Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nettoomsætningen steg 4 % i 2004"

Transkript

1 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem års konstante tilbagegang er vendt. Og Bogbarometret viste en stigning i kroneomsætningen på 5 % i første halvår 2005 det synes at bekræfte den positive tendens fra 2004 Den samlede nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2004 på 2,010 mia. kr. mod 1,940 mia. kr. i 2003 og 2,0 i 2002 Den totale bogomsætning (regnet i forbrugerpriser og inkl. moms) blev på 3,625 mia. kr. mod 3,500 mia. kr. i 2003 og 3,6 mia. i Der blev afsat i alt ca. 31. mio. bind i 2004, så gennemsnitsprisen på en dansk bog var i 2004 ca. 118 kr. inkl. moms Af Ib Tune Olsen Direktør i Den Danske Forlæggerforening Forlæggerforeningens årlige forlagsstatistik, der primært baserer sig på indberetninger fra foreningens medlemmer, viser, at danske forlags bogomsætning i løbende priser er steget knapt 4 % i 2004 mod et fald på 3 % i Både i 2002 og i 2001 var der en stigning på 2 %. Fra omsætningsstigningen på ca. 4 % skal fratrækkes ca. 1 % svarende til udviklingen i det samlede forbrugerprisindeks fra Danmarks Statistik, hvorefter bogomsætningen vurderet i faste priser stiger ca. 3 %. Bogprisindekset fra Danmarks Statistik er blevet ret uanvendeligt efter en omlægning af datagrundlaget i 2003, som betyder meget tilfældige store udsving fra måned til måned. Taget helt efter pålydende viser Danmarks Statistiks bogprisindeks en stigning på næsten 7 %, men samme statistik fra Danmarks Statistik viser omvendt for første halvår 2005 et fald i bogprisindekset på over 9 % i forhold til første halvår Forlagsstatistikkens tal for 2004 viser imidlertid næsten helt uændrede gennemsnitlige priser, men det skal naturligvis erindres, at der her er tale om gennemsnitspriser for forlagenes salg til boghandlere og andre salgskanaler, mens Danmarks Statistiks bogprisindeks udtrykker de priser, som forbrugerne betaler hos forhandlerne. I faste priser kan bogomsætningen altså vurderes at være steget med omkring 3 % i Både i 2003 og i 2002 var der tale om tilbagegange i faste priser. Den positive udvikling i 2004 synes fortsat i 2005, idet Bogbarometret (= Kvartalsstatistikken) for de to første kvartaler viser en fremgang i kroneomsætningen på 5 %. Vurderingen af den samlede 14 Bogmarkedet

2 bogomsætning i Danmark baseres især på statistikoplysninger fra Forlæggerforeningens medlemmer, som kan anslås at tegne sig for omkring 80 % af den samlede bogomsætning. Ud af foreningens medlemskreds har omkring halvdelen givet oplysning om deres omsætning i 2004, men de repræsenterer omkring 95 % af foreningens medlemmers samlede omsætning. Omsætningen blandt de øvrige medlemsforlag vurderes bl.a. ud fra disse forlags stemmetal i foreningen, der er omsætningsbestemt. Forlæggerforeningens medlemsforlag kan i 2004 vurderes under ét at have haft en stigning i nettoomsætningen (salgsprovenu ved salget til boghandlere, bogklubkunder mv. renset for moms) på godt 3 % i forhold til omsætningen i Uden for Forlæggerforeningen står et antal forlag og udgivere, hvoraf langt de fleste er omsætningsmæssigt meget små. Af denne gruppe på omkring 1400 udgivere benytter omkring 800 de fælles forlagsekspeditioner, mens resten distribuerer deres bøger selv eller på anden måde. Omsætningen for gruppen uden for Forlæggerforeningen er vurderet ud fra omsætningstal fra forlagsekspeditionerne, regnskabstal og oplysninger i øvrigt fra forlagene, men rummer mange usikkerhedsmomenter og skøn. Omsætningen for denne udgivergruppe kan vurderes at have haft en stigning af størrelsesordenen knapt 4 % fra 2003 til Baseret på det hidtidigt an- slåede omsætningsniveau for udgivere uden for Forlæggerforeningen kan den samlede nettoomsætning for alle udgivervirksomheder i 2004 anslås til 2,010 mia. kr. mod 1,940 mia. kr. i Den totale bogomsætning regnet i forbrugerpriser og inkl. moms kan herefter vurderes til 3,625 mia. kr. i 2004 mod 3,500 mia. kr. i Bogsalget i antal bøger Bogafsætningen i 2004 udtrykt i antal stykker kan med baggrund i tal fra Forlæggerforeningens Tabel 1a medlemmer sat i forhold til den samlede bogomsætning anslås til godt 31 mio. mod godt 29 mio. stykker i Bogens salgskanaler Af oversigten i Tabel 1a over medlemsforlagenes salgskanaler (baseret på 27 medlemsforlag, som har afgivet data til statistikken for såvel 2003 som 2004) ses, at boghandlerne i 2004 uændret stod for 56 % af kroneomsætningen, mens supermarkeder og kiosker tegnede sig for 8 % mod 7 % i Det direkte bogklubsalg faldt Forlæggerforeningens medlemsforlags omsætning i kroner 2003 og 2004 fordelt efter salgskanal 1) mio. kr. % mio. kr. % Videreforhandlere i DK: Boghandel % % Supermarkeder, kiosker m.v % % Direkte salg til brugere: Postordre, internet, direkte salg til skoler, foreninger m.v % % Bogklubsalg direkte % % Eksport: Eksport til videresalg 15 1 % 17 1 % Eksport til slutbrugere % Samlet ekskl. moms % % Kilde: Forlagsstatistikkerne. 1): Omsætningstallene for 2003 og 2004 er fra samme (27) medlemsforlag Bogmarkedet

3 til 21 % mod 23 % i Det direkte salg, fx postordre og direkte salg til skoler, lå på 12 % i 2004 mod 13 % i I forhold til de offentliggjorte tal i Forlagsstatistikken for 2003 (BogMarkedet 22/2004) viser boghandlen en noget lavere andel af omsætningen, mens bogklubbernes andel er noget større. Det skyldes, at det er lykkedes at få næsten al bogklubomsætning med i Forlagsstatistikken for 2004, så bogklubomsætningen, som var underrepræsenteret i Forlagsstatistikken for 2003, er nu i forhold til den samlede bogomsætning blevet overrepræsenteret i Forlagsstatistikken for Da boghandlen kun formidler en meget lille andel af bogklubomsætningen, bliver boghandlens andel i Forlagsstatistikken for 2004 mindre, end den er i det samlede billede. Boghandlen kan således anslås at stå for omkring to tredjedele af den samlede bogomsætning. Når fordelingen på salgskanaler vurderes ud fra styktallet, jf. Tabel 1b, ser ændringerne således ud: Boghandlerne stod i 2004 for 47 % af afsætningen i antal bind. Det var uændret i forhold til Supermarkeder og kiosker tegnede sig for 23 % i 2004 mod 15 % i Det direkte bogklubsalg faldt fra 25 % i 2003 til 20 % Postordre og direkte salg til skoler m.v. faldt fra 11 % i 2003 til 9 % i Det skal også her bemærkes, at bogklubsalget er overrepræsenteret i tallene i forhold til det samlede bogmarked. Tabel 1b Salget fordelt på bogtyper Forlæggerforeningens medlemsforlags omsætning i styktal 2003 og 2004 fordelt efter salgskanal 1) styksalg styksalg i 1000 % i 1000 % Videreforhandlere i DK: Boghandel % % Supermarkeder, kiosker m.v % % Direkte salg til brugere: Postordre, internet, direkte salg til skoler, foreninger m.v.) % % Bogklubsalg direkte % % Eksport : Eksport til videresalg % % Eksport til slutbrugere Kilde: Forlagsstatistikkerne % % 1) Omsætningstallene for 2003 og 2004 er fra samme (27) medlemsforlag En del af Forlæggerforeningens medlemmer, der tegner sig for omkring 80 % af den samlede danske omsætning, har også oplyst, hvordan salget i kroneomsætning og styktal har fordelt sig på bogtyper, jf. Tabel 2, som bygger på data fra forlag, der har deltaget i statistikken for såvel 2003 som Det kan konstateres, at der kun er sket beskedne forskydninger fra 2003 til Afrundet til nærmeste hele procent ser billedet således ud: Skønlitteraturens andel af kroneomsætningen er steget fra 24 % til 26 %. Børneog ungdomsbøgers andel er faldet fra 18 % til 16 %. Skole- og lærebøgers andel er næsten uændret godt 23 %, og faglitteratur er næsten uændret godt 31 %. De samme forlag har også været i stand til at give oplysninger om styktallets fordeling på bogtyper. Afrundet til nærmeste hele procent ser billedet således ud: Skønlitteraturens andel af 16 Bogmarkedet

4 styktallet er uændret 25 %, børne- og ungdomsbøgers andel er steget fra 33 % til 35 %. Skole- og lærebøgers andel er faldet fra 19 % til 18 %, og faglitteratur er uændret omkring 23 %. I tabel 2 er der desuden til belysning af fordelingen på bogtyper supplerende vist data fra Bogbarometret (=Kvartalsstatistikken), som baserer sig på omsætningen gennem ekspeditionerne: DBK-bogdistribution, Nordisk Bog Center og nogle bogklubber, som selv ekspederer. Det skal bemærkes, at i Bogbarometret er de bøger, der er udgivet som bogklubbøger, rubriceret som sådan og ikke placeret under skønlitteratur, faglitteratur, børne- og ungdomsbøger etc. Det er hovedforklaringen på de ret store afvigelser mellem forlagsstatistikkens og Bogbarometrets (= Kvartalsstatistikkens) tal, men det skal også erindres, at det ikke er helt de samme forlag, der indgår i de to statistikker. UDVIKLINGEN I ANTAL TITLER I 2004 var antal udgivne titler inkl. genudgivelser , hvilket var næsten totalt uændret, idet antal titler i 2003 var , jf. Tabel 3 (s.18). Tallet har i perioden svinget mellem og efter mange år med vedvarende stigninger. Antallet af førsteudgivne skønlitterære bøger blev i 2004 mod i 2003, svarende til en stigning på 7 %. Tabel 2 Nettoomsætning fordelt på bogtyper i 2003 og 2004 Forlagsstatistik Kvartalsstatistik (Bogbarometret) ) Andel af kr. 2) Andel af kr. 3) Andel 4) Andel 5) Andel af kr. 6) Andel omsætning 1) omsætning 2) i bind 3) i bind 4) omsætning 5) i bind 6) Skønlitteratur 24 % 26 % 25 % 25 % 15 % 17 % Faglitteratur o.l. 32 % 31 % 23 % 23 % 29 % 22 % Skole- og lærebøger 24 % 23 % 19 % 18 % 21 % 21 % Børne- og ungdomsbøger 18 % 16 % 33 % 35 % 11 % 22 % Elektroniske udgaver 3 % 4 % Bogklubbøger 21 % 18 % Kilde: Forlagsstatistikker og Bogbarometret (= kvartalsstatistikker) 1) baseret på forlags nettoomsætning på 1,520 mia. kr. 2) baseret på forlags nettoomsætning på 1,572 mia. kr. 1) og 2) samme forlag indgår såvel i 2003 som ) baseret på samlet styktal på 23,8 mio 4) baseret på samlet styktal på 24,8 mio 5+6) baseret på Bogbarometret (forlagsekspeditionernes kvartalsstatistikker) for 2004 med en samlet nettoomsætning på 1,665 mia. kr. og et styktal på 21,1 mio. Bogmarkedet

5 For faglitterære bøger var der et antal førsteudgaver på i 2004 mod i 2003, svarende til et fald på 2 %. Fordeling på udgivelsessprog Antallet af udgivne titler på dansk steg med 1 % i 2004 mod en stigning på 6 % i 2003 og et fald på 3 % i Antallet af udgivne titler oversat til dansk steg med 7 % mod et fald på 7 % i 2003, jf. Tabel 4 (s.19). Titler udgivet på originalsprog andet end dansk faldt med 10 % i 2004 efter en stigning på 13 % i Skolebøger Antallet af udgivne bogtitler inden for skolebogsområdet holdt næsten samme niveau i 2004 som i 2003, nemlig mod 982 i 2003, jf. Tabel 5 (s.20). Antallet af udgivne skønlitterære skolebøger blev 419 i 2004 mod 428 i 2003, og dermed fastholdtes den meget store fremgang i 2003, hvor titeltallet steg fra 297 i 2002 til 428 titler i 2003 svarende til en stigning på 44 % efter nogle år, hvor antallet har ligget mellem 200 og 300. Antal udgivne titler inden for det faglitterære skolebogsområde var næsten uændret fra 2003 til 2004, hvor antallet af udgivne skolebogstitler inden for faglitteratur blev 587. Børnebøger Antallet af udgivne børnebøger steg i 2004 med 16 % til 1375 mod et fald i 2003 på 8 %. Dermed genvandtes niveauet fra efter nogle år med tilbagegang. Stigningen i 2004 faldt udelukken- Tabel 3 Antal udgivne bogtitler Skønlitteratur på min. 48 s heraf førsteudgaver Skønlitteratur i alt heraf førsteudgaver Faglitteratur på min. 48 s heraf førsteudgaver Faglitteratur i alt heraf førsteudgaver Bøger på min. 48 s. i alt heraf førsteudgaver Bøger i alt heraf førsteudgaver Andel af samtlige titler, som ikke var i boghandlen 50 % 45 % 46 % 50 % 51 % 53 % 55 % 56 % Kilde: Dansk BiblioteksCenters Statistik 18 Bogmarkedet

6 de på det skønlitterære område, idet antal børnebogstitler inden for faglitteratur var helt uændret fra 2003, jf. Tabel 6 (s.20). Lager og lagerbevægelser Der er indhentet oplysninger hos medlemsforlagene om lager og lagerbevægelser, og 24 forlag med en samlet omsætning på 1,098 mia. kr. indgår i statistikken. Disse forlag angiver en lagerbeholdning ved årets begyndelse på 20,1 mio. stk. Årets produktion har været på 16,6 mio. stk. og salget på 17,8 mio. stk. Det indebærer, at disse forlags lagerbeholdning er faldet fra 20,1 til 18,8 mio. stk. i løbet af Lagerets størrelse svarer til 106 % af årets salg i 2004 mod 114 % i 2003, 121 % i 2002 og 128 % i Lagerets størrelse i forhold til afsætning er således løbende blevet bragt ned de seneste år i Danmark. Til sammenligning var styksalget for medlemmerne af Den Svenske Forlæggerforening 39,6 mio. stk. i 2004, og boglageret blev opgjort til ca. 38 mio. stk. Lagerets størrelse i Sverige svarede i 2004 dermed til 96 % af årets salg mod 94 % i 2003, 87 % i 2002 og 82 % i BIBLIOTEKERNE Bogudlånet fra Danmarks folkebiblioteker, der gennem en lang periode er faldet fra år til år med få undtagelser, er i 2004 stabiliseret på niveauet for 2003, jf. Tabel 7 (s.21), og det gælder både for udlån af børnematerialer og voksenmaterialer. Det skal dog bemærkes, at hvor fornyelser af lån i 1999 kun udgjorde 10 % af det samlede udlån inkl. fornyelser, udgjorde fornyelserne hele Tabel 4 Antal udgivne bogtitler fordelt på dansk/oversat til dansk/originalsprog Skønlitteratur udgivet på dansk Skønlitteratur oversat til dansk Skønlitteratur udgivet på originalsprog Faglitteratur udgivet på dansk Faglitteratur oversat til dansk Faglitteratur udgivet på originalsprog I alt udgivet på dansk I alt oversat til dansk I alt udgivet på originalsprog Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistikker Bemærk: Et antal danske manuskripter, der er skrevet på dansk, men udgives på andre sprog, er ikke medtaget i deltallene, hvorfor totaltal afviger lidt fra totaltallene i Tabel 3. Bogmarkedet

7 24 % i Det skyldes bl.a. mere nøjagtig skelnen mellem nyt udlån og fornyelse, men det skyldes også, at det er blevet så meget nemmere for lånerne at forny et udlån online. Hvis man derfor renser udlånstallene for fornyelser og dermed får et mere reelt udlånstal, så bliver faldet i udlån i perioden forøget fra 7 mio. til 14 mio. stk. Dermed bliver stabiliseringen af udlånstallet en fiktion, og faldet i perioden viser sig noget større end tilbagegangen i perioden Det kan ikke helt undre, at det går tilbage med udlånet af bøger på folkebibliotekerne, for bogbestanden går hele tiden tilbage, jf. Tabel 8 (s.21). Af Tabel 8 fremgår, at bogbestanden er faldet fra 29,0 mio. stk. i 1999 til 25,3 mio. stk. i Tabel 5 Antal skolebogstitler Skolebøger skønlitt heraf førsteudgaver Skolebøger faglitt heraf førsteudgaver Skolebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk Bibliotekscenters statistikker Dansk BiblioteksCenter har revideret tallene for 1999 Tabel 6 Antal udgivne børnebogstitler Børnebøger skønlitt heraf førsteudgaver Børnebøger faglitt heraf førsteudgaver Børnebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistik Dansk BiblioteksCenter har revideret tallene i Bogmarkedet

8 2004. Det er en tilbagegang på 3,8 mio. stk. svarende til 13 %. Alene fra 2003 til 2004 er bestanden af bøger faldet med stk. svarende til 2,5 %. Betydningen for bogudlånet af mængden af relevante og tilgængelige bøger på bibliotekerne står også klart for Bibliotekstilsynet, som i Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2004 skriver:»faldet i udlånet af bøger vurderes at afhænge af flere faktorer, herunder særlig tilvækst og antal åbningstimer. En korrelationsberegning med anvendelse af tal viser en klar sammenhæng mellem tilvækst i bøger og udlån af bøger. Ved regression viser tallene at for hver gang der indkøbes en bog, stiger udlånet med knap 48 enheder, og det antages derfor at udviklingen mod et generelt faldende bogindkøb har influeret negativt på bogudlånet.«det skal bemærkes, at Bibliotekstilsynets anvendelse af ordet»tilvækst«må siges at være en ret misvisende anvendelse af det ord, som de fleste umiddelbart vil forbinde med en stigning i en bestand/beholdning. I Bibliotekstilsynets anvendelse af ordet»tilvækst«menes indkøb, altså tilgang til bestanden, før der fraregnes i bogbestanden for kasserede og forsvundne bøger. For tilvæksten til bogbestanden, som man normalt vil forstå»tilvækst«har jo, som det fremgår af Tabel 8, været negativ i en række år, hvorved bogbestanden har været faldende. Tabel 7 Bibliotekernes udlån Tabel 8 År Folke- Skole- Biblioteker bibliotekerne bibliotekerne i alt mio. 37 mio. 115 mio mio. 35 mio. 110 mio mio. 33 mio. 107 mio mio. 29 mio. 103 mio mio. 28 mio. 100 mio mio. 27 mio. 98 mio mio. 27 mio. 99 mio mio. 27 mio. 99 mio /73 mio.*) 28 mio. 90/101 mio.*) mio.****) 26 mio.**) 83 mio.**) mio.****) 26 mio. 80 mio.****) mio.****) 24 mio. 76 mio.****) mio.****) 22 mio. 73 mio.****) mio.****) 25 mio. 75 mio.****) mio.****) 25 mio.***) 75 mio.****) Kilde: Biblioteksstyrelsen og Undervisningsministeriet. Omlægning af udlånskriterierne i 1998: *) opgjort efter samme kriterier som de forudgående år. **) Skolebibl.udlån er korrigeret til 26 mio. fra 30 mio. og bibl. i alt til 83 mio. ***) Data for 2004 foreligger ikke endnu, men der er regnet med uændret niveau. ***) Data er i 2005 justeret lidt ned i forhold til tidligere oplyste tal. Tallene omfatter også fornyelser af lån. Folkebibliotekernes bogbestand Mio. bøger 29,0 27,6 27,1 26,8 25,9 25,3 Bogmarkedet

9 Bibliotekernes bogindkøb På bogindkøbsområdet har der i mange år været tale om et uændret niveau målt i løbende priser Tabel 9 og dermed et fald i faste priser, jf. Tabel 9. Siden 2001 har bogindkøbet i løbende priser endda været mindre end i Hvis bogindkøbet Bogsalg til folke- og skolebibliotekerne i mio. kr. Bibliotekernes totale 1988-bogkøbet indkøbspris inkl. moms fremskrevet med År minus rabat bogprisindeks * * 528** Kilde: Biblioteksstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistiks bogprisindeks og tabel i statistikken 1997 i Bogmarkedet 1998/41 ved Erik V. Krustrup * Skolebibliotekskøbet for 2003 er forudsat på uændret niveau som i 2002, da der ikke foreligger nogen opgørelse. ** Danmarks Statistiks bogprisindeks er fra 2004 opgjort på et nyt grundlag, som giver større tilfældige udsving og for 2004 som helhed kraftigt overvurderer prisændringerne. Der er derfor skønsmæssigt anvendt en prisstigning på 1,5 % fra 2003 til til bibliotekerne i 2004 blot skulle have svaret til niveauet i 1988 reguleret op i forhold til prisudviklingen i de forløbne år, så skulle der i 2004 have været købt bøger for 528 mio. kr. i stedet for de faktiske 310 mio. kr. Indkøbet skulle altså have været mere end 70 % større, hvis der skulle have været tale om blot samme niveau som i slutningen af 1980 erne. Bogindkøbets andel af det totale materialeindkøb til folkebibliotekerne var 66 % i 2004 mod 67 % i 2003 og 70 % i 2002, så den faldende tendens i forhold til andre materialer fortsætter. I 1995 var andelen 80 %. UDLAND Sverige De svenske forlag fik en tilbagegang i omsætningen på 1 % i 2004 mod en stigning på 1 % i 2003 og en stigning på 14 % i 2002, hvor momsen blev sat ned fra 25 % til 6 %. I detailpriser ekskl. moms er det samlede svenske bogmarked beregnet til 5,584 mia. svenske kroner ekskl. moms. Af den omsætning tegner medlemmerne af Den Svenske Forlæggerforening sig for 62 %, og for disse medlemmer faldt salget i antal bind for årets nyudgivelser fra 22,2 mio. stk. til 22,0 mio. stk. svarende til et fald på 1 %, mens salget af backlisteudgivelser faldt fra 18,9 mio. stk. til 17,6 mio. stk. i 2004 svarende til en nedgang på 7 %. For nyudgivelser og backlisteudgivelser under ét blev faldet ca. 4 %, nemlig fra 41,1 mio. stk. til 39,6 mio. stk. Lagrene steg med 1,8 mio. stk. 22 Bogmarkedet

10 til godt 38 mio. stk. ultimo For medlemsforlagene kan det gennemsnitlige antal solgte eksemplarer pr. ny titel opgøres til stk. i 2004 mod i Norge I Norge, hvor bøger ikke er belagt med moms, faldt bogomsætningen i detailpriser fra 4,984 mia. norske kroner i 2003 til 4,694 mia. kr. i 2004, altså et fald på 6 % mod en stigning på 9 % i Bogklubomsætningens andel heraf var 24 % i 2004 mod 27 % i I modsætning til mange andre lande har bogklubomsætningens andel i Norge ellers været svagt stigende gennem en årrække og udgjorde fx kun 22 % i Til den anførte omsætning for 2004 kommer en omsætning på 356 mio. kr. for importerede bøger og en omsætning på 102 mio. kr. fra lydbøger. For anden gang foreligger der en fordeling af bogklubsalget på bogtyper: Skønlitteratur for voksne tegner sig for 51 % (2003: 44 %) af omsætningen, skønlitteratur for børn for 18 % (25 %), fagbøger (pensumlitteratur til højere uddannelser og erhvervsrettet faglitteratur) 3 % (5 %) og sakprosa for voksne og børn (almen faglitteratur) for henholdsvis 25 % (23 %) og 3 % (3 %). Baseret på statistikken for medlemmerne af Den Norske Forlæggerforening, hvis medlemmer står for 62 % af den totale bogomsætning i Norge, har der i 2004 været en stigning på 2 % i salget af bøger til videregående skolegang, mens salget til grundskolen er faldet med 5 %. For kategorien lærebøger har der været et fald på 4 %. Ligeledes baseret på omsætningen hos medlemmer af Den Norske Forlæggerforening er omsætningen af norsk skønlitteratur til voksne og norsk skønlitteratur for børn faldet med henholdsvis 14 % og 9 %, mens omsætningen af billigbøger er steget 20 %. Norsk sakprosa for voksne er faldet med 7 %, hvorimod oversat sakprosa for voksne er steget 5 %. Oversat skønlitteratur for voksne er steget med hele 75 % til 175 mio. kr. Oversat skønlitteratur for børn er derimod faldet med 12 % til 134 mio. kr. USA Bogomsætningen i 2004 er blevet opgjort til 23,7 mia. dollars mod 23,4 mia. dollars i 2003, hvilket er en stigning på 1,3 % mod en stigning på 4,6 % i Det er en væsentlig lavere stigningstakt end i de forudgående år, som for perioden under ét viste en gennemsnitlig stigning på 4,7 %, og i perioden var der tale om en omsætningsstigning på gennemsnitligt 8 %. Titeltallet steg hele 14 % i 2004 til Antallet solgte stykker er anslået til 2,295 mia. stk., hvilket var et svagt fald i forhold til Afsætningen i stykker har i det hele taget var faldende siden England Der foreligger endnu ikke fra Den Engelske Forlæggerforening en vurdering af den samlede forlagsomsætning i 2004, men for 2003 er den opgjort til 3,05 mia. pund mod 3,15 mia. pund i 2002 og 3,19 mia. pund i Det skal bemærkes, at tallet for 2003 inkluderer omsætning fra cdudgivelser. Der foreligger en vurdering af privates (12-74-åriges) bogkøb i 2004 lydende på 2,144 mia. pund, hvilket er et fald på 1 % i forhold til 2003, hvor der var en anslået stigning på 8 %. De privates køb i styktal er vurderet til 283 mio. stk. mod 286 mio. stk. i 2003, altså ligeledes et fald på 1 %. Styktallet lå dog stadig over vurderingen for 2002 på 273 mio. stk. Antallet af nye og genudgivne titler steg markant fra i 2003 til i Tyskland I Tyskland steg bogomsætningen i 2004 marginalt, nemlig 0,1 % til 9,1 mia. euro mod et fald i 2003 på 1,7 % og et fald på 2 % i De seneste års stagnation og direkte fald skal ses i forhold til en generel økonomisk afmatning. De tyske boghandlere stod for 56 % af omsætningen i 2004 mod 57 % i De tyske forlag producerede 960 mio. bogeksemplarer i 2004 mod 770 mio. i 2003, og der udkom titler enten som førsteudgaver eller nye udgaver, hvilket svarer til titeltallet i Bogmarkedet

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Forlagsstatistikken 2003 Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Foto: Nils Bjervig Faldet på 3 % er målt i løbende priser. I faste priser er faldet endnu større, nemlig hele 5 % mod et fald i 2002 på 2

Læs mere

Bogomsætningen i løbende

Bogomsætningen i løbende Forlagsstatistikken 2002 Omsætningen steg 2% i 2002 Foto: Nils Bjervig Omsætningen steg, men i faste priser er der tale om en tilbagegang på 2% i forhold til 2001 de sidste fire år er det konstant gået

Læs mere

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt,

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt, Bogbarometret Bogsalget i Danmark Bogsalget i Danmark i 4. kvartal 2003 og i hele 2003 4. kvartal 2003 Hele året 2003 Omsætningen faldt i 2003 med 4 %, regnet i løbende priser. Men indregner man udviklingen

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

I4. kvartal var der en stigning på

I4. kvartal var der en stigning på Bogbarometret Bogsalget i Danmark, 4. kvartal 21 og hele året 4. kvartal 21 Hele året 21 +4% I4. kvartal var der en stigning på godt 4% i kroneomsætningen i forhold til 4. kvartal i 2, mens der kunne registreres

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf ÅRS- STATISTIK 2016 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2016 Stabil omsætning i 2016 Danske Forlags samlede omsætning i 2016 var stort set uændret

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Skøn over markedsfordeling...2 Statistikker... 3 Bogbarometret... 5 2010

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Rapport fra. Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked

Rapport fra. Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked M I N I S T E R I E T Rapport fra Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked København 2002. J. NR. 4. kt., HNH Fejl! Ukendt argument for parameter. -2- Indholdsfortegnelse: Kap. 1. Indledning samt udvalgets

Læs mere

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2015 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2015 Overblik over forlagenes omsætning 2015 Danske Forlag har i årssta s kken for 2015

Læs mere

Liberaliseringen af bogmarkedet

Liberaliseringen af bogmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen November 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 4 3 Forbrugergevinsten ved liberaliseringen 5 4 Bøgers tilgængelighed

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen Indholdsfortegnelse: Prolog Indledning Samhandelsreglerne i hovedtræk frem til 2001 Debat om samhandelsreglerne De nye samhandelsregler

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 1 Er forlagene kommet over finanskrisen? Eller Kan fortiden sige noget om fremtiden? Nils Bjervig Nils Bjervig 2 Forlag, der indgår i undersøgelsen Apostrof

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger > Flere bestsellere men færre solgte bøger > Digitale bøger i voksealderen > Kloge kendte sælger flere fagbøger 2012 Indhold > Leder 3 > Fakta om Forlæggerforeningens årsstatistik: Hvad dækker den? 4 >

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør skolernes betaling til COPY-DAN ikke stige Universiteterne og de øvrige skoleorganisationer forhandler i øjeblikket med COPY-DAN

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse.

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 147 Offentligt SAMRÅDSTALE Arrangement: Samråd om bogmoms /ebøger Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: D. 18. april kl. 9.00 Sted: Christiansborg Taletid:

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Tendenser Danske Forlag og Boghandlerforeningen

Danskernes Bogkøb. Tendenser Danske Forlag og Boghandlerforeningen Danskernes Bogkøb Tendenser 2001-2017 Danske Forlag og Boghandlerforeningen Undersøgelsen Danskernes Bogkøb blev første gang gennemført i november 2000. I de følgende mange år kørte undersøgelsen flere

Læs mere

Danskernes Bogkøb nogle tendenser

Danskernes Bogkøb nogle tendenser Danskernes Bogkøb nogle tendenser November 2000 februar 2016 Boghandlerforeningen og Danske Forlag Boghandlerforeningen 1 Introduktion Undersøgelsen Danskernes Bogkøb er en af de længst løbende undersøgelser

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forord På grund af den kraftige stigning i forbruget af træpiller i Danmark i starten af dette årtusinde, blev det besluttet, at FORCE Technology for Energistyrelsen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 Her gengives i bearbejdet form oplysninger fra Danmarks Statistik, talmateriale til belysning af udviklingen i eksporten og importen af guldsmedevarer. Tallene

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Danskernes Bogkøb Udvikling Kort talsammenligning med kommentarer

Danskernes Bogkøb Udvikling Kort talsammenligning med kommentarer Danskernes Bogkøb Udvikling 2016-2017 Kort talsammenligning med kommentarer Undersøgelsen Danskernes Bogkøb blev første gang gennemført i november 2000. I de følgende mange år kørte undersøgelsen flere

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Vagthundeudvalgets 2. rapport

Vagthundeudvalgets 2. rapport Vagthundeudvalgets 2. rapport Udvalget vedrørende det danske bogmarked midtvejsrapport 2002/2003 Bogmarkedet bringer her rapporten i sin helhed. Udvalget, i daglig tale Vagthundeudvalget, anbefaler, at

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Indledning Som bekendt produceres biblioteksstatistikken fra i år af Danmarks Statistik. Det betyder, at den overskuelige og samlede publikation er erstattet

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 3 STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 4 HOLLAND... 6 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION... 6 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014 Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2009 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2009 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 17 pct. i første kvartal 2009 i

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere