MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top"

Transkript

1 MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort 252 / 302 Top Version

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledning...5 Generelle oplysninger inden montage... 5 Slutkontrol... 5 Ventilation...5 Anlægstype...6 Produktbeskrivelse...6 Målskema... 7 Tilbehør...8 El-forvarmeflade til frostsikring...8 Vand-eftervarmeflade inkl. regulering... 8 El-eftervarmeflade... 8 EM-box...8 Opstilling DTBU-spjæld...8 Pollenfilter F Vandlås... 9 Vibrationsdæmpere... 9 Lyddæmpende flexslange...9 CO2-føler... 9 Montage Placering af aggregat Top aggregat...10 El-montage El-tilslutninger Sikkerhed...11 Tilslutningsoversigt Betjeningspanel...12 CTS602 betjeningspanel...12 Tilslutning af betjeningspanel El-tilslutning aggregat...13 Forsyning Aggregat...13 El-tilslutning tilbehør...14 Tilslutning til brugervalg...14 Eksterne tilslutninger...15 Ekstern el-forvarmeflade El-eftervarmeflade...17 Vand-eftervarmeflade...18 VVS montage Kondensvandafløb...20 Vigtig information...20 Tilslutning bund...21 VVS tilslutning tilbehør...22 Vandlås med bold (tilvalg) Vandvarmeflade til eftervarme (tilbehør)

3 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Ventilationmontage Kanalsystem...25 Lovgivning...25 Kanaler Aggregat...25 Udsugning...26 Indblæsning Taghætter...26 Installations eksempel Indregulering...27 Vigtig information...27 Indreguleringsstudse...27 Trykfaldsdiagram...28 Software indstillinger Betjeningspanel...29 Funktioner Servicemenuen Varmeflade...31 Luftkvalitet...32 Luftskifte Afrimer Temp. kontrol...35 Rumkontrol...36 Genstart Nulstil Manuel...39 PWR save...40 Modbus...41 Datalog Brugervalg...43 Brugervalg Alarmliste Drift Tilbehør og reservedele

4 Sikkerhed Strømforsyning ADVARSEL Afbryd altid strømforsyningen til aggregatet, hvis der forekommer fejl, der ikke kan afhjælpes via betjeningspanelet. ADVARSEL Forekommer der fejl på el-førende dele på aggregatet, skal en autoriseret el-installatør altid kontaktes for udbedring af fejlen. ADVARSEL Afbryd altid strømmen til aggregatet, inden du åbner lågerne ved f.eks. installation, inspektion, rengøring og filterskift. Bortskaffelse Ventilationsanlæg Nilans aggregater består hovedsageligt af genanvendelige materialer. Derfor må de ikke bortskaffes sammen med husaffald, men skal ved bortskaffelse afleveres ved den lokale miljøstation. 4

5 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Generelle oplysninger Indledning Generelle oplysninger inden montage Følgende dokumenter bliver leveret med anlægget: Montagevejledning/Softwarevejledning Brugervejledning El-diagram Vejledninger kan downloades på Nilans hjemmeside: Hvis du har yderligere spørgsmål til montagen af anlægget efter at have læst vejledningen, kan du kontakte din nærmeste Nilan-forhandler, som du finder på Formålet med denne vejledning er, at give installatøren anvisninger omkring korrekt installation og vedligeholdelse af aggregatet. Aggregatet skal sættes igang straks efter installation og tilslutning til kanalsystemet. Når et ventilationsanlæg ikke kører vil fugtig luft fra rummene kunne trænge op i kanaler og afsætte kondensvand. Kondensvand kan løbe ud af ventilerne og skade møbler og gulve. Endvidere kan der dannes kondensvand i aggregatet, der kan skade aggregatets elektronik og ventilatorer. Aggregatet leveres afprøvet og klar til drift. Slutkontrol Ventilation Hvordan skal ventilationen indstilles Denne liste er en hjælp til installatøren over indstillinger, der skal foretages i samråd med brugeren eller bygherren Funktion Indstillinger Indstilling for filterskiftperiode udeluft Dage: Indstilling for filterskiftperiode fraluft Dage: Hvilket trin er indstillet til grundventilation Trin: Ønskes lav ventilation ved lav udetemperatur ja/nej Trin: Ved C: Ønskes lav ventilation ved lav luftfugtighed ja/nej Trin: Ønskes høj ventilation ved høj luftfugtighed ja/nej Trin: Hvad er den ønskede rumtemperatur C: Sensor for rumtemperatur kontrol Panel / T3/T10 Ønskes høj ventilation i køledrift ja/nej Trin: Er emhætten tilsluttet ventilationen ja/nej Trin: Skal forvarmefladen aktiveres (Polar version) ja/nej 5

6 Anlægstype Produktbeskrivelse Comfort 252 / 302 Top er et ventilationsaggregat med varmegenvinding. Aggregatet er beregnet for luftmængder op til 253 / 345 m 3 /h ved 100 Pa eksternt kanaltryk. Aggregatet suger den fugtige og dårlige luft ud fra boligen via badeværelse, toilet, køkken og bryggers og blæser frisk udeluft ind i opholdsrum som stue, værelser og kontor. Den kolde udeluft opvarmes i varmeveksleren af den varme udsugningsluft. Comfort 252 / 302 Top leveres som standard med G4 filter i udeluft og fraluft. Ønskes det at filtrere udeluften for pollen, kan et F7 filter købes som tilbehør og eftermonteres. 1. Kanaltilslutninger 2. El-tilslutninger 3. Fraluftfilter G4 4. Udeluftfilter G4 (F7 filter monteres her) 5. Bypass-spjæld 6. Modstrømsveksler (varmeveksler) 7. Kondensvandafløb 8. Tilluft-ventilator (indblæsning) 9. Fraluft-ventilator (udsugning) 10. Automatik 6

7 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Målskema Alle opgivne mål er i mm. Tilslutninger: 1. Udeluft 2. Tilluft (indblæsning) 3. Fraluft (udsugning) 4. Afkastluft 5. Kondensvandafløb 7

8 Tilbehør El-forvarmeflade til frostsikring I længere perioder med vedvarende frost, vil der ske en tilisning af den højeffektive modstrømsveksler. For at undgå denne tilisning, anbefales det at montere en el-forvarmeflade. Forvarmefladen bruger meget lidt energi, men sikrer en effektiv varmegenvinding uden afrimning, så samlet set opnår man en besparelse på energiforbruget. Vand-eftervarmeflade inkl. regulering Med en vand-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat. El-eftervarmeflade Med en el-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen hæves til det ønskede niveau. El-eftervarmeflade bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og leveres med de nødvendige følere. EM-box Med en EM-box er det muligt, at fordele fraluften mellem køkken og bad. Hvis emhætten kører over aggregatet og den er i funktion, skrues der lidt ned for udsugningen fra badeværelset, så der er luft nok til at emhætten kan suge mados ud. EM-boxen er forsynet med et metalfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet. DTBU-spjæld Er der ikke plads til at montere en EM-box i installationen, kan Nilan tilbyde et DTBU-spjæld, der monteres mellem køkken og bad. Det giver den samme funkion som EM-boxen, men der skal så trækkes længere ledninger. 8

9 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Pollenfilter F7 Aggregatet leveres som standard med G4 filter. Er der nogen i boligen, der lider af pollenallergi, er det muligt at montere et F7 pollenfilter i udeluft indtaget, for at minimere andelen af pollen i indeluften. Vandlås For at sikre at kondensvandet kan løbe frit ud, skal der etableres en vandlås. Man skal jævnligt kontrollere, at der er vand i vandlåsen. I sommerhalvåret hvor der ikke sker kondensering, er der risiko for at vandlåsen tørrer ud. I Nilans vandlås er der en bold, der sikrer, at der ikke suges luft ind i aggregatet, så kondensvandet frit kan løbe ud. Vibrationsdæmpere 4 stk. vibrationsdæmpere placeres under aggregatet og sikrer en effektiv dæmpning af aggregatets svingninger mod underlaget. Lyddæmpende flexslange For at lette senere servicering af aggregatet anbefaler vi at montere en flexforbindelse mellem aggregat og kanalsystem. Med Nilans lyddæmpende flexslange opnås samtidig en god lyddæmpning både til kanalsystem og til taghætter. CO 2 -føler Med en CO 2 -føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres til at køre højere ventilationstrin ved et høj CO 2 -niveau i fraluften. CO 2 -niveau er programmerbart. CO 2 -føleren skal bestilles installeret fra fabrikken. 9

10 Opstilling Montage Placering af aggregat OBS Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter. OBS Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm. Det er vigtigt, at aggregatet opstilles i vatter, for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandbakken. Aggregatet er støj- og vibrationssvag, men der bør alligevel tages højde for eventuelle vibrationer, der kan forplante sig fra aggregatet ud i de enkelte bygningsdele. For at skabe adskillelse mellem aggregat og underlag, anbefales det derfor at montere vibrationsdæmpere under aggregatet. Til øvrige bygningsdele og fast inventar bør der være ca. 10 mm afstand. Aggregatet kan opstilles både indenfor og udenfor klimaskærmen, da det er isoleret og overholder kravene til varmetab. Top aggregat Min. 50 cm Min. 60 cm Min. 20 cm 10

11 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN El-montage El-tilslutninger Sikkerhed OBS Alt arbejde skal udføres af kvalificeret personale og i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser. OBS Det er vigtigt, at strømmen er afbrudt, hvis man arbejder med aggregates elektriske komponenter. Det er vigtigt, at tjekke at ledninger ikke bliver beskadiget eller klemt under tilslutning og brug. Tilslutningsoversigt Alle tilslutninger findes på toppen af aggregatet i højre side, set fra front. 1. Tilslutning af 230V (husk jordforbindelse) 2. Tilslutning af betjeningspanel 3. Tilslutning af PC 4. Tilslutning gennem Tylle til eksterne tilslutninger 11

12 Betjeningspanel CTS602 betjeningspanel Betjeningspanelet leveres med 1½ m kabel. Panelet forbindes med CTS602 styringen i aggregatet med parsnoet kabel type 2x2x0.25 mm 2 (maks. længde 50 m). CTS602 panelet skal placeres tørt og frostfrit. Panelet bør placeres 1,5 m over gulvniveau og min. 0,5 m fra evt. hjørner. Såfremt det er muligt, bør det undgås at placere panelet på ydervæg, idet kuldeindfald vil kunne påvirke panelføleren. Ligeledes bør placering i zoner med kraftigt solindfald undgås. Tilslutning af betjeningspanel 12

13 El-tilslutning aggregat Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Forsyning ADVARSEL Strømforsyning inklusiv sikkerhedsafbryder skal monteres af en aut. el-installatør. Der medfølger et strømkabel for tilslutning i stikkontakt. Det er vigtigt, at aggregatet tilsluttes jord. Aggregat Strømforsyning Sikkerhedsafbryder 13

14 El-tilslutning tilbehør Tilslutning til brugervalg Tilslutning til brugervalget kan f.eks. benyttes til styring af emhætte spjældmotor via en potentialfri kontakt. Tilslutning sker i ben 2 og 3. Brugervalget kan også benyttes til andre funktioner, fom f.eks. at skabe ubalance i til- og fraluftventilation f.eks. i forbindelse med brug af brændeovn. Der henvises til brugervejledningen vedr. indstilling af software mm. Stikket tilsluttes på aggregatet i pkt. 2 Tilslutning af betjeningspanel. 14

15 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Eksterne tilslutninger Ved tilslutning af eksterne komponenter kan ledningerne føres gennem det indbyggede føringsrør direkte til printkortet. Ledningen føres i pkt. 4. Tilslutning gennem Tylle til eksterne tilslutninger. 15

16 Ekstern el-forvarmeflade Er Aggregatet ikke købt som en Polar version med indbygget forvarmeflade, er det muligt at købe en ekstern el-forvarmeflade til eftermontage. El-forvarmefladen monteres i udeluftkanalen før aggregatet med nødvendig temperaturføler. Min. 32 cm T 8 7 1x230V ~ 50 Hz max. 16A Det er vigtigt, at temperaturføleren placeres mindst 32 cm fra forvarmefladen, for at opnå en ordentlig regulering. Forvarmefladen er udstyret med et tre-trins sikkerhedssystem mod overophedning. 1. Der er et drifttermostat, der regulerer varmen og sikrer at tillufttemperaturen ikke kommer under -1 C 2. Der er et max termostat, der slukker for forvarmefladen, hvis temperaturen kommer over 50 C 3. Der er et manuelt sikkerhedstermostat, der slukker for forvarmefladen, hvis temperaturen kommer over 100 C OBS Ved montage af el-forvarmefladen skal der være en sikkerhedsafstand på minimum 15 cm til brændbart materiale. Varmefladen skal isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale, dog må tilslutningsboksens låg ikke isoleres. Målskema: Placeringsmuligheder: Ø160 16

17 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN El-eftervarmeflade Ønskes det at styre tilluft-temperaturen helt nøjagtigt, er det nødvendigt med en eftervarmeflade. El-eftervarmefladen kan købes til montage i tilluftkanalen (indblæsning) og der medfølger nødvendig føler og tilslutning til aggregatet. Min. 32 cm Min. 50 cm T7 0-10V GND 1x230V ~ 50 Hz max. 16A 0-10V GND T7 El-diagrammer medfølger produkterne. Ledninger føres langs med kanalen og trækkes igennem tylle på aggregatet og føres ned til printet hvor de monteres i henhold til el-diagrammet. OBS Ved montage af el-varmefladen skal der være en sikkerhedsafstand på minimum 15 cm til brændbart materiale. Varmefladen skal isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale, dog må tilslutningsboksens låg ikke isoleres. Målskema: Placeringsmuligheder: Ø160 17

18 Vand-eftervarmeflade Ønskes det at styre tilluft-temperaturen helt nøjagtigt, er det nødvendigt med en eftervarmeflade. Vand-eftervarmefladen kan købes til montage i tilluftkanalen (indblæsning), og der medfølger nødvendige føler og tilslutninger til aggregatet. Tilslutning af følere Min. 50 cm T7 T9 B3 B3 T7 T9 T7: Temperaturføler - T9: Temperaturføler varmeflade - B3: Frostsikring OBS Når B3 froststikring monteres, fjernes den lus der sidder i de samme tilslutninger. Ledninger føres langs med kanalen og trækkes igennem tylle og føres ned til printet, hvor de monteres i henhold til el-diagrammet. 18

19 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN El-tilslutning af 2-vejs ventil 0-10V GND N L1 Ledninger føres langs med kanalen og trækkes igennem tylle på aggregatet og føres ned til printet, hvor de monteres i henhold til el-diagrammet. 19

20 VVS montage Kondensvandafløb Vigtig information Aggregatet leveres med Ø20 mm kondensafløb (PVC, GF-fittings). OBS Der skal etableres vandlås i forbindelse med kondensafløbet for at sikre, at kondensvandet kan bortledes. OBS Opstilles aggregatet uden for klimaskærmen, er det vigtigt, at sikre kondensvandsafløbet mod tilisning med et varmekabel. Det er installatørens ansvar at frostsikre aggregatet. Der kan under drift være et undertryk på op til 500 Pa i afløbet, svarende til 50 mm vandsøjle. Vandlåsen skal derfor monteres som vist for at forhindre udtørring og tilbageløb. Tilslutningen af vandlåsen skal være lufttæt, ellers vil luft blive suget ind i aggregatet og kondensvandet vil forblive inde i aggregatet. Det vil kunne medføre en vandskade, når kondensvandet løber over kondensvandbakken og dermed ud af aggregatet. Efter montering af vandlåsen testes funktionen på følgende måde (anlægget skal være tilsluttet kanalsystemet og lågen skal være lukket): Kondensvandbakken fyldes med vand, aggregatet sættes i drift med højeste ventilatorhastighed. Lad det køre nogle minutter. Kontroller, at der ikke står vand i kondensvandbakken når testen er afsluttet. Vandlåsen kan udtørre og dermed forhindre vand i at boltledes fra kondensvandbakken, da der så vil blæse luft ind i aggregatet. Vandlåsen bør derfor kontrolleres med jævne mellemrum, specielt efter sommeren, og fyldes med vand efter behov. Forøget højde af vandlåsen i forhold til minimumskravene vil minimere behovet for efterfyldning. NYTTIG INFORMATION: Nilan tilbyder en vandlås med en bold. Bolden sikrer, at der ikke blæser luft ind i aggregatet igennem kondensvandsafløbet, hvis vandlåsen er udtørret. På den måde er det sikret, at vandet i kondensvandbakken kan bortledes, og at det er ikke nødvendigt at kontrollere kondensvandsafløbet så ofte. 20

21 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Tilslutning bund Ø20 mm Ø20 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 170 mm Tilslutning vandlås generelt Tilslutning af Nilans vandlås med bold 21

22 VVS tilslutning tilbehør Vandlås med bold (tilvalg) Tilslutningsmuligheder med Nilans vandlås: 1. Vandlås med Ø32 mm stuts 2. Reduktionsstuts til Ø20 mm 3. Reduktionsstykke til ¾" RG 4. Reduktionsstuts til ½" slange 22

23 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Vandvarmeflade til eftervarme (tilbehør) ADVARSEL Tilslutningen af vandvarmefladen skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. ADVARSEL Hvis anlægget er opstillet udendørs eller udenfor bygningens klimaskærm, skal installationen sikres mod frost. Vandvarmefladen er til kanaltilslutning og kan ikke indbygges i anlægget. Varmefladen leveres som tilbehør og sættet består af: Varmeflade med temperaturføler T9 og frosttermostat B3, actuator, reguleringsventil og autotransformator. Varmefladen skal aktiveres i styringen. Systemet tilsluttes, udluftes og efterses for eventuelle lækager. Herefter kan anlægget startes. Snavsopsamleren efterses og renses efter passende gennemskyldning af systemet. Fremløb Returløb 1. Vandvarmeflade 2. Actuator og reuleringsventil: Danfoss AME 140/24V 0-10V signal, 2-vejsventil VZ2 Kv0,4 (Nilan leverance) Kvs-værdien SKAL kontrolleres i forhold til forsyningen. Differenstryk: 0,1-0,6 bar. Ved en fremløbstemperatur på 60 C er der ved maksimal varmeydelse regnet med en afkøling på 20 C over varmefladen. 3. Udluftning (ikke Nilan leverance) 4. Snavssamler (ikke Nilan leverance) 23

24 VIGTIGT Vedr. Danfoss Actuator type AME 140: Genmontering af actuatoren SKAL ske på følgende måde: 1. Afbryd strømmen og fjern actuatorens dæksel. 2. Frigør gearet, ved at holde knappen underst på huset presset ind mens spindlen skrues helt op (mod uret) 3. Monter actuatoren og tilslut strømmen. 4. DIP-switch nr. 1 flyttes til ON og derefter til. 5. Kalibrering kører automatisk i op til 6 minutter. (Dioden blinker under kalibrering. Derefter konstant lys). 6. Monter actuatorens dæksel. 24

25 Ventilationmontage Kanalsystem Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Lovgivning OBS Alt arbejde udføres af kvalificeret personale og i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser. Kanaler Der findes to systemer til at føre luften rundt i huset med. Spirorør Spirorør er metalkanaler der afkortes ved hjælp af en vinkelsliber, skrues sammen med bøjninger og fordelerstykker og udlægges i henhold til arbejdstegning. Kanalrørene udlægges typisk på spærfoden og fastgøres med hulbånd eller ophænges i montagebånd. Undgå unødige knæk på rørføringen. For at undgå "telefoni", altså at lyden forplanter sig fra rum til rum, skal der monteres en lyddæmper til hvert rum. Kanalerne skal isoleres for at undgå varmetab og kondensdannelse, dette kan i nogle tilfælde undgås, hvis kanalerne føres i den almindelige isolering eller inden for klimaskærmen. NilAIR slanger NilAIR slanger er et fleksibelt system, der er let at montere. Slangerne afkortes let med en hobbykniv og udlægges i henhold til arbejdstegning uden brug af bøjninger og fordelerstykker. En fordelerboks installeres efter aggregatet og slangerne løber derfra og ud til de forskellige rum. Med NilAIR slanger er det ikke nødvendigt, at montere lyddæmpere til hvert rum, da der ikke er risiko for telefoni. Hvis slangerne føres udenfor klimaskærmen, skal de isoleres for at undgå varmetab og kondensdannelse. Det er nemmere end med spirorør, da NilAIR slangerne er lettere at føre i den almindelige isolering. NilAIR slanger er mere fleksible end spirorør og det er derfor muligt at føre slangerne på steder, hvor det ikke er muligt med almindelige spirorør. Aggregat Nilan anbefaler at montere en fleksibel forbindelse mellem aggregat og kanalsystem. Det er for at undgå at svingninger fra aggregatet forplantes til kanalsystemet, men også for at lette evt. fremtidig servicering af aggregatet, hvor det vil være nødvendigt at flytte på aggregatet. Nilan tilbyder fleksible lydflex-slanger, der ud over at lave en fleksibel forbindelse mellem aggregat og kanalsystem, også dæmper lyden fra aggregatet til kanalsystemet. Lydflex-slangerne er kondensisoleret, men det kan være nødvendigt at isolere dem yderligere for at overholde lokale krav til isolering af kanalsystemet. 25

26 Udsugning Udsugningsventilerne monteres i de fugtskabende rum, og placeres strategisk hvor de bedst muligt kan udsuge fugten. Fugtskabende rum: Badeværelse Toilet Køkken Bryggers Indblæsning Indblæsningsventilerne monteres i opholdsrum og placeres strategisk, så de giver færrest gener. Eksempelvis kan det ikke anbefales, at montere indblæsningsventiler over steder med stillesiddende personer, da indblæsningsluften i nogle tilfælde kan opleves som træk. Opholdsrum: Stue Alrum Værelse Kontor Taghætter Luftindtag og -afkast skal være placeret og udformet således, at tryksvingninger i ventilationsanlægget fra vindpåvirkninger begrænses, at indtrængen af fugle og andre dyr forhindres, og således, at indtaget og det tilsluttede kanalsystem holdes fri for plantedele og fremmede genstande. Luftindtag skal være placeret således, at risikoen for kortslutning fra luftafkast minimeres under hensyntagen til hyppigst forekommende vindretning. Luftindtag bør placeres minimum 0,5 m over tagflade, dog minimum 1 m over sorte flade tage til underside af indtag for at sikre, at der ikke føres varm luft ind i bygningen om sommeren. Luftindtag bør placeres på nordsiden eller østsiden af tag med tagrejsning. Der bør også monteres lyddæmpning mellem aggregat og taghætter, for at undgå lydgener for omgivelserne. 26

27 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Installations eksempel Indregulering Vigtig information OBS For at ventilationssystemet kører optimalt, er det vigtigt, at det er korrekt indreguleret. Vi anbefaler at det gøres af fagfolk. Det er vigtigt, at måle den totale tilluft (indblæsning) og den totale fraluft (udsugning). Systemet skal have et minimum af vacuum, dvs. at der skal suges mere luft ud end ind, for at modvirke at fugt presses ind i husets konstruktion. Indreguleringsstudse Aggregatet er udstyret med indreguleringsstudse til at måle luftmængden for tilluft (indblæsning) og fraluft (udsugning). Kurven kan anvendes til grovindstilling af hovedluftmængden ved tør drift uden kondensudfældning. For fraluft-siden (udsugning) måles trykforskellen dp3-4 [Pa] mellem studsene mærket 3 og 4. Luftmængden qv [m3/h] aflæses på kurven. For tilluft-siden (indblæsning) måles trykforskellen dp1-2 [Pa] mellem studsene mærket 1 og 2. Luftmængden qv [m3/h] aflæses på kurven. OBS Kapaciteten i trykfaldsdiagrammet er baseret ud fra en tør veksler. 27

28 Trykfaldsdiagram dp dp CT250 med Klingenburg GSK 378 mm dp [Pa] qv [m3/h] 28

29 Software indstillinger Betjeningspanel Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Funktioner Med CTS602 betjeningspanelet har man følgende funktioner til rådighed: 1. Lysdioden Konstant gult lys: Blinker gult: Bypass-spjældet er åbent Anlægget er i alarmtilstand 2. Tekstfelt Teksten vises på 2 linjer á 8 tegn. Den øverste linje viser en hjælpetekst. Nederste linie viser den/de tilhørende indstillingsværdier til hjælpeteksten. 3. ESC For at komme til hovedmenuen 4. For at ændre værdien 5. For at ændre værdien 6. For at aktivere og gemme den valgte værdi 7. For at slukke anlægget 8. ON For at tænde anlægget Hvis der ikke tastes i ét minut, vil styringen automatisk gå tilbage til hovedmenuen. Hvis man er i gang med programmering, når styringen går tilbage til hovedmenuen vil alle data være gemt, men kun hvis de forinden er gemt vha. tryk på. Værdier og tekst, der blinker bliver IKKE gemt. Det er altid muligt, at vende tilbage til programmeringen og fortsætte, hvor man slap. 29

30 Servicemenuen SERVICE VARME FLADE KVALITET SKIFTE AFRIMER TEMP. INDBLÆS RUM GENSTART NULSTIL MANUEL PWR SAVE MODBUS ADR 30 DATALOG INTV 10 Hovedpunkterne i Servicemenuen Hold og tasten nede samtidig i 10 sek. Herefter er servicemenuen tilgængelig. Tryk flere gange på tasten til SERVICE fremkommer i displayet. Tryk for at gå ind i servicemenuen vha. tasterne. 30

31 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Varmeflade VANDSUP EL SUP VANDSUP FORMINSK 0 MIN SERVICE VARME FLADE 0-10 V KVALITET SKIFTE 0/5/10 V 9 AFRIMER TEMP. INDBLÆS RUM EL SUP FORSINK 0 MIN 0-10 V V PERIODE 8 10 GENSTART NULSTIL MANUEL 0/5/10 V 0-10 V 5 6 PWR SAVE MODBUS ADR 30 PERIODE 7 DATALOG INTV "" Indstilling "" vælges ved aggregat uden eftervarmeflade. 2. "EL SUP" Vælges ved installering af elvarmeflade, der styres via 0-10V signal. 3. "VANDSUP" Vælges ved installering af vandvarmeflade. Styring via 0-10V signal. 4. FORSINK 0 MIN Forsinkelse fra opstart af læsere og varmekrav til eftervarmefladen frigives (0-60 min.). 5. "0/5/10 V" Pulserende med 1 min. periode. 6. "0-10 V" Trinløs analog. 7. "PERIODE" 10V ON/ 1 min. periode. 8. "0-10 V" Trinløs analog. 9. "0/5/10 V" Pulserende med 1 min. periode. 10. "0/5/10 V" 10V ON/ 1 min. periode. Det er muligt at eftermontere en eftervarmeflade. Fladen skal aktiveres i CTS 602 servicemenuen for at fungere sammen med aggregatet og for at frostsikringen af vandfladen er aktiveret. Efter tilvalg af en varmeflade er T7 indblæsningsføler. 31

32 Luftkvalitet FUNKTION FUGT+CO 2 SERVICE VARME FLADE FUNKTION FUGT KVALITET FUNKTION FUNKTION SKIFTE AFRIMER TEMP. INDBLÆS RUM GENSTART NULSTIL MANUEL PWR SAVE MODBUS ADR 30 DATALOG INTV 10 Menuen "KVALITET" giver mulighed for at vælge fugtfølere og /eller CO 2 -følere til og fra. 32

33 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Luftskifte SERVICE VARME FLADE KVALITET SKIFTE AFRIMER TEMP. INDBLÆS MIN 0 UDSUG MIN 1 UDSUG MAX INDBLÆS INDBLÆS >1< 23% RUM INDBLÆS >2< 40% GENSTART INDBLÆS >3< 65% NULSTIL MANUEL INDBLÆS >4< 100% UDSUG >1< 25% 4 PWR SAVE UDSUG >2< 45% MODBUS ADR 30 UDSUG >3< 70% DATALOG INTV 10 UDSUG >4< 100% 1. INDBLÆS MIN 0 Værdien angiver mindste tilladelige ventilationstrin på indblæsningen / tilluft (0-2). 2. UDSUG MIN 1 Vælges ved installering af elvarmeflade, der styres via 0-10V signal. 3. UDSUG MAX 4 Vælges ved installering af vandvarmeflade. Styring via 0-10V signal. 4. INDBLÆS / UDSUG Mulighed for indstilling af hvert ventilationstrin i % af maksimal ventilatorydelse. Menuen "SKIFTE" giver mulighed for frit at indstille 4 ventilationstrin (luftmængder) for aggregatet. Tilluft (indblæsning) og fraluft (udsugning) indstilles individuelt på hvert ventilationstrin. Der kan indstilles et minimum ventilationstrin for indblæsningen og hhv. minimum og maksimum ventilationstrin for udsugningen. 33

34 Afrimer SERVICE VARME FLADE KVALITET SKIFTE AFRIMER TEMP. BRUGER BYPASS ÅBEN SK. BYPASS ÅBEN SK. LAV SK. BRUGER SK. INDBLÆS PERIODE 30 MIN 1 BYPASS LUKKET RUM AFSLUT T4/T6 7 C 2 GENSTART FROSTSIK STANDARD 3 NULSTIL MANUEL PWR SAVE MODBUS ADR 30 DATALOG INTV PERIODE 30 MIN Antal minutter fast spærretid imellem 2 afrimninger. Kan indstilles fra 15 til 720 min. 2. AFSLUT T4 8 C Instillelig temperatur for afslutning af afrimning målt på T4, afkastføler. 3. FROSTSIK STANDARD Ved eftermontering af forvarmelememe instilles til EXTRA. 4. SK. "BRUGER" Brugerdefineret indblæsning under afrimning. 5. SK. "LAV" Lavt kørende indblæsning under afrimning ventilatorydelse. 6. SK. "" Stoppet indblæsning under afrimning. Menuen "AFRIMER " giver mulighed for frit at indstille aggregatets opførsel i forbindelse med afrimning af modstrømsveksleren. 34

35 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Temp. kontrol SERVICE VARME FLADE KVALITET SKIFTE SENSOR UDSUG AFRIMER SENSOR EKSTERN TEMP. INDBLÆS SENSOR PANEL PRIOR. VP + EV SENSOR PANEL 3 RUM GENSTART NULSTIL RUM LAV 10 C EKSTERN -1 C 1 2 MANUEL PWR SAVE MODBUS ADR 30 DATALOG INTV RUM LAV 10 C Stopper aggregatet ved denne rumtemperatur (20-1 C) "--" angiver at funktionen ikke er aktiv. (Indstilling "--" skal anvendes hvis panelet er placeret i en kold lokalitet). 2. EKSTERN -1 C Mulighed for ekstra rumvarme via relæudgang R8, såfremt denne udgang er monteret. Dette er kun muligt på tillægsprint. Temperaturen lægges til eller trækkes fra setpunktet. 3. SK. "" Angiver hvilken føler der skal være den styrende: RUM: T15 (Panelføler) RUM EXT: T10: (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur) UDSUG: T3 (Fraluft/udsug). Menuen "TEMP " giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet. Der er mulighed for at angive en minimumsværdi for stop af anlæg for at forhindre yderliger nedkøling af bygningen i forbindelse med udfald af den primære varmeforsyning. 35

36 Rumkontrol SERVICE VARME FLADE KVALITET SKIFTE AFRIMER TEMP. INDBLÆS RUM 1 RESPONSE NORMAL GENSTART N-ZONE 2.0 C NULSTIL MANUEL PWR SAVE MODBUS ADR 30 DATALOG INTV RESPONSE NORMAL Undermenuen RESPONSE er kun tilgængelig hvis CTS styringen er sat op til varmeflade. Menuen "RUM" giver mulighed for at indstille regulatoren for styring af rumtemperaturen. OBS Parametrene i menuen "RUM" bør kun justeres af personer med kendskab til reguleringsteknik. 36

37 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Genstart SERVICE VARME FLADE KVALITET SKIFTE AFRIMER TEMP. INDBLÆS RUM GENSTART GENSTART BRAND GENSTART 2 1 NULSTIL MANUEL PWR SAVE MODBUS ADR 30 DATALOG INTV 10 1.GENSTART "" Angiver at aggregatet ikke skal genstartes automatisk i forbindelse med højryks-/lavtryksalarm. 2. GENSTART "BRAND" Brand: Selvkvittering når brandindgang er tilbage til normal. Kvittering af BRANDALARM Brandalarm (kode 3) gøres selvkvitterende via valg i SERVICE - GENSTART menu: [, BRAND]. Brandalarmer kan kvitteres automatisk i forbindelse med brandøvelser/-afprøvning. Det er en forudsætning for kvittering, at brandtermostatindgangen er vendt tilbage til normal tilstand (lukket kontakt). 37

38 Nulstil SERVICE VARME FLADE KVALITET SKIFTE AFRIMER TEMP. INDBLÆS RUM GENSTART NULSTIL RESTORE NULSTIL BACKUP NULSTIL STANDARD NULSTIL NULSTIL MANUEL PWR SAVE MODBUS ADR 30 DATALOG INTV 10 1.NULSTIL "STANDARD" Når "STANDARD" vælges gendannes alle fabriksindstillinger. En evt. varmeflade skal vælges til i servicemenuen igen. En vandvarmeflade er IKKE frostsikret før den er korrekt monteret og tilvalgt i servicemenuen. 2. NULSTIL "BACKUP" De kundespecifikke indstillinger vil blive gemt. 3. NULSTIL "RESTORE" De gemte kundespecifikke indstillinger vil blive genskabt. Aggregatet skal herefter startes. Menuen "NULSTIL" giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne. RESTORE menuen giver mulighed for at genindlæse en kopi af anlæggets opsætning. Ved at holde ESC+ tasterne nedtrykket i 5 sekunder fremkommer et nyt menu punkt RESTORE, dette accepteres/aktiveres ved at trykke på. 38

39 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Manuel SERVICE VARME FLADE KVALITET SKIFTE AFRIMER TEMP. INDBLÆS RUM GENSTART NULSTIL MANUEL MANUEL VEN+VARM MANUEL UDSUG MANUEL INDBLÆS MANUEL SPJÆLD MANUEL AFRIMER MANUEL PWR SAVE MODBUS ADR 30 DATALOG INTV MANUEL "" Manuel test deaktiveret (normal driftstilstand). 2. MANUEL "AFRIMER" Test af afrimningsfunktion. 3. MANUEL "SPJÆLD" Test af Bypass-spjæld. 4. MANUEL "INDBLÆS" Test af indblæsning/tilluft. 5. MANUEL "UDSUG" Test af udsugning/fraluft. 6. MANUEL "VEN+VARM" Test af ventilation og varmedrift. Under test er der 50% signal til varmefladen. Menuen "MANUEL" giver mulighed for en manuel test af aggregatets funktioner. 39

40 PWR save SERVICE VARME FLADE KVALITET SKIFTE AFRIMER TEMP. INDBLÆS RUM GENSTART NULSTIL MANUEL PWR SAVE 1 MODBUS ADR 30 DATALOG INTV PWR SAVE Aktivere stømbesparende funktion. Gensidig udelukkelse af eftervarme samt deaktivering af luftspjæld. [ON, ]. 40

41 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Modbus SERVICE VARME FLADE KVALITET SKIFTE AFRIMER TEMP. INDBLÆS RUM GENSTART NULSTIL MANUEL PWR SAVE MODBUS ADR 30 1 DATALOG INTV MODBUS ADR 30 Modbus kommunikation [ ]. 41

42 Datalog SERVICE VARME FLADE KVALITET SKIFTE AFRIMER TEMP. INDBLÆS RUM GENSTART NULSTIL MANUEL PWR SAVE MODBUS ADR 30 DATALOG INTV DATALOG INTV Datalog interval [ ] minutter. Data-log intervallet indstilles via menuen SERVICE - DATALOG INTV mellem 1 og 120 minutter. Hvis der vælges 0 /, logges der ikke periodisk, men kun ved events og alarmer. Det er valgt at logge temperaturer i hele grader celsius for at minimere logfil størrelsen. Status for digitale ind- og udgange er slået sammen i to fælles log varialble, "Din" og Dout". Datalogging Til datalog skal bruges XML filen Devicelog.xml, som er en afkodnings-specifikation der skal bruges af LMT PC programmet. Filen kan hentes på NilanNet under menupunktet After Sales/Software. Filen placeres i..\database kataloget under det aktuelle LMT projekt Derefter kan loggen hentes fra styringen via menuen Device - Devicelog download Loggen vises i LMT på både tabel- og grafisk form Logfilen kan eksporteres til Microsoft Excel format. 42

43 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Brugervalg 7 EMHÆTTE 6 VENTILAT 5 EKS S BRUGER FORLÆNG 4 UDSUG TID HAST TEMP 00:00 >4< 23 C TID HAST TEMP 00:00 >4< 23 C 8 INDBLÆS FORLÆNG 1. TID 00:00 Ønsket tidsrum, som den valgte driftfunktion skal vare, angivet i timer og minutter. Maks. 8 timer. 2. HAST <4> Ønsket ventilationstrin: 1-4. giver mulighed for at slukke anlægget via ekstern kontaktfunktion. 3. TEMP 23 C Ønsket rumtemperatur (5-30 C). Panelføler T15 er styrende føler. 4. "INDBLÆS" "UDSUG" Der skal vælges tid og hastighed på samme måde, som vist under FORLÆNG. 5. "EKS S" Temperaturen lægges til eller trækkes fra setpunktet. Der vælges efterløbstid og forskydning af setpunkt for ekstern rumvarme. Vælges på samme måde som vis under FORLÆNG. 6. "VENTILAT" Mulighed for at køre højere eller lavere hastighed. Høj prioritet. 7. "EMHÆTTE" RE1: Slutte kontakt for styring af emhætte spjældmotor. 8. "" Brugervalg sættes ud af funktion. Menuen BRUGER giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen ved at aktivere et eksternt tryk eller en kontakt. 43

44 Brugervalg 2 7 EMHÆTTE BRUGER 2 FORLÆNG VENTILAT EKS S UDSUG TID TID 00:00 00:00 1 HAST HAST >4< >4< 2 TEMP TEMP 23 C 23 C 3 8 INDBLÆS FORLÆNG 1. TID 00:00 Ønsket tidsrum, som den valgte driftfunktion skal vare, angivet i timer og minutter. Maks. 8 timer. 2. HAST <4> Ønsket ventilationstrin: 1-4. giver mulighed for at slukke anlægget via ekstern kontaktfunktion. 3. TEMP 23 C Ønsket rumtemperatur (5-30 C). Panelføler T15 er styrende føler. 4. "INDBLÆS" "UDSUG" Der skal vælges tid og hastighed på samme måde, som vist under FORLÆNG. 5. "EKS S" Mulighed for relæudgang R8, såfremt denne udgang er monteret. Dette er kun muligt på tillægsprint. Temperaturen lægges til eller trækkes fra setpunktet. Der vælges efterløbstid og forskydning af setpunkt for ekstern rumvarme. Vælges på samme måde som vis under FORLÆNG. 6. "VENTILAT" Mulighed for at køre højere eller lavere hastighed. Høj prioritet. 7. "EMHÆTTE" RE7: Slutte kontakt for styring af emhætte spjældmotor. 8. "" Brugervalg sættes ud af funktion. Menuen BRUGER 2 bruges som BRUGER. (Vises kun når optionsprint er monteret) 44

45 Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Alarmliste Alarmkoder angives, som følge af en eventuel fejlsituation, eller hvor der skal gives en vigtig information til brugeren. Alarmerne er opdelt i følgende kategorier: K Kritisk: Drift er delvis eller helt stoppet så længe alarmen er aktiv. A Advarsel: Bliver kritisk hvis ikke situationen forbedres inden for en rimelig tid. I Informativ: Normal drift er ikke påvirket. Alarmen forsvinder når brugeren kvitterer for alarmen. Alarm kode Kategori Displaytekst Beskrivelse / årsag Afhjælpning af fejl Ingen alarm 1 K HARDWARE Fejl i styringens hardware Kontakt service såfremt nulstilling ikke hjælper 2 K TIMEOUT Notér alarm og nulstil. Advarselsalarm A er blevet til en Kontakt service såfremt alarm kritisk alarm ikke forsvinder. 3 K BRAND Brandtermostat. Anlægget er Såfremt der ikke har været brand stoppet pga. at brandtermostaten kontakt service er aktiveret 1. Frostsikring af varmeflade: 1. Luk evt. bypass-spjæld og Indblæsningsluften over aktiver varmefladen og nulstil varmefladen er for kold, alarm. hvilket kan skyldes, at bypassspjældet er åbent. 2. Kontroller at varmeforsyning 7 K FROST til eftervarmefladen er OK. 2. Fjernvarme-/ Nulstil alarm, når fejl er centralvarmevandet er for afhjulpet. koldt (f.eks. er oliefyr stoppet) 8 K T x KORT Notér hvilken føler, T x, der er Én af anlæggets temperaturfølere kortsluttet - f.eks. T1 kort, og er kortsluttet/defekt kontakt service 9 K T x ÅBEN Notér hvilken føler, T x, der er Én af anlæggets temperaturfølere afbrudt - f.eks. T1 brudt, og er afbrudt/defekt kontakt service 10 K OVERHED Kontroller, at der blæses luft ind i El-varmeflade er overophedet. boligen. Manglende luftgennemstrømning Kontroller filter samt luftindtag. som følge af f.eks. tilstoppede Nulstil alarm. filtre, tilstoppet luftindtag eller Kontakt service såfremt defekt indblæsningsventilator ovenstående ikke hjælper Manglende luftgennemstrømning i 11 K FLOW indblæsning. Se alarmkode 10 Se alarmkode A RUM LAV Når rumtemperaturen er under 10 C vil anlægget stoppe for at undgå yderligere nedkøling af boligen. Dette kan evt. være i en Opvarm huset og nulstil alarm periode, hvor huset ikke er beboet og husets varmeanlæg er stoppet. 16 I SOFTWARE Fejl i styringens program Kontakt service 17 I WATCHDOG Fejl i styringens program Kontakt service 45

46 Alarm kode Kategori Displaytekst Beskrivelse / årsag Afhjælpning af fejl 18 I INDSTIL Nulstil alarm. Dele af programopsætningen er Programmer ugeprogram som gået tabt. ønsket. Dette kan skyldes Kontakt service såfremt anlægget længerevarende strømafbrydelse ikke kører tilfredsstillende/som eller lynnedslag. før, da evt. underprogrammer kan Anlægget vil køre videre med være gået tabt. (Underprogram er standardopsætning kun tilgængelig for service) 19 I FILTER Filtervagt er opsat til X antal dage Standardopsætning er 90 dage for kontrol/udskiftning af filter Rengør/udskift filter. (30, 90, 180, 360 dage). Nulstil alarm. Ugeurets indstillinger skal 21 I INDSTIL TID Fremkommer ved strømsvigt kontrolleres og evt. indstilles. Nulstil alarm Den ønskede opvarmning af 22 I T indblæsningsluften er ikke mulig Indstil lavere ønsket (gælder kun ved eftervarmeflade). indblæsningstemperatur. Eftervarmeflade og anlæg kan Nulstil alarm ikke hæve temperaturen til det ønskede. 71 A VEKS AFR Kontakt service såfremt nulstilling Max afrimningstid overskredet for af alarm ikke hjælper. Notér evt. modstrømsveksler. Dette kan de aktuelle driftstemperaturer fra skyldes, at anlægget udsættes for menuen VIS DATA som hjælp for meget lave temperaturer service 91 I OPT IO Optionsprint mangler Kontakt service 92 PRESET Fejl ved skrivning eller indlæsning af installatørens indstillinger Kontakt service 46

47 Drift Comfort 252 / 302 Top BY NILAN Tilbehør og reservedele Filtre Type Antal Nilan varenummer G4 filter (8 stk i en pakke) F7 pollenfilter Tilbehør Type Antal Nilan varenummer El-forvarmeflade til frostsikring 1200 W El-forvarmeflade til frostsikring 2000 W Elvarmeflade 1200 W Vandvarmeflade Z Brugervalg/emhættesæt Vandlås Vibrationsdæmpere (4 stk) Reservedele Type Antal Nilan varenummer CTS602 betjeningspanel H00 47

48 Dokument nr.m21_comfort_ top_dk Nilan A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i trykte vejledninger - eller for tab eller skader som følge af det publicerede materiale, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager. Nilan A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af produkter og vejledninger. Alle varemærker tilhører Nilan A/S, og alle rettigheder forbeholdes.

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top Projektmodel

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top Projektmodel MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort 252 / 302 Top Projektmodel Version 2.00-18.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 200 Top

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 200 Top MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort 200 Top Version 2.10-22.08.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledning...5

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort CT150 med Basic panel Version 2.00-14.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN. Comfort CT150 / CT200

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN. Comfort CT150 / CT200 MONTAGEVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN Comfort CT150 / CT200 Version 3.00-02.10.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledning...5

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200 MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort CT150 / CT200 Version 2.21-05.01.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledninger...5

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top / Polar

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top / Polar MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort 252 / 302 Top / Polar Version 2.21-06.02.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200 MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort CT150 / CT200 Version 2.20-21.08.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledninger...5

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.00, Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.00, Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 Projektmodel

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 Projektmodel MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort CT150 Projektmodel Version 2.00-18.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledninger...5

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 Projektmodel

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 Projektmodel MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort CT150 Projektmodel Version 2.01-14.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledninger...5

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN. Comfort 300 LR

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN. Comfort 300 LR MONTAGEVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN Comfort 300 LR Version 3.00-07.11.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledning...5

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 Projektmodel

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 Projektmodel MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort CT150 Projektmodel Version 2.02-26.01.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledninger...5

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Comfort 5000 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Montagevejledning CTS 700 by Nilan Comfort CT300 Comfort CT300 Polar Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Combi 300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top

MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort 252 / 302 Top Version 2.03-07.07.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledning...5

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 300 LR

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 300 LR MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort 300 LR Version 2.20-15.01.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledning...5

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Combi 302 Polar Top

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Combi 302 Polar Top MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Combi 302 Polar Top Version 2.20-06.02.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Varmepumpe...4 Generelle oplysninger

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.00-03.03.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Advarsler... 4 Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 252 Top / Polar Comfort 302 Top / Polar. Version: 10.00, Software-version: 2.

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 252 Top / Polar Comfort 302 Top / Polar. Version: 10.00, Software-version: 2. Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 252 Top / Polar Comfort 302 Top / Polar Version: 10.00, 22-12-2015 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort 300 Top

MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort 300 Top MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort 300 Top Version 2.00-16.11.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledning...5

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledninger...5

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150 med brugervalg Varenummer Version: Software-version: 2.

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150 med brugervalg Varenummer Version: Software-version: 2. Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 med brugervalg Varenummer 711510 Version: 10.00 20-10-2015 Software-version: 2.31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top

MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top MONTAGEVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort 252 / 302 Top Version 2.00-12.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 4 Bortskaffelse... 4 Ventilationsanlæg... 4 Generelle oplysninger Indledning...5

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT300 Polar. Version: 10.00, Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT300 Polar. Version: 10.00, Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort CT300 Comfort 450 Comfort 600 Version: 9.02, 05-11-2014 Software-version: 2.21 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 6.01, 11-11-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Version 1.05; 01.02.2007 Software version 0.35 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort CT300 Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montagevejledning. for. NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Montagevejledning. for. NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.08, 06.05.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

SOFTWAREVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN. Comfort anlæg

SOFTWAREVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN. Comfort anlæg SOFTWAREVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN Comfort anlæg Version 3.00-26.09.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Installering Indstillinger...3 Ventilation...3 Software Funktioner betjeningspanel...4 Forside elementer...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 / CT200 Version 2.21-05.01.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort 252 / 302 Top Version 2.02-06.07.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort 200 Top

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort 200 Top BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort 200 Top Version 2.02-05.07.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 252 Top / Polar Comfort 302 Top / Polar

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 252 Top / Polar Comfort 302 Top / Polar Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 252 Top / Polar Comfort 302 Top / Polar Version: 10.00, 02-12-2015 Software-version: 2.32 Original Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 9.01, Software-version: 2.21

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 9.01, Software-version: 2.21 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 9.01, 20-01-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.01-25.01.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT300 Polar. Version: 10.00, Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT300 Polar. Version: 10.00, Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan. Comfort. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan. Comfort. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 600 by Nilan Comfort Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.02, 14-06-2011 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560

Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560 Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560 Version 1.06, 01.06.2009 Software version 0.35 1.3X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 enerelle oplysninger før montage...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort 5 / 30 Top Version.00-30.09.06 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik

Brugervejledning til CTS-600 automatik Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPM 120/240/360/480/560 & NILAN VPL 28 EC Version 1.01; 01.10.2008 Softwareversion 0.35 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.02, 19-05-2014 Software-version: 2.21

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.02, 19-05-2014 Software-version: 2.21 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top Version: 9.02, 19-05-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT300 Polar. Version: 10.00, Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT300 Polar. Version: 10.00, Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 / CT200 Version 2.01-25.01.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600. *Vare nr.

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600. *Vare nr. Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort CT300 Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort CT300 Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.01, 18-10-2016 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VPL 15 Top M2. Version: 10.01, Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VPL 15 Top M2. Version: 10.01, Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 15 Top M2 Version: 10.01, 12-05-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 302 Polar

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 302 Polar Brugervejledning CTS 602 by Nilan Combi 302 Polar Version: 10.00, 09-11-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt... 4 Betjeningspanel...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200 BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort CT50 / CT00 Version.0-8.08.07 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 600 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.02, 15-04-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200 BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort CT50 / CT00 Version. - 09.0.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 EK Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 Montagevejledning CTS 600 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 Version: 5.02, 21-09-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top VPL 25

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top VPL 25 Montagevejledning CTS 600 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top VPL 25 Version: 5.02, 13-05-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort CT50 Version.0-5.0.07 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner... 4 Driftstilstand...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 300 LR

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 300 LR BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort 00 LR Version.0-5.0.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner... 4 Driftstilstand...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 300 LR

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 300 LR BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort 00 LR Version.00-6.0.07 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner... 4 Driftstilstand...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 200 Top

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 200 Top BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort 00 Top Version.0 -.07.07 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner... 4 Driftstilstand...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 200 Top

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 200 Top BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort 00 Top Version.0-04.0.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner... 4 Driftstilstand...5

Læs mere

Montagevejledning. CTS 150 by Nilan. Comfort CT150. Version: Software-version: 1.11

Montagevejledning. CTS 150 by Nilan. Comfort CT150. Version: Software-version: 1.11 Montagevejledning CTS 150 by Nilan Comfort CT150 Version: 1.0 06-10-2015 Software-version: 1.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Opstilling af Comfort...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top / Polar

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top / Polar BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort 5 / 30 Top / Polar Version.0-09.0.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 RF. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 RF. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 RF Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VPL 28. Version: 6.00, Software-version: 1.38

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VPL 28. Version: 6.00, Software-version: 1.38 Montagevejledning CTS 600 by Nilan VPL 28 Version: 6.00, 12-03-2012 Software-version: 1.38 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Combi 302 Polar Top

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Combi 302 Polar Top BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Combi 30 Polar Top Version.00-4..06 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Varmepumpe...3 Software indstillinger Betjeningspanel...4

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN. Comfort 300 LR

BRUGERVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN. Comfort 300 LR BRUGERVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN Comfort 300 LR Version 3.00-07.11.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quickguide Funktioner betjeningspanel...4

Læs mere

Montagevejledning. CTS 150 by Nilan. Comfort 252 Top Comfort 302 Top. Version: Software-version: 1.11

Montagevejledning. CTS 150 by Nilan. Comfort 252 Top Comfort 302 Top. Version: Software-version: 1.11 Montagevejledning CTS 150 by Nilan Comfort 252 Top Comfort 302 Top Version: 1.0 14-12-2015 Software-version: 1.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Opstilling

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top VPL 25. Version: 5.01, Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top VPL 25. Version: 5.01, Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 600 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top VPL 25 Version: 5.01, 15-04-2011 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 VPL 28. Version: 5.01, Software-version: 1.

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 VPL 28. Version: 5.01, Software-version: 1. Brugervejledning CTS 600 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 VPL 28 Version: 5.01, 15-04-2011 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN Ventilation med emhætte tilsluttet Bolig Ventilation CTS 602 STYRING Hvordan styres emhætten Især i etagebyggeri er det en stor fordel at køre emhætten over aggregatet,

Læs mere

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h Produktdata Comfort 450 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 M2 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere