TAKSTBLAD BUDGET edoc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120"

Transkript

1 TAKSTBLAD BUDGET edoc

2 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m ,00 Dobbelt-, række-, kæde- og gruppehuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m ,00 Tilbygning til enfamilie- og sommerhuse pr. m 2 m 2 30,00 Mindste/anmeldelsegebyrer vedr. småhuse m 2 800,00 Etagebyggeri pr. m 2 m 2 30,00 Mindste/anmeldelsegebyrer vedr. etagebyggeri m ,00 Erhvervsbyggeri - for de første m 2 m 2 30,00 Erhvervsbyggeri - for de efterfølgende m 2 m 2 15,00 Mindstegebyr for erhverv herunder forskellige mindre tekniske anlæg, parkeringsanlæg, vindmøller master for mobiltelefoni m.m ,00 Dispensationer (betales kun ved meddelelse om dispensation) stk ,00 Ved lovliggørelse af et byggeri betales To x normalgebyr Borgerservice Lovbestemte ydelser Adresseoplysning stk. 52,00 Bopælsattester stk. 52,00 Sygesikringsbevis stk. 160,00 Teknisk Forvaltning SALG AF KORT Informationskort, Næstved by 1: stk. 64,00 Informationskort, Næstved by 1:10.000,plastlamineret stk. 233,00 Informationskort, Karrebæk/Karrebæksminde 1:8.000 stk. 64,00 Hegnsynsforretninger pr. sag 1.160,00 Huslejenævn pr. sag 125,00 BBR-ejer/BBR-lejermeddelelse stk. 72,00 Tilladelse til spilleautomater Gevinstgivende automat 1. aut ,00 Gevinstgivende automat. 2. aut ,00 3. og flere gevinstgivende automater 3.+aut ,00 Ikke gevinstgivende (1.+2.automat gratis) 3.+aut ,00

3 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s Økonomisk forvaltning Ejendomsoplysninger pr. skema 415,00 Rykker ejendomsskat 250,00 Anbefalet rykkerskrivelse 250,00 Stævning 250,00 Forbrugsafgifter Rykker/restancegebyr 250,00 Morarenter, forskelligt fra krav til krav Beredskabskommission Håndslutningsmatriel, årlig vedligeholdelse af Taksterne reguleres hvert år den 1. januar på grundlag af nettoprisindekset for nov. året før. Håndslukkere pr. stk. 70,00 Håndsprøjtebatterier pr. stk. 70,00 Slagevindere pr. stk. 70,00 Blinde alarmer Udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen pr. udrykn ,00 Ved blind alarm forstås en automatisk tilkaldelse af redningsberedskabet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand.

4 UDVALG FOR TEKNIK OG MILJØ s Kloakforsyningen Alle priser er ekskl. moms. VANDAFLEDNINGSBIDRAG: Pr. m 3 forbrugt vand kr/m 3 23,53 Hvor måler ikke kræves, Boligenhed m ,10 Sommerhus - 70 m ,10 Erhverv jf. vedtægt Tilslutningsbidrag Fælles kloakering max ,00 Spildevandskloakering max ,00 Tømning af hustanke i områder uden kloakering Alle priser er ekskl. moms. Almindelig tømning pr. tømning 415,00 Ekstra tømning pr. tømning 505,00 Tømning i weekend og på helligdage pr. tømning 650,00 Køkkenbrønd pr. tømning 200,00 Forgæves kørsel pr. tømning 135,00 Renovation Alle priser er ekskl. moms. HUSHOLDNINGER Byzone: 110 l. sæk, ugetømning pr. år 2.414, l. container, 14 dags tømning pr. år 1.988, l. container, 14 dags tømning pr. år 2.104, l. container, 14 dags tømning pr. år 2.277,06 Landzone: 140 l. container, 14 dags tømning pr. år 1.988, l. container, 14 dags tømning pr. år 2.104, l. container, 14 dags tømning pr. år 2.277,06 Sommerhuse: 110 l. sæk, 32 tømninger pr. år 1.498,49 Takster på øvrige ordninger og tilvalg fremgår af særskilt blad.

5 UDVALG FOR TEKNIK OG MILJØ s Skadedyrsbekæmpelse Bekæmpelse af rotter ejend. værdi 0,02 Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise: Anmelderen betaler de faktiske udgifter i forbindelse med bekæmpelsen. Vandforsyningen Alle priser er ekskl. moms. Vandafgift *) m 3 10,19 *) inkl. 5,00 i vandafgift til staten. Faste afgifter pr. år Qn 1,5 / 2,5 495,05 Qn 3,5 990,07 Qn ,17 Qn ,35 Qn ,71 Qn 20 og derover ,41 Specialmålere afregnes individuelt. Kontrol af måler 564,43 Anlægsbidrag ved tilslutning til Næstved Vandværk (er indeks-reguleret pr. 1. okt. for ) En familiebolig med egen stikledning: Enfamiliebolig Fritidshus Landbrugsejendom Forretning/kontor/institution/erhverv ,68 Boliger med fælles stikledning (boliger/fritidshus/ forretning/kontor/institution/erhverv) 1-5 boliger pr. stk ,00 6 og derover pr. stk ,27 Erhverv og institutioner i øvrigt m 2 af 8,84 grundareal Hovedledningsbidrag (ved vandforsyning udenfor byzone, hvor hovedledninger er etableret eller planlagt, betales udover tilslutningsbidraget et hovedledningsbidrag) ,68

6 UDVALG FOR TEKNIK OG MILJØ s Natur og vand Alle priser er ekskl. moms. Grundvandsgebyr Statsgebyr m 3 0,206 Kommunalt gebyr m 3 0,000 Hyrevognsbevillinger Taksterne er reguleret pr. 1. januar p.g.a. forbruger- prisindekset pr. november. Bevilling 1.347,00 Behandling af ansøgning 612,00 Førerkort 92,00 Påtegning på toldattest 135,00 Trafikbøger Efter regning Bevillingsnummerplade Efter regning Stadepladsen Stadeplader Taksten reguleres hvert år den 1. jan på grundlag af nettoprisindekset for september året før. Faste handelspladser indre by grund pr. år ,00 Gadeareal til udendørsservering grund pr. år 5.085,00 Udover grund betales pr. m2 102,00 Faste pladser på Axeltorv Pr. år 5.933,00 Løse pladser på Axeltorv pr. gang Pr. gang 124,00 Plads for salg af smykker m.v. Pr. år 5.933,00 Pølse- og kaffevogne (pladsafhængig) pr. år 3.142,00 Pølse- og kaffevogne (pladsafhængig) pr. år 6.283,00 Pølse- og kaffevogne (pladsafhængig) pr. år 9.425,00 Betalt parkering Parkering 1 time (momsfri fra 2007 ) 1. time 7,00 Mindstegebyr for behandling af vandløbssager Taksterne reguleres pr. 1. januar p.g.a. nettoprisindekset pr. okt Behandling af sager efter kap. 3, 4 og , Behandling af klager over afgørelser efter kap. 3, 4 og ,00

7 UDVALG FOR KULTUR OG FRITID s Stadion og idrætsanlæg Leje af fodboldbane pr. time 163,00 Leje af håndboldbane eller tennisbane pr. time 89,00 Leje af atletikbane pr. time 129,00 Leje af fodbold-, håndbold- og atletikbane pr. time 220,00 Cirkus, tivoli o.l. pr. opst ,00 Cirkus, tivoli o.l. pr. dag udover de første 3 dage pr. opst. 310,00 Missionstelte pr. opst. 619,00 Missionstelte pr. dag udover de første 3 dage pr. opst. 124,00 Depositum pr. opst. 0,00 Leje af lokaler (ikke Folkeoplysende Foreninger) Folkeskoler og fritidsejendomme Klasse- og alm. mødelokaler pr. time 95,00 Faglokaler pr. time 235,00 Samlings- og festsale pr. time 235,00 Gymnastiksale pr. time 235,00 Skolehaller pr. time 392,00 Næstved Svømmehal Leje af svømme- og instruktionsbassin pr. time 893,00 Leje af svømme- og instruktionsbassin 40 min. 603,00 Leje af svømme- og instruktionsbassin 20 min. 357,00 Leje af svømmebassin 30 min. 357,00 Leje af instruktionsbassin 30 min. 195,00 Leje, svømme-/instruktionsbassin til skoler/institutioner pr. lektion 357,00 Enkeltbilletter: Voksne 24,00 Børn 12,00 Solarium 25,00

8 UDVALG FOR KULTUR OG FRITID s Abonnementskort: 10 x voksen 213,00 10 x børn 107,00 20 x voksen 379,00 20 x børn 189,00 10 x solarium 210,00 Årskort 1.067,00 Årskort / folkepensionister 715,00 Varmtvandsbassin Ungdomsforeninger pr. time 253,00 Lokalmiljø pr. time 253,00 Oplysningsforbund pr. time 1.010,00 Øvrige foreninger pr. time 1.010,00 Gebyr for lokaler og udendørsanlæg Gælder kun sæsonudlån til Folkeoplysende foreninger SÆSONUDLÅN Svømmehal, store og lille bassin pr. time 142,00 Svømmehal, store bassin pr. time 111,00 Svømmehal, lille bassin pr. time 64,00 Skolehal pr. time 46,00 Atletikstadion og rulleskøjtebane pr. time 22,00 Fodboldbane, klasse og faglokaler pr. time 18,00 3 til 4 krocket baner pr. time 18,00 Gymnastiksal pr. time 15,00 Tennisbane pr. time 13,00 Håndboldbane, 7- og 5-mandsbane pr. time 9,00 1 til 2 krocket baner pr. time 9,00 Omklædningsrum uden baner pr. time 3,00 Petanque bane pr. time 3,00 Enkeltudlån Mødelokaler pr. dag 160,00 Sale (<200 m 2 ) pr. dag 480,00 Haller og større sale (>200 m 2 ) pr. dag 800,00 Overnatningsarrangementer pr. overnat./pr. deltager 33,00

9 UDVALG FOR KULTUR OG FRITID s Enkeltstående bookninger af mødelokale i indtil 4 timer for Folkeoplysende foreninger er gratis. Faste udlån Egne mødelokaler pr. m 2 70,00 "Egne" mødelokaler i sekundærer rum pr. m 2 35,00 (Med "egne" menes lokale, som foreningen alene råder over hele året.) Grønnegades Kaserne Kulturcenter Alle priser er ekskl. moms. Ny Ridehus og Foyer: Grund pr. dag ,00 Grund (min. 5 timer) pr. time 1.130,00 Foyer alene: Grund pr. dag 3.400,00 Grund (min. 5 timer) pr. time 340,00 Teatersalen bygning 20: Grund pr. dag 3.400,00 Grund (min. 5 timer) pr. time 340,00 Gl. Ridehus: Grund pr. dag 9.000,00 Grund (min. 5 timer) pr. time 900,00 Foreninger pr. dag 900,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 900,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis Musikstalden: Grund pr. dag 7.900,00 Grund (min. 5 timer) pr. time 790,00 Foreninger pr. dag 790,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 790,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis Pejsestuen (min. 5 timer) lejes ikke ud mere Pejsestuen Foreninger Oplysningsforbund (over 4 timer) Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. time pr. dag pr. dag pr. dag pr. dag udgår

10 UDVALG FOR KULTUR OG FRITID s Lokale 117,217,219 og smedjen pr. dag 1.150,00 Lokale 117,217 og 219 (min. 5 timer) pr. time 115,00 Foreninger pr. dag 115,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 115,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis Lokale 106 og 107 pr. dag 750,00 Lokale 106 og 107 (min. 5 timer) pr. time 75,00 Foreninger pr. dag 75,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 75,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis Afbookningsgebyr, ved afbookning senere end 30 dage før arrangementsdato samt ved manglende anvendelse af lokalet Opstilling af borde og stole 10% af leje, min. 225 kr. Betales efter tidsforbrug Klargøring af lokalerne Ny Ridehus - grund 1.350,00 Brug af backstagefaciliteter pr. dag 550,00 Teknik (lærred, overhead, talerstol, mikrofonanlæg inkl. klargøring, men ekskl. betjening) pr. dag 1.350,00 Tillæg for storskærms projekter pr. dag 562,00 Teknisk assistance hverdage inden kl. 17 pr. time 225,00 Teknisk assistance øvrig tid pr. time 350,00 (ved alle møder skal der minimum betales 1 times assistance). Anden assistance og brug af udstyr, herunder indlejet udstyr efter tilbud Ved særlige foreningsarrangementer i Ny Ridehus, hvor kulturcentrets personale ikke varetager bar- og garderobebetjeningen, betales gebyr af omsætningen og garderobeafgift.

11 UDVALG FOR KULTUR OG FRITID NæstvedBibliotekerne s Biblioteket har eget reglement og blad Leje af lokaler på Hovedbiblioteket Bibliotekssalen pr. dag 2.300,00 Foreninger pr. dag 230,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 230,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis Møderum 1-3 pr. dag 750,00 Foreninger pr. dag 75,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 75,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis It-undervisningslokaler pr. dag 2.300,00 Foreninger pr. dag 230,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 230,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis Afbookninsgebyr, ved afbookning senere end 30 dage før arrangementsdato samt ved manglende anvendelse af lokalet 225,00 Teknisk assistance hverdage inden kl. 17 pr. time 225,00 Teknisk assistance øvrig tid pr. time 350,00 (ved alle møder skal der minimum betales 1 times assistance) Gebyrer ( bøder ) Overskridelse af afleveringsfristen med 1-7 dage (uge 1): Børn pr. lån 0,00 Voksne pr. lån 20, dage (uge 2): Børn pr. lån 5,00 Voksne pr. lån 40, dage (uge 3+4+5): Børn pr. lån 20,00 Voksne pr. lån 80,00

12 UDVALG FOR KULTUR OG FRITID s 36 - dage (uge 6 - ) Børn pr. lån 80,00 Voksne pr. lån 220,00 Gebyret betales for materialer, der er lånt samtidigt, som har samme lånetid, og som afleveres samlet. Der udsendes advis pr. e- mail 2 dage før afleveringsfrist. Der opkræves gebyr for overskridelse af lånetiden, selvom rykker (hjemkaldelse) ikke er fremsendt. Der sendes hjemkaldelse, når lånetiden er overskredet med 1 uge. Efter 36 dage sendes regning med erstatningskrav. Fotokopiering og print fra internet Sort/hvid kopi/print pr. side 2,00 Farve kopi/print pr. side 5,00 Erstatningslånerkort 10,00 Telefax : Afsendelse, indenlands eller modtagelse pr. ark 5,00 Telefax : Afsendelse, udenlands pr. ark 10,00 Telefax : Modtagelse Næstved Kommunale Musikskole Pr. modtagelse 5,00 Kontingent - rytmik og sang pr. måned 137,00 Kontingent - instrumentundervisning pr. måned 296,00 Søskenderabat: 25% af en for barn nr. 2. Kulturskolen pr. måned 161,00

13 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIE s Forældrebetaling i daginstitutioner DAGPLEJEN Under 32 timer pr. måned 1.390, timer pr. måned 1.935,00 over 43 timer pr. måned 2.085,00 VUGGESTUER Fuldtid pr. måned 2.465,00 Halvtid pr. måned 1.230,00 Deltidsgruppe pr. måned 1.480,00 BØRNEHAVER Fuldtid pr. måned 1.420,00 Halvtid pr. måned 710,00 Deltidsgruppe pr. måned 850,00 Aftenåbent kl pr. måned 90,00 Udvidet aftenåbent kl pr. måned 370,00 INTEGREREDE INSTITUTIONER 0-2 år, fuld tid pr. måned 2.465, år, halv tid pr. måned 1.230, år, fuld tid pr. måned 1.420, år, halv tid pr. måned 710,00 Rudolf Steiner (deltid) pr. måned 1.155,00 Skolebørn til og med 3. kl. SFO I pr. måned 1.496,00 SFO II pr. måned 924,00 Legesteder / klubber pr. måned 575,00 Fritvalgsordning tilskud Dagpleje og vuggestue pr. måned 6.461,00 Børnehave pr. måned 4.074,00 Klub pr. måned 2.287,00 Søskenderabat: Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50% på betalingen for øvrige ordninger. Der gives ikke søskenderabat til børn indmeldt i fritidsklub, ungdomsklub, byggelegeplads og SFO II.

14 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIE s Egehuset pr. måned 575,00 Kometen pr. måned 1.496,00 Poppelhuset pr. måned 1.420,00 Næstved Kommunale Ungdomsskole Gebyr for knallertbevis pr. stk. 100,00 Udvalg : UDVALG FOR OMSORG, HANDICAP OG PSYKIATRI s Ældreområdet Kørsel til dagcenter (både ud og hjem) pr. gang 41,00 Kantineudlejning Birkebjergparken pr. dag 751,00 Natophold (bl.a. dækning af udg. til vask af linned) pr. nat/døgn 31,00 Forplejning og natophold pr. nat/døgn 96, plejehjem Leje/vask af sengelinned pr. måned 277,00 Vask af personligt tøj m.m. pr. måned 168,00 Rengøringsartikler pr. måned 67,00 Handicapområdet Kanalgården Værelse pr. døgn 73,00 Kost pr. døgn 67,00 Værelse, unge pr. døgn 57,00

15 UDVALG FOR SUNDHED s Kostområdet Pensionisters betaling for madservice: Hovedret og biret 51,00 Hovedret 47,00 Frokostpakke 24,00 Ægtepar ellerlign. forhold, der får leveret madservice til samme adresse, opnår 25% rabet, gælder dog ikke frokostpakke. Ovenstående for madservice er gældende fra tidspunktet hvor indførelse af øgede til- og fravalgsmuligheder kan effektueres. Dette forventes at blive implementeret i løbet af 2. kvartal. Fra den 1. januar og frem til ovenstående tidspunkt vil en være 50,50 kr. Således vil separat for hoveret alene også først være relevant i løbet af 2. kvartal. Ydelser på plejehjemmene Morgenmad pr. modul 22,00 Middagsmad pr. modul 52,00 Middagsmad minus biret pr. modul 48,00 Aftensmad pr. modul 26,00 Forplejning i alt pr. måned 3.013,00 Forplejning i alt minus biret pr. måned 2.892,00 I modulerne på plejehjemme er indeholdt mellemmåltider. Forebyggelse og sundhedsfremme Motion på recept pr. forløb 750,00 Tandplejen Omsorgstandplejen pr. år 415,00 Specieltandplejen pr. år 1.560,00

Enhed. Udvalg : KULTURUDVALGET

Enhed. Udvalg : KULTURUDVALGET Stadion og idrætsanlæg Leje af fodboldbane pr. time 176,00 239 237 Leje af håndboldbane eller tennisbane pr. time 96,00 130 129 Leje af atletikbane pr. time 140,00 190 188 Leje af fodbold-, håndbold- og

Læs mere

Enhed. Enkeltbilletter: Voksne 26,00 26,47 26 Børn 12,00 12,22 12 Solarium (kun tilbud til personer over 18 år) 26,00 26,47 26

Enhed. Enkeltbilletter: Voksne 26,00 26,47 26 Børn 12,00 12,22 12 Solarium (kun tilbud til personer over 18 år) 26,00 26,47 26 afrundet Stadion og idrætsanlæg Leje af fodboldbane pr. time 176,00 179,17 179 Leje af håndboldbane eller tennisbane pr. time 96,00 97,73 98 Leje af atletikbane pr. time 140,00 142,52 143 Leje af fodbold-,

Læs mere

Kulturudvalget. Kulturudvalget. Leje af lokaler (ikke Folkeoplysende Foreninger) Folkeskoler og fritidsejendomme

Kulturudvalget. Kulturudvalget. Leje af lokaler (ikke Folkeoplysende Foreninger) Folkeskoler og fritidsejendomme Stadion og idrætsanlæg Leje af fodboldbane pr. time 188,00 191,00 Leje af håndboldbane eller tennisbane pr. time 100,00 105,00 Leje af atletikbane pr. time 152,00 152,00 Leje af fodbold-, håndbold- og

Læs mere

OPLÆG TIL TAKSTER BUDGET 2013 FOR POLITIKOMRÅDE 13 - Kultur og Fritid

OPLÆG TIL TAKSTER BUDGET 2013 FOR POLITIKOMRÅDE 13 - Kultur og Fritid OPLÆG TIL TAKSTER BUDGET FOR POLITIKOMRÅDE 13 - Kultur og Fritid Budget 13 er for indtægter prisfremskrevet med 1,53% Bemærkninger: Grønnegades kaserne Kulturcenter ønsker at hæve rådighedsgebyr/opsyn

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015 TAKSTOVERSIGT BUDGET Økonomiudvalget Gebyrer for byggesagsbehandling Center for Plan og Erhverv 1. Simple konstruktioner 1.1 Andet byggeri til og med 50 m 2, herunder udhuse, carporte, garager, udestuer,

Læs mere

Udkast til Taksttabel for budget 2011

Udkast til Taksttabel for budget 2011 BILAG 6 Udkast til Taksttabel for budget Bemærk: På grund af ændret pris-/lønfremskrivning under budgetlægningen kan taksterne være lidt anderledes i forhold til de takster, som har været behandlet på

Læs mere

Kulturudvalget. Stadion og idrætsanlæg. Leje af lokaler. Gebyr for lokaler og udendørsanlæg. Enhedstakst. Benyttelse af Dyrskuepladsen.

Kulturudvalget. Stadion og idrætsanlæg. Leje af lokaler. Gebyr for lokaler og udendørsanlæg. Enhedstakst. Benyttelse af Dyrskuepladsen. Side 2 af 16 Kulturudvalget Side 3 af 16 Enhed 2016 2017 Stadion og idrætsanlæg Leje af fodboldbane pr. time 191,00 195,00 Leje af håndboldbane eller tennisbane pr. time 105,00 107,00 Leje af atletikbane

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2013

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2013 TAKSTOVERSIGT BUDGET 1 Økonomiudvalget Gebyrer for byggesagsbehandling 1. Simple konstruktioner 1.1 Andet byggeri til og med 50 m 2, herunder udhuse, carporte, garager, udestuer, gæstehuse og overdækkede

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Takstoversigt Budget 2016

Takstoversigt Budget 2016 Takstoversigt Budget Økonomiudvalget Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i overensstemmelse med Byggelovens 28 og bygningsreglement 2010, kap. 1.12. Taksten fremskrives

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Økonomiudvalget. Enhedstakst. Enhed. Pr. time 621,00 635,00. Side 2 af 30

Økonomiudvalget. Enhedstakst. Enhed. Pr. time 621,00 635,00. Side 2 af 30 Takstoversigt Økonomiudvalget Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i overensstemmelse med Byggelovens 28 og bygningsreglement 2010, kap. 1.12. Taksten fremskrives årligt

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... 118 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... Taksten ikke udmeldt endnu.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.395,00 1.425,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.175,00 1.200,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 395,00

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2012 Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *) incl. moms

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.370,00 1.395,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.155,00 1.175,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 390,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 6. Takstoversigt 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2. TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.021,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 Spildevandsanlæg inklusiv moms: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed for: Husspildevand, tag- og overfladevand 50.500,00 Husspildevand

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

Vandforsyning alle priser inklusiv moms Takster 2006

Vandforsyning alle priser inklusiv moms Takster 2006 Vandforsyning alle priser inklusiv moms Takster 2006 Afgifter på vand pr m 3 For forbrug op til 50.000 m 3 årligt 6,13 For forbrug over 50.000 m 3 årligt 2,88 Statsafgift for vand pr. m 3 6,25 Fast afgift

Læs mere

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 22. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 205,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom

Læs mere

kl. 09:51 den 01-11-2015 1

kl. 09:51 den 01-11-2015 1 Økonomiudvalgets område: Personskat 24,60% 24,60% Grundskyld 20,1 20,1 Dækningsafgift Offentlige ejendommens grundværdi 10,05 10,05 Offentlige ejendommens forskelsværdi 8,75 8,75 Kirkeskat 0,92% 0,92%

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 kr. 2.490,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. måned 1.660,00 kr. 1.690,00 kr. Småbørnsgruppe i

Læs mere

3 Skatter og takster. Bilag 3

3 Skatter og takster. Bilag 3 3 Skatter og takster Bilag 3 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2016 2017 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,95% 0,95% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 5. december 2014 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTER BUDGET 2016 BY, KULTUR OG ERHVERV

TAKSTER BUDGET 2016 BY, KULTUR OG ERHVERV BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 7230 9520 E-mail: mes@balk.dk Kontakt: Mette Svindt Sagsnr: 20.00.00-S29-2-14 Dok: Takstblad 2016 TAKSTER BUDGET 2016 Side 2 Musikundervisning for

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008 Vandværker Trekroner og Langdal vandværk Tilslutningsbidrag bolig og sommerhus 28.500,00 27.500,00 Tilslutningsbidrag landbrug 28.500,00 27.500,00 Fast afgift 679,00 650,00 Afgift pr. m3 5,75 5,50 Vandskat

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2012 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE Art Jammerbugt Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE Art Jammerbugt Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE Art Jammerbugt Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro Trekroner vandværk incl. statsafgift og moms: Målerleje 62,50 62,50 Fast afgift 687,50 687,50 Forbrugsafgift pr. m3 5,00 5,00

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Social...

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

Takstoversigt budget

Takstoversigt budget Takstoversigt budget 2013-16 kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 2.985 Vuggestuer 3.030 x Børnehaver 1.636 x Fritidshjem, Hovedgaden 1.389 SFO 1.636

Læs mere

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2. 6. Takstoversigt 2009 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsoplysninger og - attester Ejendomsoplysninger 400 --- 410 --- Byggesagsgebyrer Indbetaling til Parkeringsfond Mindstegebyr for tilladelser og anmeldelsessager undtaget landbrugsdrift og avlsbygninger

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12

INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12 EGEBJERG KOMMUNE 1 BUDGET 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMIUDVALGET side 2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5 BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8 SOCIALUDVALGET side 12 EGEBJERG KOMMUNE 2 BUDGET 2006 Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til takster 2010

Forslag til takster 2010 Forslag til takster 2010 Spildevand Foreløbige Område Takster i 2009 takster i 2010* Tilslutningsbidrag: Kun spildevand 34.132,60 Tilslutningsbidrag: Både regn-og spildevand 56.887,66 Fast afgift 625,00

Læs mere

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125 14. 38 2011 (Kr.) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.226 Vuggestuer 2.903 Børnehaver 1.635 Fritidshjem 1.307 SFO 1.487 Fritidsklub, pr. måned 436 Madtakst vuggestue

Læs mere

Bilag 8. Takstoversigt

Bilag 8. Takstoversigt Budget 19 Takstoversigt 8. Takstoversigt Budget -19 8 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.100,00 *) 1.010,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: 2015 2016 Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Dækningsafgift Offentlige ejendommens grundværdi

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune Takstblad til budget 2008 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Forsyningsvirksomhed. Kloak: (inkl. moms) Standardtilslutningsbidrag 50.128,36 kr. 52.404,50 kr. Fast bidrag. 664,25 kr. 687,50

Læs mere

Kommunale takster 2007 2008

Kommunale takster 2007 2008 139 KOMMUNAL KLOAKFORSYNING Vandafledningsbidrag, pr. m3 *20,48 *23,60 Fast bidrag *250,00 *250,00 Tilslutningsbidrag *48.400,00 *50.118,75 Tømning af hustanke *863,75 *643,75 Gebyr for rottebekæmpelse:

Læs mere

Takstfolder for Fanø Kommune 2017

Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstblad Affaldshåndtering 2017 fremskrevet med gns. p/l Dagrenovation vægtbaseret (husaffald) 2017 2016 Privat husstand med en boligenhed incl. moms Fast afgift 2)

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2014 2015 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

1) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren

1) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren Kr. ekskl. moms gældende pr. 01.01 (hvis ikke andet er angivet) 11 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen Timepriser - eksternt Leje af cirkusplads pr. døgn Hertil kommer

Læs mere

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort Takster Økonomiudvalget Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit): For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug 286,28 Prisen reguleres omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.180,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

TEKNIK & MILJØUDVALGET

TEKNIK & MILJØUDVALGET 1 TEKNIK & MILJØUDVALGET TAKSTBLAD 2016 Dagrenovation (ekskl. moms) Dagrenovation - restaffald Tømningspriser 14 dages tømning: Dobbelt renovationsstativ 150 l / 90 l (rest/mad) 880,00 880,00 Enkelt restaffaldsstativ

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen I budgettet for 2010 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.248,00

Læs mere

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms 2017 2018 2017 2018 Institutionstakster (11 måneders betaling) Erstatning af beholder: Dagpleje 3.376 140 liter 694 Vuggestue (52 timer/uge) 3.250 190 liter

Læs mere

Ryget Skovby pr. have 300 300. Gregersminde pr. have 114 250. Trafikbøger pr. stk. 80. Bevillingsnummer plader pr. stk. 90. Førerkort pr. stk.

Ryget Skovby pr. have 300 300. Gregersminde pr. have 114 250. Trafikbøger pr. stk. 80. Bevillingsnummer plader pr. stk. 90. Førerkort pr. stk. for 2010 Økonomiudvalget Nyttehaver Jonstrup Pensionister og efterlønsmodtagere betaler ikke. (Ikke udlejede haver er ifølge lejeaftalen fritaget for betaling til kommunen.) pr. have 300 300 Ryget Skovby

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014 TAKSTOVERSIGT BUDGET Økonomiudvalget Gebyrer for byggesagsbehandling 1. Simple konstruktioner 1.1 Andet byggeri til og med 50 m 2, herunder udhuse, carporte, garager, udestuer, gæstehuse og overdækkede

Læs mere

Brugerbetalinger (hele kr. hvis ikke andet er angivet)

Brugerbetalinger (hele kr. hvis ikke andet er angivet) BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.131 Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.371 Frokostordning 892 Børnehaver: Heldags 1.700 Klubber: Fritidsklub (3.- 6.

Læs mere

Intern Service - Budget 07-10-2015 BYGGESAGSGEBYRER

Intern Service - Budget 07-10-2015 BYGGESAGSGEBYRER BEREDSKAB Kommunale takster og gebyrer, som er frie 2015 2016 Redningsberedskab Gebyr for udrykning til blinde alarmer - fastsættes i december 2015 5.125,00 Afventer BYGGESAGSGEBYRER Kommunale takster

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Kommunale takster 2015 2016

Kommunale takster 2015 2016 121 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 94,00 95,00 Voksen, dobbelt 188,00 190,00 Pensionist/barn, enkelt 47,00 48,00 Pensionist/barn, dobbelt 94,00 95,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 800,00 807,00

Læs mere

OVERSIGT OVER TAKSTER OG GEBYRER

OVERSIGT OVER TAKSTER OG GEBYRER Kultur- og Fritidsudvalget Biografer Reprise Teatret Taksterne er incl. moms Normalforestilling 50,00 kr. Helaftensforestilling, minimum 60,00 kr. Forestillinger for børn, minimum 45,00 kr. Der kan forekomme

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

BRUGERBETALING 2009 OG 2010 i kr. Klubber: Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub

BRUGERBETALING 2009 OG 2010 i kr. Klubber: Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Indenfor normal arbejdstid 2.710 2.751 Vuggestuer Heldags 3.296 3.426 Børnehaver: Heldags 1.612 1.623 Fritidshjem: Klatretræet 1.478

Læs mere

Brugerbetalinger / takster 2013

Brugerbetalinger / takster 2013 Brugerbetalinger / takster BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.092 Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.329 Frokostordning 888 Børnehaver: Heldags 1.679

Læs mere

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område Takster Teknisk område Havnen (ekskl. moms) Leje af nedhus, pr. måned 180,00 176,00 Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev 3.540,00 3.514,00 Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev 1.775,00 1.757,00 Gæstebåde

Læs mere

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms) Takster på ældreområdet Serviceydelser Centralkøkkenet: Middagsmad på Vesterbo, pr. dag 48 47 Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret stor 48 47 Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret

Læs mere