Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Att.: Bent Mikkelsen Ean-nr: Aarhus Entrepreneurship Centre, Aarhus Universitet Finlandsgade Århus N Att. Flemming Fink CVR: Bankoplysninger: Danske Bank, Holmens Kanal, Kbh. Resumè Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale etableringsrate skal øges inden For at nå dette mål skal den regionale iværksætterkultur styrkes, bl.a. ved at fremme iværksætteri og ideudvikling i uddannelserne. For at nå dette mål etableres der studentervæksthuse i tilknytning til de videregående uddannelsesinstitutioner. Studentervæksthus Århus skal danne ramme om ideudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer for studerende ved Århus Universitet og fra byens øvrige uddannelsesinstitutioner. Studentervæksthuset skal tilbyde de studerende kompetencetilførsel inden for faglige, tekniske og forretningsmæssige områder. Det forudsættes, at der indgås et formaliseret samarbejde med Studenterhus Århus. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Der skal etableres fysiske faciliteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Antal arbejdspladser Aarhus Universitet (AU)skal etablere og stille min. 20 arbejdspladser og IT faciliteter til rådighed for studerende ved AU og byens øvrige videregående uddannelsesinstitutioner Resultatkrav 1.2 Studentervæksthuset Lejekontrakt har været indgået på 509 kvadratmeter lokaler beliggende Møllevangs Allé 142, 8200 Århus N, hvor møbler blev leveret i uge 35 i Der har været trådløst netværk og indrettet i alt 23 projektarbejdspladser i Take Off. I Sandbox var der 13 borde, som de studerende kunne få adgang til efter et bookingsystem. Desuden har der været mulighed for afholdelse af workshops og foredrag og mulighed for både individuelle og kollektive aktiviteter. Smartboards, MindManager licenser og ITværktøjet ZING har været stillet til rådighed for de studerende. De første studerende startede i SVÅ Den officielle indvielse af SVÅ fandt sted gæster. Søgningen til SVÅ var imidlertid så overvældende, at det for at klare efterspørgslen var nødvendigt fra at leje arbejdspladser i Njubiz, Incuba Science Park, der er beliggende i umiddelbar nærhed af SVÅ, og fra juni 2011 at leje yderligere 262,60 kvadratmeter beliggende Helsingforsgade 27, 1. etage, 8200 Aarhus N. Pr er alle studerende udsluset af projektet. Se nærmere under pkt Huslejeudgifterne på de angivne lejemål er derfor ophørt i forhold til SVÅ-projektet. SVÅ har indskrevet i sine aftaler med sam-

3 sikrer de studerende adgang til laboratorieog værkstedsfaciliteter. Resultatkrav 1.3 Min. 80 studerende har i projektperioden benyttet sig af tilbuddet om at få stillet en arbejdsplads til rådighed. Heraf har 5 etableret virksomhed og yderligere min. 5 er under etablering. Resultatkrav 1.4 Studentervæksthuset skal være et tilbud for alle studerende ved uddannelserne på bachelor- og kandidatniveau i Århus området Antal brugere af studentervæksthuset og antal studerende, der har etableret virksomhed Øvrige uddannelser skal være bredt repræsenteret i Studentervæksthuset arbejdspartnere som IHA, VIA m.fl., at de efter nærmere indgåede aftaler skulle stille værksteds- og laboratoriefaciliteter til rådighed for de studerende i SVÅ. Der har imidlertid ikke været behov for disse faciliteter. Kun en enkelt studerende har spurgt til, hvad der nærmere lå i tilbuddet om værksteds- og laboratoriefaciliteter. I perioden har i alt 263 studerende fået stillet en arbejdsplads til rådighed: 102 i Sandbox og 161 i Take Off (99 projekter). Af de 99 projekter i Take Off har 55 haft et CVR-nr. Alle 263 studerende er blevet udsluset pr , idet den bevilgede projektforlængelse til alene skal anvendes til etablering af et netværk for iværksættermiljøer i Aarhus samt udvikling af en bæredygtig forretningsmodel for SVÅ. Ved udslusningen af de 99 projekter fra Take Off var 46 virksomheder i drift, og 30 projekter ville der blive arbejdet videre med på egen hånd nu/senere/ virksomheder på standby. SVÅ-tilbuddet er blevet markedsført til alle studerende på bachelor- og kandidatniveau på AU og øvrige uddannelsesinstitutioner. I perioden er de i alt 263 studerende, som har været i SVÅ, kommet fra følgende uddannelsesinstitutioner: AU: 242 studerende - Arts: 86 - Business and Social Sciences: Health: 13 - Science and Technology: 37 Andre uddannelsesinstitutioner: 21 studerende - AAMS 1 - AARCH 1 - DJM 5 Side 3

4 - IHA 1 - Kaospiloterne 2 - SDU 1 - VIA UC 10 Mål 2 De studerende skal tilbydes vejledning og rådgivning Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Antal studerende, der Studentervæksthuset deltager i forløbet og skal gennem initiativet antal studerende, der Business Sandboks yde udarbejder en forretningsplan vejledning til studerende, der ikke har en konkret forretningside. Konkret skal der ydes vejledning om ideudvikling, personlig afklaring og motivation m.m. og der skal tilbydes både individuelle og kollektive aktiviteter. Min 50 % af deltagerne i Sandbox skal gå videre til initiativet Business Take Off. Min. 20 studerende skal deltage i 2009 og i projektperioden min. 45 studerende. Eksterne konsulenter har medvirket til at udvikle/planlægge vejledningstilbuddet, og der er efterfølgende indgået aftaler med bl.a. eksterne konsulenter til gennemførelse af vejledning/aktiviteter i Sandbox. For studerende, der har deltaget i et Sandbox forløb, har det alene været relevant at udarbejde en personlig udviklingsplan. Først når de evt. fortsatte i Take Off, har det været aktuelt for dem at udarbejde en forretningsplan. I perioden blev det første forløb for studerende i Sandbox gennemført. I alt 14 studerende (AU: HUM 10, TEO 1; DJM 2; Kaospiloterne 1) deltog. Forløbet omfattede: - udarbejdelse af personlige præsentationer - personlighedstest og feedback på personprofil - 3 workshops - arbejde med personlig udviklingsplan - coaching/vejledning. 13 af de 14 deltagere udarbejdede en personlig udviklingsplan. 4 af deltagerne svarende til 29 % fortsatte i Take Off. I perioden blev det andet forløb for studerende i Sandbox gennemført. I alt 29 studerende (AU: ASB 11, HUM 10, NAT 1, SAM 3, SUN 1; AARCH 1; SDU 1; VIA UC 1) deltog i dette forløb, der var identisk med forløbet for det første hold studerende. 9 deltagere udarbejdede en personlig ud- Side 4

5 viklingsplan. 6 af deltagerne svarende til 21 % forsatte i Take Off. Et forløb for 13 internationale studerende (AU: ASB 12, HUM 1) blev gennemført i perioden deltagere udarbejdede en personlig udviklingsplan, og 2 udarbejdede en idébeskrivelse. Ingen af deltagerne fortsatte i Take Off. I perioden blev det tredje ordinære forløb for studerende i Sandbox gennemført med i alt 11 deltagere (AU: ASB 1, HUM 2, NAT 2, SAM 3, SUN 1; AAMS 1, VIA UC 1). Forløbet omfattede: - kort skriftlig præsentation af tanker om iværksætteri samt udarbejdelse af personlig præsentation - udarbejdelse af personprofil og individuel tilbagemelding på profil - 4 workshops - coaching. 4 af deltagerne svarende til 36 % fortsatte i Take Off. I perioden blev der gennemført et særligt tilrettelagt Business Development Sandbox-forløb for 9 studerende på valgfaget Applied Business Development på ASB, AU, der tog Business Development Sandbox som en del af valgfaget. Ingen af deltagerne fortsatte i Take Off. Det fjerde ordinære forløb for studerende i Sandbox blev afholdt i perioden studerende deltog i det: AU: 17 studerende - Arts: 11 - Business and Social Sciences: 5 - Science and Technology: 1 Andre uddannelsesinstitutioner: 3 studerende - DJH 1 - VIA UC 2 Side 5

6 8 af deltagerne svarende til 40 % fortsatte i Take Off. Det andet Sandbox hold for internationale studerende blev afholdt i perioden studerende deltog i det: AU: 4 studerende - Business and Social Sciences: 4 Andre uddannelsesinstitutioner: 2 studerende - DJM 1 - VIA UC 1 1 af deltagerne svarende til 17 % fortsatte i Take Off. Resultatkrav 2.2 Studentervæksthuset skal gennem initiativet Business Take Off tilbyde vejledning til studerende, der har en ide, som de ønsker at udvikle til et forretningskoncept. Vejledningen skal sikre, at de studerende får kvalificeret deres ide frem til virksomhedsetablering. 90 % af de studerende skal udarbejde en forretningsplan. Min. 12 studerende skal deltage i 2009 og i projektperioden min. 45 studerende. Antal studerende der deltager i forløbet og antal studerende, der udarbejder en forretningsplan Af de i alt 102 studerende, der har gennemført et Sandbox forløb, er 23 fortsat i Take Off svarende til 23 %. Den løbende udvikling af Sandbox har imidlertid ført til mere optimale Sandbox-forløb med fokus på afklaring af egen handlingskompetence, hvorfor Sandbox ikke som oprindelig forudsat/tænkt fik funktion af en direkte fødekanal til Take Off. Den hidtidige screening til Take Off blev den afløst af Take Off Runway. Den såkaldte NABC-model, der har fokus på, at idéerne skal være vigtige frem for interessante: N for Need/BEHOV A for Approach/FREMGANGSMÅDE B for Benefit/FORDELE C for Competition/KONKURRENCE blev fremover anvendt. Der blev også arbejdet med feasibility. Endvidere var det personlige drive (parathed og vilje) med i vurderingen af potentiale til Take Off. NABC-modellen blev en indledning til den innovationsplan/forretningsplan, der blev arbejdet med i Take Off, og dermed blev der en rød tråd mellem forberedelse, og det at være i Take Off. Side 6

7 I perioden har i alt 112 studerende (81 forløb) deltaget i Take Off Runway : AU: 102 studerende - Arts: 45 - Business and Social Sciences: 36 - Health: 6 - Science and Technology: 15 Andre uddannelsesinstitutioner: 9 studerende - DJH: 1 - DJM: 1 - VIA UC 7 Uoplyst: 1. Heraf er 69 blevet indskrevet i Take Off. Der er afholdt i alt 108 møder. Eksterne konsulenter har medvirket til at udvikle/planlægge vejledningstilbuddet, og der er efterfølgende indgået aftaler med eksterne konsulenter til gennemførelse af vejledningen. En ekstern konsulent har udviklet Salgsguiden til brug i SVÅ, mens SVÅ s projektleder og udviklingskonsulent selv har udviklet Kompetencehjulet og Netværkshjulet, Screeningsmodellen samt Innovationsplanen/forretningsplanen, 3-måneders evaluering og Refleksion over egen læring (kompetenceudvikling). I Take Off har i perioden i alt: - 19 studerende (13 projekter) fået lavet en adfærdsprofilanalyse studerende (75 projekter) har modtaget ekstern coaching/vejledning. Alle 161 studerende (99 projekter) har dog modtaget intern coaching/vejled-ning! - 12 studerende (9 projekter) har i en 5- måneders forsøgsperiode i 2010 modtaget forretningsplan/innovations-plansparring fra SVÅ s udviklingskonsulent. Efter periodens udløb blev denne sparring en integreret del af den eksterne coaching/vejledning, hvorved alle 161 studerende har modtaget vejledning i udvikling af forretnings- Side 7

8 plan/innovationsplan på aktuelt niveau studerende (13 projekter) har udarbejdet en forretningsplan, svarende til 12 % studerende (44 projekter) er gået i gang med at udarbejde en forretningsplan, svarende til 48 % studerende (42 projekter) er endnu ikke gået i gang med at udarbejde en forretningsplan, svarende til 40 %. Resultatkrav 2.3 Studentervæksthuset skal tilbyde alle studerende personlig og forretningsmæssig vejledning, herunder vejledning vedrørende udarbejdelse af en forretningsplan. Resultatkrav 2.4 Studentervæksthuset skal tilbyde alle studerende en mentorordning, Som udgangspunkt vil det være erfarne iværksættere, der stiller deres erfaring og viden til rådighed Antal studerende, der har modtaget rådgivning. Rådgivningsydelsernes art og omfang beskrives Antal mentorer og antal etablerede mentorordninger I efteråret 2010 var det endvidere muligt for de studerende at komme til Åben rådgivning om torsdagen umiddelbart inden afholdelsen af Torsdags Take-Off arrangementerne. Dette tilbud var der dog ikke behov for at videreføre i SVÅ har indgået aftaler med eksterne konsulenter til at medvirke ved gennemførelse af vejledningen. I perioden har i alt 121 studerende i SVÅ fået lavet en adfærdsprofilanalyse, og i alt 216 studerende har modtaget coaching/vejled-ning fra ekstern konsulent. Alle 263 studerende har modtaget intern coaching/vejledning. SVÅ s udviklingskonsulent har i en 5- måneders forsøgsperiode i 2010 givet forretningsplansparring/innovations- plansparring til 12 studerende (9 projekter) i Take Off. Efter periodens udløb blev denne sparring en integreret del af den eksterne coaching/vejledning og omfattede alle. Med henblik på at få igangsat en mentorordning for de studerende i Take Off, indgik SVÅ i februar 2010 en aftale med Connect Denmark. De studerende, der havde en forretningsmodel m.m., skulle således fremover og i forhold til deres behov og branche kunne få tilknyttet en mentor (strategisk sparringspartner), pre-springboard, spring- Side 8

9 board eller advisory board. Da søgningen til dette tilbud udeblev, afholdt SVÅ s projektleder og udviklingskonsulent et møde med projekter i Take Off for at komme tættere på, hvad de mere præcist havde behov for. 12 studerende fra 9 projekter deltog i mødet, og nye modeller/idéer kom på bordet. Idéerne blev efterfølgende bearbejdet og affødte, at der fra efteråret 2010 blev udbudt netværksarrangementer, såkaldte Torsdags Take-Off, for de studerende i Take Off. I perioden blev der afholdt 9 Torsdags Take-Off. 3 blev aflyst på grund af for få tilmeldte. I perioden blev der afholdt 3 Torsdags Take-Off. 4 blev aflyst på grund af for få tilmeldte. I alt 38 studerende (32 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox deltog i et/flere Torsdags Take-Off. Det var desuden planen at afholde et arrangement for de studerende i Take Off og virksomhedsledere med fokus på matching. I stedet blev de studerende i Take Off klædt på til selv at planlægge et mentorforløb. Mentor og mentee skulle således selv finde hinanden og indbyrdes aftale, hvordan samarbejdet skulle organiseres. Som udgangspunkt skulle der ikke være nogen økonomi mellem parterne. Mentee skulle gøre sig klart, hvad han havde brug for, og hvilke strategiske udfordringer han ønskede rådgivning omkring. Mentor skulle have lyst til at arbejde med videniværksættere fra universitetet og være motiveret af at få ting til at ske. SVÅ har i øvrigt haft tilladelse til at benytte Venture Cups mentorkartotek. Anvendelsen af en mentorordning i Sand- Side 9

10 Resultatkrav 2.5 Studentervæksthuset skal gennemføre netværksskabende og tværfaglige aktiviteter Antal og art aktiviteter box har ikke været relevant. SVÅ har løbende tilbudt de studerende i SVÅ at deltage i netværksskabende og tværfaglige aktiviteter. Nedenstående viser den samlede status for deltagelse i perioden : - 10 studerende (7 projekter) fra Take Off og 7 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i et/flere SVÅ TirsdagsCaféarrangementer studerende (45 projekter) fra Take Off har deltaget i et/flere SVÅ Fredagsmøder 2009/2010/ studerende fra Take Off/Sandbox har deltaget i Eventen Smag på Entrepreneurship studerende (6 projekter) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i GEW 2009 (afholdt i SVÅ). - 7 studerende (5 projekter) fra Take Off og 6 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i et/flere Crash Courses 2009 (afholdt i SVÅ). - 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i det meritgivende Entrepreneurshipkursus Humanistisk Innovation E2009 (delvist afholdt i SVÅ). - 2 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Venture Cup 2009/ studerende (1 projekt) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i workshop, Klimakonkurrence 2009 (afholdt i SVÅ). - 1 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Klimakonkurrence studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i Challenge Camp Klimamad studerende (4 projekter) fra Take Off har deltaget i STARTit arrangement Jeg vil gerne noget mere ud studerende (34 projekter) fra Take Off og 24 studerende fra Sandbox har deltaget i et/flere IværksætterCafé-arrangementer 2010/2011 (afholdt i SVÅ). Side 10

11 - 24 studerende (19 projekter) fra Take Off har deltaget i et netværksskabende og tværfagligt arrangement i SVÅ, da SVÅ havde ½ års jubilæum med studerende i huset. - 9 studerende (5 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har stået på stand på Iværksætter DNA studerende fra Take Off/Sandbox har deltaget i konkurrencen Velfærdsudfordringen 2010 udbudt af AEC i foråret studerende (1 projekt) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox har deltaget i IN- CUBA Aarhus Startup Weekend studerende (32 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har deltaget i et/flere Torsdags Take-Off arrangementer 2010/ studerende (4 projekter) fra Take Off og 10 studerende fra Sandbox har deltaget i netværksarrangementet EU and US innovation what can we learn, hvor Burton Lee, PHD, MBA, Stanford University var oplægsholder. - 0 studerende fra Take Off/ Sandbox har deltaget på workshop i forbindelse med Creative Business Cup (Venture Cup arrangement). - 1 studerende (1 projekt) fra Take Off har i uge 46, 2010, været ude som rollemodel og oplægsholder på Ergoterapeutskolen/budbringer af mulighederne i SVÅ. - 2 studerende (1 projekt) fra Take Off har holdt oplæg i MEA Midt. - 4 studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox har deltaget i STARTit ambassadørworkshop. - 6 studerende (3 projekter) fra Take Off har holdt oplæg ved VLarrangement. - 3 studerende (3 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox har deltaget i Venture Cup Idea Competition 2010/ studerende (5 projekter) fra Take Off og 6 studerende fra Sandbox har overværet Venture Cup Idea Competition Side 11

12 Resultatkrav 2.6 De studerende skal tilbydes deltagelse i summerschools, camps og konkurrencer Antal deltagere og typer af arrangementer finalearrangement 2010/ studerende (9 projekter) fra Take Off har deltaget i Startup Weekend Aarhus i Incuba Science Park. - 3 studerende (2 projekter) fra Take Off har holdt oplæg ved besøg i SVÅ af borgmester Nikolaj Wammen m.fl. fra Aarhus Kommune. - 2 studerende (2 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har deltaget i workshop i socialt entreprenørskab. - 3 studerende (2 projekter) fra Take Off har deltaget i main event Female Entreprenørskab in Nordic Regions. - 4 studerende (3 projekter) fra Take Off deltog i Venture Cup finale, København. - 3 studerende (3 projekter) fra Take Off deltog i Venture Cups forårskonkurrence, finale. - 2 studerende (2 projekter) fra Take Off deltog i SVÅ-konferencen: Aarhus-modellen for studentervæksthuse. De studerende i SVÅ er løbende blevet tilbudt deltagelse i summerschools, camps og konkurrencer. Nedenstående viser den samlede deltagelse for perioden : - 2 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Venture Cup 2009/ studerende (1 projekt) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i workshop (Klimakonkurrence 2009). - 1 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Klimakonkurrence studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i Challenge Camp Klimamad studerende fra Take Off/ Sandbox har deltaget i konkurrencen Velfærdsudfordringen 2010 i foråret studerende (1 projekt fra Take Off) og 1 studerende fra Sandbox har deltaget i INCUBA Aarhus Startup Weekend. - 0 studerende fra Take Off/ Sandbox har Side 12

13 deltaget i workshop i forbindelse med Creative Business Cup (Venture Cup arrangement). - 4 studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox har deltaget i STARTit ambassadørworkshop. - 3 studerende (3 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox har deltaget i Venture Cup Idea Competition 2010/ studerende (5 projekter) fra Take Off og 6 studerende fra Sandbox har overværet Venture Cup Idea Competition finalearrangement 2010/ studerende (9 projekter fra Take Off) har deltaget i Startup Weekend Aarhus i Incuba Science Park. - 2 studerende (2 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har deltaget i workshop i socialt entreprenørskab. - 4 studerende (3 projekter) fra Take Off deltog i Venture Cup finale, København. - 3 studerende (3 projekter) fra Take Off deltog i Venture Cups forårskonkurrence, finale. De studerende i SVÅ blev også tilbudt at deltage i: - KandidatCamp 2010, som AEC planlagde at afholde Campen måtte desværre aflyses på grund af for få deltagere. Mål 3 Studentervæksthuset skal være synligt hos de videregående uddannelsesinstitutioner Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Antal samarbejdsaftaler Studentervæksthus Aarhus skal, gennem indgåelse af samarbejdsaftaler sikre, at Studentervæksthusets tilbud er synligt hos de videregående uddannelsesinstitutioner i Århus-området SVÅ har indgået samarbejdsaftaler med følgende: - Østjysk Innovation - Kaospiloterne - INCUBA Science Park - Ingeniørhøjskolen i Århus - Væksthus Midtjylland - VIA University College - STARTit Side 13

14 Resultatkrav 3.2 Studentervæksthus Aarhus skal indgå et samarbejde med Studenterhus Århus om relevante opgaver. Eksempelvis har STARTit løbende bidraget aktivt til at gøre SVÅ s tilbud synlige gennem omtale, i forbindelse med rekruttering og på arrangementer. Samarbejdsaftale forelægges Region Midtjylland. Der er holdt møder med Studenterhus Århus , , og Antal gennemførte initiativer SVÅ har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale med Studenterhus Århus. I samarbejde med Studenterhus Århus afholdtes: AEC-eventen Smag på Entrepreneurship, hvor bl.a. SVÅ markedsførte sine tilbud. 55 deltagere blev SVÅ markedsført på International Student Entrepreneur Event i Studenterhus Århus. 75 deltagere et fælles arrangement Studenter/iværksætter hvad nu? med indlæg Studentervæksthus Århus Hvad er der igangsat? Hvad er erfaringerne? Hvad er fremtidsplanerne?. 10 deltagere. Mål 4 Studentervæksthuset skal markedsføres Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Eksemplarer af markedsføringsmateriale Studentervæksthuset skal markedsføres overfor studerende ved udjylland. sendes til Region Midtdannelsesmiljøerne på bachelor- og kandidatniveau. Det skal fremgå af markedsføringsmaterialet, at Vækstforum og Region Midtjylland er bidragyder. Der skal endvidere ske en generel formidling af studentervæksthusets indsats og resultater. Nedenstående informations- og prforanstaltninger er p.t. gennemført/under planlægning: SVÅ har egen hjemmeside og der er udarbejdet foldere og postkort til markedsføring af SVÅ overfor de studerende på bachelor- og kandidatniveau på AU og øvrige uddannelsesinstitutioner. Der er endvidere blevet udsendt personlige mails om aktiviteter. Af andet materiale, der markedsfører SVÅ, kan nævnes skilte på SVÅ-bygningen og roll-ups til messestande. Side 14

15 SVÅ har udgivet nyhedsbrev og SVÅ udgav til sit 1 års jubilæumsarrangement med studerende i huset en pixibog Studentervæksthus Århus - Vi gør det!, der beskriver, hvordan SVÅ omsætter forskningsmæssig viden om foretagsomhed ved at møde de studerende dér, hvor de er. Bogen indeholder cases, der synliggør de erfaringer og den udvikling, foretagsomme studerende har gennemgået i SVÅ. Der deltog 55 i jubilæumsarrangementet. SVÅ udgav ultimo august 2011 endnu en bog: Fra viden til værdi Aarhus-modellen for studentervæksthuse. Bogen har fokus på iværksætterne i SVÅ. Hovedformålet har været at fortælle deres historie og derigennem beskrive, hvordan man med utraditionelle metoder kan omdanne viden til værdi. Bogen blev præsenteret og uddelt på konferencen Aarhus-modellen for studentervæksthuse, som SVÅ afholdt deltog i konferencen. SVÅ er blevet markedsført gennem annoncering i: - studenterbladene Delfinen nr. 150 (august 2009) og Commerciel nr. 05 (uge ) - magasinet Synergi nr. 1 (august 2009) (indstik i magasinet First Mover nr ) - magasinet First Mover i henholdsvis september og november 2009 samt i nr. 12 (januar 2010) og nr. 13 (marts 2010). - i brochuren Student Life Fair (22. & 23. september 2010). SVÅ har løbende været i kontakt med pressen/udsendt pressemeddelelser, bl.a.: Videnskabsminister gæster Studentervæksthus Århus på et-årsdag. SVÅ har fået omtale i følgende nyhedsbreve, aviser m.m.: - IDEA s nyhedsbreve Nyt fra MIU-projektet #2, maj 2009 Side 15

16 - Magasinet First Mover nr. 10 (september 2009) - Rektoratets nyhedsbrev på AU Katrinebjerg Nyhedsbrev nr. 6 (oktober 2009) - STARTit s nyhedsbreve AEC s nyhedsbreve juni + december 2009 og marts + juni UNIvers #2 ( ): Fødselsdag i væksthuset + #5 ( ): Direktør i egen virksomhed: Et superrelevant studiejob + #5 ( ) Kunsten at sælge sig selv - JP Århus : Iværksættere mødtes - JP Århus Business maj 2010: Propfyldt væksthus : Hæder til århusianske iværksættere : Besøg på Aarhus Universitet : Videnskabsministeren besøger Aarhus Universitet : Studentervæksthus Århus fejrer 1 års jubilæum med studerende i huset : Entreprenørskab på Aarhus Universitet - Dialog, Kvartalsmagasin for Regional Udvikling, Region Midtjylland : Her bliver de unge cand.selv. - The Travelling Salesman blog : Århus is Great for Startups - Januar Studenterbladet Delfinen # 162: Ditte vil bygge børnehjem - Lokalavisen : Går du med en iværksætter i maven? - ErhvervsBladet : Innovative kandidater værsgo - TV Aarhus : Et guldæg for Aarhus - Århus Stiftstidende, PROvokation Side 16

17 : Studerende og iværksætter - Jyllands-Posten, Magasinet Selvstændig : Find dine kunder - Jyllands-Posten, Magasinet Selvstændig : Nørden og Sælgeren - Jyllands-Posten, Erhverv Karriere : Ketchup i blodårerne - Århus Stiftstidende, PROvokation : Flere provokationer - JP Aarhus Business nr. 6, april 2011: E- universitet skal skabe genvej til ny viden - Århus Stiftstidende Kalender : Lær at konceptudvikle - Århus Stiftstidende : Opsøg tilfældighederne - Århus Stiftstidende : Succesprincipper for iværksættere - Århus Stiftstidende, PROvokation : Flere provokationer - Stiften.blog.dk : Fem succesprincipper for iværksættere - Århus Stiftstidende, PROvokation : Flere provokationer - Århus Stiftstidende, PRO. Erhverv. Arbejde. Vækst : De tre vigtigste råd - Århus Stiftstidende, PRO. Erhverv. Arbejde. Vækst : Tjek din indstilling - Århus Stiftstidende, PRO. Erhverv. Arbejde. Vækst : De sidste travle 24 timer - Jyllands-Posten, Erhverv Karriere : Drømmen er et børnehjem i Afrika : Ingeniørhøjskolen har vokseværk - Århus Stiftstidende, PRO. Erhverv. Arbejde. Vækst : Mød Lasse Chor - studerende OG iværksætter - Århus Stiftstidende, PRO : Drop idéen og kig på dine venner - Århus Stiftstidende, PRO : Arbejd, arbejd - Århus Stiftstidende, PRO : Top of the pops - Århus Stiftstidende, PRO : Studentervæksthusets erfaringer. Side 17

18 SVÅ er blevet markedsført fra stande på følgende arrangementer: på studiestartsmesse på AU (520 besøgte standen) på Iværksætter DNA Standen var bl.a. bemandet med studerende fra Sandbox og Take Off (200 besøgte standen) på ASB KarriereFestival (27 besøgte standen) på AU Studiemesse (251 besøgte standen) på ASB Studiemesse (Student Life Fair) (200 besøgte standen) på AIESEC Innovation Day, AU (15 besøgte standen) på Erhvervsmesse, SAM, AU (30 besøgte standen) på Aarhus Sustainability Network eventen på ASB, AU (24 besøgte standen) SVÅ er desuden blevet markedsført: på kurset Entrepreneurship, Summer University, ASB, AU (36 deltagere) på rusugearrangement for nye studerende på IMV, HUM, AU (125 deltagere) på kandidatarrangement på IMV, HUM, AU (40 deltagere) på AEC-event Smag på Entrepreneurship (55 deltagere) på arrangement for studerende på NAT, AU (25 deltagere) på entrepreneurkurset Humanistisk Innovation, HUM, AU (45 deltagere) på arrangement for Ark:Idea (13 deltagere) på arrangement for studiepraktikanter fra Medievidenskab, Informationsvidenskab og Digitalt Design, HUM, AU (90 deltagere) på STARTit-arrangement Jeg vil gerne noget mere ud (14 deltagere) på arrangement for undervisernetværk på AU (10 deltagere) på AU Studievejledningens års- Side 18

19 møde (46 deltagere) på arrangement for ledere for sundhedsfaglige uddannelser på VIA (3 deltagere) på arrangement for studerende på IHA, som skulle til at skrive bacheloropgave (30 deltagere) pitch (Sandbox) på Oplevelsesøkonomi, HUM, AU (30 deltagere) pitch (Sandbox) på IMV, HUM, AU (40 deltagere) pitch (Sandbox) på ASB, AU (200 deltagere) pitch (Sandbox) på ASB, AU (200 deltagere) pitch (Sandbox) på Innovation, NAT, AU (22 deltagere) på 1. netværksmøde for studentervæksthuse i DK (21 deltagere) på International Student Entrepreneur Event i Studenterhus Århus (75 deltagere) Sandbox introduktion til sygeplejerske-studerende på VIA UC hold 081A og 081D (26 deltagere) Sandbox introduktion til sygeplejerske-studerende på VIA UC hold 081B og 081C (9 deltagere) på STARTit-arrangement Meet the Entrepreneur (29 deltagere) på STARTit-arrangement Jeg vil gerne noget mere ud Aarhus School of Business (50 deltagere) pitch (Sandbox) på AEC IværksætterCafé (23 deltagere) i forbindelse med et studiebesøg fra Biskopsgården (Göteborg) (2 deltagere) på Innovationsdag på Fysioterapeutuddannelsen på VIA UC (15 deltagere) på torsdagsarrangement A day with Studentervæksthus Århus på ASB Career Centre, AU (9 deltagere) på arrangement i Rådighedsblok på Århus Maskinmesterskole (50 deltagere) på arrangement for studerende fra Ernæring og Sundhed, VIA UC (18 deltagere) Side 19

20 på arrangement for studerende fra Ernæring og Sundhed, VIA UC (10 deltagere) på arrangement for erhvervsvejledere m.fl. fra Institut for Filosofi og Idéhistorie, HUM, AU (4 deltagere) på rusugearrangement for nye studerende på IMV, HUM, AU (70 deltagere) på uddannelsen Humanistisk Organisationsforståelse, HUM, AU (45 deltagere) på rusugearrangement for nye studerende på Institut for Økonomi, SAM, AU (400 deltagere) på Kursus i studieteknik for studerende på første årgang på DJF, AU (22 deltagere) hvor Videnskabsministeren aflagde SVÅ et besøg (13 deltagere) Pitch (Sandbox) på Kropskultur, Institut for Idræt, NAT, AU (20 deltagere) Pitch (Sandbox) på IMV, B- linjen, HUM, AU (18 deltagere) Pitch (Sandbox) på bacheloruddannelse i IT, NAT, AU (35 deltagere) Pitch (Sandbox) på IMV, HUM, AU (2 deltagere) Pitch (Sandbox) på IMV (informationsvidenskabelig specialiseringsfag) (35 deltagere) Pitch (Sandbox) på Datalogi, NAT, AU (80 deltagere, blandet bachelorog kandidat-studerende) Arrangement for InSpe, AARCH (8 deltagere) på KarriereStarteren på HUM, AU (40 deltagere) på arrangement for mediestuderende fra AAU (42 deltagere) hos Sundhed & Ernæring, VIA UC (40 deltagere) ved oplæg (Idégenereringsworkshop) hos Danske Studerendes Fællesråd (25 deltagere) ved indledende event Female entreprenørskab in Nordic Regions(25 deltagere) Side 20

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus. 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus. 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april marts Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april marts Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende En styrkelse og en koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessystemet 1. januar 2008 31. marts 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-1-08 Kontraktens parter Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder - delaktivitet under projekt Markedsplads

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende En styrkelse og en koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessystemet 1. januar 2008 31. marts 2010 (forlænget til 31. december 2010) Journalnummer: 1-33-76-21-1-08

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august februar 2015 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august februar 2015 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august 2011 16. februar 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august september 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august september 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 30. september 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Efterår 2011 For studerende

Efterår 2011 For studerende Efterår 2011 Studentervæksthus arhus ktivitetskatalog efterår 2011 For studerende U RHUS UNIVERSITET >S Kære studerende Dette aktivitetskatalog er meget mere end 6 sider med information om tider og steder.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august juni 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august juni 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august 2011 30. juni 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende En styrkelse og en koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessystemet 1. januar 2008 31. marts 2010 (forlænget til 31. december 2010) Journalnummer: 1-33-76-21-1-08

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AUHIH) Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Opstart af Danish Food Cluster 1.1.2014 31.12.2015 Journalnummer: 1151761813 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015] Opfølgning pr. 1. september 2014 på Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande 01.02.08 31.08.09. Journalnummer: 1-33-76-123-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning pr. 1. september 2014

Opfølgning pr. 1. september 2014 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376221908 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende En styrkelse og en koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessystemet 1. januar 2008 31. marts 2010 (forlænget til 31. december 2010) Journalnummer: 1-33-76-21-1-08

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus Resultatkontrakt Vedrørende Det virtuelle studentervæksthus 1. januar 28. februar 2010 (forlænget til 31. august 2010) Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Slutafrapportering februar 2013

Slutafrapportering februar 2013 Slutafrapportering februar 2013 Vedrørende Center for Energiteknologier på AUHIH Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december 2012 Journalnummer: 130763910

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Aarhus Universitet vil med etableringen af Studentervæksthus

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Aarhus Universitet vil med etableringen af Studentervæksthus PROJEKTBESKRIVELSE Projektets titel Studentervæksthus Århus Baggrund og indhold Executive Summary Aarhus Universitet vil med etableringen af Studentervæksthus Århus skabe et innovativt, motiverende miljø,

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNOX Healthcare 01.012014 31.10.2015 Journalnummer: 1337623210 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende

Resultatkontrakt Vedrørende Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. juli 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i regionen. Initiativet er en fortsættelse af et pilotprojekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Anvendelsen af midlerne til den generelle erhvervsserviceindsats i BORGMESTERENS AFDELING Virksomheder og Innovation Aarhus Kommune

Anvendelsen af midlerne til den generelle erhvervsserviceindsats i BORGMESTERENS AFDELING Virksomheder og Innovation Aarhus Kommune Anvendelsen af midlerne til den generelle erhvervsserviceindsats i 2015 Side 1 af 5 Som ønsket på magistratsmødet d. 29. februar 2016 gives her et eksempel på den udførte generelle erhvervsserviceindsats

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Den moderne landsby: Landsby 2.0 Stadil - Vedersø Kontraktens start: 14. april 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-11-10

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Opfølgning pr. 1. september 2013

Opfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar juni Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar juni Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 2012-30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-70-7-12 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts 2015 Journalnummer: 13376211 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ 4. januar 2010 31. december 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-2-10 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM Resultatkontrakt Vedrørende Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området [1.1.2008 31.8.2013] Journalnummer: 1-33-76-124-07 ESFM-07-0005 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Navitas Science & Innovation. 1. juni december 2018 Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Navitas Science & Innovation. 1. juni december 2018 Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Navitas Science & Innovation 1. juni 2014 31. december 2018 Journalnummer: 1-31-76-4-13 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende PLANET RANDERS [ ] Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé

Resultatkontrakt. Vedrørende PLANET RANDERS [ ] Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé Resultatkontrakt Vedrørende PLANET RANDERS [01.08.2010 01.08.2013] Journalnummer: 1-33-76-23-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Nye cirkulære forretningsmodeller for kommunale indkøb fokus på arbejdsbeklædning og tekstilserviceindustri

Resultatkontrakt. Vedrørende. Nye cirkulære forretningsmodeller for kommunale indkøb fokus på arbejdsbeklædning og tekstilserviceindustri Resultatkontrakt Vedrørende Nye cirkulære forretningsmodeller for kommunale indkøb fokus på arbejdsbeklædning og tekstilserviceindustri 1. august 2013 31. august 2014 Journalnummer: 1337621412 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld. 1. maj december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld. 1. maj december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld 1. maj 2011 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-14-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere