FireFree B722 Brandmastik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FireFree B722 Brandmastik"

Transkript

1 CPR Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

2 Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt brandlukning. Det er vigtigt at dine brandlukninger opfylder brandkravene. Se vores øvrige produktsortiment. 9 B7 e e r F Fire ww w. s can 0B pp disu sc a ndi p ly su p bø ra n d l y. d a /s k ne E rg iv ej V is se n b je snin T lf.: rg g -m E 800 ma sc a n d is upp ly.d k FireF ree B B ra n / B 7 4 dplad 5 er Sc an w a il : disu di Su pp pply.d k ly a/ s En er gi ve j Vi ss en bj er g Tl f.: Em ai l: in sc an di su pp ly.d k p l y. d k w w. s c a n d i s u p isupp ly.dk l: scand 4800 E-mai Tlf.: Visse nbjer g ivej y a/s Energ Scand i Suppl Installationsvejledningerne kan downloades

3 Generel produktinformation Gennemføringer af installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes. Med andre ord, skal alle huller lukkes og brandsikres. er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske installationer i brandklassificerede vægge og etageadskillelser. ekspanderer når den udsættes for brand og lukker dermed hullet efter at gennemføringerne evt. er brændt bort. skal anvendes på egnet bagstop, med fugedybde tilpasset fugebredden jvf. tabel. anvendes også sammen med vore andre FireFree -produkter. E = Integritet, lukningens evne til at forhindre spredning af varm røg og flammer. I = Isolering, lukningens evne til at forhindre spredning af varme. EI 120 C / U 120 angiver brandmodstandsevnen i minutter typisk angivet til 30, 60 eller 120 minutter Sådan læses klassifikationen Første C eller U angiver gennemføringens konfiguration på den eksponerede side Andet C eller U angiver gennemføringens konfiguration på den ueksponerede side Som EN standarden foreskriver, er det vigtigt at sikre sig, at gennemføringen er testet under relevante forhold og betingelser. Capped betyder at røret er ubrudt og uncapped betyder at røret er brudt. Testbetingelser Eksponeret side Ueksponeret side U / U Uncapped Uncapped C / U Capped Uncapped U / C Uncapped Capped C / C Capped Capped Dækket af: Plastrør Test U/U C/U U/C C/C U/U Ja Nej Nej Nej C/U Ja Ja Nej Nej U/C Ja Ja Ja Nej C/C Ja Ja Ja Ja Konstruktion Rørisoleringer: Ved rør der kræver isolering, er brandklassen begrænset til isoleringsmaterialet, se mere på de efterfølgende sider. Hulstørrelse: Hullet forsegles som angivet i tegningerne. Fugernes bredde bør være mindst 10 mm for at muliggøre korrekt montering. For større dimensioner eller åbninger med flere gennemføringer end beskrevet, skal FireFree B744/B745 Brandplade eller FireFree Brandgips anvendes. Dæk og vægge: Gipsvægge skal have en tykkelse på mindst 100 mm og består af stållægter beklædt med to lag 12,5 mm gipsplader på begge sider. Væggene skal have en kerne af isolering af stenuld (35 kg/m 3 ). Murværk og betonvægge skal have en tykkelse på mindst 150 mm, med mindre andet er angivet ved detaljetegningerne, og en densitet på 650 kg/m 3. Etageadskillelser skal have en tykkelse på minimum 150 mm og en densitet på 650 kg/m 3. Den tilstødende konstruktion skal være klassificeret i henhold til EN for den krævede brandmodstandsevne. 3

4 Installationsvejledning 1. Før installation af skal overfladen af alle gennemføringer og konstruktioner være fri for urenheder herunder støv og fedt. 2. Installeres på overflader, der ikke tåler direkte kontakt, kontakt da Scandi Supply inden arbejdet udføres. 3. er vandbaseret. Gennemføringer i stål, bør i nogle tilfælde korrosionsbeskyttes. 4. Når du påfører på gipsplader, kan pladernes kanter/hjørner primes med, fortyndet med vand. Dette vil modvirke at fugerne synker sammen. 6. Bagstopmaterialet skæres i overmål så den udfylder hele åbningen. 7. kan overmales med de fleste malinger. 8. Ved skaktvægge bestående af gips på den ene side, installeres på den brandbelastede side. Instruktioner vedr. gipsvægge, ses på de næste sider. Ved ventilationskanaler monteres der skinner rundt om kanalen i en afstand af 150 mm fra konstruktionen. Skinnerne består af hatprofiler på 25 mm eller vinkelprofiler 30/50 mm. Skinner forstærkes pr. 100 mm med skruer, popnitter eller svejsning. 5. Når du anvender i etagedæk, bør brandtætninger angivet som enkelt sidet, installeres fra undersiden forudsat at der er en tilstrækkelig tykkelse af beton under evt. huldæk BAGSTOP: Det er tilladt at anvende stenuld med højere densitet end foreskrevet. FireFree B960 Keramisk Uld kan altid benyttes, hvis stenuld er beskrevet. Som bagstop anvendes primært stenuld i 35/40/140 kg/m 3 eller FireFree B960 Keramisk Uld 128 kg/m 3. Densiteterne er anført ved de enkelte detaljetegnigner. RØRISOLERING: Som rørisolering anvendes cellegummi, stenuld eller FireFree B960 Keramisk Uld i densiteter og tykkelse, jvf. skemaerne ved de enkelte detaljetegninger. FireFree B960 Keramisk Uld FireFree B722 Brandmastik, Hvid 600 ml FireFree B722 Brandmastik, Hvid 310 ml 4

5 Detaljetegninger Kabler, dobbeltsidet gennemføring Murværk, gips og beton, min. 100 mm Kabel Ø21 mm enkelt eller bundtet Ø100 mm Bagstop af stenuld eller FireFree B960 Keramisk Uld Installation Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Klassifikation Elektriske kabler Ø21 mm eller i bundt Ø100 mm 300 x 300 mm 25 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ EI 240 Telekabler Ø21 mm eller i bundt 300 x 300 mm 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ EI 120 Elektriske kabler Ø80 mm eller i bundt Ø100 mm 300 x 300 mm 25 mm E-kabel 1x185 mm² med PVC isolation Ø23-Ø27 mm 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ EI x 300 mm 12,5 mm 20 mm stenuld, 140 kg/m³ EI 60 Metal- og kompositrør, dobbeltsidet gennemføring Murværk, gips og beton, min. 100 mm Cellegummi rørisolering Metal- eller kompositrør Bagstop af stenuld eller FireFree B960 Keramisk Uld Installation Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø22 mm 300 x 300 mm 25 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ på begge sider 13 mm cellegummi EI 180 C/U Stålrør Ø30 mm 300 x 300 mm 12,5 mm 12,5 mm stenuld, 35 kg/m³ - EI 90 C/C Stålrør Ø40 mm 300 x 300 mm 12,5 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ mm cellegummi EI 120 C/C Stålrør Ø114 mm 300 x 300 mm 25 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ på begge sider mm cellegummi EI 90 C/U Stålrør Ø114 mm 300 x 300 mm 25 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ på begge sider mm cellegummi EI 60 C/U Stålrør Ø165 mm 300 x 300 mm 25 mm Kobberrør Ø12 mm 300 x 300 mm 25 mm Kobberrør Ø54 mm 300 x 300 mm 25 mm Alupexrør Ø16 mm 300 x 300 mm 25 mm Alupexrør Ø x 300 mm 25 mm 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ mm Cellegummi EI 60 C/C 9 mm Cellegummi EI 120 C/C 9-25 mm Cellegummi EI 60 C/C 9 mm Cellegummi EI 120 C/C 9-25 mm Cellegummi EI 60 C/C 5

6 Kompositrør, dobbeltsidet gennemføring Murværk, gips og beton, min. 100 mm Detaljetegninger Rørisolering af stenuld Alupexrør Bagstop af stenuld Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Fuge bredde Fuge dybde Bagstop Rørisolering Klassifikation Alupexrør (PE-Xb/Aluminium/PE-HD rør) Ø16-Ø75 mm (2,25-4,7 mm) 300 x 300 mm min. 10 mm 12,5 mm 12,5 mm stenuld, 40 kg/m³ - på begge sider Stenuld isolering, 80 kg/m³ 1) EI 120 C/C 1) 20 mm rørisolering gennemgående eller afbrudt, 500 mm på hver side. Metal- og kompositrør, dobbeltsidet gennemføring Murværk, gips og beton, min. 100 mm Bagstop Metal- eller kompositrør Rørisolering Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40 mm (1-14,2 mm) Stålrør Ø219 mm (1-14,2 mm) Stålrør Ø324 mm (1,5-14,2 mm) Kobberrør Ø54 (1-14,2 mm) Ø505 mm Ø505 mm Ø505 mm Ø505 mm 1) 500 mm rørisolering gennemgående eller afbrudt 2) 1000 mm gennemgående på hver side 12,5 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 12,5 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 12,5 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 12,5 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 20 mm stenuld, 80 kg/m³ 1) EI 120 C/U 30 mm stenuld, 80kg/m 3 1) EI 90 C/U mm stenuld, 80 kg/m³ 2) EI 90 C/U 20 mm stenuld, 80 kg/m³ 1) EI 120 C/U 6

7 Detaljetegninger Plastrør, dobbeltsidet gennemføring Murværk, gips og beton, min. 100 mm For gennemføringer med plastrør >Ø32 mm, anbefaler vi at anvende FireFree B780 Brandpakninger, FireFree B790 Brandbøsninger eller FireFree B725 Intumastik. Plastrør Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Fuge bredde Fuge dybde Klassifikation PVC-U og PVC-C rør Ø6-32 mm (1,0-2,4 mm) Ø52 mm 10 mm 25 mm EI 120 U/C PVC-U og PVC-C rør Ø6-32 mm (1,0-2,4 mm) Ø92 mm 30 mm 25 mm EI 90 U/C PVC-U og PVC-C rør Ø32 mm (1,7 mm) Ø52 mm 10 mm 12,5 mm EI 30 C/C PVC-U og PVC-C rør Ø32 mm (1,7 mm) Ø52 mm 10 mm 25 mm EI 90 C/C PP rør Ø20 mm (2,2 mm) Ø80 mm 30 mm 25 mm EI 120 U/C PP rør Ø20 mm (2,2-4,4 mm) Ø80 mm 30 mm 25 mm EI 60 U/C PP rør Ø32 mm (2,0 mm) Ø90 mm 30 mm 25 mm EI 90 C/C PE, ABS, SAN+PVC rør Ø20 mm (2,0 mm) Ø40 mm 10 mm 25 mm EI 60 U/C PE, ABS, SAN+PVC rør Ø20 mm (2,0 mm) Ø80 mm 30 mm 25 mm EI 120 U/C PEX-rør - pipe-in-pipe Ø25 mm Ø45 mm 10 mm 25 mm EI 120 C/C Bunter af plastrør og/eller kabler Murværk, gips og beton, min. 75 mm Kabel Ø21 mm enkelt eller bundtet Plastrør Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Kabler Fuge dybde Klassifikation PVC-U og PVC-C rør Ø32 mm (1,0-1,8 mm) 150 x 150 mm Ø21 mm enkelt eller bundtet 12,5 mm EI 45 U/C PP rør Ø32 mm (2,3-4,4 mm) 150 x 150 mm Ø21 mm enkelt eller bundtet 12,5 mm EI 30 U/C PE, ABS og SAN+PVC rør Ø32 mm (2,0-3,0) 150 x 150 mm Ø21 mm enkelt eller bundtet 12,5 mm EI 30 U/C 7

8 Detaljetegninger Kabler, dobbeltsidet gennemføring Murværk og beton Kabel Ø21 mm enkelt eller bundtet Ø100 mm Bagstop af stenuld eller FireFree B960 Keramisk Uld Installation Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Klassifikation Elektrisk kabel Ø21 mm, enkelt eller bundtet Elektrisk kabel Ø21 mm, enkelt eller bundtert 100 mm Elektrisk kabel eller kabelbundt Ø80 mm Telekabel Ø21 mm eller Ø100 mm i bundt 300 x 300 mm 15 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ EI x 300 mm 25 mm 50 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ EI x 300 mm 15 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ EI x 300 mm 25 mm 50 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ EI 240 Kabler, enkeltsidet gennemføring Murværk og beton Kabel Ø21 mm Bagstop af stenuld eller FireFree B960 Keramisk Uld Installation Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Klassifikation Elektrisk kabel Ø21 mm 300 x 300 mm 25 mm 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ EI 60 Elektrisk kabel Ø21 mm 35 x 35 mm 25 mm 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ EI 120 Elektrisk kabel Ø21 mm Ø87 mm 25 mm 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ EI 90 8

9 Detaljetegninger Metal- og kompositrør, dobbeltsidet gennemføring Murværk og beton Cellegummi rørisolering Metal- eller kompositrør Bagstop af stenuld eller FireFree B960 Keramisk Uld Installation Maksimal åbning Bagstop Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø22 mm Ø300 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ på begge sider 13 mm Cellegummi EI 180 C/U Stålrør Ø114 mm Ø300 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ på begge sider mm Cellegummi EI 90 C/U Stålrør Ø114 mm Ø300 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ på begge sider mm Cellegummi EI 60 C/U Metal- og kompositrør, dobbeltsidet gennemføring Murværk og beton Metal- og kompositrør Bagstop af stenuld Rørisolering af stenuld eller FireFree B960 Keramisk Uld Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40 mm (1,5-14,2 mm) 300 x300 / Ø504 mm Stålrør Ø40 mm 300 x300 / (1,5-14,2 mm) 4) Ø504 mm Stålrør Ø219 mm (1,5-14,2 mm) Stålrør Ø324 mm (1,5-14,2 mm) Kobberrør Ø54 mm (0,9-14,2 mm) Alupexrør Ø75 mm (7,5 mm) 300 x300 / Ø504 mm 300 x300 / Ø504 mm 300 x300 / Ø504 mm 300 x300 / Ø504 mm 1) 1000 mm på begge sider 2) 600 mm på begge sider 3) 1000 mm gennemgående på begge sider 4) Fuge bredde: 10 mm 15 mm 20 mm stenuld 40 kg/m³ 25 mm 50 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 15 mm 20 mm stenuld 40 kg/m³ 25 mm 25 mm stenuld 40 kg/m³ 25 mm Stenuld, 40 kg/m³ 25 mm dybde 25 mm Stenuld, 40 kg/m³ 25 mm dybde 20 mm stenuld isolering, 80 kg/m³ 1) EI 240 C/U 20 mm stenuld isolering, 80 kg/m³ 1) EI 240 C/U 30 mm stenuld isolering, 80 kg/m³ 2) EI 240 C/U mm stenuld isolering, 80 kg/m³ 3) EI 180 C/U 20 mm stenuld isolering, 80 kg/m³ 1) EI 60 C/U FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 2) EI 60 C/U 9

10 Detaljetegninger Metal- og kompositrør, enkeltsidet gennemføring, Murværk og beton Bagstop af stenuld Metal- og kompositrør Rørisolering af stenuld eller FireFree B960 Keramisk Uld Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40 mm (1,5-14,2 mm) Stålrør Ø219 mm (1,5-14,2 mm) Stålrør 324 mm Kobberrør Ø54 mm (0,9-14,2 mm) Alupexrør Ø75 mm (7,5 mm) Ø505 mm Ø505 mm Ø505 mm Ø505 mm Ø505 mm 1) 1000 mm gennemløbende eller afbrudt 2) 600 mm på begge sider 3) 1000 mm gennemløbende eller afbrudt 4) 1000 mm rørisolering gennemgående på hver side 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 20 mm stenuld isolering, 80 kg/m³ 1) EI 60 C/U 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 30 mm stenuld isolering, 80 kg/m³ 3) EI 60 C/U 25 mm 50 mm stenuld, 40 kg/m³ mm stenuld isolering, 80 kg/m³ 4) EI 180 C/U 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 20 mm stenuld isolering, 80 kg/m³ 1) EI 60 C/U 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128, kg/m³ 2) EI 60 C/U Kabler, enkeltsidet gennemføring Enkelt kabel Enkelt kabel Bagstop af stenuld eller FireFree B960 Keramisk Uld Bagstop af stenuld eller FireFree B960 Keramisk Uld Installation Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Klassifikation Gennemføring uden installation 100 x 1000 mm 15 mm 20 mm stenuld, 35 kg/m³ EI 60 Gennemføring uden installation 300 x 300 mm 25 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ EI 120 Elektrisk kabel Ø21 mm 300 x 300 mm 25 mm 50 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ EI 90 Elektrisk kabel 21 mm 100 x 1000 mm 25 mm 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ EI 60 Elektrisk kabel med PVC Ø23-27 mm, 1x185 mm² *) Lukningen kan placeres valgfrit, i toppen eller bunden af gennemføringen 300 x 300 mm 25 mm 50 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ EI

11 Detaljetegninger Kabler, dobbeltsidet gennemføring Kabler, enkelt eller bundtede Bagstop af stenuld på begge sider Installation Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Klassifikation Gennemføring uden installation 300 x 300 mm 15 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ EI 240 Elektriske kabler Ø21 mm enkelt eller i bundt 300 x 300 mm 15 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ EI 120 Elektriske kabler Ø50 mm enkelt eller i bundt 300 x 300 mm 15 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ EI 90 Elektriske kabler Ø80 mm enkelt eller i bundt 300 x 300 mm 15 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ EI 60 Metalrør, enkeltsidet gennemføring og bagstop kan placeres i toppen eller bunden af gennemføringen. Kobberrør eller stålrør Rørisolering af stenuld Bagstop af stenuld Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40 mm (1-14,2 mm) Stålrør Ø40 mm (1-14,2 mm) Stålrør Ø219 mm (1-14,2 mm) Kobberrør Ø54 mm (0,9-14,2 mm) Kobberrør Ø54 mm (0,9-14,2 mm) Kobberrør Ø54 mm (0,9-14,2 mm) 1) Eller 20 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 2) 1000 mm rørisolering gennemgående eller afbrudt. 300 x 300 mm 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 1) 20 mm stenuld, 80 kg/m³ 2) EI 240 C/U 300 x 300 mm 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 1) 20 mm stenuld, 80 kg/m³ 2) EI 60 C/U 300 x 300 mm 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 1) 30 mm stenuld, 80 kg/m³ 2) EI 60 C/U 10 mm omkring rør 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 1) 20 mm stenuld, 80 kg/m³ 2) EI 180 C/U 300 x 300 mm 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 1) 20 mm stenuld, 80 kg/m³ 2) EI 60 C/U 300 x 300 mm 25 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 1) 20 mm stenuld, 80 kg/m³ 2) EI 120 C/U 11

12 Metalrør, enkeltsidet gennemføring Metalrør Detaljetegninger og bagstop kan placeres i toppen eller bunden af gennemføringen. Rørisolering af stenuld Bagstop af stenuld Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40 mm (1-14,2 mm) Stålrør Ø40 mm (1-14,2 mm) Stålrør Ø40 mm (1-14,2 mm) Stålrør Ø40 mm (1-14,2 mm) Stålrør 324 mm Stålrør Ø324 mm (1-14,2 mm) Ø5004 mm Ø5004 mm Ø5004 mm Ø5004 mm Ø5004 mm Ø5004 mm 1) 1000 mm rørisolering gennemgående eller afbrudt 2) 1000 mm rørisolering gennemgående på hver side Metalrør, dobbeltsidet gennemføring 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 20 mm stenuld, 80 kg/m³ 1) EI 60 C/U 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 20 mm stenuld, 80 kg/m³ 1) EI 60 C/U 15 mm mm stenuld, 40 kg/m³ 30 mm stenuld, 80 kg/m³ 1) EI 120 C/U 15 mm mm stenuld, 40 kg/m³ 20 mm stenuld, 80 kg/m³ 1) EI 240 C/U 25 mm 50 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ mm stenuld, 80 kg/m³ 2) EI 240 C/U 15 mm mm stenuld, 40 kg/m³ 30 mm stenuld, 80 kg/m³ 1) EI 120 C/U Stålrør Ø324 mm Rørisolering af stenuld Bagstop af stenuld Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40 mm (1-14,2 mm) Stålrør Ø2194 mm (1-14,2 mm) 1) 1000 mm rørisolering gennemgående eller afbrudt 300 x 300/100 x 1000 mm 15 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ 20 mm stenuld, 80 kg/m³ 1) EI 240 C/U 300 x mm 30 mm stenuld, 40 kg/m³ 30 mm stenuld, 80 kg/m³ 1) EI 120 C/U 12

13 Kompositrør, enkeltsidet gennemføring Detaljetegninger Bagstop af FireFree B960 Keramisk Uld Alupexrør Rørisolering af stenuld Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Rørisolering Klassifikation Alupexrør (PE-Xb/Aluminium/PE-HD rør) Ø75 mm (2,25-4,7 mm) 1) 500 mm længde på begge sider af gennemføringen 300 x 300 mm 25 mm 50 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 20 mm stenuld, 80 kg/m³ 1) EI 240 C/C Metalrør, dobbeltsidet gennemføring Metalrør Bagstop af stenuld eller FireFree B960 Keramisk Uld Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering Bagstop Klassifikation Stålrør Ø16 mm (1,5-7,5 mm) 100 x 1000 mm Ingen 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld 128 kg/m EI 120 C/u Stålrør Ø16 mm (1,5-7,5 mm) 300 x 300 mm Ingen 25 mm stenuld, 140 kg/m³ EI 240 C/U 13

14 Plastrør, dobbeltsidet gennemføring Detaljetegninger For gennemføringer med større plastrør, anbefaler vi at anvende FireFree B780 Brandpakning eller FireFree B790 Brandbøsning Plastrør Bagstop af FireFree B960 Keramisk Uld eller stenuld Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Klassifikation PVC-U og PVC-C rør Ø32 mm (1,6-3,4 mm) Ø100 mm 25 mm 25 mm stenuld, 35 kg/m³ EI 240 U/C PVC-U og PVC-C rør Ø50 mm (1,6-3,7 mm) 300 x 300 mm 25 mm 25 mm stenuld, 33 kg/m³ EI 240 U/C PP rør Ø13-75 mm (1,2-6,8 mm) 300 x 300 mm 25 mm 25 mm stenuld, 33 kg/m³ EI 90 U/C PP rør Ø32 mm (3 mm) Ø65 mm 25 mm 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ EI 120 U/C PP rør 75 mm (1,2-6,8) 300 x 300 mm 25 mm 25 mm stenuld, 140 kg/m³ EI 90 U/C PE, ABS og SAN+PVC rør Ø40 mm (2,0-2,4 mm) 300 x 300 mm 25 mm 25 mm stenuld, 33 kg/m³ EI 240 U/C PE, ABS, SAN+PVC Ø32 mm (4 mm) Ø65 mm 25 mm 25 mm stenuld, 140 kg/m³ EI 240 U/C PEX-rør - pipe-in-pipe Ø25 mm Ø85 mm 25 mm 50 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ EI 190 C/C Metalrør enkeltsidet gennemføring Metalrør Bagstop af 48 mm stenuld, 33 kg/m³ Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Fuge dybde Klassifikation Stålrør 16 mm Ø300 mm 25 mm i toppen af gennemføringen EI 120 C/C Metalrør 16 mm (1,0-8,0 mm) Ø300 mm 25 mm i toppen af gennemføringen EI120 C/U Kobber- eller stålrør Ø6 mm (0,7-3,0 mm) Ø300 mm 25 mm i toppen af gennemføringen EI 120 C/C Kobber- eller stålrør Ø15 mm (0,7-7,5 mm) Ø300 mm 25 mm i toppen af gennemføringen EI 60 C/C Kobber- eller stålrør Ø12 mm (0,9-6,0 mm) *) Ø300 mm 25 mm i toppen af gennemføringen EI 240 C/C Kobber- eller stålrør Ø54 mm (0,9-14,2 mm) *) Ø300 mm 25 mm i toppen af gennemføringen EI 180 C/C Alupex rør 20 mm (2,0 mm) Ø300 mm 25 mm i toppen af gennemføringen EI 120 C/C *) Gennemløbende stenuld rørisolering min mm på begge sider 80 kg/m³ 14

15 Detaljetegninger Plastrør med kabler Plastrør 25 mm stenuld, 33 kg/m³ på begge sider Installation (Godstykkelse) Kabler Maksimal åbning Fuge dybde Klassifikation PVC-U og PVC-C rør Ø40 mm (1,6-3,7 mm) Ø21 mm enkelt eller bundtet 300 x 300 mm 25 mm EI 240 U/C PP rør Ø40 mm (1,2-1,8 mm) Ø21 mm enkelt eller bundtet 300 x 300 mm 25 mm EI 180 U/C PE, ABS og SAN+PVC rør Ø40 mm (2,0-2,4) Ø21 mm enkelt eller bundtet 300 x 300 mm 25 mm EI 180 U/C Metal og kompositrør, dobbeltsidet gennemføring Metal- og kompositrør Kontinuerlig rørisolering af cellegummi Bagstop af stenuld eller FireFree B960 Keramisk Uld Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Fuge dybde Bagstop Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40 mm (1-14,2 mm) 300 x 300 mm 25 mm 20 mm stenuld, 40 kg/m³ mm Cellegummi EI 180 C/C Stålrør Ø165 mm (1-14,2 mm) 300 x 300 mm 25 mm Kobberrør Ø12 mm (1 mm) 300 x 300 mm 25 mm Kobberrør Ø54 mm (1-1,2 mm) 300 x 300 mm 25 mm Kobberrør Ø54 mm (1-1,2 mm) 300 x 300 mm 25 mm Alupexrør (PE-Xb/Aluminium/PE-HD rør) Ø16 mm (2,25 mm) 300 x 300 mm 25 mm Alupexrør Ø75 mm (2,25-4,7 mm) 300 x 300 mm 25 mm 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ 25 mm FireFree B960 Keramisk Uld, 128 kg/m³ mm Cellegummi EI 60 C/C 9 mm Cellegummi EI 180 C/C 9-13 mm Cellegummi EI 120 C/C mm Cellegummi EI 60 C/C 9 mm Cellegummi EI 180 C/C 9-25 mm Cellegummi EI 60 C/C 15

16 Detaljetegninger Ventilationskanal, brandklasse EI 60 Murværk, gips og beton Maksimal åbning, skakt +60 mm 30 mm rørisolering med stenuld 80 kg/m cm på begge sider, dybde 15 mm på begge sider Ventilationskanal 500 x 500 eller Ø560 mm 35 mm bagstop af stenuld 140 kg/m 3 på begge sider Ventilationskanal, brandklasse EI 120 Murværk, beton og etagedæk Maksimal åbning, skakt + 60 mm Stålventilation 500 x 500 eller Ø500 mm 25 mm rørisolering af stenuld 140 kg/m 3 på begge sider dybde 15 mm på begge sider 50 mm FireFree B960 Kramisk Uld, 128 kg/m 3 i fuld længde på begge sider 16

17 Detaljetegninger Ventilationskanal, brandklasse EI 60 Murværk, beton og etagedæk Maksimal åbning, skakt + 60 mm Stålventilation 1000 x 1000 eller Ø1100 mm 45 mm rørisolering af stenuld 140 kg/m 3 30 mm stenuld, 80 kg/m 3 i 100 cm ud på begge sider dybde 15 mm Ventilationskanal, brandklasse EI 60 Murværk, beton og etagedæk Maksimal åbning, ventilationsrør + 60 mm, dybde 15 mm Stålventilation 1000 x 1000 eller Ø1100 mm Stenuld 45 mm 140 kg/m 3 Stenuld 30 mm 100 kg/m 3 eller 100 cm på begge sider 17

18 Systemkomponenter Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb FireFree B722 Brandmastik, Hvid Krt 12 stk 310 ml krt12patr FireFree B722 Brandmastik, Hvid 600 ml krt12ps FireFree B722 Brandmastik, Rød 310 ml - 12 patr FireFree B960 Keramisk Uld, 25x50x7320 mm - 25 stk FireFree B960 Keramisk Uld, 25x25x7320 mm - 50 stk FireFree B722 Brandkuffert, Hvid sæt CE-Etiket B744-B745-B725-B722, 10stk.ps 10stk.ps CE-Etiketter B744-B745-B725-B722 - rl100stk rl100stk CE-Etiket B744-B745-B725-B722, kundetryk 80 stk CE-Etiket B780-B790-B722-B280, 10stk.ps 10stk.ps CE-Etiket B780-B790-B722-B280, kundetryk 80 stk CE-Etiket B780-B790-B722-B280 - rl100stk rl100stk Drejbar Dyse til Patron ps./5 ps./5 - Standarder Denne installationsvejledning er baseret på produktets europæiske tekniske vurdering (ETA), der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, på grundlag af ETAG 026-2, udgave 2011, der anvendes som europæisk vurderingsdokument (EAD). Løsningerne vedrørende ventilationskanaler er dokumenteret ved Sintef og tilvirket af KIWA. Lydreduktion Tekniske data Beskrivelse Enkelt sidet forseglingsdybde 12 mm Dobbelt sidet forsejlingsdybde 12 mm Testet i henhold til EN IS Lydreduktion 62 db > 62 db Produktet Massefylde 1,56-1,60 Flammepunkt Ikke klæbende Skinddannelse Gennemhærdet Klar til brug, akryl baseret fugemasse Ingen Fleksibilitet 12,5 % Holdbarhed Klasse Z 2 BWR 3 Varmeledning VOC (28 dage) Opbevaring Levetid Funktionstemperatur Påførselstemperatur Kompatibilitet Begrænsning Maks 75 minutter Maks 25 minutter 3-5 dage afhængig af tykkelse og temperatur Kategori IA1, S/W3 0,845 W/mK (+/- 20 mm dyb 0,96 g/l Uåbnet mindst 18 måneder. Opbevares ved 5 C og 30 C 30 år -20 til +70 C +5 til +30 C Kan bruges sammen med de fleste materialer, men bør ikke anvendes direkte på matrialer der indeholder bitumen Bør ikke i anvendes i vådrum eller i fuger med stor bevægelse Klassifikation CE-mærket: CPR Farve Hvid eller rød 18

19 Systemkomponenter Drejbar Dyse til Patron CE-Etiket B744-B745-B725-B722 CE-Etiket B780-B790-B722-B280 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 310 ml FireFree B722 Brandkuffert, Hvid 19

20 I tilfælde af brand skal bygninger beskyttes, værdier sikres og menneskeliv reddes. Her udgør passiv bandsikring af bygningskonstruktioner en grundsten, og Scandi Supply er en førende leverandør af komplette løsninger hertil. Hos Scandi Supply har sikkerhed førsteprioritet, og vi sætter en ære i, at levere den rigtige løsning til opgaven. Vi tager aldrig let på en opgave, men vi lægger vægt på at gøre det let for vore kunder og samarbejdspartnere, at skabe værdifulde og sikre resultater. Med over 25 års erfaring på området er vores råd og vejledning gennemprøvet - præcis som vores produkter er gennemtestet. Vi læner os ikke tilbage, men arbejder hele tiden på at udvikle innovative løsninger. Kontakt Scandi Supply for at drøfte dine opgaver indenfor passiv brandsikring! FireFree 2018/12/14

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10001 5705673722123 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 310 ml patr 12 patr 10002 5705673722017 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 600 ml ps 12 ps 10003 5705673003048

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0185 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10001 5705673722123 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 310 ml patr 12 patr 10002 5705673722017 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 600 ml ps 12 ps 10003 5705673003048

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0185 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Generel produktinformation Gennemføringer af installationer i brandadskillende

Læs mere

FireFree B725 Intumastik

FireFree B725 Intumastik FireFree B725 Intumastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0242 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe

Læs mere

FireFree EasyFix. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree EasyFix.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree EasyFix www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Generel produktinformation FireFree EasyFix er en let anvendelig og

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Brandpakning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10201 5705673001402 FireFree B780 Brandpakning

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Brandpakning www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0241 scandi supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Brandplader www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0186 Generel produktinformation FireFree B744/B745 Brandplader anvendes til lukninger i brandklassificerede vægge og etagedæk, hvor disse

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Brandplader Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10101 5705673002836 FireFree B744 Brandplade, Hvid 1 sidet 1200x600x50 mm rillet pl 32 pl 10102 5705673002911 FireFree B744 Brandplade,

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree B725 Intumastik

FireFree B725 Intumastik FireFree B725 Intumastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10011 5705673001617 FireFree B725 Intumastik, Koksgrå 310 ml patr 12 patr 10751 5705673001518 FireFree B960 Keramisk Uld, 25x50x7320 mm

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10201 5705673001402 FireFree B780

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Brandplader Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10101 5705673002836 FireFree B744 Brandplade, Hvid 1 sidet 1200x600x50 mm rillet pl 32 pl 10102 5705673002911 FireFree B744 Brandplade,

Læs mere

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree Trækrør + www.scandisupply.dk 0843-CPD-0419 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk 2 Generel produktinformation FireFree Trækrør+ er designet

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips www.scandisupply.dk 0843-CPR-0272 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk 2 Generel produktinformation FireFree B280 Brandgips

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips www.scandisupply.dk 0843-CPR-0272 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Generel produktinformation FireFree B280 Brandgips

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree Trækrør + www.scandisupply.dk 0843-CPD-0419 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10511 5705673002904 FireFree B280 Brandgips 10 liter inkl 3 stk CE-Etiketter 10509 5705673002843 FireFree B280 Brandgips 20 liter sæk 63

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10511 5705673002904 FireFree B280 Brandgips 10 liter inkl 3 stk CE-Etiketter 10509 5705673002843 FireFree B280 Brandgips 20 liter sæk 63

Læs mere

FireFree 2K Brandtætningsskum

FireFree 2K Brandtætningsskum FireFree 2K Brandtætningsskum 0761-CPD-0208 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre

Læs mere

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt.

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt. PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING Detaljetegninger Lineær fuge i etagedæk... side 2 Lineær fuge i væg... side 2 Kabler i etagedæk... sides 2-3 i etagedæk... sides 3-4 i etagedæk... sides 5-6 i etagedæk...

Læs mere

FireFree 2K Brandtætningsskum

FireFree 2K Brandtætningsskum FireFree 2K Brandtætningsskum www.scandisupply.dk 0761-CPD-0208 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe

Læs mere

Produktoversigt. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

Produktoversigt.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: Produktoversigt www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Lukningsprodukter Protecta FR Akryl Protecta FR Akryl er fremstillet for

Læs mere

Lukningsprodukter. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

Lukningsprodukter.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: Bra n dtæ tning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2013 1 28 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

Lukningsprodukter. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

Lukningsprodukter.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: Bra n dtæ tning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning.

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning. Bra n d t æ t ning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

FireFree Brandspjæld. scandi supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree Brandspjæld.   scandi supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree Brandspjæld www.scandisupply.dk scandi supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Generel produktinformation Brand- og røgspjæld, flamme- og røgspjæld,

Læs mere

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning.

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning. Bra n d t æ t ning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

Præaccepteret løsning iht. BR18 Brandstop fra første sekund. FB Hulrumsventil. En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum

Præaccepteret løsning iht. BR18 Brandstop fra første sekund. FB Hulrumsventil. En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum 99 Præaccepteret løsning iht. BR18 99 Brandstop fra første sekund En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum Dokumenteret Brandsikring www.scandisupply.dk scandi supply a/s Energivej

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2012 3 26 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP. Kort om produktet:

Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP. Kort om produktet: Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP Kort om produktet: PipeBloc PWP brandpakning designet og testet til at

Læs mere

Derfor skal du brandsikre alle gennemføringer

Derfor skal du brandsikre alle gennemføringer Brandsikring Brandsikring Derfor skal du brandsikre alle gennemføringer Det handler i bund og grund om at sikre menneskeliv og værdier, når en brand opstår og vil kunne sprede sig fra ét sted til et andet.

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

Produkter til brandlukning

Produkter til brandlukning BRANDSIKRING FLOW OF ENERGY NEOTHERM /04 2019 Indhold Pyrocoustic akryl brandfuge 3 PyroPro HPE grafit brandfuge 4 PipeBloc PWP brandpakning 5 PipeBloc PCP brandmanchet 6 Stopseal brandplade 7 FIREprotect

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede installationer er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørinstallationer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Smartere brandbeskyttelse fra. kælder til tag. Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv. og ejendom

Smartere brandbeskyttelse fra. kælder til tag. Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv. og ejendom Smartere brandbeskyttelse fra kælder til tag Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv og ejendom En af pionerene inden for passiv brandbeskyttelse Nullifire er brancheeksperter, der

Læs mere

Stopseal Brandplade D ATA B L A D W W W. N E O T H E R M. D K

Stopseal Brandplade D ATA B L A D W W W. N E O T H E R M. D K Funktion Stopseal brandplade er en coatet mineraluldsplade, anvendes til genetablering af brandmodstandsevne i konstruk-tioner hvor denne har været brudt, f.eks. ved installering af elektriske kabler,

Læs mere

FireFree og Nullifire

FireFree og Nullifire FireFree og Nullifire Brandtætningsprodukter www.scandisupply.dk Produktoversigt Produkter til passiv brandsikring Brandmastik Til tætning af fuger ved installationsgennemføringer i små huller samt til

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Brandtætningsskum 2K

Brandtætningsskum 2K Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede tætninger er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørgennemføringer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og etageadæk ETA-11/0206 Tætninger

Læs mere

TEKNISKE BESKRIVELSER

TEKNISKE BESKRIVELSER TEKNISKE BESKRIVELSER SYSTEMLØSNING ARMAFLEX ULTIMA MED FØLGENDE PRODUKTER: ArmaFlex Ultima cellegummi isolering Armafix Ultima isoleret rørbærer ArmaFlex Protect brandtætning rørgennemføring ArmaFlex

Læs mere

TEKNISKE BESKRIVELSER

TEKNISKE BESKRIVELSER TEKNISKE BESKRIVELSER SYSTEMLØSNING AF/ARMAFLEX MED FØLGENDE PRODUKTER: AF/ArmaFlex cellegummi isolering ArmaFix AF isoleret rørbærer ArmaFlex Protect brandtætning rørgennemføring ArmaFlex tilbehør - lim

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1674

Godkendelse MK 6.10/1674 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af kabel- og rørgennemføringer. Betegnelse: Brandbøsning GODKENDELSESINDEHAVER: ROCKWOOL A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Telefon 46 56 16 16 Telefax 46 56

Læs mere

Brandmodstandsevne & Brandbeskyttelse

Brandmodstandsevne & Brandbeskyttelse Brandmodstandsevne & Brandbeskyttelse Lovgivning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 1.2 Dokumentation af byggevares og bygningsdeles brandmæssige egenskaber Beregning Brandprøvning efter gældende

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning)

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning) DA YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 35/211 (Byggevareforordning) Hilti varmeekspanderende brandfugemasse CFS-IS Nr. Hilti CFS 761-CPD-173 1.

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1675

Godkendelse MK 6.10/1675 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af kabel- rørgennemføringer. Betegnelse: Conlit Brandskot GODKENDELSESINDEHAVER: ROCKWOOL A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Telefon 46 56 16 16 Telefax 46 56

Læs mere

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 Generelt Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPR-E-1 bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg

Læs mere

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Envirograf IS_CDS_06-14 Produkt 13, 16, 18, Teknisk data Passiv brandbeskyttelses produkter PATENTED Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Lifeguard

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Montage vejledning. AIR2TRUST Brand røg røgevakueringsspjæld EN 1366-2, EN 13501-3 & CE EN 15650 EI 60

Montage vejledning. AIR2TRUST Brand røg røgevakueringsspjæld EN 1366-2, EN 13501-3 & CE EN 15650 EI 60 Montage vejledning AIR2TRUST Brand røg røgevakueringsspjæld EN 1366-2, EN 13501-3 & CE EN 15650 EI 60 EN 1366-2 Model Beskrivelse Montage muligheder Brandklasse WK45 Dimension: 200x200-1500x800mm Spjældblad

Læs mere

FUGE & LIM SIKAS LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER

FUGE & LIM SIKAS LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER SIKAS LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER INDHOLD 4 Sikas løsninger lever op til de højeste standarder 6 Sikas brandgodkendte produkter 8 10 Brandsikring

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

FUGE & LIM SIKA'S LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER

FUGE & LIM SIKA'S LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER SIKA'S LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER FORDELE VED VORES LØSNINGER Sika leverer omfattende løsninger til brandsikre konstruktioner såsom tunneller,

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

FUGE & LIM SIKAS LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER

FUGE & LIM SIKAS LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER SIKAS LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER FORDELE VED VORES LØSNINGER Sika leverer omfattende løsninger til brandbeskyttelse af konstruktioner som

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

Effektivt og sikkert - i sort design. CONLIT brandisolering af ventilationskanaler

Effektivt og sikkert - i sort design. CONLIT brandisolering af ventilationskanaler Effektivt og sikkert - i sort design CONLIT brandisolering af ventilationskanaler Tryghed i hverdagen Vi bruger omkring 90 % af vores tid inden døre i vores bolig, på arbejdet, i skolen, i børnehaven eller

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Solar Brandsikring af kabler

Solar Brandsikring af kabler Solar Brandsikring af kabler Indholdsfortegnelse Brandsikring af kabler Brandsikring generelt El-installatørens ansvar... 4 Dansk Brandteknisk Institut... 5 Generelt... 6 Brandsikker fugemasse Corofil

Læs mere

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 15 (ve,ho, io) S og E

Læs mere

Brandspjæld FDMA er klassificeret: EI 90 ve ho (i o) S iht. EN og testet iht. EN og certificeret EN

Brandspjæld FDMA er klassificeret: EI 90 ve ho (i o) S iht. EN og testet iht. EN og certificeret EN Brandspjæld FDMA er klassificeret: EI 90 ve ho (i o) S iht. EN 13501-3 og testet iht. EN 1366-2 og certificeret EN 15650. Anbefalet for installation af brandspjæld. (Installation i vertikal eller horisontal

Læs mere

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang Verdenssensation! Den sikre brandsikringsbarriere Protect Protect DEN FEKSIBE BRANDSIKRINGSBARRIERE brandsikring og på én gang Protect til stål-, rustfri stål- og kobberrør samt brændbare rør med lukkede

Læs mere

CONLIT. ARBEJDSVEJLEDNING Brandlukning af installationsgennemføringer med ROCKWOOL Conlit System

CONLIT. ARBEJDSVEJLEDNING Brandlukning af installationsgennemføringer med ROCKWOOL Conlit System 1 ONLIT REJSVEJLENING rand af installationsgennemføringer med ROKWOOL onlit System 2013 2 Indholdsfortegnelse Godkendte typer... 3 Lovkrav... 3 MK-godkendelser... 3 Produkter... 4 Principper for... 5 Udsparringer...

Læs mere

INDHOLD: Flamme- og røgspjæld (FRS)

INDHOLD: Flamme- og røgspjæld (FRS) INDHOLD: Flamme- og røgspjæld (FRS) Flamme- og røgspjæld (FRS) Flamme og røgspjæld til røgventilerede systemer. Generelt Røgspjæld (RS) Et uisoleret spjæld, som sikrer mod spredning af røg. Spjældet har

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

FA S T G Ø R I N G S M AT E R I A L E

FA S T G Ø R I N G S M AT E R I A L E 4 astgøringsmateriale krueankre... 4-3 Holdere... 4-5 Holder til ledere... 4-6 ammentrækningsbånd... 4-8 Holdere til sammentrækningsbånd... 4-9 lle holdere til ledere og sammentrækningsbånder i overensstemmelse

Læs mere

DEKO BK. brandglaspartier i aluminiumkarm

DEKO BK. brandglaspartier i aluminiumkarm DEKO BK brandglaspartier i aluminiumkarm 2 DEKO BK de klassiske brandglaspartier I DEKO har vi altid haft ambition om at lave lyse og lette indretninger, som bidrager til et godt arbejdsmiljø. I vores

Læs mere

Promat Brandtætning. Håndbog FS DK 2.0

Promat Brandtætning. Håndbog FS DK 2.0 Promat Brandtætning Håndbog FS DK.0 Kolofon Denne håndbog er udarbejdet med størst mulig omhu og opmærksomhed. Alligevel er der altid en risiko for, at den kan indeholde fejl eller mangler. Ved brug af

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

BIS Pacifyre EFC Brandkrave

BIS Pacifyre EFC Brandkrave BIS Pacifyre EFC Brandkrave Fleksibel Effektiv Godkendt walraven.com BIS Pacifyre EFC Brandkrave Problemknuseren til adskillige situationer! BIS Pacifyre EFC Brandkraven er fleksibel i størrelsen og kan

Læs mere

Nullifire SC902 Brandmaling

Nullifire SC902 Brandmaling Nullifire SC902 Brandmaling Vare nr. Navn Salgsenhed EAN Stk. pr. palle 30025 Nullifire SC902 Brandmaling A+B 25 kg 25 kg 5060211925863 24 x 25 kg 30031 Nullifire Repair Kit SC900 4,7 kg 5060211925900

Læs mere

LIM FUGESKUM EFFEKTIV MONTAGE KVALITETS PRODUKTER & FUGEMASSE SOM SIKRER HOLDER DET DU LOVER

LIM FUGESKUM EFFEKTIV MONTAGE KVALITETS PRODUKTER & FUGEMASSE SOM SIKRER HOLDER DET DU LOVER LIM FUGESKUM & FUGEMASSE KVALITETS PRODUKTER SOM SIKRER EFFEKTIV MONTAGE HOLDER DET DU LOVER LIM TRÆLIM 750 ML RAW Trælim er en enkomponent trælim til brug indendørs til limning af de fleste typer træ.

Læs mere

ETPR-E-1 Røgspjæld samt Flamme-/røgspjæld

ETPR-E-1 Røgspjæld samt Flamme-/røgspjæld ETPR-E- Røgspjæld samt Flamme-/røgspjæld Figur Røgspjæld Brand- og røgspjæld og flamme- ETPR-E- og røgspjæld bruges ETPR-E- som lukkemekanisme bruges som lukkemekanisme for at forhindre, for at forhindre,

Læs mere

DKIR1, DKIS1. Systemair røgkontrolspjæld. Bestillingskoder. Beskrivelse. Design. DKIR1 & DKIS1 Røgkontrolspjæld 1 / 6. i <-> o) S1500C 10000

DKIR1, DKIS1. Systemair røgkontrolspjæld. Bestillingskoder. Beskrivelse. Design. DKIR1 & DKIS1 Røgkontrolspjæld 1 / 6. i <-> o) S1500C 10000 DKIR1, DKIS1 Systemair røgkontrolspjæld DKIR1 & DKIS1 Røgkontrolspjæld 1 / 6 Modstandsklasse E 600 i o) S500C 10000 AA single (enkelt brandafsnit), E 600 i o) S1500C 10000 AA single (enkelt brandafsnit)

Læs mere

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Deklaration af præstation Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Reference No: 230868 Unik identifikations kode af produkt-typen: Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet: Fugemasse

Læs mere

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr. 12.0600 revision : init. kontr. rev. dato Modelfil DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 mål tegn. af

Læs mere

Obex brandbeskyttende bøsning MONTERINGSVEJLEDNING BØSNING BRAND BESKYTTENDE

Obex brandbeskyttende bøsning MONTERINGSVEJLEDNING BØSNING BRAND BESKYTTENDE MONTERINGSVEJLEDNING BRAND BØSNING BESKYTTENDE 1 2 OBEX BRANDBESKYTTENDE BØSNING Tætninger til rørgennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette vægge. Brandhæmmende gennemføringssystem

Læs mere

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 INDHOLD Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat EI 30 AluCoat, 60 mm. Cirkulære og ovale kanaler... 4 PAROC

Læs mere

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE Brandspjældsautomatik Egenudviklet REGIN styring til alle spjældtyper Alle spjæld fra AIR2TRUST er DS/EN 13501-3 og

Læs mere

Brandspjæld FDMB er klassificeret: EI 90 ve ho (i o) S iht. EN og testet iht. EN og certificeret EN

Brandspjæld FDMB er klassificeret: EI 90 ve ho (i o) S iht. EN og testet iht. EN og certificeret EN Brandspjæld FDMB er klassificeret: EI 90 ve ho (i o) S iht. EN 13501-3 og testet iht. EN 1366-2 og certificeret EN 15650. Anbefalet for installation af brandspjæld. (Installation i vertikal eller horisontal

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Fire Guard PU Foam 587

Fire Guard PU Foam 587 DK Produkt Information: Fire Guard PU Foam 587 Brandhæmmende polyurethanskum, testet iht. EN 1366-3 Produktbeskrivelse & anvendelse: Fireguard PU Foam 587 er en professionel brandhæmmende 1- komponent

Læs mere

Nullifire Brandmaling S

Nullifire Brandmaling S Nullifire Brandmaling S707-120 Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 30009 5060211 925863 Brandmaling S707-120 25 kg 25 kg 24 x 25 kg 30030 - System S-Filler S600, reperations kit 1 kg 1 kg www.scandisupply.dk

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSJÆLD ETL-1 BRANDSJÆLD» INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETL-1 Brandspjæld Montage DV BESKRIVELSE, RODUKTKODE, DIMENSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer Dansk Brandteknisk Institut September 2000 Forord Nærværende rapport omhandler projektet "Brandmodstandsbidrag for

Læs mere