OM VELFÆRDSSTATENS PROBLEMER DEL I OKT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM VELFÆRDSSTATENS PROBLEMER DEL I OKT 2010"

Transkript

1 SAWASDEE KHRAP VELKOMMEN tilbage OM VELFÆRDSSTATENS PROBLEMER DEL I I mine betragtninger fra maj i år truede jeg med at holde en lang pause. Næsten lige hjemvendt fra en lang tur til Danmark plus 4 andre europæiske lande har jeg fået inspirationer og indtryk, der får mig til at nedfælde disse på tryk. I brevet fra maj anførte jeg blandt andre emner dette; Citat: Forandringer Vi lever i en tid med forandringer, der i styrke og omfang overgår alt, hvad vi tidlige har oplevet. Påvirkningen af alle forandringer er enorm og ændrer stort set alle vore klassiske opfattelser af værdier. Et kardinalspørgsmål er, om et menneske er omstillingsparat med samme styrke? De, der ikke er det, får et chok og bliver tabere. De selskaber eller personer, f.eks. de nye tekniske guruer, implementerer forandringer med en hastighed, der langt overstiger almindelige personers omstillingsevne eller parathed. Det giver konflikter, at mange ting i dag er yt førend vi har nået side 5 i instruktionsbogen, hvis der altså er en. Alt skal være nyt, helst hurtigere end vi kan nå at kassere det, breaking news, online og IT knowhow, og de der ikke kan, har eller får problemer. Samfund, politik, uddannelse, social struktur og kulturmønster, alt skal revurderes hurtigere og ofte på eksperimental basis. Med eller mod vor vilje er vi i dag stort set alle passagerer i et immigrationstog, der med ustyrlig hastighed tager os ind i fremtiden, som vi efterhånden kun har beskeden indflydelse på. På rejsen består menuen af forandringer, som vi ikke altid er parate til og aktørerne bag styrer showet uden at tænke på modtagerne. Min kusine Helle Dyrting, der er ekspert i emnet, skriver i en af sine udgivne bøger Fællesskabets skjulte Kræfter om forandring; Følelsesmæssig intelligens er det der skal til, for at vi kan arbejde med accept af forandringer og det anderledes. Helle omtaler udførligt hjernens funktion og har et par gode ord med på vejen om vor pligt til at udvikle de tanker, der sker i den rationelle del af vor hjerne. 1

2 Jeg har prøvet at følge hendes råd, men er for ofte faldet i min egen fælde, ved at ende med at forvrænge opfattelser, ikke at være grundig nok i mit hjemmearbejde og dermed for ofte subjektiv. Det er en farlig rute at komme ind på, så jeg har allerede fundet afkørselsvejen og er snart på den rigtige motorvej igen. INDTRYK FRA EUROPA 8 ugers rejse tog mig til mange bestemmelsessteder langs den motorvej, jeg omtalte i maj måned. Disse destinationer var fordelt på store og små samfund, hver med sin sociale struktur og færdselsregler, men fælles for dem var, at siden jeg besøgte dem sidst, har forandringens ubønhørlige maskine sat sine præg; familien (den meget nære og den lidt fjernere), vennerne, forretningsforbindelser, bekendte og andre gamle kontakter og placeringen går fra provinssamfund, småbyers og storbyers ditto, universitetsmiljø og alle godt spredt over det fædrene land, Tyskland x 3, England og Sverige med en indsprøjtning fra Holland og en fra Prag. De mange besøg på destinationsstederne udgjorde et univers for sig spændende fra enkelte rutineprægede og indholdsløse samtaler, over intense, meningsfyldte dialoger og en verden af kulturelle oplevelser, nogle af dem kom til udtryk i flere af mine Picasa album. Det var en utrolig intensiv og spændende rejse og det har taget sin tid at få indtrykkene pakket ordentlig ud og sat i de rigtige rammer. Trafikken på motorvejen er operativ 24/7 og de nødvendige pauser ikke altid lange nok, for vi skal jo videre ikke sandt? Forinden afrejsen havde jeg truffet forberedelser til at komme nærmere ind på livet af Danmark og specielt søge at finde ud af, om min tese om begrebet holdninger er en overset faktor, når vi taler om nationaløkonomi. Men også et forsøg på at finde årsagen til hvorfor Danmark er i tilbagegang og det tyske samfund er kommet tilbage i førertrøjen som verdens førende eksportnation. Hvorfor er der stor forskel på dansk og tysk mentalitet uagtet, at begge betragtes som velfærdssamfund og begge med vanskeligheder i at få integrationsproblemet med vore udenlandske borgere løst? Både DK og D var sat procentuelt lige langt ned på hitlisten efter den sidste finanskrise, så hvilke elementer danner grundlaget for, at DK er ved at blive et tabersamfund uden at nogen synes at bekymre sig særligt derom? Og endelig, hvorfor kan danskere ikke indse, at de er ved at blive et forbrugersamfund med Kina som hovedleverandør samtidig med at et stigende antal arbejdspladser eksporteres? 2

3 FORANDRING OG UDVIKLING Jo set under eet er der sket store forandringer i de omtalte samfund. En del har jeg naturligvis noteret mig før, men ikke sat dem i interaktive relationer, som jeg vil forsøge at gøre nu. Alt har forandret sig, klart, men hastigheden hvormed den sker, kan almindelige mennesker ikke hamle op med. Den måde, vi tænker på, er også ændret og har medført nye procesbegreber om vor religion, økonomi, politik og sociale kompetencer. De er, efter min opfattelse, blevet så komplekse i sig selv, at ingen har en ide om, hvilke mål de har, men vi ved kun, at de tiltager i omfang og tidsforbrug. Globalisering er et modebegreb, som vi slår en klo i når vi skal give udtryk for, at vi er med på noderne, men hvis dybeste konsekvenser vi enten ikke kan eller vil se, for de griber ind i det meste af det, vi foretager os og de samfundsstrukturer vi lever i, uden at vi altid fatter hvorfor. Så hvordan får vi almindelige mennesker overskud til at kunne sætte os ordentlig ind i de omtalte forandringer, der bevæger sig transnationalt og med højtogshastighed? Mit spørgsmål er stadig, om vi har tankekapacitet nok til at kunne rumme det globale tankespind? Det er for mig, som har vi fået to verdener. Én totalt præget af alt det positive, som solide fremskridt medfører; flere sunde, mere velstand, mere frihed og demokrati, færre analfabeter osv. Men på negativlisten aldrig så mange fattige og sultne. Hvordan styres fordelingen, hvem vil give afkald på goder for at hjælpe de dårligst stillede? Det dybe skel på de to verdener har medført meget aggressive nationale bevægelser samt etniske og religiøse fanatiske holdninger. De tidligere tiders politiske ideer, i hvert fald i den vestlige verden, er tilsyneladende afløst af et vakuum, som f.eks. Kina drager fordel af og sikkert ikke til vort bedste, om end dette kan diskuteres. Det synes at være umuligt at standse globaliseringen. Rivaliseringen trives i bedste velgående og de megastore multinationale koncerner kæmper hvert sekund på at få endnu mere fodfæste, de store politiske alliancer, som f.eks. EU er også i kampdragten og ønsker at drage fordel af USA's store problemer. Der er nye storpolitiske deltagere på den globale scene, og deres beslutninger påvirker de politiske strukturer i de enkelte nationalstater, der på den ene side ønsker at være med i det store spil, men som på samme tid ikke er i stand til at få omstillet eller omstruktureret deres miniputstat hurtigt nok, et billede vi oplever i Danmark. 3

4 I ordet globalisering ligger de facto en integration af nationaløkonomier, kultur og religion samt naturligvis politik eller med andre ord en sammensmeltning af samfund (den sociale faktor). Altså i sidste ende fri bevægelighed for alt fra varer til personer og endelig må vi ikke glemme kapital. Og så var jeg tæt på at glemme den rivende teknologiske udviklings indflydelse samt forskydningen i den internationale magtbalance politisk, militært og økonomisk. For nu at komme med i det globale highspeedtog, må vi vurdere, om vi i Danmark har de rigtige kvalifikationer. Hvem vil have handicappede passagerer med i toget til herlighederne? Ikke mange, så de sidste 20 til 25 år har vi fået en række af nye begreber, de fleste med ordet ny eller neo foran. F.eks. nytænkning. Men jeg må tilkendegive at der sandelig også ofte er enten tale om recycling eller ny vin på gamle flasker. Jeg vil gerne omskrive handicappede til medpassagerer, der ikke passer ind i den samlede struktur, der anses for den bedste som et grundlag for et ordentligt samfund, et optimalt og velfungerende system, så det være sig lande som Tyrkiet eller de nye medborgere i EU fra lande, der ikke kan klare sig uden finansiel hjælp fra de såkaldt velstillede øvrige EU medlemmer. Der er sagt og skrevet meget om globaliseringen, både pro og kontra, så jeg vil hæfte mig ved to sider, som efter min mening er markante. For det første en delvis opløsning af begrebet nationalstat og dernæst velfærdstatens dybe krise, der under min rejse viste sit sande ansigt, ikke alene i Danmark, men også i Tyskland, som jeg har et indgående kendskab til samt i Holland. Jeg knytter så begrebet multikulturisme til velfærd, for jeg oplevede jo konflikten hjemme i fædrelandet udtrykt simpelt i dette spørgsmål; Skal samfundet skære i de ydelser, som de borgere, der har betalt skat i mange år, har krav på, og skal disse besparelser anvendes til en gaveregn af kontanter til personer, der aldrig har bidraget finansielt til vor nationale husholdning? For sandheden er, at den danske velfærdsmodel trænger til et ordentligt eftersyn og revision. Kimen til velfærdsstatens krise blev faktisk lagt allerede i 1973, da oliekrisen borede sig dybt ind i Europa og mange har glemt, at araberne først åbnede for hanerne, da EF, som det hed dengang, underskrev en aftale om en handel; Olie mod at indsluse borgere fra muslimske lande. Smart ikke sandt? Men glemt og omtales ikke mere er, at vi solgte vore overbevisninger for energi, som vi ikke kunne leve uden og at i olieforsyningsrørene anbragtes i små redningsbåde en hær af frontsoldater, der for vore egne penge i stort omfang er blevet en kim til situation, der kræver debat, som ikke mange tør tage, slet ikke de taburetklæbende ministre, der for skatteborgernes penge de facto køber stemmer via oceaner af ydelser, der ikke bidrager til samfundets parathed og evne til at deltage i det globale cirkus. I 1973 blev kimen lagt til en begyndende ændring af vort ellers solide etablerede demokrati. 4

5 Jeg medgiver at en del af mine omtalte argumenter er for letkøbte eller måske bedre udtrykt, ikke kan stå alene. I mange EU lande fokuseres på integrationsproblemet, medens langt mere relevante forhold om velfærdsstatens fremtid får mindre taletid ikke mindst i Danmark. DANMARK EN UTOPISK VELFÆRDSSTAT Uagtet at jeg prøver at følge med i EU's udkantsland Danmark, er det desværre ikke muligt at få de nødvendige nuancer med for at komplettere billedet af det fædreland, der forekommer mig at befinde sig i en identitetskrise, der relaterer til fakta om, at så længe der var likviditet nok til at sikre eskalerende sociale ydelser og der var styr på den nødvendige moral samt en klar erkendelse af, at omkostningerne til dækning af alene denne udgift i betydeligt omfang er koblet sammen med en matchende skattemodel, ja så var Danmark et lykkeligt land. Den velfærdsmodel, vi bruger i Danmark, er ikke af nyere dato, den betegnes også ofte som den skandinaviske model og jeg har faktisk brugt betydelig tid til at undersøge dette emne ret indgående i forbindelse med mine studier om sociale kompetencer. Gennem mange år har den danske stat påtaget sig rollen som det organ, der dels sørger for og danner rammerne om sociale ydelser samt påtager sig ansvaret for finansieringen af dem. Det er jo nemt, ikke sandt? Først hentes stemmer på at love vælgerne at de får mere og mere for mindre og mindre og når den samlede udgift kendes, justeres skattelovene, så den fornødne likviditet sikres. I tidligere artikler, hvoraf nogle er på min blog andre tilsendt danske aviser som kommentarer, har jeg prøvet at finde relevante og sammenlignelige data for at illustrere mine vurderinger, men det er sandelig ingen nem opgave. Jeg har næsten forgæves forsøgt at finde relevante tal fra Danmarks Statistik (DS), idet jeg gerne ville bruge året 1973 som basisår/ sammenligning for den triste udvikling. Jeg har haft en del korrespondance med DS, der oplyser at mange tal ikke er overført til den digitale verden og at principperne for fordelinger er ændret mange gange undervejs, så det kræver faktisk næsten et medlemskab af Danmarks Jurist og Økonom Forbund at finde de korrekte tal, hvorfor jeg i det efterfølgende baserer mine argumenter på sandsynlige gennemsnit. Grunden til min research er ganske simpel, nemlig at få undersøgt, hvorfor mange danskere ikke kan indse, at samfundet er i tilbagegang, når det bruger flere penge, end det tjener. Ved mine mange dages ophold i august og september/delvis oktober var jeg rystet over at erfare, at et stort gennemsnit af danskere overhovedet ikke har det fjerneste begreb om, hvordan landets økonomi fungerer. 5

6 Dette indtryk kommer ikke alene fra samtaler, men i langt højere grad fra artikler og andre påvirkninger gennem diverse media. Det forekommer mig simpelt at begribe; Jeg har brugt finanslovsforslaget for 2011 som grundlag; Indtægter fra skatter og afgifter (forbrug og moms) MDKK, indtægter fra salg af offentlige ydelser er MDKK og sandelig om vi ikke har renteindtægter på MDKK, samlede indtægter er således MDKK, det er ganske mange penge for et lille land. Udgifterne fordeler sig i hovedtal på; Kongehuset 95 MDKK, Folketinget 975 MDKK, Driftsudgifter til alle ministerier MDKK, andre udgifter MDKK, samlede udgifter og det flotte slutresultat et minus på MDKK. Vi bruger altså 6.3 % mere end vi tjener og i vor forbrugerrus låner vi bare pengene i stedet for at se på, om vi måske kunne spare. Jeg synes det er et dårligt princip at bruge mere, end man tjener, men jeg er jo også ret radikal på det område. Hvis Danmark var en virksomhed eller blot en privat husholdning, ville man i en underskudssituation, der nu kører på 3. år, straks fokusere på to muligheder; Enten at forøge indtægterne eller reducere udgifterne. Da majoriteten af indtægterne generes via produktionen i det private erhvervsliv kan underskuddet ikke dækkes herfra, fordi landet ikke er konkurrencedygtigt nok, og der er mange gode årsager hertil. En reduktion er langt mere effektiv for nationaløkonomien ja, men ikke for den siddende regering, for al tale om at, vi er i velfærdskrise og må skære, medfører ramaskrig de største fra dem, der lever højt og flot på skatteborgernes regning. Jeg var altså hjemme, da den ret inkompetente finansminister forelagde finanslovsforslaget for 2011 og var rystet over udfaldet og reaktionerne af en debat, som jeg i min naivitet havde forestillet mig burde ske på et seriøst grundlag. 40 milliarder er en ret pæn sum og da nationalbankdirektøren tog bladet fra munden og fortalte de måbende får, at de nok skal regne med at tillægge måske 10 milliarder mere, var reaktionerne hos de fleste; Nå og hvad så, hvad kommer det mig ved? Men endelig en dag skød Lars Løkke hjertet op i halsen og fik på sin sædvanlige kluntede facon fremstammet, at nu bør vi nok skære lidt, hvor det gør ondt næsten på samme dag som sygehusene meddelte at de ville nedlægge stillinger. Reaktionen fra Villy Søvndal kom prompte: Regeringen er i gang med at udøve en massakre på vort velfærdssamfund og så kom der faktisk efterfølgende ret mange gode eksempler på, hvor regeringen kunne overveje at skære dybt med sparekniven. Og dermed er jeg tilbage til en tidligere kommentar, nemlig at vi ikke bare enøjet kan beskylde vore delvis uinviterede/uønskede gæster for at de får de største stykker af velfærdslagkagen, idet de tegner sig for omkring 40 % af de samlede bistandsydelser. Majoriteten af overførselsindkomster hentes altså af danskere, så hvorfor ikke tage fat her. Alle kan jo se, at der udøves en næsten professionelt frås med de offentlige midler og da alle bor i glashuset tør næsten ingen kaste med sten og at tale om moral og ansvar er som at se på et luftskib, der ikke mere har forbindelse med den planet, vi bor på. 6

7 De efterfølgende eksempler er nok bare en lille del af isbjerget af meningsløst overforbrug, der ikke synes at kunne standses. Det var mærkeligt at opleve forskellen i opfattelserne hos personer jeg traf. Begge (fra samme firma) var ret fortørnede over, at på samme dag, som deres arbejdsgiver havde fyret et antal ansatte, blev der inviteret til en sommerfest for personalet, men de accepterer, at de er med til at betale via deres skatter og afgifter - for unødvendigt offentligt forbrug, der nu oven i købet lånefinansieres. Jeg provokerede dem med dette eksempel; I en kommune betaler man 8.9 million for at coache en person, der ikke er omstillingsparat til samfundet. Han er 22. Hvis han lever til han er 75 og stadig ikke er tilpasset, taler vi om en udgift på 471 millioner, ikke reguleret for dyrtid. Penge, der skal lånes. Jeg foreslog at det ville være nemmere for statskassen at skyde ham, en patron koster mindre end 50 kroner, men svaret kom prompte; nej, det er samfundets PLIGT at sørge for sociale opgaver uanset karakter og omfang. Der er faktisk tale om en udgift på mere end 100 MDKK, der med i budgettet for 2011, til dækning af disse meget specielle udgifter. Der reageres heller ikke meget overfor, at der bruges kroner om året på at køre en ordblind til og fra specialundervisning. En dame får 1.3 millioner om året for at gå hjemme og passe et handicappet barn, samtidig med, at der er masser af ledige pladser i systemet der jo er belastet med udgifter i forvejen og familier, der modtager omkring kroner årligt i børnetilskud og har indrettet sig, så de kan leve af det. Jeg bør vel også tale om efterlønnen og hørte en del eksempler på, at fuldt ud arbejdsduelige modtager efterløn og lever et godt liv enten i sydens sol eller på golfbanen. Jeg fik ret chokerende fakta om svindel med SU plus andre eksempler på offentlige (og kommunale samt regionale) udgifter, listen var lang og er blevet længere i mellemtiden og I læse alle om dem i danske media. Der er masser af relevante eksempler på, hvor der kunne spares, men viljen er der ikke. Alle disse eksempler blegner imidlertid ved siden af det faktum, at antallet af offentlige ansatte er eksploderet de seneste år. Vi kunne erfare, at der siden 2009 er ansat flere i den offentlige sektor, hvoraf kun 1 %, altså 300, er i funktioner, der har direkte kontakt med borgerne. Resten er de usynlige, de, der bestemmer og som ifølge mange ansatte ikke har ret megen forstand på de opgaver, de er sat til at løse. Så undskyld hr. Søvndal, jeg kan ikke se, hvorfor du anvender ordet massakre? Du fortæller sammen med Helle, som vi alle er på fornavn med, at eventuelle nedskæringer vil koste statskassen milliarder, er det socialdemokratiets regnegeni, der har været i gang? Kan du ikke forstå, eller vil du og Helle og andre magtsyge personer ikke fatte, at staten ikke kan give penge ud, den ikke har og at det først og fremmest drejer sig om at få gang i det private erhvervsliv, fra hvilket pengene tjenes? Den sidste opgørelse fra DS viser et antal på offentlige ansatte med denne fordeling; Kommunerne , i regionerne og staten tager sig af % af alle er beskæftiget med social beskyttelse, 25 % med sundhed og 20 % med undervisning. Antal af politibetjente, der skal beskytte borgerne er cirka , medens antallet af økonomer indenfor det offentlige er Er der nogen, der kan se en joke i disse tal, og klart indser at DJØF styrer Danmark? 7

8 Den private industri beskæftiger omkring og siden februar 2009 er der tabt lidt mere end arbejdspladser. Danmark har lige omkring indbyggere, så fratrækkes de allerede omtalte, har vi en balance på vi skal finde i Danmarks Statistik (DS). Cirkatal; børn og under uddannelse , pensionister , efterlønsmodtagere og arbejdsløse Vi mangler altså Der er omkring dagpengemodtagere og er saldo reduceret til Der er usikkerhed i visse tal, idet omkring børn/unge både er med under gruppen ( ) og de er også med i beskæftigelsestallet for den private sektor, da de har deltidsarbejde og for at blive medregnet i statistikken, skal de bare arbejde 1 time pr. registreringsenhed angivet af ILO (time/uge/måned). Efter lang tids research fandt jeg disse tal til sammenligning. I 1970 var der ansatte i industrien og offentlige. 1 industriansat trak altså 0,196 offentlig medarbejder. I 2010 er tallene privat ansatte og offentlige, 1 privat ansat skal nu trække 0,435 offentlige ansatte (En stigning på over 100 %). Jeg kan sagtens forstå, at den rivende tekniske udvikling har ført til nye produktionsmetoder, der delvis nedlægger arbejdspladser, men sagen er jo at industrien skaber et højere BNP med færre ansatte, hvorimod det offentlige er blevet langt mindre effektivt. I samme periode har vi fået sikkert det næsthøjeste skattetryk i verden, der bidrager til at nedsætte vor konkurrenceevne, en udvikling, der ikke får tilstrækkelig opmærksomhed. Så kom vi så langt. En detaljeret gennemgang af finanslovsforslaget for 2011, som jeg har foretaget, burde oversættes til et dansk, som alle borgere kan forstå og tilsendt hver husstand, affattet i nemme overskrifter og gjorde man det, ville danskerne få et chok. Dette er ikke en joke, jeg sammenligner med nogle af de opgaver, som Obamas regering gav støtte til, da hans land fik en kæmpe finanspakke, som jeg har oversat til dansk, f.eks. Finansiering af en undersøgelse af, hvorfor frøernes sjæleliv har indflydelse på tidevandet i Roskilde Fjord, eller hvorfor tsunami n i Asien var påvirket af krokodillernes sexliv i det indiske ocean. Budgettet er sammensat så kun DJØFere kan forstå den dybere mening og det fremgår tydeligt, at der fra år til år ændres på love og forudsætningerne, der gør det næsten umuligt at foretage relevante sammenligninger. Man skal læse og forstå de medfølgende lovtekster og anmærkninger, men vi almindelige borgere står overfor en næsten umulig opgave. Hvis danskere ville tage konsekvensen af et meningsløst overforbrug, ville der blive en revolution. Hvis de ville regne ud, hvor mange timer de skal arbejde for det offentlige, førend de gør det for sig selv, ville de lave oprør, men hvem tør, kan eller vil fortælle dem det? Ikke regeringen, den skal bare holde godt fat i taburetten. Hvis I har tid burde i kigge i finansloven, den er lavet sådan, at I ikke kan forstå andet end at landet har et struktureret underskud på statsfinanserne, der inddækkes ved låntagning. 8

9 Den danske velfærdsstat er etableret af sociale partier, mest det centrale, men i dag følger den nuværende regering godt med, det drejer sig om at bevare magtmonopolet (Nogle kalder det for borgerlig socialpolitik). Staten har sat sig i rollen som den styrende storebroder uden de nødvendige forudsætninger. Jo flere på overførselsindkomst eller som det hed før i statistikken helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser, jo flere sikre stemmer. I 1984 androg det samlede antal inkl. folkepensionister , i og jeg leder efter tallene fra 2009, men det er vist højere end SAMMENFATNING Jeg har brugt mange sider på dette vigtige emne, velfærdsmodel, hvis design bestemmes af den til enhver tid vedtagne socialpolitik. Den, som den nuværende regering har gennemført, har ført til en række negative scenarier, der dog er påvirket af den internationale finanskrise. Lars Løkkes regering taler om økonomiske incitamenter lidt baseret på Ny liberalisme, der vist har rod i den såkaldte Chicago Skole (intellektuel frimarkedstænkning). Og så lige et blik på Anders Foghs kampråb om en dansk kulturkamp, der skal gengive borgerne deres værdighed til frigørelse fra socialstaten! Bravo. Lars Løkke drømmer, når han forelægger sin plan om at gøre landet til en vindernation. Det er trist at det ikke er gået op for ham, at Danmark er i taberdivisionen og at det ville være bedre for ham at bruge sin tid og kræfter på at rette op på de mange fejl, han har begået, i stedet for at lyve til os om, at hvis vi bare får vindenergi, elbiler og bioethanol, så er drømmen opfyldt. OK, Lars kan ikke gøre meget ved den globale nedtur, der har ramt landet, men han kan lade være med at kaste gode penge efter dårlige, men det sikrer jo ikke hans genvalg til den varme taburet. De argumenter, han anvender lige nu, er 100 % fjern fra den økonomiske realitet og dermed vanskeliggør han en nødvendig og konstruktive dialog om landets fremtid. 9

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Arbejdsstyrken er faldet mere markant under denne krise end under tidligere kriser. Normalt bliver 7 pct. af et beskæftigelsesfald til arbejdsløshed.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Asmus Leth Olsen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Publikationen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning Købmagergade

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 08-09 Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 17. september 2001 Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 Resumé: FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET I modsætning til tidligere år, hvor erhvervsorganisationernes beklagelser over finanslovens belastninger

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 10 Holstebro

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag.

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Ejner K. Holst tale ved 1. maj 2011 Kære alle sammen. Tak for invitationen. DET TALTE ORD GÆLDER Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Her mødes vi for at bekræfte sammenholdet.

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Opgavedel A: Paratviden om økonomi

Opgavedel A: Paratviden om økonomi Prøve i økonomi Denne prøve består af en hel række delopgaver. Du skal besvarer så mange som muligt opgaven er lavet, så det helst ikke skulle være muligt at alle når at besvarer alle opgaver på den givne

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Målbare mål. Ikke målbare mål. Fig. 14.1 De samfundsøkonomiske mål.

Målbare mål. Ikke målbare mål. Fig. 14.1 De samfundsøkonomiske mål. De samfundsøkonomiske mål Økonomisk vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn til

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Finanspolitik og stabilisering Det økonomiske Råds 50 års jubilæum. Christen Sørensen 7. december 2012

Finanspolitik og stabilisering Det økonomiske Råds 50 års jubilæum. Christen Sørensen 7. december 2012 Finanspolitik og stabilisering Det økonomiske Råds 50 års jubilæum Christen Sørensen 7. december 2012 Brandes citat fra forelæsninger på Københavns Universitet i 1870 om Hovedstrømninger i Europæisk Litteratur

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 1 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre ved en fælles indsats. Vi

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat, 3. rev. og udvidede udgave 13.03.13. SRSF S VÆKSTPLAN: Forkert løsning på forkert problem.

KRITISKE ANALYSER. Notat, 3. rev. og udvidede udgave 13.03.13. SRSF S VÆKSTPLAN: Forkert løsning på forkert problem. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet Kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Gældskrisen og Fremtidens EU

Gældskrisen og Fremtidens EU Gældskrisen og Fremtidens EU Oplæg ved Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Undervisningskonference om EU s fremtid organiseret af Oplysningsforbundet DEO Onsdag den 10. september 2012 Aarhus Universitet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2011-12 Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Anne Lind

Læs mere