TAKSTBLAD BUDGET edoc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120"

Transkript

1 TAKSTBLAD BUDGET edoc

2 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m ,00 Dobbelt-, række-, kæde- og gruppehuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m ,00 Tilbygning til enfamilie- og sommerhuse pr. m 2 m 2 30,00 Mindste/anmeldelsegebyrer vedr. småhuse m 2 800,00 Etagebyggeri pr. m 2 m 2 30,00 Mindste/anmeldelsegebyrer vedr. etagebyggeri m ,00 Erhvervsbyggeri - for de første m 2 m 2 30,00 Erhvervsbyggeri - for de efterfølgende m 2 m 2 15,00 Mindstegebyr for erhverv herunder forskellige mindre tekniske anlæg, parkeringsanlæg, vindmøller master for mobiltelefoni m.m ,00 Dispensationer (betales kun ved meddelelse om dispensation) stk ,00 Ved lovliggørelse af et byggeri betales To x normalgebyr Borgerservice Lovbestemte ydelser Adresseoplysning stk. 52,00 Bopælsattester stk. 52,00 Sygesikringsbevis stk. 160,00 Teknisk Forvaltning SALG AF KORT Informationskort, Næstved by 1: stk. 64,00 Informationskort, Næstved by 1:10.000,plastlamineret stk. 233,00 Informationskort, Karrebæk/Karrebæksminde 1:8.000 stk. 64,00 Hegnsynsforretninger pr. sag 1.160,00 Huslejenævn pr. sag 125,00 BBR-ejer/BBR-lejermeddelelse stk. 72,00 Tilladelse til spilleautomater Gevinstgivende automat 1. aut ,00 Gevinstgivende automat. 2. aut ,00 3. og flere gevinstgivende automater 3.+aut ,00 Ikke gevinstgivende (1.+2.automat gratis) 3.+aut ,00

3 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s Økonomisk forvaltning Ejendomsoplysninger pr. skema 415,00 Rykker ejendomsskat 250,00 Anbefalet rykkerskrivelse 250,00 Stævning 250,00 Forbrugsafgifter Rykker/restancegebyr 250,00 Morarenter, forskelligt fra krav til krav Beredskabskommission Håndslutningsmatriel, årlig vedligeholdelse af Taksterne reguleres hvert år den 1. januar på grundlag af nettoprisindekset for nov. året før. Håndslukkere pr. stk. 70,00 Håndsprøjtebatterier pr. stk. 70,00 Slagevindere pr. stk. 70,00 Blinde alarmer Udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen pr. udrykn ,00 Ved blind alarm forstås en automatisk tilkaldelse af redningsberedskabet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand.

4 UDVALG FOR TEKNIK OG MILJØ s Kloakforsyningen Alle priser er ekskl. moms. VANDAFLEDNINGSBIDRAG: Pr. m 3 forbrugt vand kr/m 3 23,53 Hvor måler ikke kræves, Boligenhed m ,10 Sommerhus - 70 m ,10 Erhverv jf. vedtægt Tilslutningsbidrag Fælles kloakering max ,00 Spildevandskloakering max ,00 Tømning af hustanke i områder uden kloakering Alle priser er ekskl. moms. Almindelig tømning pr. tømning 415,00 Ekstra tømning pr. tømning 505,00 Tømning i weekend og på helligdage pr. tømning 650,00 Køkkenbrønd pr. tømning 200,00 Forgæves kørsel pr. tømning 135,00 Renovation Alle priser er ekskl. moms. HUSHOLDNINGER Byzone: 110 l. sæk, ugetømning pr. år 2.414, l. container, 14 dags tømning pr. år 1.988, l. container, 14 dags tømning pr. år 2.104, l. container, 14 dags tømning pr. år 2.277,06 Landzone: 140 l. container, 14 dags tømning pr. år 1.988, l. container, 14 dags tømning pr. år 2.104, l. container, 14 dags tømning pr. år 2.277,06 Sommerhuse: 110 l. sæk, 32 tømninger pr. år 1.498,49 Takster på øvrige ordninger og tilvalg fremgår af særskilt blad.

5 UDVALG FOR TEKNIK OG MILJØ s Skadedyrsbekæmpelse Bekæmpelse af rotter ejend. værdi 0,02 Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise: Anmelderen betaler de faktiske udgifter i forbindelse med bekæmpelsen. Vandforsyningen Alle priser er ekskl. moms. Vandafgift *) m 3 10,19 *) inkl. 5,00 i vandafgift til staten. Faste afgifter pr. år Qn 1,5 / 2,5 495,05 Qn 3,5 990,07 Qn ,17 Qn ,35 Qn ,71 Qn 20 og derover ,41 Specialmålere afregnes individuelt. Kontrol af måler 564,43 Anlægsbidrag ved tilslutning til Næstved Vandværk (er indeks-reguleret pr. 1. okt. for ) En familiebolig med egen stikledning: Enfamiliebolig Fritidshus Landbrugsejendom Forretning/kontor/institution/erhverv ,68 Boliger med fælles stikledning (boliger/fritidshus/ forretning/kontor/institution/erhverv) 1-5 boliger pr. stk ,00 6 og derover pr. stk ,27 Erhverv og institutioner i øvrigt m 2 af 8,84 grundareal Hovedledningsbidrag (ved vandforsyning udenfor byzone, hvor hovedledninger er etableret eller planlagt, betales udover tilslutningsbidraget et hovedledningsbidrag) ,68

6 UDVALG FOR TEKNIK OG MILJØ s Natur og vand Alle priser er ekskl. moms. Grundvandsgebyr Statsgebyr m 3 0,206 Kommunalt gebyr m 3 0,000 Hyrevognsbevillinger Taksterne er reguleret pr. 1. januar p.g.a. forbruger- prisindekset pr. november. Bevilling 1.347,00 Behandling af ansøgning 612,00 Førerkort 92,00 Påtegning på toldattest 135,00 Trafikbøger Efter regning Bevillingsnummerplade Efter regning Stadepladsen Stadeplader Taksten reguleres hvert år den 1. jan på grundlag af nettoprisindekset for september året før. Faste handelspladser indre by grund pr. år ,00 Gadeareal til udendørsservering grund pr. år 5.085,00 Udover grund betales pr. m2 102,00 Faste pladser på Axeltorv Pr. år 5.933,00 Løse pladser på Axeltorv pr. gang Pr. gang 124,00 Plads for salg af smykker m.v. Pr. år 5.933,00 Pølse- og kaffevogne (pladsafhængig) pr. år 3.142,00 Pølse- og kaffevogne (pladsafhængig) pr. år 6.283,00 Pølse- og kaffevogne (pladsafhængig) pr. år 9.425,00 Betalt parkering Parkering 1 time (momsfri fra 2007 ) 1. time 7,00 Mindstegebyr for behandling af vandløbssager Taksterne reguleres pr. 1. januar p.g.a. nettoprisindekset pr. okt Behandling af sager efter kap. 3, 4 og , Behandling af klager over afgørelser efter kap. 3, 4 og ,00

7 UDVALG FOR KULTUR OG FRITID s Stadion og idrætsanlæg Leje af fodboldbane pr. time 163,00 Leje af håndboldbane eller tennisbane pr. time 89,00 Leje af atletikbane pr. time 129,00 Leje af fodbold-, håndbold- og atletikbane pr. time 220,00 Cirkus, tivoli o.l. pr. opst ,00 Cirkus, tivoli o.l. pr. dag udover de første 3 dage pr. opst. 310,00 Missionstelte pr. opst. 619,00 Missionstelte pr. dag udover de første 3 dage pr. opst. 124,00 Depositum pr. opst. 0,00 Leje af lokaler (ikke Folkeoplysende Foreninger) Folkeskoler og fritidsejendomme Klasse- og alm. mødelokaler pr. time 95,00 Faglokaler pr. time 235,00 Samlings- og festsale pr. time 235,00 Gymnastiksale pr. time 235,00 Skolehaller pr. time 392,00 Næstved Svømmehal Leje af svømme- og instruktionsbassin pr. time 893,00 Leje af svømme- og instruktionsbassin 40 min. 603,00 Leje af svømme- og instruktionsbassin 20 min. 357,00 Leje af svømmebassin 30 min. 357,00 Leje af instruktionsbassin 30 min. 195,00 Leje, svømme-/instruktionsbassin til skoler/institutioner pr. lektion 357,00 Enkeltbilletter: Voksne 24,00 Børn 12,00 Solarium 25,00

8 UDVALG FOR KULTUR OG FRITID s Abonnementskort: 10 x voksen 213,00 10 x børn 107,00 20 x voksen 379,00 20 x børn 189,00 10 x solarium 210,00 Årskort 1.067,00 Årskort / folkepensionister 715,00 Varmtvandsbassin Ungdomsforeninger pr. time 253,00 Lokalmiljø pr. time 253,00 Oplysningsforbund pr. time 1.010,00 Øvrige foreninger pr. time 1.010,00 Gebyr for lokaler og udendørsanlæg Gælder kun sæsonudlån til Folkeoplysende foreninger SÆSONUDLÅN Svømmehal, store og lille bassin pr. time 142,00 Svømmehal, store bassin pr. time 111,00 Svømmehal, lille bassin pr. time 64,00 Skolehal pr. time 46,00 Atletikstadion og rulleskøjtebane pr. time 22,00 Fodboldbane, klasse og faglokaler pr. time 18,00 3 til 4 krocket baner pr. time 18,00 Gymnastiksal pr. time 15,00 Tennisbane pr. time 13,00 Håndboldbane, 7- og 5-mandsbane pr. time 9,00 1 til 2 krocket baner pr. time 9,00 Omklædningsrum uden baner pr. time 3,00 Petanque bane pr. time 3,00 Enkeltudlån Mødelokaler pr. dag 160,00 Sale (<200 m 2 ) pr. dag 480,00 Haller og større sale (>200 m 2 ) pr. dag 800,00 Overnatningsarrangementer pr. overnat./pr. deltager 33,00

9 UDVALG FOR KULTUR OG FRITID s Enkeltstående bookninger af mødelokale i indtil 4 timer for Folkeoplysende foreninger er gratis. Faste udlån Egne mødelokaler pr. m 2 70,00 "Egne" mødelokaler i sekundærer rum pr. m 2 35,00 (Med "egne" menes lokale, som foreningen alene råder over hele året.) Grønnegades Kaserne Kulturcenter Alle priser er ekskl. moms. Ny Ridehus og Foyer: Grund pr. dag ,00 Grund (min. 5 timer) pr. time 1.130,00 Foyer alene: Grund pr. dag 3.400,00 Grund (min. 5 timer) pr. time 340,00 Teatersalen bygning 20: Grund pr. dag 3.400,00 Grund (min. 5 timer) pr. time 340,00 Gl. Ridehus: Grund pr. dag 9.000,00 Grund (min. 5 timer) pr. time 900,00 Foreninger pr. dag 900,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 900,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis Musikstalden: Grund pr. dag 7.900,00 Grund (min. 5 timer) pr. time 790,00 Foreninger pr. dag 790,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 790,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis Pejsestuen (min. 5 timer) lejes ikke ud mere Pejsestuen Foreninger Oplysningsforbund (over 4 timer) Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. time pr. dag pr. dag pr. dag pr. dag udgår

10 UDVALG FOR KULTUR OG FRITID s Lokale 117,217,219 og smedjen pr. dag 1.150,00 Lokale 117,217 og 219 (min. 5 timer) pr. time 115,00 Foreninger pr. dag 115,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 115,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis Lokale 106 og 107 pr. dag 750,00 Lokale 106 og 107 (min. 5 timer) pr. time 75,00 Foreninger pr. dag 75,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 75,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis Afbookningsgebyr, ved afbookning senere end 30 dage før arrangementsdato samt ved manglende anvendelse af lokalet Opstilling af borde og stole 10% af leje, min. 225 kr. Betales efter tidsforbrug Klargøring af lokalerne Ny Ridehus - grund 1.350,00 Brug af backstagefaciliteter pr. dag 550,00 Teknik (lærred, overhead, talerstol, mikrofonanlæg inkl. klargøring, men ekskl. betjening) pr. dag 1.350,00 Tillæg for storskærms projekter pr. dag 562,00 Teknisk assistance hverdage inden kl. 17 pr. time 225,00 Teknisk assistance øvrig tid pr. time 350,00 (ved alle møder skal der minimum betales 1 times assistance). Anden assistance og brug af udstyr, herunder indlejet udstyr efter tilbud Ved særlige foreningsarrangementer i Ny Ridehus, hvor kulturcentrets personale ikke varetager bar- og garderobebetjeningen, betales gebyr af omsætningen og garderobeafgift.

11 UDVALG FOR KULTUR OG FRITID NæstvedBibliotekerne s Biblioteket har eget reglement og blad Leje af lokaler på Hovedbiblioteket Bibliotekssalen pr. dag 2.300,00 Foreninger pr. dag 230,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 230,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis Møderum 1-3 pr. dag 750,00 Foreninger pr. dag 75,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 75,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis It-undervisningslokaler pr. dag 2.300,00 Foreninger pr. dag 230,00 Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 230,00 Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag Gratis Afbookninsgebyr, ved afbookning senere end 30 dage før arrangementsdato samt ved manglende anvendelse af lokalet 225,00 Teknisk assistance hverdage inden kl. 17 pr. time 225,00 Teknisk assistance øvrig tid pr. time 350,00 (ved alle møder skal der minimum betales 1 times assistance) Gebyrer ( bøder ) Overskridelse af afleveringsfristen med 1-7 dage (uge 1): Børn pr. lån 0,00 Voksne pr. lån 20, dage (uge 2): Børn pr. lån 5,00 Voksne pr. lån 40, dage (uge 3+4+5): Børn pr. lån 20,00 Voksne pr. lån 80,00

12 UDVALG FOR KULTUR OG FRITID s 36 - dage (uge 6 - ) Børn pr. lån 80,00 Voksne pr. lån 220,00 Gebyret betales for materialer, der er lånt samtidigt, som har samme lånetid, og som afleveres samlet. Der udsendes advis pr. e- mail 2 dage før afleveringsfrist. Der opkræves gebyr for overskridelse af lånetiden, selvom rykker (hjemkaldelse) ikke er fremsendt. Der sendes hjemkaldelse, når lånetiden er overskredet med 1 uge. Efter 36 dage sendes regning med erstatningskrav. Fotokopiering og print fra internet Sort/hvid kopi/print pr. side 2,00 Farve kopi/print pr. side 5,00 Erstatningslånerkort 10,00 Telefax : Afsendelse, indenlands eller modtagelse pr. ark 5,00 Telefax : Afsendelse, udenlands pr. ark 10,00 Telefax : Modtagelse Næstved Kommunale Musikskole Pr. modtagelse 5,00 Kontingent - rytmik og sang pr. måned 137,00 Kontingent - instrumentundervisning pr. måned 296,00 Søskenderabat: 25% af en for barn nr. 2. Kulturskolen pr. måned 161,00

13 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIE s Forældrebetaling i daginstitutioner DAGPLEJEN Under 32 timer pr. måned 1.390, timer pr. måned 1.935,00 over 43 timer pr. måned 2.085,00 VUGGESTUER Fuldtid pr. måned 2.465,00 Halvtid pr. måned 1.230,00 Deltidsgruppe pr. måned 1.480,00 BØRNEHAVER Fuldtid pr. måned 1.420,00 Halvtid pr. måned 710,00 Deltidsgruppe pr. måned 850,00 Aftenåbent kl pr. måned 90,00 Udvidet aftenåbent kl pr. måned 370,00 INTEGREREDE INSTITUTIONER 0-2 år, fuld tid pr. måned 2.465, år, halv tid pr. måned 1.230, år, fuld tid pr. måned 1.420, år, halv tid pr. måned 710,00 Rudolf Steiner (deltid) pr. måned 1.155,00 Skolebørn til og med 3. kl. SFO I pr. måned 1.496,00 SFO II pr. måned 924,00 Legesteder / klubber pr. måned 575,00 Fritvalgsordning tilskud Dagpleje og vuggestue pr. måned 6.461,00 Børnehave pr. måned 4.074,00 Klub pr. måned 2.287,00 Søskenderabat: Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50% på betalingen for øvrige ordninger. Der gives ikke søskenderabat til børn indmeldt i fritidsklub, ungdomsklub, byggelegeplads og SFO II.

14 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIE s Egehuset pr. måned 575,00 Kometen pr. måned 1.496,00 Poppelhuset pr. måned 1.420,00 Næstved Kommunale Ungdomsskole Gebyr for knallertbevis pr. stk. 100,00 Udvalg : UDVALG FOR OMSORG, HANDICAP OG PSYKIATRI s Ældreområdet Kørsel til dagcenter (både ud og hjem) pr. gang 41,00 Kantineudlejning Birkebjergparken pr. dag 751,00 Natophold (bl.a. dækning af udg. til vask af linned) pr. nat/døgn 31,00 Forplejning og natophold pr. nat/døgn 96, plejehjem Leje/vask af sengelinned pr. måned 277,00 Vask af personligt tøj m.m. pr. måned 168,00 Rengøringsartikler pr. måned 67,00 Handicapområdet Kanalgården Værelse pr. døgn 73,00 Kost pr. døgn 67,00 Værelse, unge pr. døgn 57,00

15 UDVALG FOR SUNDHED s Kostområdet Pensionisters betaling for madservice: Hovedret og biret 51,00 Hovedret 47,00 Frokostpakke 24,00 Ægtepar ellerlign. forhold, der får leveret madservice til samme adresse, opnår 25% rabet, gælder dog ikke frokostpakke. Ovenstående for madservice er gældende fra tidspunktet hvor indførelse af øgede til- og fravalgsmuligheder kan effektueres. Dette forventes at blive implementeret i løbet af 2. kvartal. Fra den 1. januar og frem til ovenstående tidspunkt vil en være 50,50 kr. Således vil separat for hoveret alene også først være relevant i løbet af 2. kvartal. Ydelser på plejehjemmene Morgenmad pr. modul 22,00 Middagsmad pr. modul 52,00 Middagsmad minus biret pr. modul 48,00 Aftensmad pr. modul 26,00 Forplejning i alt pr. måned 3.013,00 Forplejning i alt minus biret pr. måned 2.892,00 I modulerne på plejehjemme er indeholdt mellemmåltider. Forebyggelse og sundhedsfremme Motion på recept pr. forløb 750,00 Tandplejen Omsorgstandplejen pr. år 415,00 Specieltandplejen pr. år 1.560,00

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.866 Hvis der ikke skrives andet, budgetteres

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere