Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur Bedømmelse og beviser mv SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 Fag med valgfrit højere præstationsniveau... 9 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb... SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb.. 38 SKEMA 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene Ikrafttrædelsesdato: Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen.. Der er pr sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreform, herunder etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV), ændringer i hovedforløb som følge af ændrede overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb, samt oprettelse af talentspor. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der henvises til i uddannelsesbekendtgørelsen.

2 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Sagsnr.: S Uddannelsens struktur Eksempel på model for en uddannelses struktur: Uddannelsens trin varer år og 6 måneder for hovedforløbet og op til år for grundforløbet. GF GF Hovedforløb for trin,, år og 6 måneder Skole 0 uger Skole 0 uger Skole 5 uger Skole 5 uger Skole 5 uger Uddannelsens trin for specialerne entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker og varer år for hovedforløbet. GF GF Hovedforløb for trin,, år og 6 måneder Skole 0 uger Skole 0 uger Skole 5 uger Skole 5 uger Skole 5 uger Hovedforløb for trin på entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker og, år Skole 5 uger Skole 5 uger Skole 5 Uger Skole 5 uger struktur for kranmekaniker, 3 år og 6 måneder (uden trin) GF GF Hovedforløb for kranmekaniker 3 år og 6 måneder Skole 0 uger Skole 0 uger skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger Skole 5 uger Skole 5 uger NB! Valgfri specialefag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsens trin og specialer kan illustreres således: entreprenørmaskinmekaniker Trin, Materielmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker,, uden trin

3 struktur for eux, 5 år GF GF Hovedforløb 4 år Skole 0 Skole 0 Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik uger uger 0 uger 0 uger 0 uger 7,6 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 67,6 uger. Skoleugerne fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 0 uger og afsluttende skoleperiode på 7,6 uge. Undervisningen skal så vidt muligt tilrettelægges i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Af hensyn til den pædagogiske og faglige gennemførelse af uddannelsen gælder, at elever der gennemfører uddannelsen med specialet, skal undervises i mindst specialefag på uddannelsens første hovedforløb. Kommenterede [AN]: Giver denne bestemmelse fortsat mening med den nye fagsammensætning? 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. Skema : Elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 5 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 5 år. Skema : Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 0 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema. Skema 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema og 3a er ens, men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema og 3b er ens, men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 4: Eux, den gymnasiale del I skemaet for denne elevtype er fagrækken for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. Dette skema indeholder kun den gymnasiale del af eux. Skema 4 skal således kombineres med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. 3

4 I forlængelse af hvert oversigtsskema -4 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 00 af /9-4. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til ene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skemaerne -4 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesadministration.dk. 7. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktik bidrager til et; Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. 8. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for bedømmelsen er kompetence- og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Prøver og bedømmelse er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsens 6, hvor supplerende kommentarer knyttes: Rammer for kørekort Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 8. år. Det anbefales, at køreundervisningen ligst påbegyndes efter prøveens udløb. Virksomheden er forpligtet til at betale omkostningerne svarende til myndighedskravet som beskrevet i bekendtgørelse om kørekort i forbindelse med erhvervelsen af de(t) for uddannelsen fornødne kørekort ud fra flg. retningslinjer:. Kørekort til personbil (kørekort B).. Arbejdsgiver betaler for lægeattest og prøvegebyr til den første teoretiske og praktiske køreprøve. Øvrige vilkår. 3. Det er virksomheden, der vælger kørelærer. 4. Såfremt uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 5. Såfremt uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 4

5 6. Det faglige udvalg kan i særlige tilfælde dispensere for krav om kørekort (jf. punkt ) efter anmodning fra en af parterne. Svendeprøven for specialet kranmekaniker samt trin for specialerne entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker og : Grundlaget for svendeprøven er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 5

6 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 5 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 5 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker (uden trin) Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 5 uger uger 6 uger 6 uger 6 uger 3 uger Trin Fag nr. Nyt fag Miljø, 6 Rutineret 0,5 X Fag nr. 804 Materialeforståelse- og valg Fag nr. 93 Faglig kommunikation Fag nr. 95 Faglig it Fag nr.373 Kundeservice Fag nr. 96 Benzin og dieselmotor, 6, 9 Rutineret, 8 Begynder 0,5 X 3, 9 Begynder 8, 9 Rutineret,, 3, Rutineret,5 X Kommenterede [AN]: Faget udgår som grundfag. Bagerst i dokumentet er beskrivelse af det nye uddannelsesspecifikke fag, som afløser grundfaget. Faget er reduceret med 0,5 uge. Kommenterede [AN3]: Reduceret med 0,5 uge Kommenterede [AN4]: Faget er flyttet fra trin til trin for de trindelte uddannelser. 6

7 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fag nr. 343 Elektriske anlæg Fag nr. 345 Transmissionssystemer Fag nr. 353 Svejsning Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr. 365 Sikkerhedseftersyn,, 3, 5, 3 Rutineret,, 3 Rutineret, 6, 9, Rutineret, 3, 4 Rutineret,, 3, 7, 4 Rutineret Trin,5 X,0 X,5 X,5 X entreprenørmaskinmekaniker specialet entreprenørmaskinmekaniker Nyt fag 7, 9.0 X Iværksætteri og innovation Fag nr , 9, 9, 5, 9 Rutineret Faglig it Fag nr. 375 Rutineret Faglig kommunikation Fag nr Dieselmotor,, 3, 9,, 8, 0,0 X landbrugsmaskinmekaniker (uden trin) Kommenterede [AN5]: Grundfaget udgår. Bagerst i dokumentet er beskrivelse af det nye uddannelsesspecifikke fag. 7

8 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fag nr Styre og overvågningsanlæg Fag nr Styretøj og bremser Fag nr Arbejde på entreprenørmaskiner Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr Lovpligtigt sikkerhedseftersyn,, 3, 7, 9, 7, 9, 4 Trin entreprenørmaskinmekaniker,0 X,, 3, 6, Rutineret,, 3, 0, 4 Rutineret,, 3, 6, 8, 4,0 X,, 3, 4 Rutineret landbrugsmaskinmekaniker specialet landbrugsmaskinmekaniker Nyt fag 7, 9 Rutineret Iværksætteri og innovation Fag nr , 9, 9 5 Rutineret Faglig it Fag nr. 375 Rutineret Faglig kommunikation Fag nr Dieselmotor,, 3, 9,, 4, 6,0 X (uden trin) 8

9 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb,, 3, 7, 9, 7, 8,, 3, 7, 9, 7, 4,, 3, 7, 9, 6, 4,, 3, 7, 9, 4, 4,, 3, 7, 9, 6, 4 Rutineret,0 Fag nr. 966 Styre- og overvågningsanlæg Fag nr Styretøj og bremser Fag nr. 966 Transmissionssystemer Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr Arbejde på landbrugsmaskiner Fag nr Arbejde på høstmaskiner Rutineret,0,, 3, 7, 9, 7, 5, 4 Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker,0 X 4,0 X X X specialet Nyt fag 7, 9 Rutineret Iværksætteri og innovation Fag nr. 374 Faglig it 3, 9, 9,9 Rutineret (uden trin) 9

10 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker Rutineret,, 3, 7, 9, 5, 34 Fag nr. 375 Faglig kommunikation Fag nr. 47 Transmissionssystemer Fag nr. 507 Dieselmotor Fag nr. 473 Styre og overvågningsanlæg Fag nr. 476 Styretøj Fag nr.8890 Arbejde på personlifte Fag nr. 477 Hydrauliske anlæg Fag nr. 479 Lovpligtigt sikkerhedseftersyn,, 3, 9,,, 3, 7, 9, 7, 9, 33,, 3, 7, 9, 3 Rutineret,, 3, 7, 9, 30,, 3, 7, 9, 6, 34 Rutineret,, 3, 7, 3 Rutineret,0 X,0 X 3,0 X 3,0 X specialet Nyt fag Iværksætteri og innovation 7, 9 Rutineret (uden trin) 0

11 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fag nr. 374 Faglig it Fag nr. 375 Faglig kommunikation Fag nr. 486 Afkortning og tildannelse Fag nr. 487 Måleteknik Fag nr. 489 Termisk sammenføjning Fag nr. 490 Maskinel og manuel bearbejdning Fag nr. 49 Maskinel bearbejdning med styrede maskiner Fag nr. 49 Tegningsforståelse og dokumentation Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker 3, 9 Rutineret Rutineret, 3, 6, 9,, 36 Rutineret, 3, 36 Rutineret, 3, 6, 9, 36 Rutineret, 3, 6, 9, 36 Rutineret, 3, 6, 9, 36 Rutineret, 3, 36 Rutineret 0,5 X 3,5 X (uden trin)

12 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fag nr. 493 VVS Fag nr. 496 Pumper og anlæg Fag nr. 497 Arbejde på landbrugsmaskiner Fag nr. 498 Arbejde på høstmaskiner, 3, 35 Rutineret, 3, 35 Rutineret,, 3, 7, 9, 37 Rutineret,, 3, 7, 9, 37 Rutineret Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker,5 X,5 X (uden trin) Specialet kranmekaniker (uden trin) Fag nr. Nyt fag Miljø, 6 Rutineret 0,5 X Fag nr. 804 Materialeforståelse- og valg Fag nr. 93 Faglig kommunikation Fag nr. 95 Faglig it, 6, 9 Rutineret, 8 Begynder 0,5 X 3, 9 Begynder Nyt fag 7, 9 Rutineret Kommenterede [AN6]: Grundfaget udgår. Den nye beskrivelse af faget fremgår bagerst i dokumentet. Faget er reduceret med 0,5 uge Kommenterede [AN7]: Reduceret med 0,5 uge

13 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Iværksætteri og innovation Fag nr.373 Kundeservice Fag nr. 374 Faglig it Fag nr. 375 Faglig kommunikation Fag nr. 896 Afkortning og tildannelse Fag nr. 898 Maskinel og manuel bearbejdning Fag nr. 89 Maskinel bearbejdning med styrede maskiner Fag nr. 5 Termisk sammenføjning Fag nr. 5 Måleteknik Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker (uden trin) 8, 9 Rutineret 3, 9, 40 Rutineret Rutineret, 3, 6, 9,, 40 Rutineret, 3, 6, 9, 40 Rutineret, 3, 6, 9, 40 Rutineret, 3, 6, 9, 40, 3, 9, 40 Begynder,5 X,5 X,5 X 5,5 X 0,5 X 3

14 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb, 3, 9, 40 Rutineret,, 3, 7, 9, 6, 39, 4 Rutineret,, 3, 7, 9, 6,, 3, 7, 9, 7, 4,, 3, 7, 9, 7, 4 Fag nr. 53 Tegningsforståelse og cad Fag nr. 58 Hydrauliske anlæg. Fag nr. 57 Hydrauliske anlæg Fag nr. 58 Elektriske anlæg Fag nr. 59 Styre og overvågningsanlæg Fag nr. 50 Komprimeringsanlæg Fag nr. 5 Lovpligtigt sikkerhedseftersyn,, 3, 4 Rutineret,, 3, 9, 38 Rutineret Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker (uden trin) 3,0 X,5 X 3,0 X,0 X,0 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0 uger 6 uger uger uger uger uger specialet entreprenørmaskinmekaniker Fag nr. 439 Gasmotor,, 3, 9,, 4 Rutineret,0 X 4

15 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker (uden trin) Fag nr. 446 Arbejde på eltruck,, 3, 9, 7, 9, 4 Rutineret,0 X Fag nr.447 Hydrauliske anlæg 3,, 3, 6, 4 Fag nr Transmissionssystemer,, 3, 5, 9, 0, 4 3,0 X,, 3, 9, 0, 4 Fag nr. 449 Arbejde på entreprenørmaskiner 3,0 X Fag nr. 450 Spåntagende bearbejdning, 6, Begynder Fag nr. 45 Klimaanlæg,, 3, 7 Rutineret Fag nr. 45 Reparationssvejsning, 6, Rutineret 5

16 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Trin entreprenørmaskinmekaniker Fag nr.453,, 3, 7 Rutineret Batterilader eltruck specialet landbrugsmaskinmekaniker Fag nr. 463 Styre- og overvågningsanlæg Fag nr. 466 Transmissionssystemer Fag nr. 467 Arbejde på høstmaskiner Fag nr. 48 Spåntagende bearbejdning Fag nr. 469 Klimaanlæg Fag nr. 470 Reparationssvejsning,, 3, 7, 9, 7, 5,, 3, 7, 9, 6, 4,, 3, 7, 9, 7, 6, Begynder landbrugsmaskinmekaniker,, 3, 7 Rutineret, 6, Rutineret specialet Fag nr. 365 Hydrauliske anlæg,, 3, 6 (uden trin) 6

17 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fag nr Arbejde på personlifte Fag nr. 48 Spåntagende bearbejdning Fag nr. 483 Reparationssvejsning,, 3, 7,9, 30, 6, Begynder, 6, Rutineret specialet,, 3, 7, 9, 7, 37 Fag nr. 499 Styre og overvågningsanlæg Fag nr. 500 Hydrauliske anlæg Fag nr. 50 Styretøj og bremser Fag nr. 50 Transmissionssystemer Fag nr. 506 Klimaanlæg Fag nr. 507 Dieselmotor Rutineret,, 3, 7, 9, 6,, 3, 7, 9, 8 Rutineret,, 3, 7, 9, 7,, 3, 9,, 4,, 3, 7 Rutineret Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker,0,0,0,0,0,0 (uden trin) 7

18 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt,, 3, 7, 9, 6, 39, 4,, 3, 7, 9, 39, 4 Fag nr.5 Hydrauliske anlæg 3 Fag nr. 53 Arbejde på lastvognskraner Fag nr. 56 Spåntagende bearbejdning Fag nr. 57 Klimaanlæg Rutineret, 6, Begynder,, 3, 7 Rutineret (uden trin) Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker (uden trin) 0 uger uger uger uger uger uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 35 uger 8

19 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Bundne uddannelsesspecifikke fag specialet entreprenørmaskinmekaniker Dieselmotor Ekspert Dieselmotor Fag nr.9653 Styre og overvågningsanlæg Ekspert Styre og overvågningsanlæg Fag nr Styretøj og bremser Fag nr Styretøj og bremser Rutineret Arbejde på entreprenørmaskiner Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr Lovpligtigt sikkerhedseftersyn Fag nr Arbejde på entreprenørmaskiner Rutineret Ekspert Hydrauliske anlæg Lovpligtigt sikkerhedseftersyn Rutineret specialet landbrugsmaskinmekaniker Dieselmotor Ekspert Dieselmotor Fag nr.9653 Styretøj og bremser Fag nr Styretøj og bremser Rutineret 9

20 Hydrauliske anlæg Fag nr Styre og overvågningsanlæg Fag nr. 966 Transmissionssystemer Fag nr. 966 Arbejde på landbrugsmaskiner Fag nr Arbejde på høstmaskiner Fag nr Valgfri uddannelsesspecifikke fag Sagsnr.: S.54 Ekspert Hydrauliske anlæg Ekspert Styre og overvågningsanlæg Ekspert Transmissionssystemer Arbejde på landbrugsmaskiner Ekspert 4 Arbejde på høstmakiner Rutineret specialet entreprenørmaskinmekaniker Fag nr.447 Hydrauliske anlæg 3 Ekspert,0 Hydrauliske anlæg 3 Kommenterede [AN8]: I de kommende måneder skal en række af de valgfrie uddannelsesspecifikke fag udvikles til højere niveauer. Her er foreslået seks fag, som indeholder kernefagligheden i uddannelsen. Jeg vil bede jer vurdere, om det er de rigtige fag, som der er udvalgt til højniveaufag ud af de valgfrie uddannelsesspecifikke fag. Bemærk også bindingen på, at talenter skal tage nogle af højniveaufagene i den valgfri blok. Fag nr Transmissionssystemer Ekspert 3,0 Transmissionssystemer Fag nr. 449 Arbejde på entreprenørmaskiner Ekspert 3,0 Arbejde på entreprenørmaskiner specialet landbrugsmaskinmekaniker Fag nr. 463 Styre- og overvågningsanlæg Fag nr. 466 Transmissionssystemer Ekspert,0 Styre- og overvågningsanlæg Ekspert,0 Transmissionssystemer 0

21 Fag nr. 467 Arbejde på høstmaskiner Sagsnr.: S.54 Ekspert,0 Arbejde på høstmaskiner

22 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 5 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Det standardiserede hovedforløb for voksne er,5 uge kortere for trin og uger kortere for trin, og for specialet kranmekaniker 3,5 uge kortere forhold til fagrækken i bilag. Der er sket afkortning ved at udelade fagene miljø og kundeservice samt to ugers valgfag. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker (uden trin) Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 3,5 uger uger 6 uger 6 uger 6 uger 3 uger Trin Fag nr. 804 Materialeforståelse- og valg Fag nr. 93 Faglig kommunikation Fag nr. 95 Faglig it Fag nr. 96 Benzin og dieselmotor Fag nr. 343 Elektriske anlæg Fag nr. 345 Transmissionssystemer, 6, 9 Rutineret, 8 Begynder 3, 9 Begynder,, 3, Rutineret,, 3, 5, 3 Rutineret,, 3 Rutineret 0,5 X,5 X,5 X,0 X

23 SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.54 Fag nr. 353 Svejsning Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr. 365 Sikkerhedseftersyn, 6, 9, Rutineret, 3, 4 Rutineret,, 3, 7, 4 Rutineret Trin,5 X,5 X entreprenørmaskinmekaniker specialet entreprenørmaskinmekaniker Nyt fag 7, 9 Rutineret Iværksætteri og innovation Fag nr , 9, 9, 5, 9 Rutineret Faglig it Fag nr. 375 Rutineret Faglig kommunikation Fag nr Dieselmotor,, 3, 9,, 8, 0,0 X,, 3, 7, 9, 7, 9, 4 Fag nr Styre og overvågningsanlæg Fag nr Styretøj og bremser,0 X,, 3, 6, Rutineret Fag nr. 9656,, 3, 0, 4 Rutineret landbrugsmaskinmekaniker (uden trin) 3

24 SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.54 Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker (uden trin) Arbejde på entreprenørmaskiner Fag nr Hydrauliske anlæg,, 3, 6, 8, 4,0 X Fag nr Lovpligtigt sikkerhedseftersyn,, 3, 4 Rutineret specialet landbrugsmaskinmekaniker Nyt fag Iværksætteri og innovation 7, 9 Rutineret Fag nr. 374 Faglig it 3, 9, 9 5 Rutineret Fag nr. 375 Faglig kommunikation Rutineret Fag nr Dieselmotor,, 3, 9,, 4, 6,0 X Fag nr. 966 Styre- og overvågningsanlæg,, 3, 7, 9, 7, 5, 4 Fag nr. 9659,, 3, 7, 9, 7, 8 Rutineret,0 X 4

25 SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.54,, 3, 7, 9, 7, 4,, 3, 7, 9, 6, 4,, 3, 7, 9, 4, 4,, 3, 7, 9, 6, 4 Styretøj og bremser Fag nr. 966 Transmissionssystemer Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr Arbejde på landbrugsmaskiner Fag nr Arbejde på høstmaskiner Rutineret,0 Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker,0 X 4,0 X X specialet Nyt fag 7, 9 Rutineret Iværksætteri og innovation Fag nr , 9, 9,9 Rutineret Faglig it Fag nr. 375 Rutineret Faglig kommunikation Fag nr. 47,, 3, 7, 9, 5, 34,0 X (uden trin) 5

26 SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb Transmissionssystemer Fag nr. 507 Dieselmotor Fag nr. 473 Styre og overvågningsanlæg Fag nr. 476 Styretøj Fag nr.8890 Arbejde på personlifte Fag nr. 477 Hydrauliske anlæg Fag nr. 479 Lovpligtigt sikkerhedseftersyn,, 3, 9,,, 3, 7, 9, 7, 9, 33,, 3, 7, 9, 3 Rutineret,, 3, 7, 9, 30,, 3, 7, 9, 6, 34 Rutineret,, 3, 7, 3 Rutineret Trin entreprenørmaskinmekaniker Sagsnr.: S.54 landbrugsmaskinmekaniker,0 X 3,0 X 3,0 X specialet Nyt fag 7, 9 Rutineret Iværksætteri og innovation Fag nr , 9 Rutineret Faglig it Fag nr. 375 Rutineret (uden trin) 6

27 SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb Faglig kommunikation Fag nr. 486 Afkortning og tildannelse Fag nr. 487 Måleteknik Fag nr. 489 Termisk sammenføjning Fag nr. 490 Maskinel og manuel bearbejdning Fag nr. 49 Maskinel bearbejdning med styrede maskiner Fag nr. 49 Tegningsforståelse og dokumentation Fag nr. 493 VVS, 3, 6, 9,, 36 Rutineret, 3, 36 Rutineret, 3, 6, 9, 36 Rutineret, 3, 6, 9, 36 Rutineret, 3, 6, 9, 36 Rutineret, 3, 36 Rutineret, 3, 35 Rutineret Trin entreprenørmaskinmekaniker Sagsnr.: S.54 landbrugsmaskinmekaniker 0,5 X 3,5 X (uden trin) 7

28 SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb Fag nr. 496 Pumper og anlæg Fag nr. 497 Arbejde på landbrugsmaskiner Fag nr. 498 Arbejde på høstmaskiner, 3, 35 Rutineret,, 3, 7, 9, 37 Rutineret,, 3, 7, 9, 37 Rutineret Specialet kranmekaniker (uden trin) Fag nr. 804 Materialeforståelse- og valg Fag nr. 93 Faglig kommunikation Fag nr. 95 Faglig it Nyt fag Iværksætteri og innovation Fag nr. 374 Faglig it, 6, 9 Rutineret, 8 Begynder Trin entreprenørmaskinmekaniker Sagsnr.: S.54 landbrugsmaskinmekaniker,5 X,5 X (uden trin) 0,5 X 3, 9 Begynder 7, 9 Rutineret 3, 9, 40 Rutineret Fag nr. 375 Rutineret Kommenterede [AN9]: reduceret med 0,5 uge 8

29 SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb Faglig kommunikation Fag nr. 896 Afkortning og tildannelse Fag nr. 898 Maskinel og manuel bearbejdning Fag nr. 89 Maskinel bearbejdning med styrede maskiner Fag nr. 5 Termisk sammenføjning Fag nr. 5 Måleteknik Fag nr. 53 Tegningsforståelse og cad Fag nr. 58 Hydrauliske anlæg., 3, 6, 9,, 40 Rutineret, 3, 6, 9, 40 Rutineret, 3, 6, 9, 40 Rutineret, 3, 6, 9, 40, 3, 9, 40 Begynder, 3, 9, 40 Rutineret,, 3, 7, 9, 6, 39, 4 Rutineret Trin entreprenørmaskinmekaniker Sagsnr.: S.54 landbrugsmaskinmekaniker (uden trin),5 X,5 X,5 X 5,5 X 0,5 X 3,0 X,5 X 9

30 SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb,, 3, 7, 9, 6,, 3, 7, 9, 7, 4,, 3, 7, 9, 7, 4 Fag nr. 57 Hydrauliske anlæg Fag nr. 58 Elektriske anlæg Fag nr. 59 Styre og overvågningsanlæg Fag nr. 50 Komprimeringsanlæg Fag nr. 5 Lovpligtigt sikkerhedseftersyn,, 3, 4 Rutineret,, 3, 9, 38 Rutineret Trin entreprenørmaskinmekaniker Sagsnr.: S.54 landbrugsmaskinmekaniker (uden trin) 3,0 X,0 X,0 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0 uger 6 uger uger uger uger uger specialet entreprenørmaskinmekaniker Fag nr. 439 Gasmotor Fag nr. 446 Arbejde på eltruck,, 3, 9,, 4,, 3, 9, 7, 9, 4 Rutineret,0 Rutineret,0 X X Fag nr.447 Hydrauliske anlæg 3,, 3, 6, 4 30

31 SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.54 Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker (uden trin) Fag nr Transmissionssystemer,, 3, 5, 9, 0, 4 3,0 X,, 3, 9, 0, 4 Fag nr. 449 Arbejde på entreprenørmaskiner 3,0 X Fag nr. 450 Spåntagende bearbejdning, 6, Begynder Fag nr. 45 Klimaanlæg,, 3, 7 Rutineret Fag nr. 45 Reparationssvejsning, 6, Rutineret Fag nr. 463,, 3, 7, 9, 7, 5 Fag nr.453,, 3, 7 Rutineret Batterilader eltruck specialet landbrugsmaskinmekaniker 3

32 SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.54 Styre- og overvågningsanlæg Fag nr. 466 Transmissionssystemer Fag nr. 467 Arbejde på høstmaskiner Fag nr. 48 Spåntagende bearbejdning Fag nr. 469 Klimaanlæg Fag nr. 470 Reparationssvejsning,, 3, 7, 9, 6, 4,, 3, 7, 9, 7, 6, Begynder Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker,, 3, 7 Rutineret, 6, Rutineret specialet Fag nr. 365 Hydrauliske anlæg Fag nr Arbejde på personlifte,, 3, 6,, 3, 7,9, 30 Fag nr. 48, 6, Begynder (uden trin) 3

33 SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb Spåntagende bearbejdning Fag nr. 483 Reparationssvejsning, 6, Rutineret specialet,, 3, 7, 9, 7, 37 Fag nr. 499 Styre og overvågningsanlæg Fag nr. 500 Hydrauliske anlæg Fag nr. 50 Styretøj og bremser Fag nr. 50 Transmissionssystemer Fag nr. 506 Klimaanlæg Fag nr. 507 Dieselmotor Rutineret,, 3, 7, 9, 6,, 3, 7, 9, 8 Rutineret,, 3, 7, 9, 7,, 3, 9,, 4 (uden trin) Fag nr.5 Hydrauliske anlæg 3,, 3, 7, 9, 6, 39, 4,, 3, 7 Rutineret Trin entreprenørmaskinmekaniker Sagsnr.: S.54 landbrugsmaskinmekaniker,0,0,0,0,0,0 (uden trin) 33

34 SKEMA voksne med standardiseret hovedforløb Fag nr. 53 Arbejde på lastvognskraner Fag nr. 56 Spåntagende bearbejdning Fag nr. 57 Klimaanlæg Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt, 6, Begynder,, 3, 7 Rutineret,, 3, 7, 9, 39, 4 Rutineret Trin entreprenørmaskinmekaniker Sagsnr.: S.54 landbrugsmaskinmekaniker (uden trin) 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 3,5 uger 8 uger 8 uger 8 uger 8 uger 3,5 uger 34

35 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Bundne uddannelsesspecifikke fag specialet entreprenørmaskinmekaniker Dieselmotor Ekspert Dieselmotor Fag nr.9653 Styre og overvågningsanlæg Ekspert Styre og overvågningsanlæg Fag nr Styretøj og bremser Fag nr Styretøj og bremser Rutineret Arbejde på entreprenørmaskiner Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr Lovpligtigt sikkerhedseftersyn Fag nr Arbejde på entreprenørmaskiner Rutineret Ekspert Hydrauliske anlæg Lovpligtigt sikkerhedseftersyn Rutineret specialet landbrugsmaskinmekaniker Dieselmotor Ekspert Dieselmotor Fag nr.9653 Styretøj og bremser Fag nr Styretøj og bremser Rutineret 35

36 Hydrauliske anlæg Fag nr Styre og overvågningsanlæg Fag nr. 966 Transmissionssystemer Fag nr. 966 Arbejde på landbrugsmaskiner Fag nr Arbejde på høstmaskiner Fag nr Valgfri uddannelsesspecifikke fag Sagsnr.: S.54 Ekspert Hydrauliske anlæg Ekspert Styre og overvågningsanlæg Ekspert Transmissionssystemer Arbejde på landbrugsmaskiner Ekspert 4 Arbejde på høstmakiner Rutineret specialet entreprenørmaskinmekaniker Fag nr.447 Hydrauliske anlæg 3 Ekspert,0 Hydrauliske anlæg 3 Fag nr Transmissionssystemer Ekspert 3,0 Transmissionssystemer Fag nr. 449 Arbejde på entreprenørmaskiner Ekspert 3,0 Arbejde på entreprenørmaskiner specialet landbrugsmaskinmekaniker Fag nr. 463 Styre- og overvågningsanlæg Fag nr. 466 Transmissionssystemer Ekspert,0 Styre- og overvågningsanlæg Ekspert,0 Transmissionssystemer 36

37 Fag nr. 467 Arbejde på høstmaskiner Sagsnr.: S.54 Ekspert,0 Arbejde på høstmaskiner 37

38 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema, men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Der er talentspor for specialerne entreprenørmaskinmekaniker og landbrugsmaskinmekaniker. For elever på talentspor for specialet entreprenørmaskinmekaniker skal de valgfri uddannelsesspecifikke fag på ekspertniveau udgøre minimum 3 uger, og for elever på talentspor for specialet landbrugsmaskinmekaniker skal de valgfrie uddannelsesspecifikke fag på ekspertniveau udgøre minimum uge. Om euv [Såfremt FU ønsker at indsætte tekst om euv-forløb, indsættes tekst her] SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 5 uger uger 6 uger Trin Fag nr. Nyt fag Miljø Fag nr. 804 Materialeforståelse- og valg Fag nr. 93 Faglig kommunikation Fag nr. 95 Faglig it Fag nr.373 Kundeservice, 6 Rutineret 0,5 reduceret med 0,5 uge, 6, 9 Rutineret, 8 Begynder 0,5 reduceret med 0,5 uge X X 3, 9 Begynder 8, 9 Rutineret Fag nr. 96,, 3, Rutineret,5 X 38

39 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Benzin og dieselmotor Fag nr. 343 Elektriske anlæg Fag nr. 345 Transmissionssystemer Fag nr. 353 Svejsning Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr. 365 Sikkerhedseftersyn,, 3, 5, 3 Rutineret,, 3 Rutineret, 6, 9, Rutineret, 3, 4 Rutineret,, 3, 7, 4 Rutineret Trin,5 X,0 X,5 X,5 X entreprenørmaskinmekaniker specialet entreprenørmaskinmekaniker Nyt fag 7, 9 Rutineret.0 X Iværksætteri og innovation Fag nr , 9, 9, 5, 9 Rutineret Faglig it Fag nr. 375 Faglig kommunikation Rutineret landbrugsmaskinmekaniker 39

40 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fag nr Dieselmotor Fag nr Styre og overvågningsanlæg Fag nr Styretøj og bremser Fag nr Arbejde på entreprenørmaskiner Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr Lovpligtigt sikkerhedseftersyn,, 3, 7, 9, 7, 9, 4,, 3, 6,,, 3, 0, 4,, 3, 6, 8, 4,, 3, 4,, 3, 9,, 8, 0 Trin entreprenørmaskinmekaniker Ekspert,0 X Ekspert,0 X Ekspert,0 X landbrugsmaskinmekaniker specialet landbrugsmaskinmekaniker Nyt fag 7, 9 Rutineret Iværksætteri og innovation Fag nr , 9, 9 5 Rutineret Faglig it Fag nr. 375 Rutineret 40

41 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb,, 3, 9,, 4, 6,, 3, 7, 9, 7, 5, 4,, 3, 7, 9, 7, 8,, 3, 7, 9, 7, 4,, 3, 7, 9, 6, 4,, 3, 7, 9, 4, 4,, 3, 7, 9, 6, 4 Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker Ekspert,0 X Ekspert Ekspert,0 X Ekspert Faglig kommunikation Fag nr Dieselmotor Fag nr. 966 Styre- og overvågningsanlæg Fag nr Styretøj og bremser Fag nr. 966 Transmissionssystemer Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr Arbejde på landbrugsmaskiner Fag nr Arbejde på høstmaskiner,0 X Ekspert 4,0 X 4

42 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0 uger 6 uger uger specialet entreprenørmaskinmekaniker Fag nr. 439 Gasmotor Fag nr. 446 Arbejde på eltruck,, 3, 9,, 4,, 3, 9, 7, 9, 4 Rutineret Rutineret,0 X Fag nr.447 Hydrauliske anlæg 3,, 3, 6, 4,, 3, 5, 9, 0, 4,, 3, 9, 0, 4 Fag nr Transmissionssystemer Fag nr. 449 Arbejde på entreprenørmaskiner Fag nr. 450 Spåntagende bearbejdning Fag nr. 45 Klimaanlæg Fag nr. 45 Reparationssvejsning, 6, Begynder 3,0 X 3,0 X,, 3, 7 Rutineret, 6, Rutineret 4

43 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Trin entreprenørmaskinmekaniker Fag nr.453,, 3, 7 Rutineret Batterilader eltruck specialet landbrugsmaskinmekaniker Fag nr. 463 Styre- og overvågningsanlæg Fag nr. 466 Transmissionssystemer Fag nr. 467 Arbejde på høstmaskiner Fag nr. 48 Spåntagende bearbejdning Fag nr. 469 Klimaanlæg Fag nr. 470 Reparationssvejsning Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt,, 3, 7, 9, 7, 5,, 3, 7, 9, 6, 4,, 3, 7, 9, 7, 6, Begynder landbrugsmaskinmekaniker,, 3, 7 Rutineret, 6, Rutineret 0 uger uger uger 5 uger 0 uger 0 uger 43

44 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. For elever på talentspor for specialet entreprenørmaskinmekaniker skal de valgfri uddannelsesspecifikke fag på ekspertniveau udgøre minimum 3 uger, og for elever på talentspor for specialet landbrugsmaskinmekaniker skal de valgfire uddannelsesspecifikke fag på ekspertniveau udgøre minimum uge. Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Valgfri uddannelsesspecifikke fag specialet entreprenørmaskinmekaniker Fag nr.447 Hydrauliske anlæg 3 Ekspert,0 Hydrauliske anlæg 3 Fag nr Transmissionssystemer Ekspert 3,0 Transmissionssystemer Fag nr. 449 Arbejde på entreprenørmaskiner Ekspert 3,0 Arbejde på entreprenørmaskiner specialet landbrugsmaskinmekaniker Fag nr. 463 Styre- og overvågningsanlæg Fag nr. 466 Transmissionssystemer Fag nr. 467 Arbejde på høstmaskiner Ekspert,0 Styre- og overvågningsanlæg Ekspert,0 Transmissionssystemer Ekspert,0 Arbejde på høstmaskiner 44

45 SKEMA 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Der er talentspor på specialerne entreprenørmaskinmekaniker og landbrugsmaskinmekaniker. Det standardiserede hovedforløb for voksne er,5 uge kortere for trin og uger kortere for trin kortere forhold til fagrækken i bilag. Der er sket afkortning ved at udelade fagene miljø og kundeservice samt to ugers valgfag. For elever på talentspor for specialet entreprenørmaskinmekaniker skal de valgfri uddannelsesspecifikke fag på ekspertniveau udgøre minimum 3 uger, og for elever på talentspor for specialet landbrugsmaskinmekaniker skal de valgfire uddannelsesspecifikke fag på ekspertniveau udgøre minimum uge. SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 3,5 uger uger 6 uger Trin Fag nr. 804 Materialeforståelse- og valg Fag nr. 93 Faglig kommunikation Fag nr. 95 Faglig it Fag nr. 96 Benzin og dieselmotor Fag nr. 343 Elektriske anlæg Fag nr. 345 Transmissionssystemer, 6, 9 Rutineret, 8 Begynder 3, 9 Begynder,, 3, Rutineret,, 3, 5, 3 Rutineret,, 3 Rutineret 0,5 X,5 X,5 X,0 X 45

46 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fag nr. 353 Svejsning Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr. 365 Sikkerhedseftersyn, 6, 9, Rutineret, 3, 4 Rutineret,, 3, 7, 4 Rutineret Trin,5 X,5 X entreprenørmaskinmekaniker specialet entreprenørmaskinmekaniker Nyt fag 7, 9 Rutineret.0 X Iværksætteri og innovation Fag nr , 9, 9, 5, 9 Rutineret Faglig it Fag nr. 375 Rutineret Faglig kommunikation Fag nr Dieselmotor,, 3, 9,, 8, 0 Ekspert,0 X Fag nr Styre og overvågningsanlæg Fag nr Styretøj og bremser,, 3, 7, 9, 7, 9, 4,, 3, 6, Ekspert,0 X landbrugsmaskinmekaniker 46

47 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fag nr Arbejde på entreprenørmaskiner Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr Lovpligtigt sikkerhedseftersyn,, 3, 0, 4,, 3, 6, 8, 4,, 3, 4 Trin entreprenørmaskinmekaniker Ekspert,0 X landbrugsmaskinmekaniker specialet landbrugsmaskinmekaniker Nyt fag 7, 9 Rutineret Iværksætteri og innovation Fag nr , 9, 9 5 Rutineret Faglig it Fag nr. 375 Rutineret Faglig kommunikation Fag nr Dieselmotor,, 3, 9,, 4, 6 Ekspert,0 X Fag nr. 966 Styre- og overvågningsanlæg,, 3, 7, 9, 7, 5, 4 Ekspert 47

48 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb,, 3, 7, 9, 7, 4,, 3, 7, 9, 6, 4,, 3, 7, 9, 4, 4,, 3, 7, 9, 6, 4,, 3, 7, 9, 7, 8 Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker Ekspert,0 X Ekspert Fag nr Styretøj og bremser Fag nr. 966 Transmissionssystemer Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr Arbejde på landbrugsmaskiner Fag nr Arbejde på høstmaskiner,0 X Ekspert 4,0 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0 uger 6 uger uger specialet entreprenørmaskinmekaniker Fag nr. 439 Gasmotor Fag nr. 446 Arbejde på eltruck,, 3, 9,, 4,, 3, 9, 7, 9, 4 Rutineret Rutineret,0 X 48

49 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker Fag nr.447 Hydrauliske anlæg 3,, 3, 6, 4,, 3, 5, 9, 0, 4,, 3, 9, 0, 4 Fag nr Transmissionssystemer Fag nr. 449 Arbejde på entreprenørmaskiner Fag nr. 450 Spåntagende bearbejdning Fag nr. 45 Klimaanlæg Fag nr. 45 Reparationssvejsning Fag nr.453 Batterilader eltruck, 6, Begynder 3,0 X 3,0 X,, 3, 7 Rutineret, 6, Rutineret,, 3, 7 Rutineret specialet landbrugsmaskinmekaniker Fag nr. 463 Styre- og overvågningsanlæg,, 3, 7, 9, 7, 5 49

50 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fag nr. 466 Transmissionssystemer Fag nr. 467 Arbejde på høstmaskiner Fag nr. 48 Spåntagende bearbejdning Fag nr. 469 Klimaanlæg Fag nr. 470 Reparationssvejsning Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt,, 3, 7, 9, 6, 4,, 3, 7, 9, 7, 6, Begynder Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker,, 3, 7 Rutineret, 6, Rutineret 0 uger 0 uger 0 uger 3,5 uger 8 uger 8 uger 50

51 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. For elever på talentspor for specialet entreprenørmaskinmekaniker skal de valgfri uddannelsesspecifikke fag på ekspertniveau udgøre minimum 3 uger, og for elever på talentspor for specialet landbrugsmaskinmekaniker skal de valgfire uddannelsesspecifikke fag på ekspertniveau udgøre minimum uge. Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Valgfri uddannelsesspecifikke fag specialet entreprenørmaskinmekaniker Fag nr.447 Hydrauliske anlæg 3 Ekspert,0 Hydrauliske anlæg 3 Fag nr Transmissionssystemer Ekspert 3,0 Transmissionssystemer Fag nr. 449 Arbejde på entreprenørmaskiner Ekspert 3,0 Arbejde på entreprenørmaskiner specialet landbrugsmaskinmekaniker Fag nr. 463 Styre- og overvågningsanlæg Fag nr. 466 Transmissionssystemer Fag nr. 467 Arbejde på høstmaskiner Ekspert,0 Styre- og overvågningsanlæg Ekspert,0 Transmissionssystemer Ekspert,0 Arbejde på høstmaskiner 5

52 SKEMA 4 - EUX I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del på eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Der er eux for specialerne landbrugsmaskinmekaniker og entreprenørmaskinmekaniker. Der indsættes én række pr. fag Antal uger. Skoleperiode Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på.. Skoleperiode 3. Skoleperiode 4. Skoleperiode Dansk A 6, uge X X X X Matematik B 5,0 uger X X X Teknologi B 3,0 uger X X Teknikfag B 3,0 uger X X Teknikfag C,0 uger X Fysik B 3,6 uge X X Engelsk B 4,8 uge X X X Kemi C,4 uge X X Valgfag (matematik A) 4,0 uger X X Større skriftlig opgave,0 uger X Eksamensprojekt 0,6 uge X Antal skoleuger i alt 34,6 uger Kommenterede [AN0]: Er fordelingen foreslået i dette skema fortsat relevant, når skoleugerne skal fordeles med ,6 uger? 5

53 SKEMA 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene Sagsnr.: S.54 Praktikmål Praktikmål Alle trin og specialer Eleven kan arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar Eleven kan anvende it som redskab ved udarbejdelse af skriftlig dokumentation i læringsprocesserne Eleven kan under vejledning opbygge og fejlfinde på hydraulikanlæg ved anvendelse af hydraulikdiagrammer, Eleven kan udføre beregninger på serie- og parallelforbundne modstande ud fra sin viden om Ohms lov Eleven kan anvende sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb under hensyn til gældende sikkerheds-, miljø- og kvalitetskrav og med tilhørende dokumentation udarbejdet ud fra kontrolmålinger og under hensyn til givne standarder og toleranceangivelser Aktiviteten bidrager Trin entreprenørmaskinmekaniker landbrugsmaskinmekaniker (uden trin), X X X X X X 3 X X X X X X 4 X X X X X X 5 X X X X X X 6 X X X X X X 53

54 Praktikmål Eleven kan udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder Trin, Eleven kan fremstille emner efter valg af dimension og egnede materialetyper under hensyn til gældende normer, standarder og sikkerhedssystemer Eleven kan montere mekaniske dieselpumper, udmåle fødesystemer på dieselmotorer samt foretage en motorsynkronisering, Eleven kan foretage udmåling af lade- og starteranlæg Eleven kan foretage sikkerhedseftersyn på køretøjers lovpligtige udstyr, entreprenørmaskinmekaniker Eleven kan justere entreprenørmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion. Eleven kan kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder. Aktiviteten bidrager Trin Sagsnr.: S.54 entrepre- landnørmabrugsmaskinmekanikeskinmekaniker (uden trin) 9 X X X X X X X X 3 X 4 X 8 X 9 X 54

55 Praktikmål Eleven kan fejlfinde og reparere transmissionssystemer på entreprenørmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion. Eleven kan fejlfinde og reparere hydrauliksystemer på entreprenørmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion. Eleven kan fejlfinde og reparere styretøj og bremser på entreprenørmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion. Eleven kan fejlfinde og reparere motorer på entreprenørmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion. Eleven kan fejlfinde og reparere elektriske systemer på entreprenørmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion., landbrugsmaskinmekaniker Eleven kan justere traktorer og landbrugsmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion. Eleven kan kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder. Aktiviteten bidrager Trin 5, 0 X 6 X 8, X 8 X 7 X Sagsnr.: S.54 entrepre- landnørmabrugsmaskinmekanikeskinmekaniker 4, 6 X 5 X (uden trin) 55

56 Praktikmål Eleven kan fejlfinde og reparere transmissionssystemer på traktorer og landbrugsmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion. Eleven kan fejlfinde og reparere hydrauliksystemer på traktorer og landbrugsmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion. Eleven kan fejlfinde og reparere styretøj og bremser på traktorer og landbrugsmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion. Eleven kan fejlfinde og reparere motorer på traktorer og landbrugsmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion. Eleven kan fejlfinde og reparere elektriske systemer på traktorer og landbrugsmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion., Eleven kan udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på teleskoplæssere med mandskabskurv Eleven kan opbygge mindre relæstyringer. 3, 33 Aktiviteten bidrager Trin Sagsnr.: S.54 entrepre- landnørmabrugsmaskinmekanikeskinmekaniker 5, 7 X 6 X 8 X 4 X 7 X X (uden trin) 56

57 Praktikmål Eleven kan gennemføre funktionstest, periferitest og fejlfinding på PLC-styringer på personlifte ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder samt el-diagrammer Eleven kan anvende fysikkens love til at indstille parametre i forbindelse med sikkerheden på personlifte. Eleven kan udføre eftersyn og justering på styretøj på bomlifte Eleven kan udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på personlifte Eleven kan udføre fejlfinding og reparation ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på personlifte og teleskoplæssere, Eleven kan installere varme-, vand-, og afløbsinstallationer Eleven kan reparere og vedligeholde varme-, vand-, og afløbsinstallationer Eleven kan tilrettelægge og udføre mindre konstruktioner i plade, rør-, og stålprofiler Aktiviteten bidrager Trin Sagsnr.: S.54 entrepre- landnørmabrugsmaskinmekanikeskinmekaniker 9 X 30 X 3 X 3 X 34 X 35 X 35 X 36 X (uden trin) 57

58 Praktikmål Eleven kan udføre fejlfinding og reparation på elektriske systemer, styre- og overvågningssystemer ud fra kendskab til el-diagrammer. Eleven kan justere landbrugsmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion Eleven kan fejlfinde og reparere landbrugsmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion. (uden trin) Eleven kan udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på kraner med mand-skabskurv Eleven kan fejlfinde og reparere hydraulikanlæg på kraner ved hjælp af hydraulikdiagrammer Eleven kan planlægge, dokumentere ved anvendelse af cad og udføre konstruktioner i forbindelse med kranmontage Eleven kan udføre fejlfindings- og reparationsopgaver på komprimeringsanlæg. Aktiviteten bidrager Trin Sagsnr.: S.54 entrepre- landnørmabrugsmaskinmekanikeskinmekaniker 7 X 5, 6 X 37 X (uden trin) 38 X 39 X 40 X 4 X 58

59 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 5 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne -4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema : EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema : EUV og EUV. Ved EUV skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt : Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV EUV Elever starter direkte fra 9. og 0. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 5 år, der ikke kommer fra 9. eller 0. klasse, starter direkte på. del af grundforløbet, der har en varighed på 0 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets. del med en varighed op til 0. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på. år. 59

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler BEK nr 567 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 011.11S.391 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 440 af 04/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 344 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.95T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 229

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes EUD ERHVERVSUDDANNELSER Landbrugssmed - kompetencer til en fremtid med succes Indhold Indledning.... 3 Uddannelsesforløb... 3 Optagelse... 4 Opbygning og indhold.... 5 Hvad laver man?.... 6 Indhold i skoleperioder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. januar 2014 personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere