niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08"

Transkript

1 5 uddannelsesmoduler på højt niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08

2 Indhold Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder 4 Revisionsteori og -praksis 6 Virksomhedens økonomistyring (Management Accounting) 8 Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder 10 Virksomhedens investering og finansiering 12 Kursussted (Byggecentrum, Middelfart) 14 Praktiske oplysninger og tilmeldingsblanket 15 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder Certificeret efteruddannelse på højt niveau 1 2

3 RevisorAkademi tilbyder igen i år et intensivt efteruddannelsesprogram. Sidste sæsons program med tre moduler blev en stor succes. Det har derfor været oplagt at føje yderligere to moduler til, nemlig Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder og Virksomhedens investering og finansiering. Til disse to nye uddannelser er det lykkedes os at tilknytte undervisere af samme høje faglige og pædagogiske karat. Revisionsteori og -praksis Virksomhedens økonomistyring (Management Accounting) Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder Virksomhedens investering og finansiering Behov for specialisering Professor Laurids Hedaa fra Copenhagen Business School, der har været primus motor i etableringen af disse uddannelser, mener, at behovet for specialisering er indlysende: - Ved at øge revisors kompetence bliver forretningsgrundlaget større og det skaber flere indtjeningsmuligheder. Fremover stiger det lov- og markedsmæssige behov for en højt kvalificeret efteruddannelse. Uddannelsen skal holde revisorer ajour med ny lovgivning og standarder. Samtidig skal de videreuddannes eller specialiseres på områder, der gør dem attraktive som erhvervslederens hovedrådgiver i fremtiden. Eksamen De fem uddannelsesmoduler er fordelt over månederne fra sept til og med jan Det er muligt at tilmelde sig et, to eller flere af modulerne efter eget valg. Såfremt mindst en kursusdeltager tilmelder sig eksamen, vil en sådan blive gennemført. Mange meldte sig sidste år til eksamen, og alle bestod. Ved bestået eksamen modtager deltagerne et certifikat og en sølvnål. Fremtiden Vi håber meget, at du med disse tilbud vil finde inspiration til at udvide ikke alene egne muligheder, men også dine kunders som deres foretrukne sparringspartner, når det gælder økonomiske og andre ledelsesmæssige beslutninger. Den certificerede efteruddannelse er stadig på pionerstadiet, hvilket også afspejler sig i den meget overkommelige pris, vi tilbyder uddannelsen til i år. Vi glæder os til at se dig. Med venlig hilsen RevisorAkademi 3

4 1 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder Undervisningsform Cases, gruppearbejde, præsentation og dialog. Eksamen er valgfri. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Regnskabsanalyse for beslutningstagere af Christian Petersen og Thomas Plenborg, Forlaget Thomson, 1. udgave, Undervisere Thomas Plenborg, professor, CBS, og Christian Petersen, lektor, CBS. Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Regnskab og økonomi. Eksamen tæller med 20 timer. Periode sept., 20. sept., 4. og 23. okt. Alle dage Indhold Uddannelsen er bygget op om tre temaer: Performancemåling Vi gennemgår regnskabet og sondrer klart mellem drift og finansiering. Vi gennemgår de nyeste regnskabsanalytiske metoder for at beregne finansielle nøgletal til måling af rentabilitet, vækst og risiko. Hvordan bruger du de finansielle nøgletal til at vurdere indtjening og risiko? Skyldes utilfredsstillende indtjening hos klienten f.eks. for høje omkostninger eller et for stort varelager? Forbedrer det indtjeningen, hvis overskudsgraden er på niveau med de bedste i branchen? Er virksomheden hensigtsmæssigt finansieret? Regnskabsanalysen kan ikke give alle svarene, men et grundlæggende kendskab til regnskabsanalyse vil gøre dig i stand til at stille de rigtige spørgsmål og gå i dialog med klienten. Præstationsaflønning Præstationsaflønning som bonus baseret på omsætning, bruttoavance, driftsoverskud og lign., har vundet indpas i danske virksomheder. Det giver en række regnskabsmæssige problemstillinger, som vi vil diskutere. Værdiansættelse af virksomheder Vi gennemgår de gængse metoder til at beregne en virksomheds værdi, bl.a. DCF. Vi viser eksempler på, hvordan budgetter bliver udarbejdet ud fra historiske regnskabsdata. På baggrund af budgetterne beregner vi virksomhedens værdi efter en eller flere af de gennemgåede modeller. Vi lægger særlig vægt på problemstillinger ved at værdiansætte mindre og mellemstore virksomheder. Kompetenceprofil Opdatering af de nyeste regnskabsanalytiske metoder Introduktion til nogle af de økonomiske beslutningsmodeller, der benyttes i praksis af f.eks. investorer og långivere Forståelse for begrebet indtjeningskvalitet Overblik over nogle af de væsentligste regnskabsposter, der genererer støj i årsregnskabet Forudsætninger for at gennemføre en regnskabsanalyse med succes Metoder til budgettering som fundament for at værdiansætte Overblik over udbuddet af værdiansættelsesmeto der.

5 Uddannelsen fokuserer på en række aktuelle og spændende arbejdsopgaver, der ligger i naturlig forlængelse af de traditionelle revisionsopgaver. Formålet er at øge dine kompetencer som sparringspartner og styrke mulighederne for at udvide arbejdsopgaverne til også at omfatte rådgivning om f.eks. køb og salg af virksomheder og præstationsaflønning. 5

6 Revisors funktioner som offentlighedens tillidsrepræsentant og som selskabsledelsens nøglerådgiver har mødt kritisk opmærksomhed fra offentlighedens side de senere år. Vi fokuserer på, hvordan du kan identificere og forebygge faldgruber og på de forretningsmuligheder, som dobbeltfunktionen indebærer. 2 Revisionsteori og -praksis 6

7 Uddannelsen er bygget op om følgende temaer: Revisors funktioner som offentlighedens tillidsrepræsentant og som selskabsledelsens nøglerådgiver har mødt kritisk opmærksomhed fra offentlighedens side de senere år. Vi fokuserer på, hvordan du kan identificere og forebygge faldgruber og på de forretningsmuligheder, som dobbeltfunktionen indebærer. Revisorregulering ser vi på ud fra et samfundsperspektiv. Hvordan er samspillet mellem lovregulering og selvregulering (revisionsstandarder) inden for uafhængighed, kompetence og integritet? Hvorfor er disse tre karakteristika så vigtige for at opbygge og bevare klientens tillid? Revisoransvaret. Vi gennemgår strafferetlige, erstatningsretlige og disciplinærretlige sanktioner, når revisor bryder legaliteten, og vi analyserer domme og afgørelser. Revisoretik og revisors omdømme. Her analyserer vi situationer, hvor revisor handler lovligt, men går til stregen. Hvordan reagerer samfundet? Hvilke sanktioner og skadevirkninger har det for revisors omdømme og forretning? Kvalitet i revisors ydelser. Vi gennemgår kvalitet set med såvel revisors øjne (udbyderen) som med kundens og samfundets øjne (aftagerne). Du lærer, hvad det er vigtigt at satse på for at give både kunden og offentligheden en god kvalitetsoplevelse. Effektivitet i revisors ydelser. Her gennemgår vi revisors forskellige erklæringstyper. Vi sammenholder kvalitet med risiko og effektivitetsbetragtninger og demonstrerer, hvordan du sikrer tilstrækkelig bevismængde. Som hjælpemidler til effektivitet gennemgår vi edb-revision og statistisk revision. Endelig ser vi på, hvilke afledede værdier revision kan give den virksomhed, som bliver revideret. Undervisningsform Cases, gruppearbejde, præsentation og dialog. Eksamen er valgfri. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Auditing & Assuranceservice, Aa. Eilifsen & W. F. Messier Jr., Int. edit., Revisorregulering og rapportering, K. Füchsel m.fl., Forlaget Thomson, Undervisere Bent Warming-Rasmussen, lektor, Syddansk Universitet, Kolding. Kompetenceprofil På uddannelsen får du en dybtgående teoretisk og praktisk indsigt i: hvorfor uafhængighed, kompetence og integritet er essentielle hvordan du som revisor skaber kvalitet, tillid og godt omdømme hvor der er faldgruber, juridisk og etisk, og hvordan du kan forebygge og/eller vende dem til noget positivt hvordan du tilrettelægger en revisionsydelse optimalt med hensyn til effektivitet og efficiens. 7 Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Regnskab og erkl.. Eksamen tæller med 20 timer. Periode sept., 24. sept., 8. okt., 22. okt. Alle dage kl

8 3 Virksomhedens økonomistyring (Management Accounting) Undervisningsform Cases, gruppearbejde, præsentation og dialog. Eksamen er valgfri. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Andersen, M. & Rohde, C.: Virksomhedens økonomistyring. Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2.ed., 2001, 215 s. Undervisere Carsten Rohde, lektor, CBS, og kolleger fra CBS står for undervisningen. Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Regnskab og økonomi. Eksamen tæller med 20 timer. Periode okt., 12. nov., 26. nov., 17. dec. Alle dage kl Revisors indsats i dag er især koncentreret om finansiel/ lovpligtig rapportering i form af f.eks. perioderegnskaber og projektregnskaber. Udviklingen går imidlertid i retning af at supplere med nyere rapporteringsformer og styringsmetoder, der kan befrugte, (på ingen måde erstatte) traditionel finansiel rapportering. Deres ypperste formål er at få den traditionelle finansielle rapportering bedre i tale. Det kan ske ved at skabe en mere tydelig kobling mellem virksomhedens beslutninger/handlinger og deres økonomiske konsekvenser. Uddannelsen sigter efter at give dig en række konkrete værktøjer til at styre og følge op på virksomheders effektivitet og værdiskabelse. Du får kompetence til at optræde som både sparringspartner og rådgiver for dine klienter ved forretningsudvikling og ved opbygning og anvendelse af økonomisystemer. Indhold Uddannelsen er bygget op om disse temaer: Den Balancerede Rapportering et værktøj til at måle, styre og udvikle økonomi, kunderelationer, processer og kompetencer. Opbygning og anvendelse af kalkulationer til pris fastsættelse, lønsomhedskontrol og lageropgørelse. Hvilke muligheder og faldgruber er der? Budgetstyring anvendelse af forskellige budgette ringsmetoder for aktivitet og kapacitet - herunder valg af dybde i den økonomiske styring Aktivitetsbaseret økonomistyring - metoder og værktøjer til produktkalkulation, måling af produktog kundelønsomhed og til styring og effektivisering af virksomhedens arbejdsopgaver og processer Kapacitetsnetværket et værktøj til at identificere og måle ressourceforbruget ved opgaveløsning i relation til kunderne Kompetenceprofil På uddannelsen bliver du: i stand til at analysere og rådgive om valg af virksomhedsstrategi i stand til at anvende en række af de nyeste værktøjer til at måle og styre virksomheders værdiskabelse fortrolig med, hvordan virksomheders kalkulationsog opfølgningssystemer skal opbygges, så de giver både relevant og troværdig information ved beslutninger om produkter, kunder, processer og ressourcer fortrolig med indholdet i - og brugen af - forskellige budgetteringsmetoder, herunder tilpasning af styringsdybde i relation til virksomhedens markedsvilkår, størrelse og ressourcer.

9 Revisors indsats i dag er især koncentreret om finansiel/lovpligtig rapportering i form af f.eks. perioderegnskaber og projektregnskaber. Udviklingen går imidlertid i retning af at supplere med nyere rapporteringsformer og styringsmetoder, der kan befrugte, (på ingen måde erstatte) traditionel, finansiel rapportering. 9

10 RevisorAkademi har i samarbejde med nogle af sidste års deltagere og Deloitte sammensat et undervisningsforløb, der tilgodeser en ajourføring inden for relevante skatteemner til brug for rådgivning af ejerdrevne virksomheder og deres ejere. Efteruddannelsen går også i dybden inden for emner som bl.a. generationsskifte, skatteplanlægning for hovedaktionærer, rekonstruktion samt momsrelevante emner inden for ejerdrevne virksomheder. 4 Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder 10

11 Kompetenceprofil Uddannelsen gør dig i stand til at rådgive om: En investerings fordelagtighed, virksomheders kapitalstruktur, valg mellem forskellige former for fremmedkapital, finansiel leasings fordelagtighed og udlodning af egenkapital. Formålet med uddannelsen er ud over en ajourføring på skatteområdet, som konstant er i bevægelse, gennem praktiske cases og problemstillinger at øge din kompetence inden for rådgivning i skat og moms. Kompetencen fokuseres inden for rådgivning af ejerdrevne virksomheder i nogle af de mest typiske områder af skatterådgivning. Uddannelsen er delt op på fem undervisningsdage med forskelligt indhold inden for skat og moms. Den røde tråd i undervisningen er at øge kompetencen inden for skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder. Vi har udvalgt nedennævnte emner som de mest relevante inden for revisors skatterådgivning mv., og som er kendt fra dagligdagen: Introduktion til skattesystemet (skatteproces) Omstrukturering af virksomheder, herunder aktieombytning, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver Sambeskatning med fokus på national sambeskatning, territorialprincip samt problemstillinger vedrørende omstruktureringer Generationsskifte omhandlende såvel den bløde del som den hårde del; herunder inddragelse af praktiske cases Aktuel ajourføring, inden for ovennævnte områder ud fra vedtagne lovforslag, herunder f.eks. L110, i perioden frem til undervisningsstart Hovedaktionærbeskatning med fokus på pension, personalegoder, medarbejderobligationer, optimering af vederlag mv. Valg af virksomhedsform samt virksomhedsomdannelse Rekonstruktion i koncerner med udgangspunkt i kursgevinstloven Aktieavancebeskatning og et indblik i aktielønsformer. Relevante momsemner inden for små og mellemstore virksomheder. Kompetenceprofil På uddannelsen bliver du: ajourført inden for de udvalgte områder, skat og moms sat i stand til at rådgive ejerdrevne virksomheder inden for de udvalgte områder. Undervisningsform Traditionel undervisning med inddragelse af cases og øvelser. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Skatterelevant litteratur, herunder uddrag af lovgivning, ligningsvejledning mv. Undervisere Skatterådgivere fra Deloitte Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Direkte og indirekte skatter. Eksamen tæller med 20 timer. Periode 8. og 9. nov., 22. nov., 6. dec., 20. dec. Alle dage kl

12 5 Virksomhedens investering og finansiering Undervisningsform Cases, gruppearbejde, præsentation og dialog. Eksamen er valgfri. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Kompendium baseret på dansksprogede artikler og uddrag fra bøger, øvelser samt cases. Undervisere Claus Parum, lektor, CBS, samt en bankmand står for undervisningen. Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Andet. Hertil kommer forberedelse. Eksamen tæller med 20 timer. Periode 14. og 15. nov., 28. nov., 12. dec. 23. jan Alle dage kl Investeringsbeslutningen Værktøjer til analyse af en investerings fordelagtighed? Fordele og ulemper ved disse metoder til analyse af en investerings rentabilitet. Hvordan inddrages skat, usikkerhed og inflation? Hvordan inddrages en evt. afhængighed mellem forskellige investeringsprojekter? Virksomheders kapitalstruktur Valg mellem egenkapital og fremmedkapital. Kan man skabe eller ødelægge værdi for ejerne ved at vælge en kapitalstruktur (gældsandel) i selskabet frem for en anden? Og i givet fald hvor kommer værditilvæksten eller værditabet fra? Er det fra lånemarkedet? Skattesystemet? Eller noget helt tredje? Sammenhæng mellem investeringsbeslutningen og finansieringsbeslutningen Når man finansierer en investering i en bygning eller inventar, skal man så tage udgangspunkt i den konkrete finansiering af investeringen (fx 100 pct. banklån), eller skal man tage hensyn til, hvordan virksomheden er finansieret på langt sigt eller noget helt tredje? Hvilken indflydelse har kapitalstrukturen på afkastkravet til en investering? Øget låntagning vil som hovedregel betyde højere rente ved lån i banken og højere afkastkrav fra aktionærerne. Betyder det også, at selskabet skal benytte et højere afkastkrav til at vurdere rentabiliteten af investeringen? Fremmedkapital Hvornår skal jeg vælge banklån, og hvornår skal jeg vælge realkreditlån? Fordele og ulemper ved forskellige typer af banklån. Hvordan fastsætter banken lånerenten? Fordele og ulemper ved forskellige typer af realkreditlån. Fordele og ulemper ved nyere finansielle produkter som f.eks. swaps og optioner. Egenkapital Hvor meget egenkapital skal der ud af selskabet? Skal det ske i form af udbytte eller løn? Er det mest hensigtsmæssigt, at aktionærerne beholder egenkapitalen i selskabet eller tager den ud og foretager opsparing i en pensionsordning? Finansiel leasing Finansiel leasing er et alternativ til banklån og realkreditlån. Men hvornår er det hensigtsmæssigt at benytte finansiel leasing? I dette tema gennemgås fordele og ulemper ved finansiel leasing. Der afsluttes med en analyse af finansiel leasings fordelagtighed.

13 Uddannelsen giver dig en række konkrete værktøjer til at analysere fordelagtigheden af unoterede aktieselskabers investeringsbeslutninger og finansieringsbeslutninger. Herved får du øget dine kompetencer som sparringspartner og rådgiver for dine klienter. Ofte er revisor på besøg hos en klient, som ønsker at foretage en investering. Klienten ønsker rådgivning om, hvilken finansiering hun/ han skal vælge. Certificeringskurset er designet med dette som udgangspunkt. Investering Fremmedkapital Egenkapital Finansiel Leasing 13

14 14

15 Underviserne: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder Thomas Plenborg, cand.merc. og ph.d., professor ved Copenhagen Business School, benyttes ofte som sparringspartner ved køb og salg af virksomheder og ved indførsel af regnskabsbaseret præstationsaflønning. Thomas Plenborg har igennem årene opbygget et tæt samarbejde med såvel små som store danske virksomheder. Christian Petersen, cand.merc., MBA og ph.d., lektor ved Copenhagen Business School. Christian Petersen har tidligere i år været ansat som revisor, koncernregnskabschef og økonomichef mv. i danske koncerner. Siden 1988 har han ydet økonomisk rådgivning til mindre danske virksomheder. Revisionsteori og -praksis Revisors funktioner, roller og opgaver Bent Warming-Rasmussen, lektor, cand.merc.aud. og ph.d., Syddansk Universitet, Kolding. Bent Warming-Rasmussen har skrevet ph.d. afhandling om Forventningskløften og tillidsforholdet mellem revisorer og brugere af revisionsydelsen. Bent Warming-Rasmussen, der er registreret revisor med 12 års erfaring fra forskellige landsdækkende revisionsfirmaer, har endvidere forsket i kvalitet i revisionsydelsen og deltaget i offentlige mediers diskussion af revisorlov, regnskabslov mv. Bent Warming-Rasmussen og forskellige specialister står for undervisningen. Virksomhedens økonomistyring (Management Accounting) Carsten Rohde, ph.d., lektor ved Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen Business School. Carsten Rohde har skrevet en række bøger og artikler om regnskab og økonomistyring. Han underviser i disse områder på CBS og en række andre universiteter i Danmark. Herudover virker han ofte som foredragsholder og sparringspartner i forbindelse med opbygning af regnskabs- og budgetsystemer i praksis. Carsten Rohde og kolleger fra Copenhagen Business School står for undervisningen. Virksomhedens investering og finansiering Claus Parum, cand.polit. og ph.d., lektor i corporate finance ved Institut for Finansiering på Copenhagen Business School. Claus Parum har skrevet en række artikler og bøger om virksomheders finansiering. Han underviser i corporate finance på CBS cand. merc. uddannelser og MBA uddannelser. Claus Parum har været konsulent og sparringspartner for danske virksomheder. Han har givet indlæg om corporate finance problemstillinger for (unoterede og noterede) aktieselskaber, interesseorganisationer, corporate finance afdelinger i revisionsfirmaer og banker samt den offentlige sektor. Claus Parum samt en bankmand står for undervisningen. Kursussted Byggecentrum, Middelfart. Pris Pris (inkl. litteratur) for samtlige uddannelser: Medlemmer m/overnatning (og middag): kr. Ikke-medlemmer m/overnatning (og middag): kr. Tilmelding Tilmeldingskuponen her i brochuren. Tilmeldingsfristen for samtlige uddannelser er 11. juni Afbud Afbud op til fire uger før uddannelsens start: Uden omkostninger. Afbud 2-4 uger før uddannelsens start: 50 % af prisen. Afbud senere end 2 uger før uddannelsens start: Fuld pris. Du kan også vælge at give pladsen til en anden person. Aflysning Hvis RevisorAkademi aflyser, refunderer vi det fulde beløb. Du kan dog vælge at deltage på et andet af RevisorAkademi s kurser. Kursusplan Ca. 3 uger før kursusstart modtager du en , der indeholder kursusplan og program med oplysninger om mødetid, adressen på kursusstedet, en kørevejledning og deltagerliste. Jeg tilmelder mig: Virksomhedens økonomistyring Sæt kryds ( okt., 12. nov., 26. nov., 17. dec.) Regnskabsanalyse og værdiansættelse Sæt kryds af virksomheder ( sept., 20. sept., 4. okt., 23. okt.) Virksomhedens investering og finansiering Sæt kryds ( nov., 28. nov.,12. dec., 23. jan.) Revisionsteori og -praksis Sæt kryds ( sept., 24. sept., 8. okt., 22. okt.) Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder Sæt kryds ( nov., 22. nov., 6. dec., 20. dec.) Navn: FRR-medlemsnr.: Firmaadresse: Postnr./by: Dato: Underskrift: Firmatlf.: Fax til eller send til Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre 15

16 FRR Åmarksvej Hvidovre Kontakt Kursuskoordinator Charlotte Mønsted Telefon:

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj. revisorevent september 11:15-12:00

Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj. revisorevent september 11:15-12:00 Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj revisorevent 2017 21.september 11:15-12:00 Anni Haraszuk Statsaut. revisor, E-MBA Christian V. Petersen Professor emeritus, MBA, Ph.d. Regnskabsanalyse som rådgivningsværktøj

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? INVESTERING INVESTERING MED I din hverdag møder du kunder, der har mange penge stående på kontoen. Renten er lav, og i nogle situationer får kunden reelt set et negativt afkast, når der tages højde for

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret

Læs mere

CAND. MERC. AUD. RÅDGIVNING REGNSKAB REVISION

CAND. MERC. AUD. RÅDGIVNING REGNSKAB REVISION CAND. MERC. AUD. RÅDGIVNING REGNSKAB REVISION DETTE STUDIUM ER IKKE TIL AT KENDE IGEN! Havde du besøgt AUD Aalborg for blot få år siden, og kom du derefter til os i dag, ville du slet ikke kunne kende

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

Revisortrainee i Grant Thornton

Revisortrainee i Grant Thornton Revisortrainee i Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

Skatteeksperten I. Program for:

Skatteeksperten I. Program for: Program for: Skatteeksperten I Skatteeksperten er den sikre og nemme måde at holde dig helt opdateret og skarp på aktuelle skattemæssige problemstillinger, så du leverer de optimale løsninger til dine

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/2014 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT Contract Manager Grønland Forår 2010 Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter Hvad er IT Contract Manager-uddannelsen IT Contract Manager er en uddannelse for personer, der arbejder

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

BLIV UDDANNET BESTYRELSESMEDLEM

BLIV UDDANNET BESTYRELSESMEDLEM NIELS BROCK EXECUTIVE BROCK.DK/BESTYRELSE BLIV UDDANNET BESTYRELSESMEDLEM Rollen som bestyrelsesmedlem er under forandring, og der er stilles i stigende grad krav til bestyrelsens kompetencer. I en global

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER NYE EFTERÅR 2017 Kurser for bogholdere, regnskabschefer, virksomhedsejere og administratorer Moms ersondata Handel med udlandet Andelsboliger Firmabiler

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Virksomhedens økonomistyring

Virksomhedens økonomistyring Michael Andersen & Carsten Rohde Virksomhedens økonomistyring 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Michael Andersen & Carsten Rohde Virksomhedens økonomistyring 4. udgave, 1. oplag 2016 by

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Certifikat i Risk Management

Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer I medfør af 4, stk. 2, og 9, stk. 3, i revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 5,

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

15% rabat Luk op og læs mere...

15% rabat Luk op og læs mere... Bestil nu og få 15% rabat Luk op og læs mere... KURSUS OVERSIGT 2016 Kurser, der skaber værdi Velkommen til foreningens efteruddannelse 2016 Få ny viden, du kan bruge i hverdagen Foreningens kurser giver

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Byggeriets Projektlederuddannelse

Byggeriets Projektlederuddannelse Byggeriets Projektlederuddannelse UDDANNELSE Ny professionel uddannelse målrettet byggeriet Byggecentrum hedder nu Molio men kvaliteten er den samme Byggeriet har brug for dygtige projektledere Der er

Læs mere

MASTER I SKAT. Undervisningsplan for. Aktier og finansielle kontrakter Fredericia hi

MASTER I SKAT. Undervisningsplan for. Aktier og finansielle kontrakter Fredericia hi MASTER I SKAT Undervisningsplan for Aktier og finansielle kontrakter 2016 Fredericia 05.10.15 hi Master i Skat Aktier og finansielle kontrakter Side 2 Aktier og finansielle kontrakter 7½ ECTS Fagets formål

Læs mere

Virksomhedsøkonomi Skriftlig eksamen

Virksomhedsøkonomi Skriftlig eksamen Virksomhedsøkonomi Skriftlig eksamen Prøvebilledet for virksomhedsøkonomi maj 2017 Virksomhedsøkonomi B og A 2 Skriftlig prøve Grundlaget for den skriftlige prøve er er et centralt stillet opgavesæt. Prøvens

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal VELKOMMEN Statsautoriseret revisor Kristian B. Lassen Thomas Kroghede PwC www.pladstilambitioner.dk Foredragsholdere Kristian B. Lassen Regionsleder for PwC indenfor SMV

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

Pension optimering og indflydelse på sociale ydelser arv og testamente

Pension optimering og indflydelse på sociale ydelser arv og testamente Generel information Kursusoversigt 05.10.2016 Revisors erklæringer 02.11.2016 Revisoransvaret 02.11.2016 Virksomhedsskatteordningen assistenter 22.11.2016 Dobbeltdagskursus dag I Kreditvurdering og likviditetsstyring

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En indehaveruddannelse for Restauranter, caféer og mindre hoteller Kurset er godkendt af Horesta 19.-20. januar 2015 02.-03. februar 2015 og 23. februar

Læs mere

Bilag 2 - CMA uddannelsen

Bilag 2 - CMA uddannelsen Bilag 2 - CMA uddannelsen ÅRHUS - Obligatoriske fag Indhold af faget Antal timer Selskabsret Fokusere på aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. 27 lektioner af 45 min Insolvensret Fokusere på konkurslovens

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Opnå succes med din bestyrelsespost En bestyrelse er en virksomheds øverste ledelse. Du har derfor et stort ansvar, når du siger ja til en bestyrelsespost. Det er afgørende, at du har

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler!

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler! 1-dags kursus Bliv opdateret på MOMS 2010 Få styr på de nye regler! Få fradrag for det, du har krav på kend de centrale elementer i moms loven, og lær, hvordan du bruger dem Indgående og udgående moms

Læs mere

IT-kontrakter og IT-erhvervsjura Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter

IT-kontrakter og IT-erhvervsjura Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT-kontrakter og IT-erhvervsjura Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT IT 2006 IT Hvad er IT -uddannelsen IT er en uddannelse for personer, der arbejder med it-ret og it-kontrakter,

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

INDEHAVER- UDDANNELSE 2012-2013

INDEHAVER- UDDANNELSE 2012-2013 INDEHAVER- UDDANNELSE 2012-2013 1 Strategi, forretningsplan, salg- service og medarbejdere Modul 1 3. - 4. oktober 2012 Modul 2 12. - 13. november 2012 Modul 3 10. - 11. december 2012 Modul 4 8. - 9. januar

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

kursus 1: Virksomhedens økonomi Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul I Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere