IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. Skræddersy din elevs uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse"

Transkript

1 IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel Skræddersy din elevs uddannelse

2 Et bedre sted at lære 1

3 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Velkommen på IBC På IBC s Hovedforløb kan vi tilbyde virksomheder og butikskæder med mange elever at samle alle elever på ét hold, uanset hvor i landet eleverne er i lære. Undervisningen kan foregå på en af vores skoler i Kolding, Fredericia eller Aabenraa. Undervisningen kan også ske i virksomhedens egne lokaler eller på anden ønsket beliggenhed. Fordelen ved at samle eleverne på virksomhedshold er, at underviserne altid kan undervise med udgangspunkt i netop jeres koncept, organisation og behov. Det vil sige, at elevernes uddannelse både i forhold til den praktiske såvel som den teoretiske del har omdrejningspunkt i jeres kæde- og butiksforhold. IBC sætter samarbejdet med elevernes virksomheder meget højt. Det er netop samarbejdet, der gør, at underviserne kan integrere virksomhedens værdier, nye tiltag og aktuelle ønsker i den daglige undervisning. Vi tror på, at en stærk dialog er med til at skærpe vores fælles mål om at uddanne eleverne til dygtige faglærte inden for netop deres speciale. Af samme grund er det helt naturligt, at I som virksomhed sammen med IBC s koordinator planlægger elevernes skoleforløb. Virksomhedshold giver jer således en unik chance for at styrke elevernes uddannelse og få størst mulig indflydelse på forløbet. Vi glæder os til et fremtidigt samarbejde. De bedste hilsner Bodil Kirkegaard Johansen uddannelseschef 2

4 3

5 Fordele ved virksomhedshold Værdiskabelse Når I vælger at oprette virksomhedshold, er I allerede et skridt foran i udviklingen af jeres elevers kompetencer. Eleverne opnår nemlig specialiseret viden om jeres virksomhed, og I har således mulighed for at udvikle dygtige, loyale medarbejdere, der skaber mere værdi for virksomheden. Ambitiøse elever har dermed de rette forudsætninger for at gå karrierevejen. Hvem ved - måske bliver eleven din nye direktør? På skoleopholdene får jeres elever etableret et bredt internt netværk, som kommer hele virksomheden til gode i en travl hverdag. Samtidig giver det eleverne en god fællesfølelse, at alle kommer på skoleophold med det samme udgangspunkt og den samme organisation i ryggen. Vi oplever fra andre virksomheder, at det i rekrutteringsprocessen bliver lettere at tiltrække de bedste elever, fordi I kan målrette og præcisere jeres søgning. Praksisrelateret undervisning Vi lader os inspirere af jeres behov, når vi underviser. Det betyder, at vi skræddersyer undervisningen og inddrager eksempler og cases fra jeres virksomhed. Al undervisning sker med afsæt i jeres profil og koncept, og på den måde kan eleverne lettere forholde sig til teori og praksis. I har dermed mulighed for at ensrette og tilpasse den information, I ønsker, at jeres elever skal have. Så fortæl os gerne, hvad eleverne skal vide om jeres virksomhed! Den praksisrelaterede undervisning gør skoleopholdene mere relevante og konkrete for jeres elever. Og det er vores erfaring, at virksomhedshold giver meget engagerede elever. Nem administration Vi gør det nemt for jer at have elever. I vores planlægning indgår praktiske foranstaltninger som kost og logi (skolehjem m.m.). Hos os drukner I ikke i papir og breve kommunikationen foregår primært pr. af hensyn til arbejdsgang og miljø. På IBC bruger vi desuden Elevplan, som er virksomhedens, elevens og skolens fælles informationsforum, hvor blandt andet indkaldelser, karakterer og uddannelsesplaner er synlige. Dette sikrer, at jeres elevansvarlige hurtigt og nemt kan følge op på uddannelsesforløbene og elevernes aktiviteter. 4

6 5

7 Jesper Grøn, HR-konsulent og elevansvarlig, jem & fix A/S Det tilfører vores virksomhed stor værdi at have virksomhedshold, fordi vores elever får et rigtig godt internt netværk og kan sparre med hinanden på tværs af organisationen. Vores samarbejde med IBC er præget af en høj grad af fleksibilitet vi vil gerne tænke ud af boksen, og den mulighed har vi på IBC. Derfor foregår undervisningen ofte i utraditionelle rammer, og det giver vores elever nogle sjove og lærerige oplevelser for livet. Vi har stor indflydelse på skoleforløbenes indhold, som typisk er bygget op omkring cases fra vores virksomhed. Underviserne på IBC er super dygtige, og vores elever glæder sig altid til at komme på skoleophold på grund af den gode stemning og det stærke sammenhold. Der hersker en helt særlig ånd blandt eleverne og den kan man altså ikke købe sig til. Jeg vil gerne fremhæve de resultater, som vores elever opnår på IBC. Vi oplever nemlig, at de får rigtig gode karakterer og lærer mere, end der egentlig er krav om. Kort sagt: på IBC får vi mere, end vi forventer. Alija Konjaric, kædechef, T. Hansen Gruppen A/S Vi har valgt at oprette virksomhedshold, fordi vi gerne vil satse på vores elever i fremtiden. Det giver os stabilitet, at vi kan forme vores elever i to år og forhåbentlig beholde dem bagefter. Vi oplever, at eleverne bliver meget motiverede og inspirerer hinanden, hvilket er med til at skabe mersalg i vores virksomhed. Vi har haft virksomhedshold på IBC i syv år, og vi er meget tilfredse med IBC som samarbejdspartner. Både vi og vores elever har en rigtig god kontakt med skolen, og underviserne er altid hjælpsomme og kreative. Desuden sætter vi pris på skolens centrale placering og de professionelle omgivelser. Jeg vil klart anbefale IBC til andre, der påtænker at oprette virksomhedshold. 6

8 IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel Hvad kan vi tilbyde? Engagerede undervisere Fælles for vores undervisere er, at de er unge og innovative og forstår at kommunikere med eleverne. De brænder for deres fag og følger eleverne tæt. Vi håndplukker vores undervisere fra erhvervslivet, og de har således alle en erhvervsfaglig indgang. Derudover læser langt de fleste et erhvervsfagligt pædagogikum. Underviserne er opdelt efter speciale ud fra deres uddannelse og faglighed. Fleksibilitet Det er helt op til jer, hvordan jeres elevers uddannelsesforløb skal se ud. Måske kunne I tænke jer, at undervisningen foregår i jeres butiksmiljø om aften. Måske vil I gerne have en bestemt leverandør til at komme og holde et oplæg for jeres elever. Eller måske har I nogle helt andre ideer. Uanset hvad I ønsker, så er vi fleksible. Og vi planlægger altid skoleopholdene på en måde, der tager hensyn til jeres arbejdsbelastning i en given periode. Vi opererer naturligvis inden for bekendtgørelsens rammer, og vi gør vores bedste for sammen med jer at finde den optimale løsning for jeres virksomhed. Kreativitet Vi er forandringsparate og ved, at intet er statisk. Derfor er et uddannelsesforløb altid en dynamisk proces i samarbejde med jer. Vi tænker kreativt både i forhold til undervisning og andre aktiviteter, hvilket sikrer en afvekslende og målrettet uddannelse for jeres elever. Her er nogle eksempler på aktiviteter, som andre virksomheder har haft glæde af: - Kick-off/introduktionsprogram for nye elever - Workshops med relevante emner - Undervisere fra egen organisation - Undervisning på andre lokationer end IBC - Arrangementer, som er særligt målrettet elevernes behov - fx virksomhedsbesøg - Sociale aktiviteter, som er tilpasset elevernes interesseområder - Personlig opfølgning på eleverne Økonomi Der findes mange forskellige løsninger på, hvordan økonomien kan hænge sammen i forbindelse med gennemførelsen af virksomhedshold. Vi går gerne i dialog med jer om en udgave, der indfrier jeres ønsker. Tæt dialog og samarbejde Det er vigtigt for os at skabe gode relationer til de virksomheder, vi arbejder sammen med. Vi har et krav om tæt dialog og samarbejde for at kunne skabe de bedste rammer for elevernes udvikling. Derfor er vi i kontakt med jer både før og efter et undervisningsforløb. Blandt andet inviterer vi jer på relevante virksomhedsseminarer og kurser samt netværksmøder på de enkelte specialer. Og vi mødes med jer én gang årligt, hvor vi planlægger og videreudvikler uddannelsen med henblik på at klæde eleverne bedst muligt på til et job i detailbranchen. Derudover er vi naturligvis i løbende dialog med jer omkring indhold og nye tiltag. Vi er altid åbne for forslag og impulser for at kunne tilrettelægge undervisningen sammen med jer. Sådan kan vi nemlig sikre os, at vi tager udgangspunkt i, hvad der rører sig i jeres virksomhed netop nu. Innovativ pædagogik I undervisningen anvender vi en række forskellige pædagogiske principper for at sikre et lærerigt og afvekslende forløb, hvor eleverne når deres kompetencemål. Elevernes læringsstile indgår i planlægningen, blandt andet via personlighedstests og Cooperative Learning. Vi sørger for at inkorporere de forskellige læringskanaler: se, høre, røre og gøre. Indlæringen og trivslen øges dermed betragteligt, fordi den enkelte elev undervises med respekt for sin stærkeste læringsstil. Og det betyder også, at både den helhedsorienterede elev og den detaljeorienterede elev føler sig set. 7

9 Vi giver eleverne tillid og ansvar over for egen læring og egen virksomhed "Når jeg møder eleverne på vores virksomhedshold oplever jeg, at de fra første dag mærker, at skolen egentlig ikke er skole, men nærmere en del af virksomheden. I løbet af alle skoleopholdene bruger vi tid på erfaringsudveksling, intern konkurrence butikkerne imellem, sladder samt løst og fast i og omkring de forskellige organisationer. Alt dette giver eleverne mere tillid og ansvar over for egen læring og egen virksomhed. Det gode samarbejde mellem virksomhed og skole gør, at min undervisning bliver praksisnær, fordi aktuelle problemstillinger og påvirkningen i omverden hurtigt bliver inddraget i undervisningen og gjort relevant for eleverne. Det at lære sammen med sine kollegaer, motiverer eleverne til at hjælpe hinanden og skabe relationer på tværs af landet. Det gode kammeratskab øger også motivationen i undervisningen." Marlene Rask, underviser/koordinator, IBC Hovedforløb sammen med dimittend. 8

10 9

11 Om IBC og Hovedforløbet IBC International Business College er blandt landets største uddannelsesinstitutioner. Flere end 4500 mennesker går hver dag ind ad dørene her for at lære nyt. Og mere end 500 medarbejdere sørger for, at elever og kursister får de bedst mulige betingelser for at dygtiggøre sig. IBC udbyder stort set alle former for uddannelse inden for det merkantile område: erhvervsuddannelser, handelsgymnasiale uddannelser, korte videregående uddannelser, bachelor-, master- og MBA-uddannelser samt en lang række efter- og videreuddannelser. Hertil kommer uddannelserne på VUC - almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning samt højere forberedelseseksamen (HF). Vi har afdelinger i Fredericia, Kolding og Aabenraa og ligger dermed centralt placeret i regionen med et befolkningsunderlag på ca Hvad kendetegner IBC? IBC er en udviklingsorienteret og serviceminded organisation. Vi er åbne over for nye samarbejdsformer og tilpasser os de behov, der er i samfundet omkring os. Fleksibilitet og nytænkning er derfor kendetegnende for os. Der skal være kvalitet i alt, hvad vi gør - og vi ved, at kvalitet er et levende begreb, der tager form i dialogen omkring arbejdets udførelse. Derfor har vi vores eget kvalitetssystem og foretager løbende elevtrivselsundersøgelser. Her ligger elevernes evalueringer i top, og den store elevtilfredshed sætter rammerne for et godt samarbejde. Hovedforløbet IBC er regionens største udbyder af hovedforløbsuddannelser inden for kontor, handel, detail, event og finans. Endvidere hører også uddannelsen sundhedsservicesekretær til under Hovedforløbet. Hver af uddannelserne kan vælges med forskellige specialer. Og især på detailuddannelsen opretter vi løbende virksomhedshold, hvor undervisningen målrettes elever fra netop jeres virksomhed. Vi har mange års erfaring i at samarbejde med virksomheder om deres elevers uddannelsesforløb. Vi lægger vægt på en god og konstruktiv dialog med arbejdsgivere fra hele landet. Virksomhederne vælger IBC på grund af det store uddannelsesudbud, den centrale placering samt vores fokus på nytænkning og kvalitet. På Hovedforløbet har vi fast tilknyttet 28 medarbejdere med mange forskellige kompetencer og funktioner: undervisere, studievejledere, mentorer, elevpladskonsulenter og studiesekretærer. Derudover gør vi i høj grad brug af eksterne undervisere, som kan komme fra hele landet. Det strategiske fokus på IBC er fastholdelse, fremmøde og innovativ pædagogik. Vores fastholdelsespolitik har således resulteret i et meget lavt frafald på kun 6 % på Hovedforløbet. IBC er dermed blandt de tre allerbedste erhvervsskoler i forhold til fastholdelse. 10

12 Erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner. Flere og flere virksomheder vælger at få udviklet egne uddannelsesforløb for deres elever, som tager udgangspunkt i virksomhedens profil. På den måde får eleverne en uddannelse, der tilgodeser virksomhedens konkrete behov og projekter. Det sikrer, at uddannelsesforløbet er endnu mere relevant og brugbart. Kontakt: IBC International Business College Skamlingvejen Kolding Mosegårdsvej Fredericia Susanne Helle Hansen, elevpladskonsulent Tlf Dr. Margrethes Vej Aabenraa

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Praktikcenter på IBC, International Business College

Praktikcenter på IBC, International Business College Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere