Her skal den nye LO-formand tage fat - UgebrevetA4.dk :20:42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her skal den nye LO-formand tage fat - UgebrevetA4.dk 25-10-2015 22:20:42"

Transkript

1 PÅ VEJ HVORHEN? Her skal den nye LO-formand tage fat Af Michael Maria Mandag den 26. oktober 2015, 05:00 Del: En dagpengeløsning er landet. Endnu en LO-kongres skal afvikles og en ny formand vælges. Men hvordan ser det ud med de store linjer og grundlæggende udfordringer i fagbevægelsen? Vi har spurgt syv meningsdannere. Foto: Scanpix/Keld Navntoft Vi har bedt syv meningsdannere og eksperter kigge i krystalkuglen og besvare disse spørgsmål: Hvad er den/de vigtigste konkrete opgave(r) for den nye LO-formand Hvordan er fagbevægelsens placering i samfundet om ti år med hensyn til indflydelse, antal God læselyst! Flemming Ibsen Page 1 of 10

2 Arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus, Aalborg Universitet. - Foto: Scanpix/Henning Bagger Den har to store udfordringer, som er sideordnede. For det første skal man have stabiliseret medlemstallet være bedre til at fastholde og rekruttere medlemmer. Men det handler ikke kun om at have mange medlemmer. Der skal også være aktive medlemmer ildsjæle og ambassadører. Frem for alt skal der mere strøm på dem, der er aktive på arbejdspladserne. For mange er kun tillidsrepræsentanter af navn. For det andet skal man have genoprettet det magttab, man har lidt, mens store erhvervsorganisationer i de seneste årtier har sat sig på dagsordenen og gjort virksomheders rammebetingelser til et omdrejningspunkt for dansk politik. Der er også noget, der hedder rammebetingelser for lønmodtagere. Fagbevægelsen skal derfor tilbage til at sætte en fælles dagsorden, der ikke kun handler om økonomi, men også om erhvervspolitik, uddannelsespolitik, beskæftigelsespolitik og skattepolitik. Hvad er den/de vigtigste konkrete opgave(r) for den nye LO-formand? Den nye formand skal punke det politiske liv og sørge for gode rammebetingelser for lønmodtagernes liv. Hvis det skal lykkes, skal hun kunne koordinere og skabe samling, så hun får forbundene til at tale med én stemme. Forbundene har været for tilbøjelige til at mindske LO s magt og profilere sig selv. De er nødt til at stå sammen og få lavet et fælles lobbyarbejde, så der kan sættes en egentlig lønmodtagerdagsorden. Fagbevægelsen må gøre op med sig selv, om den vil have en central organisation som LO eller bare lade de store forbund profilere sig selv og nærmest bekrige hinanden. Hvis man vil et LO, skal organisationen have et råde- og spillerum at agere i. Og den nye formand skal træde i karakter som selvstændig aktør og ikke bare være fællesnævner. Hvordan er fagbevægelsens placering i samfundet om ti år med hensyn til indflydelse, antal LO er ramt på strukturen. Erhvervsudviklingen betyder, at hele sektorer med LO-arbejdere vil forsvinde. Det skyldes den teknologiske udvikling, og at mange job flyttes ud. Så LO bliver mindre, men man kan stadig godt blive bedre til at fastholde og rekruttere medlemmer. Og det er jo ikke rigtigt, når man siger, at fagbevægelsen som helhed mister medlemmer. Mange uddanner sig bare til fag, som organiserer dem i FTF og AC. Så indflydelsen vil afhænge af evnen til at skabe en fælles lønmodtagerdagsorden sammen med de andre hovedorganisationer. Page 2 of 10

3 Ikke så meget anderledes end nu. Jeg er usikker på, om fusionen mellem LO og FTF lykkes. Spørgsmålet er, om et stort og afgørende forbund som 3F reelt bakker op om den. Og spørgsmålet er også, om den er nødvendig. Kan man ikke samarbejde om en fælles dagsorden i stedet? Med hensyn til de nuværende LO-forbund er der forskere, der mener, at vi er nede på syv forbund i løbet af så og så mange år. Dem tilhører jeg ikke. Jeg kan lige så godt forestille mig, at småt er godt, og at det er måden at fastholde og rekruttere medlemmer. Man skal ikke underkende værdien af at have selvstændighed, en faglig profil og et fagligt fællesskab. Michael Valentin Tidligere LO-konsulent, kommunikationschef i HK og nu leder af Akademikernes A-kasse. Forfatter til den LO-kritiske bog Bare det holder min tid ud. - Pressefoto fra Akademikernes A-kasse Sig selv. At man bliver 100 procent synkron med det, medlemmerne vil og vil betale for. Og hvis man ikke vil bruge medlemsdemokratiet til at finde ud af, hvad de mange vil, må man jo bruge det, som de merkantile brancher anvender: Fokusgrupper og produkttests. Og så lytte til det, der bliver sagt. Når der er medlemskrise, er forklaringen jo ikke mere indviklet, at mange ikke finder et rimeligt forhold mellem pris og kvalitet. Det er ikke anderledes, end at folk holder op med at gå på en restaurant, der serverer dårlig mad og spilder sovs på gæsternes tøj. Det triste er bare, at dygtige folk i fagbevægelsen allerede har lavet analyserne, men bare ikke er parat til at handle på dem. For de vil hellere være venner med medarbejderne end medlemmerne. Hvad er den/de vigtigste konkrete opgave(r) for den nye LO-formand? Den nye LO-formand skal være indpiskeren og skabe en fælles forståelse i den samlede fagbevægelse for, at de selv er løsningen og selv har nøglen til at få bugt med problemerne. A-kasserne har gennemført en besparelse på en milliard kroner over en kortere årrække på grundlag af blandt andet benchmarking, så forandringer kan lade sig gøre. Den nye formand skal stå i spidsen for en selvransagelse og et imageløft, der ikke handler om at rette kritikken Page 3 of 10

4 mod andre. Hvordan er fagbevægelsens placering i samfundet om ti år med hensyn til indflydelse, antal Hvis det lykkes at kigge indad og få styr på sin egen forretning tror jeg, at fagbevægelsen vil få en stor og tydelig stemme i samfundet. Men det handler ikke bare om at være store og mægtige og buldre frem, men også om at have legitimitet og mene noget fornuftigt. Noget, der har opbakning blandt medlemmerne. Ellers vil modparten i forhandlinger bare kunne lægge hovedet på skrå og spørge: Fint nok, men hvem repræsenterer du egentlig? Indflydelsen vil også afhænge af evnen til at afkode de nye arbejdsformer, som vinder frem. Jeg tror desværre, at vi kommer til at se store, uhomogene forbund, som ikke tilgodeser medlemmernes faglige identitet. Det vil isoleret set ikke bidrage positivt til medlemsudviklingen. Jeg kunne godt håbe på flere forbund, der er baseret på et fag. Så kunne man bagved og uden betydning for medlemmerne have et fællesskab om it, kontor, administration og så videre. Med de store forbund, som samler flere faggrupper, kommer man ikke til at betyde noget særligt for medlemmerne, men lægger sig bare ud i fri konkurrence som et forsikringsselskab. Og her er der nogle, der er billigere. Stine Bosse Erhvervsleder og samfundsdebattør. - Foto: Scanpix/Lisselotte Sabroe Fagbevægelsen har i lang tid ikke været synlig nok i EU-sammenhæng og i det hele taget i en international sammenhæng. Jeg ved, der i fagbevægelsen foregår et internationalt arbejde, men det er meget usynligt, og der er ingen klar vision om, hvordan man spiller sammen i den europæiske samlede fagbevægelse. Det bliver nødvendigt, at man finder ud af, hvordan fagbevægelsen kan spille sammen landene imellem. Hvad er den/de vigtigste konkrete opgave(r) for den nye LO-formand? Først og fremmest skal den nye formand sørge for komme tilbage til basis. For udover en Page 4 of 10

5 større international placering og synliggørelse, så skal man også kunne forklare sine medlemmer, hvad det egentlig er, at fagbevægelsen er til for. Jeg synes ikke, det fungerer, når fagbevægelsen forsøger at ligne et forsikringsselskab og markedsfører sig på samme måde som en privat virksomhed. Det tror jeg er en risikabel vej at gå, for man mister noget at det grundlæggende: Nemlig, at man skal varetage nogle interesser og skabe fælles løsninger med arbejdsgiverne. Det er nødvendigt, at fagbevægelsen gør det mere tydeligt for medlemmerne, at deres interesser ofte går hånd i hånd med arbejdsgivernes. Og det er jo det fantastiske ved Danmark, at arbejdstagere og arbejdsgivere rent faktisk kan skabe løsninger sammen. Hvordan er fagbevægelsens placering i samfundet om ti år med hensyn til indflydelse, antal Det kommer an på, hvordan den nye formand evner at være involverende. Både i forhold til medlemmerne, men også som en tillidsfuld medspiller til arbejdsgiverne. Det handler om at gøre det synligt, at fagbevægelsen arbejder for at finde de fælles løsninger. Så tror jeg også, arbejdsgiverne vil være mere medgørlige. For de er jo også interesserede i kollektive løsninger. Det nytter ikke altid at sætte sig over i en krog og sige, at man er imod arbejdsgiveren. Hvis man ikke formår at være involverende på de enkelte arbejdspladser og være samarbejdsvillig over for arbejdsgiverne, så kan jeg godt være bekymret for, om fagbevægelsen er stærk nok i fremtiden. Men hvis fagbevægelsen kan udstråle, at man er en moderne samtalepartner i samfundet, så vil man opleve mere indflydelse og det vil også tiltrække flere medlemmer. Jeg tror, vi kommer til at se flere sammenlægninger. Men det er vigtigt at medlemmerne stadig har en faglig forbindelse til forbundene. For eksempel tror jeg, det er vigtigt, at man som elektriker kan genkende sit fag i sin fagforening. At der stadig er plads til en faglighed og en faglig stolthed. Så når fagforbundene skal sammenlægges, så burde man måske arbejde med sub-brands, der fejrer og fastholder de enkelte fag. Og så skal der åbnes op for en mere moderne organisering med LEAN og en højere grad af digitalisering. Man kunne eventuelt indføre faglige chat-rum. Ove Kaj Pedersen Page 5 of 10

6 Politolog og professor i komparativ politisk økonomi, CBS. - Foto: Scanpix/Søren Bidstrup Den voksende servicesektor er en kæmpe udfordring. Vi har bevæget os fra at være et landbrugs- og industrisamfund til, at størstedelen af alle lønmodtagere nu arbejder i den private servicesektor. Det er en kæmpe udfordring for fagbevægelsen, fordi servicesektoren har ikke samme tradition for at organisere sig og skabe kollektive aftaler. Mange job i servicesektoren er besat af unge eller fremmede lønmodtagere, der ofte kun er i stillingen i en kort begrænset periode og ikke har den samme opmærksomhed på og motivation til at blive fagligt organiserede. Samtidig er der tale om anderledes ansættelsesvilkår i servicesektoren end traditionelt i industri, landbrug og den offentlige sektor. I servicesektoren er der tale om ikke-permanente jobs med korttidsansættelser med fleksible arbejdstider og dermed med helt andre muligheder for eksempelvis opsparing til pension. Hvad er den/de vigtigste opgave(r) for den nye LO-formand? Den nye formand skal stå for en positiv sammenlægning med FTF. En sammenlægning mellem LO og FTF vil skabe en stærk hovedorganisation, der kan stå op mod store arbejdsgiverorganisationer som Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri og Finansministeriet. Sidstnævnte har i dag udviklet sig til at være den stærkeste arbejdsgiver. Med statslige, offentlige og via KL også kommunalt ansatte beskæftiger Finansministeriet jo omkring ansatte. Og med den intense økonomistyring, der kommer fra det ministerium, som også har redskaberne til at styre løn og økonomi, har vi jo at gøre med en særdeles stærk modspiller til fagbevægelsen. I det hele taget har arbejdsgiverne koncentreret sig i nogle få hovedorganisationer og forbund og fortsætter med at gøre det. Det kræver en stærk hovedorganisation, der med en sammenlægning af LO og FTF kan stå stærkt i forhold til arbejdsgiverne. Hvordan er fagbevægelsens placering i samfundet om 10 år i forhold til indflydelse, antal Page 6 of 10

7 Her skal den nye LO-formand tage fat - UgebrevetA4.dk :20:43 Jeg tror ikke på, at der er en sammenhæng mellem indflydelse og medlemstal. Så selvom fagbevægelsen muligvis får færre medlemmer, så betyder det ikke, at indflydelsen vil blive mindre. Faktisk er det muligt for fagbevægelsen at få mere indflydelse i fremtiden. Men det kræver fagligt kompetente medarbejdere og en samlet stor, intern enig og slagkraftig hovedorganisation, hvis fagbevægelsen skal kunne give et modsvar til blandt andet Finansministeriet. Og så kræver det øget lobbyaktivitet og international synlighed. Antallet af medlemmer kan falde, men der er stadig potentiale for mere indflydelse. Jeg tror, at vi vil se flere sammenlægninger, især inden for den offentlige sektor. Og det er nødvendigt, at arbejdstagerne slår sig endnu mere sammen, hvis de skal have en chance mod koncentrationen af arbejdsgiverne. Lars Olsen Journalist, foredragsholder, kommentator og forfatter til bøger om ulighed i samfundet og klassekamp. - Foto: Scanpix/Thomas Lekfeldt Det må være det faldende medlemstal. Hvis fagbevægelsen skal have styrke over for arbejdsgiverne og politikerne, så kræver det en stærk medlemsbase. Hvad er den/de vigtigste opgave(r) for den nye LO-formand? Det er blandt andet at skabe tryghed for medlemmerne og tale politikerne til fornuft. Mange af fagbevægelsens medlemmer er kommet i klemme i de reformer, der er gennemført de seneste år. Mange er faldet ud af dagpengesystemet, der er folk, der er nedslidte af arbejde, Page 7 of 10

8 Her skal den nye LO-formand tage fat - UgebrevetA4.dk :20:43 men som ikke kan få lov til at gå på efterløn. Utrygheden er voksende blandt almindelige lønmodtagere. Folk er mere end før bange for at blive arbejdsløse og for, om de kan arbejde, indtil de er 70. Der er brug for at vende den politiske udvikling for at skabe mere tryghed for lønmodtagerne. Hvordan er fagbevægelsens placering i samfundet om 10 år i forhold til indflydelse, antal Set med de optimistiske briller på, så har fagbevægelsen om ti år en vigtig indflydelse både i forhold til arbejdsgivere og politikere. I dag er der desværre en stor afstand mellem den almindelige lønmodtager og politikerne inde på Christiansborg. Det er ikke som i gamle dage, hvor et parti som Socialdemokratiet var dybt forbundet med fagbevægelsen. Men jeg håber og tror på, at fagbevægelsen vil mindske afstanden mellem lønmodtagere og politikere. Fagbevægelsen skal kæmpe for større samfundspolitisk indflydelse på blandt andet sociale ydelser, uddannelse og arbejdsmiljø. Alt det, der berører lønmodtagerne i deres dagligdag. Jeg tror, at det er muligt for fagbevægelsen at vende udviklingen og få flere medlemmer. Men det kræver, at man går tilbage til de klassiske dyder, hvor fagbevægelsen er til stede ude på arbejdspladserne. Og så skal man i højere grad betragte tillidsmændene som rygraden i fagbevægelsen. Jeg tror, det ender med en sammenlægning mellem FTF og LO. Men jeg er bekymret for, at en sammenlægning vil betyde at dele af LO-medlemmernes problemer vil drukne i FTF s middelklasse-problemer. Nogle af LO-medlemmerne har altså nogle lidt andre problemer end FTF-medlemmerne, der typisk er bedre uddannet. For eksempel har 3F og FOA, der hører under LO, flere nedslidte arbejdere, der har brug for at forlade arbejdsmarkedet før tid. Man kan være bange for, at deres problemer og interesser vil drukne i en sammenlægning. Mads Lundby Hansen Cheføkonom og vicedirektør i den liberale tænketank CEPOS - Foto: Scanpix/Liselotte Sabroe Meget taler for, at fagbevægelsen bliver nødt til at tage det vigende medlemstal alvorligt og Page 8 of 10

9 Her skal den nye LO-formand tage fat - UgebrevetA4.dk :20:43 handle på det. Det vigende medlemstal kan skyldes, at lønmodtagerne gerne selv vil forhandle løn, at kontingentet til fagforeningen er for dyrt, og at de ikke altid føler, at deres faglige organisation fremmer medlemmernes interesser. Fagbevægelsen har jo traditionelt fokuseret på en venstrefløjsdagsorden og forsvaret et højt skattetryk. Det lyder nogle gange som om, den kun har arbejdsløse medlemmer. Men der findes altså også fagforeningsmedlemmer i job, som betaler en meget stor del af deres løn i skatter og afgifter, og mange vil sikkert gerne beholde en større del af deres løn for sig selv. Marginalskatten inklusive afgifter udgør cirka 56 procent for en LO-lønmodtager, og det er en del. Hvad er den/de vigtigste konkrete opgave(r) for den nye LO-formand? Det må være gå i spidsen og bryde med den tendens, jeg har skitseret. Udviklingen i medlemstallet kan jo vendes, hvis potentielle medlemmer oplever, at værdien af et medlemskab er større end udgiften til kontingentet. Som LO-formand må man indse og forstå, at den velfærd, som den brede lønmodtagerkreds ønsker fremmet, ikke kun handler om gode sygehuse og skoler, men også om at LO-medlemmer har råd til at kunne invitere familien på restaurant eller forlænget weekend. Hvordan er fagbevægelsens placering i samfundet om ti år med hensyn til indflydelse, antal Fagbevægelsen kan styrke sin indflydelse, hvis den formår at blive medspiller i den forandring, vi oplever i disse år. Men det kræver nytænkning, og at man er parat til at sluge nogle kameler. For eksempel ved at acceptere og arbejde for indslusningsløn for de alt for mange, der står uden for arbejdsmarkedet af den ene eller anden årsag. Det vil få flere i arbejde, og det kan så vidt jeg kan se kun være i fagbevægelsens interesse. Pas! Det har jeg ikke mange bud på. Men ud fra et økonom-synspunkt er der naturligvis stordriftsfordele ved at sænke antallet af forbund. Jens Jonatan Steen Chefredaktør på Netavisen Piopio og medstifter af Cevea. - Foto: Scanpix/Jonas Skovbjerg Fogh Page 9 of 10

10 Her skal den nye LO-formand tage fat - UgebrevetA4.dk :20:43 Den største udfordring bliver at øge tilstedeværelsen på arbejdspladserne, som kan styrke både fastholdelse og rekruttering af medlemmer. For forudsætningen for et nyt succesfuldt århundrede i den danske fagbevægelse er at kunne mobilisere og organisere. Fagbevægelsen skal være til stede dér, hvor medlemmerne bor, arbejder og udfolder deres hverdagsliv. Fordi man har haft så mange sejre og så utrolig stor indflydelse på systemet, er man også selv blevet lidt systemtænkende. Der er opnået vigtige sejre, som har givet gode resultater for den enkelte lønmodtager. Men fokus bør fremover være på medlemmerne frem for systemet. Hvad er den/de vigtigste konkrete opgave(r) for den nye LO-formand? Organisering er en primær opgave. Det er vigtigt, at den ny LO-formand medvirker til at få sat indsatsen i system, så man fra LO s side kan støtte forbundene i at gøre det endnu bedre, end de allerede er i gang med. Der kunne et godt eksempel være Metals indsats overfor cykelsmedene i København. Det er også vigtigt, at den nye formand bidrager til, at fagbevægelsen får omstillet sig de nye udfordringer, der ligger i et arbejdsmarked, som i stadig stigende grad er påvirket af globaliseringen. Vi ser jo et grimt ansigt på kapitalismen i de nye typer af ansættelser, som dukker op i disse år kolonne-arbejde, polske arbejdere, arme-og-og-ben-virksomheder og andre kontraktformer med urimelige lønninger og rettigheder. Her kunne transportområdet være et vigtigt sted at slå ned. For det tredje skal den nye formand sikre en stærkere faglig stemme. Det er vigtigt at svare på spørgsmål som hvad laver fagbevægelsen, hvor er fagbevægelsen på vej hen og hvad kan den danske model? Mange danskere forstår ikke længere fagbevægelsens rolle. Hvordan er fagbevægelsens placering i samfundet om ti år med hensyn til indflydelse, antal Jeg er drevet af værdier og ideer og vil gerne have det til at gå rigtig godt. Jeg synes også, der er positive ting at spore, og at man er begyndt at gøre de ting, jeg efterlyser. Medlemsmæssigt tror jeg, man vil holde status quo og på nogle områder gå frem. Men det vil afhænge af evnen til at få fat i de unge og de mange nye, der kommer til Danmark. Jeg tror også, man kan opbygge stærkere magtpositioner og begynde at tale med en stærkere stemme over for regeringer uanset farve. Jeg tror, den store fusion med FTF kommer. Jeg kan sagtens se ideen i den, men en fusion af det omfang vil give gnidninger og udfordringer, for der er mange følelser og identiteter knyttet til faglige fællesskaber. Så det handler om at skabe en fusion, der styrker den brede lønmodtagerstemme, men samtidig understøtter, hvad det enkelte forbund laver. Alle skal føle, at de får noget. Blandt de nuværende LO-forbund tror jeg ikke fusionerne får det omfang, som nogle forudser. Der er måske tre færre forbund om ti år. I mine øjne er det positivt, at man i så stort omfang som muligt opretholder de mindre fagforbund, for det er nemmere for medlemmer at se sig selv i en organisation, hvis den har samme kultur og identitet som én selv. Copyright 2014 Ugebrevet A4 Islands Brygge 32D 2300 København S T: E: Kontakt os Page 10 of 10

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

NYTÆNKNING Medarbejderrepræsentant skal sætte virksomheders uddannelse på skinner Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 22. oktober 2015, 05:00

NYTÆNKNING Medarbejderrepræsentant skal sætte virksomheders uddannelse på skinner Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 22. oktober 2015, 05:00 NYTÆNKNING Medarbejderrepræsentant skal sætte virksomheders uddannelse på skinner Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 22. oktober 2015, 05:00 Del: Med en ny kasket på skal udvalgte medarbejdere

Læs mere

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45 DAGPENGEUDSPIL Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 19. oktober 2015, 14:00 Del: Dagpengesystemet får en tiltrængt

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

DANSKERNES ØNSKESEDDEL TIL OK-17 Vi vil sikres mod robotter og udbrændthed Af Iver Houmark Onsdag den 4.

DANSKERNES ØNSKESEDDEL TIL OK-17 Vi vil sikres mod robotter og udbrændthed Af Iver Houmark Onsdag den 4. DANSKERNES ØNSKESEDDEL TIL OK-17 Vi vil sikres mod robotter og udbrændthed Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 4. januar 2017 Del: Seniorårene i jobbet skal være bedre, og det skal være nemmere

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

FRYGT Utrygge lønmodtagere sukker efter bedre dagpenge Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 19. oktober 2015, 05:00

FRYGT Utrygge lønmodtagere sukker efter bedre dagpenge Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 19. oktober 2015, 05:00 FRYGT Utrygge lønmodtagere sukker efter bedre dagpenge Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 19. oktober 2015, 05:00 Del: Siden 2002 er antallet af danskere, der er bange for at blive arbejdsløse, mere

Læs mere

Det nye LO-hold står på en brændende platform - UgebrevetA4.dk 26-10-2015 22:00:45

Det nye LO-hold står på en brændende platform - UgebrevetA4.dk 26-10-2015 22:00:45 SMØG ÆRMERNE OP Det nye LO-hold står på en brændende platform Af Gitte Redder @GitteRedder Maria Jeppesen @MariaJeppesen Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 27. oktober 2015, 05:00 Del: Den nyvalgte

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Interessen for frie markedskræfter stiger med

Interessen for frie markedskræfter stiger med KLASSEKAMP Opbakningen til den danske model skrider blandt de velstillede Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. maj 2015, 05:00 Del: Sagen om Ryanair har placeret den danske model i valgkampen.

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat - UgebrevetA4.dk. NYE TAL OM FRONTMEDARBEJDERE Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat

Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat - UgebrevetA4.dk. NYE TAL OM FRONTMEDARBEJDERE Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat NYE TAL OM FRONTMEDARBEJDERE Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat Af Henny Christensen Tirsdag den 23. januar 2018 Der er et ekstraordinært psykisk pres på politibetjente, socialrådgivere

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42 LØN-BEVÆGELSE Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 25. januar 2016, 05:00 Del: Udfordringen med at skaffe job til flygtninge

Læs mere

Kritik: Nedslidte danskere får Europas højeste pensionsalder - UgebrevetA4.dk 05-11-2015 09:50:42

Kritik: Nedslidte danskere får Europas højeste pensionsalder - UgebrevetA4.dk 05-11-2015 09:50:42 SENIORPROLETARIAT Kritik: Nedslidte danskere får Europas højeste pensionsalder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Torsdag den 5. november 2015, 05:00 Del: En gruppe seniorer er for syge til at arbejde

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Fortsat vigende organisationsgrad

Fortsat vigende organisationsgrad Fortsat vigende organisationsgrad Den samlede organisationsgrad per 1. januar 2010 er på et år faldet med et halvt procentpoint til 67,4 pct. Fraregnet de gule organisationer kan organisationsgraden opgøres

Læs mere

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 Velfærd handler grundlæggende om fordelingspolitik 3 redskaber til velfærd Lige adgang Eks. til sundhed Lige muligheder

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling 2015 FL 2015 - København - sammen om ligestilling - nye strukturer? nye muligheder for kvinder? Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? Baggrund: Fagbevægelsen, og især de kvindedominerede forbund,

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Stat og kommuner ansætter flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund Af Ivan Mynster Fredag den 20. november 2015, 05:00

Stat og kommuner ansætter flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund Af Ivan Mynster Fredag den 20. november 2015, 05:00 Stat og kommuner ansætter flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund Af Ivan Mynster Fredag den 20. november 2015, 05:00 Del: Der er overvægt af indvandrere med lav løn og kort uddannelse i det offentlige.

Læs mere

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9.

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. juni 2015, 05:00 Del: Vi kan sagtens konkurrere med kineserne, polakkerne og tyskerne,

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Arbejdsliv og politik.

Arbejdsliv og politik. Pressemateriale tirsdag den 8. september 007: Arbejdsliv og politik. Signalement af lønmodtagere i det. århundrede Dette materiale kan hentes i pdf-udgave på www.nfsv.dk Om undersøgelsen Arbejdsliv og

Læs mere

Udkast til Bestyrelsens skriftlige beretning 2013

Udkast til Bestyrelsens skriftlige beretning 2013 Udkast til Bestyrelsens skriftlige beretning 2013 Småt er godt I Danmark dyrker vi det nære, de små mennesker og velfærdsstaten. Dette udsagn har vi i FOA Mariagerfjord gjort end dyd ud af at efterleve

Læs mere

PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Fredag den 29. september 2017

PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Fredag den 29. september 2017 S M PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 29. september 2017 Arbejdsgiverne søger efter pædagoger, lærere, sygeplejersker, håndværkere

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i:

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Politisk åbningstale Kære delegerede, observatører, gæster og medarbejdere: Hjertelig velkommen! Velkommen til

Læs mere