Oprettelse og redigering af besigtigelsesdata i Danmarks Naturdata, version 1.02 v. Jesper Fredshavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse og redigering af besigtigelsesdata i Danmarks Naturdata, version 1.02 v. Jesper Fredshavn"

Transkript

1 Oprettelse og redigering af besigtigelsesdata i Danmarks Naturdata, version 1.02 v. Jesper Fredshavn DMU, Kalø d. 10. Dec Overblik over redigeringsmulighederne Som myndighedsbruger kan du få adgang til at redigere og kvalitetssikre myndighedens egne data og indlægge nye data. Efter du er logget ind kan du enten fremsøge eksisterende data, og gå direkte til redigering af de data du har rettigheder til (se vejledning til fremsøgning af data i Danmarks Naturdata), eller du kan indtaste nye data. Der er mulighed for at redigere i stamdata, den tilhørende geografi og de konkrete data for hver registrering. Disse tre overordnede datatyper er placeret på hver deres faneblad. Det er nødvendigt først at oprette stamdata og det geografiske objekt (flade, linie eller punkt) før du får adgang til at indtaste de øvrige data. Besigtigelsesdata består af en basisregistrering (hovedsiden) og en udvidet registrering (dokumentationsfeltet el. undersiden). På basisregistreringen er alle oplysningerne, der vedrører det besigtigede areal samlet. Artsfund, der ikke tilhører et evt. dokumentationsfelt, indtastes på hovedsiden. Undersiden svarer til dokumentationsfeltet og indeholder kun den totale artsliste fra dokumentationsfeltet. Det er ikke nødvendigt at oprette en underside for hver basisregistrering. Normalt oprettes kun ét dokumentationsfelt pr besigtiget areal, men der er mulighed for at oprette flere dokumentationsfelter. Login Som myndighedsbruger kan du få adgang til at redigere og kvalitetssikre myndighedens egne data og indlægge nye data. Når du aktiverer login på forsiden åbner automatisk den Fællesoffentlige Brugerstyring (

2 Du skal være oprettet som bruger med adgang til BÅDE Danmarks Naturdata OG til de respektive temalag i Danmarks ArealInfo (fx besigtigelseslagene for kommunale brugere) for at kunne oprette og redigere i Naturdata. Det er din lokale Brugeradministrator (IT-ansvarlig) der giver rettighederne. Roller til Naturdata Beskrivelse Hvem Miljoe_natur_naturdata_sagsbehandler Miljoe_natur_naturdata_sagsbehandler_KS Roller til ArealInfo Miljoe_arealinfo_besigtigelselag_skriv_kom Miljoe_arealinfo_artsfund_skriv Ret til at oprette og redigere NDB data Ret til at kvalitetssikre data Ret til at oprette og redigere i Besigtigelseslaget Ret til at oprette og redigere i Artsfundslaget Kommune, Miljøcenter Kommune, Miljøcenter Kommune Kommune, Miljøcenter Første gang du logger ind vil du blive mødt af en forespørgsel om hvilken partnerorganisation du vil benytte. Har Jeres myndighed ikke selv administrationen, men benytter den centrale brugerstyring skal du vælge mbsdk.dk. Fremsøgning af eksisterende data Foregår efter samme metode som beskrevet i Vejledning til fremsøgning af data i Danmarks Naturdata. Når du er logget ind vil der i søgeresultatvinduet ud for de data du kan redigere være et lille redigeringsikon yderst til højre på hvert søgeresultat.

3 Bemærk at kommunerne ikke i øjeblikket kan redigere i tidligere amtslige data. Kan du ikke redigere i kommunens data er det muligvis fordi du ikke har rettighederne. Der kan ikke redigeres i endeligt kvalitetsgodkendte og frigjorte data. Først skal de afvises og genåbnes til redigering, og hertil kræves en særlig rolle, der ofte kun er forbeholdt få brugere i kommunen: Miljoe_natur_naturdata_QA. Aktiverer du redigeringsikonet får du adgang til redigeringsfaciliteterne for de pågældende data. Du føres direkte til hovedsiden eller undersiden afhængig af hvilket søgeresultat du har aktiveret. Indtastning af nye data Den anden mulighed for adgang til redigeringsfaciliteterne er at oprette en ny aktivitet. Efter login skifter teksten i hovedbjælken, så der yderst til højre står Ny aktivitet. Når du klikker herpå dukker et dialogvindue op, hvor du skal vælge program (Besigtigelser) og delprogram (fx Fersk eng). Herefter føres du over på stamdatabladet for den pågældende hovedside. Indtastning af stamdata Her indtastes de data der er anført øverst på feltskemaet: På stamdatabladet for hovedsiden (det besigtigede areal) er allerede anført den ansvarlige myndighed, der stammer fra dine login oplysninger. Eneste påkrævede oplysning er en startdato. Slutdato benyttes sjældent i besigtigelserne, men bliver automatisk sat til samme dato med mindre du ændrer den. Du kan også angive start- og sluttidspunkt, men behøver det ikke. I inventørfeltet kan du angive hvilke personer, der har foretaget besigtigelsen i felten. Kun de personer kommunen har tilmeldt databasen optræder på listen over inventører. Kommunen kan fremsende ønske om at optage personer på listen ved at sende en mail til DMU Det er planen at kommunen

4 senere selv skal kunne administrere denne liste. Endvidere har du mulighed for at angive et evt. journalnummer eller anden relevant information under Info, ligesom der er mulighed for at skrive en længere tekst under Bemærkninger. Stamdatasidens oplysninger om dato, ansvarlig myndighed og evt bemærkninger vil være tilgængelige for offentligheden, resten kan kun ses af myndigheder. Oprettelse af hovedsidens geometri På det næste faneblad Kort skal du angive stedreferencen til dine data. Du har ikke adgang til at taste data ind i databasen før tid og sted er oprettet. Du kan vælge et eksisterende GIS-objekt, som du fremsøger ved at bruge det stednavn eller stednummer du tidligere har navngivet lokaliteten med. Fx lokaliteten Godtgemt med sted nr 100/23 kan søges ved at indtaste godtgemt eller 100/23. En kopi af det eksisterende objekt vises i vinduesrammen Kort med et lille danmarkskort, der omtrentlig angiver lokalitetens placering i Danmark.

5 Du kan også vælge at oprette en helt ny lokalitet, og aktiverer derfor knappen Opret ny i nederste venstre hjørne, hvorefter du får mulighed for at vælge mellem den nye simple digitizer eller den avancerede digitizer. Inden du går videre skal du også angive Stednavn og Stednummer og evt typen af geometri (flader, punkter eller linier). Den simple digitizer I et nyt vindue ser du samme kort som du evt tidligere har set under søgningerne. Du har også mulighed for at vælge de samme baggrundskort og temalag. På knapperne over kortet har du mulighed for at zoome ind og ud, flytte kortet og se signaturforklaringen over de valgte arealtyper. Der er også en infoknap, hvor du har mulighed for at se hvilke data der er knyttet til arealerne i Naturdata. For alle Naturdatas temalag og Beskyttede naturtyper ( 3-arealer) er der mulighed for at vælge en kopi af arealet i stedet for at digitalisere et nyt.

6 Øverst til venstre kan du aktivere muligheden for at tegne polygon, afsætte punkt eller angive koordinaterne til et punkt. Punktet vises når du trykker på vis punkt. Tegner du forkert eller du ikke er helt tilfreds med digitaliseringen kan du blot tegne et nyt polygon, eller afsætte et nyt punkt, der vil erstatte det tidligere. Når du er tilfreds trykker du Gem, og objektet gemmes i DAI. Herefter føres du tilbage til indtastningsformularen hvor du kan fortsætte med at taste de tilhørende naturdata ind eller vælge at redigere videre i det geografiske objekt. Hvis du ønsker at ændre objektet har du stadig tre muligheder: enten kan du 1) vælge et eksisterende objekt fra listen, 2) overskrive det med et helt nyt, eller 3) videreredigere i objektet ved brug af den avancerede digitizer. Den avancerede digitizer Digitizeren er en lille java-applet, der indlæser redigeringsprogrammet. Det er vigtigt at den seneste java-version (ver. 6) er installeret på din maskine ellers vil du få fejlmeddelelser her eller senere i

7 redigeringen. Hvis du finder et java-symbol på skrivebordets bundbjælke i nederste højre hjørne er der nye versioner tilgængelig. En anden hyppig fejl er manglende rettigheder til at redigere i DAIlagene. Vær sikker på at du har fået de rigtige rettigheder (se side 2). Når java-appletten er indlæst fremkommer et nyt vindue med DAI s digitizer. Det første du skal gøre er at indsætte de korrekte felter i Opret objekt boksen. ADM_ KODE skal være den kommune du kommer fra. OFFENTLIG* skal være synlig for alle og STATUSKODE* skal være gældende. Hvis ikke disse tre indstillinger er sat rigtigt vil dit objekt ikke være tilgængelig når du senere forsøger at fremsøge det i Naturdata. Under alle omstændigheder vil objektet først blive synligt til søgning efter et døgn, når data er kopieret til DAI s distributionsdatabase. Allerede samme dag vil du dog kunne genfinde det hvis du igen forsøger at redigere i tidligere data. Du starter med kortet over hele Danmark, hvorefter du kan zoome ind til det relevante område. Hvis du ønsker at orientere dig bedre når du zoomer ind på det relevante kortudsnit kan du slå andre baggrundskort eller andre DAI-lag, fx 3-laget, til. Det gør du ved at aktivere Opsætning af temaer symbolet (ligner en lille stak papirer, til venstre for Info-knappen over kortet). Her kan du vælge andre baggrundskort, fx ortofoto, og DAI-temaer, fx Beskyttede naturtyper svarende til 3- laget, eller Naturdatas besigtigelseslag. Det sidstnævnte lag er fx nødvendigt når du skal afsætte dokumentationsfeltets punkt inde i hovedsidens polygon som du tidligere har indtegnet. Lagene kan gøres selektérbare og synlige, og der kan angives med hvilken transparens de skal fremstå på kortet. Aktiverer du kun synligt kan du se laget, men du kan ikke vælge objekter i laget. Aktiverer du også selekterbart kan du fx pege på et eksisterende 3-objekt og bruge det som udgangspunkt for digitaliseringen.

8 Du kan selektere et eksisterende objekt ved at pege på det med pegeknappen. Du kan også tegne direkte ved at afsætte de fornødne punkter med tegn flade symbolet. Når du har indtegnet og redigeret i objektet skal du gemme det ved at trykke Opret, hvorefter dit objekt lagres i DAI. Ønsker du fx at indtegne en 3-sø med en lille ø i søen (en vanillekrans ) skal du først gøre 3- laget synligt og selekterbart. Herefter peger du på arealet med pegeknappen, og trykker Udvid objektets geometri (første knap i Operationer). Du har nu mulighed for at tegne øen i søen ved hjælp af tegneknappen og derefter fratrække dette areal med anden knap i Operationer: Reducér objektets geometri. Hvis du er tilfreds skal du gemme i DAI ved at trykke Opret. Hvis du får en fejlmeddelelse på dette punkt er det sandsynligvis fordi du ikke har rettigheder til at oprette objekter i det pågældende DAI lag, eller fordi du har forsøgt at oprette et objekt udenfor grænserne for din myndighed (kommune). Tilbage på kortfanebladet ser du nu dit gemte objekt og du har mulighed for at trykke Gem nederst på siden, hvorefter de relevante stamdata gemmes i Naturdata knyttet til dit objekt i DAI. Samtidig fremkommer et nyt faneblad Fane 1 hvor du kan indtaste feltdata til besigtigelsen.

9 Indtastning af feltdata Fanebladet Fane 1 er opdelt i en række bokse med sin delaktivitet angivet med blå skrift som overskrift, og inde i hver boks er felter til de data, der hører til delaktiviteten. Du vil også bemærke at der øverst i højre hjørne er mulighed for at oprette en ny side, et dokumentationsfelt på en underside, til registreringen. Se under Opret dokumentationsfelt nedenfor. Naturtype. Naturtype: hovednaturtypen er angivet som default Dækning: Hele arealet (100%) er angivet som default. Du har mulighed for at ændre på pct. angivelsen hvis det ikke er hele arealet der omfattes af den pågældende registrering. Info. Grundighed: Angives som Kikkert, Ekstensiv eller Intensiv Estimeret naturtilstand (I-V): Her er mulighed for at lade inventøren angive sin egen personlige opfattelse af naturtilstanden i form af én af tilstandsklasserne på fem-trinskalaen, hvor 1 er høj, 2 er god, 3 er moderat, 4 er ringe og 5 er dårlig naturtilstand. Muligheden kan bruges hvis der ikke foreligger tilstrækkelige data til at beregne naturtilstanden.

10 A areal Areal andel i pct: angiv pct.andelen af det upåvirkede areal Opfylder 3 krav: angiv ja eller nej om A arealet opfylder 3 krav Dokumentationscirkel: angiv ja hvis der foreligger dokumentationscirkel fra A arealet. Normalt indsamles kun data fra ét dokumentationsfelt, og det bør da lægges i A arealet. B areal Areal andel i pct: angiv pct.andelen af det påvirkede areal Opfylder 3 krav: angiv ja eller nej om B arealet opfylder 3 krav Dokumentationscirkel: angiv ja hvis der foreligger dokumentationscirkel fra B arealet. Normalt indsamles kun data fra ét dokumentationsfelt, og det bør da lægges i A arealet. O areal Areal andel i pct: angiv pct.andelen af det uspecificerede areal Opfylder 3 krav: angiv ja eller nej om O arealet opfylder 3 krav Dokumentationscirkel: angiv ja hvis der foreligger dokumentationscirkel fra O arealet. Normalt indsamles aldrig dokumentationsfelt fra O-arealet. Noter Beskrivelse af arealet (fx undertyper): Tekstfelt til angivelse af hvilke undertyper der er observeret på arealet. Trusler: Tekstfelt til angivelse af hvilke trusler der er observeret på arealet. Andet: Tekstfelt til angivelse af andre observationer fra arealet.

11 Vegetationsstruktur Felter med Vegetationsstruktur: her angives med 1-5 den karakterisering af indikatoren der er iagttaget i felten. Afgræsning og drift Felter med Afgræsning og drift: her angives med 1-5 den karakterisering af indikatoren der er iagttaget i felten. Naturtypekarakteristiske strukturer Positive strukturer og negative strukturer: for hver struktur angives med 1-3 om de er ikke tilstede, spredt/rudimæntære eller vidt udbredte.

12 Hydrologi og kystsikring Afvanding og vandindvinding / kystsikring: her angives med 1-5 den karakterisering af indikatoren der er iagttaget i felten. Plejebehov Beskriv kort nuværende plejeindsats: Tekstfelt til angivelse af den nuværende pleje. Følgende felter: angiver forskellige plejeindsatstyper. For de pågældende typer angives med ja at en indsats er relevant. Det samlede omfang af behovet: Her angives med 1-3 om den samlede indsats skønnes at være 1) mindre, 2) betydelig eller 3) omfattende. Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats: Tekstfelt til angivelse af den foreslåede plejeindsats. Arter, fundet på hele arealet Hvis der er fundet arter uden for dokumentationscirklen, eller der ikke er lavet dokumentationscirkel angives arterne i dette felt. Det er ikke nødvendigt at anføre arter, hvis der udføres en dokumentationscirkel, idet arterne herfra skal anføres på en underside. Artslisten fra hele arealet vil ikke indgå i beregning af et artsindeks, men der kan være værdifuld dokumentation i listen, fx antallet af stjerne-, tostjernearter, indikatorarter samt problemarter fra hele arealet. På feltskemaet er primært opført karplanter, men der er mulighed for at indtaste alle artsfund på arealet, blot de er tilgængelige i taxonlisten. Findes den art du ønsker at indtaste ikke på listen kan du evt. få den optaget ved at henvende dig til DMU. Gem og fortsæt indtastning På et hvilket som helst tidspunkt kan du trykke Gem nederst på siden, og din hidtidige indtastning gemmes. Du kan fortsætte indtastningen senere ved at fremsøge din registrering, fx ved at søge på data under indtastning på status-fanebladet. Afslut indtastning og send til kvalitetssikring Efter endt indtastning kan du afslutte din indtastning ved at trykke Afslut. Derefter kan den sendes til kvalitetssikring (KS), og hvis du ikke har rettigheder til at kvalitetssikre data, kan du ikke længere redigere i data. Hvis du ønsker at rette i data efter at have afsluttet data må du derfor bede en person med KS-rettigheder om at forkaste data, hvorefter de igen bliver tilgængelige for dig. Har du selv rettigheder til at kvalitetssikre, vil du efter Afslut få mulighed for at forlade data eller endeligt kvalitetssikre data. Først når data er endeligt kvalitetssikrede er de tilgængelige for offentligheden og andre myndigheder.

13 Opret dokumentationsfelt Stamdataoplysninger Hvis du trykker på Ny side i øverste højre hjørne får du adgang til at vælge en underside i form af en indtastningsformular til dokumentationsfeltet. Du bliver derefter bragt over til undersidens stamdatafaneblade. Der er allerede angivet samme tidspunkt som for hovedsiden, men de kan ændres, hvis artsanalysen er foretaget på et andet tidspunkt. Der er også mulighed for at skrive selvstændige bemærkninger og evt. andre inventørnavne. Oprettelse af dokumentationsfeltets geometri På fanebladet Kort skal du oprette det geometriske objekt, der består af punktet for dokumentationsfeltets centrum. Bemærk at der allerede er adgang til Fane 1 fanebladet inden du har oprettet geometrien, men hvis du ikke husker at oprette geometrien inden du gemmer de indtastede feltdata vil du få en fejlmeddelelse. Derfor er det en god ide straks at oprette geometrien inden du går til Fane 1 bladet.. På Kortfanebladet skal du starte med at oprette en ny geometri. Du kan ikke direkte få adgang til det objekt du oprettede på hovedsiden, så du aktiverer knappen Opret nyt øverst på siden, og bliver bedt om at udfylde oplysninger om Stednavn og Stednr. på dokumentationsfeltet. Der er ingen retningslinier for navngivningen, så I bestemmer selv i myndigheden hvordan de to tekstfelter skal udfyldes. Det er kun for Jeres egen skyld, så I kan genfinde dem. Husk at trykke på knappen Punkt, der er eneste geometri, der kan vælges. Indlægger du dokumentationsfeltet umiddelbart efter du oprettet hele arealet vil du allerede være zoomet ind på rette område. Som noget nyt kan du altså her angive koordinaterne til punktet, og med Vis punkt kan du se punktet (hvis det er inden for kortets grænser). Du kan slå de forskellige temalag til og fx ortofotobaggrundskortet så du også kan angive det rimeligt nøjagtigt ved at afsætte punktet på kortet. Efter Gem føres du til kortfanebladet, hvor du kan gemme stamoplysninger og dokumentationsfeltets punkt, så du er klar til at taste artslisten ind for feltet.

14 Indtast artsliste for dokumentationsfelt Du tilføjer første art på listen ved at trykke Tilføj. Cursoren står i Dansk navn, og du kan ved blot at indtaste et eller flere af de første bogstaver i navnet få en liste over mulige artsnavne op. Du vælger det rette navn, og kan evt. verificere det ved nu også at se det videnskabelige navn. Du kan også vælge at søge i feltet Videnskabeligt navn, hvor der også vil fremkomme de relevante artsnavne så snart du indtaster få bogstaver. Med tabulator-knappen kan du tilføje en ny art, og så fremdeles. Der skal ikke angives hverken arealkode eller hyppighed for dokumentationsfeltets arter. Du slutter indtastningen ved at trykke Gem og du kan nu gå tilbage til hovedsiden, eller forlade indtastningen. Har du endnu ikke oprettet en geometri for dokumentationsfeltet bliver du nu bedt om at gøre det inden du kan afslutte din indtastning.

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Rettigheder til redigering af geografi Du skal være oprettet som bruger med adgang

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata

Vejledning til søgning af naturdata Vejledning til søgning af naturdata Søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation Fotograf: Kaare Thyregod Madsen Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

Vejledning i brug af dinnatur

Vejledning i brug af dinnatur Vejledning i brug af dinnatur Indhold Formålet med din natur.dk... 2 Adgang og log ind... 2 Oversigtskort... 4 De forskellige kortlag... 5 Oprettelse af et observationsområde... 8 Redigering/ sletning

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Interesseområ de. Opret interesseområde

Interesseområ de. Opret interesseområde Interesseområ de Som ledningsejer skal du indberette dine interesseområder. Det vil sige, at du skal registrere de arealer, hvor dine ledninger er gravet ned i jorden eller havbunden. Det er gratis at

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Danmarks Naturdata. Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø

Danmarks Naturdata. Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø Danmarks Naturdata Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø Danmarks Naturdata Danmarks Naturdata er en del af det fællesoffentlige partnerskab om Miljøportalen mellem Miljøministeriet,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Side 1 af 15 - Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Når et nyt målested skal oprettes i Mastra, er der en række ting som skal oprettes.

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel Graveforespørgsel Er du graveaktør, fx entreprenør, anlægsgartner m.m. skal du lave en graveforespørgsel i LER, inden du sætter et erhvervsmæssigt gravearbejde i gang. På den måde kommer du i direkte forbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt 19. november 2010 Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur Indledning Indtil

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik (hold CTRL-tasten

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Databaseret naturforvaltning

Databaseret naturforvaltning Databaseret naturforvaltning FOTO: JESPER FREDSHAVN En generel metode til vurdering af naturtilstand Hvor der er behov for en vurdering af tilstand og udvikling i naturindhold Den kommunale naturforvaltning

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Vejledning til administratorerne i teaterforeningen

Vejledning til administratorerne i teaterforeningen Vejledning til administratorerne i teaterforeningen Ansøgning, kontingent og afrapportering af spillede forestillinger foregår på administratorsiderne, det er også her teaterforeningens ansøgning til Formidlingsordningens

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING OPRETTELSE / REDIGERING AF PRODUKTIONSANLÆG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING OPRETTELSE / REDIGERING AF PRODUKTIONSANLÆG 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING OPRETTELSE / REDIGERING AF PRODUKTIONSANLÆG Dato: 8/5 2017 Forfatter:

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Velkommen til F-CMS & F-shop.

Velkommen til F-CMS & F-shop. Velkommen til F-CMS & F-shop. Quick start til oprettelse af foreningens egen hjemmeside og tilmelding trin for trin. Dette er en beskrivelse i billede og tekstform, som løbende bliver opdateret efter input

Læs mere

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI.

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Introduktion Objekter på naturområdet omfatter bl.a. registrering af beskyttede naturtyper og naturobjekter (f.eks. 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata via Danmarks Naturdata

Vejledning til søgning af naturdata via Danmarks Naturdata Vejledning til søgning af naturdata via Danmarks Naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan myndighedernes naturovervågningsdata kan fremsøges vha. Danmarks

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Brugermanual til vandværkshjemmeside. Opsætning af sider og menu er

Brugermanual til vandværkshjemmeside. Opsætning af sider og menu er Brugermanual til vandværkshjemmeside Opsætning af sider og menu er 1 Forside 3 Liste Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside Sideopsætninger Siden er opdelt i: Kolonner & Afsnit Alt

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen Vejledning til brugeradministration af Geokoderen 6. JANUAR 2017 VEJLEDNING TIL BRUGERADMINISTRATION AF GEOKODEREN Brugeradministrationssiden giver administrator mulighed for at administrere brugere og

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning til Arealinformation

Vejledning til Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen Vejledning til brugeradministration af Geokoderen 04. MAJ 2017 VEJLEDNING TIL BRUGERADMINISTRATION AF GEOKODEREN Brugeradministrationssiden giver administrator mulighed for at administrere brugere og brugernes

Læs mere

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere