Arbejdsmarkedsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsrapport 2013"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsrapport

2 Indhold 1. Arbejdsmarkedet i Tyskland Arbejdsløshedstal og -procenter i Tyskland Arbejdsløshedstal og -procenter Erhvervsaktive modtagere af Arbeitslosengeld II Ansatte omfattet af en social forsikring i Tyskland Jobudbuddet i Tyskland som helhed Jobmarkedet i regionen Indberettede stillinger fordelt på erhvervsgrupper i december 2013 i Agentur Flensburgs område Antal ledigmeldte pr. stilling fordelt på erhvervsgrupper Udsigterne for jobmarkedet Mangel på faglært arbejdskraft Arbejdsmarkedet i Danmark Arbejdsløshedstal og -procenter i Danmark Beskæftigelsen i Danmark i Jobudbud Mangel på faglært arbejdskraft Udsigterne for beskæftigelsen og jobmarkedet Udviklingen i grænsependlertallene i Region Sønderjylland-Schleswig Resumé Generelt resumé Forbedringer af mobiliteten

3 1. Arbejdsmarkedet i Tyskland 1.1 Arbejdsløshedstal og -procenter i Tyskland 1 Arbejdsløshedstallene for 2013 opdeles i ledige i henhold til Sozialgesetzbuch II (SGB II), som omfatter kontanthjælpsmodtagere, og ledige i henhold til Sozialgesetzbuch III (SGB III), som modtager dagpenge. Betegnelsen 'Hartz IV' har også vundet indpas for ydelserne i medfør af Sozialgesetzbuch II. Der er her tale om en ydelse, som i medfør af EU-forordning 883/2004 både indeholder elementer af bistand og elementer af social sikring. Begrebet 'Arbeitslosengeld II' er ligeledes almindeligt, men udgør kun en del af det spektrum, som SGB II dækker over. Ydelserne tildeles behovsfællesskaber og sker behovsorienteret. SGB III omfatter arbejdsfremmende foranstaltninger og arbejdsløshedsydelser, som udbetales på baggrund af optjente rettigheder i den lovpligtige arbejdsløshedsforsikring. I reglen får ydelsesberettigede udbetalt 'Arbeitslosengeld I', som er en behovsuafhængig forsikringsydelse. I medfør af EU-forordning 883/2004 er denne ydelse entydigt at betragte som en social sikringsydelse. Det skal bemærkes, at syge ledige og ledige i aktivering eller under videreuddannelse ikke er indeholdt i arbejdsløshedstallene. Endvidere er arbejdstagere ikke medtaget, der arbejder mindst 15 timer om ugen, heller ikke selv om de ville arbejde mere, hvis udbuddet af job var til stede. Pensionister er heller ikke medregnet, også selv om de ikke har nået den generelle pensionsalder. Andre grupper af personer registreres heller ikke, f.eks. bestemte personer over 58 år eller arbejdstagere i prekære ansættelsesforhold, som ud over arbejdsløn modtager tysk kontanthjælp 'Arbeitslosengeld II'. Mange andre arbejdssøgende er heller ikke medtaget, såfremt de ikke uindskrænket står til rådighed for arbejdsmarkedet. Arbejdsløshedstallene afspejles mere realistisk i underbeskæftigelsen, da den også omfatter ledige, der er sygemeldte eller i aktivering. 1 Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Arbeitslose nach Rechtskreisen. Bundesagentur für Arbeit, 3

4 1.2 Arbejdsløshedstal og -procenter Tyskland generelt December 2013 December 2012 SGB II og III for hele / 6,7 % / 6,7 % Tyskland SGB III for hele Tyskland / 2,1 % / 2,2 % SGB II for hele Tyskland / 4,5 % / 4,5 % Underbeskæftigelse / 8,7 % / 8,8 % Schleswig-Holstein December 2013 December 2012 Schleswig-Holstein i alt / 6,9 % / 6,7 % Schleswig-Holstein SGB III / 2,3 % / 2,3 % Schleswig-Holstein SGB II / 4,7 % / 4,4 % Underbeskæftigelse / 8,7 % / 8,9 % I Agentur für Arbeit Flensburgs område / Region Sønderjylland-Schleswig, tysk side December 2013 December 2012 Agentur für Arbeit Flensburg /8,0 % / 8,2 % Agentur für Arbeit Flensburg SGB III / 2,8 % / 3,0 % Agentur für Arbeit Flensburg SGB II / 5,2 % / 5,2 % Underbeskæftigelse ,5 % / 9,5 % Stadt Flensburg / 10,4 % / 10,8 % Stadt Flensburg SGB III / 2,6 % / 3,0 % Stadt Flensburg SGB II / 7,9 % / 7,9 % Underbeskæftigelse / 13 % / 14 % Kreis Schleswig-Flensburg / 7,4 % / 7,6 % Kreis Schleswig-Flensburg SGB III / 2,4 % / 2,5 % Kreis Schleswig-Flensburg SGB II / 5,0 % / 5,1 % Underbeskæftigelse / 8,6 % / 8,3 % Kreis Nordfriesland / 7,3 % / 7,4 % Kreis Nordfriesland SGB III / 3,4 % / 3,6 % Kreis Nordfriesland SGB II / 3,9 % / 3,9 % Underbeskæftigelse / 8,7 % / 8,3 % 4

5 I Agentur Flensburgs område, absolutte tal, 2012/2013, uden underbeskæftigelse Dezember 2013 Dezember Stadt Flensburg Kreis Schleswig- Flensburg Kreis Nordfriesland Ledige fordelt på erhvervsgrupper i december % Landbrug, skovbrug, dyrepleje, gartneri 880 4,6 Råstofindvinding, produktion, fremstilling ,1 Bygge og anlæg, arkitektur, opmåling, bygningsteknik ,6 Naturvidenskab, geografi, informatik 169 0,9 Transport, logistik, vagt og sikkerhed ,1 Kommercielle tjenesteydelser, handel, salg, turisme ,9 Virksomhedsorganisation, regnskab, jura, administration ,6 Sundhed, socialvæsen, undervisning og pædagogik ,2 Humaniora, kultur, design 239 1,3 Uoplyst eller klassificering ej mulig ,7 1.3 Erhvervsaktive modtagere af Arbeitslosengeld II I juni 2013 modtog 1,37 millioner erhvervsaktive tysk kontanthjælp, 'Arbeitslosengeld II', heraf selv om de havde beskæftigelse omfattet af den sociale sikringsordning. 3 2 Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitsmarktreport, Agentur für Arbeit Flensburg, Dezember Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Hintergrundinformation, Nürnberg den

6 1.4 Ansatte omfattet af en social forsikring i Tyskland 4 I november 2013 var 29,76 millioner ansatte omfattet af en social forsikring i Tyskland. Det svarer til en stigning i forhold til året før på eller 1,1 procent. Ifølge foreløbige prognoser var 22,14 mio. eller 74 procent ud af disse socialforsikringspligtigt beskæftigede fuldtidsbeskæftigede i november, og 7,62 mio. eller 26 procent var deltidsbeskæftigede. I forhold til året før er fuldtidsbeskæftigelsen steget med eller 0,5 procent, og deltidsbeskæftigelsen er steget med eller 3,0 procent. 5 Absolutte tal Beskæftigelsesprocent Schleswig Holstein ,6 % Stadt Flensburg ,9 % Kreis Schleswig-Flensburg ,6 % Kreis Nordfriesland ,9 % Kilde: Bundesagentur für Arbeit, Statistik, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Socialforsikringspligtigt beskæftigede i Agentur für Arbeit Flensburgs område 6 Erhvervsgruppe 100 % Landbrug, skovbrug, fiskeri, minedrift og udvinding af sten og jordarter 2, Fremstillingssektor 9, Energi- og vandforsyning, spildevandshåndtering, renovation og eliminering af miljøforurening 2, Bygge og anlæg 7, Handel; vedligeholdelse og reparation af biler 19, Transport og lagerlogistik 4, Hotel og restauration 6, Information og kommunikation 1, Finansiering og forsikringsydelser 2, Ejendoms- og bolighandel 1, Freelance tjenesteydelser, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 4, Øvrige økonomiske tjenesteydelser 5, Offentlig administration, forsvar, socialforsikring, eksterritoriale organisationer og organer 8, Pædagogik og undervisning 3, Sundhed og socialvæsen 15, Kunst, underholdning og fritid 1, Bundesagentur für Arbeit Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland BA in Arbeitsmarkt in Zahlen und Beschäftigungsstatistik, Monatsheft Dezember Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Beschäftigungsstatistik, Gebietsstand Dezember 2013, vorläufige Ergebnisse, Agentur für Arbeit Flensburg, Ende Juni

7 Øvrige tjenesteydelser 2, Private husholdninger, herunder personale 0,1 200 Uoplyst 0,0 11 Beskæftigede med et begrænset lønniveau i Agentur für Arbeit Flensburgs område 7 I alt 100 % Mænd 38,5 % Kvinder 61,5 % Disse såkaldte minijobbere er for to tredjedeles vedkommende kvinder. 1.5 Jobudbuddet i Tyskland som helhed Bundesagentur für Arbeit havde i december 2013 fået indberetning om ledige stillinger, heraf socialforsikringspligtige. 8 De repræsentative virksomhedssurveys om jobudbuddet, som Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) foretager hvert kvartal, giver et mere omfattende overblik over den ikkerealiserede efterspørgsel efter arbejdskraft. Disse undersøgelser medtager også de stillinger, som ikke er indberettet til Bundesagentur für Arbeit. 9 Ifølge IAB blev der i tredje kvartal af 2013 udbudt stillinger på arbejdsmarkedet. Det var eller 0,5 procent flere end året før. Af disse stillinger var 51 procent indberettet til Bundesagentur für Arbeit, mod 57 procent for et år siden. Med hensyn til de tyske 'Kreise' og 'Städte' må man operere med de tal, hvori det ikkesocialforsikringspligtige jobudbud er medregnet, da antallet af socialforsikringspligtige ikke angives for 'Kreise/Städte' i offentliggørelserne fra Bundesagentur für Arbeit. Dette fremgår således kun på delstatsplan, og tallene giver derfor et fordrejet billede af virkeligheden. På delstatsplan var ca. 92 % af de udbudte stillinger således socialforsikringspligtige ansættelsesforhold. 1.6 Jobmarkedet i regionen Indberettede ledige stillinger i december Schleswig-Holstein alle stillinger Heraf socialforsikringspligtige stillinger Flensburg alle stillinger 511 Nordfriesland alle stillinger 989 Schleswig-Flensburg alle stillinger Sammesteds 8 BA in Arbeitsmarkt in Zahlen, Statistik der gemeldeten Arbeitsstellen, Deutschland, Dezember IAB's hjemmesider 10 BA in Arbeitsmarkt in Zahlen, Statistik der gemeldeten Arbeitsstellen, Land Schleswig-Holstein, Dezember

8 Indberettede stillinger, alle stillinger Gemeldete Stellen, alle Stellen 1.7 Indberettede stillinger fordelt på erhvervsgrupper i december 2013 i Agentur Flensburgs område 11 Landbrug, skovbrug, dyrepleje, gartneri 59 2,8 Råstofindvinding, produktion, fremstilling ,7 Bygge og anlæg, arkitektur, opmåling, bygningsteknik 143 6,7 Naturvidenskab, geografi, informatik 29 1,4 Transport, logistik, vagt og sikkerhed ,0 Kommercielle tjenesteydelser, handel, salg, turisme ,1 Virksomhedsorganisation, regnskab, jura, administration ,3 Sundhed, socialvæsen, undervisning og pædagogik ,7 Humaniora, kultur, design 117 5,5 11 Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitsmarktreport, Agentur für Arbeit Flensburg, Dezember

9 1.8 Antal ledigmeldte pr. stilling fordelt på erhvervsgrupper 12 Humaniora, kultur, design 2 Sundhed, socialvæsen, undervisning og 4,2 Naturvidenskab, geografi, informatik Råstofindvinding, produktion, fremstilling Virksomhedsorganisation, regnskab, jura, 5,8 6,5 6,6 Kommercielle tjenesteydelser, handel, salg, 7,6 I alt 8,9 Bygge og anlæg, arkitektur, opmåling, 10,1 Transport, logistik, vagt og sikkerhed 11,9 Landbrug, skovbrug, dyrepleje, gartneri 14, På baggrund af antallet af ledigmeldte pr. indberettet stilling kan man slutte, hvor gode chancerne er for at få et job inden for en bestemt sektor. Jo færre ledigmeldte, desto bedre er chancerne. 1.9 Udsigterne for jobmarkedet 2013 var kendetegnet af en vis tilbageholdenhed i aktiviteterne på arbejdsmarkedet i Schleswig- Holstein. Virksomhederne holdt på personalet, hvilket førte til færre afskedigelser, men ledige havde så også vanskeligere ved at finde beskæftigelse. 13 Socialforsikringspligtig beskæftigelse er steget med stillinger på årsbasis, hvilket svarer til ca. 1,1 %. Regionaldirektion Nord forventer et fald i arbejdsløshedstallet i størrelsesordenen i 2014, hvilket i det store og hele taler for en stagnation med en positiv tendens. 12 Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitsmarktreport, Agentur für Arbeit Flensburg, Dezember Der Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein, Dezember 2013, Presseinformation Nr.001/2014, Bundesagentur für Arbeit 9

10 1.10 Mangel på faglært arbejdskraft "I øjeblikket hersker der ingen mangel på faglært arbejdskraft i Tyskland generelt. Inden for enkelte faggrupper og regioner forekommer der dog mangelsituationer og flaskehalse. I forhold til tidligere analyser har problemet bredt sig til flere faggrupper. Derudover ses denne mangel ikke kun blandt faglært arbejdskraft med akademisk baggrund, men også i stigende grad blandt faglært arbejdskraft med ikkeakademisk baggrund. For enkelte faggrupper berørt af flaskehalse har situationen samtidig udviklet ser mere til det positive som følge af den svagere økonomiske udvikling i 2013." 14 På baggrund af Bundesagenturs rapport 'Fachkräfteengpassanalyse Dezember 2013' kan det sammenfattende siges, at der i Tyskland som helhed hersker mangel inden for ingeniører, de teknisk-industrielle fag, lægeuddannede undtagen tandlæger, eksamineret plejepersonale samt bandagister og specialister inden for høreapparatakustik. Ud over de flaskehalse, der gør sig gældende for Tyskland generelt, er der ifølge analysen ingen specifikke flaskehalse for Schleswig-Holstein. 2 Arbejdsmarkedet i Danmark 2.1 Arbejdsløshedstal og -procenter i Danmark 15 I Danmark findes der tre forskellige definitioner af arbejdsløshed: Nettoledighedstallet, som omfatter dagpengemodtagere og arbejdsdygtige kontanthjælpsmodtagere omregnet til fuldtidsstillinger. Dette modsvarer det tyske ledighedstal, som omfatter modtagere af ALG I og ALG II. Bruttoledighedstallet, som omfatter nettoledighedstallet og ledige i aktivering omregnet til fuldtidsstillinger. Dette tal kommer den tyske underbeskæftigelse nærmest. AKU-ledighedstallet er baseret på en ArbejdsKraftUndersøgelse, som følger ILO's definition. Det indbefatter alle personer, som har været ledige i referenceugen, aktivt har søgt arbejde inden for de sidste fire uger og kan tiltræde et job inden for to uger. Dette tal kan derfor benyttes til internationale sammenligninger. I denne rapport benyttes bruttoledighedstallene. For Danmarks vedkommende bortfalder delstatsplanet, idet der til gengæld benyttes 'region' som referencestørrelse, selv om den juridisk på ingen måde kan sammenlignes med en tysk delstat. Men den er interessant med henblik på den samlede vurdering og den udvidede dansk-tyske region, altså den geografiske Region Schleswig-Holstein og Region Syddanmark. Desuden er tallene for Sydjylland inkluderet, dvs. den jyske del af Region Syddanmark. Endelig betragtes tallene for Sønderjylland, som udgøres af de fire danske partnerkommuner i Region Sønderjylland-Schleswig, nemlig Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg. 14 Der Arbeitsmarkt in Deutschland, Fachkräfteengpassanlayse, Dezember 2013, Bundesagentur für Arbeit 15 Alle data er leveret til Regionskontor & Infocenter i Region Sønderjylland-Schleswig i Excel-format af Beskæftigelsesregion Syddanmark den

11 Sammenligning af arbejdsløshedstal og -procenter i Danmark i 2012/2013 Bruttoledige December 2012 December 2013 Udvikling Udvikling procent Danmark ,8 % 5,4 Region Syddanmark ,0 % 5,5 Landsdel Sydjylland ,8 % 5,2 Sønderjylland ,9 % uoplyst Haderslev ,5 % 5,4 Sønderborg ,4 % 5,7 Tønder ,2 % 5,9 Aabenraa ,0 % 6,2 i Arbejdsløshedsprocent Sammenligning af arbejdsløshedstal og -procenter i 2012/2013 og forvaltningsplanerne imellem Danmark i forhold til Sønderjylland Sønderjylland i forhold til kommunerne

12 2.2 Beskæftigelsen i Danmark i 2013 I december 2013 var personer i beskæftigelse i Danmark. I 2012 var tallet I Region Syddanmark var det personer i 2013 mod i I Sydjylland lå tallet på ved udgangen af 2013 mod i Tendensen er helt klar, at antallet af beskæftigede er faldet på alle niveauer. Her følger en tabel og en grafik for Sønderjylland og de fire kommuner Udvikling Sønderjylland / -1,82 % Haderslev / -2,08 % Sønderborg / -1,30 % Tønder / -2,58 % Aabenraa / -1,75 % Sønderjylland Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Det fremgår således, at tendensen i de fire danske kommuner i Region Sønderjylland-Schleswig følger den generelle tendens i Danmark, dvs. at beskæftigelsen er faldet med 1,82 % på årsbasis. Ifølge Danmarks Statistik er beskæftigelsen faldet uafbrudt siden 2008 i. I januar 2014 er der således ca personer færre i beskæftigelse end i

13 Nedenstående tabel viser de beskæftigede i de enkelte erhvervsgrupper i Region Sønderjylland, altså i Region Sønderjylland-Schleswigs fire partnerkommuner. Beskæftigede fordelt efter bopæl i de enkelte brancher Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Landbrug, skovbrug, fiskeri Råstofindvinding Nærings- og nydelsesmidler Tekstil- og læderindustri Træ- og papirindustri, trykkerier Mineralolieindustri Kemisk industri Medicinalindustri Plast-, glas- og betonindustri Metalindustri Elektronikindustri Fremstilling af elektrisk udstyr Maskinindustri Transportmiddelindustri Møbler og anden industri Energiforsyning Vandforsyning og renovation generelt Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og restauranter Forlag, tv, radio Telekommunikation It- og informationstjenester Finansiering og forsikring Ejendomshandel og -udlejning Rådgivning mv Forskning og udvikling Marketing Rejsebureauer, rengøring og anden service Offentlig administration, politi, forsvar Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner Kultur og fritid Andre serviceydelser Uoplyst aktivitet I alt

14 2.3 Jobudbud Ledige stillinger i Danmark fordelt på brancher, gennemsnitlig pr. dag i december (0 betyder 0 eller 0,x stillinger i gennemsnit) Danmar k Syddanmar k Sønderjyllan d Aabenra a Tønde r Hadersle v Alle brancher Fag inden for sundhed, socialvæsen og plejeområdet Undervisning rådgivning og 288 Pædagogisk, socialt 609 og kirkeligt arbejde Bygge og anlæg Metal og køretøjer Industriel produktion Kontor, administration, 679 regnskab, finansielle tjenesteydelser Salg, marketing Medier, turisme, underholdning indkøb, 876 kultur, sport, Informationsteknologi Postvæsen, transport, logistik 160 Hotel, restauration, 376 køkken, kantine Virksomhedsrengørin g, rengøring Design, modelbyggeri 169 grafik, Vagt og sikkerhed Skovbrug, gartneri landbrug, Tekstil og beklædning Næringsnydelsesmidler og Sønderbor g

15 Træ, glas, møbler Akademiske erhverv Ledere Uddannelsespladser Mangel på faglært arbejdskraft Ligesom det var tilfældet i den tyske del af regionen, kan der heller ikke i den danske del konstateres en specifik mangel på faglært arbejdskraft. Manglen på faglært arbejdskraft svarer til den strukturelle mangel på faglærte i hele Danmark såsom elektroingeniører, informatikere, naturvidenskabeligt uddannede, læger, maskiningeniører, metalarbejdere, smede, sprøjtestøbnings- og ekstruderingsteknikere. 17 Inden for disse områder vurderer Beskæftigelsesregion Syddanmark chancerne for at finde et job som værende gode. På alle andre områder er der enten balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft eller sågar dårlige jobudsigter. Påfaldende i den forbindelse er humaniora og et par specielle naturvidenskabelige fag som havbiologi, antropologi og biokemi, men også rigtigt mange af de nye erhverv, som baserer på bredt anlagte BA/MBA-uddannelser som kulturmedarbejder og projektmedarbejder. Det er værd at nævne, at den danske arbejdsmarkedsstatistik indeholder en rubrik kaldet paradokslisten. Den omfatter erhverv og opslåede stillinger, som ikke kan besættes, selv om der er registreret mange ledige med de pågældende kvalifikationer. Den indeholder på den ene side sælgere/repræsentanter, men også stillinger, som der ifølge rapporten ikke kræves særlige kvalifikationer til såsom kundeservicemedarbejder, butiksmedhjælper, landbrugsmedhjælper, cafémedarbejder og kontormedhjælper. 2.5 Udsigterne for beskæftigelsen og jobmarkedet Jobmarkedet nåede et højdepunkt i Region Syddanmark i 2008 med beskæftigede. Siden da er den faldet uafbrudt, og ved udgangen af 2011 var der således kun beskæftigede. Beskæftigelsesregion Syddanmark går dog ud fra, at bunden er nået, og at der kan forventes en langsom bedring og dermed en stigning i beskæftigelsen. I slutningen af 2014 forventes der en stigning til beskæftigede, og i slutningen af 2015 ventes tallet at ligge på Her skal man være opmærksom på, at mange af stillingerne frem til 2008 også var besat af grænsependlere fra Tyskland, som så efterfølgende ikke indgik i de danske arbejdsløshedsstatistikker, men blev ledige i Tyskland. 17 den og Beskæftigelsesregion Syddanmark, Arbejdsmarkedsoverblik, 1. HALVÅR

16 3 Udviklingen i grænsependlertallene i Region Sønderjylland- Schleswig Antallet af arbejdstagere, der pendler fra Danmark til Tyskland for at arbejde, har været relativt stabilt gennem årene. Ifølge Regionskontor & Infocenter går man her ud fra et konstant tal på ca , idet der ikke findes statistisk pålidelige tal. Der kommer stadig flere kunder fra Danmark for at få rådgivning, som starter beskæftigelse i Tyskland. Denne udvikling aftegnede sig dog først i 2013 og har ikke været set før i dette omfang. Antallet af arbejdstagere, der pendler fra Tyskland til Danmark for at arbejde, er steget kontinuerligt fra 2004 til 2008, faldet kontinuerligt fra 2008 til 2012 og steget en smule igen fra 2012 til udgangen af For at få et overblik over antallet af grænsependlere på det dansk-tyske arbejdsmarked, foretager Regionskontor & Infocenter under Region Sønderjylland-Schleswig i november / december en rundspørge blandt de 98 danske kommuner. Da alle grænsependlere, som arbejder i Danmark, får udstedt dokumentation for sygesikring af den danske kommune i form af en blanket E 106, blev kommunerne spurgt om dette tal. 88 kommuner har svaret på henvendelsen. Da det ikke kan udelukkes, at kommunerne også har indberettet statsborgere fra andre EU-lande, er der som sikkerhed trukket 20 % fra i skønnet. Det samme gør sig gældende for administrationsfejl og fejl i forbindelse med fremsendelsen, som ligeledes er indregnet med et fradrag på 20 %. Disse tal er i det følgende angivet som brutto og netto. Antallet af pendlere med bopæl i Danmark skønnes at ligge konstant på ca arbejdstagere. Grænsependlertal brutto (bopæl i Tyskland) ca. Grænsependlertal netto (bopæl i Tyskland) ca. Grænsependlertal (bopæl i Danmark) ca I alt ca Arbejdstagere, der pendler til Sønderjylland og de fire kommuner Aabenraa / Sønderborg Tønder Haderslev Sønderjylland i alt

17 4 Resumé 4.1 Generelt resumé Sammenfattende kan det siges, at beskæftigelsen i beretningsperioden er faldet i Danmark, mens den er steget i Tyskland. Denne tendens kan registreres i begge lande på alle niveauer, dvs. på delstatsplan og for hele Tysklands vedkommende samt i kommunerne i Region Sønderjylland-Schleswig. Den negative tendens i forhold til grænsependlertallene er stoppet, idet tallet er steget en smule fra 2012 til Det er der belæg for med hensyn til pendlere fra Tyskland til Danmark, og det kan også antages at gøre sig gældende for antallet af pendlere fra Danmark til Tyskland. Her kan man gå ud fra en yderligere stabilisering. I begge lande er der ingen landsdækkende mangel på faglært arbejdskraft på tværs af brancher, men i stedet en specifik, brancherelateret mangel. Manglen findes inden for højtkvalificerede og specialiserede erhverv og i stigende grad også inden for faggrupper med en solid erhvervsuddannelse. Markedet for dimittender fra højere læreanstalter er i balance men med negativ tendens. Arbejdsmarkedet for ufaglærte i Tyskland formodes at flytte over til en arbejdsmarkedsform, som skabes og sikres ved økonomiske tilskud fra det offentlige. På dansk side spores der endnu ingen konkret udvikling. 4.2 Forbedringer af mobiliteten Mange af målsætningerne i det politiske samarbejde er blevet nået i 2013, og der er registreret forbedringer for befolkningen. Ud over ændringen af praksis for udbetaling af dansk børne- og ungeydelse til grænsependlere og tilflyttere er der bl.a. opnået tilsagn fra det tyske transportministerium om at indføre en bedre attesteringspraksis i forbindelse med efteruddannelse af lastvognschauffører, hvilket især vil være til gavn for de chauffører i regionen, som arbejder hen over landegrænsen. I Tyskland er der ligeledes skabt et opholdsretligt grundlag, som gør det muligt for grænsegængere fra tredjelande at arbejde med status som grænsegængere. Dette såkaldte grænsegængervisum efterlyste projektet 'Pontifex-Brobygger' under Region Sønderjylland-Schleswig allerede tilbage i I en erklæring fra de kompetente ministerier på dansk og tysk side blev det bekræftet, at erhvervsuddannelser generelt kan sammenlignes i begge lande, og afslutningsvis blev der som led i samarbejdet mellem Region Syddanmark og Land Schleswig-Holstein annonceret en grænseoverskridende valgmulighed for sundhedsydelser for borgere i regionen. Sammenfattende kan det siges, at disse gode resultater udgør et godt grundlag for det videre arbejde, men at der stadigvæk findes en lang række mobilitetsbarrierer og fortsat bliver identificeret nye udfordringer. i Da der i forbindelse med udviklingen i Danmark i årene før 2008 og derefter ikke har været tale om en normal økonomisk bølge, må 2008 betragtes kritisk. 17

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink akf forlaget November 2004 Forord Denne rapport stiller skarpt på

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Jesper Manniche og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

Afsluttende rapport. Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet. Februar 2006

Afsluttende rapport. Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet. Februar 2006 Februar 2006 Afsluttende rapport Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet Fremlagt af de personlige repræsentanter for forbundskansler Gerhard Schröder og statsminister

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL

'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL 'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL /2 $XJXVW 1 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Hovedresultater...4 4. AMU-aktivteter set i forhold

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indledning... 3 Resumé... 4 Læsevejledning... 6 Præsentation af klyngen... 8 Det centrale produkt......

Læs mere