DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Herlev Sygehus FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR Ny teknologi stabiliserer døgnrytmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Herlev Sygehus FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Ny teknologi stabiliserer døgnrytmen"

Transkript

1 Nr. 9 december årgang DRIFT & ARKITEKTUR ISSN Nr FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR læs inde i bladet Ny teknologi stabiliserer døgnrytmen hos intensive hjertepatienter på Rigshospitalet Rådgivere skal også rådgive VVS-installatøren og samtidig lytte til ham! Store besparelser i at effektivisere servicen 1. Personelevatorer 2. Sengeelevatorer 3. Serviceelevatorer 4. Helipad-elevator 5. Rulletrapper 6. Automatiske døre 7. Bom 8. Læsserampe 9. Hermetisk lukkede døre 10. AGV system (Automated Guided Vehicles - integreret med elevator og bygningens styresystem) 11. Intelligent styring af elevatorer (Destination control system) Herlev Sygehus Vigtigt at sikre den interne transport i de nye sygehuse

2 Et gassystem der ikke svigter TC-Micro medicinsk gascentral Automatisk skift mellem primær og sekundær forsyning Også mulighed for 3. forsyning (nød - forsyning tilsluttes separat) Kan også tilsluttes til tankanlæg uden brug af ekstra stabilisatorer (kompakt anlæg) Alarmer efter jeres ønske til CTS-anlæg Nødforsyningsenhed MULTI 2 Stilrene produkter passer til alle afdelinger Indvendig og udvendig montage Let at monterer - kan leveres med tilslutninger op til 3 meter. CE-mærkede produkter til medicinske gassystemer -fra kilde til forbruger Qmt-tech ab Kontaktperson Edmund Christiansen Amerikavägen 6, Box 4036, SE Kalmar Tel Mobil: Vor lokale servicepartner Strandmøllen A/S Strandvejen 895, DK-2930 Klampenborg Tel

3 Ansvarshavende redaktør John Vabø, cand.polit. Fagredaktion: FSTA Formand Mogens Kaas Thrane, Balslev Råd. Ing. FSD Svend Christiansen, formand Redaktion/FSTA Chefredaktør John Vabø Jan Christensen, formand, Mogens Thrane, Chefkonsulent, Jesper Bo Jensen, Thorkil Vandborg, Jesper Dichmann Sørensen, Redaktion/FSD Henning Pedersen, Lars Grønager, Preben Hansen, Frederiksberg Sygehus Redaktionsudvalg: FSTA s bestyrelse: Formand: Mogens Kaas Thrane, Chefkonsulent Balslev Rådg. Ing. Næstformand: Kaj Hyldgaard Olsen, Teknisk Koordinator, Nyt Ålborg Universitetshospital, Sekretær: Claus Niehburg Bernthsen, Byggeteknisk Chef, Slagelse Sygehus, Kasserer: Ole Klinkby, Salgschef, NNE Pharmaplan, Best.medlem Jan Klessen Christensen, Chefrådgiver, Balslev, Best.medlem Finn Sørensen, Projektleder - Sundhed, Creo Arkitekter, Best.medlem Thorkil Vandborg, Afdelingsleder, Hospitalsenheden Vest, Redaktionens adresse: Indlæg og kommentarer kan mailes til Redaktionen: Synspunkt: Forum for debat er åben for sundhedsfaglige- og politiske emner, og er uafhængig af redaktionens holdning. Annoncer: Niels Rudolfsen, Vibeke Lotinga, Tekst: Journalist Ib Erik Christensen Abonnement: 9 udgaver pr. år inkl. moms & porto: Danmark dkk 335,- Europa, Færøene & Grønland: dkk 550,- Løssalg: dkk 45,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Udgiver SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg Tlf.: Fax: ISSN Nr Layout og tryk: Scanprint a s Kontrolleret af Indhold 9/2014 ARKITEKTUR & BYGGERI IT KVALITET LOGISTIK MILJØ & ENERGI PROGRAMMERING RÅDGIVNING TEKNIK FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR Energioptimeringsprojekt på OUH Svendborg Af Mike RømeR 4 Ny teknologi stabiliserer døgnrytmen hos intensive hjertepatienter på Rigshospitalet 8 Landssygehus tager udfordringer med oprejst pande af journalist Grækaris Djurhuus Magnussen, PRESS 10 Rådgivere skal også rådgive VVS-installatøren og samtidig lytte til ham! Af Edmund Christiansen, QMt 12 Store besparelser i at effektivisere servicen Af journalist Ib Erik ChristenseN 14 Vigtigt at sikre den interne transport i de nye sygehuse Af Journalist, Ib Erik ChristenseN 16 LAF, sikkerhed i brug og optimering af ergonomi 20 Livsnerven fra Aalborg Tekst: Henrik Majgaard, Foto: Henrik Bo OleseN 22 Region Syddanmark annullerer kun få udbud 24 Nøglefærdigt vandbehandlings anlæg skal producere teknisk vand til Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) 26 Fremtidens rengøringssystem er næsten uden brug af kemikalier 28 Nyt intelligent koncept til sikring mod rotter og mus afskaffer giftkasserne 31 Danmarks første gardinfri sygehus Af Ann RosenboM 32 nora gummigulve, din partner til: Bæredygtige gulve Stærke gulve Ergonomiske gulve Rengøringsvenlige gulve Resistente gulve Kontakt nora systems for yderligere information Tlf Kontrolleret oplag: i perioden _anz_DK_Satura_123x35.indd :27 hospital drift & arkitektur 9 3

4 Belysning Energioptimeringsprojekt på OUH Svendborg Af Mike Rømer Bygherren Jørgen Lindegaard er teknisk chef for OUH/Region Syddanmark og står som politisk og økonomisk ansvarlig for projektet, mens Lars Due Andersen, funktionsleder (OUH Facilities Management for OUH Svendborg Sygehus) er teknisk ansvarlig for energirenoveringsprojektets gennemførelse på sygehuset. Baseret på Dansk Energirådgivnings screeningsanalyse af energibesparelsesmulighederne for sygehuset sætter Jørgen Lindegaard projektet i gang. Projektet omfattede yderligere ventilationen, men her omtales udelukkende energibesparelserne på belysningen. Mogens Juul Christiansen er sygehusets elektriker og har under hele forløbet haft tætte kontakter med projektets deltagere. Han kender alle sygehusets kringelkroge og arbejdsrutiner gennem dagligt vedligehold og praktiske problemer. Selve energioptimeringen blev løst ved at udskifte til LED som generel lyskilde, som ud over at sikre reduktion af energiforbruget (ca. 70% energibesparelse) også fremover vil resultere i lavere driftsomkostninger på grund af lysdiodernes længere levetid med færre lyskildeudskiftninger til følge. Resultatet er færre mandetimer til udskiftning i fremtiden og mere tid til andre opgaver. Udover gennemførelsen af energioptimeringen, har der sideløbende været et stort ønske om at reducere antallet af armaturtyper, som var på ca. 40 forskellige med et hav af forskellige lyskilder. Antallet af armaturtyper er nu nedbragt til ca. 6-7 typer, hvilket giver en logistisk besparelse på lyskilder og løse komponenter. I følge Mogens Christiansen har især lyskilderne været et problem, idet mange af de anvendte armaturer har været så gamle, at det var svært og bekosteligt at få fremskaffet de rigtige lyskilder og reservekomponenter. Det skal desuden nævnes, at mange af de gamle armaturer havde en så lav effektivitet, at kravene til belysningsniveau i flere lokaliteter ikke var overholdt. En renovering var derfor helt nødvendig og giver ud over selve energibesparelsen flere sidegevinster. Med hensyn til valg af LED-lyskilder var Svendborg Sygehus også bundet af OUH s egne standarder for belysning på sygehusene, hvor farvetemperaturen er sat til 4000 Kelvin. Det giver et mere klart og klinisk lys, end man mange steder er vant til i Danmark, og som nok også kan kræve lidt tilvænning. Kombineret med manuel lysdæmpning på sengestuer og kontorer blev ændringen accepteret, og den typiske reaktion fra personale og patienter er, at de dæmper lyset ned til lux. Dette giver en ekstra energibesparelse, som ikke var indregnet i projektet. Lysniveauet i gangarealer og tekniske rum er på 200 lux eller derover, og opfattes som god for både trafik og arbejdsforhold. Natbelysningen på gangarealerne sænkes automatisk til 50 lux, mens lysniveauet i arbejdsrummene kan styres manuelt efter behov. I sengestuerne er der monteret en langsgående række af smalle LED-armaturer nedhængt fra loftet på en skinne. De er af samme type som gammeldags lysrørsarmaturer, men er her monteret med LED-bånd. For at mindske blænding yderligere for liggende patienter overvejer man at montere en microprismatisk afskærmning i armaturerne i stedet for skærme med semidiffuse reflektorer. Dæmpningen af armaturerne i sengestuerne kan sænkes til ca. 5% som natbelysning. De eksisterende sengelamper er blevet bibeholdt som læsebelysning. En stor del af projektet har drejet sig om udskiftningen af planforsænkede loftsarmaturer. Dette er løst med specialtilpassede Censilusion armaturer fra Louis Poulsen, som løbende under projektforløbet sammen med underleverandøren Riegens A/S har tilpasset armaturerne til de forskellige eksisterende kassettelofter. Disse armaturer opfylder Fortsættes side 6

5 Sådan optimerer I servicelogistikken... Med Opgavesystemet kan vi bidrage med mindre ventetid for patienterne og optimal servicelogistik - Lars Kirk Esko, Driftsleder, Aalborg Universitetshospital OPGAVESYSTEM TRANSPORTSYSTEM SENGESYSTEM GENEREL SØGNING VOGNSYSTEM Større patientsikkerhed Øget effektivitet Bedre overblik over personale, udstyr og opgaver Optimeret ressourceplanlægning- og styring Højere patienttilfredshed Øget medarbejdertilfredshed Økonomiske besparelser Tel

6 Belysning alle krav til blænding og farvegengivelse (RA>80/90). De enkelte armaturer er redesignet med teknikindsats, som hurtigt kan udskiftes eller serviceres uden at armaturet demonteres. Hermed reduceres gener for personale og patienter ved evt. service. Energioptimeringsprojekt af belysningen på OUH Svendborg Sygehus En af de erfaringer, som sygehuset har gjort sig ved projektet, er, at man skal begynde med gangarealerne, hvor udskiftningen er mest synlig for personalet, patienter og besøgende. På Svendborg Sygehus begyndte det dog lige omvendt, hvilket ifølge Lars Andersen gav anledning til en del kritik på grund af den store forskel på lysintensitet og den nye farvetemperatur, idet personale og brugere i byggeperioden opfattede gangarealerne som lidt dunkle huller, når de kom ud fra de renoverede sengestuer. Der var ganske vist tale om en kort overgangsperiode på et par måneder, indtil alle udskiftninger var kommet på plads, og irritationsmomentet var da også mere Fakta psykologisk betinget end det var rent fysisk. Efter Lars Andersens mening ville man have fået hurtigere accept af ændringerne ved at begynde med renoveringen i gangarealerne, for derefter at tage sig af kontorer og sengestuer, hvor man pr. automatik forventer et lavere og mere hyggeligt lysniveau. På sengestuer og i kontorer blev gamle armaturer udskiftet med LP Censibox Led, et kasseformet retangulært Led-armatur. Trappeområder og mange arbejdsrum blev monteret med cirkulære, opale Silverback Led armaturer. I alt blev ca utidssvarende armaturer udskiftet på ultra kort tid, idet produktionen af armaturer først kunne finde sted efter endelig screening og dokumentationsarbejdet af belysningsforholdene og definition af lofttyper i de ca forskelligartede rum og havde fundet sted. Lars Andersen er meget tilfreds med den måde, som projektet er udført på, og roser alle parter for en meget fleksibel tilgang til projektet og et stort engagement. Energiprisen ligger for tiden på 1,56 kr./kwh, hvilket med en energireduktion på ca. 1,2 kwh giver en årlig besparelse på i omegnen af 1,9 mill. kr. En besparelse på ca. 70% i forhold til det gamle belysningsanlæg. Bygherre: OUH Svendborg Sygehus, Region Syddanmark Teknisk Chef Jørgen Lindegård, OUH og Funktionsleder Lars Due Andersen, på OUH Svendborg Sygehus. Analyse & Energiscreening: Dansk Energirådgivning A/S Ingeniør Poul Erik Pedersen. Rådgivning: Rambøll A/S, Odense Projektleder ingeniør Søren Bach Jensen El-Arbejde: Axel Pedersen A/S, Nyborg El-Installatør Peder Pedersen. Belysningsleverandør: Louis Poulsen Lighting A/S

7 En STJERNE er født intelligent klargøring af MOPPER MOPSTAR vaskemaskiner med patenterede fordele For-afvanding, hvor smuds og sæberester fjernes fra mopperne før vaskeprocessen starter SoftCare-tromle minimerer slid og forlænger moppernes levetid MopStar serien er udviklet specielt til rengøringsbranchen og består af 4 størrelser fra 6,5 til 13 kg. Alle MopStar maskiner har ready-to-use programmer, forskudt start, samt bredt udvalg af programmer bl.a. til vask af arbejdsbeklædning. Yderligere info

8 Belysning Ny teknologi stabiliserer døgnrytmen hos intensive hjertepatienter på Rigshospitalet Kardiologisk Intensiv Afdeling 2143 har fokus på nye teknologiske tiltag, der understøtter og optimerer behandlingen. Et af dem er Ergonomisk Døgnrytmelys, som forbedrer forholdene for både patienter og personale. Dynamoen bag det nye lys på hjerteintensiv er afdelingssygeplejerske Charlotte Illum, der meget gerne tager ny teknologi i brug, hvis det bidrager til, at forbedre patientforløbet. Jeg så Ergonomisk Døgnrytmelys i brug på NIA Aarhus Universitetshospital for et par år siden. Siden meldte jeg mig til en temadag om innovation, hvor vi blev præsenteret for et samlet sansestimulerende koncept CURAVIVO, der består af Ergonomisk Døgnrytmelys, støjdæmpning/ musikintervention, visuel observation og info-skærme. Siden fik vi mulighed for at etablere Ergonomisk Døgnrytmelys på ni sengepladser samt på sygeplejerskernes kontor. Nu har vi haft Ergonomisk Døgnrytmelys i et år. Lyset er tilpasset patienternes døgnrytme og afdelingens arbejdsrutiner og mødetider og det gør en stor forskel i vores dagligdag. Stabil døgnrytme til udsatte patienter Som intensivt afsnit på Hjertemedicinsk Klinik modtager vi meget syge patienter med behov for højt specialiseret pleje og behandling, forklarer Charlotte Illum og fortsætter: Vores patienter er udsatte og vi har en del patienter med intensiv delir i form af uklar bevidsthed, desorientering, svækket korttidshukommelse og ændret søvnrytme. For disse patienter er en stabil døgnrytme vigtig bare rytmen bliver en time forskubbet, påvirker det kroppens tilstand. Derfor har vi stor fokus på at undgå forstyrrelser af de sovende patienter om natten. Ergonomisk Døgnrytmelys er forprogrammeret til at følge solens rytme i løbet af dagen og give et beskyttende natlys. Lyset starter stille og roligt om morgenen og vækker patienterne med en naturlig solopgang. Afdelingssygeplejerske Charlotte Illum gør gerne en ihærdig indsats for at Kardiologisk Intensiv Afdeling på Rigshospitalet får installeret den nyeste teknologi til gavn for de udsatte intensivpatienter. Vi har 3 to-sengsstuer og 1 tre-sengsstue med Ergonomisk Døgnrytmelys- og der er en individuel installation over hver sengeplads. Med det zoneopdelte lys kan vi holde stuen i mørke om natten og nøjes med at tænde lys omkring en enkelt sengeplads, når der opstår en akut situation. Forprogrammeret lysstyring Personalet har taget Ergonomisk Døgnrytmelys til sig, selvom der ifølge Charlotte Illum har været en vis skepsis fordi døgnrytmelyset skal bruges på en helt ny måde. Som hun siger: Ergonomisk Døgnrytmelys er forprogrammeret og ændrer sig automatisk hen over døgnet. Det er en udfordring at få personalet til ikke at ændre på lyset. De er jo vant til at styre lyset efter behov. I den evalueringsundersøgelse, der er lavet omkring Ergonomisk Døgnrytmelys på afdelingen deltog 38 ud af ca. 50 medarbejdere. Herudaf oplever 22, at det nye lys giver forbedrede lysforhold på sengestuerne og for personalet og at lyset sikrer patienterne en bedre nattesøvn. Fjorten bakkede til dels op om de positiv udsagn, men har individuelle opfattelser af, om solopgang/solnedgang kommer for tidligt eller for sent og om lyset er for kraftigt eller for svagt. Et skridt fremad og gerne flere Det er et faktum, at mennesker opfatter lys forskelligt. Nogle sætter pris på

9 Belysning ekstra stærkt lys og andre er mere lysfølsomme det gælder både patienter og personale. Ergonomisk Døgnrytmelys er programmeret, så flest muligt få en optimal lyspåvirkning døgnet rundt. Fra Charlotte Illum lyder det afslutningsvis: Under alle omstændigheder er Ergonomisk Døgnrytmelys et tiltag, der forbedrer forholdene for vores patienter og det er et skridt fremad. Hele konceptet CURAVIVO med støjdæmpning og musikintervention er fortsat et ønske. I den forbindelse har jeg selv igangsat et mini innovations-projekt omkring støj, hvor jeg blandt andet har haft en støjmåler monteret på en sengeplads i 14 dage og udspurgt patienter og pårørende om deres oplevelse af støjniveauet på afdelingen. Hvis støj er en ulempe for patienterne og deres pårørende, må vi gøre noget ved det. Alle nye teknologiske tiltag, der kan understøtte og optimere behandlingen og plejen på afdelingen, er principielt interessante. Ergonomisk Døgnrytmelys er eksempel på en teknologi, der kan hjælpe patienterne. Vi plejer at sige, at forskellen opleves som om vi har fået ovenlysvinduer eller er flyttet op på øverste etage takket være døgnrytmelyset. Læs mere på Ergonomisk Døgnrytmelys følger solens rytme gennem døgnet og er udstyret med et særligt natlys, der ikke forstyrrer produktionen af søvnhormonet melantonin. Her ses tre stadier fra klart dagslys til solnedgang. hospital drift & arkitektur 9 9

10 Færøerne Landssygehus tager udfordringer med oprejst pande Sammenlignet med det danske hospitalsvæsen har det færøske Landssygehus í Tórshavn mange og store udfordringer. Men man er dog ikke bange for at tage udfordringerne. af journalist Grækaris Djurhuus Magnussen, PRESS Alene Landssyghusets placering i Tórshavn på Færøerne, der ligger isoleret langt ude i Nordlanten midt mellem Island, Norge og Skotland er en udfordring. Og det er både økonomisk, teknisk, sundhedsmæssig og ikke mindst afstanden. Det er dyrt at anskaffe hospitalsudstyr; det kan også være en opgave at få specialister til at arbejde på Færøerne, og færøske patienters ophold hos specialister i udlandet er også forbundet med store omkostninger. Men trods disse udfordringer er realiteten den, at man har et velfungerende sundhedsvæsen på Færøerne med et veluddannet og dygtigt personale. Der er tre sygehuse på Færørne, et i Tvøroyri på Suðuroy (den sydligste ø), et i Klaksvík, der ligger på en af de nordlige øer, og endelig det langt største sygehus, nemlig Landssygehuset, der ligger i hovedstaden Tórshavn. Og her drejer det sig om Landsygehuset, der fungerer som Færøernes centralsygehus. Økonomisk og ansvarsmæssigt figurerer Landssygehuset under det færøske Social- og Sundhedsministerium og får hvert år tilskud på Lagtingets finanslov. Landssygehuset har 170 sengepladser med et budget på 397 mio. kr. Udgifter, der kommer oveni de 397 mio. kr., der er nævnt ovenfor (ekstrabevilling til alle 3 sygehuse størstedelen til Landssygehuset: Uddannelse af yngre læger 6,3 mio. kr. Drift og teknik 17,0 mio. kr. Medico tekn. 7,2 mio. kr. Byggeri 25,0 mio. kr. Særlig medicin (biologisk) 38,0 mio. kr. Patientbeh. i udlandet 137,2 mio. kr. Udlandstjeneste En af de udfordringer, som Landssygehuset hvert år står overfor, er de patienter, der på en eller anden måde har brug for specialbehandling i udlandet. En relativ stor udgift er således posten til patientbehandling på 137,2 mio. kr. Her er der tale om særlig behandling, hvor man ikke har det nødvendige speciale eller udstyr på Landssygehuset. Eller hvor det er mest økonomisk forsvarligt at behandle i udlandet. Landssygehuset har del udgifter med sygetransport, specielt i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at leje fly fra Færøerne til Danmark med enkelte alvorligt syge patienter. Man har flere samarbejdspartnere, men Landssygehusets langt største samarbejdspartner er Rigshospitalet i København. Følgende specialer er organiseret som konsulentordninger: Onkologi: Universitetssygehuset i Lund Urologi: Skejby Universitetssygehus Neurologi: Rigshospitalet Dermatologi: Roskilde Sygehus Børneortopædi: Rigshospitalet Børneneurologi: Rigshospitalet Sygehusdirektør, Sigurð Ólason Vang, bliver anset som en særdeles visionær direktør.

11 FæRøeRNe Plastikkirurgi: Landspítali Ísland Nuclearmedicin: Rigshospitalet Odontologi: Privatklinik Ísland Etc. Færinger har i mange år haft eget patienthotel på forskellige adresser i København. I september 2012 tog man et splinternyt patienthotel i brug på Venøgade i København. Det nye patienthotel er indrettet således: 28 enkeltværelser 23 dobbeltværelser 5 lejligheder til dem, der har længerevarende sygdomsforløb. Opholdsrum, kantine, køkken etc. Patienthotellet har hidtil været en selvejende institution, men i oktober måned d.å. blev hotellets drift lagt ind Landssygehusets drift. Der er oprettet en såkaldt udlandstjeneste på syghuset, i bestræbelserne på at optimere sygdomsforløbet for den enkelte. Opgaven er at stadfæste, hvad der skal tages hjem til Færøerne, og hvad og hvem man skal sende til udlandet. Ressourcerne skal udnyttes optimalt, og det skal medføre bedre patientflow. Landssygehuset í Tórshavn set fra havnen. Kvalitet og sikring Landssygehusets administrerende direktør, den visionære Sigurð Ó. Vang, har som mål, at patientforløbet skal optimeres og sikres. Personalet skal have god uddannelse samt trives. Landssygehuset har sammen med IKAS, igangsat tilpasning af Den Danske Kvalitets Model (DDKM) til færøske forhold. Processen er altså startet, og man har indført dokumenthåndteringssystem for retningsgivende dokumenter, patientforløb, patientkulturanalyse, UTHpilot m.m. Vi skal have sikkerhed og kvalitet på alle områder i behandlingen, og patienten skal kunne opleve sikkerheden, Fortsættes side 12 SIKRET VED STRØMUDFALD? THREE MAQUET DIVISIONS ONE GOAL - OPTIMAL WORKPLACES Det er Landssygehuset i Thorshavn, der har installeret 2 x Cat 3508 nødstrømsanlæg. Med et Cat generatoranlæg fra Pon Power får du driftssikkerhed og kvalitet i en klasse for sig. Med vores 24-timers service eller serviceaftaler er du sikret en stabil og pålidelig drift. 24/7/365. The MAQUET brand has three Divisions: Critical Care, Cardiovascular and Surgical Workplaces. These represent a full product portfolio for medical workplace equipment, clinical solutions and comprehensive therapeutic concepts for ICU and OR as well as for the areas of emergency rescue and emergency admissions immediately preceding the process chain. MAQUET The Gold Standard. MAQUET Danmark A/S MAQUET Danmark A/S Industriparken 44B Firskovvej 23 DK 2750 Ballerup 2800 Lyngby, Danmark Phone Phone: Mobile Fax: maquet.com MEMBER OF THE GETINGE GROUP HoSpital drift & arkitektur 9 11

12 Færøerne siger sygehusdirektør Sigurd Ólason Vang. En anden af hans målsætninger er, at IT skal bruges i alt arbejde på sygehuset. Vi skal simpelthen have et papirløst Landssygehus, siger han. I 2014 er sygehusene, samt hele den færøske sundhedssektor blevet digitaliseret. Det vil sige, at alle nu har adgang til samme patientoplysninger: Sygehusene, praktiserende læger, apotekene og så videre. Dertil kommer, at man har projekteret en splinterny sygehusbygning. Her er der tale om en bygning der skal varmes op med grøn energi. Planen er at bruge bl.a. søvand som energikilde. Et specielt elevatortårn benyttes som sengecenter, og psykiatriske og somatiske patienter er på samme etage. Medicoteknisk afdeling På medicoteknisk afdeling har man ret så store udfordringer, i forhold til medicotekniske afdelinger på f.eks. danske hospitaler. Forholdene er begrænsede, og derfor har man ikke specialisterne lige om hjørnet, de er i udlandet i særdeleshed i Danmark. Derfor kan man roligt sige, at der ligger et vist pres på medicoteknisk afdeling. Man har langt flere opgaver her end i tilsvarende afdelinger i udlandet, og man må for en stor del selv løse de problemer, der måtte opstå. Af samme årsag er personalet veluddannet og opdateret. Medicoteknisk afdeling på Landssygehuset servicerer også de to små sygehuse på Færøerne. De små forhold og begrænsede økonomiske midler har medført, at man bl.a. kun har én CT-scanner og én MRscanner. Dette lægger også ekstra pres på medicoteknisk afdeling. Har man et alvorligt tilfælde, og MR-scanneren er ude af drift, så er man på den. Det tager mindst et døgn at få specialister transporteret til Færørerne, og er vejret dårligt, kan der gå op til flere døgn. Derfor må teknikerne på Medico oftest selv løse problemerne. I mange tilfælde bliver der tale om firstline-service og/eller brug af telefon og net. Når der købes ind, må man således altid sørge for at der er helt specielle og sikre back-up-aftaler. Uddannelseshospital Landssygehuset i Tórshavn har status som uddannelseshospital. Der satses meget på forskning, uddannelse, udvikling og rekruttering. Der er således tale om et undervisningshospital for forskellige faggrupper: KBU-forløb, forskellige introforløb, almen medicin hoveduddannelse m.m. PhD-studerende Forskningsnævn Forsknings og udviklingsenhed Udveksling af personale Samarbejdsaftaler med Færøeres Universitet og udlandske universiteter Fagligt vil vi være i front, patienterne skal føle sig sikre og godt tilpas i sygdomsforløbet, og vi skal have et personale, der er motiveret og glad, siger sygehusdirektør Sigurð Ólason Vang. Aktiviteter på Landssygehuset i Tórshavn, Færøerne 850 medarbejdere fordelt på omkring 29 faggrupper (ca. 690 FTE) 29 specialer (heraf 9 konsulentordninger) 170 sengepladser indlæggelser om året ambulante besøg om året analyser i klinisk kemi om året røntgenundersøgelser om året Rådgivere skal også rådgive VVS-installatøren og samtidig lytte til ham! Af Edmund Christiansen, QMT Som leverandør af medicinsk centralgasudstyr, er vi ofte i dialog med både rådgivere og VVS-installatører. Begge ligger stor viden og kompetence, indenfor dette specielle område. Dette gælder især hos de firmaer, hvor medarbejderne gennem flere år har arbejdet med medicinske gasinstallationer. Det er i den forbindelse vigtigt at pointerer, at viden og kompetence ligger ofte hos den enkelte medarbejder og egentlig ikke i firmaet de arbejder for. Dette betyder i praksis, at firmaernes referencelister ikke altid svare til deres nuværende situation, da medarbejdere jo skifter job, og det skal derfor sikres at referencelister er ajour med den enkelte virksomheds situation, så den afspejler de nuværende medarbejderes viden og kendskab til disse krævende installationer. Til min store glæde møder jeg ofte særdeles kompetente VVS-firmaer, med

13 Rådgivning Medicinske rør skal altid leveres med påsatte propper i begge ender (propperne bør først fjernes umiddelbart før lodning foretages. en medarbejderstab som er dygtige og har en stor erfaring med installation af medicinske anlæg. Desværre ser jeg også installationer, som bærer præg af manglende kendskab hos såvel VVS installatøren som hos de medarbejdere der har udført selve installationen. Dette skyldes installationerne er udført uden at der i udbudsmaterialerne har været opdaterede krav i henhold til gældende regler (ISO eller en henvisning til FSD s rekomandationer) fra udbyders side, og at installationen er samtidigt udført uden tilsyn fra rådgivers side da dette ofte er sparet bort. VVS firmaet har blot budt ind med laveste pris ud fra egne forudsætninger, uden at have kendskab til kravene, hvilket igen har betydet at den udførte installation ikke lever op til standarderne for medicinske gasinstallationer. Dette har ofte gjort sig gældende på mindre ombygninger og renoveringer, hvorimod der på nye og større projekter, hvor de dygtige rådgivere kommer tidligt med i processen, udviser udbudsmaterialet derfor stor kompetence og viden, indenfor dette Afspærringsventil med loddeunion af bronze. På billedet til højre ses en ventil med en mikroafbryder påsat. Bemærk de printede informationer på rørene. specielle område, som efterfølgende er med til at sikre at installationen lever op gældende standarder. Dialogen mellem rådgiver og det udførende VVS-firma, er under hele processen meget vigtig, idet den erfaring og viden der ligger hos medarbejderne hos i VVS firmaet, kan være med til at gøre projekterne billigere samtidig med at de fortsat lever op til kravene, når de har den nødvendige erfaring og kompetence. Eksempler på produkter som både lever op til kravene, og samtidig gør det lettere at installere er: Nødforsyningsenhed med 3 meters tilslutning. Korrekt hårdlodning er tidskrævende og for hver lodning der kan undgås spares penge. Ofte leveres både nødafspærringsbokse og nødforsyningsenheder med tilslutninger som blot er ført 20 cm over selve enheden. Dette gør det svært under selve monteringsfasen at komme til at lodde, uden at beskadige kabinettet og det kræver en ekstra lodning. Fra QMT kan vi leverer både nødafspærringsbokse og nødforsyningsenheder, med helt op til 3 meters rør, så man netop undgår samlinger i vægge og kanaler. Et andet eksempel er afspærringsventiler. Både på det danske marked, men også i udlandet, findes et utal af ventiler godkendt til oxygen. Nogle er CEmærkede, andre ikke. Nogle har f. eks. unioner udført i messing som kræver fluss-middel. Kravene til ventiler som anvendes på medicinske anlæg, er at de er låsbare og selvfølgelig er CE-mærkede. Ventilerne fra QMT er CE-mærkede, er låsbare og har loddeunioner der er udført i bronze, så lodningen kan udføres uden anvendelse af fluss-middel. Til afspærring af særlige kritiske områder, kan ventilen leveres med en kontakt/mikroafbryder, der indikerer om ventilen er i åben eller lukket position (på medicinske anlæg bør alle ventiler normalt være i åben position). Et sidste område hvor der også ofte opstår spørgsmål, er valget af rør og fittings. Her er også et utal af både leverandører og produkter på markedet, herunder affedtede rør. Et eksempel på dette er f.eks affedtede kølerør som leveres i 25 meters baner, og derfor benyttes af installatører uden kendskab til gældende standarder, idet man kan lave lange rørtræk med færre lodninger. Disse rørtræk er dog ikke i overensstemmelse med gældende ISO standard og DS/ EN 13348, der er en standard for kobberrør til medicinske gasinstallationer. Kobberrør skal være mærket med producentens navn, gældende standard, størrelse, rørets hårdhed, CE-mærket og batch nummer. Informationer skal være printet ind i røret. Dialogen mellem rådgiver og VVSinstallatør er derfor vigtig allerede i den indledende fase, men også i forbindelse med tilsynet, er det vigtig at have en god dialog. Nødforsyningsenheder og afspærringsbokse kan leveres med optil 3 meter rør efter VVS-firmaets ønske. hospital drift & arkitektur 9 13

14 DiGitaliSeRiNG Store besparelser i at effektivisere servicen Portørerne oplever, at de er blevet mere effektive med en ny løsning fra it-virksomheden Systematic, der sikrer fuldt overblik over de daglige opgaver via deres smartphones. Et bedre overblik har resulteret i en reduktion af telefonopkald på pct., og antallet af kommunikative fejl er samtidig faldet 66 pct. af journalist ib erik CHRiSteNSeN Digitalisering af arbejdsgangene har sikret en mere overskuelig og effektiv intern transport af patienter, udstyr, linned, tøj, medicin og hjælpemidler. Det har skabt personligt og økonomisk overskud, klarhed i arbejdsopgaverne, trivsel på jobbet og optimering af hele det logistiske flow. Det er de konkrete resultater, som virksomheden Systematic i samarbejde med Region Midt- og Nordjylland har opnået på Aalborg Universitetshospital, hvor personalet er begejstret for resultaterne, som platformen Columna Service Logistics har skabt på den store arbejdsplads. Før var der ikke det store, forkromede overblik over, hvor portørerne befandt sig, og hvilke opgaver de var i gang med. Portørerne fik overdraget alle arbejdsopgaver ved mundtlige telefonopkald, men det skabte mange forgæves skridt, hvor de gik tomhændet tilbage fra det ene job til det næste. Siden it-platformen i februar 2013 gik i drift, har det været historie. Med det nye opgavesystem overdrages alle arbejdsopgaver til portørerne via en brugervenlig grafik på deres smartphones / PDAer, der både er meget informativ, klar og overskuelig. De kan umiddelbart se, om der er ventende opgaver i nærheden, hvilke opgaver kollegerne er ved at udføre, hvor meget det haster, hvad der venter, hvor vigtige opgaverne er, om der er bestilt to eller flere portører til at udføre dem etc. Den enkelte portør kan således vælge de opgaver, der er tættest på og sørge for også at klare et job på vejen tilbage. Medarbejderne har fået et unikt indblik i kollegernes arbejde, og de kan planlægge og sparre med hinanden. Der med andre ord kommet langt mere fokus på helheden. Det er blevet mere synligt, hvordan den enkelte portør kan bidrage til fællesskabet. Det er primært sygeplejerskerne, der lægger alle bestillingerne ud til portørerne. Systemet registrerer en række data, så ledelsen kan udarbejde bedre vagtplaner, reducere ventetider og ikke mindst forbedre servicen, som er et klart slutmål. Resultatet har været en betydelig optimering med langt færre forstyrrelser end før. Stor ekspertise i strømlinet flow KONE tilbyder et komplet sortiment af elevator- og dør/porte løsninger for personalet, patienter, besøgende, forsyninger og udstyr og vi sikre en smidig trafik på hospitaler og sygehuse landet over. Når Vi designer løsninger til det medicinske miljø, er målene yderste pålidelighed, sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, som sænker omkostninger og miljøbelastning i bygningens levetid. Materialerne er nøje udvalgt til at være æstetisk tiltalende og lette at rengøre. telefon Vi har i en årrække samarbejdet med Region Midtjylland om udvikling af den elektroniske patientjournal, men også vores samarbejde med logistikbranchen og især de Danske Fragtmænd har i mange år givet os en stor ekspertise, vi kan tilbyde hospitalerne, siger Senior Vice President Flemming Bent Thomsen fra Systematic. Vi drøftede, på et tidspunkt med Region Nordjylland, optimering af arbejdsgangene hos portørerne. Ideen var at bygge videre på det, vi havde udviklet til transportbranchen. Arbejdsgangene er stort set identiske, og vore analyser viste, at det ville være en rigtig god idé.

15 DiGitaliSeRiNG Derfor startede vi et projekt med en bevilling fra Højteknologifonden, der tog udgangspunkt i vores erfaringer fra Danske Fragtmænd og de behov, som Region Nordjylland og Midtjylland aktuelt skulle have løst. Region Midtjylland var i gang med det store DNU-byggeri. Vi kunne sagtens se deres udfordringer med de store, politisk pålagte sparekrav og effektiviseringer. En bedre in- og ekstern logistik ville klart hjælpe dem med at realisere en væsentlig del af de opstillede besparelser, vurderede vi. Alt det, der giver god mening at sende ud til mobile enheder, er i dag lagt ud, så vores løsning håndterer portørernes behov og sikrer alle trin i processen. Vi afhenter, overleverer, sikrer transport mellem hospitalerne og de nye overleveringer, der finder sted ved det modtagende hospital. Der er taget hånd om alle involverede parter. Vi har ikke set andre tilsvarende løsninger som vores platform, der kan alt dette på den måde. Der er andre løsninger på markedet, som har en anden tilgang, men de er nicheorienterede og løser enkelte logistikudfordringer, mens vores platform er udviklet til at sikre en optimering af komplette forløb. Jeg tror, vi er de eneste med et sammenhængende system. Vi har i løsningen taget udgangspunkt i internationale standarder, som bliver brugt i postvæsnet, transportbranchen og lufthavnsindustrien, når bagage transporteres rundt, og der skal være styr på al logistikken. Flemming Bent Thomsen ser også store muligheder for at integrere platformen i mange kliniske processer, i rengøringen og andre servicefunktioner. Systematic har blandt andet leveret systemer til SKAT, kommunerne, politiet, Erhvervsstyrelsen, finanssektoren og bankverdenen for at nævne nogle af kunderne. Logistikken klart styrket Aalborg Universitetshospital har siden 2012, i samarbejde med Systematic, udviklet Opgavesystemet i et pilotprojekt finansieret af Højteknologifonden sammen med Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Driftsleder Lars Esko fra logistikafdelingen på Aalborg Universitetshospital siger: Nogle af portørerne var på et tidspunkt bange for, at overblikket ville blive brugt til at indføre øget kontrol af deres arbejde og kunne medføre afskedigelser, men vi kontrollerer dem kun, når der sker utilsigtede hændelser. Systemet vil i sidste ende ikke medføre færre jobs. Besparelsen ligger i høj grad i, at hele hospitalet får en bedre logistisk og et bedre patientforløb, så de højtuddannede og højtbetalte klinikere ikke skal vente på at få udført opgaver. Det har givet portørerne større medbestemmelse og tilfredshed, at de selv kan vælge de mest spændende opgaver samt at se, om de er foran eller bagud med deres opgaver. Opgavesystemet har reduceret en masse tomme skridt. Før fik de opgaver i den anden ende af hospitalet uden at vide, at der var andre opgaver, de kunne tage med på tilbagevejen. Portørerne har fået mulighed for at arbejde meget mere effektivt. Vores generelle indtryk er, at de er rigtig glade for systemet. Det giver portørerne større arbejdstilfredshed og højere værdi for hospitalet, når opgaverne udføres smartere. Vi har fået en kvalitetsfølelse og ved, at intet bliver glemt. Det giver en anden måde at arbejde på, som vi skal vænne os til, men vi bliver mere og mere glade for opgavesystemet jo mere, vi bruger det og kan i dag slet ikke undvære det. Ud af de 150 logistikafdelingen bruger 90 systemet på deres vagter. De seneste 5 måneder har vi løst opgaver og kan nu måle indsatsen helt ned på den enkelte time og registrere ventetiderne. Systemet har forbedret den tværfaglige dialog. Jeg kan se uanede muligheder masser af steder på hospitalet. Projektet på Aalborg Universitetshospital har vakt opsigt. Afdelingen har haft mange besøg fra andre regioner, der har ønsket at se og høre om opgavesystemet. Testen slutter i 2015, og så regner Lars Esko med, at hospitalet køber Columna Service Logistics, ligesom Det Nye Universitetshospital i Aarhus har gjort. HoSpital drift & arkitektur 9 15

16 Logistik Vigtigt at sikre den interne transport i de nye sygehuse Kapaciteten i den interne transport skal svare til strømmen af personer, der dagligt skal transporteres rundt. Ventetiden skal helst være ikke-eksisterende og under alle omstændigheder holdes på et absolut minimum, råder salgsdirektør Brian Pedersen fra KONE A/S, der frygter, at elevatorkapaciteten i en del af projekterne undervurderes. Af Journalist, Ib Erik Christensen Kapaciteten til at flytte personale, pårørende og patienter rundt skal være så stor, at der i dagligdagen ikke opleves ventetider, men arkitekter og planlæggere dimensionerer langtfra altid tilstrækkeligt med kapacitet på de nye sygehusprojekter. Resultatet af det kan hurtigt blive mange flaskehalse med kø typisk ved elevatorerne, hvor størrelsen af elevatorstolen allerede på projekteringsstadiet bliver underdimensioneret eller hastigheden for lille, ved rulletrapper og lignende intern transport. Det vil fremkalde irritation og ramme brugeroplevelsen og effektiviteten direkte, vurderer salgsdirektør Brian Pedersen fra KONE A/S. KONE A/S er en virksomhed, der har specialiseret sig i afvikling af intern trafik på bl.a. hospitalsgangene og markedsfører dette under begrebet Peoples Flow. Efter at have set en række projekter frygter han underkapacitet i mange af de nye projekter. De etablerede i elevator branchen er bedre til at projektere, end rådgiverne er det. Et af problemerne er, at man ikke kan tage erfaringerne med fra det ene projekt til det næste projekt, fordi de alle bygges samtidig, siger Brian Pedersen. Alt for mange steder sætter arkitekterne mål af til relativ små elevatorskakte, hvilket betyder at elevatorkapaciteten DET FØRENDE ALTERNATIV FOR optimal hygiejne & patient-integritet Vægmonteret tappeunit Special udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder Silentia foldeskærme er svaret på de krav, som stilles til afskærmning indenfor sygeplejen. Book tid for en gratis fremvisning hos jer af en Silentia foldeskærm. Let at rengøre Let at folde sammen og trække ud Mobil eller fast monteret THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS Silentia ApS Tel: Væghængt eller indbygningsmodel med ekstern vandkøler Udført i rustfrit stål med betjening via touch-panel Pladsbesparende og rengøringsvenlig på gangarealer Opfylder brandmyndighedernes krav Air-Consult ApS Vandkærsholmvej 2 DK-8400 Ebeltoft Tlf:

17 Logistik allerede fra projektets start er for lille. Det er meget vigtigt at tænkte på afvikling af intern trafik på et tidligt stadium i byggeprojekterne. Vi har ekspertisen på området, men kan ikke komme ind og rådgive, fordi vi samtidig byder på projekterne, siger han. KONE har stor viden og erfaring i intern logistik. Virksomheden udvikler løsninger, der dækker alle behov på et stort hospital og har erfaring i komplekse hospitalsprojekter fra den tidlige projektstart og gennem hele bygningens levetid. Ved at designe bygningen med øje for Peoples Flow har KONE mange steder sikret, at der altid er det rigtige udstyr til at dække transportbehovet. Tænker i infrastruktur Det er et succeskriterium for virksomheden, at brugerne ikke har opfattelse af, at der er ventetid ved elevatorerne. Det viser, at de opfylder bygningens behov og fungere helt efter hensigten: Vi tænker ikke i at levere elevatorer, rulletrapper, døre og porte, men i infrastruktur som fungerer, så bygninger, døre og porte fungerer, som om de ikke var til stede. Når ingen lægger mærke til dem, så ved vi, at de fungerer optimalt. Vort mål er ikke at blive lagt mærke til. Det er først, når døren ikke åbner og elevatoren ikke kommer, at vi irriteres, siger Brian Pedersen. Mad, udstyr, sengelinned, forbrugsartikler og meget andet skal flyttes rundt og kræver mange typer specialkonstruerede elevatorer dedikeret til opgaverne. Udover passagerelevatorer er der også sengeelevatorer, serviceelevatorer og helikopterelevatorer. Det kræver effektive systemer til at overvåge, kontrollere og styre driften. Fortsættes side Personelevatorer 2. Sengeelevatorer 3. Serviceelevatorer 4. Helipad-elevator 5. Rulletrapper 6. Automatiske døre 7. Bom 8. Læsserampe 9. Hermetisk lukkede døre 10. AGV system (Automated Guided Vehicles - integreret med elevator og bygningens styresystem) 11. Intelligent styring af elevatorer (Destination control system) Chromaviso går skridtet videre I samarbejde med brugerne har Chromaviso udviklet Ergonomisk Lys og Ergonomisk Døgnrytmelys. Begge systemer kan integreres fuldstændigt med øvrige installationer. Og vi går skridtet videre indenfor teknologi, driftssikkerhed og udvidet service. Vores løsninger er opgraderet med den nyeste LED teknologi Vi udvikler egne touchscreens, paneler og avancerede styringsystemer Vi leverer høj driftsikkerhed gennem kvalitetsprodukter Vi adskiller os med inkluderet totalservice og løbende opfølgning Vi besidder en omfattende lysviden og klinisk indsigt Vi deltager i forskningen omkring fremtidens døgnrytmelys Vi har patent på Ergonomisk Lys Læs mere på Chromaviso er en vidensbaseret virksomhed - og vi drives af, at forstå lysets betydning for mennesker. Vi ønsker at skabe optimale forhold for patienter og personale gennem nytænkende lysdesign. Vores innovation tager afsæt i forskning og knowhow og sker i tæt samarbejde med brugerne. annonce_hda_180x128.indd 1 28/11/14 16:39 hospital drift & arkitektur 9 17

18 logistik På et hospital er elevatorerne i konstant bevægelse fra tidlig morgen til sen aften både til hverdag og i weekenderne. De skal kunne klare ikke blot de daglige spidsbelastninger, men også uforudsete hændelser. Et pludseligt behov for service eller en nødsituation kan opstå midt i besøgstiden, så der bliver behov for at evakuere patienter, besøgende og personale i en fart. Dertil kommer rulletrapper, automatiske bygningsdøre, porte, laderamper, forseglede døre, strålingsbeskyttede døre, branddøre etc. Alt sammen skal fungere hurtigt, stille, effektivt og pålideligt i dagligdagen og være dimensioneret til at klare enhver tænkelig situation. Livscyklussen bliver overset Forstå trafikken af mennesker og varer på hospitaler På hospitaler er elevatorer i konstant brug fra tidlig morgen til sen aften, hver dag i ugen. Spidsbelastninger for elevatorerne forekommer under frokosttid eller besøgstid. Disse og endda ekstreme forhold som en mulig evakuering af bygningen skal analyseres og simuleres i planlægningsfasen. Hospital People Flow 2 26/11/14 Confidential KONE Corporation Presentation name Author En høj grad af pålidelighed, sikkerhed og energieffektivitet reducerer de løbende driftsomkostning til et minimum. Ofte er det indkøbsprisen på en elevator, der ved et udbud afgør, om den bliver anskaffet til et projekt eller ej, men ud over den, spiller vedligeholdelse og løbende driftsudgifter en meget stor og hidtil overset rolle: Med den nyeste teknologi kan KONE nå helt ned på et årligt strømforbrug på ca. 1 pct. af bygningens energiforbrug, hvor det tidligere var op til 10 pct. Det betyder en stor årlig driftsbesparelse gennem elevatorens lange levetid. KONE MiniSpace er elevatorløsninger, der kun kræver et meget lille maskinrum, og KONE MonoSpace kræver slet intet maskinrum, idet motoren er installeret i selve elevatorskakten. Begge dele sparer penge til konstruktionen og forbedrer udnyttelsen af bygningen. KONEs EcoDisc er kerneteknologien bag alle KONEs gearløse elevatorer, der kun har en bevægelig del, rotoren, som garanterer en pålidelig drift i mange år. Sæt fokus på servicen KONES servicepakke KONE Care er omfattende. Virksomheden råder over et døgnbemandet servicecenter, der modtager alle indgående alarmopkald, blandt andet fra personer, der er uheldige at strande i en elevator. Passagerne trykker blot på nødknappen, så kobles de direkte op til servicecenteret, der også kontakter serviceteknikeren. Det er en stor fordel, at de indespærrede ikke skal have fat i en tredje part. Dette set-up får man med i prisen uden ekstra udgifter i Danmark. Centeret er døgnbemandet året rundt med specialuddannet personale. Det giver den korteste responstid, da personalet er direkte opkoblet (online) til elevatoren, så de hurtigt og direkte kan berolige fastsiddende passagerer, mens de dirigerer servicebilen frem til stedet. Hospitalernes tekniske ansvarlige kan overvåge elevatorer, døre, porte, rulletrapper og rullefortove online med et nyt system, KONE Care Online, og er dermed sikret totalt overblik over, hvornår der sidst var service, hvad blev der udført, hvor meget det kostede og om noget skiller sig ud og kræver ekstra opmærksomhed. Det giver økonomisk mulighed for at indregne udgifter i budgettet på forhånd. Med KONEs system er der fuld gennemsigtighed over drift og vedligeholdelsesomkostninger pr. elevator såvel som døre og porte. Systemet er brugervenligt, og gør alle data tilgængelige også i rapportform. KONE Call Out er ligeledes en ny service, hvor KONE sætter QR-koder på elevatorer, rulletrapper, døre og porte, når man tegner en servicekontrakt. De ansvarlige skal blot skanne koden ind med deres smartphone for at bestille service ude fra stedet og behøver ikke at huske at fejlmelde problemet, når de er tilbage på kontoret. KONE har tre niveauer af serviceaftaler Basic, Pro og Partner. Tegnes en Partnerkontrakt tager KONE ejerskab over løsningen, så al service og vedligehold er dækket. Det er en ideel løsning for et hospital, der ønsker at sikre sig, at alle anlæg er i bedste stand. Købsprisen er langtfra alt En omfattende servicepakke sikrer projektet allerede fra konstruktionsfasen, sparer vedligehold i hele elevatorens levetid og gør det muligt at opgradere elevatorer og rulletrapper efter behov. Desværre er der ikke nævneværdigt fokus på, hvilke serviceydelser hospitalerne får med i prisen. De mange udbud til nye hospitaler præges af, at alt drejer sig om at få presset den lavest tænkelige pris igennem hos de bydende uden tanke på de driftsudgifter, der kommer efterfølgende og skal betales mange år frem i tiden. Dette regner Brian Pedersen med vil ændre sig, når kunderne opdager, hvor meget service de får med i købet. Privat leasing af personbiler vokser kraftigt i Danmark, folk ønsker en løsning, hvor alt er inkluderet, så de ikke pludselig skal betale dyrt for service og reparation. Samme trend regner KONE med efterhånden vil slå igennem i hospitalssektoren. KONEs omfattende servicepakke, hvoraf mange ydelser som nævnt er helt uden beregning, vil komme til sin fulde ret, og man vil efterhånden opdage, at de lidt dyrere løsninger i længden bliver de absolut billigste, udtaler Brian Pedersen forventningsfuldt.

19 Med ind i fremtiden Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver eneste dag i vores arbejde både i stort og i småt. Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. Medicinske gasinstallationer Aktiv Sprinklerinstallationer brandsikring Vvs installationer Vedligehold og service Læs om vores kompetencer på URE, URANLÆG og TIDSSYNKRONISERING SERVICE og VEDLIGEHOLDELSE INSTALLATION og MONTERING ELTIME A/S Postboks 115 Håndværkervangen Slangerup Tlf.: Fax: REFERENCER: KORREKT LUFTFUG- TIGHED GIVER KORTERE INDLÆGGELSESTID Vi har mange års erfaring i at levere skræddersyede, energieffektive løsninger til hospitaler. Spørg bare vores referencer. Rigshospitalet Glostrup Hospital Hvidovre Hospital Køge Sygehus Slagelse Sygehus Odense Universitetshospital Klinikum Bodenhausen Vetter Pharma AFFUGTNING I BEFUGTNING I EVAPORATIV KØLING I INSTRUMENTER Actelion West Pharmaceutical Roche Novartis Wacker Chemie PharmaSwiss og mange andre I Webbaseret sikkerhedsbelysning spar penge på sikkerhedsbelysning ved at vælge den rigtige løsning. Der kan spares mange drifts kroner, da det er centralanlægget som overtager det ugentlige eftersyn. Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov. EXIT ZONE kan tilbyde demonstration af anlægget, hvor de forskellige fordele og funktionaliteter kan vises. EXIT ZONE ApS Lysbjergvej Vojens Tlf Mail: EXIT ZONE INTELLIGENTE LØSNINGER

20 Design & Indretning LAF, sikkerhed i brug og optimering af ergonomi 1. Begrebsafklaring 2. Ergonomiske tiltag, steril og sikkerhedskabinetter. 3. Sikkerhedskabinetter, Performance envelope, Et sikkerhedskabinet bliver da brugt! Begrebsafklaring LAF, Steril eller Sikkerhedskabinet. I daglig tale anvendes LAF kabinet om kabinetter, der beskytter produkt (Sterilkabinetter), men også om kabinetter der beskytter både produkt og person (Sikkerhedskabinetter klasse II). Der er stor forskel på de 2 kabinetter, med hensyn til beskyttelsesniveau, mens muligheder for ergonomisk tilpasning er meget identiske. Sterilkabinet Klasse I = Produktbeskyttelse Sikkerhedskabinet Klasse II = Produkt og Personbeskyttelse Optimering af ergonomi i Sikkerheds- og sterilkabinetter Hæve/sænke stativ Kabinetter bliver primært anvendt til siddende arbejde. For at imødekomme ergonomiske krav kan et hæve/sænke stativ monteres. Krav til siddende arbejdsplads vil typisk være en bordhøjde på ca. 74 cm med justerbar vandring op til ca. 95 cm. I nogle tilfælde vil en stående arbejdsplads være ønskelig, og her vil minimumskravet være en bordhøjde på 109 cm. I dette tilfælde vil man typisk anvende hæve/sænke stativ, der kan imødekomme krav for både siddende og stående arbejde. Ovenstående dimensioner iht. EN/ ISO BEMÆRK: hæve/sænke stativ skal have mulighed for lokal tilpasning af vandring, så man undgår beskadigelse af kabinettet, ventilationsrør og anden fast konstruktion. I Danmark er kabinetter i de fleste tilfælde tilsluttet ventilation. Ved montage af hæve/sænke stativ skal man være opmærksom på følgende: 1. Minimum 25mm frirum op til andet udstyr (klemningsrisiko) 2. Tilslutning imellem kabinet og ventilation skal være fleksibel og iht. lokale rengøringskrav. 3. Da udsugningen har en direkte indflydelse på personsikkerheden, skal kabinettet indreguleres/testes efter montage. 4. Hvis arbejdet i kabinettet indebærer stabilitetskrav skal dette afklares med leverandøren af hæve/sænke stativ inden konstruktion. Laboratoriestol Et andet tiltag for at optimere ergonomien ved arbejde i et LAF/Sikkerhedskabinet vil være at anvende en laboratoriestol med mulighed for indstillinger så korrekt sidestilling opnås. Til siddende arbejde vil man anvende en passende type og højde på stolen. Til stående arbejde vil man kunne anvende en stå/støttestol. Når man arbejder siddende, bør man anvende stol med fodbetjening, så man ikke skal fjerne hænderne fra arbejdsområdet i kabinettet for højdejustering under arbejdet. Dette kan medføre risiko for kontaminering af rum og produkt. Vælg polstring på stolen, der imødekommer rengøringskrav. Hvis man anvender speciel beklædning, f.eks. renrumsdragt, så skal betræk på stolen yde tilpas friktion, så komfortabel siddestilling opretholdes. Materialer skal være vaskbar og tåle antibakteriel behandling. Hjul skal være rengøringsvenlige og have bløde baner for at mindske støj. Andre ergonomiforbedringer Ergonomi: Indbygget skærm Nedsænket bordplade Armstøtter Personbeskyttelse + Produktbeskyttelse

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 DET ER INDSIGTEN, DER GØR FORSKELLEN Hver gang vi udvikler et nyt

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow fordi forebyggelse er bedre end reparation Dedicated to People Flow KONE CareTM Begrænset udgift Individuelt tilpasset vedligeholdelse for din KONE elevator Ubegrænset værdi og frihed... Kunder har forskellige

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg?

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg? Er du på udkig efter energieffektiv og driftssikker regulering af varme- og ventilationsanlæg? Clorius Controls har i mere end 100 år specialiseret sig i varme og ventilation. I dag har vi især fokus på

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

GetinGe 46-serien DesinFiCerenDe VAsKeMAsKiner

GetinGe 46-serien DesinFiCerenDe VAsKeMAsKiner Getinge 46-serien DESINFICERENDE VASKEMASKINER Hvor mange enheder skal du behandle? Hvilke typer? Getinge 46-serien omfatter maskiner, der præcist matcher dine behov. Andre muligheder Flow-overvågning

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 DOKUMENTERET I KAMPEN MOD KRYDSINFEKTION Getinge FD1800 s fremragende rengørings- og desinfektionsresultater har gjort den til en veletableret

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Tid til en tryggere hverdag

Tid til en tryggere hverdag Tid til en tryggere hverdag www.airliquide.dk Du har ikke råd til at spilde minutter, når hvert sekund tæller Tryghed handler om mange ting, når det gælder gas inden for sundhedsvæsnet. Du skal være sikker

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier

Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier page 1 Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier Anders Goul Nielsen Udviklingsdirektør page 2 Systematic www.systematic.com United States Products & services United Kingdom Products & services Denmark

Læs mere

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier ASSA ABLOY Entrance Systems 1 Genanvend. Reparer. Udskift. Modernisering er en af de mest effektive metoder til opfyldelse af moderne budgetkrav.

Læs mere

Maxi sky skinneløsninger

Maxi sky skinneløsninger Maxi sky skinneløsninger with people in mind 2 Maxi Sky skinneløsninger UNDERSTØTTER ET KOMPLET LOFTLIFT KONCEPT ArjoHuntleigh skinneløsninger giver optimale systemer, der understøtter brugen af Maxi Sky

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk FYN Hvidkærvej 4 5250 Odense SV Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Laboratorieudstyr. Blodtagningsvogn Individuel højdejustering

Laboratorieudstyr. Blodtagningsvogn Individuel højdejustering Laboratorieudstyr Blodtagningsvogn Individuel højdejustering Én vogn - mange fordele Håndtag til højdejustering Skriveplade med papirklemme Totalmål Mål for grundvognen: 51 cm (længde) x 68 cm (bredde)

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer!

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! John Olsen, Maskimmester Grontmij A/S CTS-KonferenceN 2014 Skanderborg 9. september 2014 København 11. september 2014 Program

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE SERVICE PON POWER SERVICE 24/7/365

VEDLIGEHOLDELSE SERVICE PON POWER SERVICE 24/7/365 VEDLIGEHOLDELSE PON POWER CORPORATE CORPORATE INDHOLD 3 4-5 6-7 8-9 10-11 Corporate service Service døgnet rundt - over hele verden Service Vores serviceafdeling Servicenetværk - i hele verden Servicenetværk

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende Turtle Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende 1 I trygge hænder Hvem har brug for en formstøbt enhed? Etac og R82 har siden 1997 arbejdet tæt sammen om produktionen af formstøbte

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Scandi Element. Den fleksible kassedisk

Scandi Element. Den fleksible kassedisk Den fleksible kassedisk altid opdateret Klar til nye teknologier Den teknologiske udvikling går stærkt og kassedisken skal ofte overleve flere generationer terminaludstyr. Vi giver dig fremtidssikring.

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. CAME Danmark.info@CAME-Danmark.dk.

Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. CAME Danmark.info@CAME-Danmark.dk. Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. ORGANISATION KNOW HOW SERVICE Lars Hansen Salg og teknisk rådgivning 7023 2919 LH@CAME-Danmark.dk Carl Haslund

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere