niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08"

Transkript

1 5 uddannelsesmoduler på højt niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08

2 Indhold Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder 4 Revisionsteori og -praksis 6 Virksomhedens økonomistyring (Management Accounting) 8 Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder 10 Virksomhedens investering og finansiering 12 Kursussted (Byggecentrum, Middelfart) 14 Praktiske oplysninger og tilmeldingsblanket 15 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder Certificeret efteruddannelse på højt niveau 1 2

3 RevisorAkademi tilbyder igen i år et intensivt efteruddannelsesprogram. Sidste sæsons program med tre moduler blev en stor succes. Det har derfor været oplagt at føje yderligere to moduler til, nemlig Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder og Virksomhedens investering og finansiering. Til disse to nye uddannelser er det lykkedes os at tilknytte undervisere af samme høje faglige og pædagogiske karat. Revisionsteori og -praksis Virksomhedens økonomistyring (Management Accounting) Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder Virksomhedens investering og finansiering Behov for specialisering Professor Laurids Hedaa fra Copenhagen Business School, der har været primus motor i etableringen af disse uddannelser, mener, at behovet for specialisering er indlysende: - Ved at øge revisors kompetence bliver forretningsgrundlaget større og det skaber flere indtjeningsmuligheder. Fremover stiger det lov- og markedsmæssige behov for en højt kvalificeret efteruddannelse. Uddannelsen skal holde revisorer ajour med ny lovgivning og standarder. Samtidig skal de videreuddannes eller specialiseres på områder, der gør dem attraktive som erhvervslederens hovedrådgiver i fremtiden. Eksamen De fem uddannelsesmoduler er fordelt over månederne fra sept til og med jan Det er muligt at tilmelde sig et, to eller flere af modulerne efter eget valg. Såfremt mindst en kursusdeltager tilmelder sig eksamen, vil en sådan blive gennemført. Mange meldte sig sidste år til eksamen, og alle bestod. Ved bestået eksamen modtager deltagerne et certifikat og en sølvnål. Fremtiden Vi håber meget, at du med disse tilbud vil finde inspiration til at udvide ikke alene egne muligheder, men også dine kunders som deres foretrukne sparringspartner, når det gælder økonomiske og andre ledelsesmæssige beslutninger. Den certificerede efteruddannelse er stadig på pionerstadiet, hvilket også afspejler sig i den meget overkommelige pris, vi tilbyder uddannelsen til i år. Vi glæder os til at se dig. Med venlig hilsen RevisorAkademi 3

4 1 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder Undervisningsform Cases, gruppearbejde, præsentation og dialog. Eksamen er valgfri. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Regnskabsanalyse for beslutningstagere af Christian Petersen og Thomas Plenborg, Forlaget Thomson, 1. udgave, Undervisere Thomas Plenborg, professor, CBS, og Christian Petersen, lektor, CBS. Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Regnskab og økonomi. Eksamen tæller med 20 timer. Periode sept., 20. sept., 4. og 23. okt. Alle dage Indhold Uddannelsen er bygget op om tre temaer: Performancemåling Vi gennemgår regnskabet og sondrer klart mellem drift og finansiering. Vi gennemgår de nyeste regnskabsanalytiske metoder for at beregne finansielle nøgletal til måling af rentabilitet, vækst og risiko. Hvordan bruger du de finansielle nøgletal til at vurdere indtjening og risiko? Skyldes utilfredsstillende indtjening hos klienten f.eks. for høje omkostninger eller et for stort varelager? Forbedrer det indtjeningen, hvis overskudsgraden er på niveau med de bedste i branchen? Er virksomheden hensigtsmæssigt finansieret? Regnskabsanalysen kan ikke give alle svarene, men et grundlæggende kendskab til regnskabsanalyse vil gøre dig i stand til at stille de rigtige spørgsmål og gå i dialog med klienten. Præstationsaflønning Præstationsaflønning som bonus baseret på omsætning, bruttoavance, driftsoverskud og lign., har vundet indpas i danske virksomheder. Det giver en række regnskabsmæssige problemstillinger, som vi vil diskutere. Værdiansættelse af virksomheder Vi gennemgår de gængse metoder til at beregne en virksomheds værdi, bl.a. DCF. Vi viser eksempler på, hvordan budgetter bliver udarbejdet ud fra historiske regnskabsdata. På baggrund af budgetterne beregner vi virksomhedens værdi efter en eller flere af de gennemgåede modeller. Vi lægger særlig vægt på problemstillinger ved at værdiansætte mindre og mellemstore virksomheder. Kompetenceprofil Opdatering af de nyeste regnskabsanalytiske metoder Introduktion til nogle af de økonomiske beslutningsmodeller, der benyttes i praksis af f.eks. investorer og långivere Forståelse for begrebet indtjeningskvalitet Overblik over nogle af de væsentligste regnskabsposter, der genererer støj i årsregnskabet Forudsætninger for at gennemføre en regnskabsanalyse med succes Metoder til budgettering som fundament for at værdiansætte Overblik over udbuddet af værdiansættelsesmeto der.

5 Uddannelsen fokuserer på en række aktuelle og spændende arbejdsopgaver, der ligger i naturlig forlængelse af de traditionelle revisionsopgaver. Formålet er at øge dine kompetencer som sparringspartner og styrke mulighederne for at udvide arbejdsopgaverne til også at omfatte rådgivning om f.eks. køb og salg af virksomheder og præstationsaflønning. 5

6 Revisors funktioner som offentlighedens tillidsrepræsentant og som selskabsledelsens nøglerådgiver har mødt kritisk opmærksomhed fra offentlighedens side de senere år. Vi fokuserer på, hvordan du kan identificere og forebygge faldgruber og på de forretningsmuligheder, som dobbeltfunktionen indebærer. 2 Revisionsteori og -praksis 6

7 Uddannelsen er bygget op om følgende temaer: Revisors funktioner som offentlighedens tillidsrepræsentant og som selskabsledelsens nøglerådgiver har mødt kritisk opmærksomhed fra offentlighedens side de senere år. Vi fokuserer på, hvordan du kan identificere og forebygge faldgruber og på de forretningsmuligheder, som dobbeltfunktionen indebærer. Revisorregulering ser vi på ud fra et samfundsperspektiv. Hvordan er samspillet mellem lovregulering og selvregulering (revisionsstandarder) inden for uafhængighed, kompetence og integritet? Hvorfor er disse tre karakteristika så vigtige for at opbygge og bevare klientens tillid? Revisoransvaret. Vi gennemgår strafferetlige, erstatningsretlige og disciplinærretlige sanktioner, når revisor bryder legaliteten, og vi analyserer domme og afgørelser. Revisoretik og revisors omdømme. Her analyserer vi situationer, hvor revisor handler lovligt, men går til stregen. Hvordan reagerer samfundet? Hvilke sanktioner og skadevirkninger har det for revisors omdømme og forretning? Kvalitet i revisors ydelser. Vi gennemgår kvalitet set med såvel revisors øjne (udbyderen) som med kundens og samfundets øjne (aftagerne). Du lærer, hvad det er vigtigt at satse på for at give både kunden og offentligheden en god kvalitetsoplevelse. Effektivitet i revisors ydelser. Her gennemgår vi revisors forskellige erklæringstyper. Vi sammenholder kvalitet med risiko og effektivitetsbetragtninger og demonstrerer, hvordan du sikrer tilstrækkelig bevismængde. Som hjælpemidler til effektivitet gennemgår vi edb-revision og statistisk revision. Endelig ser vi på, hvilke afledede værdier revision kan give den virksomhed, som bliver revideret. Undervisningsform Cases, gruppearbejde, præsentation og dialog. Eksamen er valgfri. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Auditing & Assuranceservice, Aa. Eilifsen & W. F. Messier Jr., Int. edit., Revisorregulering og rapportering, K. Füchsel m.fl., Forlaget Thomson, Undervisere Bent Warming-Rasmussen, lektor, Syddansk Universitet, Kolding. Kompetenceprofil På uddannelsen får du en dybtgående teoretisk og praktisk indsigt i: hvorfor uafhængighed, kompetence og integritet er essentielle hvordan du som revisor skaber kvalitet, tillid og godt omdømme hvor der er faldgruber, juridisk og etisk, og hvordan du kan forebygge og/eller vende dem til noget positivt hvordan du tilrettelægger en revisionsydelse optimalt med hensyn til effektivitet og efficiens. 7 Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Regnskab og erkl.. Eksamen tæller med 20 timer. Periode sept., 24. sept., 8. okt., 22. okt. Alle dage kl

8 3 Virksomhedens økonomistyring (Management Accounting) Undervisningsform Cases, gruppearbejde, præsentation og dialog. Eksamen er valgfri. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Andersen, M. & Rohde, C.: Virksomhedens økonomistyring. Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2.ed., 2001, 215 s. Undervisere Carsten Rohde, lektor, CBS, og kolleger fra CBS står for undervisningen. Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Regnskab og økonomi. Eksamen tæller med 20 timer. Periode okt., 12. nov., 26. nov., 17. dec. Alle dage kl Revisors indsats i dag er især koncentreret om finansiel/ lovpligtig rapportering i form af f.eks. perioderegnskaber og projektregnskaber. Udviklingen går imidlertid i retning af at supplere med nyere rapporteringsformer og styringsmetoder, der kan befrugte, (på ingen måde erstatte) traditionel finansiel rapportering. Deres ypperste formål er at få den traditionelle finansielle rapportering bedre i tale. Det kan ske ved at skabe en mere tydelig kobling mellem virksomhedens beslutninger/handlinger og deres økonomiske konsekvenser. Uddannelsen sigter efter at give dig en række konkrete værktøjer til at styre og følge op på virksomheders effektivitet og værdiskabelse. Du får kompetence til at optræde som både sparringspartner og rådgiver for dine klienter ved forretningsudvikling og ved opbygning og anvendelse af økonomisystemer. Indhold Uddannelsen er bygget op om disse temaer: Den Balancerede Rapportering et værktøj til at måle, styre og udvikle økonomi, kunderelationer, processer og kompetencer. Opbygning og anvendelse af kalkulationer til pris fastsættelse, lønsomhedskontrol og lageropgørelse. Hvilke muligheder og faldgruber er der? Budgetstyring anvendelse af forskellige budgette ringsmetoder for aktivitet og kapacitet - herunder valg af dybde i den økonomiske styring Aktivitetsbaseret økonomistyring - metoder og værktøjer til produktkalkulation, måling af produktog kundelønsomhed og til styring og effektivisering af virksomhedens arbejdsopgaver og processer Kapacitetsnetværket et værktøj til at identificere og måle ressourceforbruget ved opgaveløsning i relation til kunderne Kompetenceprofil På uddannelsen bliver du: i stand til at analysere og rådgive om valg af virksomhedsstrategi i stand til at anvende en række af de nyeste værktøjer til at måle og styre virksomheders værdiskabelse fortrolig med, hvordan virksomheders kalkulationsog opfølgningssystemer skal opbygges, så de giver både relevant og troværdig information ved beslutninger om produkter, kunder, processer og ressourcer fortrolig med indholdet i - og brugen af - forskellige budgetteringsmetoder, herunder tilpasning af styringsdybde i relation til virksomhedens markedsvilkår, størrelse og ressourcer.

9 Revisors indsats i dag er især koncentreret om finansiel/lovpligtig rapportering i form af f.eks. perioderegnskaber og projektregnskaber. Udviklingen går imidlertid i retning af at supplere med nyere rapporteringsformer og styringsmetoder, der kan befrugte, (på ingen måde erstatte) traditionel, finansiel rapportering. 9

10 RevisorAkademi har i samarbejde med nogle af sidste års deltagere og Deloitte sammensat et undervisningsforløb, der tilgodeser en ajourføring inden for relevante skatteemner til brug for rådgivning af ejerdrevne virksomheder og deres ejere. Efteruddannelsen går også i dybden inden for emner som bl.a. generationsskifte, skatteplanlægning for hovedaktionærer, rekonstruktion samt momsrelevante emner inden for ejerdrevne virksomheder. 4 Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder 10

11 Kompetenceprofil Uddannelsen gør dig i stand til at rådgive om: En investerings fordelagtighed, virksomheders kapitalstruktur, valg mellem forskellige former for fremmedkapital, finansiel leasings fordelagtighed og udlodning af egenkapital. Formålet med uddannelsen er ud over en ajourføring på skatteområdet, som konstant er i bevægelse, gennem praktiske cases og problemstillinger at øge din kompetence inden for rådgivning i skat og moms. Kompetencen fokuseres inden for rådgivning af ejerdrevne virksomheder i nogle af de mest typiske områder af skatterådgivning. Uddannelsen er delt op på fem undervisningsdage med forskelligt indhold inden for skat og moms. Den røde tråd i undervisningen er at øge kompetencen inden for skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder. Vi har udvalgt nedennævnte emner som de mest relevante inden for revisors skatterådgivning mv., og som er kendt fra dagligdagen: Introduktion til skattesystemet (skatteproces) Omstrukturering af virksomheder, herunder aktieombytning, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver Sambeskatning med fokus på national sambeskatning, territorialprincip samt problemstillinger vedrørende omstruktureringer Generationsskifte omhandlende såvel den bløde del som den hårde del; herunder inddragelse af praktiske cases Aktuel ajourføring, inden for ovennævnte områder ud fra vedtagne lovforslag, herunder f.eks. L110, i perioden frem til undervisningsstart Hovedaktionærbeskatning med fokus på pension, personalegoder, medarbejderobligationer, optimering af vederlag mv. Valg af virksomhedsform samt virksomhedsomdannelse Rekonstruktion i koncerner med udgangspunkt i kursgevinstloven Aktieavancebeskatning og et indblik i aktielønsformer. Relevante momsemner inden for små og mellemstore virksomheder. Kompetenceprofil På uddannelsen bliver du: ajourført inden for de udvalgte områder, skat og moms sat i stand til at rådgive ejerdrevne virksomheder inden for de udvalgte områder. Undervisningsform Traditionel undervisning med inddragelse af cases og øvelser. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Skatterelevant litteratur, herunder uddrag af lovgivning, ligningsvejledning mv. Undervisere Skatterådgivere fra Deloitte Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Direkte og indirekte skatter. Eksamen tæller med 20 timer. Periode 8. og 9. nov., 22. nov., 6. dec., 20. dec. Alle dage kl

12 5 Virksomhedens investering og finansiering Undervisningsform Cases, gruppearbejde, præsentation og dialog. Eksamen er valgfri. Forudsætninger Uddannet reg. rev. eller lign. forudsætninger. Litteratur Kompendium baseret på dansksprogede artikler og uddrag fra bøger, øvelser samt cases. Undervisere Claus Parum, lektor, CBS, samt en bankmand står for undervisningen. Obligatorisk efteruddannelse Uddannelsen tæller med 35 timer under Andet. Hertil kommer forberedelse. Eksamen tæller med 20 timer. Periode 14. og 15. nov., 28. nov., 12. dec. 23. jan Alle dage kl Investeringsbeslutningen Værktøjer til analyse af en investerings fordelagtighed? Fordele og ulemper ved disse metoder til analyse af en investerings rentabilitet. Hvordan inddrages skat, usikkerhed og inflation? Hvordan inddrages en evt. afhængighed mellem forskellige investeringsprojekter? Virksomheders kapitalstruktur Valg mellem egenkapital og fremmedkapital. Kan man skabe eller ødelægge værdi for ejerne ved at vælge en kapitalstruktur (gældsandel) i selskabet frem for en anden? Og i givet fald hvor kommer værditilvæksten eller værditabet fra? Er det fra lånemarkedet? Skattesystemet? Eller noget helt tredje? Sammenhæng mellem investeringsbeslutningen og finansieringsbeslutningen Når man finansierer en investering i en bygning eller inventar, skal man så tage udgangspunkt i den konkrete finansiering af investeringen (fx 100 pct. banklån), eller skal man tage hensyn til, hvordan virksomheden er finansieret på langt sigt eller noget helt tredje? Hvilken indflydelse har kapitalstrukturen på afkastkravet til en investering? Øget låntagning vil som hovedregel betyde højere rente ved lån i banken og højere afkastkrav fra aktionærerne. Betyder det også, at selskabet skal benytte et højere afkastkrav til at vurdere rentabiliteten af investeringen? Fremmedkapital Hvornår skal jeg vælge banklån, og hvornår skal jeg vælge realkreditlån? Fordele og ulemper ved forskellige typer af banklån. Hvordan fastsætter banken lånerenten? Fordele og ulemper ved forskellige typer af realkreditlån. Fordele og ulemper ved nyere finansielle produkter som f.eks. swaps og optioner. Egenkapital Hvor meget egenkapital skal der ud af selskabet? Skal det ske i form af udbytte eller løn? Er det mest hensigtsmæssigt, at aktionærerne beholder egenkapitalen i selskabet eller tager den ud og foretager opsparing i en pensionsordning? Finansiel leasing Finansiel leasing er et alternativ til banklån og realkreditlån. Men hvornår er det hensigtsmæssigt at benytte finansiel leasing? I dette tema gennemgås fordele og ulemper ved finansiel leasing. Der afsluttes med en analyse af finansiel leasings fordelagtighed.

13 Uddannelsen giver dig en række konkrete værktøjer til at analysere fordelagtigheden af unoterede aktieselskabers investeringsbeslutninger og finansieringsbeslutninger. Herved får du øget dine kompetencer som sparringspartner og rådgiver for dine klienter. Ofte er revisor på besøg hos en klient, som ønsker at foretage en investering. Klienten ønsker rådgivning om, hvilken finansiering hun/ han skal vælge. Certificeringskurset er designet med dette som udgangspunkt. Investering Fremmedkapital Egenkapital Finansiel Leasing 13

14 14

15 Underviserne: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder Thomas Plenborg, cand.merc. og ph.d., professor ved Copenhagen Business School, benyttes ofte som sparringspartner ved køb og salg af virksomheder og ved indførsel af regnskabsbaseret præstationsaflønning. Thomas Plenborg har igennem årene opbygget et tæt samarbejde med såvel små som store danske virksomheder. Christian Petersen, cand.merc., MBA og ph.d., lektor ved Copenhagen Business School. Christian Petersen har tidligere i år været ansat som revisor, koncernregnskabschef og økonomichef mv. i danske koncerner. Siden 1988 har han ydet økonomisk rådgivning til mindre danske virksomheder. Revisionsteori og -praksis Revisors funktioner, roller og opgaver Bent Warming-Rasmussen, lektor, cand.merc.aud. og ph.d., Syddansk Universitet, Kolding. Bent Warming-Rasmussen har skrevet ph.d. afhandling om Forventningskløften og tillidsforholdet mellem revisorer og brugere af revisionsydelsen. Bent Warming-Rasmussen, der er registreret revisor med 12 års erfaring fra forskellige landsdækkende revisionsfirmaer, har endvidere forsket i kvalitet i revisionsydelsen og deltaget i offentlige mediers diskussion af revisorlov, regnskabslov mv. Bent Warming-Rasmussen og forskellige specialister står for undervisningen. Virksomhedens økonomistyring (Management Accounting) Carsten Rohde, ph.d., lektor ved Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen Business School. Carsten Rohde har skrevet en række bøger og artikler om regnskab og økonomistyring. Han underviser i disse områder på CBS og en række andre universiteter i Danmark. Herudover virker han ofte som foredragsholder og sparringspartner i forbindelse med opbygning af regnskabs- og budgetsystemer i praksis. Carsten Rohde og kolleger fra Copenhagen Business School står for undervisningen. Virksomhedens investering og finansiering Claus Parum, cand.polit. og ph.d., lektor i corporate finance ved Institut for Finansiering på Copenhagen Business School. Claus Parum har skrevet en række artikler og bøger om virksomheders finansiering. Han underviser i corporate finance på CBS cand. merc. uddannelser og MBA uddannelser. Claus Parum har været konsulent og sparringspartner for danske virksomheder. Han har givet indlæg om corporate finance problemstillinger for (unoterede og noterede) aktieselskaber, interesseorganisationer, corporate finance afdelinger i revisionsfirmaer og banker samt den offentlige sektor. Claus Parum samt en bankmand står for undervisningen. Kursussted Byggecentrum, Middelfart. Pris Pris (inkl. litteratur) for samtlige uddannelser: Medlemmer m/overnatning (og middag): kr. Ikke-medlemmer m/overnatning (og middag): kr. Tilmelding Tilmeldingskuponen her i brochuren. Tilmeldingsfristen for samtlige uddannelser er 11. juni Afbud Afbud op til fire uger før uddannelsens start: Uden omkostninger. Afbud 2-4 uger før uddannelsens start: 50 % af prisen. Afbud senere end 2 uger før uddannelsens start: Fuld pris. Du kan også vælge at give pladsen til en anden person. Aflysning Hvis RevisorAkademi aflyser, refunderer vi det fulde beløb. Du kan dog vælge at deltage på et andet af RevisorAkademi s kurser. Kursusplan Ca. 3 uger før kursusstart modtager du en , der indeholder kursusplan og program med oplysninger om mødetid, adressen på kursusstedet, en kørevejledning og deltagerliste. Jeg tilmelder mig: Virksomhedens økonomistyring Sæt kryds ( okt., 12. nov., 26. nov., 17. dec.) Regnskabsanalyse og værdiansættelse Sæt kryds af virksomheder ( sept., 20. sept., 4. okt., 23. okt.) Virksomhedens investering og finansiering Sæt kryds ( nov., 28. nov.,12. dec., 23. jan.) Revisionsteori og -praksis Sæt kryds ( sept., 24. sept., 8. okt., 22. okt.) Skatterådgivning til ejerdrevne virksomheder Sæt kryds ( nov., 22. nov., 6. dec., 20. dec.) Navn: FRR-medlemsnr.: Firmaadresse: Postnr./by: Dato: Underskrift: Firmatlf.: Fax til eller send til Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre 15

16 FRR Åmarksvej Hvidovre Kontakt Kursuskoordinator Charlotte Mønsted Telefon:

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

skat og revision April 2008

skat og revision April 2008 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce skat og revision April 2008 Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen Øget internationalisering udfordrer virksomhederne

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

Økonomi- og omkostningsstyring

Økonomi- og omkostningsstyring Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen Et intensivt og målrettet kompetencegivende kursus for økonomimedarbejdere i de nye regioner Kursus i Århus forår 2007 52629_AAU_nye vinde.indd

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere