Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Att.: Bent Mikkelsen Ean-nr: Aarhus Entrepreneurship Centre, Aarhus Universitet Finlandsgade Århus N Att. Flemming Fink CVR: Bankoplysninger: Danske Bank, Holmens Kanal, Kbh. Resumè Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale etableringsrate skal øges inden For at nå dette mål skal den regionale iværksætterkultur styrkes, bl.a. ved at fremme iværksætteri og ideudvikling i uddannelserne. For at nå dette mål etableres der studentervæksthuse i tilknytning til de videregående uddannelsesinstitutioner. Studentervæksthus Århus skal danne ramme om ideudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer for studerende ved Århus Universitet og fra byens øvrige uddannelsesinstitutioner. Studentervæksthuset skal tilbyde de studerende kompetencetilførsel inden for faglige, tekniske og forretningsmæssige områder. Det forudsættes, at der indgås et formaliseret samarbejde med Studenterhus Århus. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Der skal etableres fysiske faciliteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Antal arbejdspladser Aarhus Universitet (AU)skal etablere og stille min. 20 arbejdspladser og IT faciliteter til rådighed for studerende ved AU og byens øvrige videregående uddannelsesinstitutioner Resultatkrav 1.2 Studentervæksthuset Lejekontrakt har været indgået på 509 kvadratmeter lokaler beliggende Møllevangs Allé 142, 8200 Århus N, hvor møbler blev leveret i uge 35 i Der har været trådløst netværk og indrettet i alt 23 projektarbejdspladser i Take Off. I Sandbox var der 13 borde, som de studerende kunne få adgang til efter et bookingsystem. Desuden har der været mulighed for afholdelse af workshops og foredrag og mulighed for både individuelle og kollektive aktiviteter. Smartboards, MindManager licenser og ITværktøjet ZING har været stillet til rådighed for de studerende. De første studerende startede i SVÅ Den officielle indvielse af SVÅ fandt sted gæster. Søgningen til SVÅ var imidlertid så overvældende, at det for at klare efterspørgslen var nødvendigt fra at leje arbejdspladser i Njubiz, Incuba Science Park, der er beliggende i umiddelbar nærhed af SVÅ, og fra juni 2011 at leje yderligere 262,60 kvadratmeter beliggende Helsingforsgade 27, 1. etage, 8200 Aarhus N. Pr er alle studerende udsluset af projektet. Se nærmere under pkt Huslejeudgifterne på de angivne lejemål er derfor ophørt i forhold til SVÅ-projektet. SVÅ har indskrevet i sine aftaler med sam-

3 sikrer de studerende adgang til laboratorieog værkstedsfaciliteter. Resultatkrav 1.3 Min. 80 studerende har i projektperioden benyttet sig af tilbuddet om at få stillet en arbejdsplads til rådighed. Heraf har 5 etableret virksomhed og yderligere min. 5 er under etablering. Resultatkrav 1.4 Studentervæksthuset skal være et tilbud for alle studerende ved uddannelserne på bachelor- og kandidatniveau i Århus området Antal brugere af studentervæksthuset og antal studerende, der har etableret virksomhed Øvrige uddannelser skal være bredt repræsenteret i Studentervæksthuset arbejdspartnere som IHA, VIA m.fl., at de efter nærmere indgåede aftaler skulle stille værksteds- og laboratoriefaciliteter til rådighed for de studerende i SVÅ. Der har imidlertid ikke været behov for disse faciliteter. Kun en enkelt studerende har spurgt til, hvad der nærmere lå i tilbuddet om værksteds- og laboratoriefaciliteter. I perioden har i alt 263 studerende fået stillet en arbejdsplads til rådighed: 102 i Sandbox og 161 i Take Off (99 projekter). Af de 99 projekter i Take Off har 55 haft et CVR-nr. Alle 263 studerende er blevet udsluset pr , idet den bevilgede projektforlængelse til alene skal anvendes til etablering af et netværk for iværksættermiljøer i Aarhus samt udvikling af en bæredygtig forretningsmodel for SVÅ. Ved udslusningen af de 99 projekter fra Take Off var 46 virksomheder i drift, og 30 projekter ville der blive arbejdet videre med på egen hånd nu/senere/ virksomheder på standby. SVÅ-tilbuddet er blevet markedsført til alle studerende på bachelor- og kandidatniveau på AU og øvrige uddannelsesinstitutioner. I perioden er de i alt 263 studerende, som har været i SVÅ, kommet fra følgende uddannelsesinstitutioner: AU: 242 studerende - Arts: 86 - Business and Social Sciences: Health: 13 - Science and Technology: 37 Andre uddannelsesinstitutioner: 21 studerende - AAMS 1 - AARCH 1 - DJM 5 Side 3

4 - IHA 1 - Kaospiloterne 2 - SDU 1 - VIA UC 10 Mål 2 De studerende skal tilbydes vejledning og rådgivning Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Antal studerende, der Studentervæksthuset deltager i forløbet og skal gennem initiativet antal studerende, der Business Sandboks yde udarbejder en forretningsplan vejledning til studerende, der ikke har en konkret forretningside. Konkret skal der ydes vejledning om ideudvikling, personlig afklaring og motivation m.m. og der skal tilbydes både individuelle og kollektive aktiviteter. Min 50 % af deltagerne i Sandbox skal gå videre til initiativet Business Take Off. Min. 20 studerende skal deltage i 2009 og i projektperioden min. 45 studerende. Eksterne konsulenter har medvirket til at udvikle/planlægge vejledningstilbuddet, og der er efterfølgende indgået aftaler med bl.a. eksterne konsulenter til gennemførelse af vejledning/aktiviteter i Sandbox. For studerende, der har deltaget i et Sandbox forløb, har det alene været relevant at udarbejde en personlig udviklingsplan. Først når de evt. fortsatte i Take Off, har det været aktuelt for dem at udarbejde en forretningsplan. I perioden blev det første forløb for studerende i Sandbox gennemført. I alt 14 studerende (AU: HUM 10, TEO 1; DJM 2; Kaospiloterne 1) deltog. Forløbet omfattede: - udarbejdelse af personlige præsentationer - personlighedstest og feedback på personprofil - 3 workshops - arbejde med personlig udviklingsplan - coaching/vejledning. 13 af de 14 deltagere udarbejdede en personlig udviklingsplan. 4 af deltagerne svarende til 29 % fortsatte i Take Off. I perioden blev det andet forløb for studerende i Sandbox gennemført. I alt 29 studerende (AU: ASB 11, HUM 10, NAT 1, SAM 3, SUN 1; AARCH 1; SDU 1; VIA UC 1) deltog i dette forløb, der var identisk med forløbet for det første hold studerende. 9 deltagere udarbejdede en personlig ud- Side 4

5 viklingsplan. 6 af deltagerne svarende til 21 % forsatte i Take Off. Et forløb for 13 internationale studerende (AU: ASB 12, HUM 1) blev gennemført i perioden deltagere udarbejdede en personlig udviklingsplan, og 2 udarbejdede en idébeskrivelse. Ingen af deltagerne fortsatte i Take Off. I perioden blev det tredje ordinære forløb for studerende i Sandbox gennemført med i alt 11 deltagere (AU: ASB 1, HUM 2, NAT 2, SAM 3, SUN 1; AAMS 1, VIA UC 1). Forløbet omfattede: - kort skriftlig præsentation af tanker om iværksætteri samt udarbejdelse af personlig præsentation - udarbejdelse af personprofil og individuel tilbagemelding på profil - 4 workshops - coaching. 4 af deltagerne svarende til 36 % fortsatte i Take Off. I perioden blev der gennemført et særligt tilrettelagt Business Development Sandbox-forløb for 9 studerende på valgfaget Applied Business Development på ASB, AU, der tog Business Development Sandbox som en del af valgfaget. Ingen af deltagerne fortsatte i Take Off. Det fjerde ordinære forløb for studerende i Sandbox blev afholdt i perioden studerende deltog i det: AU: 17 studerende - Arts: 11 - Business and Social Sciences: 5 - Science and Technology: 1 Andre uddannelsesinstitutioner: 3 studerende - DJH 1 - VIA UC 2 Side 5

6 8 af deltagerne svarende til 40 % fortsatte i Take Off. Det andet Sandbox hold for internationale studerende blev afholdt i perioden studerende deltog i det: AU: 4 studerende - Business and Social Sciences: 4 Andre uddannelsesinstitutioner: 2 studerende - DJM 1 - VIA UC 1 1 af deltagerne svarende til 17 % fortsatte i Take Off. Resultatkrav 2.2 Studentervæksthuset skal gennem initiativet Business Take Off tilbyde vejledning til studerende, der har en ide, som de ønsker at udvikle til et forretningskoncept. Vejledningen skal sikre, at de studerende får kvalificeret deres ide frem til virksomhedsetablering. 90 % af de studerende skal udarbejde en forretningsplan. Min. 12 studerende skal deltage i 2009 og i projektperioden min. 45 studerende. Antal studerende der deltager i forløbet og antal studerende, der udarbejder en forretningsplan Af de i alt 102 studerende, der har gennemført et Sandbox forløb, er 23 fortsat i Take Off svarende til 23 %. Den løbende udvikling af Sandbox har imidlertid ført til mere optimale Sandbox-forløb med fokus på afklaring af egen handlingskompetence, hvorfor Sandbox ikke som oprindelig forudsat/tænkt fik funktion af en direkte fødekanal til Take Off. Den hidtidige screening til Take Off blev den afløst af Take Off Runway. Den såkaldte NABC-model, der har fokus på, at idéerne skal være vigtige frem for interessante: N for Need/BEHOV A for Approach/FREMGANGSMÅDE B for Benefit/FORDELE C for Competition/KONKURRENCE blev fremover anvendt. Der blev også arbejdet med feasibility. Endvidere var det personlige drive (parathed og vilje) med i vurderingen af potentiale til Take Off. NABC-modellen blev en indledning til den innovationsplan/forretningsplan, der blev arbejdet med i Take Off, og dermed blev der en rød tråd mellem forberedelse, og det at være i Take Off. Side 6

7 I perioden har i alt 112 studerende (81 forløb) deltaget i Take Off Runway : AU: 102 studerende - Arts: 45 - Business and Social Sciences: 36 - Health: 6 - Science and Technology: 15 Andre uddannelsesinstitutioner: 9 studerende - DJH: 1 - DJM: 1 - VIA UC 7 Uoplyst: 1. Heraf er 69 blevet indskrevet i Take Off. Der er afholdt i alt 108 møder. Eksterne konsulenter har medvirket til at udvikle/planlægge vejledningstilbuddet, og der er efterfølgende indgået aftaler med eksterne konsulenter til gennemførelse af vejledningen. En ekstern konsulent har udviklet Salgsguiden til brug i SVÅ, mens SVÅ s projektleder og udviklingskonsulent selv har udviklet Kompetencehjulet og Netværkshjulet, Screeningsmodellen samt Innovationsplanen/forretningsplanen, 3-måneders evaluering og Refleksion over egen læring (kompetenceudvikling). I Take Off har i perioden i alt: - 19 studerende (13 projekter) fået lavet en adfærdsprofilanalyse studerende (75 projekter) har modtaget ekstern coaching/vejledning. Alle 161 studerende (99 projekter) har dog modtaget intern coaching/vejled-ning! - 12 studerende (9 projekter) har i en 5- måneders forsøgsperiode i 2010 modtaget forretningsplan/innovations-plansparring fra SVÅ s udviklingskonsulent. Efter periodens udløb blev denne sparring en integreret del af den eksterne coaching/vejledning, hvorved alle 161 studerende har modtaget vejledning i udvikling af forretnings- Side 7

8 plan/innovationsplan på aktuelt niveau studerende (13 projekter) har udarbejdet en forretningsplan, svarende til 12 % studerende (44 projekter) er gået i gang med at udarbejde en forretningsplan, svarende til 48 % studerende (42 projekter) er endnu ikke gået i gang med at udarbejde en forretningsplan, svarende til 40 %. Resultatkrav 2.3 Studentervæksthuset skal tilbyde alle studerende personlig og forretningsmæssig vejledning, herunder vejledning vedrørende udarbejdelse af en forretningsplan. Resultatkrav 2.4 Studentervæksthuset skal tilbyde alle studerende en mentorordning, Som udgangspunkt vil det være erfarne iværksættere, der stiller deres erfaring og viden til rådighed Antal studerende, der har modtaget rådgivning. Rådgivningsydelsernes art og omfang beskrives Antal mentorer og antal etablerede mentorordninger I efteråret 2010 var det endvidere muligt for de studerende at komme til Åben rådgivning om torsdagen umiddelbart inden afholdelsen af Torsdags Take-Off arrangementerne. Dette tilbud var der dog ikke behov for at videreføre i SVÅ har indgået aftaler med eksterne konsulenter til at medvirke ved gennemførelse af vejledningen. I perioden har i alt 121 studerende i SVÅ fået lavet en adfærdsprofilanalyse, og i alt 216 studerende har modtaget coaching/vejled-ning fra ekstern konsulent. Alle 263 studerende har modtaget intern coaching/vejledning. SVÅ s udviklingskonsulent har i en 5- måneders forsøgsperiode i 2010 givet forretningsplansparring/innovations- plansparring til 12 studerende (9 projekter) i Take Off. Efter periodens udløb blev denne sparring en integreret del af den eksterne coaching/vejledning og omfattede alle. Med henblik på at få igangsat en mentorordning for de studerende i Take Off, indgik SVÅ i februar 2010 en aftale med Connect Denmark. De studerende, der havde en forretningsmodel m.m., skulle således fremover og i forhold til deres behov og branche kunne få tilknyttet en mentor (strategisk sparringspartner), pre-springboard, spring- Side 8

9 board eller advisory board. Da søgningen til dette tilbud udeblev, afholdt SVÅ s projektleder og udviklingskonsulent et møde med projekter i Take Off for at komme tættere på, hvad de mere præcist havde behov for. 12 studerende fra 9 projekter deltog i mødet, og nye modeller/idéer kom på bordet. Idéerne blev efterfølgende bearbejdet og affødte, at der fra efteråret 2010 blev udbudt netværksarrangementer, såkaldte Torsdags Take-Off, for de studerende i Take Off. I perioden blev der afholdt 9 Torsdags Take-Off. 3 blev aflyst på grund af for få tilmeldte. I perioden blev der afholdt 3 Torsdags Take-Off. 4 blev aflyst på grund af for få tilmeldte. I alt 38 studerende (32 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox deltog i et/flere Torsdags Take-Off. Det var desuden planen at afholde et arrangement for de studerende i Take Off og virksomhedsledere med fokus på matching. I stedet blev de studerende i Take Off klædt på til selv at planlægge et mentorforløb. Mentor og mentee skulle således selv finde hinanden og indbyrdes aftale, hvordan samarbejdet skulle organiseres. Som udgangspunkt skulle der ikke være nogen økonomi mellem parterne. Mentee skulle gøre sig klart, hvad han havde brug for, og hvilke strategiske udfordringer han ønskede rådgivning omkring. Mentor skulle have lyst til at arbejde med videniværksættere fra universitetet og være motiveret af at få ting til at ske. SVÅ har i øvrigt haft tilladelse til at benytte Venture Cups mentorkartotek. Anvendelsen af en mentorordning i Sand- Side 9

10 Resultatkrav 2.5 Studentervæksthuset skal gennemføre netværksskabende og tværfaglige aktiviteter Antal og art aktiviteter box har ikke været relevant. SVÅ har løbende tilbudt de studerende i SVÅ at deltage i netværksskabende og tværfaglige aktiviteter. Nedenstående viser den samlede status for deltagelse i perioden : - 10 studerende (7 projekter) fra Take Off og 7 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i et/flere SVÅ TirsdagsCaféarrangementer studerende (45 projekter) fra Take Off har deltaget i et/flere SVÅ Fredagsmøder 2009/2010/ studerende fra Take Off/Sandbox har deltaget i Eventen Smag på Entrepreneurship studerende (6 projekter) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i GEW 2009 (afholdt i SVÅ). - 7 studerende (5 projekter) fra Take Off og 6 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i et/flere Crash Courses 2009 (afholdt i SVÅ). - 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i det meritgivende Entrepreneurshipkursus Humanistisk Innovation E2009 (delvist afholdt i SVÅ). - 2 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Venture Cup 2009/ studerende (1 projekt) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i workshop, Klimakonkurrence 2009 (afholdt i SVÅ). - 1 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Klimakonkurrence studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i Challenge Camp Klimamad studerende (4 projekter) fra Take Off har deltaget i STARTit arrangement Jeg vil gerne noget mere ud studerende (34 projekter) fra Take Off og 24 studerende fra Sandbox har deltaget i et/flere IværksætterCafé-arrangementer 2010/2011 (afholdt i SVÅ). Side 10

11 - 24 studerende (19 projekter) fra Take Off har deltaget i et netværksskabende og tværfagligt arrangement i SVÅ, da SVÅ havde ½ års jubilæum med studerende i huset. - 9 studerende (5 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har stået på stand på Iværksætter DNA studerende fra Take Off/Sandbox har deltaget i konkurrencen Velfærdsudfordringen 2010 udbudt af AEC i foråret studerende (1 projekt) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox har deltaget i IN- CUBA Aarhus Startup Weekend studerende (32 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har deltaget i et/flere Torsdags Take-Off arrangementer 2010/ studerende (4 projekter) fra Take Off og 10 studerende fra Sandbox har deltaget i netværksarrangementet EU and US innovation what can we learn, hvor Burton Lee, PHD, MBA, Stanford University var oplægsholder. - 0 studerende fra Take Off/ Sandbox har deltaget på workshop i forbindelse med Creative Business Cup (Venture Cup arrangement). - 1 studerende (1 projekt) fra Take Off har i uge 46, 2010, været ude som rollemodel og oplægsholder på Ergoterapeutskolen/budbringer af mulighederne i SVÅ. - 2 studerende (1 projekt) fra Take Off har holdt oplæg i MEA Midt. - 4 studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox har deltaget i STARTit ambassadørworkshop. - 6 studerende (3 projekter) fra Take Off har holdt oplæg ved VLarrangement. - 3 studerende (3 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox har deltaget i Venture Cup Idea Competition 2010/ studerende (5 projekter) fra Take Off og 6 studerende fra Sandbox har overværet Venture Cup Idea Competition Side 11

12 Resultatkrav 2.6 De studerende skal tilbydes deltagelse i summerschools, camps og konkurrencer Antal deltagere og typer af arrangementer finalearrangement 2010/ studerende (9 projekter) fra Take Off har deltaget i Startup Weekend Aarhus i Incuba Science Park. - 3 studerende (2 projekter) fra Take Off har holdt oplæg ved besøg i SVÅ af borgmester Nikolaj Wammen m.fl. fra Aarhus Kommune. - 2 studerende (2 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har deltaget i workshop i socialt entreprenørskab. - 3 studerende (2 projekter) fra Take Off har deltaget i main event Female Entreprenørskab in Nordic Regions. - 4 studerende (3 projekter) fra Take Off deltog i Venture Cup finale, København. - 3 studerende (3 projekter) fra Take Off deltog i Venture Cups forårskonkurrence, finale. - 2 studerende (2 projekter) fra Take Off deltog i SVÅ-konferencen: Aarhus-modellen for studentervæksthuse. De studerende i SVÅ er løbende blevet tilbudt deltagelse i summerschools, camps og konkurrencer. Nedenstående viser den samlede deltagelse for perioden : - 2 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Venture Cup 2009/ studerende (1 projekt) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i workshop (Klimakonkurrence 2009). - 1 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Klimakonkurrence studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i Challenge Camp Klimamad studerende fra Take Off/ Sandbox har deltaget i konkurrencen Velfærdsudfordringen 2010 i foråret studerende (1 projekt fra Take Off) og 1 studerende fra Sandbox har deltaget i INCUBA Aarhus Startup Weekend. - 0 studerende fra Take Off/ Sandbox har Side 12

13 deltaget i workshop i forbindelse med Creative Business Cup (Venture Cup arrangement). - 4 studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox har deltaget i STARTit ambassadørworkshop. - 3 studerende (3 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox har deltaget i Venture Cup Idea Competition 2010/ studerende (5 projekter) fra Take Off og 6 studerende fra Sandbox har overværet Venture Cup Idea Competition finalearrangement 2010/ studerende (9 projekter fra Take Off) har deltaget i Startup Weekend Aarhus i Incuba Science Park. - 2 studerende (2 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har deltaget i workshop i socialt entreprenørskab. - 4 studerende (3 projekter) fra Take Off deltog i Venture Cup finale, København. - 3 studerende (3 projekter) fra Take Off deltog i Venture Cups forårskonkurrence, finale. De studerende i SVÅ blev også tilbudt at deltage i: - KandidatCamp 2010, som AEC planlagde at afholde Campen måtte desværre aflyses på grund af for få deltagere. Mål 3 Studentervæksthuset skal være synligt hos de videregående uddannelsesinstitutioner Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Antal samarbejdsaftaler Studentervæksthus Aarhus skal, gennem indgåelse af samarbejdsaftaler sikre, at Studentervæksthusets tilbud er synligt hos de videregående uddannelsesinstitutioner i Århus-området SVÅ har indgået samarbejdsaftaler med følgende: - Østjysk Innovation - Kaospiloterne - INCUBA Science Park - Ingeniørhøjskolen i Århus - Væksthus Midtjylland - VIA University College - STARTit Side 13

14 Resultatkrav 3.2 Studentervæksthus Aarhus skal indgå et samarbejde med Studenterhus Århus om relevante opgaver. Eksempelvis har STARTit løbende bidraget aktivt til at gøre SVÅ s tilbud synlige gennem omtale, i forbindelse med rekruttering og på arrangementer. Samarbejdsaftale forelægges Region Midtjylland. Der er holdt møder med Studenterhus Århus , , og Antal gennemførte initiativer SVÅ har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale med Studenterhus Århus. I samarbejde med Studenterhus Århus afholdtes: AEC-eventen Smag på Entrepreneurship, hvor bl.a. SVÅ markedsførte sine tilbud. 55 deltagere blev SVÅ markedsført på International Student Entrepreneur Event i Studenterhus Århus. 75 deltagere et fælles arrangement Studenter/iværksætter hvad nu? med indlæg Studentervæksthus Århus Hvad er der igangsat? Hvad er erfaringerne? Hvad er fremtidsplanerne?. 10 deltagere. Mål 4 Studentervæksthuset skal markedsføres Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Eksemplarer af markedsføringsmateriale Studentervæksthuset skal markedsføres overfor studerende ved udjylland. sendes til Region Midtdannelsesmiljøerne på bachelor- og kandidatniveau. Det skal fremgå af markedsføringsmaterialet, at Vækstforum og Region Midtjylland er bidragyder. Der skal endvidere ske en generel formidling af studentervæksthusets indsats og resultater. Nedenstående informations- og prforanstaltninger er p.t. gennemført/under planlægning: SVÅ har egen hjemmeside og der er udarbejdet foldere og postkort til markedsføring af SVÅ overfor de studerende på bachelor- og kandidatniveau på AU og øvrige uddannelsesinstitutioner. Der er endvidere blevet udsendt personlige mails om aktiviteter. Af andet materiale, der markedsfører SVÅ, kan nævnes skilte på SVÅ-bygningen og roll-ups til messestande. Side 14

15 SVÅ har udgivet nyhedsbrev og SVÅ udgav til sit 1 års jubilæumsarrangement med studerende i huset en pixibog Studentervæksthus Århus - Vi gør det!, der beskriver, hvordan SVÅ omsætter forskningsmæssig viden om foretagsomhed ved at møde de studerende dér, hvor de er. Bogen indeholder cases, der synliggør de erfaringer og den udvikling, foretagsomme studerende har gennemgået i SVÅ. Der deltog 55 i jubilæumsarrangementet. SVÅ udgav ultimo august 2011 endnu en bog: Fra viden til værdi Aarhus-modellen for studentervæksthuse. Bogen har fokus på iværksætterne i SVÅ. Hovedformålet har været at fortælle deres historie og derigennem beskrive, hvordan man med utraditionelle metoder kan omdanne viden til værdi. Bogen blev præsenteret og uddelt på konferencen Aarhus-modellen for studentervæksthuse, som SVÅ afholdt deltog i konferencen. SVÅ er blevet markedsført gennem annoncering i: - studenterbladene Delfinen nr. 150 (august 2009) og Commerciel nr. 05 (uge ) - magasinet Synergi nr. 1 (august 2009) (indstik i magasinet First Mover nr ) - magasinet First Mover i henholdsvis september og november 2009 samt i nr. 12 (januar 2010) og nr. 13 (marts 2010). - i brochuren Student Life Fair (22. & 23. september 2010). SVÅ har løbende været i kontakt med pressen/udsendt pressemeddelelser, bl.a.: Videnskabsminister gæster Studentervæksthus Århus på et-årsdag. SVÅ har fået omtale i følgende nyhedsbreve, aviser m.m.: - IDEA s nyhedsbreve Nyt fra MIU-projektet #2, maj 2009 Side 15

16 - Magasinet First Mover nr. 10 (september 2009) - Rektoratets nyhedsbrev på AU Katrinebjerg Nyhedsbrev nr. 6 (oktober 2009) - STARTit s nyhedsbreve AEC s nyhedsbreve juni + december 2009 og marts + juni UNIvers #2 ( ): Fødselsdag i væksthuset + #5 ( ): Direktør i egen virksomhed: Et superrelevant studiejob + #5 ( ) Kunsten at sælge sig selv - JP Århus : Iværksættere mødtes - JP Århus Business maj 2010: Propfyldt væksthus : Hæder til århusianske iværksættere : Besøg på Aarhus Universitet : Videnskabsministeren besøger Aarhus Universitet : Studentervæksthus Århus fejrer 1 års jubilæum med studerende i huset : Entreprenørskab på Aarhus Universitet - Dialog, Kvartalsmagasin for Regional Udvikling, Region Midtjylland : Her bliver de unge cand.selv. - The Travelling Salesman blog : Århus is Great for Startups - Januar Studenterbladet Delfinen # 162: Ditte vil bygge børnehjem - Lokalavisen : Går du med en iværksætter i maven? - ErhvervsBladet : Innovative kandidater værsgo - TV Aarhus : Et guldæg for Aarhus - Århus Stiftstidende, PROvokation Side 16

17 : Studerende og iværksætter - Jyllands-Posten, Magasinet Selvstændig : Find dine kunder - Jyllands-Posten, Magasinet Selvstændig : Nørden og Sælgeren - Jyllands-Posten, Erhverv Karriere : Ketchup i blodårerne - Århus Stiftstidende, PROvokation : Flere provokationer - JP Aarhus Business nr. 6, april 2011: E- universitet skal skabe genvej til ny viden - Århus Stiftstidende Kalender : Lær at konceptudvikle - Århus Stiftstidende : Opsøg tilfældighederne - Århus Stiftstidende : Succesprincipper for iværksættere - Århus Stiftstidende, PROvokation : Flere provokationer - Stiften.blog.dk : Fem succesprincipper for iværksættere - Århus Stiftstidende, PROvokation : Flere provokationer - Århus Stiftstidende, PRO. Erhverv. Arbejde. Vækst : De tre vigtigste råd - Århus Stiftstidende, PRO. Erhverv. Arbejde. Vækst : Tjek din indstilling - Århus Stiftstidende, PRO. Erhverv. Arbejde. Vækst : De sidste travle 24 timer - Jyllands-Posten, Erhverv Karriere : Drømmen er et børnehjem i Afrika : Ingeniørhøjskolen har vokseværk - Århus Stiftstidende, PRO. Erhverv. Arbejde. Vækst : Mød Lasse Chor - studerende OG iværksætter - Århus Stiftstidende, PRO : Drop idéen og kig på dine venner - Århus Stiftstidende, PRO : Arbejd, arbejd - Århus Stiftstidende, PRO : Top of the pops - Århus Stiftstidende, PRO : Studentervæksthusets erfaringer. Side 17

18 SVÅ er blevet markedsført fra stande på følgende arrangementer: på studiestartsmesse på AU (520 besøgte standen) på Iværksætter DNA Standen var bl.a. bemandet med studerende fra Sandbox og Take Off (200 besøgte standen) på ASB KarriereFestival (27 besøgte standen) på AU Studiemesse (251 besøgte standen) på ASB Studiemesse (Student Life Fair) (200 besøgte standen) på AIESEC Innovation Day, AU (15 besøgte standen) på Erhvervsmesse, SAM, AU (30 besøgte standen) på Aarhus Sustainability Network eventen på ASB, AU (24 besøgte standen) SVÅ er desuden blevet markedsført: på kurset Entrepreneurship, Summer University, ASB, AU (36 deltagere) på rusugearrangement for nye studerende på IMV, HUM, AU (125 deltagere) på kandidatarrangement på IMV, HUM, AU (40 deltagere) på AEC-event Smag på Entrepreneurship (55 deltagere) på arrangement for studerende på NAT, AU (25 deltagere) på entrepreneurkurset Humanistisk Innovation, HUM, AU (45 deltagere) på arrangement for Ark:Idea (13 deltagere) på arrangement for studiepraktikanter fra Medievidenskab, Informationsvidenskab og Digitalt Design, HUM, AU (90 deltagere) på STARTit-arrangement Jeg vil gerne noget mere ud (14 deltagere) på arrangement for undervisernetværk på AU (10 deltagere) på AU Studievejledningens års- Side 18

19 møde (46 deltagere) på arrangement for ledere for sundhedsfaglige uddannelser på VIA (3 deltagere) på arrangement for studerende på IHA, som skulle til at skrive bacheloropgave (30 deltagere) pitch (Sandbox) på Oplevelsesøkonomi, HUM, AU (30 deltagere) pitch (Sandbox) på IMV, HUM, AU (40 deltagere) pitch (Sandbox) på ASB, AU (200 deltagere) pitch (Sandbox) på ASB, AU (200 deltagere) pitch (Sandbox) på Innovation, NAT, AU (22 deltagere) på 1. netværksmøde for studentervæksthuse i DK (21 deltagere) på International Student Entrepreneur Event i Studenterhus Århus (75 deltagere) Sandbox introduktion til sygeplejerske-studerende på VIA UC hold 081A og 081D (26 deltagere) Sandbox introduktion til sygeplejerske-studerende på VIA UC hold 081B og 081C (9 deltagere) på STARTit-arrangement Meet the Entrepreneur (29 deltagere) på STARTit-arrangement Jeg vil gerne noget mere ud Aarhus School of Business (50 deltagere) pitch (Sandbox) på AEC IværksætterCafé (23 deltagere) i forbindelse med et studiebesøg fra Biskopsgården (Göteborg) (2 deltagere) på Innovationsdag på Fysioterapeutuddannelsen på VIA UC (15 deltagere) på torsdagsarrangement A day with Studentervæksthus Århus på ASB Career Centre, AU (9 deltagere) på arrangement i Rådighedsblok på Århus Maskinmesterskole (50 deltagere) på arrangement for studerende fra Ernæring og Sundhed, VIA UC (18 deltagere) Side 19

20 på arrangement for studerende fra Ernæring og Sundhed, VIA UC (10 deltagere) på arrangement for erhvervsvejledere m.fl. fra Institut for Filosofi og Idéhistorie, HUM, AU (4 deltagere) på rusugearrangement for nye studerende på IMV, HUM, AU (70 deltagere) på uddannelsen Humanistisk Organisationsforståelse, HUM, AU (45 deltagere) på rusugearrangement for nye studerende på Institut for Økonomi, SAM, AU (400 deltagere) på Kursus i studieteknik for studerende på første årgang på DJF, AU (22 deltagere) hvor Videnskabsministeren aflagde SVÅ et besøg (13 deltagere) Pitch (Sandbox) på Kropskultur, Institut for Idræt, NAT, AU (20 deltagere) Pitch (Sandbox) på IMV, B- linjen, HUM, AU (18 deltagere) Pitch (Sandbox) på bacheloruddannelse i IT, NAT, AU (35 deltagere) Pitch (Sandbox) på IMV, HUM, AU (2 deltagere) Pitch (Sandbox) på IMV (informationsvidenskabelig specialiseringsfag) (35 deltagere) Pitch (Sandbox) på Datalogi, NAT, AU (80 deltagere, blandet bachelorog kandidat-studerende) Arrangement for InSpe, AARCH (8 deltagere) på KarriereStarteren på HUM, AU (40 deltagere) på arrangement for mediestuderende fra AAU (42 deltagere) hos Sundhed & Ernæring, VIA UC (40 deltagere) ved oplæg (Idégenereringsworkshop) hos Danske Studerendes Fællesråd (25 deltagere) ved indledende event Female entreprenørskab in Nordic Regions(25 deltagere) Side 20

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015 Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 13. december 2013 08:27 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev december EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket

Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket Iværksætteri en undervurderet beskæftigelsesmulighed?. Ridha Shimi, Iværksætterkonsulent, Udvikling Odense Erhvervsservice. Odense Kommune

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Fritz Henglein, afgående innovationsambassadør Kenny Erleben, tiltrædende innovationsambassadør KUs udviklingskontrakt 2006-08 Resultatmål: 14. Øge antallet af samarbejdskontrakter

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Navitas Science & Innovation. 1. juni 2014 31. december 2018 Journalnummer: 1-31-76-4-13. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Navitas Science & Innovation. 1. juni 2014 31. december 2018 Journalnummer: 1-31-76-4-13. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Navitas Science & Innovation 1. juni 2014 31. december 2018 Journalnummer: 1-31-76-4-13 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Iværksætter fra VIDEA fik pris for innovative arbejde

Iværksætter fra VIDEA fik pris for innovative arbejde Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 30. august 2013 10:50 Emne: EiUs nyhedsbrev august EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over EiU projektets status og

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET - Hvordan skabes kontakten til de højtuddannede Bliv en god kontaktmægler mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Ann Cathrine Lebech Hoe Career Consultant Aarhus

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme. 26. august 2014 i Odense

Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme. 26. august 2014 i Odense Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme 26. august 2014 i Odense Program for dagen 10.00 Velkomst Bordet rundt (hvem er jeg, hvorfor er jeg her) Hvad er Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere