Bestyrelsesmøde / Board meeting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde / Board meeting"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel, Anders, Stampe, Theis, Ida Kirsten, Jonas, Alissa, Mette, Rasmus Aarup Lina Teorilokalet, Bygn. 01, RUC Opsummering af referatet / Shot summation of the minute Der bliver planlagt at vi skal snakke med RUCbar om aflønning af frivillige, regningskultur mv. Ift. Regnskab skal vi finde ud af hvilke posteringer der hører til 2013 og hvilke der hører til Økonomiudvalget arbejder med aflønning af frivillige og merchandise. Forsikring ligger klar til næste bestyrelsesmøde. Mission, vision og værdier er godkendt af alle, og vi planlægger en strategiworkshop eller nogle events der kan hjælpe med at omsætte disse ord til praksis. Der arbejdes i workshop med vedtægter og husorden. It is planned to talkt to RUCbar about rewarding volunteers and how we do with bills. In relation to the accounting we have to figure out which bills goes under 2014 and which is in The economy committee works on how to reward volunteers, and get merchandise. The insurance is ready for next board meeting. Mission, vision and values is approved by everyone, and we plan a strategy workshop or events that will help transform words to action. We work in workshops with statutes and house rules.

2 Formalia / Formalities Approve minute from board meeting Kommentarer / Comments: Referat / Minute Referatet er godkendt Minute approved Approve Agenda Kommentarer / Commets: Ændringer / Changes

3 Orienteringer / Orientations The Chairmanship Hay-stole: Der er kommet nye hay-stole, dog ikke alle dem vi skulle have. Vi skal have meldt ordentligt ud hvornår der er åbent og lukket i baren, eller snakke med RUCbar om at de skal melde det ud. Evt. lave plakater og skrive det i kalenderen på hjemmesiden. Regnskab: Regnskabet er lidt svært at gennemskue, da nogle posteringer der hører til 2013 først er gennemført i Jane skal snakke med DAF og RUC om dette. Indtil videre står de under 2013 NB: udvalgene bruger ingen penge. Enten er det svært for dem at få gang i ting, ellers er de bange for at bruge penge, og ellers koster det ikke hvad vi regnede med. Det er dog kun april, så de kan hurtigt blive brugt. Der mangler stadig regninger fra RUCbar ift sidste fest, og desuden er der nogle regninger som det sociale udvalg har mistet. Lina og Jane ville finde ud af det. Hvis folk smider regninger væk kan de ikke få pengene. Det vides ikke om der er overskud eller udnerskud fra SHs bar til Brøns festen, det skal vi have ud af RUCbar Vi skal holde RUCbar oppe på at få de regninger, og i ordentlig tid (deadlines?). Jane snakker med dem. Vi snakker om at tage hele budgettet til revision når semesteret slutter. Der er ellers tilfredshed med budgettet Hay-chairs: we got new hay-chairs, but not as many as we was supposed to get. We have to announce when the bar is open, or talk to RUCbar about getting them to do it. We can make posters and/or announce it on the website. Accounting is a bit hard to figure out because some of the transactions made in last part of 2013 from last years budget not was completed till Jane will talk to DAF and RUC about this. So far they are at the 2013 budget. The committees does not use money. Eithr it is hard to get things started or they are scared to use money or it does not cost what we thought. But it is only April so they probably will be used We still miss bills from RUCbar from last party, and also the social committee lost some. Lina and Jane will try to figure it out. If people throw away bills they cannot get the money. Also we do not know if there is plus or minus on the account from the Brøns party, need to talk to RUCbar. We have to talk to RUCbar about bills and getting them in time (dedlines?). Jane will talk to them. Talk about considering the whole budget when the semester is over. Besides these small things people are ahppy with the budget. Asger taler med bare nom åbningstider / Asger Asger will talk to the bar about announcing the opening hours Snakke med rucbar om regninger / talk to rucbar about bills Jane

4 The Architect Committee Ingen orienteringer No orientations Andre orienteringer / Other orientations Økonomiudvalget har undersøgt muligheden for at have noget merchandise som vi kan sælge, eller give væk. Vi kan også få lavet stofposer og evt bruge det til aflønning af frivillige. Vi kan evt. bruge penge på det sidst på året, når vi ved hvad vi har tilbage. The economy committee have looked into getting some merchandise that we can sell or give away.. We can also make some bags and e.g. use it to remunerate volunteers. It is maybe something we can use money on at the end of the year. Vi skal have fundet ud af kontortider. Måske bare starte fra næste semester. Vi skal være tilstede i cafeen We need to figure out the office opening hours, maybe just from next semester. We have to be present in the cafe Der snakkes igen om belønning af frivillige, og fælles bellønningssystem af SH frivillige og frivillige i RUCbar. F.eks. 25 timer arb. pr semester så er man kvalificeret til at komme med på frivilligtur. Kan også lave klippekort med drinksbilletter. Vi skal nok ikke regne med at RUCbar vil gå ned i belønning, så til at starte med skal vi prøve at få det samme til vores frivillige og så se på sigt om det er for meget. Der skal laves budget over hvad det ville koste at have frivillighedsbellønning. Anders har allerede lidt indsigt i barens budget, men vi tager det op til næste møde. Anders kommer med et overslag til næste gang om hvad Again, we talk about rewarding volunteers, and that there should be a common system for SH volunteers and volunteers in RUCbar. E.g. 25 h. work on a year and you are qualified to join the volunteer tour. We can also make vouchers or drink-tickets. We cannot count on that RUCbar will want to cut down on their rewards, so we should work on getting the same in the first place and then see. We need a budget of how much it would cost us to reward the volunteers. Anders already knows a bit about the budget of the bar, and will come with an estimation for next meeting.

5 det ville koste. Forsikring: Tilbud klar til næste bestyrelsesmøde. Budgettet er stadig ca det samme, under for et år, men det kan svinge efter arbejdstimer der er den dyre, så 20 for resten af året. Insurance: We will have an offer at the next board meeting. The budget is still the same, less than for a year, but it is not exact, can change because of the work insurance, but it will be around for the rest of the year. Anders laver oplæg til næste gang om frivillighed/ Anders will Anders prepare something about volunteers rewarding Jane spørger DAF om salg af merchandise. / Jane will talk to DAF Jane about selling merchandise Next meeting

6 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Mission, vision, værdier / Mission, Vision, Values Præsenteret af / Presented by Jane Diskussion / Discussion: Jane og Theis har omskrevet missionen, visionen og værdierne. De havde først forsøgt at gøre det kort, men det kom til at virke for meget som en salgskampagne. Missionen lyder nu: vi vil bringe ruc ere samme og skabe fælles identitet. Den kræver ikke så meget forklaring som den gamle, den kan rumme mange ting (både studerende, exstuderende, ansatte, inden for og uden for campus mv.), og ruc er indgår. Der bliver nævnt at det er selvmodsigende at have en værdi om medejerskab og så ikke have inkluderet de studerende i udviklingen af studenterhusets værdier. Som modargument bliver der dog nævnt at det også er et internt værktøj for bestyrelsen. Derfor kan i hvert fald visionen nok også ændres fra bestyrelse til bestyrelse, eller som vi når vores mål. Det nævnes også at det er meget flyvsk og store ord, men omvendt er det også meningen at det skal kunne rumme meget. Der er lidt uenighed om hvorvidt og i så fald hvordan de studerende kan inddrages i denne, men der er enighed om at vi skal have kommunikeret det ud, og få respons på den. Især bliver det vægtet at vi skal have omsat disse flotte ord til praksis, så det ikke bliver tomme ord. Vi kan måske også bruge det i forhold til at gøre det attraktivt for frivillige at de kan se, hvad vi står for og hvilke værdier der arbejdes for. Vi vil gå videre med at lave en form for workshop, hvor andre kan inkluderes, og vi skal have snakket med Theis far om et strategiseminar, der også kan hjælpe til at få omsat ord til praksis. Vi snakker om at holde en form for event ved semesterstart. Jane and Theis have rewrote the mission, vision and values. They tried to make it short but it seemed to much like a commercial. The mission is now: we want to bring ruc ers together and create a common identity. Requires less explanation than the old one and it can contain many things (Students, ex-students, employees, inside and outside of campus etc) and ruc er is mentioned. It is mentioned that it is contradictory that we have a value of joint ownership and that the students have not been included in developing these ideas. On the other hand this is very much a working tool for the board to work for a common goal. Because of this the vision can also be changed from board to board or as we seize our goals. It is mentiones that it is somewhat impalpable, but on the other hand it is also the idea that it is more inclusive. There is some disagreements about whether or not we should include all students in developing these things, but every one agrees that we have to get it out, get some response. Especially we have to convert these positive words into action. Maybe we can also use it to make it more attractive to be a volunteer in the student house, when people can see what we stand for and with which values we wish to work. We want to develop the idea of making a workshop, where others can be included, and furthermore we have to talk to Theis father about the strategy seminar, which can help us on how to convert this to praxis. We also talked about making an event when next semester starts.

7 Konklusioner / Conclusions: Natasja, Anders, Asger, Jane, Ida, Stampe, går videre med ideen om et fremtidsmøde ift visionen mv. Natasja, Anders, Asger, Jane, Ida, Stampe further develop the idea of a future meeting about the vision etc. Punkt på dagsorden / Item at the agenda WORKSHOPS Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Workshops Arbejder med husorden, vedtægter mv. Workshops Working on house rules, statutes etc. Konklusioner / Conclusions: Evt. / AOB

8 Ideen om at have en person lønnet til at gøre rent i køkkenet er oppe og vænne. Vi tager det op til næste bestyrelsesmøde There is an idea of hiring a student to clean the kitchen. We will talk about it for next meeting.

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Matchbolig your life s companion. TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7

Matchbolig your life s companion. TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7 Matchbolig your life s companion TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7 Members profiles 2 Kristoffer Winther, kris046n@stud.kea.dk

Læs mere

E-Usability and Science Theory module

E-Usability and Science Theory module E-Usability and Science Theory module E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Jeanett Drevsfeldt, Søren Pryds, Shwan Sulaiman, Bonita Hansen 1 E-Usability and Science Theory module Contents Introduction/About

Læs mere

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd PH.D. Rådgivning og retningslinjer dm.dk/phd DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 2 Rådgivning DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 3 før, under og efter

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK

RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK DANSK SUPERMARKED RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK Logistikkens dag, 3. december 2014 DANSK SUPERMARKED 0 9 MIO. SHOPPING TRIPS EVERY WEEK 1,250+ discount stores (in 4 countries) 88 large supermarkets

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE.

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE. Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk L IVE 23 Kursus: Avanceret Systemanalyse 12.-14. september 2006 DesWeb SIG-møde: 13. september 2006 Database

Læs mere

GRAFISK DESIGN. www.gittenielsen.com/dahlrasmussensite. Det siger kunderne FORSIDE PROFIL PROJEKTER KONTAKT

GRAFISK DESIGN. www.gittenielsen.com/dahlrasmussensite. Det siger kunderne FORSIDE PROFIL PROJEKTER KONTAKT www.gittenielsen.com/dahlrasmussensite in f FORSIDE PROFIL PROJEKTER KONTAKT Det siger kunderne Henrik Dahl Rasmussen. Skjoldborgsvej 12. 870 Hadsten. Mobil +45 2179 971. CVR/SE nummer: 27914 GRAFISK DESIGN

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Se hvem der bliver den Gyldne Grundtvig Læs om de nye forkvinder Mød Heino (og meget mere)

Se hvem der bliver den Gyldne Grundtvig Læs om de nye forkvinder Mød Heino (og meget mere) Elevblad for OHE Odder Højskoles Elevforening. Nr. 20 efterår 2010 10000011100110110101100011011101100111001111010100101011010111100111010100100001100101101011110001111001110011111000001110011011010110001101110110011

Læs mere

Indhold Informal Letters

Indhold Informal Letters Indhold Fælles Mål... 2 DIDAKTIK... 4 WRITING STRATEGIES IN ENGLISH... 5 WRITING PROCES... 6 GENRE... 7 How to continue a story... 7 Make a review... 8 Interviewing... 9 Summarising... 9 Write a back cover

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere