DANMARK UDDANNELSER 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK UDDANNELSER 2015"

Transkript

1 DANMARK UDDANNELSER 2015

2 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN Oplag: DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René Wittendorff Annoncer Tlf.: (+45) , kl Fax (+45) Udgiver Maritime Danmark ApS Esplanaden København K Telefon: (+45) Fax: (+45) DTP: Designunivers Tryk: PE Offset A/S Næste nummer: Januar 2016 Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen Foreningen til Søfartens Fremme Skoleforedrag, koordinator Berit Schaumann, kontorfuldmægtig Indholdsfortegnelse 3 Verden som arbejdsplads 4 Vækstplanen for Det Blå Danmark 6 Det Blå Danmarks 4 segmenter 7 Søredning i havnebassinet 8 Georg Stage - Kulturanalysen måtte vige for livet som sømand 10 Elev på Marstal Navigationsskole Klar ved radaren i piratfarvand 12 På togt med Skoleskibet Danmark 14 Grundkursus i Nyborg - Jeg har haft et supergodt halvt år 16 HF- Søfart Svendborg - Fra trælast til styrmand 18 Merkantil Diplomuddannelse i Shipping 19 CBS Shippingbachelor nu også i Texas 20 International uddannelse: Højt niveau styrker troværdigheden hos kunderne 22 Vil du bygge fremtidens skibe eller opfinde maritime løsninger? 23 Ny uddannelse 12. januar Nu kommer de maritime smede 24 Dual uddannelse som skibsofficer: På toppen både på broen og i maskinen 26 Oliebranchen et hav af muligheder 28 Vigtigt at arbejdet betyder noget 30 Her kan jeg både gøre karriere og have meget fritid 32 Der er eventyr i olie 33 Der er altid en ny udfordring 34 Maritim iværksætter 35 Mulige job i havn 36 MARITIM ERHVERVSPRAKTIK 40 Spændende maritime WEB adresser 42...Hvad kan jeg blive? Skoler 45 CBS Shipping 45 Fiskeriskolen 46 GEORG STAGE 46 Maritim uddannelse i industrien 47 Maskinmesterskolen København 48 Marstal Navigationsskole 48 MARTEC 49 Nyborg Søfartsskole 49 SIMAC 50 Skagen Skipperskole 50 Svendborg Søfartsskole 51 Rybners Erhvervsuddannelser 51 Erhvervsakademiet Sydvest 2

3 Verden som arbejdsplads - grib de globale muligheder med en maritim uddannelse De maritime erhverv Det Blå Danmark kan tilbyde adgang til en hel verden fuld af muligheder til søs men også på land. Branchen har brug for både søfolk, håndværkere, teknikere og dygtige handelstalenter. De maritime uddannelser er din vej til god beskæftigelse og en spændende international karriere. Det Blå Danmark er en dynamisk branche, som hele tiden udvikler sig og du kan blive en del af denne udvikling. Du kan skifte mellem beskæftigelse i Danmark og internationalt, mellem arbejde på skibe, offshore hos førende danske udstyrsleverandører, på rederikontorer og havne i rivende udvikling. Jeg er meget optaget af, at vi uddanner unge, så de kan bruge deres uddannelse i job. Det kan man med en maritim uddannelse. Der er mange forskellige typer maritime uddannelser. Kendetegnet for de fleste af dem er, at de veksler mellem teoretisk uddannelse og praktik eller arbejde. Og så er de opbygget med udgangspunkt i de opgaver og metoder, som anvendes i erhvervet. Der er også innovation i de maritime uddannelser, så du kan være med til at skabe fremtidens maritime løsninger. Vidste du, at det danske maritime center SIMAC i Svendborg vandt EM i entreprenørskab 2014? Maritime muligheder til søs Har du en drøm om en karriere til søs, er en uddannelse som skibsassistent måske noget for dig. Som skibsassistent har du mulighed for at komme med på de mange specialskibe, som hjælper med at installere de nye havvindmølleparker. Bagefter kan du læse videre til skipper, så det er dig, som bliver fører af mindre og mellemstore skibe. Der er også mulighed for at tage professionsbacheloruddannelser til for eksempel maskinmester eller skibsfører. Muligheder på land Også på land er der muligheder i de maritime erhverv, både i Danmark og rundt om i hele verden. Måske får du din første erhvervserfaring på et studieophold i Asien? Som shippinguddannet bliver det dig, som har ansvaret for den kommercielle drift af skibene. Og som maskinmester spiller du en vigtig rolle i driften og vedligeholdelsen af maskiner og andre tekniske anlæg. Uddannelser med fremtid i For at opretholde Det Blå Danmark som en stærk sektor i rivende udvikling kræver det dedikerede og dygtige medarbejdere. Og der er masser af muligheder, både for dig, som lige er blevet færdig med folkeskolen, og for dig, som vil tage en videregående uddannelse eller efteruddanne dig. Jeg opfordrer alle, der har lysten og drivkraften, til at vælge en maritim uddannelse. Det er uddannelser med masser af muligheder. Der er mange forskellige typer maritime uddannelser. Kendetegnet for de fleste af dem er, at de veksler mellem teoretisk uddannelse og praktik eller arbejde. Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Foto: Kim Vadskær Se mere på eller 3

4 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Vækstplanen for Det Blå Danmark Den 12. december 2012 offentliggjorde regeringen Vækstplanen for Det Blå Danmark, som er den første af 8 planer i regeringens offensive erhvervs- og vækstpolitik, hvor der er nedsat vækstteam på de områder, hvor dansk erhvervsliv er internationalt konkurrenceudsat. Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner. Planen indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet udnytter muligheder i den grønne omstilling, samt skaber vækst og beskæftigelse. Visionerne for vækstplanen er: Danmark skal være Europas maritime centrum. Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark. Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer. Danmark skal være Europas maritime centrum Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier og shippingvirksomheder er den fjerdestørste operatør af bruttotonnage i verden, kun overgået af Kina, Grækenland og Japan. Samtidig står danske maritime virksomheder samlet set for 24 procent af Danmarks totale eksport. Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark I arbejdet med vækstplanen har der været stort fokus på grøn skibsfart og grønne løsninger, der giver bedre miljø og danske virksomheder gode muligheder for at klare sig endnu bedre på det globale marked. Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer Det Blå Danmarks fundament er adgangen til kompetente og højt kvalificerede medarbejdere. For at understøtte vækstperspektiverne i Det Blå Danmark er det centralt, at de rette kompetencer er til stede. En vigtig faktor i den sammenhæng er konkurrencedygtige maritime uddannelser og forskning, der understøtter væksten. Det opnås ved, at: 1. Det Blå Danmark skal markedsføres som kernen i det maritime Europa. 4

5 Den maritime klynge står for 24 pct. af den danske eksport, og handelsflåden er vokset med 13 procent. 2. Det skal være attraktivt at drive maritim virksomhed i Danmark. 3. Der skal skabes vækst gennem grøn skibsfart og grønne løsninger. 4. De danske maritime styrkepositioner skal udbygges og anvendes til at skabe vækst. 5. Maritime kompetencer, uddannelser, innovation og forskning skal understøtte væksten. 6. Væksten skal bygge på kvalitetsskibsfart. Den danskflagede flåde har aldrig været større end i dag. Det er attraktivt at have skibe under dansk flag. Siden årsskiftet er den danskflagede handelsflåde vokset med 13 % og er med sine 13,8 mio. bruttoton (BT) og 15,9 mio. dødvægtston (DWT) større end nogensinde før. Det viser den seneste udgave af Skibsfarten i Tal, som Rederiforeningen publicerer to gange årligt. Den danskflagede handelsflåde tæller 647 skibe, men flere kan være på vej. Kilde: Danmarks Rederiforening I dag transporteres 90 procent af verdens gods på skib. Dansk søfart spiller en betydelig rolle på den globale scene, da den danske handelsflåde står for transporten af op mod 10 procent af verdenshandlen målt på værdi. Den maritime klynge Den maritime klynge består af en lang række virksomheder, som beskæftiger sig direkte eller indirekte med skibsfart eller anden virksomhed til søs, samt virksomheder som er relateret til produktion, brug samt service af skibe og skibsfart. Det drejer sig dels om rederidrift, både operation af egne skibe og indchartrede skibe, dels om virksomheder, hvis aktiviteter udspringer af international og dansk skibsfart, fx shippingfirmaer, skibsmæglere, havne, logistikvirksomheder, værfter samt industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service til skibe, maritime supply-aktiviteter og offshore virksomheder. Endelig omfatter Det Blå Danmark maritime myndigheder, interesseorganisationer samt maritime uddannelses- og forskningsinstitutioner. Kilde: Søfartsstyrelsen Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier og shippingvirksomheder er den fjerdestørste operatør af udenlandsk bruttotonnage i verden. I dag opereres en bruttotonnage på ca. 62 mio. fra Danmark. Danmark er desuden med en bruttotonnage på over 11 mio. verdens nittendestørste flagstat. Det Blå Danmark er således en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner. Danske maritime virksomheder står samlet set for 24 procent af Danmarks totale eksport og har en samlet produktion på godt 287 mia. kr., svarende til ca. 10 procent af den samlede produktion i Danmark. Det Blå Danmark beskæftiger ca personer. Samtidig skabes en indirekte beskæftigelse på ca i andre brancher. Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet I dag transporteres 90 procent af verdens gods på skib. Den danske handelsflåde står for transporten af op mod 10 procent af verdenshandelen målt på værdi. Se mere på eller 5

6 Det blå Danmark UddannelseR Det Blå Danmarks segmenter SKIB: SHIPPING: Gå om bord i en stolt vinderkultur! Livet om bord på et skib kan være krævende, for du kan ikke bare vende ryggen til, hvis der opstår problemer. Til gengæld lærer du at samarbejde i et stærkt team. I det Blå Danmark skaber vi mænd og kvinder af den rette internationale støbning og har du modet, ambitionerne og evnerne, kan du selv bestemme antallet af karrierestationer. Danske skibsofficerer er i høj kurs både til vands, til lands og i hele verden. Vær med til at håndtere 10 procent af verdenshandlen! Inden for shipping kommer du verden rundt hver dag. Via telefon, og rejser er shippingmedarbejderen i løbende kontakt med danske og udenlandske handelsfolk. Shippingmedarbejderne arbejder, når udfordringerne kræver det, for opgaverne findes overalt på kloden i alle tidszoner. Har du servicemind og et social væsen, så er det måske lige noget for dig. MARITIM TEKNOLOGI: Gå til stålet på den konstruktive måde! Der er konstant bud efter nye skibe, og her spiller dansk industri en afgørende rolle. Både når det handler om skibene i sig selv og om deres motorer. Hvis du vil have afgørende indflydelse på miljøet, skal du blive skibsingeniør eller maskinmester. Så kan du være med til at bestemme, hvor miljørigtigt verdenshandlen skal foregå. OFFSHORE: Skaf ny energi til Danmark! At være off-shore medarbejder kræver en høj grad af specialisering, men så får man også en spændende hverdag til gengæld. Man tager helikopteren på arbejde og er ude 14 dage ad gangen enten i Nordsøen eller måske den Mexicanske Golf. Ude på platformene er alt gearet til, at du kan give den maksimal gas, mens du skaffer energien til de danske husstande. 6

7 Søredning i havnebassinet I august 2014 flyttede Aarhus Maskinmesterskole ind i det m2 store Navitas; den nye kæmpebygning på Aarhus Havn. Det er en bygning, hvis lige aldrig er set i Danmark: Forskere, studerende, etablerede virksomheder og iværksættere under samme tag. Således er AAMS nu i bofællesskab med forskerparken INCUBA og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, hvilket betyder masser af synergi etagerne imellem. Med indflytningen er AAAMS kommet så tæt på havnefronten som overhovedet muligt: Helt ud til vandet og med udsigt over den store containerhavn til den ene side og byens skyline til den anden. Og det kan være ret praktisk at have saltvand tæt på. Det fandt Jacob Larsen fra 2. semester ud af på den våde måde, da han afsluttede sit maritime sikkerhedskursus før værkstedspraktikken. Det var første gang, at lektor Lars Hansen benyttede havnebassinet til at gennemføre den praktiske del af det maritime sikkerhedskursus. Tidligere har han ladet redningsflåden folde sig ud i Springbassinet, men nu, hvor Navitas jo ligger lige ud til det rigtige havvand, var det oplagt at benytte havnen som kulisse. Denne gang var der kun en enkelt 2. semester-studerende, som skulle igennem kurset, fordi han er den eneste, der skal ud at sejle i sin værkstedspraktik. Jacob Larsen skal i praktik på en stor trawler, Asbjørn af Hirtshals, som i øjeblikket befinder sig ved Biscayen. Seks uger ude, tre uger hjemme. Sådan kommer de næste ni måneder til at forløbe. Forud for søredningsprøven har Jacob været gennem et modul om terrorsikring af havne, samt teoridelen om søredning. Ved prøven i havnebassinet skulle han gennemgå flåden, iklæde sig overlevelsesdragten på maksimalt 2 minutter, svømme ud til flåden og kravle op i den. Til at hjælpe sig havde Lars Hansen allieret sig med et par dykkere fra dykkerklubben Bunden, som holder til omme på den anden side af Navitas. I klubbens orange RIP-båd skulle de assistere under øvelsen og hvis Jacob Larsen skulle blive for træt hive ham op på det tørre. Det skulle dog ikke blive nødvendigt. I den stærke overlevelsesdragt føltes det 9 grader kolde vand som lunt sydhav, og det var nærmest behageligt at plaske rundt i havnebassinet. At komme op i redningsflåden var straks en anden sag det var både vanskeligt og hårdt, og der måtte flere forsøg til, før det endelig lykkedes. Forud for søredningsprøven har Jacob været gennem et modul om terrorsikring af havne, samt teoridelen om søredning. Se mere på eller 7

8 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Georg Stage Egentlig var Rikke Hansen kommet ind på sociologi og kulturanalyse og skulle bare lige have et sabbatår inden studiestarten, men opholdet på skoleskibet Georg Stage fik hende til at skifte mening. 20-årige Rikke Hansen var blevet færdig med gymnasiet og var faktisk blevet optaget på universitetet i Esbjerg, hvor hun skulle læse sociologi og kulturanalyse. Inden hun startede, skulle hun bare lige have et enkelt sabbatår, og da hun fra venner havde hørt, at et ophold ombord på skoleskibet Georg Stage var sjovt, prøvede hun det. - Det var ret naturligt for mig at prøve. Min far er sømand, og min mor har også sejlet i hendes unge dage, og da jeg havde hørt, at det skulle være sjovt at være på Georg Stage, var det meget naturligt for mig, forklarer Rikke Hansen. - Men så viste det sig at være helt vildt godt, man får gode kammerater ombord, og det er lige noget for mig at være tæt på andre mennesker, tilføjer hun. Ombord på Georg Stage bor man tæt sammen. Man sover i det man kalder banjer, som er nogle hængekøjer. Her sover man 42 mand sammen, så der er ikke ret meget privatliv, og man skal være god til at respektere andre mennesker, fortæller Rikke. Fordelen ved at være så tæt sammen hele tiden er, at man på rekordtid får rigtig gode venner. - På en måned kom jeg lige så tæt på mine kammerater, som det i gymnasiet havde taget mig tre år at lære mine kammerater der at kende lige så godt. En masse oplevelser Opholdet på Georg Stage varer fra april til september, og det startede for Rikke den 16. april, da holdet mønstrede i København, hvor skibet lå ved Holmen. Her brugte holdet de første tre-fire uger på at rigge skibet til, så det var klar til sejladsen, og samtidig lærte de at sejle skibet. - Så tog vi på togt til Færøerne, vi var også med i Tall Ship Race, og vi besøgte Aarhus, Szczecin, Riga og Helsinki. Vi sejlede hele sommeren og var tilbage i København i august, hvor vi riggede skibet af, fortæller Rikke. Så i løbet af opholdet ombord på Georg Stage, får man set og oplevet en masse, men man lærer også en masse. Udover den indledende værkstedsundervisning i København fortsættes undervisningen ombord på skibet, mens man sejler. -Vi lærte for eksempel at lave knob og splejse tros- 8

9 Kulturanalysen måtte vige for livet som sømand ser, og vi fik også undervisning i for eksempel søsikkerhed og motorlære. Man afslutter opholdet med en eksamen som ubefaren skibsassistent, og man får også et røgdykkerkursus og udvidet førstehjælp, forklarer Rikke om forløbet. Styrmandsaspirant Efter opholdet har mange af de tidligere elever på Georg Stage valgt at fortsætte livet til søs, og Rikke Hansen er ikke nogen undtagelse. - Jeg føler ikke, at jeg blev presset til det. Min far er godt nok kaptajn på en færge, der sejler i Østersøen, og min mor sejlede også, da hun var ung, men det er ikke derfor, jeg har valgt at fortsætte til søs. Men nu havde jeg jo fået denne her grunduddannelse til søs, så det faldt meget naturligt at fortsætte. Det er også godt ikke at sidde med næsen i en bog hele tiden, mener Rikke. - Lige nu sejler jeg med færgen mellem Fanø og Esbjerg som ubefaren skibsassistent. Men mit mål er at blive styrmandsaspirant, og jeg har lige søgt ind hos DFDS. Sociologi og kulturanalyse har jeg lagt på hylden, men hvis jeg kommer ind hos DFDS, kommer jeg ind på søfartsskolen i Svendborg, SIMAC, fortæller Rikke. Kan godt se sig selv som sømand Selvom det ikke var meningen fra starten, kan Rikke sagtens se sig selv som sømand i fremtiden. Hun ved, at det at være til søs er en speciel livsstil, det kender hun jo hjemmefra. -Jeg husker fra min barndom, at når min far var hjemme, så var han 100 procent hjemme. Så var det ham, der fulgte os i svømmehal og hentede os i fritidshjemmet. Min mor havde derimod hele tiden noget arbejde. Det er også en livsstil, der passer fint til mig, hvor jeg i mit nuværende job arbejder en uge ad gangen og derefter har fri en uge, siger Rikke Hansen, der håber meget, at hun bliver optaget som styrmandsaspirant hos DFDS og også ser frem til den uddannelse, hun så automatisk får ved SIMAC i Svendborg. -Det var ret naturligt for mig at prøve. Min far er sømand, og min mor har også sejlet i hendes unge dage, og da jeg havde hørt, at det skulle være sjovt at være på Georg Stage, var det meget naturligt for mig. FAKTA Et togt med Georg Stage giver minder og venner for livet, og hvis man har lyst også en god start på en karriere til søs. Georg Stage er Verdens ældste, civile, sejlende søfartsskole fra 1882, der tilbyder en moderne, maritim grunduddannelse i klassiske rammer Skolen er anerkendt af den internationale Søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) Uddannelsen om bord kontrolleres af Søfartsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet Stiftelsen Georg Stages Minde driver skoleskibet og søfartsskolen om bord Se mere på eller 9

10 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Mike Leonhart Pedersen, 27 år: - Hvis man ikke er bleg for en anderledes hverdag, er søfart et godt valg for unge. Elev på Marstal Navigationsskole Klar ved radaren i piratfarvand Når Mike Leonhart Pedersen til sommer er færdig med navigatøruddannelsen håber han på at komme ud med tankskibsrederi. Han ser også navigatøruddannelsen som en lederuddannelse, der kan ruste ham til en dag som kaptajn at håndtere udfordringerne med både skib og mandskab fra forskellige nationer. Det var ikke umiddelbart søfart, der blev diskuteret under Mike Leonhart Pedersens opvækst i Vestjylland. Hans far er landmand med minkavl og resten af familien er enten håndværkere eller landmænd. Alligevel er Mike endt på Navigationsskolen i Marstal, hvor han inden for de sidste syv et halvt år har taget sætteskipper, HK-søfart, været ude at sejle og til sommer afslutter uddannelsen til navigatør og er klar til en fremtid på havet. Landmand kan man jo altid blive, mente han. - Jeg tror, at det var min efterskole nær Vejle Fjord, som satte mig i gang på dette felt, for der er ikke søfolk i min familie. Det var en frilufts- og sejlads efterskole, hvor jeg fik duelighedstegn. En dag kom så Jan Gudmundsson og fortalte om HF-søfart og Marstal Navigationsskole, så det endte med, at jeg sagde til mine forældre: Det her lyder spændende. De var enige, selv om min mor spurgte, om ikke jeg da kunne finde noget lidt nærmere end Marstal. Men da var skolen på Fanø jo lukket. - Efter 10. klasse i Bramming havde vi 4 ugers brobygning, hvor jeg var i praktik en uge på Marstal Navigationsskole, en uge på Maskinmesterskolen i 10

11 Fredericia og en uge ude at sejle med Esvagt Alfa, for at se om det nu var det, jeg ville. Og det var det så, fortæller han. Hænder og hoved - Skolen har både de håndværksmæssige fag file, svejse, dækting osv. sammen med havnetjenestefag og sikkerhed. Vi sejlede rundt i skolens joller og på øvelsesskibet Pia for også at prøve at manøvrere med større både og havde desuden også HF-fag som matematik og dansk. - Jeg kunne godt lide kombinationen af det boglige og det praktiske, også fordi jeg er mest vant til at bruge mine hænder. Men på Marstals måde, havde man totre timers dansk eller matematik og så et par timer med håndværk eller havnetjeneste. Mike er på 4. semester ud af fem på navigatøruddannelse, og godt tilfreds med fagene: - De er relevante De tre første semestre hedder det sætterskipper, hvor man lærer alt det forskellige, og lige fra skibsassistentuddannelsen har man navigation, skibsteknik, el-lære og lidt kortlære, hvorefter man lærer de grundlæggende begreber og værktøjet til når man skal navigere eller laste et skib. Også et fag som meteorologi er godt, så man kan kigge på vejrkort. Så når TV2 kommer med vejrudsigten, kan man altid sige: jah, jeg er ikke helt enig. også de bløde fag, men de er vigtige forberedelser på, at man om 10 år måske står som kaptajn på et skib med bl.a. forskellige nationaliteter som besætning og skal forsøge at få tingene til at hænge sammen og samarbejde. Det er ikke bare at lægge en rute fra A til B, siger Mike Leonhart Pedersen, som også er opmærksom på de mange administrative opgaver. - Jeg kan forstå på de kaptajner, jeg har haft, at det administrative i hvert fald ikke er blevet mindre. Snarere tvært imod, men vi har haft besøg af Søfartsstyrelsen, som fortalte, at de i FN s søfartsorganisation, IMO arbejder på at begrænse papirarbejdet. Endnu er fremtiden ikke lagt fast: - Men jeg har en slags mundtlig aftale. Min aspiranttid var hos Herning Shipping, der da blev lagt sammen med Nordic Tankers. Det er et af de få rederier, der betaler for skolebøgerne, hvilket jeg er taknemmelig for. Så jeg vil da gerne starte med at sejle hos dem, Piratfarvand - Jeg var på tankskibe i min læretid i, og det var hyggeligt med mange forskellige havne i trampfarten. Man vidste aldrig helt, hvor man var om en uge eller en måned. Det var mest Nordeuropa: Rotterdam, Le Havre Nordsøen, Østersøen og lidt i Biscayen og Portugal. Men jeg var derefter seks måneder på et godt skib to gange til Afrika fra Dakar ned langs Vestafrika og en gang i Lagos og i område med pirater og følge med militærbåde. - Vi oplevede ingen overfald på skibet, men man kunne godt mærke stemningen i farvandet, selv om alt gik fint. Vi havde en sikkerhedsbevidst færøsk skipper, som placerede os et par hundrede sømil fra kysten og oversvømmede dækket og lod ballastpumperne køre, så vi, hvis der kom nogen op på siden, kunne svinge, så piraternes både blev fyldt med vand. I mens sad jeg så med en matros og holdt vagt ved radarskærmen, fortæller han. Han vurderer, at søfarten kan være en rigtig god ide for mange unge: - Hvis de ikke er bleg for en anderledes hverdag og være hjemmefra i perioder. Og man skal jo tænke på, at når man er færdiguddannet, har man ligeså meget fri, som man er på arbejde, altså en-til-en, som de fleste rederier kører. Jeg kan lide den form for frihed, der ligger i, at når man har været ude i seks uger, så kan man se frem til seks ugers ferie hjemme. I dag er der internet på alle skibene og også ip telefoni, så man kan ringe hjem, så hvis man vil opleve verden og ikke er bange for at stå på egne ben, så er søfart et godt valg. Om ikke andet kan man tage offshore, hvor de mangler folk helt vildt. Der er man i kystnært farvand og ikke så langt hjemmefra, siger han og nævner, at man ikke behøver sejle for evigt. Der er mange gode job i land for folk med maritime uddannelser, fremhæver Mike Leonhart Pedersen. Skibsføreruddannelsen, som jeg er i gang med, forbereder jo én på at komme ud og være leder, så vi har driftsledelse, sikkerhedsledelse og crew ressource management/ kulturgeografi og den slags. En lederuddannelse - Skibsføreruddannelsen, som jeg er i gang med, forbereder jo én på at komme ud og være leder, så vi har driftsledelse, sikkerhedsledelse og crew ressource management/kulturgeografi og den slags. Det kaldes hvis de har plads til mig. Det lyder umiddelbart sådan, siger han og tænker derfor skibstypemæssigt på tankskibsområdet. Fri halvdelen af tiden Hans håb er også at komme til Canada, USA, Sydamerika, Australien og Fjernøsten, og han er ret frit stillet i sit karrierevalg, fordi der ikke pt. er nogen kæreste at tage hensyn til. - Men man ved jo ikke, hvad der sker om et halvt år, siger han. Se mere på eller 11

12 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Lørdag d Sejlende ud for Gedser Hold hovedet koldt og hjertet varmt Togt nummer 100 og et skib, der fylder 80 år. Det var med disse forpligtende tal i ryggen, at vi, 81 unge mennesker, i spraglet tøj mødte op en varm sommerdag d. 4 juli i Frederikshavn på MARTEC. Fra alle egne af både Danmark, men også Færøerne, Australien og Norge mødtes vi for at springe årets sommerferie over og i stedet blive de nye traniees på Skoleskibet Danmark. På græsplænen blandede dialekterne sig med hinanden inden vi i hold blev ledt ind i en stor sal, blev udstyret med hver vores fyldte køjesæk, og skiftede til det tøj, som skal blive flittigt brugt de næste tre måneder. Ud af salen kom en ens flok i blå T-shirts og shorts, stadig grinende og til tider en smule udisciplinerede, men også begyndt på noget, der kun skulle tage fart de næste uger. Martine Tirsdag d Sejlende ud for Øland, Sverige Jon, Mike og jeg selv arbejde imens vinden tog til, vi bracede, tog sejl ind, som vi efterhånden kun nyder endnu mere, når det blæser godt til og - dagens optur - fik med harness på lov at klatre ud på jibbroom for at pakke outerjib pænt sammen inden regnen tog til. Og stævnen vippede op og ned i bølgerne, så det var en ren fornøjelse! Alt sammen med varme pullis og olieskindstøj på, hvilket i længden gjorde os godt trætte og varme. Martina Alt i alt en fantastisk tur med Skoleskibet Danmark. 12

13 Tirsdag d Royalt besøg Dagen startede tidligt for os alle med shipshine og rengøring så vi kunne nå at blive klar til fornemt besøg. Alle os elever havde travlt både med rengøring, og senere med servering og opvask, det hele i et højt tempo. I løbet af formiddagen kom VIP gæsterne om bord, og Prins Joachim ankom ca. kl Af sti og sted det gik, afgang kl. ca med en lille udfordring... Der var pålandsvind, så søværnet måtte assistere med en slæbebåd. Ud på havet kom vi igen, og fik sat sejl med kurs mod Skagen. En lille smule søgang havde vi også, så gæsterne blev udfordret på balancen, flere af gæsterne morede sig også over den slingrende gang henover dækket, med et koldt glas hvidvin i hånden. Vi ankom til Skagen ca. kl , hvor Prins Joachim holdte en meget motiverende tale, hvor han blandt andet nævnte at vi skulle gribe de udfordringer vi bliver sat for i fremtiden, huske på, at alle de færdigheder vi får med herfra altid kan bruges, og huske vi både repræsenterer Skoleskibet DANMARK, og kongeriget Danmark. Stine HF Søfart Frederikshavn Du kan søge ind på HF Søfart Frederikshavn og komme på togt med Skoleskibet, som led i din uddannelse. Se film og læs mere på eller på facebook siden HF Søfart Frederikshavn. Tag med på togt i 2015 Få en oplevelse for livet! Uddannelsen om bord på Skoleskibet DANMARK starter i januar Du kan læse alt om optagelse på hvor du også finder sejlplanen. Du bliver uddannet ubefaren Skibsassistent og klar til at læse videre til fx maskinmester eller skibsofficer. Følg skibet på facebook.com/ skoleskibetdanmark Se mere på eller 13

14 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Grundkursus i Nyborg Jeg har haft et supergodt halvt år Magnus Fagraklett, 23 år, er netop blevet færdig på Nyborg Søfartsskole med søfartsuddannelsens grundkursus og er hooked på at se verden fra et stort containerskib, jo længere ud, jo bedre. - Jeg er efter et halvt års uddannelse klar som ubefaren skibsassistent, der er en grunduddannelse og startstedet for at komme ud at sejle, fortæller Magnus Fagraklett, som er født på Færøerne, men har boet i Danmark, siden han var tre år. - Der er mange i min familie, der har sejlet. Det gør min far også, så da jeg lige havde lidt svært ved at vælge, hvad jeg skulle give mig til efter at have gået på handelsskole, så fik jeg lyst til at prøve søfart. - Det var egentlig styrmandsuddannelsen, som sagde mig mest. Men det var lidt svært at få en uddannelsesaftale som styrmand, så jeg valgte at starte fra bunden her på skolen i Nyborg, siger Magnus, som er godt tilfreds med forløbet: - Det har været et supergodt halvt år, og man kommer omkring det hele, alt fra praksis til navigation, værksted osv. Jeg har været til jobsamtale hos Esvagt, så jeg satser på at få min sejltid der. Og så vil jeg i gang som styrmand. Den fremtidige karriere er således allerede planlagt: - Selvfølgelig skal jeg lige have min sejltid og så skal jeg videre på skole, måske i Skagen, måske her omkring Fyn, det ved jeg ikke rigtig endnu, siger Magnus, som primært er vokset op i Herning. Forskellig baggrund Om starten på uddannelsen siger han, at det jo var meget nyt for alle. - Vi skulle lige lære hinanden at kende, men så blev det utroligt godt med nye venner, og fedt fordi der er forskellige aldre helt ned til den yngste på og op til den ældste på 38. Vi har jo også forskellig baggrund, nogen kommer direkte fra folkeskolen og andre har flere forskellige uddannelser. Men fælles er, at vi alle gerne vil ud at sejle. - I første omgang har jeg ikke faste planer, men på sigt der er det klart, at det hedder jo længere væk, jo bedre for at se hele verden. Og det må gerne være på et stort containerskib. Det er klart det, som trækker på den helt lange bane, fortæller Magnus og nævner, at det er navigatør-stillingen, som er den attraktive, ikke så meget maskinen. Magnus oplever, at mange unge ikke rigtig har blik for de mange muligheder til søs. Jeg er efter et halvt års uddannelse klar som ubefaren skibsassistent, der er en grunduddannelse og startstedet for at komme ud at sejle. - Der er måske lidt fordomme omkring jobbet eller manglende viden om, hvad arbejdet indebærer. Hvis man er ude som arbejdsmand, er det jo ligesom alle andre håndværkere, bare til søs i stedet. - Så jeg vil helt klar sige til andre unge, at hvis de ikke rigtig ved, hvad de skal gå i gang med, så giver denne uddannelse altså meget, i og med, at man bor på skolen. - Hver har jo sine forskellige områder, bl.a. er man på skift vagthavende elev, der ligesom til søs skal ringe med klokken om morgenen og vække resten. Vi mødes 14

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR SE FILM 1 2 Hvorfor HF Søfart Frederikshavn? - På tre år får du en fuld HF eksamen + en maritim

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROJEKTLEDER ENERGIRÅDGIVER MILJØKONSULENT UDVIKLINGSINGENIØR DRIFTSLEDER VEDLIGEHOLDELSESCHEF MASKINCHEF SALGSINGENIØR MASKINMESTERUDDANNELSEN F R

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Dansk handelsflåde vokser fortsat

Dansk handelsflåde vokser fortsat OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 7 Dansk handelsflåde vokser fortsat Nøgletal Antallet af skibe under dansk flag har nået et nyt højdepunkt, viser opgørelse fra

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK TIL SØS OG LANDS

ERHVERVSPRAKTIK TIL SØS OG LANDS ERHVERVSPRAKTIK TIL SØS OG LANDS Uddannelsesinstitutioner... Fredericia Maskinmesterskole.... Kontaktperson: Prorektor Bill Petersen Program for 3 praktikdage på Fredericia Maskinmesterskole: 1. dag: Ankomst

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri 2008 SYDFYNS NAVLE Frederiksøen

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Personvognsmekaniker og EUX Lastvognsmekaniker

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering Vil du have... En bred teknisk uddannelse Høj faglighed og fællesskab Klassebaseret undervisning Afprøve teorier i praksis Jobmuligheder hele livet Lav ledighed og god løn...så læs videre Det betaler sig!

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere