Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nettoomsætningen steg 4 % i 2004"

Transkript

1 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem års konstante tilbagegang er vendt. Og Bogbarometret viste en stigning i kroneomsætningen på 5 % i første halvår 2005 det synes at bekræfte den positive tendens fra 2004 Den samlede nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2004 på 2,010 mia. kr. mod 1,940 mia. kr. i 2003 og 2,0 i 2002 Den totale bogomsætning (regnet i forbrugerpriser og inkl. moms) blev på 3,625 mia. kr. mod 3,500 mia. kr. i 2003 og 3,6 mia. i Der blev afsat i alt ca. 31. mio. bind i 2004, så gennemsnitsprisen på en dansk bog var i 2004 ca. 118 kr. inkl. moms Af Ib Tune Olsen Direktør i Den Danske Forlæggerforening Forlæggerforeningens årlige forlagsstatistik, der primært baserer sig på indberetninger fra foreningens medlemmer, viser, at danske forlags bogomsætning i løbende priser er steget knapt 4 % i 2004 mod et fald på 3 % i Både i 2002 og i 2001 var der en stigning på 2 %. Fra omsætningsstigningen på ca. 4 % skal fratrækkes ca. 1 % svarende til udviklingen i det samlede forbrugerprisindeks fra Danmarks Statistik, hvorefter bogomsætningen vurderet i faste priser stiger ca. 3 %. Bogprisindekset fra Danmarks Statistik er blevet ret uanvendeligt efter en omlægning af datagrundlaget i 2003, som betyder meget tilfældige store udsving fra måned til måned. Taget helt efter pålydende viser Danmarks Statistiks bogprisindeks en stigning på næsten 7 %, men samme statistik fra Danmarks Statistik viser omvendt for første halvår 2005 et fald i bogprisindekset på over 9 % i forhold til første halvår Forlagsstatistikkens tal for 2004 viser imidlertid næsten helt uændrede gennemsnitlige priser, men det skal naturligvis erindres, at der her er tale om gennemsnitspriser for forlagenes salg til boghandlere og andre salgskanaler, mens Danmarks Statistiks bogprisindeks udtrykker de priser, som forbrugerne betaler hos forhandlerne. I faste priser kan bogomsætningen altså vurderes at være steget med omkring 3 % i Både i 2003 og i 2002 var der tale om tilbagegange i faste priser. Den positive udvikling i 2004 synes fortsat i 2005, idet Bogbarometret (= Kvartalsstatistikken) for de to første kvartaler viser en fremgang i kroneomsætningen på 5 %. Vurderingen af den samlede 14 Bogmarkedet

2 bogomsætning i Danmark baseres især på statistikoplysninger fra Forlæggerforeningens medlemmer, som kan anslås at tegne sig for omkring 80 % af den samlede bogomsætning. Ud af foreningens medlemskreds har omkring halvdelen givet oplysning om deres omsætning i 2004, men de repræsenterer omkring 95 % af foreningens medlemmers samlede omsætning. Omsætningen blandt de øvrige medlemsforlag vurderes bl.a. ud fra disse forlags stemmetal i foreningen, der er omsætningsbestemt. Forlæggerforeningens medlemsforlag kan i 2004 vurderes under ét at have haft en stigning i nettoomsætningen (salgsprovenu ved salget til boghandlere, bogklubkunder mv. renset for moms) på godt 3 % i forhold til omsætningen i Uden for Forlæggerforeningen står et antal forlag og udgivere, hvoraf langt de fleste er omsætningsmæssigt meget små. Af denne gruppe på omkring 1400 udgivere benytter omkring 800 de fælles forlagsekspeditioner, mens resten distribuerer deres bøger selv eller på anden måde. Omsætningen for gruppen uden for Forlæggerforeningen er vurderet ud fra omsætningstal fra forlagsekspeditionerne, regnskabstal og oplysninger i øvrigt fra forlagene, men rummer mange usikkerhedsmomenter og skøn. Omsætningen for denne udgivergruppe kan vurderes at have haft en stigning af størrelsesordenen knapt 4 % fra 2003 til Baseret på det hidtidigt an- slåede omsætningsniveau for udgivere uden for Forlæggerforeningen kan den samlede nettoomsætning for alle udgivervirksomheder i 2004 anslås til 2,010 mia. kr. mod 1,940 mia. kr. i Den totale bogomsætning regnet i forbrugerpriser og inkl. moms kan herefter vurderes til 3,625 mia. kr. i 2004 mod 3,500 mia. kr. i Bogsalget i antal bøger Bogafsætningen i 2004 udtrykt i antal stykker kan med baggrund i tal fra Forlæggerforeningens Tabel 1a medlemmer sat i forhold til den samlede bogomsætning anslås til godt 31 mio. mod godt 29 mio. stykker i Bogens salgskanaler Af oversigten i Tabel 1a over medlemsforlagenes salgskanaler (baseret på 27 medlemsforlag, som har afgivet data til statistikken for såvel 2003 som 2004) ses, at boghandlerne i 2004 uændret stod for 56 % af kroneomsætningen, mens supermarkeder og kiosker tegnede sig for 8 % mod 7 % i Det direkte bogklubsalg faldt Forlæggerforeningens medlemsforlags omsætning i kroner 2003 og 2004 fordelt efter salgskanal 1) mio. kr. % mio. kr. % Videreforhandlere i DK: Boghandel % % Supermarkeder, kiosker m.v % % Direkte salg til brugere: Postordre, internet, direkte salg til skoler, foreninger m.v % % Bogklubsalg direkte % % Eksport: Eksport til videresalg 15 1 % 17 1 % Eksport til slutbrugere % Samlet ekskl. moms % % Kilde: Forlagsstatistikkerne. 1): Omsætningstallene for 2003 og 2004 er fra samme (27) medlemsforlag Bogmarkedet

3 til 21 % mod 23 % i Det direkte salg, fx postordre og direkte salg til skoler, lå på 12 % i 2004 mod 13 % i I forhold til de offentliggjorte tal i Forlagsstatistikken for 2003 (BogMarkedet 22/2004) viser boghandlen en noget lavere andel af omsætningen, mens bogklubbernes andel er noget større. Det skyldes, at det er lykkedes at få næsten al bogklubomsætning med i Forlagsstatistikken for 2004, så bogklubomsætningen, som var underrepræsenteret i Forlagsstatistikken for 2003, er nu i forhold til den samlede bogomsætning blevet overrepræsenteret i Forlagsstatistikken for Da boghandlen kun formidler en meget lille andel af bogklubomsætningen, bliver boghandlens andel i Forlagsstatistikken for 2004 mindre, end den er i det samlede billede. Boghandlen kan således anslås at stå for omkring to tredjedele af den samlede bogomsætning. Når fordelingen på salgskanaler vurderes ud fra styktallet, jf. Tabel 1b, ser ændringerne således ud: Boghandlerne stod i 2004 for 47 % af afsætningen i antal bind. Det var uændret i forhold til Supermarkeder og kiosker tegnede sig for 23 % i 2004 mod 15 % i Det direkte bogklubsalg faldt fra 25 % i 2003 til 20 % Postordre og direkte salg til skoler m.v. faldt fra 11 % i 2003 til 9 % i Det skal også her bemærkes, at bogklubsalget er overrepræsenteret i tallene i forhold til det samlede bogmarked. Tabel 1b Salget fordelt på bogtyper Forlæggerforeningens medlemsforlags omsætning i styktal 2003 og 2004 fordelt efter salgskanal 1) styksalg styksalg i 1000 % i 1000 % Videreforhandlere i DK: Boghandel % % Supermarkeder, kiosker m.v % % Direkte salg til brugere: Postordre, internet, direkte salg til skoler, foreninger m.v.) % % Bogklubsalg direkte % % Eksport : Eksport til videresalg % % Eksport til slutbrugere Kilde: Forlagsstatistikkerne % % 1) Omsætningstallene for 2003 og 2004 er fra samme (27) medlemsforlag En del af Forlæggerforeningens medlemmer, der tegner sig for omkring 80 % af den samlede danske omsætning, har også oplyst, hvordan salget i kroneomsætning og styktal har fordelt sig på bogtyper, jf. Tabel 2, som bygger på data fra forlag, der har deltaget i statistikken for såvel 2003 som Det kan konstateres, at der kun er sket beskedne forskydninger fra 2003 til Afrundet til nærmeste hele procent ser billedet således ud: Skønlitteraturens andel af kroneomsætningen er steget fra 24 % til 26 %. Børneog ungdomsbøgers andel er faldet fra 18 % til 16 %. Skole- og lærebøgers andel er næsten uændret godt 23 %, og faglitteratur er næsten uændret godt 31 %. De samme forlag har også været i stand til at give oplysninger om styktallets fordeling på bogtyper. Afrundet til nærmeste hele procent ser billedet således ud: Skønlitteraturens andel af 16 Bogmarkedet

4 styktallet er uændret 25 %, børne- og ungdomsbøgers andel er steget fra 33 % til 35 %. Skole- og lærebøgers andel er faldet fra 19 % til 18 %, og faglitteratur er uændret omkring 23 %. I tabel 2 er der desuden til belysning af fordelingen på bogtyper supplerende vist data fra Bogbarometret (=Kvartalsstatistikken), som baserer sig på omsætningen gennem ekspeditionerne: DBK-bogdistribution, Nordisk Bog Center og nogle bogklubber, som selv ekspederer. Det skal bemærkes, at i Bogbarometret er de bøger, der er udgivet som bogklubbøger, rubriceret som sådan og ikke placeret under skønlitteratur, faglitteratur, børne- og ungdomsbøger etc. Det er hovedforklaringen på de ret store afvigelser mellem forlagsstatistikkens og Bogbarometrets (= Kvartalsstatistikkens) tal, men det skal også erindres, at det ikke er helt de samme forlag, der indgår i de to statistikker. UDVIKLINGEN I ANTAL TITLER I 2004 var antal udgivne titler inkl. genudgivelser , hvilket var næsten totalt uændret, idet antal titler i 2003 var , jf. Tabel 3 (s.18). Tallet har i perioden svinget mellem og efter mange år med vedvarende stigninger. Antallet af førsteudgivne skønlitterære bøger blev i 2004 mod i 2003, svarende til en stigning på 7 %. Tabel 2 Nettoomsætning fordelt på bogtyper i 2003 og 2004 Forlagsstatistik Kvartalsstatistik (Bogbarometret) ) Andel af kr. 2) Andel af kr. 3) Andel 4) Andel 5) Andel af kr. 6) Andel omsætning 1) omsætning 2) i bind 3) i bind 4) omsætning 5) i bind 6) Skønlitteratur 24 % 26 % 25 % 25 % 15 % 17 % Faglitteratur o.l. 32 % 31 % 23 % 23 % 29 % 22 % Skole- og lærebøger 24 % 23 % 19 % 18 % 21 % 21 % Børne- og ungdomsbøger 18 % 16 % 33 % 35 % 11 % 22 % Elektroniske udgaver 3 % 4 % Bogklubbøger 21 % 18 % Kilde: Forlagsstatistikker og Bogbarometret (= kvartalsstatistikker) 1) baseret på forlags nettoomsætning på 1,520 mia. kr. 2) baseret på forlags nettoomsætning på 1,572 mia. kr. 1) og 2) samme forlag indgår såvel i 2003 som ) baseret på samlet styktal på 23,8 mio 4) baseret på samlet styktal på 24,8 mio 5+6) baseret på Bogbarometret (forlagsekspeditionernes kvartalsstatistikker) for 2004 med en samlet nettoomsætning på 1,665 mia. kr. og et styktal på 21,1 mio. Bogmarkedet

5 For faglitterære bøger var der et antal førsteudgaver på i 2004 mod i 2003, svarende til et fald på 2 %. Fordeling på udgivelsessprog Antallet af udgivne titler på dansk steg med 1 % i 2004 mod en stigning på 6 % i 2003 og et fald på 3 % i Antallet af udgivne titler oversat til dansk steg med 7 % mod et fald på 7 % i 2003, jf. Tabel 4 (s.19). Titler udgivet på originalsprog andet end dansk faldt med 10 % i 2004 efter en stigning på 13 % i Skolebøger Antallet af udgivne bogtitler inden for skolebogsområdet holdt næsten samme niveau i 2004 som i 2003, nemlig mod 982 i 2003, jf. Tabel 5 (s.20). Antallet af udgivne skønlitterære skolebøger blev 419 i 2004 mod 428 i 2003, og dermed fastholdtes den meget store fremgang i 2003, hvor titeltallet steg fra 297 i 2002 til 428 titler i 2003 svarende til en stigning på 44 % efter nogle år, hvor antallet har ligget mellem 200 og 300. Antal udgivne titler inden for det faglitterære skolebogsområde var næsten uændret fra 2003 til 2004, hvor antallet af udgivne skolebogstitler inden for faglitteratur blev 587. Børnebøger Antallet af udgivne børnebøger steg i 2004 med 16 % til 1375 mod et fald i 2003 på 8 %. Dermed genvandtes niveauet fra efter nogle år med tilbagegang. Stigningen i 2004 faldt udelukken- Tabel 3 Antal udgivne bogtitler Skønlitteratur på min. 48 s heraf førsteudgaver Skønlitteratur i alt heraf førsteudgaver Faglitteratur på min. 48 s heraf førsteudgaver Faglitteratur i alt heraf førsteudgaver Bøger på min. 48 s. i alt heraf førsteudgaver Bøger i alt heraf førsteudgaver Andel af samtlige titler, som ikke var i boghandlen 50 % 45 % 46 % 50 % 51 % 53 % 55 % 56 % Kilde: Dansk BiblioteksCenters Statistik 18 Bogmarkedet

6 de på det skønlitterære område, idet antal børnebogstitler inden for faglitteratur var helt uændret fra 2003, jf. Tabel 6 (s.20). Lager og lagerbevægelser Der er indhentet oplysninger hos medlemsforlagene om lager og lagerbevægelser, og 24 forlag med en samlet omsætning på 1,098 mia. kr. indgår i statistikken. Disse forlag angiver en lagerbeholdning ved årets begyndelse på 20,1 mio. stk. Årets produktion har været på 16,6 mio. stk. og salget på 17,8 mio. stk. Det indebærer, at disse forlags lagerbeholdning er faldet fra 20,1 til 18,8 mio. stk. i løbet af Lagerets størrelse svarer til 106 % af årets salg i 2004 mod 114 % i 2003, 121 % i 2002 og 128 % i Lagerets størrelse i forhold til afsætning er således løbende blevet bragt ned de seneste år i Danmark. Til sammenligning var styksalget for medlemmerne af Den Svenske Forlæggerforening 39,6 mio. stk. i 2004, og boglageret blev opgjort til ca. 38 mio. stk. Lagerets størrelse i Sverige svarede i 2004 dermed til 96 % af årets salg mod 94 % i 2003, 87 % i 2002 og 82 % i BIBLIOTEKERNE Bogudlånet fra Danmarks folkebiblioteker, der gennem en lang periode er faldet fra år til år med få undtagelser, er i 2004 stabiliseret på niveauet for 2003, jf. Tabel 7 (s.21), og det gælder både for udlån af børnematerialer og voksenmaterialer. Det skal dog bemærkes, at hvor fornyelser af lån i 1999 kun udgjorde 10 % af det samlede udlån inkl. fornyelser, udgjorde fornyelserne hele Tabel 4 Antal udgivne bogtitler fordelt på dansk/oversat til dansk/originalsprog Skønlitteratur udgivet på dansk Skønlitteratur oversat til dansk Skønlitteratur udgivet på originalsprog Faglitteratur udgivet på dansk Faglitteratur oversat til dansk Faglitteratur udgivet på originalsprog I alt udgivet på dansk I alt oversat til dansk I alt udgivet på originalsprog Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistikker Bemærk: Et antal danske manuskripter, der er skrevet på dansk, men udgives på andre sprog, er ikke medtaget i deltallene, hvorfor totaltal afviger lidt fra totaltallene i Tabel 3. Bogmarkedet

7 24 % i Det skyldes bl.a. mere nøjagtig skelnen mellem nyt udlån og fornyelse, men det skyldes også, at det er blevet så meget nemmere for lånerne at forny et udlån online. Hvis man derfor renser udlånstallene for fornyelser og dermed får et mere reelt udlånstal, så bliver faldet i udlån i perioden forøget fra 7 mio. til 14 mio. stk. Dermed bliver stabiliseringen af udlånstallet en fiktion, og faldet i perioden viser sig noget større end tilbagegangen i perioden Det kan ikke helt undre, at det går tilbage med udlånet af bøger på folkebibliotekerne, for bogbestanden går hele tiden tilbage, jf. Tabel 8 (s.21). Af Tabel 8 fremgår, at bogbestanden er faldet fra 29,0 mio. stk. i 1999 til 25,3 mio. stk. i Tabel 5 Antal skolebogstitler Skolebøger skønlitt heraf førsteudgaver Skolebøger faglitt heraf førsteudgaver Skolebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk Bibliotekscenters statistikker Dansk BiblioteksCenter har revideret tallene for 1999 Tabel 6 Antal udgivne børnebogstitler Børnebøger skønlitt heraf førsteudgaver Børnebøger faglitt heraf førsteudgaver Børnebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistik Dansk BiblioteksCenter har revideret tallene i Bogmarkedet

8 2004. Det er en tilbagegang på 3,8 mio. stk. svarende til 13 %. Alene fra 2003 til 2004 er bestanden af bøger faldet med stk. svarende til 2,5 %. Betydningen for bogudlånet af mængden af relevante og tilgængelige bøger på bibliotekerne står også klart for Bibliotekstilsynet, som i Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2004 skriver:»faldet i udlånet af bøger vurderes at afhænge af flere faktorer, herunder særlig tilvækst og antal åbningstimer. En korrelationsberegning med anvendelse af tal viser en klar sammenhæng mellem tilvækst i bøger og udlån af bøger. Ved regression viser tallene at for hver gang der indkøbes en bog, stiger udlånet med knap 48 enheder, og det antages derfor at udviklingen mod et generelt faldende bogindkøb har influeret negativt på bogudlånet.«det skal bemærkes, at Bibliotekstilsynets anvendelse af ordet»tilvækst«må siges at være en ret misvisende anvendelse af det ord, som de fleste umiddelbart vil forbinde med en stigning i en bestand/beholdning. I Bibliotekstilsynets anvendelse af ordet»tilvækst«menes indkøb, altså tilgang til bestanden, før der fraregnes i bogbestanden for kasserede og forsvundne bøger. For tilvæksten til bogbestanden, som man normalt vil forstå»tilvækst«har jo, som det fremgår af Tabel 8, været negativ i en række år, hvorved bogbestanden har været faldende. Tabel 7 Bibliotekernes udlån Tabel 8 År Folke- Skole- Biblioteker bibliotekerne bibliotekerne i alt mio. 37 mio. 115 mio mio. 35 mio. 110 mio mio. 33 mio. 107 mio mio. 29 mio. 103 mio mio. 28 mio. 100 mio mio. 27 mio. 98 mio mio. 27 mio. 99 mio mio. 27 mio. 99 mio /73 mio.*) 28 mio. 90/101 mio.*) mio.****) 26 mio.**) 83 mio.**) mio.****) 26 mio. 80 mio.****) mio.****) 24 mio. 76 mio.****) mio.****) 22 mio. 73 mio.****) mio.****) 25 mio. 75 mio.****) mio.****) 25 mio.***) 75 mio.****) Kilde: Biblioteksstyrelsen og Undervisningsministeriet. Omlægning af udlånskriterierne i 1998: *) opgjort efter samme kriterier som de forudgående år. **) Skolebibl.udlån er korrigeret til 26 mio. fra 30 mio. og bibl. i alt til 83 mio. ***) Data for 2004 foreligger ikke endnu, men der er regnet med uændret niveau. ***) Data er i 2005 justeret lidt ned i forhold til tidligere oplyste tal. Tallene omfatter også fornyelser af lån. Folkebibliotekernes bogbestand Mio. bøger 29,0 27,6 27,1 26,8 25,9 25,3 Bogmarkedet

9 Bibliotekernes bogindkøb På bogindkøbsområdet har der i mange år været tale om et uændret niveau målt i løbende priser Tabel 9 og dermed et fald i faste priser, jf. Tabel 9. Siden 2001 har bogindkøbet i løbende priser endda været mindre end i Hvis bogindkøbet Bogsalg til folke- og skolebibliotekerne i mio. kr. Bibliotekernes totale 1988-bogkøbet indkøbspris inkl. moms fremskrevet med År minus rabat bogprisindeks * * 528** Kilde: Biblioteksstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistiks bogprisindeks og tabel i statistikken 1997 i Bogmarkedet 1998/41 ved Erik V. Krustrup * Skolebibliotekskøbet for 2003 er forudsat på uændret niveau som i 2002, da der ikke foreligger nogen opgørelse. ** Danmarks Statistiks bogprisindeks er fra 2004 opgjort på et nyt grundlag, som giver større tilfældige udsving og for 2004 som helhed kraftigt overvurderer prisændringerne. Der er derfor skønsmæssigt anvendt en prisstigning på 1,5 % fra 2003 til til bibliotekerne i 2004 blot skulle have svaret til niveauet i 1988 reguleret op i forhold til prisudviklingen i de forløbne år, så skulle der i 2004 have været købt bøger for 528 mio. kr. i stedet for de faktiske 310 mio. kr. Indkøbet skulle altså have været mere end 70 % større, hvis der skulle have været tale om blot samme niveau som i slutningen af 1980 erne. Bogindkøbets andel af det totale materialeindkøb til folkebibliotekerne var 66 % i 2004 mod 67 % i 2003 og 70 % i 2002, så den faldende tendens i forhold til andre materialer fortsætter. I 1995 var andelen 80 %. UDLAND Sverige De svenske forlag fik en tilbagegang i omsætningen på 1 % i 2004 mod en stigning på 1 % i 2003 og en stigning på 14 % i 2002, hvor momsen blev sat ned fra 25 % til 6 %. I detailpriser ekskl. moms er det samlede svenske bogmarked beregnet til 5,584 mia. svenske kroner ekskl. moms. Af den omsætning tegner medlemmerne af Den Svenske Forlæggerforening sig for 62 %, og for disse medlemmer faldt salget i antal bind for årets nyudgivelser fra 22,2 mio. stk. til 22,0 mio. stk. svarende til et fald på 1 %, mens salget af backlisteudgivelser faldt fra 18,9 mio. stk. til 17,6 mio. stk. i 2004 svarende til en nedgang på 7 %. For nyudgivelser og backlisteudgivelser under ét blev faldet ca. 4 %, nemlig fra 41,1 mio. stk. til 39,6 mio. stk. Lagrene steg med 1,8 mio. stk. 22 Bogmarkedet

10 til godt 38 mio. stk. ultimo For medlemsforlagene kan det gennemsnitlige antal solgte eksemplarer pr. ny titel opgøres til stk. i 2004 mod i Norge I Norge, hvor bøger ikke er belagt med moms, faldt bogomsætningen i detailpriser fra 4,984 mia. norske kroner i 2003 til 4,694 mia. kr. i 2004, altså et fald på 6 % mod en stigning på 9 % i Bogklubomsætningens andel heraf var 24 % i 2004 mod 27 % i I modsætning til mange andre lande har bogklubomsætningens andel i Norge ellers været svagt stigende gennem en årrække og udgjorde fx kun 22 % i Til den anførte omsætning for 2004 kommer en omsætning på 356 mio. kr. for importerede bøger og en omsætning på 102 mio. kr. fra lydbøger. For anden gang foreligger der en fordeling af bogklubsalget på bogtyper: Skønlitteratur for voksne tegner sig for 51 % (2003: 44 %) af omsætningen, skønlitteratur for børn for 18 % (25 %), fagbøger (pensumlitteratur til højere uddannelser og erhvervsrettet faglitteratur) 3 % (5 %) og sakprosa for voksne og børn (almen faglitteratur) for henholdsvis 25 % (23 %) og 3 % (3 %). Baseret på statistikken for medlemmerne af Den Norske Forlæggerforening, hvis medlemmer står for 62 % af den totale bogomsætning i Norge, har der i 2004 været en stigning på 2 % i salget af bøger til videregående skolegang, mens salget til grundskolen er faldet med 5 %. For kategorien lærebøger har der været et fald på 4 %. Ligeledes baseret på omsætningen hos medlemmer af Den Norske Forlæggerforening er omsætningen af norsk skønlitteratur til voksne og norsk skønlitteratur for børn faldet med henholdsvis 14 % og 9 %, mens omsætningen af billigbøger er steget 20 %. Norsk sakprosa for voksne er faldet med 7 %, hvorimod oversat sakprosa for voksne er steget 5 %. Oversat skønlitteratur for voksne er steget med hele 75 % til 175 mio. kr. Oversat skønlitteratur for børn er derimod faldet med 12 % til 134 mio. kr. USA Bogomsætningen i 2004 er blevet opgjort til 23,7 mia. dollars mod 23,4 mia. dollars i 2003, hvilket er en stigning på 1,3 % mod en stigning på 4,6 % i Det er en væsentlig lavere stigningstakt end i de forudgående år, som for perioden under ét viste en gennemsnitlig stigning på 4,7 %, og i perioden var der tale om en omsætningsstigning på gennemsnitligt 8 %. Titeltallet steg hele 14 % i 2004 til Antallet solgte stykker er anslået til 2,295 mia. stk., hvilket var et svagt fald i forhold til Afsætningen i stykker har i det hele taget var faldende siden England Der foreligger endnu ikke fra Den Engelske Forlæggerforening en vurdering af den samlede forlagsomsætning i 2004, men for 2003 er den opgjort til 3,05 mia. pund mod 3,15 mia. pund i 2002 og 3,19 mia. pund i Det skal bemærkes, at tallet for 2003 inkluderer omsætning fra cdudgivelser. Der foreligger en vurdering af privates (12-74-åriges) bogkøb i 2004 lydende på 2,144 mia. pund, hvilket er et fald på 1 % i forhold til 2003, hvor der var en anslået stigning på 8 %. De privates køb i styktal er vurderet til 283 mio. stk. mod 286 mio. stk. i 2003, altså ligeledes et fald på 1 %. Styktallet lå dog stadig over vurderingen for 2002 på 273 mio. stk. Antallet af nye og genudgivne titler steg markant fra i 2003 til i Tyskland I Tyskland steg bogomsætningen i 2004 marginalt, nemlig 0,1 % til 9,1 mia. euro mod et fald i 2003 på 1,7 % og et fald på 2 % i De seneste års stagnation og direkte fald skal ses i forhold til en generel økonomisk afmatning. De tyske boghandlere stod for 56 % af omsætningen i 2004 mod 57 % i De tyske forlag producerede 960 mio. bogeksemplarer i 2004 mod 770 mio. i 2003, og der udkom titler enten som førsteudgaver eller nye udgaver, hvilket svarer til titeltallet i Bogmarkedet

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger > Flere bestsellere men færre solgte bøger > Digitale bøger i voksealderen > Kloge kendte sælger flere fagbøger 2012 Indhold > Leder 3 > Fakta om Forlæggerforeningens årsstatistik: Hvad dækker den? 4 >

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid En analyse af forfattere, deres

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere