5. Afbestilling i øvrigt Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Afbestilling i øvrigt Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler:"

Transkript

1 1. Lejeaftalen Lejeaftalen omfatter feriehuset som beskrevet i katalog eller på internet. Lejemålet løber fra lørdag kl til efterfølgende lørdag kl til Kl ved bestilt slutrengøring. Nøgleudlevering sker på turistbureauets adresse se tekst i lejebeviset (medmindre andet aftales). Bemærk venligst turistbureauets åbningstider og kontakt os, hvis du forventer at ankomme efter lukketid. Nøglen skal afleveres på turistbureauet på afrejsedagen senest kl , samtidig med at der skal afregnes for forbrug. Med mindre andet meddeles fra kunden, forbeholder vi os retten til at sende særligt favorable tilbud efter lejemålets indgåelse. 2. Betalingsbetingelser 1. rate: 50 % af totallejen skal indbetales inden 20 dage fra kontraktdato. 2. rate: Restbeløbet skal indbetales senest 5 uger inden dato. Hvis bestillingen indgår senere end 8 uger før dato, forfalder hele beløbet straks. Turistbureauet forbeholder sig ret til at opkræve depositum og/ eller ekspeditionsgebyr. 3. Forbrug af el og vand Alle priser er ekskl. Vandafgift samt forbrug. Elforbruget afregnes med DKK 2,50 pr. kwh. Aflæsningen foretages af lejer der udleveres aflæsningsseddel ved nøgleafhentningen. Ved enkelte huse opkræves fastetillæg frem for afregning efter forbrug. Strømforsyning er 220 volt. 4. Afbestilling i forbindelse med sygdom Med alle lejemål følger en obligatorisk afbestillingsordning. Ordningen dækker afbestilling som følge af at lejer selv, ledsagende personer - disses ægtefæller, børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre dør, rammes af alvorligt ulykkestilfælde eller akut, alvorlig sygdom. Personer der lider af en kronisk sygdom, falder uden for afbestillingsordningens dækningsområde, ligesom svangerskab og følger deraf ikke betragtes som sygdom. Ved afbestilling skal lejer straks kontakte turistbureauet og samtidig sende en lægeattest med diagnose sammen med det gyldige lejebevis. Lægeattesten skal være turistbureauet i hænde inden lejemålet påbegyndes. I tilfælde af lovlig afbestilling tilbagesendes den indbetalte leje minus forsikringsgebyr på 4 %. Påbegyndte lejemål tilbagebetales ikke. LEJEBETINGELSER RRR 5. Afbestilling i øvrigt Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler: A. Indtil 90 dage før lejemålet begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 10 % af totallejen - minimum DKK 400,- B dage før lejemålets begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 25 % af totallejen - minimum DKK 400,- C. Senere end 45 dage før lejemålets begyndelse: Totallejen tilbageholdes 100 %. Ved genudlejning refunderes lejebeløbet med fradrag af et afbestillingsgebyr på 35 % af totallejen - dog minimum DKK 400,- Afbestilling skal ske direkte til Turistbureauet og lejebeviset skal sendes retur. Lejeaftalen kan overdrages i uændret stand til tredje person. Det er en forudsætning, at dette meddeles turistbureauet skriftligt inden lejemålets start. Påbegyndte lejemål tilbagebetales ikke. 6. Feriehuset Feriehuset må kun beboes af det i beskrivelsen angivne personantal. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt. Reservationer til ungdomsgrupper o. lign. er kun gyldige efter nærmere aftale med bureauet. Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Feriehus og inventar skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Eventuel nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning. Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden. Sådanne skader skal anmeldes/ erstattes inden afrejse ved nøgleaflevering til turistbureauet. Såfremt der under lejeperioden, af turistbureauet, konstateres skader, hærværk eller væsentlig misligholdelse i øvrigt af det lejede, er turistbureauet berettiget til uden varsel og uden erstatning til lejer at kræve lejer udsat af det lejede. Det er kun tilladt at medbringe et husdyr (hund el. kat) når det er markeret i feriehusets beskrivelse. Husejer skal have givet sin tilladelse for at flere husdyr medbringes. Hunde skal føres i snor. I enkelte feriehuse er det ikke tilladt at medbringe kat. Vi gør opmærksom på at feriehusene er privatejede og derfor indrettet og udstyret efter ejerens personlige smag. Alle afstandsangivelser er cirka-mål og angiver afstand i lige linje til nærmeste kyst. Feriehusene indeholder madrasser - ofte skumgummi i standardmål 175/190 x 70/85 (smal dobbeltseng er 140 cm bred) - samt dyner og puder til det maximalt tilladte person antal i huset. 7. Lejer Lejer må selv forsikre sig mod skader på egen og ledsagende personer og disses ejendom. 8. Turistbureauet Turistbureauet påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader på feriehuset (installationssvigt m.m.) og evt. forekomst af skadedyr (hvepse, fluer, myrer m.v.) i - eller ved feriehuset. Bemærk at selv i huse hvor husdyr ikke er tilladt, kan allergi alligevel bryde ud. Erstatning herfor er udelukket. Turistbureauet påtager sig intet ansvar for situationer som følge af krig, strejke, lock out, olie- og benzinrationering, byggestøj, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller anden form for force majeure. Turistbureauet forbeholder sig ret til en forholdsmæssig forhøjelse af det aftalte lejebeløb i tilfælde af afgiftsstigninger, officielle valutakursændringer o.l. 9. Reklamation Skader og mangler på det lejede feriehus må anmeldes inden 48 timer eller senest den næste åbningsdag efter lejemålets begyndelse eller skadens opståen. Turistbureauet er pligtigt til, straks efter modtagelsen af en klage over skade eller mangler, at få dette udbedret. Hvis anmeldelsen sker senere, kan turistbureauet ikke gøres ansvarlig herfor. Hvis skader eller mangler, som er anmeldt inden for tidsfristen, ikke kan udbedres i lejeperioden, er lejer berettiget til et forholdsmæssigt afslag. Turistbureauet forbeholder sig ret til at foretage omplacering af lejer til et andet tilsvarende feriehus. I tilfælde af funktionssvigt på opvaskemaskine, vaskemaskine, mikroovn, Tv, radio o. lign., kan der ikke gøres krav på reduktion i lejen, ligesom cykler, både o. lign. er ekstraudstyr, som ikke har indflydelse på prisen. Fejl eller mangler ved disse kan ikke medføre krav om reduktion i lejen og yderligere erstatning af nogen art er udelukket. 10. Dansk ret Da feriehuset ligger i Danmark og hører under dansk ejendomsret, er det dansk ret der skal afgøre eventuelle retstvister. Der tages forbehold for trykfejl.

2 Vores ønske er, at I som gæsterne får en god oplevelse i jeres valgte feriehus eller lejlighed. Til en god oplevelse hører, at man kommer til et rent og ordentligt hus. Vi vil derfor bede jer, at benytte følgende tjekliste. På denne måde håber vi, at gæsterne som kommer til huset/lejligheden efter jer også får denne gode oplevelse. Stue og værelser - Luft ud i huset - Stil alle møbler som de stod ved - Tør alle møbler og flader af - Støvsug møbler og gulve - Støvsug madrasser, fold dyner og puder sammen og læg dem på sengene - Vask gulvene - Tjek at alle døre og vinduer er lukket Køkken - Rengør al service og stil det på plads - Rengør ovn / mikrobølgeovn - Tøm og rengør køleskab og fryser - Tøm opvaskemaskinen - Tør alle flader af - Vask gulv - Fjern affald og flasker - Tøm skraldespand - Skab under vask rengøres Badeværelse - Rengør vask - Rengør toilet - Rengør bruseniche/badekar/spa - Puds vandhaner og spejle - Vask gulv - Fjern affald - Tøm skraldespand Har I bestilt rengøring, beder vi venligst om at følgende skal være i orden, inden afrejse: Stue og værelser Køkken - Stil alle møbler som de stod ved - Fjern sengelinned (læg det i den blå sæk, hvis det er lejet hos os) - Fold dyner og puder og læg dem på sengene (eller tilbage i skabene) - Rengør al service, gryder osv. og stil det på plads - Rengør ovn / mikrobølgeovn - Tøm køleskab og fryser - Tøm opvaskemaskine - Fjern affald og flasker - Tøm skraldespand Badeværelse Udendørs - Fjern affald og tøm skraldespand - Samle affald og cigaretskodder - Stil havemøbler som de stod ved Vi informeret om, at turistbureauet kan sende en efterregning pålydende 325,00 DKK pr. påbegyndt time, hvis ovenstående ikke er opfyldt. Udendørs - Samle affald og cigaretskodder - Stil havemøbler som de stod ved Vi informere, at er ovenstående ikke opfyldt, kan turistbureauet opkræve et rengøringsgebyr pålydende 325,00 kr. pr. påbegyndt time.

3 RENTAL TERMS 1. The tenancy contract The tenancy contract covers the holiday home as described in the catalogue or website. The tenancy runs from 3 pm on Saturday to 10 am on the following saturday. The same times apply to miniholidays. The key must be collected at the Tourist Information Office (for address, see the Tenancy certificate) at the time mentioned above (unless otherwise agreed). Please note the opening hours of the Tourist Information Office and contact us if you expect to arrive after the closing time. The key must be returned to the Tourist Information Office on the day of departure at 10 am at the latest along with payment for your electricity consumption. 2. Terms of payment 1st instalment: 50% of the total rent must be paid within 20 days of the contract date. 2nd instalment: the balance must be paid not later than 5 weeks prior to the arrival date. If your order is received within 8 weeks of your arrival date, the total amount must be paid immediately. The Tourist Information Office reserves the right to charge a deposit and/or an ekspeditionfee. 3. Charge for electricity consumption Electricity consumption must be paid on the day of departure at the rate of DKK 2,50/kWh. When you collect the key you receive a form on which you fill in the meter reading on arrival and departure. For some holidayhouses will be charched a fee for consumption. The power supply is 220V. 4. Cancellation in case of illness or accident All tenancies include a compulsory cancellation. This insurance covers cancellation in the event of the tenant or the persons accompanying him or her or their spouses, children, grandchildren, parents, siblings or grandparents dying or suffering a serious accident or acute, serious illness. Persons suffering from chronic illness are excluded from the insurance provided by this cover. Pregnancy and consequences thereof are not regarded as illness. A tenant wishing to cancel must contact the Tourist Information Office immediately and at the same time send a medical certificate with diagnosis along with the tenancy certificate. The medical certificate must be to hand at the Tourist Information Office before the commencement of the tenancy. In case of valid cancellation the total rent paid will be refunded minus insurance fee of 4%.No refund can be made after commencement of the tenancy. 5. Cancellation besides the above mentioned Cancellation for other reasons than illness or accident as set out above can be made according to the following. A. Up to 90 days before commencement of the tenancy: a cancellation fee of 10% of the total rent - minimum DKK 400 will be charged. B days before commencement of the tenancy: a cancellation fee of 25% of the total rent - minimum DKK 400 will be charged. C. Later than 45 days before commencement of the tenancy: No refund. If the holiday home is relet, the rent will be refunded deducting a cancellation fee of 35% of the total rent - although minimum DKK 400. Notification of cancellation must be made directly to the Tourist Information Office and the tenancy certificate must be returned. The tenancy certificate can be transferred unchanged to a third party provided that the Tourist Information Office is notified in writing before commencement of the tenancy. 6. The holiday home Solely the number of persons indicated in the description must occupy the holiday home. Tents and caravans are not allowed on the grounds. Reservations for youth groups and the like are only valid after an arrangement with the Tourist Information Office. The tenant is responsible for cleaning the holiday home before departure. The holiday home must be returned in the condition in which it was taken over. Any cleaning necessary will be made to the tenant's account. The tenant is liable compensation in respect of any loss of furniture or effects or damage to it during the tenancy. Any such loss or damage must be reported / paid for before departure at the Tourist Information Office when handing in the key. If any damage, malicious damage or considerable violations of obligations is noticed by the Tourist Information Office during the tenancy, the Tourist Information Office is entitled to demand that the tenant is evicted without notice or compensation. Pets (dogs or cats) are only allowed if indicated in the description of the holiday home. For bringing more than one pet, permission from the owner is necessary. Dogs are not allowed to run loose. In some of the holiday homes cats are not allowed. We emphasize that the holiday homes are privately owned and therefore decorated and equipped according to the owner's personal taste. All distances given are approximate and usually as the crow flies. The holiday homes contain mattresses - often foam rubber mattresses in standard dimensions (175/190 X 70/85), together with duvets and pillows for the maximum permitted number of persons. 7. The tenant The tenant must take out his own insurance against personal injury or damage to personal property for himself and those accompanying him. 8. The Tourist Information Office The Tourist Information Office accepts no liability for sudden damage to the holiday home (power/water failure and similar) or for any occurrence of pests (wasps, ant, and mosquitoes etc.) in or by the holiday home. Please note that allergies can break out even in houses where pets are not allowed. The Tourist Information Office accepts no liability for situations arising as a consequence of war, strikes, lockouts, oil- and petrol rationing, closing of frontiers, epidemics, nature and pollution disasters, construction noise or other forms of force majeure. The Tourist Information Office reserves the right to increase the agreed rent proportionally in case of an increase in VAT, changes in official exchange rates and similar. 9. Complaints The Tourist Information Office must be notified of any damage or deficiencies in the holiday home within 48 hours or latest at the next opening day of commencement of the tenancy or occurrence of the damage. The Tourist Information Office must remedy any damage or deficiency as soon as it receives information of it. If notified later than mentioned above, the Tourist Information Office cannot be held liable for any damage or deficiency. If damage or deficiency notified within the time limit mentioned above cannot be remedied during the tenancy, the tenant is entitled to a pro rata reduction. The Tourist Information Office reserves the right to move the tenant to another similar holiday home. A breakdown of a dishwater, washing machine, microwave oven or similar, or television or radio will not entitle the tenant to a reduction of the rent. Similarly, bicycles, boats etc. are extra equipment and have no effect on the rent charged, so fault and deficiencies in them can never warrant a reduction. No other compensation of any kind will be paid. 10. Danish law As the holiday home is situated in Denmark and it is covered by Danish law of property, Danish law shall settle any legal dispute. The Tourist Information Office makes reservation about misprints.

4 It is our desire, that our guests will have a good experience in their chosen holiday house or occasion. To get a good experience, I mean a lot to come to a clean and tidy house. We would therefore ask you to follow the checklist. In this way we hope that guests who come to the house / apartment after you get this good experience. Living room and bedrooms - Air out the house - Move all furniture as they stood on arrival - Wipe off all furniture and surfaces - Vacuum furniture and floors - Vacuum mattresses, folding blankets and pillows together and put them on the beds - Wash floors - Check that all doors and windows are closed Kitchen - Clean all kitchen stuff and put it back in place - Clean the oven / microwave - Empty and clean refrigerator and freezer - Empty the dishwasher - Wipe all surfaces - Wash floor - Remove waste and bottles - Empty trash - Clean the cupboard under sink By ordered end cleaning: Living room and bedrooms - Move all furniture as they stood on arrival - Remove the bed linen (put it in the blue bag, if it is rented from us) - Fold the blankets and pillows and put them on the beds (or back in the closet) Kitchen - Clean all kitchen stuff and set it back in place - Clean the oven / microwave - Empty the refrigerator and freezer - Empty the dishwasher - Remove waste and bottles - Empty trash Bathroom - Remove waste and empty trash Outdoor - Collect waste and cigarette butts - Move furniture as they stood on arrival You are hereby informed that the tourist office can send a bill after the denomination about DKK /per hour if the above are not implemented. Bathroom - Clean sink - Clean the toilet - Clean shower / tub / spa - Shine faucets and mirrors - Wash floor - Remove waste - Empty trash Outdoor - Collect waste and cigarette butts - Move furniture as they stood on arrival You are hereby informed that the tourist office can send a bill after the denomination about DKK /per hour if the above are not implemented.

5 1. Mietvereinbarung Die Mietvereinbarung umfasst das im Prospekt oder auf der Website beschriebene Ferienhaus. Die Laufzeit des Mietvertrages beginnt am Anreisetag um Uhr und endet am darauffolgenden Samstag um Uhr bzw. um 9.00 Uhr bei bestellter Endreinigung. Für Kurzurlaub gelten die gleichen Uhrzeiten. Die Schlüsselübergabe erfolgt im Fremdenverkehrsbüro während der oben genannten Zeiten (es sei denn, es wurde vorher eine anderslautende Vereinbarung getroffen). Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsbüros und teilen Sie uns mit, sofern Sie voraussichtlich außerhalb der Öffnungszeit anreisen werden. Der Schlüssel ist am Abreisetag spätestens um Uhr im Fremdenverkehrsbüro zurückzugeben, wobei auch der Verbrauch für Strom/Wasser/Heizung abgerechnet wird. 2. Zahlungsbedingungen 1. Rate: 50 % des gesamten Mietpreises sind innerhalb von 20 Tagen ab Vertragsdatum zu zahlen. 2. Rate: Der Restbetrag ist spätestens 5 Wochen vor dem Anreisetermin zu zahlen. Geht die Buchung später als 8 Wochen vor dem Anreisetermin ein, ist der gesamte Betrag sofort zur Zahlung fällig. Das Fremdenverkehrsbüro behält sich das Recht vor, eine Kaution zu verlangen. 3. Verbrauch Mietbedingungen n Alle Preise sind exkl. Kosten für Strom, Heizung und Wasser. Der Stromverbrauch wird bei der Abreise mit DKK 2,50 pro kwh abgerechnet. Die Ablesung ist vom Mieter vorzunehmen. Ein entsprechendes Ableseblatt wird bei der Schlüsselübergabe ausgehändigt. Bei einigen Ferienhäusern wird eine Verbrauchspauschale für Verbrauch auf den Mietpreis aufgeschlagen. Die Netzspannung beträgt 220 Volt. 4. Rücktritt aufgrund von Krankheit Für alle Mietverhältnisse ist eine obligatorische Stornierungsregelung vorgesehen. Diese Regelung deckt die Stornierung infolge des Ablebens, eines schweren Unfalls oder einer akuten, ernsten Krankheit des Mieters selbst, der begleitenden Personen, deren Ehegatten, Kinder, Enkel, Eltern oder Großeltern. Personen, die an einer chronischen Krankheit leiden, sind nicht von dieser Stornierungs-regelung umfasst, ebenso wie Schwangerschaft und deren Folgen nicht als Krankheit gelten. Bei Rücktritt hat der Mieter dem Fremdenverkehrs-büro unverzüglich eine entsprechende Mitteilung zu geben und gleichzeitig ein ärztliches Attest mit der Diagnose sowie den gültigen Mietnachweis einzureichen. Das ärztliche Attest muss dem Fremdenverkehrs- Büro vor Beginn des Mietverhältnisses vorliegen. Im Falle eines zulässigen Rücktritts wird der gezahlte Mietpreis zurückerstattet minus Versicherung in Höhe von 4%.Bei bereits begonnener Nutzung des Mietobjektes ist eine Rückerstattung ausgeschlossen. 5. Rücktritt aus sonstigen Gründen Bei einem Rücktritt aus nicht krankheitsbedingten Gründen, vgl. oben, kann wie folgt verfahren werden: A. Rücktritt bis 90 Tage vor Beginn des Mietverhältnisses: Es wird eine Rücktrittsgebühr in Höhe von 10 % des Gesamtmietpreises, mindestens DKK 400,00, erhoben. B Tage vor Beginn des Mietverhältnisses: Es wird eine Rücktrittsgebühr in Höhe von 25 % des Gesamtmietpreises, mindestens DKK 400,00, erhoben. C. Später als 45 Tage vor Beginn des Mietverhältnisses: Der Mietpreis wird zu 100 % einbehalten. Bei Neuvermietung wird der Mietpreis abzgl. einer Rücktrittsgebühr in Höhe von 35 % des Gesamtmietpreises, jedoch mindestens DKK 400,00, zurückerstattet. Ein Rücktritt ist dem Fremdenverkehrsbüro direkt mitzuteilen - der Mietnachweis ist zurückzusenden. Die Mietvereinbarung ist in unveränderter Form auf Dritte übertragbar. Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende schriftliche Mitteilung an das Fremdenverkehrsbüro vor Beginn des Mietverhältnisses. Für angefangene Mietverhältnisse ist keine Rückerstattung möglich. 6. Das Ferienhaus Das Ferienhaus darf nur von der in der Beschreibung genannten Anzahl Personen bewohnt werden. Das Aufstellen von Zelten und Wohnwagen ist nicht gestattet. Buchungen für Jugendgruppen u. Ä. sind nur gültig, sofern dies vorher mit dem Fremdenverkehrsbüro vereinbart wurde. Die Reinigung des Mietobjektes bei der Abreise obliegt dem Mieter. Das Ferienhaus und dessen Inventar sind in dem gleichen Zustand wieder zu übergeben, in dem sie bei der Übernahme vorgefunden wurden. Etwaige erforderliche Reinigungsmaßnahmen können auf Kosten des Mieters durchgeführt werden. Für das Abhandenkommen von beweglichen Sachen sowie während des Mietzeitraumes verursachte Schäden haftet der Mieter. Derartige Schäden sind dem Fremdenverkehrs-büro vor der Abreise bei der Schlüsselrückgabe anzuzeigen bzw. zu ersetzen. Falls während der Mietzeit durch das Fremdenverkehrsbüro Beschädigungen, Vandalismus oder sonstiger ernsthafter Missbrauch der Mietsache festgestellt werden, ist das Fremdenverkehrs-büro berechtigt, dem Mieter fristlos und ohne Entschädigung zu kündigen. Das Mitbringen von Haustieren (Hund oder Katze) ist nur erlaubt, wenn dies in der Beschreibung des Ferienhauses angegeben ist. Das Mitbringen von mehreren Haustieren ist nur nach Absprache des Hauseigentümers zulässig. Hunde sind an der Leine zu führen. In einigen Ferienhäusern ist das Mitbringen von Katzen nicht erlaubt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Ferienhäuser in Privatbesitz befinden und somit nach dem persönlichen Geschmack des Eigentümers eingerichtet und ausgestattet sind. Alle Entfernungsangaben sind Richtwerte und oftmals in direkter Luftlinie gemessen. Die Ferienhäuser sind mit Matratzen - oftmals aus Schaumstoff - in den Standardgrößen 175/190 x 70/85 cm (ein schmales Doppelbett ist 140 cm breit) sowie Oberbetten und Kopfkissen entsprechend der für das Objekt maximal zugelassenen Personenzahl ausgestattet. 7. Der Mieter Der Mieter hat sich selbst gegen Schäden an der eigenen Person sowie an den Begleitpersonen und deren Eigentum zu versichern. 8. Das Fremdenverkehrsbüro Das Fremdenverkehrsbüro übernimmt keinerlei Haftung für unvermittelt auftretende Schäden am Ferienhaus (Ausfälle an Installationen u. Ä.) sowie das Auftreten von Schädlingen (Wespen, Ameisen, Fliegen usw.) im oder am Ferienhaus. Bitte beachten Sie, dass auch in Häusern, in denen keine Haustiere erlaubt sind, Allergien auftreten können. Eine Entschädigung hierfür ist ausgeschlossen. Das Fremdenverkehrsbüro übernimmt keinerlei Haftung für Umstände infolge von Krieg, Streik, Aussperrung, Rationierung von Öl und Benzin, Baulärm, Sperrungen der Landesgrenze, Seuchen, Natur- und Umweltkatastrophen oder anderen Arten höherer Gewalt. Das Fremdenverkehrsbüro behält sich vor, etwaige Abgabenerhöhungen oder offizielle Änderungen des Fremdwährungs-kurses u. Ä. verhältnismäßig auf den vereinbarten Mietpreis aufzuschlagen. 9. Reklamationen Schäden und Mängel an dem gemieteten Ferienhaus sind innerhalb von 48 Stunden oder spätestens am nächsten Arbeitstag nach Beginn des Mietverhältnisses bzw. nach Eintritt des Schadens mitzuteilen. Das Fremdenverkehrs-büro ist nach dem Eingang einer Reklamation wegen Schäden und Mängeln verpflichtet, unverzüglich für Abhilfe zu sorgen. Erfolgt die

6 Schadenanzeige später, so kann das Fremdenverkehrsbüro nicht haftbar gemacht werden. Können Schäden und Mängel, die innerhalb der zeitlichen Frist gemeldet wurden, während der Mietdauer nicht behoben werden, so ist der Mieter zu einer verhältnismäßigen Minderung des Mietpreises berechtigt. Das Fremdenverkehrsbüro behält sich vor, den Mieter in ein anderes gleichwertiges Ferienhaus umzuquartieren. Im Fall von Funktionsausfällen der Geschirrspülmaschine, der Waschmaschine, des Mikrowellen-, Fernseh- oder Radiogerätes o. Ä. besteht kein Anspruch auf Minderung des Mietpreises. Gleiches gilt für Fahrräder, Boote u. Ä. Hierbei handelt es sich um Extras, die den Mietpreis nicht beeinflussen, weshalb Fehler und Mängel an diesen Gegenständen auch keinen Anspruch auf Mietpreisminderung begründen. Alle anderen Arten von Schadenersatz sind ausgeschlossen. 10. Dänisches Recht Da sich das Ferienhaus in Dänemark befindet und dänischem Eigentumsrecht unterliegt, werden etwaige Streitigkeiten nach dänischem Recht entschieden Druckfehler vorbehalten. Es ist unser Wunsch, allen Gästen einen angenehmen Aufenthalt im Ferienhaus / der Ferienwohnung zu ermöglichen. Zu einem angenehmen Aufenthalt gehört unter anderem die Ankunft in ein ordentliches und gut gereinigtes Ferienhaus / Ferienwohnung. Wir bitten deshalb unsere Gäste, die gewählt haben das Ferienhaus / die Ferienwohnung bei ihrer Abreise selbst zu reinigen, folgende Checkliste zu verwenden: Wohn- und Schlafzimmer - Haus durchlüften - Möbel an Ihren ursprünglichen Platz zurückstellen - Möbel und Flächen abwischen - Staubsaugen (Möbel und Boden) - Matratzen staubsaugen, Bettdecken und Kissen schütteln, zusammenlegen und auf das Bett legen (oder zurück in den Schrank) - Böden feucht wischen - Prüfen, ob alle Fenster und Türen geschlossen sind Küche - Geschirr, Töpfe, Besteck usw. spülen und wegräumen - Ofen und Microwelle reinigen - Kühl- und Gefrierschrank leeren und reinigen - Spülmaschine leeren - Flächen abwischen - Boden wischen - Abfall, Flaschen, Dosen usw. entfernen. - Mülleimer leeren - Schrank rund um den Mülleimer reinigen. Badezimmer - Waschbecken reinigen - Toilette reinigen - Duschkabine, Badewanne, Whirlpool reinigen - Armaturen polieren - Spiegel reinigen - Boden wischen - Abfall entfernen - Mülleimer leeren Haben Sie gewählt eine Endreinigung durchführen zu lassen, bitten wir Sie vor Ihrer Abreise folgende Checkliste zu berücksichtigen: Wohn- und Schlafzimmer Küche - Alle Möbel an ihren ursprünglichen Platz bei Ankunft zurück stellen. - Geliehene Bettwäsche und Handtücher in den blauen Sack legen. - Bettdecken und Kissen aufschütteln und ordentlich auf das Bett (oder zurück in den Schrank) legen. - Geschirr, Besteck, Töpfe usw. reinigen und zurück in den Schrank räumen. - Backofen und Microwelle reinigen. - Kühl- und Gefrierschrank leeren. - Spülmaschine leeren. - Flaschen, Dosen und Abfall entfernen. - Mülleimer leeren. Badezimmer und Toilette - Abfall entfernen und Mülleimer leeren. Im Freien / Garten - Abfall und Zigarettenkippen entfernen. - Gartenmöbel und Auflagen/Kissen an ihren ursprünglichen Platz zurückstellen bzw. legen. Wir informieren, dass das Turistbüro für eventuell anfallende Extraarbeiten eine Gebühr in Höhe von 325,00 DKK pro angefangener Arbeitsstunde in Rechnung stellen kann. Im Freien - Abfall, Flaschen, Dosen und Zigarettenkippen entfernen - Gartenmöbel und Auflagen/Kissen zurückstellen wie bei der Ankunft. Das Turistbüro kann eine Gebühr in Höhe von 325,00 DKK pro angefangener Arbeitsstunde in Rechnung stellen, falls die oben genannten Reinigungsmassnahmen nicht ausreichend durchgeführt wurden. Siehe hierzu auch 6 der Allgemeinen Mietbedingungen.

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Allgemeines 1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf von Stahl ab unserem Lager in Dänemark, es sei denn Anderes ist ausdrücklich vereinbart

Læs mere

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato:

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: Campingpladsen: udlejer herved til: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: 1 stk. campinghytte /campingvogn fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. Navn på samtlige beboere af det lejede: Lejen udgør pr. dag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen Strømlund Strømlund ligger i meget naturskønne omgivelser, 7 km. fra Fjellerup Strand", hvor der er en usædvanlig dejlig strand og skønt vand. Børnefamilier vil også have glæde af Djurs Sommerland, som

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Læsestoffet til dig. Aca Green

Læsestoffet til dig. Aca Green Læsestoffet til dig Aca Green Bøger 2014/Books 2014 1 Politik/ Policy Kvalitets og servicepolitik Vi er meget glade for, at præsentere jer for vores nye børnetøjs katalog 2014. Vi køber og sælger varer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Opstilling af telte, campingvogne o. lign. på grunden er ikke tilladt.

Opstilling af telte, campingvogne o. lign. på grunden er ikke tilladt. Lejebetingelser LEJEBETINGELSER OG GODE RÅD Disse forretnings- og lejebetingelser er gældende mellem lejer og FeriehusDirect med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. FeriehusDirect ejer ikke

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Stoppesteder Bus stops Haltestellen

Stoppesteder Bus stops Haltestellen 0 0 marstal - ærøskøbing - skovby - søby Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem create and combine 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem Med Bocca har formålet været at skabe en fleksibel opbevaringsserie. Bocca er møbler i et moderne design med metalgreb og mulighed for flotte

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49 (0) 30

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

POS: ,

POS: , Dagkort AHSF Karup Å opstrøms Hagebro Natfiskeri imellem kl. 23:30-04:00 langs den grønne linje ikke tilladt! POS: 56.40678, 9.00662 POS: 56.40337, 9.01502 POS: 56.40195, 9.02268 POS: 56.39969, 9.03261

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727

Læs mere

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Til rette vedkommende Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Date: 30/10/2009 Det er med stor glæde, at WTC i samarbejde med den danske ambassade i Berlin inviterer jeres

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first)

INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first) INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first) *GENERAL INFORMATION: Husets Biograf can be rented for a wide

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

feriehuse 2010 Løkken-Furreby-Nr.Lyngby-Grønhøj-Saltum L ø kken Feriehusudlejning

feriehuse 2010 Løkken-Furreby-Nr.Lyngby-Grønhøj-Saltum L ø kken Feriehusudlejning feriehuse 2010 -Furreby-Nr.Lyngby-Grønhøj-Saltum L ø kken Feriehusudlejning Harald Fischersvej 8 9480 Tlf. +45 98 99 10 09 feriehus@loekken.dk Bergen Oslo Stockholm 2 Velkommen til Feriehusudlejning Velkommen

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

privat takker for semester. skrivebord Formidling udlejer. flest matche en @cbs.dk

privat takker for semester. skrivebord Formidling udlejer. flest matche en @cbs.dk Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2018

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2018 Hytte No. 9 + 11, 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2018 Dag Kr. Uge Kr. Dag Euro Uge Euro 2018 Pris højsæson 19/6-5/8 500 3500 70 493 Pris mellemsæson

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 26/08/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

maj 2017

maj 2017 26. - 27. -28. maj 2017 This year hosted by Sæbygaardvej 32 DK-9300 Sæby 57 20 7.4 N 10 30 11,0 E CALLERS: Yderligere oplysninger: / Weitere Informationen: / For more information: www.conv.dk info@conv.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection KIDS COLLECTION Børnekollektionen Oliver Furniture`s børnekollektion er en charmerende samling af enkle, hvide og velfungerende møbler til designbevidste småfolk. Det poetiske univers fra voksenkollektionen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 Mitglieds-Nr. 11-0496 Genehmigungs-Nr. SH/HH/MV 030407-2015 73. Internationale Volkswandertage Volkswandergruppe Tarp e.v. Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 11. Fahrradwanderung Wander-Strecken:

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 19/09/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Hvem kan leje Alle ansatte i Danmark i CH A/S og CHH A/S, som er skattepligtige i Danmark, kan leje husene. Du skal være ansat på tidspunktet for lejemålets afholdelse.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

UDLEJNINGSAFTALE. mellem. Lalandia A/S og (navn) er indgået følgende udlejningsaftale vedrørende feriehus beliggende (adresse),

UDLEJNINGSAFTALE. mellem. Lalandia A/S og (navn) er indgået følgende udlejningsaftale vedrørende feriehus beliggende (adresse), UDLEJNINGSAFTALE mellem Lalandia A/S og (navn) Lalandiacentret 1 (adresse) 4970 Rødby (postnummer by) Tel. + 45 5461 0500 (telefon) lalandia@lalandia.dk email adresse herefter benævnt udlejer herefter

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere