DØK Intro 92. Intro håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DØK Intro 92. Intro håndbog"

Transkript

1 DØK Intro 92 Intro håndbog

2 Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag for planlægningen af et helt Intro-forløb og har derfor sikkert visse mangler. Men nu findes der endeligt et omfattende, skriftligt materiale til brug for Intro-arbejdet. Håndbogen danner et godt grundlag for at undgå at lave det samme arbejde og de samme fejl år efter år, således at arbejdsindsatsen i stedet for kan koncentreres om at forbedre Intro-forløbet. Det har været et stort arbejde at udarbejde håndbogen og vi håber derfor at den vil være til nytte for fremtidige års Intro-grupper, og at den løbende vil blive vedligeholdt og forbedret. På vegne af Intro 92 - god fornøjelse med Intro-arbejdet Søren Tjørnov 90 og Søren Vejrum 90 Intro-administratorer 92

3 Opbygning 1. del - Oplæg til Intro-planlægning Indeholder beskrivelse af hvad formålet med Intro-forløbet er, og hvad det vil sige at være henholdsvis vejleder og administrator. Uddeles til alle der overvejer at deltage i Intro-gruppen, således at man kan få en ide om hvad man går ind til uden at man spilder sin egen og andres tid. 2. del - Vejleder-manual Indeholder detaljerede beskrivelser og materialer for alle aktiviteter, således at der er et godt grundlag at arbejde med og forbedre Intro-forløbet fra år til år. 3. del - Adminstrator-manual Der er en lang række praktiske problemer i forbindelse med at være administrator og der er ingen grund til at man skal stå på bar bund hvert år. Her videregives erfaringer om hvordan man bedst løser de forskellige opgaver, Hvem skal man tale med om...?, Hvordan foregår...? og så videre. 4. del - Evalueringsrapport Evaluering af årets Intro-forløb til brug for studienævnet, samt næste års Introadministratorer og -vejledere. 5. del - Bilag Budget, regnskab, korrespondence, dagsordener, referater og så videre som dokumentation for årets Intro-arbejde.

4 DØK Intro del - oplæg til Introplanlægning

5 Indholdsfortegnelse Formål med DØK Intro... 3 Om at være intro-vejleder... 5 Om at være administrator... 8 Administratoropgaver... 9 Regler/retningslinier Regler for tilrettelæggelse og gennemførelse af introkurser og vejlederkurser.. 13 De styrende organer på HHK Studievejledningen Studenterrådgivningen AIESEC De Studerendes Råd Moderate studenter Yngre Civiløkonomier/FDC... 30

6 DØK Introhåndbog, 23. oktober Formål med DØK Intro Formålet med afholdelsen af et introduktionsforløb til DØK-studiet på Handelshøjskolen i København er, at orientere de nye studerende om deres fremtidige studie samt at få dem til at interessere sig for det og engagere sig i det med udgangspunkt i følgende emner: Det faglige Det organisatoriske og studenterpolitiske Det sociale En af de fornemmeste opgaver er at orientere om fag, studie- og eksamensordninger samt aktuelle emner og problemer på studiet. Samtidig skal der gøres opmærkso m på forskellen mellem det at være elev og studerende, med orientering om hvordan arbejdet er centreret omkring gruppearbejde, og hvordan den studerende selv opbygger den korrekte studieteknik. Nye studerende skal på en simpel og inspirerende måde have indblik i den komplicerede strukturelle opbygning af HHK s og DØK-studiets magtorganer. Dette er nødvendigt for, at nye studerende på kortest mulig tid effektivt bliver i stand til, at engagere sig i de studiefaglige aktiviteter. Et godt socialt miljø er et af grundelementerne i et godt fagligt miljø. Det er derfor vigtigt, at nye studerende får indblik i hvad man ikke lærer på Handelshøjskolen, men selv skaber eller deltager i af udenoms aktiviteter. Introduktionsforløbet skal bl.a. gennem gruppearbejdsproblematik, oplysning om aktivitetstilbud og foreninger og ikke mindst socialt samvær bidrage til, at der skabes endnu en godt sammenrystede og gensidigt motiverende årgang af fremtidens informatik-ledere/medarbejdere på HHK. Det praktiske Gode råd er dyre. Introgruppen er derfor ansvarlig for at videregive egne og andre ældre studerendes erfaringer vedrørende praktiske forhold om f.eks. SU, erhvervsarbejde, bogudgifter, boligforhold, relevante lokaliteter, FDC m.v. I det optimale introduktionsforløb deltager der årligt ca. 15 introvejeldere, svarende til ca. 1 introvejdleder pr. 7-8 nye studerende, ligeligt fordelt efter årgang. Der er vigtigt, at alle introvejlederne får fuld viden om introforløbets eneklte arbejdsopgaver gennem jobrotation, da der hermed dannes grundlag for et stabilt fremtidigt introduktionsforløb og kvalitetsforbedringer af selve forløbet samt af den skriftlige dokumentation i form af en intromanual der årligt skal revideres for forbedres.

7 DØK Introhåndbog, 23. oktober Det skal fremhæves at størstedelen af de arbejdsopgaver der udføres af introgruppen er baseret på en frivillig arbejdsindsats. Det er derfor vigtigt at gevinsten for ældre studerende som deltager aktivt i introduktionsforløbet ligger i et godt socialt udbytte.

8 DØK Introhåndbog, 23. oktober Om at være intro-vejleder Hvad kræves der? Det er et spørgsmål, du må stille dig selv, før du hovedkuls kaster dig ud i at blive vejleder, bare fordi det var sjovt, at være på introtur. Der er nogle krav, som du skal kunne opfylde. Til gengæld giver det mere, end bare endnu en druktur. Du skal for det første være klar over, at det tager tid at planlægge 8 dages aktiviteter for mere end 100 nye studerende, ca. 15 vejledere og div. gæster. Desuden skal du være åben indstilling og have lyst til at lære nye mennesker at kende. Det er nemlig ikke for at du skal have det sjovt, at intro-kurset afholdes, men for at de nye fraggler for en god start på studiet. Du skal være klar til at tale til en forsamling af mennesker du ikke kender om ting nogle af dem ikke syntes er interresante. Som vejleder forventes det desuden, at du er i stand til at skelne mellem hvornår det er tid til fest og hvornår det er tid til alvor. Hvis du ikke er i besiddelse af selvdiciplin nok til at gøre din del af arbejdet, og fremstå som et godt eksempel for de nye fraggler, herunder stå op om morgenen, efter kun at have sovet få timer, så er du ikke den vejleder vi søger. Selvom du ikke skal betale for vejleder-weekender og deltagelse i rusturen, skal du være klar over, at det ikke er helt uden omkostninger at være vejleder. Som en sidste betingelse for at blive vejleder, er det et krav, at du kan spise en hel Brøchner bacon-cheese burger med kartofler og salat, da det i mange tilfælde er det eneste du for at spise i de sidste hektiske planlægningsdage. Hvad får man ud af det? Men er det da kun surt slid at være vejleder? Får man ikke noget ud af det? Jo, det gør man. At planlægge og gennemførere et introforløb, der har mere ende 100 deltagerer og strækker sig over 8 dage, kan ikke undgå at kaste nogle erfaringer af sig. Man lærer at samarbejde i en større gruppe, lærer meget om studiet og HHK i almindelighed, lærer hvordan man leder og fordeler arbejde og ikke mindst, man lærer en masse nye mennesker at kende på alle årgange. Der er også andre ting som man lærer at kende. For eksempel for man at vide hvad gobblesex er, man prøver at stå på vandski, man kan se Sofus 90 stikke to stykker vingummi op i næsen, og lære Re-Sepp-ten udenaf. Desuden er man sikker på, at blive inviteret til en hel masse fester, hos alle de mennesker man har lært at kende. Det er altså ikke kun sjov at være vejleder, men heller ikke kun surt slid. Generelt vil man bagefter have en følelse at det var hårdt, men at det var det værd.

9 DØK Introhåndbog, 23. oktober Overordnet tidsplan for introvejledere primo februar primo marts medio marts primo april april ultimo aprilprimo maj maj ultimo maj primo juni juni ultimo juni juli primo august medio august Opslag i DØK/MØK og DØK SMiler - Udlevering af "Om at være Introvejleder/administrator" - Indkaldelse til introduktionsmøde Intro introduktionsmøde - Orientering om det at være introvejleder/administrator - Valg af intro-administratorer Intromøde - hytte - budget - adresseliste - introweekender - udlevering af DØK Intro-håndbogen Intro-møde - nedsæt grupper til revidering af aktiviteter i forhold til emner Gruppemøder Intromøde: - fremlæggelse af reviderede aktiviteter i forhold til emner - nedsættelse af grupper til udarbejdelse/revidering af aktivitetsoplæg Gruppemøder Intro-møde - fremlæggelse af udkast til reviderede/nye aktivitetsoplæg Gruppemøder Intro-weekend: - Fremlæggelse af reviderede aktivitetsoplæg - Fastlæggelse af tidsplan Ferie Intro-weekend - Gennemgang af aktiviteterne - Fordeling af ansvar for aktiviteterne Introdage

10 DØK Introhåndbog, 23. oktober ultimo august medio september september primo oktober RUS-tur Intromøde - Evaluering af introforløbet Redigering af video fra introforløbet FotoFraggleVideoAften

11 DØK Introhåndbog, 23. oktober Om at være administrator Hvad kræves der? Først og fremmest er det et job som tager en masse tid, meget mere end de 2x60 timer som er bevilliget af Studienævnet. Man skal være forberedt på faktisk at bruge hovedparten af sin sommerferie på at tilrettelægge og koordinere. Under alle omstændigheder skal der arbejdes på fuldtid (døgndrift) i de sidste tre uger af august. Dernæst skal man være den som hele tiden kan bevarer det store overblik, reder alle trådene ud, og får det hele til at klappe i sidste øjeblik. Selvom der hos de enkelte introvejeldere gerne opstår en stærk naturlig forpligtigelse overfor den fælles opgave, så må man i mange tilfælde ud og spille bussemand for at få styr på tingene. Af de mere praktiske ting kan nævnes at man skal mestre regnskabsføring til fulde, idet der både skal udarbejdes et budget (som skal holdes), samt ikke mindst et omfattende regnskab som i sidste ende skal afleveres til og godkendes af Studienævnet. Endvidere skal man kunne sætte et meget avanceret dokument i WordPerfect 5,1 (eller højere), med at hvad der hører til af skemaer, typogrammer, makroer, grafik og generering af printerfiler. Samtidig vil det være en fordel hvis den ene af administratorerne er edb-vejleder, idet der ofte er tale om et meget krævende udskriftforbrug som skal klares på netprinteren. Efter erfaringerne i 1992 foreslår vi følgende fordeling af arbejdsopgaverne mellem de to administratorer: - En administrator som står for regnskabsføringen og al kontakten udaftil, så som til hytteudlejer og Studienævn. - En administrator som styrer introgruppen internt, og koordinerer udarbejdelse af vejledermanualen samt samler denne. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt hvis ikke begge administratorer er nye i faget, således at de begge har prøvet at være med som almindelig introvejleder mindst en gang før, samt at den ene tidligere har prøvet at være administrator. Hvad får man ud af det? I sit arbejde vil man kunne relatere en masse af sin organisationsteori til den virkelige verden. Man prøver at styre et projekt med et halvt års løbetid, og med 120 deltagere på forskellige delagtighedsniveauer. Undervejs får man kontakt og kenskab til den fulde opbygning af DØK-studiet samt HHK, især den mere administrative, men ligeledes vigtige del. Det sociale udbytte er det samme som for en almindelig introvejelder. Dog får man lidt mindre kontakt med fragglerne, og lærer ikke så mange af dem at kende, fordi man hele tiden er nødt til at have et øje på klokken, og holde styr på om tingene nu også forløber som planlagt.

12 DØK Introhåndbog, 23. oktober Administratoropgaver De administrative opgaver der skal løses er: 1. Obligatorisk deltagelse i alle studienævnsmøder hvor INTRO er på dagsordenen. 2. Sørge for transport til og fra hyttetur. 3. Organisere RUS ernes betaling for hyttetur. 4. Udfærdige og underskrive lønsedler. 5. Udarbejde/aflevere budget til godkendelse i studienævnet. 6. Udarbejde/aflevere planer for indhold af INTRO til godkendelse i studienævnet. 7. Ansvar for at der bliver udarbejdet en vejledermanual med detaljeret beskrivelse af aktiviteterne i den plan for INTRO som studienævnet har godkendt. 8. Indkalde interesserede studerende til vejledermøder og sørger for at der bliver skrevet referat fra møderne. 9. Udarbejde/aflevere endeligt regnskab for INTRO til studienævnet. 10. Bestille hytte for 1993 i god tid efter aftale med studienævnet om hvornår RUSturen skal afholdes. 11. Ansvar for at der bliver udarbejdet en evalueringsrapport til studienævnet. 12. Ansvar for at bestille lokaler og i god tid træffe aftaler med lærere og gamle studerende der skal inddrages i INTRO. 13. Ansvar for udsendelse af materiale til RUS erne lige så snart deres adresser kendes. 14. Ansvar for kopiering og indkøb af materialer til INTRO. 15. Ansvar for at indstille til studienævnet hvem der skal deltage som INTRO-- vejledere. Indstillingen skal foreligge til studienævnets sidste møde inden sommerferien. Hvis det foreslas at interesserede studerende udelukkes fra at være vejledere, så skal dette særlig begrundes i indstillingen Til at løse ovenstaende opgaver er der afsat 120 timers løn, der evt. kan deles mellem to personer.

13 DØK Introhåndbog, 23. oktober Overordnet tidsplan for administratorerne Følgende punkter er aktiviteter som administratorerne har ansvaret for ud over de almindelige vejlederopgaver som beskrevet tidligere. ultimo marts medio maj medio juni juni-juli ultimo juli ultimo oktober diverse Budget til studienævnet (hytte, transport, og lønninger) Planer/indhold til studienævnet Vejlederliste til Studienævnet Bestil - hytte til næste år - transport for dette år - reservation af lokaler - aftaler med lærere, gamle studerende og foreninger Velkomstbrev til nye studerende Evalueringsrapport og regnskab til studienævnet Deltagelse i Studienævnsmøder med intro på dagsordenen

14 DØK Introhåndbog, 23. oktober Regler/retningslinier Følgende er hentet fra Handelshøjskolens regelsamling Retningslinjer for afholdelse af ruskurser og ekskurtioner. 1. Ruskurser. Formålet med ruskurser er at give de nyindskrevne studerende såvel en faglig orientering om f.eks. studie og eksamensordninger m.v., som en almindelig orientering om institutionernes opbygning og lignende samt eventuelt tillige at yde de studerende bistand med løsning af konkrete problemer i forbindelse med studiestarten. Oet generelle sigte med ruskurser er, at de studerende bliver i stand til på kortest mulig tid effektivt at engagere sig i de studiefaglige aktiviteter. Ruskurser skal tilrettelægges og gennemføres af de enkelte lnstitutioner, og direktoratet anser for mest naturligt, at det som hovedregel er studienævnene, der, indenfor givne rammer, forestår afholdelsen af kurserne og har ansvaret for deres indhold og afvikling. Opgaven må saledes ikke overdrages til de studerendes organisationer; der vil dog ikke være noget til hinder for, at de studerendes organisationer medvirker med hensyn til orientering om "studentersociale" forhold. En institution med flere studenterorganisationer kan kun, hvis der er enighed mellem disse, overlade denne opgave til en af organisationerne. Ruskurser kan afholdes udenfor institutionen, såfremt fakultetsrådet (eventuelt dets budget- og forretningsudvalg) eller tilsvarende organ i hvert enkelt tilfælde skønner, at ruskursus mest hensigtsmæssigt afholdes som internatskursus, og at der inden for de givne bevillingsmæssige rammer kan afses midler hertil. Internatskurser må ikke strække sig ud over 1 uge og kan ikke afholdes uden fcr Danmark. Institutionerne afholder ved internatskurser udgifterne til logi inden for beskedne rammer svarende til, hvad der skal betales for ophold i spejderhytter, feriehytter, feltstationer og lignende. Ligeledes afholdes udgifterne til transport for de Studerende af institutionen, idet der så vidt muligt skal arrangeres fælles transport. Kan dette ikke lade sig gøre, dækkes udgiften til billigste offentlige transportmiddel. Forplejningsudgifterne afholdes af de studerende selv. Institutionernes administrationer kan, hvis praktiske grunde taler for det, fastsætte en standardtakst. Den orientering, der gives på ruskurser, skal varetages af institutionens egne lærerkræfter, som en del af deres arbejdsforpligtelser, bistaet af ældre studerende, der ansættes hertil. Studerende, der på vegne af de studerendes organisationer giver orientering om studentersociale forhold, vederlægges ikke. Såfremt der i særlige tilfælde findes behov for afholdelse af kurser for de lærere og andre, der varetager orienteringen af de nye studerende (rusinstruktorkurser), skal sadanne kurser afholdes på institutionen, og undervisningen skal som hovedregel varetages af institutionens egne lærerkræfter. Undtagelsesvis kun udefrakommende lærere, f.eks. lærere, der kommer fra andre institutioner, og som har særligt kendskab

15 DØK Introhåndbog, 23. oktober til undervisningsformer og -metoder, dog anvendes, hvis det godkendes af rektor eller anden nærmere fastsat styrende instans ved institutionen. 2. Ekskursioner. Ved ekskursioner der indgar som et normalt led i studierne kan institutionerne yde fuld udgiftsdækning. Ved andre ekskursioner kan der ydes tilskud efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Institutionerne skal udarbejde skriftlige regler for afholdelsen af udgifter til ekskursioner. Det skal tillige fremgå, hvilke opgaver på institutionerne der træffer beslutninger herom.

16 DØK Introhåndbog, 23. oktober Regler for tilrettelæggelse og gennemførelse af introkurser og vejlederkurser Ligeledes hentet fra Handelshøjskolens regelsamling 1. Indledninq Højskolen opfatter afholdelse af introkurser for nye studerende som en vigtig og hensigtsmæssig introduktion til studierne. De indgår som en integreret del af højskolens undervisningsvirksomhed. Formålet med introkurserne er at give de nye studerende såvel en faglig orientering om f. eks. studie- og eksamensordninger m.v. som en almindelig orientering om højskolens strukturelle opbygning og virke. Kurserne tilsigter endvidere at yde de studerende bistand med løsning af en række konkrete problemer i forbindelse med studiestarten. Introkurser tilrettelægges og gennemføres tillige med henblik på, at de nye studerende på kortest mulig tid bliver i stand til effektivt at engagere sig i de studiefaglige aktiviteter. 2. Grundlaget for gennemførelse af introkurser og vejlederkurser Undervisningsministeriet, Direktoratet for de videregående uddannelser, har i skrivelse af 19. januar 1978, suppleret med skrivelse af 12. juni 1979, meddelt generelle retningslinierr for afholdelse af såvel introkurser som vejlederkurser. Disse skrivelser udgør grundlaget for udarbejdelse af de følgende regler. 3. Tilrettelæggelse og qennemførelse af kurserne a. Det er institutionen Handelshøjskolen i København, der tilrettelægger og gennemfører kurserne. b. Det er det pagældende omrades studienævn, der inden for de givne rammer forestår afholdelsen af kurserne og har ansvaret for deres indhold og afvikling. c. Repræsentanter for studenterorganisationerne kan medvirke ved orientering om "studentersociale" forhold. Hvis opgaven overdrages til en af organisationerne, forudsættes enighed herom mellem studenterorganisationerne. d. Introkurser afholdes som hovedregel på højskolen. Med tilslutning fra fakultetet kan introkurser afholdes som internatkurser, såfremt der inden for den givne bevillingsramme kan afses midler dertil. Internatkurser må maksimalt vare en uge og kan ikke afholdes uden for Danmark.

17 DØK Introhåndbog, 23. oktober e. Safremt introkurserne afholdes som internatkurser, kan højskolen afholde udgifter til logi svarende til ophold i spejderhytter, feriehytter o. lign. Højskolen kan endvidere afholde udgifter til transport for de studerende, enten ved at arrangere fællestransport eller ved at betale for billigste offentlige transportmiddel. Højskolen kan ikke afholde udgifterne til de studerendes forplejning. f. Såfremt der afholdes særlige vejlederkurser for de lærere og studerende, der skal medvirke pa introkurserne, skal sådanne vejlederkurser afholdes i højskolens lokaler. g. Som vejledere kan medvirke højskolens egne faste lærere savel som eksterne lektorer og undervisningsassistenter. Som vejledere kan endvidere udpeges ældre studerende samt administrative medarbejdere med indsigt i studiemæssige og administrative spørgsmal. h. Såfremt studienævnet nedsætter en arbejdsgruppe til planlægning af intro- og vejlederkurser, skal der til gruppen knyttes den nødvendige administrative bistand. i. Anvendelse af højskolens lokaler til gennemførelse af introog vejlederkurser tilrettelægges i samarbejde med skemaplanlægningsafdelingerne samt teknisk forvaltning. j. Såfremt studienævnet ønsker det, kan modtagelse af de nye studerende forega pa følgende måde: Rektors modtagelse af de nye studerende ved studiestarten indgar som en del af introprogrammet. Repræsentanter for studenterorganisationerne medvirker ved modtagelsen. 4. Det bevillingsmæssige grundlag for kurserne Beslutningen om bevilling til gennemførelse af intro- og vejlederkurser - inklusiv administrativ bistand - træffes af det pagældende fakultetsråd. Beslutningen sker pa grundlag af det af det pågældende studienævn udarbejdede, detaljerede forslag samt en indstilling fra det pågældende budget- og forretningsudvalg. Udgifter, der konteres pa fællesområdets konti, fremsendes til centraladministrationen via fakultetet. Ingen udgifter må afholdes uden bevillingsmæssig dækning. Efter kursernes afslutning udarbejdes et regnskab, der efter godkendelse i Studienævnet fremsendes til det pågældende fakultetsråd. 5. Aflønninq af vejledere

18 DØK Introhåndbog, 23. oktober a. Faste lærere samt eksterne lektorer og undervisningsassistenter. - Ifølge retningslinierne for afholdelse af lntrokurser skal disse medarbejdere medvirke ved orienteringen. Deres arbejdsindsats udtrykt i arbejdstimer afskrives for de faste læreres og de eksterne lektorers vedkommende i deres undervisningspligt. For undervisningsassistenternes vedkommende afregnes efter de normale arbejdstimesatser. b. Såfremt studienævnssekretærer og tilsvarende andre TAP er efter studienævnets nærmere bestemmelse medvirker som vejledere, aflønnes de som hjælpelærere. De pagældende kan ikke samtidig oppebære løn som administrative medarbejdere. Medarbejdernes medvirken forudsættes godkendt af arbejdsstedet. c. Ældre studerende kan bista ved orienteringen. - De aflønnes efter de særlige regler for aflønning af studerende. Studerende, der pa studenterorganisationernes vegne giver orientering om "studentersociale" forhold, vederlægges ikke. d. Udefra kommende lærere, f. eks. lærere der kommer fra andre institutioner og som har særligt kendskab til undervisningsformer og -metoder, kan undtagelsesvis efter studienævnets nærmere bestemmelse anvendes ved vejlederkurserne. Eventuel aflønning sker efter fakultetets nærmere bestemmelse. e. Forberedelsen for vejlederne aflønnes i form af normal arbejdstimebetaling respektive godskrivning for arbejdstimerne under vejlederkurserne. DeltageIse i dette kursus må normalt være en forudsætning for tilknytning som vejleder. - Fastsættelsen af forberedelsestiden behandles af det pågældende fakultet i tilknytning til behandlingen af studienævnets budgetforslag.

19 DØK Introhåndbog, 23. oktober De styrende organer på HHK Følgende beskrivelser i resten af håndbogen er hentet fra HA introvejledningen for Højskolen styres af en række forskellige organer. De styrende organer opdeles i råd" og "nævn". Forskellen på "rådene" og "nævnene" er - groft sagt - at man i rådene diskuterer Højskolens økonomiske forhold, og i nævnene diskuteres indholdet og opbygningen af Højskolens uddannelser. I de styrende organer sidder repræsentanter for lærerne, de studerende og TAP erne (Teknisk/Administrativt Personale, fx betjente, sekretærer, biliotekspersonale m.m.). Disse repræsentanter vælges ind en gang årligt, nemlig ved Styrelsesvalget, der finder sted hvert år i november/december. Nævnsstrengen Højskolen er opdelt i to fakulteter, et økonomisk og et sprogligt. For det økonomiske fakultet gælder, at der er et fagstudienæevn for hver af uddannelserne (HA, MØK, DØK, HJ, CM, CMA og HD). På det sproglige fakultet har man et fagstudienævn for hvert sprog (engelsk, fransk (herunder italiensk og russisk), tysk, spansk og datalingvistik). SPRØK-studienævnet har en speciel status, da det ligger under begge fakulteter. "Over" disse fagstudienævn har hvert fakultet et fakultetsstudienævn. For hele nævnsstrengen gælder, at der er paritet. Dvs. der sidder lige mange repræsentanter fra lærer- og studenterside. Hvilket altså betyder, at TAP erne ikke er repræsenteret i nævnsstrengen. De beslutninger, der tages i nævnene, er de, der umiddelbart berører os mest som studerende. Det er til at tage at føle på, når man skal fritages fra et fag, når der ændres på en eksamen, hvis man skal have orlov, når indholdet af et fag ønskes ændret fordi vi er utilfredse, etc. Rådsstrengen Rådsstrengen består af en række institutrad og to fakultetsråd. Institutterne er kendetegnede ved at være bygget op omkring et mere eller mindre begrænset fagområde. Eksempelvis institut for afsætningsøkonomi og institut for erhvervsøkonomi og ledelse. Samtlige Højskolens fastansætte lærere er repræsenteret i det institutråd, som dækker deres fagområde. I rådsstrengen sidder der alle steder flere lærere end studerende, og samtidig er TAP erne også repræsenteret. Vor indflydelse er derfor her begrænset ift. nævnsstrengen.

20 DØK Introhåndbog, 23. oktober Figur: Højskolens styrende organer Med udgangspunkt i ovemtående vil vi kort beskrive de enkelte organers arbejdsområde. Fagstudienæevnene (bl.a. HA-Studienænet) - har amvaret for detailplanlægningen af uddannelserne, dvs. fastlæggelse af eksempelvis eksamemformer, pensum og samordning af de enkelte fag samt deres indbyvrdes vægtning (= udarbejdelse af studieordning) - dispensationer fra regler fastlagt i studieordningen Af ovemstående fremgår det, at dette organ virkelig bør prioriteres af de studerende, da beslutninger taget her får konsekveser, der kan mærkes. F.eks hvis man ændrer eksamen i regmkab og finasiering fra at være en til to 6-timers skriftlige eksaminer, eller skaffer et par seminarer til fordel for skriftlige eksaminer. HA-studienævnet ansætter undervisningsassistenter, der står for en hel del af undervisningen på HA-studiet, så det er her man skal henvende sig, hvis der er problemer med en lærer af denne kategori. Selvfølgelig bør man prøve at løse problemet i dialog med læreren, inden man involverer studienævnet.

21 DØK Introhåndbog, 23. oktober Det er HA-studienævnet, der beslutter omkring introforløbet; om der skal sættes tid og penge af til det, og hvem der skal administrere introforløbet (=introadministrationsgruppen). I år har HA-studienævnet besluttet at godkende vort budget på kr. Der har i de senere år været nedsat et "HA-udvalg" under HA-studienævnet, der har skulle se på mulige forbedringer af HA-studiet, fx af strukturel karakter. Fakultetsstudienævnene - fastsætter kompetencefordelingen mellem fakultetsstudienævnet og studienævnene - tager sig af generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisningen, for at sikre en vis ensartethed uddannelserne imellem - adgangsbetingelser til uddannelserne - ankeinstans for beslutninger taget i fagstudienævnene - har ansvaret for, at studieordningerne lever op til de overordnede mål herfor Institutrådene - driver forskning - udbyder undervisningen til Højskolens uddannelser - udarbejder institutternes budgetforslag, efter nævnenes indstillinger - fordeler lærerkræfterne pa de forskellige uddannelser I øjeblikket bliver institutrådene ikke prioriteret særligt højt fra de studerendes side. Vor indflydelse er ikke særlig stor, og ofte foregår diskussioner ikke lærere og studerende imellem. men mellem lærere indbyrdes. Disse diskussioner er ofte - for os studerende - uinteressante. Antallet af studerende og TAP ere må tilsammen maximalt udgøre 50, 70 af institutrådets medlemmer, og udgør oftest en del mindre. Antallet af studerende er meget forskelligt fra institut til institut; fx har Institut for Organisation og Arbejdssociologi 11 studenterpladser mens Institut for Afsætningsøkonomi kun har 3. Fakultetsrådene - bestemmer kompetencen mellem institutrådene indbyrdes og institutrådene og studienævnene - fordeler ressourcerne, herunder penge, mellem fag, institutter og studienævn - ansætter og afskediger fastansatte lærere - bestemmer ikke om generelle regler for eksamen mv., da denne kompetence ligger i nævnene! Fakultetsrådene bør prioriteres blandt de studerende, fordi specielt fordelingen af ressourcerne er af stor betydning for uddannelsernes kvalitet. Derfor er det vigtigt, at der i fakultetsrådet sidder repræsentanter fra så mange uddannelsesretninger som muligt. På denne måde kan man - forsøge - at sikre en så hensigtsmæssig fordeling af ressourcerne som muligt mellem de enkelte studieretrninger. Vi har også en interesse i, hvilke lærere, der ansættes på Højskolen, da det i et eller andet omfang dikterer, hvilke fagområder, man ønsker at prioritere. Dette har nemlig indflydelse på, i hvilken retning man ønsker uddannelserne skal gå. Vi har som studerende ofte

22 DØK Introhåndbog, 23. oktober meget svært ved at påvirke dette. Stillinger er tit "besat" på forhånd, på baggrund af anti- og sympatier for bestemte ansøgere, samt ønsker om en bestemt faglighed. Måske forståeligt, lærerne skal trods alt gå op og ned ad hinanden, men bestemt ikke befordrende for bredden i fagligheden. Konsistorium På toppen af kransekagen (over rådene og nævnene) finder vi Konsistorium. Her har vi ikke ligelig repræsentation lærere, studerende og TAP ere imellern, men til gengæld er Konsistorium det eneste organ, hvor der sidder repræsentanter fra både det sproglige og det økonomiske fakultet. Konsistorium - udarbejder statut og forretningsorden (hvem har hvilke beføjelser og hvordan skal møderne styres osv.) - fordeler Højskolens bevillinger (hvor går pengene hen), opretter/nedlægger uddannelsesretninger - nedsætter forskellige udvalg med rådgivende eller besluttende kompetence. Man kan sige, at Konsistorium tegner Højskolen udadtil, idet Konsistorium udtaler sig om fx nye bekendtgørelser, lovforslag og lignende til Undervisningsministeriet (oftest efter de øvrige organer er blevet hørt). Hvor fakulteterne har med økonomien til undervisningen at gøre, har Konsistorium med økonornien til den centrale administration og bygningsdrift at gøre. Styrelsesrådet Styrelsesrådet (over Konsistorium) står lidt uden for det parlamentariske system på Højskolen, men har en vis indflydelse på vores hverdag, da det er skolens formelle kontakt til omverdenen og erhvervslivet. Styrelsesrådet er det eneste organ med repræsentanter udefra; nemlig 6 repræsentanter fra erhvervslivet. Styrelsesrådet har hovedsageligt en række "opsynspligter" fx godkendelse af Højskolens regnskaber.

DØK Intro 93. Intro håndbog

DØK Intro 93. Intro håndbog DØK Intro 93 Intro håndbog Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 787 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1550 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for CBS Students

Vedtægter for CBS Students Vedtægter for CBS Students 1 Navn Organisationens navn er: CBS Students 2. Hjemsted Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune 3. Formål Organisation har til formål at virke som interesseorganisation

Læs mere

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Gældende fra og med ruskursus 2015 Revideret 6. februar 2015 Målet

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Cphbusiness Students Vedtægter

Cphbusiness Students Vedtægter Cphbusiness Students Vedtægter 1. Navn og postadresse Foreningens navn er: Cphbusiness Students Foreningens postadresse er: Cphbusiness Students Landemærket 11, 5. sal 1119 København K 2. Formål Cphbusiness

Læs mere

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord Forældrerådets mappe Indhold 1. Forord 2. Generelt om forældrerådene: a. Introduktion til forældrerådene b. Idéer til arrangementer med årgangen c. Idéer/emner til forældremøder 3. Forældrerådet i årgang:

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD 1. NAVN a. Foreningens navn er Foreningen Tusindfryd. b. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2. FORMÅL a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING 1 Navn og tilhørsforhold stik 2: Foreningens navn er Odontologisk Forening OF og hører til på Københavns Tandlægeskole, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Til studieledere og institutledere på humaniora. Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten 2008-09. Sagsbehandler: Luise Hvidt

Til studieledere og institutledere på humaniora. Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten 2008-09. Sagsbehandler: Luise Hvidt D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til studieledere og institutledere på humaniora S A G S N O T A T Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på School of Medicine and Health ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på School of Medicine and Health ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på School of Medicine and Health ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Gældende fra og med ruskursus 2017 Revideret 06.04.2017

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej?

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Kørt fast i studiet? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Har du problemer af psykisk eller social karakter,

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Elevernes rettigheder skal sikres!

Elevernes rettigheder skal sikres! Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 379 Offentligt 2009 Elevernes rettigheder skal sikres! En undersøgelse foretaget af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning viser, at bekendtgørelserne på en

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

www.srg.dk www.srg.dk

www.srg.dk www.srg.dk www.srg.dk Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: Stress Eksamen Barsel* Perfektionisme Et godt studieliv Revalidering og handicaptillæg*

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter BEK nr 1501 af 10/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 119081/13 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Deltagere: Kim Møller, Lærke Mogensen, Annick Prieur, Nicolay Johansen og Julie Roed Erhardsen. Afbud fra: Sidse Granat Jønsson Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed School of ICT, Aalborg Universitet N a v n p å s t u d e r e n d e : V i r k s o m h e d : ver: april 2016 Forord Med denne vejledning ønsker School of

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Rådgivningsstruktur for Læreruddannelsen i Skive

Rådgivningsstruktur for Læreruddannelsen i Skive Rådgivningsstruktur for Læreruddannelsen i Skive I. Indledning Denne Rådgivningsstruktur er udformet i henhold til Lov om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen af 9. juni 2006, Institutionsgrundlaget

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere