DANMARK UDDANNELSER 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK UDDANNELSER 2015"

Transkript

1 DANMARK UDDANNELSER 2015

2 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN Oplag: DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René Wittendorff Annoncer Tlf.: (+45) , kl Fax (+45) Udgiver Maritime Danmark ApS Esplanaden København K Telefon: (+45) Fax: (+45) DTP: Designunivers Tryk: PE Offset A/S Næste nummer: Januar 2016 Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen Foreningen til Søfartens Fremme Skoleforedrag, koordinator Berit Schaumann, kontorfuldmægtig Indholdsfortegnelse 3 Verden som arbejdsplads 4 Vækstplanen for Det Blå Danmark 6 Det Blå Danmarks 4 segmenter 7 Søredning i havnebassinet 8 Georg Stage - Kulturanalysen måtte vige for livet som sømand 10 Elev på Marstal Navigationsskole Klar ved radaren i piratfarvand 12 På togt med Skoleskibet Danmark 14 Grundkursus i Nyborg - Jeg har haft et supergodt halvt år 16 HF- Søfart Svendborg - Fra trælast til styrmand 18 Merkantil Diplomuddannelse i Shipping 19 CBS Shippingbachelor nu også i Texas 20 International uddannelse: Højt niveau styrker troværdigheden hos kunderne 22 Vil du bygge fremtidens skibe eller opfinde maritime løsninger? 23 Ny uddannelse 12. januar Nu kommer de maritime smede 24 Dual uddannelse som skibsofficer: På toppen både på broen og i maskinen 26 Oliebranchen et hav af muligheder 28 Vigtigt at arbejdet betyder noget 30 Her kan jeg både gøre karriere og have meget fritid 32 Der er eventyr i olie 33 Der er altid en ny udfordring 34 Maritim iværksætter 35 Mulige job i havn 36 MARITIM ERHVERVSPRAKTIK 40 Spændende maritime WEB adresser 42...Hvad kan jeg blive? Skoler 45 CBS Shipping 45 Fiskeriskolen 46 GEORG STAGE 46 Maritim uddannelse i industrien 47 Maskinmesterskolen København 48 Marstal Navigationsskole 48 MARTEC 49 Nyborg Søfartsskole 49 SIMAC 50 Skagen Skipperskole 50 Svendborg Søfartsskole 51 Rybners Erhvervsuddannelser 51 Erhvervsakademiet Sydvest 2

3 Verden som arbejdsplads - grib de globale muligheder med en maritim uddannelse De maritime erhverv Det Blå Danmark kan tilbyde adgang til en hel verden fuld af muligheder til søs men også på land. Branchen har brug for både søfolk, håndværkere, teknikere og dygtige handelstalenter. De maritime uddannelser er din vej til god beskæftigelse og en spændende international karriere. Det Blå Danmark er en dynamisk branche, som hele tiden udvikler sig og du kan blive en del af denne udvikling. Du kan skifte mellem beskæftigelse i Danmark og internationalt, mellem arbejde på skibe, offshore hos førende danske udstyrsleverandører, på rederikontorer og havne i rivende udvikling. Jeg er meget optaget af, at vi uddanner unge, så de kan bruge deres uddannelse i job. Det kan man med en maritim uddannelse. Der er mange forskellige typer maritime uddannelser. Kendetegnet for de fleste af dem er, at de veksler mellem teoretisk uddannelse og praktik eller arbejde. Og så er de opbygget med udgangspunkt i de opgaver og metoder, som anvendes i erhvervet. Der er også innovation i de maritime uddannelser, så du kan være med til at skabe fremtidens maritime løsninger. Vidste du, at det danske maritime center SIMAC i Svendborg vandt EM i entreprenørskab 2014? Maritime muligheder til søs Har du en drøm om en karriere til søs, er en uddannelse som skibsassistent måske noget for dig. Som skibsassistent har du mulighed for at komme med på de mange specialskibe, som hjælper med at installere de nye havvindmølleparker. Bagefter kan du læse videre til skipper, så det er dig, som bliver fører af mindre og mellemstore skibe. Der er også mulighed for at tage professionsbacheloruddannelser til for eksempel maskinmester eller skibsfører. Muligheder på land Også på land er der muligheder i de maritime erhverv, både i Danmark og rundt om i hele verden. Måske får du din første erhvervserfaring på et studieophold i Asien? Som shippinguddannet bliver det dig, som har ansvaret for den kommercielle drift af skibene. Og som maskinmester spiller du en vigtig rolle i driften og vedligeholdelsen af maskiner og andre tekniske anlæg. Uddannelser med fremtid i For at opretholde Det Blå Danmark som en stærk sektor i rivende udvikling kræver det dedikerede og dygtige medarbejdere. Og der er masser af muligheder, både for dig, som lige er blevet færdig med folkeskolen, og for dig, som vil tage en videregående uddannelse eller efteruddanne dig. Jeg opfordrer alle, der har lysten og drivkraften, til at vælge en maritim uddannelse. Det er uddannelser med masser af muligheder. Der er mange forskellige typer maritime uddannelser. Kendetegnet for de fleste af dem er, at de veksler mellem teoretisk uddannelse og praktik eller arbejde. Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Foto: Kim Vadskær Se mere på eller 3

4 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Vækstplanen for Det Blå Danmark Den 12. december 2012 offentliggjorde regeringen Vækstplanen for Det Blå Danmark, som er den første af 8 planer i regeringens offensive erhvervs- og vækstpolitik, hvor der er nedsat vækstteam på de områder, hvor dansk erhvervsliv er internationalt konkurrenceudsat. Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner. Planen indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet udnytter muligheder i den grønne omstilling, samt skaber vækst og beskæftigelse. Visionerne for vækstplanen er: Danmark skal være Europas maritime centrum. Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark. Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer. Danmark skal være Europas maritime centrum Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier og shippingvirksomheder er den fjerdestørste operatør af bruttotonnage i verden, kun overgået af Kina, Grækenland og Japan. Samtidig står danske maritime virksomheder samlet set for 24 procent af Danmarks totale eksport. Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark I arbejdet med vækstplanen har der været stort fokus på grøn skibsfart og grønne løsninger, der giver bedre miljø og danske virksomheder gode muligheder for at klare sig endnu bedre på det globale marked. Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer Det Blå Danmarks fundament er adgangen til kompetente og højt kvalificerede medarbejdere. For at understøtte vækstperspektiverne i Det Blå Danmark er det centralt, at de rette kompetencer er til stede. En vigtig faktor i den sammenhæng er konkurrencedygtige maritime uddannelser og forskning, der understøtter væksten. Det opnås ved, at: 1. Det Blå Danmark skal markedsføres som kernen i det maritime Europa. 4

5 Den maritime klynge står for 24 pct. af den danske eksport, og handelsflåden er vokset med 13 procent. 2. Det skal være attraktivt at drive maritim virksomhed i Danmark. 3. Der skal skabes vækst gennem grøn skibsfart og grønne løsninger. 4. De danske maritime styrkepositioner skal udbygges og anvendes til at skabe vækst. 5. Maritime kompetencer, uddannelser, innovation og forskning skal understøtte væksten. 6. Væksten skal bygge på kvalitetsskibsfart. Den danskflagede flåde har aldrig været større end i dag. Det er attraktivt at have skibe under dansk flag. Siden årsskiftet er den danskflagede handelsflåde vokset med 13 % og er med sine 13,8 mio. bruttoton (BT) og 15,9 mio. dødvægtston (DWT) større end nogensinde før. Det viser den seneste udgave af Skibsfarten i Tal, som Rederiforeningen publicerer to gange årligt. Den danskflagede handelsflåde tæller 647 skibe, men flere kan være på vej. Kilde: Danmarks Rederiforening I dag transporteres 90 procent af verdens gods på skib. Dansk søfart spiller en betydelig rolle på den globale scene, da den danske handelsflåde står for transporten af op mod 10 procent af verdenshandlen målt på værdi. Den maritime klynge Den maritime klynge består af en lang række virksomheder, som beskæftiger sig direkte eller indirekte med skibsfart eller anden virksomhed til søs, samt virksomheder som er relateret til produktion, brug samt service af skibe og skibsfart. Det drejer sig dels om rederidrift, både operation af egne skibe og indchartrede skibe, dels om virksomheder, hvis aktiviteter udspringer af international og dansk skibsfart, fx shippingfirmaer, skibsmæglere, havne, logistikvirksomheder, værfter samt industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service til skibe, maritime supply-aktiviteter og offshore virksomheder. Endelig omfatter Det Blå Danmark maritime myndigheder, interesseorganisationer samt maritime uddannelses- og forskningsinstitutioner. Kilde: Søfartsstyrelsen Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier og shippingvirksomheder er den fjerdestørste operatør af udenlandsk bruttotonnage i verden. I dag opereres en bruttotonnage på ca. 62 mio. fra Danmark. Danmark er desuden med en bruttotonnage på over 11 mio. verdens nittendestørste flagstat. Det Blå Danmark er således en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner. Danske maritime virksomheder står samlet set for 24 procent af Danmarks totale eksport og har en samlet produktion på godt 287 mia. kr., svarende til ca. 10 procent af den samlede produktion i Danmark. Det Blå Danmark beskæftiger ca personer. Samtidig skabes en indirekte beskæftigelse på ca i andre brancher. Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet I dag transporteres 90 procent af verdens gods på skib. Den danske handelsflåde står for transporten af op mod 10 procent af verdenshandelen målt på værdi. Se mere på eller 5

6 Det blå Danmark UddannelseR Det Blå Danmarks segmenter SKIB: SHIPPING: Gå om bord i en stolt vinderkultur! Livet om bord på et skib kan være krævende, for du kan ikke bare vende ryggen til, hvis der opstår problemer. Til gengæld lærer du at samarbejde i et stærkt team. I det Blå Danmark skaber vi mænd og kvinder af den rette internationale støbning og har du modet, ambitionerne og evnerne, kan du selv bestemme antallet af karrierestationer. Danske skibsofficerer er i høj kurs både til vands, til lands og i hele verden. Vær med til at håndtere 10 procent af verdenshandlen! Inden for shipping kommer du verden rundt hver dag. Via telefon, og rejser er shippingmedarbejderen i løbende kontakt med danske og udenlandske handelsfolk. Shippingmedarbejderne arbejder, når udfordringerne kræver det, for opgaverne findes overalt på kloden i alle tidszoner. Har du servicemind og et social væsen, så er det måske lige noget for dig. MARITIM TEKNOLOGI: Gå til stålet på den konstruktive måde! Der er konstant bud efter nye skibe, og her spiller dansk industri en afgørende rolle. Både når det handler om skibene i sig selv og om deres motorer. Hvis du vil have afgørende indflydelse på miljøet, skal du blive skibsingeniør eller maskinmester. Så kan du være med til at bestemme, hvor miljørigtigt verdenshandlen skal foregå. OFFSHORE: Skaf ny energi til Danmark! At være off-shore medarbejder kræver en høj grad af specialisering, men så får man også en spændende hverdag til gengæld. Man tager helikopteren på arbejde og er ude 14 dage ad gangen enten i Nordsøen eller måske den Mexicanske Golf. Ude på platformene er alt gearet til, at du kan give den maksimal gas, mens du skaffer energien til de danske husstande. 6

7 Søredning i havnebassinet I august 2014 flyttede Aarhus Maskinmesterskole ind i det m2 store Navitas; den nye kæmpebygning på Aarhus Havn. Det er en bygning, hvis lige aldrig er set i Danmark: Forskere, studerende, etablerede virksomheder og iværksættere under samme tag. Således er AAMS nu i bofællesskab med forskerparken INCUBA og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, hvilket betyder masser af synergi etagerne imellem. Med indflytningen er AAAMS kommet så tæt på havnefronten som overhovedet muligt: Helt ud til vandet og med udsigt over den store containerhavn til den ene side og byens skyline til den anden. Og det kan være ret praktisk at have saltvand tæt på. Det fandt Jacob Larsen fra 2. semester ud af på den våde måde, da han afsluttede sit maritime sikkerhedskursus før værkstedspraktikken. Det var første gang, at lektor Lars Hansen benyttede havnebassinet til at gennemføre den praktiske del af det maritime sikkerhedskursus. Tidligere har han ladet redningsflåden folde sig ud i Springbassinet, men nu, hvor Navitas jo ligger lige ud til det rigtige havvand, var det oplagt at benytte havnen som kulisse. Denne gang var der kun en enkelt 2. semester-studerende, som skulle igennem kurset, fordi han er den eneste, der skal ud at sejle i sin værkstedspraktik. Jacob Larsen skal i praktik på en stor trawler, Asbjørn af Hirtshals, som i øjeblikket befinder sig ved Biscayen. Seks uger ude, tre uger hjemme. Sådan kommer de næste ni måneder til at forløbe. Forud for søredningsprøven har Jacob været gennem et modul om terrorsikring af havne, samt teoridelen om søredning. Ved prøven i havnebassinet skulle han gennemgå flåden, iklæde sig overlevelsesdragten på maksimalt 2 minutter, svømme ud til flåden og kravle op i den. Til at hjælpe sig havde Lars Hansen allieret sig med et par dykkere fra dykkerklubben Bunden, som holder til omme på den anden side af Navitas. I klubbens orange RIP-båd skulle de assistere under øvelsen og hvis Jacob Larsen skulle blive for træt hive ham op på det tørre. Det skulle dog ikke blive nødvendigt. I den stærke overlevelsesdragt føltes det 9 grader kolde vand som lunt sydhav, og det var nærmest behageligt at plaske rundt i havnebassinet. At komme op i redningsflåden var straks en anden sag det var både vanskeligt og hårdt, og der måtte flere forsøg til, før det endelig lykkedes. Forud for søredningsprøven har Jacob været gennem et modul om terrorsikring af havne, samt teoridelen om søredning. Se mere på eller 7

8 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Georg Stage Egentlig var Rikke Hansen kommet ind på sociologi og kulturanalyse og skulle bare lige have et sabbatår inden studiestarten, men opholdet på skoleskibet Georg Stage fik hende til at skifte mening. 20-årige Rikke Hansen var blevet færdig med gymnasiet og var faktisk blevet optaget på universitetet i Esbjerg, hvor hun skulle læse sociologi og kulturanalyse. Inden hun startede, skulle hun bare lige have et enkelt sabbatår, og da hun fra venner havde hørt, at et ophold ombord på skoleskibet Georg Stage var sjovt, prøvede hun det. - Det var ret naturligt for mig at prøve. Min far er sømand, og min mor har også sejlet i hendes unge dage, og da jeg havde hørt, at det skulle være sjovt at være på Georg Stage, var det meget naturligt for mig, forklarer Rikke Hansen. - Men så viste det sig at være helt vildt godt, man får gode kammerater ombord, og det er lige noget for mig at være tæt på andre mennesker, tilføjer hun. Ombord på Georg Stage bor man tæt sammen. Man sover i det man kalder banjer, som er nogle hængekøjer. Her sover man 42 mand sammen, så der er ikke ret meget privatliv, og man skal være god til at respektere andre mennesker, fortæller Rikke. Fordelen ved at være så tæt sammen hele tiden er, at man på rekordtid får rigtig gode venner. - På en måned kom jeg lige så tæt på mine kammerater, som det i gymnasiet havde taget mig tre år at lære mine kammerater der at kende lige så godt. En masse oplevelser Opholdet på Georg Stage varer fra april til september, og det startede for Rikke den 16. april, da holdet mønstrede i København, hvor skibet lå ved Holmen. Her brugte holdet de første tre-fire uger på at rigge skibet til, så det var klar til sejladsen, og samtidig lærte de at sejle skibet. - Så tog vi på togt til Færøerne, vi var også med i Tall Ship Race, og vi besøgte Aarhus, Szczecin, Riga og Helsinki. Vi sejlede hele sommeren og var tilbage i København i august, hvor vi riggede skibet af, fortæller Rikke. Så i løbet af opholdet ombord på Georg Stage, får man set og oplevet en masse, men man lærer også en masse. Udover den indledende værkstedsundervisning i København fortsættes undervisningen ombord på skibet, mens man sejler. -Vi lærte for eksempel at lave knob og splejse tros- 8

9 Kulturanalysen måtte vige for livet som sømand ser, og vi fik også undervisning i for eksempel søsikkerhed og motorlære. Man afslutter opholdet med en eksamen som ubefaren skibsassistent, og man får også et røgdykkerkursus og udvidet førstehjælp, forklarer Rikke om forløbet. Styrmandsaspirant Efter opholdet har mange af de tidligere elever på Georg Stage valgt at fortsætte livet til søs, og Rikke Hansen er ikke nogen undtagelse. - Jeg føler ikke, at jeg blev presset til det. Min far er godt nok kaptajn på en færge, der sejler i Østersøen, og min mor sejlede også, da hun var ung, men det er ikke derfor, jeg har valgt at fortsætte til søs. Men nu havde jeg jo fået denne her grunduddannelse til søs, så det faldt meget naturligt at fortsætte. Det er også godt ikke at sidde med næsen i en bog hele tiden, mener Rikke. - Lige nu sejler jeg med færgen mellem Fanø og Esbjerg som ubefaren skibsassistent. Men mit mål er at blive styrmandsaspirant, og jeg har lige søgt ind hos DFDS. Sociologi og kulturanalyse har jeg lagt på hylden, men hvis jeg kommer ind hos DFDS, kommer jeg ind på søfartsskolen i Svendborg, SIMAC, fortæller Rikke. Kan godt se sig selv som sømand Selvom det ikke var meningen fra starten, kan Rikke sagtens se sig selv som sømand i fremtiden. Hun ved, at det at være til søs er en speciel livsstil, det kender hun jo hjemmefra. -Jeg husker fra min barndom, at når min far var hjemme, så var han 100 procent hjemme. Så var det ham, der fulgte os i svømmehal og hentede os i fritidshjemmet. Min mor havde derimod hele tiden noget arbejde. Det er også en livsstil, der passer fint til mig, hvor jeg i mit nuværende job arbejder en uge ad gangen og derefter har fri en uge, siger Rikke Hansen, der håber meget, at hun bliver optaget som styrmandsaspirant hos DFDS og også ser frem til den uddannelse, hun så automatisk får ved SIMAC i Svendborg. -Det var ret naturligt for mig at prøve. Min far er sømand, og min mor har også sejlet i hendes unge dage, og da jeg havde hørt, at det skulle være sjovt at være på Georg Stage, var det meget naturligt for mig. FAKTA Et togt med Georg Stage giver minder og venner for livet, og hvis man har lyst også en god start på en karriere til søs. Georg Stage er Verdens ældste, civile, sejlende søfartsskole fra 1882, der tilbyder en moderne, maritim grunduddannelse i klassiske rammer Skolen er anerkendt af den internationale Søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) Uddannelsen om bord kontrolleres af Søfartsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet Stiftelsen Georg Stages Minde driver skoleskibet og søfartsskolen om bord Se mere på eller 9

10 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Mike Leonhart Pedersen, 27 år: - Hvis man ikke er bleg for en anderledes hverdag, er søfart et godt valg for unge. Elev på Marstal Navigationsskole Klar ved radaren i piratfarvand Når Mike Leonhart Pedersen til sommer er færdig med navigatøruddannelsen håber han på at komme ud med tankskibsrederi. Han ser også navigatøruddannelsen som en lederuddannelse, der kan ruste ham til en dag som kaptajn at håndtere udfordringerne med både skib og mandskab fra forskellige nationer. Det var ikke umiddelbart søfart, der blev diskuteret under Mike Leonhart Pedersens opvækst i Vestjylland. Hans far er landmand med minkavl og resten af familien er enten håndværkere eller landmænd. Alligevel er Mike endt på Navigationsskolen i Marstal, hvor han inden for de sidste syv et halvt år har taget sætteskipper, HK-søfart, været ude at sejle og til sommer afslutter uddannelsen til navigatør og er klar til en fremtid på havet. Landmand kan man jo altid blive, mente han. - Jeg tror, at det var min efterskole nær Vejle Fjord, som satte mig i gang på dette felt, for der er ikke søfolk i min familie. Det var en frilufts- og sejlads efterskole, hvor jeg fik duelighedstegn. En dag kom så Jan Gudmundsson og fortalte om HF-søfart og Marstal Navigationsskole, så det endte med, at jeg sagde til mine forældre: Det her lyder spændende. De var enige, selv om min mor spurgte, om ikke jeg da kunne finde noget lidt nærmere end Marstal. Men da var skolen på Fanø jo lukket. - Efter 10. klasse i Bramming havde vi 4 ugers brobygning, hvor jeg var i praktik en uge på Marstal Navigationsskole, en uge på Maskinmesterskolen i 10

11 Fredericia og en uge ude at sejle med Esvagt Alfa, for at se om det nu var det, jeg ville. Og det var det så, fortæller han. Hænder og hoved - Skolen har både de håndværksmæssige fag file, svejse, dækting osv. sammen med havnetjenestefag og sikkerhed. Vi sejlede rundt i skolens joller og på øvelsesskibet Pia for også at prøve at manøvrere med større både og havde desuden også HF-fag som matematik og dansk. - Jeg kunne godt lide kombinationen af det boglige og det praktiske, også fordi jeg er mest vant til at bruge mine hænder. Men på Marstals måde, havde man totre timers dansk eller matematik og så et par timer med håndværk eller havnetjeneste. Mike er på 4. semester ud af fem på navigatøruddannelse, og godt tilfreds med fagene: - De er relevante De tre første semestre hedder det sætterskipper, hvor man lærer alt det forskellige, og lige fra skibsassistentuddannelsen har man navigation, skibsteknik, el-lære og lidt kortlære, hvorefter man lærer de grundlæggende begreber og værktøjet til når man skal navigere eller laste et skib. Også et fag som meteorologi er godt, så man kan kigge på vejrkort. Så når TV2 kommer med vejrudsigten, kan man altid sige: jah, jeg er ikke helt enig. også de bløde fag, men de er vigtige forberedelser på, at man om 10 år måske står som kaptajn på et skib med bl.a. forskellige nationaliteter som besætning og skal forsøge at få tingene til at hænge sammen og samarbejde. Det er ikke bare at lægge en rute fra A til B, siger Mike Leonhart Pedersen, som også er opmærksom på de mange administrative opgaver. - Jeg kan forstå på de kaptajner, jeg har haft, at det administrative i hvert fald ikke er blevet mindre. Snarere tvært imod, men vi har haft besøg af Søfartsstyrelsen, som fortalte, at de i FN s søfartsorganisation, IMO arbejder på at begrænse papirarbejdet. Endnu er fremtiden ikke lagt fast: - Men jeg har en slags mundtlig aftale. Min aspiranttid var hos Herning Shipping, der da blev lagt sammen med Nordic Tankers. Det er et af de få rederier, der betaler for skolebøgerne, hvilket jeg er taknemmelig for. Så jeg vil da gerne starte med at sejle hos dem, Piratfarvand - Jeg var på tankskibe i min læretid i, og det var hyggeligt med mange forskellige havne i trampfarten. Man vidste aldrig helt, hvor man var om en uge eller en måned. Det var mest Nordeuropa: Rotterdam, Le Havre Nordsøen, Østersøen og lidt i Biscayen og Portugal. Men jeg var derefter seks måneder på et godt skib to gange til Afrika fra Dakar ned langs Vestafrika og en gang i Lagos og i område med pirater og følge med militærbåde. - Vi oplevede ingen overfald på skibet, men man kunne godt mærke stemningen i farvandet, selv om alt gik fint. Vi havde en sikkerhedsbevidst færøsk skipper, som placerede os et par hundrede sømil fra kysten og oversvømmede dækket og lod ballastpumperne køre, så vi, hvis der kom nogen op på siden, kunne svinge, så piraternes både blev fyldt med vand. I mens sad jeg så med en matros og holdt vagt ved radarskærmen, fortæller han. Han vurderer, at søfarten kan være en rigtig god ide for mange unge: - Hvis de ikke er bleg for en anderledes hverdag og være hjemmefra i perioder. Og man skal jo tænke på, at når man er færdiguddannet, har man ligeså meget fri, som man er på arbejde, altså en-til-en, som de fleste rederier kører. Jeg kan lide den form for frihed, der ligger i, at når man har været ude i seks uger, så kan man se frem til seks ugers ferie hjemme. I dag er der internet på alle skibene og også ip telefoni, så man kan ringe hjem, så hvis man vil opleve verden og ikke er bange for at stå på egne ben, så er søfart et godt valg. Om ikke andet kan man tage offshore, hvor de mangler folk helt vildt. Der er man i kystnært farvand og ikke så langt hjemmefra, siger han og nævner, at man ikke behøver sejle for evigt. Der er mange gode job i land for folk med maritime uddannelser, fremhæver Mike Leonhart Pedersen. Skibsføreruddannelsen, som jeg er i gang med, forbereder jo én på at komme ud og være leder, så vi har driftsledelse, sikkerhedsledelse og crew ressource management/ kulturgeografi og den slags. En lederuddannelse - Skibsføreruddannelsen, som jeg er i gang med, forbereder jo én på at komme ud og være leder, så vi har driftsledelse, sikkerhedsledelse og crew ressource management/kulturgeografi og den slags. Det kaldes hvis de har plads til mig. Det lyder umiddelbart sådan, siger han og tænker derfor skibstypemæssigt på tankskibsområdet. Fri halvdelen af tiden Hans håb er også at komme til Canada, USA, Sydamerika, Australien og Fjernøsten, og han er ret frit stillet i sit karrierevalg, fordi der ikke pt. er nogen kæreste at tage hensyn til. - Men man ved jo ikke, hvad der sker om et halvt år, siger han. Se mere på eller 11

12 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Lørdag d Sejlende ud for Gedser Hold hovedet koldt og hjertet varmt Togt nummer 100 og et skib, der fylder 80 år. Det var med disse forpligtende tal i ryggen, at vi, 81 unge mennesker, i spraglet tøj mødte op en varm sommerdag d. 4 juli i Frederikshavn på MARTEC. Fra alle egne af både Danmark, men også Færøerne, Australien og Norge mødtes vi for at springe årets sommerferie over og i stedet blive de nye traniees på Skoleskibet Danmark. På græsplænen blandede dialekterne sig med hinanden inden vi i hold blev ledt ind i en stor sal, blev udstyret med hver vores fyldte køjesæk, og skiftede til det tøj, som skal blive flittigt brugt de næste tre måneder. Ud af salen kom en ens flok i blå T-shirts og shorts, stadig grinende og til tider en smule udisciplinerede, men også begyndt på noget, der kun skulle tage fart de næste uger. Martine Tirsdag d Sejlende ud for Øland, Sverige Jon, Mike og jeg selv arbejde imens vinden tog til, vi bracede, tog sejl ind, som vi efterhånden kun nyder endnu mere, når det blæser godt til og - dagens optur - fik med harness på lov at klatre ud på jibbroom for at pakke outerjib pænt sammen inden regnen tog til. Og stævnen vippede op og ned i bølgerne, så det var en ren fornøjelse! Alt sammen med varme pullis og olieskindstøj på, hvilket i længden gjorde os godt trætte og varme. Martina Alt i alt en fantastisk tur med Skoleskibet Danmark. 12

13 Tirsdag d Royalt besøg Dagen startede tidligt for os alle med shipshine og rengøring så vi kunne nå at blive klar til fornemt besøg. Alle os elever havde travlt både med rengøring, og senere med servering og opvask, det hele i et højt tempo. I løbet af formiddagen kom VIP gæsterne om bord, og Prins Joachim ankom ca. kl Af sti og sted det gik, afgang kl. ca med en lille udfordring... Der var pålandsvind, så søværnet måtte assistere med en slæbebåd. Ud på havet kom vi igen, og fik sat sejl med kurs mod Skagen. En lille smule søgang havde vi også, så gæsterne blev udfordret på balancen, flere af gæsterne morede sig også over den slingrende gang henover dækket, med et koldt glas hvidvin i hånden. Vi ankom til Skagen ca. kl , hvor Prins Joachim holdte en meget motiverende tale, hvor han blandt andet nævnte at vi skulle gribe de udfordringer vi bliver sat for i fremtiden, huske på, at alle de færdigheder vi får med herfra altid kan bruges, og huske vi både repræsenterer Skoleskibet DANMARK, og kongeriget Danmark. Stine HF Søfart Frederikshavn Du kan søge ind på HF Søfart Frederikshavn og komme på togt med Skoleskibet, som led i din uddannelse. Se film og læs mere på eller på facebook siden HF Søfart Frederikshavn. Tag med på togt i 2015 Få en oplevelse for livet! Uddannelsen om bord på Skoleskibet DANMARK starter i januar Du kan læse alt om optagelse på hvor du også finder sejlplanen. Du bliver uddannet ubefaren Skibsassistent og klar til at læse videre til fx maskinmester eller skibsofficer. Følg skibet på facebook.com/ skoleskibetdanmark Se mere på eller 13

14 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Grundkursus i Nyborg Jeg har haft et supergodt halvt år Magnus Fagraklett, 23 år, er netop blevet færdig på Nyborg Søfartsskole med søfartsuddannelsens grundkursus og er hooked på at se verden fra et stort containerskib, jo længere ud, jo bedre. - Jeg er efter et halvt års uddannelse klar som ubefaren skibsassistent, der er en grunduddannelse og startstedet for at komme ud at sejle, fortæller Magnus Fagraklett, som er født på Færøerne, men har boet i Danmark, siden han var tre år. - Der er mange i min familie, der har sejlet. Det gør min far også, så da jeg lige havde lidt svært ved at vælge, hvad jeg skulle give mig til efter at have gået på handelsskole, så fik jeg lyst til at prøve søfart. - Det var egentlig styrmandsuddannelsen, som sagde mig mest. Men det var lidt svært at få en uddannelsesaftale som styrmand, så jeg valgte at starte fra bunden her på skolen i Nyborg, siger Magnus, som er godt tilfreds med forløbet: - Det har været et supergodt halvt år, og man kommer omkring det hele, alt fra praksis til navigation, værksted osv. Jeg har været til jobsamtale hos Esvagt, så jeg satser på at få min sejltid der. Og så vil jeg i gang som styrmand. Den fremtidige karriere er således allerede planlagt: - Selvfølgelig skal jeg lige have min sejltid og så skal jeg videre på skole, måske i Skagen, måske her omkring Fyn, det ved jeg ikke rigtig endnu, siger Magnus, som primært er vokset op i Herning. Forskellig baggrund Om starten på uddannelsen siger han, at det jo var meget nyt for alle. - Vi skulle lige lære hinanden at kende, men så blev det utroligt godt med nye venner, og fedt fordi der er forskellige aldre helt ned til den yngste på og op til den ældste på 38. Vi har jo også forskellig baggrund, nogen kommer direkte fra folkeskolen og andre har flere forskellige uddannelser. Men fælles er, at vi alle gerne vil ud at sejle. - I første omgang har jeg ikke faste planer, men på sigt der er det klart, at det hedder jo længere væk, jo bedre for at se hele verden. Og det må gerne være på et stort containerskib. Det er klart det, som trækker på den helt lange bane, fortæller Magnus og nævner, at det er navigatør-stillingen, som er den attraktive, ikke så meget maskinen. Magnus oplever, at mange unge ikke rigtig har blik for de mange muligheder til søs. Jeg er efter et halvt års uddannelse klar som ubefaren skibsassistent, der er en grunduddannelse og startstedet for at komme ud at sejle. - Der er måske lidt fordomme omkring jobbet eller manglende viden om, hvad arbejdet indebærer. Hvis man er ude som arbejdsmand, er det jo ligesom alle andre håndværkere, bare til søs i stedet. - Så jeg vil helt klar sige til andre unge, at hvis de ikke rigtig ved, hvad de skal gå i gang med, så giver denne uddannelse altså meget, i og med, at man bor på skolen. - Hver har jo sine forskellige områder, bl.a. er man på skift vagthavende elev, der ligesom til søs skal ringe med klokken om morgenen og vække resten. Vi mødes 14

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

offshore karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren måske noget for dig!

offshore karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren måske noget for dig! offshore dette er et annoncetillæg fra offshoreenegy.dk // distribueres i jyllands-posten den 6. marts 2014 karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren

Læs mere

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Så er det endelig

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 INDHOLD BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

KARRIERE FFSHORE. Find dit drømmejob 7.000. inden 2020. Et hav. LÆS MERE på SIDE 4

KARRIERE FFSHORE. Find dit drømmejob 7.000. inden 2020. Et hav. LÆS MERE på SIDE 4 HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA Offshore center danmark KARRIERE FFSHORE Find dit drømmejob 7.000 flere job i branchen inden 2020 SIDE 2 Esbjerg efter skoletid SIDE 16 Et hav af uddannelser SIDE 22

Læs mere

Outsourcing af arbejdskraft s. 4. SIMAC på øvelse s. 8. Inspektionsskibet Thetis s. 16. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Outsourcing af arbejdskraft s. 4. SIMAC på øvelse s. 8. Inspektionsskibet Thetis s. 16. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 22 13. september 2010 Outsourcing af arbejdskraft s. 4 SIMAC på øvelse s. 8 Inspektionsskibet Thetis s. 16 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC En ti d i fo r a n d r i n g... Henrik Sloth

Læs mere

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4 ANNONCETILLÆG FEBRUAR/MARTS 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED DJØF, DELOITTE, OLIE GAS DANMARK & EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

Foto: Colourbox. Vejen til jobbet. - otte historier om opkvalificering

Foto: Colourbox. Vejen til jobbet. - otte historier om opkvalificering Foto: Colourbox Vejen til jobbet - otte historier om opkvalificering Henrik Vallø Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune og Formand for Det Lokale Beskæftigelsesudvalg for Esbjerg og Fanø

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

TEMA: Søfartens Ledere. Maritimt college i New York Blandt usa s bedste skoler. Mød søren arnberg. Manden bag verdens største skib

TEMA: Søfartens Ledere. Maritimt college i New York Blandt usa s bedste skoler. Mød søren arnberg. Manden bag verdens største skib Mød søren arnberg Manden bag verdens største skib Kinesere graver kanal gennem Nicaraguas jungle Søfartens Ledere nr. 2 2014 PFA lancerer helt ny pensionsordning Tjek, om den passer til dit liv Læs også:

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd ONSHORE: Er du synlig på LinkedIn? - headhunter giver gode råd Mellemleder jobbet skal plejes - med eftertanke, kurser, sparring og omhu Søfartens Ledere nr. 6 2014 Jacob Christensen ny velfærdsmand i

Læs mere

Nummer 4 december 2007 37. årgang

Nummer 4 december 2007 37. årgang Søværnsorientering Nummer 4 december 2007 37. årgang Galionsfigurer med national værdi...side 26 TEMA fastholdelse Klar til udfordringerne i det grå rederi >> Søværnet på frierfødder >> Kadet fik en chance

Læs mere

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau samlet18.qxd 11-12-2003 10:39 Side 1 De fedeste tre år Jeg synes, det er utroligt, at man kan gå på gymnasiet og samtidig have det så sjovt, som jeg har haft det. Det har været de fedeste tre år af mit

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,-

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,- ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET ANNONCE DIN UDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSER Nu får du praktikgaranti og jobsikkerhed TAG ET SABBATÅR Du kan give dig selv et plus på CV et FOTO: BILDBYRÅN

Læs mere

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance?

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? 4 02 AKANDEN Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? Er vi groet fast i arbejdstiden? Døgnbemanding - dagvagter - flextid. Arbejdstiden varierer meget fra sted til sted i amtet.

Læs mere

Århus. Tiltrækning: Kunstpauser: Århus. Alt udsolgt: LYNfabrikken. Googled. Fremtidens by

Århus. Tiltrækning: Kunstpauser: Århus. Alt udsolgt: LYNfabrikken. Googled. Fremtidens by Hele dette tillæg er Hele en annonce dette tillæg fra Århus er en Kommunes annonce fra Erhvervskontaktudvalg Århus Kommune Århus Vestdanmarks vækstcenter Tiltrækning: International Community trækker kloge

Læs mere