niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08"

Transkript

1 5 uddannelsesmoduler på højt niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08

2 Indhold Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder 4 Revisionsteori og -praksis 6 Virksomhedens økonomistyring (Management Accounting) 8 Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder 10 Virksomhedens investering og finansiering 12 Kursussted (Byggecentrum, Middelfart) 14 Praktiske oplysninger og tilmeldingsblanket 15 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder Certificeret efteruddannelse på højt niveau 1 2

3 RevisorAkademi tilbyder igen i år et intensivt efteruddannelsesprogram. Sidste sæsons program med tre moduler blev en stor succes. Det har derfor været oplagt at føje yderligere to moduler til, nemlig Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder og Virksomhedens investering og finansiering. Til disse to nye uddannelser er det lykkedes os at tilknytte undervisere af samme høje faglige og pædagogiske karat. Revisionsteori og -praksis Virksomhedens økonomistyring (Management Accounting) Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder Virksomhedens investering og finansiering Behov for specialisering Professor Laurids Hedaa fra Copenhagen Business School, der har været primus motor i etableringen af disse uddannelser, mener, at behovet for specialisering er indlysende: - Ved at øge revisors kompetence bliver forretningsgrundlaget større og det skaber flere indtjeningsmuligheder. Fremover stiger det lov- og markedsmæssige behov for en højt kvalificeret efteruddannelse. Uddannelsen skal holde revisorer ajour med ny lovgivning og standarder. Samtidig skal de videreuddannes eller specialiseres på områder, der gør dem attraktive som erhvervslederens hovedrådgiver i fremtiden. Eksamen De fem uddannelsesmoduler er fordelt over månederne fra sept til og med jan Det er muligt at tilmelde sig et, to eller flere af modulerne efter eget valg. Såfremt mindst en kursusdeltager tilmelder sig eksamen, vil en sådan blive gennemført. Mange meldte sig sidste år til eksamen, og alle bestod. Ved bestået eksamen modtager deltagerne et certifikat og en sølvnål. Fremtiden Vi håber meget, at du med disse tilbud vil finde inspiration til at udvide ikke alene egne muligheder, men også dine kunders som deres foretrukne sparringspartner, når det gælder økonomiske og andre ledelsesmæssige beslutninger. Den certificerede efteruddannelse er stadig på pionerstadiet, hvilket også afspejler sig i den meget overkommelige pris, vi tilbyder uddannelsen til i år. Vi glæder os til at se dig. Med venlig hilsen RevisorAkademi 3

4 1 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder Undervisningsform Cases, gruppearbejde, præsentation og dialog. Eksamen er valgfri. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Regnskabsanalyse for beslutningstagere af Christian Petersen og Thomas Plenborg, Forlaget Thomson, 1. udgave, Undervisere Thomas Plenborg, professor, CBS, og Christian Petersen, lektor, CBS. Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Regnskab og økonomi. Eksamen tæller med 20 timer. Periode sept., 20. sept., 4. og 23. okt. Alle dage Indhold Uddannelsen er bygget op om tre temaer: Performancemåling Vi gennemgår regnskabet og sondrer klart mellem drift og finansiering. Vi gennemgår de nyeste regnskabsanalytiske metoder for at beregne finansielle nøgletal til måling af rentabilitet, vækst og risiko. Hvordan bruger du de finansielle nøgletal til at vurdere indtjening og risiko? Skyldes utilfredsstillende indtjening hos klienten f.eks. for høje omkostninger eller et for stort varelager? Forbedrer det indtjeningen, hvis overskudsgraden er på niveau med de bedste i branchen? Er virksomheden hensigtsmæssigt finansieret? Regnskabsanalysen kan ikke give alle svarene, men et grundlæggende kendskab til regnskabsanalyse vil gøre dig i stand til at stille de rigtige spørgsmål og gå i dialog med klienten. Præstationsaflønning Præstationsaflønning som bonus baseret på omsætning, bruttoavance, driftsoverskud og lign., har vundet indpas i danske virksomheder. Det giver en række regnskabsmæssige problemstillinger, som vi vil diskutere. Værdiansættelse af virksomheder Vi gennemgår de gængse metoder til at beregne en virksomheds værdi, bl.a. DCF. Vi viser eksempler på, hvordan budgetter bliver udarbejdet ud fra historiske regnskabsdata. På baggrund af budgetterne beregner vi virksomhedens værdi efter en eller flere af de gennemgåede modeller. Vi lægger særlig vægt på problemstillinger ved at værdiansætte mindre og mellemstore virksomheder. Kompetenceprofil Opdatering af de nyeste regnskabsanalytiske metoder Introduktion til nogle af de økonomiske beslutningsmodeller, der benyttes i praksis af f.eks. investorer og långivere Forståelse for begrebet indtjeningskvalitet Overblik over nogle af de væsentligste regnskabsposter, der genererer støj i årsregnskabet Forudsætninger for at gennemføre en regnskabsanalyse med succes Metoder til budgettering som fundament for at værdiansætte Overblik over udbuddet af værdiansættelsesmeto der.

5 Uddannelsen fokuserer på en række aktuelle og spændende arbejdsopgaver, der ligger i naturlig forlængelse af de traditionelle revisionsopgaver. Formålet er at øge dine kompetencer som sparringspartner og styrke mulighederne for at udvide arbejdsopgaverne til også at omfatte rådgivning om f.eks. køb og salg af virksomheder og præstationsaflønning. 5

6 Revisors funktioner som offentlighedens tillidsrepræsentant og som selskabsledelsens nøglerådgiver har mødt kritisk opmærksomhed fra offentlighedens side de senere år. Vi fokuserer på, hvordan du kan identificere og forebygge faldgruber og på de forretningsmuligheder, som dobbeltfunktionen indebærer. 2 Revisionsteori og -praksis 6

7 Uddannelsen er bygget op om følgende temaer: Revisors funktioner som offentlighedens tillidsrepræsentant og som selskabsledelsens nøglerådgiver har mødt kritisk opmærksomhed fra offentlighedens side de senere år. Vi fokuserer på, hvordan du kan identificere og forebygge faldgruber og på de forretningsmuligheder, som dobbeltfunktionen indebærer. Revisorregulering ser vi på ud fra et samfundsperspektiv. Hvordan er samspillet mellem lovregulering og selvregulering (revisionsstandarder) inden for uafhængighed, kompetence og integritet? Hvorfor er disse tre karakteristika så vigtige for at opbygge og bevare klientens tillid? Revisoransvaret. Vi gennemgår strafferetlige, erstatningsretlige og disciplinærretlige sanktioner, når revisor bryder legaliteten, og vi analyserer domme og afgørelser. Revisoretik og revisors omdømme. Her analyserer vi situationer, hvor revisor handler lovligt, men går til stregen. Hvordan reagerer samfundet? Hvilke sanktioner og skadevirkninger har det for revisors omdømme og forretning? Kvalitet i revisors ydelser. Vi gennemgår kvalitet set med såvel revisors øjne (udbyderen) som med kundens og samfundets øjne (aftagerne). Du lærer, hvad det er vigtigt at satse på for at give både kunden og offentligheden en god kvalitetsoplevelse. Effektivitet i revisors ydelser. Her gennemgår vi revisors forskellige erklæringstyper. Vi sammenholder kvalitet med risiko og effektivitetsbetragtninger og demonstrerer, hvordan du sikrer tilstrækkelig bevismængde. Som hjælpemidler til effektivitet gennemgår vi edb-revision og statistisk revision. Endelig ser vi på, hvilke afledede værdier revision kan give den virksomhed, som bliver revideret. Undervisningsform Cases, gruppearbejde, præsentation og dialog. Eksamen er valgfri. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Auditing & Assuranceservice, Aa. Eilifsen & W. F. Messier Jr., Int. edit., Revisorregulering og rapportering, K. Füchsel m.fl., Forlaget Thomson, Undervisere Bent Warming-Rasmussen, lektor, Syddansk Universitet, Kolding. Kompetenceprofil På uddannelsen får du en dybtgående teoretisk og praktisk indsigt i: hvorfor uafhængighed, kompetence og integritet er essentielle hvordan du som revisor skaber kvalitet, tillid og godt omdømme hvor der er faldgruber, juridisk og etisk, og hvordan du kan forebygge og/eller vende dem til noget positivt hvordan du tilrettelægger en revisionsydelse optimalt med hensyn til effektivitet og efficiens. 7 Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Regnskab og erkl.. Eksamen tæller med 20 timer. Periode sept., 24. sept., 8. okt., 22. okt. Alle dage kl

8 3 Virksomhedens økonomistyring (Management Accounting) Undervisningsform Cases, gruppearbejde, præsentation og dialog. Eksamen er valgfri. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Andersen, M. & Rohde, C.: Virksomhedens økonomistyring. Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2.ed., 2001, 215 s. Undervisere Carsten Rohde, lektor, CBS, og kolleger fra CBS står for undervisningen. Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Regnskab og økonomi. Eksamen tæller med 20 timer. Periode okt., 12. nov., 26. nov., 17. dec. Alle dage kl Revisors indsats i dag er især koncentreret om finansiel/ lovpligtig rapportering i form af f.eks. perioderegnskaber og projektregnskaber. Udviklingen går imidlertid i retning af at supplere med nyere rapporteringsformer og styringsmetoder, der kan befrugte, (på ingen måde erstatte) traditionel finansiel rapportering. Deres ypperste formål er at få den traditionelle finansielle rapportering bedre i tale. Det kan ske ved at skabe en mere tydelig kobling mellem virksomhedens beslutninger/handlinger og deres økonomiske konsekvenser. Uddannelsen sigter efter at give dig en række konkrete værktøjer til at styre og følge op på virksomheders effektivitet og værdiskabelse. Du får kompetence til at optræde som både sparringspartner og rådgiver for dine klienter ved forretningsudvikling og ved opbygning og anvendelse af økonomisystemer. Indhold Uddannelsen er bygget op om disse temaer: Den Balancerede Rapportering et værktøj til at måle, styre og udvikle økonomi, kunderelationer, processer og kompetencer. Opbygning og anvendelse af kalkulationer til pris fastsættelse, lønsomhedskontrol og lageropgørelse. Hvilke muligheder og faldgruber er der? Budgetstyring anvendelse af forskellige budgette ringsmetoder for aktivitet og kapacitet - herunder valg af dybde i den økonomiske styring Aktivitetsbaseret økonomistyring - metoder og værktøjer til produktkalkulation, måling af produktog kundelønsomhed og til styring og effektivisering af virksomhedens arbejdsopgaver og processer Kapacitetsnetværket et værktøj til at identificere og måle ressourceforbruget ved opgaveløsning i relation til kunderne Kompetenceprofil På uddannelsen bliver du: i stand til at analysere og rådgive om valg af virksomhedsstrategi i stand til at anvende en række af de nyeste værktøjer til at måle og styre virksomheders værdiskabelse fortrolig med, hvordan virksomheders kalkulationsog opfølgningssystemer skal opbygges, så de giver både relevant og troværdig information ved beslutninger om produkter, kunder, processer og ressourcer fortrolig med indholdet i - og brugen af - forskellige budgetteringsmetoder, herunder tilpasning af styringsdybde i relation til virksomhedens markedsvilkår, størrelse og ressourcer.

9 Revisors indsats i dag er især koncentreret om finansiel/lovpligtig rapportering i form af f.eks. perioderegnskaber og projektregnskaber. Udviklingen går imidlertid i retning af at supplere med nyere rapporteringsformer og styringsmetoder, der kan befrugte, (på ingen måde erstatte) traditionel, finansiel rapportering. 9

10 RevisorAkademi har i samarbejde med nogle af sidste års deltagere og Deloitte sammensat et undervisningsforløb, der tilgodeser en ajourføring inden for relevante skatteemner til brug for rådgivning af ejerdrevne virksomheder og deres ejere. Efteruddannelsen går også i dybden inden for emner som bl.a. generationsskifte, skatteplanlægning for hovedaktionærer, rekonstruktion samt momsrelevante emner inden for ejerdrevne virksomheder. 4 Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder 10

11 Kompetenceprofil Uddannelsen gør dig i stand til at rådgive om: En investerings fordelagtighed, virksomheders kapitalstruktur, valg mellem forskellige former for fremmedkapital, finansiel leasings fordelagtighed og udlodning af egenkapital. Formålet med uddannelsen er ud over en ajourføring på skatteområdet, som konstant er i bevægelse, gennem praktiske cases og problemstillinger at øge din kompetence inden for rådgivning i skat og moms. Kompetencen fokuseres inden for rådgivning af ejerdrevne virksomheder i nogle af de mest typiske områder af skatterådgivning. Uddannelsen er delt op på fem undervisningsdage med forskelligt indhold inden for skat og moms. Den røde tråd i undervisningen er at øge kompetencen inden for skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder. Vi har udvalgt nedennævnte emner som de mest relevante inden for revisors skatterådgivning mv., og som er kendt fra dagligdagen: Introduktion til skattesystemet (skatteproces) Omstrukturering af virksomheder, herunder aktieombytning, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver Sambeskatning med fokus på national sambeskatning, territorialprincip samt problemstillinger vedrørende omstruktureringer Generationsskifte omhandlende såvel den bløde del som den hårde del; herunder inddragelse af praktiske cases Aktuel ajourføring, inden for ovennævnte områder ud fra vedtagne lovforslag, herunder f.eks. L110, i perioden frem til undervisningsstart Hovedaktionærbeskatning med fokus på pension, personalegoder, medarbejderobligationer, optimering af vederlag mv. Valg af virksomhedsform samt virksomhedsomdannelse Rekonstruktion i koncerner med udgangspunkt i kursgevinstloven Aktieavancebeskatning og et indblik i aktielønsformer. Relevante momsemner inden for små og mellemstore virksomheder. Kompetenceprofil På uddannelsen bliver du: ajourført inden for de udvalgte områder, skat og moms sat i stand til at rådgive ejerdrevne virksomheder inden for de udvalgte områder. Undervisningsform Traditionel undervisning med inddragelse af cases og øvelser. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Skatterelevant litteratur, herunder uddrag af lovgivning, ligningsvejledning mv. Undervisere Skatterådgivere fra Deloitte Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Direkte og indirekte skatter. Eksamen tæller med 20 timer. Periode 8. og 9. nov., 22. nov., 6. dec., 20. dec. Alle dage kl

12 5 Virksomhedens investering og finansiering Undervisningsform Cases, gruppearbejde, præsentation og dialog. Eksamen er valgfri. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Kompendium baseret på dansksprogede artikler og uddrag fra bøger, øvelser samt cases. Undervisere Claus Parum, lektor, CBS, samt en bankmand står for undervisningen. Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Andet. Hertil kommer forberedelse. Eksamen tæller med 20 timer. Periode 14. og 15. nov., 28. nov., 12. dec. 23. jan Alle dage kl Investeringsbeslutningen Værktøjer til analyse af en investerings fordelagtighed? Fordele og ulemper ved disse metoder til analyse af en investerings rentabilitet. Hvordan inddrages skat, usikkerhed og inflation? Hvordan inddrages en evt. afhængighed mellem forskellige investeringsprojekter? Virksomheders kapitalstruktur Valg mellem egenkapital og fremmedkapital. Kan man skabe eller ødelægge værdi for ejerne ved at vælge en kapitalstruktur (gældsandel) i selskabet frem for en anden? Og i givet fald hvor kommer værditilvæksten eller værditabet fra? Er det fra lånemarkedet? Skattesystemet? Eller noget helt tredje? Sammenhæng mellem investeringsbeslutningen og finansieringsbeslutningen Når man finansierer en investering i en bygning eller inventar, skal man så tage udgangspunkt i den konkrete finansiering af investeringen (fx 100 pct. banklån), eller skal man tage hensyn til, hvordan virksomheden er finansieret på langt sigt eller noget helt tredje? Hvilken indflydelse har kapitalstrukturen på afkastkravet til en investering? Øget låntagning vil som hovedregel betyde højere rente ved lån i banken og højere afkastkrav fra aktionærerne. Betyder det også, at selskabet skal benytte et højere afkastkrav til at vurdere rentabiliteten af investeringen? Fremmedkapital Hvornår skal jeg vælge banklån, og hvornår skal jeg vælge realkreditlån? Fordele og ulemper ved forskellige typer af banklån. Hvordan fastsætter banken lånerenten? Fordele og ulemper ved forskellige typer af realkreditlån. Fordele og ulemper ved nyere finansielle produkter som f.eks. swaps og optioner. Egenkapital Hvor meget egenkapital skal der ud af selskabet? Skal det ske i form af udbytte eller løn? Er det mest hensigtsmæssigt, at aktionærerne beholder egenkapitalen i selskabet eller tager den ud og foretager opsparing i en pensionsordning? Finansiel leasing Finansiel leasing er et alternativ til banklån og realkreditlån. Men hvornår er det hensigtsmæssigt at benytte finansiel leasing? I dette tema gennemgås fordele og ulemper ved finansiel leasing. Der afsluttes med en analyse af finansiel leasings fordelagtighed.

13 Uddannelsen giver dig en række konkrete værktøjer til at analysere fordelagtigheden af unoterede aktieselskabers investeringsbeslutninger og finansieringsbeslutninger. Herved får du øget dine kompetencer som sparringspartner og rådgiver for dine klienter. Ofte er revisor på besøg hos en klient, som ønsker at foretage en investering. Klienten ønsker rådgivning om, hvilken finansiering hun/ han skal vælge. Certificeringskurset er designet med dette som udgangspunkt. Investering Fremmedkapital Egenkapital Finansiel Leasing 13

14 14

15 Underviserne: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder Thomas Plenborg, cand.merc. og ph.d., professor ved Copenhagen Business School, benyttes ofte som sparringspartner ved køb og salg af virksomheder og ved indførsel af regnskabsbaseret præstationsaflønning. Thomas Plenborg har igennem årene opbygget et tæt samarbejde med såvel små som store danske virksomheder. Christian Petersen, cand.merc., MBA og ph.d., lektor ved Copenhagen Business School. Christian Petersen har tidligere i år været ansat som revisor, koncernregnskabschef og økonomichef mv. i danske koncerner. Siden 1988 har han ydet økonomisk rådgivning til mindre danske virksomheder. Revisionsteori og -praksis Revisors funktioner, roller og opgaver Bent Warming-Rasmussen, lektor, cand.merc.aud. og ph.d., Syddansk Universitet, Kolding. Bent Warming-Rasmussen har skrevet ph.d. afhandling om Forventningskløften og tillidsforholdet mellem revisorer og brugere af revisionsydelsen. Bent Warming-Rasmussen, der er registreret revisor med 12 års erfaring fra forskellige landsdækkende revisionsfirmaer, har endvidere forsket i kvalitet i revisionsydelsen og deltaget i offentlige mediers diskussion af revisorlov, regnskabslov mv. Bent Warming-Rasmussen og forskellige specialister står for undervisningen. Virksomhedens økonomistyring (Management Accounting) Carsten Rohde, ph.d., lektor ved Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen Business School. Carsten Rohde har skrevet en række bøger og artikler om regnskab og økonomistyring. Han underviser i disse områder på CBS og en række andre universiteter i Danmark. Herudover virker han ofte som foredragsholder og sparringspartner i forbindelse med opbygning af regnskabs- og budgetsystemer i praksis. Carsten Rohde og kolleger fra Copenhagen Business School står for undervisningen. Virksomhedens investering og finansiering Claus Parum, cand.polit. og ph.d., lektor i corporate finance ved Institut for Finansiering på Copenhagen Business School. Claus Parum har skrevet en række artikler og bøger om virksomheders finansiering. Han underviser i corporate finance på CBS cand. merc. uddannelser og MBA uddannelser. Claus Parum har været konsulent og sparringspartner for danske virksomheder. Han har givet indlæg om corporate finance problemstillinger for (unoterede og noterede) aktieselskaber, interesseorganisationer, corporate finance afdelinger i revisionsfirmaer og banker samt den offentlige sektor. Claus Parum samt en bankmand står for undervisningen. Kursussted Byggecentrum, Middelfart. Pris Pris (inkl. litteratur) for samtlige uddannelser: Medlemmer m/overnatning (og middag): kr. Ikke-medlemmer m/overnatning (og middag): kr. Tilmelding Tilmeldingskuponen her i brochuren. Tilmeldingsfristen for samtlige uddannelser er 11. juni Afbud Afbud op til fire uger før uddannelsens start: Uden omkostninger. Afbud 2-4 uger før uddannelsens start: 50 % af prisen. Afbud senere end 2 uger før uddannelsens start: Fuld pris. Du kan også vælge at give pladsen til en anden person. Aflysning Hvis RevisorAkademi aflyser, refunderer vi det fulde beløb. Du kan dog vælge at deltage på et andet af RevisorAkademi s kurser. Kursusplan Ca. 3 uger før kursusstart modtager du en , der indeholder kursusplan og program med oplysninger om mødetid, adressen på kursusstedet, en kørevejledning og deltagerliste. Jeg tilmelder mig: Virksomhedens økonomistyring Sæt kryds ( okt., 12. nov., 26. nov., 17. dec.) Regnskabsanalyse og værdiansættelse Sæt kryds af virksomheder ( sept., 20. sept., 4. okt., 23. okt.) Virksomhedens investering og finansiering Sæt kryds ( nov., 28. nov.,12. dec., 23. jan.) Revisionsteori og -praksis Sæt kryds ( sept., 24. sept., 8. okt., 22. okt.) Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder Sæt kryds ( nov., 22. nov., 6. dec., 20. dec.) Navn: FRR-medlemsnr.: Firmaadresse: Postnr./by: Dato: Underskrift: Firmatlf.: Fax til eller send til Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre 15

16 FRR Åmarksvej Hvidovre Kontakt Kursuskoordinator Charlotte Mønsted Telefon:

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/2014 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE EFTER UDDAN NELSE 2015 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE Et samarbejde mellem: Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Center for Karriere &

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner Moms Revisors Kombi Dage Revision & Erklæringer Bogholdere Retlige krav & Standarder Eksamenstræning Regnskab & Revision Skat Revisorassistenter Forberedelseskurser Grundlæggende Krav Fra registreret til

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Kursusprogram. Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og moms Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic

Kursusprogram. Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og moms Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic Kursusprogram 2014 Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic Gratis informationsmøder Bogføring Varighed Datoer (København)

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense 2008, ver.2 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler!

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler! 1-dags kursus Bliv opdateret på MOMS 2010 Få styr på de nye regler! Få fradrag for det, du har krav på kend de centrale elementer i moms loven, og lær, hvordan du bruger dem Indgående og udgående moms

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Bilag 1. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding

Bilag 1. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding Bilag 1 Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding 2010, ver.1 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

Viden Kompetence Udvikling

Viden Kompetence Udvikling Viden Kompetence Udvikling - for revisorer i Nordjylland Skræddersyede kurser der effektiviserer dine arbejdsopgaver. Efteråret 2008 Efteruddannelse 120 timer fordelt på 3 år Små holdstørrelser En let

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen Læringsspillet R bust gamemasteruddannelsen Indledning På Gamemasteruddannelsen introduceres læringsspillets grundlæggende ele menter samt hvordan Gamemasteren faciliterer processen omkring læringsspillet

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Kourosh M. Rasmussen, Claus Madsen og Jens Clausen 27.10.2010 Resume: DTU Management vil, i et samarbejde med DTU Informatik og DTU Matematik, lancere et

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer Økonomi for ikke-økonomer Økonomi for ikkeøkonomer Lær at forstå virksomhedens regnskab og økonomiske sammenhænge Økonomiforståelse overskueligt og let at gå til Føler du dig hægtet af, når talen falder

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Uddannelsescenter

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

2014 IT REVISOR KURSER

2014 IT REVISOR KURSER 2014 IT REVISOR KURSER Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration IT Revisor grundlæggende

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014/15 Forudse Fremtiden i din virksomhed Hvordan omsættes hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger?

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere