ASTMA-ALLERGI FORENINGEN FOR ODENSE & OMEGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASTMA-ALLERGI FORENINGEN FOR ODENSE & OMEGN"

Transkript

1 ASTMA-ALLERGI FORENINGEN FOR ODENSE & OMEGN 3 AKTIVITETSBLAD SEPTEMBER 2012

2 2

3 Dette nummer... 3Indhold Nyt fra bestyrelsen Referat af ordinær generalforsamling Årsberetning 2011 for Astma-Allergi Foreningen Luftballonen: Sommerlejr Luftballonen: Sommerlejr Det' for børn...17 Det' for alle Ideer til nye aktiviteter Aktiviteter afholdes efter behov Referat af ordinær generalforsamling Formandens årsberetning for 2011 for Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds Tilmelding Astma-Allergi Foreningen for Odense & omegn Jagtvej Odense C Telefon / Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl og Fredag lukket.

4 DIT BARN HAR EN SÆRLIG FØLSOM HUD PAS GODT PÅ DEN Som forælder til et barn med børneeksem ved du allerede, hvor følsom dit barns hud er. Decubal har udviklet en serie hudplejeprodukter specielt til tør og sart hud. Produkterne er 100% parfumefri og uden konservering. DECUBAL INTENSIVE CREAM Let at smøre ud også på sensibel og revnet hud En 70% fedt creme Indeholder det naturlige fedtstof lanolin i oprenset form DECUBAL ANTI-ITCH GEL Fugtgel der giver omgående lindring til irriteret og kløende hud Effektiv som akut lokalbehandling både på kroppen og i ansigtet Indeholder glycerin, som afhjælper kløe og rødme Alle produkter er gennemtestede og anbefales af dermatologer. Køb Decubal på apoteket og se forskellen på dit barns hud Eksem ann.indd 1 2/20/08 1:38:18 PM

5 Kære medlemmer Vi nærmer os nu sommerens sidste måneder og vi begynder allerede nu mentalt at indstille os på efterårets kommen. Vi håber derfor, at I vil blive inspireret af vores aktivitetskalender for efterårssæsonen Programmet for de forskellige tilbud findes i dette blad. Siden foråret har der været et øget antal deltagere på alle hold. Det glæder os meget og vi arbejder meget på at der bliver plads til alle interesserede. Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer. Foråret har været præget af en stor udfordring i forhold til foreningens nye lokaler. De er nu fundet, og pr. 1. august flyttede vi til Dalumvej 75, 5250 Odense SV. Lokalerne er ved en gennemgående renovering, der modsvarer de byggetekniske krav, blevet et rigtig godt sted, med et godt indeklima noget som vores ansatte og besøgende får stor gavn af. Vi er efter ferie og flytning startet med børneaktiviteterne, og fra starten af september vil vi byde velkommen til de voksne deltagere på lungeholdene. Med tiden vil vi planlægge flere aktiviteter i huset, og vi er allerede nu åbne for hvis du/i har et forslag til et emne. Luftballonen blev afholdt for 14. gang med deltagelse af børn og unge i 2 lejre. Vi er p.t. i fuld gang med evalueringen, og har allerede modtaget tilbagemeldinger fra 50% af deltagerne. Vi er specielt glade for de nye børns indtryk af de 14 dage, og den læring som de modtager i lejren. Med venlige hilsener. P.b.v. Ine Møller Hansen, Formand Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds afholder undervisning i røgfri omgivelser. Kredsen er åben for alle. På de fleste af holdene er der kun få deltagere, og udbyttet bliver derfor ofte ekstra stort. 5

6 Referat af ordinær generalforsamling i Astma-Allergi Foreningen for Odense og Omegn. Onsdag den 30. maj, Formand Ine Møller Hansen bød velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 4. Fastlæggelse af årskontingent 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 6. Valg af revisor og revisorsuppleant 7. Forslag til arbejdsopgaver og/eller andre opgaver 8. Evt Valg af dirigent. Ole Møller Hansen blev enstemmigt valgt til dirigent. Han takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen i h. t. vedtægterne er lovlig varslet, idet indkaldelsen var i foreningens blad, modtaget primo maj, Ine Møller Hansen blev udpeget som referent Formandens beretning. Ine Møller Hansen gennemgik den udleverede beretning. Beretningen blev taget til efterretning. 6

7 1. 3 Fremlæggelse af foreningens regnskab. Dirigenten kunne konstatere at regnskabet var uden revisionspåtegning. Regnskabet blev forelagt. Regnskabet blev taget til efterretning Fastsættelse af årskontingent. Årskontingentet blev fastsat til kr. 225 for år 2013 for at følge Astma-Allergi Danmarks fastsættelse af årskontingent Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Ine Møller Hansen Modtog genvalg Ole Møller Hansen blev opstillet og valgt som bestyrelsesmedlem. Vedr. suppleanter: Der blev ikke opstillet eller valgt suppleanter. 6) Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen foreslog at forsætte med RSM som revisionsfirma. Dette blev vedtaget. På grund af foreningens brug af en ansat regnskabsansvarlig samt et eksternt revisionsfirma, blev der ikke valgt revisorsuppleant. 8)Forslag til vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og forslagene blev vedtaget. 9) Evt. Der blev talt om den forestående flytning og bestyrelsens ihærdige forøg på at finde egnede lokaler. Det nuværende lejemål er fra udlejerens side opsagt per Bestyrelsen orienterede om de forhandlinger, der fandt sted p.t. og at der var fundet et egnet lejemål. Luftballonens fremtid og økonomi blev ligeledes drøftet. Der bruges mange ressourcer på at samle midlerne til projektet. Afholdelsen af lejren de senere år har kørt meget godt, idet der nu er en fast kreds af frivillige. Desuden talte vi om hvordan der kunne findes flere bidragsydere til forenin-gens mange projekter. Odense, den Ine Møller Hansen, Formand 7) Forslag til arbejdsopgaver og/eller andre forslag Der var ikke indkommet forslag. 7

8 Årsberetning 2011 for Astma-Allergi Foreningen I det følgende en beretning om Astma- Allergi Foreningens aktiviteter i Legestuen Pusterummet har haft åbent 4 formiddage om ugen. Børn fra Odense & omegn har haft glæde af et ophold af kortere eller længere varighed. Aktiviteterne for gruppen af børn med lavt immunforsvar har haft åbent det første halve år. Her har syge børn samvær med raske børn for at få et pusterum fra deres sygdom. Så snart det lader sig gøre for deres sygdomsforløb integreres børnene i gruppen med de raske børn. Om eftermiddagen har vi kunnet tilbyde klubaktiviteter. Her mødes lungehandicappede til en sang, en snak med ligestillede, efterfulgt af undervisning i bevægelseslære ved en fysioterapeut. Luftballonen, sommerkursus for børn og unge med astma, allergi eller eksem. De unge modtager undervisning om astma, vejrtrækningsteknik, eksem og behandling af allergiske sygdomme. Der deltog 62 børn og unge, fordelt i 3 lejre. En del af deltagerne lever på en streng diæt, som der også tages hensyn til. Økonomien omkring Luftballonen er hvert år en stor udfordring. I 2011 modtog projektet kr fra TrygFonden (for sidste gang ud af en 5-års bevilling), og igen kr fra Rådighedspuljen i Sundhedsministeriet samt et årligt beløb i 10 år fra Aase og Ejner Danielsens Fond. 8 Resten af midlerne skaffes via kommunernes 18 og 41 midler, via egenbetaling og yderligere fondsstøtte. Der er brugt megen tid på at søge midler fra kommunernes 18-puljer til frivilligt socialt arbejde. Rigtig mange kommuner har givet tilsagn om økonomisk støtte, og det har været medvirkende til at Luftballonen er bæredygtig Samtidig har der været givet fantastiske sponsorater i 2011, hvilket var med til at holde udgifterne nede. Projekt Luftballonen evalueres hvert år og tilfredshedsprocenten har været høj. Samtidig giver de unge mennesker udtryk for at de i de 2 uger, lejren varer, har lært rigtig meget. Øvrige aktiviteter: I 2011 har vi også i samarbejde med AAF s Oplysningskreds igen kunnet tilbyde : At formidle kontakt mellem ligestillede. Bevægelsesaktiviteter for voksne med handicap. Transport til og fra huset til lungehandicappede. Familiesvømning med besøg af rigtig mange familier fra september til medio maj måned. Undervisning til voksne med kronisk lungebesvær. De mødes hver uge og får undervisning af en fysioterapeut. Antal deltagere er steget pænt siden Foruden lungehold har vi kunnet tilbyde Bevægelse i varmtvandsbassin i samarbejde med Oplysningskredsen.

9 En repræsentant fra foreningen har deltaget i møder med relevante samarbejdspartnere bl. a. Middel fart- og Odense Kommune, Frivilligcentre m.fl. og vi deltog også på Børnedagen i Munke Mose i august måned. I 2011 har Foreningen haft samarbejde med : Uddannelsesinstitutioner REVA- huset Jobcenter Odense Praktiserende læger og speciallæger Lungemedicinsk afdeling og andre relevante afdelinger på OUH Odense Kommune. Børn og Ungeforvaltningen Odense Kommune. Afdeling for skåne- og flexjob Odense Kommune. Job og Bistandsafdelingen Private og offentlige sponsorer og samarbejdspartnere i forbindelse med Projekt Luftballonen Foreningens økonomi har været fornuftig i udlejer håber vi på at kunne finde et nyt sted til foreningen, der på alle måder lever op til vores ønsker om plads til aktiviteter og samtidig lever op til kravene fra Odense Kommune og Bygningsreglementet. Vi har via Odense Kommune igen haft mulighed for at tilbyde virksomhedspraktik, jobprøvning, samt har haft ansatte i job med løntilskud. Dette er med til at løfte foreningens mange forskellige opgaver. Det har været en fornøjelse at virke for vores medlemmer, med det formål at øge deres livskvalitet. Tak til alle, der har været med og hjulpet til med at muliggøre alle disse aktiviteter, og uden hvis hjælp og positive indstilling det slet ikke havde kunnet lade sig gøre. Dette gælder både de ansatte i huset som påtager sig de daglige aktiviteter, og ikke mindst den store frivillige arbejdskraft, såvel inden for som udenfor bestyrelsen. Ine Møller Hansen, Formand For første gang har vi modtaget midler fra Tips-Lottos Driftspulje, og beløbet har bidraget til at der ikke har været underskud i 2011, trods øgede udgifter. Fra september 2011 har bestyrelsen desuden brugt meget tid på at finde et nyt egnet lejemål til alle foreningens aktiviteter, da vores udlejer KBS ønsker at totalrenovere kollegiet, og derfor har opsagt lejemålet pr I fællesskab med 9

10 Luftballonen: Sommerlejren 2012 Luftballonen, sommerlejren for børn med astma, allergi og eksem blev igen afholdt i de sidste to uger i juli i ugerne 29 og 30 på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Lejren er bygget op som en stor teltlejr på skolens grønne areal, hvor vi har mulighed for at bruge skolens køkkenfaciliteter. I år var deltagerne opdelt i 2 aldersgrupper med hver deres lejransvarlige. De lejransvarlige påser at børnene trives, og i samarbejde med de øvrige frivillige giver de børnene nogle positive og spændende oplevelser i de timer, hvor der ikke foregår undervisning eller afholdes idrætsaktiviteter. Formålet med lejren er, at få de unge til at få en større viden om deres sygdom og krop, og derigennem få dem til at beherske deres sygdom, så den ikke styrer eller begrænser dem. Udendørs ophold og megen bevægelse giver en sund appetit, og vores køkkenleder har, med hjælp fra nogle af de frivillige, formået at sammensatte et varieret kostprogram gennem hele lejrperioden. viden som de kan bruge i deres hverdag, og som giver både dem og deres familie en større tryghed. Kombinationen af Astmaskole Eksemskole undervisning ved fysioterapeut, afvekslende med et stort indhold af idræt, sociale aktiviteter og enkelte udflugter, viser sig stadig at være den rette kombination for at gøre de unge interesserede. Se mere om Luftballonen og lejren på: Det har glædet os, igen at have haft mulighed for at tilbyde børn og unge med astma, allergi og/eller eksem en spændende og lærerig oplevelse. Luftballonen fandt sted i samme periode som den store internationale spejderlejr, så deltagerantallet var knap så stort som i Men alle nye, såvel som tidligere deltagere, fik meget med hjem masser af 10

11 Luftballonen er bygget op omkring frivilligt arbejde og sponsorater, der er med til at gøre en forskel og hjælpe børn med astma, allergi og eksem. Vi viser her et udpluk at sponsorerne, og udtrykker samtidig vores glæde og tilfredshed. Til orientering har sponsorerne ingen indflydelse haft på Luftballonens indhold. 11

12 Luftballonen: Sommerlejren 2013 Du: - er mellem 10 og 17 år og har astma, allergi eller eksem? - kan glæde dig til 14 dage, fyldt med idræt og fysisk aktivitet. - lærer at mestre din astma i alle situationer. Aldersopdelte lejre: 10 t.o.m. - 2 uger i sommerferien 13 t.o.m. - 2 uger i sommerferien 15 t.o.m. - 2 uger i sommerferien En anderledes ferie? Søg med som leder! Vi: - tilbyder dig en kanon friluftslejr med aktivt samvær med andre piger/ drenge som dig selv og med voksne frivillige ledere. - tilbyder dig vejledning og støtte i medicinindtagelse og vejrtrækningsøvelser ved astmasygeplejerske og fysioterapeut. - tilbyder dig en velfungerende lejr med faste rammer og tryghed døgnet rundt og under alle aktiviteter. Afslappende og samtidig lærerigt Under sommerkurset modtager du praktisk undervisning på en meget utvungen måde. Vi lægger stor vægt på at du lærer den rigtige vejrtrækningsteknik, og at omgås medicinen på en ansvarlig måde. Vi går målrettet efter en lunge- og konditionsforbedring. Du er her sammen med ligestillede på din egen alder, der også lærer at beherske deres astma. Målet er at du kommer hjem - rig på oplevelser, erfaringer og gode venner. Veluddannede voksne arbejder som frivillige, under ansvar af en specielt uddannet lejrledelse. Og der er hjælp fra professionelle kræfter: astmasygeplejerske, fysioterapeut, idrætspædagog, kok, og mange sjove ledere der arbejder tæt sammen med lejrledelsen. Luftballonen Fædresmindevej Odense SV Tlf.: / Fax: Mobil:

13 Hjælp os med at gennemføre lejren 2013 Hjælp os med at gennemøre næste års lejr. Donér et beløb til Astma-Allergi-Foreningen og dermed til Luftballonen Beløbet er fradragsberettiget fra første krone. Skriv LUFT ved overførsel til På forhånd tak. 13

14 Annonce Melinas mor Jeanette Schriver Hennings fortæller Familien Schriver Hennings bor i Hornslet og består af far og mor og 4 børn hvoraf det ene barn er Melina som er 13 år. Melinas astma blev opdaget da hun startede i 0 klasse. Hun har både astma, og forskellige allergier overfor dyr og planter, hun har ydermere husstøvmide allergi, dette er overfor begge slags husstøvmider. Hun har brugt inhalator 2 gange i døgnet samt fået en tablet til natten som hedder Singular, for at tage de værste gener. Hun har været tilknyttet Randers sygehus til kontrol hver halve år i de første 5 år. Melina har haft år hvor hun voksede 1/2 cm. Lægerne har prøvet meget forskelligt ang. medicin, men hun har altid været hæmmet af sin allergi. Hun har ofte haft sygedage fra skolen, da hun tit har været dårlig, især har det været svært at holde til støvet i skolen. Hun har også haft problemer med at deltage i det sociale liv, så som ture i skoven, overnatninger i det fri pga. sine allergier, har hun aldrig kunnet gennemføre disse. For børn er det vigtiget med det sociale, et stort afsavn for hende, idet, hun altid blevet meget dårlig, med vejrtrækning og udslæt, opkast og rallen og hvæsene i lunger. Hendes nattesøvn har altid været forstyrret af mange opvågninger pga. irritation. Hun har også i mange perioder lidt af søvn apnø, lange pauser i vejrtrækningen, hvilket har holdt hendes mor vågen. Melina har altid vågnet med stive muskler og en følelse af at ikke have sovet. Før i tiden var det ofte således at når hun blev vækket var hun mørk under sine øjne og havde kvalme og følte sig utilpas og træt, hvilket ofte resulterede i en sygedag fra skole. Dette er at starte dagen på minus som skal overkommes hver dag. 14

15 For 2 måneder siden fik Melinas mor gennem en sundhedsplejerske, kendskab til et nyt sengetøj som kommet på markedet og skulle være specielt rettet til mennesker med allergi og astma. Vi har nu prøvet dette sæt som består af topmadrassen, dyne og pude. Fyldmaterialet er kapokfiber en gammel men meget glemt naturfiber som vokser i regnskoven. Våren til alle produkter er i organisk fiber prof bomuld. Det er blødt som silke og let og det vigtigste det har totalt forandret Melinas nattesøvn og liv i det hele taget. Nu vågner Melina frisk og har sovet uden at vågne og hun siger at alle muskler er afslappede når det tidligere værkede og det gjorde ondt. Når kroppen ikke finder ro så spænder musklerne. Det sorte under øjnene er væk og det er hendes medicin også. Det er et nyt liv for Melina at nu kunne sove over hos veninderne og deltage fuldt ud i det sociale liv som tidligere var begrænset. Det er en vigtig faktor når man er 13 år at kunne vare med i fællesskabet med vennerne. Melina har også for første gang deltaget i lejretur og det føles som en stor sejr for Melina og hele familien Schriver Hennings. Hele denne positive store forandring skyldes et sengetøj, hvor ingen husstøvmider kan trives. 04/ Melina har aldrig haft det bedre på denne her årstid, hun er stadig næsten medicin fri og sover fantastisk. Hun var med en veninde på camping i campingvogn og der gik desværre kun 24 timer så kunne hun ikke mere, hun hævede i hele hovedet og nysede og blev snottet, så kom hun hjem til sin dyne og pude og allerede få timer senere var hendes vejrtrækning bedre og næste dag kunne hun igen smide alt medicin. Hun får aldrig mere lov at sove i en anden dyne, den gør simpelhen en forskel på hende. så nu er det bare farmand der lider lidt her i høfeber sæsonen, thi hi. Håber virkelig du kan få dem til at omtale de dyner, men husk endelig at folk skal have hele pakken, dyne, pude og rullemadras for at få det perfekte resultat. Du har virkelig været en engel der er gået gennem vores liv og gjort det fantastisk. Kærlig Hilsen Jeanette Henning Schriver-Melinas mor. 15

16 16

17 AKTIVITETSKALENDER...det for børn Pasning af børn ml. 2-5 år Mandag - torsdag kl Dalumvej 75 Foreningen, som har til huse, lige op ad de fantastiske grønne områder ved Engen i Fruens Bøge, tilbyder at passe børn i alderen 2-5 år i tidsrummet , Vi lægger vægt på nærvær, tryghed og tid til det enkelte barn. Vores kompetente personale skaber rammerne for leg, spil, hygge og går tur i parken, på biblioteket og i teateret. Desuden har vi vores egen lille legeplads, som benyttes flittigt hver eneste dag. Kommunerne yder tilskud til pasning. Tag kontakt for nærmere information. Legestue for børn med lavt immunforsvar Mandag og onsdag kl Dalumvej 75 Vi har den nødvendige viden og de nødvendige ressourcer, der skal til for at skabe trygge rammer for børn med lavt immunforsvar pga. leukæmi eller lign. Kontakt os, hvis du har et barn, som kunne få glade af at mødes med ligestillede i trygge omgivelser. Vi kan evt. formidle kontakt til forældre, der har været tilknyttet denne gruppe. Kravet for at deltage i denne gruppe er, at børnene har haft skoldkopper samt har modtaget MRF-vaccine. Legestue for børn ifølge med en voksen Fredag Kl Dalumvej 75 Pusterummet tilbyder også legestue for børn under 2 år ifølge med voksne. Babysvømning Fredag kl Højme Svømmehal. Startdato: 29. august. Babysvømning handler ikke om at lære barnet at svømme, men handler først og fremmest om nærvær og bevægelse med dit barn. 17

18 Skab relationer til andre brancher Få inspiration til udvikling Øg dine faglige kompetencer Få sparring til at nå dine mål Sponsoreret Network Development skaber rammerne for din udvikling Tilmeld dig et netværk på 18

19 AKTIVITETSKALENDER...det for alle Familiesvømning Søndag ml. kl Højme Svømmehal Startdato 2. sept. Familiesvømning er et tilbud for familier, der har lyst til at lave noget aktivt og sjovt sammen med børnene eller måske bare har lyst til en svømmetur selv. Deltagerne er delt op i hold, hvor der er adgang til det kolde bassin i en hel time, samt en halv time i varmtvandsbassinet (Medlemsskab af Astma-Allergi Foreningen er et krav for at deltage.) Tilmelding nødvendig kontakt os på telefon / , eller på mail: Der er mulighed for at starte senere hvis jeres familie ikke har tilmeldt jer. Motion i varmtvand Onsdag kl Fredag kl kl Højme Svømmehal Det er holdet for dem, der gerne vil have motion men hvor kroppen har brug for at blive skånet for voldsomme belastninger. Skånsom motion i varmtvandsbassinet er utrolig populært og der er endnu få ledige pladser på holdene. Astma ingen hindring kom i form Tid, sted og starttidspunkt: Efter aftale Vi vil oprette en lille løbegruppe for medlemmer med astma, der gerne vil løbetræne, fortrinsvis som intervaltræning. Holdet er åben for alle aldersgrupper og deltagerne vil få viden om vejrtrækningsteknikker og orientering om brug af medicin i forbindelse med træning ved vores fysioterapeut. Tag kontakt og aftal nærmere omkring tid og sted. 19

20 Fyns Emballage & Produkt Jern og metaller købes - kommer overalt - Bladstrupvej Odense N Tlf

21 AKTIVITETSKALENDER...det for alle Motion for m/k med kronisk lungebesvær Mandag, tirsdag onsdag, torsdag eftermiddag og fredag over middage for m/k. Har du KOL også kaldet rygerlunger eller en anden sygdom, der giver dig kronisk lungebesvær, kan du gøre meget selv for at gøre livet lettere. Kodeordet er motion og viden om din sygdom og medicin. Desuden skal man ikke undervurdere værdien af, at have kontakt med andre i samme situation. Undervisningen bliver varetaget af fysioterapeuter og aktiviteterne er tilrettelagt specielt til jeres behov. Tag kontakt og hør nærmere om, hvilket hold, der passer til dig. Vi oprette løbende nye hold. AKTIVITETSKALENDER Ideer til nye aktiviteter Vi vil meget gerne oprette nye hold og aktiviteter, som vores medlemmer efterspørger. Har du en idé til en aktivitet, du kunne tænke dig, så tag endelig kontakt. Vi kan finde lokaler, undervisere, foredragsholdere og andet. Søges: Rengøringshjælp af en person, der kan møde duftneutral. For info kontakt formanden tlf eller send en mail til 21

22 Psykologisk konsultation og behandling Per Wermuth Filosofgangen 21, 1. sal, 5000 Odense Tlf Poul Andersens Eftf. Segelckesvej 22 A, 5000 Odense C Tlf E-Tømrer Egestubben Odense M Tlf KL

23 AKTIVITETSKALENDER...Aktiviteter afholdes efter behov MCS interesse-gruppe (duft og kemikalieover-følsomhed) Får du det også dårligt af dine omgivelsers dufte? Så mød ligesindede og vær med til: - Erfaringsudveksling - Oplæg til idéforslag - Drøftelse af fremtidige arrangementer Den første gang vil vi drøfte emnerne for de kommende møder. Eksempel 1: Eksempel 2: Eksempel 3: Eksempel 4: Mulighed for oprettelse af små hold, f. eks. under ledelse af fysioterapeut eller andre relevante fagpersoner. Gåture i det fri. Sammenkomst af social karakter. Debatmøder om relevante emner efter deltagernes ønske Møderne er kun åbne for deltagere, der ubetinget kan og vil møde duftneutrale. Tidspunkt og sted aftales når vi kender antallet af interesserede. Sang og vejrtrækningsteknik Tid og sted: Efter aftale Skal du have glæde af at synge, er det vigtigt, at du har en god vejrtrækningsteknik. Det er godt for alle, men personer med astma vil have særlig glæde af undervisningen. Der tages individuelle hensyn, idet undervisningen foregår på små hold. Hold oprettes når der er et tilstrækkeligt antal deltagere, hvorefter der aftales ugedag og tidspunkt for undervisningen. 23

24 Referat af ordinær generalforsamling i Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds. Onsdag den 30 maj, Formand Ine Møller Hansen bød velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastlæggelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Evt Valg af dirigent Ole Møller Hansen blev enstemmigt valgt til dirigent. Han takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen i h. t. vedtægterne er lovlig varslet, idet indkaldelsen var udsendt i foreningens medlemsblad, modtaget primo maj måned Valg af referent og stemmetæller Ine Møller Hansen blev udpeget som referent, og Vibeke Jørgensen som stemmetæller Formandens beretning Ine Møller Hansen gennemgik den udleverede beretning. Der var ingen spørgsmål. Beretningen blev taget til efterretning

25 1. 4 Regnskabsaflæggelse Dirigenten kunne konstatere at regnskabet var uden revisionspåtegning. Regnskabet blev forelagt. Regnskabet blev taget til efterretning. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag Fastlæggelse af kontingent Det blev vedtaget at medlemskontingent for 2013 fortsat er kr.120,00 for handicappede medlemmer og pensionister og kr. 180,00 for øvrige medlemmer 1. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Carsten Jacobsen: Modtog genvalg Der blev ikke opstillet eller valgt suppleanter Valg af revisor og revisorsuppleanter Bestyrelsen foreslog at fortsætte med revisionsfirmaet RSM Revisionsfirma. Dette blev vedtaget. Bestyrelsen opstillede Monica Jacobsen som kritisk revisor, og Monica Jacobsen blev valgt. Der blev ikke opstillet eller valgt revisorsuppleanter. 9) Evt. Der var en drøftelse af fremtidige tilbud til medlemmerne. Specielt med fokus på nye lokaler. Desuden blev der talt om nye emner til undervisning. Medlemmerne er trofaste og flere aktiviteter for de lungehandicappede i indeklimavenlige omgivelser efterlyses. Odense, den Ine Møller Hansen 25

26 Formandens årsberetning for 2011 for Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds 2011 har igen været et år med god tilslutning til de planlagte undervisnings-timer. Antallet af deltagere er igen øget med ca. 10%, og specielt er der flere m/k med kronisk lungesygdom som har haft glæde af at deltage. Antallet af undervisningstimer er steget med godt 25 %, hvilket vi synes er flot. Undervisningen har været afholdt i relevante emner for m/k med kronisk lungebesvær eller andet handicap. Der har været afholdt kurser i følgende emner: - Vejrtrækningsteknik og løb - bevægelseslære for m/k med kronisk lungebesvær - bevægelse for m/k i varmtvandsbassinet i Højme Svømmehal. - Babysvømning i sidste halvår i 2011 Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive. Der blev afholdt undervisning fordelt på 18 kurser i foråret og 19 kurser i efteråret i alt 605 timer. Foruden undervisningen har vi afholdt: - debatmøder om KOL, med deltagelse af fysioterapeut Lena Ellegaard - møde om KOL og KOST med deltagelse af diætist Lisa Bolting - debatmøde om astma ved astmasygeplejerske Susanne Larsen. Deltagerne i oplysningskredsen bruger desuden tiden før og efter undervisningen til erfaringsudveksling og snakken går livligt. Som de tidligere år har vi kunnet tilbyde en tur med Åfarten, der fandt sted i slutningen af august. Et par dejlige timer. Familiesvømningen har igen været en stor succes. Hele 6 hold har besøgt svømmehallen i Højme om søndagen mellem kl og Vi har kunnet tilbyde familiesvømning i 5 måneder i foråret og 4 måneder i efteråret, og som altid med stor interesse og et deltagerantal på over 200. Oplysningskredsen har haft et samarbejde med : Odense Kommune, fritidsforvaltningen Lungemedicinsk afd. OUH 26

27 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Svømmehallen i Højme Astma-Allergi Foreningen Fysio- og ergoterapeuter i Odense Kommune I 2011 har vi igen kunnet tilbyde: Møder for interessegruppen for personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed. Transport til og fra huset til lungehandicappede. Dette er en stor succes for de deltagere der ikke har mulighed for at transportere sig selv, og deltagerbetalingen for transporten ligger på et fornuftigt niveau og samtidig ydes der støtte fra bl.a. Undervisningsministeriet. Deltagerne ville ikke have mulighed for at deltage, hvis de skulle transportere sig selv. Ordningen har været brugt flittigt. Specielt i de kolde måneder kan vi undgå et stort frafald af deltagere ved at tilbyde mulighed for at blive transporteret til og fra undervisningsstedet. Vi har haft stor gavn af lokalerne på Jagtvej med kort gåafstand til de grønne arealer, som har været brugt flittigt når vejret tillod det. Fra den flytter Astma-Allergi Foreningen til nye lokaler, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring faciliteterne Tak til alle Det gælder først og fremmest vores dygtige undervisere, men en speciel tak til bestyrelsen og de frivillige for den indsats, de har gjort for foreningen og dens medlemmer i løbet af året. Astma-Allergi Foreningens oplysningskreds afholder undervisning i røg og parfumefrie omgivelser. Aktiviteterne er åbne for alle. På de fleste af holdene er der kun få deltagere, og udbyttet bliver derfor ofte ekstra stort. 27

28 28

29 Tilmelding ASTMA-ALLERGI FORENINGEN TILMELDING Aktivitet eller kursus: (Skriv emnerne.. Tilmelding Pusterummet: dreng pige alder ugedag.. Familiesvømning: Antal børn børnenes alder.. antal voksne.. Legestue for børn under 2 år: ASTMA-ALLERGI FORENINGENS OPLYSNINGSKREDS - TILMELDING - Bevægelse i varmtvandsbassin: Onsdag Fredag - Bevægelseslære for M/K med kronisk lungebesvær : Ugedag:. - Sang og vejrtrækningsteknik: - Astma ingen hindring kom i form: Navn:... Adresse:... Postnr.:... By:... Telefon:... Evt Medlem Ikke medlem Ønsker at blive medlem Tilmelding sendes til: Astma-Allergi Foreningen, Dalumvej 75, 5250 Odense SV. NB! Tilmelding kan også ske på mail på: I så fald er det vigtigt at anmode om svar. Har du ikke hørt fra os inden for en uge, bedes du kontakte os. 29

30 Astma-Allergi Foreningen Dalumvej 75, Gården 5250 Odense SV Husk porto Kr. 8.00

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5.

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5. Ganløse Svømmeklub Dato:11.SEP 2010 Emne: Generalforsamling - Mødeprotokol Kl. 1000-1230 Sted: Ganløsehallen klub lokale Side: 1 (3) Deltagere: Fra bestyrelsen: Udarbejdet af/dato: JR/11. SEP 2010, Fremmødte

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere