Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nettoomsætningen steg 4 % i 2004"

Transkript

1 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem års konstante tilbagegang er vendt. Og Bogbarometret viste en stigning i kroneomsætningen på 5 % i første halvår 2005 det synes at bekræfte den positive tendens fra 2004 Den samlede nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2004 på 2,010 mia. kr. mod 1,940 mia. kr. i 2003 og 2,0 i 2002 Den totale bogomsætning (regnet i forbrugerpriser og inkl. moms) blev på 3,625 mia. kr. mod 3,500 mia. kr. i 2003 og 3,6 mia. i Der blev afsat i alt ca. 31. mio. bind i 2004, så gennemsnitsprisen på en dansk bog var i 2004 ca. 118 kr. inkl. moms Af Ib Tune Olsen Direktør i Den Danske Forlæggerforening Forlæggerforeningens årlige forlagsstatistik, der primært baserer sig på indberetninger fra foreningens medlemmer, viser, at danske forlags bogomsætning i løbende priser er steget knapt 4 % i 2004 mod et fald på 3 % i Både i 2002 og i 2001 var der en stigning på 2 %. Fra omsætningsstigningen på ca. 4 % skal fratrækkes ca. 1 % svarende til udviklingen i det samlede forbrugerprisindeks fra Danmarks Statistik, hvorefter bogomsætningen vurderet i faste priser stiger ca. 3 %. Bogprisindekset fra Danmarks Statistik er blevet ret uanvendeligt efter en omlægning af datagrundlaget i 2003, som betyder meget tilfældige store udsving fra måned til måned. Taget helt efter pålydende viser Danmarks Statistiks bogprisindeks en stigning på næsten 7 %, men samme statistik fra Danmarks Statistik viser omvendt for første halvår 2005 et fald i bogprisindekset på over 9 % i forhold til første halvår Forlagsstatistikkens tal for 2004 viser imidlertid næsten helt uændrede gennemsnitlige priser, men det skal naturligvis erindres, at der her er tale om gennemsnitspriser for forlagenes salg til boghandlere og andre salgskanaler, mens Danmarks Statistiks bogprisindeks udtrykker de priser, som forbrugerne betaler hos forhandlerne. I faste priser kan bogomsætningen altså vurderes at være steget med omkring 3 % i Både i 2003 og i 2002 var der tale om tilbagegange i faste priser. Den positive udvikling i 2004 synes fortsat i 2005, idet Bogbarometret (= Kvartalsstatistikken) for de to første kvartaler viser en fremgang i kroneomsætningen på 5 %. Vurderingen af den samlede 14 Bogmarkedet

2 bogomsætning i Danmark baseres især på statistikoplysninger fra Forlæggerforeningens medlemmer, som kan anslås at tegne sig for omkring 80 % af den samlede bogomsætning. Ud af foreningens medlemskreds har omkring halvdelen givet oplysning om deres omsætning i 2004, men de repræsenterer omkring 95 % af foreningens medlemmers samlede omsætning. Omsætningen blandt de øvrige medlemsforlag vurderes bl.a. ud fra disse forlags stemmetal i foreningen, der er omsætningsbestemt. Forlæggerforeningens medlemsforlag kan i 2004 vurderes under ét at have haft en stigning i nettoomsætningen (salgsprovenu ved salget til boghandlere, bogklubkunder mv. renset for moms) på godt 3 % i forhold til omsætningen i Uden for Forlæggerforeningen står et antal forlag og udgivere, hvoraf langt de fleste er omsætningsmæssigt meget små. Af denne gruppe på omkring 1400 udgivere benytter omkring 800 de fælles forlagsekspeditioner, mens resten distribuerer deres bøger selv eller på anden måde. Omsætningen for gruppen uden for Forlæggerforeningen er vurderet ud fra omsætningstal fra forlagsekspeditionerne, regnskabstal og oplysninger i øvrigt fra forlagene, men rummer mange usikkerhedsmomenter og skøn. Omsætningen for denne udgivergruppe kan vurderes at have haft en stigning af størrelsesordenen knapt 4 % fra 2003 til Baseret på det hidtidigt an- slåede omsætningsniveau for udgivere uden for Forlæggerforeningen kan den samlede nettoomsætning for alle udgivervirksomheder i 2004 anslås til 2,010 mia. kr. mod 1,940 mia. kr. i Den totale bogomsætning regnet i forbrugerpriser og inkl. moms kan herefter vurderes til 3,625 mia. kr. i 2004 mod 3,500 mia. kr. i Bogsalget i antal bøger Bogafsætningen i 2004 udtrykt i antal stykker kan med baggrund i tal fra Forlæggerforeningens Tabel 1a medlemmer sat i forhold til den samlede bogomsætning anslås til godt 31 mio. mod godt 29 mio. stykker i Bogens salgskanaler Af oversigten i Tabel 1a over medlemsforlagenes salgskanaler (baseret på 27 medlemsforlag, som har afgivet data til statistikken for såvel 2003 som 2004) ses, at boghandlerne i 2004 uændret stod for 56 % af kroneomsætningen, mens supermarkeder og kiosker tegnede sig for 8 % mod 7 % i Det direkte bogklubsalg faldt Forlæggerforeningens medlemsforlags omsætning i kroner 2003 og 2004 fordelt efter salgskanal 1) mio. kr. % mio. kr. % Videreforhandlere i DK: Boghandel % % Supermarkeder, kiosker m.v % % Direkte salg til brugere: Postordre, internet, direkte salg til skoler, foreninger m.v % % Bogklubsalg direkte % % Eksport: Eksport til videresalg 15 1 % 17 1 % Eksport til slutbrugere % Samlet ekskl. moms % % Kilde: Forlagsstatistikkerne. 1): Omsætningstallene for 2003 og 2004 er fra samme (27) medlemsforlag Bogmarkedet

3 til 21 % mod 23 % i Det direkte salg, fx postordre og direkte salg til skoler, lå på 12 % i 2004 mod 13 % i I forhold til de offentliggjorte tal i Forlagsstatistikken for 2003 (BogMarkedet 22/2004) viser boghandlen en noget lavere andel af omsætningen, mens bogklubbernes andel er noget større. Det skyldes, at det er lykkedes at få næsten al bogklubomsætning med i Forlagsstatistikken for 2004, så bogklubomsætningen, som var underrepræsenteret i Forlagsstatistikken for 2003, er nu i forhold til den samlede bogomsætning blevet overrepræsenteret i Forlagsstatistikken for Da boghandlen kun formidler en meget lille andel af bogklubomsætningen, bliver boghandlens andel i Forlagsstatistikken for 2004 mindre, end den er i det samlede billede. Boghandlen kan således anslås at stå for omkring to tredjedele af den samlede bogomsætning. Når fordelingen på salgskanaler vurderes ud fra styktallet, jf. Tabel 1b, ser ændringerne således ud: Boghandlerne stod i 2004 for 47 % af afsætningen i antal bind. Det var uændret i forhold til Supermarkeder og kiosker tegnede sig for 23 % i 2004 mod 15 % i Det direkte bogklubsalg faldt fra 25 % i 2003 til 20 % Postordre og direkte salg til skoler m.v. faldt fra 11 % i 2003 til 9 % i Det skal også her bemærkes, at bogklubsalget er overrepræsenteret i tallene i forhold til det samlede bogmarked. Tabel 1b Salget fordelt på bogtyper Forlæggerforeningens medlemsforlags omsætning i styktal 2003 og 2004 fordelt efter salgskanal 1) styksalg styksalg i 1000 % i 1000 % Videreforhandlere i DK: Boghandel % % Supermarkeder, kiosker m.v % % Direkte salg til brugere: Postordre, internet, direkte salg til skoler, foreninger m.v.) % % Bogklubsalg direkte % % Eksport : Eksport til videresalg % % Eksport til slutbrugere Kilde: Forlagsstatistikkerne % % 1) Omsætningstallene for 2003 og 2004 er fra samme (27) medlemsforlag En del af Forlæggerforeningens medlemmer, der tegner sig for omkring 80 % af den samlede danske omsætning, har også oplyst, hvordan salget i kroneomsætning og styktal har fordelt sig på bogtyper, jf. Tabel 2, som bygger på data fra forlag, der har deltaget i statistikken for såvel 2003 som Det kan konstateres, at der kun er sket beskedne forskydninger fra 2003 til Afrundet til nærmeste hele procent ser billedet således ud: Skønlitteraturens andel af kroneomsætningen er steget fra 24 % til 26 %. Børneog ungdomsbøgers andel er faldet fra 18 % til 16 %. Skole- og lærebøgers andel er næsten uændret godt 23 %, og faglitteratur er næsten uændret godt 31 %. De samme forlag har også været i stand til at give oplysninger om styktallets fordeling på bogtyper. Afrundet til nærmeste hele procent ser billedet således ud: Skønlitteraturens andel af 16 Bogmarkedet

4 styktallet er uændret 25 %, børne- og ungdomsbøgers andel er steget fra 33 % til 35 %. Skole- og lærebøgers andel er faldet fra 19 % til 18 %, og faglitteratur er uændret omkring 23 %. I tabel 2 er der desuden til belysning af fordelingen på bogtyper supplerende vist data fra Bogbarometret (=Kvartalsstatistikken), som baserer sig på omsætningen gennem ekspeditionerne: DBK-bogdistribution, Nordisk Bog Center og nogle bogklubber, som selv ekspederer. Det skal bemærkes, at i Bogbarometret er de bøger, der er udgivet som bogklubbøger, rubriceret som sådan og ikke placeret under skønlitteratur, faglitteratur, børne- og ungdomsbøger etc. Det er hovedforklaringen på de ret store afvigelser mellem forlagsstatistikkens og Bogbarometrets (= Kvartalsstatistikkens) tal, men det skal også erindres, at det ikke er helt de samme forlag, der indgår i de to statistikker. UDVIKLINGEN I ANTAL TITLER I 2004 var antal udgivne titler inkl. genudgivelser , hvilket var næsten totalt uændret, idet antal titler i 2003 var , jf. Tabel 3 (s.18). Tallet har i perioden svinget mellem og efter mange år med vedvarende stigninger. Antallet af førsteudgivne skønlitterære bøger blev i 2004 mod i 2003, svarende til en stigning på 7 %. Tabel 2 Nettoomsætning fordelt på bogtyper i 2003 og 2004 Forlagsstatistik Kvartalsstatistik (Bogbarometret) ) Andel af kr. 2) Andel af kr. 3) Andel 4) Andel 5) Andel af kr. 6) Andel omsætning 1) omsætning 2) i bind 3) i bind 4) omsætning 5) i bind 6) Skønlitteratur 24 % 26 % 25 % 25 % 15 % 17 % Faglitteratur o.l. 32 % 31 % 23 % 23 % 29 % 22 % Skole- og lærebøger 24 % 23 % 19 % 18 % 21 % 21 % Børne- og ungdomsbøger 18 % 16 % 33 % 35 % 11 % 22 % Elektroniske udgaver 3 % 4 % Bogklubbøger 21 % 18 % Kilde: Forlagsstatistikker og Bogbarometret (= kvartalsstatistikker) 1) baseret på forlags nettoomsætning på 1,520 mia. kr. 2) baseret på forlags nettoomsætning på 1,572 mia. kr. 1) og 2) samme forlag indgår såvel i 2003 som ) baseret på samlet styktal på 23,8 mio 4) baseret på samlet styktal på 24,8 mio 5+6) baseret på Bogbarometret (forlagsekspeditionernes kvartalsstatistikker) for 2004 med en samlet nettoomsætning på 1,665 mia. kr. og et styktal på 21,1 mio. Bogmarkedet

5 For faglitterære bøger var der et antal førsteudgaver på i 2004 mod i 2003, svarende til et fald på 2 %. Fordeling på udgivelsessprog Antallet af udgivne titler på dansk steg med 1 % i 2004 mod en stigning på 6 % i 2003 og et fald på 3 % i Antallet af udgivne titler oversat til dansk steg med 7 % mod et fald på 7 % i 2003, jf. Tabel 4 (s.19). Titler udgivet på originalsprog andet end dansk faldt med 10 % i 2004 efter en stigning på 13 % i Skolebøger Antallet af udgivne bogtitler inden for skolebogsområdet holdt næsten samme niveau i 2004 som i 2003, nemlig mod 982 i 2003, jf. Tabel 5 (s.20). Antallet af udgivne skønlitterære skolebøger blev 419 i 2004 mod 428 i 2003, og dermed fastholdtes den meget store fremgang i 2003, hvor titeltallet steg fra 297 i 2002 til 428 titler i 2003 svarende til en stigning på 44 % efter nogle år, hvor antallet har ligget mellem 200 og 300. Antal udgivne titler inden for det faglitterære skolebogsområde var næsten uændret fra 2003 til 2004, hvor antallet af udgivne skolebogstitler inden for faglitteratur blev 587. Børnebøger Antallet af udgivne børnebøger steg i 2004 med 16 % til 1375 mod et fald i 2003 på 8 %. Dermed genvandtes niveauet fra efter nogle år med tilbagegang. Stigningen i 2004 faldt udelukken- Tabel 3 Antal udgivne bogtitler Skønlitteratur på min. 48 s heraf førsteudgaver Skønlitteratur i alt heraf førsteudgaver Faglitteratur på min. 48 s heraf førsteudgaver Faglitteratur i alt heraf førsteudgaver Bøger på min. 48 s. i alt heraf førsteudgaver Bøger i alt heraf førsteudgaver Andel af samtlige titler, som ikke var i boghandlen 50 % 45 % 46 % 50 % 51 % 53 % 55 % 56 % Kilde: Dansk BiblioteksCenters Statistik 18 Bogmarkedet

6 de på det skønlitterære område, idet antal børnebogstitler inden for faglitteratur var helt uændret fra 2003, jf. Tabel 6 (s.20). Lager og lagerbevægelser Der er indhentet oplysninger hos medlemsforlagene om lager og lagerbevægelser, og 24 forlag med en samlet omsætning på 1,098 mia. kr. indgår i statistikken. Disse forlag angiver en lagerbeholdning ved årets begyndelse på 20,1 mio. stk. Årets produktion har været på 16,6 mio. stk. og salget på 17,8 mio. stk. Det indebærer, at disse forlags lagerbeholdning er faldet fra 20,1 til 18,8 mio. stk. i løbet af Lagerets størrelse svarer til 106 % af årets salg i 2004 mod 114 % i 2003, 121 % i 2002 og 128 % i Lagerets størrelse i forhold til afsætning er således løbende blevet bragt ned de seneste år i Danmark. Til sammenligning var styksalget for medlemmerne af Den Svenske Forlæggerforening 39,6 mio. stk. i 2004, og boglageret blev opgjort til ca. 38 mio. stk. Lagerets størrelse i Sverige svarede i 2004 dermed til 96 % af årets salg mod 94 % i 2003, 87 % i 2002 og 82 % i BIBLIOTEKERNE Bogudlånet fra Danmarks folkebiblioteker, der gennem en lang periode er faldet fra år til år med få undtagelser, er i 2004 stabiliseret på niveauet for 2003, jf. Tabel 7 (s.21), og det gælder både for udlån af børnematerialer og voksenmaterialer. Det skal dog bemærkes, at hvor fornyelser af lån i 1999 kun udgjorde 10 % af det samlede udlån inkl. fornyelser, udgjorde fornyelserne hele Tabel 4 Antal udgivne bogtitler fordelt på dansk/oversat til dansk/originalsprog Skønlitteratur udgivet på dansk Skønlitteratur oversat til dansk Skønlitteratur udgivet på originalsprog Faglitteratur udgivet på dansk Faglitteratur oversat til dansk Faglitteratur udgivet på originalsprog I alt udgivet på dansk I alt oversat til dansk I alt udgivet på originalsprog Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistikker Bemærk: Et antal danske manuskripter, der er skrevet på dansk, men udgives på andre sprog, er ikke medtaget i deltallene, hvorfor totaltal afviger lidt fra totaltallene i Tabel 3. Bogmarkedet

7 24 % i Det skyldes bl.a. mere nøjagtig skelnen mellem nyt udlån og fornyelse, men det skyldes også, at det er blevet så meget nemmere for lånerne at forny et udlån online. Hvis man derfor renser udlånstallene for fornyelser og dermed får et mere reelt udlånstal, så bliver faldet i udlån i perioden forøget fra 7 mio. til 14 mio. stk. Dermed bliver stabiliseringen af udlånstallet en fiktion, og faldet i perioden viser sig noget større end tilbagegangen i perioden Det kan ikke helt undre, at det går tilbage med udlånet af bøger på folkebibliotekerne, for bogbestanden går hele tiden tilbage, jf. Tabel 8 (s.21). Af Tabel 8 fremgår, at bogbestanden er faldet fra 29,0 mio. stk. i 1999 til 25,3 mio. stk. i Tabel 5 Antal skolebogstitler Skolebøger skønlitt heraf førsteudgaver Skolebøger faglitt heraf førsteudgaver Skolebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk Bibliotekscenters statistikker Dansk BiblioteksCenter har revideret tallene for 1999 Tabel 6 Antal udgivne børnebogstitler Børnebøger skønlitt heraf førsteudgaver Børnebøger faglitt heraf førsteudgaver Børnebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistik Dansk BiblioteksCenter har revideret tallene i Bogmarkedet

8 2004. Det er en tilbagegang på 3,8 mio. stk. svarende til 13 %. Alene fra 2003 til 2004 er bestanden af bøger faldet med stk. svarende til 2,5 %. Betydningen for bogudlånet af mængden af relevante og tilgængelige bøger på bibliotekerne står også klart for Bibliotekstilsynet, som i Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2004 skriver:»faldet i udlånet af bøger vurderes at afhænge af flere faktorer, herunder særlig tilvækst og antal åbningstimer. En korrelationsberegning med anvendelse af tal viser en klar sammenhæng mellem tilvækst i bøger og udlån af bøger. Ved regression viser tallene at for hver gang der indkøbes en bog, stiger udlånet med knap 48 enheder, og det antages derfor at udviklingen mod et generelt faldende bogindkøb har influeret negativt på bogudlånet.«det skal bemærkes, at Bibliotekstilsynets anvendelse af ordet»tilvækst«må siges at være en ret misvisende anvendelse af det ord, som de fleste umiddelbart vil forbinde med en stigning i en bestand/beholdning. I Bibliotekstilsynets anvendelse af ordet»tilvækst«menes indkøb, altså tilgang til bestanden, før der fraregnes i bogbestanden for kasserede og forsvundne bøger. For tilvæksten til bogbestanden, som man normalt vil forstå»tilvækst«har jo, som det fremgår af Tabel 8, været negativ i en række år, hvorved bogbestanden har været faldende. Tabel 7 Bibliotekernes udlån Tabel 8 År Folke- Skole- Biblioteker bibliotekerne bibliotekerne i alt mio. 37 mio. 115 mio mio. 35 mio. 110 mio mio. 33 mio. 107 mio mio. 29 mio. 103 mio mio. 28 mio. 100 mio mio. 27 mio. 98 mio mio. 27 mio. 99 mio mio. 27 mio. 99 mio /73 mio.*) 28 mio. 90/101 mio.*) mio.****) 26 mio.**) 83 mio.**) mio.****) 26 mio. 80 mio.****) mio.****) 24 mio. 76 mio.****) mio.****) 22 mio. 73 mio.****) mio.****) 25 mio. 75 mio.****) mio.****) 25 mio.***) 75 mio.****) Kilde: Biblioteksstyrelsen og Undervisningsministeriet. Omlægning af udlånskriterierne i 1998: *) opgjort efter samme kriterier som de forudgående år. **) Skolebibl.udlån er korrigeret til 26 mio. fra 30 mio. og bibl. i alt til 83 mio. ***) Data for 2004 foreligger ikke endnu, men der er regnet med uændret niveau. ***) Data er i 2005 justeret lidt ned i forhold til tidligere oplyste tal. Tallene omfatter også fornyelser af lån. Folkebibliotekernes bogbestand Mio. bøger 29,0 27,6 27,1 26,8 25,9 25,3 Bogmarkedet

9 Bibliotekernes bogindkøb På bogindkøbsområdet har der i mange år været tale om et uændret niveau målt i løbende priser Tabel 9 og dermed et fald i faste priser, jf. Tabel 9. Siden 2001 har bogindkøbet i løbende priser endda været mindre end i Hvis bogindkøbet Bogsalg til folke- og skolebibliotekerne i mio. kr. Bibliotekernes totale 1988-bogkøbet indkøbspris inkl. moms fremskrevet med År minus rabat bogprisindeks * * 528** Kilde: Biblioteksstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistiks bogprisindeks og tabel i statistikken 1997 i Bogmarkedet 1998/41 ved Erik V. Krustrup * Skolebibliotekskøbet for 2003 er forudsat på uændret niveau som i 2002, da der ikke foreligger nogen opgørelse. ** Danmarks Statistiks bogprisindeks er fra 2004 opgjort på et nyt grundlag, som giver større tilfældige udsving og for 2004 som helhed kraftigt overvurderer prisændringerne. Der er derfor skønsmæssigt anvendt en prisstigning på 1,5 % fra 2003 til til bibliotekerne i 2004 blot skulle have svaret til niveauet i 1988 reguleret op i forhold til prisudviklingen i de forløbne år, så skulle der i 2004 have været købt bøger for 528 mio. kr. i stedet for de faktiske 310 mio. kr. Indkøbet skulle altså have været mere end 70 % større, hvis der skulle have været tale om blot samme niveau som i slutningen af 1980 erne. Bogindkøbets andel af det totale materialeindkøb til folkebibliotekerne var 66 % i 2004 mod 67 % i 2003 og 70 % i 2002, så den faldende tendens i forhold til andre materialer fortsætter. I 1995 var andelen 80 %. UDLAND Sverige De svenske forlag fik en tilbagegang i omsætningen på 1 % i 2004 mod en stigning på 1 % i 2003 og en stigning på 14 % i 2002, hvor momsen blev sat ned fra 25 % til 6 %. I detailpriser ekskl. moms er det samlede svenske bogmarked beregnet til 5,584 mia. svenske kroner ekskl. moms. Af den omsætning tegner medlemmerne af Den Svenske Forlæggerforening sig for 62 %, og for disse medlemmer faldt salget i antal bind for årets nyudgivelser fra 22,2 mio. stk. til 22,0 mio. stk. svarende til et fald på 1 %, mens salget af backlisteudgivelser faldt fra 18,9 mio. stk. til 17,6 mio. stk. i 2004 svarende til en nedgang på 7 %. For nyudgivelser og backlisteudgivelser under ét blev faldet ca. 4 %, nemlig fra 41,1 mio. stk. til 39,6 mio. stk. Lagrene steg med 1,8 mio. stk. 22 Bogmarkedet

10 til godt 38 mio. stk. ultimo For medlemsforlagene kan det gennemsnitlige antal solgte eksemplarer pr. ny titel opgøres til stk. i 2004 mod i Norge I Norge, hvor bøger ikke er belagt med moms, faldt bogomsætningen i detailpriser fra 4,984 mia. norske kroner i 2003 til 4,694 mia. kr. i 2004, altså et fald på 6 % mod en stigning på 9 % i Bogklubomsætningens andel heraf var 24 % i 2004 mod 27 % i I modsætning til mange andre lande har bogklubomsætningens andel i Norge ellers været svagt stigende gennem en årrække og udgjorde fx kun 22 % i Til den anførte omsætning for 2004 kommer en omsætning på 356 mio. kr. for importerede bøger og en omsætning på 102 mio. kr. fra lydbøger. For anden gang foreligger der en fordeling af bogklubsalget på bogtyper: Skønlitteratur for voksne tegner sig for 51 % (2003: 44 %) af omsætningen, skønlitteratur for børn for 18 % (25 %), fagbøger (pensumlitteratur til højere uddannelser og erhvervsrettet faglitteratur) 3 % (5 %) og sakprosa for voksne og børn (almen faglitteratur) for henholdsvis 25 % (23 %) og 3 % (3 %). Baseret på statistikken for medlemmerne af Den Norske Forlæggerforening, hvis medlemmer står for 62 % af den totale bogomsætning i Norge, har der i 2004 været en stigning på 2 % i salget af bøger til videregående skolegang, mens salget til grundskolen er faldet med 5 %. For kategorien lærebøger har der været et fald på 4 %. Ligeledes baseret på omsætningen hos medlemmer af Den Norske Forlæggerforening er omsætningen af norsk skønlitteratur til voksne og norsk skønlitteratur for børn faldet med henholdsvis 14 % og 9 %, mens omsætningen af billigbøger er steget 20 %. Norsk sakprosa for voksne er faldet med 7 %, hvorimod oversat sakprosa for voksne er steget 5 %. Oversat skønlitteratur for voksne er steget med hele 75 % til 175 mio. kr. Oversat skønlitteratur for børn er derimod faldet med 12 % til 134 mio. kr. USA Bogomsætningen i 2004 er blevet opgjort til 23,7 mia. dollars mod 23,4 mia. dollars i 2003, hvilket er en stigning på 1,3 % mod en stigning på 4,6 % i Det er en væsentlig lavere stigningstakt end i de forudgående år, som for perioden under ét viste en gennemsnitlig stigning på 4,7 %, og i perioden var der tale om en omsætningsstigning på gennemsnitligt 8 %. Titeltallet steg hele 14 % i 2004 til Antallet solgte stykker er anslået til 2,295 mia. stk., hvilket var et svagt fald i forhold til Afsætningen i stykker har i det hele taget var faldende siden England Der foreligger endnu ikke fra Den Engelske Forlæggerforening en vurdering af den samlede forlagsomsætning i 2004, men for 2003 er den opgjort til 3,05 mia. pund mod 3,15 mia. pund i 2002 og 3,19 mia. pund i Det skal bemærkes, at tallet for 2003 inkluderer omsætning fra cdudgivelser. Der foreligger en vurdering af privates (12-74-åriges) bogkøb i 2004 lydende på 2,144 mia. pund, hvilket er et fald på 1 % i forhold til 2003, hvor der var en anslået stigning på 8 %. De privates køb i styktal er vurderet til 283 mio. stk. mod 286 mio. stk. i 2003, altså ligeledes et fald på 1 %. Styktallet lå dog stadig over vurderingen for 2002 på 273 mio. stk. Antallet af nye og genudgivne titler steg markant fra i 2003 til i Tyskland I Tyskland steg bogomsætningen i 2004 marginalt, nemlig 0,1 % til 9,1 mia. euro mod et fald i 2003 på 1,7 % og et fald på 2 % i De seneste års stagnation og direkte fald skal ses i forhold til en generel økonomisk afmatning. De tyske boghandlere stod for 56 % af omsætningen i 2004 mod 57 % i De tyske forlag producerede 960 mio. bogeksemplarer i 2004 mod 770 mio. i 2003, og der udkom titler enten som førsteudgaver eller nye udgaver, hvilket svarer til titeltallet i Bogmarkedet

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen Indholdsfortegnelse: Prolog Indledning Samhandelsreglerne i hovedtræk frem til 2001 Debat om samhandelsreglerne De nye samhandelsregler

Læs mere

Liberaliseringen af bogmarkedet

Liberaliseringen af bogmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen November 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 4 3 Forbrugergevinsten ved liberaliseringen 5 4 Bøgers tilgængelighed

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger > Flere bestsellere men færre solgte bøger > Digitale bøger i voksealderen > Kloge kendte sælger flere fagbøger 2012 Indhold > Leder 3 > Fakta om Forlæggerforeningens årsstatistik: Hvad dækker den? 4 >

Læs mere

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 1 Er forlagene kommet over finanskrisen? Eller Kan fortiden sige noget om fremtiden? Nils Bjervig Nils Bjervig 2 Forlag, der indgår i undersøgelsen Apostrof

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere