K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen."

Transkript

1 Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 77/2008-S Skat mod Statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Peder Clemmensen Pedersen har været beskikket som statsautoriseret revisor fra den 23. juli 1984 til den 15. oktober 1992 og derefter igen fra den 21. november Klager angår indklagedes afgivelse af erklæringer i forbindelse med stiftelsen af selskaberne A ApS (navneændring til A2Holding ApS), B ApS, C Holding ApS, D ApS (navneændring til D2 ApS) og E ApS. Sagsfremstilling: I forbindelse med Skats kontrol af forskellige selskaber, der har anvendt revisionsfirmaet F Revision ApS (tidligere F1 ApS) - hvilken revisionsvirksomhed indklagede er direktør for og tilknyttet som revisor - har Skat udtaget 5 selskaber, hvor indklagede i forbindelse med stiftelsen har afgivet vurderingsberetning og revisorerklæring. Det fremgår af Skats redegørelse, at de nedennævnte dokumenter er fremlagt af indklagede i forbindelse med Skats kontrol. De enkelte selskaber: 1. A ApS, CVR-nr (senere A2Holding ApS) Det fremgår af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet er stiftet den 5. februar 2008 med A som direktør. Dagen efter, den 6. februar 2008, udtrådte denne, og som direktør indtrådte Z. Selskabet er stiftet af B ApS, CVR- nr Selskabet er siden den 17. september 2008 under opløsning. Indklagede har den 5. februar 2008 afgivet følgende vurderingsberetning: Vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens 6a og 6b. Undertegnede Revisionsselskab, F1 ApS, Odense, har forsynet åbningsbalance pr. 5. februar 2008 for "A ApS, under stiftelse" med en revisionspåtegning uden forbehold. Berigtigelsen af indskudskapitalen sker ved indskud af aktiver i form af aktiver til brug ved entreprenørvirksomhed. Der overdrages følgende aktiver: Diverse entreprenørmateriel og værktøjer jfr. overdragelsesaftale I alt

2 Værdiansættelsen er foretaget efter følgende principper: De overdragede aktiver er værdisat i henhold til vurdering foretaget af K.R. Byg og Renovering, Odense. De overtagne aktiver på i alt kr berigtiges ved udstedelse af anparter nom. på kr til kurs 100. Ovenstående vurderingsberetning vedrører værdierne af de indskudte aktiver pr. stiftelsesdagen. Jeg kan erklære at den ansatte værdi af de overtagne aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs, jf. anpartsselskabslovens 7, stk. 2, jf. aktieselskabslovens 6a, stk. 1, nr. 4. Odense den 5. februar F1 ApS Statsautoriserede Revisor Indklagede har endvidere samme dato afgivet følgende revisionspåtegning på åbningsbalancen for selskabet omfattende aktiver i form af Diverse entreprenørmateriel og værktøj kr., anpartskapital kr. og gæld 0 kr.: Foranstående åbningsbalance har vi revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. F1 ApS Statsautoriserede Revisor Det fremgår af indklagedes materiale til brug for udarbejdelsen af vurderingsberetningen, at der foreligger et vurderingspapir til A ApS under stiftelse dateret den 22. januar 2008 og underskrevet af Z for K.P. Byg og Renovering. Z er som ovenfor nævnt indtrådt som direktør i selskabet den 6. februar Listen ses endvidere med et par tilføjelser tillige anvendt i forbindelse med stiftelsen af Global Byg og Bo ApS. Ifølge vurderingspapiret er værktøj mv. vurderet til kr. Listen omfatter følgende aktiver: Makita vinkelsliber ø125/ø230 Kopborsæt B.O.C Skilsaw Dewait boremaskine DW Batteri Dewalt kap/geringssaw DW 707 Makita gips maskine Bosk Overfræser Fugepistol med batteri Bosh Radio Hultafors vatterpas 40/80/120 1 stk. forlængerledning 1 stk. kabeltromle 1 stk. kompressor 2 stk. lægtehammer l sæt. Stemmejern Dewalt radio 2 stk. Dewalt boremaskine DC batteri Dewalt taske XRP Dewalt lommclygte + batteri DW stk. klammedaskere 6 fod. Skipscontainer 2 stk. 6 fod. Container med reoler Makita kap/gæringssaw Div. Kontor udstyr.

3 Der foreligger endvidere en skrivelse dateret den 5. februar 2008 til A ApS under stiftelse og underskrevet af B ApS med følgende indhold: Følgende aktiver er overdraget fra B ApS til selskabet i forbindelse med stiftelsen: Entreprenørmateriel og værktøjer.. kr Materiellet og værktøjerne er i forbindelse med stiftelsen vurderet af K.R. Byg og Renovering, Odense. Ved et kontrolbesøg hos indklagede har indklagede ifølge oplysning fra Skats medarbejder (Skatteydernotat) oplyst følgende: Revisor havde ikke foretaget sig nogle revisionshandlinger for at sikre sig, at aktiverne var til stede og forsvarligt værdiansat. Han havde alene henholdt sig til vurderingen foretaget af Z. Z er i øvrigt valgt til selskabets direktion den 6/2-2008, mens vurderingspapiret er udskrevet den 22/ han var kommet i kontakt med firmaet og personerne bag firmaet via en bekendt. Denne bekendte viste sig at være Jens Sejerø Olsen. Revisor får via tilsendt samtlige papirer fra Jens Sejerø Olsen og bliver bedt om at underskrive diverse dokumenter. Herefter foretager Jens Sejerø Olsen registreringen digitalt ved Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. Revisor havde på intet tidspunkt været i kontakt med de personer, der stiftede selskabet. Skat har endvidere oplyst, at selskabets seneste direktør, Casper Gorm Petersen, ikke ønskede at redegøre for værdierne i selskabet eller hvor disse befandt sig. 2. B ApS, CVR- nr Indklagede i forbindelse med Skats kontrolbesøg fremlagt en mail af 16. december 2007 fra Jens Olsen (JSO) til indklagede vedrørende stiftelsen af selskabet. Mailen er sålydende:,,, Jeg er af klient blevet bedt om at stifte et nyt selskab. Stiftelsen sker på grundlag af indskud af aktiver i dette tilfælde et stykke entreprenørmateriel. Jeg har indføjet stiftelsesoplysninger i E&S WEBREG system B ApS men mangler din påtegning f.s.a. indskuddet. Jeg har foreslået dem dig som revisor men det er jo ikke sikkert at de fastholder det. Må jeg foreslå kr for denne påtegning. Du sender regning og jeg sørger for betaling. Jeg vedhæfter 1. Stiftelsesdokument 2. Vedtægter 3. Vurderingsberetning 4. AktivVurdering (Den eksterne vurdering) Hvis du mangler noget eller i øvrigt har bemærkninger siger du til.

4 Det fremgår af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet er stiftet den 17. december 2007 med Ditte Miranda Pedersen som direktør. Selskabet har været stifter af A ApS, cvr. nr Indklagede har den 17. december 2007 afgivet følgende vurderingsberetning: Vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens 6a og 6b. Undertegnede Revisionsselskab, F1 ApS, Odense, har forsynet åbningsbalance pr. 17. december 2007 for "B, under stiftelse" med en revisionspåtegning uden forbehold. Berigtigelsen af indskudskapitalen sker ved indskud af aktiver i form af aktiver til brug ved entreprenørvirksomhed. Der overdrages følgende aktiver: Minispuleanlæg til kloakrensning jfr. overdragelsesaftale I alt Værdiansættelsen er foretaget efter følgende principper: De overdragede aktiver er værdisat i henhold til vurdering foretaget af K.R. Byg og Renovering, Odense. De overtagne aktiver på i alt kr berigtiges ved udstedelse af anparter nom. på kr til kurs 100. Ovenstående vurderingsberetning vedrører værdierne af de indskudte aktiver pr. stiftelsesdagen. Jeg kan erklære at den ansatte værdi af de overtagne aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs, jf. anpartsselskabslovens 7, stk. 2, jf. aktieselskabslovens 6a, stk. 1, nr. 4. F1 ApS Statsautoriserede Revisor Indklagede har endvidere samme dato afgivet følgende revisionspåtegning på åbningsbalancen for selskabet omfattende aktiver i form af Minispuleanlæg til kloakrensning kr., anpartskapital kr. og gæld 0 kr.: Foranstående åbningsbalance har vi revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. F1 ApS Statsautoriserede Revisor Det fremgår, at der til brug for udarbejdelsen af vurderingsberetningen, har foreligget et vurderingspapir til B ApS under stiftelse dateret den 7. december 2007 og underskrevet af Z for K.P. Byg og Renovering. Ifølge vurderingspapiret er Minispuleanlæg/kloakrensningsanlæg vurderet til kr. Der foreligger endvidere en skrivelse dateret den 17. december 2007 til B ApS under stiftelse og underskrevet af Ditte Miranda Pedersen med følgende indhold: Følgende er hermed overdraget til selskabet i forbindelse med stiftelsen:

5 Minispuleranlæg til kloakrensning.. kr Vurderingen i forbindelse med overdragelsen og stiftelsen er gennemført af K.R. Byg og Renovering, Odense. Ved et kontrolbesøg hos indklagede har indklagede ifølge oplysning fra Skats medarbejder i sagsnotatet oplyst følgende: Revisor havde ikke foretaget sig nogle revisionshandlinger for at sikre sig, at aktiverne var til stede og forsvarligt værdiansat. Han havde alene henholdt sig til vurderingen foretaget af Z. han var kommet i kontakt med firmaet og personerne bag firmaet via en bekendt. Denne bekendte viste sig at være Jens Sejerø Olsen. Revisor får via tilsendt samtlige papirer fra Jens Sejerø Olsen og bliver bedt om at underskrive diverse dokumenter. Herefter foretaget Jens Sejerø Olsen registreringen digitalt ved Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. Revisor havde på intet tidspunkt været i kontakt med de personer der stiftede selskabet. Af sagsnotatet fremgår endvidere, at selskabets direktør, Ditte Miranda Pedersen, oplyste, at hun ikke umiddelbart kunne forklare, hvorledes pengene til aktiverne var skaffet og heller ikke kunne fortælle, hvem hun havde fået aktiverne overdraget fra. 3. C Holding ApS, CVR- nr Indklagede har fremlagt en mail af 1. juli 2008 vedrørende stiftelse af selskabet. Mailen er fra JSO til indklagede og har følgende ordlyd:,,, Bjarne Nielsen har for klient ønsket stiftet et nyt selskab. p.g.a. problemer med den nuværende økonomi ønskes stiftelsen gennemført hurtigst muligt. Jeg vedhæfter: 1. Stiftelsesdokument 2. Vedtægt 3. Vurderingsberetning 4. Vurdering af Dekcol Exceed ApS Aktiverne findes pa selskabets nye adresse. Stiftelsen er indtastet i WebREG og her mangler alene underskrift af kapitalforhold Kode: bjarne Indklagede har videre fremlagt en mail af 3. juli 2008 vedrørende stiftelsen af selskabet. Mailen er fra JSO til indklagede. Mailens indhold svarer ganske til den vurderingsberetning, der den 1. juli 2008 er afgivet af indklagede, jf. nedenfor. Det fremgår af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet er stiftet den 1. juli 2008 med Bjarne Rasmussen som direktør. Indklagede har den 1. juli 2008 afgivet følgende vurderingsberetning: Vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens 6a og 6b.

6 Undertegnede Fiona Revision ApS Statsaut. Revisionsfirma., Odense, har forsynet åbningsbalance pr for "NN Entreprise HOLDING ApS, under stiftelse" med en revisionspåtegning uden forbehold. Berigtigelsen af indskudskapitalen sker ved indskud af aktiver og med fradrag af stiftertilgodehavende. Der overdrages følgende aktiver: Entreprenørmateriel i.h.t. specifikation jfr. overdragelsesaftale I alt Værdiansættelsen er foretaget efter følgende principper: De overdragede aktiver er værdisat i henhold til vurdering foretaget af Dekcol Exceed ApS. Vamdrup den De overtagne aktiver på i alt kr berigtiges ved udstedelse af anparter nom. på kr til kurs 100. Ovenstående vurderingsberetning vedrører værdierne af de indskudte aktiver pr. stiftelsesdagen. Jeg kan erklære at den ansatte værdi af de overtagne aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs, jf. anpartsselskabslovens 7, stk. 2, jf. aktieselskabslovens 6a, stk. 1, nr. 4. Fiona Revision ApS Statsaut. Revisionsfirma Indklagede har endvidere samme dato afgivet følgende revisionspåtegning på åbningsbalancen for selskabet omfattende aktiver i form af Entreprenørmateriel i.h.t. specifikation kr., anpartskapital kr. og gæld 0 kr.: Foranstående åbningsbalance har vi revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Fiona Revision ApS Statsaut. Revisionsfirma. Det fremgår at der til brug for udarbejdelsen af vurderingsberetningen, har foreligget en vurdering til NN Entreprise Holding ApS under stiftelse dateret den 30. juni 2008 og underskrevet med ulæselig håndskrift (klager har oplyst, at der står Bjarne Nielsen) for Dekcol Exceed ApS. Bjarne Nielsen har efter det af Skat oplyste ikke officielt nogen tilknytning til Dekcol Exceed ApS. Ifølge vurderingspapiret er der Efter besigtigelse samt indhentning af prisoplysninger foretaget vurdering af 1 stk. Humbauer trailer HTK 30, 1 stk. Spectra DG 711 rørlægningslaser, 6 m baron transportbånd, 1 stk. KEW hedvandsrenser. Effekterne er vurderet til kr. Ved et kontrolbesøg hos indklagede har indklagede ifølge oplysning fra Skats medarbejder i sagsnotat oplyst følgende: Revisor var blevet bedt om at stifte selskabet af Jens Sejerø Olsen for en af hans klienter, der hed Bjarne Nørgaard Nielsen. Han kendte ikke noget til stifterne. Han mente dog, at det var et seriøst firma, der havde foretaget vurdering af aktiverne. Revisor havde ikke kontrolleret, hvorledes de overdragne aktiver var betalt, ligesom han ikke havde konstateret, om aktiverne havde været til stede. Han havde således ikke foretaget nogen revision af aktivernes tilstedeværelse. Han vidste ikke, hvem aktiverne var overdraget fra.

7 Skat har endvidere vedrørende en henvendelse til selskabets direktør, Bjarne Rasmussen, oplyst følgende: Vi anmodede Bjarne Rasmussen om at redegøre for, hvor de indskudte aktiver på nuværende tidspunkt befandt sig. Bjarne Rasmussen oplyste først, at de var lånt ud, men kunne dog ikke huske, hvem der havde lånt dem. På et tidspunkt oplyste han, at nogle af aktiverne befandt sig på den anden side af vejen (hos NN Entreprise, CVR ). De aktiver han nævnte svarede imidlertid ikke med de aktiver, som var indskudt i selskabet. Bjarne Rasmussen havde købt aktiverne hos forskellige, og han oplyste, at revisor lå inde med disse kvitteringer. Vi oplyste ham om, at revisor ikke var i besiddelsen af disse kvitteringer. Senere ændrede han forklaringen til, at maskinerne var finansieret hos Finans Nord. Sidst oplyste han, at han ikke havde noget med selskabet at gøre, idet det var hans genbo (NN Entreprise), som havde ordnet det hele. Bjarne Rasmussen oplyste, at han intet havde haft at gøre med opstarten af selskabet. Skat har endvidere i sagsnotatet anført følgende: Talt med Finans Nord Vedkommende oplyste, at man ikke havde finansieret de pågældende aktiver. Aktiverne var heller ikke mellem de aktiver, som lige var blevet taget tilbage fra NN Entreprise. 4. D ApS, CVR- nr (senere D2 ApS) Det fremgår af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet er stiftet den 21. juli 2008 med Mikael Meinholdt Mikkelsen som direktør. Indklagede har den 1. juli 2008 afgivet følgende vurderingsberetning: Vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens 6a og 6b. Undertegnede Revisionsselskab, Fiona Revision ApS Statsaut. Revisionsfirma, Odense, har forsynet åbningsbalance pr for "D ApS under stiftelse" med en revisionspåtegning uden forbehold. Berigtigelsen af indskudskapitalen sker ved indskud af aktiver i form af software og med fradrag af stiftertilgodehavende. Der overdrages følgende aktiver: Entreprenørudstyr jfr. overdragelsesaftale I alt Værdiansættelsen er foretaget efter følgende principper: De overdragede aktiver er værdisat i henhold til vurdering foretaget af Danton Byg, Aarup. De overtagne aktiver på i alt kr berigtiges ved udstedelse af anparter nom. på kr til kurs 100. Ovenstående vurderingsberetning vedrører værdierne af de indskudte aktiver pr. stiftelsesdagen.

8 Jeg kan erklære, at den ansatte værdi af de overtagne aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs, jf. anpartsselskabslovens 7, stk. 2, jf. aktieselskabslovens 6a, stk. 1, nr. 4. Fiona Revision ApS Statsaut. Revisionsfirma Indklagede har endvidere samme dato afgivet følgende revisionspåtegning på åbningsbalancen for selskabet omfattende aktiver i form af Entreprenørudstyr kr., anpartskapital kr. og gæld 0 kr.: Foranstående åbningsbalance har vi revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Fiona Revision ApS - Statsaut. Revisionsfirma. Det fremgår, at der til brug for udarbejdelsen af vurderingsberetningen, har foreligget et vurderingspapir til D under stiftelse dateret den 12. juni 2008 og underskrevet med ulæselig hånskrift (klager har oplyst, at der står Casper Petersen) for Danton Byg. Listen er tillige anvendt i forbindelse med stiftelsen af A ApS. Listen over aktiver er sålydende: Makita vinkesliber ø125/ø230 Kopborsæt B.O.C Stiksav Dewait boremaskine DW Batteri Dewalt kap geringssaw DW 707 Makita gips maskine Bosh Overfræser Fugepistol med batteri Bosh Radio Huttafors vatterpas 40/80/120 1 stk. forlængerledning 1 stk. kabeltromle 1 stk. kompressor 2 stk. lægtehammer l Sæt stemmejern Dewalt radio 2 stk. Dewalt boremaskine DC batteri Dewalt taske XRP Dewalt lommclygte + batteri DW stk. klammedaskcre Makita kap/gæringssaw Div. Kontor udstyr 64 fod. Container 104 fod Container med reoler Minispuleranlæg kloakrensningsanlæg Indklagede har fremlagt en mail af 14. juli 2008 vedrørende stiftelsen af selskabet. Mailen er fra JSO til indklagede og har følgende ordlyd: Kære Peder

9 Her er en stiftelse et selskab i Kolding med direktør i Odense og de har ønsket dig som revisor. Jeg vedhæfter: 1. Stiftelsesdok. 2. Vedtægt 3. Vurderingsberetning 4 Vurdering af aktiver foretaget af sagkyndig. Efter det oplyste forefindes aktiverne på adressen i Koldikng og nogle af tingene hos direktøren. Selskabets informationer er indføjet i WebReg uden kodeord. Jeg skulle have det hele med. Vil du have ulejlighed med at ekspedere sagen. M.v.h./Jens Der foreligger endvidere fremlagt af indklagede et vurderingspapir dateret 21. juli 2008 fra direktør Casper Petersen til D ApS under stiftelse med følgende indhold: TCH-05 messersi motor trillebør 860 kg Schaffer mini læser 2400 kg Dynapac LF 140 Minispuleranlæg/kloakrensningsanlæg Samlet beløb kr ,- + moms Vurderet dags dato i handel og vandel til kostpris + 25 % moms. Indklagede har endvidere fremlagt en mail af 22. juli 2008 vedrørende stiftelse af selskabet. Mailen er fra JSO til indklagede og har følgende ordlyd: Jeg vedhæfter a. Sagkyndig vurdering af aktiver. b. Billeder af aktiverne som forefindes på selskabets adresse i Kolding. Selskabet er besluttet stiftet pr Rettelserne er indføjet i WebReg. Vil du have ulejlighed med at ekspedere sagen. M.v.h./Jens Indklagede har endelig fremlagt en mail af 23. juli 2008 fra JSO til indklagede med følgende ordlyd: Jeg har talt med Casper Petersen fra Danton Byg ApS.

10 Der er ingen relation til Danbeton eller de andre personer nu nævnte. M.v.h./Jens 5. E ApS, CVR-nr Det fremgår af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet er stiftet den 2. juli 2008 med Ricko Lynge Olsen som direktør. Det fremgår af der til brug for udarbejdelsen af vurderingsberetningen, har foreligget et vurderingspapir til hr. Ricko Olsen dateret den 2. juli 2008 og underskrevet af Martin Beyer Hansen for City Byg ApS. Listen over aktiver er sålydende: Stilladser ,- Flydespartelmaskine ,- Tvangsblander ,- Værktøjscontainer ,- Bjælkevibrator ,- Trailer 4.500,- Betonhammer ,- 2 stk. Girafslibere ,- Dewalt vendbar sav 7.500,- I alt ,- Parternes bemærkninger: Klager har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik ved at afgive vurderingsberetninger for de omhandlede selskaber under stiftelse, uagtet indklagede ikke havde foretaget de fornødne kontrolhandlinger med henblik på korrekt værdiansættelse og ved at afgive revisorerklæring på åbningsbalancer uden at have foretaget undersøgelser af ejerforhold og tilstedeværelse af aktiverne. Særligt vedrørende D ApS har Skat anført, at det vurderingspapir, som Skat har vedlagt sagen til Revisornævnet, var det papir, som Skat fik udleveret af indklagede i forbindelse med et kontrolbesøg. Det nu foreliggende og af indklagede fremsendte vurderingspapir er dateret den 21. juli Vurderingsberetningen er imidlertid dateret den 1. juli 2008, hvorfor det må anses for usandsynligt, at det er dette vurderingspapir, der henvises til. Uanset vurderingspapirer har indklagede imidlertid ikke foretaget en efterprøvelse af værdiansættelsen, ligesom ejerforhold og tilstedeværelse af de påståede aktiver ikke er kontrolleret. Vedrørende E ApS har Skat anført, at indklagede må anses at have kontrolleret tilstedeværelsen af, men ikke ejerforholdet til de pågældende aktiver. Indklagede har anført, at han på baggrund af de oplysninger, han har modtaget fra Skat, har afbrudt enhver forbindelse til personkredsen omkring selskaberne. Indklagede kendte ikke de pågældende personer og har aldrig haft noget at gøre med disse. Han har ikke ønsket at medvirke til noget som helst odiøst. Der har ikke efter indklagedes opfattelse været noget, der indikerede, at der skulle være noget galt eller tale om svigagtige forhold. Aktiverne er vurderet af sagkyndige, og værdiansættelsen er af indklagede fundet rimelige, og ejerforholdet fastslået gennem overdragelsesaftaler. Der har ikke været specifikke sikringsakter i form af tinglysning, notering i bilbog eller andre formelle forhold, som skulle påses i forbindelse med selskabsstiftelserne. Det er korrekt og ubestridt, at indklagede ikke fysisk har kontrolleret tilstedeværelsen bortset fra Uni Manpower ApS. Indklagede vurderede, at det ikke var nødvendigt, idet tilstedeværelsen var bekræftet af vurderingsmanden kombineret med, at mange af de pågældende aktiver ikke umiddelbart kunne individualiseres og identificeres.

11 Set i bagklogskabens lys burde indklagede selv have kontrolleret tilstedeværelsen af de pågældende aktiver og ikke alene have henholdt sig til den sagkyndige vurdering, men indklagede har alene koncentreret sig om værdiansættelserne på aktiverne herunder naturligvis påset, at der forligger overdragelsesaftaler, bekræftelse på tilstedeværelse mm. Særligt vedrørende de enkelte selskaber har indklagede anført følgende: Ad A ApS (senere A2Holding Aps). Indklagede har oplyst, at B ApS i januar måned 2008 ville stifte et datterselskab A ApS - nu A2Holding ApS. Der blev anvendt samme fremgangsmåde som ved stiftelse af selskabet B ApS, hvor Jens Sejerø Olsen havde udfærdiget samtlige dokumenter, herunder overdragelsesaftale, vurderingsberetning mm. Vurderingsberetning var også her udarbejdet af K.P. Byg og Renovering og underskrevet af Kenneth Petersen. Den omhandlede primært værktøj herunder skibscontainer, alm. containere m/reoler til tømrervirksomhed. Tilstedeværelsen blev ikke fysisk kontrolleret af indklagede, men indklagede koncentrerede sig primært om værdiansættelsen, som blev fundet forsvarlig i forhold til andre klienters anskaffelser af håndværktøj inden for tømrervirksomhed. Da indklagede nedlagde sit hverv som revisor, blev selskabet sendt til tvangsopløsning. Ad B ApS. Indklagede har oplyst, at han fik en henvendelse i december 2007 fra tidligere advokat Jens Sejerø Olsen, der havde en klient i Nyborg, som ønskede at stifte et selskab "B Aps" og som havde brug for en revisor i den forbindelse. Indklagede sagde ja under forudsætning af, at klienten ellers var en god og hæderlig person. Jens Sejerø Olsen udfærdigede herefter alle nødvendige dokumenter til stiftelse af selskabet og oplyste, at der var indhentet ekstern sagkyndig dokumentation på tilstedeværelse og værdiansættelse af aktiverne, som bestod af et minispuleanlæg og kloakrensningsudstyr. Disse papirer blev et til indklagede, således at indklagede alene behøvede at afgive erklæring om værdiansættelsen baseret på den eksterne vurdering. De overdragne aktiver, som tilhørte stifteren iflg. stiftelsesdokumentet og overdragelsesaftalen, var vurderet af K.P. Bygningsrenovering. Da vurderingsmanden indestod for tilstedeværelsen og værdiansættelsen, og ejerforholdet fremgik af overdragelsesaftalen, koncentrerede indklagede sig herefter om værdiansættelsen. Det er og var indklagedes vurdering, at værdien på et minispuleanlæg og kloakrensningsudstyr oversteg kr. sammenlignet med andre klienters anskaffelser af værktøj, maskiner mm. Indklagede foretog ikke nærmere undersøgelse af vurderingsmanden, idet CVR-nr. og andet var påført vurderingsberetningen og firmaet var intakt (ophørt den 29/2 08). Det er Skat, der har oplyst, at vurderingsmanden Z var indtrådt og udtrådt af direktionen, hvilket var ubekendt for indklagede. Da indklagede nedlagde sit hverv som revisor, blev selskabet sendt til tvangsopløsning og er nu under konkursbehandling. Ad C Holding ApS. Indklagede har oplyst, at han den 1. juli 2008 blev kontaktet af Jens Sejerø Olsen, der havde en klient, som ønskede at stifte et nyt selskab "NN Entreprise Holding ApS". Jens Sejerø Olsen havde udarbejdet samtlige papirer til selskabets stiftelse, herunder stiftelsesdokument, vedtægter, vurderingsberetning mm. Vurderingsberetningen var udarbejdet af Dekcol Exceed ApS. Med baggrund i Skat's møde i maj 2008 og til brug for erklæringen fra indklagede, kontaktede indklagede Dekcol Exceed v/bjarne Nielsen, der oplyste, at han havde besigtiget aktiverne og garanterede aktivernes tilstedeværelse og værdiansættelse, og at de pågældende aktiver var frie og ubehæftede. Indklagede fandt det på denne baggrund ikke nødvendig fysisk at kontrollere tilstedeværelsen af aktiverne i Vamdrup og afgav herefter erklæring om værdierne på de pågældende aktiver i tillid til den eksterne vurdering, idet værdien umiddelbart oversteg kr. Ad D (senere D2 ApS)

12 Indklagede har oplyst, at samtlige dokumenter blev udarbejdet af Jens Sejerø Olsen. Vurderingsberetningen var udarbejdet af Danton Byg. Den vurderingsberetning af 12. Juni 2008 fra Danton Byg, der var vedlagt af Skat i klagesagen, er faktuelt forkert og gælder ikke nærværende stiftelse. Den rigtige vurderingsberetning omfatter bl.a. en motortrillebør, en minilæsser og en pladevibrator. Indklagede forlangte billeder fremsendt af de pågældende aktiver og modtog sådanne billeder. Med baggrund i møde med Skat i maj 2008 undersøgte indklagede Danton Byg, og Jens Sejerø Olsen oplyste, at der ikke er relationer til Danbeton A/S eller personkredsen bag B ApS og A ApS. Det er indklagedes opfattelse, at værdiansættelse er rimelig og forsvarlig. Efter det for indklagede oplyste er selskabet nu under konkurs. Ad E ApS. Indklagede har oplyst, at samtlige dokumenter blev udarbejdet af Jens Sejerø Olsen. Vurderingsberetningen var udarbejdet af City Byg ApS. Indklagede foretog diverse undersøgelser, og havde herunder en samtale med vurderingsmanden Martin Hansen. Indklagede var endvidere personligt i Svendborg på adressen Enghavevej 51, hvor indklagede besigtigede aktiverne. Det er indklagedes opfattelse, at værdiansættelse er rimelig og forsvarlig. Selskabet er fortsat intakt. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor såvel efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (2003-loven) som efter den nugældende lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (2008-loven). Indledningsvis bemærker nævnet, at de vurderingsberetninger og revisionserklæringer, som klagen vedrører, er udleveret af indklagede i forbindelse med Skats henvendelse i den revisionsvirksomhed, som indklagede er og var tilknyttet. Uanset at de i sagen foreliggende dokumenter er kopier, der ikke bærer indklagedes underskrift, må nævnet således lægge til grund, at vurderingsberetningerne og revisionspåtegningerne hidrører fra og i original er underskrevet af indklagede, der heller ikke har oplyst andet under sagen. Dette støttes tillige af mailkorrespondancen mellem indklagede og Jens Sejerø Olsen. Nævnet bemærker videre, at der ikke er fremlagt nogen erklæringer vedrørende selskabet E ApS. Nævnet finder, at en behandling af en klage over erklæringer uanset om indklagede erkender at have erklæret sig må forudsætte, at erklæringerne foreligger for nævnet som dokumentation for forholdet. Allerede af denne grund vil indklagede være at frifinde for klagen vedrørende vurderingsberetning og revisionspåtegning på åbningsbalancen for dette selskab. For så vidt angår selskaberne A ApS (navneændring til A2Holding ApS), B ApS, C Holding ApS og D ApS (navneændring til D2 ApS) lægger nævnet efter indklagedes egne oplysninger til grund, at indklagede ved afgivelsen af vurderingsberetninger i forbindelse med stiftelsen af disse anpartsselskaber alene - og uden nogen nærmere undersøgelser - henholdt sig den fortegnelse over aktiver og værdiansættelse af disse, som han modtog fra advokaten for stifterne. Indklagede havde for ingen af selskabernes vedkommende været i kontakt med de personer, der stiftede selskaberne. Nævnet lægger videre efter indklagedes egne oplysninger til grund, at indklagede afgav revisionspåtegning uden forbehold på åbningsbalancen for selskaberne uden at have foretaget nogen revisionshandlinger med henblik på at verificere ejendomsretten til og tilstedeværelsen af de ved stiftelsen af selskaberne indskudte aktiver, og som ovenfor anført uden at have sikret, at aktiverne var forsvarligt værdiansat. Særligt for så vidt angår selskabet Global Byg og Bo ApS bemærkes, at uanset om det lægges til grund, at det var vurderingen af 21. juli 2008, der dannede grundlag for vurderingsberetningen, kan de i sagen foreliggende billeder ikke

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere