Brugervejledning til HASTRID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til HASTRID"

Transkript

1 Brugervejledning til HASTRID 1

2 2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Tlf Fax Notat Dato Forfatter Udgiver AFJ, JE1, HOL Vejdirektoratet Dokumenthistorik Status Version Ændringer Sider Forfatter Dato Udkast Dokumentnavn: SAP opgavenr.:

3 3 1.3 Vejnet De forskellige dele af vejnettet oprettes eller korrigeres af Hastrids systemadministrator. I vejnettet skelnes mellem forskelige vejdele, som beskrives med et nummer. Nedenstående figurer (figur 1) viser hvordan vejdele nummereres. I opbygningen af vejnettet indgår nedenstående begreber. Efterfølgende gennemgås et eksempel på, hvordan disse begreber kan benyttes i vejnettets konfiguration, og hvordan disse oprettes i Hastrid. Segment Punkt Snit Målepunkt Figur 1: opbygning af vejnet i HASTRID Målepunkt De indlagte målepunkter angiver den eksakte placering af hver enkelt måleenhed, der skal benyttes i målingen for et snit. Et målepunkt skal defineres med ID, Vejnr, Vejdel,

4 4 Kilometer, Meter, Retning og spor. Derudover kan der valgfrit angives en Beskrivelse samt en Mastra-Snitid. Punkt Et punkt definerer endepunkterne for et segment. Punkter er ikke retningsbestemt, og kan dermed benyttes som endepunkter for segmenter i begge retninger. Et punkt er i Hastrid defineret ved et Punkt_ID,, Vejnr, Vejdel samt Kilometer og Meter. Der kan valgfrit angives en Beskrivelse. Snit-målepunkt Til hvert segment skal der tildeles et eller flere snit, som defineres med Snit_id, Vejnr, Vejdel, Kilometer, Meter og Retning ligesom der valgfrit kan angives en beskrivelse. For hvert af disse snit skal der specifikt angives, fra hvilke målepunkter, trafikdata til dette segment skal hentes. I det enkelte snit specificeres også hvordan data fra disse punkter skal benyttes. I visse tilfælde kan det f.eks. ved antalstællinger være nødvendigt at trafikdata fra én måleenhed skal fratrækkes trafikdata fra en anden måleenhed, hvis placeringen af disse i forhold til hinanden påkræver dette. Snit hastighed For hvert snit defineres en referencehastighed, der angiver den fri hastighed ved dette snit. Referencehastigheden benyttes i beregninger af enkelte nøgletal, eksempelvis ved beregning af forsinkelse på en strækning. Som standard anvendes hastighedsgrænsen. Det er muligt at specificeret periodiske hastighedsgrænser med en fra dato og en til dato, hvilket f.eks. kan være nødvendigt i perioder med vejarbejde. Segment Et segment er en vejstrækning, typisk af flere kilometers længde. Segmentet er altid defineret i én retning. En given vej vil altså være delt op i to serier af segmenter, én i hver retning. Segmenterne i en serie hænger sammen i endepunkterne, således at vejens længde svarer til summen af segmenternes længde. Segmenter er typisk defineret, så trafikken er den samme i hele segmentets udstrækning; altså bør der ikke være til- og frakørsler indenfor et segment. Et segment er i Hastrid defineret ved et Segment_id, beskrivelse, Fra Punkt, Til Punkt og en Segment Længde. Rute En rute er en strækning i én retning på en vej. Typisk vil en rute omfatte en hel vej. En rute er i Hastrid defineret med et Rute_id, Beskrivelse samt en længde. Vejnet Et vejnet er en samling af ruter. Begrebet er indført for at have mulighed for at have den samme fysiske vej repræsenteret med flere forskellige konfigurationer der kan være forskelle i vejens segmentering, eller hvilke detektorer, der er tilknyttet vejen. Et vejnet er i Hastrid defineret med et Vejnet_id, Beskrivelse og om det er Aktivt (modtager data)

5 5 I de følgende afsnit bliver oprettelsen af de enkelte dele af vejnettet gennemgået. Som eksempel oprettes et segment i vestgående retning på motorvej M60 mellem to tilslutningsanlæg <62> Kolding Ø og <63> > Bramdrupdam. Strækningen fremgår af Figur 2. Figur 2: Vejstrækning benyttet i eksemplet For at definere segmentets endepunkter, oprettes et punkt ved hvert af de to tilslutningsanlæg. Trafikdata til segmentet baseres på 3 målepunkter ved tilslutningsanlæg 63, hvoraf den ene måler frakørslen, mens de andre to måler hvert af de to spor i vestlig retning (-). Målepunkterne tilknyttes et snit, der placeres mellem de to tilslutningsanlæg og det er dette snit, der lægges ind under segmentet. De benyttede dele i dette eksempel er vist i Figur 1.

6 Målepunkt Et målepunkt indlægges ved at holde musen over fanen Vejnet i øverste højre hjørne og vælge Målepunkt. Der klikkes på knappen, Opret nyt Målepunkt, hvorefter der fremkommer et nyt vindue, som vist i Figur 3. Målepunkts ID er den direkte reference til de eksterne systemer, hvorfra data kommer. Kilder til Målepunkts ID er er pt: Trim systemet Steria systemet DOC/DOS systemet Diverse ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) systemer Hvis én af disse leverandører af data laver om på deres målepunkts ID er, skal felterne ændres tilsvarende i Hastrid systemet af systemadministratoren. I Mastra Snitid kolonnen angives tælleenhedens TRIM spole-id fra Mastra databasen. Dette er systemets reference til data i Mastra systemet. Det er kun Trim-spoler, som Mastra systemet leverer antalsdata for, da disse er mere pålidelige end dem, der fås fra realtidssystemet. Figur 3: Oprettelse af Målepunkt Efter afsluttende indtastning i felterne, gemmes på kan til enhver tid fortrydes på Punkt, hvorefter alle felter slettes., og næste målepunkt kan defineres. Der Et punkt oprettes ved at holde musen over fanen Vejnet i øverste højre hjørne, hvorefter der klikkes på Punkt. Der klikkes på knappen Opret nyt Punkt, hvorefter der fremkommer et nyt vindue, som vist i Figur 4. Figur 4: Oprettelse af Punkt Efter afsluttende indtastning i felterne, gemmes på Snit målepunkter, og næste punkt kan defineres. Et Snit kan oprettes ved at vælge Snit målepunkter når musen holdes over fanen Vejnet. Herefter klikkes på Opret nyt Snit og der fremkommer et nyt vindue, hvor ID, beskrivelse samt placering specificeres.

7 7 Når disse oplysninger er gemt, bliver det muligt at indlægge de enkelte målepunkter under dette snit, hvilket er vist i Figur 5. Målepunkterne skal være oprettet i forvejen, og det er kun nødvendigt at indtaste Id samt Faktor kolonnen. Der søges automatisk på eksisterende målepunkter efter indtastning af de to første tegn i Id kolonnen. Faktorkolonnen bliver kun benyttet ved antalstællinger, og ved angivelse af hhv. 1 og -1 specificeres om trafikdata fra det enkelte målepunkt skal lægges til eller trækkes fra i det pågældende snit. Figur 5: Oprettelse af Snit målepunkter Efter indtastning i de to felter gemmes på, og det bliver muligt at indlægge flere målepunkter. Når alle målepunkter er lagt ind på snittet, klikkes på luk vindue i øverste højre hjørne, og næste snit kan oprettes Snit hastigheder Referencehastigheden for et snit defineres ved at holde musen over fanen Vejnet og vælge Snit Hastigheder. Da snittet allerede er oprettet søges efter det pågældende snit ved at indtaste ét eller flere søgekriterier og klikke på Søg eller taste F9. Når det ønskede snit er fundet klikkes på, og det bliver muligt at definere referencehastigheden i én eller flere perioder. Figur 6: Definering af Snit hastigheder. Hvis Til dato ikke udfyldes, er det blot angivet at denne hastighed er gældende fra og med denne dato. I tilfælde af, at hastighedsgrænsen skifter inden for et snit, må en referencehastighed estimeres ud fra de to hastighedsgrænser og hvor på snittet ændringen finder sted.

8 Segment Et segment oprettes ved at holde musen over fanen Vejnet hvorefter der vælges Segment. Der klikkes på knappen Opret nyt Segment og der fremkommer et nyt vindue, hvor det er muligt at indtaste de nødvendige oplysninger. Fra punkt og Til punkt skal være oprettet i forvejen, og det ønskede punkt fremfindes automatisk efter de første bogstaver eller cifre er indtastet. Figur 7: Oprettelse af Segment og definering af underliggende snit Efter oplysningerne om selve segmentet er indtastet, gemmes på, hvorefter det bliver muligt at definere et eller flere snit, som skal ligge under dette segment. Disse snit skal være oprettet i forvejen, og som ved angivelsen af punkter fremfindes det ønskede snit automatisk ud fra de første indtastninger. I ovenstående eksempel indlægges blot et enkelt snit under segmentet, og i sekvens kolonnen angives blot segmentets navn, der her blot angiver Fra punkt og Til punkt. I mere komplicerede konfigurationer er det dog muligt her at angive en mere specifik forklaring, ligesom det er muligt at angive de enkelte snits specifikke længder. Efter indtastning i de nødvendige kolonner gemmes på, og det bliver muligt at indlægge flere snit.der kan til enhver tid laves ændringer i konfigurationen ved at klikke på Rute En rute oprettes ved at holde musen over fanen Vejnet, hvorefter der vælges Rute. Der klikkes på knappen Opret ny rute, og der fremkommer et vindue, hvor det er muligt at definere ID, beskrivelse samt en længde. Herefter er det muligt at definere hvilke segmenter ruten skal opbygges af, samt i hvilken rækkefølge. Segmenterne skal være oprette i forvejen, og Hastrid søger selv efter tilgængelige segmenter efter indtastning af de første cifre er indtastet.

9 9 Figur 8: Oprettelse af rute samt definering af hvilke segmenter, den skal opbygges af Vejnet vil typisk blive oprette systemmæssigt, og altså uden om brugerinterfacet Søgning på dele af vejnet De enkelte dele af det indlagte vejnet kan fremfindes vha. HASTRID s søgefunktion. For hver af de benyttede begreber under fanebladet Vejnet, fremkommer øverst en søgemulighed, hvor relevante søgekriterier kan angives. En vejdel kan fremfindes ud fra søgekriterer angivet på den pågældende vejdels aggregeringsniveau, men for snit-målepunkt, segment og rute er det også muligt at angive søgekriterier på det underliggende nivueau. Eksempelvis er det muligt at fremfinde et segment, ud fra angivelsen af et bestemt snit, der tilhører dette segment, ligesom det er muligt at fremfinde en rute, ud fra angivelse af et segment, som denne rute er opbygget af. Det er muligt at få hjælp til at udfylde et felt med søgekriterier ved at dobbeltklikke på dette felt. Et vindue med en mere avanceret søgefunktion, som vist i Figur 9, vil dermed fremkomme, og der kan dermed angives mere specifikke kriterier for, hvad vejdelen skal indeholde. Figur 9: Boks med hjælp til udfyldelse af felt med søgekriterier

10 Rapporter Under fanen Rapporter, er det muligt at udtrække en lang række historiske oplysninger omkring trafikken på vejnettet. Der findes 3 forskellige udtræk: Tidsinterval vs. nøgletal Dette udtræk giver direkte de ønskede nøgletal for en given periode. Dette udtræk er det eneste, hvor der kan hentes flere nøgletal i samme udtræk, og det kan enten vælges at aggregere over strækninger eller både over strækninger og dage. Dette udtræk er ydermere den hurtigste måde at frembringe en ønsket grafisk fremstilling af en tendens på en vejstrækning, idet der kan bestilles en graf i PDF format. Tidsinterval vs. strækninger I dette udtræk angives det ønskede nøgletal inddelt i de forskellige dele af den ønskede strækning. Det er dermed muligt at vurdere og sammenligne enkelte dele af en længere strækning uden at skulle lave flere udtræk. Der kan enten udskrives på snit- eller segment niveau Tidsinterval vs. dage Derudover er det muligt at lave et udtræk, der angiver de ønskede nøgletal fordelt over dage i den ønskede periode. Dette udtræk giver det bedste overblik, hvis nøgletal for flere dage skal vurderes og sammenlignes. Nøgletal For hver af de mulige udtræk er det muligt at udtrække følgende liste af nøgletal, som angivet i Tabel 1: Nøgletal Rejsetid Rejsetids-indeks Rejsetid pr. kilometer Gennemsnits-hastighed Hastigheds-indeks Antal Forsinkelse Forsinkelse pr. kilometer Forsinkelses-arbejde Trafikarbejde Rejsetids-arbejde Antal virkende sensorer Minutter under grænse Beskrivelse Strækningsrejsetiden på den angivne strækning Rejsetiden relativt til referencerejsetiden Rejsetid pr. kilometer Gennemsnitshastigheden i det valgte døgnvariationssæt Gennemsnitshastighed relativt til referencehastigheden Antal køretøjer (Både personbiler og lastbiler) Individuel forsinkelse for det enkelte køretøj relativt til referencehastigheden Forsinkelse pr. kilometer for det enkelte køretøj relativt til referencehastigheden Samlet antal minutter brugt på forsinkelse over alle køretøjer Trafikarbejdet i from af antal kørtøjskilometre Samlede antal kørte minutter over alle køretøjer Antal virkende sensorer [Ikke implementeret endnu] Antal minutter med en gennemsnitshastighed under en angivet hastighed inden for døgnvariationssættet Tabel 1: Nøgletal der kan udtrækkes i en rapport

11 11 Parametre For hver af rapporttyperne, skal udtrækket defineres inden for fire kategorier. Udvælgelsesbilledet ser ud, som angivet i Figur 10: Figur 10: Udvælgelsesbillede for Matrix-rapport: Tidsintervaller versus Nøgletal Sted Der vælges vejnet, et ønsket startpunkt og slutpunkt, samt hvilken rute, der skal undersøges. Der kan valgfrit defineres et specifikt startsnit og slutsnit inden for denne rute. (se sektion 1.3 for en gennemgang af vejnettet og dets opbygning). For alle celler søges automatisk på eksisterende steder med mindst to bogstaver indtastet. Derudover er det muligt at taste *, hvorefter det bliver mulig at vælge mulige steder fra en liste. Tid Under døgn-variationssæt er det muligt at vælge mellem hhv. minut-, 5 minut-, kvarters- samt timeintervaller for et helt døgn. Derudover kan kvartersintervaller for spidsperioderne 7 9 og udvælges. Ønskes en yderligere tidsafgrænsning specificeres dette i cellerne til højre herfor. Under dagtype-afgrænsning er det muligt at specificere om der skal undersøges for alle ugedage, typiske hverdage (defineret som hverdage undtaget helligdage og skæve

12 12 helligdage, se afsnit for nærmere beskrivelse), helligdage, søn- og helligdage, sommerferie (juli måned), samt tirsdage, onsdage og torsdage [Der kommer også en typiske hverdage minus skoleferiedage som sommerferie, vinterferie og efterårsferie]. Derudover er det muligt at undersøge hver enkelt ugedag for sig. Til sidst specificeres hvilken periode rapporten skal indeholde data fra. Den maksimale periode, der kan laves udtræk over er 3 måneder. Grænse (km/t) bruges til at styre minutter under grænse nøgletallet, idet, det er her muligt at definere, hvilken hastighed, der ønskes at undersøge for. Dette felt udfyldes kun ved udtræk af dette nøgletal. Nøgletal Her udvælges hvilke nøgletal, der ønskes i udtrækket. Til at vurdere sikkerheden i de beregnede værdier, er det for rapporttyperne Tidsinterval vs. nøgletal og Tidsinterval vs. strækninger muligt at bestille en 95% fraktil samt en spredning for hver værdi. Yderst til højre kan der bestilles aggregeringer på de ønskede nøgletal. Det er her muligt at få beregnet max og min time med angivelse af klokkeslæt for i hvilket timeinterval hhv. den maksimale og minimale værdi opnås.derudover er det muligt at få beregnet sum og gennemsnit af værdierne. Udtræk Her defineres det endelige output. Som udgangspunkt leverer programmet et Excel regneark, som kan gemmes og viderebearbejdes, men for Tidsinterval vs. nøgletal rapporter er det også muligt hurtigt at få data illustreret på en graf i PDF format. For de forskellige rapporttyper er der forskellige muligheder for valg af aggregeringsniveau. Disse er beskrevet nærmere i de følgende afsnit Tidsinterval vs. nøgletal Denne rapporttype udtrækkes ved at vælge Tidsinterval vs. nøgletal i fanebladet Rapport i øverste højre hjørne. Herefter fremkommer et vindue, hvor udtrækket skal defineres i de fire kategorier, som beskrevet ovenfor. Det er, som nævnt både muligt at trække en tabel i Excel format, ligesom det er muligt at få data illustreret som en graf i PDF format. For tabellen i Excel format er det muligt enten kun at aggregere over strækninger eller over både strækninger og dage. PDF grafen vil være aggregeret både over dage og strækninger. Et eksempel på et Excel udtræk, hvor der både er bestilt information om rejsetid og gennemsnitshastighed samt angivelse af 95% fraktilen og spredning er vist i Tabel 1:

13 13 Tabel 2: Udtræk af Tidsinterval vs. nøgletal rapport med angivelse af rejsetid og gennemsnitshastighed Et eksempel på en automatisk genereret grafisk fremstilling af rejsetider på en strækning samt angivelse af 95% fraktilen, er vist i Figur 11. Bestilles en graf med flere nøgletal, hvor der er forskellige enheder, vil der ydermere fremkomme en akse med angivelse af enheder i højre side. Figur 11: PDF udtræk af tidsintervaller vs. nøgletal med angivelse af rejsetider

14 Tidsinterval vs. strækninger Denne rapporttype udtrækkes ved at vælge Tidsinterval vs. strækninger i fanebladet Rapport i øverste højre hjørne. I dette udtræk er det kun muligt at bestille ét nøgletal for en bestemt strækning. Dette nøgletal kan enten bestilles sådan at det bliver beregnet for hvert snit eller segment på strækningen. På Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er vist et udtræk, hvor rejsetiden er aggregeret over snit. Det ses af udtrækket, at den valgte strækning består af to segmenter hhv og , og at der til hver af disse er tildelt fire snit. Tabel 3 : Udtræk af Tidsinterval vs. strækninger rapport aggregeret over snit Tidsinterval vs. dage Denne rapporttype udtrækkes ved at vælge Tidsinterval vs. dage i fanebladet Rapport i øverste højre hjørne. Det er her kun muligt at bestille ét nøgletal for en strækning.

15 15 Tabel 4: Udtræk af Tidsinterval vs. dage rapport med angivelse af rejsetider for hverdage i uge 6, 2008 For alle udtræk vil tidsperioder med blanke felter angive manglende data. Hvis der ingen data er i dele af de valgte utræk, tages der hensyn til dette i f.eks beregning af gennemsnitshastigheden.

16 System I dette faneblad redigeres generelle specifikationer for systemet. De fleste indstillinger kan kun redigeres på administratorniveau, men det er muligt at udføre mindre ændringer direkte fra skærmbilledet Skift adgangskode Ved oprettelsen af en ny bruger, vil der blive udleveret en standard adgangskode, som skal ændres første gang Hastrid benyttes. Denne kode kan frit ændres ved at klikke på vinduet Skift adgangskode, hvorefter den ny kode skal indtastes to gange. Der afsluttes på Gem Kalender Databasen indeholder en kalender, hvori samtlige dage fra og med 2. januar 1987 indgår. Hver dag er her specificeret ved en Dato samt Art, der angiver om den enkelte dag er en Hverdag, lørdag, søndag eller en helligdag. Typen af helligdag er yderligere specificeret i kolonnen Helligdag art. I denne indgår også de to weekender i efterårsferien. Alle dage i kalenderåret indlæses af systemadministrator. Art Beskrivelse Helligdag art Beskrivelse 1 Hverdag 1 Nytår 2 Lørdag 2 Påske 3 Søndag 3 Store Bededag 4 Helligdag 4 Kristi Himmelfart 5 Pinse 6 Grundlovsdag 7 Første weekend i efterårsferien 8 Sidste weekend i efterårsferien 9 Jul Tabel 5: Kalenderens angivelser af art og helligdag art for de enkelte datoer. For den enkelte dag angives yderligere, om der skiftes til sommertid. Derudover er det muligt at definere dagen som en specialdag. En specialdag er en hverdag, hvor man ikke kan forvente at trafikken opfører sig, som på en normal hverdag. Eksempler på sådanne specialdage er de tre hverdage i påskeugen, fredag efter kristi himmelfart, ligesom det generelt vil være gældende for enkelte hverdage, der ligger mellem en helligdag og en weekend. I juledagene opfattes hverdage dog som specialdage, hvis op til to hverdage ligger mellem en helligdag og en weekend. En yderligere kolonne, der betegner dagen som en feriedag, er også angivet. Denne bliver i øjeblikket benyttet for samtlige hverdage i juli. På Figur 12 er vist indlagte dage for perioden til hvor der både findes helldigdage, dag med sommertid samt specialdage. Det er kun muligt fra skærmbilledet at redigere kolonner med angivelse af specialdage og feriedage. En søgning på en specifik dag eller dagtype udføres ved at udfylde et eller flere felter øverst og klikke på søg.

17 Figur 12: Skærmbillede for systemets kalender 17

18 Tidsrum De tidsrum, der kan vælges i de forskellige rapporter, defineres ved at vælge bjælken system og klikke på tidsrum. De enkelte intervaller defineres ved at angive Fra minut og Til minut, som antal minutter efter kl. 00:00. Figur 13: Oprettede tidsrum i HASTRID I Figur 1 ses et skærmbillede med oprettede tidsrum, samt nærmere kig på de angivne intervaller for tidsrummet Kvartersintervaller, og Er det nødvendigt med mere specielle inddelinger, kan der oprettes et nyt tidsrum ved at klikke på knappen Opret nyt Tidsrum. Der angives så en beskrivelse af det tidsrum, der skal oprettes, hvorefter det bliver muligt at angive hvert enkelt interval.

19 Dagtype Til benyttelse i specialudtræk, er der i programmet specificeret følgende dagtyper, som angivet i Tabel 6. Generelt for hverdage sorteres helligdage fra, ved angivelse af Art = 1. For typiske hverdage sorteres både helligdage og specialdage fra. Dagtype art Beskrivelse Specifikation 1 Alle ugedage En hvilken som helst dag i kalenderen. 2 Typiske hverdage Dage, som ikke er specialdage, ikke feriedage, og hvor Art=1 3 Hverdage Dage, hvor Art=1 4 Tirsdage, onsdage og torsdage Dage, som er tirsdag/onsdage/torsdage, og hvor Art=1 5 Mandage Dage, som er mandage, og hvor Art=1 6 Tirsdage Dage, som er tirsdage, og hvor Art=1 7 Onsdage Dage, som er onsdage, og hvor Art=1 8 Torsdage Dage, som er torsdage, og hvor Art=1 9 Fredage Dage, som er fredage, og hvor Art=1 10 Lørdage Dage, som er lørdage, og hvor Art=2 11 Søn&Helligdage Dage, hvor Art=3 eller Art=4 12 Søndage Dage, som er Søndage, og hvor Art=3 13 Helligdage Dage, hvor Art=4 14 Sommerferie (Juli måned) Alle dage, som ligger i juli måned, uanset Art 15 Typiske hverdage+ferie Dage, som ikke er specialdage, og hvor Art=1 Tabel 6: Specifikation af dagtyper Rapportkode Under Rapportkode indgår koder og tilhørende beskrivelser og indstillinger for samtlige mulige udtræk i Hastrid. Første kolonne angiver selve koden, som fortæller programmet, hvad det skal beregne. De første bogstaver er en forkortelse for selve det nøgletal, der ønskes beregnet, mens de sidste angiver hvordan dette tal skal vises. Eksempelvis angiver HINX at der ønskes hastigheds index nøgletallet, mens 95FRA angiver at dette nøgletal skal vises som 95% fraktil. Beskrivelsen for nøgletal er vist i kolonnen Overskrift 1, mens beskrivelsen af fremvisningen af dette nøgletal er vist i kolonnen Overskrift 2. Det er disse beskrivelser, der er synlige i skærmbilledet ved udvælgelsen af rapporter. Ydermere angives i sjette kolonne, hvilken enhedsbetegnelse, der skal være synlig i skærmbilledet, ligesom der i sidste kolonne specificeres hvilket format resultatet skal vises i. Antallet af 9 taller angiver antallet af cifre. Et D angiver, at der skiftes til decimaler, mens et G er en tusinde indikator. Som udgangspunkt skal der ikke ændres i disse indstillinger fra skærmbilledet, men i visse tilfælde kan det være nødvendigt med mindre justeringer. Eksempelvis kan der i visse tilfælde ønskes at de beregnede nøgletal vises i et andet format end det definerede.

20 20 Bilag 1 Principper for ID er i Vejnet konfigurationen Navngivningen i det hidtil oprettede vejnet i Hastrid følger en række principper baseret på det enkelte system samt området, som vejnettet ligger i. Dette vil i flere tilfælde lette den senere databearbejdning. En oversigt over de gældende principper er vist i Tabel 7. København Trekant Kamera Trekant Spole Storebælt Punkt 1XXX 3XXX 4XXX - Målepunkt TRIM - vbv S00XXXXX K00XXXXX S00XXXXX - TRIM - Realtidssystem TRIMXXXXX Steria MXX-T-(S/N)XXXX Sund & Bælt - - SBH-T-XXXXX Snit XXX 4XXX - Segment 1XXX1XXX 3XXX3XXX 4XXX4XXX - Rute FREMKOM FK_XXXX_MX Standard 1XXX1XXX1XXX 3XXX3XXX3XXX 4XXX4XXX4XXX - Tabel 7: Gældende principper for ID er i vejnet konfigurationen Punkt Samtlige punkter for Hovedstadsområdet har en nummerering i intervallet , mens punkterne i trekantsområdet har en nummerering i intervallet og for hhv. kamerakonfigurationen og spolekonfigurationen. Målepunkt Der er forskellige leverandører af data, og navngivningen af målepunkter følger de forskellige systemer. For TRIM systemet indlægges vbv data fra Olsen Engineering. Navngivningen af de enkelte målepunkter følger direkte det tilhørende Mastra ID, hvor der foran dette er tilføjet S00 eller K00 afhængigt af om det er en spole målestation eller en kamera målestation. Der hentes ydermere data fra TRIM realtidssystemet, og på samme måde følger navngivningen af målestationer det tilhørende Mastra ID, blot med TRIM foran. Steria systemet benyttes udelukkende i Hovedstadsområdet, og navngivningen følger her placeringen af det enkelte målepunkt. De første tre pladser angiver vejnavn, eksempelvis M10. Den femte sidste plads indeholder et S eller et N, der angiver hhv. om målestationen måler trafik i + eller retningen. Fjerdesidste ciffer angiver spor mens de efterfølgende to cifre angiver kilometer. Sidste ciffer angiver antal hundrede meter. I systemet ligger også et antal målestationer fra storebæltsforbindelsen med navngivningen SBH-T-XXXXX. Snit Alle snit for Hovedstadsområdet har en nummerering i intervallet 0-999, mens snit i trekantsområdet har en nummerering i intervallet og for hhv. kamerakonfigurationen og spolekonfigurationen.

21 21 Segment Samtlige segmenter er direkte navngivet efter startpunkt og slutpunkt. Rute Som standard er ruter navngivet efter startpunkt, via punkt samt slutpunkt. Er der kun én mulig rute mellem to punkter, er de midterste fire cifre blot angivet som Enkelte ruter i hovedstadsområdet er navngivet som FK_XXXX_MX, hvor FK angiver FREMKOM, de midterste fire bogstaver angiver en forkortelse for vejnavnet, eks. AMAG for Amagermotorvejen, mens de sidste to bogstaver er en retningsbetegnelse, eksempelvis MO for Mod Øst. Vejnet Det klassiske Hastrid-vejnet hedder HASTRID_KL. Herudover findes der i skrivende stund vejnettet Axx-3-1, som skal anvende i forbindelse med evaluering af tiltag i forbindelse med ITS-systemet på Motorring 3

Brugervejledning til HASTRID

Brugervejledning til HASTRID Brugervejledning til HASTRID 1 2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat Dato Forfatter Udgiver AFJ, JE1, HOL Vejdirektoratet

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion

Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion 1.Trafiksnit Her udvælges hvilke snit, som udtrækket skal omfatte.

Læs mere

Information om SpeedMap

Information om SpeedMap september 2012 Information om SpeedMap Præsentation Speedmap anvender GPS målinger fra flåder af køretøjer i trafikken til at beregne hvilke hastigheder, der typisk køres med på vejene. Værktøjet giver

Læs mere

Worldtrack Tracking Platform BRUGERVEJLEDNING Version 2.01

Worldtrack Tracking Platform BRUGERVEJLEDNING Version 2.01 2018 Worldtrack Tracking Platform BRUGERVEJLEDNING Version 2.01 WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Introduktion... 2 Login... 2 Menu... 2 Overvågning... 3 Bevægelses status... 4 GPS data

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra.

I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra. December 2014 Vejarbejdsansvarlige modul i Mastra til analyse af trafik Kort vejledning 1. Formål Mastra er et system til lagring, efterbehandling og udtræk af trafiktællinger. Trafiktællinger er grundlaget

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Makroer. Ændre makrosikkerhed

Makroer. Ændre makrosikkerhed Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Ret konfiguration via kort

Ret konfiguration via kort Ret konfiguration via kort Ret konfiguration via kort anvendes når man i Unikort skal tilrette oplysningerne om tællestedet. Det kan enten være efter at man har sendt en fil med et nyt sted-id ind til

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

GENERELT OM EGNE DISTRIKTER... 3 EGNE DISTRIKTERS OPBYGNING... 3 OPRETTE/RETTE EGNE DISTRIKTER... 5 VEDLIGEHOLDELSE AF EGNE DISTRIKTER...

GENERELT OM EGNE DISTRIKTER... 3 EGNE DISTRIKTERS OPBYGNING... 3 OPRETTE/RETTE EGNE DISTRIKTER... 5 VEDLIGEHOLDELSE AF EGNE DISTRIKTER... Vidensdeling vejledning til Egne distrikter m. tilhørende rapporter. Side 1 af 6 GENERELT OM EGNE DISTRIKTER... 3 EGNE DISTRIKTERS OPBYGNING... 3 OPRETTE/RETTE EGNE DISTRIKTER... 5 VEDLIGEHOLDELSE AF EGNE

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls 12-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

De udvalgte data kan præsenteres på skærmen, udskrives eller eksporteres til regneark, hvorfra man kan viderebearbejde data.

De udvalgte data kan præsenteres på skærmen, udskrives eller eksporteres til regneark, hvorfra man kan viderebearbejde data. STATISTIK - STATISTIK OVERSIGT STATISTIK Med statistikmodulet er det muligt at udvælge specifikke data fra TimePlan's database, f.eks. fra medarbejderstamkortet og planlægningsbilledet til statistikformål.

Læs mere

WebLager brugervejledning. Vælg: Generel. Esbjerg Kommune. Version Opdateret af Solveig Ketelsen

WebLager brugervejledning. Vælg: Generel. Esbjerg Kommune. Version Opdateret af Solveig Ketelsen WebLager brugervejledning WebLager brugervejledning Vælg: Generel Esbjerg Kommune Version 2.03 Opdateret 2018-04-16 af Solveig Ketelsen WebLager brugervejledning Generel brugervejledning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls 18-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) 2018 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Kladder...5 Setup... 6 Køretøjer... 6 SKAT kørselssatser...

Læs mere

Mastra UniKort Vejledning

Mastra UniKort Vejledning Mastra UniKort Vejledning Generelt UniKort er det centrale kortmodul i Mastra. Unikort startes via Kort-menuen i Mastra. Kortvinduet er opdelt i en række områder: Oversigtsnavigering: Man kan angive en

Læs mere

Søgning på patienter med kræft

Søgning på patienter med kræft Søgning på patienter med kræft Herunder finder du en vejledning til, hvordan du via dit elektroniske journalsystem (Novax) laver et udtræk over patienter fra din praksis, som i de seneste 3 år har haft

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Søgning på patienter med kræft

Søgning på patienter med kræft Søgning på patienter med kræft Herunder finder du en vejledning til, hvordan du via dit elektroniske journalsystem (EG Clinea) laver et udtræk over patienter fra din praksis, som i de seneste 3 år har

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Ret konfiguration via kort

Ret konfiguration via kort Ret konfiguration via kort I denne kort-applikation kan man angive koordinater til et målested uden koordinater, og samtidig har man mulighed for at rette konfigurations-oplysningerne vedrørende målestedet

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Teknisk Rekvisition og Inventar Registrerings System - TRIRS

Teknisk Rekvisition og Inventar Registrerings System - TRIRS Faktapjece Teknisk Rekvisition og Inventar Registrerings System - TRIRS www.sygehuslillebaelt.dk Teknisk Afdeling 1 2 Rev. maj 2011 TRIRS Teknisk Rekvisition og Inventar Registrerings System Dette er en

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. april 2016 Version 1.3 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Brugervejledning til CRBook. CRBook. Aftalekalender. CRSoft Version Afsnit 0: Side 1 af 17

Brugervejledning til CRBook. CRBook. Aftalekalender. CRSoft Version Afsnit 0: Side 1 af 17 CRBook Aftalekalender CRSoft 2018 Afsnit 0: Side 1 af 17 Forord CRBook er et styringsinstrument for indgåelse af aftaler. Programmet er opbygget omkring en Outlook lignende kalender og man kan anvende

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 AFGIV TILBUD ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2017 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.2 (NOV 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 Køretøjer...5 SKAT kørselssatser...5

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i Novax

Sådan søger du patientgrupper i Novax Sådan søger du patientgrupper i Novax Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du selv

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Mastra UniKort Vejledning

Mastra UniKort Vejledning Mastra UniKort Vejledning Generelt UniKort er det centrale kortmodul i Mastra. Unikort startes via Kort-menuen i Mastra. Kortvinduet er opdelt i en række områder: Oversigtsnavigering: Man kan angive en

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb januar 2018 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Morgenspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra kl. 06 til 10. Eftermiddagspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra 14 til 18.

Morgenspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra kl. 06 til 10. Eftermiddagspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra 14 til 18. Trafikbegreber og deres håndtering i Mastra Spidstimer Der findes to spidstimer, en morgen-spidstime og en eftermiddagsspidstime. Spidstimerne angiver den største taltet trafikmængde i en time for en given

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort HåndOffice Spillertrupper og Holdkort Spillertrupper - opret... 3 Tilføj spillere til spillertrup... 6 Tilføj kontaktpersoner til spillertrup... 8 Tilføj hold til spillertrup... 9 Holdkort... 10 Fiktiv

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

HåndOffice Foreningsopgaver

HåndOffice Foreningsopgaver HåndOffice Foreningsopgaver Foreningsopgaver... 3 Rediger opgave... 5 Kopier fra år til år... 10 Udskriv PDF og Excel... 10 Min side.foreningsopgaver... 14 Håndbold app.... 16 Side 2 af 17 Foreningsopgaver

Læs mere

DANBIO undervisning i indikatorsøgning og flexsøgning

DANBIO undervisning i indikatorsøgning og flexsøgning DANBIO undervisning i indikatorsøgning og flexsøgning Vi vil i denne undervisning koncentrere os om indikatorsøgning (s. 2-8) og flexsøgning (s. 9-20) i DANBIO version 5.0. For at kunne arbejde så realistisk

Læs mere

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot?

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot? 7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste 1 7.1 Introduktion til kanalen 1 7.2 Gæsteliste kanalside 1 7.2.1 Hvad er et spot? 2 7.2.2 Opret et nyt spot 2 7.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 7.2.4 Rediger

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

2017 Recordit.nu version 2. Call Recorder Brugermanual for supervisor

2017 Recordit.nu version 2. Call Recorder Brugermanual for supervisor 2017 Recordit.nu version 2 Call Recorder Brugermanual for supervisor Indhold 1 Funktioner for supervisorer... 3 2 Kontaktliste Tilføj kundenavne... 4 3 Aktive samtaler... 4 4 Monitorering / med lyt via

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 2. Sådan foretager man en søgning 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 4. Hvordan downloader man gemte søgninger?

Læs mere

Manual til at finde strækninger i vejman.dk

Manual til at finde strækninger i vejman.dk 1. Gå på hjemmesiden www.vejman.dk. Klik på Log ind oppe i højre hjørne af skærmen. 2. Indtast dit vejman.dk brugernavn og adgangskode, og klik derefter på Log på Brugernavn: k430_entr Adgangskode: entrep

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

Hånd@ Finansbilag kampe

Hånd@ Finansbilag kampe Hånd@ Finansbilag kampe Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 6 Række... 7 Kampe... 7 Finansbilag... 9 Finansjournal... 11 Side 2 af 13 Indledning Dette dokument er en vejledning til brugere af Hånd@

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Fællessekretariatet E-mail: fagligkvalitet@rm.dk Version 1.1 Senest redigeret:

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

F11 avanceret patient søgning.

F11 avanceret patient søgning. F11 avanceret patient søgning. Har man albiz, som er al dentes udvidede statistikmodul, har man også en udvidet søgefunktion. Har man ikke albiz, står der Statistik på 3. skuffe, i stedet for albiz. Albiz

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen.

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Generelt Opregningsprocessen Talt Trafik DT Time-niveau Døgn-niveau UHDT UDT Uge-niveau HMDT MDT Måneds-niveau HDT ÅDT JDT Års-niveau En generel beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere