Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Att.: Bent Mikkelsen Ean-nr: Aarhus Entrepreneurship Centre, Aarhus Universitet Finlandsgade Århus N Att. Flemming Fink CVR: Bankoplysninger: Danske Bank, Holmens Kanal, Kbh. Resumè Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale etableringsrate skal øges inden For at nå dette mål skal den regionale iværksætterkultur styrkes, bl.a. ved at fremme iværksætteri og ideudvikling i uddannelserne. For at nå dette mål etableres der studentervæksthuse i tilknytning til de videregående uddannelsesinstitutioner. Studentervæksthus Århus skal danne ramme om ideudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer for studerende ved Århus Universitet og fra byens øvrige uddannelsesinstitutioner. Studentervæksthuset skal tilbyde de studerende kompetencetilførsel inden for faglige, tekniske og forretningsmæssige områder. Det forudsættes, at der indgås et formaliseret samarbejde med Studenterhus Århus. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Der skal etableres fysiske faciliteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Antal arbejdspladser Aarhus Universitet (AU)skal etablere og stille min. 20 arbejdspladser og IT faciliteter til rådighed for studerende ved AU og byens øvrige videregående uddannelsesinstitutioner Resultatkrav 1.2 Studentervæksthuset Lejekontrakt har været indgået på 509 kvadratmeter lokaler beliggende Møllevangs Allé 142, 8200 Århus N, hvor møbler blev leveret i uge 35 i Der har været trådløst netværk og indrettet i alt 23 projektarbejdspladser i Take Off. I Sandbox var der 13 borde, som de studerende kunne få adgang til efter et bookingsystem. Desuden har der været mulighed for afholdelse af workshops og foredrag og mulighed for både individuelle og kollektive aktiviteter. Smartboards, MindManager licenser og ITværktøjet ZING har været stillet til rådighed for de studerende. De første studerende startede i SVÅ Den officielle indvielse af SVÅ fandt sted gæster. Søgningen til SVÅ var imidlertid så overvældende, at det for at klare efterspørgslen var nødvendigt fra at leje arbejdspladser i Njubiz, Incuba Science Park, der er beliggende i umiddelbar nærhed af SVÅ, og fra juni 2011 at leje yderligere 262,60 kvadratmeter beliggende Helsingforsgade 27, 1. etage, 8200 Aarhus N. Pr er alle studerende udsluset af projektet. Se nærmere under pkt Huslejeudgifterne på de angivne lejemål er derfor ophørt i forhold til SVÅ-projektet. SVÅ har indskrevet i sine aftaler med sam-

3 sikrer de studerende adgang til laboratorieog værkstedsfaciliteter. Resultatkrav 1.3 Min. 80 studerende har i projektperioden benyttet sig af tilbuddet om at få stillet en arbejdsplads til rådighed. Heraf har 5 etableret virksomhed og yderligere min. 5 er under etablering. Resultatkrav 1.4 Studentervæksthuset skal være et tilbud for alle studerende ved uddannelserne på bachelor- og kandidatniveau i Århus området Antal brugere af studentervæksthuset og antal studerende, der har etableret virksomhed Øvrige uddannelser skal være bredt repræsenteret i Studentervæksthuset arbejdspartnere som IHA, VIA m.fl., at de efter nærmere indgåede aftaler skulle stille værksteds- og laboratoriefaciliteter til rådighed for de studerende i SVÅ. Der har imidlertid ikke været behov for disse faciliteter. Kun en enkelt studerende har spurgt til, hvad der nærmere lå i tilbuddet om værksteds- og laboratoriefaciliteter. I perioden har i alt 263 studerende fået stillet en arbejdsplads til rådighed: 102 i Sandbox og 161 i Take Off (99 projekter). Af de 99 projekter i Take Off har 55 haft et CVR-nr. Alle 263 studerende er blevet udsluset pr , idet den bevilgede projektforlængelse til alene skal anvendes til etablering af et netværk for iværksættermiljøer i Aarhus samt udvikling af en bæredygtig forretningsmodel for SVÅ. Ved udslusningen af de 99 projekter fra Take Off var 46 virksomheder i drift, og 30 projekter ville der blive arbejdet videre med på egen hånd nu/senere/ virksomheder på standby. SVÅ-tilbuddet er blevet markedsført til alle studerende på bachelor- og kandidatniveau på AU og øvrige uddannelsesinstitutioner. I perioden er de i alt 263 studerende, som har været i SVÅ, kommet fra følgende uddannelsesinstitutioner: AU: 242 studerende - Arts: 86 - Business and Social Sciences: Health: 13 - Science and Technology: 37 Andre uddannelsesinstitutioner: 21 studerende - AAMS 1 - AARCH 1 - DJM 5 Side 3

4 - IHA 1 - Kaospiloterne 2 - SDU 1 - VIA UC 10 Mål 2 De studerende skal tilbydes vejledning og rådgivning Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Antal studerende, der Studentervæksthuset deltager i forløbet og skal gennem initiativet antal studerende, der Business Sandboks yde udarbejder en forretningsplan vejledning til studerende, der ikke har en konkret forretningside. Konkret skal der ydes vejledning om ideudvikling, personlig afklaring og motivation m.m. og der skal tilbydes både individuelle og kollektive aktiviteter. Min 50 % af deltagerne i Sandbox skal gå videre til initiativet Business Take Off. Min. 20 studerende skal deltage i 2009 og i projektperioden min. 45 studerende. Eksterne konsulenter har medvirket til at udvikle/planlægge vejledningstilbuddet, og der er efterfølgende indgået aftaler med bl.a. eksterne konsulenter til gennemførelse af vejledning/aktiviteter i Sandbox. For studerende, der har deltaget i et Sandbox forløb, har det alene været relevant at udarbejde en personlig udviklingsplan. Først når de evt. fortsatte i Take Off, har det været aktuelt for dem at udarbejde en forretningsplan. I perioden blev det første forløb for studerende i Sandbox gennemført. I alt 14 studerende (AU: HUM 10, TEO 1; DJM 2; Kaospiloterne 1) deltog. Forløbet omfattede: - udarbejdelse af personlige præsentationer - personlighedstest og feedback på personprofil - 3 workshops - arbejde med personlig udviklingsplan - coaching/vejledning. 13 af de 14 deltagere udarbejdede en personlig udviklingsplan. 4 af deltagerne svarende til 29 % fortsatte i Take Off. I perioden blev det andet forløb for studerende i Sandbox gennemført. I alt 29 studerende (AU: ASB 11, HUM 10, NAT 1, SAM 3, SUN 1; AARCH 1; SDU 1; VIA UC 1) deltog i dette forløb, der var identisk med forløbet for det første hold studerende. 9 deltagere udarbejdede en personlig ud- Side 4

5 viklingsplan. 6 af deltagerne svarende til 21 % forsatte i Take Off. Et forløb for 13 internationale studerende (AU: ASB 12, HUM 1) blev gennemført i perioden deltagere udarbejdede en personlig udviklingsplan, og 2 udarbejdede en idébeskrivelse. Ingen af deltagerne fortsatte i Take Off. I perioden blev det tredje ordinære forløb for studerende i Sandbox gennemført med i alt 11 deltagere (AU: ASB 1, HUM 2, NAT 2, SAM 3, SUN 1; AAMS 1, VIA UC 1). Forløbet omfattede: - kort skriftlig præsentation af tanker om iværksætteri samt udarbejdelse af personlig præsentation - udarbejdelse af personprofil og individuel tilbagemelding på profil - 4 workshops - coaching. 4 af deltagerne svarende til 36 % fortsatte i Take Off. I perioden blev der gennemført et særligt tilrettelagt Business Development Sandbox-forløb for 9 studerende på valgfaget Applied Business Development på ASB, AU, der tog Business Development Sandbox som en del af valgfaget. Ingen af deltagerne fortsatte i Take Off. Det fjerde ordinære forløb for studerende i Sandbox blev afholdt i perioden studerende deltog i det: AU: 17 studerende - Arts: 11 - Business and Social Sciences: 5 - Science and Technology: 1 Andre uddannelsesinstitutioner: 3 studerende - DJH 1 - VIA UC 2 Side 5

6 8 af deltagerne svarende til 40 % fortsatte i Take Off. Det andet Sandbox hold for internationale studerende blev afholdt i perioden studerende deltog i det: AU: 4 studerende - Business and Social Sciences: 4 Andre uddannelsesinstitutioner: 2 studerende - DJM 1 - VIA UC 1 1 af deltagerne svarende til 17 % fortsatte i Take Off. Resultatkrav 2.2 Studentervæksthuset skal gennem initiativet Business Take Off tilbyde vejledning til studerende, der har en ide, som de ønsker at udvikle til et forretningskoncept. Vejledningen skal sikre, at de studerende får kvalificeret deres ide frem til virksomhedsetablering. 90 % af de studerende skal udarbejde en forretningsplan. Min. 12 studerende skal deltage i 2009 og i projektperioden min. 45 studerende. Antal studerende der deltager i forløbet og antal studerende, der udarbejder en forretningsplan Af de i alt 102 studerende, der har gennemført et Sandbox forløb, er 23 fortsat i Take Off svarende til 23 %. Den løbende udvikling af Sandbox har imidlertid ført til mere optimale Sandbox-forløb med fokus på afklaring af egen handlingskompetence, hvorfor Sandbox ikke som oprindelig forudsat/tænkt fik funktion af en direkte fødekanal til Take Off. Den hidtidige screening til Take Off blev den afløst af Take Off Runway. Den såkaldte NABC-model, der har fokus på, at idéerne skal være vigtige frem for interessante: N for Need/BEHOV A for Approach/FREMGANGSMÅDE B for Benefit/FORDELE C for Competition/KONKURRENCE blev fremover anvendt. Der blev også arbejdet med feasibility. Endvidere var det personlige drive (parathed og vilje) med i vurderingen af potentiale til Take Off. NABC-modellen blev en indledning til den innovationsplan/forretningsplan, der blev arbejdet med i Take Off, og dermed blev der en rød tråd mellem forberedelse, og det at være i Take Off. Side 6

7 I perioden har i alt 112 studerende (81 forløb) deltaget i Take Off Runway : AU: 102 studerende - Arts: 45 - Business and Social Sciences: 36 - Health: 6 - Science and Technology: 15 Andre uddannelsesinstitutioner: 9 studerende - DJH: 1 - DJM: 1 - VIA UC 7 Uoplyst: 1. Heraf er 69 blevet indskrevet i Take Off. Der er afholdt i alt 108 møder. Eksterne konsulenter har medvirket til at udvikle/planlægge vejledningstilbuddet, og der er efterfølgende indgået aftaler med eksterne konsulenter til gennemførelse af vejledningen. En ekstern konsulent har udviklet Salgsguiden til brug i SVÅ, mens SVÅ s projektleder og udviklingskonsulent selv har udviklet Kompetencehjulet og Netværkshjulet, Screeningsmodellen samt Innovationsplanen/forretningsplanen, 3-måneders evaluering og Refleksion over egen læring (kompetenceudvikling). I Take Off har i perioden i alt: - 19 studerende (13 projekter) fået lavet en adfærdsprofilanalyse studerende (75 projekter) har modtaget ekstern coaching/vejledning. Alle 161 studerende (99 projekter) har dog modtaget intern coaching/vejled-ning! - 12 studerende (9 projekter) har i en 5- måneders forsøgsperiode i 2010 modtaget forretningsplan/innovations-plansparring fra SVÅ s udviklingskonsulent. Efter periodens udløb blev denne sparring en integreret del af den eksterne coaching/vejledning, hvorved alle 161 studerende har modtaget vejledning i udvikling af forretnings- Side 7

8 plan/innovationsplan på aktuelt niveau studerende (13 projekter) har udarbejdet en forretningsplan, svarende til 12 % studerende (44 projekter) er gået i gang med at udarbejde en forretningsplan, svarende til 48 % studerende (42 projekter) er endnu ikke gået i gang med at udarbejde en forretningsplan, svarende til 40 %. Resultatkrav 2.3 Studentervæksthuset skal tilbyde alle studerende personlig og forretningsmæssig vejledning, herunder vejledning vedrørende udarbejdelse af en forretningsplan. Resultatkrav 2.4 Studentervæksthuset skal tilbyde alle studerende en mentorordning, Som udgangspunkt vil det være erfarne iværksættere, der stiller deres erfaring og viden til rådighed Antal studerende, der har modtaget rådgivning. Rådgivningsydelsernes art og omfang beskrives Antal mentorer og antal etablerede mentorordninger I efteråret 2010 var det endvidere muligt for de studerende at komme til Åben rådgivning om torsdagen umiddelbart inden afholdelsen af Torsdags Take-Off arrangementerne. Dette tilbud var der dog ikke behov for at videreføre i SVÅ har indgået aftaler med eksterne konsulenter til at medvirke ved gennemførelse af vejledningen. I perioden har i alt 121 studerende i SVÅ fået lavet en adfærdsprofilanalyse, og i alt 216 studerende har modtaget coaching/vejled-ning fra ekstern konsulent. Alle 263 studerende har modtaget intern coaching/vejledning. SVÅ s udviklingskonsulent har i en 5- måneders forsøgsperiode i 2010 givet forretningsplansparring/innovations- plansparring til 12 studerende (9 projekter) i Take Off. Efter periodens udløb blev denne sparring en integreret del af den eksterne coaching/vejledning og omfattede alle. Med henblik på at få igangsat en mentorordning for de studerende i Take Off, indgik SVÅ i februar 2010 en aftale med Connect Denmark. De studerende, der havde en forretningsmodel m.m., skulle således fremover og i forhold til deres behov og branche kunne få tilknyttet en mentor (strategisk sparringspartner), pre-springboard, spring- Side 8

9 board eller advisory board. Da søgningen til dette tilbud udeblev, afholdt SVÅ s projektleder og udviklingskonsulent et møde med projekter i Take Off for at komme tættere på, hvad de mere præcist havde behov for. 12 studerende fra 9 projekter deltog i mødet, og nye modeller/idéer kom på bordet. Idéerne blev efterfølgende bearbejdet og affødte, at der fra efteråret 2010 blev udbudt netværksarrangementer, såkaldte Torsdags Take-Off, for de studerende i Take Off. I perioden blev der afholdt 9 Torsdags Take-Off. 3 blev aflyst på grund af for få tilmeldte. I perioden blev der afholdt 3 Torsdags Take-Off. 4 blev aflyst på grund af for få tilmeldte. I alt 38 studerende (32 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox deltog i et/flere Torsdags Take-Off. Det var desuden planen at afholde et arrangement for de studerende i Take Off og virksomhedsledere med fokus på matching. I stedet blev de studerende i Take Off klædt på til selv at planlægge et mentorforløb. Mentor og mentee skulle således selv finde hinanden og indbyrdes aftale, hvordan samarbejdet skulle organiseres. Som udgangspunkt skulle der ikke være nogen økonomi mellem parterne. Mentee skulle gøre sig klart, hvad han havde brug for, og hvilke strategiske udfordringer han ønskede rådgivning omkring. Mentor skulle have lyst til at arbejde med videniværksættere fra universitetet og være motiveret af at få ting til at ske. SVÅ har i øvrigt haft tilladelse til at benytte Venture Cups mentorkartotek. Anvendelsen af en mentorordning i Sand- Side 9

10 Resultatkrav 2.5 Studentervæksthuset skal gennemføre netværksskabende og tværfaglige aktiviteter Antal og art aktiviteter box har ikke været relevant. SVÅ har løbende tilbudt de studerende i SVÅ at deltage i netværksskabende og tværfaglige aktiviteter. Nedenstående viser den samlede status for deltagelse i perioden : - 10 studerende (7 projekter) fra Take Off og 7 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i et/flere SVÅ TirsdagsCaféarrangementer studerende (45 projekter) fra Take Off har deltaget i et/flere SVÅ Fredagsmøder 2009/2010/ studerende fra Take Off/Sandbox har deltaget i Eventen Smag på Entrepreneurship studerende (6 projekter) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i GEW 2009 (afholdt i SVÅ). - 7 studerende (5 projekter) fra Take Off og 6 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i et/flere Crash Courses 2009 (afholdt i SVÅ). - 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i det meritgivende Entrepreneurshipkursus Humanistisk Innovation E2009 (delvist afholdt i SVÅ). - 2 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Venture Cup 2009/ studerende (1 projekt) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i workshop, Klimakonkurrence 2009 (afholdt i SVÅ). - 1 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Klimakonkurrence studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i Challenge Camp Klimamad studerende (4 projekter) fra Take Off har deltaget i STARTit arrangement Jeg vil gerne noget mere ud studerende (34 projekter) fra Take Off og 24 studerende fra Sandbox har deltaget i et/flere IværksætterCafé-arrangementer 2010/2011 (afholdt i SVÅ). Side 10

11 - 24 studerende (19 projekter) fra Take Off har deltaget i et netværksskabende og tværfagligt arrangement i SVÅ, da SVÅ havde ½ års jubilæum med studerende i huset. - 9 studerende (5 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har stået på stand på Iværksætter DNA studerende fra Take Off/Sandbox har deltaget i konkurrencen Velfærdsudfordringen 2010 udbudt af AEC i foråret studerende (1 projekt) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox har deltaget i IN- CUBA Aarhus Startup Weekend studerende (32 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har deltaget i et/flere Torsdags Take-Off arrangementer 2010/ studerende (4 projekter) fra Take Off og 10 studerende fra Sandbox har deltaget i netværksarrangementet EU and US innovation what can we learn, hvor Burton Lee, PHD, MBA, Stanford University var oplægsholder. - 0 studerende fra Take Off/ Sandbox har deltaget på workshop i forbindelse med Creative Business Cup (Venture Cup arrangement). - 1 studerende (1 projekt) fra Take Off har i uge 46, 2010, været ude som rollemodel og oplægsholder på Ergoterapeutskolen/budbringer af mulighederne i SVÅ. - 2 studerende (1 projekt) fra Take Off har holdt oplæg i MEA Midt. - 4 studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox har deltaget i STARTit ambassadørworkshop. - 6 studerende (3 projekter) fra Take Off har holdt oplæg ved VLarrangement. - 3 studerende (3 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox har deltaget i Venture Cup Idea Competition 2010/ studerende (5 projekter) fra Take Off og 6 studerende fra Sandbox har overværet Venture Cup Idea Competition Side 11

12 Resultatkrav 2.6 De studerende skal tilbydes deltagelse i summerschools, camps og konkurrencer Antal deltagere og typer af arrangementer finalearrangement 2010/ studerende (9 projekter) fra Take Off har deltaget i Startup Weekend Aarhus i Incuba Science Park. - 3 studerende (2 projekter) fra Take Off har holdt oplæg ved besøg i SVÅ af borgmester Nikolaj Wammen m.fl. fra Aarhus Kommune. - 2 studerende (2 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har deltaget i workshop i socialt entreprenørskab. - 3 studerende (2 projekter) fra Take Off har deltaget i main event Female Entreprenørskab in Nordic Regions. - 4 studerende (3 projekter) fra Take Off deltog i Venture Cup finale, København. - 3 studerende (3 projekter) fra Take Off deltog i Venture Cups forårskonkurrence, finale. - 2 studerende (2 projekter) fra Take Off deltog i SVÅ-konferencen: Aarhus-modellen for studentervæksthuse. De studerende i SVÅ er løbende blevet tilbudt deltagelse i summerschools, camps og konkurrencer. Nedenstående viser den samlede deltagelse for perioden : - 2 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Venture Cup 2009/ studerende (1 projekt) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i workshop (Klimakonkurrence 2009). - 1 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Klimakonkurrence studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i Challenge Camp Klimamad studerende fra Take Off/ Sandbox har deltaget i konkurrencen Velfærdsudfordringen 2010 i foråret studerende (1 projekt fra Take Off) og 1 studerende fra Sandbox har deltaget i INCUBA Aarhus Startup Weekend. - 0 studerende fra Take Off/ Sandbox har Side 12

13 deltaget i workshop i forbindelse med Creative Business Cup (Venture Cup arrangement). - 4 studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox har deltaget i STARTit ambassadørworkshop. - 3 studerende (3 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox har deltaget i Venture Cup Idea Competition 2010/ studerende (5 projekter) fra Take Off og 6 studerende fra Sandbox har overværet Venture Cup Idea Competition finalearrangement 2010/ studerende (9 projekter fra Take Off) har deltaget i Startup Weekend Aarhus i Incuba Science Park. - 2 studerende (2 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har deltaget i workshop i socialt entreprenørskab. - 4 studerende (3 projekter) fra Take Off deltog i Venture Cup finale, København. - 3 studerende (3 projekter) fra Take Off deltog i Venture Cups forårskonkurrence, finale. De studerende i SVÅ blev også tilbudt at deltage i: - KandidatCamp 2010, som AEC planlagde at afholde Campen måtte desværre aflyses på grund af for få deltagere. Mål 3 Studentervæksthuset skal være synligt hos de videregående uddannelsesinstitutioner Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Antal samarbejdsaftaler Studentervæksthus Aarhus skal, gennem indgåelse af samarbejdsaftaler sikre, at Studentervæksthusets tilbud er synligt hos de videregående uddannelsesinstitutioner i Århus-området SVÅ har indgået samarbejdsaftaler med følgende: - Østjysk Innovation - Kaospiloterne - INCUBA Science Park - Ingeniørhøjskolen i Århus - Væksthus Midtjylland - VIA University College - STARTit Side 13

14 Resultatkrav 3.2 Studentervæksthus Aarhus skal indgå et samarbejde med Studenterhus Århus om relevante opgaver. Eksempelvis har STARTit løbende bidraget aktivt til at gøre SVÅ s tilbud synlige gennem omtale, i forbindelse med rekruttering og på arrangementer. Samarbejdsaftale forelægges Region Midtjylland. Der er holdt møder med Studenterhus Århus , , og Antal gennemførte initiativer SVÅ har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale med Studenterhus Århus. I samarbejde med Studenterhus Århus afholdtes: AEC-eventen Smag på Entrepreneurship, hvor bl.a. SVÅ markedsførte sine tilbud. 55 deltagere blev SVÅ markedsført på International Student Entrepreneur Event i Studenterhus Århus. 75 deltagere et fælles arrangement Studenter/iværksætter hvad nu? med indlæg Studentervæksthus Århus Hvad er der igangsat? Hvad er erfaringerne? Hvad er fremtidsplanerne?. 10 deltagere. Mål 4 Studentervæksthuset skal markedsføres Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Eksemplarer af markedsføringsmateriale Studentervæksthuset skal markedsføres overfor studerende ved udjylland. sendes til Region Midtdannelsesmiljøerne på bachelor- og kandidatniveau. Det skal fremgå af markedsføringsmaterialet, at Vækstforum og Region Midtjylland er bidragyder. Der skal endvidere ske en generel formidling af studentervæksthusets indsats og resultater. Nedenstående informations- og prforanstaltninger er p.t. gennemført/under planlægning: SVÅ har egen hjemmeside og der er udarbejdet foldere og postkort til markedsføring af SVÅ overfor de studerende på bachelor- og kandidatniveau på AU og øvrige uddannelsesinstitutioner. Der er endvidere blevet udsendt personlige mails om aktiviteter. Af andet materiale, der markedsfører SVÅ, kan nævnes skilte på SVÅ-bygningen og roll-ups til messestande. Side 14

15 SVÅ har udgivet nyhedsbrev og SVÅ udgav til sit 1 års jubilæumsarrangement med studerende i huset en pixibog Studentervæksthus Århus - Vi gør det!, der beskriver, hvordan SVÅ omsætter forskningsmæssig viden om foretagsomhed ved at møde de studerende dér, hvor de er. Bogen indeholder cases, der synliggør de erfaringer og den udvikling, foretagsomme studerende har gennemgået i SVÅ. Der deltog 55 i jubilæumsarrangementet. SVÅ udgav ultimo august 2011 endnu en bog: Fra viden til værdi Aarhus-modellen for studentervæksthuse. Bogen har fokus på iværksætterne i SVÅ. Hovedformålet har været at fortælle deres historie og derigennem beskrive, hvordan man med utraditionelle metoder kan omdanne viden til værdi. Bogen blev præsenteret og uddelt på konferencen Aarhus-modellen for studentervæksthuse, som SVÅ afholdt deltog i konferencen. SVÅ er blevet markedsført gennem annoncering i: - studenterbladene Delfinen nr. 150 (august 2009) og Commerciel nr. 05 (uge ) - magasinet Synergi nr. 1 (august 2009) (indstik i magasinet First Mover nr ) - magasinet First Mover i henholdsvis september og november 2009 samt i nr. 12 (januar 2010) og nr. 13 (marts 2010). - i brochuren Student Life Fair (22. & 23. september 2010). SVÅ har løbende været i kontakt med pressen/udsendt pressemeddelelser, bl.a.: Videnskabsminister gæster Studentervæksthus Århus på et-årsdag. SVÅ har fået omtale i følgende nyhedsbreve, aviser m.m.: - IDEA s nyhedsbreve Nyt fra MIU-projektet #2, maj 2009 Side 15

16 - Magasinet First Mover nr. 10 (september 2009) - Rektoratets nyhedsbrev på AU Katrinebjerg Nyhedsbrev nr. 6 (oktober 2009) - STARTit s nyhedsbreve AEC s nyhedsbreve juni + december 2009 og marts + juni UNIvers #2 ( ): Fødselsdag i væksthuset + #5 ( ): Direktør i egen virksomhed: Et superrelevant studiejob + #5 ( ) Kunsten at sælge sig selv - JP Århus : Iværksættere mødtes - JP Århus Business maj 2010: Propfyldt væksthus : Hæder til århusianske iværksættere : Besøg på Aarhus Universitet : Videnskabsministeren besøger Aarhus Universitet : Studentervæksthus Århus fejrer 1 års jubilæum med studerende i huset : Entreprenørskab på Aarhus Universitet - Dialog, Kvartalsmagasin for Regional Udvikling, Region Midtjylland : Her bliver de unge cand.selv. - The Travelling Salesman blog : Århus is Great for Startups - Januar Studenterbladet Delfinen # 162: Ditte vil bygge børnehjem - Lokalavisen : Går du med en iværksætter i maven? - ErhvervsBladet : Innovative kandidater værsgo - TV Aarhus : Et guldæg for Aarhus - Århus Stiftstidende, PROvokation Side 16

17 : Studerende og iværksætter - Jyllands-Posten, Magasinet Selvstændig : Find dine kunder - Jyllands-Posten, Magasinet Selvstændig : Nørden og Sælgeren - Jyllands-Posten, Erhverv Karriere : Ketchup i blodårerne - Århus Stiftstidende, PROvokation : Flere provokationer - JP Aarhus Business nr. 6, april 2011: E- universitet skal skabe genvej til ny viden - Århus Stiftstidende Kalender : Lær at konceptudvikle - Århus Stiftstidende : Opsøg tilfældighederne - Århus Stiftstidende : Succesprincipper for iværksættere - Århus Stiftstidende, PROvokation : Flere provokationer - Stiften.blog.dk : Fem succesprincipper for iværksættere - Århus Stiftstidende, PROvokation : Flere provokationer - Århus Stiftstidende, PRO. Erhverv. Arbejde. Vækst : De tre vigtigste råd - Århus Stiftstidende, PRO. Erhverv. Arbejde. Vækst : Tjek din indstilling - Århus Stiftstidende, PRO. Erhverv. Arbejde. Vækst : De sidste travle 24 timer - Jyllands-Posten, Erhverv Karriere : Drømmen er et børnehjem i Afrika : Ingeniørhøjskolen har vokseværk - Århus Stiftstidende, PRO. Erhverv. Arbejde. Vækst : Mød Lasse Chor - studerende OG iværksætter - Århus Stiftstidende, PRO : Drop idéen og kig på dine venner - Århus Stiftstidende, PRO : Arbejd, arbejd - Århus Stiftstidende, PRO : Top of the pops - Århus Stiftstidende, PRO : Studentervæksthusets erfaringer. Side 17

18 SVÅ er blevet markedsført fra stande på følgende arrangementer: på studiestartsmesse på AU (520 besøgte standen) på Iværksætter DNA Standen var bl.a. bemandet med studerende fra Sandbox og Take Off (200 besøgte standen) på ASB KarriereFestival (27 besøgte standen) på AU Studiemesse (251 besøgte standen) på ASB Studiemesse (Student Life Fair) (200 besøgte standen) på AIESEC Innovation Day, AU (15 besøgte standen) på Erhvervsmesse, SAM, AU (30 besøgte standen) på Aarhus Sustainability Network eventen på ASB, AU (24 besøgte standen) SVÅ er desuden blevet markedsført: på kurset Entrepreneurship, Summer University, ASB, AU (36 deltagere) på rusugearrangement for nye studerende på IMV, HUM, AU (125 deltagere) på kandidatarrangement på IMV, HUM, AU (40 deltagere) på AEC-event Smag på Entrepreneurship (55 deltagere) på arrangement for studerende på NAT, AU (25 deltagere) på entrepreneurkurset Humanistisk Innovation, HUM, AU (45 deltagere) på arrangement for Ark:Idea (13 deltagere) på arrangement for studiepraktikanter fra Medievidenskab, Informationsvidenskab og Digitalt Design, HUM, AU (90 deltagere) på STARTit-arrangement Jeg vil gerne noget mere ud (14 deltagere) på arrangement for undervisernetværk på AU (10 deltagere) på AU Studievejledningens års- Side 18

19 møde (46 deltagere) på arrangement for ledere for sundhedsfaglige uddannelser på VIA (3 deltagere) på arrangement for studerende på IHA, som skulle til at skrive bacheloropgave (30 deltagere) pitch (Sandbox) på Oplevelsesøkonomi, HUM, AU (30 deltagere) pitch (Sandbox) på IMV, HUM, AU (40 deltagere) pitch (Sandbox) på ASB, AU (200 deltagere) pitch (Sandbox) på ASB, AU (200 deltagere) pitch (Sandbox) på Innovation, NAT, AU (22 deltagere) på 1. netværksmøde for studentervæksthuse i DK (21 deltagere) på International Student Entrepreneur Event i Studenterhus Århus (75 deltagere) Sandbox introduktion til sygeplejerske-studerende på VIA UC hold 081A og 081D (26 deltagere) Sandbox introduktion til sygeplejerske-studerende på VIA UC hold 081B og 081C (9 deltagere) på STARTit-arrangement Meet the Entrepreneur (29 deltagere) på STARTit-arrangement Jeg vil gerne noget mere ud Aarhus School of Business (50 deltagere) pitch (Sandbox) på AEC IværksætterCafé (23 deltagere) i forbindelse med et studiebesøg fra Biskopsgården (Göteborg) (2 deltagere) på Innovationsdag på Fysioterapeutuddannelsen på VIA UC (15 deltagere) på torsdagsarrangement A day with Studentervæksthus Århus på ASB Career Centre, AU (9 deltagere) på arrangement i Rådighedsblok på Århus Maskinmesterskole (50 deltagere) på arrangement for studerende fra Ernæring og Sundhed, VIA UC (18 deltagere) Side 19

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV.

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram EU medfinansiering (kr.) 8.585.013,20 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere