Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio."

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/ august halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive købet af Norfolk Line Containers, en stigning på 15-17% mod tidligere 12-15% Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Halvårets resultat før skat blev forbedret med DKK 111 mio. til DKK 132 mio. fra DKK 21 mio. Resultatfremgangen for fragtaktiviteterne i DFDS Tor Line fortsatte i 2. kvartal på baggrund af et højt aktivitetsniveau i fragtmarkedet Resultatudviklingen for passageraktiviteterne i DFDS Seaways var i 2. kvartal præget af en stigende bunkersomkostning Markedspositionen i container lo/lo-segmentet og især Det Irske Hav styrket gennem købet af Norfolk Line Containers BV Den tidligere forventning til årets resultat før skat i størrelsesordenen DKK 250 mio. opjusteres til i størrelsesordenen DKK 325 mio. Kontaktpersoner: Ole Frie, foresiddende direktør, Christian Merrild, økonomidirektør, Søren Jespersen, koncerndirektør, DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø, CVR DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS rutenetværk omfatter fragtruter og kombinerede fragt- og passagerruter. Hertil kommer egne salgsselskaber og havneterminaler til fragt og passagerer. DFDS har i alt ca medarbejdere og beskæftiger en flåde på ca. 65 skibe. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 1 af 13

2 Hovedtal for DFDS Koncernen DKK mio. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler Driftsresultat (EBITA) Finansiering, netto Resultat før skat Periodens resultat Periodens resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Investeret kapital Nettorentebærende gæld Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Nøgletal, % Driftsmarginal (EBITA) 10,0 11,1 6,3 4,4 6,9 Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a. 9,2 10,0 5,6 3,5 6,0 Egenkapitalforrentning p.a. 18,5 17,1 7,7 0,3 6,8 Egenkapitalandel ,0 31,9 34,3 Resultat pr. aktie (EPS), DKK 18,0 14,1 15,3 0,3 23,1 Aktiekurs ultimo perioden, DKK Indre værdi pr. aktie, DKK Kurs/indre værdi (K/I), antal gange - - 1,12 1,33 1,08 Udbytte pr. aktie, DKK ,5 Antal aktier ultimo perioden, ' Antal medarbejdere, gennemsnit Hoved- og nøgletal er tilpasset til ændret regnskabspraksis. Definitioner på side august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 2 af 13

3 1. halvår 2006 Ny, effektiv havneterminal taget i brug i Immingham Fragtflåden fornyet og optimeret Stigende oliepris øger omkostningsniveauet Markedsudvikling Udviklingen i fragtmarkedet i Nordsø-området var generelt positiv i 1. halvår på baggrund af en fortsat god udvikling for de fleste økonomier i området. Derudover bidrager den tyske vejskat til at øge aktivitetsniveauet i visse trafikområder. I Østersø-området var markedsudviklingen ligeledes positiv på baggrund af stigende samhandel mellem på den ene side Skandinavien og på den anden side Rusland, Baltikum og Østeuropa i øvrigt. Markedet for søtransport blev desuden positivt påvirket af en vis mangel på chauffører på grund af høj indenlandsk aktivitet i Østeuropa. Konkurrenceniveauet i rejsemarkedet var fortsat højt i 1. halvår drevet af lave prisforventninger i markedet. Konkurrenceniveauet var især højt på det norske marked. Forbrugernes købekraft er dog fortsat god særligt i de skandinaviske lande, hvilket afspejles i et højere forbrug ombord. Fragt- og ro/pax-aktiviteter Antal transporterede lanemeter fragt steg med 13% i 1. halvår i forhold til den samme periode sidste år. På Nordsøen medvirkede købet af HumberBridge primo andet halvår 2005 til at øge mængderne. Dertil kommer øgede mængder fra industriel logistik, især papir og biler. Resultatudviklingen for de fleste ruter var positiv og bidrog til områdets resultatfremgang. I Østersø-området blev kapaciteten på BalticBridge øget med lige over 50% ved indsættelse af større tonnage. Halvårets mængder blev ligeledes øget af åbningen af NevaBridge i september 2005 samt af overtagelsen af Scandlines andel af DFDS LISCO Line primo Aktivitetsniveauet var også højt i DFDS Lys Line, hvilket blandt andet kan henføres til øgede papirmængder fra logistikkontrakter. Derudover medførte samarbejdsaftalen med rederiet Samskip højere mængder. Chartermarkedet var vigende i 1. halvår, og der var således nogen tilbagegang for disse aktiviteter. Cruise ferry-aktiviteter Antal afgange blev reduceret med 19% i 1. halvår som følge af dels lukningen af Cuxhaven-ruten i november 2005, dels en midlertidig indstilling af Gøteborg-ruten i februar/ marts Tonnagen fra denne rute blev i en kortere periode overført til Amsterdam-ruten i forbindelse med indsættelsen af ny tonnage og udchartring af tonnage. Antallet af passagerer var dog totalt set kun 10% lavere, da antal passagerer pr. afgang steg med 12% i halvåret. Den gennemsnitlige billetpris pr. passager var på niveau med sidste år, mens der blev opnået god fremgang i den gennemsnitlige ombordomsætning pr. passager. Imidlertid medførte den stigende omkostning til bunkers i 2. kvartal en væsentlig forøgelse i omkostningen målt pr. passager. Indsættelsen af det nye cruise ferry-skib på Amsterdam-ruten i marts 2006 forløb som planlagt. Rutens aktivitetsniveau i 2. kvartal var lidt lavere end forventet, mens trenden i rutens bookingsituation for 3. kvartal er på niveau med forventningerne. Resultatet for 1. halvår var positivt påvirket af lukningen af Cuxhaven-ruten, men negativt påvirket af engangsomkostninger relateret til indsættelsen af ny tonnage på Amsterdam-ruten. Bookingsituationen for den resterende del af året var medio august bedre end på samme tidspunkt sidste år. Markedsposition i Det Irske Hav styrket For at styrke markedspositionen i lo/lo-segmentet og Det Irske Hav overtog DFDS d. 15. august % af aktiekapitalen i Norfolk Line Containers BV. Norfolk Line Containers driver to fragtruter mellem Rotterdam og havne i Irland. Hovedparten af kunderne serviceres af egen dør/dørproduktion mellem Kontinentet og Irland. Ruterne trafikeres af seks indchartrede lo/lo-containerskibe og derudover disponeres ca containere, hvoraf hovedparten er ejede 45 containere herunder 500 frysecontainere. Købet af Norfolk Line Containers komplementerer DFDS Lys Lines og DFDS Suardiaz Lines aktiviteter. Udvidelsen af den geografiske markedsdækning og større driftsmæssig 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 3 af 13

4 fleksibilitet forventes at give mulighed for at forbedre DFDS kundeservice og realisere driftsmæssige synergier. Norfolk Line Containers BV overtages med virkning pr. 1. juli 2006, men idet selskabet endeligt overtages, når alle myndighedsgodkendelser foreligger, forventes selskabets resultat først indregnet i 4. kvartal Fragtflåden fornyet og optimeret TOR FICARIA, den sjette og sidste ro/ronybygning fra Flensborg Værft, blev leveret 23. juni 2006 og sat i drift på AngloBridge. Som et led i DFDS løbende optimering af flåden blev to ro/ro-skibe på langtidscharter, TOR FLANDRIA og TOR SCANDIA, tilbageleveret i juli Tilbageleveringen skete tidligere end aftalt imod en samlet avance til DFDS på DKK 10 mio. To ældre ro/pax-skibe blev afhændet i 1. halvår. PALANGA, bygget i 1979, blev solgt og leveret i januar 2006 og KLAIPEDA, bygget i 1987, blev solgt i marts 2006 og leveret i juli Salget af skibene bidrager til at reducere den gennemsnitlige alder af DFDS fragtflåde. Ny, effektiv havneterminal taget i brug 12. juli 2006 blev udvidelsen af havneterminalen i Immingham, DFDS Nordic Terminal Riverside, taget i brug af blandt andet DFDS Tor Lines ruter til Tyskland, Holland, Sverige, Norge og Danmark. Udvidelsen omfatter m 2 og tre kajpladser, og terminalen dækker nu et samlet område på m 2 med rampeplads til seks ro/ro-skibe samt anløb af lo-lo containerskibe. Den nye terminal indebærer væsentlige driftsmæssige forbedringer, idet placeringen uden for slusen giver mulighed for en hurtigere afvikling af trafikken. Terminalen er i drift døgnet rundt, syv dage om ugen. Lagerkapaciteten udgør ca m 2, og i 2006 forventes den håndterede godsmængde at nå fem mio. lanemeter. Terminalen beskæftiger i dag 600 medarbejdere, men det forventes, at udvidelsen vil skabe yderligere 100 arbejdspladser. Ny koncernchef Som meddelt i forbindelse med DFDS ordinære generalforsamling er Niels Smedegaard ansat som ny administrerende direktør for DFDS Koncernen. Niels Smedegaard vil tiltræde sidst på efteråret og overtage ledelsen efter Ole Frie pr. 1. januar Halvårsregnskab og forventninger Omsætning Koncernens omsætning for 1. halvår 2006 steg i forhold til samme periode sidste år med 19% til DKK mio. Omsætning DKK mio. 1H05 1H06 Ændring, % DFDS Tor Line DFDS Seaways Elimineringer mv n.a. DFDS Koncernen Stigningen i Koncernens omsætning skyldes vækst i DFDS Tor Line, hvor lidt over 40% af fremgangen vedrører køb af traileroperatører i andet halvår Hertil kommer overtagelsen af Scandlines andel af DFDS LISCO Line pr. 1. januar 2006, købet af HumberBridge primo andet halvår 2005 og åbningen af NevaBridge i november Den øvrige stigning vedrører øget aktivitet i rutenetværket i både Nordsøen og Østersøen. I DFDS Seaways var antallet af afgange 19% lavere i halvåret som følge af dels lukningen af Cuxhaven-ruten i november 2005, dels omrokering af tonnage. På Oslo- og Amsterdamruterne var halvårets omsætning noget højere, som følge af flere afgange og indsættelse af større kapacitet på Amsterdam-ruten. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Koncernens EBITDA for 1. halvår 2006 blev DKK 467 mio., en fremgang på 30% i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) DKK mio. 1H05 1H06 Ændring, % DFDS Tor Line DFDS Seaways Ikke fordelte poster DFDS Koncernen DFDS Tor Lines EBITDA steg med 32% på baggrund af et generelt højere aktivitetsniveau i både Nordsøen og Østersøen. Hertil kommer afvikling af aktiviteter, der var tabsgivende i 1. halvår 2005, samt bidrag fra virksomheder og aktiviteter overtaget i andet halvår 2005 og efterfølgende. Det stigende omkostningsniveau til bunkers blev i væsentligt omfang afdækket gennem prisreguleringsaftaler. DFDS Seaways EBITDA faldt med 6% til DKK 46 mio. i 1. halvår. Lukningen af Cuxhavenruten i november i 2005 påvirkede resultatet positivt, mens introduktionen af ny tonnage på Amsterdam-ruten medførte flere engangsomkostninger. Halvårets resultatudvikling var derudover 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 4 af 13

5 negativt påvirket af en væsentlig stigning i omkostningsniveauet til bunkers DFDS Koncernen - EBITDA pr. kvartal DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Afskrivninger og avancer Avancer fra salg af aktiver udgjorde DKK 18 mio., hvoraf DKK 16 mio. vedrører salget af ro/paxskibet PALANGA i januar Den øvrige avance skyldes salg af en terminalbygning i Immingham. Avancer og afskrivninger, Koncernen DKK mio. 1H05 1H06 Ændring, % EBITDA Avancer Afskrivninger EBITA Halvårets afskrivninger steg med 11% til DKK 267 mio. Skibsafskrivningerne var 5% højere primært som følge af tilgangen af KING OF SCANDINAVIA og LISCO OPTIMA. Den øvrige stigning i afskrivningerne vedrører primært virksomheds- og aktivitetskøb. Finansiering Halvårets omkostning til finansiering blev DKK 87 mio., hvilket var DKK 22 mio. mindre end for samme periode sidste år. Der var kun en mindre stigning i nettorenteudgifterne, idet en forøgelse af den nettorentebærende gæld kompenseredes af en lavere lånerente. Nedgangen i omkostningen til finansiering skyldes således en stigning i indtægten fra netto-kursreguleringer. Finansielle poster, Koncernen DKK mio. 1H05 1H06 Ændring, % Nettorenteudgifter Nettokursreguleringer Øvrige poster I alt Balance og investeringer Balancen udgjorde ultimo 1. halvår DKK mio., hvilket var DKK mio. mere end på samme tidspunkt sidste år. Den øgede balancesum kan primært henføres til virksomheds- og aktivitetskøb samt investeringen i cruise ferryskibet KING OF SCANDINAVIA og ro/pax-skibet LISCO OPTIMA. Investeret kapital og ROIC Den gennemsnitlige investerede kapital udgjorde DKK mio. i 1. halvår, en stigning på 13% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen er ligeledes relateret til virksomheds- og aktivitetskøb samt ovennævnte skibsinvesteringer. Forrentningen af den investerede kapital for 1. halvår blev 5,6% p.a., en fremgang på 2,1 procentpoint i forhold til samme periode i Resultatforventning for 2006 For hele året 2006 forventes en omsætningsstigning på 14-16%, hvilket er højere end det tidligere meddelte interval for omsætningsvækst på 12-15%. Den højere omsætning skyldes både købet af Norfolk Line Containers og et generelt højere aktivitetsniveau inden for fragtområdet. Netto-investeringerne forventes efter købet af Norfolk Line Containers at udgøre omkring DKK 1,5 mia. for hele året. Tidligere forventedes netto-investeringer for året på DKK 1,2 mia. DFDS samlede valutakursrisiko vurderes på baggrund af den foretagne afdækning at være begrænset. I den resterende del af året er hovedparten af bunkersforbruget afdækket gennem prisreguleringsaftaler inden for fragtområdet og oliepristillæg inden for passagerområdet. Resultatet for 1. halvår var som helhed bedre end forventet, hvilket især kan henføres til fremgang i 1. kvartal. I juli udgjorde avancer fra salg og tilbagelevering af skibe i alt DKK 18 mio. Hovedparten af resultatet for passageraktiviteterne genereres i 3. kvartal, og der er fortsat nogen usikkerhed om resultatudviklingen som følge af de skærpede konkurrencevilkår i passagermarkedet. Hertil kommer usikkerhed omkring udviklingen i olieprisen. På denne baggrund opjusteres den tidligere forventning til et resultat før skat for hele året i størrelsesordenen DKK 250 mio. til i størrelsesordenen DKK 325 mio. Se for mere information om DFDS. Resultat før skat Resultatet før skat for 1. halvår blev herefter DKK 132 mio., en forbedring på DKK 111 mio. sammenlignet med samme periode sidste år. 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 5 af 13

6 Regnskabspraksis Halvårsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS), som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til kvartalsmeddelelser for børsnoterede selskaber. Meddelelsen er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2005 bortset fra, at værdiregulering på beholdning af værdipapirer ikke længere sker via resultatopgørelsen, men overføres til en reserve på egenkapitalen. Dette sker som følge af implementering af ændringen af IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling mulighed for dagsværdi. Implementeringen er foretaget pr. 1. januar 2006 og reducerede resultatet før skat for 2005 med DKK 7,5 mio. EPS og EPS-D reduceredes med DKK 1,0. Egenkapital og balancesum er uændrede for Den tilsvarende effekt af implementeringen for 1. halvår 2005 er en reduktion af resultat før skat med DKK 7,7 mio. EPS og EPS-D reduceres med DKK 1,0. Egenkapital og balancesum er uændrede. Herudover medfører implementeringen, at en opskrivning primo 2006 på DKK 14,2 mio. (primo 2005 DKK 6,7 mio.) af beholdningen af værdipapirer overføres fra overført resultat til reserver i egenkapitalen. Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsmeddelelsen for perioden 1. januar 30. juni Meddelelsen, som er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i IFRS, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsmeddelelsen giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2006 samt resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni København, 29. august 2006 Direktion: Ole Frie Christian Merrild Søren Jespersen Bestyrelse: Ivar Samrén Vagn Sørensen Claus Arnhild Jill Lauritzen Melby Anders Moberg Thomas Mørk Ingar Skaug Lene Skole Ib Sørensen 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 6 af 13

7 DFDS Koncernen - resultatudvikling pr. segment DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt kvt kvt DFDS Tor Line Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % 5,9 11,1 9,5 5,6 8,0 10,2 10,9 10,5 8,7 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 4,6 8,9 7,8 5,0 6,4 9,7 9,8 9,5 6,4 Lanemeter, ' DFDS Seaways Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % -29,2 12,0 23,3 2,2 6,4-28,6 9,1-5,4-4,0 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -24,3 14,7 36,1 2,0 7,1-20,4 9,1-4,7-3,9 Passagerer, ' Ikke fordelte poster Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) DFDS Koncernen Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % -3,8 11,1 13,7 4,0 6,9 2,1 10,0 6,3 4,5 Resultat før skat Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -3,1 10,0 13,5 3,3 6,0 1,9 9,2 5,6 3,5 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 7 af 13

8 DFDS Koncernens resultatopgørelse DKK mio. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele året Nettoomsætning 1.858, , , , ,4 Omkostninger: Skibenes driftsomkostninger 960,7 743, , , ,4 Charterhyre 111,1 115,4 253,2 246,0 525,5 Personaleomkostninger 349,1 320,9 673,7 634, ,5 Andre omkostninger ved salg og administration 113,3 120,8 210,1 217,9 416,7 Omkostninger i alt 1.534, , , , ,1 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 324,5 295,9 466,7 357,9 890,3 Avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler 0,1 4,0 18,0 10,8 28,6 Af- og nedskrivninger: Skibe -113,6-104,8-216,1-206,2-412,1 Øvrige anlægsaktiver -26,0-17,3-50,5-33,9-74,9 Af- og nedskrivninger i alt -139,6-122,1-266,6-240,1-487,0 Driftsresultat (EBITA) 185,0 177,8 218,1 128,6 431,9 Værdiregulering goodwill/negativ goodwill 0,0 0,6 0,2 0,6 0,6 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,5 0,4 0,6 0,8 0,6 Finansielle indtægter 27,8 31,7 44,2 52,9 102,2 Finansielle omkostninger -68,7-89,5-131,1-161,5-304,7 Resultat før skat 144,6 121,0 132,0 21,4 230,6 Skat af periodens resultat -6,2-8,5-11,6-9,2-37,3 Periodens resultat 138,4 112,5 120,4 12,2 193,3 Periodens resultat fordeles således: DFDS A/S' andel af periodens resultat 136,6 106,9 116,6 2,6 175,4 Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat 1,8 5,6 3,8 9,6 17,9 138,4 112,5 120,4 12,2 193,3 Resultat pr. aktie (EPS) 18,0 14,1 15,3 0,3 23,1 Udvandet resultat pr. aktie 18,0 14,1 15,3 0,3 23,1 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 8 af 13

9 DFDS Koncernens balance aktiver DKK mio Langfristede aktiver Langfristede immaterielle aktiver Goodwill 159,3 122,4 157,6 Software 34,5 35,5 33,1 Igangværende udviklingsprojekter 6,1 1,8 5,0 Andre immaterielle anlægsaktiver 87,9 46,0 95,9 Langfristede immaterielle aktiver i alt 287,8 205,7 291,6 Langfristede materielle aktiver Ejendomme 72,8 63,4 74,3 Terminaler 361,8 243,3 265,2 Skibe 6.973, , ,8 Maskiner, driftsmateriel og inventar 227,3 160,7 231,8 Igangværende anlægsarbejder og forudbetalinger 15,4 222,3 250,8 Langfristede materielle aktiver i alt 7.650, , ,9 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 12,6 7,0 6,2 Tilgodehavender 14,0 33,1 23,9 Værdipapirer 22,1 18,2 26,7 Udskudt skatteaktiv 81,7 97,2 91,4 Andre langfristede aktiver i alt 130,4 155,5 148,2 Langfristede aktiver i alt 8.068, , ,7 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 87,5 76,4 91,5 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 802,5 666,9 678,2 Andre tilgodehavender og kortfristede aktiver 122,6 177,9 140,7 Periodeafgrænsningsposter 110,1 76,2 92,0 Aktiver bestemt for salg 35,6 0,0 30,2 Likvide beholdninger 287,0 302,5 249,6 Kortfristede aktiver i alt 1.445, , ,2 Aktiver i alt 9.514, , ,9 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 9 af 13

10 DFDS Koncernens balance passiver DKK mio Egenkapital Aktiekapital 800,0 800,0 800,0 Overført resultat 2.221, , ,0 Reserver -85,9-243,5-149,6 Foreslået udbytte 0,0 0,0 56,9 Aktionærerne i DFDS A/S' andel af egenkapitalen 2.935, , ,3 Minoritetsinteresser 104,8 165,9 101,4 Egenkapital i alt 3.040, , ,7 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Rentebærende gældsforpligtelser 4.121, , ,6 Udskudt skat 192,6 161,0 190,1 Pensions- og jubilæumsforpligtelser 236,3 235,1 234,6 Andre hensatte forpligtelser 6,3 26,1 6,9 Langfristede forpligtelser i alt 4.557, , ,2 Kortfristede forpligtelser Rentebærende gældsforpligtelser 852,2 612,9 650,6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 341,1 363,7 321,7 Gæld til associerede selskaber 0,1 0,0 0,0 Andre hensatte forpligtelser 0,0 1,7 2,1 Selskabsskat 14,4 12,4 13,0 Anden gæld 507,7 710,0 565,8 Periodeafgrænsningsposter 200,8 172,5 97,8 Kortfristede forpligtelser i alt 1.916, , ,0 Forpligtelser i alt 6.473, , ,2 Passiver i alt 9.514, , ,9 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 10 af 13

11 DFDS Koncernens egenkapitalopgørelse DKK mio Egenkapital primo 2.903, , ,9 Primo kursregulering af egenkapital 8,3 6,6 3,9 Resultateffekt af forskel mellem ultimo- og gennemsnitskurs 0,2-0,1 0,0 Ændring i værdi af finansielle instrumenter 59,6 25,4 113,1 Aktiebaseret vederlæggelse 1,4 2,5 1,7 Op- og nedskrivning af værdipapirer -4,4 7,7 7,5 Periodens resultat 120,4 12,2 193,3 Udloddet udbytte -60,0-56,0-56,0 Udloddet udbytte, egne aktier 3,0 2,9 2,9 Udnyttelse af aktieoptioner 7,9 5,4 6,4 Andre reguleringer vedr. minoritetsinteresser -0,5 1,8-70,9 Andre reguleringer 1,1 0,5 1,9 Egenkapital ultimo 3.040, , ,7 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 11 af 13

12 DFDS Koncernens pengestrømsopgørelse DKK mio. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele året Pengestrøm fra driftsaktivitet Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 324,5 295,9 466,7 357,9 890,3 Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v. 2,1-40,7 4,6-30,3 3,9 Ændring i driftskapital -52,3-35,0 2,2-6,0-165,7 Betaling af hensatte forpligtelser -1,9 7,9-3,1-1,2-3,4 Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto 272,4 228,1 470,4 320,4 725,1 Renteudgifter, netto -72,5-35,4-84,4-53,6-190,6 Betalte skatter -2,0-2,9-4,8-4,2-14,6 Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto 197,9 189,8 381,2 262,6 519,9 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Skibe -621,3-120, ,8-368,8-406,7 Ejendomme og terminaler -38,8-25,6-77,5-49,6-67,7 Driftsmateriel -5,2-8,9-18,4-18,3-37,2 Immaterielle anlægsaktiver -3,6-4,5-6,7-10,9-15,5 Køb af virksomheder og aktiviteter 0,7-104,4-2,3-104,4-221,9 Køb af minoritetsinteresser 0,1-1,5-0,8-1,5-104,8 Associerede virksomheder -6,2 0,0-5,8 0,5-0,8 Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt -674,3-265, ,3-553,0-854,6 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i andre finansielle anlægsaktiver 23,0 24,6 16,6 32,8 52,3 Ændring i lån med pant i skibe 427,9-36,2 815,6 107,9 118,1 Ændring i andre finansielle lån -21,6 62,2-23,3 62,1 83,9 Betalt leasingydelse vedrørende finansielt leasede aktiver -13,7-10,9-27,4-23,5-50,3 Forskydning i driftskreditter 171,1 64,1 79,0 173,8 149,1 Udnyttelse af aktieoptioner -3,2-0,5 0,0 1,3 0,4 Betalt udbytte -57,0-53,3-57,0-53,3-60,9 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt 526,5 50,0 803,5 301,1 292,6 Periodens pengestrøm i alt 50,1-25,2 36,4 10,7-42,1 Likvide beholdninger og værdipapirer primo perioden 235,8 324,2 249,6 287,6 288,2 Kursregulering 1,1 3,5 1,0 4,2 3,5 Likvide beholdninger og værdipapirer ultimo perioden 287,0 302,5 287,0 302,5 249,6 Ovennævnte kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 12 af 13

13 Definitioner Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Resultat før af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Resultat efter af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Driftsmarginal Driftsresultat (EBITA) x 100 Omsætning Driftsresultat efter skat (NOPAT) Investeret kapital Afkast af investeret kapital (ROIC) Resultat til analyseformål Driftsresultat (EBITA) minus periodens betalbare skat justeret for skatteeffekten af finansiering, netto Arbejdskapital (ikke-rentebærende kortfristede aktiver minus ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser) plus langfristede immaterielle og materielle aktiver minus pensions- og jubilæumsforpligtelser samt andre hensatte forpligtelser Driftsresultat efter skat (NOPAT) x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Periodens resultat efter minoritetsinteresser eksklusive regulering af tidligere års skatter og udskudte skatter Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100 DFDS andel af egenkapitalen, gennemsnit Egenkapitalandel Egenkapital x 100 Aktiver i alt Resultat pr. aktie (EPS) Udbytte pr. aktie Indre værdi pr. aktie Kurs/Indre værdi (K/I) DFDS andel af periodens resultat Vægtet gennemsnitligt antal aktier i omløb Årets udbytte Antal aktier ultimo perioden DFDS andel af egenkapitalen ultimo perioden Antal aktier ultimo perioden Aktiekurs ultimo perioden Indre værdi pr. aktie ultimo perioden 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 13 af 13

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002.

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2002 Den 29. november 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for. kvartal, 1. januar 0. september 2002.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere