K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N DAN M A R K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N DAN M A R K"

Transkript

1 K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N DAN M A R K VELKOMMEN Velkommen i Kyäni. Vores mål er at hjælpe enkeltpersoner, der frivilligt ønsker at realisere deres potentiale -Experience More - i retning af større sundhed, bedre økonomi og et rigere liv. En del af dette mål kan nåes med Kyänis Kompensationsplan. På de følgende sider vil vi guide dig gennem de forskellige områder i kompensationsplanen. Det er vigtigt at forstå kompensationsplanen, men det er ikke nok at kende den til bunds for at nå den økonomiske frihed, du ønsker. Hvis du skal vælge mellem fuldt kendskab til planen eller hårdt arbejde, vil hårdt arbejde vinde hver gang. Endnu en gang velkommen i Kyäni. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig i de næste mange år. Vi vil sammen skabe en levende arv, som vil få betydning for tusindvis af mennesker. Kyänis Executive Team 1

2 Stamtræer Et stamtræ er et værktøj, der kan bruges til at se forbindelserne mellem alle distributørerne i Kyäni. I kompensationsplanen finder du to stamtræer: Sponsortræet og Placeringstræet. Når nye distributører indmelder sig i Kyäni, vil de figurere i begge træer. Sponsortræ Sponsortræet minder om en families stamtræ. Alle dem, som du personligt indmelder, vil blive placeret direkte under dig på dit første niveau. Når de team medlemmer, du personligt har indmeldt, selv indmelder nye distributører, vil de nye blive placeret under dig på dit andet niveau. Denne placering sker automatisk og er bestemt af, hvem der indmeldte den nye distributør. Bredden af dit Sponsortræ er lige så bred som antallet af personer, som du personligt har indmeldt. Bonusser beregnet efter Sponsortræet Team Bonus Generation Check Match 2

3 Placeringstræet Placeringstræet er en anden relationsoversigt. Modsat Sponsortræet har du her mulighed for selv at placere dine personligt sponsorerede distributører hvorsomhelst i din downline. Der kan være forskellige årsager til, at man vil placere nye distributører på bestemte pladser i Placeringstræet. Det kan være: A) Sammenhold ved teamarbejdet; B) Geografiske overvejelser; C) Personlige relationer; C) Opbygning til næste rang Det er vigtigt at placere nye distributører korrekt, så du får den rette bredde og dybde og dermed en mere profitabel virksomhed. Når du personligt indmelder et nyt medlem, kan du placere det øjeblikkeligt i Placeringstræet eller vælge at putte det i Holding Tank, hvor du har op til 72 timers betænkningstid, før du skal placere medlemmet. Hvis du ikke foretager dig noget inden for de 72 timer, vil systemet automatisk placere det nye medlem på dit første niveau i Placeringstræet. Der er ingen grænser for, hvor bredt dit Placeringstræ kan være. Du kan lave det ligeså bredt, som du vil. Du skal kun have tre ben for at kvalificere dig til alle bonusserne. På illustrationen herunder kan du se, at George er placeret under Mary. Samme placering ses i både Sponsortræet og Placeringstræet. Ud fra Placeringstræet udregnes følgende: Rang Fast Start Fast track Rang Bonusser Kyänis månedlige Paygate Accumulator 3

4 Kvalifikationskrav Der findes to kvalifikationsniveauer: Det første er ved 25QV pr. måned. På dette niveau er du Distributør. Du er kvalificeret til den ugentlige Kundebonus og til de 20 % af SV på Teambonusser, men kun hvis du er sponsor for den nyindmeldtedistributør. Ved QV pr. måned betegnes du som Kvalificeret Distributør og er kvalificeret til alle bonusser. Du skal kvalificere dig på ny hver måned. For at kvalificere dig kan du enten selv bestille en tilstrækkelig mængde produkter til at opnå QV eller sørge for at have kunder nok til at optjene de QV. En kombination af begge dele er naturligvis også en mulighed. RANGTRIN Rangtrin udregnes på baggrund af QV fra Placeringstræet. Du må medregne 500QV fra personlige indkøb op til rang af Pearl og 1.000QV fra Sapphire og højere. Rangtrin til og med Pearl kræver to aktive (QV) ben, og Sapphire og højere kræver tre aktive (QV) ben. Rangskema beregnet efter Placeringstræets QV Rang Medlem MQV Krav Totale GQV Krav QV Volumen ekskl. det største ben Distributør 25 Kvalificeret Distributør Garnet 300 Jade Pearl QV Volumenekskl. de 2 største ben Sapphire Ruby Emerald Diamond Blue Diamond Green Diamond Purple Diamond Red Diamond Double Red Diamond Black Diamond Double Black Diamond

5 Sådan fastsættes rang Brug følgende punkter for at fastsætte din rang: 1. Beregn den totale mængde GQV (Group Qualifying Volume) og sammenlign den med skemaet for mulig rang. 2. Er QV-mængden uden for det største ben (inklusiv den personlige mængde og kundemængden) stor nok til kravene for den pågældende rang? (Hvis nej, start forfra med rangen lige under) 3. Er QV-mængden uden for de to største ben (inklusiv den personlige mængde og kundemængden) stor nok til kravene for den pågældende rang? (Hvis nej, start forfra med rangen lige under. Hvis ja, har du nået den pågældende rang) Eksempler Nedenstående to eksempler illustrerer beregningen af rang. Eksempel A: Du har tre ben. Det største ben har QV, Ben 2 har QV og Ben 3 har 3.000QV. Brug QV erne i beregningsprocessen. 1. Den totale sum for alle ben er QV. Når du sammenligner med skemaet, er du kvalificeret til Emerald. 2. QV eksklusiv det største ben er QV. Skemaet viser, at der for rang Emerald kræves QV. Det krav er opfyldt. 3. QV eksklusiv de to største ben er 3.000QV, Skemaet viser, at der for rangen Emerald kræves 2.500QV. Dette krav er opfyldt. Du har opnået rangen Emerald. Eksempel B: Denne organisation har fire ben. Det største ben har QV, Ben 2 har QV, Ben 3 har 3.000QV og Ben 4 har 300QV. Brug disse QV er til følgende regnestykke: 1. Den totale mængde QV er Det hører til i kategorien Diamond. 2. QV uden for det største ben er QV. Dette opfylder ikke minimumskravene for Diamond. Vi ser derfor på rangen lige under Diamond (Emerald). 3. Pointene uden for det største ben er QV. Til Emerald skal du ifølge skemaet have mindst QV. Dette krav er altså opfyldt. 4. Pointene uden for de to største ben er 3.300QV. Til Emerald skal du ifølge skemaet have mindst 2.500QV. Dette krav er opfyldt. Du har derfor opnået rangen Emerald. 5

6 Personlige kundebonusser Detailsalgsbonus BONUSSER Hver gang du sælger et produkt til en registreret kunde, tjener du differencen mellem engrosprisen og detailprisen. Differencen mellem din engrospris og den, som din Preferred Customer eller Detailkunde betalte, er Detailsalgsbonussen. Den bliver udbetalt i din ugentlige bonus. Denne bonus optjenes hver gang en af dine personlige kunder køber et produkt. Du skal have en Betalt Rang som Distributør (minimum 25QV), når bonussen udregnes for at kunne få denne bonus udbetalt. Eksempel: Lad os antage, at en kunde bestiller produkter for 750 DKK. En ordre som kun ville koste en Distributør 600 DKK. Distributøren tjener derfor detailsalgsbonussen på 750 DKK 600 DKK = 150 DKK Kundebonus Når dine personlige kunder køber produkter fra Kyäni, modtager du 60% af CV erne for hver ordre. Denne bonus optjenes, hver gang en af dine personlige kunder køber et produkt, og bliver udbetalt på ugebasis. Du skal have en Betalt Rang som Distributør (minimum 25QV), når bonussen beregnes, for at kunne få udbetalt denne bonus. Eksempel: En kunde bestiller produkter med 50CV. Dette giver dig en bonus på 171 DKK. Det udregnes ved at gange CV erne på kundeordren med 60%. Kundebonussen er altså (60% x 50CV) = 171 DKK). Engangs-CCV-bonus Kyäni belønner dig under opbygningen af din kundevirksomhed. Når du har nået et bestemt antal personlige Kunde CV (CCV) får du en engangsbonus. Denne bonus har to niveauer, når dine kunder har genereret henholdsvis 500CV og 1.000CV. Du skal være Kvalificeret Distributør (minimum QV) for at være berettiget til denne bonus. 500 Kunde CV = 570 DKK udbetaling Kunde CV = 2850 DKK udbetaling Kundepuljen Hver måned tager Kyäni 2% af alle Globale Kunde CV og lægger dem i Kundepuljen. Alle Distributører som har minimum 500CV fra kunder er kvalificerede til denne pulje. Det beløb du tjener er bestemt af den mængde CV, som du personligt bidrager med til puljen sammenholdt med den samlede mængde Kunde CV fra alle Kvalificerede Distributører. Hvis en Distributør fx har 1.000CV fra personlige kunder og der i denne måned er.000 Kunde CV fra samtlige Kvalificerede Distributører, får den pågældende Distributør 1.000/.000 = 1% af puljen. * Dine personlige bestillinger medregnes ikke. Kun bestillinger fra dine kunder tæller med i beregningen i Kundepuljen. 6

7 Double Black Diamond Black Diamond Double Red Diamond Red Diamond Purple Diamond Green Diamond Blue Diamond Diamond Emerald Ruby Sapphire Pearl Jade Garnet Kvalificeret Distributør Distributør (Kun Sponsor) Compensation_Plan_Detail DA-EU Distributørbonusser Teambonus Når en person i din downline indmelder et nyt medlem, er du berettiget til at modtage den Differentierede Teambonus. Den Differentierede Teambonus beregnes via Sponsortræet. Den udbetales på baggrund af størrelsen på det nye medlems Startpakke, din egen rang og distributørernes rang imellem dig og det nye medlem. Teambonussen benytter SV (Starter Pack Volume) til at beregne udbetalingerne. Der er tilknyttet en SV-værdi til hver Startpakke. Afhængig af din rang vil du modtage en vis procentdel af SV erne som bonus. Den rang, du opnår efter de første 31 dage, betegnes Grace Rank. Denne rang er med til at afgøre, hvor meget du vil tjene på Teambonussen. Efter de første 31 dage vil din Grace Rank blive sammenholdt med din rang i den indeværende kalendermåned, samt din rang fra den foregående kalendermåned. Den højeste rang af disse tre vil blive brugt til at beregne Teambonussen. Din Grace Rank vil blive brugt i de første 31 dage, resten af måneden efter de 31 dage samt hele den efterfølgende måned. Hvis du fx indmelder dig den 15. august, vil dine 31 dage løbe til den 15. september, og du kan derfor bruge din Grace Rank fra den 15. august til den 31. oktober. Du kan til hver en tid opnå en højere rang inden for denne periode, men du vil ikke få udbetalt bonus lavere end din Grace Rank. (Denne rang bruges kun til teambonusudregninger.) Efter periodens udløb vil din Teambonus kun blive udregnet ud fra den indeværende og foregående måned. Skemaet nedenfor illustrerer den procentmæssige udbetaling baseret på din rang. 10% 10% 25% 40% 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 94% 96% 98% 99% % 7

8 Eksempel på Differentieret Teambonus Double Black Diamond Purple Diamond Diamond Ruby Member En Double Black Diamond er berettiget til % af SV. Dog bliver 10% betalet til den Kvalificerede Distributør, 30% til Jade, 15% til Pearl, 15% til Ruby, 10% til. Diamond og 14% til Purple Diamond: % - 10% - 30% -15% - 15% - 10% - 14% = 6% En Purple Diamond er berettiget til 94% af SV. Dog bliver 10% betalet til den Kvalificerede Distributør, 30% til Jade, 15% til Pearl, 15% til Ruby og 10% til Diamond: 94% - 10% - 30% -15% - 15% - 10%= 14% En Diamond er berettiget til 80% af SV. Dog bliver 10% betalet til den Kvalificerede Distributør, 30% til Jade, 15% til Pearl og 15% til Ruby: 80% - 10% - 30% -15% - 15% = 10% En Ruby er berettiget til 70% af SV. Dog bliver 10% betalet til den Kvalificerede Distributør, 30% til Jade og 15% til Pearl: 70% - 10% - 30% -15% = 15% Et medlem er ikke berettiget til bonus. 0% bliver udbetalt. Pearl En Pearl er berettiget til 55% af SV. Dog bliver 10% betalet til den Kvalificerede Distributør og 30% til Jade: 55% - 10% - 30% = 15% Garnet En Garnet er berettiget til 25% af SV. 40% er allerede blevet betalt og overstiger det beløb en Garnet kan tjene. 0% bliver udbetalt. Jade En Jade er berettiget til 40% af SV. Dog er 10% allerede blevet betalt så kun 10% bliver betalt af de 40%: 40%-10% = 30% Kvalificeret Distributør En Kvalificeret Distributør er berettiget til 10% af SV. Der har ikke været nogen udbetaling endnu, så de tjener alle 10%. Nyt Medlem 8

9 Fast Start Bonus For at komme godt i gang, tilbyder Kyäni en Fast Start Bonus med tre forskellige slags udbetalinger. Til den første bonus skal du opnå Betalt Rang som Jade inden for de første 31 dage. (Din indmeldelsesdato betragtes som dag 0.) For at opnå den anden bonus, skal du opnå Betalt Rang som Jade i den første fulde kalendermåned, efter at du har opnået den første bonus. Den tredje bonus modtager du ved at opnå Betalt Rang som Jade i den næste fulde kalendermåned, efter at du har opnået den anden bonus. Du kan kun opnå bonusserne, hvis de bliver opnået i nævnte rækkefølge. Udbetalingen sker ud fra nedenstående skema. Første 31 dage Kalendermåned 1 Kalendermåned 2 Total 750 DDK ( ) 1125 DKK (150 ) 1875 DKK (250 ) 3750 DKK (500 ) Eksempel A: En distributør indmeldes den 5. april og opnår rangen Jade den. 3. maj (Dette er tæt på udgangen af perioden på de 31 dage). Distributøren opnår nu Pearl i maj og Jade i juni. Han modtager udbetaling ud fra følgende skema. Selv om der ikke er nogen udbetaling i maj, skal rangen Jade fastholdes for at opnå de resterende bonusser. Måned (Rang) Bonus Første 31 dage (Jade) 750 DDK ( ) Maj (Pearl) Juni (Jade) Juli (Jade) Total Ingen bonus 1125 DKK (150 ) 1875 DKK (250 ) 3750 DKK (500 ) Fast Track Bonus Der er to krav til Fast Track Bonus. Det første krav er at opnå Betalt Rang som Pearl i din indmeldelsesmåned eller i de to efterfølgende måneder. Det andet krav er at opnå Pearl for anden gang. Du vil modtage 2850 DKK sammen med de månedlige provisioner, så snart betingelserne er opfyldt. Eksempel A: En distributør indmeldes den 5. april og opnår ved månedens slutning Betalt Rang som ses i skemaet nedenfor. Han opfylder betingelserne ved at opnå Pearl i den anden måned efter indmeldelsen. Dernæst opfylder han den anden betingelse ved at opnå Pearl i august. Han har herved opnået bonussen. Måned April Maj Juni Juli August Rang Jade Jade Pearl Jade Pearl Kyäni PayGate Accumulator Kyäni PayGate Accumulator bestemmes ud fra de månedlige CV, som genereres i dit Placeringstræ. Kyäni PayGate Accumulator udregner den månedlige indtægt ved at starte i bunden af placeringstræet og bevæge sig opad, mens den akkumulerer CV-mængden, indtil den når en distributør med en kvalificeret PayGate. Her udbetales den optjente provision. Herefter gentages processen op igennem alle PayGate-niveauer. I takt med at din CV-mængde øges, kvalificeres du til nye PayGate-niveauer, afhængigt af fordelingen af CV i dit Placeringstræ. For hver PayGate du stiger, opnår du yderligere udbetaling. Nedenfor ser du et skema over PayGates, procentdelen af CV for hvert niveau og CV-betingelserne for at opnå de respektive PayGate-niveauer. 9

10 PayGate Accumulator ud fra CV i Placeringstræet PayGate Procentdel Krav til største ben Total fra små ben Tredje ben Minimum % % % % % % % % % % % %

11 PayGate 1 skema 285 DKK 57 DKK 114 DKK 142,50 DKK B A 85,50 DKK 199,50 DKK 85,50 DKK PayGate 1 eksempel Kig på eksemplet for PayGate 1 ovenfor (alle udbetalinger er anført i danske kroner). Startende fra bunden bevæger CV-mængden sig opad, indtil den rammer den første Kvalificerede Distributør til PayGate 1. Her udregnes hvor meget CV, der skal udbetales (indikeret i den gule boks). En total på 900CV er akkumuleret i det første gule felt A (Distributør A). Så snart en PayGate er nået, bruges følgende process til at fastsætte udbetalingen: 1. Læg alle CV sammen op igennem Placeringstræet, enten fra bunden eller fra den sidste PayGate udbetaling den som er nærmest. 2. Fratræk PayGate basisbeløbet (det største bens krav). For PayGate 1 er dette 200CV. Disse 200CV (sammen med dine personlige og kunde CV) vil fortsætte op igennem træet til den næste Distributør. I dette eksempel har du 900CV 200CV = 700CV. Disse 700CV ganges med 5% for PayGate 1 og giver 199,50 DKK. Den mængde, som vandrer op fra Distributør A (gul boks), er nu 300CV (200CV PayGate basismængde + personlig mængde CV). Distributør B (gul boks B) er den næste Distributør, der er kvalificeret til PayGate 1. Den mængde, han modtager, er 500CV. Gennemgå de to trin igen og husk på, at PayGate mængden på 200CV plus de personlige CV vandrer op og gentager processen på ny. Distributør B modtager 85.50DKK. Distributør B s personlige CV samt de 200CV fra PayGate mængden vandrer igen opad. Hver enkelt gul boks markerer en Distributør, som er kvalificeret til PayGate 1. Når et PayGate niveau har nået toppen af organisationen, startes forfra fra bunden med den samme mængde. 11

12 PayGate 4 skema 5985 DKK 1596 DKK 3192 DKK A 2194,50 DKK PayGate 4 eksempel Ovenfor er et eksempel på PayGate 4. Vi bruger den samme struktur som i PayGate 1-eksemplet men har øget mængden til CV for at holde illustrationen lille nok til at demonstrere denne PayGate. Husk på at PayGate 1 til 3 er blevet udbetalt før PayGate 4 træder i kraft. For at kvalificere sig til denne PayGate, skal dit største ben være på mindst 4.500CV og totalen på de resterende ben mindst 3.000CV. Alle Distributørerne med gult er kvalificeret til at modtage en udbetaling i PayGate 4. For at udregne beløbet for Distributør A (gul boks A), skal du først lægge mængden fra alle benene sammen. Her opnår Distributør A CV. Herefter trækkes PayGate basisbeløbet fra (4.500CV for PayGate 4) CV 4.500CV = 5.500CV. Dette skal ganges med 7% og giver 2194,50 DKK. Beløbet skal lægges sammen med denne distributørs andre PayGate bonusser (PayGate 1-3). Endelig vandrer PayGate 4 basisbeløbet på 4.500CV opad med distributør A s personlige 1.000CV til distributøren over ham. Denne udregning foretages ved hver distributør, som er kvalificeret til PayGate 4. I dette eksempel modtager i alt fire distributører PayGate 4 bonus. 12

13 Double Black Diamond Black Diamond Double Red Diamond Red Diamond Purple Diamond Green Diamond Blue Diamond Diamond Emerald Ruby Sapphire Generationer Compensation_Plan_Detail DA-EU Generation Check Match Èn af de mest spændende bonusser er Generation Check Match. Du kan optjene en vis procentdel af enhver PayGate udbetaling fra dine downline Distributører i dit Sponsortræ op til ni niveauer nedad. En Generation defineres som en Distributør, som har opnået en Betalt Rang svarende til eller højere end Sapphire, ned til og med den næste Kyäni distributør, som har opnået en Betalt Rang svarende til eller højere end Sapphire. Med udgangspunkt i din Betalte Rang tjener du en procentdel af hele din downlines Paygate indtjening. Skemaet nedenfor viser fordelingen af generationer og procenter. 1 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 2 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 3 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 4 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 7 3% 3% 3% 3% 3% 3% 8 2% 2% 2% 2% 2% 9 1% 1% 1% 1% 13

14 Eksempel på Generation Check Match DIAMOND SAPPHIRE RUBY EMERALD Generation One Generation Two Generation Three I ovenstående eksempel har den øverste distributør en Betalt Rang som Diamond, som giver ham ret til udbetalinger gennem fem generationer (der vises kun tre generationer). Distributørerne med rødt er Generation Et og Diamond får 15% af PayGate bonussen fra hver enkelt af dem. Distributørerne med grønt er Generation To, og Diamond får 10% af PayGate bonussen fra hver enkelt af dem. Distributørerne med gult er Generation Tre, og Diamond får 10% af PayGate bonussen fra hver enkelt af dem. Rangbonus Emerald Rank Bonus - Opnå ved månedens slutning Betalt Rang som Emerald i to hele måneder og modtag DKK. Blue Diamond Bonus - Opnå ved månedens slutning Betalt Rang som Blue Diamond i tre hele måneder og modtag DKK. Purple Diamond Bonus - Opnå ved månedens slutning Betalt Rang som Purple Diamond i tre hele måneder og modtag DKK. Double Red Diamond - Opnå ved månedens slutning Betalt Rang som Double Red Diamond i tre hele måneder og modtag DKK ( DKK pr. måned i fem måneder). Double Black Diamond - Opnå ved månedens slutning Betalt Rang som Double Black Diamond i tre hele måner og modtag DKK ( DKK pr. måned i ti måneder). 14

15 LEADERSHIP BONUSSER Diamond puljen 1,5% af CV-pointene på verdensplan placeres i Diamond puljen. Denne pulje afregnes månedligt og udbetales med 60 dages forsinkelse. Eksempelvis bliver bonussen som optjenes i januar først udbetalt i marts. For at blive en del af denne pulje, skal en distributør have en Udbetalt Rang som Diamond eller højere I den pågældende måned og en tilsvarende rang i én af de to foregående måneder. De kvalificerede modtager bonusandele baseret på følgende skema: Diamond 1 andel Blue Diamond 2 andele Green Diamond 4 andele Purple Diamond 8 andele Red Diamond 8 andele Double Red Diamond 8 andele Black Diamond 8 andele Double Black Diamond 8 andele Red, Double Red, Black eller Double Black Diamond får del i denne pulje, indtil han kvalificerer sig til den næste pulje. Hvis et medlem hjælper en downline distributør i sponsortræet op på niveau med sig selv eller højere, vil hans andel blive ganget med 1,5. Man kan kun opnå én multiplikationsfordel. Kvalifikation bestemmes ud fra den månedlige Udbetalt Rang-status. En distributør kan ikke få del i mere end én Leadership pulje i samme måned. Red Diamond pulje 0,5% af CV-pointene på verdensplan placeres i Red Diamond puljen. Denne pulje afregnes månedligt og udbetales med 60 dages forsinkelse. Eksempelvis bliver bonussen som optjenes i januar først udbetalt i marts. For at blive en del af denne pulje, skal en distributør have en Udbetalt Rang som Red Diamond eller højere I den pågældende måned og en tilsvarende rang i én af de to foregående måneder. De kvalificerede modtager bonusandele baseret på følgende skema: Red Diamond 1 andel Double Red Diamond 2 andele Black Diamond 2 andele Double Black Diamond 2 andele Black eller Double Black Diamond får del i denne pulje, indtil de kvalificerer sig til Infinity Bonussen. Hvis et medlem hjælper en downline distributør i sponsortræet op på niveau med sig selv eller højere, vil hans andel blive ganget med 1,5. Man kan kun opnå én multiplikationsfordel. Kvalifikation bestemmes ud fra den månedlige Udbetalt Rang-status. En distributør kan ikke få del i mere end én Leadership pulje på samme måned. 15

16 Infinity Bonus Infinity bonussen giver Black Diamond og Double Black Diamond en udbetaling på 1% af samtlige CV i deres downline. Hvis en Black Diamond eller Double Black Diamond har en Black Diamond eller højere i sin downline, bliver Infinity bonussen halveret. For hvert nyt Black Diamond medlem i dit Placeringstræ bliver bonussen halveret den slutter dog aldrig. For at få del i bonussen, skal distributøren være Black Diamond eller højere i den pågældende måned og en tilsvarende rang i én af de to foregående måneder. Kyänis Drømmebilprogram Allerede fra Ruby, kan du få lov at køre i din egen Mercedes og det stopper ikke her! Der er fem niveauinddelinger i Drømmebilprogrammet, som kan resultere i en månedlig udbetaling på DKK! Niveauinddelingerne i programmet er: Ruby, Diamond, Green Diamond, Red Diamond og Black Diamond. For at kvalificere dig til Ruby niveauet behøver du blot at nå Udbetalt Rang som Ruby i to separate måneder. For at kvalificere dig til Diamond, Green Diamond, Red Diamond og Black Diamond niveauerne skal du holde din Udbetalt Rang-status i mindst tre ud af fem fortløbende måneder. Se alle detaljerne om Kyänis Drømmebilprogram i dit Backoffice. Rejser Kyäni tilbyder incitamentsrejser - Incentive Trips - til de mest driftige distributører. Incitamentsrejserne varierer året igennem. Se den nuværende status for incitamentsrejser i dit Backoffice. 16

17 KYÄNIS BONUSSKEMA Ugentlige bonusser Team Bonus Detailsalgsbonus Kundebonus Fast start bonus Udbetaling 1 Posteret i BackOffice Tirsdag Bankoverførsel Fredag * Ugentlige bonusser beregnes fra mandag til søndag baseret på lokal tid i registreringslandet. Månedlig(e) Bonusser/Provision Kyäni Paygate Accumulator Generation Check Match Fast Track Kundepuljen Engangs Kundebonus Fast Start Bonus Udbetaling 2 & 3 Posteret i BackOffice Bankoverførsel Leadership Bonusser Diamond Pulje* Red Diamond Pulje* Infinity Bonus Rang Bonusser Posteret i BackOffice Bankoverførsel * Diamond og Red Diamond Puljer udbetales den anden måned efter, at de er optjent. Eksempelvis vil januars Leadership Puljer ikke blive udbetalt før den 25. marts. NB: Hvis overførslen falder på en weekend eller helligdag, vil udbetalingen først kunne ses den efterfølgende hverdag. 17

18 DEFINITIONER Ben En distributørs hele gruppe af individuelle niveau 1-distributører. Der kan være ben i både sponsortræet og placeringstræet. Har du tre individuelle distributører på dit første niveau, har du således tre ben. Downline Alle distributører i din organisation. Autoship Produkter, der faktureres og afsendes automatisk hver måned. Det kan være til enten en distributør eller en kunde. Der findes adskillige valgmuligheder, men antallet af tilgængelige produkter kan variere på det enkelte marked. Autoship kan oprettes gennem dit BackOffice eller ved at kontakte kundeservice. BackOffice Den sikre internetside, som gør det muligt for dig at overvåge og kontrollerere din forretning. Du kan gennemse rapporter om dit team, bestille produkter, oprette nye kunder, indmelde nye distributører, få træning og kontrollere dine Autoship. HoldingTank Når du indmelder en ny distributør i din organisation, kan du placere dem midlertidigt på en opbevaringsplads i op til 72 timer. Dette giver dig tid til at afgøre, hvor du vil placere dem i dit Stamtræ. Hvis du ikke får dem placeret inden for denne tidsperiode, vil den nye distributør automatisk blive placeret på første niveau i dit Stamtræ. Generation - En Kyäni distributør, som har opnået en Betalt Rang svarende til eller højere end Sapphire, ned til og inklusiv den næste Kyäni distributør, som har opnået en Betalt Rang svarende til eller højere end Sapphire dvs også alle distributører, der ligger derimellem. Generations fastlægges individuelt for hvert ben. Betalt Rang Den rang, der opnås på tidspunktet for hver bonus- eller provisions- udbetaling. Denne rang vil variere med dit teams volumen. Du kan finde din Betalte Rang i dit BackOffice i forbindelse med hver provisionsudbetaling. Lifetime Rang Den højeste rang, du har opnået. Preferred Customer En kunde, der opretter sine produktordrer som Autoship. Det giver dem også ret til at få rabat på deres produktkøb. Detailkunde En kunde, der køber sine produkter med én ordre af gangen. Hvis de ønsker nogle produkter, kan de kontakte distributøren direkte, kontakte kundeservice eller logge ind på Kyänis website og købe produkterne. QV Qualifying Volume Henviser til mængden af købte produkter og bruges til at fastsætte rang og mindste kvalifikationsniveau. MQV Member Qualifying Volume. (Inkluderer kundeindkøb) GQV - Group Qualifying Volume. (Inkluderer dig selv og hele din gruppe, dine kunder inklusive) CV Commissionable Volume. Mængden af købte produkter, der bruges til at beregne bonusser. SV Starter Pack Volume. Mængden af købte produkter, der bruges til at beregne Teambonus udbetalinger. 1CV = 5,7 DKK OMREGNINGSFAKTOR 18

European Detailed_Compensation_Plan DA-EU KYÄNIS KOMPENSATIONSPLAN

European Detailed_Compensation_Plan DA-EU KYÄNIS KOMPENSATIONSPLAN KYÄNIS KOMPENSATIONSPLAN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Velkommen til Kyäni... 4 Du betales efter dit personlige salg og volumen...5 Bonusser beregnes efter volumen... 5 Hverve kunder Den

Læs mere

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN TRUENORDIC SUCCESS POTENTIAL Introduktion Sådan starter du. 7 slags bonusser Kunde

Læs mere

For at starte med at optjene provision (detail, fordelskunde, hurtigt i gang, teamprovision og

For at starte med at optjene provision (detail, fordelskunde, hurtigt i gang, teamprovision og ASEA Provisionsordning 1 DANMARK For at starte med at optjene provision (detail, fordelskunde, hurtigt i gang, teamprovision og AAA-bonus) skal du blot være aktiv og generere mindst (Personlig Volumen)

Læs mere

ASEA Provisionsordning

ASEA Provisionsordning ASEA Provisionsordning 1 DANMARK For at starte med at optjene provision (detail, fordelskunde, hurtigt i gang, teamprovision og AAA-bonus) skal du blot være aktiv og generere mindst 100PV (Personlig Volumen)

Læs mere

Ubegrænset indtægtspotentiale i dybden

Ubegrænset indtægtspotentiale i dybden KOMPENSATIONS- PLAN LifeWaves vigtigste aktiv er alle de talentfulde og hårdtarbejdende Distributors, der deler vores produkter med resten af verden. Det er grunden til, at vi gerne vil belønne dem med

Læs mere

MULIGHED FINANSIEL BELØNNINGSPLAN HJÆLPER DIG MED AT SKABE EN SIKKER FINANSIEL FREMTID

MULIGHED FINANSIEL BELØNNINGSPLAN HJÆLPER DIG MED AT SKABE EN SIKKER FINANSIEL FREMTID MULIGHED FINANSIEL BELØNNINGSPLAN HJÆLPER DIG MED AT SKABE EN SIKKER FINANSIEL FREMTID VELKOMMEN TIL JEUNESSE DEN UNGE GENERATION EN MULIGHED FOR AT SKABE RIGDOM PÅ ET VOKSENDE MARKED Vi er glade for,

Læs mere

FULDKOMMEN KOMPENSATIONS- PLAN

FULDKOMMEN KOMPENSATIONS- PLAN FULDKOMMEN KOMPENSATIONS- PLAN 2 LifeWaves mest værdifulde aktiv som virksomhed er vores talentfulde gruppe af flittige medlemmer, som deler vores produkter med hele verden. Derfor tilbyder vi nogle af

Læs mere

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Opdateret: 10. Februar 2015 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Opstarts alternativer i Eqology Relationship marketing I dagens marked er den aller bedste måde

Læs mere

EMEA EXECUTIVE DUPLICATION BONUS VILKÅR OG BETINGELSER

EMEA EXECUTIVE DUPLICATION BONUS VILKÅR OG BETINGELSER EMEA EXECUTIVE DUPLICATION BONUS VILKÅR OG BETINGELSER EMEA Executive Duplication Bonus giver alle nye og eksisterende Executives mulighed for at optjene Shares på provisionsgivende indtjening i EMEA-landene.

Læs mere

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Oppdatert: 1. November 2015 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Relationship marketing I dagens marked er den aller bedste måde at nå ud til kunden på, enten ansigt

Læs mere

SALGSKOMPENSATIONSPLAN BROCHURE

SALGSKOMPENSATIONSPLAN BROCHURE SALGSKOMPENSATIONSPLAN BROCHURE Nu Skin er den demonstrerbare forskel Ved at indgå partnerskab med dig, fortsætter vi med at udvise sandt lederskab når det drejer sig om kompensation på globalt plan. Vores

Læs mere

PRODUKT VIDENSKAB TIMING VIRKSOMHED KOMPENSATION

PRODUKT VIDENSKAB TIMING VIRKSOMHED KOMPENSATION PRODUKT VIDENSKAB TIMING VIRKSOMHED KOMPENSATION 1 Kompensationsplan Hos MXI Corp ser vi vores partnere som uvurderlige forretningspartnere og derfor belønner vi dem med den mest generøse kompensationsplan

Læs mere

LifeWave KOMPeNSaTi- ONSPLaN

LifeWave KOMPeNSaTi- ONSPLaN LifeWave KOMPENSATI- ONSPLAN $ LifeWaves globale succes er baseret på hårdt arbejde, passion og medlemmernes hengivenhed. Vi har derfor besluttet at belønne de af vores medlemmer, der har nogle af de højeste

Læs mere

ORGANO GOLDS KOMPENSATIONSPLAN: KING OF COMPENSATION PLAN. Det er nemt, det er enkelt, Det er kaffe.

ORGANO GOLDS KOMPENSATIONSPLAN: KING OF COMPENSATION PLAN. Det er nemt, det er enkelt, Det er kaffe. ORGANO GOLDS KOMPENSATIONSPLAN: KING OF COMPENSATION PLAN Det er nemt, det er enkelt, Det er kaffe. Denmark Gældende fra 18. april 2015 INDHOLD Oversigt... 1 Kompensationsplan... 2 Definitioner... 3 7

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Oppdatert: 1. August 2015 Velkommen til Eqology Opstartsalternativer i Eqology Mulighed 1 DKK 6.000 EQ Arctic Professional Business Kit «Our business is to change lives» Relationship

Læs mere

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Opdateret: 7. juli 2015 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Opstarts- alternativer i Eqology Relationship marketing I dagens marked er den aller bedste måde at

Læs mere

Mannatech Compensation Plan

Mannatech Compensation Plan Mannatech Compensation Plan Mannatech Mission og Vision Vores mission er at bekæmpe den globale underernæring ved at nære verden med Real Food Technology -tilskud, mens vi styrker og belønner livet for

Læs mere

Kunne du tænke dig. Ekstra indtægt. At arbejde deltid eller fuldtid. Mere tid sammen med familie og venner. Produkter med høj kvalitet

Kunne du tænke dig. Ekstra indtægt. At arbejde deltid eller fuldtid. Mere tid sammen med familie og venner. Produkter med høj kvalitet Business Overview Kunne du tænke dig Ekstra indtægt At arbejde deltid eller fuldtid Mere tid sammen med familie og venner Produkter med høj kvalitet At arbejde i team sammen med positive, energiske mennesker

Læs mere

Kunne du tænke dig. Ekstra indtægt. At arbejde deltid eller fuldtid. Mere tid sammen med familie og venner. Produkter med høj kvalitet

Kunne du tænke dig. Ekstra indtægt. At arbejde deltid eller fuldtid. Mere tid sammen med familie og venner. Produkter med høj kvalitet Business Overview Kunne du tænke dig Ekstra indtægt At arbejde deltid eller fuldtid Mere tid sammen med familie og venner Produkter med høj kvalitet At arbejde i team sammen med positive, energiske mennesker

Læs mere

3.1. Pris- og PV-/ BV-lister, Produkter (inkl. forklaring og definition)

3.1. Pris- og PV-/ BV-lister, Produkter (inkl. forklaring og definition) 3. Tjen penge med WellStar Opdater plan fra 1. marts 2008 3.1. Pris- og PV-/ BV-lister, Produkter (inkl. forklaring og definition) Begrebsforklaring: 1. Bruttoavance (BA): Avance fra indkøb til salg af

Læs mere

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM POS Manual BackOffice WALLMOB.COM S. 2 Velkommen til dit BackOffice For bedst muligt at opsætte og navigere rundt i dit Wallmob POS BackOffice, anbefaler vi en grundig gennemgang af nærværende manual,

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

2-4 års plan. Traditionel 45 års plan. Arbejdsindsats. Indtægt. Indtægt 50% Pension

2-4 års plan. Traditionel 45 års plan. Arbejdsindsats. Indtægt. Indtægt 50% Pension FIRST LOOK Kunne du tænke dig Ekstra indtægt At arbejde deltid eller fuldtid Mere tid sammen med familie og venner Produkter med høj kvalitet At arbejde i team sammen med positive, energiske mennesker

Læs mere

2-4 års plan. Traditionel 45 års plan. Arbejdsindsats. Indtægt. Indtægt 50% Pension

2-4 års plan. Traditionel 45 års plan. Arbejdsindsats. Indtægt. Indtægt 50% Pension FIRST LOOK Kunne du tænke dig Ekstra indtægt At arbejde deltid eller fuldtid Mere tid sammen med familie og venner Produkter med høj kvalitet At arbejde i team sammen med positive, energiske mennesker

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Trin 1. Trin 2. Trin 3.

Trin 1. Trin 2. Trin 3. 15 min Quick Start Enkelt at komme igang: 3 enkle trin Når du har købt dit EQ Professional Business Kit+ eller EQ Business Kit+, er det vigtigt at komme hurtigt i gang: Trin 1. Trin 2. Trin 3. Skriv din

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

VELKOMMEN TIL NU SKIN. Tillykke med din beslutning om at gøre os selskab.

VELKOMMEN TIL NU SKIN. Tillykke med din beslutning om at gøre os selskab. KOM I GANG VELKOMMEN TIL NU SKIN Nu Skin skiller sig ud ved at demonstrere, at vi har de bedste folk, de bedste produkter, den bedste kultur og den bedste mulighed inden for direkte salg, hudpleje samt

Læs mere

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K.

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K. NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014 BESTEMMELSER FOR OPTJENING AF BONUS VIA ILLUM KEY FORDELSKORT Definitioner: Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København

Læs mere

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information BlackJack Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 Bilag 7 Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen 7.1 Hovedprincipper og anvendelse... 2 7.1.1 Kvalitetsstyringssystemets hovedprincipper... 2 7.1.2 Grundlaget

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard Mandags Chancen En optimal spilstrategi Erik Vestergaard Spilleregler denne note skal vi studere en optimal spilstrategi i det spil, som i fjernsynet går under navnet Mandags Chancen. Spillets regler er

Læs mere

GUIDE til Companys Club. Hvad siger vi til kunderne?

GUIDE til Companys Club. Hvad siger vi til kunderne? GUIDE til Companys Club Hvad siger vi til kunderne? Hvad handler Companys Club om? COMPANYS CLUB HANDLER OM MODE - OG OM FORDELE, OPLEVELSER OG BONUSSER TIL KUNDER, SOM ELSKER MODE. CALLING ALL FASHIONISTAS!

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Supervisor Herbalife International of America, Inc. Med forbehold for alle rettigheder. USA MRK14844E-USEN 09/11

Supervisor Herbalife International of America, Inc. Med forbehold for alle rettigheder. USA MRK14844E-USEN 09/11 2011 Herbalife International of America, Inc. Med forbehold for alle rettigheder. USA MRK14844E-USEN 09/11 De forskellige typer salgspoints Der findes seks forskellige salgspointtyper: Personligt opnåede

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Informationsmateriale: Rangering og seedning gældende fra 2002/2003 Baggrund Tilbage i 2002/2003 blev større ændringer implementeret hvad angår Champions League

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Planlæg, Opbyg, Øg. En guide til, hvordan man opnår succes med Nu Skin-muligheden

Planlæg, Opbyg, Øg. En guide til, hvordan man opnår succes med Nu Skin-muligheden Planlæg, Opbyg, Øg En guide til, hvordan man opnår succes med Nu Skin-muligheden Tiden er kommet, hvad er din plan? Nøglestrategierne, der forbedrer Nu Skins forretningsmulighed er Opportunity Renewal

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS aftale udbydes af: Dansk HøreCenter Nørregade 71 5000 Odense C. CVR 1015015 1. Generelle vilkår for tegning af Lyt til Livet

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4 Guide til madordning Indhold 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4 Bestil mad...4 Vise ordrer... 10 Annullere ordrer... 11 Kontaktoplysninger... 13 gladsaxekortet@gladsaxe.dk Side

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Væske- og vandladnings-skema, børn Version: :13

Væske- og vandladnings-skema, børn Version: :13 Væske- og vandladnings-skema, børn Version: 06-04-2017 17:13 Vejledning og skema-materiale findes i web-mappe. Revision: 06-04-2017 1) Vejledning og kladde opdateret - Version 2017-04-06.pdf 2) Nyt afsnit

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF.

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Retningslinjer for beretninger om forretningsmuligheder

Retningslinjer for beretninger om forretningsmuligheder Retningslinjer for beretninger om forretningsmuligheder 1 SKRIFTLIGE BERETNINGER OM FORRETNINGSMULIGHEDER Overordnet set er en beretning om forretningsmuligheder enhver påstand, der viser eller antyder

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til Wave Bonus

Ofte stillede spørgsmål til Wave Bonus Ny OSS til Wave Bonus! Ofte stillede spørgsmål til Wave Bonus Hermed får du LifeWaves nye OSS til Wave Bonus! Disse oplysninger giver dig alt, du behøver for fuldt ud at forstå denne meget spændende del

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

TRIX. Træningshæfte 2 FACITLISTE. Side 1. Side 2 Side 3. FACIT, side 1-3 Trix, Træningshæfte 2 Alinea. Byg og tegn

TRIX. Træningshæfte 2 FACITLISTE. Side 1. Side 2 Side 3. FACIT, side 1-3 Trix, Træningshæfte 2 Alinea. Byg og tegn TRIX Træningshæfte Side J a o u - - - - - - e t u r i g v b n Fra oven p FACITLISTE Forfra Fra siden Jubii Side Side Femkanter Veksle mønter Farv rødt Farv gult Jubii Positionssystemet Øverst: Eksperimenter

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Monte Carlo Udviklet for DAB

Monte Carlo Udviklet for DAB Spillebeskrivelse Monte Carlo Udviklet for DAB Revision 05 Den 31. marts 2006 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater.

Læs mere

Ofte stilte Spørgsmål Bestille på MYHERBALIFE.COM Danmark, Januar 18, 2013

Ofte stilte Spørgsmål Bestille på MYHERBALIFE.COM Danmark, Januar 18, 2013 Tryk på et af ofte stilte spørgsmål forneden for at få svar. Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål, venligst tag kontakt til Forhandler service på 3848 7766. Generelt Kan jeg bestille produkter

Læs mere

Rev. 12.10. 2015. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil

Rev. 12.10. 2015. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil Rev. 12.10. 2015 Spilleregler Bånd oversigt Gevinst oversigt Featurespil Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat med den ønskede indsats: 50 øre, 1 krone eller 5 kroner

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

LIDT OM BUTIQ. Vores service udbydes gennem en app hvor det er nemt og hurtigt for folk at bestille lokalt og få leveret inden for én time

LIDT OM BUTIQ. Vores service udbydes gennem en app hvor det er nemt og hurtigt for folk at bestille lokalt og få leveret inden for én time PARTNERINFORMATION INDHOLD 1. Lidt om hvad BUTIQ er 2. Generelle spørgsmål og svar 3. Hvordan henter jeg Driver app en? 4. Hvordan fungerer Driver app en? 5. Hvordan logger jeg ind? LIDT OM BUTIQ LIDT

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2016-2017 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12 Procent betyder hundrededele (pro cent pr. hundrede) Når der altså står %, betyder det hundrededele, som jo skrives Derfor er... % hundrededel 0% 0 hundrededele % hundrededele 50% 50 hundrededele 75% 75

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten

Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten Aarhus, 05.09.2012 Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten På forårets TU-møde blev der vedtaget en række ændringer, som sigter på at gøre det mere attraktivt for spillerne i toppen

Læs mere

Online Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik

Online Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik O Online Butik N Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik Indhold: Trin 1: Pergamano Online Butik p. 2 Trin 2: Registrering ved første besøg p. 3 Trin 3: Udfyldelse af registreringsformular p. 4

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser Leverandørvejledning Håndværkerydelser Tildeling af opgaver via mail fra bestiller Du modtager en besked fra en bestiller, som indeholder 1) Enten en direkte bestilling til din virksomhed på en opgave

Læs mere

Tietgen Skolen Sleepware - case 1 af 13

Tietgen Skolen Sleepware - case 1 af 13 Tietgen Skolen Sleepware - case 1 af 13 Sleepware case SLEEPWARE er et firma, der sælger amerikansk importeret sengetøj. Der sælges produkter af en særlig god kvalitet. Eksempelvis vaskbare dyner og puder,

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.

THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED. THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED. VORES VISION er at blive verdens førende virksomhed inden for direkte salg ved at skabe større indtjening for vore distributører end nogen anden virksomhed. Med en omfattende,

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål Ændringer til Novells indkøbsprogrammer Gældende fra 1. marts 2006

Hyppigt stillede spørgsmål Ændringer til Novells indkøbsprogrammer Gældende fra 1. marts 2006 Hyppigt stillede spørgsmål Ændringer til Novells indkøbsprogrammer Gældende fra 1. marts 2006 VLA-vedligeholdelse og opgraderingsbeskyttelse Hvad er opgraderingsbeskyttelse? Opgraderingsbeskyttelse kan

Læs mere

Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen

Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen Detaljeret beskrivelse af elementerne i afregningsmodellen April 2016 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på

Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på Version 21112016 STANDARDFORMULAR til indberetning af storaktionærmeddelelser Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på http://oasm.finanstilsynet.dk) 1. Identiteten på udsteder eller

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere