Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS"

Transkript

1 Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr Kvadratmeterpris: Kr Ejendommens startafkast: 5,84% Selskabskapital: Kr Investor kautionerer for: Ingen kautionsforpligtelse Indbetalingsforpligtelse: Ingen indbetalingsforpligtelser Professionel ejendomsinvestering Torvegade 1, Odense C Telefon

2 Formålet med dette prospekt Formålet med dette prospekt er at give dig - som potentiel investor - et solidt beslutningsgrundlag forud for en eventuel investering i Evostate Tronne Alle ApS. Udbydererklæring erklærer herved, at de i prospektmaterialet anførte oplysninger er korrekt og fyldestgørende præsenteret, at anvendte forudsætninger efter vor opfattelse er realistiske, og at der ikke er udeladt forhold, der kan forvanske det billede, som prospektmateriale skal give. Prospektmateriale indeholder efter vor opfattelse samtlige relevante økonomiske og risikomæssige forhold til bedømmelse i investeringen. Odense den / 2014 Henrik Gorm Nielsen Adm. Direktør Bent Krogh Jensen Bestyrelsesformand Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Resume side 4 2. Ejendommen og beliggenhed side Transport i nærområdet side Tronne Allé side Leje niveau side 8 3. Plantegninger side 9 4. Nyborg by side Befolkningsudvikling side Adgang til arbejdspladser side Budget for Tronne Allé side Driftsbudget side Balancebudget side Likviditetsbudget side Følsomhedsberegninger på Tronne Allé side Risiko vurdering side Vedtægter for Evostate Tronne Allé ApS side Tegningsaftale for Evostate Tronne Allé ApS side Mægler erklæring side Resumé OBH Gruppen side Den uafhængige revisorerklæring side Advokat erklæring side 32 Side 3

4 1. Resume Evostate tilbyder dig muligheden for at blive medejer af Evostate Tronne Allé ApS, som ejer 30 velbeliggende rækkehuse i Nyborg. Udbuddet omfatter anparter som budgetteres videresolgt til maksimalt 5 investorer. Budgettet tager udgangspunkt i den samlede ejendomsinvestering og en investeringshorisont på 10 år. Ejendommene: Der er tale om i alt 30 selvstændige rækkehuse, som har en god beliggenhed i Nyborg, tæt på Nyborgs attraktive bymidte. Rækkehusene har hver deres egen adgang til en lille have, som er særdeles efterspurgt i Nyborg. Der er begrænset eller ingen tomgang Investeringsejendommen er købt til et godt afkast og hvert lejemål kan sælges enkeltvis, da de er selvstændig udmatrikuleret som rækkehuse. Ejendommens samlede udlejningsareal udgør kvadratmeter Den samlede projektsum udgør DKK heraf udgør DKK en renoveringspulje for de første 3 år. Teknisk due diligence af ejendommen viser at ejendommens tilstand er middel. Realkreditfinansiering og bankfinansiering er uden hæftelse Ejendommen er erhvervet til DKK med et netto afkast på 5,84 % Nettoafkastet er beregnet på (Nettoleje / (Indkøbspris + handelsomkostninger depositum) Årligt overskud t.dkk År Side 4

5 Finansiering Der er modtaget lånetilbud på overtagelse af 1. prioritetslån på 21,45 mio. DKK svarende til 80 % af købsprisen eksklusiv omkostninger. Der er ligeledes modtaget lånetilbud fra pengeinstitut på 2. prioritetsfinansieringen på 2,75 mio. DKK. Lånet afdrages over 5 år. Renten på 1. prioritetslånet forventes fastlåst i en 5 årig periode på pt. 1,10 % p.a. + en bidragssats på pt. 1,00 % p.a., mens renten på 2. prioriteten vil være variabel pt. 5,1 % p.a. Din investering Du kan blive medejer af Evostate Tronne Allé ApS i Nyborg. Minimums indskud i projektet er DKK. Samlet etableres selskabet med en selskabskapital på 4,5 mio. DKK. Der stilles ingen kautioner eller øvrige hæftelser i projektet, hvilket gør denne investering særdeles attraktiv. Selskabet forventes at blive udbyttebetalende fra sit femte leveår. Udbyttebetalingen vil ske under hensynstagen til selskabets finansielle samarbejdspartnere og soliditet. Side 5

6 2. Ejendommene og beliggenhed Projektet omfatter 30 selvstændigt udmatrikuleret boliglejemål beliggende i Nyborg, der alle er lejet ud. Området er kendetegnet ved at være et børnevenligt kvarter nær legepladser og med kort afstand til skole og børnehave. Der er kort afstand til bymidten, vand, naturen, indkøbsmuligheder og motorvejen kan nås inden for få minutter. Alle boligerne er beliggende på egen matrikel på lukket vænge i Nyborg med egen have og mindre terrasse til hver bolig samt eget mindre udhus. Nedenstående viser boligernes tætte placering på byen, skovområder samt vandet. 2.1 Transport i nærområdet Transportmulighederne i Nyborg er gode og indkøb, og kørsel til daginstitutioner og skoler kan klares på cykel. Odense kan nås indenfor kort afstand med bil eller tog. København ligger også indenfor rimelig pendlerafstand i enten bil eller med offentlig transportmiddel. Bil Fra ejendom til rådhus Odense 33 km. 30 min. København 138 km. 1 t. 29 min. Tog 13 min. 1. t. 18 min. Fra station til station Side 6

7 2.2 Tronne Allé På nedenstående kort ses de 30 boligers placering på Tronne Alle. Boligerne er opført i fire varianter i størrelserne 73 m 2, 74 m 2, 93 2 m 2,94 m 2, i alt m 2. Et plans boliger med egen have, i størrelsen m 2 er en efterspurgt lejeenhed i Nyborg. Antallet af lejemål med egen have er begrænset i Nyborg, og der er derfor sjældent tomgang i ejendommen. Boligtype Antal Areal pr. bolig Areal i alt A B C D I alt Der er aftalt trappeleje med lejerne. Lejen reguleres hvert år den 1. januar med kr. pa. Aftalerne er gældende i 10 til 15 år fra indgåelse af lejemålet. Side 7

8 2.3 Leje niveau Lejemålene på Tronne Allé er kendetegnet ved en høj lejesikkerhed og en lav udskiftning af lejerne. Den gennemsnitlige leje pr for alle lejemålene var DKK 889 pr. kvadratmeter. Der er indhentet en uvildig erklæring omkring lejeniveauerne for Tronne Alle , 5800 Nyborg som viser en markedsleje omkring DKK 875,- DKK 900,- pr. kvadratmeter (Se side 28) Det gennemsnitlige lejeniveau for de forskellige lejemål er: 94 kvadratmeter 762 DKK 93 kvadratmeter 833 DKK 74 kvadratmeter 938 DKK 73 Kvadratmeter 935 DKK Enkelte af lejlighederne har været lejet ud til trofaste lejere, hvilket har betydet, at lejen kun er reguleret med den aftalte lejetrappe. Der er et mindre lejepotentiale på lejemålene med 93 og 94 kvadratmeter. De mindre lejemål på kvadratmeter har ingen eller et meget begrænset reguleringspotentiale. Som helhed forventer vi derfor, at lejen vil kunne reguleres via de indgåede leje - trapper og en mindre regulering af enkelte lejemål i forbindelse med fraflytning. Side 8

9 3. Plantegninger Side 9

10 Side 10

11 4. Nyborg by Nyborg er en gammel købstad med mange hyggelige handelsgader og med flere historiske og kulturelle seværdigheder, heriblandt Nyborg slot. Slottet blev opført i 1100-tallet og pryder midtbyen sammen med byens nyrenoverede vandtårn fra Nyborg byder på mange faciliteter og anlæg til fritids og idrætsaktiviteter. Kommunen er rig på grønne arealer og en smuk og afvekslende natur. Nyborgs strande er blandt landets bedste med udsigt til Storebæltsbroen og med gode muligheder for vandsport. Derudover har Nyborg en yderst velbesøgt lystbådehavn ganske få meter fra midtbyen. Befolkningstal i Nyborg Nyborg har gennem de seneste år oplevet en stigning i indbyggertallet, og byen havde ved udgangen af indbyggere Kilde: Nyborg kommune Side 11

12 Tronne Allé, Nyborg 4.1 Befolkningsudvikling Befolkningstallet i Nyborg by vil være relativt stabilt over en periode på 10 år, da der kun vil være en lille ændring. Over en 10 årig periode vil der være en marginal ændring i befolkningstallet på cirka 300 færre indbyggere i Nyborg. Adgangen til gode transportmuligheder gør, at Nyborg fortsat vil være en by som bliver valgt til. I perioder med økonomisk vækst, har Nyborg traditionelt været en by med befolkningsvækst (Se graf side 11). Denne tendens kendes fra andre fynske byer som Middelfart og Svendborg. På trods af den marginalt faldende befolkning så forventer vi ikke, at rækkehusene vil blive påvirket nævneværdig i form af tomgang, da der generelt er mangel på den type lejemål i Nyborg og med den beliggenhed. Side 12

13 4.2 Adgang til arbejdspladser Adgangen til beskæftigelse er en vigtig forudsætning for vækst og udvikling. Desto flere arbejdsplader, der ligger forholdsvis tæt på en by eller et område, desto bedre ser det ud for byens eller områdets udvikling. Figuren viser, at antallet af nært beliggende arbejdsplader er højest i et strøg fra Østjylland via Odense til København. Dermed er adgangen til arbejdsplader ganske god for borgerne i Nyborg. Kilde: Landsplanredegørelse, Miljøministeriet 2006 Side 13

14 5. Budget for Tronne Allé Anskaffeselssum (I t.dkk) Ejendommens anskaffelsessum og vedligeholdelse Handelsomkostninger t.dkk Udbyderhonorar Samlet anskaffelsessum Finansieringsform (I t.dkk.) 1. prioritetslån i DKK (F5) Kassekredit Depositum 736 Indskud Samlet anskaffelsessum Forudsætninger for budgettet Nøgletal Investeringssum Indbetaling Huslejeregulering, gennemsnitlig stigning 1,55% Inflation 2,00% Stigning i ejendomsværdi 1,00% Rente 1. prioritet 2,10% Driftskredit 5,10% Kurs DKK/EUR 100,00 Deres opsparing (I t.dkk) Opsparing før selskabsskat i 2023* Opsparing efter selskabsskat i 2023* Intern rente før skat ved salg ,73% Intern rente efter skat ved salg ,46% Intern rente før skat ved salg ,90% Intern rente efter skat ved salg ,12% * incl. indskud på t.dkk Indskud Minimumstegning kr. Side 14

15 Finansieringsform Prioriteten optages som et 30 årigt inkonverterbart realkreditlån med en samlet hovedstol på 21,45 mio. DKK eksklusiv kurstab, kurtage og kursskæring. Der laves en fastrenteaftale over forventet 5 år, hvor renten budgetteres til p.t. 2,1 p.a. % inklusiv bidrag. Lånet er baseret på 75 % afdragsfrihed og 25 % som annuitetslån med 30 års afvikling. Bidragssatsen er variabel Prioriteten, bankfinansieringen forventes optaget som er kassekredit med en maksimal trækningsret på 2,75 mio. DKK og med en variabel rente på pt. 5,10 % p.a.. Lånet forventes at blive afviklet over 5 år. Sikkerheder I forbindelse med købet har långiver sikkerhed via: Pant i ejendommene Udbyttebegrænsningserklæring Pant i anparter Udbyttebegrænsningen indeholder krav og bestemmelser til hvornår, der kan udbetales udbytte til selskabets investorer. Bestemmelserne vil være krav til egenkapital og soliditet i selskabet, herunder hvornår der kan udbetales udbytte. Selskabet forpligter sig til ikke at udbetale udbytte før om 5 år, samt at der er opnået en soliditet på 25 % i selskabet. De endelige finansieringsvilkår forventes i alt væsentlighed at svare til markedsstandarden og vil indeholde en række forpligtigelser, garantier, misligholdelsesbestemmelser og andre detailvilkår, herunder typiske udbetalingsbetingelser, informationsforpligtelser, finansielle covenants m.v. Der kan endvidere forekomme gebyrer og andre omkostninger ved førtidig indfrielse. Udbyderhonorar I forbindelse med udbud af videresalg af anparterne i Evostate Tronne Allé ApS, opnår Evostate Partners A/S en avance på DKK ,00 Investorerne køber Evostate Tronne Allé ApS af for DKK hertil kommer at der betales et salær på DKK moms. Side 15

16 Drifts og administrationsomkostninger De budgetterede årlige drifts - og administrationsomkostninger: Ejendomsadministration: DKK pr. lejemål: DKK Vicevært: DKK pr. lejemål: DKK Snerydning/fælles lys: Vedligeholdelse pr. kvadratmeter 50 DKK : Ejendomsskatter 2014 Forsikring af ejendommen: Revision: Selskabsadministration: Drifts- og administrationsomkostninger i alt: DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Administration Ledelsen af selskabet varetages af bestyrelsen i anpartsselskabet, som ansætter en direktør valgt blandt anpartshaverne. Administrationen af lejemålene og selskabsadministrationen varetages af Evostate Partners A/S. Aftalerne reguleres med 2 % p.a. og kan opsiges med 3 måneders varsel. Det første år kan administrationsaftalen ikke opsiges. Vicevært opgaverne er udliciteret til et professionel ejendomsservice firma, som har mange års erfaring med at sørge for den nødvendige pleje af ejendommen. I forbindelse med overtagelsen af ejendommen, kan investorerne vælge at reducere eller forøge den tid, som ejendomsservicefirmaet bruger på ejendommen. Et øget forbrug af tid på ejendommen vil øge driftsomkostningerne. Der er indkalkuleret med 10 dages snerydning og saltning af ejendommen p.a.. I tilfælde af flere end 10 dages snerydning og saltning af ejendommen, vil det belaste driftsomkostningerne negativt. Udgifterne er baseret på niveauer kendt fra andre ejendomme der administreres af. Til vedligeholdelse er der afsat kr. 50 pr. kvadratmeter. I forbindelse med købet foretages der en ekstraordinær ydre vedligeholdelse af ejendommen på kr. som sælger betaler. Hertil kommer at der er afsat yderligere kr. til yderligere forbedringer af ejendommen. Der er ikke taget hensyn til større mulige vedligeholdelsesarbejder i budgettet ud over de anførte kr. Side 16

17 Købsomkostninger Tinglysningsafgift Juridisk Due diligence Revisor erklæring Teknisk Due diligence: Stiftelsesprovisioner/kurtage: Mæglererklæring Markedsføring: DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Tinglysning: Tinglysningsafgift Der betales en afgift på 0,6 % af købssummen til staten. Advokat: har gennemført en juridisk due diligence af handelsdokumenterne. Den juridiske gennemgang verificeres af Focus Advokater som berigtiger handlen. Revisor: Revisionsfirmaet Edelbo gennemgår prospektet og budgetterne for investeringsejendommen. Teknisk Due diligence: Rådgivende ingeniør firma OBH-Gruppen har foretaget den tekniske gennemgang af ejendommene og udarbejdet et 10 årigt vedligeholdelsesbudget for ejendommen. De første 3 års genopretning af ejendommen er indregnet i købsomkostningerne. Se vedhæftet resume side 29 Stiftelsesprovision/kurtage: Den forventede stiftelsesprovision og kurtage er anslået. Mæglererklæring: Restato Erhverv har udarbejdet en uafhængig erklæring omkring lejeniveauet på Tronne Allé. Se erklæring side 28. Markedsføringsomkostninger: Der er indarbejdet et beløb til oprettelse af hjemmeside for ejendommen. Side 17

18 5.1 Driftsbudget Selskabets driftsbudget DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Indtægter Lejeindtægter Driftsomkostninger ejendom Ejendomsadministration Snerydning, Fælleslys mm. Ejendomsforsikring Ejendomsskat Vedligeholdelse, 50 DKK pr. kvm. Driftsomkostninger ejendom i alt (92) (161) (164) (167) (171) (174) (178) (181) (185) (188) (192) (23) (35) (36) (36) (37) (38) (39) (39) (40) (41) (42) (19) (33) (34) (35) (35) (36) (37) (37) (38) (39) (40) (90) (157) (161) (164) (167) (170) (174) (177) (181) (184) (188) (73) (127) (130) (133) (135) (138) (141) (143) (146) (149) (152) (297) (513) (524) (535) (545) (556) (568) (578) (590) (602) (614) Resultat af ejendomsdrift Administrationsomkostninger Selskabsadministration Revision Administrationsomkostninger i alt (23) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) - (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (23) (76) (78) (80) (82) (84) (86) (88) (90) (92) (94) Resultat før renter Finansielle poster Realkredit finansiering Bank Finansiering Driftskredit Finansielle poster (319) (475) (473) (470) (467) (465) (463) (460) (457) (454) (448) (113) (144) (109) (71) (33) (2) (427) (604) (565) (521) (478) (438) (413) (389) (365) (339) (310) Resultat før skat og værdiregulering Aktuel skat Udskudt skat (129) (233) (247) (261) (276) (290) (301) (312) (322) (334) (346) (356) (1) - Resultat før værdiregulering mv Udbyderhonorar Stiftelsesomkostninger Værdiregulering Udskudt skat af værdiregulering mv. Værdiregulering mv. Årets resultat (38) (65) (66) (66) (67) (68) (68) (69) (70) (70) (71) #REFERENC ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## E! Side 18

19 5.2 Balancebudget SELSKABETS BALANCEBUDGET AKTIVER Note DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Investeringsejendomme Ejendomsværdi Investeringsejendomme i alt Finansielle anlægsaktiver Udskudt skatteaktiv Finansielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Overkurs Værdiregulering ejendom Overført resultat før værdiregulering Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser 1. Priotet, hovedstol Banklån, hovedstol Depositum, hovedstol 736 Langfristede gældsforpligtelser i alt Andre gældsforpligtelser Driftskredit Skyldige omkostninger Moms Skyldig skat Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 19

20 5.3 Likviditetsbudget Selskabets likviditetsbudget Likviditet fra driften Frit cash-flow fra driften DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Aktuel skat - (129) (233) (247) (261) (276) (290) (301) (312) (322) (334) Forskydning i tilgodehavender og forpligtelser Likviditet fra driften Likviditetspåvirkning fra investering Køb af ejendom Likviditetspåvirkning fra investering Likviditetspåvirkning fra finansiering Indskud af egenkapital Lån 1. prioritet Lån 2. prioritet Realkredit finansiering Bank Finansiering Driftskredit (319) (475) (473) (470) (467) (465) (463) (460) (457) (454) (448) (113) (144) (109) (71) (33) (2) Afdrag 1. prioritet Afdrag Bank (103) (156) (158) (160) (162) (163) (165) (167) (169) (171) (173) - (516) (688) (688) (688) (170) Likviditetspåvirkning fra finansiering (530) (1.276) (1.410) (1.368) (1.328) (771) (578) (556) (534) (510) (483) Netto likviditetsvirkning Note: Ændring af overtagelsesdatoen fra til medfører at overskud før skat i 2014 reduceres med cirka t.dkk 68. Side 20

21 6. Følsomhedsberegninger på Tronne Allé For Evostate er det vigtigt at du som investor får det bedst mulige beslutningsgrundlag forud for en investering i Evostate Tronne Allé ApS. Vi har i det følgende afsnit redegjort for de væsentligste risici ved ejendomsinvesteringen. Forudsætning Basis Ny faktor Ny faktor Værdistigning Forudsætning 1,00% 2,00% 3,00% Opsparing før skat Opsparing efter skat Inflation Forudsætning 2,00% 3,00% 1,00% Opsparing før skat Opsparing efter skat Rente Forudsætning + 1 %-point + 2 %-point Opsparing før skat Opsparing efter skat Vedligeholdelse pr. m2 Forudsætning Opsparing før skat Opsparing efter skat Ændret salgspris på ejendommen ultimo 2023 Såfremt ejendommen ikke kan sælges til den budgetterede værdi i 2023, vil den samlede opsparing blive mindre end budgetteret. I budgettet er der er kalkuleret med en værdistigning på 1,00 % p.a. af ejendommens værdi, dvs. mindre end den forventede lejeudvikling på ejendommen. Ændret inflation I vores budgetter er der taget udgangspunkt i en årlig ændring i Nettoprisindekset (NPI) på 2 % årligt. Dvs. i vores omkostningsbudget er omkostningerne over tid sat til en årlig stigning, der er over det nuværende inflationsniveau. HICP (EU-harmoniseret forbrugerprisindeks) udviste fra januar 2013 til januar 2014 en gennemsnitlig inflation på 0,8 %. Ved en eventuelt faldende inflation vil det alt andet lige sænke omkostningsniveauet, mens der må forventes et faldende husleje niveau. Lejekontrakterne på Tronne Allé er lavet som 10 og 15 årige lejetrapper, hvilket giver en sikkerhed for lejeniveauerne. En ændringen i inflationen vil i et vist omfang afspejle sig i rentekurven, således at en fortsat lav eller negativ inflation vil betyde korte lave renter. Side 21

22 Ændring i renten En rentestigning vil øge renteudgiften for Evostate Tronne Allé og forringe driften i selskabet. 1. prioriteten i selskabet er afdækket med en fast rente i 5 år og udgør 80 % af ejendommens købesum og udgør den væsentligste renterisiko. Ændring i vedligeholdelse omkostningerne Der er budgetteret med 50 kr. pr. kvadratmeter til vedligeholdelse pr. år. Tallet inflationsreguleres med 2 % p.a. En stigende omkostning til vedligeholdelse vil have en negativ effekt på driften af ejendommen I det 10 årige budget for Evostate Tronne Allé ApS er alene de første 3 års ekstraordinære vedligeholdelsesplan indregnet i budgetterne. Ændrede lejeindtægt En ændret lejeindtægt kan opstå ved misligholdelse/fraflytning og dermed have en negativ effekt på investeringen, idet driften af ejendommene afhænger af en løbende lejeindbetaling. Sikkerheden i denne investering er høj, da mængden af lejeboliger med egen have er begrænset i Nyborg. Den nødvendige husleje er i år 2014 på DKK og falder i takt med afviklingen af gælden Nødvendig husleje t.dkk Budgetteret husleje Nødvendig husleje År Side 22

23 Risiko vurdering I forbindelse med den juridiske gennemgang af købsaftalen er det påpeget at lejerne udover lejen opkræves særskilte bidrag til renovation. Denne praksis er formentlig i strid med lejelovens regler, og kan principielt udløse dels et krav om at opkrævningen standses, hvorved det kalkulerede afkast i forbindelse med købet af ejendommene forringes, dels et krav om tilbagebetaling fra lejerne. Baseret på den nuværende praksis, hvor der opkræves ca. DKK årligt i renovationsbidrag, vurderer at der i værste fald vil kunne forventes et tilbagebetalingskrav på ca. DKK Administrator oplyser, at der ikke i den tid ejendommen har været administreret hos dem har været rejst sager vedrørende denne problematik for huslejenævn eller boligret. Proceduren har været praktiseret i hvert fald siden 1. juli Derudover foreligger der for samtlige lejekontrakter et tillæg, som er underskrevet af lejer og udlejer. Disse tillæg vil som udgangspunkt være gyldigt vedtaget mellem lejer og udlejer. Dette udgangspunkt kan være i risiko, da nogle tillæg indeholder vilkår, som ikke modsvarer de reelle forhold i/ved det lejede. Dermed er der risiko for, at de pågældende tillæg vil kunne blive betragtet som standardblanketter, der ikke er autoriseret af ministeriet, og at de vil kunne tilsidesættes i den udstrækning vilkårene er en skærpelse af pligter eller begrænsning af rettigheder i forhold til lejelovgivningens almindelige vilkår. I værste fald vil dette indebære, at indvendig vedligeholdelse begrænses til lejelovens bestemmelser (maling, låse og nøgler), ligesom forpligtelsen til istandsættelse ved fraflytning som udgangspunkt begrænses. Muligvis vil også bestemmelserne om trapperegulering af lejen falde bort. I så fald vil også tilbagebetalingsproblematikken påkalde sig interesse i denne relation. Tillæggene er udarbejdet af sælgers administrator. Denne oplyser, at der ikke i den tid ejendommen har været administreret hos dem siden har været rejst sager vedrørende denne problematik for huslejenævn eller boligret. Sælger giver i forbindelse med handlen køber transport på retten til at gøre et eventuelt ansvar gældende overfor sælgers administrator, således at køber, såfremt krav måtte blive rejst, kan søge erstatning hos sælgers administrator og dennes forsikringsselskab. Det er vurdering, at det maksimale mulige erstatningsbeløb udgør under DKK og at sandsynligheden for at der vil blive rejst krav jf. ovenstående er meget minimal. Sammenholdt med muligheden for at gøre et eventuelt ansvar gældende overfor den tidligere administrator vurderes investorernes risiko for tab derfor for begrænset. Den fremadrettede likviditetsrisiko forventes at være maksimalt DKK fordelt over 5 år. vil fremadrette tilrettelægge administrationen således at nye lejekontrakter indeholder bestemmelser om at renovation opkræves som en del af lejen, og at der anvendes konkret tilpassede kontraktstillæg, således at risikoen over tid elimineres. Henset til den udskiftning i lejermassen, der har været de forgange år, vil risikoen være elimineret i løbet af 4-5 år. Side 23

24 7. Vedtægter for Evostate Tronne Allé ApS (CVR-nr ) Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Evostate Tronne Allé ApS. 2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 3. Selskabets formål er at erhverve fast ejendom, udvikling heraf samt udlejning af boliger til helårsbeboelse og hermed beslægtet virksomhed. Selskabets kapital 4. Selskabets anpartskapital udgør kr ,- fordelt i andele á kr. 100 eller multipla heraf, idet kapitalen er fuldt indbetalt. Generalforsamling 5. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved almindeligt brev eller e- mail til de i ejerbogen noterede kapitalejere. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for de til enhver tid gældende frister. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent Forelæggelse af årsrapport med revisorpåtegning til godkendelse samt årsberetning 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Eventuelt Side 24

25 Selskabets ledelse Selskabets ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 7. Bestyrelsen ansætter en direktion. Tegningsregel 8. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør. Regnskab og revision Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december. 9. Det første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse den 26. marts til den 31. december Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer for et år ad gangen og vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 11. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. --oo0oo-- Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 26. marts Side 25

26 8. Tegningsaftale for Evostate Tronne Allé ApS Under henvisning til prospektet om tegning af anparter i Evostate Tronne Allé ApS tegner undertegnede: Navn CPR.nr. - Stilling Adresse Post. Nr. By Telefon nr. arb. Telefon nr. privat Erhvervelsen af anparterne i Evostate Tronne Allé ApS er betinget af, at jeg mindst erhverver i alt anparter á nominelt kr. 100, svarende til en investering på kr Min samlede investering i Evostate Tronne Allé ApS udgør kr.. - Selskabskapitalen forhøjes med nom. kr fra nom. kr til nom. kr De nye anparter tegnes uden fortegningsret for de eksisterende anpartshavere til kurs 100 ved kontant indbetaling. - Tegningen sker på særskilt tegningsliste. - Anparternes nom. værdi er kr. 100 eller multipla heraf. - De nye anparter giver ret til udbytte og andre rettigheder fra og med registreringen af kapitalforhøjelsen. Jeg forpligter mig til at deltage i en kontant kapitalforhøjelse i Evostate Tronne Allé ApS, hvorved anpartskapitalen forhøjes med nominelt op til DKK til kurs 100 således at jeg forpligter mig til at underskrive dokumenter til brug for kapitalforhøjelsens gennemførelse og bekræfter, at der ved kapitalforhøjelsen hverken skal laves bestyrelsesberetning eller revisorudtalelse, jf. selskabsloven 156, stk. 3 Tegning af anparter i Evostate Tronne Allé ApS gennemføres med virkning fra den , hvis tegning accepteres af sælgeren, jf. nedenfor, ved at drager omsorg for, at anparterne overdrages til mig mod nedenstående anførte betaling samt at jeg påtager mig indbetalingsforpligtelser på anparterne. Betalingen skal ske seneste d Beløbet skal indsættes på Evostate Tronne Allé ApS konto reg. Nr kto Side 26

27 Jeg bekræfter samtidig med underskrift af nuværende tegningsaftale: At have læst selskabets vedtægter At jeg tiltræder disse, samt samtlige de for erhvervelsen af anparterne i selskabets gældende vilkår, At jeg er bekendt med, at erhvervelsen er bindende At jeg har modtaget det originale prospekt forbeholder sig ret til ikke at acceptere de indkomne tilbud. Dato: Dato: Aktionæren Side 27

28 Side 28

29 Side 29

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr. 160.853.726 Kvadratmeterpris: Kr. 15.111 Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr. 30.000.000 Investor

Læs mere

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54 HHRE Düsseldorf II A/S Februar 29+ EjendomsPlus og Minova har ordet+ I disse tider hvor finanskrisen trækker beliggende, indkøbte og finansierede Ejendommen har med sin centrale indtjening, og qua sine

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere