BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING

2 NOT AVAILABLE

3 Betjeningsvejledning TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER ENHEDEN GEM DENNE VEJLEDNING, SÅ DU KAN BRUGE DEN SENERE, HVIS DET SKULLE BLIVE NØDVENDIGT. Før du benytter enheden første gang, skal du kontakte din forhandler for at få alle detaljer vedrørende dit klimaanlæg. Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. Dette udstyr må ikke anvendes af personer, herunder børn, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret. Advarsel - Undgå, at fjernbetjeningen bliver våd, da det kan medføre elektrisk stød eller brand. - Tryk aldrig på knapperne på fjernbetjeningen med et hårdt, spidst objekt. Det kan beskadige fjernbetjeningen. - Lad være med selv at undersøge eller vedligeholde enheden, få en uddannet serviceperson til at gøre dette. Indhold side 1. Egenskaber og funktioner Navn og funktion på kontakter og symboler Beskrivelse af driftstilstande Drift Programmering af TIL/FRA-timeren Vedligeholdelse Fejlfinding Egenskaber og funktioner er en fjernbetjening, der giver fuld styring af dit anlæg. 1 BASIS-FJERNBETJENING Funktionerne på basis-fjernbetjeningen er: TIL/FRA, skift af funktion, temperatur-justering, justering af luft-volumen, justering af luftstrømmens retning. 2. Navn og funktion på kontakter og symboler (Se figur 1) 1 TIL/FRA-KNAP Tryk på TIL/FRA-knappen for at starte eller standse systemet. 2 FUNKTIONSLAMPE Driftslampen lyser under drift eller blinker i tilfælde af driftsfejl. 4PW Betjeningsvejledning 1

4 3 SYMBOL DRIFTSTILSTAND Disse symboler viser den aktuelle driftstilstand (VENTILATOR, AUTOMATISK, KØLE, OPVARMNING). 4 SYMBOL EKSTERN STYRING Dette symbol viser, at en anden styreenhed med højere prioritet styrer eller afbryder din installation. 5 SYMBOL FOR TIL/FRA-TIMER, Dette symbol viser, at TIL/FRA-timeren er aktiveret. 6 INSPEKTION PÅKRÆVET Dette symbol viser, at inspektion er påkrævet. Kontakt din montør. 7 DISPLAY FOR INDSTILLET TEMPERATUR Dette angiver installationens aktuelt indstillede temperatur. 8 INDSTILLING Anvendes ikke, kun til service. 9 SYMBOL LUFTSTRØMMENS RETNING Dette symbol viser luftstrømmens retning (kun til installationer med motordrevne luftstrømsklapper). 10 IKKE TILGÆNGELIG vises, når en ikke-installeret option adresseres, eller når en funktion ikke er tilgængelig. Hvis der er flere indendørsenheder sluttet til en enkelt fjernbetjening, vil " " kun blive vist, hvis ingen af de forbundne enheder har denne funktion. 11 SYMBOL FOR VENTILATORHASTIGHED Dette symbol viser ventilatorhastigheden. 12 SYMBOL, TIDSPUNKT FOR RENSNING AF LUFTFILTER Dette symbol viser, at luftfilteret skal renses. Se manualen for indendørsenheden. 13 KNAP INSPEKTION/TEST DRIFT Anvendes ikke, kun til service. 14 KNAP FOR TIL/FRA-TIMER Denne knap aktiverer eller deaktiverer TIL/FRAtimeren. 15 KNAP FOR TIDSINDSTILLING Disse knapper anvendes til indstilling af timeren under programmering af timer-indstillingen for at tilpasse det programmerede tidspunkt for handlingen. Begge knapper har en automatisk gentagefunktion. 16 KNAPPER TIL JUSTERING AF TEMPERATUREN Disse knapper anvendes til at justere det aktuelle kontrolpunkt (16~32 C) (trin = 1 C). 17 KNAP TIL ÆNDRING AF DRIFTSTILSTANDEN Denne knap kan anvendes til at vælge installationens driftstilstand (VENTILATOR, AUTOMATISK, KØLE, OPVARMNING). Denne funktion er som standard ikke tilgængelig. Denne funktion aktiveres, når den lille ledning (J8) er frakoblet. Se installationsvejledningen for, hvordan ledningen (J8) frakobles. 18 KNAP FOR VENTILATORHASTIGHED Denne knap skifter mellem L (lav), H (høj), HH (meget høj), (automatisk). Betjeningsvejledning 2 4PW

5 19 KNAP TIL JUSTERING AF LUFTSTRØMSRETNINGEN Denne knap gør det muligt at justere luftstrømsretningen. 20 KNAP FOR TIMER-PROGRAMMET Denne knap bekræfter eller annulerer TIL/FRAtimeren. 21 RESET-KNAP FOR SYMBOL - TIDSPUNKT FOR RENSNING AF LUFTFILTER Denne knap anvendes til nulstilling af symbol for tidspunkt for rensning af luftfilter. 3. Beskrivelse af driftstilstande 1 DRIFT KUN MED VENTILATION I denne tilstand cirkulerer luften uden opvarmning eller køling. 2 AUTOMATISK DRIFT I denne driftstilstand vil styreenheden automatisk skifte mellem opvarmning og køling, som påkrævet af kontrolpunkt- eller limit-temperaturen. 3 KØLING I denne driftstilstand vil køling blive aktiveret som påkrævet af kontrolpunkt- eller limit-temperaturen. Kun for 2-rørsindendørsenheder: Hvis vandtemperaturen ikke befinder sig i området for køling, blinker symbolet. 4 OPVARMNING I denne driftstilstand vil opvarmning blive aktiveret som påkrævet af kontrolpunkt- eller limit-temperaturen. Kun for 2-rørsindendørsenheder: Hvis vandtemperaturen ikke befinder sig i området for opvarmning, blinker symbolet. 4. Drift Manuel drift I manuel drift styrer brugeren installationens indstillinger. De senest indstillede værdier forbliver aktive, indtil brugeren ændrer dem. Da styreenheden kan anvendes i forbindelse med en lang række installationer og egenskaber, kan det forekomme, at man vælger en funktion, som ikke findes på ens installation, og i dette tilfælde vises meddelelsen. Brug -knappen for at vælge den ønskede driftstilstand, hvis ledning J8 er frakoblet. Drift kun med ventilation Automatisk drift Køledrift Opvarmningsdrift 1 DRIFT KUN MED VENTILATION Parametre til brugerindstilling: ventilationshastighed, brug -knappen, justering af luftstrømsretningen, brug - knappen. 2 AUTOMATISK DRIFT Parametre til brugerindstilling: kontrolpunkt for temperaturen, brug - og -knapperne, ventilationshastighed, brug -knappen, justering af luftstrømsretningen, brug - knappen. 4PW Betjeningsvejledning 3

6 3 KØLEDRIFT Parametre til brugerindstilling: kontrolpunkt for temperaturen, brug - og -knapperne, ventilationshastighed, brug -knappen, justering af luftstrømsretningen, brug - knappen. 4 OPVARMNINGSDRIFT Parametre til brugerindstilling: kontrolpunkt for temperaturen, brug - og -knapperne, ventilationshastighed, brug -knappen, justering af luftstrømsretningen, brug - knappen. Drift af TIL/FRA-timeren Handlingerne, som er programmeret i TIL/FRAtimeren, udføres automatisk. TIL/FRA-timeren udfører altid den seneste kommando. Det betyder, at brugeren midlertidigt kan underkende den seneste programmerede handling. Se "Manuel drift" på side 3. Den næste programmerede handling (i TIL/FRA-timeren) vil give styringen tilbage til TIL/ FRA-timeren. Brug -knappen til at aktivere eller deaktivere TIL/FRA-timeren. BEMÆRK TIL/FRA-timeren underkender - knappen. Brug kun -knappen til at aktivere eller deaktivere TIL/FRAtimeren. TIL/FRA-timeren er aktiveret, når -symbolet vises. -knappen underkender kun TIL/FRA-timeren indtil den næste programmerede handling. Hvad kan TIL/FRA-timeren? Konceptet bag TIL/FRA-timeren er enkelt, ligetil og alligevel effektivt. TIL/FRA-timeren kan fremkalde 2 handlinger: 1 slukke for installationen (styring slut) 2 tænde for installationen på et fastlagt tidspunkt Hvad gør TIL/FRA-timeren? Hvis den er aktiveret, vil TIL/FRA-timeren udføre de programmerede handlinger. Den vil få installationen til at: slukke for installationen (TIL-timeren bliver aktiveret og genstarter installationen som programmeret), driftslampen slukker, ELLER tænde for installationen (FRA-timeren bliver aktiveret og deaktiverer installationen som programmeret), driftslampen tænder. Hvad kan TIL/FRA-timeren IKKE gøre? TIL/FRA-timeren kan ikke: styre ventilatorhastigheden, styre luftstrømsretningen, ændre driftstilstanden, ændre kontrolpunktet. Parametrene nævnt ovenfor kan man indstille manuelt uden at komme i konflikt med TIL/FRA-timeren. Der kan fås mere avancerede fjernbetjeninger. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. Se kapitel "5. Programmering af TIL/FRA-timeren" på side 5 for opsætning af TIMEREN. Betjeningsvejledning 4 4PW

7 5. Programmering af TIL/ FRA-timeren Hvordan programmeres TIL/FRAtimeren? 1 Vælg TIL/FRA-timeren for at programmere Tryk på knappen for TIL/FRA-timeren for at vælge TIL-timer eller FRA-timer. Intet symbol Hvordan programmeres FRA-timeren og TIL-timeren på samme tid? Eksempel: Deaktiver driften, når der er gået 3 timer, og genstart driften, når der er gået 1 time. Programmeringsmåde: FRA-timeren indstilles til 3 timer og TIL-timeren til 4 timer. 1 Tryk på knappen for TIL/FRA-timeren, indtil symbolet for FRA-timeren blinker. 2 Tryk på knappen for tidsindstilling, og vælg 3 timer. Symbolet blinker, indtil programmeringen er færdiggjort. 2 Vælg tidspunktet for timeren. Angiv tidspunktet ved at trykke på knappen for tidsindstilling. For hvert tryk på vil tiden øges med 1 time. For hvert tryk på vil tiden reduceres med 1 time. Der kan højst vælges 72 timer. 3 Bekræft TIL- eller FRA-timeren. Tryk på -knappen for timer-programmet for afslutte indstillingen. - eller - symbolet stopper med at blinke og vises normalt. Den resterende tid inden handlingen angives i timer. 3 Tryk på knappen for timer-programmet. FRAtimeren er programmet til 3 timer. 4 Tryk på knappen for TIL/FRA-timeren, indtil symbolet for TIL-timeren blinker. 5 Tryk på knappen for tidsindstilling, og vælg 4 timer. 6 Tryk på knappen for timer-programmet. TILtimeren er programmet til 4 timer. Indstillingerne er gældende. BEMÆRK FRA-timeren prioriteres højere end TILtimeren, hvis timerne er indstillet til samme tidspunkt. Når handlingen er udført, skal den genprogrammeres, hvis samme handling skal udføres igen. 4 Annullering af timeren Tryk på -knappen for timer-programmet for at annullere den programmerede timer. 4PW Betjeningsvejledning 5

8 De resterende timer vises, når du er færdig med indstillingerne. FRA-timer = 3 timer TIL-timer = 4 timer Deaktiver drift efter 3 timer 1 time tilbage, inden driften starter 7. Fejlfinding Vejledningen nedenfor kan eventuelt løse dit problem. Hvis du ikke kan afhjælpe problemet, skal du kontakte din montør. Ingen meddelelser på fjernbetjeningen (blankt display) Kontrollér, om strømforsyningen stadig er tilsluttet din installation. Kun vises. Dette indikerer, at der lige er blevet tændt for installationen, vent, indtil forsvinder. TIL/FRA-timeren kan ikke aktiveres ( - symbolet vises.) TIL/FRA-timeren kan ikke aktiveres, når der er tilsluttet en central styreenhed. Alle indstillinger af afsluttet 6. Vedligeholdelse en skal ikke vedligeholdes. Fjern smuds med en blød fugtig klud. BEMÆRK Brug kun rent hanevand til fugtning af kluden. Betjeningsvejledning 6 4PW

9 NOTES

10 NOTES

11 NOTES

12 Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4PW Copyright 2010 Daikin

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft til vand varmepumper EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft til vand varmepumper EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P BETJENINGSVEJLEDNING Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P EWYQ006ACV3P EWYQ007ACV3P EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA BETJENINGSVEJLEDNING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. ADVARSEL

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS BETJENINGSVEJLEDNING EKRTR EKRTETS 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 EKRTR EKRTETS ADVARSEL Undgå, at termostaten bliver våd, da det kan medføre elektrisk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50+80AAV1 EKHVMYD50+80AAV1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Definitioner... 1 2. Indledning... 2 2.1. Generel information... 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Sæt med trådløs fjernbetjening BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W

BETJENINGSVEJLEDNING. Sæt med trådløs fjernbetjening BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W BETJENINGSVEJLEDNING BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W 5 6 7 3 4 ON/OFF M H L C hr. hr. TEST FAN ON/OFF M H L C hr. hr. TEST TEST SWING FAN TIME TEMP RESERVE CANCEL TIMER MODE 5 7 4 5 9 8 0 7 6 4 5 3 3 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 BETJENINGSVEJLEDNING Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1 EWAQ011ACW1

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Indendørsenhed og ekstraudstyr til luft-til-vand varmepumpesystem EKHBH016BB3V3 EKHBH016BB6V3 EKHBH016BB6WN EKHBH016BB6T1 EKHBH016BB9WN EKHBH016BB9T1 EKHBX016BB3V3 EKHBX016BB6V3 EKHBX016BB6WN

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA INSTALLATIONSVEJLEDNING 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den.

Læs mere

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU Tak fordi du har valgt vores klimaanlæg. Du bør læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden brug af klimaanlægget. 1 INDHOLD Håndtering af fjernbetjeningen...

Læs mere

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING X-ONE Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 4.1 Advarsel Installationen og alle elektriske forbindelser skal foretages af specialiseret personale i overensstemmelse med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning

Installations og betjeningsvejledning Installations og betjeningsvejledning EKRUCBS Installations og betjeningsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse For brugeren 2 1 Knapper 2 2 Statusikoner 2 Til installatøren 3 3 Oversigt:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Varmepumpe til varmt vand til boliger EKHVWQ002AAV3 EKHHS200AA1V3 EKHHS260AA1V3

Betjeningsvejledning. Varmepumpe til varmt vand til boliger EKHVWQ002AAV3 EKHHS200AA1V3 EKHHS260AA1V3 EKHVWQ002AAV3 EKHHS200AA1V3 EKHHS260AA1V3 EKHVWQ002AAV3 EKHHS200AA1V3 EKHHS260AA1V3 INDHOLD 1. Definitioner... 2 1.1. Betydning af advarsler og symboler... 2 1.2. Betydning af de anvendte begreber... 2

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING PDA0-book Page Wednesday, June 0, 0 AM INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING BRC0A PDA0-book Page Wednesday, June 0, 0 AM BRC0A Indholdsfortegnelse Side Om dette dokument Drift Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W 1 1 1 3 4 5 6 7 1 3 1 3 1 3 BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W 8 9 10 11 1 BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W 3X 3X 4X 4X 4X 4X 1 1 X4 7 6 7 X1A XA 3 4 5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Enhed og ekstraudstyr til luft-til-vand varmepumpesystem EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTW

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTW INSTALLATIONSVEJLEDNING 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den. en skal opbevares til fremtidig brug. Forkert installation eller montering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system FFQ25B7V1B FFQ35B7V1B FFQ50B7V1B FFQ60B7V1B

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system FFQ25B7V1B FFQ35B7V1B FFQ50B7V1B FFQ60B7V1B BETJENINGSVEJLEDNING FFQ25B7V1B FFQ35B7V1B FFQ50B7V1B FFQ60B7V1B 1 2 A 1 1 2 3 5 6 7 2 8 3 9 B 1 1 1 2 3 3 5 6 5 6 " FFQ25B7V1B FFQ35B7V1B FFQ50B7V1B FFQ60B7V1B INDHOLDSFORTEGNELSE Før du går i gang...1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BEJENINGSVEJLEDNING EKHVMRD50ABV1 EKHVMRD80ABV1 EKHVMYD50ABV1 EKHVMYD80ABV1 EKHVMRD50+80ABV1 EKHVMYD50+80ABV1 INDHOLDSFOREGNELSE 1. Definitioner... 1 2. Indledning... 2 2.1. Generel information... 2 2.2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Digitalt trykmålersæt BHGP6A BHGP6A Digitalt trykmålersæt Installationsvejledning INDHOLD Side INSTALLATION Tilbehør... Installation... Arbejdsprocedure... Driftskontrol... 3 Fejlfinding...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Indendørsenhed og ekstraudstyr til luft-til-vand varmepumpesystem EKHBH008BB3V3 EKHBH008BB6V3 EKHBH008BB6WN EKHBH008BB6T1 EKHBH008BB9WN EKHBH008BB9T1 EKHBX008BB3V3 EKHBX008BB6V3 EKHBX008BB6WN

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

BLAUPUNKT. Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart.

BLAUPUNKT. Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart. BLAUPUNKT Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart. BAC - WM-1 1 2 1 2 AOS B BAC - WM-1 1818 AOS B FORSIGTIG Hvis klimaanlægget bruges sammen med brændere eller andre varmeenheder, skal du ventilere rummet

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Energiklasse A Beskrivelse af fjernbetjening Fjernbetjeningens knapper Fjernbetjeningens display A LCD display B Driftvalg C ON/OFF D Øgning arbejdstemperatur

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. VRVIII system indendørsenhed HXHD125A7V1B

BETJENINGSVEJLEDNING. VRVIII system indendørsenhed HXHD125A7V1B BEJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1. Definitioner... 1 1.1. Betydning af advarsler og symboler... 1 1.2. Betydning af de anvendte begreber... 1 2. Generelle sikkerhedsforanstaltninger... 2 3. Indledning... 2

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Indendørsenhed til luft-til-vand varmepumpesystem og ekstraudstyr EKHBH016BA EKHBX016BA

BETJENINGSVEJLEDNING. Indendørsenhed til luft-til-vand varmepumpesystem og ekstraudstyr EKHBH016BA EKHBX016BA BETJENINGSVEJLEDNING Indendørsenhed til luft-til-vand varmepumpesystem og ekstraudstyr EKHBH016BA EKHBX016BA EKHBH016BA*** EKHBX016BA*** Indendørsenhed til luft-til-vand varmepumpesystem og ekstraudstyr

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1 Q INDHOLD Side Forbindelse til en EMRQ udendørsenhed Generel information... 1 Kombination... 1 Forbindelse til en strømforsyning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning

Installations- og betjeningsvejledning Installations- og betjeningsvejledning - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 2 1.1 Til brugeren... 2 1.2 Til installatøren...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system FFQ25B8V1B FFQ35B8V1B FFQ50B8V1B FFQ60B8V1B

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system FFQ25B8V1B FFQ35B8V1B FFQ50B8V1B FFQ60B8V1B BETJENINGSVEJLEDNING FFQ25B8V1B FFQ35B8V1B FFQ50B8V1B FFQ60B8V1B 1 2 A 1 1 2 3 5 6 7 2 8 3 9 B 1 1 1 2 3 3 5 6 5 6 " FFQ25B8V1B FFQ35B8V1B FFQ50B8V1B FFQ60B8V1B INDHOLDSFORTEGNELSE Før du går i gang...1

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

LEDNINGSFORBUNDET FJERNBETJENING

LEDNINGSFORBUNDET FJERNBETJENING LEDNINGSFORBUNDET FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING BRC073A1 Tak, fordi du købte den ledningsforbundne fjernbetjening. Denne vejledning indeholder relevante sikkerhedsforanstaltninger vedrørende brug af

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til luft-til-vand varmepumpesystem og ekstraudstyr EDHQ011AA6V3 EDHQ014AA6V3 EDHQ016AA6V3 EDHQ011AA6W1 EDHQ014AA6W1 EDHQ016AA6W1 EDLQ011AA6V3 EDLQ011AA6V3 EDLQ011AA6V3 EDLQ011AA6W1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Daikin Altherma indendørsenhed EKHVH016BB6V3 EKHVX016BB6V3 EKHVH016BB6WN EKHVX016BB6WN EKHVH016BB9WN EKHVX016BB9WN

BETJENINGSVEJLEDNING. Daikin Altherma indendørsenhed EKHVH016BB6V3 EKHVX016BB6V3 EKHVH016BB6WN EKHVX016BB6WN EKHVH016BB9WN EKHVX016BB9WN BETJENINGSVEJLEDNING EKHVH016BB6V3 EKHVX016BB6V3 EKHVH016BB6WN EKHVX016BB6WN EKHVH016BB9WN EKHVX016BB9WN EKHVH016BB6V3 EKHVH016BB6WN EKHVH016BB9WN EKHVX016BB6V3 EKHVX016BB6WN EKHVX016BB9WN INDHOLD 1. Definitioner...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING EDHQ011BA6V3 EDHQ014BA6V3 EDHQ016BA6V3 EDHQ011BA6W1 EDHQ014BA6W1 EDHQ016BA6W1 EDLQ011BA6V3 EDLQ014BA6V3 EDLQ016BA6V3 EDLQ011BA6W1 EDLQ014BA6W1 EDLQ016BA6W1 EBHQ011BA6V3 EBHQ014BA6V3

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

PORTAUTOMATIK Original brugermanual

PORTAUTOMATIK Original brugermanual PORTAUTOMATIK Original brugermanual Bango A/S Højgårdsvej 25, Thorning, 8620 Kjellerup Telefon 86 82 20 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og vigtige sikkerhedsråd 3 1) Pakkeliste 3 2) Installation 4

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system Loftsophængt kassettetype FUQ71BUV1B FUQ100BUV1B FUQ125BUV1B FXUQ71MV1 FXUQ100MV1 FXUQ125MV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system Loftsophængt kassettetype FUQ71BUV1B FUQ100BUV1B FUQ125BUV1B FXUQ71MV1 FXUQ100MV1 FXUQ125MV1 BETJENINGSVEJLEDNING FUQ7BUVB FUQ00BUVB FUQ5BUVB FXUQ7MV FXUQ00MV FXUQ5MV 0 4 7 5 6 0 4 7 5 6 8 8 9 9 4 5 4 5 6 8 7 6 7 8 FUQ7BUVB FUQ00BUVB FUQ5BUVB FXUQ7MV FXUQ00MV FXUQ5MV INDHOLD Før du går i gang...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system FFQ25B9V1B FFQ35B9V1B FFQ50B9V1B FFQ60B9V1B

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system FFQ25B9V1B FFQ35B9V1B FFQ50B9V1B FFQ60B9V1B BETJENINGSVEJLEDNING FFQ25B9V1B FFQ35B9V1B FFQ50B9V1B FFQ60B9V1B 1 2 A 1 1 2 3 5 6 7 4 2 8 3 9 B 1 1 4 1 2 4 3 3 4 5 6 5 6 FFQ25B9V1B FFQ35B9V1B FFQ50B9V1B FFQ60B9V1B Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system Vægmonteret type FAQ100BUV1B

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system Vægmonteret type FAQ100BUV1B BETJENINGSVEJLEDNING 2 7 6 4 3 8 5 4 2 3 9 INDHOLD Før du går i gang... Sikkerhedsforanstaltninger... Driftsområde... 2 Placering... 3 Driftsprocedure... 3 Optimale driftsforhold... 4 Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Hvid = n 3 Grøn = n 2 Brun = n 1 Rød = Stop Sort = GND/common

Hvid = n 3 Grøn = n 2 Brun = n 1 Rød = Stop Sort = GND/common DK Pumpen har en permamagnetmotor og er elektronisk sikret mod overbelastning. Tilslutning af eksterne omskiftekontakter Til ekstern aktivering har pumpen et 5-leder kabel med åbne ender. Tildeling af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system FFQ25BV1B FFQ35BV1B FFQ50BV1B FFQ60BV1B

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system FFQ25BV1B FFQ35BV1B FFQ50BV1B FFQ60BV1B BETJENINGSVEJLEDNING FFQ25BVB FFQ35BVB FFQ50BVB FFQ60BVB 5 2 4 2 3 7 6 8 TEST hr hr C NOT AVAILABLE L H 9 0 3 4 2 20 TEST 9 6 5 7 8 22 3 2 3 4 k j a e d e i h f g 5 4 hr C H c e b d f UNIT No. C L H l

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system Vægmonteret type FAQ71BUV1B

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system Vægmonteret type FAQ71BUV1B BETJENINGSVEJLEDNING 2 7 6 3 8 4 5 4 2 3 9 INDHOLD Før du går i gang... Sikkerhedsforanstaltninger... Driftsområde...2 Placering...3 Driftsprocedure...3 Optimale driftsforhold...4 Vedligeholdelse...5 Følgende

Læs mere

CR199-RG58F1 (2H)

CR199-RG58F1 (2H) Produktets konstruktion og specifikationer kan ændres af forbedringsmæssige årsager uden varsel. Yderligere oplysninger fås hos salgsafdelingen eller producenten. CR199-RG58F1 (2H) 16117000001154 20170122

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system Vægmonteret type FAQ71BUV1B FAQ71BVV1B

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system Vægmonteret type FAQ71BUV1B FAQ71BVV1B BETJENINGSVEJLEDNING FAQ7BUVB FAQ7BVVB 2 7 6 3 8 4 5 4 2 3 9 FAQ7BUVB FAQ7BVVB INDHOLD Før du går i gang... Sikkerhedsforanstaltninger... Driftsområde...3 Placering...3 Driftsprocedure...3 Optimale driftsforhold...4

Læs mere

Komplet varmeveksler Blæser til varmegenvinding med DC konvektor

Komplet varmeveksler Blæser til varmegenvinding med DC konvektor BETJENINGSVEJLEDNING Komplet varmeveksler Blæser til varmegenvinding med DC konvektor MODELLER (Loftsophængt type med kanal) Med DX konvektor og luftbefugter VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 Med DX konvektor

Læs mere

Programmerbar termostat

Programmerbar termostat Programmerbar termostat til RIOpanel Integra Brugervejledning B2-04820-00211 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Placering af termostat... 5 Pakningens indhold... 6 Ledningsdiagram...

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 2 1.1 Om dokumentationen... 2 1.1.1 Betydning af advarsler og symboler... 2 1.2 For brugeren... 2 2 Om dette dokument

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

DAIKIN VARMEPUMPEKONVEKTOR BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FWXV15AVEB FWXV20AVEB

DAIKIN VARMEPUMPEKONVEKTOR BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FWXV15AVEB FWXV20AVEB DAIKIN VARMEPUMPEKONVEKTOR BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FWXV15AVEB FWXV20AVEB INDHOLD LÆS FØR BETJENING Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Delenes betegnelse... 4 Forberedelse før drift... 7 BETJENING KØLE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system Type opstillet på gulv FVQ71BV1B FVQ100BV1B FVQ125BV1B

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system Type opstillet på gulv FVQ71BV1B FVQ100BV1B FVQ125BV1B BETJENINGSVEJLEDNING FVQ7BVB FVQ00BVB FVQ25BVB TEST C hr hr TEST NOT AVAILABLE L H 2 0 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 20 2 22 2 9 3 2 3 4 e a f d c i h e b d k g j RZQS25 RZQS7+00 C hr H 2 3 4 FVQ7BVB FVQ00BVB

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P481234-1 Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-tilslutningsadapter Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-3M Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Tilbehør Kontroller, at følgende tilbehør er i emballagen. Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system Type ophængt i loft FHQ71BUV1B FHQ100BUV1B FHQ125BUV1B FHQ71BVV1B FHQ100BVV1B FHQ125BVV1B

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system Type ophængt i loft FHQ71BUV1B FHQ100BUV1B FHQ125BUV1B FHQ71BVV1B FHQ100BVV1B FHQ125BVV1B BETJENINGSVEJLEDNING FHQ7BUVB FHQ00BUVB FHQ25BUVB FHQ7BVVB FHQ00BVVB FHQ25BVVB 0 3 3 7 6 5 4 2 8 2 2 3 9 FHQ7BUVB FHQ00BUVB FHQ25BUVB FHQ7BVVB FHQ00BVVB FHQ25BVVB INDHOLD Før du går i gang... Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

Betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. Tilslutning af styringen 3. Servicefunktioner 6. Programmering af driftsfunktioner 6.

Betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. Tilslutning af styringen 3. Servicefunktioner 6. Programmering af driftsfunktioner 6. Indholdsfortegnelse Tilslutning af styringen 3 Tænd/sluk 4 Styringen 4 Servicefunktioner 6 Brug af styringen 6 Programmering af driftsfunktioner 6 Temperaturindstilling 6 Ventilator hastighed 7 Servicemenu

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1A517 BRC1A527

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1A517 BRC1A527 INSTALLATIONSVEJLEDNING Fjernbetjening BRCA57 BRCA57 S M PCB S M 4 5 6 PP PP c a d b SETTING e 4 6 7 4 5 5 6 7 BRCA57 BRCA57 Fjernbetjening Installationsvejledning LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A3VEB FXDQ20A3VEB FXDQ25A3VEB FXDQ32A3VEB FXDQ40A3VEB FXDQ50A3VEB FXDQ63A3VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A3VEB FXDQ20A3VEB FXDQ25A3VEB FXDQ32A3VEB FXDQ40A3VEB FXDQ50A3VEB FXDQ63A3VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A3VEB FXDQ20A3VEB FXDQ25A3VEB FXDQ32A3VEB FXDQ40A3VEB FXDQ50A3VEB FXDQ63A3VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INDHOLD LÆS FØR BETJENING Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Delenes betegnelse... 4 Forberedelse før drift... 7 DRIFT Drift

Læs mere