Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335"

Transkript

1 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Dansk Norsk Suomi Čeština Polski Brukerhåndbok Käyttöopas Uživatelská příručka Przewodnik użytkownika Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Română Felhasználói útmutató Руководство пользователя Kullanıcı Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήστη Ghid de utilizare Svenska Användarhandbok

2 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder reserveres under copyright-lovgivningen i USA. Indhold i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse fra Xerox Corporation. Den påberåbte copyrightbeskyttelse omfatter alle former for materiale og information med copyright, der nu er tilladt af lovbestemt eller juridisk lovgivning, der herefter tildeles, inklusive uden begrænsning, materiale genereret fra softwareprogrammer, som vises på skærmen, f.eks. typografi, skabeloner, ikoner, skærmvisninger, udseender osv. XEROX og XEROX and Design, Phaser, PhaserSMART, CentreWare, PrintingScout, Walk-Up, WorkCentre, FreeFlow, SMARTsend, Scan to PC Desktop, MeterAssistant, SuppliesAssistant, Xerox Secure Access Unified ID System, Xerox Extensible Interface Platform, ColorQube, Global Print Driver og Mobile Express Driver er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe Reader, Adobe Type Manager, ATM, Flash, Macromedia, Photoshop og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, Macintosh, Mac OS og TrueType er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. HP-GL, HP-UX og PCL er varemærker, der tilhører Hewlett-Packard Corporation i USA og/eller andre lande. IBM og AIX er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows Vista, Windows og Windows Server er varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande. Novell, NetWare, NDPS, NDS, IPX og Novell Distributed Print Services er varemærker tilhørende Novell, Inc. i USA og andre lande. SGI IRIX er varemærker tilhørende Silicon Graphics International Corp. eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. SunSM, Sun Microsystems og Solaris er varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. UNIX er et varemærke i USA og andre lande, der er givet i eksklusiv licens gennem X/Open Company Limited. Som ENERGY STAR -partner har Xerox Corporation testet, at dette produkt imødekommer ENERGY STARS retningslinjer for energibesparelse. ENERGY STAR-navnet og logoet er et registrereret varemærke i USA. Dokumentversion 1.0: September 2011

3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Elektrisk sikkerhed Strømforsyning Netledning Nødslukning Telefonledning Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse Printersymboler Certificering Kontaktoplysninger ang. miljø og sikkerhed Funktioner Før anvendelse af printeren Xerox Welcome Center Initialisering af USB-flashdrev Printerens dele Set forfra Omslag Set bagfra til venstre Dokumentfremfører Komponenter inde i maskinen Integrated Office Finisher Stort magasin og Office LX Finisher (tilbehør) Standardfunktioner Konfigurationer Printertilbehør Energisparer Betjeningspanel Betjeningspanelets layout Printerinformation Kontering Installation og indstilling Oversigt over installation og indstilling Fysisk forbindelse Aktivering af printeren Slukning af printeren Tildeling af en netværksadresse

4 Indholdsfortegnelse Installation af software Krav til operativsystem Installation af drivere og værktøjer til Windows Installation af drivere og værktøjer til Macintosh Tilføjelse af printeren til Macintosh OS X version UNIX- og Linux-drivere Brug af CentreWare Internet Services Find printerens IP-adresse Adgang til CentreWare Internet Services Udskrivning Oversigt over udskrivning Understøttet papir Anbefalede medier Generelle retningslinier for ilægning af papir/materiale Papir/medier, der kan skade printeren Retningslinjer for opbevaring af papir Understøttede papirtyper og -vægte Understøttede standardpapirformater Understøttede brugerdefinerede papirformater Ilægning af papir Ilægning af papir i magasin 1 og Ilægning af papir i magasin 3 og Konfiguration af magasin Ilægning af papir i magasin Ilægning af papir i magasin 5 (specialmagasin) Ilægning af konvolutter i magasin 5 (specialmagasin) Konfiguration af konvolutmagasin Læg konvolutter i konvolutmagasin Udskrivning på specialmedier Udskrivning på konvolutter Udskrivning på etiketter Valg af udskrivningsindstillinger Udskrivning på begge sider af papiret Papirtyper for automatisk 2-sidet udskrivning Udskrivning af 2-sidet dokument Indstillinger for 2-sidet layout Valg af papir Windows Macintosh Udskrivning af flere sider på hvert ark (N sider pr. ark) Windows Macintosh

5 Indholdsfortegnelse Udskrivning af pjecer Udskrivning af pjecer på hæfte-/falseenhed Udskrivning af pjecer på andet udstyr end hæfte-/falseenhed Udskrivning af omslag Windows Macintosh Udskrivning af indsæt Windows Macintosh Udskrivning af undtagelsessider Windows Macintosh Skalering Windows Macintosh Udskrivning af vandmærker Windows Macintosh Udskrivning af spejlbilleder i Windows Oprettelse og lagring af brugerdefinerede formater Windows Macintosh Meddelelse om udført opgave (Windows) Udskrivning fra et USB-flashdrev Udskrivning af specielle opgavetyper Udskrivning og sletning af fortrolige udskrivningsopgaver Udskrivning af prøvesæt Udskudt udskrivning Kontoudskrivning Gem en udskrivningsopgave på printeren Afsendelse af en udskrivningsopgave til en faxmaskine Kopiering Grundlæggende kopiering Glaspladen Dokumentfremfører Justering af indstillinger for kopiering Almindelige indstillinger Justering af billedkvalitet Layout Justering af Outputformat

6 Indholdsfortegnelse Avanceret kopiering Udformning af opgave Udskrivning af prøvekopi Kombiner originalsæt Slet udenfor/indenfor Gem kopiindstillinger Hent gemte indstillinger Brug af Overlejring Scanning 7 Fax Oversigt over scanning Ilægning af originaler Anvendelse af glaspladen Anvendelse af dokumentfremføreren Lagring af en scanning i en mappe Scanning til en mappe Udskrivning af gemte filer på printeren Anvendelse af arbejdsdiagrammer Udskrivning af gemte filer ved hjælp af CentreWare Internet Services Hent scannede filer til din computer med CentreWare Internet Services Oprettelse af mappe Sletning af en mappe Scanning til et filopbevaringssted på netværk Scanning til en adresse Valg af indstillinger for Scanning til en computer Scanning til en hjemmemappe Lagring til et USB-flashdrev Valg af indstillinger for scanning Scanningsindstillinger Øvrige scanningsfunktioner Avancerede indstillinger Brug af Xerox -scanningsværktøj Oversigt Oprettelse af en scanningsskabelon Scanning til en skabelon Netværksscanningsværktøj Import af scannede filer ind i en applikation Oversigt over fax Ilægning af originaler Glaspladen Dokumentfremfører Afsendelse af fax Indsættelse af pauser i faxnumre

7 Indholdsfortegnelse Serverfax Afsendelse af serverfax Sådan sendes en Internetfax Afsendelse af fax fra din computer Faxmodtagelse Valg af faxindstillinger Indstilling af 2-sidede fax Valg af originaltype Indstilling af faxopløsning Justering af billedkvalitet Justering af layout Øvrige faxfunktioner Flere faxindstillinger Internetfaxindstillinger Tilføjelser til adressebøger Tilføjelse af en enkeltperson Sletning af en enkeltperson Tilføjelse af en gruppe Sletning af en gruppe Brug af kædeopkald Oprettelse af faxkommentarer Vedligeholdelse Vedligeholdelse og rengøring Almindelige forholdsregler Placering af serienummer Oplysninger om kontering og anvendelse Rengøring af printeren Rengøring af glasplade og låg over glasplade Udvendig rengøring Rengøring af dokumentfremføringsrullerne Bestilling af forbrugsstoffer Forbrugsstoffer Rutinevedligeholdelse Hvornår skal der bestilles forbrugsstoffer Genbrug af forbrugsstoffer Påfyldning af hæfteklammer Påfyldning af hæfteklammer til Integrated Office Finisher Påfyldning af hovedhæfteklammer til Office Finisher LX Påfyldning af hæfteklammer til hæfte-/valseenhed i Office LX Finisher Problemløsning Meddelelser på betjeningspanelet

8 Indholdsfortegnelse Generel problemløsning Printeren tænder ikke Udskrivning tager for lang tid Printeren nulstilles eller slukkes ofte Printeren udsender usædvanlige lyde Problemer med 2-sidet udskrivning Scannerfejl Udredning af papirstop Udredning af papirstop fra magasin 1, magasin 2, magasin 3 eller magasin Udredning af papirstop i magasin 5 (specialmagasin) Udredning af papirstop i dokumentfremføreren Udredning af papirstop bag låge A Udredning af papirstop bag låge B Udredning af papirstop bag låge C Udredning af papirstop i duplexmodul D Udredning af papirstop bag låge E Udredning af papirstop i Integrated Office Finisher Udredning af papirstop i Office Finisher LX Udredning af hulningsstop i Office Finisher LX Udredning af papirstop Udredning af hæftestop Udredning af hæftestop i Integrated Office Finisher Udredning af hæftestop i Office Finisher LX Udredning af pjecehæftestop i Office Finisher LX Problemer med udskrivningskvalitet Problemer med kopiering og scanning Faxproblemer Problemer med faxafsendelse Problemer med faxmodtagelse Få hjælp Meddelelser på betjeningspanel Advarsler Online Support Assistant (Hjælp til online support) Webressourcer Printerspecifikationer Fysiske specifikationer Basisenhed Basisenhed med Integrated Office Finisher Basisenhed med stort magasin Basisenhed med Office Finisher LX og hæfte-/valseenhed Basisenhed med Office Finisher LX, hæfte-/valseenhed og stort magasin Pladskrav Miljømæssige specifikationer Temperatur Relativ luftfugtighed Elektriske specifikationer

9 Indholdsfortegnelse A B Specifikationer for ydeevne Opløsning Udskrivningshastighed Controller-specifikationer Processor Hukommelse Tilslutning Lovgivningsmæssige oplysninger Lovgivning USA (FCC-bestemmelser) Canada (bestemmelser) EU Frigivelse af ozon Andre bestemmelser Kopieringsregler USA Canada Andre lande Faxregler USA Canada Europa Sydafrika Dataark for materialesikkerhed Energisparertilstand Genbrug og bortskaffelse Retningslinjer og oplysninger Alle lande Nordamerika EU Andre lande

10 Indholdsfortegnelse 10

11 Sikkerhed 1 Dette kapitel indeholder: Elektrisk sikkerhed på side 12 Sikkerhed ved brug på side 14 Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse på side 15 Printersymboler på side 16 Certificering på side 17 Kontaktoplysninger ang. miljø og sikkerhed på side 18 Printeren og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Vær opmærksom på følgende oplysninger for at sikre fortsat sikker drift og betjening af printeren. 11

12 Sikkerhed Elektrisk sikkerhed ADVARSEL: Skub ikke genstande (inklusive papirclips eller hæfteklammer) ind i sprækker eller åbninger på printeren. Hvis der er kontakt med et spændingspunkt, eller der opstår kortslutning i en del, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer, medmindre du installerer tilbehør og specifikt bliver bedt om det. Der skal være SLUKKET for strømmen, når du udfører disse installationer. Tag netledningen ud af stikket, før låger og afskærmninger afmonteres for at installere tilbehør. Med undtagelse af tilbehør, der kan installeres af brugeren, er der ingen dele, som du kan vedligeholde bag disse skærme. Sluk for printeren, før du tager netledningen ud. Se på Aktivering af printeren. på side 38 for instruktioner om slukning af printeren. Følgende kan udsætte dig for fare: Netledningen er ødelagt eller trævlet. Der er spildt væske på printeren. Printeren er udsat for vand. Hvis et af disse forhold forekommer, skal du gøre følgende: 1. Straks slukke printeren. 2. Tage netledningen ud af stikkontakten. 3. Tilkalde en autoriseret Xerox-repræsentant. Strømforsyning Maskinen skal være tilsluttet den strømforsyning, der er angivet på produktets datapladeetiket. Hvis du ikke er sikker på, om din strømforsyning opfylder kravene, skal du kontakte dit lokale el-selskab. ADVARSEL: Netledningen må kun sættes i et stik med jordforbindelse. Netledningen skal sættes direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Stikket passer kun til en kontakt med jordforbindelse. Dette fungerer som en sikkerhedsfunktion. For at undgå elektrisk stød skal du kontakte en elektriker, som kan foretage de nødvendige udskiftninger, så stik og stikkontakt passer sammen. Brug ikke et stik med jordforbindelse til at tilslutte produktet til en strømkilde uden jordforbindelse. Netledning Netledningen må kun sættes i et stik med jordforbindelse. Hvis du ikke er sikker på, om din strømforsyning opfylder kravene, skal du kontakte dit lokale el-selskab. Brug netledningen, der fulgte med printeren. Brug ikke et adapterstik med jordforbindelse til at slutte printeren til en stikkontakt, der ikke har jordforbindelse. 12

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Xerox ColorQube 9201 / 9202 / 9203 Multifunktionssystem Strålende farve. Hver dag. Alle dokumenter.

Xerox ColorQube 9201 / 9202 / 9203 Multifunktionssystem Strålende farve. Hver dag. Alle dokumenter. ColorQube 9201 / 9202 / 9203 A3 Farve multifunktionssystem Xerox ColorQube 9201 / 9202 / 9203 Multifunktionssystem Strålende farve. Hver dag. Alle dokumenter. Gør hverdagen mere farverig (og til en overkommelig

Læs mere