Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio."

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/ august halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive købet af Norfolk Line Containers, en stigning på 15-17% mod tidligere 12-15% Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Halvårets resultat før skat blev forbedret med DKK 111 mio. til DKK 132 mio. fra DKK 21 mio. Resultatfremgangen for fragtaktiviteterne i DFDS Tor Line fortsatte i 2. kvartal på baggrund af et højt aktivitetsniveau i fragtmarkedet Resultatudviklingen for passageraktiviteterne i DFDS Seaways var i 2. kvartal præget af en stigende bunkersomkostning Markedspositionen i container lo/lo-segmentet og især Det Irske Hav styrket gennem købet af Norfolk Line Containers BV Den tidligere forventning til årets resultat før skat i størrelsesordenen DKK 250 mio. opjusteres til i størrelsesordenen DKK 325 mio. Kontaktpersoner: Ole Frie, foresiddende direktør, Christian Merrild, økonomidirektør, Søren Jespersen, koncerndirektør, DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø, CVR DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS rutenetværk omfatter fragtruter og kombinerede fragt- og passagerruter. Hertil kommer egne salgsselskaber og havneterminaler til fragt og passagerer. DFDS har i alt ca medarbejdere og beskæftiger en flåde på ca. 65 skibe. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 1 af 13

2 Hovedtal for DFDS Koncernen DKK mio. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler Driftsresultat (EBITA) Finansiering, netto Resultat før skat Periodens resultat Periodens resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Investeret kapital Nettorentebærende gæld Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Nøgletal, % Driftsmarginal (EBITA) 10,0 11,1 6,3 4,4 6,9 Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a. 9,2 10,0 5,6 3,5 6,0 Egenkapitalforrentning p.a. 18,5 17,1 7,7 0,3 6,8 Egenkapitalandel ,0 31,9 34,3 Resultat pr. aktie (EPS), DKK 18,0 14,1 15,3 0,3 23,1 Aktiekurs ultimo perioden, DKK Indre værdi pr. aktie, DKK Kurs/indre værdi (K/I), antal gange - - 1,12 1,33 1,08 Udbytte pr. aktie, DKK ,5 Antal aktier ultimo perioden, ' Antal medarbejdere, gennemsnit Hoved- og nøgletal er tilpasset til ændret regnskabspraksis. Definitioner på side august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 2 af 13

3 1. halvår 2006 Ny, effektiv havneterminal taget i brug i Immingham Fragtflåden fornyet og optimeret Stigende oliepris øger omkostningsniveauet Markedsudvikling Udviklingen i fragtmarkedet i Nordsø-området var generelt positiv i 1. halvår på baggrund af en fortsat god udvikling for de fleste økonomier i området. Derudover bidrager den tyske vejskat til at øge aktivitetsniveauet i visse trafikområder. I Østersø-området var markedsudviklingen ligeledes positiv på baggrund af stigende samhandel mellem på den ene side Skandinavien og på den anden side Rusland, Baltikum og Østeuropa i øvrigt. Markedet for søtransport blev desuden positivt påvirket af en vis mangel på chauffører på grund af høj indenlandsk aktivitet i Østeuropa. Konkurrenceniveauet i rejsemarkedet var fortsat højt i 1. halvår drevet af lave prisforventninger i markedet. Konkurrenceniveauet var især højt på det norske marked. Forbrugernes købekraft er dog fortsat god særligt i de skandinaviske lande, hvilket afspejles i et højere forbrug ombord. Fragt- og ro/pax-aktiviteter Antal transporterede lanemeter fragt steg med 13% i 1. halvår i forhold til den samme periode sidste år. På Nordsøen medvirkede købet af HumberBridge primo andet halvår 2005 til at øge mængderne. Dertil kommer øgede mængder fra industriel logistik, især papir og biler. Resultatudviklingen for de fleste ruter var positiv og bidrog til områdets resultatfremgang. I Østersø-området blev kapaciteten på BalticBridge øget med lige over 50% ved indsættelse af større tonnage. Halvårets mængder blev ligeledes øget af åbningen af NevaBridge i september 2005 samt af overtagelsen af Scandlines andel af DFDS LISCO Line primo Aktivitetsniveauet var også højt i DFDS Lys Line, hvilket blandt andet kan henføres til øgede papirmængder fra logistikkontrakter. Derudover medførte samarbejdsaftalen med rederiet Samskip højere mængder. Chartermarkedet var vigende i 1. halvår, og der var således nogen tilbagegang for disse aktiviteter. Cruise ferry-aktiviteter Antal afgange blev reduceret med 19% i 1. halvår som følge af dels lukningen af Cuxhaven-ruten i november 2005, dels en midlertidig indstilling af Gøteborg-ruten i februar/ marts Tonnagen fra denne rute blev i en kortere periode overført til Amsterdam-ruten i forbindelse med indsættelsen af ny tonnage og udchartring af tonnage. Antallet af passagerer var dog totalt set kun 10% lavere, da antal passagerer pr. afgang steg med 12% i halvåret. Den gennemsnitlige billetpris pr. passager var på niveau med sidste år, mens der blev opnået god fremgang i den gennemsnitlige ombordomsætning pr. passager. Imidlertid medførte den stigende omkostning til bunkers i 2. kvartal en væsentlig forøgelse i omkostningen målt pr. passager. Indsættelsen af det nye cruise ferry-skib på Amsterdam-ruten i marts 2006 forløb som planlagt. Rutens aktivitetsniveau i 2. kvartal var lidt lavere end forventet, mens trenden i rutens bookingsituation for 3. kvartal er på niveau med forventningerne. Resultatet for 1. halvår var positivt påvirket af lukningen af Cuxhaven-ruten, men negativt påvirket af engangsomkostninger relateret til indsættelsen af ny tonnage på Amsterdam-ruten. Bookingsituationen for den resterende del af året var medio august bedre end på samme tidspunkt sidste år. Markedsposition i Det Irske Hav styrket For at styrke markedspositionen i lo/lo-segmentet og Det Irske Hav overtog DFDS d. 15. august % af aktiekapitalen i Norfolk Line Containers BV. Norfolk Line Containers driver to fragtruter mellem Rotterdam og havne i Irland. Hovedparten af kunderne serviceres af egen dør/dørproduktion mellem Kontinentet og Irland. Ruterne trafikeres af seks indchartrede lo/lo-containerskibe og derudover disponeres ca containere, hvoraf hovedparten er ejede 45 containere herunder 500 frysecontainere. Købet af Norfolk Line Containers komplementerer DFDS Lys Lines og DFDS Suardiaz Lines aktiviteter. Udvidelsen af den geografiske markedsdækning og større driftsmæssig 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 3 af 13

4 fleksibilitet forventes at give mulighed for at forbedre DFDS kundeservice og realisere driftsmæssige synergier. Norfolk Line Containers BV overtages med virkning pr. 1. juli 2006, men idet selskabet endeligt overtages, når alle myndighedsgodkendelser foreligger, forventes selskabets resultat først indregnet i 4. kvartal Fragtflåden fornyet og optimeret TOR FICARIA, den sjette og sidste ro/ronybygning fra Flensborg Værft, blev leveret 23. juni 2006 og sat i drift på AngloBridge. Som et led i DFDS løbende optimering af flåden blev to ro/ro-skibe på langtidscharter, TOR FLANDRIA og TOR SCANDIA, tilbageleveret i juli Tilbageleveringen skete tidligere end aftalt imod en samlet avance til DFDS på DKK 10 mio. To ældre ro/pax-skibe blev afhændet i 1. halvår. PALANGA, bygget i 1979, blev solgt og leveret i januar 2006 og KLAIPEDA, bygget i 1987, blev solgt i marts 2006 og leveret i juli Salget af skibene bidrager til at reducere den gennemsnitlige alder af DFDS fragtflåde. Ny, effektiv havneterminal taget i brug 12. juli 2006 blev udvidelsen af havneterminalen i Immingham, DFDS Nordic Terminal Riverside, taget i brug af blandt andet DFDS Tor Lines ruter til Tyskland, Holland, Sverige, Norge og Danmark. Udvidelsen omfatter m 2 og tre kajpladser, og terminalen dækker nu et samlet område på m 2 med rampeplads til seks ro/ro-skibe samt anløb af lo-lo containerskibe. Den nye terminal indebærer væsentlige driftsmæssige forbedringer, idet placeringen uden for slusen giver mulighed for en hurtigere afvikling af trafikken. Terminalen er i drift døgnet rundt, syv dage om ugen. Lagerkapaciteten udgør ca m 2, og i 2006 forventes den håndterede godsmængde at nå fem mio. lanemeter. Terminalen beskæftiger i dag 600 medarbejdere, men det forventes, at udvidelsen vil skabe yderligere 100 arbejdspladser. Ny koncernchef Som meddelt i forbindelse med DFDS ordinære generalforsamling er Niels Smedegaard ansat som ny administrerende direktør for DFDS Koncernen. Niels Smedegaard vil tiltræde sidst på efteråret og overtage ledelsen efter Ole Frie pr. 1. januar Halvårsregnskab og forventninger Omsætning Koncernens omsætning for 1. halvår 2006 steg i forhold til samme periode sidste år med 19% til DKK mio. Omsætning DKK mio. 1H05 1H06 Ændring, % DFDS Tor Line DFDS Seaways Elimineringer mv n.a. DFDS Koncernen Stigningen i Koncernens omsætning skyldes vækst i DFDS Tor Line, hvor lidt over 40% af fremgangen vedrører køb af traileroperatører i andet halvår Hertil kommer overtagelsen af Scandlines andel af DFDS LISCO Line pr. 1. januar 2006, købet af HumberBridge primo andet halvår 2005 og åbningen af NevaBridge i november Den øvrige stigning vedrører øget aktivitet i rutenetværket i både Nordsøen og Østersøen. I DFDS Seaways var antallet af afgange 19% lavere i halvåret som følge af dels lukningen af Cuxhaven-ruten i november 2005, dels omrokering af tonnage. På Oslo- og Amsterdamruterne var halvårets omsætning noget højere, som følge af flere afgange og indsættelse af større kapacitet på Amsterdam-ruten. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Koncernens EBITDA for 1. halvår 2006 blev DKK 467 mio., en fremgang på 30% i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) DKK mio. 1H05 1H06 Ændring, % DFDS Tor Line DFDS Seaways Ikke fordelte poster DFDS Koncernen DFDS Tor Lines EBITDA steg med 32% på baggrund af et generelt højere aktivitetsniveau i både Nordsøen og Østersøen. Hertil kommer afvikling af aktiviteter, der var tabsgivende i 1. halvår 2005, samt bidrag fra virksomheder og aktiviteter overtaget i andet halvår 2005 og efterfølgende. Det stigende omkostningsniveau til bunkers blev i væsentligt omfang afdækket gennem prisreguleringsaftaler. DFDS Seaways EBITDA faldt med 6% til DKK 46 mio. i 1. halvår. Lukningen af Cuxhavenruten i november i 2005 påvirkede resultatet positivt, mens introduktionen af ny tonnage på Amsterdam-ruten medførte flere engangsomkostninger. Halvårets resultatudvikling var derudover 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 4 af 13

5 negativt påvirket af en væsentlig stigning i omkostningsniveauet til bunkers DFDS Koncernen - EBITDA pr. kvartal DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Afskrivninger og avancer Avancer fra salg af aktiver udgjorde DKK 18 mio., hvoraf DKK 16 mio. vedrører salget af ro/paxskibet PALANGA i januar Den øvrige avance skyldes salg af en terminalbygning i Immingham. Avancer og afskrivninger, Koncernen DKK mio. 1H05 1H06 Ændring, % EBITDA Avancer Afskrivninger EBITA Halvårets afskrivninger steg med 11% til DKK 267 mio. Skibsafskrivningerne var 5% højere primært som følge af tilgangen af KING OF SCANDINAVIA og LISCO OPTIMA. Den øvrige stigning i afskrivningerne vedrører primært virksomheds- og aktivitetskøb. Finansiering Halvårets omkostning til finansiering blev DKK 87 mio., hvilket var DKK 22 mio. mindre end for samme periode sidste år. Der var kun en mindre stigning i nettorenteudgifterne, idet en forøgelse af den nettorentebærende gæld kompenseredes af en lavere lånerente. Nedgangen i omkostningen til finansiering skyldes således en stigning i indtægten fra netto-kursreguleringer. Finansielle poster, Koncernen DKK mio. 1H05 1H06 Ændring, % Nettorenteudgifter Nettokursreguleringer Øvrige poster I alt Balance og investeringer Balancen udgjorde ultimo 1. halvår DKK mio., hvilket var DKK mio. mere end på samme tidspunkt sidste år. Den øgede balancesum kan primært henføres til virksomheds- og aktivitetskøb samt investeringen i cruise ferryskibet KING OF SCANDINAVIA og ro/pax-skibet LISCO OPTIMA. Investeret kapital og ROIC Den gennemsnitlige investerede kapital udgjorde DKK mio. i 1. halvår, en stigning på 13% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen er ligeledes relateret til virksomheds- og aktivitetskøb samt ovennævnte skibsinvesteringer. Forrentningen af den investerede kapital for 1. halvår blev 5,6% p.a., en fremgang på 2,1 procentpoint i forhold til samme periode i Resultatforventning for 2006 For hele året 2006 forventes en omsætningsstigning på 14-16%, hvilket er højere end det tidligere meddelte interval for omsætningsvækst på 12-15%. Den højere omsætning skyldes både købet af Norfolk Line Containers og et generelt højere aktivitetsniveau inden for fragtområdet. Netto-investeringerne forventes efter købet af Norfolk Line Containers at udgøre omkring DKK 1,5 mia. for hele året. Tidligere forventedes netto-investeringer for året på DKK 1,2 mia. DFDS samlede valutakursrisiko vurderes på baggrund af den foretagne afdækning at være begrænset. I den resterende del af året er hovedparten af bunkersforbruget afdækket gennem prisreguleringsaftaler inden for fragtområdet og oliepristillæg inden for passagerområdet. Resultatet for 1. halvår var som helhed bedre end forventet, hvilket især kan henføres til fremgang i 1. kvartal. I juli udgjorde avancer fra salg og tilbagelevering af skibe i alt DKK 18 mio. Hovedparten af resultatet for passageraktiviteterne genereres i 3. kvartal, og der er fortsat nogen usikkerhed om resultatudviklingen som følge af de skærpede konkurrencevilkår i passagermarkedet. Hertil kommer usikkerhed omkring udviklingen i olieprisen. På denne baggrund opjusteres den tidligere forventning til et resultat før skat for hele året i størrelsesordenen DKK 250 mio. til i størrelsesordenen DKK 325 mio. Se for mere information om DFDS. Resultat før skat Resultatet før skat for 1. halvår blev herefter DKK 132 mio., en forbedring på DKK 111 mio. sammenlignet med samme periode sidste år. 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 5 af 13

6 Regnskabspraksis Halvårsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS), som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til kvartalsmeddelelser for børsnoterede selskaber. Meddelelsen er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2005 bortset fra, at værdiregulering på beholdning af værdipapirer ikke længere sker via resultatopgørelsen, men overføres til en reserve på egenkapitalen. Dette sker som følge af implementering af ændringen af IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling mulighed for dagsværdi. Implementeringen er foretaget pr. 1. januar 2006 og reducerede resultatet før skat for 2005 med DKK 7,5 mio. EPS og EPS-D reduceredes med DKK 1,0. Egenkapital og balancesum er uændrede for Den tilsvarende effekt af implementeringen for 1. halvår 2005 er en reduktion af resultat før skat med DKK 7,7 mio. EPS og EPS-D reduceres med DKK 1,0. Egenkapital og balancesum er uændrede. Herudover medfører implementeringen, at en opskrivning primo 2006 på DKK 14,2 mio. (primo 2005 DKK 6,7 mio.) af beholdningen af værdipapirer overføres fra overført resultat til reserver i egenkapitalen. Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsmeddelelsen for perioden 1. januar 30. juni Meddelelsen, som er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i IFRS, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsmeddelelsen giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2006 samt resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni København, 29. august 2006 Direktion: Ole Frie Christian Merrild Søren Jespersen Bestyrelse: Ivar Samrén Vagn Sørensen Claus Arnhild Jill Lauritzen Melby Anders Moberg Thomas Mørk Ingar Skaug Lene Skole Ib Sørensen 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 6 af 13

7 DFDS Koncernen - resultatudvikling pr. segment DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt kvt kvt DFDS Tor Line Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % 5,9 11,1 9,5 5,6 8,0 10,2 10,9 10,5 8,7 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 4,6 8,9 7,8 5,0 6,4 9,7 9,8 9,5 6,4 Lanemeter, ' DFDS Seaways Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % -29,2 12,0 23,3 2,2 6,4-28,6 9,1-5,4-4,0 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -24,3 14,7 36,1 2,0 7,1-20,4 9,1-4,7-3,9 Passagerer, ' Ikke fordelte poster Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) DFDS Koncernen Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % -3,8 11,1 13,7 4,0 6,9 2,1 10,0 6,3 4,5 Resultat før skat Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -3,1 10,0 13,5 3,3 6,0 1,9 9,2 5,6 3,5 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 7 af 13

8 DFDS Koncernens resultatopgørelse DKK mio. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele året Nettoomsætning 1.858, , , , ,4 Omkostninger: Skibenes driftsomkostninger 960,7 743, , , ,4 Charterhyre 111,1 115,4 253,2 246,0 525,5 Personaleomkostninger 349,1 320,9 673,7 634, ,5 Andre omkostninger ved salg og administration 113,3 120,8 210,1 217,9 416,7 Omkostninger i alt 1.534, , , , ,1 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 324,5 295,9 466,7 357,9 890,3 Avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler 0,1 4,0 18,0 10,8 28,6 Af- og nedskrivninger: Skibe -113,6-104,8-216,1-206,2-412,1 Øvrige anlægsaktiver -26,0-17,3-50,5-33,9-74,9 Af- og nedskrivninger i alt -139,6-122,1-266,6-240,1-487,0 Driftsresultat (EBITA) 185,0 177,8 218,1 128,6 431,9 Værdiregulering goodwill/negativ goodwill 0,0 0,6 0,2 0,6 0,6 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,5 0,4 0,6 0,8 0,6 Finansielle indtægter 27,8 31,7 44,2 52,9 102,2 Finansielle omkostninger -68,7-89,5-131,1-161,5-304,7 Resultat før skat 144,6 121,0 132,0 21,4 230,6 Skat af periodens resultat -6,2-8,5-11,6-9,2-37,3 Periodens resultat 138,4 112,5 120,4 12,2 193,3 Periodens resultat fordeles således: DFDS A/S' andel af periodens resultat 136,6 106,9 116,6 2,6 175,4 Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat 1,8 5,6 3,8 9,6 17,9 138,4 112,5 120,4 12,2 193,3 Resultat pr. aktie (EPS) 18,0 14,1 15,3 0,3 23,1 Udvandet resultat pr. aktie 18,0 14,1 15,3 0,3 23,1 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 8 af 13

9 DFDS Koncernens balance aktiver DKK mio Langfristede aktiver Langfristede immaterielle aktiver Goodwill 159,3 122,4 157,6 Software 34,5 35,5 33,1 Igangværende udviklingsprojekter 6,1 1,8 5,0 Andre immaterielle anlægsaktiver 87,9 46,0 95,9 Langfristede immaterielle aktiver i alt 287,8 205,7 291,6 Langfristede materielle aktiver Ejendomme 72,8 63,4 74,3 Terminaler 361,8 243,3 265,2 Skibe 6.973, , ,8 Maskiner, driftsmateriel og inventar 227,3 160,7 231,8 Igangværende anlægsarbejder og forudbetalinger 15,4 222,3 250,8 Langfristede materielle aktiver i alt 7.650, , ,9 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 12,6 7,0 6,2 Tilgodehavender 14,0 33,1 23,9 Værdipapirer 22,1 18,2 26,7 Udskudt skatteaktiv 81,7 97,2 91,4 Andre langfristede aktiver i alt 130,4 155,5 148,2 Langfristede aktiver i alt 8.068, , ,7 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 87,5 76,4 91,5 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 802,5 666,9 678,2 Andre tilgodehavender og kortfristede aktiver 122,6 177,9 140,7 Periodeafgrænsningsposter 110,1 76,2 92,0 Aktiver bestemt for salg 35,6 0,0 30,2 Likvide beholdninger 287,0 302,5 249,6 Kortfristede aktiver i alt 1.445, , ,2 Aktiver i alt 9.514, , ,9 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 9 af 13

10 DFDS Koncernens balance passiver DKK mio Egenkapital Aktiekapital 800,0 800,0 800,0 Overført resultat 2.221, , ,0 Reserver -85,9-243,5-149,6 Foreslået udbytte 0,0 0,0 56,9 Aktionærerne i DFDS A/S' andel af egenkapitalen 2.935, , ,3 Minoritetsinteresser 104,8 165,9 101,4 Egenkapital i alt 3.040, , ,7 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Rentebærende gældsforpligtelser 4.121, , ,6 Udskudt skat 192,6 161,0 190,1 Pensions- og jubilæumsforpligtelser 236,3 235,1 234,6 Andre hensatte forpligtelser 6,3 26,1 6,9 Langfristede forpligtelser i alt 4.557, , ,2 Kortfristede forpligtelser Rentebærende gældsforpligtelser 852,2 612,9 650,6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 341,1 363,7 321,7 Gæld til associerede selskaber 0,1 0,0 0,0 Andre hensatte forpligtelser 0,0 1,7 2,1 Selskabsskat 14,4 12,4 13,0 Anden gæld 507,7 710,0 565,8 Periodeafgrænsningsposter 200,8 172,5 97,8 Kortfristede forpligtelser i alt 1.916, , ,0 Forpligtelser i alt 6.473, , ,2 Passiver i alt 9.514, , ,9 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 10 af 13

11 DFDS Koncernens egenkapitalopgørelse DKK mio Egenkapital primo 2.903, , ,9 Primo kursregulering af egenkapital 8,3 6,6 3,9 Resultateffekt af forskel mellem ultimo- og gennemsnitskurs 0,2-0,1 0,0 Ændring i værdi af finansielle instrumenter 59,6 25,4 113,1 Aktiebaseret vederlæggelse 1,4 2,5 1,7 Op- og nedskrivning af værdipapirer -4,4 7,7 7,5 Periodens resultat 120,4 12,2 193,3 Udloddet udbytte -60,0-56,0-56,0 Udloddet udbytte, egne aktier 3,0 2,9 2,9 Udnyttelse af aktieoptioner 7,9 5,4 6,4 Andre reguleringer vedr. minoritetsinteresser -0,5 1,8-70,9 Andre reguleringer 1,1 0,5 1,9 Egenkapital ultimo 3.040, , ,7 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 11 af 13

12 DFDS Koncernens pengestrømsopgørelse DKK mio. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele året Pengestrøm fra driftsaktivitet Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 324,5 295,9 466,7 357,9 890,3 Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v. 2,1-40,7 4,6-30,3 3,9 Ændring i driftskapital -52,3-35,0 2,2-6,0-165,7 Betaling af hensatte forpligtelser -1,9 7,9-3,1-1,2-3,4 Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto 272,4 228,1 470,4 320,4 725,1 Renteudgifter, netto -72,5-35,4-84,4-53,6-190,6 Betalte skatter -2,0-2,9-4,8-4,2-14,6 Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto 197,9 189,8 381,2 262,6 519,9 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Skibe -621,3-120, ,8-368,8-406,7 Ejendomme og terminaler -38,8-25,6-77,5-49,6-67,7 Driftsmateriel -5,2-8,9-18,4-18,3-37,2 Immaterielle anlægsaktiver -3,6-4,5-6,7-10,9-15,5 Køb af virksomheder og aktiviteter 0,7-104,4-2,3-104,4-221,9 Køb af minoritetsinteresser 0,1-1,5-0,8-1,5-104,8 Associerede virksomheder -6,2 0,0-5,8 0,5-0,8 Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt -674,3-265, ,3-553,0-854,6 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i andre finansielle anlægsaktiver 23,0 24,6 16,6 32,8 52,3 Ændring i lån med pant i skibe 427,9-36,2 815,6 107,9 118,1 Ændring i andre finansielle lån -21,6 62,2-23,3 62,1 83,9 Betalt leasingydelse vedrørende finansielt leasede aktiver -13,7-10,9-27,4-23,5-50,3 Forskydning i driftskreditter 171,1 64,1 79,0 173,8 149,1 Udnyttelse af aktieoptioner -3,2-0,5 0,0 1,3 0,4 Betalt udbytte -57,0-53,3-57,0-53,3-60,9 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt 526,5 50,0 803,5 301,1 292,6 Periodens pengestrøm i alt 50,1-25,2 36,4 10,7-42,1 Likvide beholdninger og værdipapirer primo perioden 235,8 324,2 249,6 287,6 288,2 Kursregulering 1,1 3,5 1,0 4,2 3,5 Likvide beholdninger og værdipapirer ultimo perioden 287,0 302,5 287,0 302,5 249,6 Ovennævnte kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 12 af 13

13 Definitioner Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Resultat før af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Resultat efter af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Driftsmarginal Driftsresultat (EBITA) x 100 Omsætning Driftsresultat efter skat (NOPAT) Investeret kapital Afkast af investeret kapital (ROIC) Resultat til analyseformål Driftsresultat (EBITA) minus periodens betalbare skat justeret for skatteeffekten af finansiering, netto Arbejdskapital (ikke-rentebærende kortfristede aktiver minus ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser) plus langfristede immaterielle og materielle aktiver minus pensions- og jubilæumsforpligtelser samt andre hensatte forpligtelser Driftsresultat efter skat (NOPAT) x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Periodens resultat efter minoritetsinteresser eksklusive regulering af tidligere års skatter og udskudte skatter Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100 DFDS andel af egenkapitalen, gennemsnit Egenkapitalandel Egenkapital x 100 Aktiver i alt Resultat pr. aktie (EPS) Udbytte pr. aktie Indre værdi pr. aktie Kurs/Indre værdi (K/I) DFDS andel af periodens resultat Vægtet gennemsnitligt antal aktier i omløb Årets udbytte Antal aktier ultimo perioden DFDS andel af egenkapitalen ultimo perioden Antal aktier ultimo perioden Aktiekurs ultimo perioden Indre værdi pr. aktie ultimo perioden 29. august 2006 DFDS 1. halvår 2006 Side 13 af 13

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 Indhold Kort om kvartalet DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalet i tal Resultatforventning 2005 DFDS 1. kvartal 2005 2 Resultatudvikling 1. kvartal 2005 DFDS

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere