Bevillinger (mest ekteskap i forbudte ledd) for Østlandet (betaling til Oslo, Fredrikstad og Skiens hospitaler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillinger (mest ekteskap i forbudte ledd) 1718-1730 for Østlandet (betaling til Oslo, Fredrikstad og Skiens hospitaler)"

Transkript

1 Bevillinger (mest ekteskap i forbudte ledd) for Østlandet (betaling til Oslo, Fredrikstad og Skiens hospitaler) Videre informasjon om hvordan slektsforhold er for ekteskapsbevillingene vil nok kunne spores opp i kongebrevene. Avskriften vil der være et bra register. Tor Weidling har skrevet litt om hvor dette befinner seg det i denne debatten: ekteskapsbevillinger-soeknader tallet/?hl=%2bnorske+%2bregistre#entry Transkribert av Erlend Eriksen Mæhlum 2015 Mrk. Det er ikke korrekturlest

2 År Mann fornavn Mann etternavn Mann bostad Kvinne fornavn Kvinne etternavn Kvinne bosted Sogn Betalt til hospital Niels Henrichsen Dorthe Hansdatter Tysholm?? Fredrikstad Jens Hansen Else Oxenberg Fredrikstad Halvor Peders. Marthe Olsd. Borge Fredrikstad Anders Niels. Johanne Erichsdatter Skjeberg Fredrikstad Ole Jens. Maria Nielsd. Torsnes Fredrikstad Johai Grøndel Ingri Johanne Axelsd. Tistedalen Fredrikstad Reer Gudmunds. Kirsten Henrichsd. Tune Fredrikstad Hans Ols. Berthe Jonsd. Varteig Fredrikstad Lars Dahl Sidsele Archtander Fredrikstad Ole Anders. Kirsten Larsdatter Stubbene Torsnes Fredrikstad Anders Thores. Ragnild Halvorsd. Tune Fredrikstad Anders Thomæsen?? Fredrikstad Skriftemål Niels Michelsen Aboe Fredrikstad Fredrikstad Hans Simons. Giøran Didrichsd. Onsøy Fredrikstad Ole Halvorsen Alhed Larsd. Rakkestad Fredrikstad Hans Knuds. Ellen Cathrine Christensd. Rakkestad Fredrikstad Gyvel Andersen Kari Kettelsdatter Flesberg Oslo Bevilling dat. 26 des Jacob Ellingsen Marthe Andersd. Toten Oslo Bevilling dat. 27 mai Niels Lagesen Hiermstad Anne Engelbretsdatter Stange Oslo Bevilling dat. 21 mars Ole Kieldsen Nyste Anne Iversdatter Stange Oslo Bevilling dat. 23 des Mogens Olsen Beverstad?? Lisbeth Andersd. Stange Oslo Bevilling dat. 6 feb Giermund Knudsen Kittelsland Aase Nielsd. Rollag Oslo Bevilling dat. 7 april Østen Johansen Mali Olsdatter Ringebu Oslo Hans Trulsen Gyri Thorsdatter!! Oslo Iver Gulbrandsen Sigri Guulsdatter??!! Oslo Torger Nielsen Karen Olsdatter!! Oslo Lars Olsen Kat Anne Trulsd.??!! Oslo Engebret Jonsen Ingebor Haagensd.!! Oslo Amund Olsen Goroe Jacobsdatter!! Oslo Ole Iversen Engelef Andersd.!! Oslo Ole Halvorsen Gulov Olsd.!! Oslo Berthel Henrichsen Anne Olsdatter Grue Oslo Holm Holmsen Johanne Holmsdatter Enebakk Oslo Jon Thoresen Marthe Michelsdatter Ringebu Oslo Hans Hansen Sigri Pedersdatter Asker Oslo Thor Thorchilds. Marit Knudsd. Aurdal Oslo Gulbrand Peders. Giøran Torstensd. Rollag Oslo Palme Christensen Gunild Aslesd. Sigdal Oslo Ole Olsen Kirsti Jørgensdatter Land Oslo Jens Halvorsen Ragnild Larsdatter Vestby Oslo Gulbrand Knudsen Kari Sollofsd.?? Ål Oslo Haagen Knudsen Gundbor Olsd. Hoff i Solør Oslo Ole Pedersen Anne Bergersd. Hoff i Solør Oslo Erich Christophersen Maren Thorsdatter Sørum Oslo Anders Eliæsen Strønger!! Oslo Povel Povelsen Kirsten Torbiørsd. Moss Oslo Iver Halvors. Giøran Nielsdatter Rollag Oslo Giermund Olsen Ambiør Gunuldsd. Rollag Oslo Ole Nirien?? Viel Knudsdatter Rollag Oslo Ole Amundsen Margit Maartensd. Nes i Hallingdal Oslo Lars Embretsen Ingebor Embresd. Hoff i Solør Oslo Peder Embretsen Anne Knusdatter Hoff i Solør Oslo Halvor Jacobs. Karen Andersd. Stange Oslo Lars Guldbrands. Boel Guldbransd. Gjerdrum Oslo Hovel Niels. Live Hansd. Sandsvær Oslo Niels Knudsen Helje Andersd. Land Oslo Hans Olsen Ingebor Fridrichsd. Land Oslo Lars Simonsen Astrie Larsdatt. Rollag Oslo Svend Olsen Aaldsi Aslesd. Ål Oslo Guttorm Olsen Margit Olsd. Ål Oslo Ole Knudsen Live Halvorsd. Rollag Oslo Gunder Engebrets. Aase Biørnsd. Rollag Oslo Knud Hansen Kari Iversd. Åmot Oslo Erich Ols. Johanne Olsd. Nes på Romerike Oslo Hans Brynhildsen Marthe Christophersdatter Skedsmo Oslo Gunder Joensen Barbara Hansd. Halden, nordre Oslo Johannes Clemetsen Wiborre Olsd. Ås Oslo Knud Povelsen Guri Olsd. Land Oslo Lars Povelsen Sunev Vebiørnsd. Rollag Oslo Arne Halvors. Sigri Halvorsd. Rollag Oslo Johannes Peders. Else Arnesd. Bærum Oslo Giøger Faltins. Tine Nielsd. Slidre Oslo Torger Olsen Goro Knudsd. Ringebu Oslo Knud Englesen Marith Olsd. Vågå Oslo Ole Kierstoldsen Berthe Hellechsdatter Flesberg Oslo Peder Hennings. Anne Knudsd. Odalen Oslo Gisle Knudsen Astri Simensdatter Rollag Oslo Hans Horn Helle Hermandsdatt. Lier Oslo Børge Svendsen Marthe Nielsd. Høland Oslo Gulbrand Hans. Pernille Olsd. Aremark Oslo Brynhild Andersen Ingebor Trugelsdatter Aremark Oslo Lars Thorsen Eli Pedersd. Ringsaker Oslo Peder Erichsen Anne Iversd. Strøm Oslo Ole Jacobsen Ragnild Simensd. Gausdal Oslo Johannes Guttorms. Anne Pedersd. Lesja Oslo Gaven Wrigt Johanne Jochumsd. Larvik Oslo Lars Anders. Kirsten Sørensd. Tjølling Oslo Peder Sivers. Anne Gudmundsd. Vinger Oslo Didrich Anders. Ambiør Halvorsd. Lier Oslo Peder Semmings. Milde Ottersd. Åmot Oslo Reer Engebrets. Siri Olsds. Modum Oslo Peder!! Collerø Maren Engebretsd. Aremark Oslo Lars Hansen Anne Larsd. Hoff i Solør Oslo Gulbrand Asmunds. Berthe Christophersdatter Andebu Oslo Hans Gunders. Marthe Evensd. Flesberg Oslo Ole Niels. Kari Amundsd. Nes i Hallingdal Oslo Peder Peders. Guri Fridrichsd. Lesja Oslo Erich Jonsen Oste Jonsd. Vågå Oslo Ole Peders. Giertrud Jonsd. Aurdal Oslo Ole Knunds. Marthe Endresd. Aurdal Oslo Johannes Tallachs. Olauf Heljesdatter Aurdal Oslo Svend Johans. Mari Amundsdatter Froen Oslo !!!!!!!!!!!! Niels Ellefsen Gunild Jacobsd. Ål Oslo Ole Lars. Maren Gundersd. Åmot Oslo Niels Fiosse?? Ingebor Nielsd. Rollag Oslo Ole Ivers. Ranna Guttormsd. Vågå Oslo Thiøstel Jonsen Ingebor Jonsd. Vågå Oslo Helge Taralds. Ingebor Larsd. Stange Oslo Hans Halvorsen Anne Engelbretsdatter Ullensaker Oslo Ole Olsen Birgithe Nilsd?? Flesberg Oslo Jon Olsen Kari Olsdatter Ringebu Oslo Johannes von Cappelen Åbenb. Skrift Iver Halvors. Bridt Povelsd. Lom Oslo Peder Ols. Randi Guttormsd. Stokke Oslo Biørn Ols. Christi Gundersd. Sigdal Oslo Lars Evensen?? Kittilsdatt. Sigdal Oslo Thor Christens. Maren Larsd. Faaberg Oslo Lars Peders. Maridt Knudsd. Lom Oslo Ole Erichs. Barbara Rolfsd. Lom Oslo

3 Christoph. Ols. Anne Gulichsd. Nannestad Oslo Tollef Ingebrets. Ingri Christophersd. Tynset Oslo Juul Larsen Gunild Mogensd. Aurdal Oslo Anders Olsen Sigri Knudsd. Aurdal Oslo Sivert Arnesen Berthe Siversd. Aurdal Oslo Christen Fridrichs. Ambiør Christophersd. Land Oslo Herbrand Ols. Guri Ørjansd. Ål Oslo Anders Jacobs. Thore Larsd. Vågå Oslo Tiøstel Ols. Mari Simonsd. Froen Oslo Even Svends. Gunbiør Nielsd. Sandsvær Oslo Knud Asles. Giertrud Povelsd. Norderhaug Oslo Jørgen Wiggen Maren Bern??!! Oslo Johannes Joens. Giøe Rolfsd. Lom Oslo Sevald Rolfs. Anne Joensd. Lom Oslo Niels Christensen Kirsten Svendsd. Våler Oslo Sivert Ols. Ingebor Andersd. Sigdal Oslo Wærner Sørens. Holn Oslo Åbenb. Skrift Halvor Thoresen Siri Nielsd. Rollag Oslo Knud Knudsen Ingebor Heljesd.!! Oslo Hans Haagens. Maren Bugge Kongsberg Oslo Tarald Ols. Dorthe Olsd. Fet Oslo Narve Haagens. Aase Tronsd. Sigdal Oslo Finger Asles. Sedsel Aslesd. Sigdal Oslo Peder Ols. Maren Tormosd. Laurdal Oslo Christopher Maartens. Maren Jensd. Skedsmo Oslo Østen Levers. Jøran Anundsdatt. Nes i Hallingdal Oslo Joen Hans. Anne Bendsd. Asker Oslo Jon Hans. Anne Bensd. Asker Oslo dobbelt registert Siver Erlands. Anne Sølvesd. Lom Oslo Lars Pedersen Lom Oslo Ole Fingaars. Berthe Olsd. Sigdal Oslo Berthe Mogensd. Christiania Oslo Åbenb. Skrift Anders Anders. Guri Guliksd. Nesset Oslo Gulei Aslesen Sigri Olsd. Ål Oslo Siver Jørgens. Ingebor Pedersd. Lesja Oslo Peder Gunders. Maren Hansd. Grue Oslo Peder Arnes. Maria Christiansd. Christiania Oslo Gulbrand Ols. Ingebor Larsd. Ringsaker Oslo Tollef Daphins. Johanne Hansd. Toten Oslo Thomas Knudsen Ingri Knudsdatter Aurdal Oslo Niels Haldos. Anne Thoresd. Øyer Oslo Gulbrand Engelbrets. Gundbiør Helgesd. Sigdal Oslo Gulbrand Engelbrets. Gundbiør Helgesd. Sigdal Oslo dobbelt registert Henrich Amunds. Giertrud Endritsd. Nes i Hallingdal Oslo Morten Ranch Margrethe Jacobsd. Kruuse Kongsberg Oslo Aamodt Anne Falster Ringsaker Oslo Han: Capitain Christen Ols. Maren Christophersd. Slagen Oslo Peter Collet Rosenberg!! Oslo Hun: Jomfrue Iver Ellefsen Guri Joensd. Ål Oslo Ole Torchilds. Helge Knudsd. Ål Oslo Henrich Anders. Anne Halvorsd.!! Oslo Han: af Major Rømers Compagnie Rasmus Olsen Anne Svendsd. Fåberg Oslo Even Ols. Maren Toresd. Asker Oslo Maarten Maartens. Guri Pedersd. Åmot Oslo Anders Amunds. Eli Olsd. Hoff i Solør Oslo Torchild Jons. Gunild Knudsd. Rollag Oslo Niels Helgesen Guros Naversd. Sigdal Oslo Colbiørn Slemsrud Grue Oslo Ole Jacobs. Ellen Torchildsd. Flesberg Oslo Hans Knudsen Marthe Jørgensd. Ullensaker Oslo Ole Carls. Guri Knudsd. Åmot Oslo Anders Povels. Mansæt Odalen Oslo Leiermål Sigri Christensd. Schaarer Odalen Oslo Leiermål Peder Ivers. Melom Johanne Olsd. Fandingrud Christiania Oslo Ole Ols. Kari Jonsdatt. Åmot Oslo Torsten Ols. Torbiør Torgersd. Flesberg Oslo Anders Anders. Elen Erichsd. Stange Oslo Ole Ols. Giøran Olsd. Aurdal Oslo Christen Ols. Rønnau Knudsd. Land Oslo Gulbrand Halvors. Anne Erichsd. Løten Oslo Peder Lars. Siri Olsd. Toten Oslo Erich Lars. Inger Rasmusd. Norderhaug Oslo Halvor Christophers. Karen Andersd. Rømskog Oslo Truels Stranger Abelone Plade!! Oslo Peder Throns. Anne Larsd. Nannestad Oslo Thore Torstens. Ingebiør Johansd. Lesja Oslo Rolf Rasmus. Aase Siversd. Sandsvær Oslo Hans Mads. Ragnild Madsd. Aurskog Oslo Ole Sørens. Anne Johansd. Nes på Romerike Oslo Peder Guldbrands. Eli Erlandsd. Jevnaker Oslo Ole Trulsen Sande Oslo Leiermål Jens Løche!! Oslo Mad. Sal. Jens Løches Peder Olsen Anne Tollefsd. Åmot Oslo Halvor Knuds. Ingebor Olsd. Rollag Oslo Lars Rasmus. Kirsti Larsd. Nøtterøy Oslo Ove Ellefsen Gunild Simonsd. Modum Oslo Jan Jochums. Coldevey Anne Birgitta Andersd. Holst Larvik Oslo Iver Helges. Beret Torgersd. Sigdal Oslo Johannes Knuds. Anne Olsd. Lesja Oslo Knud Helges. Berthe Povelsd. Rollag Oslo Amund Peders. Marthe Gundersd. Biri Oslo Anders Aroes. Marthe Nielsd. Trøgstad Oslo Maarten Knudsen Maren Andersd. Eiker Oslo Ole Kversen Arneklev Marit Larsd. Dovre Oslo Tron Mads. Inger Amundsdatt. Skedsmo Oslo Peder Torgersen Ragnild Jonsd. Modum Oslo Steener Gunders. Gunild Helgesd. Sigdal Oslo Rolf Ols. Anne Olsd. Lom Oslo Knud Ols. Aaste Simonsd. Tynset Oslo Haagen Amunds. Karen Gundersd. Elverum Oslo Siver Thoresen Anne Halvorsd. Rollag Oslo Knud Ols. Anne Arnesd. Rødenes Oslo Søren Amunds. Anne Henrichsd. Hedrum Oslo Svend Svends. Gunild Kielsd. Krogstad Oslo Svend Halvors. Guri Pedersd. Idd Oslo Niels Olsen Kirsti Povelsd. Ringerike Oslo Reer Niels. Kari Olsd. Gausdal Oslo Svend Lars. Anne Andersd. Skedsmo Oslo Narve Jens. Guros Evensd. Sigdal Oslo Lars Peders. Anne Christensd. Lom Oslo Ole Biørns. Anne Torresd. Ål Oslo Guttorm Niels. Haldis Evensd. Ål Oslo Ole Erichs. Aaen Mille Olsd. Østgaard Tynset Oslo Jon Ols. Eggen Ingri Simonsd. Tynset Oslo Peder Michels. Svendsrud Ingebor Gulichsd. Modum Oslo Tosten Niels. Bøje Anne Christensd. Resem Lom Oslo Arne Jons. Anne Nielsd. Våler Oslo Christoph. Hemmings. Ingebor Hansd. Hurum Oslo Ole Ols. Tomberg Guri Amundsd. Rollag Oslo Halvor Nielsen Hoel Nes på Hedemark Oslo Margretha Jochumsd. Larvik Oslo Åbenb. Skrift.

4 Svend Johans. Lien Ingebor Olsd. Vågå Oslo Amund Michels. Greni Dorthe Olsd. Nes på Romerike Oslo Erland Hans. Hugard Goro Amundsd. Øyer Oslo Lars Jons. Anne Olsd. Eidsvoll Oslo Knud Knuds. Ramsrud Jøran Olsd. Bache Rollag Oslo Arne Jeppes. Landverch Jøran Halvorsd. Rollag Oslo Peder Amunds. Birgithe Olsd. Nes i Hallingdal Oslo Even Guttorms. Devegge Randi Olsd. Grimegaard Nes i Hallingdal Oslo Halvor Wedbiørns. Larsgaard Birgithe Knudsd. Ry Ål Oslo Thomas Jons. Ingri Ørstensd. Garthus Aurdal Oslo Anders Jons. Thore Halstensd. Rudstadbachen Aurdal Oslo Siver Thronsen Ragnild Halvorsd. Schrutvold Aurdal Oslo Knud Svends. Karsgaard Randi Brynhildsd. Ål Oslo Hans Olsen Anne Andersdatter Nes på Romerike Oslo Carl Erichs. Helge Hovaldsd. Rollag Oslo Peder Siverts. Anne Olsd. Vågå Oslo Peder Amunds. Karen??rodesd. Sande Oslo Michel Anders. Anne Hansd. Sandeherred Oslo Giermund Simons. Rønne Andersd. Åmot Oslo Gullich Herbrands. Birgithe Olsd. Flesberg Oslo Gunder Herbrandsen Thore Olufsdatter Flesberg Oslo Ole Olsen Wolstad Anne Jonsd. Nes på Romerike Oslo Jacob Stephens. Malene Andersd. Gran Oslo Jon Jons. Berthe Olsd. Norderhaug, Ådal Oslo Christopher Ols. Anne Guttormsdatter Eidsvoll Oslo Niels Pedersen Anne Amundsdatter Eidsvoll Oslo Christen Helges. Marthe Olsd. Ås Oslo Knud Ingebretsen Kopang Karen Larsd. Kopang Åmot Oslo Ole Arnes. Ophem Margit Guttormsd. Ål Oslo Joen Svendsen Loten Guri Larsd. Halstensgaard Hallingdal Oslo Anna Christophersd. Manal Larvik Oslo Anders Michels. Marthe Thronsd. Våler i Jarlsberg Oslo Jørgen Ols. Marthe Jørgensd. Ringsaker Oslo Rasmus Anders. Maren Larsd. Rødenes Oslo Rejer Asbiørns. Thore Gulichsd. Rollag Oslo Jon Hans. Gimsingrud Sigri Udveyen Trøgstad Oslo Ole Tharalds. Meehuus Randi Guttormsd. Ål Oslo Ole Ols. Kaarbøl Elen Olsd. Solør, Hoff Oslo Ole Christens. Sinestad Karen Halvorsd. Fåberg Oslo Johannes Andersen Gonor Olsdatter Vang Oslo Lars Stranger Cathrine Jacobsd. Bragernes Oslo Dyre Ollsen Marthe Gunildsd. Vang Oslo Lars Olsen Lalum Kirsten Chrisophersd. Muuslie Stange Oslo Anders Thorsen Aase Pedersdatt. Rollag Oslo Jon Schonrud Christence Nisterud?? Oslo Anders Halvors. Lysager Else Olsd. Greb Christiania stift Oslo Hans Bottelsen Anne Birgitta Amundsd. Skedsmo Oslo Knud Ols. Holbøe Ingebor Olsd. Kleppe Vågå Oslo Biørn Ols. Marri Aslachsd. Nes i Hallingdal Oslo Svend Halvors. Gunild Danielsd. Rollag Oslo Gregers Lars. Giertrud Halvorsd. Rollag Oslo Rønnov Iversd. Vågå Oslo Åbenb. Skrift Fingar Helges. Maren Larsd. Sigdal Oslo Johannes Snel Christiania Oslo Åbenb. Skrift Nuri Halvors. Synnev Tollefsd. Flesberg Oslo Torgier Ols. Anne Pedersd. Kongsberg Oslo Erich Amunds. Melgaard Ellen Nielsd. Sætter Odalen Oslo Ole Lars. Schinningsrud Anne Olsd. Kiensrud Aurdal Oslo Torgrim Anders. Lie Marthe Siversd. Landsenden Aurdal Oslo Anders Ols. Boel Willumsd. Rødenes Oslo Ole Truls. Dorthe Larsd. Sande Oslo Even Knudsen Widste Berthe Tollefsd. Wiig Slidre Oslo Ole Iversen Barbara Halvorsd. Eidsvoll Oslo Narve Jons. Olluf Ellefsd. Sigdal Oslo Gisle Simons. Gyro Knudsd. Rollag Oslo Ole Anders. Møchleby Ingebor Simonsd. Møchleby!! Oslo Ta?? Taraldsen Nygaard Gunild Christensd. Jaren Aremark Oslo Jon Eners. Giøran Gulbrandsdatter Moss Oslo Erich Guttorms. Houg Kari Gulbrandsdatter Askim Oslo Sivert Gunders. Ragnild Olsd. Elverum Oslo Ole Knuds.?? Anne Thronsd. Hartdstad Elverum Oslo Ole Ols. Sibille Sørensd. Romnes Oslo Gregar Jonsen Gioran Gulichsd. Rollag Oslo Syvert Lassen!! Oslo Han; Corporal, åbenb. Skrift Ole Dunserud Eiker Oslo Peder Niels. Gaarer Berit Torchildsd. Toten Oslo 303b 1727 U.F von Hein Karen Brukman!! Oslo udj 2det leed Søren Aslesen Hygen Ingebor Olsd. Braaset Røyken Oslo Amund Anders. Strand Birgithe Arnesd. Ål Oslo Svend Sivers. Myre Sidsel Olsd. Ål Oslo Ole Ols. Tvete Birgithe Olsd. Ål Oslo Ole Christoph. Ilebech Christenze Juelsd. Høland Oslo Hans Torsen Talleraas Anne Olsd. Lesja Oslo Christen Jacobs. Wennebech!! Oslo Åbenb. Skrift Svend Christens. Marthe Svendsd. Tøyen Høland Oslo Tron Hans. Anne Frantzdatt. Qvam Øyer Oslo Christopher Gunders. Evje Jøran Clemetsd. Flesberg Oslo Zacharias Erichsen Engedal Ragnild Olsd. Agre Rendal Oslo Tore Olsen Jøran Pedersd. Eiker Oslo Amund Guttorms. Greni Rønnou Gulbrandsd. Finstad Nes på Romerike Oslo Jens Blegen Berthe Olsd. Fåberg Oslo Even Haagens. Holmen Anne Evensd. Aker Oslo Even betalt for sin datter Annes leiermålsforseelse Ole Tolloufsen Tronnæs Ingebor Olsdatter Stay Åmot Oslo Christen Nielsen Stemme Sidsel Baarsdatter Toften Rakkestad Oslo Halvor Hansen Thora Olsd. Sandeherred Oslo Johannes Andersen Aurdal Oslo Åbenb. Skrift Erich Syverts. Sirie Syversd. Land Oslo Christopher Larsen Opsal Anne Olsdatter Togstad Nes på Romerike Oslo Bottolf Bottolfsen Maren Amundsdatter Skedsmo Oslo Endre Johans. Anne Aslachsd. Fet Oslo Halvor Niels. Simmelinge Inger?? Knudsd. Ulven?? Slidre Oslo Hans Johans. Schindelie Giertrud Endresdatter Hogner Land Oslo Peder Madsen Anna Povelsd. Fåberg Oslo Ole Tollefs. Kirsti Pedersd. Åmot Oslo Ellef Jacobs. Houm Gunild Olsd. Toft Gausdal Oslo Gulbrand Erichs. Marthe Olsd. Nannestad Oslo Christopher Steeners. Ostenby Inger Torgersd. Rødenes Oslo Anders Tharaldsen Dorthe Helgesd. Åmot Oslo Peder Helges. Anna Tharaldsd. Åmot Oslo Povel Jørgens. Lie Anna Halvorsd. Myrer Eidsvoll Oslo Mathies Nielsen Biørn Karen Hansdatter Moss Strømsø Oslo Oluf Horsten Fåberg Oslo Åbenb. Skrift Elling Aslesen Tore Olsd. Sigdal Oslo Peder Aas Maren Østaas Toten Oslo Lars Biørns. Brascherud Karen Knuds. Waaler Hoff i Solør Oslo Arne Sivertsen Moen Guri Olsd. Ål Oslo Knud Arnesen Schare Ambiør Olsdatter Ål Oslo Ole Torchilds. Schierven Guri Olsd. Ål Oslo Knud Bergersen Bøen Maren Olsd. Høland Oslo Rasmus Lass. Scheager Sidsel Olsd. Lund Lom Oslo Niels Christophers. Rollag Oslo Frihed udi nyt ægteshab at unladen sig

5 Zacharias Gulbrands. Nes på Romerike Oslo Jens Lass. Artheig Randi Christophersd. Sørum Oslo Amund Peders. Margrethe Thoresd. Vang på Hedemark Oslo Jon Gunders. Berger Kirsten Amundsd. Hvarstad Elverum Oslo Peder Peders. Kaarsby Kirsten Pedersdatt. Lien Modum Oslo Jon Erichsd. Boelstad Ingebor Haagensd. Schramstad Åmot Oslo Jens Anders. Guri Larsd. Vang på Hedemark Oslo Even Anders. Bergvatne Boel Olsd. Eidsvoll Oslo Jørgen Anders. Anne Dorthea Henrichsd. Luth Hole Oslo Kittel Hellichsen Karen Olsd. Flesberg Oslo Jon Jonsen Loset Siri Tollefsd. Qvernes Åmot Oslo Levor Niels. Marthe Andersd. Rollag Oslo Povel Olsd. Solbroe Thore Amunds. Froen Oslo Erich Povels. Wolden Maren Halvorsdatt. Ringebu Oslo Povel Madsen Lisbeth Povelsd. Fåberg Oslo Lars Balberg Fåberg Oslo Åbenb. Skrift Niels Bierche Anne Olsd. Fåberg Oslo Jon Torgiers. Siri Hansd. Aker Oslo Erich Sivers. Brændjord Karen Erichsd. Tliti?? Lesja Oslo Ole Ivers. Giøran Olsd. Ål Oslo Amund Torgiers. Fagerholt Maria Rasmusd. Jevnaker Oslo Jon Throns. Berthe Engebretsd. Vang Oslo Peder Kietlien Gunild Johansd. Fåberg Oslo Tord Guttorms. Tore Togstad Vågå Oslo Erland Anders. Barbra Christensd. Vågå Oslo Ole Siverts Raastad Marit Halvorsd. Vågå Oslo Niels Friis Helena Maria Riegers Larvik Oslo Jens Lass. Berthe Olsd. Gjerdrum Oslo Lars Kittels. Ambiør Guldbransd. Rollag Oslo Herbrand Helgesen Gunild Reyersd. Modum Oslo Ole Othesen Stuberød Maren Pedersd. Aker Oslo Hans Jons. Anne Jensd. Biri Oslo Lars Stephens. Marthe Arvesd. Nannestad Oslo Hans Jørgen Maren Anders. Sande Oslo Anders Olsen Lofthuus Siri Michelsd. Modum Oslo Rasmus?? Rasmusen Margret Helvig Christensd. Stokke Oslo Mathias Povels. Løfhagen Kari Larsd. Øyern Grue Oslo Tollef Sevalds. Andraa Marit Larsd. Qvernæs Rendal Oslo Ole Ols. Gunor Povelsd. Vang på Hedemark Oslo Halvor Peders. Marte Larsd. Grue Oslo Aschut Tostens. Anne Elefsd. Anebo Oslo Peder Michels. Anna Jacobsd. Ås Oslo Jonas Brems Kvikne Oslo Åbenb. Skrift Beger Erichs. Houchaasen Marithe Andersd. Miolnerud Grue Oslo Ole Togne Malene Olsd. Gausdal Oslo Iver Jensen Alhed Søren Christensen Moss Oslo Anders Halvors. Marigit Aslachsdatter Nes i Hallingdal Oslo Erich Guttorms. Siri Hansd. Lesja Oslo Margith Aslachsd. Nes i Hallingdal Oslo Åbenb. Skrift Ole Niels. Groe Kittelsd. Rollag Oslo Tarald Ols Tronnæs True Jonsd. Negaard Åmot Oslo Peder Niels. Tronnæs Karen Olsd. Åmot Oslo Aslach Erichs. Gulhuus Kirstina Aslachsd. Lier Oslo Lars Ols. Grimsrud Berthe Knudsd. Nes på Hedemark Oslo Siver Aslesen Birgit Olsd. Ål Oslo Lars Erichs. Sidsel Tosterud Ål Oslo Lars Aslachs. Sunnef Knudsd. Ål Oslo Anders Ivers. Aase Leversd. Ål Oslo Giermund Gunders. Marit Andersd. Giefre Vang i Valdres Oslo Amund Ols. Skierven store Ales Christophersd. Stange Oslo Ole Torchildsen Traalsaas Anna Amundsd. Tveten Flesberg Oslo Sevat Jons. Schiolie Kari Olsd. Qværnæs Rendal Oslo Knud Arnesen Astri Olsd. Rokbrechen Aurdal Oslo Juul Mogensen Tore Jend. Piltningsrud vesre Aurdal Oslo Ole Niels. Præstegaard Ingeborre Rolfsd. Gielov Lom Oslo Halsteen Tostens. Margret Thorchildsd. Flesberg Oslo Lars Bernt Bomner Alhed Andersd. Bagge Bragernes Oslo Anders Torbiørns. Aase Jonsd. Vestby Oslo Erich Arnesen Høyfoss Pernille Simensd. Grue Oslo Torgal Torgals. Sætre Ingri Pedersd. Trysil Oslo Michel Christens. Karen Michelsd. Våler Oslo Ole Ols. Tvensberget Kari Olsd. Grue Oslo Johannes Giogersen Guri Thronsd. Melbye Slidre Oslo Gunder Ols. Wangestad Thuri Olsd. Bache Flesberg Oslo Rasmus Clemets. Uggen Gunild Povelsd. Olden Norderhaug Oslo Jørgen Peders. Pernille Andersd. Aremark Oslo Erich Amunds. Maren Pedersdatter!! Oslo han av oberst Leutenant Hausmans compagnie Søren Lemmich Christine Margretha Flor!! Oslo Steen Lars. Nostebye Ragnild Mogstue Rollag Oslo Lars Niels Egge Gunild Hansd. Lier Oslo Lars Hans. Breche Anne Hansd. Næssed Oslo Torgier Throns. Findstad Berthe Rasmusd. Kongsberg Oslo Ole Oudesen Marthe Olsd. Elverum Oslo Hans Halvorsen Giertrud Halvorsdatter Eidanger Skien Bevilling dat. 25 nov Torsten Evensen Rønnov Andersd. Bø Skien Ole Loftou Ingeborg Ellefsd. Bamble Skien Niels Halvors. Gunild Isachsd. Gjerpen Skien Peder Christens. Marthe Ambrosdatter Holla Skien Torsten Wetlesen Marie Torkildsdatter Heddal Skien Torbiørn Hansen Kisti Michelsd. Eidanger Skien Kittil Nissen Guri Nielsd.!! Skien Endre Olsen Anne Nielsd. Bamble Skien Beruld Knudsen Anne Larsdat. Sannidal Skien Christen Abrahams. Maren Hansd. Solum Skien Claus Jørgens. Mairchen Halvorsd. Drangedal Skien Ole Arnesen Ingebor Pedersd. Eidanger Skien Tollef Sivers. Anne Gundersd. Saude Skien Erich Peders. Aaste Aaselsd. Drangedal Skien Jon Thomæsen Joran Pedersd. Solum Skien Bertel Steens. Anne Larsd. Holden Skien Erich Hans. Aslou Gulbrandsd. Bøe Skien Simon Larsen Margrethe Nielsd. Kragerø Skien Lars Anders. Kirsten Siversd. Saude Skien Halvor Ols. Gunild Hansd. Heddal Skien Halvor Christens. Thore Rolsdatt. Heddal Skien Torgier Ols. Helg Berulsd. Drangedal Skien Ole Elefs. Marthe Torgiersd. Drangedal Skien Harald Weylechs. Anne Knudsd. Bø Skien Bertel Sørens. Anne Sivertsd. Holden Skien Knud Kittels. Anne Thomasd. Drangedal Skien Peder Rasmusen Aaste Ellefsd. Bamble Skien Knud Knuds. Anne Tostensd. Saude Skien Maarten Tygesen Maren Olsd. Holden Skien Rasmus Jens. HytteDinng?? Anne Johansd. Holden Skien Torsten Knudsen Hovi Aslev Torchildsd. Heddal Skien Knud Henrichs. Kisten Jensd. Sannidal Skien Giærulf Jensen Frævig Anne Gundersd. Bamble Skien Jon Halvors. Sande Ellen Larsd. Gjerpen Skien Peder Aasels. Alev Eilevsd. Drangedal Skien Arne Torbiørnsen Kirsten Larsd. Brevig Skien Hans Gunlechsen Mørch Thore Thormodsdatt. Heddal Skien

6 Sivert Peders. Hotved Margrethe Jørgensd. Skien Skien Jon Isachsen Elfet Dorthe Pedersd. Aafoss!! Skien Jon Tofsen Ragnild Hansd. Saude Skien Ellef Jensen Hochholt Maria Thorsd. Saude Skien Svennung Hans. Lunde Gunild Torgiersd. Bø Skien Erich Steners. Aase Torsd. Drangedal Skien Mads Ellingsen Boel Christensd. Bamble Skien Ole Haralds. Berthe Sigvaldsd. Bamble Skien Hans Christens. Aanerøe Kirsten Olsd. Traag Solum Skien Halvor Jons. Kirsten Gullichsd. Heisholt Holden Skien Knud Peders. Tusted Pernille Tridruchsd. Skien Skien Graatten ved Scheen Hans Gunders. Lie Margrethe Jonsd. Gjerpen Skien Jarmun Torgrims. Karen Salvesd. Heddal Skien Kittil Haralds. Karen Johansd. Heddal Skien Tord Ols. Hommve Karen Larsd. Hose Drangedal Skien Ole Knuds. Schouen Gunild Siversd. Saude Skien Jacob Amunds. Maren Andersd. Eidanger Skien Evind Olufs. Voshio Kirsten Olsd. Bamble Skien Thevis Mogens. Karen Gundersd. Gjerpen Skien Sondre Jons. Gunild Biørnsd. Heddal Skien Hans Ols. Biørntved Maren Thomasd. Biørntved Solum Skien Oluf Ellings. Anna Olufs.d Saude Skien Kittel Peders. Rønnov Kittelsd. Heddal Skien Webrand Halvors. Ingebor Olsd. Skien Skien Nich Isachs. Karen Iversd. Gjerpen Skien Søren Berg Trinche Larsd. Brevig Skien Hans Christens. Merdøe Anne Olsd. Heddal Skien Erich Tiostals. Kirsten Torgiusd. Drangedal Skien Jacob Siverts. Anna Olsd. Bamble Skien Kittel Gunders. Kari Larsd. Bø Skien Jacob Hans. Rugtvedt Karen Pedersd. Klyve Solum Skien Anun Trons. Jernæs Ambiør Olsd. Aaraas Saude Skien Madz Gunders. Klop Aavidt Olsd. Bamble Skien

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

1 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 fisker Steffen 1 M 2 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 kone Barbro 1 K 3 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 116 Vigen 1 fisker Knud 1 M 4 Romsdal

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande Vaksvik skifte 3.oktober 1755 side 769b Etter unge Dræng Thore Knudsen Hans Moder Marthe Jacobsdatter Søeholt som eeneste arving Hjelle skifte 12.august 1754 side 599a Etter Karen Larsdatter Mann: Niels

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 1693 K20 Poul Nielsen Holst 64 do sl. Niels Poulsen Holst og Maren Larsdt.r.søn ~Ane Marie Obel -Niels ~Maren Christensdt.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser sogn Bakkegård i Nør, hk. 5.0.3.0. + kirkens ½ gård, hk. 1.4.0.1. Jordebog Kølbygård 1801: matr. e. 1688 no 1 Jens Gregersen ( 1693) U.1716/11b ~Anne Jensdt. 64 1745/595 -Christen i Skovsted -Gregers -Maren~Anders

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn . Bundgård, hk. 9.0.0.1. Før 1702 Christen Thomsen Bundgård ½ gård, ryttergods ~Dorte Pedersdt. -Inger~Chr. Mortensen,Hj.mål Klit -Karen~Thomas Chrsen Bojer, Hj.mål 5.7.0.1. -Thomas, her i gården Jens

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml:

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Fleire Skifte_7 Nedrevoll skifte 24.august 1752 side 319b Etter Ole Pedersen Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Lars Olsen 3 aar med formynder

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

1576 Marit Jonsdatter Andre hos sig havende Inderst qde til Nils Jonsen som er comanderet til Fridrichshald

1576 Marit Jonsdatter Andre hos sig havende Inderst qde til Nils Jonsen som er comanderet til Fridrichshald 1574 Estenstad 328 Ole Jonsen Brugerne, mand og kone 1575 Guri Olsdatter Brugerne, mand og kone 1576 Marit Jonsdatter Andre hos sig havende Inderst qde til Nils Jonsen som er comanderet til Fridrichshald

Læs mere

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv THE FAMILY FROM VAALER by Robert A. Bjerke 18 January 01 Lodvik Våler fl 160 1650 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv HIS SON: Helge Lodviksen b c 1609 d 1689 bruker,

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Billede af Flade Kirke: by Claude David. Flade Morsø Nørre Thisted 1688-1806 Flade Morsø Nørre Thisted 1792-1806

Billede af Flade Kirke: by Claude David. Flade Morsø Nørre Thisted 1688-1806 Flade Morsø Nørre Thisted 1792-1806 Flade 1688-1806 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede.

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede. Valbø skifte 6.nov 1732 side 23 Waldbøen udj Walde Schibbrede. Anno 1732 dend 6te Novembr. Blev efter en Enche Qvinde nafn Ragnilde Poulsdatter som opholdt sig paa Gaarden Waldbøen udj Walde Skibbr. og

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Konfirmerte kommunikanter i Eidsvoll og Langset 1820-1880

Konfirmerte kommunikanter i Eidsvoll og Langset 1820-1880 Trond Øivindsson Lunde, mai 2011 ammerud.lunde@gmail.com Konfirmerte kommunikanter i Eidsvoll og Langset 1820-1880 Da kirkebøkene for Eidsvoll fra 1688 ble flammenes rov i brannen i prestegården natta

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814 1778 d. 26 apr. confirmationsbørn af Hodde og Tistrup sogne. Christen Sørensen Jens Jensen Gyde Madsen Anders Laugesen Jes Nielsen Jens Pedersen Mette Jensdatter Mette Michelsdatter Maren Michelsdatter

Læs mere

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted.

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted. 1777 d. 4 feb. enkemand Rasmus Jensen af Lydom Hede og Bodil Pedersdatter af Søvig Huse. 1777 d. 13 jun. Jens Michelsen i Lunde, død 1811 og Maren Pedersdatter af Lundtang, død 1819. 1777 d. 14 okt. Christen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Tiæniste-Karle, og deres Nafne. Drenge over 12 Aar, og deres Nafne. Øvre Reendalens Sogn. Marit Simensdatter. Erich Halvorsen

Tiæniste-Karle, og deres Nafne. Drenge over 12 Aar, og deres Nafne. Øvre Reendalens Sogn. Marit Simensdatter. Erich Halvorsen Eet i Følge Forordningen af Sept 7 allerunderdanigst forfattet Mand-Tall over alle de Mennisker, som befindes udi Reendalens Præstegiæld over Tolf Aar gamle, Hvorudi de af den Militaire Etat, som her befindes,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Konfirmerede i Ho og Oksby sogn

Konfirmerede i Ho og Oksby sogn Konfirmerede i Ho og Oksby sogn 1764-1801 Renskrift af Konfirmerede i Ho og Oxbye kirkebog er foretaget af: Henning Jensen Gl. Vardevej 131, 6715 Esbjerg N. Bemærk: Der er ikke læst korrektur på dette

Læs mere

Bederslev sogns befolkning. frem til 1787

Bederslev sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen sogns befolkning sogn. Skam herred, Odense amt frem til 1787 3. reviderede udgave 2016 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse: steen-rasmussen@stofanet.dk

Læs mere

Forfedre av Jytte NIELSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Jytte NIELSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Jytte NIELSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Jytte NIELSEN 1 Jytte NIELSEN ble født i Nøbbet, i Svinsbjerg, i Danmark den 3 feb 1936. Hun er datter av Niels

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Vigsøgård, udfæstet i parter - matrikler hele gården: M.1664 fra Dueholm Kloster, bruger Christen Larsen M.1688 no 1, ejer Ålborg Hospital, bruger Peder Olufsen M.1688b no 1, hk. 2.4.1.0., ejer Irup, bruger

Læs mere

Lyngby-A!bøge kirkebog, Djurs Sønder Herred, 1716-1749, Fødte

Lyngby-A!bøge kirkebog, Djurs Sønder Herred, 1716-1749, Fødte Lyngby-A!bøge kirkebog, Djurs Sønder Herred, 1716-1749, Fødte 1716 Maren Christensdatters uægte barn i Albøge - Maren Jens Nielsens barn af Allelev - Anne Rasmus Sørensens barn af Lyngby - Søren Christen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold:

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold: Side 1 af 65 Klim slægter Indhold: Faarbæk/Grishauge-slægten Ingvorsen-slægten Kiib-slægten Klim-slægten Klitgård slægten Kæmpe-slægten Oddegaard-slægten Reff-slægten Slægten fra nr. 26 Slægten fra nr.

Læs mere

Pastor Myginds mandtalsliste for Råbjerg Sogn i år 1717

Pastor Myginds mandtalsliste for Råbjerg Sogn i år 1717 Side 1 af 13 sider Pastor Myginds mandtalsliste for Råbjerg Sogn i år 1717 1; 1; Råbjerg By; 1; Præstegården; Niels Jørgensen Mygind; M; intet opgivet; gift; 1; Sognepræst; husfader 2; 1; Råbjerg by; 1;

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps Sundby 1719-1805 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Confirmerede 1796 Ingen konfirmerede 1797 1. Jens Villadsen fra Gadbjerg. 2. Peder Jørgensen af Ringgive præstegård. 3. Maren Jensdatter af Uhe. 4. Kirsten Johnsdatter

Læs mere

7/, K onfirmerede 1?59-177 8. Jens Christensen, Chr. Vestergaards s. i Sund s Maren Jensd., Jens Bentzens d. i Sund s

7/, K onfirmerede 1?59-177 8. Jens Christensen, Chr. Vestergaards s. i Sund s Maren Jensd., Jens Bentzens d. i Sund s k 1 r,. t 'k % i!l t, i. 1' '' t''ør %ø%øøø ø r 1 ~ øtr r i i I r r r r I r r r r f r r r r r r r # r r r r r 4 4 11 1 1 1 1 1rr11jrrr4 " r b.rrrrrri/ # 0 Z 1 r 7/, K onfirmerede 1?59-177 8 175 9 Søren

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Klinte sogns befolkning. Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845

Klinte sogns befolkning. Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Klinte sogns befolkning Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 2 Steen Rasmussen Klinte sogns befolkning Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. Nr. 1 Side 1. 1703. 25. juli. Niels Jensen Fyhnboe, udhus, 58. Sg.g. Klemensker. Karen Pedersdatter. Laugv: Jens Monsen, Rosendale,

Læs mere

Folketellinga Budal

Folketellinga Budal Folketellinga 1801 Budal Folketellinga 1801 - Budal 2 Folketellinga 1801 - Budal Innholdsfortegnelse BAKKEN...3 BIERKLIEN...3 BIERKAAS...4 BIORBÆKWOL...4 BRANDEGGEN...4 BROBAKKEN...5 BUDAHL LILLE...5 BUDAL

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Karby 1659-1799. Karby Morsø Sønder Thisted 1659-1799

Karby 1659-1799. Karby Morsø Sønder Thisted 1659-1799 Karby 1659-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peder Haraldsen Madsen

Læs mere

1 3Trolovede i VЃ0Љ2gЃ0Љ2 1769-1800 (fra 1793 viede)

1 3Trolovede i VЃ0Љ2gЃ0Љ2 1769-1800 (fra 1793 viede) 1 3Trolovede i VЃ0Љ2gЃ0Љ2 1769-1800 (fra 1793 viede) Ѓ0Љ3= Ѓ0Љ3gteviet - = ikke oppgitt k= karl u= ungkarl p=pige e= enkemand/enke s=soldat...=uleselig Ѓ0 3r og dato Kar og kvinne Causjonister Henv. 1801

Læs mere

STOKKE KIRKEBOK BEGRAVDE 1844-1871

STOKKE KIRKEBOK BEGRAVDE 1844-1871 STOKKE KIRKEBOK BEGRAVDE 1844-1871 Denne avskriften er tatt fra DA's scannede kirkebøker på nettet. Den består av to kirkebøker som finnes her: 1844-1857 1858-1871 Jeg har skrevet av alle opplysninger

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Optegnelse. på Folketallet i Gaarslef Sogn under Holmanns Herred (eller Birk)i Veile Amt, den 18 de Februar 1834.

Optegnelse. på Folketallet i Gaarslef Sogn under Holmanns Herred (eller Birk)i Veile Amt, den 18 de Februar 1834. Optegnelse på Folketallet i Gaarslef Sogn under Holmanns Herred (eller Birk)i Veile Amt, den 18 de Februar 1834. 1. en Gaard. Jens Pedersen 43 gift Gaardmand Barbara Sørensdatter 41 gift hans Kone Peder

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere