K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen."

Transkript

1 Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 77/2008-S Skat mod Statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Peder Clemmensen Pedersen har været beskikket som statsautoriseret revisor fra den 23. juli 1984 til den 15. oktober 1992 og derefter igen fra den 21. november Klager angår indklagedes afgivelse af erklæringer i forbindelse med stiftelsen af selskaberne A ApS (navneændring til A2Holding ApS), B ApS, C Holding ApS, D ApS (navneændring til D2 ApS) og E ApS. Sagsfremstilling: I forbindelse med Skats kontrol af forskellige selskaber, der har anvendt revisionsfirmaet F Revision ApS (tidligere F1 ApS) - hvilken revisionsvirksomhed indklagede er direktør for og tilknyttet som revisor - har Skat udtaget 5 selskaber, hvor indklagede i forbindelse med stiftelsen har afgivet vurderingsberetning og revisorerklæring. Det fremgår af Skats redegørelse, at de nedennævnte dokumenter er fremlagt af indklagede i forbindelse med Skats kontrol. De enkelte selskaber: 1. A ApS, CVR-nr (senere A2Holding ApS) Det fremgår af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet er stiftet den 5. februar 2008 med A som direktør. Dagen efter, den 6. februar 2008, udtrådte denne, og som direktør indtrådte Z. Selskabet er stiftet af B ApS, CVR- nr Selskabet er siden den 17. september 2008 under opløsning. Indklagede har den 5. februar 2008 afgivet følgende vurderingsberetning: Vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens 6a og 6b. Undertegnede Revisionsselskab, F1 ApS, Odense, har forsynet åbningsbalance pr. 5. februar 2008 for "A ApS, under stiftelse" med en revisionspåtegning uden forbehold. Berigtigelsen af indskudskapitalen sker ved indskud af aktiver i form af aktiver til brug ved entreprenørvirksomhed. Der overdrages følgende aktiver: Diverse entreprenørmateriel og værktøjer jfr. overdragelsesaftale I alt

2 Værdiansættelsen er foretaget efter følgende principper: De overdragede aktiver er værdisat i henhold til vurdering foretaget af K.R. Byg og Renovering, Odense. De overtagne aktiver på i alt kr berigtiges ved udstedelse af anparter nom. på kr til kurs 100. Ovenstående vurderingsberetning vedrører værdierne af de indskudte aktiver pr. stiftelsesdagen. Jeg kan erklære at den ansatte værdi af de overtagne aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs, jf. anpartsselskabslovens 7, stk. 2, jf. aktieselskabslovens 6a, stk. 1, nr. 4. Odense den 5. februar F1 ApS Statsautoriserede Revisor Indklagede har endvidere samme dato afgivet følgende revisionspåtegning på åbningsbalancen for selskabet omfattende aktiver i form af Diverse entreprenørmateriel og værktøj kr., anpartskapital kr. og gæld 0 kr.: Foranstående åbningsbalance har vi revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. F1 ApS Statsautoriserede Revisor Det fremgår af indklagedes materiale til brug for udarbejdelsen af vurderingsberetningen, at der foreligger et vurderingspapir til A ApS under stiftelse dateret den 22. januar 2008 og underskrevet af Z for K.P. Byg og Renovering. Z er som ovenfor nævnt indtrådt som direktør i selskabet den 6. februar Listen ses endvidere med et par tilføjelser tillige anvendt i forbindelse med stiftelsen af Global Byg og Bo ApS. Ifølge vurderingspapiret er værktøj mv. vurderet til kr. Listen omfatter følgende aktiver: Makita vinkelsliber ø125/ø230 Kopborsæt B.O.C Skilsaw Dewait boremaskine DW Batteri Dewalt kap/geringssaw DW 707 Makita gips maskine Bosk Overfræser Fugepistol med batteri Bosh Radio Hultafors vatterpas 40/80/120 1 stk. forlængerledning 1 stk. kabeltromle 1 stk. kompressor 2 stk. lægtehammer l sæt. Stemmejern Dewalt radio 2 stk. Dewalt boremaskine DC batteri Dewalt taske XRP Dewalt lommclygte + batteri DW stk. klammedaskere 6 fod. Skipscontainer 2 stk. 6 fod. Container med reoler Makita kap/gæringssaw Div. Kontor udstyr.

3 Der foreligger endvidere en skrivelse dateret den 5. februar 2008 til A ApS under stiftelse og underskrevet af B ApS med følgende indhold: Følgende aktiver er overdraget fra B ApS til selskabet i forbindelse med stiftelsen: Entreprenørmateriel og værktøjer.. kr Materiellet og værktøjerne er i forbindelse med stiftelsen vurderet af K.R. Byg og Renovering, Odense. Ved et kontrolbesøg hos indklagede har indklagede ifølge oplysning fra Skats medarbejder (Skatteydernotat) oplyst følgende: Revisor havde ikke foretaget sig nogle revisionshandlinger for at sikre sig, at aktiverne var til stede og forsvarligt værdiansat. Han havde alene henholdt sig til vurderingen foretaget af Z. Z er i øvrigt valgt til selskabets direktion den 6/2-2008, mens vurderingspapiret er udskrevet den 22/ han var kommet i kontakt med firmaet og personerne bag firmaet via en bekendt. Denne bekendte viste sig at være Jens Sejerø Olsen. Revisor får via tilsendt samtlige papirer fra Jens Sejerø Olsen og bliver bedt om at underskrive diverse dokumenter. Herefter foretager Jens Sejerø Olsen registreringen digitalt ved Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. Revisor havde på intet tidspunkt været i kontakt med de personer, der stiftede selskabet. Skat har endvidere oplyst, at selskabets seneste direktør, Casper Gorm Petersen, ikke ønskede at redegøre for værdierne i selskabet eller hvor disse befandt sig. 2. B ApS, CVR- nr Indklagede i forbindelse med Skats kontrolbesøg fremlagt en mail af 16. december 2007 fra Jens Olsen (JSO) til indklagede vedrørende stiftelsen af selskabet. Mailen er sålydende:,,, Jeg er af klient blevet bedt om at stifte et nyt selskab. Stiftelsen sker på grundlag af indskud af aktiver i dette tilfælde et stykke entreprenørmateriel. Jeg har indføjet stiftelsesoplysninger i E&S WEBREG system B ApS men mangler din påtegning f.s.a. indskuddet. Jeg har foreslået dem dig som revisor men det er jo ikke sikkert at de fastholder det. Må jeg foreslå kr for denne påtegning. Du sender regning og jeg sørger for betaling. Jeg vedhæfter 1. Stiftelsesdokument 2. Vedtægter 3. Vurderingsberetning 4. AktivVurdering (Den eksterne vurdering) Hvis du mangler noget eller i øvrigt har bemærkninger siger du til.

4 Det fremgår af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet er stiftet den 17. december 2007 med Ditte Miranda Pedersen som direktør. Selskabet har været stifter af A ApS, cvr. nr Indklagede har den 17. december 2007 afgivet følgende vurderingsberetning: Vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens 6a og 6b. Undertegnede Revisionsselskab, F1 ApS, Odense, har forsynet åbningsbalance pr. 17. december 2007 for "B, under stiftelse" med en revisionspåtegning uden forbehold. Berigtigelsen af indskudskapitalen sker ved indskud af aktiver i form af aktiver til brug ved entreprenørvirksomhed. Der overdrages følgende aktiver: Minispuleanlæg til kloakrensning jfr. overdragelsesaftale I alt Værdiansættelsen er foretaget efter følgende principper: De overdragede aktiver er værdisat i henhold til vurdering foretaget af K.R. Byg og Renovering, Odense. De overtagne aktiver på i alt kr berigtiges ved udstedelse af anparter nom. på kr til kurs 100. Ovenstående vurderingsberetning vedrører værdierne af de indskudte aktiver pr. stiftelsesdagen. Jeg kan erklære at den ansatte værdi af de overtagne aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs, jf. anpartsselskabslovens 7, stk. 2, jf. aktieselskabslovens 6a, stk. 1, nr. 4. F1 ApS Statsautoriserede Revisor Indklagede har endvidere samme dato afgivet følgende revisionspåtegning på åbningsbalancen for selskabet omfattende aktiver i form af Minispuleanlæg til kloakrensning kr., anpartskapital kr. og gæld 0 kr.: Foranstående åbningsbalance har vi revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. F1 ApS Statsautoriserede Revisor Det fremgår, at der til brug for udarbejdelsen af vurderingsberetningen, har foreligget et vurderingspapir til B ApS under stiftelse dateret den 7. december 2007 og underskrevet af Z for K.P. Byg og Renovering. Ifølge vurderingspapiret er Minispuleanlæg/kloakrensningsanlæg vurderet til kr. Der foreligger endvidere en skrivelse dateret den 17. december 2007 til B ApS under stiftelse og underskrevet af Ditte Miranda Pedersen med følgende indhold: Følgende er hermed overdraget til selskabet i forbindelse med stiftelsen:

5 Minispuleranlæg til kloakrensning.. kr Vurderingen i forbindelse med overdragelsen og stiftelsen er gennemført af K.R. Byg og Renovering, Odense. Ved et kontrolbesøg hos indklagede har indklagede ifølge oplysning fra Skats medarbejder i sagsnotatet oplyst følgende: Revisor havde ikke foretaget sig nogle revisionshandlinger for at sikre sig, at aktiverne var til stede og forsvarligt værdiansat. Han havde alene henholdt sig til vurderingen foretaget af Z. han var kommet i kontakt med firmaet og personerne bag firmaet via en bekendt. Denne bekendte viste sig at være Jens Sejerø Olsen. Revisor får via tilsendt samtlige papirer fra Jens Sejerø Olsen og bliver bedt om at underskrive diverse dokumenter. Herefter foretaget Jens Sejerø Olsen registreringen digitalt ved Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. Revisor havde på intet tidspunkt været i kontakt med de personer der stiftede selskabet. Af sagsnotatet fremgår endvidere, at selskabets direktør, Ditte Miranda Pedersen, oplyste, at hun ikke umiddelbart kunne forklare, hvorledes pengene til aktiverne var skaffet og heller ikke kunne fortælle, hvem hun havde fået aktiverne overdraget fra. 3. C Holding ApS, CVR- nr Indklagede har fremlagt en mail af 1. juli 2008 vedrørende stiftelse af selskabet. Mailen er fra JSO til indklagede og har følgende ordlyd:,,, Bjarne Nielsen har for klient ønsket stiftet et nyt selskab. p.g.a. problemer med den nuværende økonomi ønskes stiftelsen gennemført hurtigst muligt. Jeg vedhæfter: 1. Stiftelsesdokument 2. Vedtægt 3. Vurderingsberetning 4. Vurdering af Dekcol Exceed ApS Aktiverne findes pa selskabets nye adresse. Stiftelsen er indtastet i WebREG og her mangler alene underskrift af kapitalforhold Kode: bjarne Indklagede har videre fremlagt en mail af 3. juli 2008 vedrørende stiftelsen af selskabet. Mailen er fra JSO til indklagede. Mailens indhold svarer ganske til den vurderingsberetning, der den 1. juli 2008 er afgivet af indklagede, jf. nedenfor. Det fremgår af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet er stiftet den 1. juli 2008 med Bjarne Rasmussen som direktør. Indklagede har den 1. juli 2008 afgivet følgende vurderingsberetning: Vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens 6a og 6b.

6 Undertegnede Fiona Revision ApS Statsaut. Revisionsfirma., Odense, har forsynet åbningsbalance pr for "NN Entreprise HOLDING ApS, under stiftelse" med en revisionspåtegning uden forbehold. Berigtigelsen af indskudskapitalen sker ved indskud af aktiver og med fradrag af stiftertilgodehavende. Der overdrages følgende aktiver: Entreprenørmateriel i.h.t. specifikation jfr. overdragelsesaftale I alt Værdiansættelsen er foretaget efter følgende principper: De overdragede aktiver er værdisat i henhold til vurdering foretaget af Dekcol Exceed ApS. Vamdrup den De overtagne aktiver på i alt kr berigtiges ved udstedelse af anparter nom. på kr til kurs 100. Ovenstående vurderingsberetning vedrører værdierne af de indskudte aktiver pr. stiftelsesdagen. Jeg kan erklære at den ansatte værdi af de overtagne aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs, jf. anpartsselskabslovens 7, stk. 2, jf. aktieselskabslovens 6a, stk. 1, nr. 4. Fiona Revision ApS Statsaut. Revisionsfirma Indklagede har endvidere samme dato afgivet følgende revisionspåtegning på åbningsbalancen for selskabet omfattende aktiver i form af Entreprenørmateriel i.h.t. specifikation kr., anpartskapital kr. og gæld 0 kr.: Foranstående åbningsbalance har vi revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Fiona Revision ApS Statsaut. Revisionsfirma. Det fremgår at der til brug for udarbejdelsen af vurderingsberetningen, har foreligget en vurdering til NN Entreprise Holding ApS under stiftelse dateret den 30. juni 2008 og underskrevet med ulæselig håndskrift (klager har oplyst, at der står Bjarne Nielsen) for Dekcol Exceed ApS. Bjarne Nielsen har efter det af Skat oplyste ikke officielt nogen tilknytning til Dekcol Exceed ApS. Ifølge vurderingspapiret er der Efter besigtigelse samt indhentning af prisoplysninger foretaget vurdering af 1 stk. Humbauer trailer HTK 30, 1 stk. Spectra DG 711 rørlægningslaser, 6 m baron transportbånd, 1 stk. KEW hedvandsrenser. Effekterne er vurderet til kr. Ved et kontrolbesøg hos indklagede har indklagede ifølge oplysning fra Skats medarbejder i sagsnotat oplyst følgende: Revisor var blevet bedt om at stifte selskabet af Jens Sejerø Olsen for en af hans klienter, der hed Bjarne Nørgaard Nielsen. Han kendte ikke noget til stifterne. Han mente dog, at det var et seriøst firma, der havde foretaget vurdering af aktiverne. Revisor havde ikke kontrolleret, hvorledes de overdragne aktiver var betalt, ligesom han ikke havde konstateret, om aktiverne havde været til stede. Han havde således ikke foretaget nogen revision af aktivernes tilstedeværelse. Han vidste ikke, hvem aktiverne var overdraget fra.

7 Skat har endvidere vedrørende en henvendelse til selskabets direktør, Bjarne Rasmussen, oplyst følgende: Vi anmodede Bjarne Rasmussen om at redegøre for, hvor de indskudte aktiver på nuværende tidspunkt befandt sig. Bjarne Rasmussen oplyste først, at de var lånt ud, men kunne dog ikke huske, hvem der havde lånt dem. På et tidspunkt oplyste han, at nogle af aktiverne befandt sig på den anden side af vejen (hos NN Entreprise, CVR ). De aktiver han nævnte svarede imidlertid ikke med de aktiver, som var indskudt i selskabet. Bjarne Rasmussen havde købt aktiverne hos forskellige, og han oplyste, at revisor lå inde med disse kvitteringer. Vi oplyste ham om, at revisor ikke var i besiddelsen af disse kvitteringer. Senere ændrede han forklaringen til, at maskinerne var finansieret hos Finans Nord. Sidst oplyste han, at han ikke havde noget med selskabet at gøre, idet det var hans genbo (NN Entreprise), som havde ordnet det hele. Bjarne Rasmussen oplyste, at han intet havde haft at gøre med opstarten af selskabet. Skat har endvidere i sagsnotatet anført følgende: Talt med Finans Nord Vedkommende oplyste, at man ikke havde finansieret de pågældende aktiver. Aktiverne var heller ikke mellem de aktiver, som lige var blevet taget tilbage fra NN Entreprise. 4. D ApS, CVR- nr (senere D2 ApS) Det fremgår af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet er stiftet den 21. juli 2008 med Mikael Meinholdt Mikkelsen som direktør. Indklagede har den 1. juli 2008 afgivet følgende vurderingsberetning: Vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens 6a og 6b. Undertegnede Revisionsselskab, Fiona Revision ApS Statsaut. Revisionsfirma, Odense, har forsynet åbningsbalance pr for "D ApS under stiftelse" med en revisionspåtegning uden forbehold. Berigtigelsen af indskudskapitalen sker ved indskud af aktiver i form af software og med fradrag af stiftertilgodehavende. Der overdrages følgende aktiver: Entreprenørudstyr jfr. overdragelsesaftale I alt Værdiansættelsen er foretaget efter følgende principper: De overdragede aktiver er værdisat i henhold til vurdering foretaget af Danton Byg, Aarup. De overtagne aktiver på i alt kr berigtiges ved udstedelse af anparter nom. på kr til kurs 100. Ovenstående vurderingsberetning vedrører værdierne af de indskudte aktiver pr. stiftelsesdagen.

8 Jeg kan erklære, at den ansatte værdi af de overtagne aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs, jf. anpartsselskabslovens 7, stk. 2, jf. aktieselskabslovens 6a, stk. 1, nr. 4. Fiona Revision ApS Statsaut. Revisionsfirma Indklagede har endvidere samme dato afgivet følgende revisionspåtegning på åbningsbalancen for selskabet omfattende aktiver i form af Entreprenørudstyr kr., anpartskapital kr. og gæld 0 kr.: Foranstående åbningsbalance har vi revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Fiona Revision ApS - Statsaut. Revisionsfirma. Det fremgår, at der til brug for udarbejdelsen af vurderingsberetningen, har foreligget et vurderingspapir til D under stiftelse dateret den 12. juni 2008 og underskrevet med ulæselig hånskrift (klager har oplyst, at der står Casper Petersen) for Danton Byg. Listen er tillige anvendt i forbindelse med stiftelsen af A ApS. Listen over aktiver er sålydende: Makita vinkesliber ø125/ø230 Kopborsæt B.O.C Stiksav Dewait boremaskine DW Batteri Dewalt kap geringssaw DW 707 Makita gips maskine Bosh Overfræser Fugepistol med batteri Bosh Radio Huttafors vatterpas 40/80/120 1 stk. forlængerledning 1 stk. kabeltromle 1 stk. kompressor 2 stk. lægtehammer l Sæt stemmejern Dewalt radio 2 stk. Dewalt boremaskine DC batteri Dewalt taske XRP Dewalt lommclygte + batteri DW stk. klammedaskcre Makita kap/gæringssaw Div. Kontor udstyr 64 fod. Container 104 fod Container med reoler Minispuleranlæg kloakrensningsanlæg Indklagede har fremlagt en mail af 14. juli 2008 vedrørende stiftelsen af selskabet. Mailen er fra JSO til indklagede og har følgende ordlyd: Kære Peder

9 Her er en stiftelse et selskab i Kolding med direktør i Odense og de har ønsket dig som revisor. Jeg vedhæfter: 1. Stiftelsesdok. 2. Vedtægt 3. Vurderingsberetning 4 Vurdering af aktiver foretaget af sagkyndig. Efter det oplyste forefindes aktiverne på adressen i Koldikng og nogle af tingene hos direktøren. Selskabets informationer er indføjet i WebReg uden kodeord. Jeg skulle have det hele med. Vil du have ulejlighed med at ekspedere sagen. M.v.h./Jens Der foreligger endvidere fremlagt af indklagede et vurderingspapir dateret 21. juli 2008 fra direktør Casper Petersen til D ApS under stiftelse med følgende indhold: TCH-05 messersi motor trillebør 860 kg Schaffer mini læser 2400 kg Dynapac LF 140 Minispuleranlæg/kloakrensningsanlæg Samlet beløb kr ,- + moms Vurderet dags dato i handel og vandel til kostpris + 25 % moms. Indklagede har endvidere fremlagt en mail af 22. juli 2008 vedrørende stiftelse af selskabet. Mailen er fra JSO til indklagede og har følgende ordlyd: Jeg vedhæfter a. Sagkyndig vurdering af aktiver. b. Billeder af aktiverne som forefindes på selskabets adresse i Kolding. Selskabet er besluttet stiftet pr Rettelserne er indføjet i WebReg. Vil du have ulejlighed med at ekspedere sagen. M.v.h./Jens Indklagede har endelig fremlagt en mail af 23. juli 2008 fra JSO til indklagede med følgende ordlyd: Jeg har talt med Casper Petersen fra Danton Byg ApS.

10 Der er ingen relation til Danbeton eller de andre personer nu nævnte. M.v.h./Jens 5. E ApS, CVR-nr Det fremgår af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet er stiftet den 2. juli 2008 med Ricko Lynge Olsen som direktør. Det fremgår af der til brug for udarbejdelsen af vurderingsberetningen, har foreligget et vurderingspapir til hr. Ricko Olsen dateret den 2. juli 2008 og underskrevet af Martin Beyer Hansen for City Byg ApS. Listen over aktiver er sålydende: Stilladser ,- Flydespartelmaskine ,- Tvangsblander ,- Værktøjscontainer ,- Bjælkevibrator ,- Trailer 4.500,- Betonhammer ,- 2 stk. Girafslibere ,- Dewalt vendbar sav 7.500,- I alt ,- Parternes bemærkninger: Klager har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik ved at afgive vurderingsberetninger for de omhandlede selskaber under stiftelse, uagtet indklagede ikke havde foretaget de fornødne kontrolhandlinger med henblik på korrekt værdiansættelse og ved at afgive revisorerklæring på åbningsbalancer uden at have foretaget undersøgelser af ejerforhold og tilstedeværelse af aktiverne. Særligt vedrørende D ApS har Skat anført, at det vurderingspapir, som Skat har vedlagt sagen til Revisornævnet, var det papir, som Skat fik udleveret af indklagede i forbindelse med et kontrolbesøg. Det nu foreliggende og af indklagede fremsendte vurderingspapir er dateret den 21. juli Vurderingsberetningen er imidlertid dateret den 1. juli 2008, hvorfor det må anses for usandsynligt, at det er dette vurderingspapir, der henvises til. Uanset vurderingspapirer har indklagede imidlertid ikke foretaget en efterprøvelse af værdiansættelsen, ligesom ejerforhold og tilstedeværelse af de påståede aktiver ikke er kontrolleret. Vedrørende E ApS har Skat anført, at indklagede må anses at have kontrolleret tilstedeværelsen af, men ikke ejerforholdet til de pågældende aktiver. Indklagede har anført, at han på baggrund af de oplysninger, han har modtaget fra Skat, har afbrudt enhver forbindelse til personkredsen omkring selskaberne. Indklagede kendte ikke de pågældende personer og har aldrig haft noget at gøre med disse. Han har ikke ønsket at medvirke til noget som helst odiøst. Der har ikke efter indklagedes opfattelse været noget, der indikerede, at der skulle være noget galt eller tale om svigagtige forhold. Aktiverne er vurderet af sagkyndige, og værdiansættelsen er af indklagede fundet rimelige, og ejerforholdet fastslået gennem overdragelsesaftaler. Der har ikke været specifikke sikringsakter i form af tinglysning, notering i bilbog eller andre formelle forhold, som skulle påses i forbindelse med selskabsstiftelserne. Det er korrekt og ubestridt, at indklagede ikke fysisk har kontrolleret tilstedeværelsen bortset fra Uni Manpower ApS. Indklagede vurderede, at det ikke var nødvendigt, idet tilstedeværelsen var bekræftet af vurderingsmanden kombineret med, at mange af de pågældende aktiver ikke umiddelbart kunne individualiseres og identificeres.

11 Set i bagklogskabens lys burde indklagede selv have kontrolleret tilstedeværelsen af de pågældende aktiver og ikke alene have henholdt sig til den sagkyndige vurdering, men indklagede har alene koncentreret sig om værdiansættelserne på aktiverne herunder naturligvis påset, at der forligger overdragelsesaftaler, bekræftelse på tilstedeværelse mm. Særligt vedrørende de enkelte selskaber har indklagede anført følgende: Ad A ApS (senere A2Holding Aps). Indklagede har oplyst, at B ApS i januar måned 2008 ville stifte et datterselskab A ApS - nu A2Holding ApS. Der blev anvendt samme fremgangsmåde som ved stiftelse af selskabet B ApS, hvor Jens Sejerø Olsen havde udfærdiget samtlige dokumenter, herunder overdragelsesaftale, vurderingsberetning mm. Vurderingsberetning var også her udarbejdet af K.P. Byg og Renovering og underskrevet af Kenneth Petersen. Den omhandlede primært værktøj herunder skibscontainer, alm. containere m/reoler til tømrervirksomhed. Tilstedeværelsen blev ikke fysisk kontrolleret af indklagede, men indklagede koncentrerede sig primært om værdiansættelsen, som blev fundet forsvarlig i forhold til andre klienters anskaffelser af håndværktøj inden for tømrervirksomhed. Da indklagede nedlagde sit hverv som revisor, blev selskabet sendt til tvangsopløsning. Ad B ApS. Indklagede har oplyst, at han fik en henvendelse i december 2007 fra tidligere advokat Jens Sejerø Olsen, der havde en klient i Nyborg, som ønskede at stifte et selskab "B Aps" og som havde brug for en revisor i den forbindelse. Indklagede sagde ja under forudsætning af, at klienten ellers var en god og hæderlig person. Jens Sejerø Olsen udfærdigede herefter alle nødvendige dokumenter til stiftelse af selskabet og oplyste, at der var indhentet ekstern sagkyndig dokumentation på tilstedeværelse og værdiansættelse af aktiverne, som bestod af et minispuleanlæg og kloakrensningsudstyr. Disse papirer blev et til indklagede, således at indklagede alene behøvede at afgive erklæring om værdiansættelsen baseret på den eksterne vurdering. De overdragne aktiver, som tilhørte stifteren iflg. stiftelsesdokumentet og overdragelsesaftalen, var vurderet af K.P. Bygningsrenovering. Da vurderingsmanden indestod for tilstedeværelsen og værdiansættelsen, og ejerforholdet fremgik af overdragelsesaftalen, koncentrerede indklagede sig herefter om værdiansættelsen. Det er og var indklagedes vurdering, at værdien på et minispuleanlæg og kloakrensningsudstyr oversteg kr. sammenlignet med andre klienters anskaffelser af værktøj, maskiner mm. Indklagede foretog ikke nærmere undersøgelse af vurderingsmanden, idet CVR-nr. og andet var påført vurderingsberetningen og firmaet var intakt (ophørt den 29/2 08). Det er Skat, der har oplyst, at vurderingsmanden Z var indtrådt og udtrådt af direktionen, hvilket var ubekendt for indklagede. Da indklagede nedlagde sit hverv som revisor, blev selskabet sendt til tvangsopløsning og er nu under konkursbehandling. Ad C Holding ApS. Indklagede har oplyst, at han den 1. juli 2008 blev kontaktet af Jens Sejerø Olsen, der havde en klient, som ønskede at stifte et nyt selskab "NN Entreprise Holding ApS". Jens Sejerø Olsen havde udarbejdet samtlige papirer til selskabets stiftelse, herunder stiftelsesdokument, vedtægter, vurderingsberetning mm. Vurderingsberetningen var udarbejdet af Dekcol Exceed ApS. Med baggrund i Skat's møde i maj 2008 og til brug for erklæringen fra indklagede, kontaktede indklagede Dekcol Exceed v/bjarne Nielsen, der oplyste, at han havde besigtiget aktiverne og garanterede aktivernes tilstedeværelse og værdiansættelse, og at de pågældende aktiver var frie og ubehæftede. Indklagede fandt det på denne baggrund ikke nødvendig fysisk at kontrollere tilstedeværelsen af aktiverne i Vamdrup og afgav herefter erklæring om værdierne på de pågældende aktiver i tillid til den eksterne vurdering, idet værdien umiddelbart oversteg kr. Ad D (senere D2 ApS)

12 Indklagede har oplyst, at samtlige dokumenter blev udarbejdet af Jens Sejerø Olsen. Vurderingsberetningen var udarbejdet af Danton Byg. Den vurderingsberetning af 12. Juni 2008 fra Danton Byg, der var vedlagt af Skat i klagesagen, er faktuelt forkert og gælder ikke nærværende stiftelse. Den rigtige vurderingsberetning omfatter bl.a. en motortrillebør, en minilæsser og en pladevibrator. Indklagede forlangte billeder fremsendt af de pågældende aktiver og modtog sådanne billeder. Med baggrund i møde med Skat i maj 2008 undersøgte indklagede Danton Byg, og Jens Sejerø Olsen oplyste, at der ikke er relationer til Danbeton A/S eller personkredsen bag B ApS og A ApS. Det er indklagedes opfattelse, at værdiansættelse er rimelig og forsvarlig. Efter det for indklagede oplyste er selskabet nu under konkurs. Ad E ApS. Indklagede har oplyst, at samtlige dokumenter blev udarbejdet af Jens Sejerø Olsen. Vurderingsberetningen var udarbejdet af City Byg ApS. Indklagede foretog diverse undersøgelser, og havde herunder en samtale med vurderingsmanden Martin Hansen. Indklagede var endvidere personligt i Svendborg på adressen Enghavevej 51, hvor indklagede besigtigede aktiverne. Det er indklagedes opfattelse, at værdiansættelse er rimelig og forsvarlig. Selskabet er fortsat intakt. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor såvel efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (2003-loven) som efter den nugældende lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (2008-loven). Indledningsvis bemærker nævnet, at de vurderingsberetninger og revisionserklæringer, som klagen vedrører, er udleveret af indklagede i forbindelse med Skats henvendelse i den revisionsvirksomhed, som indklagede er og var tilknyttet. Uanset at de i sagen foreliggende dokumenter er kopier, der ikke bærer indklagedes underskrift, må nævnet således lægge til grund, at vurderingsberetningerne og revisionspåtegningerne hidrører fra og i original er underskrevet af indklagede, der heller ikke har oplyst andet under sagen. Dette støttes tillige af mailkorrespondancen mellem indklagede og Jens Sejerø Olsen. Nævnet bemærker videre, at der ikke er fremlagt nogen erklæringer vedrørende selskabet E ApS. Nævnet finder, at en behandling af en klage over erklæringer uanset om indklagede erkender at have erklæret sig må forudsætte, at erklæringerne foreligger for nævnet som dokumentation for forholdet. Allerede af denne grund vil indklagede være at frifinde for klagen vedrørende vurderingsberetning og revisionspåtegning på åbningsbalancen for dette selskab. For så vidt angår selskaberne A ApS (navneændring til A2Holding ApS), B ApS, C Holding ApS og D ApS (navneændring til D2 ApS) lægger nævnet efter indklagedes egne oplysninger til grund, at indklagede ved afgivelsen af vurderingsberetninger i forbindelse med stiftelsen af disse anpartsselskaber alene - og uden nogen nærmere undersøgelser - henholdt sig den fortegnelse over aktiver og værdiansættelse af disse, som han modtog fra advokaten for stifterne. Indklagede havde for ingen af selskabernes vedkommende været i kontakt med de personer, der stiftede selskaberne. Nævnet lægger videre efter indklagedes egne oplysninger til grund, at indklagede afgav revisionspåtegning uden forbehold på åbningsbalancen for selskaberne uden at have foretaget nogen revisionshandlinger med henblik på at verificere ejendomsretten til og tilstedeværelsen af de ved stiftelsen af selskaberne indskudte aktiver, og som ovenfor anført uden at have sikret, at aktiverne var forsvarligt værdiansat. Særligt for så vidt angår selskabet Global Byg og Bo ApS bemærkes, at uanset om det lægges til grund, at det var vurderingen af 21. juli 2008, der dannede grundlag for vurderingsberetningen, kan de i sagen foreliggende billeder ikke

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 2. marts 2007 klagede D A/S v/direktør B ved statsautoriseret revisor E over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 2. marts 2007 klagede D A/S v/direktør B ved statsautoriseret revisor E over registreret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 10/2007-R B og C ApS mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 2. marts 2007 klagede D A/S v/direktør B ved statsautoriseret revisor

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby 19. marts 2010 Sag 2009-0019036 /ave Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Indledning

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

STIFTELSESDOKUMENT. Selskabet hjemsted er Vestermøllevej 15, Fjaltring, 7620 Lemvig, hvorfra selskabet tillige driver sin virksomhed.

STIFTELSESDOKUMENT. Selskabet hjemsted er Vestermøllevej 15, Fjaltring, 7620 Lemvig, hvorfra selskabet tillige driver sin virksomhed. Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft Havnen 23, 1, 7620 Lemvig Tlf.nr. 97821300 J.nr. 61092 ABM/um STIFTELSESDOKUMENT Undertegnede Foreningen Fjaltring Gæstehus CVR nr. 21941891 Vestermøllevej 7,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen:

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: Bilag 4: Udkast til vurderingsberetninger og åbningsbalancer 4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: 4.1 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 20. oktober 2010 blev der i sag nr. 31/2009 - R A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B.

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B. Den 27. april 2012 blev der i sag nr. 47/2011 Skat mod Statsautoriseret revisor A og Revisionsvirksomheden B, Cvr-nr. xx xx xx xx afsagt følgende K e n d e l s e Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen J.nr. 11690-LR-RAS Advokat Lars Rasmussen. Udkast af den 13. august 2007. Karsten Thygesen Jens Peter Henriksen Kaj Møller Nielsen Grethe Laursen Holger Svanberg Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Lars Rasmussen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere