Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar."

Transkript

1 REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet. Dagens program blev gennemgået: Nyt fra Regionen og FVD Hvordan hænger økonomien sammen? TV-inspektion af boringer ERFA udvekslinger m.v. Nyt fra Regionen og FVD Kurser virksomhedsbesøg måske i udlandet Vandrådsmøde Generalforsamling Onsdag den 18. april 2011 Områdemøder i Nordøst, Sydøst, Sydvest og Nordvest Møderne bliver i oktober eller november 4 dage i træk Repræsentantskabsmødet i Ribe Vandsektorloven Love og bekendtgørelser Organisationen i fremtiden M.h.t kurser vil der blive afholdt et 3. kursus i Håndbog 6 Vandværksdrift formentlig i januar 2012 desuden vil der komme et kursus i Håndbog 3 Økonomi og Håndbog 5 Tilstandsrapport og handleplaner tidspunkter vil blive meddelt senere. Der kan evt. også blive tale om et virksomhedsbesøg måske udenlands men også dette vil blive meddelt på et senere tidspunkt. Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. Hvordan hænger økonomien sammen? Statsautoriseret Revisor Per Schøtt fra Deloitte sammen med Dorte Andersen stod for det punkt. PS havde følgende underpunkter Økonomiske rammer for private vandværker Regnskab og skat (regler og krav) Takstfastsættelse (Regler, krav, godkendelse og takstplanlægning) Det blev et meget spændende indlæg med en del wakeup calls for de fleste. Begrebet med langsigtet målsætninger er tilsyneladende ikke gået op for alle.

2 Især prisfastsættelsen volder lidt problemer på den måde, at der ikke er den store forståelse for en løbende opdatering af værket skal planlægges også indkomstmæssigt. Langtidsbudgettering af anlægsomkostninger f.eks. 5 år frem i tiden, var der kun få af de tilstedeværende vandværker, som benyttede sig af. Hvile i sig selv princippet er jo lovfæstet, men med mulighed for at man henlægger de nødvendige midler til fornyelser og udbygninger, men kun hvis man overfor myndighederne kan bevise, hvad hensigterne med disse henlæggelser er. Vandforsyningslovens 52a er særlig interessant, her fremgår det jo hvilke ting der må indgå i takstfastsættelsen. Bl.a. henlæggelser til nyinvesteringer hvad det så end måtte være. PS udtrykte takstønskerne som Haves: Optimal og miljørigtig forsyningssikkerhed samt lav og stabil takst Ønskes: Optimal og miljørigtig forsyningssikkerhed samt lav og stabil takst på langt sigt. Langsigtet budgetlægning vil være en forudsætning for alle vandværker nu og i fremtiden. Nøje afvejninger af kapitalbehovet over tid vil være en forudsætning for at kunne fortsætte i årene fremover. Tidshorisonten er det ikke mulig at generalisere om, det vil være individuelle detaljer og behov der vil være afgørende. Men givet er det som nævnt før at prisreguleringer skal ske hvert år i relation til den økonomiske formåen i 5 eller 10 års perspektiv. En uhyre vigtig ting som den ansvarlige bestyrelse bør drøfte og behandle er investeringsplaner kan det lade sig gøre? bør man spare op til investeringskrævende år? Hvis ikke er det jo lånemarkedet der skal finansiere investeringerne. Investeres skal der jo dels i ny teknik for at klare fremtidige kvalitetskrav og reinvesteringer i forsyningsledninger er også et punkt der skal tages hånd om. Har man grundlaget for at lægge sådanne planer kender vi anlægget godt nok ikke mindst ledningssystemet hvis ikke kan oplysningerne skaffes? Begreber som tilstandsrapport med efterfølgende handleplaner kan være en rigtig stor hjælp. I indlægget kom PS ind på begrebet værdiansættelse af et vandværk og her er et par links som man godt kan blive ikke så lidt klogere af at kigge på også selvom det er møntet på vandværker, der er under vandsektorloven og også selvom man ikke har tanker om en egentlig værdiansættelse af sit vandværk.

3 se under vandforsyning vand-v2010_1.xls Der blev sat mange tanker i gang i dette indlæg fra Per Schøtt tak til ham. TV-Inspektion af boringer Johan Lindenberg og Erik B. Larsen fra Vandcenter Syd forestod beskrivelse af boringsinspektioner rensning af rør m.v.. Et uhyre relevant og interessant indslag der på mange måder beskrev hvordan den nyere teknik kan anvendes til vedligeholdelse af vore boringer og rør. Samtidigt med at der opnås energibesparelser i en grad der på det nærmeste kan finansiere disse tiltag på meget kort tid. Begreber som roterende børster i boringer, inspektion af rør, rensning af råvandsrør med skumgummigrise, og flere andre ting på dette område blev alt sammen præsenteret på fornemste vis med indlagte overraskende former for dokumentationer i form af logning og brug af forskellige måleinstrumenter. Hele dette område er jo i sagens natur gemt under jordoverfladen og som sådan ikke det meste opsigtsvækkende ved de årlige generalforsamlinger, men det er så vigtigt at man i kvalitetssikringen og forsyningssikkerheden bestandigt har det for øje at misligholdelse her kan få fatale følger. JL og EL beviste ved deres professionelle indgang til spørgsmålet, at området er overordentligt vigtigt at have med i bestyrelsens overvejelser om den daglige drift såvel på kort som på lang sigt - svigt her vil kunne få alvorlige konsekvenser for hvert eneste vandværk. Oparbejdning af ældre boringer kan være en økonomisk gevinst som kan være afgørende for vandværkets økonomi på sigt, så det bør indgå i bestyrelsens tanker jævnligt fremover. Tak til dem begge for et godt indslag. Erfaringsudveksling over forskellige emner Der var til dagen indkommet enkelte forslag til punkter der kunne drøftes i plenum. 1. Betaling for vand ved brandslukning blev omtalt i foreningens udmærkede blad Vandposten i juli 2011 sagen er, at man skal fjerne den linje der i 13.1 i Normal Regulativ for vandværker omtaler at vand leveres uden betaling til brandslukning. Den er nu omformuleret til: For alt leveret vand betales driftsbidrag. Der kan også opkræves betaling for vand til brandslukning m.v., under indsats og afprøvning af brandhaner.

4 2. Honorarer/Løn i bestyrelsen det emne kan ikke på nogen måde besvares entydigt idet der findes snart sagt lige så mange løsninger som der findes vandværker i Danmark. Nogle bestyrelser får honorarer - andre ikke. Det er og vil altid være et spørgsmål, der skal afgøres i de enkelte vandværker, men det er vel ikke urimeligt, at der udbetales et eller andet honorar for det arbejde der skal udføres i en bestyrelse. For de mere fastansatte f.eks. værkpasseren er det jo en sag om udbud og efterspørgsel, hvis man skal have en ny må man jo finde en, der kan eller vil gå for den løn som bestyrelsen nu en gang vil betale. 3. Rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen er og bliver et spørgsmål der går igen og igen det er svært nu om stunder ikke kun for vandværker men for alle andre foreninger, idet det frivillige og måske ubetalte arbejde bestemt ikke er i høj kurs. Der hersker ikke tvivl om at der skal falde et eller andet honorar af, hvis man skal have yngre mennesker ind i arbejdet i den decentrale vandforsyning. Det er et lavprestigeområde der er ikke meget prestige ved at fortælle vennekredsen, at man er med i et vandværk. Så betaling skal der til selvom det nok piner en del af den kreds der mener det skal være ulønnet frivilligt arbejde den race er uddøende! 4. Samarbejde med andre værker er et punkt der drøftes meget intenst for nærværende i forbindelse med de nævnte vanskeligheder med at få nye folk med. Man kan forestille sig mange måder at samarbejde på f.eks. fælles værkpasser med de størrelser vandværker vi er/har kan en enkelt håndværker sikkert sagtens overkomme 3-4 vandværker og så bliver det pludselig interessant rent omkostningsmæssigt. Fælles administration er også et oplagt emne at lægge på bordet det administrative arbejde er stort, men godt hjulpet med moderne IT-materiel så også her vil der kunne være en fælles kasserer for flere vandværker. En helt ny tanke blev fremlagt nemlig et fælles produktionsselskab altså et selskab, der alene beskæftiger sig med at bringe vandet op til jordens overflade og sælge det til de enkelte værker alle omkostninger og arbejde med at forestå pumper, filtre, råvandsledninger, brønde o.s.v. håndteres af selskabet en ny men bestemt interessant tanke. 5. Mulighederne for sammenlægninger/nedlæggelse af vandværker blev også berørt og her er det jo nu sådan at frivillige fusioner mellem værker ikke volder de store problemer, som kræver ekstern hjælp fra foreningen men helt afgjort nok en hjælpende hånd fra advokater. Hvis der derimod er tale om en tvangslukning på grund af forhold der ikke kan afhjælpes af den siddende bestyrelse er det sådan nu, at Miljøministeren kan udpege et vandværk til at overtage et skrantende vandværk, det gælder dog kun vandværker der er inde under vandsektorloven, som kan tvinges til en sådan overtagelse jf. vandforsyningslovens Det vandværk der skal overtage leverancen skal holdes skadesløs m.h.t. renovering og/eller opdatering af det vandværk, der har drejet nøglen og det

5 vil i så tilfælde være de forbrugere der har fået leverancerne fra dette, som skal betale den omkostning f.eks. ved et ekstraordinært tilskud til vandværket. Temadagen blev afsluttet kl Ref. Palle Christensen Formand

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 16, september 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 16, september 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Ja - de almene boligorganisationer er dygtige administratorer også i sammenligning med private administratorer. Det udelukker bare ikke behovet

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere