayet (DAB) Tryk på q for at ændre den information der vises i displayet. Dynamic Label Segment (DLS) Dette er rullende tekstinformation fra den aktuelle DAB-kanal. Program Type (PTY) Dette er en beskrivelse af den type program, der i øjeblikket sendes på den pågældende DAB-kanal (F.eks nyheder) Multiplex Name Dette viser navnet på den radiostation, som udsender det program, du lytter til (f.eks Danmarks Radio DAB ). Tid og Dato Dette viser tid og dato udsendt af radiostationen og er dermed helt præcis. Frekvens Dette viser kanalnummer og transmissionsfrekvens. Signalinformation Dette viser den digitale bitrate og signaltilstand. Signalniveau Displayet viser det signalniveau, som modtages med en værdi mellem 0 og 100. En værdi på 0 indikerer et meget ringe signal. Signalstyrke Signalstyrken vises vha. en vandret søjle i displayet. Tryk på q igen for at gå tilbage til 12

13 starten. FM kom godt i gang Tænd tuneren, hvis du ønsker at høre FM radio og tryk på os hvis tuneren automatisk stiller ind på DAB. Hvis det er første gang, du lytter til FMbåndet, vil der blive stillet ind på starten af FM-båndet (87.50 MHZ). Ellers vil der blive stillet ind på den FM-kanal, du sidst lyttede til. Tryk på A/S for at søge opad eller nedad på frekvensbåndet. For at starte en automatisk søgning efter aktive kanaler, skal du trykke på O q. Du kan søge efter næste aktive kanal medoq. Tuneren vil ikke vise frekvensen, før næste kanal er fundet. Når slutningen af frekvensbåndet er nået, starter søgningen forfra på frekvensbåndet. Tryk på q for at se information udsendt af radiostationen. 13

14 FM-menustruktur 14

15 Information i displayet (FM) For at ændre i information, der vises i displayet, skal du trykke gentagne gange på q. Displayet vil bladre gennem følgende menupunkter: Radio text Dette er den rullende tekstinformation fra den aktuelle FM-kanal. Det kan bla.være musiktitler eller detaljer om programmet. Program Type Dette er en beskrivelse af den type program, der i øjeblikket sendes på den pågældende FM-kanal (F.eks. nyheder) Tid og dato Dette viser tid og dato udsendt af radiostationen og er dermed helt præcis. Station name Dette viser navnet på den kanal, som du aktuelt lytter til. Tryk på q igen for at gå tilbage til starten. 15

16 Generel betjening Gem kanaler Tuneren kan gemme op til 10 DAB- og 10 FM-kanaler. Tryk O0for at gemme den aktuelle kanal på programplads 0. Tryk O9for at gemme den aktuelle kanal på programplads 9, og så fremdeles. Vælg en gemt kanal Vælg DAB ved at trykke på oa eller FM ved at trykke på os. Tryk herefter på den numeriske knap, hvor du har gemt dem ønskede kanal. 16

17 Indstilling af ur Tryk od og vælg derefter menupunktet <Clock> med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Vælg menupunktet <Set clock> med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Indstil timetallet med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Indstil minuttallet på samme måde. Indstil derefter årstallet på samme måde og til sidst måned og dag, <Month> og <Day>. Uret vises, når tuneren slukkes. Du kan også vælge menupunktet <autoset clock> ved at trykke A/S for at indstille tiden automatisk. 17

18 Indstilling af alarm Bemærk at uret skal være indstillet, inden du kan indstille en alarm. Tryk od og vælg derefter menupunktet <Clock> med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Tryk OO igen og vælg alarm 1 eller alarm2 med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Indstil alarmen med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Vælg derefter lyden til alarmen med A/S, DAB, Buzzer eller FM. Tryk OO for at bekræfte. Vælg derefter dato for alarmen med A/S. 18

19 Efter indstilling vil displayet vise status for alarmen i 3 sekunder og derefter vende tilbage til det forrige, som blev vist på displayet. Når alarmen lyder, kan du trykke på OO for at udsætte alarmen i 9 minutter. - eller tryk på en hvilken som helst anden tast for at slå alarmen fra. For at fortryde en alarm skal du indstille alarmen til Off i stedet for On. 19

20 Sleep Tryk od og vælg derefter menupunktet <Clock> med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Vælg derefter menupunktet <Sleep> med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Indstil herefter en tidsperiode mellem 0 og 60 sekunder. Tryk OO for at bekræfte når det ønskede interval vises i displayet. Ikonet for sleep vises nu i displayet. Tuneren vil nu automatisk slukke efter den valgte tidsperiode. 20

21 Tilslutning af tuneren til et B&O apparat Denne tuner kan tilsluttes ethvert B&O radio- eller TV-apparat og betjenes med en B&O fjernbetjening. Gennem tiden har B&O udviklet sine apparater. Der er tilføjet og fjernet indgange, ligesom nogle har fået nye navne. En nyere fjernbetjening har eksempelvis en tast, der hedder N.MUSIC, der helt er identisk med kommandoen, der på ældre fjernbetjeninger krævede, at man trykkede SHIFT ATAPE. På de efterfølgende sider kan det ses, hvilke indgange der er tilgængelige på forskellige B&O apparater og deres betegnelse. Ligeledes kan det ses, hvilken tast der skal tastes for at åbne for en kilde. Når du har fundet dit apparat og den indgang, du ønsker at tilslutte tuneren til, kan du aflæse hvilken, tuneren skal programmeres med. Nogle indgange tilbyder to forskellige er, nemlig en direkte og en Datalink. Direkte Option: Tuneren betjenes direkte med B&O fjernbetjeningen. I eventuelle linkrum kan tuneren høres, men den kan ikke betjenes derfra. Datalink Option: Tuneren betjenes via Datalink tilslutningskablet. Betjeningsdata fra B&O fjernbetjeningen videresendes til tuneren gennem B&O apparatet. I eventuelle linkrum kan tuneren høres, og den kan også betjenes derfra. Når tuneren er tilsluttet med Datalink Option kan lyden fra tuneren høres i eventuelle linkrum, og tuneren kan fuldt betjenes fra linkrummet. Når tuneren er tilsluttet med direkte IR betjening kan lyden fra tuneren høres i eventuelle linkrum, men tuneren kan ikke betjenes fra linkrummet. Direkte IR betjening virker i enhver B&O opstilling, men tunerens interne IR-modtager er ikke plasma safe. 21

22 Option programmering. Programmering af en foretages normalt kun ved installation. Programmeringen foregår ved at taste 5 taster i en speciel rækkefølge inden for 8 sekunder efter, at tuneren er blevet tilsluttet strøm. Når tuneren tilsluttes strøm, lyser kontrollampen rødt i 8 sekunder. Så længe lampen lyser, kan der tastes en ny. Der benyttes STOP til at starte programmering af en, og RECORD til at afslutte programmeringen. Eksempelvis indtastes 106 ved at taste: STOP RECORD 22

23 B&O Kildevalg Denne tabel viser de tilgængelige indgange på forskellige Bang & Olufsen audio og videoprodukter. OneRemote DAB/ FM tuneren skal programmeres med den rigtige for at tænde og slukke korrekt. Se side 21 og 22. Tilsluttet Tændes med Indgang BeoCenter 2 A. SHIFT RADIO Direkte Datalink Bemærkning *2 Tilsluttet Tændes med Indgang BeoSound 4 A. SHIFT RADIO Direkte Datalink Bemærkning *2 BeoSound 1 Tilsluttet Indgang Tændes med A. SHIFT RADIO A.MEM, ATAPE Direkte Datalink Bemærkning * *3 BeoSound Century Tilsluttet Indgang Tændes med N.MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE N RADIO PHONO A. SHIFT RADIO Direkte Datalink Bemærkning * * *3 BeoSound 9000 Tilsluttet Indgang Tændes med A. SHIFT RADIO A.MEM ATAPE 23 Direkte Datalink Bemærkning * *3

24 BeoSound 3000 BeoSound 3200 Tilsluttet Indgang Tændes med A. SHIFT RADIO A.MEM ATAPE N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE N RADIO PHONO Direkte Datalink Bemærkning * * * *3 BeoSound Ouverture Tilsluttet Indgang Tændes med N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE N RADIO PHONO A. SHIFT RADIO Direkte Datalink Bemærkning *1 * *1 * *1 *4 BeoSystem 2500 Tilsluttet Indgang Tændes med A. SHIFT RADIO N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE N RADIO PHONO Direkte Datalink Bemærkning *1 * *1 * *1 *4 BeoCenter 2300 Tilsluttet Indgang Tændes med A. SHIFT RADIO A.MEM ATAPE N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE N RADIO PHONO Direkte Datalink Bemærkning *1 * *1 * *1 * *1 *4 24

25 BeoMaster 3500 BeoMaster 4500 BeoMaster 6500 BeoMaster 7000 Tilsluttet Indgang TP1 Tændes med Direkte Datalink Bemærkning *1 A.MEM ATAPE CD CD *1 TP2 PHONO N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE N RADIO PHONO * *1 BeoMaster 3300 BeoMaster 5500 Tilsluttet Tændes med Direkte Datalink Bemærkning Indgang TP A.MEM ATAPE *1 *4 CD CD *1 *4 BeoCenter 8000 BeoCenter 8500 BeoCenter 9000 BeoCenter 9500 Tilsluttet Indgang TAPE2 Tændes med N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE Direkte Datalink Bemærkning *1 *4 BeoCenter 9300 Tilsluttet Indgang PHONO TAPE2 Tændes med N.Radio PHONO N.Music A.MEM2 SHIFT ATAPE Direkte Datalink Bemærkning *1 *4 *1 *4 *1 Denne indgang er med Datalink *2 RCA in/ out *3 DIN in/ out *4 Ingen ciffertaster i Datalink. Direkte kan anbefales som alternativ. 25

26 LX 2502 LX 2802 LX 4500 LX 5500 LS 4500 LX 5000 LX 6000 LE 5000 LS 6000 MX 3000 MX 4500 MX 3500 MX 5500 MX 4000 MX 4002 MX 6000 MX 7000 ME 6000 MS 6000 MX 4200 MX 8000 AVANT all models Tilsluttet Indgang Scart AV1 AV2. Not decoder Socket. Tændes Direkte Datalink Bemærkning med VMEM *9 Vtape VMEM *9 VTAPE2 Shift Vtape DTV *9 SAT V *9 DVD *9 *9 tilslutning til en scartindgang på TV et ved hjælp af en OneRemote adaptor type Se i TV ets brugervejledning vedrørende opsætning af TV et. 26

27 27

28 2612u6 28

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote DAB/ FM Tuner DabFM2 Type 30012646 un til betjening med B&O Brugervejledning 30012646u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Daglig betjening med Beolink 1000 OO Enter Pp Enter D F Op Ned

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning OneRemote DabFmBlue2 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Installationsvejledning 30012008s1dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING Denne installationsvejledning giver

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

OneRemote Internet Radio. iradio2. Type 30012645. Kun til betjening med B&O. Brugervejledning. 30012645u3dk

OneRemote Internet Radio. iradio2. Type 30012645. Kun til betjening med B&O. Brugervejledning. 30012645u3dk OneRemote Internet Radio iradio2 Type 30012645 un til betjening med &O rugervejledning 30012645u3dk Daglig betjening eo4, eo5, eo6 eolink 1000 O Vælg P Vælg FD AS Manøvrering I menuer Manøvrering I menuer

Læs mere

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Installationsvejledning

OneRemote DabFmBlue1. Installationsvejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Installationsvejledning 30012004s4dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING Denne installationsvejledning giver

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Maximum XO30 S u1

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Maximum XO30 S u1 OneRemote INT Converter Type 30012668 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Maximum XO30 S 30012668u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK Q*1 EPG E*1 Recall W*1*2 CH+

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

OneRemote DabFmBlue2. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue2. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue2 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012008u1dk DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se

Læs mere

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer Kun til betjening med B&O Installationsvejledning 30012714s2dk Kom godt i gang 3 Direct Mode eller Mode... 3 Tilslutning til Bang & Olufsen apparater

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

OneRemote iradio4. Installationsvejledning

OneRemote iradio4. Installationsvejledning OneRemote iradio4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af Internet radio Bluetooth -UPnP Installationsvejledning 30012009s1dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING Denne installationsvejledning

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi4. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Installationsvejledning 30012002s4dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

OneRemote DVB-Combo I. Setup vejledning

OneRemote DVB-Combo I. Setup vejledning OneRemote DVB-Combo I Modtager med intern STB controller til B&O TV DVB-C DVB-T/T2 DVB-S/S2 WEB-TV IP-TV Setup vejledning 30012739s1dk Om DVB-Combo I Denne Setup vejledning omhandler tilslutning og ibrugtagning

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Installationsvejledning

OneRemote Radio PL2. Installationsvejledning OneRemote Radio PL2 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Installationsvejledning 30012012s4dk FORORD Denne modtager har fået indbygget

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

OneRemote iradio4. Brugervejledning

OneRemote iradio4. Brugervejledning OneRemote iradio4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af Internet radio - Bluetooth - UPnP Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012009u1dk DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer DabWiFi 2 Type 30012724 Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012724u1dk Daglig betjening Beo4, Beo5, Beo6 Beolink 1000 Skift mellem DAB/ FM/ Internet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

OneRemote EXT controller Installationsvejledning

OneRemote EXT controller Installationsvejledning OneRemote EXT controller 34002995 Converter for B&O betjening af Cisco IPTV modtager TDC, Cisco, Scientific Atlanta, Tatung, Kreatel m.fl. Installationsvejledning 34002995s1dk Indhold EXT-9 EKSTERN KONVERTER

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

INT 2 Type 2940v9. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Maximum DAB+ tuner med OneRemote betjening og link-option

INT 2 Type 2940v9. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Maximum DAB+ tuner med OneRemote betjening og link-option Brugervejledning Maximum DAB+ tuner med OneRemte betjening g link-tin ne remte F ne remte F INT 2 Tye 2940v9 ne remte F Indhld 1 Indhldfrtegnelse 2 Tillykke 2 OneRemte, direkte betjening 2 OneRemte, link

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning OneRemote Radio PL2 Modtager for B&O PowerLink højttalere for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012012u2dk DAGLIG

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

OneRemote DVB-Combo I. Brugervejledning

OneRemote DVB-Combo I. Brugervejledning OneRemote DVB-Combo I Modtager med intern STB controller til B&O TV DVB-C DVB-T/T2 DVB-S/S2 WEB-TV IP-TV Brugervejledning 30012739u1dk BETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING Daglig betjening OO OK,

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

INT 2 Type 3014u2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning OneRemote DAB+ tuner Til B&O Datalinksysten

INT 2 Type 3014u2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning OneRemote DAB+ tuner Til B&O Datalinksysten Brugervejledning OneRemte DAB+ tuner Til B&O Datalinkssten ne remte F ne remte F INT 2 Te 3014u2 ne remte F Side 2 Side 11 Anvendelse af Inf-menuerne Med Inf-menuerne kan du: srtere statinerne i statinslisten

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

OneRemote Radio PL3. Brugervejledning

OneRemote Radio PL3. Brugervejledning OneRemote Radio PL3 Modtager for B&O højttalere til modtagelse/ afspilning af Internet Radio Spotify UPnP Medieafspiller Podcast Brugervejledning Betjening med iphone, Spotify eller Android app. 30012013u4

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Lyn-vejledning. Medfølgende tilbehør. Diske til optagelse LX7500R. Dansk

Lyn-vejledning. Medfølgende tilbehør. Diske til optagelse LX7500R. Dansk LX7500R Medfølgende tilbehør 1 1 1 1 Lyn-vejledning Dansk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Dit DVD-optageranlæg leveres med 1 2 front-, 1 center- og 2 baghøjttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 højttalerledninger

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u6dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere