ADFÆRDSANALYSE: HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT, MARTS 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADFÆRDSANALYSE: HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT, MARTS 2018"

Transkript

1 ADFÆRDSANALYSE: HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT, MARTS

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDKONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter købet 5. Kendskab og interesse i ekstra ydelser 6. Uhjulpet mærkekendskab 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER 1. Forbrug 2. Kendskab til mærker 4. METODE LÆSEVEJLEDNING Rapportens estimater er vægtede. Læs mere om vejemetoden i metodeafsnittet sidst i rapporten. I de tilfælde det er muligt, sammenlignes totalen fra dette års adfærdsanalyse med totalen fra analysen i Der sammenlignes kun med 2017-resultater på undergrupper, hvor der er interessante forskelle at rapportere. Forskellene viser oftest tendenser, mens kun få af forskellene er statistisk signifikante. 2

3 2.2 FORBRUG 3

4 KVINDER OG ÆLDRE KØBER FOR STØRRE BELØB END ØVRIGE FORBRUGERE (Q6) Knap hver fjerde mellem år brugte under kr. på deres seneste køb af hårde hvidevarer. Samtidig ses det, at andelen af kvinder, der brugte over kr. på de sidst købte produkt(er), er større end hos mændene. Kvinde % 40% 17% 6% 2% 4% Mand % 7% [25-35 år] % 44% 11% 2% 6% 0% 1% 1 [36-50 år] % 1 2% 4% [51-70 år] % 7% 2% 4% Total % 1 7% 2% 4% Total % 3 1 7% 7% 4% 6% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Under kr kr kr kr kr kr. Mere end kr. Ved ikke / husker ikke Base: Hårde hvidevarer købere, n 2018=935. Spm.: Hvor meget betalte du alt i alt for produkt(erne)? 4

5 BELØBSSTØRRELSE HØJERE INDKOMST -> STØRRE KØB Hver fjerde med en hustandsindkomst under kr. om året købte i 2018 for under kr. ved deres seneste køb. Det er færre end i analysen fra 2017 (hver tredje). Samtidig bruger hver femte, der har en hustandsindkomst på over kr. årligt, mere end kr. på deres seneste køb. Dette er til sammenligning med 2017 ligeledes en lavere andel. Denne udvikling er dog ikke statistisk signifikant. Over % % 46% 31% % 46% 26% 4% Under % 17% Over % 2 27% 27% 4% % 6% % 46% 26% 11% Under % 44% 1 7% 4% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Under kr kr kr. Mere end kr. Ved ikke / husker ikke Base: Hårde hvidevarer købere, n 2017=797, n 2018=774. Spm.: Hvor meget betalte du alt i alt for 5

6 DE YNGRE KØBER EN STØRRE ANDEL PÅ NETTET END DE ÆLDRE (Q8) Som det var tilfældet i 2017, er mere end 2/3 af de seneste køb af hårde hvidevarer i 2018 blevet foretaget i en fysisk butik. Godt hver femte køb fandt sted i en netbutik andelen er størst blandt de yngre. Der ses ingen ændringer i forhold til Kvinde % Mand % 2 2% [25-35 år] % 32% 11% 1% [36-50 år] % [51-70 år] % 1 Total % 4% Total % 22% 4% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I en fysisk butik I en netbutik Brugtmarked på nettet (DBA eller lignende) Andet sted Base: Hårde hvidevarer købere, n 2017=935, n 2018=960. Spm.: Hvor købte du varen(rne)? 6

7 KUN 5 % BRUGER CLICK N COLLECT (Q8A) Det er særligt kvinder og købere mellem år, der har brugt click n collect (9 %), ved køb i netbutikken. Kvinde % Mand % [25-35 år] % [36-50 år] [51-70 år] Total % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, jeg benyttede click n collect Nej, Jeg benyttede ikke click n collect Base: Har købt sin(e) vare(r) i en netbutik, n 2018=208, spørgsmålet er kun stillet i Spm.: Ved dit køb i netbutikken, benyttede du da click n collect? 7

8 DE ÆLDRE ER MEST MÆRKELOYALE? (Q10) De mest mærkeloyale findes igen i år i aldersgruppen år her køber knap hver anden samme mærke, som de tidligere havde, hvor dette kun er godt hver fjerde for de 25 til 35-årige. Kvinde % Mand % 4 14% [25-35 år] % 56% 14% [36-50 år] [51-70 år] % 4 14% Total % 4 16% Total % 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke / husker ikke Base: Hårde hvidevarer købere, n 2017=960, n 2018=935. Spm.: Købte du et mærke, du tidligere har 8

9 DE ÆLDRE GRUPPER ER MEST LOYALE IFT. INDKØBSSTED? (Q11) Køberne i aldersgruppen år er særligt loyale i f.t. indkøbssted og handler oftere samme sted end de årige. Samme tendens sås i Totalt set ses ligeledes ikke en forskel mellem årene mht. loyalitet ift. indkøbssted. Kvinde Mand % 51% [25-35 år] % 61% 12% [36-50 år] % [51-70 år] % 46% Total % Total % 52% 7% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke / husker ikke Base: Hårde hvidevarer købere, n 2017=960, n 2018=935. Spm.: Købte du varen(rne) samme sted, hvor du tidligere har handlet hårde hvidevarer? 9

10 FORBRUGERE FRA HOVEDSTADEN ER MINDST LOYALE MHT. KØBSSTED (Q11) Ligesom i fjor køber sjællændere og nordjyder i højere grad samme sted som tidligere sammenlignet med købere fra Hovedstaden. Denne forskel er statistisk signifikant. Sjælland % 5 Hovedstaden % 57% Syddanmark % 47% 11% Midtjylland % 5 Nordjylland % 4 7% Total % Total % 52% 7% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke / husker ikke Base: Hårde hvidevarer købere, n 2017=956, n 2018=904. Spm.: Købte du varen(rne) samme sted, hvor du tidligere har handlet hårde hvidevarer? 10

11 DEN KOMBINEREDE LOYALITET MHT. STED OG MÆRKE ER RELATIVT DEN SAMME I 2017 OG 2018 (Q10+Q11) Overblik over den kombinerede loyalitet. Forbrugere med den laveste / højeste loyalitet ses i den røde / grønne boks. Ikke-loyal over for sted Loyal over for sted Loyal over for mærke 15 % (17 % i 2017) af forbrugerne har ikke købt deres hårde hvidevarer samme sted, som de tidligere har handlet hårde hvidevarer, men de har købt et mærke, de tidligere har købt. 19 % (21 % i 2017) af forbrugerne har købt deres hårde hvidevarer et sted, de tidligere har handlet hårde hvidevarer, og købt et mærke, de tidligere har købt. Ikke-loyal over for mærke 30 % (30 % i 2017) af køberne har hverken købt deres hårde hvidevarer samme sted, som de tidligere har handlet hårde hvidevarer, eller købt et mærke, de tidligere har købt. 16 % (18 % i 2017) af køberne har købt deres hårde hvidevarer samme sted, som de tidligere har handlet hårde hvidevarer, men de har ikke handlet et mærke, de tidligere har købt. Base: Hårde hvidevarer købere, n 2017=960, n 2018=

12 2.4 FØR OG EFTER KØBET 12

13 GODT 50 % ANGIVER DEN FYSISKE BUTIK SOM EN INFORMATIONSKILDE I FORBINDELSE MED KØB (Q13) I en fysisk butik, hvor der var mulighed for personlig betjening, er i 2018 det primære sted, køberne søger information i forbindelse med købet. Køberne i aldersgruppen år søgte dog i lavere grad information i en fysisk butik og foretrækker i stedet producentens/forhandlerende hjemmeside eller at spørge venner eller familie. 60% 50% 40% 30% 0% [25-35 år] [36-50 år] [51-70 år] Total Base: Hårde hvidevarer købere, n 2018=935. Grafen ovenfor viser kun 2018-tal. Spm.: Hvor søgte du information i forbindelse med dit køb? Mulighed for flere svar. 13

14 PRISEN ER VIGTIGST FOR DE UNGE, OG SERVICEN ER VIGTIG FOR DE ÆLDRE (Q15) Som det sås i 2017 er billige produkter også i 2018 særligt vigtig for den yngre gruppe af købere (25-35 år). For de ældre købere i aldersgruppen år er service og rådgivning samt energimærket vigtigere end tilfældet er for de to andre aldersgrupper. Anbefaling fra venner / bekendte er det alle aldersgrupper finder mindst vigtigt. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Kommentar: Af andre vigtige faktorer i forbindelse med købet nævnte køberne Funktionalitet (fx programmer) Størrelse på produktet Mulighed for montering Energivenligt 0% [25-35 år] [36-50 år] [51-70 år] Total Base: Hårde hvidevarer købere, n 2018=935. Grafen ovenfor viser kun 2018-tal, da der er stillet nye kategorier i Spm.: Hvad var vigtigt for dig, sidste gang du købte et hårde hvidevarer produkt? 14

15 GODT HVER TREDJE BORTSKAFFER SELV DET BRUGTE PRODUKT VIA GENBRUGSSTATION (Q14) De primære veje til at bortskaffe det erstattede produkt er ved selv at køre det på genbrugsstationen eller gennem forhandleren. Samme tendens sås i adfærdsanalysen fra % 3 30% Kommentar: Køberne nævner følgende som andre måder, hvorpå det erstattede produkt blev bortskaffet Anvendes andetsteds Installatøren tog den med Havde ikke et produkt før 0% 1 Jeg fik det bortskaffet gennem forhandleren Jeg kørte det selv på genbrugsstationen Jeg solgte det videre Jeg gav det væk Jeg bestilte storskrald På anden vis Ved ikke / husker ikke 6% Base: Hårde hvidevarer købere, n 2018= 935, OBS: Købere, der har købt et nyt produkt, de ikke før har ejet, er ikke sorteret fra i 2018 (Q er ikke stillet). Spm.: Hvordan kom du af med dit gamle produkt? 15

16 6 UD AF 10 TROR, AT DERES PRODUKT SKILLES AD SÅ NOGLE AF DELENE KAN GENANVENDES (Q14A) Kvinderne er mere i tvivl end mændene mht., hvad der sker med deres gamle produkter. 71 % af mændene tror, at deres gamle produkt bliver skilt ad og nogle af delene genanvendt. Kvinde % 3 Mand % 4% 4% 21% [25-35 år] % 24% [36-50 år] % 2% 7% 2 [51-70 år] % 2% 3 Total % 30% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det bliver skilt ad og nogle af delene er genanvendes Det bliver brændt Det bliver solgt videre som brugt i Danmark eller andre lande Ved ikke Base: Hårde hvidevarer købere, som enten fik de brugte produkt bortskaffet gennem forhandleren, selv kørt det på genbrugsstationen eller bestilte storskrald. n 2018=653. Spørgsmålet er kun stillet i Spm.: Hvad tror du, der sker med dit gamle produkt? 16

17 2.5 EKSTRA YDELSER 17

18 OVER HALVDELEN AF FORBRUGERNE KENDER TIL MULIGHEDEN FOR SAMMENKOBLING AF VASKEMASKINE / OVN TIL SIN SMARTPHONE (Q16) Den øgede kendskab siden 2017 kommer fra de to ældste aldersgrupper. [25-35 år] % 44% [36-50 år] % 44% [51-70 år] % Total % 4 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Base: Hårde hvidevarer købere, n 2018=935. Spørgsmålet er kun stillet i Spm.: Har du hørt om, at det er muligt at styre din vaskemaskine eller ovn fra din smartphone? 18

19 INTERESSEN FOR STYRING ER STØRST BLANDT DE YNGSTE KØBERE (Q17) Samlet set vil over halvdelen af køberne ikke betale ekstra for kunne styre sin vaskemaskine eller ovn fra sin smartphone. Hver fjerde af køberne i aldersgruppen år vil dog overveje det (Svarer Helt sikkert eller Sandsynligvis til spørgsmålet). [25-35 år] % 46% 2 [36-50 år] % 14% 41% 44% [51-70 år] % 4% 4 51% Total % 44% 44% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, helt sikkert Ja, sandsynligvis Nej, sandsynligvis ikke Nej, helt sikkert ikke Base: Hårde hvidevarer købere, n 2018=935. Spørgsmålet er kun stillet i Spm.: Vil du betale ekstra for at kunne styre din vaskemaskine eller ovn fra din smartphone? 19

20 2.6 UHJULPET KENDSKAB 20

21 3 UD AF 10 KENDER DENDER MÆRKERNE BOSCH, MIELE OG SIEMENS INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER. BORTSET FRA SAMSUNG ER MÆRKEKENDSKABET STIGENDE MED ALDEREN (Q27) 50% 40% 30% 0% 41% 36% 3 31% % 26% % 17% % 12% 1 1 7% 7% [25-35 år] [35-50 år] [51-70 år] [Total] Bosch Miele Siemens AEG Elektrolux Gram VOSS Samsung Base: Hårde hvidevarer købere, n 2018=935. Spørgsmålet er kun stillet i Spm.: Hvilke varemærker indenfor andre hårde hvidevarer kender du eller har du hørt om? Kodet i kategorier. 21

22 DET BEDST KENDTE VAREMÆRKE INDENFOR EMHÆTTER ER SIEMENS, EFTERFULGT AF BOSCH HOS SÆRLIGT DE ÅRIGE (Q26) 50% 40% 30% 0% 12% 1 12% 11% 11% 7% 4% 6% 6% 4% 0% 2% 1% 1% [25-35 år] [35-50 år] [51-70 år] [Total] Siemens Bosch Thermex Voss Elektrolux Mile Base: Hårde hvidevarer købere, n 2018=935. Spørgsmålet er kun stillet i Spm.: Hvilke varemærker indenfor emhætter kender du eller har du hørt om? Kodet i kategorier. 22

23 ELGIGANTEN OG SKOUSEN ER DE MEST KENDTE BUTIKKER MHT. SALG AF HÅRDE HVIDEVARER. (Q28) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 60% 42% 3 26% 27% 21% 1 11% 4% 6% 67% 5 50% 42% 2 21% 2 22% 14% 1 0% [25-35 år] [35-50 år] [51-70 år] [Total] Elgiganten Skousen Power Punkt 1 BILKA Elbutikker Base: Hårde hvidevarer købere, n 2018=935. Spørgsmålet er kun stillet i Spm.: Hvilke kæder eller butikker, der sælger hårde hvidevare kender du eller har du hørt om? Kodet i kategorier. 23

24 3 MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER 24

25 HVER FEMTE HAR INDEN FOR DE SENESTE 6 MÅNEDER KØBT ET MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARAT DET ER UNDER NIVEAUET FRA 2017 (Q20) Der er tale om et statistisk signifikant fald på 10 %-point ift. sidste års adfærdsanalyse. Tendensen ses på tværs af alle grupper af forbrugere, men særligt blandt kvinder og de unge (begge med statistisk signifikante fald). Kvinde Kvinde Mand Mand [25-35 år] [25-35 år] [36-50 år] [36-50 år] [51-70 år] [51-70 år] Total Total % 21% % 30% 21% 2 30% % 1 16% 21% 21% % 26% 2 21% 22% 1 22% 1 21% 21% 3 41% 3 40% 42% 40% % 22% 2 26% 1% 11% 1% 1% 4% 2% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Under 6 mdr. siden 6-12 mdr. siden 1-2 år siden Mere end 2 år siden Jeg har aldrig købt Base: Helt eller delvist ansvarlig for køb af hårde hvidevarer, n 2017=1003, n 2018=1006. Spm.: Hvornår har du sidst foretaget køb af mindre husholdningsapparater? 25

26 FORTSAT SAMMENHÆNG MELLEM INDKOMST OG BELØBSSTØRRELSE Omtrent halvdelen af forbrugerne med en hustandssindkomst under kr. om året købte i 2018 for under 400 kr. ved deres seneste køb. Det er nogenlunde samme niveau som i analysen fra Over % % % 3 16% Under % 26% 1 Over % 31% % 31% % 3 24% 12% Under % 24% 1 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Under 400 kr kr. Mere end kr. Ved ikke / husker ikke Base: Købere af mindre husholdningsapparater, n 2017=982, n 2018=968. Spm.: Hvor meget betalte du for produktet? 26

27 HVER FEMTE KØB AF MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER FORETAGES VIA EN NETBUTIK (Q22) Der ses ikke nogen ændring i f.t Kvinde Mand % 2 1% [25-35 år] [36-50 år] % [51-70 år] Total % Total % 21% 2% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I en fysisk butik I en netbutik Andet sted Base: Købere af mindre husholdningsapparater, n 2017=982, n 2018=968. Spm.: Hvor købte du varen(rne)? 27

28 3.2 KENDSKAB TIL MÆRKER 28

29 NILFISK OG MIELE ER DE BEDST KENDTE VAREMÆRKER INDENFOR STØV- SUGERE. DETTE GÆLDER PÅ TVÆRS AF ALDERSGRUPPER(Q29) 80% 70% 60% 5 50% 40% 41% % 47% 4 44% 30% 0% 26% 1 16% % 1 12% 12% 11% 6% [25-35 år] [35-50 år] [51-70 år] [Total] Nilfisk Miele Elektrolux Dyson Siemens Bosch Base: Købere af mindre husholdningsapparater, n 2018=968. Spørgsmålet er kun stillet i Spm.: Hvilke varemærker indenfor støvsugere kender du eller har du hørt om? Kodet i kategorier. 29

30 MOCCAMASTER ER BEDST KENDTE VAREMÆRKE INDENFOR KAFFE-MASKINER, MELITTA MEST KENDT BLANDT DE ÅRIGE (Q30) 50% 40% 30% 0% 3 27% 22% 2 22% 16% 16% 14% 12% 12% 11% 7% 6% 7% 6% 6% 6% [25-35 år] [35-50 år] [51-70 år] [Total] Moccamaster Melitta Philips Bosch Siemens Nespresso Base: Købere af mindre husholdningsapparater, n 2018=968. Spørgsmålet er kun stillet i Spm.: Hvilke varemærker indenfor kaffemaskiner kender du eller har du hørt om? Kodet i kategorier. 30

31 OBH NORDICA ER DET BEDST KENDTE VAREMÆRKE INDENFOR EL-APPARATER TIL KØKKENBORDET. (Q31) 50% 40% 30% 0% 17% 17% 1 17% 12% 12% 11% 12% 11% 7% 6% [25-35 år] [35-50 år] [51-70 år] [Total] OBH Philips Bosch Kenwood Kitchenaid Braun Base: Købere af mindre husholdningsapparater, n 2018=968. Spørgsmålet er kun stillet i Spm.: Hvilke varemærker indenfor el-apparater til køkkenbordet kender du eller har du hørt om? Kodet i kategorier. 31

32 PHILIPS ER BEDST KENDTE MÆRKE INDENFOR STRYGEJERN. DE UNGES KENDSKAB ER DOG RELATIVT LAVT. (Q32) 50% 40% 30% 0% 17% 12% 6% 7% 7% 6% 2% 4% 2% 4% 0% 1% 2% 2% [25-35 år] [35-50 år] [51-70 år] [Total] Philips OBH TEFAL Bosch Braun Siemens Base: Købere af mindre husholdningsapparater, n 2018=968. Spørgsmålet er kun stillet i Spm.: Hvilke varemærker indenfor strygejern og dampstationer kender du eller har du hørt om? Kodet i kategorier. 32

ADFÆRDSANALYSE: HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT, MARTS 2019

ADFÆRDSANALYSE: HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT, MARTS 2019 ADFÆRDSANALYSE: HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT, MARTS 2019 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDKONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter købet 5. Kendskab og interesse

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Posttest af reklamespot XX - XX

Posttest af reklamespot XX - XX Posttest af reklamespot XX - XX Setup Undersøgelsens formål: Primært: Posttest af reklame

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt April 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 25. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Bytning af julegaver 2018

Bytning af julegaver 2018 ANALYSE Bytning af julegaver 2018 De danske forbrugere bytter gaver for ½ mia. kr. i 2018 I mange uger op til jul er der meget travlt i danske butikker, men også i dagene og ugerne efter jul har den danske

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019 Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende Marts 19 1. Resumé Analysens formål er at belyse omfanget og varigheden af psykiatriske indlæggelser, hvor patienter fortsat er indlagt efter endt

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016 Samfundsanalyse 16. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi. Kan du forestille dig at investere i en elbil inden for de næste fem år?

Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi. Kan du forestille dig at investere i en elbil inden for de næste fem år? 1/9 Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi Om dataindsamlingen: Data er indsamlet af analyseinstituttet Norstat i deres onlinepanel af danskere i maj 2018. Stikprøven er repræsentativ

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Motivation for selvstændighed

Motivation for selvstændighed Motivation for selvstændighed Aspekter af opstart af virksomhed ASE har spurgt ca. 900 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder ved at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen indeholder

Læs mere

Markedsanalyse. Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer. 12. juli 2018

Markedsanalyse. Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer. 12. juli 2018 Markedsanalyse 12. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Markedsanalyse. 5. december 2017

Markedsanalyse. 5. december 2017 Markedsanalyse 5. december 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen 2017 Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET . april 0 DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET Kontakt: Projektmedarbejder, Kasper Skaaning + 0 0 ksk@thinkeuropa.dk RESUME: At være skeptisk over for EU-samarbejdet er ikke ensbetydende

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Uforudsete udgifter 2018 Det er bilen og helbredet, som topper listen over det, som giver os uventede regninger

Uforudsete udgifter 2018 Det er bilen og helbredet, som topper listen over det, som giver os uventede regninger Uforudsete udgifter 2018 Det er bilen og helbredet, som topper listen over det, som giver os uventede regninger Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Bilen og helbredet topper stadig - listen over uventede

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Danmarkshistorie. set gennem Hvidevarer og husholdningsapparater. 50 års jubilæum

Danmarkshistorie. set gennem Hvidevarer og husholdningsapparater. 50 års jubilæum 1967-2017 50 års jubilæum Danmarkshistorie set gennem Hvidevarer og husholdningsapparater 2 Whirlpools første vaskemaskine. til tjeneste... En vaskemaskine varen revolution i starten af 1900- tallet. Hvidevarerne

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Omkring 1,5 mio. voksne har været aktive købere på genbrugsmarkedet

Læs mere

Indledning. Baggrund for undersøgelsen

Indledning. Baggrund for undersøgelsen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 2019 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen Kantar Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Den danske banksektor konkurrence og kundernes forhandlingsstyrke Afsluttende projekt, HD 1. del ASB Andreas E. Andersen

Den danske banksektor konkurrence og kundernes forhandlingsstyrke Afsluttende projekt, HD 1. del ASB Andreas E. Andersen 10 Bilag 10.1 Bilag 1 Nr. 1 Spørgsmål I hvilket pengeinstitut er du primær kunde i dag? (Hvis du er ved at skifte, angiv da det nye pengeinstitut) Svarmuligheder: (der kan kun angives ét svar til hvert

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974 8. juni 2015 Gallup om Sammenfatning: Kendskabet til ligger på 2 i målgruppen. Deltagelsen i ligger på Blandt dem der har hørt om, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende (3) og lokale medier

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere

Gallup om salg af Nets

Gallup om salg af Nets TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.-27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om pension. Gallup om pension. TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789

Gallup om pension. Gallup om pension. TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte personer på 2560 år Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 710

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober Penge- og Pensionspanelet

Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober Penge- og Pensionspanelet Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober 2014 Penge- og Pensionspanelet Sp.1 Har du inden for de seneste 12 måneder oplevet at miste dit arbejde? Ja 11 Nej 89 Base (6456) 2 Sp.1 Har du inden for de seneste

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Kundeanalyse for [Kundenavn] Gennemført af JYSK ANALYSE A/S [måned og år]

Kundeanalyse for [Kundenavn] Gennemført af JYSK ANALYSE A/S [måned og år] Kundeanalyse for [Kundenavn] Gennemført af [måned og år] Indhold 1 Baggrund og formål side 3 6 Tilfredshed/betydning Hvor tilfredse er kunderne med en række forhold? Vil kunderne anbefale forretningen?

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen Økonomisk analyse 1. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er storforbrugere af naturen Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse,

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere