Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011"

Transkript

1 Generalforsamling AGR d. 28/ Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010 Jeg vil gerne byde velkommen til s årlige generalforsamling. Det er den nuværende bestyrelses første generalforsamling. Vi blev valgt den 18. marts Først vil jeg rette en tak til den tidligere bestyrelse, som har udført et stort arbejde for klubben. Den bestyrelse har formået at fastholde den specielle gode kultur og klub ånd der hersker på Allerupgaard. En klub ånd, som stammer helt tilbage fra Erik Andersens tid som ejer af Allerupgaard. Ud over disse værdier har bestyrelsen og den tidligere bestyrelse skabt en god solid økonomi, som er et godt og solidt fundament at bygge videre på. Da vi overtog pengekassen efter Kirsten, så hun alvorligt på mig og sagde: Nu passer i godt på pengene og med den respekt vi har for Kirsten, gjorde vi det. Hvilket også kan ses af det regnskab som Michael om lidt fremlægger. En stor tak alle, som i årets løb har hjulpet til på den ene eller anden måde. Din hjælp betyder alt for klubben både i hverdagen og når vi skal afholde stævner. Du er på den måde aktivt med til at bevare de værdier som klubben står for. De værdier, som er med til at skabe et godt sammen hold i klubben skal også komme fra bestyrelsen og her skylder jeg bestyrelsen en tak. En tak for et enestående samarbejde, hvor vi alle har haft det fælles mål, at det skulle være en rart at komme i klubben, og hvor vi bevarede de før omtalte værdier. Maden og det hyggelige sociale samvær vi har haft i løbet af året, har stor betydning for klubben. Derfor en varm tak til dig Gitte for det arbejde du gør for klubben og det gode mad du laver til os uge efter uge. Vi besluttede på sidste bestyrelsesmøde at give dig en klubjakke. Desværre er den ikke nået frem. Her er et bevis på at jakken kommer om en uge. Breddeudvalget blev etableret og stod for nogle gode arrangementer bl.a. et førstehjælpskursus, hvor der var meget stor tilslutning og som blev udbytterigt alle deltagerne. Disse førstehjælpskurser vil blive fulgt op med udvidede kurser til udvalgte folk, som er på stedet i det daglige og når der afholdes stævner. Vi har i årets løb fået 2 nye træner. Jesper Rolver til dressur- og Anton van der Schans til springundervisning og Grethe er fortsat med dressurundervisningen, som hun har gjort i adskillige år.. Vi i bestyrelsen føler vi har en fornuftig sammensætning af undervisere til at varetage det undervisningsbehov der er på Allerupgaard i dag. En tak til underviserne og dem der på frivillig basis underviser og hjælper ryttere der har behov for hjælp.

2 Afholdelse af vores stævner blev udbytterigt både økonomisk, men så sandelig også lærerigt. Jeg fik i hvert fald lært noget om dressur og hvor stor en opgave det er at afholde et dressurstævne. Ikke kun på hjemmebanen har vores ryttere gjort det godt, det har de også når de har været ude til stævner. De har repræsenteret Allerupgaard på bedste og flotteste vis. Tillykke med alle de fine resultater der er opnået i Dressur, spring, military og langdistance ridning. Af resultater vil jeg nævne mesterskabsresultaterne. Dressur: FM for YR 2 pl. Til Line Folkmar Jacobsen Hest spring: FM for hold seniorer: 2.pl. Christina Møller, Louise Aagren Andersen, Marie-Louise Rasmussen, Pia Augustinus FM individuel for seniorer: 2. pl. Louise Aagren Andersen og 3.pl. Michael Skov-Larsen FM Pony Hold: 3. pl. Nadja Sørensen, Maria Nissen, Sarah Nissen, Anne-Charlotte Bøge-Sørensen FM Pony individuel Pony II: 5. Pl.Maria Nissen Pony I: 5. pl. Sarah Nissen Også et stort tillykke til dem! Af stævner i 2011 fik vi tildelt følgende stævner i: 30/4-1/5 Klub Cup spring-dressur/hest-pony 25-26/6 Hest/pony spring 6-7/8 FM hold f. hest spring 24-25/9 Klub Cup finale spring-dressur/hest-pony Vi håber rigtig mange vil hjælpe ved disse stævner således, at vi kan give stævnedeltagerne nogle pragtfulde timer og gode oplevelser, når de kommer til Allerupgaard s stævner. En vi også skylder en tak for et godt samarbejde i årets løb er Casper, såvel i det daglige og ikke mindst ved vores stævner, hvor du lige som alle andre trækker et stort læs. Det at du så også skaber lidt underholdning ved at åbne for den store vandvogn, uden at vide at en af Fyns ridesports kendt personer stod lige bag vandvognen skader jo aldrig. Fremtiden: Vi står over for mange store udfordringer i år og i de komne år, men som tidligere nævnt har vi et solidt fundament at bygge videre på.

3 De skærpede krav til hestehold stiller klubberne over for krav som mange af de 17 klubber der er i Odense ikke vil være i stand til leve op til. Der er ingen tvivl om, at der klubber som må lukke. Derfor vil der uden tvivl komme en øget tilgang til Allerupgaard, som er en af de klubber der bliver i stand til at opfylde kravene til hestehold. Sker der en udvidelse af antal medlemmer og antal opstaldere vil bestyrelsen og Casper gøre alt for at bevare den klubånd der er på Allerupgaard i dag. Ledelsesmæssigt vil fremtiden stille store udfordringer til ledelsen, men med et godt team i bestyrelse, udvalgene og ikke mindst opbakning fra medlemmerne, så skal vi nok løse den opgave. 3. Kassererens beretning: Regnskabet for 2010 blev godkendt. Budgettet 2011 blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2012 og dette er godkendt. 5. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant: a. Michael Skov-Larsen og Hanne ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. b. På valg til bestyrelsen har vi Klaus Svelmøe og Marianne Knudsen. Disse blev begge valgt. c. Henrik Dalsgaard Hansen blev valgt som suppleant. d. Udvalgene består af: i. Dressurudvalg: Lea Knudsen, Ann Svelmøe, Emma Gabrielsen, Hanne Fischer, Camilla Frydendal Sørensen, Klaus Svelmøe. ii. Springudvalg: Louise Aagren, Henrik Møller og Casper Rasmussen. iii. Breddeudvalg: Gitte Kliver, Mia Kliver, Anja Andersen, Louise Andersen. iv. Sponsor & PR-udvalg: Erik Skov-Larsen, Lars Lindholdt.

4 v. Millitary udvalg (nyhed): Maria Nielsen, Casper Rasmussen, Louise Nielsen 7. Valg af revisor og 1 suppleant: a. Af revisor blev valgt Jette Møller og Lisbeth Frydendal Sørensen. Som suppleant blev Kirsten Jørgensen valgt. 8. Eventuelt: a. Der blev forespurgt konkrete regler omkring rygning på Allerupgaard. b. Der blev foreslået at der skulle afholdes Ryttermærkeprøver og licenskursus på Allerupgaard. Bestyrelses vil arbejde videre med dette. c. Forslag mht. førstehjælp: Et skilt i ridehuset med adresse på stedet. d. Casper giver en opsang med hensyn opsamling af hestelort. Da vi har en meget dyr ridehusbund, så er det meget vigtigt, at vi alle passer godt på den. Husk derfor at samle hestens efterladenskaber op, inden i går ned med hesten da det jo ellers bliver spredt ud i hele ridehusbunden. e. Hold hunden i snor så de ikke kommer til skade i stalden. Der skal ligeledes samles op efter hunden som efter hesten. Det er ejernes eget ansvar hvis hundene kommer til skade. Det er besluttet at der ikke må færdes hunde i rytterstuen. Referent: Louise Aagren Andersen Konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

5 Formand: Erik Skov-Larsen, Nytoften 51,, tlf mail Næstformand: Henrik Møller, Hvileholmsvej 18, 5550 Langeskov, tlf mail Kasserer: Klaus Svelmøe, Ølunden 35, 5330 Munkebo, tlf mail: Sekretær: Louise Aagren Andersen, Tarupvej 10, 5792 Årslev, tlf mail: Best.medlem: Suppliant: Marianne Knudsen, Isgårdsvej 10, 5000 Odense, tlf mal: Gitte Kliver, Vægtens Kvarter 7,, tlf mail: Suppliant: Henrik Dalsgaard Hansen, Stakladen 103, 5792 Årslev tlf. mail: Referent: Louise Aagren Andersen

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere