Arbejdsmarkedsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsrapport 2013"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsrapport

2 Indhold 1. Arbejdsmarkedet i Tyskland Arbejdsløshedstal og -procenter i Tyskland Arbejdsløshedstal og -procenter Erhvervsaktive modtagere af Arbeitslosengeld II Ansatte omfattet af en social forsikring i Tyskland Jobudbuddet i Tyskland som helhed Jobmarkedet i regionen Indberettede stillinger fordelt på erhvervsgrupper i december 2013 i Agentur Flensburgs område Antal ledigmeldte pr. stilling fordelt på erhvervsgrupper Udsigterne for jobmarkedet Mangel på faglært arbejdskraft Arbejdsmarkedet i Danmark Arbejdsløshedstal og -procenter i Danmark Beskæftigelsen i Danmark i Jobudbud Mangel på faglært arbejdskraft Udsigterne for beskæftigelsen og jobmarkedet Udviklingen i grænsependlertallene i Region Sønderjylland-Schleswig Resumé Generelt resumé Forbedringer af mobiliteten

3 1. Arbejdsmarkedet i Tyskland 1.1 Arbejdsløshedstal og -procenter i Tyskland 1 Arbejdsløshedstallene for 2013 opdeles i ledige i henhold til Sozialgesetzbuch II (SGB II), som omfatter kontanthjælpsmodtagere, og ledige i henhold til Sozialgesetzbuch III (SGB III), som modtager dagpenge. Betegnelsen 'Hartz IV' har også vundet indpas for ydelserne i medfør af Sozialgesetzbuch II. Der er her tale om en ydelse, som i medfør af EU-forordning 883/2004 både indeholder elementer af bistand og elementer af social sikring. Begrebet 'Arbeitslosengeld II' er ligeledes almindeligt, men udgør kun en del af det spektrum, som SGB II dækker over. Ydelserne tildeles behovsfællesskaber og sker behovsorienteret. SGB III omfatter arbejdsfremmende foranstaltninger og arbejdsløshedsydelser, som udbetales på baggrund af optjente rettigheder i den lovpligtige arbejdsløshedsforsikring. I reglen får ydelsesberettigede udbetalt 'Arbeitslosengeld I', som er en behovsuafhængig forsikringsydelse. I medfør af EU-forordning 883/2004 er denne ydelse entydigt at betragte som en social sikringsydelse. Det skal bemærkes, at syge ledige og ledige i aktivering eller under videreuddannelse ikke er indeholdt i arbejdsløshedstallene. Endvidere er arbejdstagere ikke medtaget, der arbejder mindst 15 timer om ugen, heller ikke selv om de ville arbejde mere, hvis udbuddet af job var til stede. Pensionister er heller ikke medregnet, også selv om de ikke har nået den generelle pensionsalder. Andre grupper af personer registreres heller ikke, f.eks. bestemte personer over 58 år eller arbejdstagere i prekære ansættelsesforhold, som ud over arbejdsløn modtager tysk kontanthjælp 'Arbeitslosengeld II'. Mange andre arbejdssøgende er heller ikke medtaget, såfremt de ikke uindskrænket står til rådighed for arbejdsmarkedet. Arbejdsløshedstallene afspejles mere realistisk i underbeskæftigelsen, da den også omfatter ledige, der er sygemeldte eller i aktivering. 1 Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Arbeitslose nach Rechtskreisen. Bundesagentur für Arbeit, 3

4 1.2 Arbejdsløshedstal og -procenter Tyskland generelt December 2013 December 2012 SGB II og III for hele / 6,7 % / 6,7 % Tyskland SGB III for hele Tyskland / 2,1 % / 2,2 % SGB II for hele Tyskland / 4,5 % / 4,5 % Underbeskæftigelse / 8,7 % / 8,8 % Schleswig-Holstein December 2013 December 2012 Schleswig-Holstein i alt / 6,9 % / 6,7 % Schleswig-Holstein SGB III / 2,3 % / 2,3 % Schleswig-Holstein SGB II / 4,7 % / 4,4 % Underbeskæftigelse / 8,7 % / 8,9 % I Agentur für Arbeit Flensburgs område / Region Sønderjylland-Schleswig, tysk side December 2013 December 2012 Agentur für Arbeit Flensburg /8,0 % / 8,2 % Agentur für Arbeit Flensburg SGB III / 2,8 % / 3,0 % Agentur für Arbeit Flensburg SGB II / 5,2 % / 5,2 % Underbeskæftigelse ,5 % / 9,5 % Stadt Flensburg / 10,4 % / 10,8 % Stadt Flensburg SGB III / 2,6 % / 3,0 % Stadt Flensburg SGB II / 7,9 % / 7,9 % Underbeskæftigelse / 13 % / 14 % Kreis Schleswig-Flensburg / 7,4 % / 7,6 % Kreis Schleswig-Flensburg SGB III / 2,4 % / 2,5 % Kreis Schleswig-Flensburg SGB II / 5,0 % / 5,1 % Underbeskæftigelse / 8,6 % / 8,3 % Kreis Nordfriesland / 7,3 % / 7,4 % Kreis Nordfriesland SGB III / 3,4 % / 3,6 % Kreis Nordfriesland SGB II / 3,9 % / 3,9 % Underbeskæftigelse / 8,7 % / 8,3 % 4

5 I Agentur Flensburgs område, absolutte tal, 2012/2013, uden underbeskæftigelse Dezember 2013 Dezember Stadt Flensburg Kreis Schleswig- Flensburg Kreis Nordfriesland Ledige fordelt på erhvervsgrupper i december % Landbrug, skovbrug, dyrepleje, gartneri 880 4,6 Råstofindvinding, produktion, fremstilling ,1 Bygge og anlæg, arkitektur, opmåling, bygningsteknik ,6 Naturvidenskab, geografi, informatik 169 0,9 Transport, logistik, vagt og sikkerhed ,1 Kommercielle tjenesteydelser, handel, salg, turisme ,9 Virksomhedsorganisation, regnskab, jura, administration ,6 Sundhed, socialvæsen, undervisning og pædagogik ,2 Humaniora, kultur, design 239 1,3 Uoplyst eller klassificering ej mulig ,7 1.3 Erhvervsaktive modtagere af Arbeitslosengeld II I juni 2013 modtog 1,37 millioner erhvervsaktive tysk kontanthjælp, 'Arbeitslosengeld II', heraf selv om de havde beskæftigelse omfattet af den sociale sikringsordning. 3 2 Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitsmarktreport, Agentur für Arbeit Flensburg, Dezember Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Hintergrundinformation, Nürnberg den

6 1.4 Ansatte omfattet af en social forsikring i Tyskland 4 I november 2013 var 29,76 millioner ansatte omfattet af en social forsikring i Tyskland. Det svarer til en stigning i forhold til året før på eller 1,1 procent. Ifølge foreløbige prognoser var 22,14 mio. eller 74 procent ud af disse socialforsikringspligtigt beskæftigede fuldtidsbeskæftigede i november, og 7,62 mio. eller 26 procent var deltidsbeskæftigede. I forhold til året før er fuldtidsbeskæftigelsen steget med eller 0,5 procent, og deltidsbeskæftigelsen er steget med eller 3,0 procent. 5 Absolutte tal Beskæftigelsesprocent Schleswig Holstein ,6 % Stadt Flensburg ,9 % Kreis Schleswig-Flensburg ,6 % Kreis Nordfriesland ,9 % Kilde: Bundesagentur für Arbeit, Statistik, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Socialforsikringspligtigt beskæftigede i Agentur für Arbeit Flensburgs område 6 Erhvervsgruppe 100 % Landbrug, skovbrug, fiskeri, minedrift og udvinding af sten og jordarter 2, Fremstillingssektor 9, Energi- og vandforsyning, spildevandshåndtering, renovation og eliminering af miljøforurening 2, Bygge og anlæg 7, Handel; vedligeholdelse og reparation af biler 19, Transport og lagerlogistik 4, Hotel og restauration 6, Information og kommunikation 1, Finansiering og forsikringsydelser 2, Ejendoms- og bolighandel 1, Freelance tjenesteydelser, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 4, Øvrige økonomiske tjenesteydelser 5, Offentlig administration, forsvar, socialforsikring, eksterritoriale organisationer og organer 8, Pædagogik og undervisning 3, Sundhed og socialvæsen 15, Kunst, underholdning og fritid 1, Bundesagentur für Arbeit Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland BA in Arbeitsmarkt in Zahlen und Beschäftigungsstatistik, Monatsheft Dezember Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Beschäftigungsstatistik, Gebietsstand Dezember 2013, vorläufige Ergebnisse, Agentur für Arbeit Flensburg, Ende Juni

7 Øvrige tjenesteydelser 2, Private husholdninger, herunder personale 0,1 200 Uoplyst 0,0 11 Beskæftigede med et begrænset lønniveau i Agentur für Arbeit Flensburgs område 7 I alt 100 % Mænd 38,5 % Kvinder 61,5 % Disse såkaldte minijobbere er for to tredjedeles vedkommende kvinder. 1.5 Jobudbuddet i Tyskland som helhed Bundesagentur für Arbeit havde i december 2013 fået indberetning om ledige stillinger, heraf socialforsikringspligtige. 8 De repræsentative virksomhedssurveys om jobudbuddet, som Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) foretager hvert kvartal, giver et mere omfattende overblik over den ikkerealiserede efterspørgsel efter arbejdskraft. Disse undersøgelser medtager også de stillinger, som ikke er indberettet til Bundesagentur für Arbeit. 9 Ifølge IAB blev der i tredje kvartal af 2013 udbudt stillinger på arbejdsmarkedet. Det var eller 0,5 procent flere end året før. Af disse stillinger var 51 procent indberettet til Bundesagentur für Arbeit, mod 57 procent for et år siden. Med hensyn til de tyske 'Kreise' og 'Städte' må man operere med de tal, hvori det ikkesocialforsikringspligtige jobudbud er medregnet, da antallet af socialforsikringspligtige ikke angives for 'Kreise/Städte' i offentliggørelserne fra Bundesagentur für Arbeit. Dette fremgår således kun på delstatsplan, og tallene giver derfor et fordrejet billede af virkeligheden. På delstatsplan var ca. 92 % af de udbudte stillinger således socialforsikringspligtige ansættelsesforhold. 1.6 Jobmarkedet i regionen Indberettede ledige stillinger i december Schleswig-Holstein alle stillinger Heraf socialforsikringspligtige stillinger Flensburg alle stillinger 511 Nordfriesland alle stillinger 989 Schleswig-Flensburg alle stillinger Sammesteds 8 BA in Arbeitsmarkt in Zahlen, Statistik der gemeldeten Arbeitsstellen, Deutschland, Dezember IAB's hjemmesider 10 BA in Arbeitsmarkt in Zahlen, Statistik der gemeldeten Arbeitsstellen, Land Schleswig-Holstein, Dezember

8 Indberettede stillinger, alle stillinger Gemeldete Stellen, alle Stellen 1.7 Indberettede stillinger fordelt på erhvervsgrupper i december 2013 i Agentur Flensburgs område 11 Landbrug, skovbrug, dyrepleje, gartneri 59 2,8 Råstofindvinding, produktion, fremstilling ,7 Bygge og anlæg, arkitektur, opmåling, bygningsteknik 143 6,7 Naturvidenskab, geografi, informatik 29 1,4 Transport, logistik, vagt og sikkerhed ,0 Kommercielle tjenesteydelser, handel, salg, turisme ,1 Virksomhedsorganisation, regnskab, jura, administration ,3 Sundhed, socialvæsen, undervisning og pædagogik ,7 Humaniora, kultur, design 117 5,5 11 Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitsmarktreport, Agentur für Arbeit Flensburg, Dezember

9 1.8 Antal ledigmeldte pr. stilling fordelt på erhvervsgrupper 12 Humaniora, kultur, design 2 Sundhed, socialvæsen, undervisning og 4,2 Naturvidenskab, geografi, informatik Råstofindvinding, produktion, fremstilling Virksomhedsorganisation, regnskab, jura, 5,8 6,5 6,6 Kommercielle tjenesteydelser, handel, salg, 7,6 I alt 8,9 Bygge og anlæg, arkitektur, opmåling, 10,1 Transport, logistik, vagt og sikkerhed 11,9 Landbrug, skovbrug, dyrepleje, gartneri 14, På baggrund af antallet af ledigmeldte pr. indberettet stilling kan man slutte, hvor gode chancerne er for at få et job inden for en bestemt sektor. Jo færre ledigmeldte, desto bedre er chancerne. 1.9 Udsigterne for jobmarkedet 2013 var kendetegnet af en vis tilbageholdenhed i aktiviteterne på arbejdsmarkedet i Schleswig- Holstein. Virksomhederne holdt på personalet, hvilket førte til færre afskedigelser, men ledige havde så også vanskeligere ved at finde beskæftigelse. 13 Socialforsikringspligtig beskæftigelse er steget med stillinger på årsbasis, hvilket svarer til ca. 1,1 %. Regionaldirektion Nord forventer et fald i arbejdsløshedstallet i størrelsesordenen i 2014, hvilket i det store og hele taler for en stagnation med en positiv tendens. 12 Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitsmarktreport, Agentur für Arbeit Flensburg, Dezember Der Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein, Dezember 2013, Presseinformation Nr.001/2014, Bundesagentur für Arbeit 9

10 1.10 Mangel på faglært arbejdskraft "I øjeblikket hersker der ingen mangel på faglært arbejdskraft i Tyskland generelt. Inden for enkelte faggrupper og regioner forekommer der dog mangelsituationer og flaskehalse. I forhold til tidligere analyser har problemet bredt sig til flere faggrupper. Derudover ses denne mangel ikke kun blandt faglært arbejdskraft med akademisk baggrund, men også i stigende grad blandt faglært arbejdskraft med ikkeakademisk baggrund. For enkelte faggrupper berørt af flaskehalse har situationen samtidig udviklet ser mere til det positive som følge af den svagere økonomiske udvikling i 2013." 14 På baggrund af Bundesagenturs rapport 'Fachkräfteengpassanalyse Dezember 2013' kan det sammenfattende siges, at der i Tyskland som helhed hersker mangel inden for ingeniører, de teknisk-industrielle fag, lægeuddannede undtagen tandlæger, eksamineret plejepersonale samt bandagister og specialister inden for høreapparatakustik. Ud over de flaskehalse, der gør sig gældende for Tyskland generelt, er der ifølge analysen ingen specifikke flaskehalse for Schleswig-Holstein. 2 Arbejdsmarkedet i Danmark 2.1 Arbejdsløshedstal og -procenter i Danmark 15 I Danmark findes der tre forskellige definitioner af arbejdsløshed: Nettoledighedstallet, som omfatter dagpengemodtagere og arbejdsdygtige kontanthjælpsmodtagere omregnet til fuldtidsstillinger. Dette modsvarer det tyske ledighedstal, som omfatter modtagere af ALG I og ALG II. Bruttoledighedstallet, som omfatter nettoledighedstallet og ledige i aktivering omregnet til fuldtidsstillinger. Dette tal kommer den tyske underbeskæftigelse nærmest. AKU-ledighedstallet er baseret på en ArbejdsKraftUndersøgelse, som følger ILO's definition. Det indbefatter alle personer, som har været ledige i referenceugen, aktivt har søgt arbejde inden for de sidste fire uger og kan tiltræde et job inden for to uger. Dette tal kan derfor benyttes til internationale sammenligninger. I denne rapport benyttes bruttoledighedstallene. For Danmarks vedkommende bortfalder delstatsplanet, idet der til gengæld benyttes 'region' som referencestørrelse, selv om den juridisk på ingen måde kan sammenlignes med en tysk delstat. Men den er interessant med henblik på den samlede vurdering og den udvidede dansk-tyske region, altså den geografiske Region Schleswig-Holstein og Region Syddanmark. Desuden er tallene for Sydjylland inkluderet, dvs. den jyske del af Region Syddanmark. Endelig betragtes tallene for Sønderjylland, som udgøres af de fire danske partnerkommuner i Region Sønderjylland-Schleswig, nemlig Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg. 14 Der Arbeitsmarkt in Deutschland, Fachkräfteengpassanlayse, Dezember 2013, Bundesagentur für Arbeit 15 Alle data er leveret til Regionskontor & Infocenter i Region Sønderjylland-Schleswig i Excel-format af Beskæftigelsesregion Syddanmark den

11 Sammenligning af arbejdsløshedstal og -procenter i Danmark i 2012/2013 Bruttoledige December 2012 December 2013 Udvikling Udvikling procent Danmark ,8 % 5,4 Region Syddanmark ,0 % 5,5 Landsdel Sydjylland ,8 % 5,2 Sønderjylland ,9 % uoplyst Haderslev ,5 % 5,4 Sønderborg ,4 % 5,7 Tønder ,2 % 5,9 Aabenraa ,0 % 6,2 i Arbejdsløshedsprocent Sammenligning af arbejdsløshedstal og -procenter i 2012/2013 og forvaltningsplanerne imellem Danmark i forhold til Sønderjylland Sønderjylland i forhold til kommunerne

12 2.2 Beskæftigelsen i Danmark i 2013 I december 2013 var personer i beskæftigelse i Danmark. I 2012 var tallet I Region Syddanmark var det personer i 2013 mod i I Sydjylland lå tallet på ved udgangen af 2013 mod i Tendensen er helt klar, at antallet af beskæftigede er faldet på alle niveauer. Her følger en tabel og en grafik for Sønderjylland og de fire kommuner Udvikling Sønderjylland / -1,82 % Haderslev / -2,08 % Sønderborg / -1,30 % Tønder / -2,58 % Aabenraa / -1,75 % Sønderjylland Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Det fremgår således, at tendensen i de fire danske kommuner i Region Sønderjylland-Schleswig følger den generelle tendens i Danmark, dvs. at beskæftigelsen er faldet med 1,82 % på årsbasis. Ifølge Danmarks Statistik er beskæftigelsen faldet uafbrudt siden 2008 i. I januar 2014 er der således ca personer færre i beskæftigelse end i

13 Nedenstående tabel viser de beskæftigede i de enkelte erhvervsgrupper i Region Sønderjylland, altså i Region Sønderjylland-Schleswigs fire partnerkommuner. Beskæftigede fordelt efter bopæl i de enkelte brancher Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Landbrug, skovbrug, fiskeri Råstofindvinding Nærings- og nydelsesmidler Tekstil- og læderindustri Træ- og papirindustri, trykkerier Mineralolieindustri Kemisk industri Medicinalindustri Plast-, glas- og betonindustri Metalindustri Elektronikindustri Fremstilling af elektrisk udstyr Maskinindustri Transportmiddelindustri Møbler og anden industri Energiforsyning Vandforsyning og renovation generelt Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og restauranter Forlag, tv, radio Telekommunikation It- og informationstjenester Finansiering og forsikring Ejendomshandel og -udlejning Rådgivning mv Forskning og udvikling Marketing Rejsebureauer, rengøring og anden service Offentlig administration, politi, forsvar Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner Kultur og fritid Andre serviceydelser Uoplyst aktivitet I alt

14 2.3 Jobudbud Ledige stillinger i Danmark fordelt på brancher, gennemsnitlig pr. dag i december (0 betyder 0 eller 0,x stillinger i gennemsnit) Danmar k Syddanmar k Sønderjyllan d Aabenra a Tønde r Hadersle v Alle brancher Fag inden for sundhed, socialvæsen og plejeområdet Undervisning rådgivning og 288 Pædagogisk, socialt 609 og kirkeligt arbejde Bygge og anlæg Metal og køretøjer Industriel produktion Kontor, administration, 679 regnskab, finansielle tjenesteydelser Salg, marketing Medier, turisme, underholdning indkøb, 876 kultur, sport, Informationsteknologi Postvæsen, transport, logistik 160 Hotel, restauration, 376 køkken, kantine Virksomhedsrengørin g, rengøring Design, modelbyggeri 169 grafik, Vagt og sikkerhed Skovbrug, gartneri landbrug, Tekstil og beklædning Næringsnydelsesmidler og Sønderbor g

15 Træ, glas, møbler Akademiske erhverv Ledere Uddannelsespladser Mangel på faglært arbejdskraft Ligesom det var tilfældet i den tyske del af regionen, kan der heller ikke i den danske del konstateres en specifik mangel på faglært arbejdskraft. Manglen på faglært arbejdskraft svarer til den strukturelle mangel på faglærte i hele Danmark såsom elektroingeniører, informatikere, naturvidenskabeligt uddannede, læger, maskiningeniører, metalarbejdere, smede, sprøjtestøbnings- og ekstruderingsteknikere. 17 Inden for disse områder vurderer Beskæftigelsesregion Syddanmark chancerne for at finde et job som værende gode. På alle andre områder er der enten balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft eller sågar dårlige jobudsigter. Påfaldende i den forbindelse er humaniora og et par specielle naturvidenskabelige fag som havbiologi, antropologi og biokemi, men også rigtigt mange af de nye erhverv, som baserer på bredt anlagte BA/MBA-uddannelser som kulturmedarbejder og projektmedarbejder. Det er værd at nævne, at den danske arbejdsmarkedsstatistik indeholder en rubrik kaldet paradokslisten. Den omfatter erhverv og opslåede stillinger, som ikke kan besættes, selv om der er registreret mange ledige med de pågældende kvalifikationer. Den indeholder på den ene side sælgere/repræsentanter, men også stillinger, som der ifølge rapporten ikke kræves særlige kvalifikationer til såsom kundeservicemedarbejder, butiksmedhjælper, landbrugsmedhjælper, cafémedarbejder og kontormedhjælper. 2.5 Udsigterne for beskæftigelsen og jobmarkedet Jobmarkedet nåede et højdepunkt i Region Syddanmark i 2008 med beskæftigede. Siden da er den faldet uafbrudt, og ved udgangen af 2011 var der således kun beskæftigede. Beskæftigelsesregion Syddanmark går dog ud fra, at bunden er nået, og at der kan forventes en langsom bedring og dermed en stigning i beskæftigelsen. I slutningen af 2014 forventes der en stigning til beskæftigede, og i slutningen af 2015 ventes tallet at ligge på Her skal man være opmærksom på, at mange af stillingerne frem til 2008 også var besat af grænsependlere fra Tyskland, som så efterfølgende ikke indgik i de danske arbejdsløshedsstatistikker, men blev ledige i Tyskland. 17 den og Beskæftigelsesregion Syddanmark, Arbejdsmarkedsoverblik, 1. HALVÅR

16 3 Udviklingen i grænsependlertallene i Region Sønderjylland- Schleswig Antallet af arbejdstagere, der pendler fra Danmark til Tyskland for at arbejde, har været relativt stabilt gennem årene. Ifølge Regionskontor & Infocenter går man her ud fra et konstant tal på ca , idet der ikke findes statistisk pålidelige tal. Der kommer stadig flere kunder fra Danmark for at få rådgivning, som starter beskæftigelse i Tyskland. Denne udvikling aftegnede sig dog først i 2013 og har ikke været set før i dette omfang. Antallet af arbejdstagere, der pendler fra Tyskland til Danmark for at arbejde, er steget kontinuerligt fra 2004 til 2008, faldet kontinuerligt fra 2008 til 2012 og steget en smule igen fra 2012 til udgangen af For at få et overblik over antallet af grænsependlere på det dansk-tyske arbejdsmarked, foretager Regionskontor & Infocenter under Region Sønderjylland-Schleswig i november / december en rundspørge blandt de 98 danske kommuner. Da alle grænsependlere, som arbejder i Danmark, får udstedt dokumentation for sygesikring af den danske kommune i form af en blanket E 106, blev kommunerne spurgt om dette tal. 88 kommuner har svaret på henvendelsen. Da det ikke kan udelukkes, at kommunerne også har indberettet statsborgere fra andre EU-lande, er der som sikkerhed trukket 20 % fra i skønnet. Det samme gør sig gældende for administrationsfejl og fejl i forbindelse med fremsendelsen, som ligeledes er indregnet med et fradrag på 20 %. Disse tal er i det følgende angivet som brutto og netto. Antallet af pendlere med bopæl i Danmark skønnes at ligge konstant på ca arbejdstagere. Grænsependlertal brutto (bopæl i Tyskland) ca. Grænsependlertal netto (bopæl i Tyskland) ca. Grænsependlertal (bopæl i Danmark) ca I alt ca Arbejdstagere, der pendler til Sønderjylland og de fire kommuner Aabenraa / Sønderborg Tønder Haderslev Sønderjylland i alt

17 4 Resumé 4.1 Generelt resumé Sammenfattende kan det siges, at beskæftigelsen i beretningsperioden er faldet i Danmark, mens den er steget i Tyskland. Denne tendens kan registreres i begge lande på alle niveauer, dvs. på delstatsplan og for hele Tysklands vedkommende samt i kommunerne i Region Sønderjylland-Schleswig. Den negative tendens i forhold til grænsependlertallene er stoppet, idet tallet er steget en smule fra 2012 til Det er der belæg for med hensyn til pendlere fra Tyskland til Danmark, og det kan også antages at gøre sig gældende for antallet af pendlere fra Danmark til Tyskland. Her kan man gå ud fra en yderligere stabilisering. I begge lande er der ingen landsdækkende mangel på faglært arbejdskraft på tværs af brancher, men i stedet en specifik, brancherelateret mangel. Manglen findes inden for højtkvalificerede og specialiserede erhverv og i stigende grad også inden for faggrupper med en solid erhvervsuddannelse. Markedet for dimittender fra højere læreanstalter er i balance men med negativ tendens. Arbejdsmarkedet for ufaglærte i Tyskland formodes at flytte over til en arbejdsmarkedsform, som skabes og sikres ved økonomiske tilskud fra det offentlige. På dansk side spores der endnu ingen konkret udvikling. 4.2 Forbedringer af mobiliteten Mange af målsætningerne i det politiske samarbejde er blevet nået i 2013, og der er registreret forbedringer for befolkningen. Ud over ændringen af praksis for udbetaling af dansk børne- og ungeydelse til grænsependlere og tilflyttere er der bl.a. opnået tilsagn fra det tyske transportministerium om at indføre en bedre attesteringspraksis i forbindelse med efteruddannelse af lastvognschauffører, hvilket især vil være til gavn for de chauffører i regionen, som arbejder hen over landegrænsen. I Tyskland er der ligeledes skabt et opholdsretligt grundlag, som gør det muligt for grænsegængere fra tredjelande at arbejde med status som grænsegængere. Dette såkaldte grænsegængervisum efterlyste projektet 'Pontifex-Brobygger' under Region Sønderjylland-Schleswig allerede tilbage i I en erklæring fra de kompetente ministerier på dansk og tysk side blev det bekræftet, at erhvervsuddannelser generelt kan sammenlignes i begge lande, og afslutningsvis blev der som led i samarbejdet mellem Region Syddanmark og Land Schleswig-Holstein annonceret en grænseoverskridende valgmulighed for sundhedsydelser for borgere i regionen. Sammenfattende kan det siges, at disse gode resultater udgør et godt grundlag for det videre arbejde, men at der stadigvæk findes en lang række mobilitetsbarrierer og fortsat bliver identificeret nye udfordringer. i Da der i forbindelse med udviklingen i Danmark i årene før 2008 og derefter ikke har været tale om en normal økonomisk bølge, må 2008 betragtes kritisk. 17

Arbejdsmarkedsrapport 1. halvår 2014

Arbejdsmarkedsrapport 1. halvår 2014 Arbejdsmarkedsrapport 1. halvår 2014 1 Indhold 1. Arbejdsmarkedet i Tyskland... 3 1.1. Arbejdsløshedstal og -procenter i Tyskland... 3 1.2. Arbejdsløshedstal og -procenter... 4 1.3. Erhvervsaktive modtagere

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

DECEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11

DECEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11 DECEMBER MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgslen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (kun delvist nye tal) Opfølgning jobcentrets

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Direktør Peter Graversen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Lidt tættere på Sydjylland

Lidt tættere på Sydjylland Lidt tættere på Sydjylland Ledighed Beskæftigelse Stillingsopslag Forgæves rekruttering Udvikling i antal jobsøgende Og en målrettet indsats Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere