DØK Intro 92. Intro håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DØK Intro 92. Intro håndbog"

Transkript

1 DØK Intro 92 Intro håndbog

2 Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag for planlægningen af et helt Intro-forløb og har derfor sikkert visse mangler. Men nu findes der endeligt et omfattende, skriftligt materiale til brug for Intro-arbejdet. Håndbogen danner et godt grundlag for at undgå at lave det samme arbejde og de samme fejl år efter år, således at arbejdsindsatsen i stedet for kan koncentreres om at forbedre Intro-forløbet. Det har været et stort arbejde at udarbejde håndbogen og vi håber derfor at den vil være til nytte for fremtidige års Intro-grupper, og at den løbende vil blive vedligeholdt og forbedret. På vegne af Intro 92 - god fornøjelse med Intro-arbejdet Søren Tjørnov 90 og Søren Vejrum 90 Intro-administratorer 92

3 Opbygning 1. del - Oplæg til Intro-planlægning Indeholder beskrivelse af hvad formålet med Intro-forløbet er, og hvad det vil sige at være henholdsvis vejleder og administrator. Uddeles til alle der overvejer at deltage i Intro-gruppen, således at man kan få en ide om hvad man går ind til uden at man spilder sin egen og andres tid. 2. del - Vejleder-manual Indeholder detaljerede beskrivelser og materialer for alle aktiviteter, således at der er et godt grundlag at arbejde med og forbedre Intro-forløbet fra år til år. 3. del - Adminstrator-manual Der er en lang række praktiske problemer i forbindelse med at være administrator og der er ingen grund til at man skal stå på bar bund hvert år. Her videregives erfaringer om hvordan man bedst løser de forskellige opgaver, Hvem skal man tale med om...?, Hvordan foregår...? og så videre. 4. del - Evalueringsrapport Evaluering af årets Intro-forløb til brug for studienævnet, samt næste års Introadministratorer og -vejledere. 5. del - Bilag Budget, regnskab, korrespondence, dagsordener, referater og så videre som dokumentation for årets Intro-arbejde.

4 DØK Intro del - oplæg til Introplanlægning

5 Indholdsfortegnelse Formål med DØK Intro... 3 Om at være intro-vejleder... 5 Om at være administrator... 8 Administratoropgaver... 9 Regler/retningslinier Regler for tilrettelæggelse og gennemførelse af introkurser og vejlederkurser.. 13 De styrende organer på HHK Studievejledningen Studenterrådgivningen AIESEC De Studerendes Råd Moderate studenter Yngre Civiløkonomier/FDC... 30

6 DØK Introhåndbog, 23. oktober Formål med DØK Intro Formålet med afholdelsen af et introduktionsforløb til DØK-studiet på Handelshøjskolen i København er, at orientere de nye studerende om deres fremtidige studie samt at få dem til at interessere sig for det og engagere sig i det med udgangspunkt i følgende emner: Det faglige Det organisatoriske og studenterpolitiske Det sociale En af de fornemmeste opgaver er at orientere om fag, studie- og eksamensordninger samt aktuelle emner og problemer på studiet. Samtidig skal der gøres opmærkso m på forskellen mellem det at være elev og studerende, med orientering om hvordan arbejdet er centreret omkring gruppearbejde, og hvordan den studerende selv opbygger den korrekte studieteknik. Nye studerende skal på en simpel og inspirerende måde have indblik i den komplicerede strukturelle opbygning af HHK s og DØK-studiets magtorganer. Dette er nødvendigt for, at nye studerende på kortest mulig tid effektivt bliver i stand til, at engagere sig i de studiefaglige aktiviteter. Et godt socialt miljø er et af grundelementerne i et godt fagligt miljø. Det er derfor vigtigt, at nye studerende får indblik i hvad man ikke lærer på Handelshøjskolen, men selv skaber eller deltager i af udenoms aktiviteter. Introduktionsforløbet skal bl.a. gennem gruppearbejdsproblematik, oplysning om aktivitetstilbud og foreninger og ikke mindst socialt samvær bidrage til, at der skabes endnu en godt sammenrystede og gensidigt motiverende årgang af fremtidens informatik-ledere/medarbejdere på HHK. Det praktiske Gode råd er dyre. Introgruppen er derfor ansvarlig for at videregive egne og andre ældre studerendes erfaringer vedrørende praktiske forhold om f.eks. SU, erhvervsarbejde, bogudgifter, boligforhold, relevante lokaliteter, FDC m.v. I det optimale introduktionsforløb deltager der årligt ca. 15 introvejeldere, svarende til ca. 1 introvejdleder pr. 7-8 nye studerende, ligeligt fordelt efter årgang. Der er vigtigt, at alle introvejlederne får fuld viden om introforløbets eneklte arbejdsopgaver gennem jobrotation, da der hermed dannes grundlag for et stabilt fremtidigt introduktionsforløb og kvalitetsforbedringer af selve forløbet samt af den skriftlige dokumentation i form af en intromanual der årligt skal revideres for forbedres.

7 DØK Introhåndbog, 23. oktober Det skal fremhæves at størstedelen af de arbejdsopgaver der udføres af introgruppen er baseret på en frivillig arbejdsindsats. Det er derfor vigtigt at gevinsten for ældre studerende som deltager aktivt i introduktionsforløbet ligger i et godt socialt udbytte.

8 DØK Introhåndbog, 23. oktober Om at være intro-vejleder Hvad kræves der? Det er et spørgsmål, du må stille dig selv, før du hovedkuls kaster dig ud i at blive vejleder, bare fordi det var sjovt, at være på introtur. Der er nogle krav, som du skal kunne opfylde. Til gengæld giver det mere, end bare endnu en druktur. Du skal for det første være klar over, at det tager tid at planlægge 8 dages aktiviteter for mere end 100 nye studerende, ca. 15 vejledere og div. gæster. Desuden skal du være åben indstilling og have lyst til at lære nye mennesker at kende. Det er nemlig ikke for at du skal have det sjovt, at intro-kurset afholdes, men for at de nye fraggler for en god start på studiet. Du skal være klar til at tale til en forsamling af mennesker du ikke kender om ting nogle af dem ikke syntes er interresante. Som vejleder forventes det desuden, at du er i stand til at skelne mellem hvornår det er tid til fest og hvornår det er tid til alvor. Hvis du ikke er i besiddelse af selvdiciplin nok til at gøre din del af arbejdet, og fremstå som et godt eksempel for de nye fraggler, herunder stå op om morgenen, efter kun at have sovet få timer, så er du ikke den vejleder vi søger. Selvom du ikke skal betale for vejleder-weekender og deltagelse i rusturen, skal du være klar over, at det ikke er helt uden omkostninger at være vejleder. Som en sidste betingelse for at blive vejleder, er det et krav, at du kan spise en hel Brøchner bacon-cheese burger med kartofler og salat, da det i mange tilfælde er det eneste du for at spise i de sidste hektiske planlægningsdage. Hvad får man ud af det? Men er det da kun surt slid at være vejleder? Får man ikke noget ud af det? Jo, det gør man. At planlægge og gennemførere et introforløb, der har mere ende 100 deltagerer og strækker sig over 8 dage, kan ikke undgå at kaste nogle erfaringer af sig. Man lærer at samarbejde i en større gruppe, lærer meget om studiet og HHK i almindelighed, lærer hvordan man leder og fordeler arbejde og ikke mindst, man lærer en masse nye mennesker at kende på alle årgange. Der er også andre ting som man lærer at kende. For eksempel for man at vide hvad gobblesex er, man prøver at stå på vandski, man kan se Sofus 90 stikke to stykker vingummi op i næsen, og lære Re-Sepp-ten udenaf. Desuden er man sikker på, at blive inviteret til en hel masse fester, hos alle de mennesker man har lært at kende. Det er altså ikke kun sjov at være vejleder, men heller ikke kun surt slid. Generelt vil man bagefter have en følelse at det var hårdt, men at det var det værd.

9 DØK Introhåndbog, 23. oktober Overordnet tidsplan for introvejledere primo februar primo marts medio marts primo april april ultimo aprilprimo maj maj ultimo maj primo juni juni ultimo juni juli primo august medio august Opslag i DØK/MØK og DØK SMiler - Udlevering af "Om at være Introvejleder/administrator" - Indkaldelse til introduktionsmøde Intro introduktionsmøde - Orientering om det at være introvejleder/administrator - Valg af intro-administratorer Intromøde - hytte - budget - adresseliste - introweekender - udlevering af DØK Intro-håndbogen Intro-møde - nedsæt grupper til revidering af aktiviteter i forhold til emner Gruppemøder Intromøde: - fremlæggelse af reviderede aktiviteter i forhold til emner - nedsættelse af grupper til udarbejdelse/revidering af aktivitetsoplæg Gruppemøder Intro-møde - fremlæggelse af udkast til reviderede/nye aktivitetsoplæg Gruppemøder Intro-weekend: - Fremlæggelse af reviderede aktivitetsoplæg - Fastlæggelse af tidsplan Ferie Intro-weekend - Gennemgang af aktiviteterne - Fordeling af ansvar for aktiviteterne Introdage

10 DØK Introhåndbog, 23. oktober ultimo august medio september september primo oktober RUS-tur Intromøde - Evaluering af introforløbet Redigering af video fra introforløbet FotoFraggleVideoAften

11 DØK Introhåndbog, 23. oktober Om at være administrator Hvad kræves der? Først og fremmest er det et job som tager en masse tid, meget mere end de 2x60 timer som er bevilliget af Studienævnet. Man skal være forberedt på faktisk at bruge hovedparten af sin sommerferie på at tilrettelægge og koordinere. Under alle omstændigheder skal der arbejdes på fuldtid (døgndrift) i de sidste tre uger af august. Dernæst skal man være den som hele tiden kan bevarer det store overblik, reder alle trådene ud, og får det hele til at klappe i sidste øjeblik. Selvom der hos de enkelte introvejeldere gerne opstår en stærk naturlig forpligtigelse overfor den fælles opgave, så må man i mange tilfælde ud og spille bussemand for at få styr på tingene. Af de mere praktiske ting kan nævnes at man skal mestre regnskabsføring til fulde, idet der både skal udarbejdes et budget (som skal holdes), samt ikke mindst et omfattende regnskab som i sidste ende skal afleveres til og godkendes af Studienævnet. Endvidere skal man kunne sætte et meget avanceret dokument i WordPerfect 5,1 (eller højere), med at hvad der hører til af skemaer, typogrammer, makroer, grafik og generering af printerfiler. Samtidig vil det være en fordel hvis den ene af administratorerne er edb-vejleder, idet der ofte er tale om et meget krævende udskriftforbrug som skal klares på netprinteren. Efter erfaringerne i 1992 foreslår vi følgende fordeling af arbejdsopgaverne mellem de to administratorer: - En administrator som står for regnskabsføringen og al kontakten udaftil, så som til hytteudlejer og Studienævn. - En administrator som styrer introgruppen internt, og koordinerer udarbejdelse af vejledermanualen samt samler denne. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt hvis ikke begge administratorer er nye i faget, således at de begge har prøvet at være med som almindelig introvejleder mindst en gang før, samt at den ene tidligere har prøvet at være administrator. Hvad får man ud af det? I sit arbejde vil man kunne relatere en masse af sin organisationsteori til den virkelige verden. Man prøver at styre et projekt med et halvt års løbetid, og med 120 deltagere på forskellige delagtighedsniveauer. Undervejs får man kontakt og kenskab til den fulde opbygning af DØK-studiet samt HHK, især den mere administrative, men ligeledes vigtige del. Det sociale udbytte er det samme som for en almindelig introvejelder. Dog får man lidt mindre kontakt med fragglerne, og lærer ikke så mange af dem at kende, fordi man hele tiden er nødt til at have et øje på klokken, og holde styr på om tingene nu også forløber som planlagt.

12 DØK Introhåndbog, 23. oktober Administratoropgaver De administrative opgaver der skal løses er: 1. Obligatorisk deltagelse i alle studienævnsmøder hvor INTRO er på dagsordenen. 2. Sørge for transport til og fra hyttetur. 3. Organisere RUS ernes betaling for hyttetur. 4. Udfærdige og underskrive lønsedler. 5. Udarbejde/aflevere budget til godkendelse i studienævnet. 6. Udarbejde/aflevere planer for indhold af INTRO til godkendelse i studienævnet. 7. Ansvar for at der bliver udarbejdet en vejledermanual med detaljeret beskrivelse af aktiviteterne i den plan for INTRO som studienævnet har godkendt. 8. Indkalde interesserede studerende til vejledermøder og sørger for at der bliver skrevet referat fra møderne. 9. Udarbejde/aflevere endeligt regnskab for INTRO til studienævnet. 10. Bestille hytte for 1993 i god tid efter aftale med studienævnet om hvornår RUSturen skal afholdes. 11. Ansvar for at der bliver udarbejdet en evalueringsrapport til studienævnet. 12. Ansvar for at bestille lokaler og i god tid træffe aftaler med lærere og gamle studerende der skal inddrages i INTRO. 13. Ansvar for udsendelse af materiale til RUS erne lige så snart deres adresser kendes. 14. Ansvar for kopiering og indkøb af materialer til INTRO. 15. Ansvar for at indstille til studienævnet hvem der skal deltage som INTRO-- vejledere. Indstillingen skal foreligge til studienævnets sidste møde inden sommerferien. Hvis det foreslas at interesserede studerende udelukkes fra at være vejledere, så skal dette særlig begrundes i indstillingen Til at løse ovenstaende opgaver er der afsat 120 timers løn, der evt. kan deles mellem to personer.

13 DØK Introhåndbog, 23. oktober Overordnet tidsplan for administratorerne Følgende punkter er aktiviteter som administratorerne har ansvaret for ud over de almindelige vejlederopgaver som beskrevet tidligere. ultimo marts medio maj medio juni juni-juli ultimo juli ultimo oktober diverse Budget til studienævnet (hytte, transport, og lønninger) Planer/indhold til studienævnet Vejlederliste til Studienævnet Bestil - hytte til næste år - transport for dette år - reservation af lokaler - aftaler med lærere, gamle studerende og foreninger Velkomstbrev til nye studerende Evalueringsrapport og regnskab til studienævnet Deltagelse i Studienævnsmøder med intro på dagsordenen

14 DØK Introhåndbog, 23. oktober Regler/retningslinier Følgende er hentet fra Handelshøjskolens regelsamling Retningslinjer for afholdelse af ruskurser og ekskurtioner. 1. Ruskurser. Formålet med ruskurser er at give de nyindskrevne studerende såvel en faglig orientering om f.eks. studie og eksamensordninger m.v., som en almindelig orientering om institutionernes opbygning og lignende samt eventuelt tillige at yde de studerende bistand med løsning af konkrete problemer i forbindelse med studiestarten. Oet generelle sigte med ruskurser er, at de studerende bliver i stand til på kortest mulig tid effektivt at engagere sig i de studiefaglige aktiviteter. Ruskurser skal tilrettelægges og gennemføres af de enkelte lnstitutioner, og direktoratet anser for mest naturligt, at det som hovedregel er studienævnene, der, indenfor givne rammer, forestår afholdelsen af kurserne og har ansvaret for deres indhold og afvikling. Opgaven må saledes ikke overdrages til de studerendes organisationer; der vil dog ikke være noget til hinder for, at de studerendes organisationer medvirker med hensyn til orientering om "studentersociale" forhold. En institution med flere studenterorganisationer kan kun, hvis der er enighed mellem disse, overlade denne opgave til en af organisationerne. Ruskurser kan afholdes udenfor institutionen, såfremt fakultetsrådet (eventuelt dets budget- og forretningsudvalg) eller tilsvarende organ i hvert enkelt tilfælde skønner, at ruskursus mest hensigtsmæssigt afholdes som internatskursus, og at der inden for de givne bevillingsmæssige rammer kan afses midler hertil. Internatskurser må ikke strække sig ud over 1 uge og kan ikke afholdes uden fcr Danmark. Institutionerne afholder ved internatskurser udgifterne til logi inden for beskedne rammer svarende til, hvad der skal betales for ophold i spejderhytter, feriehytter, feltstationer og lignende. Ligeledes afholdes udgifterne til transport for de Studerende af institutionen, idet der så vidt muligt skal arrangeres fælles transport. Kan dette ikke lade sig gøre, dækkes udgiften til billigste offentlige transportmiddel. Forplejningsudgifterne afholdes af de studerende selv. Institutionernes administrationer kan, hvis praktiske grunde taler for det, fastsætte en standardtakst. Den orientering, der gives på ruskurser, skal varetages af institutionens egne lærerkræfter, som en del af deres arbejdsforpligtelser, bistaet af ældre studerende, der ansættes hertil. Studerende, der på vegne af de studerendes organisationer giver orientering om studentersociale forhold, vederlægges ikke. Såfremt der i særlige tilfælde findes behov for afholdelse af kurser for de lærere og andre, der varetager orienteringen af de nye studerende (rusinstruktorkurser), skal sadanne kurser afholdes på institutionen, og undervisningen skal som hovedregel varetages af institutionens egne lærerkræfter. Undtagelsesvis kun udefrakommende lærere, f.eks. lærere, der kommer fra andre institutioner, og som har særligt kendskab

15 DØK Introhåndbog, 23. oktober til undervisningsformer og -metoder, dog anvendes, hvis det godkendes af rektor eller anden nærmere fastsat styrende instans ved institutionen. 2. Ekskursioner. Ved ekskursioner der indgar som et normalt led i studierne kan institutionerne yde fuld udgiftsdækning. Ved andre ekskursioner kan der ydes tilskud efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Institutionerne skal udarbejde skriftlige regler for afholdelsen af udgifter til ekskursioner. Det skal tillige fremgå, hvilke opgaver på institutionerne der træffer beslutninger herom.

16 DØK Introhåndbog, 23. oktober Regler for tilrettelæggelse og gennemførelse af introkurser og vejlederkurser Ligeledes hentet fra Handelshøjskolens regelsamling 1. Indledninq Højskolen opfatter afholdelse af introkurser for nye studerende som en vigtig og hensigtsmæssig introduktion til studierne. De indgår som en integreret del af højskolens undervisningsvirksomhed. Formålet med introkurserne er at give de nye studerende såvel en faglig orientering om f. eks. studie- og eksamensordninger m.v. som en almindelig orientering om højskolens strukturelle opbygning og virke. Kurserne tilsigter endvidere at yde de studerende bistand med løsning af en række konkrete problemer i forbindelse med studiestarten. Introkurser tilrettelægges og gennemføres tillige med henblik på, at de nye studerende på kortest mulig tid bliver i stand til effektivt at engagere sig i de studiefaglige aktiviteter. 2. Grundlaget for gennemførelse af introkurser og vejlederkurser Undervisningsministeriet, Direktoratet for de videregående uddannelser, har i skrivelse af 19. januar 1978, suppleret med skrivelse af 12. juni 1979, meddelt generelle retningslinierr for afholdelse af såvel introkurser som vejlederkurser. Disse skrivelser udgør grundlaget for udarbejdelse af de følgende regler. 3. Tilrettelæggelse og qennemførelse af kurserne a. Det er institutionen Handelshøjskolen i København, der tilrettelægger og gennemfører kurserne. b. Det er det pagældende omrades studienævn, der inden for de givne rammer forestår afholdelsen af kurserne og har ansvaret for deres indhold og afvikling. c. Repræsentanter for studenterorganisationerne kan medvirke ved orientering om "studentersociale" forhold. Hvis opgaven overdrages til en af organisationerne, forudsættes enighed herom mellem studenterorganisationerne. d. Introkurser afholdes som hovedregel på højskolen. Med tilslutning fra fakultetet kan introkurser afholdes som internatkurser, såfremt der inden for den givne bevillingsramme kan afses midler dertil. Internatkurser må maksimalt vare en uge og kan ikke afholdes uden for Danmark.

17 DØK Introhåndbog, 23. oktober e. Safremt introkurserne afholdes som internatkurser, kan højskolen afholde udgifter til logi svarende til ophold i spejderhytter, feriehytter o. lign. Højskolen kan endvidere afholde udgifter til transport for de studerende, enten ved at arrangere fællestransport eller ved at betale for billigste offentlige transportmiddel. Højskolen kan ikke afholde udgifterne til de studerendes forplejning. f. Såfremt der afholdes særlige vejlederkurser for de lærere og studerende, der skal medvirke pa introkurserne, skal sådanne vejlederkurser afholdes i højskolens lokaler. g. Som vejledere kan medvirke højskolens egne faste lærere savel som eksterne lektorer og undervisningsassistenter. Som vejledere kan endvidere udpeges ældre studerende samt administrative medarbejdere med indsigt i studiemæssige og administrative spørgsmal. h. Såfremt studienævnet nedsætter en arbejdsgruppe til planlægning af intro- og vejlederkurser, skal der til gruppen knyttes den nødvendige administrative bistand. i. Anvendelse af højskolens lokaler til gennemførelse af introog vejlederkurser tilrettelægges i samarbejde med skemaplanlægningsafdelingerne samt teknisk forvaltning. j. Såfremt studienævnet ønsker det, kan modtagelse af de nye studerende forega pa følgende måde: Rektors modtagelse af de nye studerende ved studiestarten indgar som en del af introprogrammet. Repræsentanter for studenterorganisationerne medvirker ved modtagelsen. 4. Det bevillingsmæssige grundlag for kurserne Beslutningen om bevilling til gennemførelse af intro- og vejlederkurser - inklusiv administrativ bistand - træffes af det pagældende fakultetsråd. Beslutningen sker pa grundlag af det af det pågældende studienævn udarbejdede, detaljerede forslag samt en indstilling fra det pågældende budget- og forretningsudvalg. Udgifter, der konteres pa fællesområdets konti, fremsendes til centraladministrationen via fakultetet. Ingen udgifter må afholdes uden bevillingsmæssig dækning. Efter kursernes afslutning udarbejdes et regnskab, der efter godkendelse i Studienævnet fremsendes til det pågældende fakultetsråd. 5. Aflønninq af vejledere

18 DØK Introhåndbog, 23. oktober a. Faste lærere samt eksterne lektorer og undervisningsassistenter. - Ifølge retningslinierne for afholdelse af lntrokurser skal disse medarbejdere medvirke ved orienteringen. Deres arbejdsindsats udtrykt i arbejdstimer afskrives for de faste læreres og de eksterne lektorers vedkommende i deres undervisningspligt. For undervisningsassistenternes vedkommende afregnes efter de normale arbejdstimesatser. b. Såfremt studienævnssekretærer og tilsvarende andre TAP er efter studienævnets nærmere bestemmelse medvirker som vejledere, aflønnes de som hjælpelærere. De pagældende kan ikke samtidig oppebære løn som administrative medarbejdere. Medarbejdernes medvirken forudsættes godkendt af arbejdsstedet. c. Ældre studerende kan bista ved orienteringen. - De aflønnes efter de særlige regler for aflønning af studerende. Studerende, der pa studenterorganisationernes vegne giver orientering om "studentersociale" forhold, vederlægges ikke. d. Udefra kommende lærere, f. eks. lærere der kommer fra andre institutioner og som har særligt kendskab til undervisningsformer og -metoder, kan undtagelsesvis efter studienævnets nærmere bestemmelse anvendes ved vejlederkurserne. Eventuel aflønning sker efter fakultetets nærmere bestemmelse. e. Forberedelsen for vejlederne aflønnes i form af normal arbejdstimebetaling respektive godskrivning for arbejdstimerne under vejlederkurserne. DeltageIse i dette kursus må normalt være en forudsætning for tilknytning som vejleder. - Fastsættelsen af forberedelsestiden behandles af det pågældende fakultet i tilknytning til behandlingen af studienævnets budgetforslag.

19 DØK Introhåndbog, 23. oktober De styrende organer på HHK Følgende beskrivelser i resten af håndbogen er hentet fra HA introvejledningen for Højskolen styres af en række forskellige organer. De styrende organer opdeles i råd" og "nævn". Forskellen på "rådene" og "nævnene" er - groft sagt - at man i rådene diskuterer Højskolens økonomiske forhold, og i nævnene diskuteres indholdet og opbygningen af Højskolens uddannelser. I de styrende organer sidder repræsentanter for lærerne, de studerende og TAP erne (Teknisk/Administrativt Personale, fx betjente, sekretærer, biliotekspersonale m.m.). Disse repræsentanter vælges ind en gang årligt, nemlig ved Styrelsesvalget, der finder sted hvert år i november/december. Nævnsstrengen Højskolen er opdelt i to fakulteter, et økonomisk og et sprogligt. For det økonomiske fakultet gælder, at der er et fagstudienæevn for hver af uddannelserne (HA, MØK, DØK, HJ, CM, CMA og HD). På det sproglige fakultet har man et fagstudienævn for hvert sprog (engelsk, fransk (herunder italiensk og russisk), tysk, spansk og datalingvistik). SPRØK-studienævnet har en speciel status, da det ligger under begge fakulteter. "Over" disse fagstudienævn har hvert fakultet et fakultetsstudienævn. For hele nævnsstrengen gælder, at der er paritet. Dvs. der sidder lige mange repræsentanter fra lærer- og studenterside. Hvilket altså betyder, at TAP erne ikke er repræsenteret i nævnsstrengen. De beslutninger, der tages i nævnene, er de, der umiddelbart berører os mest som studerende. Det er til at tage at føle på, når man skal fritages fra et fag, når der ændres på en eksamen, hvis man skal have orlov, når indholdet af et fag ønskes ændret fordi vi er utilfredse, etc. Rådsstrengen Rådsstrengen består af en række institutrad og to fakultetsråd. Institutterne er kendetegnede ved at være bygget op omkring et mere eller mindre begrænset fagområde. Eksempelvis institut for afsætningsøkonomi og institut for erhvervsøkonomi og ledelse. Samtlige Højskolens fastansætte lærere er repræsenteret i det institutråd, som dækker deres fagområde. I rådsstrengen sidder der alle steder flere lærere end studerende, og samtidig er TAP erne også repræsenteret. Vor indflydelse er derfor her begrænset ift. nævnsstrengen.

20 DØK Introhåndbog, 23. oktober Figur: Højskolens styrende organer Med udgangspunkt i ovemtående vil vi kort beskrive de enkelte organers arbejdsområde. Fagstudienæevnene (bl.a. HA-Studienænet) - har amvaret for detailplanlægningen af uddannelserne, dvs. fastlæggelse af eksempelvis eksamemformer, pensum og samordning af de enkelte fag samt deres indbyvrdes vægtning (= udarbejdelse af studieordning) - dispensationer fra regler fastlagt i studieordningen Af ovemstående fremgår det, at dette organ virkelig bør prioriteres af de studerende, da beslutninger taget her får konsekveser, der kan mærkes. F.eks hvis man ændrer eksamen i regmkab og finasiering fra at være en til to 6-timers skriftlige eksaminer, eller skaffer et par seminarer til fordel for skriftlige eksaminer. HA-studienævnet ansætter undervisningsassistenter, der står for en hel del af undervisningen på HA-studiet, så det er her man skal henvende sig, hvis der er problemer med en lærer af denne kategori. Selvfølgelig bør man prøve at løse problemet i dialog med læreren, inden man involverer studienævnet.

21 DØK Introhåndbog, 23. oktober Det er HA-studienævnet, der beslutter omkring introforløbet; om der skal sættes tid og penge af til det, og hvem der skal administrere introforløbet (=introadministrationsgruppen). I år har HA-studienævnet besluttet at godkende vort budget på kr. Der har i de senere år været nedsat et "HA-udvalg" under HA-studienævnet, der har skulle se på mulige forbedringer af HA-studiet, fx af strukturel karakter. Fakultetsstudienævnene - fastsætter kompetencefordelingen mellem fakultetsstudienævnet og studienævnene - tager sig af generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisningen, for at sikre en vis ensartethed uddannelserne imellem - adgangsbetingelser til uddannelserne - ankeinstans for beslutninger taget i fagstudienævnene - har ansvaret for, at studieordningerne lever op til de overordnede mål herfor Institutrådene - driver forskning - udbyder undervisningen til Højskolens uddannelser - udarbejder institutternes budgetforslag, efter nævnenes indstillinger - fordeler lærerkræfterne pa de forskellige uddannelser I øjeblikket bliver institutrådene ikke prioriteret særligt højt fra de studerendes side. Vor indflydelse er ikke særlig stor, og ofte foregår diskussioner ikke lærere og studerende imellem. men mellem lærere indbyrdes. Disse diskussioner er ofte - for os studerende - uinteressante. Antallet af studerende og TAP ere må tilsammen maximalt udgøre 50, 70 af institutrådets medlemmer, og udgør oftest en del mindre. Antallet af studerende er meget forskelligt fra institut til institut; fx har Institut for Organisation og Arbejdssociologi 11 studenterpladser mens Institut for Afsætningsøkonomi kun har 3. Fakultetsrådene - bestemmer kompetencen mellem institutrådene indbyrdes og institutrådene og studienævnene - fordeler ressourcerne, herunder penge, mellem fag, institutter og studienævn - ansætter og afskediger fastansatte lærere - bestemmer ikke om generelle regler for eksamen mv., da denne kompetence ligger i nævnene! Fakultetsrådene bør prioriteres blandt de studerende, fordi specielt fordelingen af ressourcerne er af stor betydning for uddannelsernes kvalitet. Derfor er det vigtigt, at der i fakultetsrådet sidder repræsentanter fra så mange uddannelsesretninger som muligt. På denne måde kan man - forsøge - at sikre en så hensigtsmæssig fordeling af ressourcerne som muligt mellem de enkelte studieretrninger. Vi har også en interesse i, hvilke lærere, der ansættes på Højskolen, da det i et eller andet omfang dikterer, hvilke fagområder, man ønsker at prioritere. Dette har nemlig indflydelse på, i hvilken retning man ønsker uddannelserne skal gå. Vi har som studerende ofte

22 DØK Introhåndbog, 23. oktober meget svært ved at påvirke dette. Stillinger er tit "besat" på forhånd, på baggrund af anti- og sympatier for bestemte ansøgere, samt ønsker om en bestemt faglighed. Måske forståeligt, lærerne skal trods alt gå op og ned ad hinanden, men bestemt ikke befordrende for bredden i fagligheden. Konsistorium På toppen af kransekagen (over rådene og nævnene) finder vi Konsistorium. Her har vi ikke ligelig repræsentation lærere, studerende og TAP ere imellern, men til gengæld er Konsistorium det eneste organ, hvor der sidder repræsentanter fra både det sproglige og det økonomiske fakultet. Konsistorium - udarbejder statut og forretningsorden (hvem har hvilke beføjelser og hvordan skal møderne styres osv.) - fordeler Højskolens bevillinger (hvor går pengene hen), opretter/nedlægger uddannelsesretninger - nedsætter forskellige udvalg med rådgivende eller besluttende kompetence. Man kan sige, at Konsistorium tegner Højskolen udadtil, idet Konsistorium udtaler sig om fx nye bekendtgørelser, lovforslag og lignende til Undervisningsministeriet (oftest efter de øvrige organer er blevet hørt). Hvor fakulteterne har med økonomien til undervisningen at gøre, har Konsistorium med økonornien til den centrale administration og bygningsdrift at gøre. Styrelsesrådet Styrelsesrådet (over Konsistorium) står lidt uden for det parlamentariske system på Højskolen, men har en vis indflydelse på vores hverdag, da det er skolens formelle kontakt til omverdenen og erhvervslivet. Styrelsesrådet er det eneste organ med repræsentanter udefra; nemlig 6 repræsentanter fra erhvervslivet. Styrelsesrådet har hovedsageligt en række "opsynspligter" fx godkendelse af Højskolens regnskaber.

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2014/2015 (Vedtaget på generalforsamlingen) 1: Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Samarbejdsudvalgets arbejdsform

Samarbejdsudvalgets arbejdsform Denne pjece har til formål at bidrage til forbedrede rutiner i det daglige samarbejde til fordel for både virksomhedens resultater og de ansattes trivsel Samarbejdsudvalgets arbejdsform Samarbejdsudvalgets

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Valghandlinger. Til behandling. Øvrigt materiale

Valghandlinger. Til behandling. Øvrigt materiale Valghandlinger Det er på årsmødet, at der skal vælges et forretningsudvalg, samt kritiske revisorer. Der er deadline for opstillinger til posterne lørdag d. 5. november kl 22.00 Skriftlige opstillinger

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere