reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT."

Transkript

1 Information Nr. 55 September 2011 Side 2 JOBBOLIGPLANEN Kært barn har mange navne. Servicefradrag er et af dem det giver fradrag for lønudgifter til både håndværkere, vinduespudsere og børnepassere. Læs om mulighederne og reglerne. SKAT VINDER 4 AF 5 SKATTESAGER OG DET ER DYRT AT TAGE KAMPEN Side 5 GRUPPESØGSMÅL MOD STATEN For netop to år siden gik Danmark over til digital tinglysning. Og det gik som bekendt ikke så godt. Ventetiden voksede og det kostede penge. Nu er der anlagt sag som såkaldt gruppesøgsmål. Det er bedst at være en privatperson, hvis man kommer op at toppes med SKAT. I hvert fald, hvis det ender med en retssag. Så kan den private skatteyder nemlig få dækket alle sine omkostninger til advokaten, hvis retten skønner det. Enhver form for selskab eller fond har ikke den mulighed: de må nøjes med at trække udgifterne til advokat og revisor fra i skat. Også selv om virksomhederne vinder sagen. Sådan har det været siden 2009, hvor skattereformen fratog virksomhederne muligheden for at få refunderet sagsomkostningerne. Regeringen vil nu ændre reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem, peger flere på. Skatteministeren peger på, at ændringen i 2009 var med til at finansiere lavere skat på arbejdsindkomst, og mener, at ændringen ikke går ud over retssikkerheden. Læs mere side 4 Side 7 SVÆRT FOR UDLANDSDANSKERE SKAT interesserer sig vældigt for danskere, der arbejder i udlandet, men af og til besøger Danmark. Det er rigtig svært at slippe for at betale dansk skat og nu skærper SKAT kursen.

2 september 2011 SIDE 2 JOBBOLIGPLANEN SERVICEFRADRAG, HÅNDVÆRKERFRADRAG, BOLIGFRADRAG. KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE. DE DÆKKER OVER DET SAMME: MANGE TING I BOLIGEN ER BLEVET LIDT BILLIGERE. MEN KUN FOR PRIVATE. Tilskud til børnepasning. Tilskud til au pair en. Håndværkere til nedsat timepris. Flere timer i havemanden for de samme penge. Det lyder næsten for godt til at være sandt og helt rigtigt er det heller ikke. Den nye serviceordning er et fradrag i indkomsten, så der skal lægges penge ud og penge på bordet for at drage nytte af ordningen. Og så skal der naturligvis være en skattepligtig indtægt at foretage et fradrag i. Men ellers er det godt nok: Det er blevet lidt billigere at få udført en lang række opgaver i hjemmet. Målet er at skaffe flere i arbejde og på den måde få skubbet gang i den danske økonomi. Samt at hjælpe danskerne til at få lavet arbejde i hjemmet, som måske ellers først ville være sat i gang senere eller slet ikke. Samt med finansminister Claus Hjorth Frederiksens ord i aviserne: At gøre sort arbejde til hvidt arbejde. Hver person i en husstand kan trække op til kr. fra om året. På den måde sparer man op til kr. i skat. Ordningen gælder i 2011, 2012 og Her gennemgår vi reglerne Den første regel er, at servicefradraget kun gælder service og vedligeholdelse på den faste bopæl. Fritidshuset er kun omfattet, hvis det lovligt bruges til helårsbeboelse. Til gengæld kan alle voksne i husstanden få fradraget på op til kr., hvis de betaler deres del af arbejdet. En husstand med to voksne og en hjemmeboende datter, der fylder 18 inden udgangen af 2011, kan altså opnå fradrag på i alt kr. i Hvis datteren først fylder 18 inden udgangen af 2013 og stadig bor hjemme kan det tredobbelte fradrag først opnås i MEN: Det kræver altså, at datteren selv betaler sin del af renoveringen af badeværelset eller hvad der nu står på ønskesedlen. En husstand på fem voksne kan opnå fradrag på i alt kr. i hvert af de tre år og samlet en reel skattebesparelse på kr. hver år. Aldrig kontant Loven kræver, at der betales med betalingskort eller ved overførsel via bank eller netbank. Kontant betaling gælder ikke. Det kan man gætte skyldes, at SKAT vil undgå, at der bruges sorte penge som egenbetalingen i serviceordningen. Hvis flere skal nyde godt af fradraget må man altså også gå ud fra, at de hver for sig skal betale med deres eget betalingskort. Ægtefæller og samboende kan dog godt dele fradraget og det er ikke afgørende, hvilken navn der står på fakturaen, ligesom der ikke kræves flere fakturaer. Det skal blot dokumenteres, at den enkelte har betalt sin del.

3 september 2011 SIDE 3 Leverandøren kan både være en virksomhed og en privatperson. Det er et krav, at virksomheden i så fald skal være momsregistreret og at privatpersonen skal være fyldt 18 år og have almindelig skattepligt. Uden regning? Det går selvsagt kun med regning. Hvis det er en virksomhed, der udfører arbejdet, skal den lave en normal faktura, hvor arbejdslønnen er specificeret. En privatperson, der udfører arbejdet, skal udfylde en særlig serviceerklæring, som kan hentes på nettet på adressen skat.dk/servicefradrag. For at få servicefradraget for 2011 skal du indtaste oplysningerne om din udgift på skat.dk/tastselv. Det kan du gøre fra slutningen af Dokumentationen skal ikke sendes ind til SKAT, men SKAT kan bede om at se den i tre år efter indkomstårets udløb. Enorme forventninger og en kæmperegning til staten Håndværkerne forventer sig meget af det nye servicefradrag, men eksperter frygter, at det bliver dyrere end forventet. Hvis det sker, skal vi nok finde pengene, lover finansministeren. Halvdelen af danskerne vil bruge den nye serviceordning. Det viser i hvert fald en undersøgelse, som Rambøll Jyllands-Posten foretog i sommer. Ud af adspurgte voksne danskere svarer 48,7 procent, at de vil gøre brug af fradraget. Det vækker glæde og bekymring. Et regnestykke under serviceordningen kan se sådan ud: En tømrer hyres til at foretage ombygninger for i alt kr kr. går til materialer og skal betales fuldt ud uden nogen fradrag Arbejdslønnen på kr. udløser et tilskud på cirka en 1/3 beregnet på en gennemsnitlig skatteprocent Dermed udgør tilskuddet ca kr., som er maksimum. Udgifter til arbejdsløn udover kr. giver ikke fradrag. Tilskuddet gives som et skattefradrag, når selvangivelsen ændres på SKAT.dk/tastselv De glade er fortrinsvis håndværkerne og deres organisationer, som har presset på for at få ordningen gennemført. Glad er også finansministeren: Jeg håber da, at fradraget bliver en rigtig stor succes. Formålet er at gøre sort arbejde til hvidt arbejde, og jo mere det sker, jo gladere skal jeg blive, siger Claus Hjort Frederiksen til Jyllands-Posten. Han mener, at det er en en rimelig god forretning at gøre sort arbejde hvidt. Regeringen forventer en udgift på 1,7 mia. kr. årligt, og det tal bygger på en forventning om, at en ud af otte husstande vil udnytte fradraget fuldt ud. De bekymrede findes hos økonomerne, som mener, at ordningen kan blive meget dyr for samfundet. Til Berlingske siger fx Danske Banks cheføkonom Steen Bocian: Reelt er der ikke noget loft over, hvor dyr ordningen kan blive. Banken har regnet ud, at hvis alle danskere over 18 benytter sig af ordningen, vil den koste staten 21 mia. kroner. Steen Bocian mener, at mange nok vil bruge fradraget i forbindelse med arbejde, som de skulle have udført under alle omstændigheder. Det betyder, at det hele ikke kan anses som sort arbejde, der fremover bliver hvidt. Samtidig er skattesystemet igen blevet en tand mere kompliceret. Service og vedligeholdelse dækket af servicefradrag Service i hjemmet (udført af en virksomhed eller privatperson) Almindelig rengøring ( Vask og aftørring af flader i boligen, Rengøring af toilet og bad, Støvsugning, gulvvask og boning, Opvask, tøjvask og strygning, Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner med mere ) Vinduespudsning ( Indvendig / Udvendig ) Børnepasning ( Børnepasning i hjemmet / Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter ) Almindeligt havearbejde ( Græsslåning / Hækkeklipning / Lugning / Beskæring af buske og træer / Snerydning ) Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed) Boligens ydre rammer ( Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb / Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas / Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre med mere / Reparation, maling og isolering af ydervægge / Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede / Fornyelse eller etablering af dræn / Radonsikring / Installation af solfangere og solceller ) Boligens indre rammer ( Reparation eller fornyelse af køkken og bad / Gulvarbejder / Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer / Installation eller forbedring af ventilation / Installation eller forbedring af afløbsinstallationer / Reparation eller udskiftning af vandinstallationer / Reparation eller fornyelse af elinstallationer / Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg / Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg / Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg / Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder / Installation af varmepumper (herunder jordvarmepumper), der ikke kan køle / Maler- og tapetserarbejde ) Vedligeholdelsesydelserne er uddybet på en separat liste, som du kan finde på skat. dk/servicefradrag.

4 september 2011 SIDE 4 SKAT BRUGER FORMUER PÅ ADVOKATER MEN DU KAN IKKE TRÆKKE UDGIFTERNE FRA ET PROBLEM FOR RETSSIKKERHEDEN, SIGER ADVOKATERNE. Skattevæsenet bruger flere og flere penge på at føre retssager mod virksomhederne. Siden 2004 er SKATs udgifter til ekstern advokatbistand bare steget. I 2004 brugte SKAT 51 mio. kr. I 2010 brugte SKAT knap 82 mio. kr., omregnet til sammenlignelige 2010-priser, i forbindelse med retssager. Det svarer til en stigning på over 50 pct. på blot seks år. Samtidig kan virksomhederne ikke længere få dækket deres omkostninger til advokater ved retssagerne mod SKAT heller ikke, hvis virksomhederne vinder retssagen. De kan kun trække omkostningen til advokaterne fra i skatten. Muligheden for at få refunderet sagsomkostningerne forsvandt med skattereformen i Det kan svække retssikkerheden, mener den borgerlige tænketank Cepos: Det skaber en massiv ubalance og er et stort retssikkerhedsmæssigt problem, når man fjernet selskabernes mulighed for at gå godtgjort udgifter til sagkyndig bistand samtidig med at Skatteministeriet øger deres brug af Kammeradvokaten. Med den ene hånd opruster de deres egne juridiske kompetencer, mens de med den anden hånd lægger sten i vejen for, at selskaber kan få den fornødne bistand, siger Henriette Kinnunen, erhvervsjuridisk seniorkonsulent i Cepos til dagbladet Politiken. Kammeradvokaten er betegnelsen for statens advokat. Det er et privat advokatkontor, som blot har staten som fast klient. Betaler for reformen Skatteminister Peter Christensen, Venstre, er ikke enig. Men han kan godt forstå, at virksomhederne ønsker sig tilbage til tiden før ændringen af ordningen, siger han til Politiken. Ændringen af ordningen var med til at finansiere lavere skat på arbejdsindkomst i forbindelse med Skattereform 2.0, og vi mener fortsat, at ændringen ikke går ud over retssikkerheden, siger skatteministeren. Lille ny ændring Regeringen vil dog bløde lidt op på reglerne. Man vil indføre en omkostningsdækning igen men kun for de retssager, der rejses af SKAT. En virksomhed, der føler sig forkert behandlet af SKAT, skal altså selv betale alle omkostninger til en eventuel retssag også selv om det i sidste ende viser sig, at de får medhold i retten. Regeringens begrundelse for at afskaffe ordningen med omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde var, at ordningen blev misbrugt og belastede klagesystemet unødigt. CEPOS undersøgelser viser dog, at der ikke er statistisk belæg for påstandene og dermed for ordningens afskaffelse. Skat kan ikke oplyse, hvorfor udgifterne til retssager og til Kammeradvokaten er øget. Dertil spiller for mange faktorer ind, oplyser SKAT til Politiken. Det er øjensynlig både en ny klagestruktur, flere større sager med internationale virksomheder og flere sager generelt.

5 september 2011 SIDE 5 TINGLYSNINGEN GIK GALT - NU KOMMER RETSSAGEN GRUPPESØGSMÅL MOD STATEN EFTER DEN DIGITALE TINGLYSNING For to år siden, den 8. september 2009, gik Danmark over til digital tinglysning. Og det gik som bekendt ikke så godt. Af kritikerne blev det kaldt fatal tinglysning. Målet var at gøre tinglysningen i forbindelse med bolighandel og lånekonvertering hurtigere. Før digitaliseringen tog det i gennemsnit ti dage. Efter digitaliseringen gik der 16 måneder, før man nåede ned på ti dage. I den periode var der mange, der led tab ved køb eller salg eller omkonvertering af lån. Nu har en kreds af utilfredse indgivet stævning mod Domstolsstyrelsen altså staten. Det sker ved et såkaldt gruppesøgsmål. Det indebærer, at alle, der har lidt tab, kan deltage i sagen. I april bevilligede Civilstyrelsen fri proces til de mange tusinde boligejere og bolig- handlende, som kom i klemme i forbindelse med den fatale lancering. For at deltage i gruppesøgsmålet skal følgende være opfyldt: Man skal have købt eller solgt bolig eller konverteret lån i perioden 1. august december Det skal have taget mere end 10 dage at få gennemført tinglysningen (fra det tidspunkt sagen er sendt til tinglysning, og til selve tinglysningsattesten foreligger). Har tinglysningen taget længere tid, vil man have lidt et tab. Jo længere tiden er, des større er tabet. Læs mere på Gruppesøgsmål.nu er alene grupperepræsentant for de borgere, der har handlet bolig eller som har omprioriteret og som har lidt tab i forbindelse med indførelsen af digital tinglysning. Sager vedr. tinglysning af landbrugs- og erhvervsejendomme m.v. håndteres af Danske Advokater. TIPS TIL EN SIKKER TELEFON Sikkerhed på smartphones I England hackede et dagblad mobiltelefonerne hos kendte og kongelige. Herhjemme har aviser hen over sommeren vist pædagogiske eksempler på, at det samme kunne ske her; fx at statens telefoner meget nemt kan hackes. I mange virksomheder er der adgang til centrale servere gennem medarbejdernes smartphones, som på mange områder kan det samme som en bærbar PC. De fleste har forhåbentlig optimeret sikkerheden på PC erne men måske er smartphones farligere. IT- og Telestyrelsen har formuleret nogle praktiske råd, som kan sikre den mobile enhed og dermed reducere risikoen for, at telefonen kan misbruges, hvis den bliver tabt, eller bliver syg af en virus, som kan smitte resten af firmaets it-struktur. Anvend adgangskoder Aktiver kryptering Hold styresystemet på din smartphone opdateret Installer kun applikationer du har tillid til Aktiver mulighed for at fjernslette alt indhold Lås SIM-kortet til telefonen Sluk for Bluetooth, når det ikke benyttes På Wi-Fi, vær sikker på, at det trådløse net er krypteret Brug antivirus Læs mere på

6 september 2011 SIDE 6 moms og bærbar En arbejds-pc er ikke bare en arbejds- PC, hvis man spørger SKAT. Sådan en kan jo også bruges privat. Det betyder noget for virksomhedens beregning af moms. Landsskatteretten mener, at når en virksomhed indkøber en PC til en medarbejder, så skal der ske en begrænsning af momsfradraget, hvis denne PC også bruges privat. Det betyder, at der så skal foretages en skønsmæssig begrænsning af momsfradraget. Det er særlig relevant for medarbejdere, der bliver beskattet efter multimedieordningen. I en konkret sag har Landsskatteretten godkendt, at selskabets fradragsret i forbindelse med flere bærbare PC er kun skulle begrænses med 1,25 procent. Begrundelsen var, at selskabet selv havde foretaget en skønsmæssig begrænsning, fordi medarbejderen også kunne bruge PC en privat. Derfor fik skattevæsenet ikke ret i, at fradraget skulle begrænses med 15 procent. digitale regnskaber middel mod fusk Stikprøverne bliver afløst af automatik. Så kort kan man udtrykke forskellen mellem den gammeldags måde at levere selvangivelsen på og den nye. Fremover skal regnskaberne fra virksomheder afleveres digitalt i et særligt format. Det er denne digitalisering, der gør det muligt for SKAT at afsløre en række ulovligheder, fx alle ulovlige aktionærlån, overtrædelser af bogføringsloven og regnskabslovgivningen og de særlige forbehold, som revisor skal tage, hvis der er så store fejl og mangler, at der kan være usikkerhed om den fortsatte drift af virksomheden. Det forudsætter blot, at revisor faktisk har fundet problemer og har gjort opmærksom på det i sin erklæring i årsrapporten. Spænding Efter skandalen med digitalisering af tinglysningen er der spænding om de digitale regnskaber. Ikke mindst blandt revisorerne, som dog forventer færre problemer denne gang. De digitale regnskaber indføres i et langsommere tempo, hvor virksomheder i klasse B skal indberette digitalt som de første. Det gælder, hvis deres regnskabsår afsluttes efter 31. januar Oprindeligt var skæringsdagen sat til årsskiftet, men Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har flyttet skæringsdagen efter ønske fra bl.a. revisorerne. Dansk Revision anbefaler, at virksomhederne foretager et konkret og velbegrundet skøn over det passende momsfradrag, når en PC også kan anvendes privat. Det kan være forskellen mellem en fradrag på 1,25 og 15 procent. kapitalafkastsats halveret SKAT har lavet en markant ændring på et lille, men for mange vigtigt punkt. Den såkaldte kapitalafkastsats for indkomståret 2011 er beregnet til 2 procent. Det er en halvering i forhold til tidligere år, hvor satsen var 4 procent. Skatteministeriet har simpelthen lavet en fejl tidligere og den er så nu rettet. SKAT har lavet fejlen helt tilbage fra 2000 og vil genoptage beregningen siden da, dog sådan, at man kun retter, hvor fejlen har været til ugunst for skatteyderen. De skatteydere, der har haft fordel af fejlen, vil ikke blive berørt. Kapitalafkastsatsen er den gennemsnitlige effektive obligationsrente for årets første seks måneder nedrundet til nærmeste hele antal. Satsen benyttes bl.a. til udregning af kapitalafkast ved anvendelse af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, ligesom den indgår, når der skal beregnes goodwill.

7 september 2011 SIDE 7 STRAMMERE SKATTEREGLER FOR UDLANDSDANSKERE Der er mange, der har oplevet det: en partileders mand, en professionel golfspiller og senest en fotomodel: SKAT interesserer sig vældigt for danskere, der arbejder i udlandet, men af og til besøger Danmark. Det ER svært at slippe for at betale dansk skat. Skattefælden klapper hurtigt og et svar fra Skatterådet tyder på, at den nu klapper endnu hurtigere og hårdere end tidligere. Det kan blot være enkelte s eller telefonopringninger under en ferie i Danmark, der udløser skattepligt i Danmark, viser et nyt bindende svar fra Skatterådet. Svaret er givet til en dansker, som ejer og driver to virk- somheder i udlandet. Han har selv oplyst til Skatterådet, at de to virksomheder er hans livsværk og at arbejdet med dem tager stort set al hans tid. Derfor har Skatterådet i sit svar til ham skrevet, at der indtræder fuld dansk skattepligt, hvis han tager til Danmark, fx for at besøge børnebørnene, og i den forbindelse udfører bare mindre arbejdsopgaver. Afgørelsen har især betydning for hovedaktionærer, erhvervsdrivende og lønmodtagere med mere omfattende arbejdsopgaver end en almindelig lønmodtager og især, hvis der står en bolig til rådighed i Danmark. skat på kunst? Skat på motion? Ny vejledning for personaleforeninger SKAT har udgivet en ny vejledning om beskatning af aktiviteterne og medlemmerne af personaleforeninger i virksomhederne. Det skyldes de nye regler om beskatning af mindre personalegoder. Vejledningen slår fast, at alle indtægter, også i form af naturalier, er skattepligtig indkomst. Principielt er enhver udlodning/ uddeling fra en forening skattepligtig for modtageren. Det gælder uanset, om der er tale om uddeling af penge eller naturalier. Og så er der en masse undtagelser, som bl.a. gælder personaleforeninger, som er undtaget, hvis bl.a. disse krav er opfyldt: Arbejdsgiveren må ikke have direkte væsentlig indflydelse i foreningen. Arbejdsgiveren giver et tilskud på maksimalt kr. pr. medarbejder om året og medarbejderen betaler selv et tilsvarende beløb. Aktiviteterne kan anses for at være ydet som led i sædvanlig personalepleje eller som en del af et firmaarrangement. Læs mere: Vejledningen kan findes på Problemerne med beskatning af personaleforeninger generelt og især kunstforeninger og idrætsforeninger i virksomhederne blev omtalt i Dansk Revision Information #53, der udkom i marts Bladet kan også findes på pas på mail fra skat Igen i år kan der lande en falsk fra SKAT i indbakken. Mailen opfordrer modtageren til at indtaste oplysninger om kreditkort. Ellers kan SKAT ikke betale penge tilbage i SKAT, står der i mailen, som også rummer et link til et netside, som kan se rigtig ud, for den bruger bl.a. SKATs logo. Men teksten er på engelsk og siden er falsk. Mailen er selvfølgelig ikke fra SKAT, da vi kommunikerer med borgerne gennem deres skattemappe, og overskydende skat går direkte ind på borgerens NemKonto. Vi opfordrer modtagerne af disse s til at slette dem uden at klikke ind på linket. Der er os bekendt ikke nogen borgere eller virksomheder, som er blevet snydt af en, siger udviklingsdirektør Preben Kristiansen i SKAT.

8 september 2011 SIDE 8 Frister for betaling af skat og moms i 2011 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, store virksomheder August august 2011 November november 2011 September september 2011 December december 2011 Oktober oktober 2011 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, små og mellemstore virksomheder August september 2011 November december 2011 September oktober 2011 December januar 2012 Oktober november 2011 Moms, store virksomheder (månedlig afregning) August september 2011 November december 2011 September oktober 2011 December januar 2012 Oktober november 2011 Moms, mellemstore og nyregistrerede virksomheder (kvartalsvis afregning) 2. kvartal august kvartal februar kvartal november 2011 Moms, små virksomheder (halvårlig afregning) 1. september 2011 befordringsfradrag i 2011 Skatterådet har fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for Befordringsfradrag 0-24 km pr. dag mellem hjem og arbejde: 0 kr. Fra 24 og op til 100 km pr. dag: 2,00 kr. pr. km Fra 100 km og mere pr. dag: 1,00 kr. pr. km Befordringsfradrag gives til de personer, der selv betaler transport mellem hjem og arbejde, eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse. Skattefri befordringsgodtgørelse Op til kørte kilometer: Kørsel ud over de kilometer: Egen cykel, knallert, 45-knallert eller scooter: Befordringsgodtgørelse gives til de personer, der kører erhvervsmæssigt i eget køretøj, og hvor arbejdsgiveren fører kontrol hermed. Redaktion: Bjarne Jakobsen (Ansvarshavende) og Carsten Rosenvinge, Dansk Revision; Anders Krarup, Krarup Kommunikation & Kompagni ApS, tlf Design: Tingkov Design, Tlf Tryk: Handy-Print A/S, Skive Oplag: ISSN: Udgiver: Dansk Revision A/S, Rådhustorvet 1, 3520 Farum, Tlf ,67 kr. pr. km 2,00 kr. pr. km 0,49 kr. pr. km Bladet kan frit citeres med kildeangivelse. Informationer, der er tilgængelige i denne publikation, er udarbejdet i generelle vendinger med det formål at tilbyde brugeren generel information. Informationerne dækker ikke specifikke situationer og bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Dansk Revision påtager sig ikke tab foranlediget af en gennemført handling, eller undladelse af en handling, på baggrund af informationerne i denne publikation. HER ER DANSK REVISION Aalborg Sofiendalsvej 85, 9200 Aalborg SV T: / e: Esbjerg Smedevej 33, 6710 Esbjerg V T: / e: Frederikssund Havnegade 2-4, Postboks 48, 3600 Frederikssund T: / e: Hadsten Vesselbjergvej 3, 8370 Hadsten T: / e: Hadsund Aalborgvej 51, 9560 Hadsund T: / e: Hjørring Vandværksvej 10, 9800 Hjørring T: / e: Holbæk Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk T: / e: Kalundborg Banegårdspladsen 1, 2. sal, 4400 Kalundborg t: / e: Kolding Kokholm 3A, 2. sal, 6000 Kolding T: / e: Korsør Jens Baggesens Gade 35, 4220 Korsør T: / e: nykøbing F Toldbodgade 11, 4800 Nykøbing Falster T: / e: nykøbing Sj. Svanestræde 9, 4500 Nykøbing Sj. T: / e: Odder Torvet 10, 8300 Odder T: / e: Odense Hjallesevej 126, 5230 Odense M T: / e: Langelinie 79, 5230 Odense M T: / e: revision.dk Randers Tronholmen 5, P.O. Boks 199, 8960 Randers SØ T: / e: Roskilde Ny Østergade 11, 4., 4000 Roskilde T: / e: Silkeborg Hagemannsvej 4, 8600 Silkeborg T: / e: danskrevision.dk Skive Resenvej 79, 7800 Skive T: / e: Slagelse Tjørne Allé 2, 4200 Slagelse T: / e: Sorø Feldskovvej 9, 4180 Sorø T: / e: svendborg Norgesvej 2, 5700 Svendborg T: / e: Sønderborg Grundtvigs Allé 196, 6400 Sønderborg T: / e: tølløse Tølløsevej 52, 4340 Tølløse T: / e: tønder Alexandrinevej 1, 6270 Tønder T: / E: Viborg Agerlandsvej 16, 8800 Viborg T: / e: danskrevision.dk Århus Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj T: / e:

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7 Information Nr. 52 December 2010 SÅDAN BLIVER NYTÅRSAFTEN: Side 4 Statens budget har også betydning for virksomhedernes budget. Næste års finanslov regulerer en række afgifter, skatter og gebyrer. Et par

Læs mere

AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE.

AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE. Information Nr. 56 December 2011 Side 3 MULTIMEDIESKAT Mange glæder sig: Multimedieskatten skal forsvinde. Men i stedet får vi en skat på fri telefon og den ligner temmelig meget. Prisen er 2.500 kr. Du

Læs mere

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige.

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige. Information Nr. 58 Juni 2012 Side 2-3 BESKATNING AF PERSONALEGODER: Personalegoder er ikke-kontante goder, som en medarbejder modtager som led i et ansættelsesforhold. Goderne er efter gældende ret udtryk

Læs mere

Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012.

Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012. Information Nr. 57 Marts 2012 Side 2 SENIORJOB Betaling til efterløn giver mulighed for et seniorjob, hvis dagpengene er væk og der er flere år til efterlønnen. Det er en gylden ordning. Men reglerne er

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 3 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Skattetrykket og erhvervsudviklingen Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Nu kommer

Læs mere

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet.

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2006 Årsrapporten er en del af det skattemæssige årsregnskab, så snart årsrapporten er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaber behøver derfor ikke at indsende årsrapporten

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere