GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE"

Transkript

1 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

2 Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere

3 Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer Kommunerne forventes i en lang periode fremover at have en udfordring med at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det skyldes især den demografiske udvikling, der vil medføre et fald på personer i den erhvervsaktive alder over de næste 10 år. Rekruttering kan være vanskelig at sætte på dagsordenen i en tid, hvor der skal foretages besparelser. KL og KTO har gennemført projekt Nye Karriereveje for i samarbejde med 4 kommuner at kortlægge arbejdskraftudfordringen på den lange bane. Her er 10 gode idéer, som de deltagende kommuner giver videre til andre kommuner, der ønsker at sætte fokus på arbejdskraftudfordringen. LOLLAND, NÆSTVED, VEJEN OG RINGKØBING-SKJERN KOMMUNER HAR DELTAGET I PROJEKT NYE KARRIEREVEJE I ET SAMARBEJDE MED KL OG KTO.

4 ORGANISERING 1 FÅ DIREKTIONEN MED FRA STARTEN TÆNK PÅ TVÆRS Arbejdskraftudfordringen går på tværs af kommunen og kræver helhedstænkning. Rekruttering kan anskues fra flere vinker HR-afdelingen, jobcentret og fagforvaltningen og hver part har sit at bidrage med. Det er en god idé at tænke på tværs og fra starten lade fokus på arbejdskraftudfordringen forankres i direktionen. Helhedstænkning er en ledelsesopgave. Emnet er også politisk interessant. Erfaringen er, at kommunalbestyrelsen gerne vil drøfte emnet, og særligt hvis forvaltningen kan gøre udfordringen konkret, f.eks. gennem en analyse eller fremskrivning. Når det bliver konkret, er det et emne med god energi, og diskus sionerne vil hurtigt brede sig. Arbejdskraftudfordringen kræver nemlig et samlet strategisk overblik. Måske er svaret at etablere en rigtig god folkeskole, så børnefamilierne bliver de nye tilflyttere? Eller måske skal der sættes fokus på eksempelvis infrastruktur? Arbejdskraftudfordringen bør være en brik i en samlet strategisk plan, og kommunalbestyrelsen skal på banen. 4

5 ORGANISERING 2 UDPEG EN ANSVARLIG TOVHOLDER Det er vigtigt med et godt tværfagligt fundament. Det er en god idé at udpege en ansvarlig tovholder, der sikrer, at netværket bindes sammen, og gryden holdes i kog. HR-afdelingen kan med fordel fungere som tovholder og være sparringspartner for fagforvaltningerne på den lange bane. 5

6 ORGANISERING 3 BRUG JOBCENTRET SOM EN AKTIV SPILLER Som oftest er det HR-afdelingen, der tager teten på arbejdskraftudfordringen i dialog med fagforvaltningerne. Men jobcentret har også meget at byde på. Også her er det vigtigt med et helhedsperspektiv. Ved afskedigelser (både offentligt og privat) kommer ny-ledige i jobcentret. Når det lange lys sættes på, så er det relevant at have et godt samspil med jobcentret om, hvad det er for kompetencer, der er brug for, når man ser fremad. Med et faldende børnetal i kommunen er det måske ikke lærere og pædagoger, der bliver mangel på, men måske social- og sundhedspersonale. Brug jobcentret som en aktiv spiller, og se økonomien i sammenhæng. 6

7 REDSKABER 4 DAN ET FÆLLES BILLEDE AF DEN LOKALE UDFORDRING Billedet er ikke nødvendigvis, som du forestiller dig. Erfaringerne viser, at der er betydelige regionale og kommunale forskelle. Ligeledes er der væsentlige forskelle faggrupper imellem. Projekt Nye Karriereveje har udviklet en model for remskrivning af behovet for arbejdskraft, der bygger dels på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning og dels på en fremskrivning af medarbejder sammensætningen baseret på historiske data fra det Fælleskommunale Løndatakontor. Analysen er lavet ud fra en alt- andet-lige-forudsætning. Analysen af udbud/efterspørgsel af arbejdskraft er konkret på kommuneniveau og sætter fokus på re levante faggrupper. Erfaringerne viser, at det har været rigtig godt at få viden om lokale forhold. Det har dannet en god platform for de efterfølgende drøftelser, hvor alle parter kan tale ud fra det samme billede. En konkret analyse skaber fælles erkendelser og ejerskab. Det skaber viden og forståelse for, hvad fremtiden kan bringe. Det hjælper med at holde fokus. Men det er kun en pejling. Man kan ikke spå om fremtiden, men man kan via analyser komme med et kvalificeret bud, som giver mulighed for at navigere meget tidligt og komme med løbende tilpasninger. En vigtig pointe er også at erkende, hvor man selv er. Et godt datagrundlag er et godt grundlag for en realistisk plan, der møder nogle af de reelle udfordringer. 7

8 REDSKABER 5 ARBEJD TVÆRFAGLIGT, AL VIDEN SKAL I SPIL Tal kan ikke stå alene. Tal bør suppleres med den viden, der er i kommunen/organisationen. En konkret analyse kan med fordel drøftes, f.eks. på et tværgående seminar, hvor både HR-afdeling, fagforvaltning og jobcenter deltager. Eller HR-afdelingen kan bruge analyserne/fremskrivningerne som fundament for sektormøder med de relevante forvaltninger. I dialogen er det samtidig vigtigt at lytte til, hvad fagforvaltningen er optaget af. Tag udgangspunkt i forvaltningens behov. Analyser og indsatser skal give mening for alle. Der er rigtig meget viden i organisationen. Få den operationaliseret, og brug den. 8

9 REDSKABER 6 TIMING VÆR KLAR, NÅR TIDEN ER MODEN I en tid med besparelser kan det være svært at sætte langsigtet rekruttering på dagsordenen. Det er et emne, der er følsomt. Det betyder ikke, at man skal lave være med at tale om det. Hvis man vælger at få lavet en fremskrivning med konkrete bud på fremtiden, så kan det være med til at afmystificere emnet og understøtte et mere langsigtet fokus. Fagforvaltningerne er som udgangspunkt optaget af drift og at sikre god service til borgerne. Det er en udfordring at få driften til at hænge sammen, og derfor er der ikke altid så meget fokus på, hvad der sker om 5-10 år. Det ændrer dog ikke på relevansen af det lange perspektiv. HR-afdelingen kan med fordel fungere som tovholder. I den rolle er det dog vigtigt at have noget kvalificeret at byde på, f.eks. gennem analyser eller overblik over erfaringer fra andre kommuner. Selvom emner ikke lige presser sig på nu, så husker forvaltningen, hvor der er støtte og sparring at hente. For HR-afdelingen handler det om at blive ved, om at holde fokus og om at have et beredskab. 9

10 REDSKABER 7 SÆT FOKUS PÅ FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV Arbejdskraftudfordringen handler ikke kun om at tælle hænder, men i lige så høj grad om, hvilke kompetencer der er brug for i fremtiden. Der skal være kvalificeret personale til at tage over, når de store årgange går på pension. En lærer er ikke bare en lærer. Hvis der er mangel på dansklærere, så er det ikke det bedste at ansætte en lærer uden forudsætninger for og erfaring med at undervise i dansk. Kompetencebehovet inden for de enkelte fag udvikler sig også, i takt med at opgaverne ændrer sig. På social- og sundhedsområdet er der ved at opstå nye kompetencebehov, bl.a. fordi sygehusene udskriver tidligere. Når der sættes fokus på arbejdskraftudfordringen, bør der også sættes fokus på fremtidens kompetencebehov. Således handler det ikke kun om karriereveje for de ledige, men også om kompetenceudvikling for nuværende personale. Kan og skal arbejdsopgaverne løses på en anden måde fremover, og hvad kræver det? 10

11 FORANKRING 8 VÆR FORBEREDT PÅ EN KONTINUERLIG OG DYNAMISK PROCES Verden er foranderlig, og det går stærkt! Men det er ikke grund til at lade være at sætte fokus på emnet. En analyse med et kig ud i fremtiden kan betragtes som en pejling, som et kvalificeret bud på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Projekt Nye Karriereveje har betragtet sig selv som opdagelsesrejsende. For at sætte kurs har vi været nødt til at tegne et lokalt landkort. I takt med at vi blev klogere, justerede vi pejlingen. At være på forkant med fremtiden kræver et beredskab, som løbende justeres og følges op. Selvom verden er foranderlig, så sæt nogle realistiske mål inden for en overskuelig fremtid. Så går energien ikke af projektet. Vær realistisk, og spejl jer i virkeligheden. Overvej at gentage analysearbejdet, så I hele tiden er sikre på at være på rette kurs. 11

12 SAMARBEJDSPARTNERE 9 BRUG DE RELEVANTE EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen. Søg gerne sparring hos andre kommuner eller hos større private virksomheder. Mange står med samme udfordringer. Og det kan være frugtbart at være hin andens sparringspartner. Men også et godt netværk til uddannelsesinstitutionerne er værdifuldt. F.eks. tager det kun 14 måneder at uddanne en social- og sundheds hjælper. Har man brug for mere personale, kunne det være, at skolen er villig til at indgå et samarbejde om større optag, hvis kommunen lover at stille praktikpladserne til rådighed. Da rekruttering i en tid med besparelser er et følsomt emne, er det en god ide at inddrage de faglige organisationer i arbejdet, f.eks. i en fælles reference gruppe eller lignende, hvor der løbende gives en gensidig orientering, og hvor ting kan tages i opløbet. 12

13 SAMARBEJDSPARTNERE 10 BRUG EVENTUELT EKSTERN KONSULENTBISTAND Det kan være en god idé at søge støtte udefra. Det er værdifuldt, at der kommer nogle udefra og stiller spørgsmål, og det hjælper med at holde fokus. Analyserne kan være svære at lave, og også på den front kan det være en støtte med ressourcer og kompetencer udefra. Det er afgørende at erkende, hvad man selv kan, og hvad der er relevant at søge ekstern bistand til. 13

14 NYE KARRIEREVEJE Projekt Nye Karriereveje er finansieret af overenskomstmidler, og Lolland, Næstved, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner har deltaget i projektet i samarbejdet med KL og KTO. I projektet er der udviklet en analysemodel, der giver en pejling af den konkrete arbejdskraftudfordring for den enkelte kommune. De deltagende kommuner har kørt en proces, hvor analyserne er drøftet strategisk og tværfagligt med henblik på vurdering af behovet for fremadrettede initiativer. 14

15 Du er også velkommen til at kontakte: Lolland Kommune Næstved Kommune Vejen Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Projektledelse v. Niels Gæmelke, Camilla Treldal Jørgensen, ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

16 ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE GODE IDÉER Få direktionen med fra starten tænk på tværs Brug jobcentret som en aktiv spiller Udpeg en ansvarlig tovholder Dan et fælles billede af den lokale udfordring Arbejd tværfagligt, al viden skal i spil Timing vær klar, når tiden er moden Sæt fokus på fremtidens kompetencebehov Vær forberedt på en kontinuerlig og dynamisk proces Brug de relevante eksterne samarbejdspartnere Brug eventuelt ekstern konsulentbistand

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere