Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015"

Transkript

1 inter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015

2 Indhold 1. Rammerne for tilsynet Tilsynets observerede rengøringsstandard Borgernes udtrykte tilfredshed Klager Leveringen af hjælpen Uanmeldte tilsyn ved leverandørerne Konklusion Handlinger

3 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens udførelse, og for hvordan der følges op på tilsynsresultaterne. Tilsynet er ens, uanset om det er en privat leverandør eller kommunen, der leverer ydelserne. Desuden indgår det i tilsynspolitikken, hvordan der følges op på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov og hvordan den løbende tilbagemelding fra leverandøren herom skal foregå. Tilsynspolitikken revideres og godkendes mindst én gang årligt i forbindelse med vedtagelse af serviceniveau for tilbud efter Servicelovens 83 og 83a og kommunens kvalitetsstandarder. I 2015 var målet at aflægge tilsyn svarende til % af borgere, der modtager personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp. Fra 1. januar 2016 varetages tilsynsopgaven på senior og socialområdet af den nyoprettede tilsynsenhed. 1.1 Formål med tilsyn Det fremgår af Serviceloven, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale ydelser svarer til de afgørelser, der er truffet. Tilsynet skal være aktiv, opsøgende og systematisk. Formålet er: At påse at alle borgere får den hjælp, der er bevilget, og at hjælpen har den kvalitet, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne. At påse at hjælpen tilrettelægges og udføres på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge og gribe ind, inden små problemer udvikler sig til alvorligere problemer. At sikre overholdelse af kontrakterne mellem Kolding Kommune og leverandørerne. At sikre borgerens retssikkerhed. 3

4 1.2 Læsevejledning Tilsynet består af: Praktisk hjælp: kvalitetskonsulenternes observationer og borgernes udtrykte tilfredshed. Personlig hjælp og pleje: borgernes udtrykte tilfredshed. Leveringen af hjælpen: gennemgang af borgernes sager. Uanmeldt tilsyn ved leverandørerne: fysisk besøg hos leverandørerne. Klager over levering af hjælpen: optælling af antal. Nedenstående rapport er baseret på denne deling. 4

5 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard Der er fulgt op på kvaliteten af den bevilgede rengøring, jævnfør bestillingen. Der er fulgt op på tøjvask jævnfør bestillingen, samt det der kunne observeres og ud fra borgerens egen oplevelse. På baggrund af den samlede rapport for 2014, var der i 2015 fokus på følgende områder: Fokus på at borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til. Fokus på, hvordan serviceniveauet omsættes i praksis, herunder leverandørens udarbejdelse af døgnrytmeplan og plejeplan samt benyttelsen heraf. Fokus på at leverandørerne leverer de visiterede ydelser. Øvrige områder: Opfølgning af resultatet af tilsynene hos de enkelte grupper/ leverandører. Skriftlig kommunikation med den enkelte leverandør om resultatet af tilsynsrapporten. Rengøringen er kontrolleret ved, at kvalitetskonsulenterne har observeret rengøringsstandarden i de forskellige rum. I køkkenet er rengøringsstandarden for eksempel vurderet ud fra nedenstående 5 områder: 1. Rengøring af gulve. 2. Aftørring af køkkenborde. 3. Aftørring af hylder i køleskab. 4. Aftørring af mikroovn. 5. Snavs omkring/under affaldsbeholder. 5

6 Kvalitetskonsulenterne har med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne og den bevilgede hjælp borgeren er tildelt, foretaget en faglig vurdering af, om rengøringen på de 5 angivne områder er tilfredsstillende eller mangelfuld. Hvis rengøringen har været mangelfuld på et eller flere af de 5 områder fremgår rengøringen af rummet som helhed som mangelfuld, jf. tabel nedenfor. Typiske eksempler på mangelfuld rengøring i køkkenet kan være: 1. Spild på gulve og andet snavs, der vurderes ikke at være nyt. 2. Snavsede køkkenborde og spiseborde, der vurderes ikke at være nyt. 3. Spild og manglende overskuelighed i køleskabe (med hovedvægt på hjem hvor der hjælpes med ernæring). 4. Snavs i mikroovne, der har siddet i længere tid (med hovedvægt på hjem hvor der hjælpes med ernæring). 5. Snavs omkring/under affaldsbeholder i køkkenet. For at rengøringen betegnes mangelfuld har den observerede standard ligget under det niveau som kvalitetskonsulenterne havde forventet ud fra kvalitetsstandarderne og ud fra den konkrete hjælp borgeren er visiteret til. 6

7 Tilsynets observerede rengøringsstandard Lokalitet Tilfredsstillende Mangelfuld Badeværelse 82 % 68 % 18 % 32% Stue 87 % 84% 13 % 16 % Soveværelse 85 % 83 % 15 % 17 % Køkken 79 % 77% 21 % 23% Entre 91 % 83 % 9 % 17% Skift af sengelinned 96 % 92 % 4 % 8 % Tøjvask 97 % 86 % 3% 14 % 2014 = 316 tilsynsbesøg, svarende til 14,6 % af borgerne 2015 = 343 tilsynsbesøg, svarende til 15,0 % af borgerne I løbet af sommeren 2015 oplevede tilsynet at rengøringen ikke var blevet bedre i forhold til Der blev afholdt møder med leverandørerne (kommunale og de private leverandører). Der blev på møderne aftalt: 7

8 At personalet i hjemmeplejen har styr på serviceniveauet. At der er fokus på at personaleansvaret for rengøringsopgaven altid er klart. Hvis borgeren f.eks. er visiteret til ydelsen hjælp i forbindelse med måltidet hører rengøring af mikrobølgeovne og oprydningen efter måltidet med til denne ydelse. At bestillingen gennemgås med medarbejderen. At forventningerne afstemmes ved 1. besøg. Alle leverandører har efterfølgende fremsendt beskrivelse af hvordan de selv udføre tilfredshedsundersøgelser og interne kvalitetsopfølgning. Ved en leverandør har der ved nogle af borgerne været lavet et projekt med omvendt rengøring, hvor der blev startet med rengøring af badeværelse og køkken først, stadig med afsæt i principper for rækkefølge af rum. Tilsynets vurdering i forhold til den generelt faldende observerede rengøringsstandard fra 2014 til 2015 er: En del borgere tilkendegiver at medarbejderen virker stressede og at de ikke har den tid der er behov for i forhold til at gøre rent. Oplevelse af at der er forskel hos medarbejderne. Den ene gruppe medarbejdere udviser stor fleksibilitet og bruger tid på at tale med borgeren, samt kvaliteten og leveringen af ydelserne hos borgerne. Den anden gruppe medarbejdere har i mindre grad disse egenskaber/ kvalifikationer/ kompetencer. At medarbejderne ikke har den nødvendige kendskab til hvordan der vaskes gulv efter nye rengøringsmetoder (gulvmobbe) og eller manglende kendskab til dosering af sæbe. Det viser sig ved, at gulvet er stribet efter vask. 8

9 3. Borgernes udtrykte tilfredshed Der er besøgt 316 borgere i alt i 2014, svarende til 14,6 % af borgere der modtager praktisk og personlig hjælp og pleje. I 2015 er der besøgt = 343 tilsynsbesøg, svarende til 15,0 % af borgerne. Nedenstående tabeller beror alene på borgernes egen udtrykte tilfredshed: 3.1 Borger tilfredshed med personlig pleje Personlig pleje Borger tilfredshed Meget tilfreds 48 % 38% Tilfreds 43 % 45 % Hverken / eller 5,5 % 11 % Utilfreds 3 % 4 % Meget utilfreds 0,5 % 1 % 9

10 3.2 Borger tilfredshed med praktisk hjælp Praktisk hjælp Borger tilfredshed Meget tilfreds 39 % 34 % Tilfreds 46 % 48 % Hverken / eller 10 % 13 % Utilfreds 4 % 4 % Meget utilfreds 1 % 1 % 3.3 Borger tilfredshed med tøjvask Tøjvask Borger tilfredshed Meget tilfreds 35% 35 % Tilfreds 55% 44 % Hverken / eller 7% 12 % Utilfreds 2% 8 % Meget utilfreds 1% 1 % 10

11 3.4 Borger tilfredshed med indkøb Indkøb Borger tilfredshed Meget tilfreds 41 % 41 % Tilfreds 52 % 47 % Hverken / eller 4 % 5 % Utilfreds 1 % 6 % Meget utilfreds 2 % 1 % 3.5 Borger tilfredshed med madservice Madservice Borger tilfredshed Meget tilfreds 44 % 34 % Tilfreds 38 % 45 % Hverken / eller 13 % 14 % Utilfreds 3 % 4 % Meget utilfreds 2 % 3 % 11

12 Tilsynets vurdering i forhold til den generelt faldende borgertilfredshed fra 2014 til 2015 er: At der er forskel hos medarbejderne. Den ene gruppe medarbejdere udviser stor fleksibilitet og bruger tid på at tale med borgeren, samt kvaliteten og leveringen af ydelserne hos borgerne. Den anden gruppe medarbejdere har i mindre grad disse egenskaber/ kvalifikationer/kompetencer. At medarbejderne tilkendegiver at de ikke har tid nok. At medarbejderne ikke har forståelse for hvad der ligger i at hjemmet skal fremstå renholdt. At borgerne ikke altid har forståelse af, at et gulv kan blive rent ved anvendelse af nye rengøringsmetoder. At personalet hos de private leverandører ofte er de samme der kommer ved den enkelte borger, hvor der ved den kommunale leverandør ofte ikke er den samme medarbejder. At listeria problemer i foråret 2015 i Elbo Køkkenet har indvirket på borgertilfredsheden vedrørende madservice. Af de 343 besøgte borgere havde 238 den kommunale leverandør og 105 havde en privat leverandør. Der er i opgørelserne ikke differenceret mellem kommunal og private leverandører. Kvalitetskonsulenterne og lederen har en dialog med hver enkel leverandør på baggrund af tilsynsbesøgene. 12

13 4. Klager Personlig pleje Praktisk hjælp 6 11 Madlevering Ikke registreret 5 Andet 5 3 I alt (eksklusiv madlevering) Antal klager er generelt steget på fra 2014 til Leveringen af hjælpen 5.1 Krav til leverandørerne Leverandørerne forpligter sig i kontrakten med kommunen til, at levere ydelserne i henhold til de afgørelser, der er truffet, og efter det formål, hvormed hjælpen er bevilget. Leverandørerne skal desuden overholde kvalitetsstandarderne for det pågældende område. 5.2 Opfølgning på ydelserne Det er kommunens ansvar at sørge for, at borgeren får den hjælp, der er behov for. Det er derfor nødvendigt løbende at følge op på, om borgerens behov for hjælp svarer til den ydelse, der er bevilget. 5.3 Formål At sikre: Borgeren får den hjælp der er bestilt. 13

14 Den hjælp der leveres stemmer overens med bestillingen og serviceniveauet. Visitator har truffet den rigtige afgørelse ud fra Servicelovens 83 og kommunens serviceniveau. 5.4 Resultat af kvalitetssikringen af levering af hjælpen. Spørgsmål til borger*: 2014 Ja 2014 Nej 2014 Ved ikke 2015 Ja 2015 Nej 2015 Ved ikke Afgørelsen beskriver formålet med bevilget 80 % 2 % 18 % 78,2 % 5,3 % 16,5 % hjælp. Synes du, at hjælpen er planlagt ud fra dette? Har du fået tilstrækkelig information om serviceniveauet, bytteydelser og frit valgt af leverandør? 54 % 8 % 38 % 50 % 41 % 9 % * Baseret på 316 tilsynsbesøg i 2014 og 343 tilsynsbesøg i Der er i 2015 lidt færre borgerne der oplever at hjælpen er planlagt i overensstemmelse med den afgørelse borgeren har fået. Der er i 2015 lidt færre borgere der synes de har fået tilstrækkelig information om serviceniveau mm. 14

15 Opfølgning kvalitetskonsulent Er døgnrytmen udfyldt, så det fremgår at hjælpen er planlagt ud fra formål og mål Er der overensstemmelse mellem visiterede og disponerede ydelser? Er afgørelsen tydelig for borgeren? Er bestillingen i overensstemmelse med afgørelsen? 2014 Ja 2014 Nej 2014 Ved ikke 2015 Ja 2015 Nej 2015 Ved ikke 43% 57% 0% 52 % 40 % 8 % 81% 19% 0% 88 % 11 % 1 % 94% 5,5% 0,55 88 % 2 % 10 % 84% 15% 1% 94 % 2 % 4 % Der er i 2015 flere døgnrytmeplaner, hvor hjælpen er planlagt ud fra formål og mål. Der er i 2015 i højere grad overensstemmelse mellem visiterede og disponerede ydelser. Der er i 2015 færre afgørelser der er tydelige for borgeren. Der er i 2015 flere bestillinger der er i overensstemmelse med afgørelsen. 15

16 6. Uanmeldte tilsyn ved leverandørerne Som nyt tiltag, er der i 2015 udført uanmeldt tilsyn ved den kommunale leverandør og de private leverandører. Formål er at følge op på, om de enkelte leverandører lever op til kontrakten med Kolding Kommune. I 2015 er der udført uanmeldt tilsyn ved alle leverandører (Kolding Kommune, Attendo, Svane Service og Kære Pleje). Ved de uanmeldte tilsyn har der været fokus på følgende: 6.1 Køreliste, vagtplan og uddannelse: Med henblik på at sikre at personalet har de kompetencer der skal til for at løse opgaverne. Tilsynet vurderer: At der generelt er sammenhæng mellem uddannelse og de opgaver der skal udføres. At der har været enkelte tilfælde hvor der ikke har foreligget uddannelsesbeviser. De er efterfølgende fremsendt. At dispensation har manglet på vikarer. Er efterfølgende bragt på plads. 6.2 Er der indhentet straffeattest: For at sikre at der er indhentet straffeattest på alle medarbejdere. 6.3 APV stikprøve svarende på 10% af borgerne: Her er der en stor del hvor APV ikke er udført. Der er efterfølgende fulgt op. Kun ca. 60 til 70 % foreligger der en APV. 6.4 Har alle medarbejdere adgang til Care/KMD systemet? Da det er nødvendigt at den enkelte medarbejdere har adgang til at læse om borgeren, for at kunne udføre opgaverne Alle har adgang til KMD-Care 16

17 6.5 Stikprøver på visiteret/disponeret ydelse: svarende til 5-10% af borgerne: Med henblik på at følge op på om borgerne får den hjælp der er visiteret. Her er der sammenhæng mellem 90 til 95% af borgerne. Mangler er efterfølgende bragt i orden. 6.6 Stikprøver på plan jf. servicelov: svarende på 10% af borgerne. Med henblik på at der foreligger dokumentation for hvordan plejen skal udføres, således at den enkelte medarbejder på forhånd kan sætte sig ind i hvad det er for en borger de skal ud til, og hvad de skal hjælpe med. Ca. 50 % har en opdateret Plan jf. serviceloven. Efterfølgende stikprøve er OK. 6.7 Synlig ID hos medarbejderne/uniformsetikette: Med det formål at den enkelte borger kan se at det er en fra hjemmeplejen. En enkelt leverandør havde hjemmehjælperne ikke synligt ID. De havde det i tasken eller i lommen. Ved de andre leverandører blev der båret synlig ID. Det er efterfølgende bragt i orden. Som afslutning på alle tilsyn er der udarbejdet en rapport, der er sendt til den enkelte leverandør, med angivelse af hvad der skulle handles på. Der er fulgt op på rapporterne ved møder med de respektive leverandører. Tilsynet vurderer generelt, at de uanmeldte tilsyn ved de enkelte leverandører er tilfredsstillende. 17

18 7. Generel Konklusion Relationen mellem den faste medarbejder og borgeren er af stor betydning i forhold til den oplevede tilfredshed hos den enkelte borger. Medarbejderne har meget fokus på tiden og ikke altid nok fokus på den opgave der skal løses. Det skaber forvirring hos borgeren. 7.1 Konklusion vedr. tilsynets observerede rengøringsstandard Tilsynets observationer viser, at den observerede rengøringsstandard generelt var faldende fra 2014 til Den mangelfulde rengøring ligger fortsat højest i køkken (23 %) og badeværelse (32 %), hvilket sandsynligvis skyldes, at der er større risiko for spild i køkkenet, samtidig med at borgerne er mest aktive i disse to rum. I disse to rum er der samtidig en stigning fra 2014 til 2015 i andelen af mangelfuld rengøring. Det er tilsynets vurdering, at den mangelfylde rengøring skyldes: En del borgere tilkendegiver at medarbejderen virker stressede og at de ikke har den tid der er behov for i forhold til at gøre rent. Oplevelse af at der er forskel hos medarbejderne. Den ene gruppe medarbejdere udviser stor fleksibilitet og bruger tid på at tale med borgeren, samt kvaliteten og leveringen af ydelserne hos borgerne. Den anden gruppe medarbejdere har i mindre grad disse egenskaber/ kvalifikationer/ kompetencer. At medarbejderne ikke har den nødvendige kendskab til hvordan der vaskes gulv efter nye rengøringsmetoder (gulvmobbe) og eller manglende kendskab til dosering af sæbe. Det viser sig ved, at gulvet er stribet efter vask. 18

19 7.2 Konklusion vedr. borgernes udtrykte tilfredshed Tilsynet har spurgt borgerne om deres tilfredshed med personlig pleje, praktisk hjælp, tøjvask, indkøb og madservice. Tilsynet viser, at i langt de fleste tilfælde er borgerne tilfredse med den leverede hjælp. Tilfredsheden er dog inden for alle områderne faldet fra 2014 til Det er tilsynets vurdering at dette skyldes: Oplevelse af at der er forskel hos medarbejderne. Den ene gruppe medarbejdere udviser stor fleksibilitet og bruger tid på at tale med borgeren, samt kvaliteten og leveringen af ydelserne hos borgerne. Den anden gruppe medarbejdere har i mindre grad disse egenskaber/ kvalifikationer/ kompetencer. At medarbejderne tilkendegiver, at de ikke har tid nok. At det er tilsynets vurdering at borgerne er mere tilfredse når det er den eller de samme få hjemmehjælpere der kommer i hjemmet, herunder at relationen mellem borger og hjemmehjælper er vigtig i forhold til borgernes udtrykte tilfredshed. Borgernes forståelse af at et gulv kan blive rent ved anvendelse af nye rengøringsmetoder. 7.3 Konklusion vedr. levering af hjælpen. Leverandørerne er blevet bedre til at udfylde døgnrytmeplaner, og til at sikre at der er overensstemmelse mellem visiterede og disponerede ydelser. Ligeledes er der en stigning på 10 % i forhold til overensstemmelse medlem afgørelse og bestilling. Samarbejdsbøgerne bliver ikke opdateret og eller brugt. Det skaber forvirring hos borger og til tider medarbejderen. 19

20 7.4 Konklusion vedr. uanmeldte tilsyn ved de enkelte leverandører. Tilsynet vurdere, at der leves op til de aftaler der er indgået med de enkelte leverandører samt, ved de mangler der har været, er der efterfølgende fulgt op og blevet bragt i orden. 7.5 Konklusion vedr. klager. Der er en stigning af klager over den leverede hjælp i forhold til Det er tilsynets vurdering, at stigningen i antallet af klager skal ses i tæt sammenhæng med faldet i tilfredsstillende observeret rengøring såvel som faldet i den borger udtrykte tilfredshed vedr. personlig pleje, praktisk hjælp, tøjvask, indkøb og madservice. 20

21 8. Handlinger Resultatet af kvalitetskontrollen hos den enkelte borger, er løbende sendt til visitator og leverandør. Der er givet orientering om den samlede redegørelse i visitatorgruppen, og på mødet med leverandørerne. Der er i januar og februar 2016 afhold møder med de enkelte leverandører, med henblik på at få afdækket hvilke tiltag der skal iværksættes for at højne kvaliteten af rengøringen. Følgende foreslås iværksat: 1. Møde med den enkelte leverandør når der er lavet tilsyn svarende til 10% og 20% af borgerne. Fokus på: At borgerne modtager den hjælp de er visiteret til. At serviceniveauet omsættes i praksis, herunder leverandørens udarbejdelse af døgnrytmeplan og plejeplan samt benyttelsen heraf. Ligeledes hvad der ligger i at hjemmet fremstår renholdt. At leverandøren leverer de visiterede ydelser. Hyppigere dialog mellem tilsynsenheden og leverandørerne med henblik på kvalitetsforbedringer. 2. At der nedsættes en arbejdsgruppe der ser på hvad der kan træde i stedet for samarbejdsbøgerne, således af borgerne fremadrettet kan finde telefonnr. på leverandør samt hvad der er lavet af aftaler omkring levering af hjælpen. 3. Fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til rengøringsprincipper. Leverandørerne har allerede iværksat kompetenceudvikling, herunder korrekt anvendelse af remedier og rengøringsmidler. Fokus på introduktion af nye medarbejdere. 4. Fokus på, at det er den eller de samme hjemmehjælpere der kommer i hjemmet. 21

22 5. Informationsblad til borgerne om ny rengøringsprincipper i forhold til gamle principper. 6. Billedmateriale til leverandørerne over hvornår rengøringen er mangelfuld. 7. Kvalitetskonsulenterne sender løbende resultaterne af kvalitetskontrollen hos den enkelte borger, til henholdsvis privat og kommunal leverandør. Når de har udført kontrol ved en gruppe borgere, er der sendt en statusrapport som så efterfølgende er fulgt op på et møde med leverandøren, med henblik på dialog/ udvikling og at mangler bliver fulgt op. 22

23 Klik her for at angive tekst. S e n i o r f o r v a l t n i n g e n D o m h u s g a d e K o l d i n g T e l e f o n s e n i o k o l d i n g. d k w w w. k o l d i n g. d k 23

Tilsyn hjemmeplejen 2017

Tilsyn hjemmeplejen 2017 inter Tilsyn hjemmeplejen 2017 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 10 5. Leveringen af hjælpen... 10 6.

Læs mere

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 KOLDING KOMMUNE 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2016

Tilsyn hjemmeplejen 2016 inter Tilsyn hjemmeplejen 2016 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 8 5. Konklusion... 9 2 1. Rammen for

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 Vinter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 I

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 I

Læs mere

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre Tilsynspolitik 2017 Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2017 Acadre I det

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice april 2013 1. Indledning Udvalget for Ældre og Handicappede i Haderslev Kommune har iflg. servicelovens 151 c ansvaret for, at

Læs mere

Tilsynspolitik For hjemmehjælp og madservice

Tilsynspolitik For hjemmehjælp og madservice Tilsynspolitik 2019 For hjemmehjælp og madservice 1 Indledning: Det følger af 151c i lov om Social Service, at kommunen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for hvordan der føres tilsyn med

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Praktisk hjælp... 4 3.4 Madservice...

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Forord SAMLET TILSYNSRESULTAT...2. Anbefaling FORMALIA DATAGRUNDLAG Skriftligt grundlag Personlig pleje...

Forord SAMLET TILSYNSRESULTAT...2. Anbefaling FORMALIA DATAGRUNDLAG Skriftligt grundlag Personlig pleje... Indhold Forord...2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT...2 Anbefaling...3 2. FORMALIA...3 3. DATAGRUNDLAG...3 3.1 Skriftligt grundlag...3 3.2 Personlig pleje...4 3.3 Praktisk hjælp...5 3.4 Madservice...5 4. TILSYNETS

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice)

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75602848 myndighed@horsens.dk www.horsenskommune.dk Dato: 21. august 2013 KL-Emnenr.:27.36.04 Sagsnr.:2011-014250

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør HeltRent HjemmeService Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune Tilsynspolitik Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune August 2018 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Job og Velfærd. Godkendt af Byrådet den 25. april 2018

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Job og Velfærd. Godkendt af Byrådet den 25. april 2018 Rubrik Tilsynspolitik Hjemmepleje Job og Velfærd Godkendt af Byrådet den 25. april 2018 Baggrund Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens 151 c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på KK plejecenter

Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på KK plejecenter Fiktiv Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på KK plejecenter Tilsynsafdelingen Indhold 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Tilsynets formål og indhold:... 3 3.Tilsynets vurdering:... 6 3.1 Samlet vurdering:...

Læs mere

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Social og Senior. Godkendt af Byrådet den

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Social og Senior. Godkendt af Byrådet den Rubrik Tilsynspolitik Hjemmepleje Social og Senior Godkendt af Byrådet den 1.6.2016. Baggrund Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens 151 c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Ældre og pension Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter. Attendo Vonsildhave Kvarteret - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med, at "...de kommunale opgaver efter 83 og

Læs mere

Samlet rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp i Thisted Kommune 2012

Samlet rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp i Thisted Kommune 2012 rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk i Thisted Kommune 2012 1. Indledning Ifølge servicelovens 151 c er kommunalbestyrelsen pr. 1. juli 2011 forpligtet til at udarbejde og offentliggøre

Læs mere

Tilsynspolitik. Hjemmehjælp

Tilsynspolitik. Hjemmehjælp Tilsynspolitik Hjemmehjælp Baggrund Ifølge servicelovens 151c skal kommunerne udarbejde og offentliggøre en politik for tilsyn med pleje og omsorg og praktisk hjælp (hjemmehjælp). Tilsynspolitikken skal

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 J.nr.: 27.12.16-K09-7-18 Implementeringskontoret Baggrund for kommunale tilsyn på

Læs mere

Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015

Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 16. september 2015 på Bertram Knudsens Have. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp 2017 Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83. Hvilke behov dækker Hjælp/støtte/rehabilitering til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke selv

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Lov om Social Service 151 stk. 1, Retssikkerhedslovens 15 stk. 1

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2015 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Notat. Notat vedrørende tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015.

Notat. Notat vedrørende tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015. Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune

Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune Tilsynsrapport 2012 - En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 3 Formålet med tilsynet hos borgerne og ude ved leverandørerne samt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsformer og overordnede principper Tilsynsplan... 6

Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsformer og overordnede principper Tilsynsplan... 6 Tilsynspolitik og retningslinjer for tilsyn med plejecentre samt leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp - 2018 Indholdsfortegnelse Tilsynspolitik og retningslinjer for tilsyn med plejecentre

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Hvad er praktisk hjælp: Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb, tilberedning af mad og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Sundhed og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Vest Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 29. september 2010 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 29. september 2010 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 29. september 2010 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 29. september 2010, uanmeldt

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 5. december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 Center for Sundhed og Velfærd, 01.09.2014. 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 13. december Hvidovre kommune.

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 13. december Hvidovre kommune. Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 13. december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018

Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018 Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018 I Struer kommune imødekommes den lovmæssige tilsynsforpligtigelse i hjemmet med et integreret tilsyn. Struer kommunes overordnede målsætning

Læs mere

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014 2014 Omsorg Sjælland Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-06-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmeplejen 2018 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter servicelovens

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfattende konklusion

Læs mere

Systematisk dataopsamling

Systematisk dataopsamling Fakta oplysninger for tilsyn: Tidspunkt: Teamleder: Borger nummer: Tilsynet gennemført af: Medarbejder /medarbejdere, der er interviewet uddannelse: Systematisk dataopsamling Mål 1 - Der er sammenhæng

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

SUOC - Team Sundhed og Udvikling

SUOC - Team Sundhed og Udvikling NOTAT SUOC - Team Sundhed og Udvikling 20-10-2017 M-sag ÆSU januar 2018 Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017 i Hjemmeplejegruppen Nord På foranledning af Ældre- og Sundhedsudvalgets forespørgsel om at se tilsynsrapporterne

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017

Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017 Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017 19. januar 2018 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 5 2. Samlet konklusion... 6 3. Beskrivelse af procedurer for tilsyn... 8 4. Resultater

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Solkystens rengøring og pleje ApS Dato for tilsynsbesøg: 24. februar 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl.

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Notat Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje er beskrevet i Helsingør Kommunes tilsynspolitik. Der føres tilsyn med ydelser inden for Serviceloven

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 26.02.14 og 10. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.10-10.10

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere