1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin"

Transkript

1 REFERAT 1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Onsdag 4. oktober 2017 kl Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale S.27 Dagsorden Punkt Ca. tid Aktivitet Pkt. 1/ Velkomst ved formanden Pkt. 2/ Præsentationsrunde Pkt. 3/ Introduktion og status for arbejdet med den nationale strategi for Personlig Medicin , jf. bilag 1 v/ Gert Sørensen, direktør, Nationalt Genom Center Pkt. 4/ Gennemgang af udvalgets kommissorium og opgave, jf. bilag 2 Ved indledning af formandskabet drøftes kommissorium, herunder forståelsen af begrebet samfundsetik samt udvalgets opgave. På baggrund af drøftelserne, kan formandskabet overveje evt. revision af kommissorium, der forudsætter godkendelse ved National Bestyrelse for Personlig Medicin Pkt. 5/ Drøftelse af udvalgets arbejdsform Pkt. 6/ Drøftelse af forslag til temadrøftelser i udvalget Pkt. 7/ Orientering om mødedatoer og praktiske forhold Pkt. 8/ Eventuelt Pkt. 9/ Frokost Bilag Bilag 1: National strategi for Personlig Medicin Bilag 2: Kommissorium for Etisk Udvalg for Personlig Medicin

2 Medlemmer Fra etisk udvalg: Kirsten Ohm Kyvik, formand for etisk udvalg, institutleder, professor, Syddansk Universitet Lars Hvilsted Rasmussen, næstformand for etisk udvalg, dekan, professor, AAU-SUND, Aalborg Universitet Peter Hokland, professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Overlæge, Hæmatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Poul Ejby Rasmussen, patient og medlem af styregruppen for Pancreasnetværket, Danske Patienter Karen Risgaard, pårørende og formand for Hjernetumorforeningen, Danske Patienter Andreas Rudkjøbing, reservelæge, Herlev Hospital, formand for Lægeforeningen Elsebet Østergaard, overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet, Lægevidenskabelige Selskaber Thomas G. Jensen, professor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, Lægevidenskabelige Selskaber Mette Nordahl Svendsen, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Danske Universiteter Louise Torp Dalgaard, professor, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet, Danske Universiteter Janus Dahlgren Pedersen, sygeplejerske, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet, Sygeplejeetisk Råd Observatører: Kristoffer Lande Andersen, akademisk medarbejder, Sundhedsstyrelsen (afbud) Anne Marie Gerdes, klinikchef, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet, Etisk Råd Fra sekretariatet: Gert Sørensen, direktør, Nationalt Genom Center Sandra Poulsen, fuldmægtig, Sundheds og Ældreministeriet Side 2

3 Ad 1/17: Velkomst ved formanden Formanden bød velkommen og præsenterede kort udvalgets formål, der er at belyse etiske problemstillinger og dilemmaer ved personlig medicin. Formanden henviste til konsulentrapporten Danskernes tanker og holdninger til Personlig Medicin og gentest, der blev udarbejdet som en del af en foranalyse af de faglige, tekniske, etiske og økonomiske implikationer af et eventuelt større dansk program for Personlig Medicin. Foranalysen blev aftalt på Finansloven for Der var afbud fra Louise Torp Dalgaard og Kristoffer Lande Andersen. Link til rapporten: %20Publikationer_i_pdf/2016/Personlig-medicin-dec-2016/Borgerundersøgelse-om- Personlig-Medicin.ashx Ad 2/17 Præsentationsrunde Udvalgets medlemmer præsenterede sig selv. Ad 3/17 Introduktion og status for arbejdet med den nationale strategi for Personlig Medicin v/ Gert Sørensen, direktør, Nationalt Genom Center Direktøren for Nationalt Genom Center, Gert Sørensen, orienterede om status for den nationale strategi for Personlig medicin, herunder at strategien har fokus på patienten og ikke den raske borger samt at fokus er klar diagnose, målrettet behandling og styrket forskning. Ad 4/17 Gennemgang af udvalgets kommissorium og opgave Ved indledning af formandskabet drøftes kommissorium, herunder forståelsen af begrebet samfundsetik samt udvalgets opgave. På baggrund af drøftelserne, kan formandskabet overveje evt. revision af kommissorium, der forudsætter godkendelse ved National Bestyrelse for Personlig Medicin. Formandskabet indledte punktet med en gennemgang af deres forslag til rettelser til kommissorium, herunder ønske om, at der til baggrundsafsnittet tilføjes, at det etiske udvalg ikke skal foretage konkret sagsbehandling ift. videnskabsetiske og klinisk etiske spørgsmål. der til afsnittet om formål og opgaver tilføjes, at det etiske udvalg også skal rådgive det Nationale Genom Center observatørernes rolle defineres klart, herunder at observatørerne har taleret men ikke stemmeret. Såfremt, der er uenighed omkring et spørgsmål, kan medlemmerne anføre en uenighed, men ikke observatørerne. formandskabet indstillede, at udvalgets medlemmer ikke kan benytte sig af suppleanter, da medlemmerne er personligt valgt. Side 3

4 Derudover bemærkede formandskabet vigtigheden ved, at der er et internationalt udsyn fx ved inddragelsen af det internationale advisory board og evt. et studiebesøg. Bemærkninger fra udvalgets medlemmer: - Adskillelsen mellem det samfundsetiske, det videnskabsetiske og klinisk etiske er svært. Fx kan spørgsmålet om tilfældighedsfund udgøre mere end blot en klinisk etisk problemstilling. Det vedrører også den større familie og pege på en generel samfundsmæssig problemstilling omkring konsekvenser ved anvendelsen af helgenomsekventering i patientbehandlingen. - Det vil være oplagt, at udvalget kan producere relevante produkter til brug for den nationale bestyrelse for personlig medicin og det nationale genom center samt at der er fokus på kommunikation til den danske befolkning. - Der var også interesse fra medlemmernes side til at tage cases op fra eksempelvis Færøerne, Island og Japan m.v. Formandskabet svarede på bemærkningerne, herunder at med samfundsetikken menes det bredere perspektiv frem for konkret sagsbehandling af projekter inden for det genetiske område. Ad 5/17 Drøftelse af udvalgets arbejdsform Formandskabet forslog, at møderne i det etiske udvalg afholdes som temamøder, og at der som opsamling på hvert møde kan udarbejdes notater, der kan forelægges den nationale bestyrelse. Derudover foreslog formandskabet, at der efter behov kan nedsættes arbejdsgrupper, der skal bidrage til udarbejdelsen af et konkret produkt. Ad 6/17 Drøftelse af forslag til temadrøftelser i udvalget Udvalgets medlemmer kom med forslag til temadrøftelser, og på den baggrund blev der fastlagt dagsorden for de fire-fem næste møder: Ved det første møde, vil der blive sat fokus på: a) Hvad er genomkortlægning og analyser, og hvilke muligheder og udfordringer medfører teknologierne i patientbehandlingen og forskningen? b) Praksis omkring tilbagemelding fra tilfældighedsfund, herunder forskelle i patientbehandlingssammenhænge og forskning c) Kortlægning af patientens genom kan have betydning for evt. senere interventioner, når ny viden om sundhed og sygdom opstår. Hvilke hensyn og dilemmaer opstår i disse situationer både ift. den enkelte patient og dennes øvrige familie fx risiko for yderligere sygeliggørelse? d) Præsentation af et eksempel på problematikker omkring indsamling af genomdata i befolkninger, herunder tilbagemelding om tilfældighedsfund Ved det andet møde, vil der blive sat fokus på: a) De juridiske rammer og lovgivning for anvendelsen af biologisk materiale, samt data udledt af biologisk materiale, i patientbehandling og i forskning, herunder lovgivning for tilbagemelding af tilfældighedsfund og selvbestemmelsesret (præsentation af forskellige slags samtykkeformer) b) Udkast til lovforslag om etablering af Nationalt Genom Center Side 4

5 Ved det tredje møde, vil der blive sat fokus på: a) Hvilke implikationer har anvendelsen af genomanalyser i patientbehandlingen og forskning på forholdet mellem samfund og individ, når viden fra genomanalyser, herunder viden om arvelighed bringes i spil? b) Hvordan kan vi forstå begrebet samfundsetik i spørgsmålet om anvendelsen af genomanalyser? c) Hvordan bidrager det enkelte individs helgenomanalyse til fællesskabet Ved det fjerde møde, vil der blive sat fokus på: a) Muligheder og udfordringer ved samarbejde mellem offentlige forskere, klinikere og det private i en international kontekst b) Muligheder og udfordringer ved det private marked for gentests, herunder hvordan sundhedsvæsenet hjælper patienter med fortolkning af gentests, de har rekvireret på det private marked Ved det femte møde, vil der blive sat fokus på: a) Hvorledes ændres klinikstrukturen som konsekvens af den øgede anvendelse af genomanalyser, herunder fremkomsten af nye sundhedsfaglige profiler fx bioinformatikerens rolle? Ad 7/17 Orientering om mødedatoer og praktiske forhold Udvalget vedtog, at der forsøges afholdt to temadrøftelser per gang, hvor udvalget mødes. Derudover nævnte formandskabet, at rejseomkostninger i udgangspunktet dækkes af udvalgets udpegende organisationer. Ad 8/17 Eventuelt Der var ingen bemærkninger under eventuelt. Ad 9/17 Frokost Side 5

5. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin

5. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin REFERAT 5. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Torsdag den. 13. september 2018 kl. 10.00 14.10 Sundheds- og, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 Dagsorden Punkt Ca. tid Aktivitet

Læs mere

4. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin

4. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin REFERAT 4. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Onsdag den. 9. maj 2018 kl. 09.00 12.00 Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 Dagsorden Punkt Ca.

Læs mere

Referat af 1. møde i forsknings og infrastrukturudvalget for Personlig Medicin

Referat af 1. møde i forsknings og infrastrukturudvalget for Personlig Medicin Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk REFERAT Dato: 25-10-2017 Enhed: SPOLD Sagsbeh.: DEPMBHO Sagsnr.: 1707313 Dok. nr.: 452458 Referat af 1. møde i forsknings

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Fredag 24. november 2017 kl Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24

Fredag 24. november 2017 kl Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 2. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Fredag 24. november 2017 kl. 10.00 14.50 Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 Dagsorden Punkt Ca. tid

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

4. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

4. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 4. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Onsdag 4. oktober 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

6. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

6. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 6. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Onsdag 20. juni 2018 kl. 16.00 18.00 Sundheds og, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 Dagsorden

Læs mere

8. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

8. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 8. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 26. februar 2019 kl. 16.00 18.00 Sundheds og, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24

Læs mere

2. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

2. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 2. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 20. juni 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

3. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin

3. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Tirsdag den. 6. februar 2018 kl. 10.00 16.00 Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 Dagsorden Punkt

Læs mere

Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS

Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Velkommen til Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Vejen til dansk personlig medicin 5. oktober:

Læs mere

Etisk udvalg. Status og planer. Kirsten Kyvik, formand for udvalget

Etisk udvalg. Status og planer. Kirsten Kyvik, formand for udvalget Etisk udvalg Status og planer Kirsten Kyvik, formand for udvalget Etisk Udvalg for Personlig Medicin (PM) Rolle og opgaver Rådgive den nationale bestyrelse og Nationalt Genom Center om overordnede samfundsetiske

Læs mere

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring.

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring. Dato: 12. oktober 2017 Sagsnr.: SJ-STD- MOA.DKETIK Dok.nr.: 449540 Sagsbeh.: MOA.DKETIK Ørestads Boulevard 5 Bygning 37K, st. 2300 København S M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Vedr. Det Etiske

Læs mere

Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet onsdag d. 14.

Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet onsdag d. 14. Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 4003 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

Referat af 8. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 8. maj 2012

Referat af 8. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 8. maj 2012 22-05-2012 Referat af 8. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 8. maj 2012 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand), Jørgen Schøler Kristensen (næstformand),

Læs mere

Fællesmøde i etisk udvalg og patient/borgerudvalg samt møde i etisk udvalg For bestyrelsen for strategien for personlig medicin

Fællesmøde i etisk udvalg og patient/borgerudvalg samt møde i etisk udvalg For bestyrelsen for strategien for personlig medicin Referat Dato: 23.9.2019 Enhed: NGC Sagsbeh.: MOAN.NGC Sagsnr.: 1905814 Dok.nr.: 971790 Fællesmøde i etisk udvalg og patient/borgerudvalg samt møde i etisk udvalg For bestyrelsen for strategien for personlig

Læs mere

Spørgsmål og svar om Personlig Medicin og Nationalt Genom Center

Spørgsmål og svar om Personlig Medicin og Nationalt Genom Center Dato: 13-09-2018 Spørgsmål og svar om Personlig Medicin og Nationalt Genom Center Indhold OM PERSONLIG MEDICIN OG DANMARKS STRATEGI...2 Hvad er Personlig Medicin?...2 Hvad er National Strategi for Personlig

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Etiske dilemmaer Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen Personlig Medicin

Etiske dilemmaer Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen Personlig Medicin Etiske dilemmaer Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen Personlig Medicin Anne-Marie Gerdes Klinisk Genetik, Rigshospitalet og Etisk Råd Etisk Råd pr. 1/6-2019 3 Etisk Råd sekretariat Sekretariatet

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Referat. Etisk Råd Gurli Petersen Deltagere:

Referat. Etisk Råd Gurli Petersen Deltagere: Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Råd 23-5-2018 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 28-5-2018 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Maria Rothgart, Sune Frølund, Marlene Juul Houmann,

Læs mere

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering 2018 DSMG Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Arbejdsgruppens medlemmer: Allan Højland, reservelæge, Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg

Læs mere

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv.

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv. Sundheds- og Ældreministeriet Fremsendt pr. e-mail 01-03-2019 EMN-2019-00272 1263632 Thomas Birk Andersen Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv. Sundheds-

Læs mere

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december 2014 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 19. december 2014 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, formand

Læs mere

Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej Glostrup. Telefon Direkte Web

Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej Glostrup. Telefon Direkte Web Økonomi- og Planlægningsafdelingen Møde i: Sundhedsfagligt Råd for Lungesygdomme Dato: 3. juni 2014 Kl.: 13.00 14.00 Sted: Auditorium B Lokaleoversigt vedlagt Deltagere: Vicedirektør Susanne Poulsen (formand),

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 4. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 3. maj 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th. 2100

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Mødelokale 501

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Mødelokale 501 D A G S O R D E N BILAG NR18-18 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. oktober 2018, kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Mødelokale 501

Læs mere

REFERAT. Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

REFERAT. Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Sekretariatet SFR Klinisk Onkologi REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Klinisk Onkologi Dato: Mandag den 23. september 2013 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Nordsjællands Hospital, Hillerød, Indgang 50 A, Direktionens

Læs mere

Studenter repræsentanter: Esben Röck Ann Salling Marc Meller Søndergaard Michael Sloth Trabjerg

Studenter repræsentanter: Esben Röck Ann Salling Marc Meller Søndergaard Michael Sloth Trabjerg Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 09-03-2016 Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen Sagsnr.: Godkendt referat fra møde 2016-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag

Læs mere

2. Kort gennemgang af referat af mødet den 23. september 2013 mhp. eventuel opfølgning

2. Kort gennemgang af referat af mødet den 23. september 2013 mhp. eventuel opfølgning Sekretariatet SFR Klinisk Onkologi REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Klinisk Onkologi Dato: Mandag den 9. december 2013 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Nordsjællands Hospital, Hillerød, Indgang 50 A, Det Grønne

Læs mere

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Københavns Universitetshospitals bestyrelse M ØD ER EF ER AT 24. MARTS 2017 Forum KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt Fredag den

Læs mere

REFERAT-noter. Referat godkendt:

REFERAT-noter. Referat godkendt: REFERAT-noter Møde: HUM Akademisk Råd Mødedato og tidspunkt: Mandag den 19. marts 2018, kl. 13:15-14:15 Sted: Kst3 2.107 Deltagere: Medlemmer: HUM Dekan; Mark Nicholas Grimshaw-Aagaard; Jes Lynning Harfeld;

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.

Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område oprettelse af Nationalt Genom Center m.v. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K sum@sum.dk med kopi til lepo@sum.dk Dato: 1. marts 2019 Sagsnr.: 1901577 Dok.nr.: 842673 Sagsbeh.: UH.DKETIK Høring over udkast til bekendtgørelser

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Møde i Sundhedsudvalget Dato: Onsdag den 19. april 2017 kl. 10 til 12. Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale).

Møde i Sundhedsudvalget Dato: Onsdag den 19. april 2017 kl. 10 til 12. Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale). REFERAT Møde i Sundhedsudvalget Dato: Onsdag den 19. april 2017 kl. 10 til 12. Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale). Til stede: Hanne Simonsen (formand), Anne

Læs mere

Godkendt 7. juni Årsrapport 2017

Godkendt 7. juni Årsrapport 2017 Godkendt 7. juni 2018 Årsrapport 2017 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale...

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

28. januar 2019 BORGERINDDRAGELSE I FORSKNING 2.0

28. januar 2019 BORGERINDDRAGELSE I FORSKNING 2.0 28. januar 2019 BORGERINDDRAGELSE I FORSKNING 2.0 Auditorium O100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Fra denne konference kan du tage ny viden med hjem om, hvorfor og hvordan danske forskere

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

Referat af 15. rådsmøde i Medicinrådet (tematisk rådsmøde)

Referat af 15. rådsmøde i Medicinrådet (tematisk rådsmøde) Referat af 15. rådsmøde i Medicinrådet (tematisk rådsmøde) Afholdt torsdag d. 24. maj 2018 Kl. 13.00-16.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Steen Werner Hansen (formand) Jørgen Schøler Kristensen (formand)

Læs mere

Test af vores gener - Progam

Test af vores gener - Progam Test af vores gener - Progam Konsensuskonference den 31. maj, 1. juni og 3. juni 2002 i Landstingssalen på Christiansborg Konferencen afholdes af Teknologirådet Fredag den 31. maj 8.30-9.00 Tjek ind og

Læs mere

SFR Anæstesiologi. Blegdamsvej København Ø. Opgang Esther Møllers Vej 1, Opgang 11 Direkte

SFR Anæstesiologi. Blegdamsvej København Ø. Opgang Esther Møllers Vej 1, Opgang 11 Direkte SFR Anæstesiologi Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 30. november 2017 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Opgang 11, Administrationen, 4. sal, Mødelokale 4.120 Deltagere: Klinikchef Jakob Trier Møller, Rigshospitalet

Læs mere

Region Midtjylland. Referat

Region Midtjylland. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. december 2012 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 5. december 2012 kl. 13:00 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, Lok.

Læs mere

Møde i det Rådgivende Udvalg for NKR

Møde i det Rådgivende Udvalg for NKR D A G S O R D E N Emne Møde i det Rådgivende Udvalg for NKR Mødedato 30. august 2017 kl. 10-12 Sted Sundhedsstyrelsen, lokale E Deltagere Christian Gerdes, LVS (video) Marie Krabbe, LVS Helen Bernt Andersen,

Læs mere

Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information

Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information 2 I forbindelse med vores studie af graviditeten ønsker vi at foretage undersøgelser af arvematerialet (DNA og RNA). Disse genetiske undersøgelser

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Københavns Universitetshospitals bestyrelse MØDEREFERAT - ENDELIGT 10. MARTS 2017 Forum KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt Fredag

Læs mere

Møde i: SFR plastikkirurgi, 40. møde Dato: 1. september 2017 Kl.: Sted: Mødelokale 4, Gentofte Hospital

Møde i: SFR plastikkirurgi, 40. møde Dato: 1. september 2017 Kl.: Sted: Mødelokale 4, Gentofte Hospital Økonomi Planlægning og analyse Herlev Ringvej 75 Opgang 115 Telefon 38683868 Direkte 38682953 Møde i: SFR plastikkirurgi, 40. møde Dato: 1. september 2017 Kl.: 13-15 Sted: Mødelokale 4, Gentofte Hospital

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Til stede ved mødet: Ole Busck, Henrik Pedersen, Lise Dahlgaard, Thomas Bak, Lars Bo Larsen, Michael Eriksen.

Til stede ved mødet: Ole Busck, Henrik Pedersen, Lise Dahlgaard, Thomas Bak, Lars Bo Larsen, Michael Eriksen. Referat FSU TECH 2019 FSU-møde, 2. kvartal, 18. juni 2019 18-06-2019 13:00-18-06-2019 15:00 NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (5 min) Til stede ved mødet: Ole

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark   med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark E-mail: sum@sum.dk med kopi til lepo@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I

Læs mere

Referat af 10. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 24. januar 2013

Referat af 10. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 24. januar 2013 05-02-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 10. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 24. januar 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand),

Læs mere

Vejledning om forskning på afdøde

Vejledning om forskning på afdøde Sagsnr. 1602385 Dok.nr. 248371 Holbergsgade 6 1057 København K Vejledning om forskning på afdøde T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@nvk.dk W: www.nvk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Forskning i

Læs mere

Program Træning af hjertepatienter

Program Træning af hjertepatienter Program Træning af hjertepatienter Modul 1: 8. 10. januar 2019 Modul 2: 6. marts 2019 Bispebjerg Hospitals Uddannelsescenter, indgang 50, lokale 11 Tuborgvej 235, 2400 København NV Læringsmål Evidens og

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. en styrket indsats omkring forebyggende helbredsundersøgelser

Arbejdsgruppe vedr. en styrket indsats omkring forebyggende helbredsundersøgelser Sundhed og Sammenhæng Arbejdsgruppe vedr. en styrket indsats omkring forebyggende helbredsundersøgelser for børn i almen praksis Referat fra møde d. 3. februar 2015, kl. 15.00 17.00 Mødedeltagere Joan

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 14. maj 2014 Kl.: 13.00-15.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Referat Civilsamfundsudvalget

Referat Civilsamfundsudvalget Referat Mødedato: 11. februar 2016 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Anne Møllegaard Mortensen Hans Stavnsager Kristian Nielsen Helene Jakobsen Bjarne Ibsen Jakob

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 29. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 29. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale A, Administrationsbygningen Nørager, Jernbanegade 9, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Niels Ove Mikkelsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-1, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 26. januar 2011, kl. 12.30 15.00

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-1, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 26. januar 2011, kl. 12.30 15.00 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fa 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte tlf. 9940 7990 E-mail:

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Referat af 9. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 30. oktober 2012

Referat af 9. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 30. oktober 2012 14-11-2012 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 9. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 30. oktober 2012 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand),

Læs mere

Punkter til beslutning

Punkter til beslutning Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 19. februar 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 34.37 8200 Aarhus N Mødedato: Den 15. september 2014

Læs mere

Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse. 1. udgave

Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse. 1. udgave Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse 1. udgave Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er gener?... 3 Omfattende genetisk analyse... 3 Hvordan foregår undersøgelsen?... 3 Hvilke resultater

Læs mere

Kort præsentation. Velkomst til Mads fra Onkologisk afd., Sjællands Universitetshospital.

Kort præsentation. Velkomst til Mads fra Onkologisk afd., Sjællands Universitetshospital. KSS Nykøbing F Møde den 29. november kl 12-15 Mødelokale: Violen Fjordvej 17 indgang I-02 Nykøbing f Sygehus Dato: 16. december 2016 Referat Deltagere: Lisbeth Lumby Rasmussen, Dorrit Guttmann, Grete Breinhild,

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 30. marts 2015

Læs mere

Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt

Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt 1. Opsamling og systematisering af viden fra danske forskningsmiljøer om patientinddragelse i sundhedsforskning (kortlægning)

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. november 2013 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Orientering om forløbet af overdragelse af sygehusstandarder til offentlige og private hospitaler

Orientering om forløbet af overdragelse af sygehusstandarder til offentlige og private hospitaler R E F E R A T Ekstraordinært bestyrelsesmøde Sted: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10, Mødelokale 1107 Dato: 19. august 2009 Tid: Kl. 10.00-11.30 Deltagere Jesper Fisker (formand)

Læs mere

! 14.marts Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 22.marts 2016 kl

! 14.marts Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 22.marts 2016 kl ! 14.marts 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 22.marts 2016 kl. 15.30 17.00 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer: Ny repræsentant fra UC Syddanmark: Institutchef

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

a. Temadrøftelse: Responsum vedr. autorisationsloven

a. Temadrøftelse: Responsum vedr. autorisationsloven Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 30. september 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 14. november 2010 Deltagere: Brian Errebo-Jensen (BEJ) Anne Marie Svenningsen

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden...

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden... Referat Mødedato: Onsdag 22. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: A1.04 Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Brugerrepræsentant Gudmunda Arnardottir Brugerrepræsentant Trine Aukdal Udviklingskonsulent HR Afdelingen Freja Andersen (referent)

Brugerrepræsentant Gudmunda Arnardottir Brugerrepræsentant Trine Aukdal Udviklingskonsulent HR Afdelingen Freja Andersen (referent) REFERAT Møde i: Forum for Ledelse og Uddannelse Dato: 5. september 2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Lokale 009, Kristineberg 3 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz, formand Centerchef PC Ballerup Rene Priess,

Læs mere