Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af min. 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode: Anne Dorte og Jens Erik fortsætter fra den nuværende bestyrelse, da de blev valgt sidste år for en 2-årig periode. Tango Aarhus bestyrelse består af min. 5 og max. 7 personer. Derfor skal vi have valgt min. 3 max. 5 bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingen. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Jette bød velkommen til de 29 fremmødte. Ad. 1 Bo blev valgt til ordstyrer - Vibeke til referent samt Fiszel og Birgit til stemmetællere. Bo konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Ad. 2. Bestyrelsens beretning Fredagspraktika Ved Elisabeth: Det går godt - er jo efterhånden blevet en "institution i sig selv". Vi har sagt farvel til Gøglerskolen, lidt vemodigt. Ellers kører det bare! - "Tak fordi I alle kommer og danser"! Lørdagsmilonga Ved Inge Merete: det går også rigtig godt. Der har været afholdt 6 milongaer i '14 med i gennemsnit 66 deltagere. Vi har vænnet os til Skovvangsvej. Alt kører fint med arbejdsholdene - stor tak til dem! 1

2 Tango Aarhus Søndagsmilonga Ved Eugene. Kører ligeledes fint. Ca dansere pr. gang. Hvis nogen har ideer til fornyelser, så kom gerne med dem. Udenbys DJ s har været og vil også fremover blive brugt indimellem. Tak til hjælperne! Nytårsbal jan-2014 Ved Inge Merete: Ballet blev afholdt med stor succes - med orkester Cuarteto Bando og 112 deltagere. Andet Ved Jette: "Cd-kassen" passes godt af Iben - Peter B. er vores fortrinlige fotograf. Tak til Jan for at have overtaget hvervet som webmaster. Jan sørger for at holde kalenderen opdateret mm. Vi betaler p.t. til 2 domæner: 1) Tango Aarhus 2) Vild med tango - og måske også tangoakademiet.dk. (Det bør tjekkes, da det koster). "Dans i byrummet" blev i 2014 varetaget af et udvalg: Luna, Lisbet, Eugene, Jette. De stod for: Dansens dag Dans i festugen Tangoens dag Sommerkurser/Workshops: I '14 blev der igen afholdt 3 workshop-weekends i hhv. marts, september og oktober samt Sommerkursus i uge 27. Alt har været fuldt besat med par pr. workshop. Der lød tak til bestyrelsen for deres arbejde - og beretningen blev godkendt. 2

3 Ad. 3. Regnskab Regnskabet blev fremlagt af kassererne, Anne Dorte og Jens. Se bilag (upload et på hjemmesiden). Revisor, Elisabeth, havde godkendt regnskabet, og man kan hos hende se udskrifter af alle bilag. Bemærkninger: Brian nævnte, at et beløb på kr. - som iflg. tidligere bestemmelse på en generalforsamling skulle være øremærket til "fremme af tangoen i Aarhus" ikke fremgår af regnskabet? Kassererne informerede om, at dette ikke var fremgået af noget budget for '14. Til gengæld er det på budgettet til '15. Der er altså ikke blevet brugt i '14 til dette - pga. manglende initiativer/ arrangementer. Der er brugt godt 3000 til "dans i byrummet". Se videre herom under punkt 5. Budget. En regning fra Gøglerskolen er først blevet modtaget nu, så den fremgår ikke, men kommer på budgettet for '15. Regnskabet blev godkendt. Ad 4. Fastsættelse af kontingent Kontingentet for 2016 blev fastsat til uændret: 200 kr. årligt. Ad 5. Budget Kassererne gennemgik budgettet. Se bilag (upload et på hjemmesiden). Orange tal på kr. er bestyrelsens forslag til indkøb af nyt lydanlæg og andet lydudstyr. Som omtalt under punkt 3. Regnskab, så er der en post på kr. til fremme af tangoen i Aarhus. Bemærkninger: Brian m.fl. bemærkede, at Workshops-udgifter er sat til "minus" 800 kr. Dette medførte nogen diskussion om, hvorvidt denne post ikke burde sættes til 0 kr. Bestyrelsen argumenterede for, at det er rart at have en buffer til afholdelse af f.eks. ekstra rejseudgifter til underviserne fra KBH. De 800 svarer til halvdelen af rejseudgifterne. Brian luftede ideen om, at hans "business" samt andre undervisere kunne få del i de føromtalte kr. til "fremme af tangoen i Aarhus", idet de (Brian og Co.) jo har mange forbindelser og erfaring at trække på ifm. at lave arrangementer. Bestyrelsen udtrykte, at det står enhver frit for - og man opfordres til - at indsende en ansøgning til bestyrelsen om at få andel i de , mod at fremlægge en god ide samt et budget, der er i overensstemmelse med formålet: at "fremme tangoen i Aarhus". Det er op til den siddende bestyrelse at forvalte pengene samt udbrede kendskabet til dem! Elisabeth stillede et forslag om, udover at købe anlæg, også at købe en ny ghettoblaster. Elisabeth savner synlighed og PR og foreslog, at der sættes penge af hertil. Thomas nævnte, at man skal være varsom og kræsen med hvilken PR man vælger, da det kan være voldsomt dyrt. Han udtrykte i øvrigt stor ros til bestyrelsen for dens arbejde. Budgettet blev godkendt. 3

4 Ad. 6. Indkomne forslag Der var ikke indsendt forslag. Ad. 7, 8 og 9. Valg til bestyrelsen Der skulle, som det fremgår af dagsordenen, vælges min. 3 og max. 5 personer til bestyrelsen. Der blev skriftlig afstemning, da der var 7, der stillede op, og kun 5 skulle vælges. De 7 var: Valerie Soulam, Jesper Jørgensen, Thomas Carlsen, Jette Petersen, Mette Bang, Michael Holgaard og Elisabeth Wedderkopp. 27 stemmeberettigede deltog i afstemningen. Flg. personer blev valgt: Jette Petersen Valerie Soulam Mette Bang Thomas Carlsen Michael Holgaard Anne Dorte Gaardbo og Jens Erik Kristensen fortsætter, som det fremgår af dagsordenen. Suppleanter: Eugene Weinberger og Peter Båtz blev valgt Revisor: Elisabeth Wedderkopp blev genvalgt Revisorsuppleant: Jens Bernhard Poulsen blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 4

5 Ad. 10. Eventuelt Birgit gjorde opmærksom på, at for udefra-kommende gæster kan man lave et såkaldt endagsmedlemskab. Jette har undersøgt bestemmelser og praksis vedrørende KODA, og pointerede, at vi ikke må lave offentlige arrangementer eller være konkurrenter til andre offentlige forlystelses-etablissementer, men man må godt være gæst et par gange, inden man melder sig ind. Det handler også om, at vi dels arbejder frivilligt og dels bruger medlemmernes penge på afvikling af vores arrangementer, og så er det også rimeligt, at man melder sig ind i foreningen. Der kom forslag om at sende info ud til alle medlemmer med opfordring til at komme med gode ideer til brug af de omtalte " kr". Elisabeth informerede om, at en let og billig måde at lave PR på, er ved at benytte sig af bibliotekernes postfordeling - af f.eks. flyers. Åby BIB har et sted man kan lægge materiale, hvorefter det bliver distribueret ud til andre BIBs. Én mindede om, at underviserne reklamerer for fredags-praktika på deres begynderhold - og måske deltager en gang sammen med holdet. Afsluttende klap til den afgående bestyrelse og alle de frivillige! Pizza og slut! Bilag: regnskab og budget uploadet på Tango Aarhus hjemmeside. 5. Marts 2015 / Vibeke Frisenvang, referent 5

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere