Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal"

Transkript

1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen Lørvig Jensen, Frank Edelberg Jensen, Leo Holm, Bo Nissen, Steen Jensen, Grete Schødts Afbud: Claes Bidstrup, Vagn Bech, Tommy Stripp, Lene Pilegaard Munter, Freddy Nymark Knecht, Bente Kjær, Leif Nybo Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat LO Sydfyns fokusområder i Status på LBR-Midler Marts Projektansøgning " Aktive Unge på vej" Projektansøgning " En bæredygtig håndtering af sygefravær på arbejdspladsen gennem dialog" Projektansøgning "Forebyggende lokale sygefraværsstrategier" Projektansøgning "Hvordan virkeliggøres de unges ønske om uddannelse og job" Projektansøgning "Her er et godt tilbud til dig - Bliv medarbejder i Jysk" Projektansøgning "Jess - personlig succes" Projektansøgning "Iværksættelse af kommunale EGU praktikpladser i Svendborg, Langeland og Ærø kommuner Projektansøgning "Puljemidler vedr. opkvalificering samt evt. nedbringelse af sygefravær" Projektansøgning "U-Base" Projektansøgning "Udvikling af netværksrelationer i det tværfaglige samarbejde og faglig opkvalificering" Projektansøgning "Udviklingsprojekt Haveservice" Projektansøgning "Unge som "kulturarvsformidlere" i Ærøskøbing" Projektoversigt marts Evalueringsrapport fra projekt "Kost og motion - for indvandrerkvinder" Orientering om aktiv indsats på sygedagpengeområdet Initiativ for førtidspensionister Annoncering efter aktiveringstilbud Orientering om Brev fra Beskæftigelsesministeren Orientering om tilskud fra pulje for opkvalificerende læse-, skrive og regnekurser Eventuelt...22

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra formand og sekretariat 08/12360 Beslutningstema: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på : Tlf eller Sagsfremstilling: Orientering fra formand: Orientering fra Sekretariat: Der er RBR Beskæftigelsestræf d. 3. maj sidste frist for tilmelding 15. april. Tilmelding sker på Der afholdes fælles temadag for de beskæftigelsespolitiske udvalg i de 3 kommuner og LBR d. 21. april Invitation og program udsendes snarest. Orientering om Arbejdsmarkedsstyrelsens evaluering af det forpligtende samarbejde. Orientering om ministermålene for Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Formanden orienterede om Svendborg Kommunes budget. Formanden orienterede om afslag på bestyrelsespost ved Erhvervsintegration Nord. 2. LO Sydfyns fokusområder i /8939 Beslutningstema: Fokusområder fra LO Sydfyn. Sekretariatet har modtaget dagsordenspunktet fra LO Sydfyn d. 11. marts Sagsfremstilling: Områder som LO Sydfyn i 2010 og 2011 vil have øget fokus på: Nedenstående punkter vil LO s repræsentanter foreslå, at der bliver øget fokus på i de kommende år. 1: 6 ugers selvvalgt uddannelse: 1

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Det er vigtigt at de ledige bliver opkvalificeret eller erhverver sig erfaringer, der gør at de bliver i stand til at skifte branche. Vi vil gerne kunne følge med I, hvordan dette redskab bliver brugt, og at det bliver brugt optimalt. Vi vil gerne drøfte indsatsen hver ½ år. Ønsket statistik: Kvartalsoversigter over hvor mange forløb godkender det enkelte jobcenter, og inden for hvilke områder. 2: 6 ugers selvvagt uddannelse med forlængelse: Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg, hvorefter jobcenteret kan give tilbud om vejledning og opkvalificering med varighed på mere end 6 uger til personer, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. For at være omfattet af forsøget skal personen ikke umiddelbart kunne henvises til arbejde inden for sit faglige område, og der skal være tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode jobmuligheder. Det er et 3 års forsøg, der udløber august Vi vil gerne kunne følge med I, hvordan dette redskab bliver brugt, og at det bliver brugt optimalt. Vi vil gerne drøfte indsatsen hver ½ år. Ønsket statistik: Kvartalsoversigter over hvor mange forløb godkender det enkelte jobcenter, og inden for hvilke områder. 3: Voksenlærlingeordningen: Vi vil gerne sikre at redskabet er med i beskæftigelsesplanen og at virksomhedskonsulenterne har voksenlærlingeordningen med ud til virksomhederne som redskab. Vi vil også gerne følge med I, hvordan det går på området, og arbejde for, at redskabet bliver brugt optimalt. Vi vil gerne drøfte indsatsen hvert ½ år. Ønsket statistik: Kvartalsoversigter over hvor mange forløb godkender det enkelte jobcenter, og inden for hvilke områder. 4: Revalidering: Fra 2001 til 2008 er antallet af personer på revalidering faldet konstant svarende til et fald på 40 %. Samtidig falder antallet af revalidender med en kortere uddannelse. Revalidering udviser større beskæftigelsesmæssige effekter end aktivering, hvilket er en del af baggrunden for at rette op på det kraftige fald i revalideringsindsatsen. Vi vil arbejde på, at revalidering får en større prioritet som redskab med progressive måltal. Vi vil gerne drøfte indsatsen hvert ½ år. Tal fra BRS. 5: Opkvalificering af læse- staveproblemer. 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Det er vigtigt, at alle de, hvor læse staveproblemer er en hæmsko, får mulighed for at opkvalificere sig til udvikling i job eller mod et nyt job. Vi vil gerne drøfte indsatsen hvert ½ år. 6: Jobrotation: Jobrotation er et godt redskab dels til efteruddannelse af vores medlemmer, og dels til, at ledige dagpengemodtagere kan få en fod inden for på virksomheden. De fleste fynske jobcentre er for små til selv at kunne trække jobrotationsprojekter i større stil, og det er som om, at redskabet er blevet glemt. Vi vil gerne, at jobrotation kommer med i beskæftigelsesplanen som et aktivt redskab, og at der afsættes midler til, at man kan oprette jobrotationer på tværs af kommunerne. Evt kan midlerne bruges til en fælles medarbejder, der arbejder på oprettelse af jobrotationer på tværs af de fynske kommuner. Vi vil gerne drøfte indsatsen hvert ½ år. Indstilling: Det indstilles, at LBR drøfter henvendelsen fra LO Sydfyn Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Lisa orienterede om baggrunden for fokusområderne. Punkterne ønskes med på temadag til drøftelse i forhold til Beskæftigelsesplan Status på LBR-Midler Marts /1556 Sagsfremstilling: Vedlagt er: Status på LBR-midler 2010, afregnet og disponeret Overblik over økonomien i alle ansøgninger, der behandles på nærværende møde Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Status på LBR-midler marts 09 Åben - Ansøgninger marts 2010.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : 3

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Taget til efterretning 4. Projektansøgning " Aktive Unge på vej" 10/8355 Beslutningstema: Projektansøgning fra Erhvervsintegration Nord Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 5/ "Aktive Unge på vej". Erhvervsintegration Nord ansøger om samlet kr. til gennemførelse af projektet, der strækker sig fra 1/ til 30/ Projektets målgruppe er unge ny-ledige mellem år, der modtager offentlig forsørgelse i form af kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge. Projektets centrale elementer er et 3-4 ugers effektivt afklaringsforløb, der munder ud i en individuel plan for den enkelte deltager. Planen indeholder mål og tidsplan, og sendes til Jobcenter/UU-center. Hvis den unge ikke umiddelbart kan starte på en uddannelsesplan etableres relevante virksomhedspraktikker. Der sendes en månedlig status om praktikken til jobrådgiveren. Det samlede forløb er på max. 6 måneder. I projektet etableres et netværk med kvartalsvise møder på tværs af alle interessenter for at sikre en hurtig og effektiv indsats for målgruppen. Det samlede budget på kr. fordeler sig som følger på finansår: 2010 : kr. 2011: kr. For uddybning af projektet og budgettet henvises til den vedlagte projektansøgning. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Aktive unge på vej" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag 4

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektansøgning " En bæredygtig håndtering af sygefravær på arbejdspladsen gennem dialog" 10/8343 Beslutningstema: Projektansøgning fra AOF Sydfyn. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 4/ "En bæredygtig håndtering af sygefravær på arbejdspladsen gennem dialog". AOF Sydfyn ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er regeringens handleplan for at nedbringe sygefraværet. Formålet med projektet er at igangsæte aktiviteter, der kan forebygge sygefravær samt fastholde sygemeldtes tilknytning til arbejdspladsen. I projektet deltager 3 virksomheder; Stryns A/S Ø- pølser, Vestas Towers A/S og en tredje unavngiven virksomhed. De centrale elementer i projektet er: 1: at skabe løbende dialog om holdninger til sygefravær 2: konsulentbistand til gennemførelse af sygefraværsaktiviteter 3: uddanne ledere og tillidsvalgte på tværs af de deltagende virksomheder 4: at udvikle en elektronisk værktøjskasse baseret på erfaringer fra projektet 5: formidling af erfaringer via en hjemmeside. Hver af de deltagende virksomheder nedsætter en projektgruppe med deltagere fra ledelse og medarbejdere. Projektgruppen formulere tidsog aktivitetsplan og succeskriterier for projektet. Der bliver afholdt debatcaféer for alle ansatte i virksomhederne, TR og ledelse får kursus i sygefraværssamtale. Der formuleres en sygefraværspolitik i virksomhederne. Under projektet opsamles erfaringer fra de 3 virksomheder og der afholdes et fælles afslutningsseminar. Budgettet fordeler sig som følger på finansår: 2010 : kr kr. For en uddybning af projektet og budgettet samt en tidsplan for forløbet, der løber i april april 2011 henvises til vedlagte projektansøgning. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "En bæredygtig håndtering af sygefravær på arbejdspladsen gennem dialog" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : 5

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektet bevilges. Bevillingen i 2011 er afhængig af at LBR modtager statslig bevilling. 6. Projektansøgning "Forebyggende lokale sygefraværsstrategier" 10/8359 Beslutningstema: Projektansøgning fra Institut for Serviceudvikling a/s (ISU). Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 5/ "Forebyggende lokale sygefraværsstrategier - et virksomhedsnært uddannelses - og træningsforløb for ledere og medarbejdere i lokale virksomheder." ISU beskriver 3 overordnede målgrupper: lokale virksomheder, hvor der afprøves og udvikles redskaber til forebyggelse af sygefravær Potentielle sygemeldte i kommunernes virksomheder Jobcentret og andre interessenter omkring den potentielt syge. Baggrunden for projektet er beskæftigelsesministerens fokus på at reducere sygefraværet og ISU refererer til Jobcenter Svendborgs beskæftigelsesplan for 2010, hvor den forebyggende indsats på lokale virksomheder er nævnt. Projektet vil gennem 3 faser udvikle og formidle en lokalt forankret forebyggende værktøjskasse som virksomhederne kan bruge for at italesætte sygdom, spotte den tidligere og dermed reducere sygefraværet. Værktøjskassen kan indeholde forskellige redskaber som, politikker, dialogbaserede redskaber, sundhedsfremmende aktiviteter mv. Fase 1: Specifik og detaljeret undersøgelse i form af interview med minimum 100 lokale virksomheder med fokus på forebyggelse og tidlig opsporing. Fase 2: Afprøvning i virksomheder. Afprøvningen afhænger af hvad fase 1 viser, men skal udmøntes i en "lokal sygdomsforebyggende guide og værktøjskasse - tidlig sygdomsafklaring" Projektperioden er angivet som maj - oktober Der vil blive udviklet evalueringsnotater til LBR efter hver fase. Budgettet fordeler sig på de 3 faser: Fase 1 : kr. Fase 2 : kr. Fase 3 : kr. Øvrigt : kr. For yderligere yddybning af projektet og budgettet henvises til den vedlagte projektansøgning. 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Forebyggende lokale sygefraværsstrategier" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag 7. Projektansøgning "Hvordan virkeliggøres de unges ønske om uddannelse og job" 10/8345 Beslutningstema: Projektansøgning fra UU-Center Sydfyn. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 5/ "Hvordan virkeliggøres de unges ønske om uddannelse og job". UU- Center Sydfyn ansøger om kr til gennemførelse af projektet. Projektperioden er 1/ / For at få flere unge ledige til at gennemføre en uddannelse ønsker UU- Center Sydfyn at ansætte en ekstra medarbejder, der skal være tæt knyttet det lokale jobcenter. Personen skal være aktiv i forhold til det lokale erhvervsliv og skabe kontakter, der kan føre til flere praktikpladser. Der skal etableres udvidede samtaler og afklaringsforløb samt gives hjælp til fjernelse af barrierer. I det daglige arbejde har UUcenter Sydfyn ikke mulighed for at bruge de fornødne ressourcer til tværgående samarbejde, projektet ses som en styrkelse i forhold til arbejdet med unge, der ikke har etableret sig på arbejdmarkedet. Det anslås at deltagerkredsen er unge ledige på kontanthjælp eller dagpenge. Tidsplanen i projektet er at der ansættes en person med opstart i august, herefter afrapporteres hver anden måned hvor mange, der har fået tilbuddet og hvordan det er gået med den enkelte unge. Budgettet på kr., der primært dækker løn samt en pulje på kr. til at afhjælpe de unges barrierer fordeler sig på finansår som følger: 2010: kr. 2011: kr. 2012: 315:000 kr. 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den For uddybning af projektet og budgettet henvises til den vedlagte projektansøgning. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Hvordan virkeliggøres de unges ønske om uddannelse og job" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag 8. Projektansøgning "Her er et godt tilbud til dig - Bliv medarbejder i Jysk" 10/8334 Beslutningstema: Projektansøgning fra JYSK A/S Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 28/ "Her er et godt tilbud til dig - Bliv medarbejder i JYSK". JYSK A/S ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Beløbet er en medfinansiering til et samlet projekt på kr. for 14 deltagere fra Nyborg, Svendborg. Middelfart og Faaborg-Midtfyn. Der er sendt ansøgninger til de øvrige LBR. For LBR i Svendborg, Langeland og Ærø vil projektet være for 3 ledige danske eller nydanske, der har modtaget længerevarede kontant- eller starthjælp. Formålet er at opkvalificere alle til ordinære jobs, løntilskudsjob, fleksjob eller elevplads i JYSK og det forventes at deltagere alle ansættes i JYSK. I projektet arbejdes med sunde jyske pædagogiske grundbegreber og er tilrettelagt som sidemandsoplæring. Der vil blive arbejdet med muligheder og værdier, der er vigtige for at kunne begå sig sig på arbejdsmarkedet. Teoretisk vil metoden være "læring gennem handling". Deltagerne vil i butikken være tilknyttet en "sidemand" og udenfor arbejdstid vil personen blive fulgt at projektets koordinator. Projektperioden er i alt 35 uger, og starten kan tilrettelægges efter alle LBR-behandlinger. For en uddybning af projektet og budgettet henvises til vedlagte projektansøgning. Indstilling: 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning fra Jysk Åben - Projektansøgning "Her er et godt tilbud til dig - Bliv medarbejder i JYSK" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag, men Jobcentret opfordres til at samarbejde med Jysk indenfor den ordinære drift. 9. Projektansøgning "Jess - personlig succes" 10/8337 Beslutningstema: Projektansøgning fra Agerholm Group ved coach Alice Agerholm. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 55/ "Jess - en personlig succes". Agerholm Group ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Projektets målgruppe er 10 arbejdsmarkedsparate unge ufaglærte under 30 år. Målet er at styrke deltagerne personligt og fagligt. Projektet er et 10 ugers forløb som benytter sig af forskellige redskaber og metoder til at styrke den enkelte deltager. Nogle af de metoder, der vil benyttes er; Disk Person Faktor Profil, som er en individuel personanalyse EAGALA modellen, som er hesteassisteret læring Mindfulness, som er opmærksomhedsskærpende strategi samt Det maskuline apekt - der sætter fokus på maskuliniteten og handlekraften Projektet består af dels undervisning i Svendborg, samt hestemetoden i Vissenbjerg. Det forventes at er i ordinært job, job med løntilskud, virksomhedspraktik eller har en plan for en erhvervsfaglig uddannelse efter endt kursusforløb. For uddybning af projektet og budgettet på kr. henvises til vedlagte projektansøgning. Projektansøger bemærker i ansøgningen, at LBR Odense har bevilget projektet. Projektet i Odense forventes afsluttet juni

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Jess - personlig succes" Åben - Detaljeret ansøgning om puljemidler fra LBR - bilag Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag 10. Projektansøgning "Iværksættelse af kommunale EGU praktikpladser i Svendborg, Langeland og Ærø kommuner. 10/8367 Beslutningstema: Projektansøgning fra Sydfyns ErhvervsForskole. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 5/ "Iværksættelse af kommunale EGU praktikpladser i Svendborg, Langeland og Ærø kommuner. Sydfyns ErhvervsForskole ansøger om ,70 kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er, at Sydfyns ErhvervsForskole igennem en årrække ikke har været i stand til på ordinær vis at skaffe de nødvendige kommunale EGU praktikpladser på Sydfyn. Målet med projektet er at skaffe offentlige EGU pladser til elever, der af forskellig årsager ikke kan påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse og som ønsker en praktikplads indenfor de typiske kommunale brancheområder. Projektet er et 2-årigt projekt, hvor 10 elever får en kommunal uddannelse. Marts - august findes praktikpladser, afklares og kvalificeres de 10 elever. August- december elevpladserne startes op. August Status og evaluering i forhold til det videre arbejde med permanentgørelse fra halvår 2012 evaluering af projekt mhp. viderformidling. Der er hos DHI søgt og bevilget 200 timer til projektmedarbejder og Sydfyns Erhvervsforskole vil selv medfinansiere med 200 timer til administration. Det ansøgte beløb dækker lønudgiften til de 10 EGU elever samt yderligere 200 timers projektledelse. Budgettet fordeler sig som følger på budgetår: 2010 : ,10 kr : ,60 kr : ,00 kr. 10

12 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den samt kr. til projektledelse i de 3 år. For en uddybning af projektet og budgettet henvises til vedlagte projektansøgning og bilag. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Bilag 6 Budget til LBR.xls Åben - Projektansøgning "Iværksættelse af kommunale EGU praktikpladser i Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner" Åben - Bilag 7 Svendborg Kommunes EGU budgetmodel.pdf Åben - Bilag 5 EGU elevløn pr. 1. oktober 2009.docx Åben - Bilag 4 Notat Ærø.pdf Åben - Bilag 3 Aftale Langeland.pdf Åben - Bilag 2 Aftale Svenborg.pdf Åben - Bilag 1 Om EGU.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Projektet bevilges. Bevillingen i 2011og 2012 er afhængig af at LBR modtager statslig bevilling. 11. Projektansøgning "Puljemidler vedr. opkvalificering samt evt. nedbringelse af sygefravær" 10/8346 Beslutningstema: Projektansøgning fra Østre Skole Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 5/ "Puljemidler vedr. opkvalificering samt evt. nedbringelse af sygefravær". Østre Skole søger om kr. til gennemførelse af projektet. Østre Skole har ca. 85 ansatte fordelt på 5 hovedgrupper af ansatte. Formålet med projektet er at øge kendskabet til hinandens kompetencer og udnytte forskelligheden som en styrke. Der skal skabes fælles indsigt i hvordan medarbejderne hver i sær bidrager til at udvikle en god arbejdsplads. Det forventes at projektet fører til større trivsel og dermed mindre sygefravær. Indholdet i projektet er et seminar med overnatning for alle ansatte, samt opfølgende møder i de enkelte teams. Det ansøgte beløb skal medfinansiere seminaret. For en uddybning af projektet henvises til vedlagte projektansøgning. Indstilling: 11

13 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Puljemidler vedr. opkvalificering samt evt. nedbringelse af sygefravær" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag 12. Projektansøgning "U-Base" 10/8348 Beslutningstema: Projektansøgning fra Svendborg Erhvervsskole. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 5/ "U- Base". Svendborg Erhvervsskole ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Projektet "U-Base" er et valgfrit modul som er under udvikling. Målgruppen er frafaldstruede elever, elver med sociale udfordringer, umotiverede elever eller elever, der er uafklarede. Målet med "U-Base" er at give eleverne glæden ved skolegang tilbage. Da modulet er valgfrit er et af målene ved projektet at blive bedre til at rekruttere de sårbare unge ved øget samarbejde med kontaktlærere, studievejleder, chefer og mentorer. Det overordnede mål er at minimere frafaldet på de tekniske uddannelser. For "U-Base" er målet at 90 % af de elever der forlader projektet er i uddannelse eller job. Forløbet bygger på grundfaget Læring, Kommunikation og Samarbejde, LKS. Undervisningen vil tilrettelægges som ugeprojekter, der sikrer løbende indtag. Erhvervsskolen ønsker at anvende BrainGyn-metoden i arbejdet med at fastholde og udvikle de svage elever, der er et system, der med bevægeøvelser styrker indlæringen. Som led i projektet skal eleverne starte med fælles morgenmad. Erhvervsskole ønsker at tilknytte en ½ ressourceperson, der kan være et fast holdepunkt for eleverne i "U-Base". For en uddybning af projektet og budgettet på kr. henvises til den vedlagte projektansøgning. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "U-base" 12

14 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Projektet bevilges 13. Projektansøgning "Udvikling af netværksrelationer i det tværfaglige samarbejde og faglig opkvalificering" 10/8341 Beslutningstema: Projektansøgning fra Toldbodhus Skole AOF. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 4/ "Udvikling af netværksrelationer i det tværfaglige samarbejde og faglig opkvalificering". Toldbodhus Skole AOF ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Toldbodhus Skole AOF har siden 1993 været aktør for de sydfynske kommuner, i sær med afklaringsforløb for psykisk sårbare. Deres erfaring er, at der er behov for et øget kendskab til hinandens faglighed og kompetencer for at sikre en helhedsorienteret indsats overfor de psykisk sårbare borgere. Projektet består en i konference for 80 personer der arbejder direkte eller indirekte med psykisk sårbare og arbejdsmarkedet, det kan være medarbejdere fra Jobcenter Svendborg, Socialpsykiatrien, Psykiatrisk afdeling, UU-Center, Toldbodhus Skole AOF, virksomheder, læger og psykologer. På konferencen vil der være forskellige oplæg og mulighed for at skabe netværk. Konferencen følges op af 2 kursusdage for 30 personer, der arbejder direkte med målgruppen. Der vil være fokus på personlighedsforstyrrelser og arbejdsmarkedet. Målsætningen på kort sigt er at give indsigt i hinandens kompetencer og på langt sigt at sikre en koordineret og kontinuerlig indsats for borgerne. For en uddybning af projektet og budgettet på kr. henvises til den vedlagte projektansøgning. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Udvikling af netværksrelationer i det tværfaglige samarbejde og faglig opkvalificering" 13

15 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Projektet bevilges, Ansøger opfordres til at invitere a-kasse og faglige organisationer på konferencedelen 14. Projektansøgning "Udviklingsprojekt Haveservice" 10/8363 Beslutningstema: Projektansøgning fra CSV SydØstfyn. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 5/ "Udviklingsprojekt Haveservice". CSV SydØstfyn søger om kr. til gennemførelse af projektet. Det fremgår af vedlagte projektansøgning, at det er et ingangværende projekt, der opstartede i juni 2009 og strækker sig til juni Formålet med projektet er at etablere en haveskole, hvor der kan tilbydes de unge en uddannelse i havebrug og service. Projektet er i gang med at etablere et kolonihavehus, der kan fungere som en base. Desuden etableres en øvehave, hvor de unge bliver uddannet i havebrug og service. Projektet vil der etablere 3-4 haveteams, der tilbyder deres ydelser uden beregning til til en mindregruppe ældre, der bidrager med evaluering af arbejdet. På sigt vil servicen blive udbudt mod betaling så projektet bliver selvfinansierende. CSV SydØstfyn vil indgå i samarbejde om praktikpladser og uddannelse med EGU og Teknisk Skole samt anlægsgartnere, boliginspektører, pedeller, entreprenører, kirkegårde og landmænd. Det forventes at der årligt kan udsluses op til 4-5 elever til uddannelse eller job. Der ansøges om kr. i som et engangsbeløb til etablering af kolonihavehus, indkøb af cykler og haveredskaber. For uddybning af projektet og budgettet henvises til den vedlagte projektansøgning. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Udviklingsprojekt Haveservice" Åben - Bilag :Udtalelse Ældreråd.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : 14

16 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektet bevilges 15. Projektansøgning "Unge som "kulturarvsformidlere" i Ærøskøbing" 10/8352 Beslutningstema: Projektansøgning fra Helvegsminde Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 5/ "Unge som "kulturarvsformidlere" i Ærøskøbing - En styrket uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats overfor unge på Helvegsmindes STU". Helvegsminde ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for ansøgningen er, at Helvegsminde fra 1/ udbyder en ny STU-uddannelse til sent udviklede bogligt svage unge mellem år, der ellers ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Som en del af denne uddannelse ønsker man at tilbyde en del af eleverne en mulighed for træning i "kulturarvsformidling". Der starter 14 elever i august, og det forventes at de 7 vælger at gennemgå det særlige formidlingskursus. Helvegsminde samarbejder med Ærø Museum og Ærø Turist- og Erhvervsforening, og Øhavets Restaurereingscenter skal danne ramme for den praktisike del af uddannelsen. Som led i uddannelsen vil de unge blive brugt som guider og rundvisere i Ærøskøbing og oplnad, de vil indgå i driften af vandrehjemmet Villa Blomberg og de vil skulle facilitere naturoplevelser. En del af projektet vil være brug af mobiltelfoner med særligt udviklet software, derudover deltager de unge selv i udviklingen af informationsmateriale som vil kunne afspilles via lyd og der udvikles en central hjemmeside. De forventede resultater erm at 7 unge gennemgår forløbet, heraf forventes 4 at være selvforsørgende efterfølgende. Projektet skal bruges til erfaringsopsamling som andre pædagogiske institutioner kan få glæde af. Budget på kr. fordeler sig som følger på finansår: 2010: kr. 2011: kr. For en uddybning af projektet og budgettet henvises til vedlagte projektansøgning. 15

17 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Unge som "kulturarvsformidlere" i Ærøskøbing" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Projektet bevilges. Bevillingen i 2011 er afhængig af at LBR modtager statslig bevilling. 16. Projektoversigt marts /28898 Sagsfremstilling: Vedlagt puljeoversigt marts 2010 Indstilling: Det indstilles, at oversigten tages til efterretning Bilag: Åben - Oversigt marts 2010 Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 17. Evalueringsrapport fra projekt "Kost og motion - for indvandrerkvinder" 08/31785 Beslutningstema: Slutevaluering fra Erhvervsintegration Nord Sagsfremstilling: Erhvervsintegration Nord fik bevilget kr. til projektet "Kost og motion - for indvandrerkvinder". Projektperioden var oprindelig 1/ / Denne periode blev forlænget, først pga.ramadan og dernæst fordi projektet gerne ville overlevere resultater og projektdeltagere til Svendborg Kommunes projekt SMUK. Forlængelsen har ikke haft betydning for bevillingens størrelse. Projektet var normeret til 5-20 kvinder, der har i løbet af projektet været i alt 28 kvinder, da pladser er fyldt op ved frafald. 16

18 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Der har været en diætist tilknyttet, og der har været prøvet forskellige former for motion. Pga. udskiftning af nogle af deltagerne har det været svært at opgøre resultaterne, men der redegøres i evalueringen for hvad der er opnået. En del af projektets deltagere vil fortsætte i projekt "SMUK" Indstilling: Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Slutevaluering - anonymiseret Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 18. Orientering om aktiv indsats på sygedagpengeområdet 09/40240 Sagsfremstilling: På Erhvervsudvalgets møde d. 3/ blev administrationen bemyndiget til at annoncere efter et tværfagligt vejlednings- og afklaringsforløb for sygedagpengemodtagere. Som følge af ny lovgivning pr. 1. januar 2010 skal sygemeldte have et aktivt tilbud af minimum 10 timers varighed, og Jobcenter Svendborg har ikke den fornødne kapacitet i egne interne projekter. Annonceringen forløb i december måned og medførte 11 tilbud fra større og mindre udbydere. Alle tilbud blev vurderet i forhold til kvalitet i indhold, erfaring med målgruppen samt pris. På baggrund af en samlet vurdering er der indgået aftale med Falck Jobservice og Quickcare som i samarbejde leverer det forløb, som vurderes, at opfylde kriterierne bedst. Jobcenter Svendborg arbejder i øjeblikket sammen med den valgte leverandør for at sikre en god implementering af det nye tilbud. Det forventes, at de første sygemeldte borgere kan begynde forløbet pr. 8. marts Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 17

19 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 19. Initiativ for førtidspensionister 10/3842 Sagsfremstilling: Jobcenter Svendborg har modtaget en invitation til, sammen med 14 andre jobcentre, at deltage i eet initiativ for førtidspensionister, der ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet. Initiativet er en del af Arbejdsmarkedsstyrelsens "Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde", og invitationen til at deltage kommer fra Discus, som efter aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesregion Syd, har kontaktet Svendborg. Initiativet løber fra 1. april 2010 til 31. september Målgruppen er primært unge førtidspensionister under 40 år, der ønsker at komme i job, sekundært førtidspensionister op til 50 år. Initiativet indebærer, at Svendborg Kommune skal nedsætte en indsatsgruppe, der koordinere indsatsen. Jobcenter Svendborg skal frikøbe/ansætte en jobkonsulent til at varetage indsatsen for målgruppen, herunder afklaringssamtaler, matche førtidspensionister og job, kontakte relevante virksomheder og følge op på jobbene. Discus har afdækket at Svendborg Kommune har førtidspensionister som kunne være i målgruppen. Som en del af initiativet skal samtlige af disse modtage informationsmateriale og tilbydes afklaring. Der skal tilbydes 5 frivillige samtaler og målet er at 15% af de borgere, der tager i mod samtalerne skal opnå beskæftigelse. Initiativet skal forankres i Jobcenter Svendborg, men der lægges op til, at indsatsgruppen består af ledere fra jobcenter, ydelseskontor og socialfagligt team. Økonomiske konsekvenser: Jobcenter Svendborg vil kunne modtage økonomisk tilskud til: Frikøb af 1½ tovholder/jobkonsulent i 20 måneder, maksimalt kr. Udgifter til informationsmaterialet, maksimalt kr. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender at initiativet iværksættes. Bilag: 18

20 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Åben - Orientering til Svendborg om Initativ for førtidspensionister.doc Åben - brev til førtidspensionister.doc Åben - Folder.pdf Åben - Klippekort.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 20. Annoncering efter aktiveringstilbud 10/7436 Beslutningstema: Godkendelse af handleplan for annoncering efter aktiveringstilbud for unge psykisk sårbare samt godkendelse af annonceringsmateriale efter forløb for personer med anden etnisk baggrund end dansk. Sagsfremstilling: Jobcenter Svendborg orienterede i december 2009 det daværende Erhvervsudvalg om aktiveringsstrategien for Materialet fra det pågældende møde er udleveret som en del af informationsmaterialet til Arbejdsmarkedsudvalget i januar Arbejdet med aktiveringsstrategien har været en gennemgang af de eksisterende aktiveringstilbud og det aktuelle behov for aktivering. Tilpasning af Jobcentrets tilbudsvifte er en dynamisk proces, hvor aktiveringsbehovet løbende vurderes i forhold til den budgetterede økonomi, der er tilrådighed. Siden udvalgsorienteringen i december 2009, har der været arbejdet videre med de påtænkte ændringer, der blev beskrevet i notatet. Det har, af økonomiske årsager, været nødvendigt at prioritere i aktiveringsindsatsen. De væsentligste prioriteringer er: 1. Unge under 30 år prioriteres højt for at sikre, at de fastholdes det ordinære uddannelsessystem eller arbejdsmarkedet. 1. a. Der arbejdes videre med et unge-projekt for arbejdsmarkedsparate borgere. Der arbejdes på et samarbejde med det ordinære uddannelsessystem 1. b Der annonceres efter et tilbud til unge med problemer ud over ledighed. De tilbud, der idag benyttes overstiger grænsen for annoncering efter tilbudsloven, derfor vil annoncering hurtigst muligt iværksættes. 2. For borgere over 30 år aktiveres i forhold til lovens minimumskrav såfremt der er tale om eksterne aktiveringstilbud, i egne aktiveringstilbud kan der aktiveres mere, såfremt der er kapacitet. 19

21 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Den tidligere aftale vedr. borgere med anden etnisk baggrund end dansk er udløbet. Da det forventede forbrug til målgruppen forventes at overstige kr., er området omfattet af annonceringspligt jf. Tilbudsloven. Da målgruppen ikke kan profitere af de eksisterende aktiveringstilbud skal der iværksættes annoncering. 4. Individuelle aktiveringsforløb begrænses jf. ovenstående prioriteringer. Administrationen foreslår følgende handleplan: Arbejdsmarkedsudvalget godkender handleplanen d. 10/ Annonceringsmateriale vedr. aktive forløb for borgere med anden etnisk baggrund end dansk godkendes af Arbejdsmarkedsudvalget d. 10/ Nuværende leverandører indkaldes til informationsmøde om de kommende annonceringer Annoncering efter aktive forløb for borgere med anden etnisk baggrund end dansk Annoncering efter aktive forløb for unge med psyko-sociale problemer - materialet forelægges Arbejdsmarkedsudvalget inden annoncering Etablering af unge-forløb for arbejdsmarkedsparate unge - Arbejdsmarkedsudvalget orienteres løbende om status. Økonomiske konsekvenser: Tilpasning af tilbudsviften via annoncering skal være med til at sikre at aktiveringsbudgetterne overholdes. Lovgrundlag: LBK nr af 7/ om indhentning af tilbud efter tilbudslovens 15a-15d. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget : A) godkender handleplanen B) godkender annonceringsmaterialet vedr. aktive forløb for kontanthjælpsmodtagere med en anden etnisk baggrund end dansk C) godkender om tildelingskriterier Bilag: Åben - Annonceudkast - Annoncering efter tilbud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 20

22 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering om Brev fra Beskæftigelsesministeren 10/6485 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har d. 9. februar sendt brev til landets borgmestre, I brevet opfordrer hun til, at kommunerne har fokus på beskæftigelsesområdet og at beskæftigelsespolitikken anvendes strategisk. En effektiv beskæftigelsespolitik: bidrager til at få mennesker i job frigør ressourcer til andre områder modvirker marginalisering, der påvirker borgernes livskvalitet og samfundsøkonomien. Hun opfordrer til, at den aktive indsats fastholdes for alle målgrupper; dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mfl. Beskæftigelsesministeren forventer at udmelde mål til beskæftigelsesplanen medio februar. Bilag: Åben - Brev fra Beskæftigelsesminister Inger Støjberg til borgmesteren_ pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 22. Orientering om tilskud fra pulje for opkvalificerende læse-, skrive og regnekurser 10/2445 Sagsfremstilling: Jobcenter Svendborg har ansøgt om, og fået bevilget kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsens "Pulje til opkvalificerende læse-, skrive og regnekurser" i Tilskuddet skal anvendes til udgifter til FVU-forløb. (Forberedende Voksenuddannelse). Tilskuddet er et ekstra tilskud i forhold til jobcentrenes indsats, da FVU, allerede i dag kan anvendes i den ordinære indsats. Puljen er således etableret for at give jobcentrene et ekstra incitament. FVU-forløb udbydes af VUC og andre voksensuddannelsesinstitutioner, 21

23 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den og består af 2 fag. FVU-læsning og FVU-matematik. Jobcenter Svendborg har fået et tilskud der svarer til 50 FVU-forløb. Tilskuddet skal anvendes til hele Jobcenter Svendborgs område, herunder Langeland og Ærø. FVU-forløb vil blive benyttet, til de borgere, hvor tilbuddet gives som led i den konkrete jobplan. Såfremt Jobcenter Svendborg ikke udnytter hele det bevilgede tilskud i 2010, skal beløbet tilbagebetales til Arbejdsmarkedsstyrelsen Økonomiske konsekvenser: Bevilling af kr. der er øremærket til FVU-forløb i 2010, hvis tilskuddet ikke anvendes til formålet skal det tilbagebetales. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 23. Eventuelt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Virksomhedsmappe blev udleveret 22

24 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Claes Bidstrup Vagn Bech Solveig Christensen Rita Andreasen Tommy Stripp Lisa Pihl Lene Pilegaard Munter Freddy Nymark Knecht Kenneth Hüttel Jørgen Lørvig Jensen Bente Kjær Leif Nybo Frank Edelberg Jensen Leo Holm Bo Nissen Grete Schødts 23

25 Bilag: 3.1. Status på LBR-midler marts 09 Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65919/10

26 Status på LBR-Midler Bevilling 2010 Svendborg kr ,00 Langeland kr ,00 Ærø kr ,00 Ordinær bevilling i alt kr ,00 Forv. overført fra 2008 kr ,21 Forv. tilbagebetaling af uforbrugte midler kr ( ,71) Midler til forbrug i 2009 kr ,50 Afregnet Kvinder og motion kr ,00 Gruppecoaching-psykisk arb.miljø kr ,00 Et kærligt skub kr ,00 Forløb for borgere på ledighedsydelse kr ,00 Annoncering kr ,58 Aktiv sygemelding kr ,00 Afregnet i alt kr ,58 Disponeret til projekter fra Gruppecoaching-psykisk arb.miljø kr ,00 Disponeret i alt til tiltag kr ,00 kr - Disponeret i Unge-indsats erhvervsskolen kr ,00 Fastholdelse af ressourcesvage unge-csv kr ,00 Dynamisk Mentornetværk kr ,00 Temamøde kr ,00 Aktiv sygemelding kr ,00 Forløb for personer på ledighedsydelse kr ,00 Afklarings-udrednings mm. Toldbodhus kr ,00 Disponeret i alt til tiltag kr ,00 kr - Disponeret i 2010 LBR-Temadag kr ,00 Disponeret i alt til tiltag kr ,00 Disponeret i alt kr ,58 kr - excl incl Restmidler kr ,92 kr ,92 Max beløb der kan overføres til 2011 kr ,00

27 Bilag: 3.2. Ansøgninger marts 2010.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65922/10

28 Ansøgninger Iværksættelse af kommunale EGU-pladser kr ,43 kr ,93 kr ,00 AOF Sydfyn - håndtering af sygefravær kr ,00 kr ,00 Udvikling af netværksrelationer kr ,00 U-Base - Erhvervsskolen kr ,00 Ansøgning fra Østre Skole kr ,00 Forebyggende sygefraværsstrategi-isu kr ,00 JYSK kr ,00 Kulturarvsformidlere - Helvegsminde kr ,00 kr ,00 UU-centret kr ,00 kr ,00 kr ,00 Jess - En personlig succes - Agerholm kr ,00 Aktive Unge på vej - Erhvervsint. Nord kr ,00 kr ,00 Haveservice - CSV SydØstfyn kr ,00 kr ,43 kr ,93 kr ,00

29 Bilag: 4.1. Projektansøgning "Aktive unge på vej" Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61373/10

30 Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktive unge på vej Projektperiode: Målgruppe: Projektansvarlig organisation Kontaktperson Nyledige unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere mellem år Navn: Erhvervsintegration Nord Adresse: Svendborg Erhvervspark, Rødeledsvej 72, 5700 Svendborg Telefon: Navn: Projektleder Lone Dreyer Adresse: Svendborg Erhvervspark, Rødeledsvej 72, 5700 Svendborg Telefon Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet: Kommunen får løbende en stor andel unge (20 30 pr. måned) mellem år, der søger om offentlig forsørgelse. Det er problematisk, hvis de unge bliver hængende i systemet i en alder, hvor energien og lysten til at blive en aktiv del af samfundet er størst. Nogle af de unge er kørt trætte i skolesystemet og ved så ikke, hvordan de får struktur på deres indsats, så de kommer i gang med noget relevant frem mod en uddannelse eller job. Varigheden af de unges ledighed er et vigtigt parameter, da jo længere tid de hænger i systemet, jo mindre bliver chancerne for at få dem i gang med en uddannelse eller et job. Ved Erhvervsintegration Nord oplever vi flere og flere unge, som har hængt længe i systemet, og hvor de har haft brug for nogen til at hjælpe dem med at få tydeliggjort deres ønsker,

31 muligheder og realistiske forventninger til job og uddannelse og helt konkret hjælp til at komme i gang og fastholde dem i processen. Vi mener, at det er afgørende for gode og hurtige resultater, at de unge tilknyttes til en målrettet indsats ligeså snart de har søgt om offentlig forsørgelse. Vi mener også, at det er en stor fordel med vores mangeårige tætte samarbejde med erhvervslivet, så nogle af de unge igennem vores netværk kan stifte bekendtskab med forskellige faglige kompetencer, komme i virksomhedspraktikker og afprøve ønskejobbet. For den enkelte unge vil der også være mere status i at være tilknyttet byens erhvervsliv frem for at føle sig anbragt i en aktivering (til orientering sidder nogle af Svendborgs største virksomheder Sbs A/S og Pernod Ricard samt 3F som repræsentant for LO og Skulpturstøberiet i foreningens bestyrelse). Erhvervsintegration Nord er i dag en koordinerende samarbejdspartner imellem Jobcentret og virksomhederne, og det ville i projektet blive udvidet til også at være brobygger til UU-centret, flere faglige organisationer og uddannelsesinstitutionerne, så der hurtigt etableres samarbejde på tværs, så der kan findes effektive løsninger til gavn for de unge. Mål med projektet: At Svendborg Kommune overholder det fastsatte mål på maksimum 961 unge under 30 år på kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere ved udgangen af december At få afprøvet igennem projektet, hvad betydning det har, at der etableres netværk i et forpligtende samarbejde imellem Jobcentret, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne, så det sikres at de unge ikke tabes på gulvet. Hvilket problem skal løses? At antallet af unge på offentlig forsørgelse vil fortsætte med at stige, hvis der ikke iværksættes en hurtig og aktiv indsats overfor målgruppen og der afprøves nye og alternative måder at løse det problem på.

32 Forventet effekt? Deltagerantal: Den globale lavkonjunktur betyder, at den generelle ledighed stiger i visse brancher, men der skal iværksættes aktiviteter for de unge, så flere hjælpes til at kunne få en uddannelse, så virksomhederne på sigt fortsat kan få medarbejdere med relevante faglige uddannelser Færre unge mellem år, der bliver hængende på offentlig forsørgelse. Opbygning af et netværk på tværs af alle interessenter i målgruppen, så området fremstår som handlekraftigt og resultatgivende personer Indhold i projektet: Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. - Samtlige nyledige unge mellem år gennemfører et 3-4 ugers effektivt afklaringsforløb, - Der udarbejdes en individuel plan med den enkelte unge, hvor mål og tidsplan beskrives - Hvis nogle af deltagerne af forskellige årsager ikke umiddelbart kan starte på en uddannelsesinstitution iværksættes relevant virksomhedspraktik forløbet kan vare maksimum 6 måneder. - Samtidig vil de unge naturligvis opleve, at der stilles krav og forventninger til deres motivation og indsats og der vil være en umiddelbar konsekvens, hvis de ikke overholder reglerne for fremmøde til afklaringsforløb eller i en praktik. - Der etableres et netværk med kvartalsvise møder på tværs af alle interessenter for at sikre en hurtig og effektiv indsats for målgruppen, og så de unge oplever en handlekraftig proces. - Det øgede og tættere samarbejde på tværs af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og Jobcentret skal resultere i, at de unge er i gang med

33 nogle relevante aktiviteter, der kan sikre at de kan gennemføre en kompetencegivende uddannelse hurtigst muligt. Tids- og handleplan: April 2010: - Udarbejdelse af et 3-4 ugers afklaringsforløb, - Aftale nærmere med Jobcentret vedr. visitering af alle nye i målgruppen pr , - Ansættelse af underviser, - Møde med virksomheder vedr. mulige praktikpladser, - Møder med uddannelsesinstitutioner vedr. specialforløb Maj 2010 April 2011: Hver måned ugers afklaringsforløb gennemføres - Aftale virksomhedsbesøg - Individuel plan for den enkelte person - Månedlige opfølgningsmøder på de unge, som er i virksomhedspraktik - Finde praktikpladser Hvert kvartal - Afholde netværksmøde - Udarbejde status til LBR Januar 2011 april 2011: - Afklare med Jobcentret vedr. implementering af projektet - Endelig evaluering, regnskab og afslutning af projektet Forventede resultater: (Hvordan opgøres disse?) - Der udarbejdes en individuel plan med den enkelte deltager. Planen sendes til sagsbehandler/jobrådgiver i Jobcentret/UU-centret. For personer i virksomhedspraktik sendes status hver måned til sagsbehandler /jobrådgiver. - Der udarbejdes en samlet opgørelse for hvert afklaringsforløb på: Antal deltagere Hvor mange er stoppet pga. start på uddannelse, skole, specialforløb,

34 ordinært job eller er stoppet på grund af sygdom eller af andre årsager har frasagt den offentlige forsørgelse Hvor mange er startet i virksomhedspraktik og hvad er formålet med praktikken - Beslutninger og iværksættelse af eventuelle aktiviteter som følge af netværksmøderne til gavn for målgruppen. Økonomi Samlet ansøgt beløb: Kr Udspecificeret budget for projektet: - Opdeles i budgetposter - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificeres på år Husleje kr Undervisere kr Administration kr Netværksmøder kr Materialer/kontorhold kr Kørsel kr Markedsføring/foredrag etc. Kr I alt kr Husleje kr Undervisere kr Administration kr Netværksmøder kr Materialer/kontorhold kr Kørsel kr Markedsføring/foredrag etc. Kr I alt kr Øvrige betingelser Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor

35 faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning. Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring. Ansøgning fremsendes pr. til: att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen

36 Bilag: 5.1. Projektansøgning "En bæredygtig håndtering af sygefravær på arbejdspladsen gennem dialog" Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61305/10

37 Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Titel: En bæredygtig håndtering af sygefravær på arbejdspladsen gennem dialog. Projektperiode : Projektperioden er april 2010 april 2011 Målgruppe : I projektet deltager 3 virksomheder. Indtil videre foreligger bekræftelse fra Stryhns A/S Ø Pølser samt Vestas Towers A/S i Rudkøbing. Bekræftelse fra den tredje deltagende virksomhed eftersendes, så den foreligger til mødet den 24. marts 2010 Projektansvarlig organisation Navn: AOF Sydfyn Adresse: Vestergade 23, 5700 Svendborg Telefon: Kontaktperson Navn: Jørgen Andersen Adresse: Vestergade 23, 5700 Svendborg Telefon Til projektet ansættes konsulenterne Michael Rothe og Marianne Linnet, Derudover er det aftalt med 3F Svendborg og NNF Odense, at de deltager i projektet. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet : Dette Projekt ligger i forlængelse af regeringens handleplan Sygefravær en fælles udfordring. Grundtanken bag handleplanen er at hjælpe sygemeldte medarbejdere til at fastholde deres tilknytning til arbejdspladsen. Den syge skal ikke længere overlades til sig selv, og hjælpen skal tage udgangspunkt i den enkelte syges behov. Som noget nyt er det bl.a. et krav, at der skal gennemføres sygefraværssamtale senest i 4. sygeuge for at hjælpe den sygemeldte hurtigt i gang igen.

38 Aktiviteter omkring sygefravær på arbejdspladsen er et følsomt og tabubelagt emne. Sygdom opleves ofte som en privat sag og kontakt under sygdom kan opleves med mistillid; som kontrol og snagen i privatlivets fred. For at arbejdspladsen kan udvikle en bæredygtig praksis, er det vigtigt, at man kan tale åbent om sygdom og sygefravær. Det er derfor helt centralt, at de ansatte inddrages, når der skal aftales procedurer for sygefraværsaktiviteter, så sygefraværspolitikken bygger på såvel ledelsens som de ansattes interesser og behov. Desuden er det vigtigt at ledelse og tillidsvalgte, der skal gennemføre sygefraværssamtaler, er klædt godt på til at gennemføre opgaven på en anerkendende og respektfuld måde. Mål med projektet : Hvilket problem skal løses? Forventet effekt? Deltagerantal : Formålet med projektet er at igangsætte aktiviteter, der kan forebygge sygefravær samt fastholde sygemeldte medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen med udgangspunkt i regeringens handleplan. Det vil sige at: Udvikle og afprøve metoder til at skabe dialog om holdninger til sygefravær samt metoder til at udvikle en bæredygtig sygefraværspolitik, baseret på medarbejdernes og ledelsens ønsker og behov - til gavn for hele arbejdspladsen. Uddanne ressourcepersoner på arbejdspladsen der skal gennemføre politikken, herunder afholde sygefraværssamtaler Formidle en køreplan for hvordan en bæredygtig sygefraværspolitik kan udvikles og gennemføres i forskellige arbejdspladskulturer på baggrund af de erfaringer der indsamles i projektet. Hver af de deltagende virksomheder nedsætter en projektgruppe med deltagere fra ledelse og tillidsvalgte/medarbejdere. I debatarrangementer deltager et bredt udsnit af/alle ansatte på virksomhederne og i de planlagte kurser deltager mellemledere og tillidsvalgte.

39 Indhold i projektet : Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. Tids- og handleplan: Indhold 1. Skabe en løbende dialog om holdning til sygefravær på arbejdspladsen samt inddrage ledelsens og medarbejdernes ønsker til en sygefraværspolitik. Udgangspunktet er at drage omsorg for den syge, fastholde vedkommende på arbejdspladsen og hjælpe ham/hende hurtigt i gang igen. 2. Yde konsulentbistand til gennemførelse af arbejdspladsens sygefraværsaktiviteter samt bidrage til at processen løbende evalueres og rettes til. På denne måde fastholdes og anvendes den indsamlede viden på arbejdspladsen. 3. Uddanne de forskellige aktører (ledelse og tillidsvalgte) gennem kursusaktivitet på tværs af de deltagende arbejdspladser. 4. Udvikle en elektronisk værktøjskasse baseret på de erfaringer der er indsamlet i projektet. Denne kan anvendes af andre arbejdspladser til at igangsætte debat om holdninger samt til at udvikle politikker. Den elektroniske værktøjskasse formidles til andre arbejdspladser i Svendborg ved afslutning af projektet. 5. Etablere en hjemmeside, der løbende formidler erfaringer, best practices samt anvendte metoder fra projektaktiviteter. 1. April 2010: Præsentationsmøde på hver af de deltagende virksomheder Formål: Gensidig præsentation af projekt og arbejdspladser Aktiviteter: Konsulenterne mødes med repræsentanter for ledelse og tillidsvalgte og får en rundvisning på arbejdspladsen. Indgåelse af de første aftaler vedr. projektaktiviteter.

40 2. April 2010: Nedsættelse af projektgruppe Formål: At skabe ejerskab, tage ledelse og sætte rammerne for projektet på den enkelte arbejdsplads Aktiviteter: Der nedsættes en projektgruppe på hver af de deltagende arbejdspladser. Projektgruppen består af ledelse og tillidsvalgte/medarbejdere, f.eks fra samarbejds- og sikkerhedsudvalget. Projektgruppens opgaver: 1. At formulere en detaljeret tids - og aktivitetsplan samt succeskriterier for projektet. 2. At danne sig et overblik over sygdom og fravær på virksomheden på baggrund af APV, fraværsstatistikker og trivselsundersøgelser 3. At gøre sig overvejelser over virksomhedens erfaringer samt strategier vedr. forebyggelse og håndtering af sygefravær 4. Formulere forslag til justering af virksomhedens sygefraværs politik 3. April/maj 2010: Debatcafé for medarbejdere og ledere Formål: At udbygge og udvide ejerskab, brede debatten ud og diskutere holdninger. Derudover at gøre sygefraværspolitikken bæredygtig ved at inddrage såvel ledelses som medarbejderes ønsker og behov. At udvikle og afprøve metoder der skal indgå i den værktøjskasse, der udarbejdes i forbindelse med projektet. Aktiviteter: Opstartsmødet afholdes som en debatcafé, hvor der diskuteres holdninger til sygefravær og formuleres ideer til en sygefraværspolitik på virksomheden. Her diskuteres spørgsmål som: Hvornår er det OK at være syg? Hvordan vil vi helst kontaktes under sygefravær og af hvem? Hvad er sammenhængen mellem arbejdsmiljø og sygefravær hos os? Metoder: Oplæg fra ledelse og medlemmer af projektgruppen om forslag til politik Forumteater hvor skuespillere spiller dilemma situationer omkring sygefravær, og deltagerne afprøver forskellige forslag til handling Samtale i mindre grupper, interview, dialog og refleksion

41 4. Maj 2010: Kursus i sygefraværssamtale I (2 dage fælles for de involverede arbejdspladser) Formål: At klæde ledere og tillidsvalgte på til at planlægge, gennemføre og følge op på sygefraværssamtaler med de ansatte. Derudover at deltagerne udveksler erfaringer og får inspiration på tværs af arbejdspladser. Indhold: Redskaber til at forberede, gennemføre og følge op på sygefraværssamtalen på en positiv og anerkendende måde Etiske retningslinjer samt fakta og lovkrav om sygefravær Hvilke faktorer påvirker sygefraværet og hvordan kan arbejdspladsen forebygge sygefravær Hvordan kan sygdom tages i opløbet hvordan kan man spotte signaler? Hvordan kan arbejdspladsen fastholde syge medarbejdere? 5. Maj 2010: Projektgruppen formulerer sygefraværspolitik Formål: At justere sygefraværspolitik samt konkretisere denne. Aktiviteter: På baggrund af resultaterne fra debatcaféen formulerer projektgruppen en sygefraværspolitik, som indeholder arbejdspladsens værdier, holdninger samt procedurer ved sygefravær. Projektgruppen laver en plan for hvordan sygefraværspolitikken skal formidles til medarbejderne (præsentation på afdelingsmøde samt statusrapporter på virksomhedens intranet, opslagstavle og på projektets hjemmeside). I samarbejde med de tilknyttede konsulenter udarbejdes et evalueringsskema til brug efter hver gennemført sygefraværssamtale, så arbejdspladsen løbende kan indsamle og fastholde erfaringer fra processen. 6. Oktober 2010: Gennemførelse af fokusgruppeinterview og enkeltinterview med sygemeldte medarbejdere Formål: at opsamle erfaringer, skubbe på debatten om holdninger og skabe yderligere opbakning om projektet Aktiviteter: Der gennemføres interviews med enkeltpersoner og fokusgrupper med repræsentanter for medarbejdere, ledere og tillidsvalgte.

42 7. November 2010: Midtvejsevaluering for projektgrupper på de involverede arbejdspladser Formål: At gøre status og rette processen til. Aktiviteter: I samarbejde med konsulenterne gør projektgrupperne status på baggrund af fokusgruppeinterview, evalueringsskemaer og projektgruppens egne erfaringer. Praksis rettes til. 8. November 2010: Kursus i sygefraværssamtale II (1 dag fælles for de involverede arbejdspladser) Formål: At opkvalificere deltagerne yderligere og skabe sikkerhed om sygefraværssamtalen. Indhold: Opfølgning på det første kursusforløb med udgangspunkt i deltagernes behov Samtaletræning Hvordan kan ledelse og tillidsvalgte skabe tillid til aktiviteter om sygefravær med fokus på omsorg og anerkendelse 9. Marts 2011: Endelig opsamling af erfaringer og tilretning af procedurer Formål: At rette sygefraværspolitikken til samt evaluere ud fra arbejdspladsens succeskriterier, der blev formuleret ved opstarten. 10. April 2011: Afslutningsseminar (fælles for de involverede arbejdspladser) Formål: At arbejdspladserne fremlægger resultater og inspirerer hinanden til brug for det fremtidige arbejde med sygefravær. Evaluering af processen Indhold: Fremlæggelse af resultater fra de involverede virksomheder Anerkendende feedback fra de øvrige deltagere i projektet Konsulenterne præsenterer en elektronisk værktøjskasse indeholdende de redskaber der er udviklet i løbet af projektet Debat i plenum om værktøjer og muligheder i projektet

43 11. April 2011: Evaluering Der evalueres løbende i projektet: i forbindelse med den enkelte sygefraværssamtale (evalueringsskema), fokusgruppeinterviews med medarbejdere, telefoninterviews med syge medarbejdere, i forbindelse med opsamling på cafémøde, midtvejsevaluering, afslutningskonference. Evalueringerne anvendes til at fastholde viden samt til løbende at rette processen til. Udover de beskrevne aktiviteter vil der være møder med projektgrupperne i august 2010 og januar 2011 for at holde processen ved lige. Forventede resultater : (Hvordan opgøres disse?) Formidling og forankring I forbindelse med projektet oprettes en hjemmeside, der løbende formidler materialer og erfaringer. Ved projektafslutning udvikles en elektronisk værktøjskasse: 1) Mødepakke: hvordan afholde debatmøde om sygefravær? powerpoints med fakta - spillekort med spørgsmål til at skabe debat - dialog- og refleksionsøvelser. 2) En vejledning med titlen: Hvordan udvikler man en anerkendende sygefraværspolitik Henvisning til hjemmeside og værktøjskasse udsendes til virksomheder beliggende i Svendborg kommune. Succeskriterier og effektmåling At de deltagende arbejdspladser formulerer (tilretter) en sygefraværspolitik baseret på ledelsens og medarbejdernes ønsker og behov At sygemeldte oplever omsorg og nærvær i sygdomsforløbet og hjælpes hurtigt i gang igen. Dette registreres gennem evalueringsskemaer, telefoninterview og fokusgruppeinterview At ledere og tillidsvalgte føler sig kvalificeret til at varetage sygefraværssamtaler og følge op på dem (evaluering af kursusaktiviteter) At der gennem projektet udvikles en elektronisk værktøjskasse med metoder til at udvikle en anerkendende sygefraværspolitik

44 At den afsluttende konference skaber debat om de værktøjer og muligheder i de aktiviteter, som er gennemført i projektet (læringspunkter) At projektets hjemmeside løbende viser indhøstede erfaringer, anvendte materialer til igangsættelse af debat, eksempler på sygefraværspolitikker samt kursusmateriale. Henvisning til hjemmeside og værktøjskasse udsendes til virksomheder beliggende i Svendborg kommune, på Langeland og på Ærø. Økonomi Samlet ansøgt beløb : kr ,- Udspecificeret budget for projektet : - Se nedenfor - Opdeles i budgetposter - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificeres på år. Øvrige betingelser Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning. Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring.

45 Ansøgning fremsendes pr. til : att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen Budget opdelt pr år Undervisere Rekv undervisere (teater) Transportudg undervisere Værktøjskasse, hjemmeside mm Lokaler (fællesmøder) Forplejning (fællesmøder) Sum Ledelse 13% Revision Administration 10% Fremskrivning 3,7% Totalt

46 Bilag: 6.1. Projektansøgning "Forebyggende lokale sygefraværsstrategier" Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61394/10

47 Svendborg Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Forebyggende lokale sygefraværsstrategier. - et virksomhedsnært uddannelses- og træningsforløb for ledere og medarbejdere i lokale virksomheder. Projektperiode : Maj Oktober 2010 Se fase-inddeling for udspecificeret tidsplan Målgruppe : Der er i projektet 3 overordnede målgrupper: lokale virksomheder, hvor der afprøves og udvikles særlige redskaber ifht. forebyggelse af sygefravær. Der tages udgangspunkt dels i den større virksomhedsundersøgelse (se nedenfor), dels i de problemstillinger, som den enkelte virksomhed står overfor. 2. Potentielle sygemeldte, udsatte grupper blandt medarbejdere samt sygemeldte i virksomheder i de 3 kommuner for hvem Jobcenter Svendborg varetager beskæftigelsesindsatsen. Der vil være tale om personer med baggrunde som både ufaglærte og faglærte. 3. Jobcentret, læger, fagforeninger, a-kasser, behandlingsmuligheder og andre centrale interessenter omkring den potentielle syge inddrages naturligvis også. Med den specifikke redskabsudviklende del er der tale om navngivne virksomheder i forskellige brancher. Virksomhederne er en blanding af offentlige og private virksomheder. ISU har haft en indledende dialog med en række virksomheder omkring deltagelse i projektet. Der er taget udgangspunkt i virksomheder, der beskæftiger medarbejdere, som har øget risiko for langtidssygefravær (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Resultater af sygefraværsforskning ). Dette drejer eksempelvis om daginstitutions- og dagplejepersonale, rengøringspersonale, SOSU samt ufaglærte. Derudover er der kontakt med folkeskoler i tråd med Forebyggelsesfondens anerkendelse af, at skolelærere er disponeret for øget fravær som følge af psykiske faktorer. Desuden vil ISU meget gerne samarbejde med Jobcenter Svendborg i forbindelse med at identificere virksomheder inden for Jobcentrets område, der har et højt sygefravær således, at disse kan få tilbudt den uddannelse og rådgivning, der 1

48 ligger i projektet i forhold til at reducere sygefravær, forebygge sygefravær samt forbedre trivslen. Projektansvarlig organisation Kontaktperson Navn: Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) Adresse: Østre Stationsvej 43, 3.th Telefon: Navn: Chefkonsulent og partner Dorte Varde Adresse: Østre Stationsvej 43, 3. th. Telefon: Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet : På trods af konjunkturerne og den aktuelle ledighed, er der fra Beskæftigelsesministeren stadig fokus reducering af sygefraværet i beskæftigelsesmålene for Det sker ud fra en betragtning af, at der på trods af et mindre fald i sygefraværet, stadig er meget store udgifter forbundet med sygefravær såvel samfundsøkonomisk, lokaløkonomisk i kommunerne samt for den enkelte sygemeldte borger. Således prioriterer Jobcenter Svendborg ligeledes en styrket indsats for at nedbringe sygefraværet i nærværende beskæftigelsesplan for Ét af indsatspunkterne for Jobcenter Svendborg i forhold til en styrket indsats for at nedbringe sygefraværet, er den forebyggende indsats på de lokale virksomheder. SFI foretager årligt en kortlægning af danske virksomheders sociale engagement. I den seneste rapport fra december 2009 (SFI: Virksomheders sociale engagement årbog 2009 ) viser det sig, at virksomhedslederne (private såvel som offentlige) er bevidste om, at de som personer er vigtige for forebyggelsen af sygefravær hos medarbejderne. Således mener ¾ af lederne, at ansvaret for forebyggelsen af sygdom/sygefravær ligger hos dem. Paradoksalt viser tallene ligeledes, at der i de danske virksomheder meget sjældent foregår en struktureret indsats i forhold til uddannelse og træning af lederne i at leve op til dette ansvar; kun 14 % af lederne er uddannet i forebyggelse og nedbringelse af sygefravær. Derudover fremhæver SFI, at selve samtalen med medarbejderen (både i forløbet omkring forebyggelse, unders sygefraværet samt ved tilbagevenden til arbejdspladsen) er et vigtigt element at kunne mestre både som leder og kollega. Nærværende projekt tager således udgangspunkt i Jobcenter Svendborgs intention om at prioritere den forebyggende indsats overfor de lokale virksomheder, samt i SFI s kortlægning af virksomhedernes behov i form af uddannelse og træning af primært virksomhedsledere samt relevante medarbejdergrupper i forhold til at forebygge sygefravær blandt medarbejderne. 2

49 Mål med projektet : Grundlæggende vil nærværende projekt skabe en lokal virksomhedsspecifik ramme for at identificere signaler og adfærdsændringer, der kan være med til at opspore og forebygge sygdomme hos udsatte grupper ansatte i en række af Svendborg, Langeland og Ærøs virksomheder. Projektet vil stille skarpt på hvad der kendetegner en profil, der udviser adfærd, som kan fremkalde sygdom. I den sammenhæng vil vi bringe en lang række redskaber i spil. Redskaberne er en række af dem, som bl.a. fremgår i Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet samt i den indgåede Trepartsaftale til nedbringelse af sygefraværet. Vi bygger videre på en række af de forslåede redskaber. Vi vil i nærværende projekt således specificere redskaber, og udvikle en værktøjskasse baseret på de lokale virksomheders behov og udfordringer. Der vil således i projektet blive udviklet en række værkstøjer og redskaber specielt beregnet til de deltagende lokale virksomheder. Ydermere vil disse værktøjer og redskaber blive sammenfattet i en værktøjskasse, der vil kunne anvendes af alle virksomheder i Svendborg, Langeland og Ærø Kommune. Med værktøjskasse menes således meget forskellige redskaber, som både kan omhandle forskellige politikker, dialogbetingede redskaber, tilvejebringelse af sundhedsfremmende aktiviteter, pakkeforløb, guide til at se sygdomsforebyggelse i et helhedsperspektiv etc. Projektet arbejder overordnet ud fra en række undersøgelsesmæssige grundforudsætninger vedr. forebyggelse af sygdomme samt håndtering af sygefravær (særligt med udgangspunkt i Regeringens Sygefravær en fælles udfordring Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet, juni 2008, Konklusionspapir om handlingsplanen om sygefravær september Trepartsaftalen samt SFI: Virksomheders sociale engagement årbog 2009 ). Projektet vil udvikle og formidle en lokal forankret forebyggende værktøjskasse på sygefraværsområdet, der bl.a. har fokus på: Der er behov for at italesætte sygefravær på lokalt plan med brug af meget praksisnære og illustrerende redskaber. Vi ser nærmere på en række af de mere tabubelagte momenter ved sygdomsidentifikation- og identitet. Sygdom behøver ikke være en privatsag, hvis det vel og mærke i en tidlig opsporing håndteres korrekt mellem den udsatte og potentielle syge medarbejder, arbejdsgiver og andre centrale interessenter (f.eks. egen læge, A- kasser, fagforeninger og jobcentret). Tidlig opsporing er central for at sygdom ikke udvikler sig, og sygdomsprocessen bliver fastlåst. Ved at forholde sig til en tidlig identifikation kan en række af særligt de mere diffuse sygdomme forebygges, således de ikke ender med en (langvarig) sygemelding. Alle har et ansvar både ledere, kollegaer og naturligvis den potentielle sygemeldte. En række redskaber kan med fordel anvendes. Flere er i udvikling, men få er udviklet specifikt til en branche eller virksomhed med en lokal tværfaglig forankring. Sygdom skal ses i en helhed. Både arbejdsmæssige og private forhold spiller ind, når en person sygemeldes. I ca. 1/3 tilfælde forklarer arbejdsmiljøet på arbejdspladsen sygefraværet (NFA). Tidlig og løbende identifikation af arbejdsmiljøproblemer er centralt, hvis sygdom skal 3

50 forebygges fremadrettet. Det handler bl.a. om at foretage målinger og bringe arbejdsmiljøet på dagsorden på en spændende og konstruktiv facon (Regeringens handleplan). I ca. 1/3 tilfælde vurderes det, at det er private forhold som har betydning for at sygdom udvikler sig. Det handler om problemer i familien (skilsmisse, problemer med børnene, sygdom i nærmeste familie etc.). Livsstilsbetingede sygdomme og diagnoser fylder i dag meget ved en sygemelding. Hvordan opspores mulig sygdom, hvordan ser profilen ud på en potentiel sygemelding? Ved at virksomheden arbejder meget bevidst med den tidlig opsporing og forebyggende tiltag opnås markant mindre sygdom i en virksomhed. Branche har stor betydning i forhold til hvilke redskaber som bør anvendes. Mange virksomheder er i vildrede med hvilke tilgange der kan anvendes hos dem. En del virksomheder håber det bedste og anvender ad. hoc redskaber, eller som de fleste, ingen bevidst fokusering og redskaber i den tidlige opsporing og forebyggende tiltag. Diagnosen er ikke afgørende for hvad den syge kan. Det er vigtigt, at der i virksomheden arbejdes ud fra en forebyggende ramme, der bl.a. kan understøtte forskellige muligheder før, under og efter sygdom. Mange kan bidrage i den tidlige opsporing. Det vurderes, at det først og fremmest er virksomheden, der har kortene til at foretage en tidlig opsporing, men at en række andre interessenter omkring en potentiel sygemelding kan inddrages, hvis der skal være tale om en helhedsfokuseret forebyggende indsats. Projektet vil i særlig grad have fokus på sygemeldinger før de bliver kendt af kommunen, men hvor måske læge(r), fagforeninger etc. allerede er involveret. Vi vil dog også fokusere på de første samtaler, når sygdom og en sygemelding indtræder, f.eks. håndtering af samtaler med den syge efter 4 ugers sygdom, inddragelse af Jobcentret, læge og øvrige netværk. Dette projekt vil derfor: 1. Skabe et solidt lokalt virksomhedsrettet grundlag for tidlig identificering af sygdom, særligt diffuse lidelser (f.eks. stress, livsstilsbetingede sygdomme), personlig problemer og belastningssygdomme (f.eks. betinget af dårligt arbejdsmiljø). 2. Med udgangspunkt i en række virksomheder inden for forskellige brancher foretages en todelt vurdering og afprøvning af hvilke redskaber, der ønskes og evt. opleves at virke, når der skal arbejdes forebyggende og med tidlig identifikation af sygdom. Herudfra udarbejdes en værktøjskasse. Denne indeholder bl.a. en række konkrete cases, der beskriver forskellige situationer i den tidlige opsporing af sygdom hos udsatte medarbejdergrupper samt der foretages en række forskellige formidlingsaktiviteter af konkret lærende karakter. 3. Skabe et lokalt arrangement og formidling af effektive redskaber via en værktøjskasse, der bygger bro mellem interessenter i den tidlige opsporing af sygdom hos udsatte medarbejdere i virksomhederne i Svendborg, Langeland og Ærø Kommune. 4

51 Hvilket problem skal løses? Projektet vil således løse det problem, at de fleste virksomheder ikke er klædt godt på til at skabe tilstrækkelige gode rammer for at forebygge sygefravær blandt deres medarbejdere. Dette gælder især for lederne (men også medarbejdere), der for de flestes tilfælde mangler uddannelse og træning i redskaber og værktøjer, der kan støtte deres medarbejders trivsel og forebygge sygefravær. Forventet effekt? Det forventes, at de deltagende virksomheder alle får et udbytte i form af øget fokus på trivsel samt forebyggelse af sygefravær. Derudover vil virksomhederne med redskaberne i hånden være i stand til at nedbringe deres sygefravær og forebygge yderligere fravær blandt deres medarbejdere. Deltagerantal : lokale virksomheder i spørgeskemaundersøgelse virksomheder i afprøvning Indhold i projektet : Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. Projektet har udgangspunkt i 3 hovedfaser. Disse beskrives i det nedenstående: Fase 1 Specifik og detaljeret undersøgelse (interview) i ca lokale virksomheder med grundlæggende fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af sygdom hos udsatte medarbejdergrupper hvad oplever i og hvad har I behov for, hvilke særlige gode (og dårlige) erfaringer har i gjort jer? etc., bl.a. fokus på følgende emner: - Typer af tidlige indsatser for at undgå sygefravær - Forskellige typer politikker - Samtaleredskaber - Muligheder for at kombinere sygdom og arbejdsliv (delvis raskmeldinger, bevare kontakten til arbejdspladsen etc.) - Fastholdelsesplaner - Hvordan arbejdes der med arbejdsglæde/psykisk arbejdsmiljø/en attraktiv arbejdsplads på arbejdspladsen - Behov for redskaber til at forebygge, læse og håndtere sygdomsadfærd (hvem kan inddrages i samarbejdet omkring den syge), fastholdelse af kontakten til den syge - etc. Der vil være tale om en meget specifik og brancherettet undersøgelse, hvor der bl.a. i resultaterne vil fremgå en række caseorienterede tilgange på hvorledes, der kan arbejdes forebyggende overfor udsatte grupper ansatte på et repræsentativt udsnit af virksomheder i Svendborg, Langeland og Ærø Kommune. Der udarbejdes en tematisk og valideret interviewguide forud interviewene og de konkrete undersøgende aktiviteter 5

52 Fase 2 Afprøvning i virksomheder. Afprøvning vil naturligvis være stærkt inspireret af hvad den indledende undersøgelse viser. Der vil være forskelligt fokus i de virksomheder. Foreløbig har virksomhederne givet udtryk for behov for afprøvning og værktøjskasse som vedrører: Udvikling af forskellige politikker vedr. sygdomsforebyggelse særligt vedr. potentielle udsatte grupper. Arbejdsgange kombineret med behandling APV, som sygdomsforebygggende Forebyggende sygdomssamtaler Dialogguide til de(n) svære samtale (bl.a håndtering af skånebehov) og den anerkendende samtale Håndtering af sundhedsfremmende aktiviteter, når en sygemelding er undervejs, eller ved gentagende sygemeldinger Forskellige tovholderfunktioner Opbygning af kolleganetværk Pakkeforløb til den tidlige opsporing af sygdom Trivsel i gulvhøjde Egenbehandling og igangsættelse heraf Nyttige samarbejder omkring den potentielle eller sygemeldte medarbejder, bl.a. med henblik på at udarbejde mulighedserklæringer omkring personen Udmøntes i Lokal sygdomsforebyggende guide og værktøjskasse tidlig sygdomsafklaring samt en mere beskrivende del om udbyttet ved at anvende forskellige forebyggende og tidlig identificerende redskaber. Selve afprøvningen i de nævnte virksomheder finder sted som en blanding af igangsættelse af konkrete forløb samt i form af inspirationsmøder i virksomhederne, hvor der er deltagelse af både medarbejdere og ledere. Der udarbejdes med hver specifikt deltagende virksomhed en konkret skriftlig aftale om hvilke områder, der ønskes inspiration og afprøvning på. Aftalegrundlaget er meget specifikt. Alle virksomheder har ønsket at se bredden i muligheder for værktøjer før de tager en endelig beslutning om hvilke redskaber de ønsker at afprøve. Det forventes at hver af de specifikt deltagende virksomheder afprøver 5-10 værktøjer. Fase 3 Formidling og forankring Lokal sygdomsforebyggende guide og værktøjskasse tidlig sygdomsafklaring udsendes til 1500 virksomheder i Svendborg, Langeland og Ærø Kommune. Udarbejdelse af interaktivt værktøj, der kan give alle virksomheder i de 3 kommuner mulighed for at få en indføring i de udviklede redskaber og værktøjer. Udsendelse af materialer omkring værktøjskassen sker bredt til virksomheder i de 6

53 3 kommuner ifht til størrelse og branche. Tids- og handleplan: Projektperiode: Maj Oktober Fase 1. Interview-undersøgelse i lokale virksomheder: Maj-juni Fase 2. Afprøvning i virksomheder: Juli-september Fase 3. Formidling og forankring: Oktober-november Forventede resultater : (Hvordan opgøres disse?) Succeskriterier og målepunkter i projektet: 1. Gennemførelse af min. 100 interview baseret på valideret interviewguide omkring sygdomsforebyggende tiltag, herunder tidlig opsporing af sygdom. 2. Udvikling af værktøjskasse, hvor der min. beskrives 20 forskellige redskaber som kan anvendes i den forebyggende opsporing af sygdom. Der udvikles min. 10 redskaber, der har fokus på tværsektorielle redskaber, som kan bringes i anvendelse på området. Værktøjskassen fremstilles både i form af en mere beskrivende og case-mæssige tilgang, bl.a. ud fra deltagende virksomheders tilgange. 3. Der udvikles og afprøves forskellige redskaber i alle specifikt deltagende virksomheder. 4. Alle (100 %) af de virksomheder, hvor der afprøves redskaber udtrykker, at de har fået nyttig og specifik viden samt konkrete redskaber, de fremadrettet kan bruge sygdomsforebyggende. 5. Den Lokale sygdomsforebyggende guide- og værktøjskasse udsendes til min virksomheder i Svendborg, Langeland og Ærø Kommune. 6. Efter hver af de tre faser udarbejdes evalueringsnotat til LBR. Denne med udgangspunkt i: Hvad har fasen vist? 7

54 Økonomi Samlet ansøgt beløb : Udspecifice ret budget for projektet : - Opdeles i budgetposte r - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificer es på år. Kr ,- Fase 1 maj - juni 2010 Udvælgelse af et repræsentativ virksomhedsbase, baseret på Danmarks Stat. branchegrundlag Udarbejdelse af interviewguide, opsætning i weblog Interview med virksomheder Udarbejdelse af rapport vedr. resultater fra undersøgelsen Udarbejdelse af foreløbig værktøjskasse Præsentation af mulige redskabsmæssige tilgange overfor specifikt deltagende virksomheder I alt fase 1 149,500 Fase 2 - juli - september 2010 Afprøvning i virksomheder Udvikling af specifikke værktøjer, casebeskrivelser for specifikt deltagende virksomheder I alt fase Fase 3 - oktober - november 2010 Udarbejdelse af "Lokal sygdomsforebyggende guide og værktøjskasse" Trykning af materialer Udarbejdelse af interaktivt redskab Udsendelse af materialer til ca virksomheder I alt fase Revision af projektet Faseevalueringer (3 stk.) Administration I alt samlet for projektforløbet (eksl. moms)

55 Øvrige betingelser Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning. Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring. Ansøgning fremsendes pr. til : att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen 9

56 Bilag: 7.1. Projektansøgning "Hvordan virkeliggøres de unges ønske om uddannelse og job" Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61315/10

57

58

59

60

61 Bilag: 8.1. Projektansøgning fra Jysk Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61246/10

62 Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale beskæftigelsesråd i Svendborg på kr ,- til at afvikle et nyt projekttiltag som vil være medvirkende til at øge erhvervsfrekvensen, og tiltrække en marginaliseret del af befolkningen ind i varig beskæftigelse. JYSK A/S vil, som stor virksomhed, gerne tilbyde at udvikle et projekt der har fokus på det sociale ansvar som vi mener virksomhederne har i et dynamisk samfund som det danske. Vi vil gerne skabe og deltage i projekter der fører til noget d.v.s. projekter der er målrettede. Det mener vi at projektet Her er et godt tilbud til dig bliv medarbejder i JYSK er, men da vi endnu ikke har de store erfaringer med at arbejde med de svage målgrupper af ledige, vil vi starte med at lægge lidt forsigtigt ud med dette første pilotprojekt i 5 af vore butikker på Fyn. Derfor har vi indgået aftale med ekstern projektkoordinator som har stor erfaring med målgruppen, og som vil guide os gennem projektet og være medvirkende til at udvikle og implementere projektets metoder og erfaringer i vores egen organisation. De erfaringer og resultater vi opnår her, skal skabe grobund for forankring og udvikling af projektets metoder i JYSK A/S på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Tanken er, fremadrettet, at implementere denne måde at rekruttere dele af vore medarbejdere på, så også JYSK A/S fremover kan bidrage til at drage omsorg for at få personer som i dag står uden for arbejdsmarkedet, ind i en anden social tilpasningsproces til arbejdsmarkedet, og derigennem få dem i varig beskæftigelse. Herunder er vedhæftet projektbeskrivelse og budget. Vi ser frem til at høre fra jer, men skulle der være tvivlsspørgsmål i forhold til projektbeskrivelsen, er I meget velkomne til at kontakte projektkoordinator Peer Madsen på tlf Med venlig hilsen Rune Lindstrøm Distriktschef Odense d. 25. januar 2010

63 Ansøgning til De Lokale Beskæftigelsesråd i Nyborg, Svendborg, Faaborg - Midtfyn og Middelfart. Projektansøger og kontaktoplysninger: JYSK A/S Sødalsparken Brabrand Kontaktperson i JYSK A/S: Distriktschef Rune Lindstrøm Tlf / Mail: Projektets titel: Her er et godt tilbud til dig - bliv medarbejder i JYSK Baggrunden for projektet: JYSK A/S vil som virksomhed gerne udvikle projekter, der har fokus på det sociale ansvar som vi mener virksomhederne har i et dynamisk samfund som det danske. Vi vil gerne skabe og deltage i projekter der fører til noget, dvs. projekter der er målrettede. Dette projekt skal hjælpe ledige til at komme ind i en branche, hvor der er rigtig gode muligheder til at få endeligt fodfæste, også for personer som har stået udenfor arbejdsmarkedet en tid. Men samtidigt skal det også være et udviklingsprojekt for vore medarbejdere i JYSK, som kan udvikle deres kompetencer for at medvirke til at også personer på grænsen til arbejdsmarkedet, virkeligt kan hjælpes ind i en positiv social tilpasningsproces, og af den vej komme syvmileskridt nærmere en varig placering på arbejdsmarkedet, og der i gennem få et nyt bedre liv. JYSK A/S har mange ansatte, mere end i ca butikker i 32 lande, hovedsagligt i Europa, hvilket vil sige, at der er stor personaleomsætning i virksomheden og dermed er der også mulighed for at ledige stillinger opstår i projektperioden. Disse stillinger vil blive tilbudt projektets deltagere, såfremt de har kvalificeret sig til at få dem. JYSK A/S har ikke akutte rekrutteringsproblemer på elevsiden, men med udsigten til at de mindre ungdomsårgange skal på arbejdsmarkedet, vil vi gerne være på forkant med situationen og selv være medvirkende til at få tilført den nødvendige arbejdskraft på uddannelsessiden. Derfor vil også vore elevpladser blive tilbudt de deltagere som har mod på det.

64 JYSK A/S har også intentioner om at beskæftige personer som ikke har fuld arbejdsevne, og således være medvirkende til at åbne for beskæftigelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Projektbeskrivelse - Metode og indhold: Der arbejdes ud fra sunde jyske pædagogiske grundbegreber, hvor det er en af de basale antagelser, at mennesket til syvende og sidst er i stand til at klare sine egne problemer selv, omend nogle mennesker behøver lidt mere hjælp og vejledning end andre mennesker gør. Indholdet i forløbet er tilrettelagt som sidemandsoplæring, hvor der i hver enkelt JYSK butik udvælges en sidemand som den enkelte deltager i projektet skal følge tæt. I JYSK arbejdes der med grundbegreber som forbindes med beskedenhed, grundighed og ærlighed - tre værdier som er vigtige elementer i JYSK, og som også er vigtige menneskelige egenskaber at besidde. JYSK er en betegnelse for troværdighed - underforstået: En aftale er en aftale! I JYSK arbejder alle ud fra en professionel indstilling om at give kunderne et godt tilbud samt at være inspirerende, jordnære og gode kolleger for hinanden. Indholdet i forløbet vil derfor blive tilrettelagt i tæt samarbejde med deltageren og den enkelte ansatte i JYSK som udvælges som sidemand og der vil blive skabt en tæt relation mellem teori og praksis som den leves i dagligdagen i vore butikker. Der vil således blive arbejdet med en bevidstgørelse hos såvel deltagere, som medarbejdere om de muligheder og værdier, der er vigtige for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Teoretisk vil metoden være læring gennem handling, hvor udgangspunktet tages i den enkelte persons aktuelle situation og hertil kobles så mulighederne for hjælp og støtte i JYSK. Deltagerne vil altså blive fulgt tæt - i butikken af en tilknyttet sidemand - uden for arbejdstid, i den udstrækning der er behov for det, af en til projektet tilknyttet koordinator! Ideen er at vi vil hjælpe med at flytte alle sten der ligger i vejen, både i, som uden for arbejdstiden, for at den enkelte deltager kan knyttes tættere til arbejdsmarkedet! Projektperiode: Info. & rekruttering: Starttidspunktet for projektperioden kan evt. rykkes til tilbagemeldinger fra alle LBR foreligger. Oplæring & praktikforløb: Projektperiode i alt 35 uger. Projektets formål og effekt: Formålet er at opkvalificere ledige til ordinære job, som løntilskuds- eller fleksjob, eller elevpladser i JYSK, som det vil være muligt at tilbyde den enkelte efter endt positivt projektforløb.

65 Målgruppen: 14 ledige danske eller nydanske, evt. unge, som har modtaget længerevarende kontant- eller starthjælp, og som matcher de praktik eller jobåbninger som JYSK får mulighed for at tilbyde de enkelte deltagere. Krav til deltagerne er at: - De kan tale og forstå dansk - de ikke bærer religiøs hovedbeklædning - de har motivation for vores arbejdsområde - de kan og vil arbejde indenfor arbejdstiderne i JYSK Rekruttering Deltagerne rekrutteres i et samarbejde med medarbejderne i Jobcentrene, projektkoordinatoren og de nøglepersoner som skal fungere som sidemænd i JYSK. For at sikre, at de personer, der har mest potentiel udbytte af at deltage i projektet, afholder projektlederen et visitationsmøde med de kommunale sagsbehandlere, der ønsker at visitere en deltager til projektet. Det er projektet, der beslutter, hvilke personer der kan deltage. Evaluering, samarbejde, forankring og udvikling af projektet Projektet vil blive afviklet som et samarbejde mellem JYSK og med tæt kontakt til de enkelte sagsbehandlere i Jobcentrene. Sagsbehandlere holdes orienterede om den henviste deltagers forløb og resultater. De deltagere, der ikke opnår job i løbet af projektperioden udsluses til sagsbehandleren med en realistisk plan for fremtiden. JYSK vil bidrage med at gennemføre evaluering af indsatsen ud fra de ønsker, som LBR og Jobcentrene måtte have. De opnåede resultater og erfaringer fra projektet skal danne baggrund for forankring og udvikling af projektets metoder i JYSK på regionalt, nationalt og internationalt niveau, og tanken er at implementere denne måde at rekruttere medarbejdere på, så også JYSK A/S kan bidrage til at drage omsorg for at få personer som i dag står uden for arbejdsmarkedet, i varig beskæftigelse. Formidling Projektets erfaringer med integration, oplæring og omskoling af seniorer på en arbejdsplads vil blive registreret og diskuteret undervejs i projektforløbet og samlet op i en afsluttende rapport. Denne rapport vil blive tilsendt det Lokale Beskæftigelsesråd og Jobcentrene. Desuden vil erfaringerne blive formidlet internt i JYSK gennem projektkoordinatoren, som vil følge projektet og opsamle de erfaringer, der skal videreføres i det fremadrettede arbejde med at implementere projektets metoder i hele JYSK A/S butiksnet. Projektets erfaringer vil ligeledes blive bibragt vores brancheforening, således at øvrige koncerner og butikskæder kan drage nytte af den opsamlede viden vi får ved at gennemføre dette projekt. I det omfang det har mediernes bevågenhed, vil vi forsøge at få vores erfaringer bredt ud i pressen, da projektet kan være med til at inspirere andre virksomheder til at fastholde eller nyansætte denne målgruppe af ledige. projektet vil naturligvis også blive omtalt i vores eget personaleblad GO JYSK som bliver flittigt læst af alle vore medarbejdere.

66 Budget for projektperioden fra d til d Projektforberedelse Projektledelse og koordinering Mentorer Administration Evaluering, formidling og forankring Kørsel Ekstern revision Samlet beløb Ugepris pr. deltager v. 14 deltagere i en projektperiode på 35 uger Beløbet er eks. moms ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Placering af de enkelte deltagere i butikkerne: JYSK i Nyborg JYSK i Svendborg JYSK i Middelfart JYSK i Faaborg JYSK i Ringe I alt 3 deltagere 3 deltagere 3 deltagere 3 deltagere 2 deltagere 14 personer Ansøgning til LBR i Nyborg på 3 deltagere x kr x 35 uger i alt kr ,- Ansøgning til LBR i Svendborg på 3 deltagere x kr x 35 uger i alt kr ,- Ansøgning til LBR i Middelfart på 3 deltagere x kr x 35 uger i alt kr ,- Ansøgning til LBR i Faaborg - Midtfyn 5 deltagere x kr x 35 uger i alt kr ,- I alt kr ,-

67 Bilag: 8.2. Projektansøgning "Her er et godt tilbud til dig - Bliv medarbejder i JYSK" Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61238/10

68 Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Her er et godt tilbud til dig Bliv medarbejder i JYSK Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson 3 ledige danske eller nydanske, evt. unge, som har modtaget længerevarende kontant- eller starthjælp, og som matcher de praktik eller jobåbninger som JYSK får mulighed for at tilbyde de enkelte deltagere JYSK A/S Sødalsparken Brabrand Distriktschef Rune Lindstrøm Tlf / Mail: Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet : Mål med projektet : JYSK A/S vil som virksomhed gerne udvikle projekter, der har fokus på det sociale ansvar som vi mener virksomhederne har i et dynamisk samfund som det danske. Vi vil gerne skabe og deltage i projekter der fører til noget, dvs. projekter der er målrettede. Dette projekt skal hjælpe ledige til at komme ind i en branche, hvor der er rigtig gode muligheder til at få endeligt fodfæste, også for personer som har stået udenfor arbejdsmarkedet en tid. Men samtidigt skal det også være et udviklingsprojekt for vore medarbejdere i JYSK, som kan udvikle deres kompetencer for at medvirke til at også personer på grænsen til arbejdsmarkedet, virkeligt kan hjælpes ind i en positiv social tilpasningsproces, og af den vej komme syvmileskridt nærmere en varig placering på arbejdsmarkedet, og der i gennem få et nyt bedre liv. JYSK A/S har mange ansatte, mere end i ca butikker i 32 lande, hovedsagligt i Europa, hvilket vil sige, at der er stor personaleomsætning i virksomheden og dermed er der også mulighed for at ledige stillinger opstår i projektperioden. Disse stillinger vil blive tilbudt projektets deltagere, såfremt de har kvalificeret sig til at få dem. JYSK A/S har ikke akutte rekrutteringsproblemer på elevsiden, men med udsigten til at de mindre ungdomsårgange skal på

69 Hvilket problem skal løses? Forventet effekt? arbejdsmarkedet, vil vi gerne være på forkant med situationen og selv være medvirkende til at få tilført den nødvendige arbejdskraft på uddannelsessiden. Derfor vil også vore elevpladser blive tilbudt de deltagere som har mod på det. JYSK A/S har også intentioner om at beskæftige personer som ikke har fuld arbejdsevne, og således være medvirkende til at åbne for beskæftigelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Formålet er at opkvalificere ledige til ordinære job, som løntilskuds- eller fleksjob, eller elevpladser i JYSK, som det vil være muligt at tilbyde den enkelte efter endt positivt projektforløb. Deltagerantal : 3 Indhold i projektet : Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. Der arbejdes ud fra sunde jyske pædagogiske grundbegreber, hvor det er en af de basale antagelser, at mennesket til syvende og sidst er i stand til at klare sine egne problemer selv, omend nogle mennesker behøver lidt mere hjælp og vejledning end andre mennesker gør. Indholdet i forløbet er tilrettelagt som sidemandsoplæring, hvor der i hver enkelt JYSK butik udvælges en sidemand som den enkelte deltager i projektet skal følge tæt. I JYSK arbejdes der med grundbegreber som forbindes med beskedenhed, grundighed og ærlighed - tre værdier som er vigtige elementer i JYSK, og som også er vigtige menneskelige egenskaber at besidde. JYSK er en betegnelse for troværdighed - underforstået: En aftale er en aftale! I JYSK arbejder alle ud fra en professionel indstilling om at give kunderne et godt tilbud samt at være inspirerende, jordnære og gode kolleger for hinanden. Indholdet i forløbet vil derfor blive tilrettelagt i tæt samarbejde med deltageren og den enkelte ansatte i JYSK som udvælges som sidemand og der vil blive skabt en tæt relation mellem teori og praksis som den leves i dagligdagen i vore butikker. Der vil således blive arbejdet med en bevidstgørelse hos såvel deltagere, som medarbejdere om de muligheder og værdier, der er vigtige for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Teoretisk vil metoden være læring gennem handling, hvor udgangspunktet tages i den enkelte persons aktuelle situation og hertil kobles så mulighederne for hjælp og støtte i JYSK. Deltagerne vil altså blive fulgt tæt - i butikken af en tilknyttet sidemand - uden for arbejdstid, i den udstrækning der er behov for det, af en til projektet tilknyttet koordinator! Ideen er at vi vil hjælpe med at flytte alle sten der ligger i vejen, både i, som uden for arbejdstiden, for at den enkelte deltager kan knyttes tættere til arbejdsmarkedet!

70 Tids- og handleplan: Forventede resultater : (Hvordan opgøres disse?) Info. & rekruttering: Starttidspunktet for projektperioden kan evt. rykkes til tilbagemeldinger fra alle LBR foreligger. Oplæring & praktikforløb: Projektperiode i alt 35 uger. JYSK A/S Forventer at kunne ansætte alle i ordinære, fleks eller skånejobs, evt. i uddannelsesforløb hvis dert er muligt. Økonomi Samlet ansøgt beløb : Kr ,- Udspecificeret budget for projektet : Budget er angivet nederst på siden i øvrigt er hele projektbeskrivelsen også vedhæftet denne - Opdeles i budgetposter ansøgning. - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificeres på år. Budget for projektperioden fra d til d Projektforberedelse Projektledelse og koordinering Mentorer Administration Evaluering, formidling og forankring Kørsel Ekstern revision Samlet beløb Ugepris pr. deltager v. 14 deltagere i en projektperiode på 35 uger Beløbet er eks. moms ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Placering af de enkelte deltagere i butikkerne: JYSK i Nyborg 3 deltagere JYSK i Svendborg 3 deltagere JYSK i Middelfart 3 deltagere JYSK i Faaborg 3 deltagere JYSK i Ringe 2 deltagere I alt 14 personer Ansøgning til LBR i Nyborg på 3 deltagere x kr x 35 uger i alt kr ,- Ansøgning til LBR i Svendborg på 3 deltagere x kr x 35 uger i alt kr ,- Ansøgning til LBR i Middelfart på 3 deltagere x kr x 35 uger i alt kr ,- Ansøgning til LBR i Faaborg - Midtfyn 5 deltagere x kr x 35 uger i alt kr ,- I alt kr ,-

71 Øvrige betingelser Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning. Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring. Ansøgning fremsendes pr. til : att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen

72 Bilag: 9.1. Projektansøgning "Jess - personlig succes" Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61282/10

73 Svendborg Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projektperiode: jess - personlig succes eller efter aftale Målgruppe: Projektets målgruppe er ti arbejdsmarkedsparate unge under tredive år. Vi tilbyder forløb med rene kvindegrupper, rene mandegrupper eller blandede hold alt efter behov. Projektansvarlig organisation Navn: Direktør Alice Agerholm Adresse: Kongegade 12, 5800 Nyborg Telefon: CVR-/SE-nummer: Web: Kontaktperson Navn: Direktør Alice Agerholm Adresse: Kongegade 12, 5800 Nyborg Telefon: CVR-/SE-nummer: Web: Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet: Vi har valgt at sætte fokus på unge ufaglærte kvinder og mænd under tredive år. Baggrunden for denne beslutning er: Den økonomiske krise rammer mange unge. Statikken viser, at det især er de yngre, ufaglærte, der bliver ramt af arbejdsløshed i forbindelse med den globale finanskrise. Arbejdsmarkedskonsulenter landet over advarer om, at netop den gruppe kommer i klemme, hvis ikke der nu sættes en ekstraordinær indsats i værk i landets kommuner. Mange af de ufaglærte job, som er blevet nedlagt i forbindelse med krisen bliver ikke genetableret, men derimod flyttet til udlandet. Derfor er det vigtigt, netop nu, at holde skarp fokus på den gruppe, så de ikke bliver fremtidens tabere på arbejdsmarkedet uden uddannelse og job.

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere