ASTMA-ALLERGI FORENINGEN FOR ODENSE & OMEGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASTMA-ALLERGI FORENINGEN FOR ODENSE & OMEGN"

Transkript

1 ASTMA-ALLERGI FORENINGEN FOR ODENSE & OMEGN 3 AKTIVITETSBLAD SEPTEMBER 2012

2 2

3 Dette nummer... 3Indhold Nyt fra bestyrelsen Referat af ordinær generalforsamling Årsberetning 2011 for Astma-Allergi Foreningen Luftballonen: Sommerlejr Luftballonen: Sommerlejr Det' for børn...17 Det' for alle Ideer til nye aktiviteter Aktiviteter afholdes efter behov Referat af ordinær generalforsamling Formandens årsberetning for 2011 for Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds Tilmelding Astma-Allergi Foreningen for Odense & omegn Jagtvej Odense C Telefon / Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl og Fredag lukket.

4 DIT BARN HAR EN SÆRLIG FØLSOM HUD PAS GODT PÅ DEN Som forælder til et barn med børneeksem ved du allerede, hvor følsom dit barns hud er. Decubal har udviklet en serie hudplejeprodukter specielt til tør og sart hud. Produkterne er 100% parfumefri og uden konservering. DECUBAL INTENSIVE CREAM Let at smøre ud også på sensibel og revnet hud En 70% fedt creme Indeholder det naturlige fedtstof lanolin i oprenset form DECUBAL ANTI-ITCH GEL Fugtgel der giver omgående lindring til irriteret og kløende hud Effektiv som akut lokalbehandling både på kroppen og i ansigtet Indeholder glycerin, som afhjælper kløe og rødme Alle produkter er gennemtestede og anbefales af dermatologer. Køb Decubal på apoteket og se forskellen på dit barns hud Eksem ann.indd 1 2/20/08 1:38:18 PM

5 Kære medlemmer Vi nærmer os nu sommerens sidste måneder og vi begynder allerede nu mentalt at indstille os på efterårets kommen. Vi håber derfor, at I vil blive inspireret af vores aktivitetskalender for efterårssæsonen Programmet for de forskellige tilbud findes i dette blad. Siden foråret har der været et øget antal deltagere på alle hold. Det glæder os meget og vi arbejder meget på at der bliver plads til alle interesserede. Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer. Foråret har været præget af en stor udfordring i forhold til foreningens nye lokaler. De er nu fundet, og pr. 1. august flyttede vi til Dalumvej 75, 5250 Odense SV. Lokalerne er ved en gennemgående renovering, der modsvarer de byggetekniske krav, blevet et rigtig godt sted, med et godt indeklima noget som vores ansatte og besøgende får stor gavn af. Vi er efter ferie og flytning startet med børneaktiviteterne, og fra starten af september vil vi byde velkommen til de voksne deltagere på lungeholdene. Med tiden vil vi planlægge flere aktiviteter i huset, og vi er allerede nu åbne for hvis du/i har et forslag til et emne. Luftballonen blev afholdt for 14. gang med deltagelse af børn og unge i 2 lejre. Vi er p.t. i fuld gang med evalueringen, og har allerede modtaget tilbagemeldinger fra 50% af deltagerne. Vi er specielt glade for de nye børns indtryk af de 14 dage, og den læring som de modtager i lejren. Med venlige hilsener. P.b.v. Ine Møller Hansen, Formand Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds afholder undervisning i røgfri omgivelser. Kredsen er åben for alle. På de fleste af holdene er der kun få deltagere, og udbyttet bliver derfor ofte ekstra stort. 5

6 Referat af ordinær generalforsamling i Astma-Allergi Foreningen for Odense og Omegn. Onsdag den 30. maj, Formand Ine Møller Hansen bød velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 4. Fastlæggelse af årskontingent 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 6. Valg af revisor og revisorsuppleant 7. Forslag til arbejdsopgaver og/eller andre opgaver 8. Evt Valg af dirigent. Ole Møller Hansen blev enstemmigt valgt til dirigent. Han takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen i h. t. vedtægterne er lovlig varslet, idet indkaldelsen var i foreningens blad, modtaget primo maj, Ine Møller Hansen blev udpeget som referent Formandens beretning. Ine Møller Hansen gennemgik den udleverede beretning. Beretningen blev taget til efterretning. 6

7 1. 3 Fremlæggelse af foreningens regnskab. Dirigenten kunne konstatere at regnskabet var uden revisionspåtegning. Regnskabet blev forelagt. Regnskabet blev taget til efterretning Fastsættelse af årskontingent. Årskontingentet blev fastsat til kr. 225 for år 2013 for at følge Astma-Allergi Danmarks fastsættelse af årskontingent Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Ine Møller Hansen Modtog genvalg Ole Møller Hansen blev opstillet og valgt som bestyrelsesmedlem. Vedr. suppleanter: Der blev ikke opstillet eller valgt suppleanter. 6) Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen foreslog at forsætte med RSM som revisionsfirma. Dette blev vedtaget. På grund af foreningens brug af en ansat regnskabsansvarlig samt et eksternt revisionsfirma, blev der ikke valgt revisorsuppleant. 8)Forslag til vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og forslagene blev vedtaget. 9) Evt. Der blev talt om den forestående flytning og bestyrelsens ihærdige forøg på at finde egnede lokaler. Det nuværende lejemål er fra udlejerens side opsagt per Bestyrelsen orienterede om de forhandlinger, der fandt sted p.t. og at der var fundet et egnet lejemål. Luftballonens fremtid og økonomi blev ligeledes drøftet. Der bruges mange ressourcer på at samle midlerne til projektet. Afholdelsen af lejren de senere år har kørt meget godt, idet der nu er en fast kreds af frivillige. Desuden talte vi om hvordan der kunne findes flere bidragsydere til forenin-gens mange projekter. Odense, den Ine Møller Hansen, Formand 7) Forslag til arbejdsopgaver og/eller andre forslag Der var ikke indkommet forslag. 7

8 Årsberetning 2011 for Astma-Allergi Foreningen I det følgende en beretning om Astma- Allergi Foreningens aktiviteter i Legestuen Pusterummet har haft åbent 4 formiddage om ugen. Børn fra Odense & omegn har haft glæde af et ophold af kortere eller længere varighed. Aktiviteterne for gruppen af børn med lavt immunforsvar har haft åbent det første halve år. Her har syge børn samvær med raske børn for at få et pusterum fra deres sygdom. Så snart det lader sig gøre for deres sygdomsforløb integreres børnene i gruppen med de raske børn. Om eftermiddagen har vi kunnet tilbyde klubaktiviteter. Her mødes lungehandicappede til en sang, en snak med ligestillede, efterfulgt af undervisning i bevægelseslære ved en fysioterapeut. Luftballonen, sommerkursus for børn og unge med astma, allergi eller eksem. De unge modtager undervisning om astma, vejrtrækningsteknik, eksem og behandling af allergiske sygdomme. Der deltog 62 børn og unge, fordelt i 3 lejre. En del af deltagerne lever på en streng diæt, som der også tages hensyn til. Økonomien omkring Luftballonen er hvert år en stor udfordring. I 2011 modtog projektet kr fra TrygFonden (for sidste gang ud af en 5-års bevilling), og igen kr fra Rådighedspuljen i Sundhedsministeriet samt et årligt beløb i 10 år fra Aase og Ejner Danielsens Fond. 8 Resten af midlerne skaffes via kommunernes 18 og 41 midler, via egenbetaling og yderligere fondsstøtte. Der er brugt megen tid på at søge midler fra kommunernes 18-puljer til frivilligt socialt arbejde. Rigtig mange kommuner har givet tilsagn om økonomisk støtte, og det har været medvirkende til at Luftballonen er bæredygtig Samtidig har der været givet fantastiske sponsorater i 2011, hvilket var med til at holde udgifterne nede. Projekt Luftballonen evalueres hvert år og tilfredshedsprocenten har været høj. Samtidig giver de unge mennesker udtryk for at de i de 2 uger, lejren varer, har lært rigtig meget. Øvrige aktiviteter: I 2011 har vi også i samarbejde med AAF s Oplysningskreds igen kunnet tilbyde : At formidle kontakt mellem ligestillede. Bevægelsesaktiviteter for voksne med handicap. Transport til og fra huset til lungehandicappede. Familiesvømning med besøg af rigtig mange familier fra september til medio maj måned. Undervisning til voksne med kronisk lungebesvær. De mødes hver uge og får undervisning af en fysioterapeut. Antal deltagere er steget pænt siden Foruden lungehold har vi kunnet tilbyde Bevægelse i varmtvandsbassin i samarbejde med Oplysningskredsen.

9 En repræsentant fra foreningen har deltaget i møder med relevante samarbejdspartnere bl. a. Middel fart- og Odense Kommune, Frivilligcentre m.fl. og vi deltog også på Børnedagen i Munke Mose i august måned. I 2011 har Foreningen haft samarbejde med : Uddannelsesinstitutioner REVA- huset Jobcenter Odense Praktiserende læger og speciallæger Lungemedicinsk afdeling og andre relevante afdelinger på OUH Odense Kommune. Børn og Ungeforvaltningen Odense Kommune. Afdeling for skåne- og flexjob Odense Kommune. Job og Bistandsafdelingen Private og offentlige sponsorer og samarbejdspartnere i forbindelse med Projekt Luftballonen Foreningens økonomi har været fornuftig i udlejer håber vi på at kunne finde et nyt sted til foreningen, der på alle måder lever op til vores ønsker om plads til aktiviteter og samtidig lever op til kravene fra Odense Kommune og Bygningsreglementet. Vi har via Odense Kommune igen haft mulighed for at tilbyde virksomhedspraktik, jobprøvning, samt har haft ansatte i job med løntilskud. Dette er med til at løfte foreningens mange forskellige opgaver. Det har været en fornøjelse at virke for vores medlemmer, med det formål at øge deres livskvalitet. Tak til alle, der har været med og hjulpet til med at muliggøre alle disse aktiviteter, og uden hvis hjælp og positive indstilling det slet ikke havde kunnet lade sig gøre. Dette gælder både de ansatte i huset som påtager sig de daglige aktiviteter, og ikke mindst den store frivillige arbejdskraft, såvel inden for som udenfor bestyrelsen. Ine Møller Hansen, Formand For første gang har vi modtaget midler fra Tips-Lottos Driftspulje, og beløbet har bidraget til at der ikke har været underskud i 2011, trods øgede udgifter. Fra september 2011 har bestyrelsen desuden brugt meget tid på at finde et nyt egnet lejemål til alle foreningens aktiviteter, da vores udlejer KBS ønsker at totalrenovere kollegiet, og derfor har opsagt lejemålet pr I fællesskab med 9

10 Luftballonen: Sommerlejren 2012 Luftballonen, sommerlejren for børn med astma, allergi og eksem blev igen afholdt i de sidste to uger i juli i ugerne 29 og 30 på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Lejren er bygget op som en stor teltlejr på skolens grønne areal, hvor vi har mulighed for at bruge skolens køkkenfaciliteter. I år var deltagerne opdelt i 2 aldersgrupper med hver deres lejransvarlige. De lejransvarlige påser at børnene trives, og i samarbejde med de øvrige frivillige giver de børnene nogle positive og spændende oplevelser i de timer, hvor der ikke foregår undervisning eller afholdes idrætsaktiviteter. Formålet med lejren er, at få de unge til at få en større viden om deres sygdom og krop, og derigennem få dem til at beherske deres sygdom, så den ikke styrer eller begrænser dem. Udendørs ophold og megen bevægelse giver en sund appetit, og vores køkkenleder har, med hjælp fra nogle af de frivillige, formået at sammensatte et varieret kostprogram gennem hele lejrperioden. viden som de kan bruge i deres hverdag, og som giver både dem og deres familie en større tryghed. Kombinationen af Astmaskole Eksemskole undervisning ved fysioterapeut, afvekslende med et stort indhold af idræt, sociale aktiviteter og enkelte udflugter, viser sig stadig at være den rette kombination for at gøre de unge interesserede. Se mere om Luftballonen og lejren på: Det har glædet os, igen at have haft mulighed for at tilbyde børn og unge med astma, allergi og/eller eksem en spændende og lærerig oplevelse. Luftballonen fandt sted i samme periode som den store internationale spejderlejr, så deltagerantallet var knap så stort som i Men alle nye, såvel som tidligere deltagere, fik meget med hjem masser af 10

11 Luftballonen er bygget op omkring frivilligt arbejde og sponsorater, der er med til at gøre en forskel og hjælpe børn med astma, allergi og eksem. Vi viser her et udpluk at sponsorerne, og udtrykker samtidig vores glæde og tilfredshed. Til orientering har sponsorerne ingen indflydelse haft på Luftballonens indhold. 11

12 Luftballonen: Sommerlejren 2013 Du: - er mellem 10 og 17 år og har astma, allergi eller eksem? - kan glæde dig til 14 dage, fyldt med idræt og fysisk aktivitet. - lærer at mestre din astma i alle situationer. Aldersopdelte lejre: 10 t.o.m. - 2 uger i sommerferien 13 t.o.m. - 2 uger i sommerferien 15 t.o.m. - 2 uger i sommerferien En anderledes ferie? Søg med som leder! Vi: - tilbyder dig en kanon friluftslejr med aktivt samvær med andre piger/ drenge som dig selv og med voksne frivillige ledere. - tilbyder dig vejledning og støtte i medicinindtagelse og vejrtrækningsøvelser ved astmasygeplejerske og fysioterapeut. - tilbyder dig en velfungerende lejr med faste rammer og tryghed døgnet rundt og under alle aktiviteter. Afslappende og samtidig lærerigt Under sommerkurset modtager du praktisk undervisning på en meget utvungen måde. Vi lægger stor vægt på at du lærer den rigtige vejrtrækningsteknik, og at omgås medicinen på en ansvarlig måde. Vi går målrettet efter en lunge- og konditionsforbedring. Du er her sammen med ligestillede på din egen alder, der også lærer at beherske deres astma. Målet er at du kommer hjem - rig på oplevelser, erfaringer og gode venner. Veluddannede voksne arbejder som frivillige, under ansvar af en specielt uddannet lejrledelse. Og der er hjælp fra professionelle kræfter: astmasygeplejerske, fysioterapeut, idrætspædagog, kok, og mange sjove ledere der arbejder tæt sammen med lejrledelsen. Luftballonen Fædresmindevej Odense SV Tlf.: / Fax: Mobil:

13 Hjælp os med at gennemføre lejren 2013 Hjælp os med at gennemøre næste års lejr. Donér et beløb til Astma-Allergi-Foreningen og dermed til Luftballonen Beløbet er fradragsberettiget fra første krone. Skriv LUFT ved overførsel til På forhånd tak. 13

14 Annonce Melinas mor Jeanette Schriver Hennings fortæller Familien Schriver Hennings bor i Hornslet og består af far og mor og 4 børn hvoraf det ene barn er Melina som er 13 år. Melinas astma blev opdaget da hun startede i 0 klasse. Hun har både astma, og forskellige allergier overfor dyr og planter, hun har ydermere husstøvmide allergi, dette er overfor begge slags husstøvmider. Hun har brugt inhalator 2 gange i døgnet samt fået en tablet til natten som hedder Singular, for at tage de værste gener. Hun har været tilknyttet Randers sygehus til kontrol hver halve år i de første 5 år. Melina har haft år hvor hun voksede 1/2 cm. Lægerne har prøvet meget forskelligt ang. medicin, men hun har altid været hæmmet af sin allergi. Hun har ofte haft sygedage fra skolen, da hun tit har været dårlig, især har det været svært at holde til støvet i skolen. Hun har også haft problemer med at deltage i det sociale liv, så som ture i skoven, overnatninger i det fri pga. sine allergier, har hun aldrig kunnet gennemføre disse. For børn er det vigtiget med det sociale, et stort afsavn for hende, idet, hun altid blevet meget dårlig, med vejrtrækning og udslæt, opkast og rallen og hvæsene i lunger. Hendes nattesøvn har altid været forstyrret af mange opvågninger pga. irritation. Hun har også i mange perioder lidt af søvn apnø, lange pauser i vejrtrækningen, hvilket har holdt hendes mor vågen. Melina har altid vågnet med stive muskler og en følelse af at ikke have sovet. Før i tiden var det ofte således at når hun blev vækket var hun mørk under sine øjne og havde kvalme og følte sig utilpas og træt, hvilket ofte resulterede i en sygedag fra skole. Dette er at starte dagen på minus som skal overkommes hver dag. 14

15 For 2 måneder siden fik Melinas mor gennem en sundhedsplejerske, kendskab til et nyt sengetøj som kommet på markedet og skulle være specielt rettet til mennesker med allergi og astma. Vi har nu prøvet dette sæt som består af topmadrassen, dyne og pude. Fyldmaterialet er kapokfiber en gammel men meget glemt naturfiber som vokser i regnskoven. Våren til alle produkter er i organisk fiber prof bomuld. Det er blødt som silke og let og det vigtigste det har totalt forandret Melinas nattesøvn og liv i det hele taget. Nu vågner Melina frisk og har sovet uden at vågne og hun siger at alle muskler er afslappede når det tidligere værkede og det gjorde ondt. Når kroppen ikke finder ro så spænder musklerne. Det sorte under øjnene er væk og det er hendes medicin også. Det er et nyt liv for Melina at nu kunne sove over hos veninderne og deltage fuldt ud i det sociale liv som tidligere var begrænset. Det er en vigtig faktor når man er 13 år at kunne vare med i fællesskabet med vennerne. Melina har også for første gang deltaget i lejretur og det føles som en stor sejr for Melina og hele familien Schriver Hennings. Hele denne positive store forandring skyldes et sengetøj, hvor ingen husstøvmider kan trives. 04/ Melina har aldrig haft det bedre på denne her årstid, hun er stadig næsten medicin fri og sover fantastisk. Hun var med en veninde på camping i campingvogn og der gik desværre kun 24 timer så kunne hun ikke mere, hun hævede i hele hovedet og nysede og blev snottet, så kom hun hjem til sin dyne og pude og allerede få timer senere var hendes vejrtrækning bedre og næste dag kunne hun igen smide alt medicin. Hun får aldrig mere lov at sove i en anden dyne, den gør simpelhen en forskel på hende. så nu er det bare farmand der lider lidt her i høfeber sæsonen, thi hi. Håber virkelig du kan få dem til at omtale de dyner, men husk endelig at folk skal have hele pakken, dyne, pude og rullemadras for at få det perfekte resultat. Du har virkelig været en engel der er gået gennem vores liv og gjort det fantastisk. Kærlig Hilsen Jeanette Henning Schriver-Melinas mor. 15

16 16

17 AKTIVITETSKALENDER...det for børn Pasning af børn ml. 2-5 år Mandag - torsdag kl Dalumvej 75 Foreningen, som har til huse, lige op ad de fantastiske grønne områder ved Engen i Fruens Bøge, tilbyder at passe børn i alderen 2-5 år i tidsrummet , Vi lægger vægt på nærvær, tryghed og tid til det enkelte barn. Vores kompetente personale skaber rammerne for leg, spil, hygge og går tur i parken, på biblioteket og i teateret. Desuden har vi vores egen lille legeplads, som benyttes flittigt hver eneste dag. Kommunerne yder tilskud til pasning. Tag kontakt for nærmere information. Legestue for børn med lavt immunforsvar Mandag og onsdag kl Dalumvej 75 Vi har den nødvendige viden og de nødvendige ressourcer, der skal til for at skabe trygge rammer for børn med lavt immunforsvar pga. leukæmi eller lign. Kontakt os, hvis du har et barn, som kunne få glade af at mødes med ligestillede i trygge omgivelser. Vi kan evt. formidle kontakt til forældre, der har været tilknyttet denne gruppe. Kravet for at deltage i denne gruppe er, at børnene har haft skoldkopper samt har modtaget MRF-vaccine. Legestue for børn ifølge med en voksen Fredag Kl Dalumvej 75 Pusterummet tilbyder også legestue for børn under 2 år ifølge med voksne. Babysvømning Fredag kl Højme Svømmehal. Startdato: 29. august. Babysvømning handler ikke om at lære barnet at svømme, men handler først og fremmest om nærvær og bevægelse med dit barn. 17

18 Skab relationer til andre brancher Få inspiration til udvikling Øg dine faglige kompetencer Få sparring til at nå dine mål Sponsoreret Network Development skaber rammerne for din udvikling Tilmeld dig et netværk på 18

19 AKTIVITETSKALENDER...det for alle Familiesvømning Søndag ml. kl Højme Svømmehal Startdato 2. sept. Familiesvømning er et tilbud for familier, der har lyst til at lave noget aktivt og sjovt sammen med børnene eller måske bare har lyst til en svømmetur selv. Deltagerne er delt op i hold, hvor der er adgang til det kolde bassin i en hel time, samt en halv time i varmtvandsbassinet (Medlemsskab af Astma-Allergi Foreningen er et krav for at deltage.) Tilmelding nødvendig kontakt os på telefon / , eller på mail: Der er mulighed for at starte senere hvis jeres familie ikke har tilmeldt jer. Motion i varmtvand Onsdag kl Fredag kl kl Højme Svømmehal Det er holdet for dem, der gerne vil have motion men hvor kroppen har brug for at blive skånet for voldsomme belastninger. Skånsom motion i varmtvandsbassinet er utrolig populært og der er endnu få ledige pladser på holdene. Astma ingen hindring kom i form Tid, sted og starttidspunkt: Efter aftale Vi vil oprette en lille løbegruppe for medlemmer med astma, der gerne vil løbetræne, fortrinsvis som intervaltræning. Holdet er åben for alle aldersgrupper og deltagerne vil få viden om vejrtrækningsteknikker og orientering om brug af medicin i forbindelse med træning ved vores fysioterapeut. Tag kontakt og aftal nærmere omkring tid og sted. 19

20 Fyns Emballage & Produkt Jern og metaller købes - kommer overalt - Bladstrupvej Odense N Tlf

21 AKTIVITETSKALENDER...det for alle Motion for m/k med kronisk lungebesvær Mandag, tirsdag onsdag, torsdag eftermiddag og fredag over middage for m/k. Har du KOL også kaldet rygerlunger eller en anden sygdom, der giver dig kronisk lungebesvær, kan du gøre meget selv for at gøre livet lettere. Kodeordet er motion og viden om din sygdom og medicin. Desuden skal man ikke undervurdere værdien af, at have kontakt med andre i samme situation. Undervisningen bliver varetaget af fysioterapeuter og aktiviteterne er tilrettelagt specielt til jeres behov. Tag kontakt og hør nærmere om, hvilket hold, der passer til dig. Vi oprette løbende nye hold. AKTIVITETSKALENDER Ideer til nye aktiviteter Vi vil meget gerne oprette nye hold og aktiviteter, som vores medlemmer efterspørger. Har du en idé til en aktivitet, du kunne tænke dig, så tag endelig kontakt. Vi kan finde lokaler, undervisere, foredragsholdere og andet. Søges: Rengøringshjælp af en person, der kan møde duftneutral. For info kontakt formanden tlf eller send en mail til 21

22 Psykologisk konsultation og behandling Per Wermuth Filosofgangen 21, 1. sal, 5000 Odense Tlf Poul Andersens Eftf. Segelckesvej 22 A, 5000 Odense C Tlf E-Tømrer Egestubben Odense M Tlf KL

23 AKTIVITETSKALENDER...Aktiviteter afholdes efter behov MCS interesse-gruppe (duft og kemikalieover-følsomhed) Får du det også dårligt af dine omgivelsers dufte? Så mød ligesindede og vær med til: - Erfaringsudveksling - Oplæg til idéforslag - Drøftelse af fremtidige arrangementer Den første gang vil vi drøfte emnerne for de kommende møder. Eksempel 1: Eksempel 2: Eksempel 3: Eksempel 4: Mulighed for oprettelse af små hold, f. eks. under ledelse af fysioterapeut eller andre relevante fagpersoner. Gåture i det fri. Sammenkomst af social karakter. Debatmøder om relevante emner efter deltagernes ønske Møderne er kun åbne for deltagere, der ubetinget kan og vil møde duftneutrale. Tidspunkt og sted aftales når vi kender antallet af interesserede. Sang og vejrtrækningsteknik Tid og sted: Efter aftale Skal du have glæde af at synge, er det vigtigt, at du har en god vejrtrækningsteknik. Det er godt for alle, men personer med astma vil have særlig glæde af undervisningen. Der tages individuelle hensyn, idet undervisningen foregår på små hold. Hold oprettes når der er et tilstrækkeligt antal deltagere, hvorefter der aftales ugedag og tidspunkt for undervisningen. 23

24 Referat af ordinær generalforsamling i Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds. Onsdag den 30 maj, Formand Ine Møller Hansen bød velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastlæggelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Evt Valg af dirigent Ole Møller Hansen blev enstemmigt valgt til dirigent. Han takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen i h. t. vedtægterne er lovlig varslet, idet indkaldelsen var udsendt i foreningens medlemsblad, modtaget primo maj måned Valg af referent og stemmetæller Ine Møller Hansen blev udpeget som referent, og Vibeke Jørgensen som stemmetæller Formandens beretning Ine Møller Hansen gennemgik den udleverede beretning. Der var ingen spørgsmål. Beretningen blev taget til efterretning

25 1. 4 Regnskabsaflæggelse Dirigenten kunne konstatere at regnskabet var uden revisionspåtegning. Regnskabet blev forelagt. Regnskabet blev taget til efterretning. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag Fastlæggelse af kontingent Det blev vedtaget at medlemskontingent for 2013 fortsat er kr.120,00 for handicappede medlemmer og pensionister og kr. 180,00 for øvrige medlemmer 1. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Carsten Jacobsen: Modtog genvalg Der blev ikke opstillet eller valgt suppleanter Valg af revisor og revisorsuppleanter Bestyrelsen foreslog at fortsætte med revisionsfirmaet RSM Revisionsfirma. Dette blev vedtaget. Bestyrelsen opstillede Monica Jacobsen som kritisk revisor, og Monica Jacobsen blev valgt. Der blev ikke opstillet eller valgt revisorsuppleanter. 9) Evt. Der var en drøftelse af fremtidige tilbud til medlemmerne. Specielt med fokus på nye lokaler. Desuden blev der talt om nye emner til undervisning. Medlemmerne er trofaste og flere aktiviteter for de lungehandicappede i indeklimavenlige omgivelser efterlyses. Odense, den Ine Møller Hansen 25

26 Formandens årsberetning for 2011 for Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds 2011 har igen været et år med god tilslutning til de planlagte undervisnings-timer. Antallet af deltagere er igen øget med ca. 10%, og specielt er der flere m/k med kronisk lungesygdom som har haft glæde af at deltage. Antallet af undervisningstimer er steget med godt 25 %, hvilket vi synes er flot. Undervisningen har været afholdt i relevante emner for m/k med kronisk lungebesvær eller andet handicap. Der har været afholdt kurser i følgende emner: - Vejrtrækningsteknik og løb - bevægelseslære for m/k med kronisk lungebesvær - bevægelse for m/k i varmtvandsbassinet i Højme Svømmehal. - Babysvømning i sidste halvår i 2011 Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive. Der blev afholdt undervisning fordelt på 18 kurser i foråret og 19 kurser i efteråret i alt 605 timer. Foruden undervisningen har vi afholdt: - debatmøder om KOL, med deltagelse af fysioterapeut Lena Ellegaard - møde om KOL og KOST med deltagelse af diætist Lisa Bolting - debatmøde om astma ved astmasygeplejerske Susanne Larsen. Deltagerne i oplysningskredsen bruger desuden tiden før og efter undervisningen til erfaringsudveksling og snakken går livligt. Som de tidligere år har vi kunnet tilbyde en tur med Åfarten, der fandt sted i slutningen af august. Et par dejlige timer. Familiesvømningen har igen været en stor succes. Hele 6 hold har besøgt svømmehallen i Højme om søndagen mellem kl og Vi har kunnet tilbyde familiesvømning i 5 måneder i foråret og 4 måneder i efteråret, og som altid med stor interesse og et deltagerantal på over 200. Oplysningskredsen har haft et samarbejde med : Odense Kommune, fritidsforvaltningen Lungemedicinsk afd. OUH 26

27 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Svømmehallen i Højme Astma-Allergi Foreningen Fysio- og ergoterapeuter i Odense Kommune I 2011 har vi igen kunnet tilbyde: Møder for interessegruppen for personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed. Transport til og fra huset til lungehandicappede. Dette er en stor succes for de deltagere der ikke har mulighed for at transportere sig selv, og deltagerbetalingen for transporten ligger på et fornuftigt niveau og samtidig ydes der støtte fra bl.a. Undervisningsministeriet. Deltagerne ville ikke have mulighed for at deltage, hvis de skulle transportere sig selv. Ordningen har været brugt flittigt. Specielt i de kolde måneder kan vi undgå et stort frafald af deltagere ved at tilbyde mulighed for at blive transporteret til og fra undervisningsstedet. Vi har haft stor gavn af lokalerne på Jagtvej med kort gåafstand til de grønne arealer, som har været brugt flittigt når vejret tillod det. Fra den flytter Astma-Allergi Foreningen til nye lokaler, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring faciliteterne Tak til alle Det gælder først og fremmest vores dygtige undervisere, men en speciel tak til bestyrelsen og de frivillige for den indsats, de har gjort for foreningen og dens medlemmer i løbet af året. Astma-Allergi Foreningens oplysningskreds afholder undervisning i røg og parfumefrie omgivelser. Aktiviteterne er åbne for alle. På de fleste af holdene er der kun få deltagere, og udbyttet bliver derfor ofte ekstra stort. 27

28 28

29 Tilmelding ASTMA-ALLERGI FORENINGEN TILMELDING Aktivitet eller kursus: (Skriv emnerne.. Tilmelding Pusterummet: dreng pige alder ugedag.. Familiesvømning: Antal børn børnenes alder.. antal voksne.. Legestue for børn under 2 år: ASTMA-ALLERGI FORENINGENS OPLYSNINGSKREDS - TILMELDING - Bevægelse i varmtvandsbassin: Onsdag Fredag - Bevægelseslære for M/K med kronisk lungebesvær : Ugedag:. - Sang og vejrtrækningsteknik: - Astma ingen hindring kom i form: Navn:... Adresse:... Postnr.:... By:... Telefon:... Evt Medlem Ikke medlem Ønsker at blive medlem Tilmelding sendes til: Astma-Allergi Foreningen, Dalumvej 75, 5250 Odense SV. NB! Tilmelding kan også ske på mail på: I så fald er det vigtigt at anmode om svar. Har du ikke hørt fra os inden for en uge, bedes du kontakte os. 29

30 Astma-Allergi Foreningen Dalumvej 75, Gården 5250 Odense SV Husk porto Kr. 8.00

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21 PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Ny arvelov Referat fra generalforsamling Botilbud i Næstved At flytte hjemmefra Referat fra årsmøde i USA Nadja - en solstrålehistorie Nr. 4 / 2007

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 MEDLEMSBLAD Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så er det ved at være efterår, og der er kommet gang i fritidssyslerne efter sommerferien. Nogle af foreningens medlemmer har atter vækket

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere